Garmin | Foretrex® 301 | Garmin Foretrex® 301 aloitusopas

Garmin Foretrex® 301 aloitusopas
aloitusopas
foretrex® 301 ja 401
PERSONAL NAVIGATOR®
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Oppaan merkintätavat
Kun oppaassa neuvotaan painamaan
jotakin, käytä laitteen painikkeita.
Painamalla
voit valita kohteita
luettelosta. Paina sen jälkeen enterpainiketta.
Tekstissä käytetyt pienet nuolet (>)
kehottavat valitsemaan useita kohteita
peräkkäin, kuten “Paina page-painiketta
> enter-painiketta > valitse JÄLJET”.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja Foretrexin
käyttämisestä, ota yhteys Garminin
tuotetukeen. Yhdysvallat: www.garmin
.com/support tai Garmin USA, puh.
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.):
0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:
hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870 8501241.
Valinnaiset lisävarusteet
Luettelo saatavilla olevista
lisävarusteista ja kartoista on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
Viimeisimmät maksuttomat
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja
lukuun ottamatta) Garminin tuotteiden
käyttöiän aikana ovat saatavissa
osoitteesta www.garmin.com.
Foretrex 301/401 -aloitusopas
Akun tiedot
Foretrexin käynnistäminen
Akkujen asettaminen paikalleen
GPS-satelliittisignaalien
hakeminen
Foretrexissa® käytetään kahta AAAakkua. Käytä alkali- tai NiMH-akkuja.
Parhaan tuloksen saat käyttämällä
esiladattuja NiMH-akkuja.
1. Nosta
akkuluukkua
varovasti,
kunnes se
irtoaa.
2. Aseta akut
paikoilleen.
Varmista
napojen
suunta.
3. Aseta
akkukotelon
kansi takaisin paikalleen.
Kytke Foretrexiin virta painamalla
-painiketta pitkään. Foretrexin
ensimmäisellä käynnistyskerralla
laite kehottaa valitsemaan kielen.
Foretrex voi määrittää nykyisen sijainnin
ja navigoida reittiä vasta haettuaan GPSsignaaleja.
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Käynnistä Foretrex ja pidä sitä
vaakatasossa. Satelliittisignaalien
löytämiseen voi mennä muutama
minuutti.
-kuvake vilkkuu, kun Foretrex
määrittää sijaintia. Kun laite löytää
satelliittisignaaleja, -kuvake palaa
tasaisesti.
Foretrex 301/401 -aloitusopas
Painikkeet
➊➋ ➌
➌ enter/mark
➍
➊ virta
• Kytke ja katkaise Foretrexin virta
painamalla painiketta pitkään.
• Ota taustavalo käyttöön tai poista se
käytöstä painamalla.
page/goto
➋
• Voit valita asetuksia ja kuitata
ilmoituksia painamalla painiketta.
• Voit merkitä reittipisteen painamalla
painiketta pitkään.
• Ollessasi jollakin pääsivulla voit
avata asetusvalikon painamalla
painiketta.
(ylä-/alanuoli)
➍
• Voit selata valikkoja ja sivuja
painamalla painiketta.
• Voit valita asetuksia valikoissa ja
sivuilla painamalla painiketta.
• Voit loitontaa ( ) ja lähentää ( )
karttaa painamalla painiketta.
• Voit avata ja selata valikkoja
painamalla painiketta.
• Voit poistua valikosta tai sivulta
painamalla painiketta.
• Voit navigoida tiettyyn
määränpäähän tai reittipisteeseen
painamalla painiketta pitkään.
Foretrex 301/401 -aloitusopas
Foretrexin ominaisuudet
Toiminnot
Foretrex
301
Foretrex
401
Korkeusmittari
Ei
Kyllä
Ilmapuntari
Ei
Kyllä
Poljinnopeus
(edellyttää
valinnaista
lisävarustetta)
Ei
Kyllä
Sähköinen
kompassi
Ei
Kyllä
Syke
(edellyttää
valinnaista
lisävarustetta)
Ei
Kyllä
Ajastin
Kyllä
Kyllä
Vesitiivis
Kyllä
Kyllä
Langaton
tiedonsiirto
Ei
Kyllä
Foretrex 301/401 -aloitusopas
Foretrexin nollaaminen
Jos Foretrex on lukittunut, paina page- ja
-painiketta samanaikaisesti, kunnes
näyttö pimenee (noin 7 sekuntia). Tämä
ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi
asetuksia.
Käyttäjätietojen
poistaminen
ilmoitus: tämä poistaa kaikki
historiatiedot ja käyttäjän määrittämät
tiedot.
Voit poistaa kaikki käyttäjätiedot
painamalla laitteen käynnistyessä
enter-painiketta, kunnes ilmoitus
tulee näyttöön.
Pääsivut
Kaikki Foretrexin käyttämiseen tarvittavat tiedot ovat seuraavilla viidellä pääsivulla:
karttasivu, kompassisivu, korkeussivu (vain 401), ajotietokonesivu ja päävalikko.
Voit selata pääsivuja painamalla page-painiketta. Voit avata sivujen asetusvalikkoja
painamalla enter-painiketta.
Karttasivu
Päävalikko
Kompassisivu
Korkeussivu
(vain 401)
Ajotietokone
Foretrex 301/401 -aloitusopas
Karttasivu
Kartan näyttäminen pohjoinen
ylöspäin:
Suuntiman
osoitin
1. Paina karttasivulla enter-painiketta.
2. Valitse KARTAN YKSITYISK. >
KARTAN SUUNTA > POHJOINEN
YLÖS.
Sijaintikuvake
Karttasivu
Sijaintisi kartalla näet -kuvakkeesta.
Kulkiessasi sijaintikuvake liikkuu
vastaavasti ja jättää jäljen (polku).
Myös reittipisteiden nimet ja kuvakkeet
näkyvät kartassa.
huomautus: voit loitontaa
-painikkeella ja lähentää
-painikkeella.
Foretrex kiertää karttaa automaattisesti,
kun liikut, joten edessäpäin olevat
reittipisteet näkyvät aina sijaintisi
yläpuolella. Suuntiman osoitin näyttää
kulkusuunnan.
Foretrex 301/401 -aloitusopas
Kompassisivu
Kompassisivu opastaa sinut perille
kompassin ja suuntiman osoittimen
avulla.
huomautus: voit varmistaa
tarkkuuden pitelemällä kompassia
suorassa navigoinnin aikana.
Sähköisen kompassin
kalibroiminen (vain 401):
1. Paina kompassisivulla
enter-painiketta.
2. Valitse KALIBROI.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Korkeussivu (vain 401)
Voit mukauttaa tietokenttiä painamalla
enter-painiketta. Lisätietoja tietokenttien
mukauttamisesta on Foretrex 301/401
-käyttöoppaassa.
Barometrisen korkeusmittarin
kalibroiminen:
Päävalikko
Korkeussivulla näkyy nykyinen korkeus.
Voit loitontaa -painikkeella ja lähentää
-painikkeella.
huomautus: barometrinen
korkeusmittari on käytettävissä
ainoastaan Foretrex 401 -mallissa.
1. Valitse päävalikosta ASETUS >
KORKEUSMITT. > KALIBROI.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden,
keskinopeuden, enimmäisnopeuden,
matkamittarin ja muita hyödyllisiä
tilastotietoja. Voit selata toimintoja
-painikkeilla.
Päävalikosta voit käyttää esimerkiksi
reittipisteiden, jälkien ja reittien
asetusnäyttöjä. Päiväys ja aika näkyvät
päävalikkonäytön yläreunassa. Voit valita
valikkokohteita
-painikkeilla.
Reittipisteiden
merkitseminen
Reittipisteet ovat Foretrexiin tallennettuja
sijainteja.
1. Paina mark-painiketta pitkään.
2. Valitse OK.
Meneminen reittipisteeseen:
1. Paina goto-painiketta pitkään.
2. Valitse reittipiste luettelosta.
Foretrex 301/401 -aloitusopas
Aiempien reittipisteiden
muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta >
REITTIPISTEET > KAIKKI LUETT..
2. Valitse muokattava reittipiste.
3. Valitse nimi, symboli, korkeus tai
leveys-/pituuspiiri. Voit muokata
sijaintia painamalla enter-painiketta.
huomautus: Kun muokkaat
reittipistetietoja, valitse merkkejä
-painikkeella. Muokkaa
painamalla enter-painiketta.
4. Valitse OK.
Reittipisteen poistaminen:
1. Valitse > REITTIPISTEET > KAIKKI
LUETT..
2. Valitse poistettava reittipiste
- tai
enter-painikkeella.
3. Valitse POISTA > KYLLÄ.
Foretrex 301/401 -aloitusopas
Jälkien tallentaminen
Foretrex tallentaa jälkilokia, kun olet
liikkeellä. Voit tallentaa nämä jäljet ja
navigoida niitä myöhemmin.
1. Valitse päävalikosta JÄLJET.
2. Valitse TALLENNA JÄLKI.
3. Valitse aloitus- ja lopetuspiste
- ja enter-painikkeella.
4. Paina enter-painiketta, kun haluat
nimetä jäljen. Seuraa näytön ohjeita.
Nykyisen jäljen tyhjentäminen:
Valitse jälkivalikosta TYHJ. JÄLKI >
KYLLÄ.
Tallennetun jäljen navigoiminen:
1. Valitse jälkivalikosta LUETT. TALL..
2. Valitse jälki.
3. Valitse NAVIGOI.
Reittien luominen ja
käyttäminen
1. Valitse päävalikosta REITIT > LUO
UUSI.
2. Avaa tallennettujen reittipisteiden
luettelo painamalla enter-painiketta.
3. Valitse reittipiste ensimmäiseen
kenttään. Toista tämä kaikissa
kentissä, kunnes reitti on valmis.
4. Valitse SEURAA.
Taustavalon ������������
käyttäminen
Kun Foretrexiin on kytketty virta, paina
-painiketta lyhyesti. Taustavalo
palaa 30 sekunnin ajan. Voit sammuttaa
taustavalon ennen automaattista
aikakatkaisua painamalla -painiketta
uudelleen.
Taustavalon ajan säätäminen:
1. Valitse päävalikosta ASETUS >
NÄYTTÖ > AJAN AIKAKATKAISU.
2. Määritä
-painikkeilla, miten
kauan taustavalo palaa.
Foretrexin kytkeminen
tietokoneeseen
Voit käyttää Foretrexia USBmassamuistilaitteena liittämällä sen
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Huomautus: Foretrex ei
toimi Windows® 95-, 98-, Me- tai
NT-käyttöjärjestelmässä. Se ei
toimi myöskään Mac® OS 9- tai
vanhemmissa käyttöjärjestelmissä.
Tämä on useimpien USBmassatallennuslaitteiden yleinen
rajoitus.
1. Liitä USB-kaapelin pieni liitin
Foretrexin taustapuolen miniUSB-porttiin (suojuksen alla).
Foretrex 301/401 -aloitusopas
2. Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää
tietokoneen USB-porttiin.
3. Avaa massamuistitila valitsemalla
KYLLÄ.
Foretrex näkyy siirrettävänä levynä
Windows-tietokoneiden Oma tietokone
-kansiossa ja Mac-tietokoneissa taltioina.
Kopio Foretrexin reittipisteistä, jäljistä
ja reiteistä on Garmin/GPX/currentkansiossa.
Langaton tiedonsiirto
Foretrex 401 voi lähettää ja vastaanottaa
reittipisteitä, reittejä ja jälkiä
langattomasti yhteensopivista Garminlaitteista.
Tietojen vastaanottaminen:
1. Valitse päävalikosta YHDISTÄ >
LANGAT. VAST.OTTO.
Foretrex 301/401 -aloitusopas
2. Näyttöön tulee ilmoitus
YHDISTETÄÄN. Kun yhteys on
muodostettu, näyttöön tulee ilmoitus
VST.OT TIET. Näyttöön tulee SIIRTO
VALMIS -ilmoitus, kun tiedot on
vastaanotettu.
Reittipisteen lähettäminen:
1. Valitse päävalikosta REITTIPISTEET
> KAIKKI LUETT..
2. Valitse lähetettävä reittipiste.
3. Valitse reittipistevalikosta ASET. >
LÄHETÄ.
Jäljen lähettäminen:
1. Valitse päävalikosta JÄLJET >
KAIKKI LUETT..
2. Valitse lähetettävä jälki.
3. Valitse jälkivalikosta ASET. >
LÄHETÄ.
Reitin lähettäminen:
1. Valitse päävalikosta REITIT > LUETT.
TALL.
2. Valitse lähetettävä reitti.
3. Valitse reittivalikosta ASET. >
LÄHETÄ.
Garmin®, Foretrex® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Windows®
on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n
rekisteröity tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Laitetta koskevat seuraavat kaksi (2) käyttösääntöä: (1) laite ei saa
aiheuttaa haitallista säteilyä, ja (2) laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanottamansa säteily, mukaan lukien säteily, joka
voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Kesäkuu 2009
Osanumero 190-01068-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising