Garmin | FR60 | Quick Start Guide | Garmin FR60 hurtigstartveiledning

Garmin FR60 hurtigstartveiledning
hurtigstartveiledning
FR60
SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING
Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på
eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet
og annen viktig informasjon.
Mer informasjon
Du kan laste ned den nyeste
versjonen av brukerveiledningen
fra www.garmin.com/FR60.
Knapper
• Trykk for å slå
bakgrunnsbelysning av/på.
• Trykk og hold for å pare med
ANT+™-vekten (valgfritt
tilbehør).
➋ UP/DOWN
➊
➋
➎
➌
➍
➊ LIGHT/
• Trykk for å bla gjennom
treningssidene under en aktivitet.
• Trykk på og hold nede UP eller
DOWN for å bla raskt gjennom
innstillingene.
• Trykk for å bla gjennom menyer
og innstillinger.
Hurtigstartveiledning for FR60-enheten
• På siden for Virtual Partner®
trykker du og holder for å justere
tempoet til Virtual Partner.
(Fotsensoren må være paret for å
kunne vise siden Virtual Partner.)
➌ LAP
• Trykk for å opprette en ny runde.
• I treningsmodus trykker og
holder du for å lagre aktiviteten.
• I historikkmodus trykker og
holder du for å slette en aktivitet.
➎ MODE
• Trykk for å endre modi.
• Trykk for å gå ut av en meny
eller side. Innstillingene dine
lagres.
• Trykk og hold for å bytte mellom
sportsmodi.
➍ START/STOP/ENTER
• I treningsmodus trykker du for å
starte eller stoppe tidtakeren.
• Trykk for å bekrefte og gå til
neste innstilling.
• I tidsmodus trykker og holder
du for å åpne oppsettmenyen for
klokken.
Hurtigstartveiledning for FR60-enheten
Ikoner
Trykk på UP for å se flere
innstillinger eller historikk.
Trykk på DOWN for å se flere
innstillinger eller historikk.
Sykkelsensoren er aktiv.
Tidsmodus
Fotsensoren er aktiv.
Pulssensoren er aktiv.
Data lastes opp, eller
enheten er koblet til ANT+treningsutstyr.
Tidtakeren går.
Alarmen er på.
Treningsmodus
Endre modi
Trykk på MODE for å endre modi.
(Se bilde.)
Menymodus
Hurtigstartveiledning for FR60-enheten
Aktivitetsklassediagram
Treningsbeskrivelse
Treningsfrekvens
0
Ingen trening
-
-
1
Valgfri, lett
trening
Én gang per 14. dag
Under 15 minutter
2
3
4
Fast trening
15 til 30 minutter
Én gang per uke
Ca. 30 minutter
2 til 3 ganger per uke
Ca. 45 minutter
5
45 minutter til 1 time
6
1 til 3 timer
7
8
9
Treningstid per uke
Daglig trening
3 til 5 ganger per uke
3 til 7 timer
Nesten daglig
7 til 11 timer
Daglig
11 til 15 timer
10
Mer enn 15 timer
Aktivitetsklassediagram fra Firstbeat Technologies Ltd. Deler av diagrammet tar utgangspunkt i Jackson et al.
Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Medicine and Science in Sports & Exercise
22:863:870, 1990.
Hurtigstartveiledning for FR60-enheten
Trinn 1: Slå på FR60enheten
FR60-enheten leveres med strømmen
av for å spare batteriet. Trykk på
MODE for å slå på FR60-enheten.
Første gangen du slår på klokken
og går gjennom oppsettsveiviseren,
må du angi aktivitetsklassen din
og hvorvidt du er en permanent
idrettsutøver.
Bruk diagrammet på side 5 til å
avgjøre hvilken aktivitetsklasse du er i.
En permanent idrettsutøver er en
person som har holdt på med intens
trening i mange år (unntatt ved
kortere skadeavbrekk) og har en
hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm)
eller mindre.
Trinn 2: Konfigurere
tilbehør
Det trådløse ANT+-tilbehøret
som følger med FR60-enheten, er
allerede paret. Ikonene
og
vises når sensorene pares. Etter at
tilbehøret ikke har vært i bruk på
en stund, går det i dvalemodus for
å spare batteriet. Hvis ikonene for
tilbehør ikke lyser når du starter
aktiviteten igjen, må du gjenopprette
tilkoblingen til FR60-enheten, se
Brukerveiledning for FR60.
Bruke pulsmåleren
Pulsmåleren er i standbymodus
og er klar til å sende data. Bruk
pulsmåleren direkte mot huden rett
under brystkassen. Den bør sitte så
stramt at den holder seg på plass
under aktiviteten.
1. Skyv én av tappene på stroppen
gjennom ett av sporene i
pulsmåleren. Trykk tappen ned.
2. Fukt begge elektrodene på
baksiden av pulsmåleren for
å opprette god kontakt mellom
brystet og senderen.
Hurtigstartveiledning for FR60-enheten
Tapp
Spor
Pulsmålerstropp
Pulsmåler (forside)
Elektroder
Pulsmåler (bakside)
3. Spenn stroppen rundt brystet,
og fest den til den andre siden
av pulsmåleren.
Merk: Garmin-logoen må ha
riktig side opp.
Bruke fotsensoren
Fotsensoren er i standbymodus og
klar til å sende data med en gang
du installerer den eller flytter den.
4. Sørg for at FR60-enheten er
innenfor rekkevidden til tilbehøret
(3 m). Trykk på MODE til
treningssiden vises.
Hurtigstartveiledning for FR60-enheten
Installere på skolissene
1. Trykk på tappen på lisseklemmen.
Løft og fjern fotsensoren fra
lisseklemmen.
2. Løsne skolissene.
3. Tre lisseklemmen gjennom to
faste deler av skolissene med
nok plass på toppen til å knyte
skolissene.
Lisseklemme
4. Knyt skolissene godt for å holde
fotsensoren sikkert på plass
under aktiviteten.
5. Knepp fotsensoren på plass
i lisseklemmen. Pilen på
fotsensoren må peke mot
skotuppen.
Merk: Fotsensoren kan
også installeres i lommen
på en kompatibel sko.
Se Brukerveiledning for FR60.
6. Sørg for at FR60-enheten er
innenfor rekkevidden til tilbehøret
(3 m).Trykk på MODE til
treningssiden vises.
Trinn 3: Ta en løpetur!
1. Trykk på MODE
for å vise
treningssiden.
2. Trykk på START
for å starte
tidtakeren.
3. Når du er ferdig
med løpeturen,
trykker du på STOP.
4. Trykk på og hold nede LAP for
å lagre aktiviteten og tilbakestille
tidtakeren.
Hurtigstartveiledning for FR60-enheten
Trinn 4: Laste ned gratis
programvare
ANT Agent™ gjør det mulig
å bruke FR60-enheten med
Garmin Connect™, et webbasert
treningsverktøy.
1. Gå til www.garmin.com/FR60
/owners.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Trinn 5: Overføre
dataene til
datamaskinen
Merk: Du må laste ned
programvare som angitt under
Trinn 4, slik at de nødvendige
USB-driverne installeres før
du kobler USB ANT Stick™ til
datamaskinen.
2. Sørg for at FR60-enheten
er innenfor rekkevidden til
datamaskinen (5 m).
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil vite hvordan du tilpasser
aktiviteter og datafeltene som
vises på FR60-enheten, kan du
se Brukerveiledning for FR60.
Bakgrunnsbelysning på
FR60-enheten
Trykk på LIGHT for å slå på
bakgrunnsbelysningen i 5 sekunder.
Trykk på hvilken som helst knapp
for å forlenge bakgrunnsbelysningen
med 5 sekunder.
1. Koble USB ANT Stick til en ledig
USB-port på datamaskinen.
Hurtigstartveiledning for FR60-enheten
Sider for innstillinger
Hvis du vil endre innstillingene for løpemodus, må du trykke på MODE >
velge SETTINGS > SPORT > RUN.
SETTINGS
HISTORY
TRAINING
WATCH
SPORT
USER
SYSTEM
TIME 1
TIME 2
ALARM
RUN
GENERAL
BIKE
VIEW NAME
GENDER
AGE
WEIGHT
HEIGHT
ACTIVITY CLASS
AUTO LAP
AUTO PAUSE
AUTO SCROLL
VIRTUAL PARTNER
TRAINING PAGES
HEART RATE
FOOT POD
PACE-SPEED
RACE MODE
LANGUAGE
COMPUTER
FITNESS EQUIPMENT
KEY TONES
MESSAGE TONES
UNITS
BACKLIGHT
ABOUT
10
Hurtigstartveiledning for FR60-enheten
Tilbakestille FR60-enheten
Kontakt Garmin
Fjerne brukerdata
I Storbritannia tar du kontakt med
Garmin (Europa) Ltd. på telefon
0808 2380000.
Hvis FR60-enheten er låst opp,
trykker du på og holder nede
ENTER og MODE samtidig til
skjermen blir tom (ca. 7 sekunder).
Dette sletter ikke noen av dataene
eller innstillingene dine.
forsiktig: Dette sletter all
historikk og informasjon som er
lagt inn av brukeren.
Hvis du vil fjerne alle brukerdataene,
kan du trykke på og holde nede
MODE, LIGHT og UP samtidig til
meldingen vises.
Kontakt Garmins produktsupport
hvis det er noe du lurer på når du
bruker FR60-enheten. I USA går du
til www.garmin.com/support eller tar
kontakt med Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Europa går du til www.garmin.com
/support og klikker på Contact
Support (kontakt support) for
innenlandsk supportinformasjon,
eller ta kontakt med Garmin (Europa)
Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Oppbevar den
originale kvitteringen, eller en kopi
av den, på et trygt sted.
Hurtigstartveiledning for FR60-enheten
11
Garmin®, Garmin-logoen, Auto Lap®, Virtual Partner®, Auto Pause® og Dynastream® er varemerker for Garmin
Ltd. eller datterselskapene, registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, USB ANT Stick™, ANT Agent™
og ANT+™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Hvis du vil ha siste nytt om produkter og tilbehør, kan du besøke Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Mai 2009
Delenummer 190-01001-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising