Garmin | Forerunner® 920XT | User manual | Garmin Forerunner® 920XT Korisnički priručnik

Garmin Forerunner® 920XT Korisnički priručnik
Forerunner 920XT
®
Korisnički priručnik
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Forerunner , VIRB i Virtual Partner trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™ i Vector™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi
ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Riječ Bluetooth i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom
licencom. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. Di2™ zaštitni je znak tvrtke Shimano, Inc. Shimano registrirani je zaštitni znak
tvrtke Shimano, Inc. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. iOS registrirani je trgovački znak tvrtke Cisco Systems, Inc. koji pod licencom koristi tvrtka Apple Inc. Mac registrirani je
zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) i Normalized Power™ (NP) zaštitni su znakovi tvrtke Peaksware, LLC. Windows registrirani je
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Wi‑Fi zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Ostali trgovački znakovi i trgovački
nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na adresi www.thisisant.com/directory.
®
M/N: F4XRGT00, A02293, B02293
Sadržaj
Brisanje staze ........................................................................ 8
Zaustavljanje navigacije .............................................................. 8
Uvod................................................................................ 1
ANT+ senzori .................................................................. 8
Tipke ........................................................................................... 1
Ikone statusa .......................................................................... 1
Trčanje ........................................................................................ 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
Spremanje vremena pomoću izbornika prečaca ........................ 1
Uparivanje ANT+ senzora .......................................................... 8
Kompatibilni monitori pulsa ......................................................... 8
HRM-Swim dodatna oprema .................................................. 8
HRM-Tri dodatna oprema ...................................................... 9
HRM-Run dodatna oprema .................................................. 10
Dinamika trčanja .................................................................. 10
Postavljanje zona pulsa ....................................................... 11
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 ................ 11
Savjetnik za oporavak .......................................................... 12
Puls oporavka ...................................................................... 12
Nožni senzor ............................................................................. 13
Trčanje uz upotrebu pedometra ........................................... 13
Kalibriranje nožnog senzora ................................................ 13
Treniranje s mjeračima snage .................................................. 13
Postavljanje zona snage ...................................................... 13
Korištenje mjenjača Shimano® Di2™ ...................................... 13
Vježbanje......................................................................... 2
Multisport aktivnosti .................................................................... 2
Promjena profila aktivnosti za vrijeme aktivnosti ................... 2
Treniranje za triatlon ................................................................... 2
Plivanje ....................................................................................... 2
Plivanje s Forerunner satom .................................................. 2
Plivanje na otvorenim vodama ............................................... 3
Praćenje aktivnosti ...................................................................... 3
Uključivanje praćenja aktivnosti ............................................. 3
Korištenje upozorenja za kretanje ......................................... 3
Automatski cilj ........................................................................ 3
Praćenje spavanja ................................................................. 3
Trening u zatvorenom ................................................................. 3
Vježbanje .................................................................................... 4
Praćenje vježbanja na internetu ............................................ 4
Početak vježbanja .................................................................. 4
O kalendaru treninga ............................................................. 4
Intervalno vježbanje .................................................................... 4
Stvaranje intervalnog vježbanja ............................................. 4
Početak intervalnog vježbanja ............................................... 4
Zaustavljanje vježbanja .......................................................... 4
Prikaz predviđenih vremena utrke .............................................. 4
Korištenje funkcije Virtual Partner ............................................... 4
Postavljanje cilja treniranja ......................................................... 5
Poništavanje cilja treniranja ................................................... 5
Utrkivanje s prethodnom aktivnošću ........................................... 5
Osobni rekordi ............................................................................ 5
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 5
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 5
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 5
Brisanje svih osobnih rekorda ................................................ 5
Povijest............................................................................ 5
Povijest pregleda ........................................................................ 5
Povijest multisport aktivnosti .................................................. 5
Povijest plivanja ..................................................................... 6
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa .................................... 6
Pregledavanje ukupnih podataka ............................................... 6
Brisanje povijesti ......................................................................... 6
Upravljanje podacima ................................................................. 6
Brisanje datoteka ................................................................... 6
Iskopčavanje USB kabela ...................................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Korištenje usluge Garmin Connect ........................................ 6
Bluetooth – funkcije povezivosti ............................................. 6
Wi‑Fi – povezane značajke .................................................... 7
Navigacija........................................................................ 7
Dodavanje karte .......................................................................... 7
Značajke karte ............................................................................ 7
Označavanje lokacije .................................................................. 7
Prikaz trenutne nadmorske visine i koordinata ...................... 7
Uređivanje lokacije ................................................................. 7
Brisanje lokacije ..................................................................... 7
Navigacija do spremljene lokacije ............................................... 7
Navigacija do početne točke ....................................................... 7
Staze ........................................................................................... 8
Praćenje staze na internetu ................................................... 8
Pregled pojedinosti o stazi ..................................................... 8
Sadržaj
Connect IQ™ funkcije.................................................. 13
Preuzimanje Connect IQ funkcija ............................................. 13
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala ............ 13
Miniaplikacije ............................................................................ 13
VIRB daljinski upravljač ....................................................... 13
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 14
Postavljanje korisničkog profila ................................................. 14
Profili aktivnosti ......................................................................... 14
Promjena profila aktivnosti ................................................... 14
Stvaranje prilagođenog profila aktivnosti ............................. 14
Brisanje profila aktivnosti ..................................................... 14
Postavke aktivnosti ................................................................... 14
Prilagođavanje zaslona s podacima .................................... 14
Upozorenja ........................................................................... 14
Trčanje uz metronom ........................................................... 15
Korištenje funkcije Auto Pause® ......................................... 15
Auto Lap ............................................................................... 15
Prilagođavanje poruke upozorenja o dionici ........................ 15
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 15
Korištenje UltraTrac načina rada ......................................... 15
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede energije .... 15
Postavke praćenja aktivnosti .................................................... 16
Telefonske obavijesti ................................................................ 16
Omogućavanje Bluetooth obavijesti .................................... 16
Prikaz obavijesti ................................................................... 16
Upravljanje obavijestima ...................................................... 16
Postavke sustava ...................................................................... 16
Promjena jezika uređaja ...................................................... 16
Postavke vremena ............................................................... 16
Postavke pozadinskog osvjetljenja ...................................... 16
Postavljanje zvukova uređaja .............................................. 16
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 16
Promjena postavki satelita ................................................... 16
Postavke formata ................................................................. 16
Postavke snimanja podataka ............................................... 16
Informacije o uređaju................................................... 17
Specifikacije .............................................................................. 17
Forerunner Specifikacije uređaja ......................................... 17
Specifikacije za HRM-Swim i specifikacije za HRM-Tri ....... 17
HRM-Run Specifikacije uređaja ........................................... 17
Postupanje s uređajem ............................................................. 17
Čišćenje uređaja .................................................................. 17
Zamjenjive baterije ............................................................... 17
Rješavanje problema ................................................... 18
Podrška i nadogradnja .............................................................. 18
i
Dodatne informacije .................................................................. 18
Traženje satelitskih signala ....................................................... 18
Poboljšavanje prijema GPS satelita ......................................... 18
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 18
Brisanje korisničkih podataka ................................................... 18
Vraćanje svih zadanih postavki ................................................ 18
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 18
Nadogradnja softvera ............................................................... 18
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 18
Zaključavanje i otključavanje tipki uređaja ................................ 19
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje .................................. 19
Savjeti za čudne podatke o pulsu ............................................. 19
Dodatak ......................................................................... 19
Podatkovna polja ...................................................................... 19
Izračuni zona pulsa ................................................................... 21
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 21
Veličina i opseg kotača ............................................................. 22
Licencni ugovor za softver ........................................................ 22
Indeks............................................................................ 23
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Tipke
isporučuje djelomično napunjen. Možda ćete prije početka
aktivnosti trebati napuniti uređaj (Punjenje uređaja,
stranica 1).
1 Držite kako biste uključili uređaj.
2 Odaberite i za prikaz profila aktivnosti.
3 Odaberite ENTER.
Pojavljuje se zaslon mjerača vremena za odabrani profil
aktivnosti.
4 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
Odaberite kako biste uključili ili isključili pozadinsko osvjetljenje.
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
À
Odaberite za kretanje kroz profile aktivnosti, izbornike,
pojedinosti i postavke.
Držite za brzo kretanje kroz postavke.
Odaberite za kretanje kroz podatkovne zaslone za vrijeme
aktivnosti.
Á
Â
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.
ENTER Odaberite za odabir opcije i potvrdu poruke.
Ã
BACK
Ä
Odaberite za označavanje nove dionice.
Odaberite za označavanje prijelaza u multisport aktivnostima.
Odaberite za označavanje razdoblja odmaranja za vrijeme
plivanja.
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
Odaberite više puta za povratak na zaslon s prikazom
vremena i zaključavanje uređaja.
Odaberite za otključavanje uređaja.
Odaberite za prebacivanje između zaslona profila
aktivnosti, glavnog izbornika i zaslona mjerača vremena.
Držite za slanje aktivnosti na Garmin Connect™ račun.
5
6
7
8
satelite.
To može potrajati nekoliko minuta. Kada je uređaj spreman,
crtice za prikaz jačine satelitskog signala postaju zelene.
Odaberite
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Započnite aktivnost.
Kada završite aktivnost, odaberite
kako biste zaustavili
mjerač vremena.
Odaberite Spremi kako biste spremili aktivnost i ponovo
postavili mjerač vremena.
Prikazat će se sažetak. Aktivnost možete prenijeti na svoj
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 6).
Punjenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
1 Priključite USB kabel u USB priključak računala.
2 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na pozadini
uređaja i spojnicu za punjenje À povežite s uređajem.
Ikone statusa
Ikone će se prikazati na vrhu zaslona profila aktivnosti i zaslona
s podacima. Bljeskajuća ikona označava da uređaj traži signal.
Postojana ikona označava da je signal pronađen ili da je senzor
povezan.
GPS status
Status Bluetooth tehnologije
®
Status Wi‑Fi tehnologije
®
Status pulsa
Status nožnog senzora
Status senzora za brzinu i takt
Status senzora snage
Status VIRB kamere
®
Trčanje
Prva fitness aktivnost koju ćete zabilježiti na uređaju može biti
trčanje, vožnja ili bilo koja aktivnost na otvorenom. Uređaj se
Uvod
3 Napunite uređaj do kraja.
4 Pritisnite Á kako biste uklonili punjač.
Spremanje vremena pomoću izbornika
prečaca
Uređaj ima izbornik prečaca za različite zaslone s podacima i
funkcije dodatne opreme.
NAPOMENA: Neke opcije izbornika prečaca zahtijevaju
opcionalnu dodatnu opremu.
1 Držite za prikaz opcija izbornika prečaca.
2 Odaberite opciju:
1
Wi‑Fi tehnologija
Aktivnosti možete poslati na svoj
Garmin Connectračun.
4 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite
Zasloni s podacima
Možete uređivati podatkovna polja.
Plivanje
Zaslon vježbanja
Vježbanje možete otkazati.
Zaslon metronoma
Metronom možete utišati i podesiti
postavke.
Virtual Partner zaslon
Možete urediti tempo ili brzinu.
Zaslon cilja treniranja
Cilj treniranja možete poništiti.
Tijekom aktivnosti
Možete zaključati tipke uređaja.
®
OBAVIJEST
Ovaj uređaj je namijenjen za plivanje na površini. Ronjenje s
uređajem može prouzročiti njegovo oštećenje i poništenje
jamstva.
Zaslon karte
Možete pristupiti funkcijama navigacije
kao što su Natrag na pocetak i Spremi
lokaciju.
NAPOMENA: Uređaj ne može spremiti podatke o pulsu tijekom
plivanja.
NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan s HRM-Tri™ dodatnom
opremom i HRM-Swim™ dodatnom opremom (Puls za vrijeme
plivanja, stranica 9).
Zaslon navigacije
(kompas)
Možete zaustaviti navigaciju.
Plivanje s Forerunner satom
Zaslon dinamike trčanja
Možete promijeniti osnovnu metriku.
Mjerač snage
Mjerač snage može se kalibrirati.
VIRB akcijska kamera
Možete upravljati kamerom.
Utrkivanje protiv aktivnosti Utrku možete otkazati.
Vježbanje
Multisport aktivnosti
Natjecatelji u triatlonu, duatlonu i ostalim kombiniranim
sportovima mogu koristiti prednosti prilagođenih multisport
profila aktivnosti (Stvaranje prilagođenog profila aktivnosti,
stranica 14). Kada postavite multisport profil, možete
prebacivati između sportova, ali i dalje vidjeti ukupno vrijeme za
sve sportove. Na primjer, možete prijeći s biciklizma na trčanje i
tijekom cijelog vježbanja vidjeti svoje ukupno vrijeme za vožnju
bicikla i trčanje.
Promjena profila aktivnosti za vrijeme aktivnosti
Multisport aktivnost možete početi pomoću jednog profila
aktivnosti i ručno prebaciti na drugi profil aktivnosti, a da pri
tome ne morate zaustaviti mjerač vremena.
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti za prvi sportski
segment.
2 Odaberite i započnite aktivnost.
3 Kada budete spremni za sljedeći sportski segment, odaberite
i odaberite drugi profil aktivnosti.
NAPOMENA: Ako se prebacujete iz segmenta u zatvorenom
prostoru na segment na otvorenom, uređaju će biti potrebno
malo vremena da locira satelite.
4 Kada završite sa sportskim segmentima, odaberite kako
biste zaustavili mjerač vremena.
5 Odaberite Spremi kako biste spremili multisport aktivnost i
ponovo postavili mjerač vremena.
Prikazuje se sažetak koji uključuje ukupni sažetak multisport
aktivnosti i detalje o svakom sportskom segmentu.
Treniranje za triatlon
Ako se natječete u triatlonu, pomoću profila aktivnosti za triatlon
brzo možete prelaziti iz jednog sporta u drugi.
1 Odaberite > > Triatlon > ENTER.
2 Odaberite
3 Odaberite
2
> Spremi.
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
na početku i kraju svakog prijelaza.
Pomoću profila aktivnosti za plivanje u bazenu možete bilježiti
podatke o plivanju kao što su udaljenost, tempo, broj zaveslaja i
vrsta zaveslaja.
1 Odaberite > > Bazen > ENTER.
Kada prvi put odaberete profil aktivnosti za plivanje u bazenu,
morate odabrati veličinu bazena ili unijeti prilagođenu
veličinu.
2 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
na početku i kraju svakog razdoblja odmaranja.
3 Odaberite
4 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite > Spremi.
Terminologija za plivanje
Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.
Interval: Jedna ili više uzastopnih duljina. Novi interval počinje
nakon odmora.
Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je
uređaj dovrši puni krug.
Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam
je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na
primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45.
Za plivanje na otvorenim vodama swolf se računa za 25
metara. Swolf služi za mjerenje učinkovitosti plivanja i cilj je
postići što manji rezultat, kao i u golfu.
Vrste zaveslaja
Određivanje vrste zaveslaja dostupno je samo za plivanje u
bazenu. Vrsta zaveslaja određuje se na kraju dužine. Vrste
zaveslaja pojavljuju se kada pregledavate povijest intervala.
Vrstu zaveslaja možete odabrati kao prilagođeno podatkovno
polje (Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 14).
Kraul
Slobodni stil
Natrag Leđno
Prsno Prsno
Leptir
Leptir
Razno Više od jedne vrste zaveslaja u intervalu
Vjezba Koristi se s bilježenjem intenzivnog vježbanja (Treniranje uz
bilježenje intenzivnog vježbanja, stranica 3)
Odmaranje tijekom plivanja u bazenu
Zadani zaslon odmora prikazuje dva mjerača vremena odmora.
Prikazuje i vrijeme i udaljenost za posljednji dovršeni interval.
Zaslon odmora može se prilagoditi ili isključiti.
NAPOMENA: Podaci o plivanju ne bilježe se za vrijeme
odmora.
kako biste započeli odmor.
1 Za vrijeme plivanja odaberite
Pozadina zaslona postaje crna, slova bijela i pojavljuje se
zaslon odmora.
2 Za vrijeme odmora odaberite za prikaz drugih zaslona s
podacima (nije obavezno).
i nastavite plivati.
3 Odaberite
Vježbanje
4 Ponovite za dodatne intervale odmora.
Treniranje uz bilježenje intenzivnog vježbanja
Funkcija bilježenja intenzivnog vježbanja dostupna je samo za
plivanje u bazenu. Pomoću funkcije bilježenja intenzivnog
vježbanja možete ručno bilježiti setove udaraca, plivanje jednom
rukom ili bilo koju vrstu zaveslaja koja nije jedna od četiri
osnovne tehnike. Bilježi se trajanje intenzivnog vježbanja, a
udaljenost morate unijeti sami.
SAVJET: Zaslone s podacima i podatkovna polja možete
prilagoditi svom profilu aktivnosti za plivanje u bazenu
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 14).
1 Odaberite > > Bazen > ENTER.
2 Za vrijeme plivanja u bazenu odaberite za pregledavanje
zaslona intenzivnog vježbanja.
kako biste pokrenuli mjerač vremena
3 Odaberite
intenzivnog vježbanja.
.
4 Kada dovršite interval intenzivnog vježbanja, odberite
Mjerač vremena intenzivnog vježbanja se zaustavlja, ali
mjerač vremena aktivnosti nastavlja bilježiti cijelu plivačku
sesiju.
5 Odaberite udaljenost za dovršeno intenzivno vježbanje.
Koraci za udaljenost temelje se na veličini bazena odabranoj
za profil aktivnosti.
6 Odaberite opciju:
• Kako biste započeli drugi interval intenzivnog vježbanja,
odaberite
.
• Kako biste započeli interval plivanja, odaberite za
povratak na zaslon za treniranje plivanja.
7 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite > Spremi.
Postavljanje veličine bazena
> Postavke aktivnosti > Velicina bazena.
NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan s HRM-Tri dodatnom
opremom i HRM-Swim dodatnom opremom.
2 Odaberite veličinu bazena ili unesite prilagođenu veličinu.
1 Odaberite
Plivanje na otvorenim vodama
Broj koraka prikazuje se tek nakon što uređaj pronađe
satelite i automatski postavi vrijeme. Za primanje satelitskih
signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo.
Ukupan broj koraka prijeđenih tijekom dana prikazuje se ispod
prikaza doba dana . Broj koraka periodično se ažurira.
SAVJET: Za prikaz dodatnih podataka o praćenju aktivnosti na
zaslonu s prikazom vremena odaberite .
Korištenje upozorenja za kretanje
Kako biste koristili upozorenje za kretanje, prvo morate uključiti
praćenje aktivnosti.
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon što ste sat
vremena neaktivni, prikazat će se Krecite se! i pojavit će se
crvena crtica. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili
vibracijom ako su oni omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja,
stranica 16).
Kako biste ponovno postavili upozorenje za kretanje, kratko
prošećite (barem nekoliko minuta).
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju À.
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Praćenje spavanja
Kada je aktiviran način rada za spavanje, uređaj prati statističke
podatke o vašem odmoru. Statistički podaci o spavanju
obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja i
razdoblja kretanja u snu.
Uređaj možete koristiti za plivanje na otvorenim vodama.
Možete bilježiti podatke o plivanju uključujući udaljenost, tempo i
brzinu zaveslaja. Zadanom profilu aktivnosti za plivanje na
otvorenim vodama možete dodati zaslone s podacima
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 14) ili stvoriti
vlastiti profil (Stvaranje prilagođenog profila aktivnosti,
stranica 14).
1 Odaberite > > Otvor. voda > ENTER.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
To može potrajati nekoliko minuta. Kada je uređaj spreman,
crtice za prikaz jačine satelitskog signala postaju zelene.
3 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
4 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite > Spremi.
Korištenje načina rada za spavanje
Ako je uređaj u načinu rada za spavanje, obavijesti su
isključene. Čak i ako ne koristite način rada za spavanje, vaš će
uređaj ipak bilježiti statistiku spavanja. Statistiku spavanja
možete pregledati na svom Garmin Connect računu.
1 Nosite uređaj za vrijeme spavanja.
2 Za prikaz detalja o praćenju aktivnosti na zaslonu s prikazom
vremena odaberite .
3 Držite za prikaz izbornika prečaca.
4 Odaberite Aktiviraj stanje mirovanja.
5 Kada se probudite, odaberite ENTER > Da kako biste izašli iz
načina rada za spavanje.
Praćenje aktivnosti
Trening u zatvorenom
Uključivanje praćenja aktivnosti
Funkcija praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka, ciljni broj
koraka, prijeđenu udaljenost i potrošene kalorije za svaki
zabilježeni dan. Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni
metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.
Praćenje aktivnosti možete omogućiti tijekom početnog
postavljanja ili u bilo kojem trenutku.
Odaberite > Postavke > Pracenje aktivnosti > Status >
Ukljuceno.
Vježbanje
Na uređaju se nalaze profili aktivnosti za trčanje, vožnju bicikla i
plivanje u zatvorenom prostoru. GPS možete isključiti ako
trenirate u zatvorenom ili želite produljiti vijek trajanja baterije.
NAPOMENA: Svaka promjena postavki za GPS sprema se u
profil aktivnosti.
Odaberite > Postavke aktivnosti > GPS > Iskljuceno.
Kada trčite s isključenim GPS-om, brzina i udaljenost se
pomoću mjerača brzine u uređaju. Mjerač brzine sam se
kalibrira. Točnost podataka o brzini i udaljenosti poboljšava
se nakon nekoliko trčanja na otvorenom uz korištenje GPS-a.
3
Vježbanje
Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za
svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i
kalorije. Pomoću usluge Garmin Connect možete stvoriti
vježbanja ili odabrati plan treninga s ugrađenim vježbama iz
usluge Garmin Connect i prenijeti ih na svoj uređaj.
Pomoću usluge Garmin Connect možete planirati vježbanja.
Vježbanja možete planirati unaprijed i spremiti ih na svoj uređaj.
Praćenje vježbanja na internetu
Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 6).
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Stvorite i spremite novo vježbanje.
4 Odaberite Pošalji na uređaj i slijedite upute na zaslonu.
5 Isključite uređaj.
Početak vježbanja
Prije nego što započnete vježbati, s računa usluge Garmin
Connect morate preuzeti vježbanje.
1 Odaberite > Trening > Moje vjezbanje.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite Zapocni vjezbanje.
Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja,
cilj (ako postoji) i trenutne podatke o vježbanju.
O kalendaru treninga
Kalendar treninga na uređaju proširenje je kalendara treninga ili
rasporeda koji postavite na usluzi Garmin Connect. Nakon što
ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko
vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sve zakazane treninge
koje ste poslali na uređaj možete vidjeti u kalendaru treninga
poredane po datumu. Kada u kalendaru treninga odaberete dan,
možete pregledati li započeti s vježbanjem. Zakazani trening
ostaje na uređaju neovisno o tome jeste li ga dovršili ili
preskočili. Kada s usluge Garmin Connect pošaljete zakazane
treninge, oni će prebrisati postojeći kalendar treninga.
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja plana treninga s usluge Garmin Connect
morate imati račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stranica 6).
Možete pretraživati Garmin Connect kako biste pronašli plan
treninga, zakazali vježbanja i isplanirali staze te preuzeli plan na
svoj uređaj.
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Odaberite i zakažite plan treninga.
4 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
5 Odaberite ikonu i slijedite upute na zaslonu.
Intervalno vježbanje
Intervalno vježbanje možete stvoriti na temelju udaljenosti ili
vremena. Uređaj sprema korisničko intervalno vježbanje dok ne
stvorite drugo intervalno vježbanje. Otvorene intervale
upotrijebite za vježbanje na stazi ili kada znate koliku ćete
udaljenost pretrčati. Kada odaberete ikonu
, uređaj bilježi
interval i prelazi na interval odmaranja.
Stvaranje intervalnog vježbanja
1 Odaberite > Trening > Intervali > Uredjivanje > Interval
> Tip.
2 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
SAVJET: Otvoreni interval možete stvoriti tako da vrstu
postavite na Otvoreno.
4
3 Odaberite Trajanje, unesite udaljenost ili vrijednost
4
5
6
7
vremenskog intervala vježbanja i odaberite .
Odaberite Odmor > Tip.
Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala
odmaranja i odaberite ikonu .
Odaberite jednu ili više opcija:
• Za postavljanje broja ponavljanja odaberite Ponavljanje.
• Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije
početka vježbanja odaberite Zagrijavanje > Ukljuceno.
• Za dodavanje otvorenog intervala hlađenja odaberite
Hladjenje > Ukljuceno.
Početak intervalnog vježbanja
1 Odaberite > Trening > Intervali > Zapocni vjezbanje.
2 Odaberite .
3 Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog
vježbanja, za početak prvog intervala odaberite
.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.
Zaustavljanje vježbanja
• U bilo kojem trenutku odaberite
vježbanja.
• U bilo kojem trenutku odaberite
vremena.
za prekid koraka
za zaustavljanje mjerača
Prikaz predviđenih vremena utrke
Kako biste mogli vidjeti predviđena vremena utrke (samo za
trčanje) prvo morate postaviti monitor pulsa i upariti ga sa svojim
uređajem. Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje
korisničkog profila (Postavljanje korisničkog profila,
stranica 14) i postavite maksimalni puls (Postavljanje zona
pulsa, stranica 11).
Vaš uređaj koristi procjenu maksimalnih vrijednosti VO2 (O
procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 11) i
izvore objavljenih podataka kako bi dao ciljno vrijeme utrke na
temelju vašeg trenutnog fizičkog stanja. Procjena isto tako
pretpostavlja da ste dovršili odgovarajući trening za utrku.
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete
trčati.
1 Postavite monitor pulsa i krenite na trčanje.
2 Odaberite > Moja statistika > Predvidjanje utrke.
Predviđena vremena utrke prikazuju se za 5 km, 10 km,
polumaraton i maraton.
Korištenje funkcije Virtual Partner
Funkcija Virtual Partner je alat za treniranje dizajniran da vam
pomogne da postignete svoje ciljeve. Funkciju Virtual Partner
možete prilagoditi za treniranje (trčanje, vožnja bicikla, druga
aktivnost) prema ciljanoj brzini ili tempu.
NAPOMENA: Funkcija Virtual Partner nije dostupna u načinu
rada za plivanje.
1 Odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite > Postavke aktivnosti > Zasloni s podacima
> Virtual Partner > Status > Ukljuceno.
3 Odaberite Postavi tempo ili Postavi brzinu.
Za format možete postaviti tempo ili brzinu (Postavke
formata, stranica 16).
4 Unesite vrijednost.
5 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
6 Za vrijeme aktivnosti odaberite ili kako biste pregledali
zaslon Virtual Partner i vidjeli tko je u vodstvu.
Vježbanje
Osobni rekordi
Kada dovršite aktivnost, uređaj prikazuje sve nove osobne
rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi
obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka
i najduže trčanje ili vožnju. Osobni rekordi za vožnju bicikla
uključuju i najveću uzbrdicu i najbolju snagu (potreban je mjerač
snage).
Postavljanje cilja treniranja
Funkcija cilja treniranja radi zajedno s funkcijom Virtual Partner
pa treningom možete pokušati dostići postavljenu udaljenost,
udaljenost i vrijeme, udaljenost i tempo ili udaljenost i brzinu.
Ova funkcija može se koristiti za trčanje, vožnju bicikla i druge
profile aktivnosti za jedan sport (osim plivanja). Za vrijeme
treninga uređaj vam u stvarnom vremenu daje informacije o
tome koliko ste blizu postizanja postavljenog cilja treniranja.
1 Odaberite > Trening > Postavi cilj.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo udaljenost za odabir zadane udaljenosti
ili unos prilagođene udaljenosti.
• Odaberite Udaljenost i vrijeme za odabir ciljane
udaljenosti i vremena.
Ciljano vrijeme možete unijeti ručno, procijeniti (na temelju
procjene maksimalnog VO2) ili upotrijebiti svoj osobni
rekord.
• Odaberite Udaljenost i tempo ili Udaljenost i brzina za
odabir ciljane udaljenosti i tempa ili brzine.
Pojavljuje se zaslon cilja treniranja i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka. Procijenjeno vrijeme završetka temelji se
na vašoj trenutačnoj izvedbi i preostalom vremenu.
3 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
4 Po potrebi odaberite kako biste vidjeli zaslon Virtual
Partner.
5 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite > Spremi.
Pojavljuje se zaslon sa sažetkom koji vam pokazuje jeste li
premašili postavljeni cilj ili ga niste ispunili.
Poništavanje cilja treniranja
1 Za vrijeme aktivnosti odaberite
ciljevima.
2 Držite .
3 Odaberite Otkazi cilj > Da.
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Odaberite > Moja statistika > Rekordi.
2 Odaberite sport.
3 Odaberite rekord koji želite vratiti.
4 Odaberite Prethodno > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
1 Odaberite > Moja statistika > Rekordi.
2 Odaberite sport.
3 Odaberite rekord koji želite izbrisati.
4 Odaberite Obrisi rekord > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje svih osobnih rekorda
1 Odaberite > Moja statistika > Rekordi.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
2 Odaberite sport.
3 Odaberite Obrisi sve rekorde > Da.
Brišu se samo rekordi za taj sport.
Povijest
za pregledavanje zaslona s
Utrkivanje s prethodnom aktivnošću
Možete se utrkivati s već snimljenom ili preuzetom aktivnošću.
Ova funkcija može se koristiti za trčanje, vožnju bicikla i druge
profile aktivnosti za jedan sport (osim plivanja). Ova funkcija radi
s funkcijom Virtual Partner pa za vrijeme aktivnosti možete
vidjeti jeste li u prednosti ili u zaostatku.
1 Odaberite > Trening > Utrka s aktivnosti.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Iz povijesti za odabir već snimljenih aktivnosti s
uređaja.
• Odaberite Preuzeto za odabir aktivnosti koje ste preuzeli
s Garmin Connect računa.
3 Odaberite aktivnost.
Pojavljuje se zaslon Virtual Partner i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka.
4 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
5 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite > Spremi.
Pojavljuje se zaslon sa sažetkom koji vam pokazuje jeste li
utrku završili bolje ili lošije od već snimljene ili preuzete
aktivnosti.
Povijest
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Odaberite > Moja statistika > Rekordi.
2 Odaberite sport.
3 Odaberite rekord.
4 Odaberite Prikaz rekorda.
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina,
prosječan tempo ili brzina, podaci o dionici i dodatne informacije
ANT+ senzora.
NAPOMENA: Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se
podaci brišu.
®
Povijest pregleda
1 Odaberite > Povijest > Aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Pojedinosti kako biste vidjeli dodatne
informacije o aktivnosti.
• Odaberite Dionice kako biste odabrali dionicu i vidjeli
dodatne informacije o svakoj dionici.
• Odaberite Karta kako biste aktivnost vidjeli na karti.
• Odaberite Izbrisi kako biste izbrisali odabranu aktivnost.
Povijest multisport aktivnosti
Uređaj sprema sažetak multisport aktivnosti, uključujući
prijeđenu udaljenost, vrijeme, kalorije i podatke o dodatnom
priboru. Uređaj odvaja podatke o aktivnosti po sportskim
segmentima i prijelazima pa možete uspoređivati slične treninge
i pratiti brzinu prijelaza. Povijest prijelaza uključuje udaljenost,
vrijeme, prosječnu brzinu i kalorije.
5
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Povijest plivanja
Uređaj sprema sažetak plivanja i pojedinosti o svakom intervalu
ili dionici. Povijest plivanja u bazenu prikazuje vrstu zaveslaja,
udaljenost, vrijeme, tempo, kalorije, broj zaveslaja po duljini
bazena, brzinu zaveslaja i swolf rezultat. Ako se interval sastoji
od više duljina, povijest aktivnosti uključuje i broj duljina, vrstu
zaveslaja i vrijeme. Povijest plivanja na otvorenoj vodi prikazuje
udaljenost, vrijeme, tempo, kalorije, udaljenost po zaveslaju i
brzinu zaveslaja.
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa
Kako biste mogli vidjeti podatke o zoni pulsa, prvo morate upariti
uređaj s kompatibilnim monitorom pulsa, dovršiti aktivnost te je
zatim spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam
pomoći u prilagodbi intenziteta treninga.
1 Odaberite > Povijest > Aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Vrijeme u zoni.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga. Za besplatan račun možete se prijaviti na adresi
www.garminconnect.com/start.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
elevaciju, puls, potrošene kalorije, takt, maksimalni VO2,
dinamika trčanja, tlocrtni prikaz karte, grafikone takta i brzine
i izvješća koja se mogu prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je monitor pulsa.
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete pregledati akumulirane podatke o udaljenosti i vremenu
koji su spremljeni na uređaju.
1 Odaberite > Povijest > Ukupno.
2 Po potrebi odaberite vrstu aktivnosti.
3 Odaberite opciju tjednih ili mjesečnih ukupnih rezultata.
Brisanje povijesti
1 Odaberite > Povijest > Opcije.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Izbrisi sve aktivnosti kako biste izbrisali sve
aktivnosti iz povijesti.
• Odaberite Ponovno postavi ukupno kako biste ponovo
postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
3 Potvrdite odabir.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
6
Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki od
dnevnih planova treninga.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Korištenje usluge Garmin Connect
Možete prenijeti sve podatke o aktivnostima na Garmin Connect
kako biste dobili sveobuhvatnu analizu. Uz Garmin Connect
možete vidjeti kartu svojih aktivnosti i dijeliti aktivnosti s
prijateljima.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Forerunner uređaj može se pohvaliti s nekoliko funkcija
povezivosti Bluetooth tehnologijom koje su namijenjene za vaš
kompatibilan pametni telefon ili mobilni uređaj, a dostupne su
putem aplikacije Garmin Connect Mobile. Dodatne informacije
potražite na web-mjestu www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenosi aktivnosti: Automatski šalje vašu aktivnost na Garmin
Connect Mobile čim završite sa snimanjem te aktivnosti.
Preuzimanje vježbanja i staza: Omogućuje vam pregledavanje
i preuzimanje vježbanja i staza u aplikaciji Garmin Connect
Mobile i njihov prijenos na vaš uređaj bežičnim putem.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect Mobile.
Obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
Forerunner uređaju.
Povijest
Uparivanje pametnog telefona s uređajem Forerunner
1 Idite na www.garmin.com/intosports/apps i na svoj pametni
telefon preuzmite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
Postavite
pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
2
(33 ft) od uređaja Forerunner.
3 Na uređaju Forerunner odaberite > Postavke > Bluetooth
> Uparivanje mobilnog uredjaja.
4 Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile i za povezivanje
uređaja slijedite upute na zaslonu.
Upute se prikazuju tijekom početnog postavljanja, a mogu se
pronaći i u odjeljku pomoći aplikacije Garmin Connect Mobile.
Isključivanje Bluetooth tehnologije
• Na početnom zaslonu uređaja Forerunner odaberite >
Postavke > Bluetooth > Status > Iskljuceno.
• Upute o isključivanju Bluetooth bežične tehnologije potražite
u korisničkom priručniku mobilnog uređaja.
Wi‑Fi – povezane značajke
Forerunner uređaj ima Wi‑Fi funkcije povezivosti. Aplikacija
Garmin Connect Mobile nije potrebna ako želite koristiti Wi‑Fi
vezu.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect račun: Automatski
šalje vašu aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim
završite sa snimanjem te aktivnosti.
Vježbanja i planovi treninga: Omogućuje vam da na webmjestu Garmin Connect pregledavate i odabirete vježbanja i
planove treninga. Kada uređaj sljedeći put uspostavi Wi‑Fi
vezu, datoteke se bežično šalju na vaš uređaj.
Nadogradnja softvera: Kada je dostupna Wi‑Fi veza, uređaj
preuzima najnoviju nadogradnju softvera. Sljedeći put kad
uključite ili otključate uređaj upute na zaslonu vodit će vas
kroz instalaciju nadogradnje softvera.
Postavljanje Wi‑Fi veze na Forerunner uređaju
Prije bežičnog prijenosa aktivnost morate spremiti na uređaj i
zaustaviti mjerač vremena.
1 Idite na www.garminconnect.com/start i preuzmite aplikaciju
Garmin Express™.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi‑Fi vezu
pomoću aplikacije Garmin Express.
SAVJET: Sada možete registrirati uređaj.
Vaš uređaj odsada će nakon bavljenja aktivnostima
spremljene aktivnosti pokušati prenijeti na vaš Garmin
Connect račun. Isto tako, možete držati ikonu na uređaju
kako biste započeli prijenos spremljenih aktivnosti.
Isključivanje Wi‑Fi tehnologije
Na početnom zaslonu uređaja Forerunner odaberite >
Postavke > Wi-Fi > Automatsko ucitavanje > Iskljuceno.
Navigacija
GPS navigacijske funkcije uređaja možete koristiti za prikaz
svoje staze na karti, spremanje lokacije i pronalazak puta do
vlastitog doma.
Dodavanje karte
Možete dodati kartu zaslonima s podacima u profilu aktivnosti.
1 Odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite > Postavke aktivnosti > Zasloni s podacima
> Karta > Status > Ukljuceno.
Značajke karte
Kada pokrenete mjerač vremena i počnete se kretati, na karti se
prikazuje crna linija koja prikazuje prijeđen put.
Navigacija
À
Á
Â
Pokazuje na sjever
Vaša trenutna lokacija i smjer
Razina zumiranja
Označavanje lokacije
Prije označavanja lokacije morate omogućiti zaslon s kartom za
svoj profil aktivnosti i locirati satelite.
Lokacija je točka koju bilježite i spremate u uređaj. Ako želite
zapamtiti orijentire ili se vratiti na određeno mjesto, možete
označiti lokaciju.
1 Otiđite do mjesta na kojem želite označiti lokaciju.
2 Odaberite za prikaz karte.
3 Držite .
4 Odaberite Spremi lokaciju.
Na karti će se prikazati lokacija s datumom i vremenom.
Prikaz trenutne nadmorske visine i koordinata
SAVJET: Ovaj postupak pruža detalje o lokaciji i služi kao
alternativni način spremanja trenutne lokacije.
1 Odaberite > Navigacija > Gdje sam?.
Prije prikazivanja podataka o lokaciji vaš uređaj mora locirati
satelite.
2 Po potrebi odaberite Spremi lokaciju.
Uređivanje lokacije
Možete urediti naziv spremljene lokacije.
1 Odaberite > Navigacija > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Naziv.
4 Uredite naziv i odaberite .
Brisanje lokacije
1 Odaberite > Navigacija > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Izbrisi > Da.
Navigacija do spremljene lokacije
Prije navigacije do spremljene lokacije morate locirati satelite.
1 Odaberite > Navigacija > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Idi na.
Prikazat će se kompas. Strelica pokazuje prema spremljenoj
lokaciji.
4 Odaberite kako biste vidjeli kartu (opcionalno).
Na karti se prikazuje linija koja povezuje vašu trenutnu i
spremljenu lokaciju.
5 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena i bilježenje
aktivnosti.
Navigacija do početne točke
U bilo kojoj fazi aktivnosti možete se vratiti na početnu lokaciju.
Ako na primjer trčite u novom gradu i niste sigurni kako se vratiti
na početak staze ili u hotel, možete navigirati natrag do svoje
početne lokacije.
7
NAPOMENA: Garmin preporučuje da locirate satelite i
pokrenete mjerač vremena prije pokušaja navigiranja do svoje
početne lokacije. Uređaj vas u suprotnom navigira do početne
lokacije zadnje spremljene aktivnosti.
NAPOMENA: Garmin preporučuje omogućivanje zaslona karte
za profil aktivnosti kako biste na karti mogli vidjeti svoju rutu.
Zadano se prikazuje zaslon kompasa koji vas navigira do vaše
početne lokacije.
1 Odaberite opciju:
• Ako je mjerač vremena i dalje pokrenut, odaberite >
Navigacija > Natrag na pocetak.
• Ako ste zaustavili mjerač i spremili svoju aktivnost,
odaberite > Navigacija > Natrag na pocetak.
Uređaj vas navigira do početne lokacije zadnje spremljene
aktivnosti. Možete ponovo pokrenuti mjerač vremena kako
bi se spriječio prelazak uređaja u način rada sata.
Prikazat će se kompas. Strelica pokazuje prema početnoj
točki.
2 Odaberite kako biste vidjeli kartu (opcionalno).
Na karti se prikazuje linija koja povezuje vašu trenutnu
lokaciju i početnu točku.
®
Staze
Stazu s računa usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete navigirati tom
stazom pomoću uređaja.
Ako se radi o dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu.
Primjerice, možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom
se mogu kretati biciklisti.
Možete pratiti i spremljenu stazu te pokušati dostići ili premašiti
prethodno postavljene ciljeve performansi. Primjerice, ako je
staza izvorno prijeđena za 30 minuta, vi i Virtual Partner možete
se utrkivati nastojeći prijeći stazu za manje od 30 minuta.
Praćenje staze na internetu
Prije preuzimanja staze s računa usluge Garmin Connect
morate imati Garmin Connect račun (Garmin Connect,
stranica 6).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Izradite novu stazu ili odaberite postojeću stazu.
4 Odaberite Pošalji na uređaj.
5 Isključite uređaj i uključite ga.
6 Odaberite > Navigacija > Staze.
7 Odaberite stazu.
8 Odaberite Slijedi stazu.
9 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Na karti se pri vrhu zaslona prikazuju informacije o stazi i
statusu.
10 Po potrebi odaberite kako biste vidjeli dodatne zaslone s
podacima.
Pregled pojedinosti o stazi
1 Odaberite > Navigacija > Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Karta kako biste stazu vidjeli na karti.
• Odaberite Profil nadmorske visine za prikaz nadmorske
visine staze.
• Odaberite Naziv za prikaz i uređivanje naziva staze.
Brisanje staze
1 Odaberite > Navigacija > Staze.
2 Odaberite stazu.
8
3 OdaberiteIzbrisi > Da.
Zaustavljanje navigacije
1 Tijekom aktivnosti odaberite
kako bi se prikazao kompas ili
karta.
2 Držite .
3 Odaberite Zaustavljanje navigacije > Da.
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
Uparivanje ANT+ senzora
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i uređaja Garmin.
1 Postavite uređaj unutar dometa (3 m) senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m udaljeni od
drugih ANT+ senzora.
2 Odaberite > Postavke > Senzori i dodaci > Dodaj novo.
3 Odaberite senzor.
Kada uparite senzor i uređaj, prikazat će se poruka.
Podatkovno polje možete prilagoditi tako da prikazuje
podatke senzora.
Kompatibilni monitori pulsa
Ovaj je uređaj kompatibilan sa svim Garmin monitorima pulsa.
Ovaj uređaj može se isporučiti s ovim vrhunskim monitorima
pulsa.
• HRM-Swim dodatna oprema (HRM-Swim dodatna oprema,
stranica 8)
• HRM-Tri dodatna oprema (HRM-Tri dodatna oprema,
stranica 9)
• HRM-Run™ dodatna oprema (HRM-Run dodatna oprema,
stranica 10)
HRM-Swim dodatna oprema
Određivanje veličine monitora pulsa
Prije prvog plivanja odvojite malo vremena za određivanje
veličine monitora pulsa. Morao bi biti dovoljno čvrst da ostane
na mjestu kada se odgurujete od zida bazena.
• Odaberite produžetak remena i pričvrstite ga za rastezljivi dio
monitora pulsa.
Monitor pulsa isporučuje se s tri produžetka remena za
različite veličine prsa.
SAVJET: Srednji produžetak remena odgovara većini
veličina odjeće (od M do XL).
• Stavite monitor pulsa straga kako biste jednostavnije podesili
kopču za podešavanje na produžetku remena.
• Stavite monitor pulsa sprijeda kako biste jednostavnije
podesili kopču za podešavanje na monitoru pulsa.
Postavljanje monitora pulsa
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti.
1 Odaberite produžetak remena koji vam najbolje odgovara.
2 Nosite monitor pulsa tako da logotip Garmin stoji uspravno.
Spoj kukice À i prstena Á trebao bi se nalaziti na vašoj
desnoj strani.
ANT+ senzori
3 Omotajte monitor pulsa oko prsa i zakačite kukicu za prsten.
• Kako bi se osušio, monitor pulsa objesite ili polegnite na
ravnu površinu.
HRM-Tri dodatna oprema
Odjeljak HRM-Swim ovog priručnika objašnjava način na koji se
za vrijeme plivanja bilježe podaci o pulsu (Puls za vrijeme
plivanja, stranica 9).
NAPOMENA: Pazite da etiketa s uputama o održavanju nije
savinuta.
4 Stegnite monitor pulsa tako da je čvrsto omotan oko vaših
prsa, ali da vam ne ograničava kretanje.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje i sprema
podatke.
Savjeti za korištenje HRM-Swim dodatne opreme
• Ako monitor pulsa klizi dolje kada se odgurujete od zida
bazena, podesite zategnutost monitora pulsa i produžetka
remena.
• Ustanite između intervala tako da monitor pulsa bude izvan
vode kako biste mogli vidjeti podatke o svom pulsu.
Puls za vrijeme plivanja
HRM-Tri dodatak i HRM-Swim dodatak bilježe i spremaju
podatke o vašem pulsu za vrijeme plivanja. Podaci o pulsu ne
mogu se vidjeti na kompatibilnom Forerunner uređaju dok je
monitor pulsa pod vodom.
Na uparenom Forerunner uređaju morate pokrenuti mjerenu
aktivnost kako biste kasnije mogli vidjeti spremljene podatke o
pulsu. Za vrijeme intervala odmaranja kada se nalazite izvan
vode, monitor pulsa šalje podatke o pulsu do vašeg Forerunner
uređaja.
Forerunner uređaj automatski preuzima spremljene podatke o
pulsu kada spremite mjerenu aktivnost. Monitor pulsa mora biti
izvan vode, aktivan i unutar dometa uređaja (3 m) za vrijeme
preuzimanja podataka. Podatke o pulsu možete pregledavati u
povijesnim podacima uređaja i na svom Garmin Connect
računu.
Pohrana podataka
HRM-Tri dodatak i HRM-Swim dodatak u jednoj aktivnosti mogu
spremiti do 20 sati podataka. Kada se memorija monitora pulsa
napuni, najstariji se podaci brišu.
Mjerenu aktivnost možete započeti na uparenom Forerunner
uređaju, a monitor pulsa bilježit će podatke o pulsu čak i ako se
udaljite od uređaja. Na primjer, podatke o pulsu možete bilježiti
za vrijeme fitness aktivnosti ili kada se bavite timskim
sportovima gdje je nošenje sata zabranjeno. Kada spremite
svoju aktivnost, monitor pulsa automatski šalje spremljen
podatke o pulsu vašem Forerunner uređaju. Monitor pulsa mora
biti aktivan i unutar dometa uređaja (3 m) za vrijeme
preuzimanja podataka.
Održavanje monitora pulsa
OBAVIJEST
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Monitor pulsa isperite nakon svakog korištenja.
• Monitor pulsa ručno operite s malo blagog deterdženta poput
deterdženta za pranje posuđa nakon svakih sedam
korištenja.
NAPOMENA: Previše deterdženta može oštetiti monitor
pulsa.
• Monitor pulsa nemojte prati u perilici posuđa ili sušiti u
sušilici.
ANT+ senzori
Postavljanje monitora pulsa
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti. Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.
1 Po potrebi za monitor pulsa pričvrstite produžetak remena.
2 Navlažite elektrode À na stražnjoj strani monitora pulsa kako
biste stvorili čvrstu vezu između prsa i odašiljača.
3 Nosite monitor pulsa tako da logotip Garmin stoji uspravno.
Spoj kukice Á i prstena  trebao bi se nalaziti na vašoj
desnoj strani.
4 Omotajte monitor pulsa oko prsa i zakačite kukicu za prsten.
NAPOMENA: Pazite da etiketa s uputama o održavanju nije
savinuta.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje i sprema
podatke.
Plivanje u bazenu
OBAVIJEST
Monitor pulsa nakon izlaganja kloru ili drugim kemikalijama koje
se nalaze u bazenima ručno operite. Dugotrajna izloženost tim
tvarima može oštetiti monitor pulsa.
HRM-Tri dodatna oprema dizajnirana je prvenstveno za plivanje
u otvorenim vodama, ali se povremeno može koristiti i za
plivanje u bazenu. Monitor pulsa tijekom plivanja u bazenu
nosite ispod plivaćeg odijela ili odijela za triatlon. U suprotnom
vam može skliznuti s prsa kada se odgurujete od zida bazena.
Održavanje monitora pulsa
OBAVIJEST
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Monitor pulsa isperite nakon svakog korištenja.
• Malom količinom blagog sredstva za pranje kao što su
deterdženti za pranje posuđa ručno operite monitor pulsa
nakon svakih sedam korištenja ili jednog korištenja u bazenu.
NAPOMENA: Previše deterdženta može oštetiti monitor
pulsa.
• Monitor pulsa nemojte prati u perilici posuđa ili sušiti u
sušilici.
• Kako bi se osušio, monitor pulsa objesite ili polegnite na
ravnu površinu.
9
HRM-Run dodatna oprema
Postavljanje monitora pulsa
NAPOMENA: Ako nemate monitor pulsa, možete preskočiti ovaj
zadatak.
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti. Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.
1 Postavite modul monitora pulsa À na traku.
Logotipi Garmin na modulu i traci trebaju biti okrenuti
ispravno.
2 Navlažite elektrode Á i kontaktne umetke  kako biste
stvorili čvrstu vezu između prsa i odašiljača.
3 Omotajte traku oko prsa i pričvrstite kukicu trake à na omču
Ä.
NAPOMENA: Nemojte savijati etiketu s uputama o
održavanju.
Logotipi Garmin trebaju biti okrenuti ispravno.
4 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od monitora pulsa.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.
SAVJET: Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, pogledajte
savjete za rješavanje problema (Savjeti za čudne podatke o
pulsu, stranica 19).
Održavanje HRM-Run dodatne opreme
OBAVIJEST
Prije pranja remena morate otkopčati i ukloniti modul.
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Detaljne upute o čišćenju potražite na stranici
www.garmin.com/HRMcare.
• Isperite traku nakon svakog korištenja.
• Traku operite u stroju za pranje rublja nakon svakih sedam
korištenja.
• Traku ne stavljajte u sušilicu.
• Kako bi se osušila, traku objesite ili polegnite na ravnu
površinu.
• Kako biste produžili vijek trajanja monitora pulsa, modul
skinite kada se ne koristi.
Dinamika trčanja
Možete koristiti kompatibilan Forerunner uređaj uparen s
HRM-Run dodatnom opremom ili HRM-Tri dodatnom opremom
kako biste dobili povratne informacije o svojoj trkaćoj formi u
stvarnom vremenu. Ako je vaš Forerunner uređaj isporučen s
monitorom pulsa, uređaji su već upareni.
Monitor pulsa ima ugrađeni mjerač brzine koji mjeri pokrete
prsnog koša kako bi izračunao šest parametara trčanja.
NAPOMENA: HRM-Run dodatna oprema i HRM-Tri dodatna
oprema kompatibilna je s nekoliko ANT+ proizvoda za fitness i,
ako je uparena, može prikazivati podatke o pulsu. Značajke
dinamike trčanja dostupne su samo na određenim Garmin
uređajima.
Takt: Takt je broj koraka u minuti. Prikazuje ukupan broj koraka
(lijevom i desnom nogom).
Okomita oscilacija: Okomita oscilacija je odskakivanje dok
trčite. Prikazuje okomito kretanje vašeg trupa, mjereno u
centimetrima za svaki korak.
Vrijeme dodira s tlom: Vrijeme dodira s tlom je količina
vremena u svakom koraku koju provedete na tlu tijekom
trčanja. Mjeri se u milisekundama.
NAPOMENA: Vrijeme dodira s tlom nije dostupno tijekom
hodanja.
Trening s dinamikom trčanja
Ako želite vidjeti dinamiku trčanja, najprije morate staviti
HRM-Run dodatnu opremu ili HRM-Tri dodatnu opremu i upariti
je sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 8).
Ako je vaš Forerunner uređaj isporučen s monitorom pulsa,
uređaji su već upareni i Forerunner je postavljen tako da
prikazuje dinamiku trčanja.
1 Odaberite opciju:
• Ako je vaš Forerunner isporučen s monitorom pulsa,
stavite monitor pulsa i idite na korak 2.
• Ako ste monitor pulsa kupili odvojeno, odaberite >
Postavke aktivnosti > Zasloni s podacima > Dinamika
trcanja > Status > Omoguci.
2 Odaberite Primarna metrika.
3 Odaberite Kadenca, Vrijeme dodira s tlom ili Okomita
oscilacija.
Primarna metrika pojavljuje se kao polje pri vrhu zaslona s
podacima s odgovarajućim položajem na mjeraču boje.
4 Krenite na trčanje.
5 Prijeđite na zaslon s dinamikom trčanja kako biste vidjeli
svoju metriku.
6 Po potrebi držite
primarnu metriku.
kako biste za vrijeme trčanja promijenili
Skala boja i podaci o dinamici trčanja
Zaslon dinamike trčanja prikazuje skalu boja za primarnu metriku. Kao primarnu metriku možete postaviti prikaz tempa, okomite
oscilacije ili vremena dodira s tlom. Skala boja uspoređuje podatke o vašoj dinamici trčanja s podacima drugih trkača. Zone boja
određuju se na temelju percentila.
Garmin je proučavao mnogo trkača različitih razina. Podaci u crvenoj ili narančastoj zoni tipični su za neiskusne ili sporije trkače.
Podaci u zelenoj, plavoj ili ljubičastoj zoni tipični su za iskusne ili brže trkače. Neiskusni su trkači dulje u dodiru s tlom, imaju veće
10
ANT+ senzori
okomite oscilacije i niži tempo od iskusnih trkača. Međutim, visoki trkači u pravilu imaju malo niži tempo i malo veće okomite
oscilacije. Dodatne informacije o dinamici trčanja potražite na www.garmin.com. Dodatne teorije i tumačenja podataka o dinamici
trčanja potražite u renomiranim izdanjima ili web-stranicama o trčanju.
Zona boje
Percentil u zoni
Raspon tempa
Raspon okomite oscilacije
Raspon dodira s tlom
Ljubičasta
> 95
> 185 k/min
< 6,7 cm
< 208 ms
Plava
70–95
174–185 k/min
6,7–8,3 cm
208–240 ms
Zelena
30–69
163–173 k/min
8,4–10,0 cm
241–272 ms
Narančasta
5–29
151–162 k/min
10,1–11,8 cm
273–305 ms
Crvena
<5
< 151 k/min
> 11,8 cm
> 305 ms
Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici
trčanja
Ako se podaci o dinamici trčanja ne prikazuju, isprobajte ove
savjete.
• Pazite da koristite HRM-Run dodatnu opremu ili HRM-Tri
dodatnu opremu.
Monitor pulsa na prednjoj strani ima .
• Ponovno prema uputama uparite monitor pulsa sa svojim
Forerunner uređajem.
• Ako se podaci o dinamici trčanja prikazuju kao nule,
provjerite da je ispravno okrenut.
NAPOMENA: Vrijeme dodira s tlom prikazuje se samo kada
trčite. Ne može se izračunati kada hodate.
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zadanih zona pulsa uređaj koristi podatke
iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju.
Uređaj ima posebne zone pulsa za trčanje, vožnju bicikla i
plivanje. Za najtočnije podatke o kalorijama tijekom aktivnosti
postavite maksimalni puls. Također možete ručno postaviti
svaku zonu pulsa i unijeti puls u mirovanju. Zone možete
podesiti ručno na uređaju ili pomoću Garmin Connect računa.
1 Odaberite > Moja statistika > Korisnicki profil > Zone
pulsa.
2 Odaberite Zadano da biste vidjeli zadane vrijednosti (nije
obavezno).
Zadane vrijednosti mogu se primijeniti na trčanje, vožnju
bicikla i plivanje.
3 Odaberite Trcanje, Biciklizam ili Plivanje.
4 Odaberite Preferirano > Postavi prilagodjeno > Na
temelju.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Otkucaji/min kako biste pregledali i uredili
zone u otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalnog pulsa kako biste pregledali i
uredili zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite %HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog
pulsa i pulsa u mirovanju).
6 Odaberite Maksimalni puls i unesite svoj maksimalni puls.
7 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
8 Odaberite Puls u mirovanju i unesite svoj puls u mirovanju.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
ANT+ senzori
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
• Poznavanje zona pulsa može spriječiti pretjerano treniranje i
smanjiti rizik od ozljeda.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 21) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
Procijenjene maksimalne vrijednosti VO2 pruža i omogućuje
tvrtka Firstbeat Technologies Ltd. Uređaj Forerunner ima
različite procijenjene maksimalne vrijednost VO2 za trčanje i
vožnju bicikla. Za prikaz procijenjenih maksimalnih vrijednosti
VO2 za vožnju bicikla možete koristiti svoj Garmin uređaj uparen
s monitorom pulsa i mjeračem snage. Za prikaz procijenjenih
maksimalnih vrijednosti VO2 za trčanje možete koristiti svoj
Garmin uređaj uparen s monitorom pulsa.
Procjena vašeg maksimalnog VO2 pojavljuje se kao broj i
položaj na skali boja.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabo
Crvena
Loše
Podaci i analiza podataka o maksimalnom VO2 prikazuju se uz
dopuštenje ustanove The Cooper Institute . Informacije potražite
u dodatku (Standardne vrijednosti maksimalnog VO2,
stranica 21) i posjetite adresu www.CooperInstitute.org.
®
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za trčanje
Kako biste mogli vidjeti procjenu svog maksimalnog VO2, prvo
morate staviti monitor pulsa i upariti ga sa svojim uređajem
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 8). Ako je vaš uređaj
Forerunner isporučen s monitorom pulsa, uređaji su već
upareni. Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje
korisničkog profila (Postavljanje korisničkog profila,
stranica 14) i postavite maksimalni puls (Postavljanje zona
pulsa, stranica 11).
11
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete
trčati.
1 Trčite barem 10 minuta na otvorenom.
2 Nakon trčanja odaberite Spremi.
3 Odaberite > Moja statistika > Maksimalni VO2.
Procjena vašeg maksimalnog VO2 prikazuje se kao broj i
položaj na skali boja.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabo
Crvena
Loše
Podaci i analiza podataka o maksimalnom VO2 prikazuju se
uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute. Informacije
potražite u dodatku (Standardne vrijednosti maksimalnog
VO2, stranica 21) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za biciklizam
Kako biste mogli vidjeti procjenu svog maksimalnog VO2, prvo
morate staviti monitor pulsa, postaviti mjerač snage i upariti ga
sa svojim Forerunner uređajem (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 8). Ako je vaš uređaj Forerunner isporučen s monitorom
pulsa, uređaji su već upareni. Za najprecizniju procjenu dovršite
postavljanje korisničkog profila (Postavljanje korisničkog profila,
stranica 14) i postavite maksimalni puls (Postavljanje zona
pulsa, stranica 11).
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete
voziti bicikl.
1 Vozite na otvorenom ujednačenom brzinom pri visokom
intenzitetu najmanje 20 minuta.
2 Nakon vožnje odaberite Spremi.
3 Odaberite > Moja statistika > Maksimalni VO2.
Procjena vašeg maksimalnog VO2 prikazuje se kako broj i
položaj na skali boja.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabo
Crvena
Loše
Podaci i analiza podataka o maksimalnom VO2 prikazuju se
uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute. Informacije
potražite u dodatku (Standardne vrijednosti maksimalnog
VO2, stranica 21) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
12
Savjeti za procjenu maksimalne vrijednosti VO2 za
biciklizam
Uspješnost i točnost izračuna maksimalne vrijednosti VO2
poboljšavaju se ako vozite ujednačenom i srednje zahtjevnom
rutom i ako su vrijednosti pulsa i snage ujednačene.
• Prije nego što počnete voziti provjerite rade li ispravno vaš
uređaj, monitor pulsa i mjerač snage, jesu li upareni i je li
razina napunjenosti baterije dovoljno visoka.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje puls održavajte na razini iznad
70 % vašeg maksimalnog pulsa.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje održavajte relativno konstantnu
razinu izlazne snage.
• Izbjegavajte brdoviti teren.
• Izbjegavajte vožnju u skupini u kojoj se dugo može voziti u
zavjetrini.
Savjetnik za oporavak
Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji s monitorom
pulsa za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog
oporavka kada ste spremni za sljedeće vježbanje. Funkcija
savjetnika za oporavak uključuje vrijeme oporavka i provjeru
oporavka. Tehnologiju savjetnika za oporavak pruža i
omogućuje tvrtka Firstbeat.
Provjera oporavka: Provjera oporavka ukazuje na vaše stanje
oporavka u stvarnom vremenu unutar prvih nekoliko minuta
aktivnosti.
Vrijeme oporavka: Vrijeme oporavka prikazuje se odmah
nakon aktivnosti. Vrijeme se odbrojava do optimalnog
trenutka za novo vježbanje.
Uključivanje savjetnika za oporavak
Kako biste mogli koristiti značajku savjetnika za oporavak, prvo
morate staviti monitor pulsa i upariti ga sa svojim uređajem
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 8). Ako je vaš uređaj
Forerunner isporučen s monitorom pulsa, uređaji su upareni. Za
najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila
(Postavljanje korisničkog profila, stranica 14) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 11).
1 Odaberite > Moja statistika > Savjetnik za oporavak >
Status > Ukljuceno.
2 Krenite na trčanje.
Unutar prvih nekoliko minuta trčanja pojavljuje se provjera
oporavka i pokazuje vaše stanje oporavka u stvarnom
vremenu.
3 Nakon trčanja odaberite Spremi.
Pojavljuje se vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je 4 dana, a
najkraće 6 sati.
Puls oporavka
Ako trenirate s kompatibilnim monitorom pulsa, nakon svake
aktivnosti možete provjeriti vrijednost pulsa za vrijeme oporavka.
Puls za vrijeme oporavka izračunava se kao razlika između
trenutnog pulsa i pulsa izmjerenog dvije minute nakon završetka
vježbanja. Na primjer, zaustavili ste mjerač nakon tipične runde
trčanja. Vaš puls iznosi 140 otk./ min. Nakon dvije minute bez
aktivnosti ili hlađenja, vaš puls je 90 otk./min. Vaš puls za
vrijeme oporavka iznosi 50 otk./min (140 manje 90). Neka
istraživanja povezuju puls za vrijeme oporavka i zdravlje
kardiološkog sustava. Veće vrijednosti u pravilu znače zdravije
srce.
ANT+ senzori
SAVJET: Za najbolje rezultate dvije minute koje su potrebne
uređaju da izračuna vaš puls za vrijeme oporavka trebali biste
mirovati. Nakon što se pojavi ova vrijednost, aktivnost možete
spremiti ili odbaciti.
Nožni senzor
Uređaj je kompatibilan s nožnim senzorom. Ako vježbate u
zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost
možete mjeriti pomoću nožnog senzora. Nožni senzor je u
stanju mirovanja i spreman za slanje podataka (poput monitora
pulsa).
Nakon 30 minuta neaktivnosti nožni senzor će se isključiti radi
uštede baterija. Kada je razina napunjenosti baterije niska, na
uređaju će se pojaviti poruka. Baterija će trajati približno pet sati.
Trčanje uz upotrebu pedometra
Prije trčanja morate upariti pedometar i Forerunner uređaj
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 8).
Pedometar možete upotrijebiti za bilježenje tempa, udaljenosti i
kadence kada trčite u zatvorenom prostoru. Kada trčite na
otvorenom, pedometar možete upotrijebiti za bilježenje
podataka o kadenci te tempu i udaljenosti pomoću GPS-a.
1 Pedometar instalirajte prema odgovarajućim uputama.
2 Po potrebi odaberite > Postavke aktivnosti > GPS za
uključivanje ili isključivanje GPS-a.
3 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
4 Nakon dovršetka trčanja odaberite > Spremi.
Kalibriranje nožnog senzora
Nožni senzor sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini i
udaljenosti poboljšava se nakon nekoliko trčanja na otvorenom
uz korištenje GPS-a.
Treniranje s mjeračima snage
• Idite na www.garmin.com/intosports za popis ANT+ senzora
koji su kompatibilni s vašim uređajem (poput Vector™).
• Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku svog
mjerača snage.
• Prilagodite mjerač snage tako da odgovara vašim ciljevima i
sposobnostima (Postavljanje zona snage, stranica 13).
• Koristite upozorenja o vrijednostima izvan raspona kako biste
primili obavijest kada dosegnete određenu zonu snage
(Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona,
stranica 14).
• Prilagodite podatkovna polja za snagu (Prilagođavanje
zaslona s podacima, stranica 14).
• Držite za kalibriranje mjerača snage.
Postavljanje zona snage
Vrijednosti zona zadane su vrijednosti koje se ne podudaraju s
vašim mogućnostima. Ako znate svoj funkcionalni prag snage
(FTP), unesite ga i omogućite softveru automatski izračun vaših
zona snage. Zone možete podesiti ručno na uređaju ili pomoću
Garmin Connect računa.
1 Na početnom zaslonu odaberite > Moja statistika >
Korisnicki profil > Zone snage > Na temelju.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Vati kako biste pregledali i uredili zone u
vatima.
• Odaberite % FTP kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak funkcionalnog praga snage.
3 Odaberite FTP i unesite svoju vrijednost za FTP.
4 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
5 Po potrebi odaberite Minimum i unesite minimalnu vrijednost
snage.
Connect IQ™ funkcije
Korištenje mjenjača Shimano Di2™
®
Ako želite koristiti Di2 elektroničke mjenjače, najprije ih morate
upariti sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 8). Možete prilagoditi dodatna Di2 podatkovna polja
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 14). Na uređaju
Forerunner prikazuju se trenutne podešene vrijednosti kada je
senzor u načinu rada za podešavanje.
Connect IQ™ funkcije
Svom satu možete dodati Connect IQ značajke od Garmin i
drugih pružatelja usluga putem aplikacije Garmin Connect
Mobile. Sat možete prilagoditi promjenom lica sata, podatkovnih
polja, widgeta i aplikacija.
Izgledi sata: Omogućuje prilagođavanje izgleda sata.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Miniaplikacije: Brz pregled informacija, uključujući podatke
senzora i obavijesti.
Aplikacije: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer,
nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.
Preuzimanje Connect IQ funkcija
Prije preuzimanja Connect IQ funkcija iz aplikacije Garmin
Connect Mobile morate upariti svoj Forerunner uređaj i pametni
telefon s aplikacijom Garmin Connect Mobile.
> Connect
1 U aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite
IQ trgovina.
2 Odaberite svoj Forerunner uređaj.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 U miniaplikaciji uređaja odaberite Connect IQ trgovina.
4 Odaberite Connect IQ funkciju.
5 Odaberite Pošalji na uređaj i slijedite upute na zaslonu.
Miniaplikacije
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim miniaplikacijama
koje omogućuju brz pregled podataka. Nekim miniaplikacijama
potrebna je Bluetooth veza s kompatibilnim pametnim
telefonom.
Obavijesti: Obavještavaju vas o dolaznim pozivima i porukama
sukladno postavkama obavijesti na vašem pametnom
telefonu.
Praćenje aktivnosti: Bilježi broj dnevnih koraka, ciljni broj
koraka, prijeđenu udaljenost, potrošene kalorije i statistiku
spavanja.
VIRB daljinski upravljač
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
Prije upotrebe daljinske funkcije VIRB morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u korisničkom priručniku za seriju VIRB.
1 Uključite VIRB kameru.
2 Uparite VIRB kameru i svoj uređaj Forerunner (Uparivanje
ANT+ senzora, stranica 8).
3 Na uređaju Forerunner odaberite VIRB dodatna oprema.
Kada je VIRB dodatna oprema uparena, zaslon za VIRB
dodaje se zaslonima s podacima aktivnog profila.
13
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Pok./zaus.mjer.vrem. kako biste kamerom
upravljali pomoću mjerača vremena ( ).
Snimanje videozapisa automatski počinje ili se zaustavlja
uz Forerunner mjerač vremena.
• Odaberite Rucno kako biste kamerom upravljali putem
izbornika prečaca. Na zaslonu VIRB držite kako biste
upravljali kamerom.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine,
zone pulsa i zone snage. Uređaj te informacije koristi za
izračunavanje preciznih podataka o vježbanju.
1 Odaberite > Moja statistika > Korisnicki profil.
2 Odaberite opciju.
Profili aktivnosti
Profili aktivnosti su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na
temelju načina na koji ga koristite. Na primjer, zasloni postavki i
podataka razlikuju se kada uređaj koristite za trčanje ili za
vožnju bicikla.
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili upozorenja, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Promjena profila aktivnosti
Uređaj ima sedam zadanih profila aktivnosti. Mijenjati možete
bilo koji spremljeni profil aktivnosti.
SAVJET: Zadani profili aktivnosti koriste posebnu boju za
označavanje svih sportova. Multisport aktivnost mijenja se kako
mijenjaju boje.
1 Odaberite > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Po potrebi odaberite Naziv i unesite naziv profila.
4 Odaberite Boja i odaberite boju kojom će se istaknuti profil.
5 Odaberite Primijeni profil.
Stvaranje prilagođenog profila aktivnosti
1 Odaberite > Postavke > Profili aktivnosti > Dodaj novo.
2 Odaberite sport.
3
4
5
6
14
NAPOMENA: Zadani sportovi koriste zadanu ikonu. Ako
odaberete Drugo, možete odabrati različite ikone.
Odaberite boju za isticanje.
Odaberite naziv profila ili ga unesite prilagođeno ime.
Nazive profila uključujući broj, npr. Triatlon(2) možete
duplicirati.
Odaberite opciju:
• Odaberite Koristi zadano za stvaranje novih odredišta na
temelju zadanih postavki sustava.
• Odaberite postojeći profil kako biste stvorili svoj
prilagođeni profil na temelju spremljenih profila.
NAPOMENA: Ako stvarate prilagođeni multisport profil,
sustav će od vas tražiti da odaberete dva ili više profila i
uključite prijelaze.
Odaberite opciju:
• Odaberite Uredi postavke za prilagođavanje posebnih
postavki profila.
• Odaberite Gotovo za spremanje i korištenje prilagođenog
profila.
Brisanje profila aktivnosti
1 Odaberite > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
NAPOMENA: Aktivni se profil ne može izbrisati, kao ni profil
za jedan sport koji se nalazi unutar aktivnog multisport
profila.
3 Odaberite Ukloni profil > Da.
Postavke aktivnosti
Te postavke omogućuju prilagođavanje uređaja prema vašim
potrebama. Primjerice, možete prilagoditi zaslone s podacima i
omogućiti upozorenja i značajke vježbanja.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Zaslone s podacima možete prilagoditi prema svojim ciljevima
vježbanja ili dodatnoj opremi. Primjerice, jedan od zaslona s
podacima možete prilagoditi tako da prikazuje tempo dionice ili
zonu pulsa.
1 Odaberite > Postavke aktivnosti > Zasloni s podacima.
2 Odaberite zaslon.
3 Po potrebi odaberite Status > Ukljuceno kako biste
omogućili zaslon s podacima.
4 Po potrebi uredite broj podatkovnih polja.
5 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
Dodavanje sata
Zaslonu s podacima aktivnog profila možete dodati sat.
1 Odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite > Postavke aktivnosti > Zasloni s podacima
> Sat > Ukljuceno.
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za puls, tempo, vrijeme, udaljenost, takt i kalorije te
postavljanje vremenskih intervala za trčanje/hodanje.
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas kada
je uređaj iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti.
Primjerice, ako imate dodatni monitor pulsa, uređaj možete
postaviti tako da vas obavještava kada vam je puls ispod zone 2
i iznad zone 5 (Postavljanje zona pulsa, stranica 11).
1 Odaberite > Postavke aktivnosti > Upozorenja > Dodaj
novo.
2 Odaberite vrstu upozorenja.
Ovisno o dodatnoj opremi i profilu aktivnosti upozorenja
mogu biti o pulsu, tempu, brzini, kadenci i snazi.
3 Po potrebi uključite upozorenje.
4 Odaberite zonu ili unesite vrijednost za svako upozorenje.
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona
prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili
vibracijom ako su oni omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja,
stranica 16).
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
1 Odaberite > Postavke aktivnosti > Upozorenja > Dodaj
novo.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Prilagodjeno, odaberite poruku i vrstu
upozorenja.
• Odaberite Vrijeme, Udaljenost ili Kalorije.
3 Unesite vrijednost.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom
ako su oni omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja,
stranica 16).
Postavljanje upozorenja za odmor hodanjem
Neki programi za trčanje koriste redovite odmore hodanjem u
određeno vrijeme. Primjerice, tijekom dugotrajnog trčanja
možete postaviti uređaj tako da vas upozorava da trčite 4 minute
i zatim hodate 1 minutu te sve to potom ponavljate. Funkciju
Auto Lap možete koristiti kada koristite upozorenja za trčanje/
hodanje.
NAPOMENA: Upozorenja za odmor hodanjem dostupna su
samo ako koristite profile za trčanje.
1 Odaberite > Postavke aktivnosti > Upozorenja > Dodaj
novo.
2 Odaberite Trcanje/hodanje.
3 Unesite vrijeme za svaki interval trčanja.
4 Unesite vrijeme za svaki interval hodanja.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom
ako su oni omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja,
stranica 16).
®
Uređivanje upozorenja
1 Odaberite > Postavke aktivnosti > Upozorenja.
2 Odaberite upozorenje.
3 Uredite vrijednosti ili postavke upozorenja.
Trčanje uz metronom
Funkcija metronoma reproducira tonove ujednačenim ritmom
kako bi vam pomogla da poboljšate svoju izvedbu tako što ćete
trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu.
NAPOMENA: Metronom nije dostupan za profile za vožnju
bicikla ili plivanje.
1 Odaberite > Postavke aktivnosti > Metronom > Status >
Ukljuceno.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Udarci u minuti za unos vrijednosti na temelju
željene kadence.
• Odaberite Ucestalost upozorav. kako biste prilagodili
učestalost udaraca.
• Odaberite Zvukovi kako biste prilagodili zvuk metronoma.
3 Po potrebi odaberite Pregled kako biste prije trčanja
poslušali funkciju metronoma.
4 Odaberite BACK za povratak na zaslon mjerača vremena.
5 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
6 Krenite na trčanje.
Metronom se automatski uključuje.
7 Za vrijeme trčanja odaberite za pregledavanje zaslona
metronoma.
8 Po potrebi držite za promjenu postavki metronoma.
Korištenje funkcije Auto Pause
®
Možete koristiti funkciju Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je funkcija korisna ako
vaša aktivnost obuhvaća semafore ili druga mjesta gdje trebate
usporiti ili stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
1 Odaberite > Postavke aktivnosti > Auto Pause.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
Prilagođavanje vašeg uređaja
• Odaberite Prilagodjeno kako biste automatski zaustavili
brojač kada se vaš tempo ili brzina spusti ispod određene
vrijednosti.
Auto Lap
NAPOMENA: Funkcija Auto Lap ne radi za vrijeme intervalnog
ili prilagođenog vježbanja ili u načinu rada za bazene.
Označavanje dionica po udaljenosti
Funkciju Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ta je funkcija korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima jedne aktivnosti
trčanja (primjerice, svake milje ili svakih 5 kilometara).
1 Odaberite > Postavke aktivnosti > Dionice > Udalj.
autom. dionice.
2 Odaberite udaljenost.
Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Uređaj se oglašava i zvučnim
signalima ili vibracijom ako su oni omogućeni (Postavljanje
zvukova uređaja, stranica 16).
Prema potrebi možete prilagoditi zaslone s podacima kako bi
prikazivali dodatne podatke o dionici.
Prilagođavanje poruke upozorenja o dionici
Možete prilagoditi jedno ili dva podatkovna polja koja se
pojavljuju u poruci upozorenja o dionici.
1 Odaberite > Postavke aktivnosti > Dionice >
Upozorenje o dionici.
2 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
3 Odaberite Pregled (nije obavezno).
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Značajku automatskog pomicanja možete koristiti za
automatsko kruženje kroz sve zaslone s podacima o vježbanju
dok je uključen brojač vremena.
1 Odaberite > Postavke aktivnosti > Automat. pomicanje.
2 Odaberite brzinu prikaza.
Korištenje UltraTrac načina rada
Prije korištenja UltraTrac načina rada prvo na otvorenom trčite
nekoliko puta uz korištenje normalnog GPS-a kako bi se uređaj
kalibrirao.
UltraTrac način rada možete koristiti za dugotrajne aktivnosti.
UltraTrac način rada je postavka GPS-a koja zbog štednje
baterije povremeno uključuje GPS. Kada je GPS isključen,
uređaj brzinu i udaljenost izračunava pomoću mjerača brzine.
Točnost podataka o brzini, udaljenosti i tragu smanjena je u
UltraTrac načinu rada. Točnost podataka poboljšava se nakon
nekoliko trčanja na otvorenom uz korištenje GPS-a.
Odaberite > Postavke aktivnosti > GPS > UltraTrac.
SAVJET: Za dugotrajne aktivnosti razmislite o drugim
mogućnostima štednje energije (Maksimalno produljenje
vijeka trajanja baterije, stranica 18).
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede
energije
Postavke trajanja utječu na to koliko dugo uređaj ostaje u načinu
rada za vježbanje, primjerice, kada čekate početak utrke.
Odaberite > Postavke aktivnosti > Vrijeme do aktiviranja
nacina ustede energije.
Normalno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 5 minuta neaktivnosti.
Produljeno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 25 minuta
neaktivnosti. Produženi način rada može skratiti trajanje
baterije između dva punjenja.
15
Postavke praćenja aktivnosti
Odaberite > Postavke > Pracenje aktivnosti.
Status: Omogućuje funkciju praćenja aktivnosti.
Prikazi na satu: Korake prikazuje na zaslonu s prikazom
vremena.
Upozor. za kretanje: Prikazuje poruku i traku podsjetnika na
kretanje na zaslonu s prikazom vremena. Uređaj se oglašava
i zvučnim signalima ili vibracijom ako su oni omogućeni
(Postavljanje zvukova uređaja, stranica 16).
Telefonske obavijesti
Za telefonske obavijesti potrebno je upariti kompatibilni pametni
telefon s uređajem Forerunner. Kada telefon primi poruku,
poslat će obavijest na vaš uređaj.
Omogućavanje Bluetooth obavijesti
1 Odaberite > Postavke > Bluetooth > Pametne
2
3
4
5
Prikaz obavijesti
1 Kada se na uređaju Forerunner prikaže obavijest, odaberite
>
Upravljanje obavijestima
Obavijestima koje se prikazuju na uređaju Forerunner možete
upravljati pomoću kompatibilnog mobilnog uređaja.
Odaberite opciju:
• Ako koristite uređaj iOS , pomoću postavki centra za
obavijesti na mobilnom uređaju odaberite stavke koje će
se prikazivati na uređaju.
• Ako koristite uređaj Android™, pomoću postavki aplikacije
Garmin Connect odaberite stavke koje će se prikazivati na
uređaju.
®
Postavke sustava
Odaberite > Postavke > Sustav.
• Jezik (Promjena jezika uređaja, stranica 16)
• Postavke vremena (Postavke vremena, stranica 16)
• Postavke pozadinskog osvjetljenja (Postavke pozadinskog
osvjetljenja, stranica 16)
• Postavke zvuka (Postavljanje zvukova uređaja, stranica 16)
• Postavke jedinice (Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 16)
• Postavke satelita (Promjena postavki satelita, stranica 16)
• Postavke formata (Postavke formata, stranica 16)
• Postavke snimanja podataka (Postavke snimanja podataka,
stranica 16)
Promjena jezika uređaja
Odaberite
> Postavke > Sustav > Jezik.
Postavke vremena
Odaberite > Postavke > Sustav > Sat.
Format za vrijeme: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
16
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal, uređaj
automatski očitava vašu vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Ručno podešavanje vremena
Prema zadanim se postavkama vrijeme automatski postavlja
kada uređaj primi satelitske signale.
1 Odaberite > Postavke > Sustav > Sat > Postavi vrijeme
> Rucno.
2 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme.
Postavljanje alarma
obavijesti.
Odaberite Tijekom aktivnosti.
Odaberite Iskljuceno, Prikazi samo pozive ili Prikazi sve.
Odaberite Ne tijekom aktivnosti.
Odaberite Iskljuceno, Prikazi samo pozive ili Prikazi sve.
NAPOMENA: Možete mijenjati zvuk obavijesti.
jednu od mogućnosti:
• Odaberite kako biste vidjeli cijelu obavijesti.
• Odaberite kako biste odbili obavijest.
2 Kako biste vidjeli sve obavijesti, po potrebi odaberite
Pametne obavijesti.
Postavi vrijeme: Omogućuje ručno ili automatsko postavljanje
vremena prema GPS položaju.
Pozadina: Omogućuje odabir crne ili bijele pozadine.
Koristi boju profila: Postavljanje boje kojom se ističe zaslon s
prikazom vremena na boju profila aktivnosti.
1 Odaberite > Postavke > Alarm > Status > Ukljuceno.
2 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme.
Postavke pozadinskog osvjetljenja
Odaberite > Postavke > Sustav > Pozadinsko osvjetljenje.
Nacin rada: Postavljanje pozadinskog osvjetljenja na ručno
uključivanje ili za tipke i upozorenja.
Istek: Prilagođavanje trajanja vremena prije negoli se
pozadinsko osvjetljenje isključi.
Postavljanje zvukova uređaja
Zvukovi uređaja uključuju tonove tipki, tonove upozorenja i
vibracije.
Odaberite > Postavke > Sustav > Zvukovi.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo, brzinu i
težinu.
1 Odaberite > Postavke > Sustav > Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu.
Promjena postavki satelita
Uređaj zadano koristi GPS za lociranje satelita. Radi boljih
performansi u zahtjevnim okruženjima i brže pronalaženje GPS
položaja možete omogućiti GPS i GLONASS. Kada se
istovremeno koriste GPS i GLONASS, baterija se brže troši
nego kada se koristi samo GPS.
Odaberite > Postavke > Sustav > GLONASS.
Postavke formata
Odaberite > Postavke > Sustav > Formatiranje.
Preferirani tempo/brzina: Postavljanje uređaja da prikazuje
brzinu ili tempo trčanja, vožnje bicikla ili drugih aktivnosti.
Ova preferenca utječe na više mogućnosti treniranja, povijest
i upozorenja.
Pocetak tjedna: Postavljanje prvog dana u tjednu za tjedne
ukupne rezultate.
Postavke snimanja podataka
Odaberite > Postavke > Sustav > Snimanje podataka.
Pametni: Snimanje ključnih točaka na kojima možete promijeniti
smjer, tempo ili puls. Zapisi o aktivnosti su manji pa u
memoriju uređaja možete spremiti više aktivnosti.
Svaku sekunde: Snimanje točaka svake sekunde. Stvara vrlo
detaljan zapis o vašoj aktivnosti i povećava veličinu zapisa o
aktivnosti.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Informacije o uređaju
Specifikacije
Forerunner Specifikacije uređaja
Vrsta baterije
Ugrađena litij-ionska baterija koja se može puniti
Trajanje baterije
Više od 4 mjeseca kao sat
Do 1 mjesec kao sat s uključenim praćenjem
aktivnosti
Do 40 sati u UltraTrac načinu rada
Do 24 sata kada se koristi samo GPS
Do 20 sati kada se koristi GPS i GLONASS
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon
temperature za
punjenje
Od 0 º do 40 ºC (od 32 º do 104 ºF)
Radijska
ANT+ bežični komunikacijski protokol od 2,4 GHz
frekvencija/protokol Bluetooth Smart bežična tehnologija
Wi‑Fi bežična tehnologija
Vodootpornost
5 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Specifikacije za HRM-Swim i specifikacije za HRM-Tri
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032 (3 V)
Trajanje baterije: HRMSwim
Do 18 mjeseci (uz upotrebu 3 h tjedno)
Trajanje baterije: HRM-Tri Do 10 mjeseci za treniranje za triatlon
(približno 1 h dnevno)
Raspon radne
temperature
Od -10 º do 50 ºC (od 14 º do 122 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Vodootpornost
5 ATM*
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Zamjenjive baterije
UPOZORENJE
Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
Bateriju držite izvan dohvata djece.
Baterije nikad ne stavljajte u usta. Ako ih progutate, obratite se
liječniku ili lokalnom centru za kontrolu otrova.
Zamjenjive baterije u obliku kovanica mogu sadržavati perklorat.
Na njih se mogu primjenjivati posebni uvjeti rukovanja.
Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
OPREZ
Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za
zbrinjavanje otpada.
Zamjena baterije HRM-Swim i baterije HRM-Tri
1 Uklonite poklopac À s modula monitora pulsa.
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
HRM-Run Specifikacije uređaja
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032 (3 V)
Trajanje baterije
1 godina (1 h dnevno)
Vodootpornost
3 ATM*
NAPOMENA: Ovaj proizvod ne prikazuje puls
tijekom plivanja.
Raspon radne
temperature
Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 30 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Informacije o uređaju
2 Pomoću malog križnog odvijača (00) izvadite četiri vijka s
prednje strane modula.
3 Izvadite poklopac i bateriju.
4 Pričekajte 30 sekundi.
5 Ispod dva plastična jezičca Á umetnite novu bateriju tako da
je pozitivan pol okrenut prema gore.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
Brtva za O-prsten trebala bi ostati na vanjskom dijelu
podignutog plastičnog prstena.
6 Vratite prednji poklopac i četiri vijka.
Pogledajte položaj prednjeg poklopca. Izdignuti vijak Â
trebao bi odgovarati rupi za izdignuti vijak na prednjem
poklopcu.
NAPOMENA: Nemojte ih prečvrsto stegnuti.
7 Zamijenite poklopac.
Nakon zamjene baterije monitora pulsa možda ga treba ponovo
upariti s uređajem.
17
Zamjena baterije za HRM-Run
1 Pomoću malog odvijača tvrtke Phillips izvadite četiri vijka sa
stražnje strane modula.
2 Izvadite poklopac i bateriju.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
1 Držite 15 sekundi.
Uređaj će se isključiti.
2 Držite jednu sekundu kako biste uključili uređaj.
Brisanje korisničkih podataka
3 Pričekajte 30 sekundi.
4 Umetnite novu bateriju s pozitivnom stranom okrenutom
prema gore.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
5 Stavite stražnji poklopac i četiri vijka.
NAPOMENA: Nemojte ih prečvrsto stegnuti.
Nakon zamjene baterije monitora pulsa možda ga treba ponovo
upariti s uređajem.
Rješavanje problema
Podrška i nadogradnja
Garmin Express (www.garmin.com/express) omogućuje
jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
Dodatne informacije
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
◦ Povežite uređaj s Garmin Connect računom pomoću Wi‑Fi
bežične mreže.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
18
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati korisnički unesene podatke,
ali nećete izbrisati povijest.
1 Držite .
2 Odaberite Da kako biste isključili uređaj.
3 Dok držite , držite kako biste uključili uređaj.
4 Odaberite Da.
Vraćanje svih zadanih postavki
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije i
povijest aktivnosti.
Sve postavke možete vratiti natrag na tvornički zadane
vrijednosti.
Odaberite > Postavke > Sustav > Vracanje zadanih
postavki > Da.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, verziju GPS softvera i
informacije o softveru.
Odaberite > Postavke > Sustav > O uredjaju.
Nadogradnja softvera
Prije ažuriranja softvera uređaja morate imati Garmin Connect
račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Tijekom postupka ažuriranja nemojte isključivati uređaj iz
računala.
NAPOMENA: Ako ste već koristili aplikaciju Garmin Express
za postavljanje uređaja s Wi‑Fi mrežom, Garmin Connect
može automatski preuzeti dostupna ažuriranja softvera na
uređaj kada se povezuje pomoću Wi‑Fimreže.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke
pozadinskog osvjetljenja, stranica 16).
• Skratite trajanje do prelaska u način rada sata (Postavke
vremena do aktiviranja načina uštede energije, stranica 15).
• Isključite praćenje aktivnosti (Praćenje aktivnosti, stranica 3).
• Odaberite Pametni snimanje u intervalima (Postavke
snimanja podataka, stranica 16).
• Isključite GLONASS (Promjena postavki satelita, stranica 16).
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju (Isključivanje
Bluetooth tehnologije, stranica 7).
• Isključite Wi‑Fi bežičnu tehnologiju (Isključivanje Wi‑Fi
tehnologije, stranica 7).
Rješavanje problema
Zaključavanje i otključavanje tipki uređaja
Tipke uređaja možete zaključati kako biste izbjegli slučajno
pritiskanje tipki za vrijeme aktivnosti.
1 Držite za prikaz izbornika prečaca.
2 Odaberite Zakljucaj uredjaj.
3 Za otključavanje tipki držite .
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje
Broj dnevnih koraka ponovno se postavlja svaki dan u ponoć.
Ako se umjesto vašeg broja koraka prikazuju crtice,
omogućite uređaju da primi satelitske signale i automatski
postavi vrijeme.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Ponovno navlažite elektrode i kontaktne umetke (ako je
moguće).
• Pritegnite traku oko prsa.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta.
• Pridržavajte se uputa o održavanju (Održavanje HRM-Run
dodatne opreme, stranica 10).
• Nosite pamučnu majicu ili obje strane trake dobro namočite.
Sintetička vlakna koja se trljaju po monitoru pulsa ili ga
dodiruju stvaraju statički elektricitet koji utječe na signale
pulsa.
• Odmaknite se od izvora koji mogu utjecati na monitor pulsa.
Izvori smetnji mogu biti snažna elektromagnetska polja, neki
bežični senzori na 2,4 GHz, visokonaponski vodovi
dalekovoda, električni motori, pećnice, mikrovalne pećnice,
bežični telefoni na 2,4 GHz i pristupne točke za bežični LAN.
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
% FTP: Trenutačna izlazna snaga kao postotak funkcionalnog
praga snage.
%HRR: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za
puls u mirovanju).
Balans: Trenutni balans snage lijevo/desno.
Balans dionice: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu dionicu.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Brzina zaveslaja: Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Brzina zaveslaja posljednjeg intervala: Prosječan broj
zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnjeg dovršenog
intervala.
Brzina zaveslaja tijekom intervala: Prosječan broj zaveslaja u
minuti (z/min) tijekom trenutnog intervala.
Brzina zaveslaja zadnje duljine: Prosječan broj zaveslaja u
minuti (z/min) tijekom zadnje prijeđene duljine bazena.
Brzine: Prednji i stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru Di2.
Di2 – baterija: Prestali kapacitet baterije senzora Di2.
Dionica %HRR: Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan
puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu dionicu.
Dionica - HR %Maks.: Prosječan postotak maksimalnog pulsa
za trenutnu dionicu.
Dodatak
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Duljine: Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutne
aktivnosti.
Duljine intervala: Broj duljina bazena dovršenih tijekom
trenutnog intervala.
Efekt vjezbanja: Trenutačni učinak (1,0 do 5,0) na vašu
aerobnu kondiciju.
Int. maks. %HRR: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutni
interval plivanja.
Int. maks. %maks: Maksimalan postotak maksimalnog pulsa za
trenutni interval plivanja.
Int. prosj. pulsa: Prosječan puls za trenutni interval plivanja.
Intensity Factor: Intensity Factor™ za trenutačnu aktivnost.
Interv. maksimal. pulsa: Maksimalan puls zabilježen u
trenutnom intervalu plivanja.
Interv. prosj. %maks.: Prosječan postotak maksimalnog pulsa
za trenutni interval plivanja.
Interval prosjecnog %HRR: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačni
interval plivanja.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječan takt za trenutnu
dionicu.
Kadenca dionice: Trčanje. Prosječan takt za trenutnu dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječan takt za
posljednju dovršenu dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Trčanje. Prosječan takt za posljednju
dovršenu dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Kut faze snage – desno: Trenutna faza snage za desnu nogu.
Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi
pozitivna snaga.
Kut faze snage – lijevo: Trenutna faza snage za lijevu nogu.
Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi
pozitivna snaga.
Maksim. snaga: Najviša izlazna snaga za trenutnu aktivnost.
Maksimalna brzina: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Maksimalna snaga dionice: Najviša izlazna snaga za
trenutačnu dionicu.
Mjerac vremena: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Mjerac vremena odmora: Mjerač vremena za trenutni odmor
(plivanje u bazenu).
Nadm. visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Nauticka brzina: Trenutna brzina u čvorovima.
Nauticka udaljenost: Prijeđena udaljenost u nautičkim metrima
ili nautičkim stopama.
Normalized Power: Normalized Power™ za trenutačnu
aktivnost.
19
Normalized Power za dionicu: Prosječna vrijednost
Normalized Power za trenutačnu dionicu.
Normalized Power za posljednju dionicu: Prosječna
vrijednost Normalized Power za posljednju dovršenu dionicu.
Okomita oscilacija: Količina poskakivanja tijekom trčanja.
Okomito kretanje vašeg trupa, mjereno u centimetrima za
svaki korak.
Okomita oscilacija po dionici: Prosječna količina okomite
oscilacije za trenutačnu dionicu.
Omjer brzina: Broj zubaca na prednjem i stražnjem mjenjaču
brzine bicikla.
Ponavlj. ukljuc.: Mjerač vremena posljednjeg intervala i trenutni
odmor (plivanje u bazenu).
Pr.k.f.sn.tr.dion.–desno: Prosječna faza snage za desnu nogu
za trenutnu dionicu.
Pr.kut faze snage tren.dion.–lijevo: Prosječna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu dionicu.
Pr. vrsni kut faze snage u dionici – desno: Prosječna vršna
faza snage za desnu nogu za trenutnu dionicu.
Prednji mjenjac: Prednji mjenjač brzine bicikla na senzoru Di2.
Prosj.sn.za 10 s: Prosjek kretanja u posljednjih 10 sekundi za
izlaznu snagu.
Prosj.sn.za 3 s: Prosjek kretanja u zadnje tri sekunde za
izlaznu snagu.
Prosj. vrsni kut faze snage u dionici – lijevo: Prosječna vršna
faza snage za lijevu nogu za trenutnu dionicu.
Prosjecan SWOLF: Prosječan swolf rezultat za trenutnu
aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i
broja zaveslaja za tu duljinu (Terminologija za plivanje,
stranica 2). Prilikom plivanja u otvorenim vodama za
izračunavanje swolf rezultata koristi se duljina od 25 metara.
Prosjecan tempo: Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.
Prosjecna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Prosjecna brzina zaveslaja: Prosječan broj zaveslaja u minuti
(z/min) tijekom trenutne aktivnosti.
Prosjecna kadenca: Biciklizam. Prosječan takt za trenutnu
aktivnost.
Prosjecna kadenca: Trčanje. Prosječan takt za trenutnu
aktivnost.
Prosjecna okomita oscilacija: Prosječna količina okomite
oscilacije za trenutačnu aktivnost.
Prosjecna snaga: Prosječna izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Prosjecna udaljenost po zaveslaju: Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom trenutne aktivnosti.
Prosjecna vertikalna brzina u 30 s: Prosjek kretanja u 30
sekundi za vertikalnu brzinu.
Prosjecni %HRR: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu aktivnost.
Prosjecni balans: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu aktivnost.
Prosjecni kut faze snage – desno: Prosječna faza snage za
desnu nogu za trenutnu aktivnost.
Prosjecni kut faze snage – lijevo: Prosječna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu aktivnost.
Prosjecni puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosjecni puls %maks.: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu aktivnost.
Prosjecni vrsni kut faze snage – desno: Prosječna vršna faza
snage za desnu nogu za trenutnu aktivnost.
Prosjecni vrsni kut faze snage – lijevo: Prosječna vršna faza
snage za lijevu nogu za trenutnu aktivnost.
20
Prosjecni zaveslaji/duljina: Prosječan broj zaveslaja po duljini
tijekom trenutne aktivnosti.
Prosjecno vrijeme dionice: Prosječno vrijeme dionice za
trenutnu aktivnost.
Prosjecno vrijeme dodira s tlom: Prosječno vrijeme dodira s
tlom za trenutačnu aktivnost.
Prosjek balansa za 10 s: Prosječni balans snage lijevo/desno
za intervale mjerenja od 10 sekundi.
Prosjek balansa za 30 s: Prosječni balans snage lijevo/desno
za intervale mjerenja od 30 sekundi.
Prosjek balansa za 3 s: Prosječni balans snage lijevo/desno za
intervale mjerenja od 3 sekunde.
Prosjek snage za 30 s: Prosjek kretanja u posljednjih 30
sekundi za izlaznu snagu.
Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
PSP: Pomak od središta platforme. Pomak od središta platforme
je mjesto na platformi pedale na koje se primjenjuje sila.
PSP – dionica: Prosječan pomak od središta platforme za
trenutnu dionicu.
PSP – prosjek: Prosječan pomak od središta platforme za
trenutnu aktivnost.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Puls %maks.: Postotak maksimalnog pulsa.
Puls po dionici: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Rad: Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u kilodžulima.
Ravnomj. okr. pedala: Mjerenje koje pokazuje koliko
ravnomjerno biciklist primjenjuje silu na pedale za vrijeme
svakog okreta pedale.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Snaga: Trenutna izlazna snaga u vatima.
Snaga dionice: Prosječna izlazna snaga za trenutnu dionicu.
Snaga posljednje dionice: Prosječna izlazna snaga za zadnju
dovršenu dionicu.
Snaga po tezini: Količina trenutne izlazne snage u vatima po
kilogramu.
Straznji mjenjac: Stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru Di2.
SWOLF intervala: Prosječan swolf rezultat za trenutni interval.
SWOLF posljednjeg intervala: Prosječan swolf rezultat za
zadnji dovršeni interval.
SWOLF zadnje duljine: Swolf rezultat za zadnju prijeđenu
duljinu bazena.
Tempo: Trenutni tempo.
Tempo intervala: Prosječan tempo za trenutni interval plivanja.
Tempo po dionici: Prosječan tempo za trenutnu dionicu.
Tempo posljednjeg intervala: Prosječan tempo za posljednji
dovršeni interval plivanja.
Tempo zad. d.: Prosječan tempo za posljednju dovršenu
dionicu.
Tempo zadnje duljine: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu duljinu bazena.
Training Stress Score: Training Stress Score™ za trenutačnu
aktivnost.
Trajanje sjedenja: Vrijeme okretanja pedala u sjedećem
položaju za trenutnu aktivnost.
Trajanje sjedenja tijekom dionice: Vrijeme okretanja pedala u
sjedećem položaju za trenutnu dionicu.
Dodatak
Trajanje stajanja: Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju
za trenutnu aktivnost.
Trajanje stajanja tijekom dionice: Vrijeme okretanja pedala u
stojećem položaju za trenutnu dionicu.
Ucink.zateznog momenta: Mjerenje koje pokazuje koliko
učinkovito biciklist okreće pedale.
Udalj. po zaves. posljednjeg intervala: Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom zadnjeg dovršenog intervala.
Udaljen. po zaveslaju tijekom intervala: Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom trenutnog intervala.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost intervala: Prijeđena udaljenost za trenutni interval
plivanja.
Udaljenost posljednjeg intervala: Prijeđena udaljenost za
posljednji dovršeni interval plivanja.
Udaljenost zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vr.k.f.sn.–desno: Vršna faza snage za desnu nogu. Vršna faza
snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi vršni dio snage
vožnje.
Vrij. zad. dion.: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu
dionicu.
Vrijeme dionice: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme dodira s tlom: Trajanje svakog koraka koji provedete
na tlu tijekom trčanja, mjereno u milisekundama. Vrijeme
dodira s tlom ne računa se tijekom hodanja.
Vrijeme dodira s tlom u dionici: Prosječno vrijeme dodira s
tlom za trenutačnu dionicu.
Vrijeme intervala: Vrijeme štoperice za trenutni interval
plivanja.
Vrijeme posljednjeg intervala: Vrijeme štoperice za posljednji
dovršeni interval plivanja.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili
snage.
Vrsni kut faze sn.– lijevo: Vršna faza snage za lijevu nogu.
Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi
vršni dio snage vožnje.
Vrsta zaveslaja intervala: Trenutna vrsta zaveslaja za interval.
Vrsta zaveslaja zadnje duljine: Vrsta zamaha koja se koristi
tijekom posljednje prijeđene duljine bazena.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zaveslaji: Ukupan broj zaveslaja za trenutnu aktivnost.
Zaveslaji/duljina tijekom intervala: Prosječan broj zaveslaja
po duljini tijekom posljednjeg dovršenog intervala.
Zaveslaji intervala: Ukupan broj zaveslaja za trenutni interval.
Zaveslaji posljednjeg intervala: Ukupan broj zaveslaja za
zadnji dovršeni interval.
Zaveslaji zadnje duljine: Ukupan broj zaveslaja za zadnju
prijeđenu duljinu bazena.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Zona snage: Trenutni raspon izlazne snage (1 do 7) na temelju
FTP postavki ili prilagođenih postavki.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
Dodatak
21
Veličina i opseg kotača
Licencni ugovor za softver
Veličina kotača označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete koristiti i jedan od kalkulatora na
internetu.
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja
treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane. Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.
Veličina kotača
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C cjevasti
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
22
Dodatak
Indeks
A
alarmi 16
ANT+ senzori 8, 13
uparivanje 8
aplikacije 6, 7, 13
pametni telefon 7
Auto Lap 15
Auto Pause 15
Automatsko pomicanje 15
B
baterija
maksimiziranje 7, 15, 18
punjenje 1
zamjena 17, 18
biciklizam 12
Bluetooth tehnologija 1, 6, 7, 16
brisanje
osobni rekordi 5
povijest 6
svi korisnički podaci 6, 18
brzina 16
C
cilj 5
ciljevi 5
Connect IQ 13
Č
čišćenje uređaja 9, 10, 17
D
dinamika trčanja 10, 11
dionice 1
dodaci 8, 18
dodatna oprema 13
duljine 2
G
Garmin Connect 4, 6–8, 13
spremanje podataka 6
Garmin Express 7
nadogradnja softvera 18
registriranje uređaja 18
GLONASS 16
GPS 1, 3, 15, 16
signal 18
I
ID jedinice 18
ikone 1
intenzivno vježbanje 2, 3
intervali 2
vježbanje 4
intervali hodanja 15
izbornik 1
izgledi sata 13
J
jezik 16
K
kadenca 10, 14, 15
kalendar 4
Kalendar 4
kalorija, upozorenja 14
karte 7
nadogradnja 18
koordinate 7
korisnički podaci, brisanje 6
korisnički profil 14
L
licencni ugovor za softver 22
lokacije 7
brisanje 7
uređivanje 7
M
maksimalni VO2 4, 5, 11, 12, 21
metronom 15
mjerač vremena 1, 2, 5
mjerne jedinice 16
multisport 2, 5
N
način rada sata 15, 18
način rada za spavanje 3
nadmorska visina 7
nadogradnje, softver 18
navigacija 7
zaustavljanje 8
nožni senzor 1, 13
O
obavijesti 16
okomita oscilacija 10
oporavak 12
osobni rekordi 5
brisanje 5
P
pametni telefon 13
aplikacije 6, 7
uparivanje 7
pedometar 13
plivanje 2, 3, 6, 9
podaci
prijenos 6
snimanje 16
spremanje 6, 9
podatkovna polja 13, 14, 19
ponovno postavljanje uređaja 18
popis 5
slanje na računalo 6
postavke 14, 16, 18
uređaj 16
postavke sustava 16
povijest 5–7, 16
brisanje 6
pozadinsko osvjetljenje 1, 16
praćenje aktivnosti 3, 16
prečaci 1
predviđeno vrijeme završetka 4
prijenos podataka 7
prilagođavanje uređaja 14
profili 2, 14
aktivnosti 1, 2
korisnik 14
puls 1, 14
monitor 8–12, 17–19
zone 6, 11
Puls, zone 21
punjenje 1
tipke 1, 17, 19
tonovi 15, 16
trening, planovi 4
trening u zatvorenom 3, 13
treniranje 1, 4–6, 15
planovi 4
treniranje za triatlon 2
U
udaljenost, upozorenja 14
UltraTrac 15
uparivanje, pametni telefon 7
uparivanje ANT+ senzora 8
upozorenja 14, 15
USB 18
prekid veze 6
utrkivanje 5
V
veličina bazena 3
veličine kotača 22
vibracija 16
VIRB daljinski upravljač 13
Virtual Partner 4, 5
vježbanje 4
učitavanje 4
vremenske zone 16
vrijeme 14, 16
postavke 16
upozorenja 14
vrijeme dodira s tlom 10
W
Wi‑Fi 1, 18
povezivanje 7
widgeti 13
Z
zaključavanje, tipke 19
zamjena baterije 17, 18
zaslon 16
zaveslaji 2
zone
puls 11
snaga 13
vrijeme 16
R
registracija proizvoda 18
registriranje uređaja 18
rješavanje problema 9, 11, 18, 19
S
sat 14, 16
satelitski signali 18
senzori za brzinu i takt 1
snaga (sila) 1
mjerači 12, 13
zone 13
softver
nadogradnja 18
verzija 18
specifikacije 17
spremanje aktivnosti 1, 2
staze 8
brisanje 8
učitavanje 8
swolf rezultat 2
T
tempo 14, 16
Indeks
23
support.garmin.com
Srpanj 2018
190-01765-46_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising