Garmin | Forerunner® 910XT | Quick Start Guide | Garmin Forerunner® 910XT Snelstartgids

Garmin Forerunner® 910XT Snelstartgids
Forerunner 910XT
®
snelstartgids
November 2012
190-01371-55_0B
Gedrukt in Taiwan
Inleiding
 waarschuwing
Raadpleeg altijd een arts voordat u een
trainingsprogramma begint of wijzigt.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Batterijgegevens
 waarschuwing
Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Lees de
gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie
in de verpakking voor productwaarschuwingen
en andere belangrijke informatie.
Aan de slag
5 Hardloopsessie opslaan (pagina 6).
6 De gebruikershandleiding lezen (pagina 10).
De Forerunner opladen
Opmerking
U voorkomt corrosie door de contact-punten en
de omringende delen vóór het opladen grondig
af te drogen.
1 Sluit de USB-connector van de laadclipkabel
aan op de netadapter.
2 Steek de netadapter in een stopcontact.
3 Breng de contactpunten van de laadclip
op één lijn met de contactpunten aan de
achterkant van de Forerunner.
4 Druk de lader op de voorkant van de
Forerunner.
Als u de Forerunner voor de eerste keer
gebruikt, voer dan deze taken uit.
1 De Forerunner opladen (pagina 2).
2 De Forerunner inschakelen (pagina 3).
3 De optionele hartslagmeter omdoen
(pagina 5).
4 Hardlopen (pagina 5).
2
Forerunner 910XT – snelstartgids
5 Laad de Forerunner volledig op.
Een volledig opgeladen batterij kan maximaal
20 uur worden gebruikt, afhankelijk van het type
gebruik.
Toetsen
➊
➋
De Forerunner inschakelen
De eerste keer dat u de Forerunner gebruikt,
wordt u gevraagd de systeeminstellingen te
kiezen en informatie voor het gebruikersprofiel
op te geven.
1 Houd
ingedrukt om de Forerunner in te
schakelen.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Ga naar buiten naar een open gebied.
4 Wacht terwijl de Forerunner satellieten
zoekt.
➏
➌
➎
Houd deze toets ingedrukt om het
toestel in of uit te schakelen.
Selecteren om de schermverlichting
aan te passen.
Selecteer dit om de statuspictogrammen weer te geven
(pagina 4).
Selecteer dit om te zoeken naar een
compatibele weegschaal.
➊
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat
satellietsignalen worden gevonden.
De tijd van de dag en datum worden automatisch
ingesteld.
➋
Forerunner 910XT – snelstartgids ➍
▲▼
Selecteer om door menu's en
instellingen te bladeren.
Houd ingedrukt om snel door de
instellingen te bladeren.
Selecteer om tijdens een workout door
trainingspagina's te bladeren.
3
➌
ENTER
➍
START/ Selecteer om de timer te starten of
STOP
te stoppen.
➎
LAP/
RESET
➏
MODE
Selecteer dit om de schermverlichting
in te schakelen.
Selecteer om een optie te kiezen of
een bericht te bevestigen.
Selecteer dit als u een nieuwe ronde
wilt markeren.
Houd ingedrukt om uw hardloopsessie
op te slaan en de timer opnieuw in
te stellen.
Selecteer om de timer en het menu
weer te geven. De kaart en het
kompas worden ook weergegeven als
deze actief zijn.
Selecteer om een menu of pagina
af te sluiten. Uw instellingen worden
opgeslagen.
Houd ingedrukt om te wisselen tussen
sportmodi.
De schermverlichting gebruiken
1 Selecteer ENTER om de schermverlichting
Pictogrammen
Een niet-knipperend pictogram betekent dat
de functie actief is. Een knipperend pictogram
betekent dat het toestel aan het zoeken is.
GPS ingeschakeld.
GPS uitgeschakeld.
Timer loopt.
Multisportactiviteit is bezig.
Energieniveau van de batterij.
in te schakelen.
Batterij wordt opgeladen.
TIP: dubbeltik op het scherm van het toestel
om de schermverlichting in te schakelen.
Deze functie is alleen beschikbaar in de
sportmodi “Run” en “Overige”.
Hartslagmeter is actief.
2 Gebruik ▲en ▼ om de schermverlichting
aan te passen.
4
Het scherm geeft ook een aantal
statuspictogrammen weer.
Voetsensor is actief.
Fietssensor is actief.
Vermogenssensor is actief.
Forerunner 910XT – snelstartgids
Fitnessapparatuur is actief.
Hardloopsport is actief.
Fietssport is actief.
Zwemsport (open water of zwembad)
is actief.
Andere sport is actief.
De hartslagmeter plaatsen
Opmerking: als u geen hartslagmeter hebt,
kunt u deze paragraaf overslaan.
OPMERKING: de Forerunner kan geen hartslag
vastleggen tijdens het zwemmen.
Zorg ervoor dat de hartslagmeter rechtstreeks
in contact met uw huid staat, vlak onder uw
borstkas. Het toestel moet zodanig vastzitten dat
het op zijn plek blijft zitten terwijl u hardloopt.
1 Koppel de module van de hartslagmeter ➊
aan de band.
➊
2 Bevochtig de elektroden ➋ aan de
achterzijde van de band om een sterke
verbinding tussen uw borst en de zender tot
stand te brengen.
Forerunner 910XT – snelstartgids Opmerking: sommige hartslagmeters
beschikken over een contactoppervlak ➌.
Bevochtig het contactoppervlak.
➍ ➌ ➋
➋
3 Wikkel de band om uw borstkas en steek de
haak van de band ➍ in de lus.
Het Garmin-logo dient niet ondersteboven te
worden weergegeven.
4 Zorg dat het toestel zich binnen het bereik
(drie meter) van de hartslagmeter bevindt.
TIP: als de hartslaggegevens onregelmatig
zijn of niet worden weergegeven, dient u de
band strakker om uw borst aan te trekken of
gedurende vijf tot tien minuten een warmingup uit te voeren.
Nadat u de hartslagmeter hebt omgedaan,
is deze stand-by en klaar om gegevens te
verzenden.
Zodra de hartslagmeter is gekoppeld, wordt er
een bericht weergegeven en knippert niet
meer op het scherm.
Hardlopen
Voordat u de geschiedenis kunt opnemen,
dient u satellietsignalen te zoeken (pagina 3) of
de Forerunner te koppelen aan een optionele
voetsensor.
5
1 Selecteer START om de timer te starten ➊.
➊
➋
➌
De geschiedenis wordt alleen vastgelegd
als de timer is gestart. Uw snelheid ➋
en afstand ➌ worden op de timerpagina
weergegeven.
De weergegeven gegevensvelden zijn
de standaardinstellingen. U kunt de
gegevensvelden aanpassen (pagina 10).
2 Selecteer STOP nadat u uw hardloopsessie
hebt voltooid.
Uw hardloopsessie opslaan
1 Houd RESET ingedrukt om uw hard-
loopsessie op te slaan en de timer te
resetten.
2 Breng opgeslagen activiteiten over naar uw
computer (pagina 9).
Toestelfuncties en informatie
•
Geschiedenis (pagina 6)
•
Indoorgebruik (pagina 7)
•
Fietsmodus (pagina 7)
6
•
Zwemfuncties (pagina 8)
•
Triatlontraining (pagina 9)
•
Garmin Connect™ (pagina 9)
•
Aanpassen (pagina 10)
•
Problemen oplossen (pagina 10)
•
Verzorgen en reinigen (pagina 11)
Geschiedenis
Uw Forerunner bewaart gegevens op basis
van het type activiteit, de gebruikte accessoires
en uw trainingsinstellingen. Als het geheugen
van de Forerunner vol is, worden de oudste
gegevens overschreven. Er verschijnt een
waarschuwingsbericht op de Forerunner voordat
er gegevens worden verwijderd.
OPMERKING: de geschiedenis wordt niet
vastgelegd wanneer de timer wordt gestopt of
gepauzeerd.
Geschat
geheugen
Beschrijving van activiteit
220 uur
Slim vastleggen zonder ANT+™
accessoires
160 uur
Slim vastleggen met ANT+
accessoires
48 uur
Elke seconde vastleggen zonder
ANT+ accessoires
42 uur
Elke seconde vastleggen met ANT+
accessoires
Forerunner 910XT – snelstartgids
Een geschiedenisitem weergeven
In de geschiedenis wordt de datum, tijd,
afstand, duur van de activiteit, calorieën en
het gemiddelde en maximale tempo of de
gemiddelde en maximale snelheid weergegeven.
Bij zwemactiviteiten worden ook zwemslagen efficiencygegevens weergegeven. In de
geschiedenis kunnen ook hartslag, cadans, en
vermogensgegevens worden weergegeven als u
een hartslagmonitor, voetsensor, cadanssensor
of vermogensmeter (optionele accessoires)
gebruikt.
1 Selecteer MODE > Geschiedenis >
Activiteiten.
2 Gebruik ▲en ▼ om uw opgeslagen
activiteiten weer te geven.
3 Selecteer een activiteit.
4 Selecteer Meer weergeven om
gemiddelden en maxima weer te geven.
5 Selecteer een optie:
•
Selecteer Toon kaart om de activiteit op
een kaart weer te geven.
•
Selecteer Bekijk routedeel om
onderdelen van een multisportactiviteit
weer te geven.
•
Selecteer Bekijk ronden om
rondegegevens weer te geven.
De geschiedenis verwijderen
1 Selecteer MODE > Geschiedenis >
Activiteiten > Wis > Individuele
activiteiten.
2 Gebruik ▲en ▼ om een activiteit te
selecteren.
3 Selecteer Activiteit verwijderen.
Indoortrainingen
Als de Forerunner geen satellieten kan vinden,
verschijnt er een bericht waarin u wordt
gevraagd of u binnen bent. U kunt de GPS ook
handmatig uitschakelen bij indoortrainingen.
Selecteer ENTER > Ja terwijl de Forerunner
satellieten probeert te vinden.
TIP: meer informatie over indoortrainingen
en GPS-instellingen vindt u in de
gebruikershandleiding.
Fietsen met uw Forerunner
1 Houd MODE ingedrukt.
2 Selecteer Fiets > START.
3 Selecteer STOP nadat u uw fietssessie hebt
voltooid.
4 Houd RESET ingedrukt om uw fietssessie
op te slaan en de timer opnieuw in te stellen.
6 Selecteer ▲of ▼ om door ronden te
bladeren.
Forerunner 910XT – snelstartgids 7
Zwemmen met uw Forerunner
Zwemtermen
OPMERKING: de Forerunner kan geen hartslag
vastleggen tijdens het zwemmen.
•
Een baan is één keer de lengte van het
zwembad.
•
Een interval bij zwemmen is als een ronde
bij hardlopen. U kunt uw zwemsessie
onderverdelen in zwemintervallen en
rustintervallen.
•
Elke keer dat uw arm waaraan de
Forerunner is bevestigd een volledige cyclus
voltooid, wordt er een slag geteld.
•
Uw swolf score is de som van de tijd voor
één lengte en het aantal slagen voor die
lengte. Een voorbeeld: 30 seconden plus
15 slagen is gelijk aan een swolfscore
van 45. Swolf is een meeteenheid voor
zwemefficiency en, net als bij golf, is een
lage score beter.
•
Uw zwemefficiencyindex is de som van de
tijd plus het aantal slagen dat nodig is om
25 meter te zwemmen. Hiermee kunt u uw
zwemefficiency vergelijken met een ander
zwembad of een zwemsessie in open water.
Een lagere zwemefficiencyindex is beter.
U kunt uw zwemgegevens, zoals afstand,
snelheid, aantal slagen, en slagtype (alleen voor
zwembad) vastleggen.
1 Houd MODE ingedrukt.
2 Selecteer Zwemmen > Zwemmen in
Opmerking: voor aanvullende informatie
over zwemmen in open water en velden
met zwemgegevens verwijzen wij u naar de
gebruikershandleiding.
zwembad.
3 Selecteer de lengte van het zwembad of
voer een aangepaste lengte in.
4 Selecteer zo nodig MODE > Instellingen >
Instellingen voor badzwemmen >
Gegevensvelden om de trainingspagina's
voor zwemmen aan te passen.
Zie de gebruikershandleiding voor
een volledige lijst met de beschikbare
gegevensvelden.
5 Selecteer START.
6 Als u stopt om uit te rusten, selecteer dan
LAP en selecteer opnieuw LAP als u weer
verder zwemt.
Er wordt dan een rustinterval ingelast, dat is
gescheiden van uw zweminterval.
7 Selecteer STOP nadat u uw zwemsessie
hebt voltooid.
8 Houd RESET ingedrukt om uw gegevens op
te slaan en de timer opnieuw in te stellen.
8
Forerunner 910XT – snelstartgids
Slagtypen
Vrij
Vrije slag
Rug
Rugslag
Borst
Borstslag
Vlinder
Vlinderslag
Gemengd
Meerdere slagtypen in een interval
Uw totale tijd ➊ en totale afstand ➋ worden
weergegeven op de eerste trainingspagina.
U kunt ▲en ▼ gebruiken om extra
trainingpagina's voor elk sportonderdeel
weer te geven.
4 Selecteer LAP wanneer u klaar bent met
een onderdeel of een overgang.
Triatlontraining
Garmin Connect gebruiken
1 Selecteer MODE > Training > Auto
1 Ga naar www.garminconnect.com/start.
3 Volg de instructies op het scherm.
Als u deelneemt aan een triatlon, kunt u Auto
Multisport gebruiken om snel over te schakelen
op een andere sport.
Multisport.
2 Selecteer zo nodig Inclusief overgang
om de overgangstijd apart van de
sportonderdelen vast te leggen.
3 Selecteer Start Multisport > START.
➊
➋
Garmin Connect is websoftware voor het
opslaan en analyseren van uw gegevens.
De geschiedenis naar uw computer
verzenden
1 Steek de USB ANT Stick in een USB-poort
op uw computer.
De USB ANT Stick-stuurprogramma’s
installeren automatisch de Garmin
ANT Agent. U kunt de USB ANT Agent
downloaden als de stuurprogramma’s niet
automatisch worden geïnstalleerd. Ga naar
www.garminconnect.com/start.
2 Zorg ervoor dat het toestel zich binnen het
bereik (3 meter) van uw computer bevindt.
Forerunner 910XT – snelstartgids 9
3 Selecteer Ja.
4 Volg de instructies op het scherm.
Problemen oplossen
Uw toestel aanpassen
U kunt ook de meest recente handleiding
ophalen via internet.
1 Houd zo nodig MODE ingedrukt om uw sport
1 Ga naar www.garmin.com/intosports.
2 Selecteer uw product.
3 Klik op Handleidingen.
U kunt de instellingen voor elke sport
aanpassen. De instellingen worden beschreven
in de gebruikershandleiding (pagina 10).
te wijzigen.
2 Selecteer MODE > Instellingen.
3 Selecteer een instelling op basis van uw
actieve sport.
Bijvoorbeeld: als de Forerunner is ingesteld
op fietsen, selecteer dan Fietsinstellingen.
4 Pas de instellingen aan.
De instellingen worden opgeslagen voor de
actieve sport.
Gegevensvelden
U kunt gegevensvelden op de maximaal vier
trainingspagina's voor elke sport aanpassen.
Zie de gebruikershandleiding voor een complete
lijst met de beschikbare gegevensvelden
(pagina 10). De gegevensvelden die u aanpast
worden opgeslagen voor de actieve sport.
10
De gebruikershandleiding ophalen
Het toestel resetten
Als de toetsen of het scherm niet meer reageren,
moet het toestel wellicht opnieuw worden
ingesteld.
1 Houd
2 Houd
ingedrukt tot het scherm uit gaat.
ingedrukt tot het scherm aan gaat.
De software bijwerken met behulp van
Garmin Connect
U kunt de toestelsoftware bijwerken nadat
u de USB ANT Stick met uw computer hebt
gekoppeld (pagina 9).
1 Sluit de USB ANT Stick op uw computer
aan.
2. Ga naar www.garminconnect.com.
Forerunner 910XT – snelstartgids
Als er nieuwe software beschikbaar is,
geeft Garmin Connect een melding dat u de
software kunt bijwerken.
Verzorging van het toestel
3 Volg de instructies op het scherm.
4 Zorg ervoor dat het toestel tijdens het
Opmerking
Bewaar het toestel niet op een plaats waar deze
langdurig aan extreme temperaturen kan worden
blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade
kan veroorzaken.
Het toestel registreren
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het
toestel schoon te maken.
bijwerken binnen het bereik van de
computer (3 meter) blijft.
Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat wij
u beter van dienst kunnen zijn.
•
Ga naar http://my.garmin.com.
•
Bewaar uw originele aankoopbewijs of een
fotokopie op een veilige plek.
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de
website van Garmin.
•
Ga naar www.garmin.com/intosports.
•
Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
•
Ga naar http://buy.garmin.com of neem
contact op met uw Garmin-dealer voor
informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Forerunner 910XT – snelstartgids Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen
en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen
kunnen beschadigen.
De hartslagmeter onderhouden
Opmerking
Verwijder de module voordat u de band
schoonmaakt.
Opbouw van zweet en zout op de band kan
het vermogen van de hartslagmonitor om
nauwkeurige gegevens te rapporteren negatief
beïnvloeden.
Ga naar www.garmin.com/HRMcare voor
gedetailleerde wasinstructies.
11
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business
Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin®, het Garmin-logo en Forerunner® zijn handelsmerken
van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd
in de Verenigde Staten en andere landen. ANT+™, ANT Agent™,
Garmin Connect™ en USB ANT Stick™ zijn handelsmerken
van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republiek China)
© 2011-2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising