Garmin | Forerunner® 630 | Garmin Forerunner® 630 Priročnik za uporabo

Garmin Forerunner® 630 Priročnik za uporabo
Forerunner 630
®
Priročnik za uporabo
November 2015
190-01954-43_0B
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Forerunner , VIRB in Virtual Partner so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic,
registrirane v ZDA in drugih državah. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, HRM-Tri™ in tempe™ so blagovne znamke družbe
Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google, Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka
in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. The Cooper Institute in vse povezane blagovne
znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Firstbeat in Analyzed by Firstbeat sta registrirani ali neregistrirani blagovni znamki družbe Firstbeat
Technologies Ltd. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah. Wi‑Fi je
registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02758, A02293
Kazalo vsebine
Uvod................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Ikone stanja ............................................................................ 1
Nasveti za zaslon na dotik .......................................................... 1
Tek .............................................................................................. 1
Vadba............................................................................... 1
Sledenje dejavnostim .................................................................. 1
Vklop sledenja dejavnostim ................................................... 1
Uporaba opozorila za gibanje ................................................ 2
Samodejni cilj ......................................................................... 2
Uporaba načina Ne moti ........................................................ 2
Spremljanje spanja ................................................................ 2
Vadba v zaprtih prostorih ............................................................ 2
Vadbe ......................................................................................... 2
Spremljanje vadbe v spletu .................................................... 2
Začetek vadbe ....................................................................... 2
Koledar vadb .......................................................................... 2
Intervalne vadbe ......................................................................... 2
Ustvarjanje intervalne vadbe .................................................. 2
Začetek intervalne vadbe ....................................................... 3
Ustavitev vadbe ..................................................................... 3
Uporaba funkcije Virtual Partner® .............................................. 3
Nastavitev cilja vadbe ................................................................. 3
Preklic cilja vadbe .................................................................. 3
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo ............................................ 3
Osebni rekordi ............................................................................ 3
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 3
Obnovitev osebnega rekorda ................................................. 3
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 3
Brisanje vseh osebnih rekordov ............................................. 4
Pametne funkcije............................................................ 4
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 4
Obvestila telefona .................................................................. 4
Predvajanje zvočnih opozoril med tekom .............................. 4
Pripomočki .................................................................................. 4
Pripomoček za upravljanje tehnologije Bluetooth .................. 4
Ogled pripomočka za vreme .................................................. 4
Daljinski upravljalnik za VIRB ................................................ 4
Povezane funkcije Bluetooth ...................................................... 5
Vklop opozorila o povezavi s pametnim telefonom ................ 5
Iskanje izgubljenega pametnega telefona ............................. 5
Izklop tehnologije Bluetooth ................................................... 5
Funkcije Connect IQ™ ................................................................ 5
Prenos funkcij Connect IQ ..................................................... 5
Povezane funkcije Wi‑Fi ............................................................. 5
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi v napravi Forerunner .............. 5
Izklop brezžične tehnologije Wi‑Fi ......................................... 5
Zgodovina....................................................................... 5
Ogled zgodovine ......................................................................... 6
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa ...................... 6
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ............................................. 6
Brisanje zgodovine ..................................................................... 6
Upravljanje podatkov .................................................................. 6
Brisanje datotek ..................................................................... 6
Izključitev kabla USB ............................................................. 6
Pošiljanje podatkov v račun Garmin Connect ............................. 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Navigacija........................................................................ 6
Ogled in shranjevanje lokacije .................................................... 6
Urejanje lokacije ..................................................................... 7
Brisanje lokacije ..................................................................... 7
Navigacija do shranjene lokacije ................................................ 7
Navigacija nazaj na začetek ....................................................... 7
Kazalo vsebine
Ustavitev navigacije .................................................................... 7
Senzorji ANT+................................................................. 7
Združevanje senzorjev ANT+ ..................................................... 7
Dinamika teka ............................................................................. 7
Vadba z dinamiko teka ........................................................... 7
Barvni merilniki in podatki o dinamiki teka ............................. 8
Nasveti za pridobivanje manjkajočih podatkov o dinamiki
teka ........................................................................................ 8
Nastavljanje območij srčnega utripa ........................................... 8
Samodejno nastavljanje območij srčnega utripa ........................ 9
Fiziološke meritve ....................................................................... 9
Približne ocene najvišjega VO2 ............................................. 9
Ogled predvidenih časov tekem ............................................. 9
Svetovalec za regeneracijo .................................................... 9
Srčni utrip med regeneracijo ................................................ 10
Laktatni prag ........................................................................ 10
Ogled stanja zmogljivosti ..................................................... 10
Ogled učinka na telo ............................................................ 10
Senzor korakov ......................................................................... 11
Tek s senzorjem korakov ..................................................... 11
Umerjanje senzorja korakov ................................................ 11
Prilagajanje naprave.................................................... 11
Nastavitev uporabniškega profila ............................................. 11
Profili dejavnosti ........................................................................ 11
Spreminjanje profila dejavnosti ............................................ 11
Ustvarjanje profila dejavnosti po meri .................................. 11
Brisanje profila dejavnosti .................................................... 11
Nastavitve dejavnosti ................................................................ 11
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ...................................... 11
Opozorila .............................................................................. 11
Tek z metronomom .............................................................. 12
Uporaba funkcije Auto Pause® ............................................ 12
Označevanje krogov po razdalji ........................................... 12
Prilagajanje sporočila v opozorilu o krogu ........................... 12
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 12
Spreminjanje nastavitve GPS .............................................. 12
Uporaba načina UltraTrac .................................................... 12
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo ....... 13
Nastavitve sledenja dejavnostim .............................................. 13
Nastavitve sistema .................................................................... 13
Spreminjanje jezika naprave ................................................ 13
Nastavitve časa .................................................................... 13
Nastavitve osvetlitve zaslona ............................................... 13
Nastavitev zvokov naprave .................................................. 13
Spreminjanje merskih enot .................................................. 13
Nastavitve oblike .................................................................. 13
Nastavitev beleženja podatkov ............................................ 13
Informacije o napravi ................................................... 13
Polnjenje naprave ..................................................................... 13
Specifikacije .............................................................................. 14
Specifikacije Forerunner ...................................................... 14
Specifikacije HRM-Run ........................................................ 14
Nega naprave ........................................................................... 14
Čiščenje naprave ................................................................. 14
Nega merilnika srčnega utripa ............................................. 14
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik .............................. 14
Odpravljanje težav ........................................................ 15
Podpora in posodobitve ............................................................ 15
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 15
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................... 15
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ..................... 15
Ponovni zagon naprave ............................................................ 15
Čiščenje uporabnikovih podatkov ............................................. 15
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ......................................... 15
Ogled informacij o napravi ........................................................ 15
i
Posodabljanje programske opreme .......................................... 15
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 15
Zaklepanje zaslona na dotik in tipk ........................................... 15
Moje dnevno število korakov se ne prikaže .............................. 15
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu ........................ 16
Dodatek ......................................................................... 16
Podatkovna polja ...................................................................... 16
Licenčna pogodba za programsko opremo .............................. 17
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 17
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 17
Kazalo ............................................................................ 18
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Tipke
À
Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.
Držite za vklop in izklop naprave.
Á
Izberite za vklop in izklop časovnika.
Izberite za dostop do profilov dejavnosti in programov.
Â
Izberite za označitev novega kroga.
Ã
Ä
Izberite za odpiranje menija.
NAMIG: možnosti menija so odvisne od aktivnega zaslona in
načina uporabe naprave.
• Če želite zapreti sporočilo ali potrditi izbiro, izberite .
• Če želite preklicati nastavitev ali izbiro brez shranjevanja,
izberite .
• Če želite zapustiti meni, podrsajte desno.
• Vsaka izbira na zaslonu na dotik naj bo ločeno dejanje.
Tek
Prva vadbena dejavnost, ki jo lahko zabeležite v napravo, je
lahko tek, vožnja ali katera koli dejavnost na prostem. Pred
začetkom dejavnosti boste morda morali napolniti napravo
(Polnjenje naprave, stran 13).
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Izberite , da zaženete časovnik.
4 Začnite teči.
5 Ko končate tek, izberite , da ustavite časovnik.
6 Izberite možnost:
• Če želite shraniti tek in ponastaviti časovnik, izberite
Shrani. Če si želite ogledati povzetek, lahko izberete tek.
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Pridržite za zaklepanje tipk naprave in zaslona na dotik.
Ikone stanja
Na vrhu domačega zaslona se prikažejo ikone. Utripajoča ikona
pomeni, da naprava išče signal. Če ikona ne utripa, to pomeni,
da je bil signal najden ali da je priklopljen senzor.
Stanje GPS-a
Stanje tehnologije Bluetooth
®
Stanje tehnologije Wi‑Fi
®
Stanje srčnega utripa
Stanje senzorja korakov
Stanje senzorja hitrosti in kadence
Vadba
Stanje senzorja tempe™
Sledenje dejavnostim
Stanje kamere VIRB
Vklop sledenja dejavnostim
®
Nasveti za zaslon na dotik
OPOMBA: zaslon na dotik je optimiziran za tek. Za najboljše
rezultate nosite napravo, medtem ko uporabljate zaslon na
dotik.
• Če se želite pomikati med pripomočki, ki so na voljo, v videzu
ure podrsajte levo ali desno.
• Če si želite zapored ogledati podatkovne zaslone, na zaslonu
časovnika podrsajte levo ali desno.
• Če želite na zaslonu s podatki spremeniti podatkovno polje,
ga pridržite.
• Če želite potrditi sporočila in opozorila, tapnite zaslon na
dotik.
• Če se želite pomikati med meniji, možnostmi in nastavitvami,
podrsajte gor ali dol.
Uvod
• Če želite tek izbrisati, izberite > .
• Če želite nadaljevati tek, izberite .
S sledenjem dejavnosti beležite število dnevnih korakov, delni
cilj, prepotovano razdaljo in porabljene kalorije za vsak dan
beleženja. Porabljene kalorije vključujejo osnovno presnovo in
kalorije dejavnosti.
Sledenje dejavnostim lahko omogočite med prvo nastavitvijo
naprave ali kadar koli pozneje.
> Nastavitve > Sledenje dejavnostim > Stanje
1 Izberite
> Vklopljeno.
Število korakov se ne prikaže, dokler naprava ne pridobi
satelitskih signalov in samodejno nastavi časa. Za pridobitev
satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala neoviran
pogled na nebo.
2 Na zaslonu z uro podrsajte za ogled pripomočka za sledenje
dejavnostim.
Število korakov se redno posodablja.
1
Uporaba opozorila za gibanje
Preden lahko uporabljate opozorilo o gibanju, morate vklopiti
sledenje dejavnostim.
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Opozorilo za gibanje vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri nedejavnosti se prikažeta napis
Premaknite se! in rdeča vrstica. Če so vklopljeni zvoki, naprava
tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev zvokov naprave, stran 13).
Pojdite na kratek sprehod (vsaj nekaj minut) za ponastavitev
opozorila za gibanje.
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja À.
Vadbe lahko razporedite z Garmin Connect. Vadbe lahko
načrtujete vnaprej in shranite v napravi.
Spremljanje vadbe v spletu
Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 6).
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Ustvarite in shranite novo vadbo
4 Izberite Pošlji v napravo in sledite navodilom na zaslonu
5 Odklopite napravo.
Začetek vadbe
Preden lahko začnete vadbo, jo morate prenesti iz računa
Garmin Connect.
> Trening > Moje vadbe.
1 Izberite
2 Izberite vadbo.
3 Izberite Začni z vadbo.
Ko začnete z vadbo, prikaže naprava vsak korak vadbe, cilj (če
je naveden) in trenutne podatke o vadbi.
Koledar vadb
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect™ nastavite prilagojen cilj
korakov.
Uporaba načina Ne moti
Preden lahko uporabite način Ne moti, morate napravo združiti s
pametnim telefonom (Združevanje s pametnim telefonom,
stran 4).
Način Ne moti lahko uporabite za izklop osvetlitve zaslona,
opozorilnih zvokov in vibriranja. Ta način lahko na primer
uporabite med spanjem ali ogledom filma.
OPOMBA: običajne ure spanja lahko nastavite v uporabniških
nastavitvah v računu Garmin Connect. Naprava samodejno
vklopi način Ne moti v obdobju običajnih ur spanja.
Na zaslonu z uro podrsajte desno za ogled pripomočka za
upravljanje in izberite .
Način Ne moti lahko izklopite v pripomočku za upravljanje.
Spremljanje spanja
Naprava med spanjem spremlja vaše premikanje. Statistika
spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja in
premikanje med spanjem. Običajne ure spanja lahko nastavite v
uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect. Statistiko
spanja si lahko ogledate v svojem računu Garmin Connect.
Vadba v zaprtih prostorih
Naprava vključuje profile dejavnosti v zaprtih prostorih, v katerih
je GPS izklopljen. Ko vadite v zaprtih prostorih ali želite
varčevati z energijo baterije, lahko izklopite GPS.
OPOMBA: vse spremembe nastavitev GPS-a se shranijo v profil
dejavnosti.
Izberite
> Nastavitve dejavnosti > GPS > Izklopljeno.
Ko tečete z izklopljenim GPS-om, se hitrost in razdalja merita
z merilnikom pospeška v napravi. Merilnik pospeška se sam
umerja. Točnost podatkov o hitrosti in razdalji se izboljša po
nekaj tekih na prostem z uporabo naprave GPS.
Vadbe
Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen
korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Vadbe
lahko ustvarjate s storitvijo Garmin Connect ali izberete načrt
vadbe, ki ima vključene vadbe iz storitve Garmin Connect, in jih
prenesete v napravo.
2
Koledar vadb v napravi je podaljšek koledarja ali razporeda
vadb, ki ga nastavite v storitvi Garmin Connect. Ko v koledar
Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v
napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se na
koledarju vadb prikažejo razporejene po datumu. Ko izberete
dan v koledarju vadb, si lahko vadbo ogledate ali jo opravite.
Razporejena vadba ostane v napravi ne glede na to, ali jo
opravite ali preskočite. Ko pošljete razporejene vadbe iz storitve
Garmin Connect, prepišejo obstoječ koledar vadb.
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect
Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe, morate imeti
račun Garmin Connect (Garmin Connect, stran 6).
V računu Garmin Connect lahko poiščete načrt vadbe,
razporedite vadbe ter jih pošljete v napravo.
1 Napravo priključite na računalnik.
2 V računu Garmin Connect izberite in razporedite načrt vadbe.
3 Preglejte načrt vadbe na koledarju.
4 Izberite in sledite navodilom na zaslonu.
Intervalne vadbe
Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času.
Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne
ustvarite druge. Za spremljanje vadb in teke na dolge razdalje
, naprava
lahko uporabljate odprte intervale. Ko izberete
zabeleži interval in se premakne na interval počitka.
Ustvarjanje intervalne vadbe
> Trening > Intervali > Urejanje > Interval >
1 Izberite
2
3
4
5
6
7
Vrsta.
Izberite Razdalja, Cas ali Odprto.
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da vrsto nastavite
na Odprto.
Izberite Trajanje, vnesite interval razdalje ali časa vadbe in
izberite .
Izberite Počitek > Vrsta.
Izberite Razdalja, Cas ali Odprto.
Po potrebi vnesite razdaljo ali čas za interval počitka in
izberite .
Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite nastaviti število ponovitev, izberite Ponovi.
Vadba
• Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite
Ogrevanje > Vklopljeno.
• Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite Ohlajanje
> Vklopljeno.
Začetek intervalne vadbe
> Trening > Intervali > Začni z vadbo.
1 Izberite
Izberite
.
2
, da začnete
3 Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite
prvi interval.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.
Preklic cilja vadbe
1 Med dejavnostjo podrsajte za ogled zaslona s ciljem.
2 Držite .
3 Izberite Prekliči cilj > .
Ustavitev vadbe
• Če želite končati korak vadbe, lahko kadar koli izberete
• Če želite ustaviti časovnik, lahko kadar koli izberete .
• Če želite končati vadbo, lahko kadar koli izberete
>
Prekliči vadbo.
Na zaslonu s ciljem vadbe je prikazan predvideni končni čas.
Predvideni končni čas se izračuna glede na trenutno
uspešnost in preostali čas.
3 Izberite , da zaženete časovnik.
4 Po potrebi podrsajte za ogled zaslona Virtual Partner.
5 Ko končate dejavnost, izberite > Shrani.
Prikaže se zaslon s povzetkom, na katerem je prikazano, ali
ste prehiteli cilj ali ste za njim zaostali.
.
Uporaba funkcije Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner je vadbeno orodje, s katerim boste lažje
dosegli svoje cilje. Nastavite lahko tempo ali hitrost funkcije
Virtual Partner, da boste lažje dosegli svoj cilj vadbe.
> Nastavitve > Nastavitve dejavnosti >
1 Izberite
Podatkovni zasloni > Virtual Partner > Stanje >
Vklopljeno.
2 Izberite Nastavitev tempa ali Nastavitev hitrosti.
Pri teku lahko kot smernico uporabite tempo ali hitrost.
3 Začnite teči.
4 Pomaknite se na zaslon Virtual Partner in si oglejte, kdo je v
vodstvu.
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo
Tekmujete lahko s prej zabeleženo ali preneseno dejavnostjo.
To funkcijo lahko uporabljate v profilih za tek, kolesarjenje in
katero koli drugo dejavnost z enim športom (razen plavanja).
Funkcija deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner, da si lahko med
dejavnostjo ogledate, kakšno prednost ali zaostanek imate.
> Trening > Tekma z dejavnostjo.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Izberite Iz zgodovine, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
v preteklosti zabeležili v napravo.
• Izberite Preneseno, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
prenesli iz računa Garmin Connect.
3 Izberite dejavnost.
Na zaslonu Virtual Partner je prikazan predvideni končni čas.
4 Izberite , da zaženete časovnik.
5 Ko končate dejavnost, izberite > Shrani.
Prikaže se zaslon s povzetkom, na katerem je prikazano, ali
ste prehiteli prej zabeleženo ali preneseno dejavnost ali ste
za njo zaostali.
Osebni rekordi
Ob zaključku dejavnosti naprava prikaže nove osebne rekorde,
če ste jih dosegli med dejavnostjo. Osebni rekordi vsebujejo
najhitrejši čas več običajnih razdalj na tekmah in najdaljši tek ali
vožnjo.
5 Po potrebi držite pasico funkcije Virtual Partner À, da med
tekom prilagodite tempo ali hitrost funkcije Virtual Partner.
Nastavitev cilja vadbe
Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner.
Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in
čas, razdaljo in tempo ali razdaljo in hitrost. To funkcijo lahko
uporabljate v profilih za tek, kolesarjenje in katero koli drugo
dejavnost z enim športom (razen plavanja). Med vadbeno
dejavnostjo vam naprava v realnem času sporoča, kako blizu
cilja vadbe ste.
> Trening > Nastavi cilj.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Izberite Samo razdalja, če želite izbrati prednastavljeno
razdaljo ali vnesti poljubno razdaljo.
• Izberite Razdalja in čas, če želite izbrati ciljno razdaljo in
čas.
Vnesete lahko ciljni čas, uporabite predvidevanje (glede
na oceno vašega najvišjega VO2) ali uporabite osebni
rekordni čas.
• Izberite Razdalja in tempo ali Razdalja in hitrost, če
želite izbrati ciljno razdaljo in tempo ali hitrost.
Vadba
Ogled osebnih rekordov
> Moja statistika > Zapisi.
1 Izberite
Izberite
šport.
2
3 Izberite rekord.
4 Izberite Ogled zapisa.
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
> Moja statistika > Zapisi.
1 Izberite
2 Izberite šport.
3 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
4 Izberite Nazaj > .
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje osebnega rekorda
> Moja statistika > Zapisi.
1 Izberite
2 Izberite šport.
3 Izberite rekord, ki ga želite izbrisati.
4 Izberite Počisti zapis > .
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
3
Brisanje vseh osebnih rekordov
> Moja statistika > Zapisi.
1 Izberite
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Izberite
šport.
2
3 Izberite Počisti vse zapise > .
Izbrišejo se le rekordi za ta šport.
Pametne funkcije
Združevanje s pametnim telefonom
Če želite dokončati nastavitev in uporabljati vse funkcije
naprave, napravo Forerunner povežite s pametnim telefonom.
1 Obiščite www.garmin.com/intosports/apps in prenesite
program Garmin Connect Mobile v pametni telefon.
V
> Nastavitve > Bluetooth
2 napravi Forerunner izberite
> Združevanje z mobilno napravo.
3 Odprite program Garmin Connect Mobile.
4 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v nastavitvah izberite Naprave Garmin >
in sledite navodilom na zaslonu.
Obvestila telefona
Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv
pametni telefon združen z napravo Forerunner. Ko telefon
prejeme sporočilo, obvesti napravo.
Omogočanje Bluetooth Obvestil
Izberite
> Nastavitve > Bluetooth > Pametna obvestila.
Izberite Med dejavnostjo.
Izberite Izklopljeno, Prikazi samo klice ali Prikazi vse.
Izberite Ne med dejavnostjo.
Izberite Izklopljeno, Prikazi samo klice ali Prikazi vse.
OPOMBA: spremenite lahko zvoke za obvestila.
1
2
3
4
5
Ogled obvestil
• Ko se v napravi Forerunner prikaže obvestilo, za ogled
obvestila tapnite zaslon na dotik.
• Če želite počistiti obvestilo ali si ogledati več možnosti,
izberite gumb na zaslonu.
• Na zaslonu z uro podrsajte za ogled vseh obvestil v
pripomočku za obvestila.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi Forerunner.
Izberite možnost:
• Če uporabljate napravo Apple , v nastavitvah središča za
obvestila v pametnem telefonu izberite elemente, ki se
prikažejo v napravi.
• Če uporabljate napravo Android™, v programskih
nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
elemente, ki se prikažejo v napravi.
®
Predvajanje zvočnih opozoril med tekom
Preden lahko nastavite zvočna opozorila, morate pametni
telefon s programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo
Forerunner.
Program Garmin Connect Mobile lahko nastavite tako, da med
tekom v pametnem telefonu predvaja motivacijska obvestila o
stanju. Zvočna opozorila vključujejo število krogov in čas kroga,
tempo ali hitrost in podatke o srčnem utripu. Med predvajanjem
4
zvočnega opozorila program Garmin Connect Mobile utiša
primarni zvok pametnega telefona, da lahko telefon predvaja
obvestilo. Ravni glasnosti lahko prilagodite v programu Garmin
Connect Mobile.
1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
Naprave Garmin.
2 Izberite svojo napravo.
3 Po potrebi izberite Nastavitve naprave.
4 Izberite Zvočna opozorila.
Pripomočki
V napravo so prednaloženi pripomočki, ki omogočajo hiter
prikaz informacij. Nekateri pripomočki potrebujejo povezavo
Bluetooth z združljivim pametnim telefonom.
Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice in besedilna
sporočila v skladu z nastavitvami obvestil pametnega
telefona.
Koledar: prikazuje prihodnje sestanke na koledarju pametnega
telefona.
Upravljanje glasbe: upravljanje predvajalnika glasbe v
pametnem telefonu.
Vreme: prikazuje trenutno temperaturo in vremensko napoved.
Sledenje dejavnostim: sledi dnevnemu število korakov, cilju
korakov, prepotovani razdalji, porabljenim kalorijam in
statistiki spanja.
Kontrolniki: omogoča vklop in izklop povezljivosti Bluetooth in
funkcij, vključno s funkcijama Ne moti in Poišči moj telefon ter
ročno sinhronizacijo.
Upravljanje kamere VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je
naprava VIRB združena z napravo Forerunner.
Pripomoček za upravljanje tehnologije Bluetooth
Vklopi ali izklopi način Ne moti.
Vklopi ali izklopi tehnologijo Bluetooth.
Sinhronizacija Sinhronizira podatke s programom Garmin Connect
Mobile.
Aktivira funkcijo Poišči moj telefon. Pošlje signal v
pametni telefon, ki je združen in v dosegu naprave
Forerunner.
Ogled pripomočka za vreme
1 Na zaslonu z uro podrsajte desno za ogled pripomočka za
vreme.
2 Tapnite zaslon na dotik za ogled urnih in dnevnih podatkov o
vremenu.
3 Pomaknite se navzdol za ogled dnevnih podatkov o vremenu.
Daljinski upravljalnik za VIRB
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Združite kamero VIRB z napravo Forerunner (Združevanje
senzorjev ANT+, stran 7).
3 V napravi Forerunner izberite dodatno opremo VIRB.
Ko je dodatna oprema VIRB združena, se zaslon VIRB doda
med podatkovne zaslone aktivnega profila.
Pametne funkcije
4 Izberite možnost:
• Izberite Spr./zaust. casovnika, če želite kamero upravljati
s časovnikom .
Snemanje videa se samodejno sproži in zaustavi s
časovnikom naprave Forerunner.
• Izberite Ročno, če želite kamero upravljati s pripomočkom
VIRB.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava Forerunner ima več povezanih funkcij Bluetooth, ki jih
lahko s programom Garmin Connect Mobile uporabljate z
združljivim pametnim telefonom. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce,naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Prenosi dejavnosti: samodejno pošlje vašo dejavnost v
program Garmin Connect Mobile, takoj ko končate beleženje
dejavnosti.
Posodobitve programske opreme: naprava brezžično prenese
najnovejšo posodobitev programske opreme. Ko naslednjič
vklopite napravo, lahko programsko opremo posodobite tako,
da sledite navodilom na zaslonu.
Prenos vadb: omogoča vam, da v programu Garmin Connect
Mobile poiščete vadbe in jih brezžično pošljete v napravo.
Interakcija v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v program Garmin Connect Mobile.
Obvestila: v napravi Forerunner prikazuje obvestila telefona in
sporočila.
Vklop opozorila o povezavi s pametnim telefonom
Napravo Forerunner lahko nastavite tako, da vas opozori, ko
združeni pametni telefon vzpostavi in prekine povezavo z
brezžično tehnologijo Bluetooth.
Izberite
> Nastavitve > Bluetooth > Opoz. o povezavi >
Vklopljeno.
Prenos funkcij Connect IQ
Preden lahko v programu Garmin Connect Mobile prenesete
funkcije Connect IQ, morate napravo Forerunner združiti s
pametnim telefonom.
1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
Trgovina Connect IQ.
2 Po potrebi izberite svojo napravo.
3 Izberite funkcijo Connect IQ.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 V pripomočku za naprave izberite Trgovina Connect IQ.
4 Izberite funkcijo Connect IQ.
5 Izberite Pošlji v napravo in sledite navodilom na zaslonu.
Povezane funkcije Wi‑Fi
Naprava Forerunner ima povezane funkcije Wi‑Fi. Mobilna
aplikacija Garmin Connect za uporabo povezave Wi‑Fi ni
obvezna.
OPOMBA: če želite uporabljati te funkcije, morata imeti naprava
vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.
Vadbe in načrti vadb: dejavnosti in načrti vadbe, ki ste jih pred
tem izbrali v storitvi Garmin Connect, se brezžično pošljejo v
napravo.
Posodobitve programske opreme: naprava brezžično prenese
najnovejšo posodobitev programske opreme. Ko naslednjič
vklopite napravo, lahko programsko opremo posodobite tako,
da sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi v napravi Forerunner
Iskanje izgubljenega pametnega telefona
S funkcijo Poišči moj telefon lahko poiščete izgubljen pametni
telefon, ki je združen z brezžično tehnologijo Bluetooth in je
trenutno v dosegu.
1 Na zaslonu z uro podrsajte za ogled pripomočka za
upravljanje in izberite .
Naprava Forerunner začne iskati združeni pametni telefon.
Na zaslonu naprave Forerunner se prikažejo stolpci, ki
ustrezajo moči signala Bluetooth, pametni telefon pa se
oglasi z zvočnim opozorilom.
2 Za prekinitev iskanja izberite .
Izklop tehnologije Bluetooth
Na zaslonu z uro podrsajte desno za ogled pripomočka za
upravljanje in izberite .
Ikona je siva, ko je tehnologija Bluetooth izklopljena.
Funkcije Connect IQ™
Uri lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih
ponudnikov s programom Garmin Connect Mobile. Napravo
lahko prilagodite z videzi ure, podatkovnimi polji, pripomočki in
programi.
Videzi ure: omogoča vam spreminjanje videza ure.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
®
Zgodovina
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: uri lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove
vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Preden lahko dejavnost prenesete brezžično, jo morate shraniti
v napravo, časovnik pa mora biti ustavljen.
1 Obiščite www.garminconnect.com/start in prenesite program
Garmin Express™.
2 V programu Garmin Express sledite navodilom na zaslonu za
dodajanje naprave.
3 V programu Garmin Express izberite Orodja.
4 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev omrežja Wi‑Fi.
NAMIG: zdaj lahko napravo registrirate.
Po vsaki dejavnosti naprava poskusi naložiti shranjeno
dejavnost v račun Garmin Connect.
Izklop brezžične tehnologije Wi‑Fi
• V napravi Forerunner izberite
> Nastavitve > Wi-Fi >
Samodejni prenos > Izklopljeno.
• Za več informacij o izklopu brezžične tehnologije Wi‑Fi si
oglejte priročnik za uporabo mobilne naprave.
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, povprečen tempo ali
hitrost, podatke o krogu in izbirne informacije senzorja ANT+ .
OPOMBA: ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki
prepišejo.
®
5
Ogled zgodovine
1
2
3
4
> Zgodovina > Dejavnosti.
Izberite
Če si želite ogledate shranjene dejavnosti se premaknite
navzgor in navzdol.
Izberite dejavnost.
Izberite možnost:
• Izberite Podrobnosti, če si želite ogledati dodatne
informacije o dejavnosti.
• Izberite Krogi, če želite izbrati krog in si ogledati dodatne
informacije o posameznem krogu.
• Izberite Čas v območju, če si želite ogledati čas v
posameznem območju srčnega utripa.
• Izberite Izbriši, če želite izbrisati izbrano dejavnost.
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Pošiljanje podatkov v račun Garmin Connect
Vse podatke o dejavnosti lahko prenesete v račun Garmin
Connect, kjer lahko naredite izčrpno analizo. Ogledate si lahko
zemljevid dejavnosti ali pa dejavnosti delite s prijatelji.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garminconnect.com/start.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa
Garmin Connect
Preden si lahko ogledate podatke o območjih srčnega utripa,
morate napravo združiti z združljivim merilnikom srčnega utripa,
nato pa dokončati in shraniti dejavnost.
Z upoštevanjem časa v vsakem območju srčnega utripa lahko
prilagodite intenzivnost vadbe.
> Zgodovina > Dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Čas v območju.
S prijatelji se lahko povežete v storitvi Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
vašega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več. Če se želite
prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com
/start.
Shranjevanje dejavnosti: ko končate in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v svoj račun Garmin
Connect in jo tam hranite, kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
svoji dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
dinamiko teka, zračnim pogledom zemljevida, grafikoni
tempa in hitrosti ter prilagodljivimi poročili.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko nabrane podatke o razdalji in času, shranjene
v napravi.
> Zgodovina > Skupno.
1 Izberite možnost
2 Izberite možnost za ogled tedenskih ali mesečnih skupnih
vrednosti.
Brisanje zgodovine
1 Izberite možnost
2 Izberite možnost:
> Zgodovina > Moznosti.
• Izberite Izbriši vse dejavnosti za brisanje vseh dejavnosti
iz zgodovine.
• Izberite možnost Ponastavi skupne vrednosti za
ponastavitev vseh skupnih vrednosti razdalje in časa.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
3 Potrdite izbiro.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
6
Načrtovanje treninga: izberete lahko cilj treninga in naložite
dnevne načrte.
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Skupna raba dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Dostop do trgovine Connect IQ: prenesete lahko programe,
videze ure, podatkovna polja in pripomočke.
Navigacija
Ogled in shranjevanje lokacije
Preden si lahko ogledate informacije o lokaciji, mora naprava
poiskati satelite.
Lokacija je točka, ki jo zabeležite in shranite v napravo. Če si
želite zapomniti znamenitosti ali se vrniti na določeno mesto,
lahko shranite trenutno lokacijo.
Navigacija
1 Pojdite na mesto, kjer želite označiti lokacijo.
> Lokacije > Kje sem?.
2 Izberite
V napravi se prikažejo vaša trenutna nadmorska višina in
koordinate.
3 Po potrebi izberite Shrani položaj.
Urejanje lokacije
Ime shranjene lokacije lahko spremenite.
> Lokacije > Shranjene lokacije.
1 Izberite
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Ime.
4 Uredite ime in izberite .
Brisanje lokacije
> Lokacije > Shranjene lokacije.
1 Izberite
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Izbriši > .
Navigacija do shranjene lokacije
Preden lahko uporabite navigacijo do shranjene lokacije, mora
naprava poiskati satelite.
> Lokacije > Shranjene lokacije.
1 Izberite
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Pojdi.
Prikaže se kompas. Puščica kaže proti shranjeni lokaciji.
4 Izberite , če želite sprožiti časovnik in zabeležiti dejavnost.
Navigacija nazaj na začetek
Med dejavnostjo se lahko kadar koli vrnete na začetno lokacijo.
Če na primer tečete po mestu, ki ga ne poznate, in ne veste,
kako se vrniti na začetek steze ali v hotel, lahko začnete z
navigacijo do začetne lokacije.
Izberite možnost:
• Če časovnik še vedno teče, izberite
> Nazaj na
začetek.
• Če ste ustavili časovnik in niste shranili dejavnosti, izberite
> Nazaj na začetek.
• Če ste ustavili časovnik in shranili dejavnost, izberite
>
Lokacije > Nazaj na začetek. Naprava vas vodi na
začetek zadnje shranjene dejavnosti.
Prikaže se kompas. Puščica kaže proti začetni točki. Če
časovnik ne teče in želite preprečiti, da bi naprava preklopila
v način ure, lahko časovnik znova zaženete.
Ustavitev navigacije
Izberite
> Ustavi navigacijo >
2 Postavite napravo največ 1 cm od senzorja in počakajte, da
naprava vzpostavi povezavo s senzorjem.
Ko naprava zazna senzor, se prikaže sporočilo. Podatkovno
polje lahko prilagodite tako, da prikazuje podatke senzorja.
>
Po
potrebi za upravljanje senzorjev ANT+ izberite
3
Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema.
Dinamika teka
Z združljivo napravo Forerunner, združeno z dodatno opremo
HRM-Run™, lahko pridobivate povratne informacije o svojem
načinu teka v realnem času. Če je bila napravi Forerunner
priložena dodatna oprema HRM-Run, sta ti napravi že povezani.
Dodatna oprema HRM-Run ima v modulu tudi merilnik
pospeška, ki z merjenjem gibanja trupa izračuna šest meritev
teka.
Kadenca: kadenca je število korakov v minuti. Prikazuje skupno
število korakov (desne in leve noge).
Navpično nihanje: navpično nihanje je poskakovanje med
tekom. Prikazuje navpično premikanje telesa, izmerjeno v
centimetrih za posamezen korak.
Čas stika s tlemi: čas stika s tlemi je obdobje, ki ga med tekom
pri vsakem koraku porabite na tleh. Izmerjen je v
milisekundah.
OPOMBA: čas stika s tlemi med hojo ni na voljo.
Uravnoteženost časa stika s tlemi: ravnovesje časa stika s
tlemi prikazuje ravnovesje časa stika s tlemi med levo in
desno nogo pri teku. Prikazuje odstotni delež. Na primer 53,2
s puščico v levo ali desno.
Dolžina koraka: dolžina koraka je dolžina od enega stika s tlemi
do drugega. Meri se v metrih.
Navpično razmerje: Navpično razmerje je razmerje med
navpičnim nihanjem in dolžino koraka. Prikazuje odstotni
delež. Nižje število običajno pomeni boljši način teka.
Vadba z dinamiko teka
Preden si lahko ogledate dinamiko teka, si morate nadeti
dodatno opremo HRM-Run ali dodatno opremo HRM-Tri™ in jo
združiti z napravo (Združevanje senzorjev ANT+, stran 7).
Če je bil napravi Forerunner priložen merilnik srčnega utripa, sta
ti napravi že povezani, naprava Forerunner pa je nastavljena
tako, da prikazuje dinamiko teka.
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti za tek.
2 Izberite .
3 Začnite teči.
4 Če si želite ogledati meritve, se pomaknite na zaslone z
dinamiko teka.
.
Senzorji ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Združevanje senzorjev ANT+
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa, z napravo Garmin. Ko senzor
ANT+ prvič povezujete z napravo, morate napravo in senzor
združiti. Po prvem združevanju se naprava samodejno poveže s
senzorjem, ko začnete z dejavnostjo, senzor pa je aktiven in v
dosegu.
OPOMBA: če je bil napravi priložen senzor ANT+, sta naprava
in senzor že povezana.
1 Namestite senzor ali merilnik srčnega utripa.
Senzorji ANT+
7
5 Po potrebi pridržite podatkovno polje, če želite urediti način
prikazovanja podatkov o dinamiki teka.
Barvni merilniki in podatki o dinamiki teka
Na zaslonih z dinamiko teka je prikazan barvni merilnik za primarno meritev. Kot primarno meritev lahko prikažete kadenco,
navpično nihanje, čas stika s tlemi, uravnoteženost časa stika s tlemi ali navpično razmerje. Barvni merilnik prikazuje, kakšni so vaši
podatki o dinamiki teka v primerjavi s podatki drugih tekačev. Barvna območja temeljijo na odstotkih.
Garmin je opravil meritve na veliko tekačih vseh ravni. Vrednosti v rdečem ali oranžnem območju so običajne za manj izkušene ali
počasnejše tekače. Vrednosti v zelenem, modrem ali vijoličnem območju so običajne za bolj izkušene ali hitrejše tekače. Pri bolj
izkušenih tekačih so časi stika s tlemi običajno krajši, navpično nihanje in navpično razmerje sta manjša, kadenca pa je višja kot pri
manj izkušenih tekačih. Višji tekači imajo običajno nekoliko počasnejšo kadenco, daljše korake in nekoliko večje navpično nihanje.
Navpično razmerje je navpično nihanje, deljeno z dolžino koraka. Ni povezano z višino.
OPOMBA: barvni merilnik za uravnoteženost časa stika s tlemi je drugačen (Podatki o uravnoteženosti časa stika s tlemi,
stran 8).
Za več informacij o dinamiki teka obiščite www.garmin.com. Za dodatne teorije in razlage podatkov dinamike teka si lahko ogledate
priznane revije in spletna mesta o teku.
Barvno območje Odstotek v območju Obseg kadence
Obseg navpičnega nihanja Navpično razmerje Obseg časa stika s tlemi
Vijolično
> 95
> 183 korakov/min
< 6,1 %
< 218 ms
Modro
70–95
174–183 korakov/min 6,4–8,1 cm
< 6,4 cm
6,1–7,4 %
218–248 ms
Zeleno
30–69
164–173 korakov/min 8,2–9,7 cm
7,5–8,6 %
249–277 ms
Oranžno
5–29
153–163 korakov/min 9,8–11,5 cm
8,7–10,1 %
278–308 ms
Rdeče
<5
< 153 korakov/min
> 10,1 %
> 308 ms
> 11,5 cm
Podatki o uravnoteženosti časa stika s tlemi
Uravnoteženost časa stika s tlemi meri simetrijo teka in je prikazana kot odstotek skupnega časa stika s tlemi. Vrednost 51,3 % s
puščico v levo na primer pomeni, da je tekač dlje časa v stiku s tlemi z levo nogo. Če sta na podatkovnem zaslonu prikazani obe
številki, na primer 48–52, je 48 % vrednost za levo nogo in 52 % za desno nogo.
Barvno območje
Rdeče
Oranžno
Zeleno
Oranžno
Rdeče
Simetrija
Slabo
Zmerno
Dobro
Zmerno
Slabo
Odstotek drugih tekačev
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Uravnoteženost časa stika s tlemi > 52,2 % L 50,8–52,2 % L 50,7 % L–50,7 % D 50,8–52,2 % D > 52,2 % D
Ekipa Garmin je med razvijanjem in preskušanjem dinamike teka odkrila povezave med poškodbami in večjo neuravnoteženostjo pri
določenih tekačih. Uravnoteženost časa stika s tlemi pri številnih tekačih bolj odstopa od vrednosti 50–50, kadar tečejo navzgor ali
navzdol. Večina tekaških trenerjev se strinja, da je simetričen način teka dober. Koraki vrhunskih tekačev so hitri in uravnoteženi.
Med tekom lahko opazujete barvni merilnik ali podatkovno polje, po teku pa si povzetek lahko ogledate v računu Garmin Connect.
Tako kot drugi podatki o dinamiki teka je tudi uravnoteženost časa stika s tlemi količinska meritev, na podlagi katere se lažje
seznanite s svojim načinom teka.
Ročno lahko vnesete vrednosti srčnega utripa in nastavite
Nasveti za pridobivanje manjkajočih podatkov o
obseg posameznega območja.
dinamiki teka
Če se podatki o dinamiki teka ne prikažejo, poskusite s temi
> Moja statistika > Profil uporabnika >
1 Izberite
namigi.
Območja srčnega utripa.
• Imeti morate dodatno opremo HRM-Run.
2 Izberite Najvisji SU.
Dodatna oprema z dinamiko teka ima na sprednji strani
S funkcijo Samod. zaznav. lahko samodejno beležite najvišji
modula oznako .
srčni utrip med dejavnostjo ali pa lahko najvišji srčni utrip
vnesete ročno.
• Dodatno opremo HRM-Run v skladu z navodili še enkrat
združite z napravo Forerunner 630.
3 Izberite Srčni utrip pri laktatnem pragu in vnesite srčni utrip
pri laktatnem pragu.
• Če so namesto podatkov o dinamiki teka prikazane samo
ničle, se prepričajte, ali imate merilnik srčnega utripa
Opravite lahko vodeni test za oceno laktatnega praga
nameščen s pravilno stranjo navzgor.
(Laktatni prag, stran 10).
OPOMBA: čas stika s tlemi je prikazan le med tekom. Med
4 Izberite SU ob pocitku in vnesite svoj srčni utrip med
hojo se ne izračuna.
počitkom.
5 Izberite Območja > Glede na.
Nastavljanje območij srčnega utripa
6 Izberite možnost:
Za določanje vaših privzetih območij srčnega utripa uporablja
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
naprava informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
utripih na minuto.
8
Senzorji ANT+
• Izberite % najvisjega SU, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % rezer. SU, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni
utrip minus srčni utrip med mirovanjem).
• Izberite % srčnega utripa pri laktatnem pragu, če si
želite območja ogledati in urediti kot srčnega utripa pri
laktatnem pragu.
7 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje
srčnega utripa.
Samodejno nastavljanje območij srčnega
utripa
Privzete nastavitve omogočajo, da naprava zazna najvišji srčni
utrip in nastavi območja srčnega utripa kot odstotek najvišjega
srčnega utripa.
• Preverite, ali so nastavitve uporabniškega profila točne
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 11).
• Pogosto tecite z združljivim merilnikom srčnega utripa.
• Preskusite nekaj načrtov vadb v območjih srčnega utripa, ki
so na voljo v računu Garmin Connect.
• Oglejte si trende srčnega utripa in čas v območjih v računu
Garmin Connect.
Fiziološke meritve
Za te fiziološke meritve je potreben združljiv merilnik srčnega
utripa. Meritve so ocene, na podlagi katerih lažje spremljate in
razumete vadbene teke in rezultate na tekmovanjih.
OPOMBA: ocene so na začetku lahko netočne. Naprava
potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti.
najvišji VO2: najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v
mililitrih), ki jo lahko pri najvišji obremenitvi porabite na
minuto na kilogram teže.
Predvideni časi tekem: naprava z oceno najvišjega VO2 in
objavljenimi podatkovnimi viri oceni ciljni čas tekme glede na
vašo trenutno telesno pripravljenost. Ocena predvideva tudi,
da ste opravili ustrezen trening za tekmo.
Svetovalec za regeneracijo: svetovalec za regeneracijo
prikazuje, koliko časa še potrebujete, da si boste popolnoma
opomogli in boste pripravljeni za naslednjo naporno vadbo.
Učinek na telo: pri učinku na telo se meri spremenljivost
srčnega utripa, medtem ko 3 minute stojite pri miru. Ta
vrednost prikazuje splošno raven učinka na telo. Lestvica
sega od 1 do 100, nižja vrednost pa pomeni nižjo raven
učinka na telo.
Stanje zmogljivosti: Stanje zmogljivosti je ocena v realnem
času po 6–20 minutah teka. Stanje zmogljivosti lahko dodate
kot podatkovno polje, da je prikazano med preostankom teka.
Ta vrednost je primerjava vašega stanja v realnem času z
vašo povprečno ravnjo telesne pripravljenosti.
Laktatni prag: laktatni prag je točka, na kateri se začnejo mišice
hitro izčrpavati. Naprava meri raven laktatnega praga s
srčnim utripom in tempom.
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost. Ocene najvišjega VO2 zagotavlja in podpira
družba Firstbeat Technologies Ltd. Napravo Garmin lahko
skupaj z združljivim merilnikom srčnega utripa uporabljate za
prikaz ocene najvišjega VO2 pri teku.
Oceno najvišjega VO2 prikazujeta številka in položaj na
barvnem merilniku.
Senzorji ANT+
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžno
Zmerno
Rdeče
Slabo
Podatki o najvišjem VO2 in analiza se posredujejo z dovoljenjem
inštituta The Cooper Institute . Za več informacij si oglejte
dodatek (Standardne ocene za najvišji VO2, stran 17) in
obiščite www.CooperInstitute.org.
®
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek
Za to funkcijo je potreben merilnik srčnega utripa.
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 11) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 8). Ocene bodo
najprej videti nenatančne. Naprava potrebuje nekaj tekov, da
spozna vaše sposobnosti.
1 Vsaj deset minut tecite zunaj.
2 Po teku izberite Shrani.
> Moja statistika > Najvišji VO2.
3 Izberite
Ogled predvidenih časov tekem
Za to funkcijo je potreben merilnik srčnega utripa.
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 11) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 8). Naprava z
oceno najvišjega VO2 (Približne ocene najvišjega VO2, stran 9)
in objavljenimi podatkovnimi viri oceni ciljni čas tekme glede na
vašo trenutno pripravljenost. Ocena predvideva tudi, da ste
opravili ustrezen trening za tekmo.
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti.
Izberite
> Moja statistika > Predvidevanje tekem.
Predvideni časi tekem so prikazani za razdalji 5 in 10 km ter
polmaraton in maraton.
Svetovalec za regeneracijo
Napravo Garmin lahko skupaj z merilnikom srčnega utripa
uporabljate za prikaz časa, ki ga še potrebujete, da si boste
popolnoma opomogli in boste pripravljeni za naslednjo naporno
vadbo. Tehnologijo svetovalca za regeneracijo zagotavlja in
podpira družba Firstbeat.
Čas regeneracije: čas regeneracije se prikaže takoj po
dejavnosti. Čas se odšteva do optimalnega trenutka za
naslednjo težjo vadbo.
Vklop svetovalca za regeneracijo
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 11) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 8).
> Moja statistika > Svetovalec za regen. >
1 Izberite
Stanje > Vklopljeno.
2 Začnite teči.
Po 6–20 minutah se prikaže stanje zmogljivosti (Ogled stanja
zmogljivosti, stran 10).
3 Po teku izberite Shrani.
9
Pojavi se čas regeneracije. Najdaljši čas je 4 dni.
Ogled stanja zmogljivosti
Srčni utrip med regeneracijo
Če pri vadbi uporabljate merilnik srčnega utripa, lahko po vsaki
dejavnosti preverite vrednost srčnega utripa med regeneracijo.
Srčni utrip med regeneracijo je razlika med srčnim utripom med
vadbo in srčnim utripom dve minuti po končani vadbi. Na primer
po običajnem vadbenem teku ustavite časovnik. Vaš srčni utrip
znaša 140 utripov na minuto. Po dveh minutah nedejavnosti ali
ohlajanja vaš srčni utrip znaša 90 utripov na minuto. Vaš srčni
utrip med regeneracijo znaša 50 utripov na minuto (140 minus
90). Nekatere študije srčni utrip med regeneracijo povezujejo z
zdravjem srca. Višje številke načeloma pomenijo bolj zdravo
srce.
NAMIG: za najboljše rezultate se za dve minuti ustavite, da
naprava izračuna vrednost srčnega utripa med regeneracijo.
Potem ko se prikaže ta vrednost, lahko dejavnost shranite ali
zavržete.
Laktatni prag
Laktatni prag je intenzivnost vadbe, pri kateri se v krvnem
obtoku začne nabirati laktat (mlečna kislina). Pri teku je to
ocenjena raven napora ali tempo. Ko tekač preseže prag, se
utrujenost vse hitreje povečuje. Izkušeni tekači prag dosežejo pri
približno 90 % svojega najvišjega srčnega utripa in tempu, ki je
nekje med tempom pri teku na 10 km in tempom na
polmaratonu. Povprečni tekači laktatni prag pogosto dosežejo
pri srčnem utripu, ki je znatno nižji od 90 % njihovega najvišjega
srčnega utripa. Če veste, kakšen je vaš laktatni prag, lažje
določite, kako naporno lahko vadite ali kdaj lahko pospešite na
tekmovanju.
Če že veste, kakšna je vaša vrednost srčnega utripa pri
laktatnem pragu, lahko to vrednost vnesete v nastavitve svojega
uporabniškega profila (Nastavljanje območij srčnega utripa,
stran 8).
Opravljanje vodenega testa za določitev laktatnega praga
Preden lahko opravite vodeni test, si morate nadeti merilnik
srčnega utripa in ga združiti z napravo (Združevanje senzorjev
ANT+, stran 7). Imeti morate tudi oceno najvišjega VO2 za
prejšnji tek (Približne ocene najvišjega VO2, stran 9).
NAMIG: potrebnih je nekaj tekov z merilnikom srčnega utripa,
da lahko naprava natančno določi vrednost najvišjega srčnega
utripa in oceni najvišji VO2.
1 Izberite profil za tek na prostem.
Za dokončanje testa je potreben GPS.
> Moja statistika > Laktatni prag > Opravite
2 Izberite
vodeni test.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
10
Preden si lahko ogledate stanje zmogljivosti, si morate nadeti
merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo (Združevanje
senzorjev ANT+, stran 7).
Funkcija za stanje zmogljivosti med tekom analizira tempo, srčni
utrip in spremenljivost srčnega utripa, na podlagi česar v
realnem času oceni vašo zmogljivost v primerjavi z vašo
povprečno ravnjo telesne pripravljenosti. Prvih 6–20 minut teka
ura prikazuje stanje zmogljivosti. Vrednost +5 na primer pomeni,
da ste spočiti, sveži in sposobni dobro teči. Stanje zmogljivosti
lahko dodate kot podatkovno polje na enega od zaslonov za
vadbo ter spremljate svojo zmogljivost med celotnim tekom.
Stanje zmogljivosti je lahko tudi kazalnik za raven utrujenosti,
zlasti na koncu dolgega vadbenega teka.
OPOMBA: potrebnih je nekaj tekov z merilnikom srčnega utripa,
da lahko naprava natančno oceni najvišji VO2 in se seznani z
vašo tekaško pripravljenostjo (Približne ocene najvišjega VO2,
stran 9).
1 Dodajte Stanje učinkovitosti na podatkovni zaslon
(Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 11).
2 Začnite teči.
Po 6–20 minutah se prikaže stanje zmogljivosti.
3 Pomaknite se do podatkovnega zaslona in si oglejte stanje
pripravljenosti med celotnim tekom.
Ogled učinka na telo
Preden si lahko ogledate učinek na telo, si morate nadeti
merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo (Združevanje
senzorjev ANT+, stran 7).
Učinek na telo je rezultat triminutnega testa, med katerim stojite
pri miru, naprava Forerunner pa analizira spremenljivost
srčnega utripa za določitev vaše splošne obremenitve. Vadba,
spanje, prehrana in vsakodnevni stres vplivajo na to, koliko
zmore tekač. Učinek na telo se meri v območju od 1 do 100, pri
čemer 1 pomeni zelo majhno obremenitev, 100 pa pomeni zelo
veliko obremenitev. Če veste, kakšen je učinek na telo, se lažje
odločite, ali je vaše telo pripravljeno za naporen vadbeni tek ali
za jogo.
NAMIG: Garmin priporoča, da učinek na telo izmerite vsak dan
ob približno istem času in v enakih razmerah.
1 Izberite Programi > Učinek na telo > Izmeri.
2 3 minute stojte in mirujte.
Senzorji ANT+
5 Po potrebi izberite Ime in vnesite novo ime za profil.
Ustvarjanje profila dejavnosti po meri
> Nastavitve > Profili dejavnosti > Dodaj novo.
1 Izberite
2 Izberite šport.
3 Izberite barvo za poudarjanje.
4 Izberite ime profila ali vnesite ime po meri.
Senzor korakov
Naprava je združljiva s senzorjem korakov. S senzorjem korakov
lahko namesto z GPS-om beležite tempo in razdaljo, ko vadite v
zaprtem prostoru ali ko je signal GPS šibak. Senzor korakov je v
stanju pripravljenosti in lahko začne pošiljate podatke (kot
merilnik srčnega utripa).
Po 30 minutah nedejavnosti, se senzor korakov izklopi in tako
varčuje z baterijo. Ko je raven baterije nizka, se na napravi
prikaže sporočilo. Preostaja še približno pet ur baterije.
Tek s senzorjem korakov
Pred tekom morate senzor korakov združiti z napravo
Forerunner (Združevanje senzorjev ANT+, stran 7).
V zaprtih prostorih lahko tečete s senzorjem korakom in beležite
tempo, razdaljo ter kadenco. S senzorjem korakov lahko tečete
tudi zunaj in skupaj s tempom ter razdaljo, ki ju merite z GPSom, beležite tudi podatke o kadenci.
1 Namestite senzor korakov v skladu z navodili.
2 Izberite profil dejavnosti Notranji tek.
3 Začnite teči.
Umerjanje senzorja korakov
Senzor korakov se umerja sam. Točnost podatkov o hitrosti in
razdalji se izboljša po nekaj tekih na prostem z uporabo naprave
GPS.
Prilagajanje naprave
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, letnice rojstva, višine, teže in
območij srčnega utripa. Naprava uporablja te informacije za
natančen izračun podatkov o vadbi.
> Moja statistika > Profil uporabnika.
1 Izberite
2 Izberite možnost.
Podvojena imena profilov vključujejo številko. Na primer
Tek(2).
5 Izberite možnost:
• Izberite Uporabi privzeto, če želite profil po meri ustvariti
iz privzetih nastavitev sistema.
• Izberite kopijo obstoječega profila, če želite profil po meri
ustvariti iz enega od shranjenih profilov.
6 Izberite možnost:
• Izberite Urejanje nastavitev, če želite prilagoditi določene
nastavitve profila.
• Izberite Končano, če želite shraniti in uporabljati profil po
meri.
Novi profil postane aktivni profil.
Brisanje profila dejavnosti
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
OPOMBA: aktivnega profila ne morete izbrisati.
.
3 Izberite Odstrani profil >
Nastavitve dejavnosti
Te nastavitve omogočajo prilagajanje naprave potrebam vadbe.
Na primer, prilagodite lahko podatkovne zaslone in omogočite
opozorila in funkcije vadbe.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Podatkovne zaslone lahko prilagodite ciljem vadbe ali izbirni
dodatni opremi. Na primer, enega od podatkovnih zaslonov
lahko prilagodite tako, da bo prikazoval tempo kroga ali območje
srčnega utripa.
> Nastavitve dejavnosti > Podatkovni zasloni.
1 Izberite
2 Izberite zaslon.
3 Po potrebi izberite Stanje > Vklopljeno, da omogočite
podatkovni zaslon.
Nekatere zaslone lahko samo vklopite ali izklopite.
4 Če je treba, uredite število podatkovnih polj.
5 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
Profili dejavnosti
Opozorila
Profili dejavnosti so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo
glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in podatkovni
zasloni se na primer razlikujejo glede na to, ali napravo
uporabljate med tekom ali kolesarjenjem.
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali opozorila, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.
Opozorila lahko uporabite pri vadbi za dosego določenih ciljev
srčnega utripa, tempa, časa, razdalje, kadence in kalorij in za
nastavitev intervalov časa teka/hoje.
Spreminjanje profila dejavnosti
Naprava ima privzete profile dejavnosti. Spremenite lahko kateri
koli shranjen profil dejavnosti.
NAMIG: privzeti profili dejavnosti uporabljajo določeno barvo za
poudarjanje za vsak šport.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Uporabi profil.
4 Po potrebi izberite Barva in izberite barvo poudarjanja za
profil.
Prilagajanje naprave
Nastavitev opozoril o obsegu
Opozorilo o obsegu vas obvesti, ko je naprava izven določenega
obsega vrednosti. Če imate na primer izbirni merilnik srčnega
utripa, lahko napravo nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš
srčni utrip pod območjem 2 in nad območjem 5 (Nastavljanje
območij srčnega utripa, stran 8).
> Nastavitve dejavnosti > Alarmi > Dodaj
1 Izberite
novo.
2 Izberite vrsto opozorila.
Glede na dodatno opremo in profil dejavnosti lahko opozorila
vključujejo srčni utrip, tempo, hitrost in kadenco.
3 Če je treba, vklopite opozorilo.
4 Izberite območje ali vnesite vrednost za posamezno
opozorilo.
11
Sporočilo se prikaže vsakič, ko ste izven določenega obsega.
Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi piska ali vibrira (Nastavitev
zvokov naprave, stran 13).
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.
> Nastavitve dejavnosti > Alarmi > Dodaj
1 Izberite
novo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Po meri, sporočilo in nato še vrsto opozorila.
• Izberite Cas, Razdalja ali Kalorije.
3 Vnesite vrednost.
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev
zvokov naprave, stran 13).
Nastavitev opozoril o premorih s hojo
Pri nekaterih programih teka se uporabljajo časovno določeni
premori s hojo v rednih intervalih. Na primer, za dolgi vadbeni
tek lahko napravo nastavite tako, da vas opozori, da tečete 4
minute in nato hodite 1 minuto in ponovite. Funkcijo Auto Lap
lahko uporabljate med uporabo opozoril o teku/hoji.
OPOMBA: opozorila o premorih s hojo so na voljo le za profile
za tek.
> Nastavitve dejavnosti > Alarmi > Dodaj
1 Izberite
novo.
2 Izberite Tek/hoja.
3 Vnesite čas intervala teka.
4 Vnesite čas intervala hoje.
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev
zvokov naprave, stran 13).
®
Urejanje opozorila
> Nastavitve dejavnosti > Alarmi.
1 Izberite
Izberite
opozorilo.
2
3 Uredite vrednosti ali nastavitve opozorila.
Tek z metronomom
Funkcija metronoma predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko
izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali bolj
enakomerni kadenci.
OPOMBA: metronom ni na voljo v profilih za kolesarjenje.
> Nastavitve dejavnosti > Metronom > Stanje >
1 Izberite
Vklopljeno.
2 Izberite možnost:
• Izberite Utripov na minuto, če želite vnesite vrednost
glede na kadenco, ki jo želite vzdrževati.
• Izberite Pogostost opozoril, če želite prilagoditi
pogostost udarcev.
• Izberite Zvoki, če želite prilagoditi zvok metronoma.
3 Po potrebi izberite Predogled, če želite metronom poslušati
pred tekom.
4 Izberite , če se želite vrniti na zaslon s časovnikom.
5 Izberite , da zaženete časovnik.
6 Začnite teči.
Metronom se zažene samodejno.
7 Med tekom podrsajte, če si želite ogledati zaslon z
metronomom.
8 Po potrebi pridržite zaslon na dotik, če želite spremeniti
nastavitve metronoma.
12
Uporaba funkcije Auto Pause
®
Funkcijo Auto Pause lahko uporabite za samodejni premor
časovnika, ko se nehate premikati ali ko tempo ali hitrost pade
pod določeno vrednost. Ta funkcija je koristna, če dejavnost
vključuje semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se
ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
> Nastavitve dejavnosti > Auto Pause.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Izberite Med postankom za samodejni premor časovnika,
ko se nehate premikati.
• Izberite Po meri za samodejni premor časovnika, ko
tempo ali hitrost pade pod določeno vrednost.
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označevanje
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih teka (na primer, vsakih 5
kilometrov ali 1 miljo).
> Nastavitve dejavnosti > Krogi > Samodejno
1 Izberite
razdalja.
2 Izberite razdaljo.
Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom
kroga. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitev zvokov naprave, stran 13).
Po potrebi lahko prilagodite podatkovne zaslone tako, da bodo
prikazovali dodatne podatke o krogih.
Prilagajanje sporočila v opozorilu o krogu
Prilagodite lahko eno ali dve podatkovni polji, ki se pojavita v
sporočilu opozorila o krogu.
> Nastavitve dejavnosti > Krogi > Opozorilo o
1 Izberite
krogu.
2 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
3 Izberite Predogled (izbirno).
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo samodejnega pomikanja lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni s podatki o vadbi, ko deluje
časovnik.
> Nastavitve dejavnosti > Samodejno
1 Izberite
pomikanje.
2 Izberite hitrost prikaza.
Spreminjanje nastavitve GPS
Naprava satelite privzeto išče s sistemom GPS. Za boljšo
učinkovitost v zahtevnih okoljih in hitrejše določanje položaja
GPS lahko omogočite načina GPS in GLONASS. Uporaba
načinov GPS in GLONASS življenjsko dobo baterije skrajša bolj
kot samo uporaba načina GPS.
Izberite
> Nastavitve dejavnosti > GPS > GPS +
GLONASS.
Uporaba načina UltraTrac
Preden začnete uporabljati način UltraTrac, umerite napravo
tako, da nekajkrat tečete na prostem v običajnem načinu GPS.
Način UltraTrac lahko uporabljate za daljše dejavnosti.Način
UltraTrac je nastavitev GPS-a, ki občasno izklaplja GPS, da
varčuje z energijo baterije. Ko je GPS izklopljen, izračunava
naprava hitrost in razdalja z merilnikom pospeška. Natančnost
hitrosti, razdalje in podatkov o stezi je v načinu UltraTrac nižja.
Natančnost podatkov se izboljša po nekaj tekih na prostem z
uporabo naprave GPS.
> Nastavitve dejavnosti > GPS > UltraTrac.
Izberite
Prilagajanje naprave
NAMIG: pri daljših dejavnosti premislite tudi o uporabi drugih
možnost za varčevanje z energijo baterije (Podaljševanje
življenjske dobe baterije, stran 15).
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo
Nastavitve časovne omejitve določajo, kako dolgo naprava
ostane v načinu vadbe, na primer, ko čakate na začetek tekme.
Izberite
> Nastavitve dejavnosti > Casovna omejitev za
varcevanje z energijo.
Normalno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 5 minutah nedejavnosti.
Razsirjeno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 25 minutah nedejavnosti. Podaljšan način lahko
pomeni, da boste morali baterijo polniti pogosteje.
Nastavitve sledenja dejavnostim
> Nastavitve > Sledenje dejavnostim.
Izberite
Stanje: omogoča funkcijo za sledenje dejavnostim.
Op. o prem.: prikaže sporočilo in vrstico gibanja na zaslonu z
uro. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitev zvokov naprave, stran 13).
Nastavitve sistema
> Nastavitve > Sistem.
Izberite
• Nastavitve jezika (Spreminjanje jezika naprave, stran 13)
• Časovne nastavitve (Nastavitve časa, stran 13)
• Nastavitve osvetlitve zaslona (Nastavitve osvetlitve zaslona,
stran 13)
• Zvočne nastavitve (Nastavitev zvokov naprave, stran 13)
• Nastavitve enot (Spreminjanje merskih enot, stran 13)
• Nastavitve oblike (Nastavitve oblike, stran 13)
• Nastavitve beleženja podatkov (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 13)
Spreminjanje jezika naprave
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Jezik.
Nastavitve časa
Na zaslonu z uro izberite
> Ura.
Videz ure: omogoča izbiranje videza ure.
Alarmi: omogoča urejanje več časovnih alarmov.
Upor. barvo profila: barvo za poudarjanje na zaslonu z uro
nastavi tako, da je enaka barvi profila dejavnosti.
Ozadje: nastavi črno ali belo ozadje.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Nast. samodejno: omogoča ročno ali samodejno nastavitev
časa glede na položaj GPS-a.
Časovni pasovi
Vsakokrat, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale,
naprava samodejno zazna časovni pas in trenutni čas dneva.
Ročna nastavitev časa
Privzeto se čas nastavi samodejno, ko naprava pridobi
satelitske signale.
> Ura > Nast. samodejno > Izklopljeno.
1 Izberite
2 Izberite Nastavite čas in vnesite uro.
Nastavitev alarma
> Ura > Alarmi > Dodaj novo > Stanje >
Vklopljeno.
2 Izberite Čas in vnesite čas.
3 Izberite Zvoki in izberite možnost.
4 Izberite Ponovi in izberite možnost.
Brisanje alarma
> Ura > Alarmi.
1 Izberite
2 Izberite alarm.
3 Izberite Odstrani > .
Nastavitve osvetlitve zaslona
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Osvetlitev.
Tipke in opozorila: nastavi, da se osvetlitev zaslona vklopi ob
pritiskanju tipk in opozorilih.
Zasuk zapestja: omogoča, da naprava samodejno vklopi
osvetlitev zaslona, ko zapestje zasukate proti telesu.
Premor: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
Nastavitev zvokov naprave
Zvoki naprave vključujejo zvoke tipk, opozorilne zvoke in
vibriranje.
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Zvoki.
Spreminjanje merskih enot
Merske enote za razdaljo, tempo in hitrost, težo, višino ter
temperaturo lahko prilagajate.
> Nastavitve > Sistem > Merske enote.
1 Izberite
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto.
Nastavitve oblike
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Oblika.
Nastavitev tempa ali hitrosti: nastavitev naprave za prikaz
hitrosti ali tempa za tek, kolesarjenje in druge dejavnosti. Ta
nastavitev vpliva na številne možnosti vadbe, zgodovino in
opozorila.
Začetek tedna: nastavitev prvega dneva v tednu za skupne
tedenske vrednosti zgodovine.
Nastavitev beleženja podatkov
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Snemanje podatkov.
Pametno: beleži ključne točke, na katerih spremenite smer ali
tempo ali se spremeni vaš srčni utrip. Zapis dejavnosti je
manjši, da lahko v pomnilnik naprave shranite več dejavnosti.
Vsako sekundo: točke zabeleži vsako sekundo. Ustvari zelo
podroben zapis aktivnosti in poveča zapis o aktivnosti.
Informacije o napravi
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
2 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani naprave
in zaponko za polnjenje À trdno povežite z napravo.
1 Izberite
Informacije o napravi
13
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
3 Napravo popolnoma napolnite.
4 Pritisnite Á, če želite polnilnik odstraniti.
Specifikacije
Specifikacije Forerunner
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Do 8 tednov samo v načinu ure
Do 7 tednov v načinu ure s sledenjem dejavnostim
Do 4 tedne v načinu ure s sledenjem dejavnostim
in obvestili pametnega telefona
Do 25 ur v načinu UltraTrac
Do 16 ur ob uporabi GPS in merilnika srčnega
utripa
Do 16 ur samo ob uporabi GPS
Do 12 ur ob uporabi GPS in GLONASS
Temperaturni
obseg delovanja
Od –20 do 60 ºC (od –4 do 140 ºF)
Temperaturni
obseg polnjenja
naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Nazivna
vodotesnost
5 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije HRM-Run
Vrsta baterije
CR2032 (3 V), ki jo lahko zamenja
uporabnik
Trajanje baterije
1 leto (približno 1 ura/dan)
Temperaturni obseg
delovanja
Od –10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Radijska frekvenca/protokol 2,4 GHz protokol brezžične komunikacije
ANT+
Nazivna vodotesnost
5 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Nega merilnika srčnega utripa
OBVESTILO
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Merilnik srčnega utripa sperite po vsaki uporabi.
• Na vsakih sedem uporab ga ročno operite z majhno količino
blagega detergenta, kot je na primer detergent za pomivanje
posode.
OPOMBA: če uporabite preveč detergenta, lahko
poškodujete merilnik srčnega utripa.
• Merilnika srčnega utripa ne perite v pralnem stroju in ne
sušite v sušilnem stroju.
• Merilnik srčnega utripa posušite tako, da ga obesite ali
položite na ravno podlago.
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
Baterije hranite izven dosega otrok.
Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se obrnite na
zdravnika ali lokalni center za zastrupitve.
Zamenljive gumbne baterije lahko vsebujejo perklorat. Z njimi
boste morda morali ravnati drugače. Oglejte si www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
Menjava baterije merilnika srčnega utripa
1 Z modula merilnika srčnega utripa snemite manšeto À.
2 Z majhnim izvijačem Phillips (00) odvijte štiri vijake na
sprednji strani modula.
3 Odstranite pokrov in baterijo.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
14
4 Počakajte 30 sekund.
5 Novo baterijo vstavite pod plastična jezička Á, pri čemer
mora biti pozitivna stran obrnjena navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
Tesnilni obroček mora biti nameščen okoli zunanjega roba
privzdignjenega plastičnega obročka.
6 Ponovno namestite sprednji pokrov in štiri vijake.
Informacije o napravi
Upoštevajte usmerjenost sprednjega pokrova. Privzdignjeni
vijak  se mora prilegati ustrezni odprtini na sprednjem
pokrovu.
OPOMBA: ne privijte preveč.
7 Namestite manšeto.
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa boste merilnik
morda morali ponovno združiti z napravo.
Odpravljanje težav
Podpora in posodobitve
Garmin Express (www.garmin.com/express) omogoča
napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v Garmin Connect
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov
GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
◦ Napravo povežite z računom Garmin Connect prek
brezžičnega omrežja Wi‑Fi.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati.
OPOMBA: ponastavitev naprave lahko izbriše vaše podatke ali
nastavitve.
1 15 sekund držite .
Naprava se izklopi.
2 Eno sekundo držite , da napravo vklopite.
Odpravljanje težav
Čiščenje uporabnikovih podatkov
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
OPOMBA: s tem se izbrišejo vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, ne pa zgodovine.
1 Za izklop naprave držite in izberite .
pridržite tipko .
2 Za vklop naprave med držanjem tipke
3 Izberite .
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, in zgodovino dejavnosti.
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete vrednosti.
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Ponastavi privzete
vrednosti > .
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme,
informacije o predpisih in licenčno pogodbo.
> Nastavitve > Sistem > O napravi.
Izberite
Posodabljanje programske opreme
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Med posodabljanjem ne izključujte naprave iz računalnika.
OPOMBA: če ste napravo s programom Garmin Express že
nastavili za uporabo povezav Wi‑Fi, lahko Garmin Connect
samodejno prenese razpoložljive posodobitve programske
opreme, ko vzpostavi povezavo prek omrežja Wi‑Fi.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve ozadja (Nastavitve
osvetlitve zaslona, stran 13).
• Skrajšajte časovno omejitev pred načinom ure (Nastavitve
časovne omejitve za varčevanje z energijo, stran 13).
• Izklopite spremljanje dejavnosti (Sledenje dejavnostim,
stran 1).
• Izberite interval beleženja za Pametno (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 13).
• Izklopite GLONASS (Spreminjanje nastavitve GPS, stran 12).
• Izklopite Bluetooth brezžično funkcijo (Izklop tehnologije
Bluetooth, stran 5).
• Izklopite Wi‑Fi brezžično funkcijo (Izklop brezžične
tehnologije Wi‑Fi, stran 5).
Zaklepanje zaslona na dotik in tipk
Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete, da preprečite
nenamerne dotike zaslona ali pritiske na tipke.
1 Izberite zaslon, za katerega želite, da je prikazan, ko je
naprava zaklenjena.
2 Pridržite za zaklepanje naprave.
3 Pridržite za odklepanje naprave.
Moje dnevno število korakov se ne prikaže
Dnevno število korakov se vsako noč ob polnoči ponastavi.
Če se namesto števila korakov pokažejo vezaji, počakajte, da
naprava zazna satelitske signale in samodejno nastavi čas.
15
Namigi za nepravilne podatke o srčnem
utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Navlažite elektrode in krpice za stik (če je to ustrezno).
• Zategnite pas na prsih.
• Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
• Upoštevajte navodila za nego (Nega merilnika srčnega
utripa, stran 14).
• Nosite bombažno majico ali dobro navlažite obe strani
paščka.
Sintetične tkanine, ki se drgnejo ali udarjajo ob merilnik
srčnega utripa, lahko ustvarijo statično elektriko, ki moti
signale srčnega utripa.
• Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega
utripa.
Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri
2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni
motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični
telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna
dodatna oprema ANT+.
% rezer. SU: odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip
minus srčni utrip med počivanjem).
% RSU kroga: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni krog.
Cas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Čas stika s tlemi: čas v posameznem koraku, ki ga med tekom
porabite na tleh, izmerjen v milisekundah. Čas stika s tlemi
se ne računa med hojo.
Čas stika s tlemi kroga: povprečni čas stika s tlemi za trenutni
krog.
Čas v območju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega
utripa ali moči.
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Dolžina koraka: dolžina koraka od enega stika s tlemi do
drugega, izmerjena v metrih.
Dolžina koraka v krogu: povprečna dolžina koraka za trenutni
krog.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost kroga: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji
prepotovani krog.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca: tek. Koraki na minuto (levi in desni).
Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca kroga: tek. Povprečna kadenca za trenutni krog.
Kadenca v zadnjem krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca
za zadnji prepotovani krog.
Kadenca zadnjega kroga: tek. Povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
16
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Najmanj 24-urni: najnižja temperatura, zabeležena v zadnjih
24 urah.
Najvec 24-urni: najvišja temperatura, zabeležena v zadnjih
24 urah.
Največja hitrost: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Navpično nihanje: količina poskakovanja med tekom. Navpično
premikanje telesa, izmerjeno v centimetrih za posamezen
korak.
Navpično nihanje kroga: povprečna količina navpičnega
nihanja za trenutni krog.
Navpično razmerje: razmerje med navpičnim nihanjem in
dolžino koraka.
Navpično razmerje v krogu: povprečno razmerje med
navpičnim nihanjem in dolžino koraka za trenutni krog.
Obm. srč. utr.: trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1
do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in
najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Pov. uravn. ČST: povprečna uravnoteženost časa stika s tlemi
za trenutno sejo.
Povprečna dolžina koraka: povprečna dolžina koraka za
trenutno sejo.
Povprečna hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Povprecna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Povprecna kadenca: tek. Povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povprečni % rezerve srčnega utripa: povprečni odstotek
rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip
med počivanjem) za trenutno dejavnost.
Povprecni cas kroga: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Povprečni čas stika s tlemi: povprečni čas stika s tlemi za
trenutno dejavnost.
Povprečni najvišji % SU: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutno dejavnost.
Povprecni SU: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.
Povprecni tempo: povprečni tempo za trenutno dejavnost.
Povprečno navpično nihanje: povprečna količina navpičnega
nihanja za trenutno dejavnost.
Povprečno navpično razmerje: povprečno razmerje med
navpičnim nihanjem in dolžino koraka za trenutno sejo.
Pretečeni čas: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razdalja zadnjega kroga: prepotovana razdalja za zadnji
prepotovani krog.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
srčnega utripa v zadnjem krogu: povprečni odstotek
najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.
Srcni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip kroga: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Stanje učinkovitosti: Vrednost stanja zmogljivosti je ocena
vaše zmogljivosti v realnem času.
Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
SU % najvišjega: odstotek najvišjega srčnega utripa.
Dodatek
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Tempo: trenutni tempo.
Tempo kroga: povprečni tempo za trenutni krog.
Tempo zadnjega kroga: povprečni tempo za zadnji prepotovani
krog.
Training Effect: trenutni vpliv (od 1,0 do 5,0) na telesno
pripravljenost.
Ura: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa
(oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Uravnoteženost časa stika s tlemi: uravnoteženost časa stika
s tlemi med levo in desno nogo pri teku.
Uravnoteženost časa stika s tlemi v krogu: povprečna
uravnoteženost časa stika s tlemi za trenutni krog.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Licenčna pogodba za programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Dodatek
17
Kazalo
A
alarmi 13
Auto Lap 12
Auto Pause 12
B
baterija
menjava 14
podaljševanje 5, 13, 15
polnjenje 13
zamenjava 14
brisanje
osebni rekordi 3, 4
vsi uporabniški podatki 6, 15
zgodovina 6
C
cilj 3
cilji 3
Connect IQ 5
Č
čas 13
nastavitve 13
opozorila 12
čas stika s tlemi 7, 8
časovni pasovi 13
časovnik 1, 5
čiščenje naprave 14
D
Daljinski upravljalnik za VIRB 4
dinamika teka 7, 8
dodatna oprema 7, 15
dolžina koraka 7, 8
G
Garmin Connect 2, 4–6
Garmin Connect Mobile 4
Garmin Express 5
posodabljanje programske opreme 15
registracija naprave 15
GLONASS 12
GPS 1, 2, 12
signal 15
H
hitrost 13
I
ID naprave 15
ikone 1
intervali, vadbe 2, 3
intervali hoje 12
J
jezik 13
K
kadenca 7, 8, 11, 12
kalorija, opozorila 12
koledar 2
koordinate 6
krogi 1
L
laktatni prag 10
licenčna pogodba za programsko opremo 17
lokacije 6, 7
brisanje 7
urejanje 7
M
meni 1
menjava baterije 14
merske enote 13
metronom 12
N
način ure 13, 15
18
najvišji VO2 3, 9, 17
nastavitve 11, 13, 15
naprava 13
nastavitve sistema 13
navigacija 7
ustavljanje 7
navpično nihanje 7, 8
navpično razmerje 7, 8
O
območja, srčni utrip 8, 9
obvestila 4
odpravljanje težav 8, 15, 16
opozorila 11, 12
osebni rekordi 3
brisanje 3, 4
osvetlitev zaslona 1, 13
P
pametni telefon 4, 5
programi 4, 5
združevanje 4
pasovi, čas 13
podatki
beleženje 13
prenašanje 6
shranjevanje 6
podatkovna polja 1, 5, 11, 16
polnjenje 13
ponovni zagon naprave 15
posodobitve, programska oprema 15
predviden končni čas 9
prenos podatkov 5
prilagajanje naprave 11
pripomočki 1, 4, 5
profil uporabnika 11
profili 11
dejavnost 1
uporabnik 11
programi 5
pametni telefon 4
programska oprema
licenca 15
posodabljanje 15
različica 15
urjenje 1–3, 5, 12
načrti 2
USB 15
prekinitev povezave 6
V
vadba v zaprtih prostorih 2, 11
vadbe 2, 3
nalaganje 2
vibriranje 13
videzi ure 5
Virtual Partner 3
višina 6
vreme 4
W
Wi‑Fi 15
vzpostavljanje povezave 5
Z
zaklepanje
tipke 15
zaslon 15
zaslon 13
zaklepanje 15
zaslon na dotik 1, 15
združevanje, pametni telefon 4
združevanje senzorjev ANT+ 7
zemljevidi 7
posodabljanje 15
zgodovina 4–6, 13
brisanje 6
pošiljanje v računalnik 6
zvoki 12, 13
R
razdalja, opozorila 12
regeneracija 9
registracija izdelka 15
registracija naprave 15
S
Samodejno pomikanje 12
satelitski signali 15
senzor korakov 11
senzorji ANT+ 7
združevanje 7
shranjevanje dejavnosti 1
sledenje dejavnostim 1, 2, 13
specifikacije 14
spremljanje spanca 2
srčni utrip 1, 11
merilnik 8–10, 14, 16
območja 6, 8, 9, 17
stanje zmogljivosti 10
T
tehnologija Bluetooth 1, 4, 5
Tehnologija Bluetooth 4
tekmovanje 3
tempo 11, 13
tipke 1, 14
zaklepanje 15
trening, načrti 2
U
učinek na telo 10
UltraTrac 12
uporabniški podatki, brisanje 6
ura 1, 13
Kazalo
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising