Garmin | Foretrex® 301 | User guide | Garmin Foretrex® 301 Kayttoopas

Garmin Foretrex® 301 Kayttoopas
käyttöopas
foretrex® 301 ja 401
HENKILÖKOHTAINEN NAVIGAATTORI®
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi: (913) 397-8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Puhelin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään
osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää,
ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen
ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista
lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan
tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden
kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun
sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi,
sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version
yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan
sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän
oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen
levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä
Kesäkuu 2009
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta
ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset
ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin
tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin
verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Foretrex® ja Garmin-logo ovat Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
GSC™ 10 on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman Garminin nimenomaista lupaa. Windows® on
Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple
Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Osanumero 190-01068-37 ver. A
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuusja tuotetietoja -oppaasta.
Oppaan merkintätavat
Kun oppaassa neuvotaan painamaan
jotakin, käytä laitteen painikkeita.
Painamalla
voit valita kohteita
luettelosta. Paina sen jälkeen enterpainiketta.
Tekstissä käytetyt pienet nuolet (>)
kehottavat valitsemaan useita kohteita
peräkkäin, kuten “Paina page-painiketta
> enter-painiketta > valitse JÄLJET”.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry
osoitteeseen http://my.garmin.com.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja Foretrexin
käyttämisestä, ota yhteys Garminin
tuotetukeen. Yhdysvallat: www.garmin
.com/support tai Garmin USA, puh.
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.):
0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:
hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870 8501241.
Johdanto
Foretrexin® ominaisuudet
Foretrex 301
Foretrex 401
Korkeusmittari
Toiminnot
Ei
Kyllä
Ilmapuntari
Ei
Kyllä
Poljinnopeus
(edellyttää valinnaista
lisävarustetta)
Ei
Kyllä
Sähköinen kompassi
Ei
Kyllä
Syke (edellyttää
valinnaista
lisävarustetta)
Ei
Kyllä
Ajastin
Kyllä
Kyllä
Vesitiivis
Kyllä
Kyllä
Langaton tiedonsiirto
Ei
Kyllä
Valinnaiset lisävarusteet
Saatavilla olevien lisävarusteiden ja
karttojen luettelo on Garminin
web-sivustossa osoitteessa
http://buy.garmin.com.
ii
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto............................... i
Oppaan merkintätavat..................i
Tuotteen rekisteröiminen..............i
Garminin yhteystiedot...................i
Valinnaiset lisävarusteet..............ii
Foretrexin® ominaisuudet............ii
Aloitus.................................. 1
Reittipisteet, jäljet
ja reitit................................... 8
Reittipisteet................................. 8
Reittipisteiden muokkaaminen... 8
Metsästys & Kalastus............... 10
Aurinko ja kuu........................... 10
Jälkien tallentaminen................ 10
Reittien luominen ja
käyttäminen.............................11
Painikkeet................................... 2
Akkujen asettaminen
paikalleen................................. 2
Foretrexin käynnistäminen......... 3
GPS-satelliittisignaalien
hakeminen............................... 3
Taustavalon käyttäminen............ 3
Asetukset........................... 12
Pääsivujen käyttäminen...... 4
Ajastin................................ 20
Karttasivu................................... 5
Kompassisivu............................. 6
Korkeussivu (vain 401)............... 7
Ajotietokone................................ 7
Päävalikko.................................. 7
Karttavalikon asetukset............ 12
Kompassivalikon asetukset...... 12
Korkeusvalikon asetukset......... 13
Ajotietokoneen asetukset......... 13
Päävalikon asetukset............... 13
Tietokenttien asetukset............. 15
Ajastimen asetukset................. 20
Foretrex 301/401 -käyttöopasiii
Johdanto
GPS..................................... 21
GPS-tilan asettaminen............. 21
Satelliittivastaanotto................. 21
Signaalin voimakkuus............... 21
Taivasnäkymä........................... 21
Liite..................................... 22
Foretrex 401 ja pariliitos........... 22
Langaton tiedonsiirto................ 23
Foretrexin kytkeminen
tietokoneeseen....................... 24
Jumpmaster.............................. 25
Foretrexin säilyttäminen........... 25
Paristojen tiedot........................ 25
Akun käyttöiän optimoiminen... 26
Foretrexin nollaaminen............. 26
iv
Omien tietojen poistaminen...... 26
Rannehihnan vaihtaminen........ 27
Laitteen ja rannehihnan
puhdistaminen........................ 27
Tekniset tiedot.......................... 28
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus.............. 29
Vaatimustenmukaisuusva­kuutus.................................... 29
FCC-yhteensopivuus................ 30
Hakemisto.......................... 31
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
GPS-antenni
Virta/
taustavalo
Akkupaikan
kansi
(sarjanumero
sisällä)
enter/mark
page/goto
ylä-/alanuoli
Mini-USB
(suojuksen
alla)
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Aloitus
Painikkeet
virta
• Kytke ja katkaise Foretrexin virta
painamalla painiketta pitkään.
• Ota taustavalo käyttöön tai poista se
käytöstä painamalla.
page/goto
• Voit avata ja selata valikkoja
painamalla painiketta.
• Voit poistua valikosta tai sivulta
painamalla painiketta.
• Voit navigoida tiettyyn
määränpäähän tai reittipisteeseen
painamalla painiketta pitkään.
enter/mark
• Voit valita asetuksia ja kuitata
ilmoituksia painamalla painiketta.
• Voit merkitä reittipisteen painamalla
painiketta pitkään.
• Ollessasi jollakin pääsivulla voit
avata asetusvalikon painamalla
painiketta.
(ylä-/alanuoli)
• Voit selata valikkoja ja sivuja
painamalla painiketta.
• Voit valita asetuksia valikoissa ja
sivuilla painamalla painiketta.
• Voit loitontaa ( ) ja lähentää ( )
karttaa painamalla painiketta.
Akkujen asettaminen
paikalleen
1. Nosta
akkuluukkua
varovasti,
kunnes se
irtoaa.
2. Aseta akut
paikoilleen.
Varmista
napojen
suunta.
3. Aseta
akkukotelon
kansi takaisin paikalleen.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Aloitus
Huomautus: Poista akut, jos
et aio käyttää Foretrexia useisiin
kuukausiin. Kun poistat akut,
tallennetut tiedot eivät häviä.
Foretrexin käynnistäminen
Kytke Foretrexiin virta painamalla
-painiketta pitkään. Foretrexin
ensimmäisellä käynnistyskerralla laite
kehottaa valitsemaan kielen.
2. Käynnistä Foretrex ja pidä sitä
vaakatasossa. Satelliittisignaalien
löytämiseen voi mennä muutama
minuutti.
-kuvake vilkkuu, kun Foretrex
määrittää sijaintia. Kun laite löytää
satelliittisignaaleja, -kuvake palaa
tasaisesti.
Taustavalon käyttäminen
GPS-satelliittisignaalien
hakeminen
Kun Foretrexiin on kytketty virta, paina
-painiketta lyhyesti. Taustavalo
palaa 30 sekunnin ajan. Voit sammuttaa
taustavalon ennen automaattista
aikakatkaisua painamalla -painiketta
uudelleen.
1. Mene ulos aukealle paikalle,
pois korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
Taustavalon ajan säätäminen:
1. Valitse päävalikosta ASETUS >
NÄYTTÖ > AJAN AIKAKATKAISU.
2. Määritä
-painikkeilla, miten
kauan taustavalo palaa.
Foretrex voi määrittää nykyisen sijainnin
ja navigoida reittiä vasta haettuaan GPSsignaaleja.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Pääsivujen käyttäminen
Kaikki Foretrexin käyttämiseen tarvittavat tiedot ovat seuraavilla viidellä pääsivulla:
karttasivu, kompassisivu, korkeussivu (vain 401), ajotietokonesivu ja päävalikko.
Voit selata pääsivuja painamalla page-painiketta. Voit avata sivujen asetusvalikkoja
painamalla enter-painiketta.
Karttasivu
Päävalikko
Kompassisivu
Korkeussivu
(vain 401)
Ajotietokone
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Karttasivu
Kartan näyttäminen pohjoinen
ylöspäin:
1. Paina karttasivulla enter-painiketta.
2. Valitse KARTAN YKSITYISK. >
KARTAN SUUNTA > POHJOINEN
YLÖS.
Suuntiman
osoitin
Sijaintiku­
vake
Karttasivu
Sijaintisi kartalla näet -kuvakkeesta.
Kulkiessasi sijaintikuvake liikkuu
vastaavasti ja jättää jäljen (polku).
Myös reittipisteiden nimet ja kuvakkeet
näkyvät kartassa.
huomautus: voit loitontaa
-painikkeella ja lähentää
-painikkeella.
Foretrex kiertää karttaa automaattisesti,
kun liikut, joten edessäpäin olevat
reittipisteet näkyvät aina sijaintisi
yläpuolella. Suuntiman osoitin näyttää
kulkusuunnan.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Jälkilokin tyhjentäminen:
1. Paina karttasivulla enter-painiketta.
2. Valitse TYHJ. JÄLKILOKI > KYLLÄ.
Etäisyyden mittaaminen:
1. Paina karttasivulla enter-painiketta.
2. Valitse LASKE ETÄISYYS.
3. Valitse KOHTEESTA-kenttä
ja sen jälkeen aloitusreittipiste
reittipisteluettelosta.
4. Valitse KOHT.-kenttä ja sen jälkeen
lopetusreittipiste reittipisteluettelosta.
5. Valitse ARVIOITU NOPEUS -kenttä.
Voit valita kenttiä
-painikkeilla ja
muokata nopeutta painamalla enterpainiketta.
Pääsivujen käyttäminen
Pisteiden kokonaisetäisyys ja arvioitu
matkustusaika näkyvät sivun alareunassa.
Kompassisivu
Kompassisivu opastaa sinut perille
kompassin ja suuntiman osoittimen
avulla.
Kun navigoit tiettyyn määränpäähän,
kompassisivulla näkyvät sijainnin
nimi, kaksi tietokenttää, joissa näkyvät
etäisyys määränpäähän ja nopeus
(oletusarvoisesti), sekä suuntanuoli
kompassirenkaassa. Navigoi seuraamalla
nuolta.
Sähköinen kompassi (401-mallissa)
muistuttaa magneettista kompassia, kun
olet paikallasi tai kävelet. Jos nopeutesi
on suurempi esimerkiksi ajaessasi
autolla, kompassi määrittää liikesuunnan
GPS-signaalien avulla.
huomautus: voit varmistaa
tarkkuuden pitelemällä kompassia
suorassa navigoinnin aikana.
Sähköisen kompassin kalibroiminen:
1. Paina kompassisivulla enterpainiketta.
2. Valitse KALIBROI.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Korkeussivu (vain 401)
Ajotietokone
Barometrisen korkeusmittarin
kalibroiminen:
huomautus: barometrinen
korkeusmittari on käytettävissä
ainoastaan Foretrex 401 -mallissa.
Voit mukauttaa tietokenttiä painamalla
enter-painiketta. Lisätietoja on
sivulla 15.
Korkeussivulla näkyy nykyinen korkeus.
Voit loitontaa -painikkeella ja lähentää
-painikkeella.
1. Valitse päävalikosta ASETUS >
KORKEUSMITT. > KALIBROI.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden,
keskinopeuden, enimmäisnopeuden,
matkamittarin ja muita hyödyllisiä
tilastotietoja. Voit näyttää lisää kenttiä
-painikkeilla.
Päävalikko
Päävalikosta voit käyttää esimerkiksi
reittipisteiden, jälkien ja reittien
asetusnäyttöjä. Päiväys ja aika näkyvät
päävalikkonäytön yläreunassa. Voit valita
valikkokohteita
-painikkeilla.
Reittipisteet, jäljet ja reitit
Reittipisteet,
jäljet ja reitit
Reittipisteiden
muokkaaminen
Reittipisteet
Reittipisteet ovat Foretrexiin tallennettuja
sijainteja.
1. Paina mark-painiketta pitkään.
2. Valitse OK.
Meneminen reittipisteeseen:
1. Paina goto-painiketta pitkään.
2. Valitse reittipiste luettelosta.
Reittipistesivu
Kun olet merkinnyt reittipisteen,
voit muokata sen nimeä, symbolia,
korkeutta sekä leveys- ja pituuspiiriä
reittipistesivulla.
huomautus: Valitse kirjaimet ja
numerot
-painikkeella. Muokkaa
painamalla enter-painiketta.
Aiempien reittipisteiden
muokkaaminen:
1. Valitse > REITTIPISTEET >
KAIKKI LUETT..
2. Valitse muokattava reittipiste.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Reittipisteet, jäljet ja reitit
Kuvakkeen muuttaminen:
1. Valitse reittipisteen kuvake
reittipistesivulla.
2. Valitse uusi kuvake luettelosta.
3. Siirry seuraavaan kenttään painamalla
enter-painiketta.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 tarvittaessa.
5. Tallenna ja sulje valitsemalla OK.
Nimen vaihtaminen:
1. Valitse nimi reittipistesivulla. MUOKK.
RTTIP. NIMEÄ -sivu tulee näyttöön.
2. Avaa merkkivalikko painamalla enterpainiketta. Valitse merkki luettelosta.
3. Siirry seuraavaan merkkiin painamalla
enter-painiketta.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 tarvittaessa.
Leveys-/pituuspiirin vaihtaminen:
1. Valitse leveys-/pituuspiirikenttä
reittipistesivulta. Muokkaa
sijaintia -sivu tulee näyttöön.
2. Valitse numero luettelosta.
Korkeuden muuttaminen:
1. Valitse korkeus reittipistesivulla.
ANNA OIKEA KORKEUS -sivu tulee
näyttöön.
2. Avaa numerovalikko painamalla
enter-painiketta. Valitse numero
luettelosta.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
huomautus: lisätietoja
sijaintimuodon muuttamisesta on
sivulla 14.
Reittipisteen poistaminen:
1. Valitse > REITTIPISTEET > KAIKKI
LUETT..
2. Valitse poistettava reittipiste
- tai
enter-painikkeella.
3. Valitse POISTA > KYLLÄ.
Reittipisteet, jäljet ja reitit
Metsästys & Kalastus
Metsästys- ja kalastuskalenterissa
näkyvät nykyisen sijainnin parhaiden
metsästys- ja kalastusaikojen ennusteet.
Metsästys & Kalastus -sivun
avaaminen:
1. Valitse päävalikosta >
REITTIPISTEET > KAIKKI LUETT..
2. Valitse tarkasteltava reittipiste.
3. Valitse ASET. > METSÄST./KALAST..
huomautus: voit tarkastella
jonkin muun päiväyksen metsästys- ja
kalastustietoja painamalla enterpainiketta.
Aurinko ja kuu
Aurinko ja kuu -sivulla näkyy tietyn
päivämäärän auringonnousu- ja
-laskuaika, kuunnousu-, ja -laskuaika
sekä kuun vaihe.
10
Aurinko ja kuu -sivun avaaminen:
1. Valitse päävalikosta >
REITTIPISTEET > KAIKKI LUETT..
2. Valitse tarkasteltava reittipiste.
3. Valitse ASET. > AURINKO/KUU.
huomautus: voit tarkastella
jonkin muun päiväyksen aurinko- ja
kuutietoja painamalla enter-painiketta.
Jälkien tallentaminen
Foretrex tallentaa jälkilokia, kun olet
liikkeellä. Voit tallentaa nämä jäljet ja
navigoida niitä myöhemmin.
1. Valitse päävalikosta JÄLJET.
2. Valitse TALLENNA JÄLKI.
3. Valitse aloitus- ja lopetuspiste
- ja enter-painikkeella.
4. Paina enter-painiketta, kun haluat
nimetä jäljen. Seuraa näytön ohjeita.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Reittipisteet, jäljet ja reitit
Nykyisen jäljen tyhjentäminen:
Valitse jälkivalikosta TYHJ. JÄLKI >
KYLLÄ.
Tallennetun jäljen navigoiminen:
1. Valitse jälkivalikosta LUETT. TALL..
2. Valitse jälki.
3. Valitse NAVIGOI.
Reittien luominen ja
käyttäminen
1. Valitse päävalikosta REITIT >
LUO UUSI.
2. Avaa tallennettujen reittipisteiden
luettelo painamalla enter-painiketta.
3. Valitse reittipiste ensimmäiseen
kenttään. Toista tämä kaikissa
kentissä, kunnes reitti on valmis.
4. Valitse SEURAA.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
11
Asetukset
Asetukset
KARTAN YKSITYISK.—määritä
kartan asetukset:
TYHJ. JÄLKILOKI—voit poistaa
tallennetun jälkilokin.
• KARTAN SUUNTA—määrittää
kartan näyttötavan sivulla.
POHJOINEN YLÖS näyttää
pohjoisen aina sivun yläreunassa.
JÄLKI YLÖS näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• JÄLJET—näytä tai piilota jäljet
kartassa.
• REITTIPISTEET—näytä tai piilota
reittipisteet kartassa.
LOPETA NAVIGOINTI—pysäytä
nykyinen reitti.
LASKE ETÄISYYS—mittaa kahden
reittipisteen välinen etäisyys. Lisätietoja
etäisyyden mittaamisesta on sivulla 5.
Kompassivalikon
asetukset
Karttavalikon asetukset
Avaa karttavalikko painamalla
karttasivulla enter-painiketta.
PANOROI JÄLKILOKI—panoroi
-painikkeilla. Siirrä kohdistin
johonkin jäljen pisteeseen. Voit siirtyä
reittipisteeseen, merkitä reittipisteen,
lähentää tai loitontaa painamalla enterpainiketta.
Avaa kompassivalikko painamalla
kompassisivulla enter-painiketta.
KALIBROI—pidä Foretrexia
vaakatasossa ja käänny hitaasti kaksi
täyttä kierrosta samaan suuntaan.
12
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Asetukset
MUUTA KENTTIÄ—muuta
kompassisivun tietokenttiä. Lisätietoja
tietokenttien muuttamisesta on sivulla 15.
NOLLAA MATKATIEDOT—
valitsemalla KYLLÄ voit nollata matkaja korkeusmittaritiedot.
Korkeusvalikon asetukset
Päävalikon asetukset
Avaa korkeusvalikko painamalla
korkeussivulla enter-painiketta.
PIIRRÄ AJAN POHJ / PIIRRÄ
MATK. POHJ.—valitse piirtäminen
ajan tai matkan mukaan.
ZOOM—valitse tämä, jos haluat
muuttaa korkeusasteikkoa.
NÄYTÄ PISTEET—näytä tietopisteet
korkeussivulla.
Ajotietokoneen asetukset
Avaa ajotietokonevalikko painamalla
ajotietokonesivulla enter-painiketta.
MUUTA KENTTIÄ—muuta
ajotietokonesivun tietokenttiä. Lisätietoja
tietokenttien muuttamisesta on sivulla 15.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
REITTIPISTEET—voit luoda
uuden reittipisteen, näyttää kaikkien
reittipisteiden luettelon tai tarkastella
nykysijaintiasi lähimpänä olevaa
reittipistettä. Lisätietoja on sivulla 8.
JÄLJET—tallennettujen jälkien hallinta.
Tässä voit tyhjentää jälkilokin, panoroida
ja käyttää paluujälkeä, tallentaa jäljen,
näyttää tallennettujen jälkien luettelon tai
poistaa kaikki tallennetut jäljet.
REITIT—voit luoda uuden reitin,
näyttää kaikkien reittien luettelon tai
poistaa kaikki reitit.
ASETUS—voit mukauttaa Foretrexin
asetuksia.
13
Asetukset
• AIKA—voit valita 12 tai
24 tunnin kellon sekä sijainnin
aikavyöhykkeen. Valitsemalla
KYLLÄ voit käyttää kesäaikaa,
valitsemalla EI voit ohittaa sen ja
valitsemalla AUTOMAATTINEN
voit ottaa kesäajan käyttöön ja
poistaa sen käytöstä automaattisesti.
Valitsemalla KYLLÄ voit käyttää
automaattisia aikavyöhykkeitä,
valitsemalla EI voit vaihtaa
aikavyöhykkeen manuaalisesti ja
valitsemalla AUTOMAATTINEN
voit antaa laitteen päivittää
aikavyöhykkeen automaattisesti.
• AJASTIN—voit näyttää tai piilottaa
ajastinsivun ja määrittää ajastimen
asetukset. Katso sivulla 20.
• NÄYTTÖ—säädä taustavaloa ja
näytön kontrastia.
• YKSIKKÖ—aseta sijaintimuoto ja
karttadatum. Valitse etäisyyden/
nopeuden, korkeuden, pystynopeuden
ja ilmanpaineen mittayksiköt.
14
• SUUNTIMA—mukauta kompassin
asetuksia ja kalibroi kompassi.
• JÄRJESTELMÄ—aseta GPStilan, hälytyksen, akun, kielen ja
käyttöliittymän asetukset. Voit myös
määrittä omistajan tietoja, kuten
nimesi, ja määrittää tiedot näkymään,
kun käynnistät laitteen.
• JÄLJET—määritä jälkien asetukset.
• REITIT—määritä siirtyminen reitin
varrelta -asetukseksi automaattinen
tai etäisyys.
• KARTTA—valitse POHJOINEN
YLÖS tai JÄLKI YLÖS ja
ota käyttöön tai poista käytöstä
automaattinen zoomaus. Voit myös
valita viiva määränpäähän -asetuksen
suuntiman tai reitin.
• KORKEUSMITT.—ota käyttöön
tai poista käytöstä automaattinen
kalibrointi.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Asetukset
• PALAUTA—nollaa matkatiedot,
poista kaikki reittipisteet tai palauta
tehdasasetukset.
• FORETREX-TIED.—näytä
ohjelmistoversio ja GPS-ohjelmiston
versio.
YHDISTÄ—muodosta yhteys
yhteensopiviin Garmin-laitteisiin tai
lisävarusteisiin tai vastaanota tietoja
langattomasti.
Tietokenttien asetukset
Seuraavassa taulukossa esitellään
kaikki Foretrexin tietokentät ja niiden
kuvaukset.
*Ainoastaan Foretrex 401.
Tietokenttä
Kuvaus
AIKA
Nykyinen
vuorokaudenaika
aika-asetusten
perusteella
(muoto,
aikavyöhyke ja
kesäaika).
AIKA LIIK
(aika liikkeellä)
Muuttuva luku,
aika liikkeellä
edellisen
nollauksen jälkeen.
AIKA PYS.
Aika
pysähtyneenä.
AUR.LASKU
Auringonlaskuaika
GPS-sijainnin
perusteella.
GPS—näytä satelliittisignaalin
voimakkuus tai taivasnäkymä
satelliitteineen. Katso sivulla 21.
JUMPMASTER—avaa Jumpmasterasetus. Määritä hypyn tyyppi ja tiedot.
Katso sivulla 25.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
15
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
AUR.NOUSU
Auringonnousuaika
GPS-sijainnin
perusteella.
KOK.AIKA
Muuttuva luku,
aika edellisen
nollauksen jälkeen.
ETA (arvioitu
saapumisaika)
Arvioitu kellonaika,
jolloin saavut
määränpäähän.
KOK.LASKU
(kokonaislasku)
Laskumatka
yhteensä.
ETE (arvioitu
aika reitillä)
Arvioitu aika,
jonka tarvitset
määränpään
saavuttamiseen.
KOK.NOUSU
(kokonaisnousu)
Nousumatka
yhteensä.
KORKEUS
Korkeus
merenpinnasta.
ILMANP*
(ilmanpaine)
Nykyinen
kalibroimaton
ilmanpaine.
KSKILASKU
(keskilasku)
Keskimääräinen
pystysuuntaisen
laskun matka.
ILMAPUNT.*
Nykyinen kalibroitu
ilmanpaine.
KSKINOUSU
KESKINOP.
(keskinopeus
liikkeellä)
Laitteen
keskinopeus
liikkeellä.
Keskimääräinen
pystysuuntaisen
nousun matka.
KESKINOP.
(kokonaisno­
peus)
Keskinopeutesi.
16
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
KÄÄNNÖS
Määränpään
suuntiman
ja nykyisen
kulkusuunnan
välinen kulman
muutos (asteina).
L merkitsee
käännöstä
vasemmalle.
R merkitsee
käännöstä oikealle.
LS KOHT.*
(laskusuhteen
määränpää)
Laskusuhde, jonka
tarvitset laskeutuaksesi nykyisestä
sijainnista ja
korkeudesta
määränpään
korkeuteen.
MAKS.KRK.
(enimmäiskor­
keus)
Suurin saavutettu
korkeus.
MAKS.LASK*
(enimmäislasku)
Enimmäislasku
jalkoina/metreinä
minuutissa.
MAKS.NOP.
Enimmäisnopeus.
MAKS.NOUS*
Enimmäisnousu
jalkoina/metreinä
minuutissa.
LASKUSUHD*
Kuljetun
vaakasuuntaisen
matkan suhde
pystyetäisyyden
muutokseen.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
17
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
MATKA (matka)
Jäljellä
oleva matka
määränpäähän.
NOPEUS
Nykyinen
nopeuslukema.
MATKAMITT
Muuttuva luku,
kuljettu matka sen
mukaan, miten
pitkä sekunnin
välein mitattujen
sijaintilukemien
väli on.
PNOP MPÄÄ*
(pystynopeuden
määränpää)
Nousu-/
laskusuhteen
mittaus verrattuna
ennalta
määritettyyn
korkeuteen.
POLJINN.*
(edellyttää GSC™
10 -laitetta)
Poljinkampien
kierrosten tai
askelten määrä
minuutissa.
PYSTYNOP.*
(pystynopeus)
Korkeuden
vähenemisen/
lisääntymisen
suhde ajan
kuluessa.
MATKAMITT
(matkamittari)
Muuttuva luku,
kuljettu matka
edellisen
nollauksen jälkeen.
MIN.KORK.
(vähimmäiskor­
keus)
Pienin saavutettu
korkeus.
MÄÄRÄNP.
(määränpää)
Reitin viimeinen
reittipiste.
18
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
REITILLE
Suunta, johon
sinun on kuljettava
palataksesi reitille.
SUUNTAP.
REITTI
Suunta
aloitussijainnista
määränpäähän.
Etäisyys
(vasemmalle
tai oikealle)
alkuperäisestä
reitistä.
SUUNTIMA
Kulkusuunta.
SEUR MPÄÄ
(määränpää)
Reitin seuraava
reittipiste.
SUUNTIMA
SEUR. ETA
(arvioitu
saapumisaika)
Arvioitu aika,
jolloin saavut
reitin seuraavaan
reittipisteeseen.
Suunta nykyisestä
sijainnista
määränpäähän.
SYKE*
(edellyttää
sykevyötä)
Syke lyönteinä
minuutissa.
SEUR. ETE
(arvioitu aika
reitillä)
Arvioitu aika,
jonka tarvitset,
ennen kuin saavut
reitin seuraavaan
reittipisteeseen.
VMG
(nopeuden edut)
Nopeus,
jolla lähestyt
määränpäätä
reitillä.
SEUR. K.
(etäisyys)
Jäljellä oleva
matka reitin
seuraavaan
reittipisteeseen.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
19
Ajastin
Ajastin
Ajastinsivu ei kuulu oletusarvoisiin
pääsivuihin.
Ajastimen näyttäminen:
1. Valitse päävalikosta ASETUS >
AJASTIN.
2. Valitse NÄYTÄ AJASTINSIVU? >
KYLLÄ.
Ajastimen asettaminen:
1. Valitse päävalikosta ASETUS >
AJASTIN.
2. Valitse ALOITA KOHDASTA.
3. Valitse aika valikosta tai valitse
mukautettu aika.
Ajastimen käyttäminen:
1. Käynnistä ajastin painamalla
ajastinsivulla enter-painiketta.
20
huomautus: voit muuttaa
ajastimen aikaa
-painikkeilla.
2. Voit pysäyttää ajastimen painamalla
enter-painiketta.
3. Painamalla -painiketta voit palauttaa
ajastimen alkuperäisen laskuriajan.
huomautus: kun ajastimen aika
on 0:00, aloita laskenta arvosta 0:00
suuremmaksi painamalla enterpainiketta.
Ajastimen asetukset
Valitse päävalikosta ASETUS >
AJASTIN. Seuraavat asetukset tulevat
näyttöön:
• KUN LOPPUNUT—voit määrittää
ajastimen pysähtymään, jatkamaan
laskemista tai toistamaan laskenta,
kun ajastimen aika on kulunut.
• LOPUN MERKKIÄÄNI—
valitse merkkiääni, joka kuuluu,
kun ajastimen aika on kulunut.
• VÄLIÄÄNI—valitse merkkiääni,
joka kuuluu, kun väliaika on kulunut.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
GPS
GPS
GPS-tilan asettaminen
1. Valitse päävalikosta ASETUS >
JÄRJESTELMÄ > GPS-TILA.
2. Valitse haluamasi tila tai käytä
Foretrexia sisätiloissa valitsemalla EI.
Satelliittivastaanotto
Palkit osoittavat GPS-satelliittisignaalin
voimakkuuden. Valkoiset palkit
osoittavat, että Foretrex etsii edelleen
tietoja. Tasaiset palkit osoittavat, että
Foretrex etsii satelliitteja.
Taivasnäkymä
Voit siirtyä taivasnäkymään painamalla
enter-painiketta satelliittisivulla.
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen
sijainti, GPS-tarkkuus, satelliittien
sijainnit ja signaalin voimakkuus.
Signaalin voimakkuus
Voit avata satelliittisivun valitsemalla
päävalikosta GPS.
Taivasnäkymä näyttää niiden satelliittien
sijainnit, joista vastaanotat signaaleja.
Foretrex 301/401 -käyttöopas21
Liite
Liite
Foretrex 401 ja pariliitos
Huomautus: Foretrex 301
-mallissa ei ole pariliitosominaisuutta.
Foretrex 401 -laitteen kanssa voi käyttää
valinnaista Garminin sykevyötä. Sen
kanssa voi käyttää myös valinnaista
Garminin poljinnopeusanturia (GSC 10).
Pariliitos tarkoittaa Foretrex 401 -laitteen
liittämistä langattomiin antureihin, kuten
sykevyöhön tai poljinnopeusanturiin.
Kun laitteiden välille on kerran
muodostettu pariliitos, Foretrex
401 tunnistaa langattoman anturin
automaattisesti aina, kun laitteisiin
kytketään virta ja laitteet ovat lähellä
toisiaan.
22
Pariliitoksen muodostaminen
Foretrex 401 -laitteen ja langattoman
anturin välille:
1. Sijoita Foretrex 401 enintään 3 metrin
päähän langattomasta anturista
(sykevyö tai GSC 10).
2. Kiinnitä sykevyö tai käynnistä
GSC 10.
3. Valitse päävalikosta
YHDISTÄ > SYKEVYÖ tai
POLJINNOPEUSTUNN..
4. Valitse ETSI UUSI. Kun anturi löytyy,
näyttöön tulee ilmoitus, että yhteys on
muodostettu.
Huomautus: voit estää Foretrex
401 -laitetta muodostamasta
pariliitoksia langattomiin antureihin
valitsemalla YHDISTÄ > SYKEVYÖ
(tai POLJINNOPEUSTUNN.) > EI.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Liite
Langaton tiedonsiirto
Jäljen lähettäminen:
1. Valitse päävalikosta JÄLJET >
KAIKKI LUETT..
2. Valitse lähetettävä jälki.
3. Valitse jälkivalikosta ASET. >
LÄHETÄ.
Tietojen vastaanottaminen:
1. Valitse päävalikosta YHDISTÄ >
LANGAT. VAST.OTTO.
2. Näyttöön tulee ilmoitus
YHDISTETÄÄN. Kun yhteys on
muodostettu, näyttöön tulee ilmoitus
VST.OT TIET. Näyttöön tulee SIIRTO
VALMIS -ilmoitus, kun tiedot on
vastaanotettu.
Reitin lähettäminen:
1. Valitse päävalikosta REITIT >
LUETT. TALL.
2. Valitse lähetettävä reitti.
3. Valitse reittivalikosta ASET. >
LÄHETÄ.
Foretrex 401 voi lähettää ja vastaanottaa
reittipisteitä, reittejä ja jälkiä
langattomasti yhteensopivista Garminlaitteista.
Reittipisteen lähettäminen:
1. Valitse päävalikosta REITTIPISTEET
> KAIKKI LUETT..
2. Valitse lähetettävä reittipiste.
3. Valitse reittipistevalikosta ASET. >
LÄHETÄ.
Foretrex 301/401 -käyttöopas23
Liite
Foretrexin kytkeminen
tietokoneeseen
Voit käyttää Foretrexia USBmassamuistilaitteena liittämällä sen
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Huomautus: Foretrex ei
toimi Windows® 95-, 98-, Me- tai
NT-käyttöjärjestelmässä. Se ei
toimi myöskään Mac® OS 9- tai
vanhemmissa käyttöjärjestelmissä.
Tämä on useimpien USBmassatallennuslaitteiden yleinen
rajoitus.
1. Liitä USB-kaapelin pieni liitin
Foretrexin taustapuolen mini-USBporttiin (suojuksen alla).
2. Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää
tietokoneen USB-porttiin.
3. Avaa massamuistitila valitsemalla
KYLLÄ.
24
Foretrex näkyy siirrettävänä levynä
Windows-tietokoneiden Oma tietokone
-kansiossa ja Mac-tietokoneissa taltioina.
Kopio Foretrexin reittipisteistä, jäljistä
ja reiteistä on Garmin/GPX/currentkansiossa.
Reittipisteiden, jälkien ja reittien
lisääminen
1. Avaa Garmin/GPX-kansio
tietokoneessa.
2. Liitä .gpx-tiedostot GPX-kansioon.
ilmoitus: Jos et ole varma
tiedoston käyttötarkoituksesta,
älä poista sitä. Foretrexin muistissa on
tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei
saa poistaa.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Liite
Jumpmaster
laitteen muistissa ilman ulkoista virtaa.
Tärkeät käyttäjätiedot kannattaa aina
varmuuskopioida.
Paristojen tiedot
Jumpmaster on kokeneille
laskuvarjohyppääjille tarkoitettu
lisävaruste. Jumpmaster on henkilö,
joka vastaa laskuvarjohyppääjäryhmän
ryhmänmuodostuksesta. Valitse
päävalikosta JUMPMASTER.
Lisätietoja Jumpmaster-toiminnosta on
osoitteessa www.garmin.com/manuals
/eTrexVista_Jumpmaster.pdf.
Foretrexin säilyttäminen
Älä säilytä Foretrexia erittäin kuumissa
tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi. Käyttäjätiedot,
kuten reittipisteet ja reitit, säilyvät
VAROITUS: Älä irrota paristoa terävällä
esineellä. Kysy lisätietoja paristojen
hävittämisestä paikallisesta jätehuollosta.
Foretrexissa käytetään kahta AAA-akkua.
Käytä alkali- tai NiMH-akkuja. Parhaan
tuloksen saat käyttämällä esiladattuja
NiMH-akkuja.
Akkutyypin valitseminen:
1. Valitse päävalikosta ASETUS.
2. Valitse JÄRJESTELMÄ > AKKU.
3. Valitse ALKALI tai NIMH.
Foretrex 301/401 -käyttöopas25
Liite
Akun käyttöiän
optimoiminen
Foretrexin nollaaminen
Voit maksimoida akun käyttöiän
seuraavien ohjeiden avulla:
Omien tietojen
poistaminen
Käytä laadukkaita akkuja, jotta
suorituskyky ja akun käyttöikä olisi
optimaalinen.
• Taustavalon liiallinen käyttäminen
lyhentää akun käyttöaikaa
merkittävästi.
• Määritä taustavalon aikakatkaisun
arvo mahdollisimman pieneksi
(sivulla 3).
• Poista äänet käytöstä, jos et
tarvitse niitä. Valitse päävalikosta
ASETUS > JÄRJESTELMÄ >
HÄLYTIN > EI.
• Poista kompassi käytöstä, kun
sitä ei tarvita (vain Foretrex 401).
Valitse ASETUS > SUUNTIMA >
KOMPASSI > EI.
26
Jos Foretrex on lukittunut, paina page- ja
-painiketta samanaikaisesti, kunnes näyttö
pimenee (noin 7 sekuntia). Tämä ei poista
tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
ILMOITUS: tämä poistaa kaikki
historiatiedot ja käyttäjän määrittämät
tiedot.
Voit poistaa kaikki käyttäjätiedot
painamalla laitteen käynnistyessä
enter-painiketta, kunnes ilmoitus tulee
näyttöön.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Liite
Rannehihnan vaihtaminen
1. Irrota ristipääruuvitaltalla laitteen
taustapuolella olevat ruuvit (2).
Ruuvi
Ruuvinreikä
Jatkohihnan (valinnainen)
asentaminen:
1. Pujota Foretrexin hihnan pää
jatkohihnan muovirenkaan läpi.
2. Pujota jatkohihnan toinen pää
Foretrexin hihnan muovirenkaan läpi.
3. Säädä tarvittaessa.
Laitteen ja rannehihnan
puhdistaminen
Ruuvi
Ruuvinreikä
2. Irrota vanha rannehihna.
3. Kohdista uuden rannehihnan lenkit
laitteen taustapuolen ruuvinreikiin.
Varmista, että Garmin-logo on
ylöspäin.
4. Kiinnitä ruuvit uudelleen.
Foretrex on valmistettu erittäin
laadukkaista materiaaleista eikä se vaadi
muuta kunnossapitoa kuin puhdistamista.
Puhdista laite laimealla puhdistusaineella
kostutetulla liinalla ja pyyhi kuivaksi.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
Pese rannehihna käsin laimealla
puhdistusaineella lämpimällä tai
kuumalla vedellä. Imeytä kuivaksi ja
anna kuivua ilmavassa paikassa.
Älä pese hihnaa pesukoneessa.
Foretrex 301/401 -käyttöopas27
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Mitat: L × K × S:
74,5 × 22,5 × 42 mm
(2,93 × 0,89 × 1,65 tuumaa)
Paino (rannehihnan kanssa):
64 g (2,26 unssia) ilman akkuja
Näyttö: L × K: 23,368 × 36,576 mm
(1,44 × 0,92 tuumaa)
100 × 64 kuvapistettä
Kotelo: kestävä, vesitiivis IPX7standardin mukaan
Lämpötilat: -20–60 °C (-4–140 °F)*
*Foretrexin lämpötila-alue saattaa ylittää
joidenkin akkujen käyttölämpötilan.
Jotkin akut saattavat haljeta kuumassa.
Virtalähde: kaksi AAA-akkua
(alkali tai NiMH)
28
Tarkkuus
GPS: <10 m (33 jalkaa),
95 % tyypillinen*
*Käytössä tarkkuus heikkenee
100 m2 2DRMS Yhdysvaltain
puolustusministeriön Selective Availability
(SA) -ohjelman puitteissa.
Nopeus: 0,1 m/s (0,328 jalkaa/s),
tasainen tila
Liitäntä: USB-massamuistilaite
Tietojen säilyvyys: määrittämätön,
muistiparistoa ei tarvita
Suorituskyky
Vastaanotin: yli 12 kanavaa, herkkä
Hakuajat: < 1 s (lämminkäynnistys)
< 33 s (kylmäkäynnistys)
< 36 s (automaattipaikannus)
Päivitystahti: 1/sekunti, jatkuva
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Liite
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ FORETREXLAITETTA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.
LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä
hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys
ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen
ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei
pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen,
että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien
vastaisesti.
Vaatimustenmukaisuusva­
kuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä
Foretrex-laite on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden
määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusva­
kuutus Garmin-tuotteen sivulta
osoitteessa www.garmin.com.
Foretrex 301/401 -käyttöopas29
Liite
FCC-yhteensopivuus
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan
15 mukainen. Laitetta koskevat seuraavat
käyttösäännöt: (1) laite ei saa aiheuttaa
haitallista säteilyä, ja (2) laitteen on
hyväksyttävä kaikki vastaanottamansa säteily,
mukaan lukien säteily, joka voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
Huomautus: Tämä tuote on testattu, ja sen
on todettu olevan luokan B digitaalilaitteiden
FCC-säteilyrajoitusten osan 15 mukainen.
Rajoituksilla pyritään parantamaan suojausta
haitalliselta säteilyltä asuinalueilla. Tämä laite
tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista
energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä
ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa
haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen.
Minkään asennuksen häiriöttömyyttä ei
kuitenkaan voida taata. Jos laite häiritsee
radio- tai televisioliikennettä, mikä voidaan
30
määrittää katkaisemalla laitteen virta ja
kytkemällä se uudelleen, käyttäjä voi yrittää
korjata häiriön seuraavasti:
• Suuntaa tai aseta vastaanottoantenni
uudelleen
• Vie laite kauemmaksi vastaanottimesta
• Kytke laite eri virtapiiriin kuin vastaanotin.
• Kysy lisätietoja myyjältä tai kokeneelta
radio-/TV-teknikolta.
Tämä luokan II radiolaite on Industry Canada
Standard RSS-310 -säädöksen mukainen.
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
A
aika 14
ajastin
asettaminen 12, 13
asetukset 20
ajotietokone
asetukset 13
sivu 7
akku 2
käyttöikä 26
tyyppi 25
B
barometrinen
korkeusmittari 7, 14
E
etäisyys
mittaaminen 5
G
Garmin-tuotetuki i
Garminin yhteystiedot i
Foretrex 301/401 -käyttöopas
GPS
signaalien hakeminen
3
taivasnäkymä 21
tila 21
tilat 15
vastaanotto 21
GSC 10 16, 22
J
jäljet
navigoiminen 10
tallentaminen 10
K
kartta
asetukset 12
sivu 5
yksityiskohdat 12
kieli 14
kompassi
kalibroiminen 6
sivu 6
vaihtoehdot 12
korkeus
käyrä 13
sivu 7
zoomaus 13
korkeusmittari 7, 14
L
laitteen nollaaminen 26
langaton tiedonsiirto 23
liittäminen
laite toiseen 24
tietokone 24
lisävarusteet ii, 22
M
mukautetut tietokentät 15
O
oppaan merkintätavat i
P
pääsivut 4
päävalikko 7
asetukset 13
painikkeet 2
31
Hakemisto
pariliitos 22
poljinanturi 22
R
rannehihna
jatkohihna 27
puhdistaminen 27
vaihtaminen 27
reitit
luominen 11
navigoiminen 11
reittipisteet
merkitseminen 8
muokkaaminen 8
navigoiminen 8
T
taustavalo 3
tekniset tiedot 28
tiedostot
lisääminen 24
siirtäminen 23
tiedot, siirtäminen 23
tietokentät 15
muuttaminen 12, 13
tunnistimet 22
tuotteen
rekisteröiminen i
U
USB, liittäminen 24
S
säilyttäminen 25
sarjanumero 1
satelliittisignaalit 3, 21
sykevyö 22
32
Foretrex 301/401 -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Kesäkuu 2009
Osanumero 190-01068-37 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising