Garmin | Forerunner® 910XT | User manual | Garmin Forerunner® 910XT Gebruikershandleiding

Garmin Forerunner® 910XT Gebruikershandleiding
Forerunner 910XT
®
gebruikershandleiding
Mei 2014
190-01371-35_0D
Gedrukt in Taiwan
© 2011-2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Op deze gebruikershandleiding rust auteursrecht. Deze gebruikershandleiding
mag dan ook niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin.
Garmin behoudt zich het recht voor haar producten te wijzigen of te verbeteren en om wijzigingen aan
te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen
of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende
informatie over het gebruik van dit product.
Garmin®, het Garmin-logo, Auto Lap®, Auto Pause®, Forerunner® en Virtual Partner® zijn handelsmerken
van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
ANT+™, ANT Agent™, Garmin Connect™, GSC™, USB ANT Stick™, Vector™ and Virtual Racer™ zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden
gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Firstbeat en Analyzed by Firstbeat zijn geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken van Firstbeat
Technologies Ltd. New Leaf® is een geregistreerd handelsmerk van de Angeion Corporation. Overige
handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Inhoudsopgave
Inleiding������������������������������������������������������� 3
Aan de slag�������������������������������������������������������������3
De Forerunner opladen������������������������������������������3
De Forerunner inschakelen������������������������������������4
De schermverlichting gebruiken�����������������������������4
Toetsen�������������������������������������������������������������������5
Pictogrammen��������������������������������������������������������5
De barometrische hoogtemeter������������������������������6
Trainen met de Forerunner������������������������ 7
Een andere sport selecteren����������������������������������7
Basisfuncties voor hardlopen���������������������������������7
Multisport-workouts������������������������������������������������8
Alarmen������������������������������������������������������������������9
Auto Lap���������������������������������������������������������������10
Uw hardloopsessie automatisch pauzeren�����������12
Auto Scroll gebruiken�������������������������������������������12
Hardlopen met een Virtual Partner�����������������������12
Virtual Racer���������������������������������������������������������13
Intervalworkouts���������������������������������������������������14
Aangepaste workouts�������������������������������������������15
Koersen����������������������������������������������������������������16
Indoortrainingen����������������������������������������������������18
Fietsopties������������������������������������������������������������18
Functies voor zwemmen���������������������������������������19
De afteltimer���������������������������������������������������������21
ANT+-sensors������������������������������������������� 21
De ANT+-sensors koppelen���������������������������������22
Hartslagmeter�������������������������������������������������������22
Inhoudsopgave Voetsensor������������������������������������������������������������24
Fietssensors���������������������������������������������������������26
Vermogensmeters������������������������������������������������26
Weegschalen��������������������������������������������������������27
Fitnessapparatuur�������������������������������������������������28
Geschiedenis�������������������������������������������� 29
Een geschiedenisitem weergeven������������������������29
De geschiedenis verwijderen��������������������������������30
Garmin Connect gebruiken�����������������������������������30
Doelstellingen�������������������������������������������������������31
Navigatie���������������������������������������������������� 31
De Kaartpagina�����������������������������������������������������31
Uw locatie markeren���������������������������������������������32
Naar een locatie navigeren�����������������������������������32
Een locatie bewerken of verwijderen��������������������33
Terug naar start navigeren������������������������������������33
Stoppen met navigeren����������������������������������������33
GPS-informatie weergeven����������������������������������33
Uw toestel aanpassen������������������������������ 34
Systeeminstellingen����������������������������������������������34
Gebruikersprofielen����������������������������������������������35
Gegevensvelden���������������������������������������������������36
Toestelinformatie�������������������������������������� 43
Onderhoud van het toestel�����������������������������������43
Specificaties���������������������������������������������������������44
Batterij van de hartslagmeter��������������������������������45
Appendix��������������������������������������������������� 45
Het toestel registreren������������������������������������������45
Wielmaat en omvang��������������������������������������������46
1
Problemen oplossen ��������������������������������������������47
Index���������������������������������������������������������� 50
2
Inhoudsopgave
Inleiding
 waarschuwing
Raadpleeg altijd een arts voordat u een
trainingsprogramma begint of wijzigt.
Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Aan de slag
De Forerunner opladen
 waarschuwing
Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Lees de
gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie
in de verpakking voor productwaarschuwingen en
andere belangrijke informatie.
Opmerking
U kunt roestvorming voorkomen door de
contactpunten en de omringende delen vóór het
opladen grondig te drogen.
Als u de Forerunner voor de eerste keer gebruikt,
voer dan deze taken uit.
1 Sluit de USB-connector van de laadclipkabel
1 De Forerunner opladen (pagina 3).
2 De Forerunner inschakelen (pagina 4).
3 De optionele hartslagmeter omdoen
2 Steek de netadapter in een stopcontact.
3 Breng de contactpunten van de laadclip op één
(pagina 22).
4 Hardlopen (pagina 7).
5 Hardloopsessie opslaan (pagina 8).
Inleiding aan op de netadapter.
lijn met de contactpunten aan de achterkant
van de Forerunner.
4 Druk de lader op de voorkant van de
Forerunner.
3
De schermverlichting gebruiken
1 Druk op ENTER om de schermverlichting in te
schakelen.
TIP: dubbeltik op het scherm van het toestel
om de schermverlichting in te schakelen. Deze
functie is alleen beschikbaar in de sportmodi
“Run” en “Overige”.
2 Selecteer
5 Laad de Forerunner volledig op.
en gebruik de toetsen ▲ en ▼
om het niveau van de schermverlichting aan te
passen.
Een volledig opgeladen batterij kan maximaal
20 uur worden gebruikt, afhankelijk van het type
gebruik.
De Forerunner inschakelen
De eerste keer dat u de Forerunner gebruikt, wordt
u gevraagd de systeeminstellingen te kiezen en
informatie voor het gebruikersprofiel op te geven.
Het scherm geeft ook een aantal
statuspictogrammen weer.
1 Houd
ingedrukt om de Forerunner in te
schakelen.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Ga naar buiten naar een open gebied.
4 Wacht terwijl de Forerunner satellieten zoekt.
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat
satellietsignalen worden gevonden.
De tijd van de dag en datum worden automatisch
ingesteld.
4
Inleiding
Toetsen
➌
ENTER
Selecteer dit om de schermverlichting
in te schakelen.
Selecteer om een optie te kiezen of
een bericht te bevestigen.
➍
START/
STOP
Selecteer om de timer te starten of
te stoppen.
➎
LAP/
RESET
Selecteer dit als u een nieuwe ronde
wilt markeren.
Houd ingedrukt om uw hardloopsessie
op te slaan en de timer opnieuw in
te stellen.
➏
MODE
Selecteer om de timer en het menu
weer te geven. De kaart en het
kompas worden ook weergegeven als
deze actief zijn.
Selecteer om een menu of pagina
af te sluiten. Uw instellingen worden
opgeslagen.
Houd ingedrukt om te wisselen tussen
sportmodi.
➊
➋
➏
➌
➎
Houd deze toets ingedrukt om het
toestel in of uit te schakelen.
Gebruik deze toets om de
schermverlichting aan te passen.
Gebruik deze toets om de
statuspictogrammen weer te geven
(pagina 5).
Gebruik deze toets om te zoeken naar
een compatibele weegschaal.
➊
➋
➍
▲▼
Selecteer om door menu's en
instellingen te bladeren.
Houd ingedrukt om snel door de
instellingen te bladeren.
Selecteer om tijdens een workout door
trainingspagina's te bladeren.
Pictogrammen
Een niet-knipperend pictogram betekent dat
de functie actief is. Een knipperend pictogram
betekent dat het toestel aan het zoeken is.
GPS ingeschakeld.
GPS staat uit.
Timer loopt.
Multisportactiviteit is bezig.
Energieniveau van de batterij.
Inleiding 5
Batterij wordt opgeladen.
Hartslagmeter is actief.
Voetsensor is actief.
Fietssensor is actief.
Vermogenssensor is actief.
Fitnessapparatuur is actief.
Hardloopsport is actief.
Fietssport is actief.
Zwemsport (open water of zwembad)
is actief.
Andere sport is actief.
De toetsen vergrendelen
U kunt de toetsen op de Forerunner vergrendelen.
Hierdoor wordt de kans minder dat u per ongeluk
op een toets drukt terwijl u het toestel omdoet of
verwijdert.
1 Druk op MODE en tegelijkertijd op ▲ om de
toetsen te vergrendelen.
De barometrische hoogtemeter
OPMERKING: de barometrische hoogtemeter
werkt niet in de modus Zwemmen.
De Forerunner maakt gebruik van een
barometrische hoogtemeter om de hoogte te
berekenen. De barometrische hoogtemeter is
gevoelig voor bepaalde weersomstandigheden en
ruimten met een bepaalde druk, zoals een vliegtuig
of een auto. Als de barometrische hoogtemeter
vanwege de omgeving onjuiste berekeningen
weergeeft, maakt de Forerunner gebruik van GPShoogtegegevens.
U kunt de gegevensvelden aanpassen zodat de
hoogtegegevens worden weergegeven (pagina 36).
De barometrische hoogtemeter kalibreren
U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig
kalibreren op basis van een opgeslagen locatie.
1 Ga naar een locatie waarvan u de hoogte
weet.
2 Druk op MODE > GPS > Locatie opslaan.
3 Voer in het veld Hoogte de hoogte in.
4 Selecteer OK.
2 Druk op MODE en tegelijkertijd op ▲ om de
toetsen te ontgrendelen.
6
Inleiding
Vervolgens kalibreert de Forerunner de
barometrische hoogtemeter automatisch als
u zich binnen vijftig meter bevindt van een
opgeslagen locatie met hoogtegegevens. In alle
andere gevallen kalibreert de Forerunner de
barometrische hoogtemeter op basis van de GPShoogtegegevens.
Trainen met de Forerunner
In dit hoofdstuk worden de trainingsfuncties en
-instellingen van het toestel beschreven. De
meeste instructies in deze handleiding hebben
betrekking op de modus Run (hardlopen), maar
gelden doorgaans ook voor alle overige sportmodi.
•
Een andere sport selecteren (pagina 7)
•
Basisfuncties voor hardlopen (pagina 7)
•
Multisport-workouts (pagina 8)
•
Waarschuwingen (pagina 9)
•
Auto Lap® (pagina 10)
•
Auto Pause® (pagina 12)
•
Auto Scroll (pagina 12)
•
Virtual Partner (pagina 12)
•
Virtual Racer™ (pagina 13)
•
Intervalworkouts (pagina 14)
•
Aangepaste workouts (pagina 15)
•
Indoortrainingen (pagina 18)
•
Fietsopties (pagina 18)
•
Afteltimer (pagina 21)
Een andere sport selecteren
•
Houd MODE ingedrukt.
•
Gebruik Auto Multisport (pagina 8).
Basisfuncties voor hardlopen
Hardlopen
Voordat u de geschiedenis kunt vastleggen,
dient u satellietsignalen te zoeken (pagina 4) of
de Forerunner te koppelen aan een optionele
voetsensor (pagina 24).
1 Selecteer START om de timer ➊ te starten.
➊
➋
➌
®
Trainen met de Forerunner De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als
de timer is gestart. Uw tempo ➋ en -afstand
➌ worden weergegeven op de timerpagina.
7
De weergegeven gegevensvelden zijn
de standaardinstellingen. U kunt de
gegevensvelden aanpassen (pagina 36).
2 Selecteer STOP nadat u uw hardloopsessie
hebt voltooid.
Uw hardloopsessie opslaan
1 Houd RESET ingedrukt om de hardloopsessie
op te slaan en de timer te resetten.
2 Draag de opgeslagen activiteiten over naar uw
computer (pagina 30).
Multisport-workouts
Triatleten, duatleten en alle andere beoefenaren
van gecombineerde sporten kunnen de modus
Multisport-workouts van de Forerunner gebruiken.
Wanneer u een workout met meerdere sporten
instelt, kunt u schakelen tussen sportmodi en nog
steeds uw totale tijd en afstand voor alle sporten
weergeven. U kunt bijvoorbeeld overschakelen van
fietsen naar rennen en de totale tijd en afstand voor
fietsen en rennen gedurende de gehele workout
weergeven.
De Forerunner slaat workouts met meerdere
sporten in de geschiedenis op, inclusief de totale
tijd, afstand, gemiddelde hartslag (optionele
hartslagmeter vereist) en calorieën voor alle
8
sporten in de workout. De geschiedenis bevat ook
bepaalde details voor elke sport.
U kunt workouts met meerdere sporten handmatig
toevoegen of u kunt workouts met meerdere
sporten vooraf instellen voor races en andere
evenementen.
Handmatig een workout met meerdere
sporten maken
1 Start een workout in een willekeurige sport.
2 Als u wilt overschakelen naar een andere
sport, houd dan MODE ingedrukt.
3 Selecteer een andere sportmodus.
De timer wordt automatisch gereset voor het
nieuwe onderdeel van de workout.
4 Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de timer voor
meerdere sporten weer te geven.
Een automatische multisport-workout
maken
Als u deelneemt aan een triatlon, kunt u Auto
Multisport gebruiken om snel over te schakelen
op een andere sport. Daarnaast kunt u de
sportonderdelen aanpassen.
1 Selecteer MODE > Training > Auto
Multisport.
Trainen met de Forerunner
2 Selecteer zo nodig Inclusief overgang om de
overgangstijd apart van de sportonderdelen
vast te leggen.
3 Selecteer Start Multisport > START.
U kunt waarschuwingen gebruiken voor trainingen
met specifieke doelstellingen voor tijd, afstand,
hartslag, cadans, uithoudingsvermogen of
calorieën.
➊
OPMERKING: zie pagina 34 voor informatie over
het inschakelen van waarschuwingstonen en
trilsignalen.
➋
Waarschuwingen voor tijd, afstand en
calorieën instellen
Uw totale tijd ➊ en totale afstand ➋ worden
weergegeven op de eerste trainingspagina. U
kunt de toetsen ▲ en ▼ gebruiken om extra
trainingpagina's voor elk sportonderdeel weer
te geven.
4 Selecteer LAP wanneer u klaar bent met een
onderdeel of een overgang.
Multisport stoppen
•
Selecteer MODE > Training > Stop
Multisport.
•
Selecteer STOP en houd RESET ingedrukt.
Alarmen
OPMERKING: waarschuwingen werken niet tijdens
intervalworkouts of aangepaste workouts.
Trainen met de Forerunner OPMERKING: calorieënwaarschuwingen zijn niet
beschikbaar in de modus Zwemmen.
1 Selecteer MODE > Training >
Renwaarschuwingen.
2 Selecteer Tijdwaarschuwing,
Afstandswaarschuwing of
Caloriewaarschuwing.
3 Selecteer Aan.
4 Selecteer Alarm bij en voer een waarde in
voor tijd, afstand of calorieën.
Telkens als de waarschuwingswaarde wordt
bereikt, hoort u een pieptoon of trilt het toestel en
wordt er een bericht weergegeven.
Geavanceerde waarschuwingen instellen
Als het toestel is voorzien van een optionele
hartslagmeter, voetsensor, GSC™ 10 of
vermogensmeter, kunt u geavanceerde
waarschuwingen instellen voor de hartslag, de
cadans en het vermogen.
9
OPMERKING: geavanceerde waarschuwingen zijn
niet beschikbaar in de modus Zwemmen.
1 Selecteer MODE > Training >
Renwaarschuwingen.
2 Selecteer een optie:
•
Selecteer HS-waarschuwing om de
maximale en minimale hartslag in te
stellen, uitgedrukt in het aantal slagen per
minuut (bpm).
OPMERKING: zie pagina 23 voor meer
informatie over hartslagzones.
•
•
Selecteer Cadans om de minimale en
maximale cadanswaarden in te stellen,
uitgedrukt in het aantal stappen per minuut
(spm) of het aantal omwentelingen van de
pedaalarm per minuut (rpm).
Selecteer Vermogenswaarschuwing
om de minimale en maximale
vermogenswaarde in te stellen, uitgedrukt
in watt.
OPMERKING: zie pagina 27 voor meer
informatie over vermogenszones.
3 Stel de parameters in voor de
waarschuwingen.
Telkens wanneer de opgegeven waarde voor
hartslag of cadans wordt overschreden of juist
niet wordt bereikt, hoort u een pieptoon of trilt het
toestel en wordt er een bericht weergegeven.
10
Ren/loopwaarschuwingen instellen
In bepaalde hardloopprogramma's worden
regelmatige looppauzes ingelast. Dit betekent
dat u tijdens een lange hardloopsessie kunt
worden gevraagd vier minuten te rennen, één
minuut te lopen en dit patroon te herhalen. Auto
Lap functioneert op de juiste manier wanneer u
gebruikmaakt van de ren/loopwaarschuwingen.
OPMERKING: loopwaarschuwingen zijn alleen
beschikbaar in de modus Run.
1 Selecteer MODE > Training >
Renwaarschuwingen.
2 Selecteer Ren/Loopwaarschuwing > Aan.
3 Selecteer Renwaarschuwing en voer een
waarde in voor de tijd.
4 Selecteer Loopwaarschuwing en voer een
waarde in voor de tijd.
Telkens als de waarschuwingswaarde wordt
bereikt, hoort u een pieptoon of trilt het toestel
en wordt er een bericht weergegeven. De ren/
loopwaarschuwingen worden herhaald totdat u de
timer stopt.
Auto Lap
OPMERKING: Auto Lap werkt niet tijdens
intervalworkouts of aangepaste workouts en in de
modus Zwemmen in zwembad.
Trainen met de Forerunner
Standaardinstellingen
Sportmodus
Standaardafstand
Run
1 mijl of 1 kilometer
Fiets
5 mijl of 5 kilometer
Zwemmen in
open water
0,25 mijl of 0,5 kilometer
Overige
1 mijl of 1 kilometer
Ronden op afstand markeren
Met Auto Lap kunt u de ronde automatisch
markeren na een bepaalde afstand. Dit is handig
als u uw prestaties tijdens verschillende delen van
een hardloopsessie wilt vergelijken.
1 Selecteer MODE > Instellingen > Instellingen
voor hardlopen > Auto Lap.
2 Selecteer Auto Lap-trigger > Op afstand.
3 Selecteer Ronde bij en voer een afstand in.
Ronden op positie markeren
Met Auto Lap kunt u de ronde automatisch
markeren op een bepaalde positie. Hiermee kunt u
uw prestaties tijdens verschillende gedeelten van
een hardloopsessie vergelijken (bijvoorbeeld na
een lange heuvel of na een sprint).
Trainen met de Forerunner 1 Selecteer MODE > Instellingen > Instellingen
voor hardlopen > Auto Lap.
2 Selecteer Auto Lap-trigger > Op positie >
Ronde bij.
•
Selecteer Alleen bij drukken op Lap om
de rondeteller te activeren als u op LAP
drukt en u een van deze posities opnieuw
passeert.
•
Selecteer Start & ronde om de rondeteller
te activeren op de GPS-locatie waar u op
START drukt en op elke locatie tijdens de
sessie waar u op LAP drukt.
•
Selecteer Markeer & ronde om de
rondeteller te activeren op een specifieke
GPS-locatie die u vóór de hardloopsessie
hebt gemarkeerd (met Markeer positie)
en bovendien op elke locatie tijdens de
hardloopsessie wanneer u LAP selecteert.
OPMERKING: tijdens een koers (pagina 16)
gebruikt u de optie Op positie om ronden te
markeren bij alle rondeposities die in de koers
zijn gemarkeerd.
11
Uw hardloopsessie automatisch
pauzeren
U kunt Auto Pause gebruiken om de timer
automatisch te onderbreken als u stopt of wanneer
uw snelheid onder de opgegeven waarde komt. Dat
is handig als er verkeerslichten of andere obstakels
in de route voorkomen waardoor u uw snelheid
moet verlagen of moet stoppen.
OPMERKING: de pauzeduur wordt niet opgeslagen
in uw geschiedenisgegevens.
OPMERKING: Auto Pause werkt niet tijdens
intervalworkouts of aangepaste workouts en in de
modus Zwemmen.
1 Selecteer MODE > Instellingen > Instellingen
voor hardlopen > Auto Pause.
2 Selecteer een optie:
12
•
Selecteer Zodra gestopt als u de timer
automatisch wilt laten stoppen als u stopt.
•
Selecteer Aangepaste snelheid als u de
timer automatisch wilt laten stoppen als
uw snelheid onder een bepaalde waarde
komt.
Auto Scroll gebruiken
Met deze functie voor automatisch bladeren
doorloopt u automatisch alle pagina's met
trainingsgegevens terwijl de timer loopt.
1 Selecteer MODE > Instellingen > Instellingen
voor hardlopen > Auto Scroll.
2 Selecteer Langzaam, Gemiddeld of Snel.
Hardlopen met een Virtual Partner
Uw Virtual Partner is een trainingsprogramma dat u
helpt bij het behalen van uw trainingsdoeleinden.
OPMERKING: Virtual Partner is niet beschikbaar in
de modus Zwemmen.
1 Selecteer MODE > Instellingen > Instellingen
voor hardlopen > Virtual Partner.
2 Selecteer Virtual Partner > Aan.
Het tempo van de Virtual Partner wijzigen
Als u het tempo van de Virtual Partner wijzigt
voordat u de timer start, worden de wijzigingen
opgeslagen. Wijzigingen die u in het tempo van
de Virtual Partner aanbrengt nadat de timer is
gestart, gelden alleen voor de huidige sessie en
Trainen met de Forerunner
worden niet opgeslagen als de timer opnieuw wordt
ingesteld. Als u Virtual Partner tijdens een activiteit
aanpast, gebruikt deze het nieuwe tempo vanaf
uw locatie.
Met de Virtual Racer wordt u gestimuleerd uw
vorige snelheid te verbeteren, bijvoorbeeld bij het
beklimmen van heuvels waarbij u langzamer bent
en bij de sprint naar de finish.
1 Druk op MODE om de trainingspagina weer te
OPMERKING: Virtual Racer is niet beschikbaar in
de modus Zwemmen.
2 Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de pagina
Hardlopen met een Virtual Racer
geven.
Virtual
Partner weer te geven.
Voordat u een race kunt maken, moet u ten minste
een activiteit hebben opgeslagen.
1
2
3
4
3 Houd ▲ of ▼ ingedrukt om het tempo voor
Virtual Partner te wijzigen.
Virtual Racer
Uw Virtual Racer is een trainingsprogramma dat u
helpt bij het verbeteren van uw prestaties. U kunt
het opnemen tegen een van uw eigen activiteiten
of tegen een activiteit die u vanaf uw computer
hebt overgezet (pagina 14). Zo kunt u bij wijze van
training de daadwerkelijke route van een wedstrijd
afleggen en deze opslaan in uw Forerunner. Op
de dag van de wedstrijd kunt u dan proberen uw
prestaties van die trainingssessie te verbeteren.
Trainen met de Forerunner Selecteer MODE > Training > Virtual Racer.
Selecteer Nieuw en vervolgens een activiteit.
Selecteer de race.
Selecteer Start race.
Een virtuele race wijzigen
1 Selecteer MODE > Training > Virtual Racer.
2 Selecteer de race.
3 Selecteer Wijzig race om de naam te wijzigen
en de statistieken van de vorige activiteit weer
te geven.
Een virtuele race verwijderen
1 Selecteer MODE > Training > Virtual Racer.
2 Selecteer de race.
3 Selecteer Wis race > Ja.
13
Racen tegen een activiteit op het web
Hiervoor hebt u een Garmin Connect™-account
nodig en moet u de Forerunner aan uw computer
koppelen met de USB ANT Stick™ (pagina 30).
Een intervalworkout maken en uitvoeren
1 Selecteer MODE > Training > Workouts >
Interval.
1 Ga naar www.garminconnect.com en ga op
2 Selecteer Type en vervolgens Tijd of Afstand.
3 Voer een waarde in voor de afstand- of de
2 Klik op Verzenden naar toestel en wacht tot
4 Selecteer Type pauze en vervolgens Tijd of
3 Selecteer MODE > Training > Virtual Racer.
4 Selecteer de race.
5 Selecteer Start race > START.
5 Voer een afstand of tijdswaarde in voor de
zoek naar de gewenste activiteit.
ANT Agent™ de activiteit verzendt.
Intervalworkouts
U kunt intervalworkouts maken op basis van
afstand of tijd. Uw aangepaste intervalworkout blijft
opgeslagen totdat u een nieuwe intervalworkout
maakt. U kunt een interval met een open
einde gebruiken voor het vastleggen van uw
workoutgegevens wanneer u een bekende afstand
aflegt en u tegelijkertijd wilt bijhouden hoeveel
intervallen u hebt voltooid.
OPMERKING: intervalworkouts zijn niet
beschikbaar in de modus Zwemmen.
tijdsinterval.
Afstand.
rustinterval.
6 Selecteer Meer voor aanvullende opties.
7 Selecteer Herhalingen en geef het aantal
herhalingen op.
8 Selecteer, indien nodig, Warm-up om een
warming-up met een open einde aan de
workout toe te voegen.
9 Selecteer, indien nodig, Cooldown om een
cooldown met een open einde aan de workout
toe te voegen.
10 Selecteer Start workout > START.
Als de intervalworkout een warming-up heeft,
dient u LAP te selecteren om te beginnen met
het eerste interval.
11 Volg de instructies op het scherm.
Wanneer u alle intervallen hebt voltooid, verschijnt
er een bericht.
14
Trainen met de Forerunner
Een workout beëindigen
•
•
•
U kunt op elk gewenst moment op LAP
drukken om een interval of workoutstap te
beëindigen.
U kunt op elk gewenst moment STOP
selecteren om de timer te stoppen.
Als de intervalworkout een cooling-down
heeft, dient u LAP te selecteren om de
intervalworkout te beëindigen.
Aangepaste workouts
Aangepaste workouts kunnen doelstellingen
voor elke stap van de workout en verschillende
afstanden, tijden en calorieën bevatten. Met
Garmin Connect kunt u aangepaste workouts
maken (pagina 30) en deze overzetten naar
de Forerunner. Het is echter ook mogelijk een
aangepaste workout rechtstreeks te maken en op
te slaan in uw Forerunner.
U kunt met Garmin Connect ook aangepaste
workouts plannen. U kunt workouts van tevoren
plannen en ze opslaan in de Forerunner.
OPMERKING: aangepaste workouts zijn niet
beschikbaar in de modus Zwemmen.
Trainen met de Forerunner Een aangepaste workout maken
1 Selecteer MODE > Training > Workouts >
Aangepast > Nieuw.
2 Geef in het bovenste veld een naam op voor
de workout.
3 Selecteer 1. Open Geen Doel > Wijzig stap.
4 Selecteer Tijdsduur om op te geven hoe de
stap zal worden gemeten.
Selecteer bijvoorbeeld Afstand om de stap te
laten eindigen na een bepaalde afstand.
Als u Open kiest, kunt u de stap beëindigen
door tijdens de workout op LAP te drukken.
5 Geef onder Tijdsduur een waarde op.
6 Selecteer Doel om het doel voor de stap te
kiezen.
Selecteer bijvoorbeeld Hartslag als u een
consistente hartslag wilt houden gedurende
de stap.
7 Selecteer zo nodig een doelzone of voer een
aangepast bereik in.
U kunt bijvoorbeeld een hartslagzone invoeren.
Steeds wanneer de opgegeven waarde voor
hartslag wordt overschreden of juist niet wordt
bereikt, geeft het toestel een pieptoon en wordt
er een bericht weergegeven.
15
8 Druk op MODE als u de details voor deze stap
3 Selecteer Terug naar stap en kies de stap die
9 Voer een actie uit:
4 Druk op MODE om verder te gaan.
hebt voltooid.
•
Als u een stap wilt toevoegen, selecteer
dan <Voeg nieuwe stap toe> en herhaal
stap 4 t/m 8.
Een aangepaste workout beginnen
1 Selecteer MODE > Training > Workouts >
•
Als u een stap als ruststap wilt markeren,
selecteer dan de stap en kies Markeer als
ruststap.
2 Selecteer de workout.
3 Selecteer Start workout > START.
Ruststappen worden opgenomen in uw
workoutgeschiedenis.
Stappen herhalen
Voordat u een workoutstap kunt herhalen, moet u
een workout met ten minste één stap maken.
1 Selecteer <Nieuwe stap toevoegen> >
Tijdsduur.
2 Selecteer een optie:
•
Selecteer Herhalen als u een stap een of
meer keren wilt herhalen.
U kunt bijvoorbeeld een stap van 1 mijl
vier keer herhalen.
•
Selecteer Herhaal tot als u een stap
gedurende een bepaalde duur wilt
herhalen.
U kunt bijvoorbeeld een stap van
5 minuten gedurende 30 minuten herhalen
of totdat u hartslagzone 5 bereikt.
16
u wilt herhalen.
Aangepast.
Een aangepaste workout verwijderen
1 Selecteer MODE > Training > Workouts >
Aangepast.
2 Selecteer de workout.
3 Selecteer Verwijder Workout > Ja.
Koersen
U kunt de Forerunner ook voor aangepaste
trainingen gebruiken door koersen te volgen op
basis van activiteiten die u eerder hebt vastgelegd.
U kunt bijvoorbeeld een vastgelegde koers
volgen omdat de route u beviel. Of u kunt een
fietsvriendelijke route naar uw werk vastleggen.
U kunt een vastgelegde koers ook volgen om
te proberen de prestatiedoelen van de koerst te
evenaren of te verbeteren. Stel dat u de koers
eerder in 30 minuten hebt afgelegd. Dan kunt u nu
Trainen met de Forerunner
tegen de Virtual Partner rijden om te proberen de
koers in minder dan 30 minuten af te leggen.
U kunt een koers maken op basis van een van uw
eigen activiteiten of u kunt een koers vanuit Garmin
Connect naar het toestel verzenden.
Een koers starten
1 Selecteer MODE > Training > Koersen.
2 Selecteer de gewenste koers.
3 Selecteer Start koers > START.
De geschiedenis wordt opgenomen, ook als u
zich niet op de koers bevindt.
OPMERKING: koersen zijn niet beschikbaar in de
modus Zwemmen.
Koersen maken met de Forerunner
1 Selecteer MODE > Training > Koersen >
Nieuw.
2 Selecteer op de pagina Geschiedenis het item
waarop u uw koers wilt baseren.
3 Druk op MODE om af te sluiten.
Een koers wijzigen
1 Selecteer MODE > Training > Koersen.
2 Selecteer de gewenste koers.
3 Selecteer Wijzig rit om de naam te wijzigen en
de statistieken van de vorige activiteit weer te
geven.
Trainen met de Forerunner Een koers via internet volgen
Hiervoor hebt u een Garmin Connect-account
nodig en moet u de Forerunner aan uw computer
koppelen met de USB ANT Stick (pagina 30).
1 Ga naar www.garminconnect.com en ga op
zoek naar de gewenste activiteit.
2 Klik op Verzenden naar toestel en wacht tot
ANT Agent de activiteit verzendt.
3 Selecteer MODE > Training > Koersen.
4 Selecteer de gewenste koers .
5 Selecteer Start koers > START.
Tips voor trainen met koersen
•
Als u een warming-up doet, selecteer dan
START om de koers te starten en voer de
warming-up uit zoals normaal.
•
Zorg ervoor dat u tijdens de warming-up niet
op het pad van de koers komt. Als u klaar bent
om te beginnen, ga dan naar de koers. Als u
17
op het pad van de koers komt, wordt er een
bericht weergegeven.
OPMERKING: zodra u op START drukt, start
Virtual Partner de koers en wordt niet gewacht
tot de warming-up voorbij is.
•
Druk op MODE om de koerskaart weer te
geven of gebruik het kompas om de weg naar
de koers terug te vinden.
De koerssnelheid wijzigen
1 Selecteer MODE > Training > Koersen.
2 Selecteer de gewenste koers.
3 Selecteer Start koers.
4 Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de pagina
Virtual
Partner weer te geven.
5 Houd ▲ of ▼ ingedrukt om het
Indoortrainingen
Als de Forerunner geen satellieten kan vinden,
verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd of
u zich binnenshuis bevindt. U kunt de GPS-functie
ook handmatig uitschakelen bij indoortrainingen.
Selecteer ENTER > Ja terwijl de Forerunner
satellieten probeert te vinden.
TIP: zie pagina 33 voor meer informatie over
GPS-instellingen.
Fietsopties
tijdspercentage voor het afleggen van de koers
aan te passen.
•
Kijk voor informatie over de GSC 10 op
pagina 26.
Als u uw koerstijd bijvoorbeeld met 20% wilt
verbeteren, voer dan een koerssnelheid in van
120%. U racet dan tegen de Virtual Partner
om een koers van 30 minuten af te leggen in
24 minuten.
•
Kijk voor informatie over vermogensmeters op
pagina 26.
Een koers stoppen
Selecteer MODE > Training > Koersen >
Stop rit.
18
Een koers verwijderen
1 Selecteer MODE > Training > Koersen.
2 Selecteer de gewenste koers.
3 Selecteer Wis rit > Ja.
Uw fietsprofielen opslaan
U kunt maximaal vijf fietsprofielen maken.
1 Selecteer in de fietsmodus MODE >
Instellingen > Fietsinstellingen > Fietsen.
Trainen met de Forerunner
2 Selecteer maximaal vijf fietsen en kies
inclusief de afstand, het tempo en het aantal
slagen.
3 Selecteer Fiets 1 > Fietsdetails.
4 Geef een naam op voor het fietsprofiel, het
OPMERKING: de Forerunner kan geen hartslag
vastleggen tijdens het zwemmen.
vervolgens OK.
gewicht van de fiets en een waarde voor de
afstandteller.
5 Als u een snelheids- en cadanssensor of
vermogenssensor gebruikt, selecteert u
Wielmaat.
•
Selecteer Auto om uw wielmaat te
berekenen met gebruik van de GPSafstand.
•
Selecteer Aangepast om de wielmaat op
te geven. Kijk voor de tabel met wielmaten
en omvangen op pagina 45.
1 Houd MODE ingedrukt.
2 Selecteer Zwemmen > Zwemmen in open
water.
3 Selecteer, indien nodig, MODE >
Instellingen > Instellingen voor open
water > Gegevensvelden om de
trainingspagina's voor zwemmen aan te
passen.
Kijk voor de volledige lijst met beschikbare
gegevensvelden op pagina 36.
6 Houd MODE ingedrukt om tussen de fietsen te
4 Druk op START.
5 Druk op STOP nadat u uw zwemsessie hebt
7 Herhaal de stappen 1 t/m 5 voor alle andere
6 Houd RESET ingedrukt om uw gegevens op te
Functies voor zwemmen
Zwemmen in een zwembad
schakelen.
fietsen.
OPMERKING
De Forerunner is uitsluitend bedoeld voor
zwemmen aan de oppervlakte. Duiken met de
Forerunner kan schade aan het toestel veroorzaken
en leidt ertoe dat de garantie komt te vervallen.
Zwemmen in open water
U kunt de Forerunner gebruiken voor zwemmen in
open water. U kunt uw zwemgegevens vastleggen,
Trainen met de Forerunner voltooid.
slaan en de timer te resetten.
U kunt uw zwemgegevens, zoals afstand, snelheid,
aantal slagen, en slagtype (alleen voor zwembad)
vastleggen.
OPMERKING: de Forerunner kan geen hartslag
vastleggen tijdens het zwemmen.
1 Houd MODE ingedrukt.
2 Selecteer Zwemmen > Zwemmen in
zwembad.
19
3 Selecteer de lengte van het zwembad of voer
een aangepaste lengte in.
4 Selecteer zo nodig MODE > Instellingen >
Meerdere slagtypen in een interval
Zwemtermen
•
Een baan is één keer de lengte van het
zwembad.
Kijk voor de volledige lijst met beschikbare
gegevensvelden op pagina 36.
•
Een interval bij zwemmen is als een ronde
bij hardlopen. U kunt een zwemsessie
onderverdelen in zwemintervallen en
rustintervallen.
•
Elke keer dat uw arm waaraan de Forerunner
is bevestigd een volledige cyclus voltooid,
wordt er een slag geteld.
•
De swolf-score is de som van de tijd voor
één baan en het aantal slagen voor die baan.
Bijvoorbeeld: 30 seconden plus 15 slagen is
gelijk aan een swolf-score van 45. Swolf is een
meeteenheid voor zwemefficiency en, net als
bij golf, is een lage score beter.
•
De zwemefficiencyindex is de som van de
tijd en het aantal slagen dat nodig is om
25 meter te zwemmen. Hiermee kunt u uw
zwemefficiency vergelijken met een ander
zwembad of een zwemsessie in open water.
Een lagere zwemefficiencyindex is beter.
LAP. Druk opnieuw op LAP als u weer gaat
zwemmen.
Er wordt dan een rustinterval ingelast, dat is
gescheiden van uw zweminterval.
Selecteer STOP nadat u uw zwemsessie hebt
voltooid.
8 Houd RESET ingedrukt om uw gegevens op te
slaan en de timer opnieuw in te stellen.
Slagtypen
Identificatie van het type slag is alleen in de modus
Zwemmen in zwembad beschikbaar. Het type slag
wordt aan het eind van een baan weergegeven.
Vrij
Vrije slag
Rug
Rugslag
Borst
Borstslag
20
Vlinderslag
Gemengd
Instellingen voor badzwemmen >
Gegevensvelden om de trainingspagina's
voor zwemmen aan te passen.
5 Druk op START.
6 Als u wilt stoppen of rusten, druk dan op
7
Vlinder
Trainen met de Forerunner
Zwemtips
De Forerunner kan geen slagen of banen
vastleggen tijdens drill- of kick set-oefeningen.
Garmin raadt het gebruik van de LAP-toets aan om
drill-oefeningen als een afzonderlijke zweminterval
vast te leggen.
Gebruik de LAP-toets ook om rustintervallen vast
te leggen. Hiermee verhoogt u de nauwkeurigheid
van de zwemgegevens. Als u de LAP-toets niet
gebruikt voor rustintervallen of als u de timer stopt,
kan het zeven tot acht seconden duren voordat de
Forerunner de laatst voltooide baan weergeeft.
De afteltimer
2 Selecteer MODE > Instellingen > Overige
instellingen > Afteltimer.
3 Selecteer Afteltimer > Aan.
4 Voer de afteltijd in.
5 Druk op START om de afteltimer te starten
U hoort 5 piepjes voordat de timer automatisch
wordt gestart.
ANT+-sensors
De Forerunner is compatibel met de onderstaande
ANT+-accessoires.
U kunt de afteltimer gebruiken om de Forerunnertimer automatisch te starten na de opgegeven
afteltijd.
•
Hartslagmeter (pagina 22)
•
Voetsensor (pagina 24)
Zo kunt u bijvoorbeeld een afteltijd van 30
seconden gebruiken voordat u een getimede
sprint start. U kunt ook een afteltijd van 5 minuten
instellen voordat u een bootrace start. Tijdens het
aftellen wordt de geschiedenis niet vastgelegd.
•
Fietssensors (pagina 26)
•
Vermogensmeters (pagina 26)
•
Weegschalen (pagina 27)
•
Fitnessapparatuur(pagina 28)
OPMERKING: de afteltimer is alleen beschikbaar in
de sportmodus Overige.
Ga naar http://buy.garmin.com voor meer informatie
over compatibele accessoires.
1 Selecteer MODE > Overige.
ANT+-sensors 21
De ANT+-sensors koppelen
Voordat u de ANT+-sensors kunt koppelen, moet
u de hartslagmeter omdoen of de sensor plaatsen.
Raadpleeg de snelstartgids of de instructies van de
accessoire.
Als op de Forerunner geen gegevens van
het accessoire worden weergegeven, dient u
het accessoire mogelijk aan de Forerunner te
koppelen. Koppelen is het verbinden van draadloze
ANT+™-sensoren, bijvoorbeeld het verbinden van
uw voetsensor met een Forerunner. Na de eerste
keer koppelen zal uw Forerunner uw voetsensor
automatisch herkennen, telkens wanneer deze
wordt geactiveerd.
•
Controleer of de ANT+-sensor compatibel is
met de Forerunner.
•
Plaats de Forerunner binnen drie meter van de
ANT+-sensor.
•
Zorg ervoor dat u minstens tien meter bij
andere ANT+-sensors vandaan bent tijdens
het koppelen.
•
uit staat, selecteer dan MODE >
Als
Instellingen > Instellingen voor hardlopen >
Hartslag > ANT+ HS > Ja > Herstart scan.
•
uit staat, selecteer dan MODE >
Als
Instellingen > Instellingen voor hardlopen >
Voetsensor > Ja > Herstart scan.
•
Als uit staat, selecteer dan MODE >
Instellingen > Fietsinstellingen >
Fietsnaam > ANT+ snelheid/cadans > Ja >
Herstart scan.
•
Als uit staat, selecteer dan MODE >
Instellingen > Fietsinstellingen >
Fietsnaam > ANT+power > Ja > Herstart
scan.
•
Als u de accessoire dan nog steeds niet
kunt koppelen, vervang de batterij van de
accessoire dan (zie pagina 44 of de instructies
van de accessoire).
Wanneer de accessoire is gekoppeld, wordt
er een bericht weergegeven en stopt het
accessoirepictogram (pagina 5) met knipperen.
Hartslagmeter
OPMERKING: de Forerunner kan geen hartslag
vastleggen tijdens het zwemmen.
De hartslagmeter plaatsen
Opmerking: als u geen hartslagmeter hebt, kunt
u deze paragraaf overslaan.
Zorg ervoor dat de hartslagmeter rechtstreeks in
contact met uw huid staat, vlak onder uw borstkas.
Het toestel moet zodanig vastzitten dat het op zijn
plek blijft zitten terwijl u hardloopt.
1 Koppel de module van de hartslagmeter ➊
aan de band.
22
ANT+-sensors
Uw hartslagzones instellen
➊
Voordat u uw hartslagzones kunt instellen, moet u
de hartslagmeter inschakelen.
2 Bevochtig de elektroden ➋ aan de achterzijde
van de band om een sterke verbinding tussen
uw borst en de zender tot stand te brengen.
Opmerking: sommige hartslagmeters
beschikken over een contactoppervlak ➌.
Bevochtig het contactoppervlak.
➍ ➌ ➋
➋
3 Wikkel de band om uw borstkas en steek de
haak van de band ➍ in de lus.
Het Garmin-logo dient niet ondersteboven te
worden weergegeven.
4 Zorg dat het toestel zich binnen het bereik (drie
meter) van de hartslagmeter bevindt.
TIP: als de hartslaggegevens onregelmatig
zijn of niet worden weergegeven, dient u de
band strakker om uw borst aan te trekken of
gedurende vijf tot tien minuten een warming-up
uit te voeren.
De Forerunner gebruikt het gebruikersprofiel
van de basisinstellingen om uw hartslagzones te
bepalen. Stel de volgende opties in voor de meest
nauwkeurige caloriegegevens tijdens een activiteit:
uw maximumhartslag, uw hartslag in rust en de
hartslagzones.
1 Selecteer MODE > Instellingen > Instellingen
voor hardlopen > Hartslag > HS-zones.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Herhaal deze stappen voor iedere sportmodus.
Hartslagzones
Veel atleten gebruiken hartslagzones om
hun cardiovasculaire kracht te meten en te
verbeteren en om hun conditie te verbeteren.
Een hartslagzone is een opgegeven bereik
met hartslagen per minuut. De vijf algemeen
geaccepteerde hartslagzones zijn genummerd van
1 tot 5 op basis van oplopende intensiteit. Over het
algemeen worden hartslagzones berekend op basis
van de percentages van uw maximale hartslag.
Nadat u de hartslagmeter hebt omgedaan, is deze
stand-by en klaar om gegevens te verzenden.
Zodra de hartslagmeter is gekoppeld, wordt er een
niet meer op
bericht weergegeven en knippert
het scherm.
ANT+-sensors 23
Fitnessdoelstellingen
Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie
meten en verbeteren door de onderstaande
principes te begrijpen en toe te passen.
•
Uw hartslag is een goede maatstaf voor de
intensiteit van uw training.
•
Training in bepaalde hartslagzones kan u
helpen uw cardiovasculaire capaciteit en
kracht te verbeteren.
•
Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico
op blessures verlagen en voorkomen dat u te
zwaar traint.
Als u uw maximale hartslag kent, kunt u aan
de hand van de tabel (pagina 49) de beste
hartslagzone voor uw conditiedoeleinden bepalen.
Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik
dan een van de rekenmachines die beschikbaar
zijn op internet. Bij sommige sportscholen en
gezondheidscentra kunt u een test doen om de
maximale hartslag te meten.
Meer hartslagopties
•
Hartslagwaarschuwingen (pagina 9)
•
Berekeningen van hartslagzones (pagina 49)
•
Hartslaggegevensvelden (pagina 36)
•
Problemen met hartslaggegevens oplossen
(pagina 48)
Voetsensor
Uw Forerunner is compatibel met de voetsensor.
Met behulp van de voetsensor kunt u gegevens
naar de Forerunner verzenden bij indoortrainingen,
als het GPS-signaal zwak is of als u geen
satellietsignalen meer ontvangt. De voetsensor
staat stand-by en is gereed voor het verzenden van
gegevens zodra u de sensor plaatst of beweegt.
U moet de voetsensor aan de Forerunner koppelen
(pagina 22).
Er verschijnt een bericht op uw Forerunner als de
batterij bijna leeg is. Na ongeveer vijf uur is de
batterij leeg.
Uw snelheidsbron kiezen
Als u buiten wilt gaan trainen, kunt u de Forerunner
zodanig instellen dat voetsensorgegevens worden
gebruikt om het tempo te berekenen in plaats van
GPS.
1 Selecteer MODE > Instellingen > Instellingen
voor hardlopen > Voetsensor > Ja.
2 Selecteer Bron snelheid > Voetsensor.
24
ANT+-sensors
Kalibratie van de voetsensor
Kalibratie van de voetsensor is optioneel en kan de
nauwkeurigheid verbeteren. De kalibratie kan op
drie manieren worden aangepast: afstand, GPS en
handmatig.
De voetsensor kalibreren op basis van de
afstand
Voor het beste resultaat kalibreert u de voetsensor
via de binnenbaan van een atletiekbaan die aan
de voorschriften voldoet. Een atletiekbaan die aan
de voorschiften voldoet (2 ronden = 800 meter) is
nauwkeuriger dan een loopband.
1
Selecteer MODE > Instellingen > Instellingen
voor hardlopen > Voetsensor > Kalibreer >
Afstand.
2 Selecteer een afstand.
3 Selecteer Ga door > START om het
vastleggen te starten.
4 Leg de afstand lopend of hardlopend af.
5 Druk op STOP.
De voetsensor kalibreren via GPS
1 Selecteer MODE > Instellingen > Instellingen
voor hardlopen > Voetsensor > Kalibreer >
GPS.
2 Selecteer Ga door > START om het
vastleggen te starten.
3 Leg ongeveer 1000 meter lopend of
hardlopend af.
De Forerunner geeft een melding wanneer de
afstand is afgelegd.
Uw voetsensor handmatig kalibreren
Als de afstand van de voetsensor steeds iets
te lang of te kort lijkt wanneer u rent, kunt u de
kalibratiefactor handmatig aanpassen.
1 Selecteer MODE > Instellingen >
Instellingen voor hardlopen > Voetsensor >
Kalibratiefactor.
2 Pas de kalibratiefactor aan.
•
Verhoog de kalibratiefactor als de afstand
te kort is.
•
Verlaag de kalibratiefactor als de afstand
te lang is.
U dient GPS-signalen te ontvangen als u de
voetsensor via GPS wilt kalibreren.
ANT+-sensors 25
Fietssensors
De Forerunner is compatibel met de snelheidsen cadanssensor GSC 10 voor fietsen. Een lijst
met ANT+-sensors van andere fabrikanten die
compatibel zijn met de Forerunner vindt u op
www.garmin.com/intosports.
Trainen met een fietssensor
Voordat u de training start, moet de fietsmodus zijn
geactiveerd en moet u de GSC 10 koppelen met
de Forerunner.
1 Selecteer MODE > Instellingen >
Fietsinstellingen > fietsnaam > ANT+
snelheid/cadans.
2 Selecteer Ja in het veld Fietssensors
aanwezig.
3 Selecteer, indien gewenst, Meer om het type
sensor te selecteren.
De GSC 10
De cadansgegevens van de GSC 10 worden altijd
opgenomen. Als er geen GSC 10 is gekoppeld,
wordt er gebruikgemaakt van GPS-gegevens om
de snelheid en afstand te berekenen.
De cadans is de pedaal- of draaisnelheid. Deze
wordt gemeten aan de hand van het aantal
draaiingen van de krukarm per minuut (RPM).
26
De GSC 10 beschikt over twee sensors: een
voor de cadans en een voor snelheid.
Kijk op pagina 9 voor informatie over
cadanswaarschuwingen.
Gemiddelden die niet gelijk zijn aan nul
voor cadansgegevens
De instelling voor gegevensgemiddelden die niet
gelijk zijn aan nul is beschikbaar als u tijdens het
trainen een optionele cadanssensor gebruikt.
Standaard worden lege waarden die optreden als u
niet trapt in de gegevens opgenomen.
Als u gemiddelden die niet gelijk zijn aan nul
wilt in- of uitschakelen, selecteert u MODE >
Instellingen > Fietsinstellingen > Gegevens
middelen > Cadans.
Vermogensmeters
Een lijst met ANT+-sensors van andere fabrikanten
die compatibel zijn met de Forerunner vindt u op
www.garmin.com/intosports.
De vermogensmeter kalibreren
U kunt uw vermogensmeter pas kalibreren als deze
op de juiste wijze is geïnstalleerd en bezig is met
het opnemen van gegevens. De fietsmodus moet
actief zijn.
ANT+-sensors
Raadpleeg de documentatie van de fabrikant
voor instructies over het kalibreren van uw
vermogensmeter.
1 Selecteer MODE > Instellingen >
Fietsinstellingen > fietsnaam > ANT+power.
2 Selecteer Ja in het veld Vermogensmeter
aanwezig.
3 Selecteer Kalibreer.
4 Zorg dat de vermogensmeter actief blijft
door te blijven trappen tot het bericht wordt
weergegeven.
Uw vermogenszones instellen
U kunt de vermogenszones pas configureren als de
fietsmodus actief is.
U kunt zeven aangepaste vermogenszones
invoeren, waarbij 1 de laagste zone is en 7
de hoogste. Als u weet wat uw FTP-waarde
(Functional Threshold Power) is, kunt u deze
opgeven zodat de Forerunner automatisch uw
vermogenszones kan berekenen.
1 Selecteer MODE > Instellingen >
Fietsinstellingen > fietsnaam >
Vermogenszones.
2 Selecteer een optie:
•
Select % FTP om de zones als een
percentage van uw FTP-waarde weer te
geven en te wijzigen.
•
Selecteer Watt om de zones in watt weer
te geven en te wijzigen.
Gemiddelden die niet gelijk zijn aan nul
voor vermogensgegevens
De instelling voor gegevensgemiddelden die niet
gelijk zijn aan nul is beschikbaar als u tijdens het
trainen een optionele vermogensmeter gebruikt.
Standaard worden lege waarden die optreden als u
niet trapt in de gegevens opgenomen.
Als u gemiddelden die niet gelijk zijn aan nul
wilt in- of uitschakelen, selecteer dan MODE >
Instellingen > Fietsinstellingen > Gegevens
middelen > Vermogen.
Gegevensopslag
Als er een vermogensmeter van een andere
leverancier (pagina 26) aan het toestel is
gekoppeld, neemt de Forerunner iedere seconde
punten op. Dit vergt meer van het beschikbare
geheugen van de Forerunner, maar er ontstaat ook
een bijzonder nauwkeurige opname van uw koers.
Weegschalen
De weegschaal gebruiken
Als u een ANT+-compatibele weegschaal hebt, kan
de Forerunner de gegevens van de weegschaal
aflezen.
1 Selecteer MODE > Instellingen > Systeem >
Weegschaal Ant+.
ANT+-sensors 27
2 Selecteer Ja in het veld Aan.
3 Selecteer .
Wanneer de weegschaal is gevonden,
verschijnt een bericht.
4 Ga op de weegschaal staan.
OPMERKING: als u een
lichaamsanalyseweegschaal gebruikt, dient u
uw schoenen en sokken uit te trekken om te
zorgen dat alle lichaamsparameters worden
gelezen en geregistreerd.
Fitnessapparatuur
Met behulp van ANT+-technologie worden
uw Forerunner en hartslagmeter automatisch
aangesloten op fitnessapparatuur, zodat uw
gegevens op de console van de apparatuur
kunnen worden weergegeven. Compatibele
fitnessapparatuur is voorzien van een "ANT+ Link
Here"-logo.
5 Stap van de weegschaal af.
TIP: als zich een fout voordoet, stap dan van
de weegschaal af en probeer het opnieuw.
Op uw toestel worden waarden weergegeven voor
gewicht, lichaamsvet en lichaamshydratatie. Op
het toestel worden daarnaast nog enkele andere
waarden opgeslagen en alle meetwaarden worden
automatisch naar uw computer verzonden als u de
geschiedenis overdraagt (pagina 30).
Ervaren atleten
De instelling voor ervaren atleten heeft gevolgen
voor berekeningen van de weegschaal. Een
ervaren atleet is een persoon die een groot aantal
jaren intensief heeft getraind (met uitzondering van
lichte blessures) en die een hartslag in rust van
60 slagen per minuut of minder heeft.
28
Ga naar www.garmin.com/antplus voor meer
koppelingsinstructies.
Het toestel koppelen aan
fitnessapparatuur
1 Selecteer MODE > Instellingen > Systeem >
Fitnessapparatuur.
2 Selecteer Ja in het veld Aan.
3 Druk op MODE om de pagina Timer weer te
geven.
knippert om aan te geven
Het pictogram
dat de koppeling kan worden uitgevoerd.
4 Plaats de Forerunner in de buurt van het ANT+
Link Here-logo.
Er wordt een bericht weergegeven. Het
stopt met knipperen als het
pictogram
toestel aan de apparatuur is gekoppeld.
ANT+-sensors
5 Start de timer op de fitnessapparatuur om met
uw workout te starten.
De timer op de Forerunner wordt automatisch
gestart.
Als u problemen ondervindt bij het koppelen van
de apparatuur, reset dan de Forerunner en de
fitnessapparatuur en probeer het opnieuw.
Geschiedenis
Uw Forerunner bewaart gegevens op basis
van het type activiteit, de gebruikte accessoires
en uw trainingsinstellingen. Als het geheugen
van de Forerunner vol is, worden de oudste
gegevens overschreven. Er verschijnt een
waarschuwingsbericht op de Forerunner voordat er
gegevens worden verwijderd.
OPMERKING: de geschiedenis wordt niet
vastgelegd wanneer de timer wordt gestopt of
gepauzeerd.
Geschat
geheugen
Beschrijving van activiteit
220 uur
Slim vastleggen zonder ANT+™
accessoires
160 uur
Slim vastleggen met ANT+™
accessoires
48 uur
Elke seconde vastleggen zonder ANT+
accessoires
42 uur
Elke seconde vastleggen met ANT+
accessoires
Geschiedenis Een geschiedenisitem weergeven
In de geschiedenis wordt de datum, tijd, afstand,
duur van de activiteit, calorieën en het gemiddelde
en maximale tempo of de gemiddelde en maximale
snelheid weergegeven. Bij zwemactiviteiten
worden ook zwemslag- en efficiencygegevens
weergegeven. In de geschiedenis kunnen ook
hartslag, cadans, en vermogensgegevens
worden weergegeven als u een hartslagmonitor,
voetsensor, cadanssensor of vermogensmeter
(optionele accessoires) gebruikt.
1 Selecteer MODE > Geschiedenis >
Activiteiten.
2 Gebruik ▲ en ▼ om uw opgeslagen
activiteiten weer te geven.
3 Selecteer een activiteit.
4 Selecteer Bekijk meer om gemiddelden en
maxima weer te geven.
5 Selecteer een optie:
•
Selecteer Toon kaart om de activiteit op
een kaart weer te geven.
•
Selecteer Bekijk routedeel om
onderdelen van een multisportactiviteit
weer te geven.
•
Selecteer Bekijk ronden om
rondegegevens weer te geven.
29
•
Selecteer Bekijk intervallen om de details
van de intervallen weer te geven.
6 Gebruik ▲ en ▼ om door ronden te bladeren.
Geschiedenistotalen per sport weergeven
1 Selecteer MODE > Geschiedenis > Totalen.
2 Selecteer een sport.
De hoeveelheid gebruikt geheugen
weergeven
Selecteer MODE > Geschiedenis >
Geheugendetails.
De geschiedenis verwijderen
1 Selecteer MODE > Geschiedenis > Wis >
Individuele activiteiten.
Garmin Connect gebruiken
Garmin Connect is websoftware voor het opslaan
en analyseren van uw gegevens.
1 Ga naar www.garminconnect.com/start.
2 Volg de instructies op het scherm.
De geschiedenis naar uw computer
verzenden
1 Steek de USB ANT Stick in een USB-poort op
uw computer.
De USB ANT Stick-stuurprogramma’s
installeren automatisch de Garmin ANT Agent.
U kunt de USB ANT Agent downloaden als de
stuurprogramma’s niet automatisch worden
geïnstalleerd. Ga naar www.garminconnect
.com/start.
2 Gebruik ▲ en ▼ om een activiteit te
2 Zorg dat het toestel zich binnen het bereik (drie
3 Selecteer Activiteit verwijderen.
3 Selecteer Ja.
4 Volg de instructies op het scherm.
selecteren.
Oude activiteiten wissen
1 Selecteer MODE > Geschiedenis > Wis >
meter) van de computer bevindt.
Oude activiteiten.
2 Selecteer Ja om de activiteiten te wissen die
ouder zijn dan één maand.
30
Geschiedenis
Al uw Forerunner-gegevens verzenden
Standaard verzendt de Forerunner alleen gegevens
van nieuwe activiteiten naar de computer. U kunt
desgewenst alle opgeslagen activiteiten naar uw
computer verzenden.
2 Klik op Verzenden naar toestel en wacht tot
ANT Agent de doelstelling verzendt.
3 Selecteer MODE > Geschiedenis >
Doelstellingen.
Selecteer MODE > Geschiedenis > Alles
overdragen.
Gegevensoverdracht voorkomen
U kunt de gegevensoverdracht van of naar een
computer blokkeren, zelfs voor een gekoppelde
computer.
Selecteer MODE > Instellingen > Systeem >
Gegevensoverdracht > Aan > Nee.
Doelstellingen
In Garmin Connect kunt u trainingsdoeleinden
maken en deze naar de Forerunner verzenden.
Trainingsdoeleinden naar de Forerunner
verzenden
Hiervoor hebt u een Garmin Connect-account
nodig en moet u de Forerunner aan uw computer
koppelen met de USB ANT Stick (pagina 30).
1 Ga naar www.garminconnect.com en stel een
doelstelling samen.
Navigatie
Gebruik de GPS-navigatiefuncties op de
Forerunner om uw route op een kaart te bekijken,
locaties die u wilt onthouden op te slaan en uw weg
naar huis te vinden.
De Kaartpagina
Voordat u de navigatiefuncties kunt gebruiken,
moet u wellicht de Forerunner configureren om de
kaart weer te geven.
1 Selecteer MODE > Instellingen > Systeem >
Kaart.
2 Selecteer Ja in het veld Toon kaart.
Uw spoor tijdens een hardloopsessie
weergeven
1 Druk op MODE tot de kaart wordt
weergegeven.
2 Selecteer START.
Als u de timer start en begint te fietsen, ziet
u een stippellijn op de kaart die de afgelegde
route precies aangeeft. Deze stippellijn wordt
een spoor genoemd.
Navigatie 31
3 Gebruik ▲ en ▼ om op de kaart
3 Geef een naam in het bovenste veld op.
4 Selecteer OK.
Kaartkenmerken
Een locatie markeren met gebruik van
coördinaten
1 Selecteer MODE > GPS > Locatie opslaan.
2 Voer de coördinaten in het veld Positie in.
3 Selecteer OK.
in of uit te zoomen.
➊
➌
➋
➊
Wijst naar noorden
➋
Uw huidige locatie
➌
Zoomniveau
Uw locatie markeren
Een locatie is een punt dat u in het geheugen
opslaat. Als u oriëntatiepunten wilt onthouden of
wilt terugkeren naar een bepaalde plaats, markeer
dan de locatie op de kaart. De locatie wordt dan
met een naam en een symbool weergegeven op
de kaart. U kunt op ieder gewenst moment locaties
zoeken en weergeven en naar locaties terugkeren.
Naar een locatie navigeren
1 Selecteer MODE > GPS > Ga naar locatie.
2 Selecteer een locatie.
3 Selecteer Ga naar.
Wanneer u naar een locatie navigeert,
worden de kaart en het kompas automatisch
toegevoegd aan de paginalus.
4 Druk op START.
5 Druk op MODE om de kaart weer te geven.
6 Volg de lijn op de kaart naar de locatie.
1 Ga naar de plaats waar u een locatie wilt
markeren.
2 Druk op MODE > GPS > Locatie opslaan.
32
Navigatie
Kompasfuncties
Op het kompas wijst de pijl ➊ naar de locatie.
Op het kompas ziet u tevens de afstand ➋ tot de
locatie en de benodigde tijd ➌ om de locatie te
bereiken.
➊
➋
➌
Een locatie bewerken of
verwijderen
1 Selecteer MODE > GPS > Ga naar locatie.
2 Selecteer een locatie.
3 Pas de gegevens aan of selecteer Wis.
Terug naar start navigeren
Als u naar de beginlocatie wilt navigeren, moet u
trainen met behulp van GPS en moet u de timer
starten.
Tijdens een trainingsessie kunt u op ieder gewenst
moment terugkeren naar het startpunt.
OPMERKING: als u de optie Iedere seconde
gebruikt (pagina 34), kan het enkele seconde
duren voordat de beginlocatie kan worden
vastgesteld.
De kaart wordt weergegeven. Er verschijnt een
lijn op de kaart vanaf u huidige locatie naar uw
beginpunt.
Stoppen met navigeren
Selecteer MODE > GPS > Stop navigatie.
GPS-informatie weergeven
1 Selecteer MODE > GPS > Satellieten.
Daarop wordt de sterkte van het
satellietsignaal weergegeven. De zwarte
balken geven de sterkte van elk ontvangen
satellietsignaal weer (het nummer van de
satelliet verschijnt onder het balkje).
2 Gebruik ▲ en ▼ om de satellietpagina weer
te geven.
De satellietpagina bevat informatie over de
GPS-signalen die de Forerunner momenteel
ontvangt.
Ga voor meer informatie over GPS naar
www.garmin.com/aboutGPS.
Selecteer tijdens de sessie MODE > GPS >
Terug naar start.
Navigatie 33
Uw toestel aanpassen
U kunt de instellingen voor elke sport aanpassen.
1 Houd zo nodig MODE ingedrukt om uw sport
•
Scherm: pagina 35
•
Kaart: pagina 35
•
Tijd: de tijdweergave en tijdzones instellen.
OPMERKING: wanneer naar satellieten wordt
gezocht, worden de tijdzone en het tijdstip
automatisch vastgesteld.
•
Eenheden: de eenheden instellen voor
afstand, hoogte, gewicht en lengte, tempo en
snelheid en positienotatie. OPMERKING: bij
zwemmen in een zwembad worden de afstand
en de snelheid automatisch aangepast aan de
gebruikte maateenheden voor de lengte van
het bad. De eenheden van de overige sporten
blijven dan onveranderd.
•
Weegschaal Ant+: pagina 27
•
Fitnessapparatuur: pagina 28
•
Gegevensopslag: hiermee bepaalt u hoe
activiteitgegevens op het toestel worden
vastgelegd.
te wijzigen.
2 Selecteer MODE > Instellingen.
3 Selecteer een instelling op basis van uw
actieve sport.
Als de Forerunner bijvoorbeeld is ingesteld op
fietsen, selecteer dan Fietsinstellingen.
4 Pas de instellingen aan.
De instellingen worden opgeslagen voor de
actieve sport.
Systeeminstellingen
De systeeminstellingen gelden voor alle modi.
Selecteer MODE > Instellingen > Systeem.
•
Taal: hiermee stelt u de taal in voor het toestel.
Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door
de gebruiker ingevoerde gegevens, zoals
koersnamen, ongewijzigd.
•
Tonen en trilsignalen: geluidssignalen
inschakelen bij het indrukken van de toetsen
en geluidssignalen of trillingen inschakelen bij
berichten.
34
◦◦
Slim opslaan: hiermee worden
belangrijke punten opgeslagen waarop u
van richting bent veranderd of waarop uw
snelheid of hartslag is gewijzigd.
◦◦
Iedere seconde: hiermee worden iedere
seconde punten vastgelegd. Hiermee
ontstaat een zeer gedetailleerd overzicht
van uw activiteit, maar de omvang van de
activiteit neemt aanzienlijk toe.
Uw toestel aanpassen
Gegevensoverdracht: pagina 30
•
Basisinstellingen: hiermee kan de wizard
Configureren worden uitgevoerd als het toestel de
volgende keer wordt ingeschakeld.
Gebruikerslocaties: de gebruikerslocaties op
de kaart weergeven.
•
Toon kaart: de kaart weergeven als onderdeel
van de MODE-paginalus.
De scherminstellingen
1 Selecteer MODE > Instellingen > Systeem >
Gebruikersprofielen
2 Selecteer een optie:
De Forerunner maakt gebruik van de gegevens die
u over uzelf opgeeft om nauwkeurige gegevens
te berekenen. U kunt de volgende gegevens van
het gebruikersprofiel aanpassen: geslacht, leeftijd,
lengte en gewicht.
Scherm.
•
Om te bepalen hoe lang de
schermverlichting aan moet blijven, dient u
Verlichtingtijdsduur te selecteren.
Gebruik een lage waarde om energie te
besparen.
•
Selecteer Contrast om het
schermcontrast in te stellen.
Kaartinstellingen
Selecteer MODE > Instellingen > Systeem >
Kaart.
•
Oriëntatie
◦◦
Noord boven: hiermee wordt de kaart
zodanig weergegeven dat het noorden
zich bovenaan het scherm bevindt.
◦◦
Koers boven: hiermee wordt de kaart
zodanig weergegeven dat de richting
waarin u zich beweegt naar de bovenkant
van het scherm wijst.
Uw toestel aanpassen Uw profiel instellen
1 Selecteer MODE > Instellingen >
Gebruikersprofiel.
2 Pas de instellingen aan.
Informatie over calorieën
De technologie voor het analyseren van uw
calorieverbranding en hartslag wordt verzorgd
en ondersteund door Firstbeat Technologies Ltd.
Ga voor meer informatie naar
www.firstbeattechnologies.com.
Training Effect
Training Effect meet de gevolgen van een activiteit
op uw aerobische conditie. Training Effect neemt
tijdens de activiteit toe. Naarmate de activiteit
vordert, neemt de waarde voor Training Effect toe,
zodat u kunt zien hoe de activiteit uw conditie
35
heeft verbeterd. Training Effect wordt berekend op
basis van de gegevens in uw gebruikersprofiel, uw
hartslag en de duur en intensiteit van de activiteit.
Het is belangrijk dat u weet dat uw
trainingseffectwaarden (1,0 – 5,0) tijdens de eerste
hardloopsessies ongewoon hoog kunnen lijken. Er
zijn meerdere activiteiten nodig voordat het toestel
uw aerobische conditie kan vaststellen.
Training
Effect
Beschrijving
1,0–1,9
Ondersteunt het herstel (korte
activiteiten). Verbetert uw
uithoudingsvermogen bij langdurige
activiteiten (meer dan 40 minuten).
2,0–2,9
Handhaaft uw aerobische conditie.
3,0–3,9
Verbetert uw aerobische conditie indien
herhaald als onderdeel van uw wekelijks
trainingsprogramma.
4,0–4,9
Verbetert uw aerobische conditie sterk
bij herhaling 1–2 keer per week en een
toereikende hersteltijd.
5,0
Veroorzaakt tijdelijke overbelasting
en sterke verbetering. Train uiterst
voorzichtig tot dit getal. Vereist extra
dagen voor herstel.
Training Effect-technologie wordt geleverd en
ondersteund door Firstbeat Technologies Ltd.
Ga voor meer informatie naar
www.firstbeattechnologies.com.
36
Gegevensvelden
U kunt gegevensvelden voor elke sport op
maximaal vier trainingspagina's aanpassen. De
gegevensvelden die u aanpast, worden opgeslagen
voor de actieve sport. Gegevensvelden die bij een
specifieke sport horen zijn niet beschikbaar voor
andere sporten.
In gegevensvelden met het symbool * worden
wettelijke of metrische eenheden weergegeven.
Voor gegevensvelden met het symbool ** is een
ANT+-sensor vereist.
Gegevensveld
Beschrijving
Afstand – Interval *
De afstand die u tijdens de
huidige zweminterval hebt
afgelegd.
Afstand – Nautisch *
De afgelegde afstand in
zeemijlen of kilometers.
Afstand – Ronde *
De afstand die u tijdens de
huidige ronde hebt afgelegd.
Afstand *
De afstand die u tijdens
de huidige activiteit hebt
afgelegd.
Banen
Het aantal volledige banen.
Banen – Interval
Het aantal volledige banen
tijdens de huidige interval.
Banen – Laatste interval
Het aantal volledige banen
tijdens de vorige volledige
interval.
Cadans – Gemiddeld **
Gemiddelde cadans voor de
duur van de huidige activiteit.
Uw toestel aanpassen
Gegevensveld
Beschrijving
Gegevensveld
Beschrijving
Cadans – Laatste
ronde **
De gemiddelde cadans tijdens
de vorige volledige ronde.
Gradiënt
Cadans – Ronde **
De gemiddelde cadans tijdens
de huidige ronde.
Cadans**
Bij hardlopen wordt de cadans
gemeten in het aantal stappen
per minuut (spm). Bij fietsen
wordt de cadans gemeten
in het aantal omwentelingen
van de pedaalarm per minuut
(rpm).
Berekening van de klim ten
opzichte van de afstand. Als
u bijvoorbeeld 10 meter klimt
(hoogte) voor iedere 200
meter die u aflegt (afstand), is
uw gradiënt 5%.
Hartslag – %HSR **
Percentage van
hartslagreserve (maximale
hartslag minus rusthartslag).
Hartslag – %Max **
Percentage van maximale
hartslag.
Hartslag – Gemiddeld
%HSR **
Het gemiddelde percentage
van de hartslagreserve
(maximale hartslag minus
rusthartslag) tijdens de
activiteit.
Hartslag – Gemiddeld
%Max. **
Het gemiddelde percentage
van de maximale hartslag
tijdens de activiteit.
Hartslag – Gemiddeld **
Gemiddelde hartslag voor de
duur van de huidige activiteit.
Hartslag – Laatste
ronde **
De gemiddelde hartslag
tijdens de vorige volledige
ronde.
Hartslag – Ronde
%HSR **
Het gemiddelde percentage
van de hartslagreserve
(maximale hartslag minus
rusthartslag) tijdens de ronde.
Calorieën
De totale hoeveelheid
calorieën die u hebt verbrand.
Calorieën – Vet
De totale hoeveelheid
calorieën uit vetten die u hebt
verbrand. Hiervoor is een New
Leaf®-beoordeling vereist.
Efficiency – Gemiddeld
De gemiddelde
zwemefficiencyindex
tijdens de huidige activiteit
(pagina 20).
Efficiency – Interval
De zwemefficiencyindex
tijdens de huidige interval.
Efficiency – Laatste baan De gemiddelde
zwemefficiencyindex tijdens
de vorige volledige baan.
Efficiency – Laatste
interval
De zwemefficiencyindex
tijdens de vorige volledige
interval.
Uw toestel aanpassen 37
Gegevensveld
Beschrijving
Gegevensveld
Beschrijving
Hartslag – Ronde
%Max. **
Het gemiddelde percentage
van de maximale hartslag
tijdens de ronde.
Slagafstand –
Gemiddeld *
De gemiddelde afstand met
één slag.
Hartslag – Ronde **
Uw gemiddelde hartslag
tijdens de huidige ronde.
Slagafstand – Interval *
De gemiddelde slagafstand
tijdens de huidige interval.
Hartslag **
Aantal hartslagen per minuut.
Slagafstand – Vorige
interval
Hartslaggrafiek **
Lijndiagram dat uw huidige
hartslagzone (1-5) weergeeft.
De gemiddelde slagafstand
tijdens de vorige volledige
interval.
Slagen
Hartslagzone **
Het huidige hartslagbereik
(1-5). De standaardzones
zijn gebaseerd op uw
gebruikersprofiel, maximale
hartslag en hartslag in rust.
Het aantal slagen voor de
duur van de huidige activiteit.
Slagen – Gemiddeld
Het gemiddeld aantal slagen
per baan voor de duur van de
huidige activiteit.
Hoogte*
De afstand boven of onder
zeeniveau.
Slagen – Interval
Het aantal slagen tijdens de
huidige interval.
Koers
De richting waarin u zich
verplaatst.
Slagen – Laatste baan
Het aantal slagen tijdens de
vorige volledige baan.
Nauwkeurigheid GPS *
De foutmarge voor uw exacte
locatie. De GPS-locatie is
bijvoorbeeld nauwkeurig tot op
+/- 12 voet
Ronden
38
Aantal voltooide ronden.
Slagen – Laatste interval Het aantal slagen tijdens de
vorige volledige interval.
Slagen/Baan – Laatste
interval
Het gemiddeld aantal slagen
per baan gedurende de vorige
volledige interval.
Slagsnelheid
Het gemiddeld aantal slagen
per minuut (spm) voor een
zwemactiviteit. Vergelijkbaar
met de cadens voor hardlopen
en fietsen.
Uw toestel aanpassen
Gegevensveld
Beschrijving
Gegevensveld
Beschrijving
Slagsnelheid – Interval
De slagsnelheid tijdens de
huidige interval.
Snelheid – Laatste
ronde *
Slagsnelheid – Laatste
baan
De slagsnelheid tijdens de
vorige volledige baan.
De afstand die u tijdens de
vorige volledige ronde hebt
afgelegd.
Snelheid – Max. *
Slagsnelheid – Laatste
interval
De slagsnelheid tijdens de
vorige volledige interval.
De hoogste snelheid tijdens
de huidige activiteit.
Snelheid – Nautisch
Slagtype
Het slagtype dat is vastgesteld
tijdens de huidige interval
(pagina 20).
De huidige snelheid in
knopen.
Snelheid – Ronde*
De gemiddelde snelheid
tijdens de huidige ronde.
Slagtype – Laatste baan
Het slagtype gedurende de
vorige volledige baan.
Snelheid – Verticaal *
Klim- of daalsnelheid in voet/
meter per uur.
Slagtype – Laatste
interval
Het slagtype dat is vastgesteld
tijdens de vorige volledige
interval.
Snelheid – vs 30s *
Het voortschrijdend
gemiddelde (30 seconden)
van de verticale snelheid.
Snelheid – Gemiddeld *
De gemiddelde snelheid
tijdens de activiteit.
Snelheid *
De huidige snelheid.
Sport
Het symbool van de huidige
sportmodus.
Stappen – Laatste
ronde *
Het aantal stappen tijdens de
vorige volledige ronde.
Stappen – Ronde *
Het aantal stappen tijdens de
huidige ronde.
Stappen *
Het aantal stappen voor de
duur van de huidige activiteit.
Snelheid – Laatste
Het voortschrijdend
gemiddelde (30 seconden)
van de vermogensbalans
links/rechts.
ronde *
De gemiddelde snelheid
tijdens de vorige volledige
ronde.
Snelheid – Laatste
interval *
De afstand die u tijdens de
vorige volledige zweminterval
hebt afgelegd.
Uw toestel aanpassen 39
Gegevensveld
Beschrijving
Gegevensveld
Beschrijving
Swolf – Gemiddeld
De swolf-score is de som van
de tijd voor één baan en het
aantal slagen voor die baan
(pagina 20). De gemiddelde
score heeft betrekking op de
volledige activiteit.
Tijd
De tijd op de stopwatch.
Tijd
De huidige tijd van de dag, op
basis van uw tijdinstellingen
(notatie, tijdzone en
zomertijd).
Tijd – Gemiddeld Ronde
De gemiddelde tijd die u tot nu
toe nodig hebt gehad om de
ronden te voltooien.
Swolf – Interval
De swolf-score gedurende de
huidige interval.
Swolf – Laatste baan
De swolf-score gedurende de
vorige volledige baan.
Tijd – Interval
Swolf – Laatste interval
De swolf-score gedurende de
vorige volledige interval.
De hoeveelheid tijd in de
huidige zweminterval.
Tijd – Laatste interval
Tempo
Huidige tempo.
De hoeveelheid tijd die
nodig was om de vorige
zweminterval te voltooien.
Tempo – Gemiddeld
Gemiddeld tempo voor de
duur van de huidige activiteit.
Tijd – Laatste ronde
Tempo – Interval
Het gemiddelde tempo tijdens
de huidige zweminterval.
De hoeveelheid tijd die nodig
was om de laatste ronde te
voltooien.
Tijd – Ronde
Tempo – Laatste baan
Het gemiddelde tempo tijdens
de vorige volledige baan.
De hoeveelheid tijd in de
huidige ronde.
Tijd – Verstreken
De totaal verstreken tijd. Als
u bijvoorbeeld 10 minuten
hardloopt, vervolgens de timer
5 minuten stopt en daarna de
timer weer start en 20 minuten
hardloopt, bedraagt de
verstreken tijd 35 minuten.
Totale daling
De totale daling in de huidige
activiteit.
Tempo – Laatste interval Het gemiddelde tempo
tijdens de vorige volledige
zweminterval.
Tempo – Laatste ronde
Het gemiddelde tempo tijdens
de vorige volledige ronde.
Tempo – Ronde
Het gemiddelde tempo tijdens
de huidige ronde.
40
Uw toestel aanpassen
Gegevensveld
Beschrijving
Gegevensveld
Totale stijging
De totale klim in de huidige
activiteit.
Training Effect (TE) **
De huidige gevolgen (1.0
tot 5.0) voor uw aerobische
conditie (pagina 35).
Vermogen – Balans – 3s Het voortschrijdend
gemiddeld **
gemiddelde (drie seconden)
van de vermogensbalans
links/rechts.
Beschrijving
Vermogen – %FTP **
Het huidige uitgangsvermogen
als percentage van de
Functional Threshold Power
(FTP).
Vermogen – Balans –
Gemiddeld **
De gemiddelde
vermogensbalans links/rechts
voor de huidige activiteit.
Vermogen –
Gemiddeld **
Het gemiddelde
uitgangsvermogen voor de
duur van de huidige koers.
De Intensity Factor™ (IF) voor
de huidige activiteit.
Vermogen – 10s
gemiddeld **
Het voortschrijdend
gemiddelde (10 seconden)
van het uitgangsvermogen.
Vermogen – IF **
Vermogen – 30s
gemiddeld **
Het voortschrijdend
gemiddelde (30 seconden)
van het uitgangsvermogen.
Vermogen – Kilojoules ** Totale (cumulatieve)
hoeveelheid
uitgangsvermogen in kilojoule.
Vermogen – 3s
gemiddeld **
Het voortschrijdend
gemiddelde (drie seconden)
van het uitgangsvermogen.
Vermogen – Laatste
ronde **
Het gemiddelde
uitgangsvermogen tijdens de
vorige volledige ronde.
Vermogen – Balans
De huidige vermogensbalans
links/rechts.
Vermogen – Max. **
Vermogen – Balans –
10s gemiddeld **
Het voortschrijdend
gemiddelde (10 seconden)
van de vermogensbalans
links/rechts.
Het hoogste vermogen dat
tijdens de huidige activiteit
is bereikt.
Vermogen – Max.
ronde **
Het hoogste vermogen dat
tijdens de huidige ronde is
bereikt.
Vermogen – Balans –
30s gemiddeld **
Het voortschrijdend
gemiddelde (30 seconden)
van de vermogensbalans
links/rechts.
Vermogen – NP **
De Normalized Power™ voor
de huidige activiteit.
Uw toestel aanpassen 41
Gegevensveld
Beschrijving
Gegevensveld
Beschrijving
Vermogen – NP laatste
ronde **
Het gemiddelde
genormaliseerde vermogen
(NP) voor de laatste voltooide
ronde.
Vermogen – Laatste
ronde **
Het gemiddelde
uitgangsvermogen tijdens de
vorige volledige ronde.
Vermogen – Max. **
Het hoogste vermogen dat
tijdens de huidige activiteit
is bereikt.
Vermogen – Max.
ronde **
Het hoogste vermogen dat
tijdens de huidige ronde is
bereikt.
Vermogen – NP **
De Normalized Power™ voor
de huidige activiteit.
Vermogen – NP laatste
ronde **
Het gemiddelde
genormaliseerde vermogen
(NP) voor de laatste voltooide
ronde.
Vermogen – NP ronde ** Het gemiddelde
genormaliseerde vermogen
(NP) voor de huidige ronde.
Vermogen – Ronde **
Het gemiddelde
uitgangsvermogen tijdens de
huidige ronde.
Vermogen – TSS **
De Training Stress Score™
voor de huidige activiteit.
Vermogen – Watt/kg **
De hoeveelheid
uitgangsvermogen in watt per
kilogram.
Vermogen **
Het huidige uitgangsvermogen
in watt.
Vermogenszone **
Huidig
uitgangsvermogenbereik
(1–7), gebaseerd op uw FTP
of aangepaste instellingen.
Zon onder
Het tijdstip waarop de zon
ondergaat, gebaseerd op uw
GPS-positie.
Zon op
Het tijdstip waarop de zon
opkomt, gebaseerd op uw
GPS-positie.
Vermogen – Kilojoules ** Totale (cumulatieve)
hoeveelheid
uitgangsvermogen in kilojoule.
42
Vermogen – NP ronde ** Het gemiddelde
genormaliseerde vermogen
(NP) voor de huidige ronde.
Vermogen – Ronde **
Het gemiddelde
uitgangsvermogen tijdens de
huidige ronde.
Vermogen – TSS **
De Training Stress Score™
voor de huidige activiteit.
Vermogen – Watt/kg **
De hoeveelheid
uitgangsvermogen in watt per
kilogram.
Vermogen **
Het huidige uitgangsvermogen
in watt.
Toestelinformatie
Gegevensveld
Beschrijving
2 Veeg het toestel droog.
Vermogenszone **
Huidig
uitgangsvermogenbereik
(1–7), gebaseerd op uw FTP
of aangepaste instellingen.
De hartslagmeter onderhouden
Zon onder
Het tijdstip waarop de zon
ondergaat, gebaseerd op uw
GPS-positie.
Zon op
Het tijdstip waarop de zon
opkomt, gebaseerd op uw
GPS-positie.
Toestelinformatie
Opmerking
Verwijder de module voordat u de band
schoonmaakt.
Opbouw van zweet en zout op de band kan het
vermogen van de hartslagmonitor om nauwkeurige
gegevens te rapporteren negatief beïnvloeden.
•
Ga naar www.garmin.com/HRMcare voor
gedetailleerde wasinstructies.
•
Spoel de band na elk gebruik schoon.
•
Was de band na elke zeven keer gebruiken.
De reinigingmethode is aangegeven door de
symbolen op de band.
Onderhoud van het toestel
Opmerking
Bewaar het toestel niet op een plaats waar deze
langdurig aan extreme temperaturen kan worden
blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan
veroorzaken.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel
schoon te maken.
Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en
oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen
beschadigen.
Wasmachine
Handwas
•
Droog de band niet in een wasdroger.
•
Koppel de module los van de band als deze
niet wordt gebruikt om de levensduur van uw
hartslagmeter te verlengen.
Het toestel schoonmaken
1 Gebruik een doek die is bevochtigd met een
mild schoonmaakmiddel.
Toestelinformatie 43
Specificaties
Waterbestendig
Specificaties van de Forerunner
Batterijtype
620 mAh prismatisch, lithiumionbatterij
Batterijlevensduur
De levensduur van de batterij is
afhankelijk van het gebruik van
GPS, de schermverlichting en
de ANT+-toestellen. Met een
volledig opgeladen batterij kan
de Forerunner maximaal 20
uur worden gebruikt als GPS is
ingeschakeld.
Waterbestendig
2,4 GHz ANT+-protocol voor
draadloze communicatie
Specificaties van de hartslagmeter
Batterijtype
Door gebruiker te vervangen
CR2032, 3 V (pagina 44)
Batterijlevensduur
Ongeveer 4,5 jaar
(1 uur per dag)
44
Bedrijfstemperatuur Van -5 °C tot 50 °C
(van 23 °F tot 122 °F)
Opmerking: draag
geschikte kleding in koude
weersomstandigheden, zodat de
hartslagmeter niet te veel afwijkt
van uw lichaamstemperatuur.
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT+-protocol voor
draadloze communicatie
Waterbestendig tot 50 m (164 ft.)
Bedrijfstemperatuur Van -20 °C tot 60 °C
(van -4 °F tot 140 °F)
Radiofrequentie/protocol
30 m (98,4 ft.)
Dit toestel verzendt geen
hartslaggegevens naar uw GPStoestel tijdens het zwemmen.
Specificaties van de USB ANT Stick
Voedingsbron
USB
Bedrijfstemperatuur Van -10 °C tot 50 °C
(van 14 °F tot 122 °F)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT+-protocol voor
draadloze communicatie
Zendbereik
Ongeveer
5 m (16,4 ft.)
Appendix
Batterij van de hartslagmeter
4 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar
boven.
 waarschuwing
Gebruik nooit een scherp voorwerp om de
batterijen te verwijderen‑.
Neem contact op met uw gemeente voor
informatie over afvalverwijdering en hergebruik
van de batterijen. Perchloraten; voorzichtigheid is
geboden. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
OPMERKING: zorg dat u de afdichtring niet
beschadigt of verliest.
5 Plaats de deksel en de vier schroeven terug.
Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt
vervangen, moet u deze opnieuw koppelen aan het
toestel (pagina 22).
Appendix
De batterij van de hartslagmeter
vervangen
1 Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier
Het toestel registreren
2 Verwijder de deksel en de batterij.
•
Ga naar http://my.garmin.com.
•
Bewaar uw originele aankoopbewijs of een
fotokopie op een veilige plek.
om de vier schroeven aan de achterkant van
de module te verwijderen.
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u
beter kunnen helpen.
3 Wacht 30 seconden.
Appendix 45
Wielmaat en omvang
De wielmaat wordt aan beide zijden van de band
aangegeven. Kijk op pagina 18 voor informatie over
het wijzigen van uw fietsprofiel.
Wielmaat
L (mm)
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
Wielmaat
L (mm)
26 × 1,25
1953
12 × 1,75
935
26 × 1-1/8
1970
14 × 1,5
1020
26 × 1-3/8
2068
14 × 1,75
1055
26 × 1-1/2
2100
16 × 1,5
1185
26 × 1,40
2005
16 × 1,75
1195
26 × 1,50
2010
18 × 1,5
1340
26 × 1,75
2023
18 × 1,75
1350
26 × 1,95
2050
20 × 1,75
1515
26 × 2,00
2055
20 × 1-3/8
1615
26 × 2,10
2068
22 × 1-3/8
1770
26 × 2,125
2070
22 × 1-1/2
1785
26 × 2,35
2083
24 × 1
1753
26 × 3,00
2170
24 × 3/4 (tubulair)
1785
27 × 1
2145
24 × 1-1/8
1795
27 × 1-1/8
2155
24 × 1-1/4
1905
27 × 1-1/4
2161
24 × 1,75
1890
27 × 1-3/8
2169
24 × 2,00
1925
650 × 35A
2090
24 × 2,125
1965
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
46
Appendix
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Zorg dat het toestel tijdens het bijwerken
Wielmaat
L (mm)
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
•
Ga naar www.garmin.com/intosports.
700 × 32C
2155
•
Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
700C (tubulair)
2130
•
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Ga naar http://buy.garmin.com of neem
contact op met uw Garmin-dealer voor
informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
binnen het bereik van de computer blijft (3
meter).
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de
website van Garmin.
Problemen oplossen
De software bijwerken met behulp van
Garmin Connect
Hiervoor hebt u een Garmin Connect-account
nodig en moet u de Forerunner aan uw computer
koppelen met de USB ANT Stick (pagina 30).
1 Ga naar www.garminconnect.com.
Als er nieuwe software beschikbaar is, geeft
Garmin Connect een melding dat u de software
kunt bijwerken.
Appendix 47
Problemen met de Forerunner oplossen
Probleem
Oplossing
Waar vind ik informatie over de Selecteer MODE > Instellingen > Over Forerunner om uw toestel-ID en belangrijke
softwareversie?
informatie over de software weer te geven.
De toetsen reageren niet. Hoe
kan ik het toestel resetten?
1
2
Houd
ingedrukt tot het scherm uit gaat.
Houd
ingedrukt tot het scherm aan gaat.
OPMERKING: uw gegevens en instellingen worden hierbij niet gewist.
Ik wil alle gebruikersgegevens OPMERKING: hierdoor wordt alle door de gebruiker ingevoerde informatie gewist, maar
wissen van mijn toestel.
uw geschiedenis wordt niet verwijderd.
1 Schakel het toestel uit.
2 Houd MODE ingedrukt en schakel het toestel in.
3 Selecteer Ja.
Hoe zet ik de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen van het
toestel terug?
1
2
Houd MODE en ENTER ingedrukt en vervolgens
Laat
los en vervolgens MODE en ENTER.
Mijn toestel vindt geen
satellietsignalen.
1
Neem het toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van
hoge gebouwen en bomen.
Blijf enkele minuten stilstaan.
2
.
Sommige gegevens ontbreken Als het geheugen van toestel vol is, worden de oudste gegevens overschreven. Breng
in de geschiedenis.
gegevens regelmatig over naar uw computer om te voorkomen dat u gegevens verliest.
Hoe kan ik snel van sport
veranderen?
Houd MODE ingedrukt.
Hoe krijg ik een New Leafbeoordeling?
Ga naar www.newleaffitness.com. U kunt ook bij sommige sportscholen en
gezondheidscentra terecht voor een beoordeling.
Problemen met de ANT+-sensor oplossen
Probleem
Oplossing
Ik heb een ANT+-sensor van
een ander bedrijf.
Controleer of deze compatibel is met de Forerunner
(www.garmin.com/intosports).
48
Appendix
Probleem
Oplossing
Ik heb de batterij in mijn
accessoire vervangen.
U moet de sensor opnieuw koppelen met de Forerunner (pagina 22).
De Vector™ gegevens zijn
inconsistent.
Om de betrouwbaarheid van de vermogensgegevens te vergroten, kunt u proberen het
toestel aan uw andere pols of aan de andere kant van uw pols te dragen, of kunt u het
optionele snelwisselsluitingspakket gebruiken.
De hartslaggegevens
zijn onnauwkeurig of
onregelmatig.
•
•
•
•
•
•
Controleer of de hartslagmeter dicht tegen uw lichaam is geplaatst.
Voer gedurende vijf tot tien minuten een warming-up uit.
Bevochtig de elektroden en het contactoppervlak. Gebruik water, speeksel of een
elektroden-gel.
Was de band na elke zeven keer gebruiken (pagina 42).
Draag een t-shirt van katoen of maak uw t-shirt nat als dat mogelijk is. Synthetische
materialen die langs de hartslagmeter wrijven of er tegen aan slaan, kunnen
statische elektriciteit veroorzaken die de hartslagsignalen beïnvloedt.
Blijf uit de buurt van sterke elektromagnetische velden en bepaalde draadloze
sensors van 2,4 GHz omdat deze interferentie met uw hartslagmeter kunnen
veroorzaken. Bronnen van interferentie zijn bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen,
elektrische motoren, magnetrons, draadloze telefoons van 2,4 GHz en draadloze
LAN-toegangspunten.
Berekeningen van hartslagzones
Zone
% van maximale
hartslag
Waargenomen inspanning
Voordelen
1
50–60%
Ontspannen, comfortabel tempo,
regelmatige ademhaling
Aerobische training voor beginners,
verlaagt het stressniveau
2
60–70%
Comfortabel tempo, iets diepere
ademhaling, gesprek voeren is mogelijk
Standaardcardiovasculaire training; korte
herstelperiode
3
70–80%
Gematigd tempo, gesprek voeren iets
lastiger
Verbeterde aerobische capaciteit, optimale
cardiovasculaire training
4
80–90%
Hoog tempo en enigszins oncomfortabel;
zware ademhaling
Verbeterde anaerobische capaciteit en
drempel, hogere snelheid
5
90–100%
Sprinttempo, kan niet lang worden
volgehouden; ademhaling zwaar
Anaerobisch en musculair
uithoudingsvermogen; meer kracht
Appendix 49
Index
A
aanpassen
gegevensvelden 36
instellingen 34
activiteiten opslaan 8
afstand
gegevensvelden 36
waarschuwingen 9
afteltimer 21
ANT+
fietssensors 26
fitnessapparatuur 28
hartslagmeter 22
koppelen 22
USB ANT Stick 30
vermogensmeters 26
voetsensor 24
weegschaal 27
ANT+-sensors koppelen 22
Auto Lap 11–12
Auto Pause 12
Auto Scroll 12
B
bandafmeting 46
barometrische hoogtemeter 6
batterij 3, 44
hartslagmeter 45
C
cadans
gegevensvelden 37
sensors 26
training 26
waarschuwingen 9
50
calorie
gegevensvelden 37
verbranding 35
waarschuwingen 9
coördinaten 32
D
doelstellingen 31
E
efficiencyindex 20
ervaren sporter 28
gegevensvelden 38–39
waarschuwingen 9
zones 23–24
hartslagmeter 44
batterij 45
koppelen 22
het toestel resetten
48
hoogte
barometrische hoogtemeter 6
gegevensvelden 38
I
fietssensors 26
fitnessapparatuur 28
indoortraining 18
instellingen 34
intervallen, zwemmen 20
intervalworkouts 14
G
K
F
Garmin Connect 30, 47
gebruikersgegevens wissen 48
gebruikersprofiel 35
gegevensgemiddelden niet gelijk aan
nul 26, 27
gegevens overbrengen 31
gegevens vastleggen 27, 33, 34
gegevensvelden 36
geheugen in uren 29
geschiedenis 29
ontbreekt 48
weergeven 48
GPS 4, 18, 33
nauwkeurigheid 38
navigatie 31
gradiënt 37
GSC 10 26
H
hartslag
kaart 31, 35
kalibreren
barometrische hoogtemeter 6
voetsensor 25–26
kick set-oefeningen 21
koersen 16–18
kompas 33
L
locaties 32, 35
looppauzes 10
M
maateenheden 34
multisport 8
N
navigeren
terug naar start 33
Index
New Leaf 37, 48
O
oefenslagen 21
opladen 3
P
pictogrammen 5
problemen oplossen 47, 48
profiel 35
afteltimer 21
toestel registreren 45
toetsen 5
tonen 34
vergrendelen 6
tonen
toetsen 34
Training Effect 35, 41
triatlontraining 8
U
R
USB ANT Stick 30, 44
roestvorming 3
V
S
veiligheid 3
vermogen
gegevens middelen 27
gegevensvelden 42
meter 26
zones 27
Virtual Partner 12
Virtual Racer 13
voetsensor 24, 25–26
satellietsignalen 48
satellietsignalen zoeken 48
schermverlichting 4, 5, 35
schoonmaken 43
slagtypen 20
slim opslaan 34
snelheid 24, 39
software-updates 47
specificaties 44
sporen 31
sportmodi
wijzigen 7
swolfscore 20
T
taal 34
tempo 40
terug naar start 33
tijd
gegevensvelden 40
waarschuwingen 9
zones 34
timer 7
Index W
waarschuwingen 9–10
waterbestendig 19, 44
weegschaal 5, 27
wielmaten 46
Workouts
aangepast 15
interval 14
multisport 8
Z
zwemmen 19
51
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 – 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republiek China)
© 2011-2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising