Garmin | Forerunner® 920XT | Garmin Forerunner® 920XT Priročnik za uporabo

Garmin Forerunner® 920XT Priročnik za uporabo
Forerunner 920XT
®
Priročnik za uporabo
© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Forerunner , VIRB in Virtual Partner so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih
državah. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™ in Vector™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni
dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google, Inc. Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. The Cooper Institute in
vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Di2™ je blagovna znamka družbe Shimano, Inc. Shimano je registrirana blagovna znamka družbe Shimano, Inc.
Napredno analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. iOS je registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc., ki jo v skladu z licenco uporablja družba Apple Inc. Mac je registrirana
blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) in Normalized Power™ (NP) so blagovne znamke družbe Peaksware, LLC. Windows je
registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Wi‑Fi je registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Druge zaščitene in blagovne
znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je potrjen v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: F4XRGT00, A02293, B02293
Kazalo vsebine
Brisanje proge ........................................................................ 8
Ustavitev navigacije .................................................................... 8
Uvod ................................................................................ 1
Senzorji ANT+ ................................................................. 8
Tipke ........................................................................................... 1
Ikone stanja ............................................................................ 1
Tek .............................................................................................. 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Prihranek časa z bližnjičnim menijem ......................................... 1
Združevanje senzorjev ANT+ ..................................................... 8
Združljivi merilniki srčnega utripa ................................................ 8
Dodatna oprema HRM-Swim ................................................. 8
Dodatna oprema HRM-Tri ...................................................... 9
Dodatna oprema HRM-Run ................................................... 9
Dinamika teka ...................................................................... 10
Nastavljanje območij srčnega utripa .................................... 11
Približne ocene najvišjega VO2 ........................................... 11
Svetovalec za okrevanje ...................................................... 12
Srčni utrip med regeneracijo ................................................ 12
Senzor korakov ......................................................................... 12
Tek s senzorjem korakov ..................................................... 12
Umerjanje senzorja korakov ................................................ 13
Vadba z merilniki moči .............................................................. 13
Nastavitev območij moči ...................................................... 13
Uporaba prestavnih ročic Shimano® Di2™ .............................. 13
Vadba............................................................................... 2
Dejavnosti z več športi ................................................................ 2
Spreminjanje profilov dejavnosti med dejavnostjo ................. 2
Vadba za triatlon ......................................................................... 2
Plavanje ...................................................................................... 2
Plavanje z napravo Forerunner .............................................. 2
Plavanje v odprtih vodah ........................................................ 3
Sledenje dejavnostim .................................................................. 3
Vklop sledenja dejavnostim ................................................... 3
Uporaba opozorila za gibanje ................................................ 3
Samodejni cilj ......................................................................... 3
Sledenje spanju ..................................................................... 3
Vadba v zaprtih prostorih ............................................................ 3
Vadbe ......................................................................................... 3
Spremljanje vadbe v spletu .................................................... 3
Začetek vadbe ....................................................................... 4
Koledar vadb .......................................................................... 4
Intervalne vadbe ......................................................................... 4
Ustvarjanje intervalne vadbe .................................................. 4
Začetek intervalne vadbe ....................................................... 4
Ustavitev vadbe ..................................................................... 4
Ogled predvidenih časov tekem ................................................. 4
Uporaba funkcije Virtual Partner ................................................. 4
Nastavitev cilja vadbe ................................................................. 4
Preklic cilja vadbe .................................................................. 5
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo ............................................ 5
Osebni rekordi ............................................................................ 5
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 5
Obnovitev osebnega rekorda ................................................. 5
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 5
Brisanje vseh osebnih rekordov ............................................. 5
Zgodovina....................................................................... 5
Ogled zgodovine ......................................................................... 5
Zgodovina več športov ........................................................... 5
Zgodovina plavanja ................................................................ 5
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa ...................... 5
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ............................................. 5
Brisanje zgodovine ..................................................................... 6
Upravljanje podatkov .................................................................. 6
Brisanje datotek ..................................................................... 6
Izključitev kabla USB ............................................................. 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Uporaba storitve Garmin Connect ......................................... 6
Povezane funkcije Bluetooth ................................................. 6
Povezane funkcije Wi‑Fi ........................................................ 6
Navigacija........................................................................ 7
Dodajanje zemljevida .................................................................. 7
Oznake na zemljevidu ................................................................ 7
Označevanje lokacije .................................................................. 7
Ogled trenutne nadmorske višine in koordinat ...................... 7
Urejanje lokacije ..................................................................... 7
Brisanje lokacije ..................................................................... 7
Navigacija do shranjene lokacije ................................................ 7
Navigacija nazaj na začetek ....................................................... 7
Proge .......................................................................................... 8
Spremljanje proge v spletu .................................................... 8
Ogled podrobnosti proge ....................................................... 8
Kazalo vsebine
Funkcije Connect IQ™................................................. 13
Prenos funkcij Connect IQ ........................................................ 13
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ................... 13
Pripomočki ................................................................................ 13
Daljinski upravljalnik za VIRB .............................................. 13
Prilagajanje naprave.................................................... 13
Nastavitev uporabniškega profila ............................................. 13
Profili dejavnosti ........................................................................ 14
Spreminjanje profila dejavnosti ............................................ 14
Ustvarjanje profila dejavnosti po meri .................................. 14
Brisanje profila dejavnosti .................................................... 14
Nastavitve dejavnosti ................................................................ 14
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ...................................... 14
Opozorila .............................................................................. 14
Tek z metronomom .............................................................. 15
Uporaba funkcije Auto Pause® ............................................ 15
Auto Lap ...............................................................................15
Prilagajanje sporočila v opozorilu o krogu ........................... 15
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 15
Uporaba načina UltraTrac .................................................... 15
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo ....... 15
Nastavitve sledenja dejavnostim .............................................. 15
Obvestila telefona ..................................................................... 15
Omogočanje Bluetooth Obvestil .......................................... 15
Ogled obvestil ...................................................................... 15
Upravljanje obvestil .............................................................. 16
Nastavitve sistema .................................................................... 16
Spreminjanje jezika naprave ................................................ 16
Časovne nastavitve .............................................................. 16
Nastavitve osvetlitve ozadja ................................................. 16
Nastavitev zvokov naprave .................................................. 16
Spreminjanje merskih enot .................................................. 16
Spreminjanje nastavitve satelitov ......................................... 16
Nastavitve oblike .................................................................. 16
Nastavitev beleženja podatkov ............................................ 16
Informacije o napravi................................................... 16
Specifikacije .............................................................................. 16
Specifikacije Forerunner ...................................................... 16
Specifikacije HRM-Swim in specifikacije HRM-Tri ............... 16
Specifikacije HRM-Run ........................................................ 17
Nega naprave ........................................................................... 17
Čiščenje naprave ................................................................. 17
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik .............................. 17
Odpravljanje težav........................................................ 17
Podpora in posodobitve ............................................................ 17
i
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 17
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................... 18
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ..................... 18
Ponovni zagon naprave ............................................................ 18
Čiščenje uporabnikovih podatkov ............................................. 18
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ......................................... 18
Ogled informacij o napravi ........................................................ 18
Posodabljanje programske opreme .......................................... 18
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 18
Zaklepanje in odklepanje tipk naprave ..................................... 18
Moje dnevno število korakov se ne prikaže .............................. 18
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu ........................ 18
Dodatek ......................................................................... 19
Podatkovna polja ...................................................................... 19
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 21
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 21
Velikost in premer kolesa .......................................................... 21
Licenčna pogodba za programsko opremo .............................. 22
Kazalo............................................................................ 23
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
1 Držite , da vklopite napravo.
2 Za ogled profilov dejavnosti izberite
3 Izberite ENTER.
in .
Prikaže se stran s časovnikom za izbran profil dejavnosti.
Tipke
4 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
5
6
7
8
Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.
Držite za vklop in izklop naprave.
À
Izberite za pomikanje po profilih dejavnosti, menijih,
podrobnostih in nastavitvah.
Držite za hitro pomikanje po nastavitvah.
Izberite za pomikanje po zaslonih s podatki med
dejavnostjo.
Á
Â
Izberite za vklop in izklop časovnika.
ENTER Izberite za izbiro možnosti in potrditev sporočila.
Ã
BACK
Ä
Izberite za označitev novega kroga.
Izberite za označevanje prehoda med dejavnostjo z več
športi.
Izberite za označevanje obdobja počitka med plavanjem.
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Večkrat izberite, da se vrnete na zaslon z uro in zaklenete
napravo.
To lahko traja nekaj minut. Ko je naprava pripravljena, se
stolpci za satelitski signal obarvajo zeleno.
Izberite , da zaženete časovnik.
Začnite z dejavnostjo.
Ko končate z dejavnostjo, izberite , da ustavite časovnik.
Izberite Shrani, da shranite dejavnost in ponastavite
časovnik.
Prikaže se povzetek. Dejavnost lahko prenesete v svoj račun
Garmin Connect (Garmin Connect, stran 6).
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
2 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani naprave
in zaponko za polnjenje À trdno povežite z napravo.
Izberite za odklepanje naprave.
Izberite za preklapljanje med zaslonom s profilom
dejavnosti, glavnim menijem in zaslonom s časovnikom.
Držite za pošiljanje dejavnosti v račun Garmin Connect™.
Ikone stanja
Ikone so prikazane nad profilom dejavnosti in zasloni s podatki.
Utripajoča ikona pomeni, da naprava išče signal. Neutripajoča
ikona pomeni, da je bil signal najden ali da je priklopljen senzor.
Stanje tehnologije Bluetooth
3 Napravo popolnoma napolnite.
4 Pritisnite Á, če želite polnilnik odstraniti.
Stanje tehnologije Wi‑Fi
Prihranek časa z bližnjičnim menijem
Stanje srčnega utripa
V napravi so za funkcije različnih podatkovnih zaslonov in
dodatne opreme na voljo možnosti v bližnjičnem meniju.
OPOMBA: nekatere možnosti v bližnjičnem meniju zahtevajo
izbirno dodatno opremo.
1 Če želite prikazati možnosti bližnjičnega menija, držite .
2 Izberite možnost:
Stanje GPS-a
®
®
Stanje senzorja korakov
Stanje senzorja hitrosti in kadence
Stanje vklopa/izklopa
Stanje kamere VIRB
®
tehnologija Wi‑Fi
Dejavnosti lahko pošljete v svoj račun
Garmin Connect.
Tek
Podatkovni zasloni
Uredite lahko podatkovna polja.
Prva vadbena dejavnost, ki jo lahko zabeležite v napravo, je
lahko tek, vožnja ali katera koli dejavnost na prostem. Napravo
dobite delno napolnjeno. Preden začnete z dejavnostjo, boste
napravo morda morali napolniti (Polnjenje naprave, stran 1).
Zaslon z vadbo
Prekličete lahko vadbo.
Zaslon z metronomom
Izklopite lahko metronom in uredite
nastavitve.
Uvod
1
Zaslon s ciljem vadbe
Prekličete lahko cilj vadbe.
OPOMBA: naprava je združljiva z dodatno opremo HRM-Tri™ in
HRM-Swim™ (Srčni utrip med plavanjem, stran 9).
Med dejavnostjo
Zaklenete lahko tipke naprave.
Plavanje z napravo Forerunner
Tekmovanje z dejavnostjo
Prekličete lahko tekmo.
Zaslon z zemljevidom
Dostopate lahko do navigacijskih
funkcij, na primer Nazaj na zacetek in
Shrani polozaj.
Zaslon za navigacijo
(kompas)
Ustavite lahko navigacijo.
Zaslon z dinamiko teka
Spremenite lahko primarno meritev.
Merilnik moči
Umerite lahko merilnik moči.
Športna kamera VIRB
Upravljate lahko kamero.
Za beleženje podatkov o plavanju, vključno z razdaljo, tempom
ter številom in vrsto zavesljajev, lahko uporabite profil dejavnosti
plavanja v bazenu.
1 Izberite > > Plav. v baz. > ENTER.
Ko prvič izberete profil dejavnosti za plavanje v bazenu,
morate izbrati velikost bazena ali vnesti velikost po meri.
2 Izberite , da zaženete časovnik.
.
3 Na začetku in koncu vsakega obdobja počitka izberite
4 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite > Shrani.
Zaslon Virtual Partner
®
Uredite lahko tempo ali hitrost.
Vadba
Dejavnosti z več športi
Triatlonci, duatlonci in drugi tekmovalci v več športih lahko
izkoristijo uporabniško dejavnost z več športi (Ustvarjanje profila
dejavnosti po meri, stran 14). Ko nastavite profil za več
športov, lahko preklapljate med načini športa in si še vedno
ogledate skupen čas za vse športe. Preklopite lahko na primer s
kolesarjenja na tek in si med celotno vadbo ogledujete skupni
čas za kolesarjenje in tek.
Spreminjanje profilov dejavnosti med dejavnostjo
Dejavnost z več športi lahko začnete z enim profilom dejavnosti
in ročno preklopite na drugega, ne da bi ustavili časovnik.
1 Pritisnite in izberite profil dejavnosti za prvi del športne
dejavnosti.
2 Izberite in začnite dejavnost.
3 Ko ste pripravljeni za naslednji del športne dejavnosti,
izberite in nato še drug profil dejavnosti.
OPOMBA: če z dejavnosti v zaprtem prostoru preklapljate na
dejavnost zunaj, počakajte, da naprava poišče satelite.
4 Ko končate z vsemi deli športne dejavnosti, izberite , da
ustavite časovnik.
5 Izberite Shrani, da shranite dejavnost z več športi in
ponastavite časovnik.
Prikaže se povzetek, ki vključuje skupen pregled dejavnosti z
več športi in podrobnosti o vsakem delu športne dejavnosti.
Vadba za triatlon
Pri sodelovanju v triatlonu lahko za hitro prehajanje med športi
uporabite profil dejavnosti triatlona.
1 Izberite > > Triatlon > ENTER.
2 Izberite , da zaženete časovnik.
.
3 Na začetku in koncu vsakega prehoda izberite
4 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite > Shrani.
Plavanje
OBVESTILO
Ta naprava je namenjena plavanju po površini. Če se z napravo
potapljate, jo lahko poškodujete in tako izničite jamstvo.
OPOMBA: med plavanjem naprava ne more beležiti podatkov o
srčnem utripu.
2
Plavalna terminologija
Dolžina: ena dolžina bazena.
Interval: ena ali več zaporednih dolžin. Nov interval se začne po
počitku
Zavesljaj: zavesljaj se šteje vsakič, ko z roko, na kateri imate
napravo, naredite celoten krog.
Swolf: vaš rezultat swolf je vsota časa ene dolžine bazena in
števila zavesljajev za to dolžino. Čas 30 sekund in 15
zavesljajev na primer pomenita oceno swolf 45. Pri plavanju
v odprtih vodah se swolf izračuna za vsakih 25 metrov. Swolf
je meritev plavalne učinkovitost. Podobno kot pri golfu je nižji
rezultat boljši.
Vrsta zavesljajev
Prepoznavanje vrste zavesljajev je na voljo samo za plavanje v
bazenu. Vrsta zavesljajev se prepozna na koncu dolžine. Vrste
zavesljajev se prikažejo, ko si ogledujete zgodovino intervalov.
Vrsto zavesljajev lahko izberete tudi kot uporabniško
podatkovno polje (Prilagajanje podatkovnih zaslonov,
stran 14).
Brezplacno Prosto
Nazaj
Hrbtno
Prsno
Prsno
Delfin
Delfin
Mesano
Več kot ena vrsta zavesljajev na intervalu
Vadba
Uporablja se skupaj z dnevnikom vadbe (Vadba z
dnevnikom, stran 2)
Počitek med plavanjem v bazenu
Na privzetem zaslonu s počitkom sta prikazana dva časovnika
počitka. Prikazana sta tudi čas in razdalja zaključenega
intervala. Zaslon s počitkom lahko prilagodite ali izklopite.
OPOMBA: podatki o plavanju se med počitkom ne beležijo.
, če želite začeti počitek.
1 Med plavanjem izberite
Na zaslonu se prikaže belo besedilo na črnem ozadju in
prikaže se zaslon s počitkom.
2 Med počitkom izberite , če si želite ogledati druge
podatkovne zaslone (izbirno).
in nadaljujte s plavanjem.
3 Izberite
4 Ponovite za dodatne intervale počitka.
Vadba z dnevnikom
Dnevnik vadbe je na voljo samo za plavanje v bazenu. Z
dnevnikom vadbe lahko ročno beležite nožne serije, plavanje z
eno roko ali katero koli vrsto plavanja, ki ne spada v enega od
štirih glavnih slogov. Zabeleži se čas vadbe, vnesti pa morate
razdaljo.
NAMIG: podatkovne zaslone in polja profila za plavanje v
bazenu lahko prilagodite (Prilagajanje podatkovnih zaslonov,
stran 14).
1 Izberite > > Plav. v baz. > ENTER.
2 Med plavanjem v bazenu izberite , če želite prikazati zaslon
z dnevnikom vadbe.
Vadba
, če želite sprožiti časovnik vadbe.
3 Izberite
.
4 Ko zaključite interval vadbe, izberite
Časovnik vadbe se ustavi, časovnik dejavnosti pa še naprej
beleži celotno vadbo.
5 Izberite razdaljo zaključene vadbe.
Razdaljo lahko povečujete po korakih, ki temeljijo na velikosti
bazena, izbrani v profilu dejavnosti.
6 Izberite možnost:
• Če želite začeti drug interval vadbe, izberite
.
• Če želite začeti interval plavanja, izberite , da se vrnete
na zaslone za plavanje.
Ko
z dejavnostjo zaključite, izberite
> Shrani.
7
Nastavljanje velikosti bazena
> Nastavitve dejavnosti > Velikost bazena.
OPOMBA: naprava je združljiva z dodatno opremo HRM-Tri
in HRM-Swim.
2 Izberite velikost bazena ali vnesite velikost po meri.
1 Izberite
Plavanje v odprtih vodah
Napravo lahko uporabljate pri plavanju v odprtih vodah. Beležite
lahko podatke o plavanju, vključno z razdaljo, tempom in
hitrostjo zavesljajev. Privzetemu profilu za plavanje v odprtih
vodah lahko dodajate podatkovne zaslone (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 14) ali ustvarite svoj profil
(Ustvarjanje profila dejavnosti po meri, stran 14).
1 Izberite > > Odprte vode > ENTER.
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
To lahko traja nekaj minut. Ko je naprava pripravljena, se
stolpci za satelitski signal obarvajo zeleno.
3 Izberite , da zaženete časovnik.
4 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite > Shrani.
Sledenje dejavnostim
Vklop sledenja dejavnostim
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja À.
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Sledenje spanju
V načinu spanja naprava nadzoruje vaš počitek. Statistika
spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja in
premikanje med spanjem.
Uporaba načina za spremljanje spanca
Pri uporabi načina za spremljanje spanca so obvestila
izklopljena. Naprava beleži statistiko spanja tudi, če ne
uporabljate načina za spremljanje spanca. Statistiko spanja si
lahko ogledate v svojem računu Garmin Connect.
1 Napravo nosite med spanjem.
2 Na zaslonu z uro izberite , da si ogledate podrobnosti
sledenja dejavnostim.
3 Držite , če želite prikazati bližnjični meni.
4 Izberite Zacni nacin mirovanja.
5 Ko se zbudite, izberite ENTER > Da, da zaprete način
spanja.
Vadba v zaprtih prostorih
Naprava vključuje profile dejavnosti za tek, kolesarjenje in
plavanje v zaprtem prostoru. Ko vadite v zaprtih prostorih ali
želite varčevati z energijo baterije, lahko izklopite GPS.
OPOMBA: vse spremembe nastavitev GPS-a se shranijo v profil
dejavnosti.
Izberite > Nastavitve dejavnosti > GPS > Izklopljeno.
Ko tečete z izklopljenim GPS-om, se hitrost in razdalja merita
z merilnikom pospeška v napravi. Merilnik pospeška se sam
umerja. Točnost podatkov o hitrosti in razdalji se izboljša po
nekaj tekih na prostem z uporabo naprave GPS.
S sledenjem dejavnosti beležite število dnevnih korakov, delni
cilj, prepotovano razdaljo in porabljene kalorije za vsak dan
beleženja. Porabljene kalorije vključujejo osnovno presnovo in
kalorije dejavnosti.
Sledenje dejavnostim lahko omogočite med prvo nastavitvijo
naprave ali kadar koli pozneje.
Izberite > Nastavitve > Sledenje dejavnostim > Stanje >
Vklopljeno.
Število korakov se ne prikaže, dokler naprava ne pridobi
satelitskih signalov in samodejno nastavi časa. Za pridobitev
satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala neoviran
pogled na nebo.
Skupno število korakov, ki ste jih naredili ta dan, je prikazano
pod uro . Število korakov se redno posodablja.
NAMIG: na zaslonu z uro lahko izberete , da si ogledate
dodatne podatke sledenja dejavnostim.
Vadbe
Uporaba opozorila za gibanje
Spremljanje vadbe v spletu
Preden lahko uporabljate opozorilo o gibanju, morate vklopiti
sledenje dejavnostim.
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Opozorilo za gibanje vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri nedejavnosti se prikažeta napis
Premaknite se! in rdeča vrstica. Če so vklopljeni zvoki, naprava
tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev zvokov naprave, stran 16).
Pojdite na kratek sprehod (vsaj nekaj minut) za ponastavitev
opozorila za gibanje.
Vadba
Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen
korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Vadbe
lahko ustvarjate s storitvijo Garmin Connect ali izberete načrt
vadbe, ki ima vključene vadbe iz storitve Garmin Connect, in jih
prenesete v napravo.
Vadbe lahko razporedite z Garmin Connect. Vadbe lahko
načrtujete vnaprej in shranite v napravi.
Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 6).
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Ustvarite in shranite novo vadbo
4 Izberite Pošlji v napravo in sledite navodilom na zaslonu
5 Odklopite napravo.
3
Začetek vadbe
Ustavitev vadbe
Preden lahko začnete vadbo, jo morate prenesti iz računa
Garmin Connect.
1 Izberite > Trening > Moje vadbe.
2 Izberite vadbo.
3 Izberite Zacni z vadbo.
Ko začnete z vadbo, prikaže naprava vsak korak vadbe, cilj (če
je naveden) in trenutne podatke o vadbi.
• Če želite končati korak vadbe, kadar koli izberite
• Če želite ustaviti časovnik, kadar koli izberite .
Koledar vadb
Koledar vadb v napravi je podaljšek koledarja ali razporeda
vadb, ki ga nastavite v storitvi Garmin Connect. Ko v koledar
Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v
napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se na
koledarju vadb prikažejo razporejene po datumu. Ko izberete
dan v koledarju vadb, si lahko vadbo ogledate ali jo opravite.
Razporejena vadba ostane v napravi ne glede na to, ali jo
opravite ali preskočite. Ko pošljete razporejene vadbe iz storitve
Garmin Connect, prepišejo obstoječ koledar vadb.
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect
Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe iz storitve
Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin
Connect, stran 6).
V storitvi Garmin Connect lahko poiščete načrt vadbe,
razporedite vadbe in proge ter načrt prenesete v napravo.
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Izberite in razporedite načrt vadbe.
4 Preglejte načrt vadbe na koledarju.
5 Izberite in sledite navodilom na zaslonu.
Intervalne vadbe
Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času.
Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne
ustvarite druge. Za spremljanje vadb in teke na dolge razdalje
lahko uporabljate odprte intervale. Ko izberete
, naprava
zabeleži interval in se premakne na interval počitka.
Ustvarjanje intervalne vadbe
1 Izberite > Trening > Intervali > Urejanje > Interval >
.
Ogled predvidenih časov tekem
Preden si lahko ogledate predvidene čase tekem (samo pri
teku), morate namestiti merilnik srčnega utripa in ga združiti z
napravo. Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 13) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 11).
Naprava z oceno najvišjega VO2 (Približne ocene najvišjega
VO2, stran 11) in objavljenimi podatkovnimi viri oceni ciljni čas
tekme glede na vašo trenutno pripravljenost. Ocena predvideva
tudi, da ste opravili ustrezen trening za tekmo.
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti.
1 Namestite merilnik srčnega utripa in tecite.
2 Izberite > Moja statistika > Predvidevanje tekem.
Predvideni časi tekem so prikazani za razdalji 5 in 10 km ter
polmaraton in maraton.
Uporaba funkcije Virtual Partner
Naprava Virtual Partner je vadbeno orodje, s katerim boste lažje
dosegli svoje cilje. Funkcijo Virtual Partner lahko prilagodite
tako, da vadite (tečete, kolesarite ali drugo) pri ciljni hitrosti ali
tempu.
OPOMBA: Virtual Partner v načinu plavanja ni na voljo.
1 Izberite profil dejavnosti.
2 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Podatkovni zasloni >
Virtual Partner > Stanje > Vklopljeno.
3 Izberite Nastavitev tempa ali Nastavitev hitrosti.
Pri teku lahko kot smernico uporabite tempo ali hitrost
(Nastavitve oblike, stran 16).
4 Vnesite vrednost.
5 Izberite , da zaženete časovnik.
6 Med dejavnostjo izberite ali , če si želite ogledati zaslon
Virtual Partner in kdo je v vodstvu.
Vrsta.
2 Izberite Razdalja, Cas ali Odprto.
3
4
5
6
7
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da vrsto nastavite
na Odprto.
Izberite Trajanje, vnesite interval razdalje ali časa vadbe in
izberite .
Izberite Pocitek > Vrsta.
Izberite Razdalja, Cas ali Odprto.
Če je treba, vnesite razdaljo ali čas za interval počitka in
izberite .
Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite nastaviti število ponovitev, izberite Ponovi.
• Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite
Ogrevanje > Vklopljeno.
• Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite Ohlajanje
> Vklopljeno.
Začetek intervalne vadbe
1 Izberite > Trening > Intervali > Zacni z vadbo.
2 Izberite .
, da začnete
3 Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite
prvi interval.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.
4
Nastavitev cilja vadbe
Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner.
Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in
čas, razdaljo in tempo ali razdaljo in hitrost. To funkcijo lahko
uporabljate v profilih za tek, kolesarjenje in katero koli drugo
dejavnost z enim športom (razen plavanja). Med vadbeno
dejavnostjo vam naprava v realnem času sporoča, kako blizu
cilja vadbe ste.
1 Izberite > Trening > Nastavi cilj.
2 Izberite možnost:
• Izberite Samo razdalja, če želite izbrati prednastavljeno
razdaljo ali vnesti poljubno.
• Izberite Razdalja in cas, če želite izbrati ciljno razdaljo in
čas.
Ciljni čas lahko vnesete ročno, uporabite predvidevanje
(glede na oceno vašega najvišjega VO2) ali uporabite
osebni rekordni čas.
Vadba
• Izberite Razdalja in tempo ali Razdalja in hitrost, če
želite izbrati ciljno razdaljo in tempo ali hitrost.
Prikaže se zaslon s ciljem vadbe, na katerem je prikazan
predvideni končni čas. Predvideni končni čas se izračuna
glede na trenutno uspešnost in preostali čas.
3 Izberite , da zaženete časovnik.
4 Če je treba, izberite , da prikažete zaslon Virtual Partner.
5 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite > Shrani.
Prikaže se zaslon s povzetkom, na katerem je prikazano, ali
ste prehiteli cilj ali ste za njim zaostali.
3 Izberite rekord, ki ga želite izbrisati.
4 Izberite Pocisti zapis > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje vseh osebnih rekordov
1 Izberite > Moja statistika > Zapisi.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
2 Izberite šport.
3 Izberite Pocisti vse zapise > Da.
Izbrišejo se le rekordi za ta šport.
Preklic cilja vadbe
1 Med dejavnostjo izberite , če si želite ogledati zaslon s
ciljem.
2 Držite .
3 Izberite Preklici cilj > Da.
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo
Tekmujete lahko s prej zabeleženo ali preneseno dejavnostjo.
To funkcijo lahko uporabljate v profilih za tek, kolesarjenje in
katero koli drugo dejavnost z enim športom (razen plavanja).
Funkcija deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner, da si lahko med
dejavnostjo ogledate, kakšno prednost imate ali koliko
zaostajate.
1 Izberite > Trening > Tekma z dejavnostjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Iz zgodovine, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
v preteklosti zabeležili v napravo.
• Izberite Preneseno, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
prenesli iz računa Garmin Connect.
3 Izberite dejavnost.
Prikaže se zaslon Virtual Partner, na katerem je prikazan
predviden končni čas.
4 Izberite , da zaženete časovnik.
5 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite > Shrani.
Prikaže se zaslon s povzetkom, na katerem je prikazano, ali
ste prehiteli prej zabeleženo ali preneseno dejavnost ali ste
za njo zaostali.
Osebni rekordi
Ob zaključku dejavnosti naprava prikaže nove osebne rekorde,
če ste jih dosegli med dejavnostjo. Osebni rekordi vsebujejo
najhitrejši čas več običajnih razdalj na tekmah in najdaljši tek ali
vožnjo. Pri kolesarjenju vsebujejo osebni rekordi tudi največji
vzpon in najvišjo moč (zahtevan je merilnik moči).
Ogled osebnih rekordov
1 Izberite > Moja statistika > Zapisi.
2 Izberite šport.
3 Izberite rekord.
4 Izberite Ogled zapisa.
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Izberite > Moja statistika > Zapisi.
2 Izberite šport.
3 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
4 Izberite Nazaj > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje osebnega rekorda
1 Izberite > Moja statistika > Zapisi.
2 Izberite šport.
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, povprečen tempo ali
hitrost, podatke o krogu in izbirne informacije senzorja ANT+ .
OPOMBA: ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki
prepišejo.
®
Ogled zgodovine
1 Izberite možnost > Zgodovina > Dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite možnost:
• Izberite Podrobnosti, če si želite ogledati dodatne
informacije o dejavnosti.
• Izberite Krogi, če želite izbrati krog in si ogledate dodatne
informacije o vsakem krogu.
• Izberite Zemljevid, če si želite dejavnost ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Izbrisi, če želite izbrisati izbrano dejavnost.
Zgodovina več športov
Naprava shrani splošen povzetek dejavnosti z več športi,
vključno s skupno razdaljo, časom, kalorijami in izbirnimi podatki
dodatne opreme. Naprava tudi loči podatke vsakega športa in
prehodov med njimi, da lahko primerjate podobne vadbene
dejavnosti in sledite, kako hitro opravite prehode. Zgodovina
prehodov vključuje razdaljo, čas, povprečno hitrost in kalorije.
Zgodovina plavanja
Naprava shrani povzetek in podatke o plavanju za vsak interval
ali krog. Zgodovina plavanja v bazenu prikazuje vrsto
zavesljajev, razdaljo, čas, tempo, kalorije, število zavesljajev na
dolžino, tempo zavesljajev in rezultat swolf. Če je interval
sestavljen iz več kot ene dolžine, vsebuje zgodovina dejavnosti
tudi število dolžin, vrsto zavesljajev in čas. Zgodovina plavanja v
odprtih vodah prikazuje razdaljo, čas, tempo, kalorije ter razdaljo
in vrsto zavesljajev.
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa
Preden si lahko ogledate podatke o območjih srčnega utripa,
morate napravo združiti z združljivim merilnikom srčnega utripa,
nato pa dokončati in shraniti dejavnost.
Z upoštevanjem časa v vsakem območju srčnega utripa lahko
prilagodite intenzivnost vadbe.
1 Izberite možnost > Zgodovina > Dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Cas v obmocju.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko nabrane podatke o razdalji in času, shranjene
v napravi.
1 Izberite možnost > Zgodovina > Skupno.
2 Če je treba, izberite vrsto dejavnosti.
3 Izberite možnost za ogled tedenskih ali mesečnih skupnih
vrednosti.
5
Brisanje zgodovine
1 Izberite možnost
2 Izberite možnost:
> Zgodovina > Moznosti.
• Izberite Izbrisi vse dejavnosti za brisanje vseh dejavnosti
iz zgodovine.
• Izberite možnost Ponastavi skupne vrednosti za
ponastavitev vseh skupnih vrednosti razdalje in časa.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
3 Potrdite izbiro.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Garmin Connect
Povežete se lahko s prijatelji v storitvi Garmin Connect. Garmin
Connect vam prinaša orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in
spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke vašega
aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več. Če se želite
prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com
/start.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
najvišjim VO2, dinamiko teka, zračnim pogledom zemljevida,
grafikoni tempa in hitrosti ter prilagodljivimi poročili.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Načrtovanje treninga: izberete lahko cilj treninga in naložite
dnevne načrte.
Skupna raba dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Uporaba storitve Garmin Connect
Vse podatke dejavnosti lahko prenesete v storitev Garmin
Connect, kjer lahko naredite izčrpno analizo. V storitvi Garmin
Connect si lahko ogledate zemljevid dejavnosti ali pa jo delite s
prijatelji.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Oglejte si www.garminconnect.com/start.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava Forerunner ima več povezanih funkcij Bluetooth, ki jih
lahko s programom Garmin Connect Mobile uporabljate z
združljivim pametnim telefonom ali brezžično napravo. Za več
informacij obiščite www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite spremljevalce, da si na strani za sledenje
storitve Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Prenosi dejavnosti: samodejno pošlje vašo dejavnost v Garmin
Connect Mobile, ko jo nehate beležiti.
Prenašanje vadb in prog: omogoča vam, da v programu
Garmin Connect Mobile poiščete vadbe in proge ter jih
brezžično pošljete v napravo.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v Garmin Connect Mobile.
Obvestila: v napravi Forerunner prikazuje obvestila telefona in
sporočila.
Združevanje pametnega telefona z napravo Forerunner
1 Obiščite www.garmin.com/intosports/apps in prenesite
program Garmin Connect Mobile za vaš pametni telefon.
2 Pametni telefon postavite največ 10 metrov (33 čevljev) od
naprave Forerunner.
3 V napravi Forerunner izberite > Nastavitve > Bluetooth >
Zdruzevanje z mobilno napravo.
4 Odprite program Garmin Connect Mobile in sledite navodilom
na zaslonu za vzpostavitev povezave z napravo.
Navodila so na voljo pri prvi nastavitvi, lahko pa si jih
ogledate tudi v pomoči za program Garmin Connect Mobile.
Izklop tehnologije Bluetooth
• Na domačem zaslonu Forerunner izberite > Nastavitve >
Bluetooth > Stanje > Izklopljeno.
• Za več informacij o izklopu brezžične tehnologije Bluetooth si
oglejte priročnik za uporabo mobilne naprave.
Povezane funkcije Wi‑Fi
Naprava Forerunner ima povezane funkcije Wi‑Fi. Program
Garmin Connect Mobile za uporabo povezave Wi‑Fi ni obvezen.
6
Zgodovina
Dejavnost se prenese v vaš račun Garmin Connect:
samodejno pošlje dejavnost v vaš račun Garmin Connect
takoj, ko jo nehate beležiti.
Vadbe in načrti vadb: omogoča iskanje in izbiro vadb ter
načrtov vadb na spletnem mestu Garmin Connect. Ko
naprava naslednjič vzpostavi povezavo Wi‑Fi, se datoteke
brezžično pošljejo vanjo.
Posodobitve programske opreme: naprava prenese
najnovejšo posodobitev programske opreme, ko je na voljo
povezava Wi‑Fi. Ko naslednjič vklopite ali odklenete napravo,
lahko posodobitev programske opreme namestite tako, da
sledite navodilom na zaslonu.
Vzpostavljanje povezave Wi‑Fi na napravi Forerunner
Preden lahko dejavnost prenesete brezžično, jo morate shraniti
v napravo, časovnik pa mora biti ustavljen.
1 Obiščite www.garminconnect.com/start in prenesite program
Garmin Express™.
2 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev povezave Wi‑Fi s
programom Garmin Express.
NAMIG: zdaj lahko napravo registrirate.
Naprava bo po vsaki dejavnosti shranjeno dejavnost
poskusila prenesti v račun Garmin Connect. Prenos
shranjenih dejavnosti lahko začnete tudi tako, da na napravi
držite .
Izklop tehnologije Wi‑Fi
Na zaslonu naprave Forerunner izberite > Nastavitve >
Wi-Fi > Samodejni prenos > Izklopljeno.
Navigacija
Z navigacijskimi funkcijami GPS naprave si lahko ogledate svojo
pot na zemljevidu, shranjujete lokacije in poiščete pot domov.
Dodajanje zemljevida
Zemljevid lahko dodate skupini podatkovnih zaslonov v profilu
dejavnosti.
1 Izberite profil dejavnosti.
2 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Podatkovni zasloni >
Zemljevid > Stanje > Vklopljeno.
Oznake na zemljevidu
Ko sprožite časovnik in se začnete premikati, se na zemljevidu
prikaže črna črta, ki prikazuje prepotovano pot.
À
Á
Â
Kaže proti severu
Trenutna lokacija in smer
Raven povečave
Označevanje lokacije
Preden lahko označite lokacijo, morate v profilu dejavnosti
omogočiti zaslon z zemljevidom in poiskati satelite.
Lokacija je točka, ki jo zabeležite in shranite v napravo. Če si
želite zapomniti znamenitosti ali se vrniti na določeno mesto,
lahko označite lokacijo.
1 Pojdite na mesto, kjer želite označiti lokacijo.
2 Izberite , če želite prikazati zemljevid.
3 Držite .
Navigacija
4 Izberite Shrani polozaj.
Lokacija se skupaj z datumom in časom prikaže na
zemljevidu.
Ogled trenutne nadmorske višine in koordinat
NAMIG: postopek prikaže podrobnosti o lokaciji in predstavlja
drug način, na katerega lahko shranite trenutno lokacijo.
1 Izberite > Navigacija > Kje sem?.
Preden lahko naprava prikaže informacije o vaši lokaciji,
mora poiskati satelite.
2 Če je treba, izberite Shrani polozaj.
Urejanje lokacije
Ime shranjene lokacije lahko spremenite.
1 Izberite > Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Ime.
4 Uredite ime in izberite .
Brisanje lokacije
1 Izberite > Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Izbrisi > Da.
Navigacija do shranjene lokacije
Preden lahko začnete navigacijo do shranjene lokacije, morate
poiskati satelite.
1 Izberite > Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Pojdi na.
Prikaže se kompas. Puščica kaže proti shranjeni lokaciji.
4 Izberite , če želite prikazati zemljevid (izbirno).
Na zemljevidu se prikaže črta od trenutne do shranjene
lokacije.
5 Izberite , če želite sprožiti časovnik in zabeležiti dejavnost.
Navigacija nazaj na začetek
Med dejavnostjo se lahko kadar koli vrnete na začetno lokacijo.
Če na primer tečete po mestu, ki ga ne poznate, in ne veste,
kako se vrniti na začetek steze ali v hotel, lahko začnete z
navigacijo do začetne lokacije.
OPOMBA: Garmin priporoča, da pred začetkom navigacije
nazaj na začetno lokacijo poiščete satelite in zaženete časovnik.
Če tega ne naredite, vas naprava vodi na začetek zadnje
shranjene dejavnosti.
OPOMBA: Garmin priporoča, da za ogled načrtovane poti na
zemljevidu v profilu dejavnosti omogočite zaslon z zemljevidom.
Privzeto se za navigacijo nazaj na začetno lokacijo prikaže
zaslon s kompasom.
1 Izberite možnost:
• Če časovnik še vedno teče, izberite > Navigacija >
Nazaj na zacetek.
• Če ste ustavili časovnik in shranili dejavnost, izberite >
Navigacija > Nazaj na zacetek.
Naprava vas vodi na začetek zadnje shranjene dejavnosti.
Če želite preprečiti, da bi naprava preklopila v način ure,
lahko časovnik zaženete znova.
Prikaže se kompas. Puščica kaže proti začetni točki.
2 Izberite , če želite prikazati zemljevid (izbirno).
Na zemljevidu se prikaže črta od trenutne lokacije do začetne
točke.
®
7
2 Izberite
Proge
Progo lahko iz računa Garmin Connect pošljete v svojo napravo.
Ko jo shranite v napravo, lahko po njej izvajate navigacijo.
Shranjeni progi lahko sledite preprosto zato, ker je dobra pot.
Shranite in sledite lahko na primer prijetni vožnji s kolesom na
delovno mesto.
Lahko tudi sledite shranjeni progi in pri tem poskušate doseči ali
preseči prej zastavljene cilje. Če ste na primer prvotno progo
opravili v 30 minutah, lahko tekmujete proti Virtual Partner in
poskušate opraviti progo v manj kot 30 minutah.
Spremljanje proge v spletu
Preden lahko progo prenesete iz računa Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect, stran 6).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Ustvarite novo progo ali izberite obstoječo.
4 Izberite Pošlji v napravo.
5 Odklopite napravo in jo vklopite.
6 Izberite > Navigacija > Proge.
7 Izberite progo.
8 Izberite Zacni s progo.
9 Izberite , da zaženete časovnik.
Zemljevid prikaže progo in informacije o stanju na vrhu
zaslona.
10 Če je treba, izberite , da si ogledate dodatne podatkovne
zaslone.
Ogled podrobnosti proge
1 Izberite > Navigacija > Proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite možnost:
• Izberite Zemljevid, če si želite progo ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Visinski prerez, če si želite ogledati izris višine
proge.
• Izberite Ime, če si želite ogledati in urediti ime proge.
Brisanje proge
1 Izberite > Navigacija > Proge.
2 Izberite progo.
3 IzberiteIzbrisi > Da.
Ustavitev navigacije
> Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema >
Dodaj novo.
3 Izberite senzor.
Ko se senzor združi z napravo, se prikaže sporočilo.
Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da prikazuje podatke
senzorja.
Združljivi merilniki srčnega utripa
Ta naprava je združljiva z vsemi merilniki srčnega utripa Garmin.
Tej napravi so lahko priloženi naslednji vrhunski merilniki
srčnega utripa.
• Dodatna oprema HRM-Swim (Dodatna oprema HRM-Swim,
stran 8)
• Dodatna oprema HRM-Tri (Dodatna oprema HRM-Tri,
stran 9)
• Dodatna oprema HRM-Run™ (Dodatna oprema HRM-Run,
stran 9)
Dodatna oprema HRM-Swim
Prilagoditev velikosti merilnika srčnega utripa
Pred prvim plavanjem si vzemite čas in prilagodite velikost
merilnika srčnega utripa. Merilnik se mora dovolj tesno
oprijemati, da se ne premakne, ko se odrinete od roba bazena.
• Izberite razširitveni pašček in ga pritrdite na elastični konec
merilnika srčnega utripa.
Merilniku srčnega utripa so priloženi trije razširitveni paščki, ki
se prilegajo različnim obsegom prsi.
NAMIG: srednji razširitveni pašček se prilega večini velikosti
majic (od velikosti M do velikosti XL).
• Merilnik srčnega utripa si namestite na hrbet, da lahko
enostavno nastavite drsnik na razširitvenem paščku.
• Merilnik srčnega utripa si namestite na prsi, da lahko
enostavno nastavite drsnik na merilniku srčnega utripa.
Nošenje senzorja srčnega utripa
Senzor srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico.
1 Za popolno prileganje izberite razširitveni pašček.
2 Merilnik srčnega utripa nosite tako, da je logotip Garmin
pravilno obrnjen.
Stik med kljukico À in zanko Á mora biti na vaši desni strani.
3 Merilnik srčnega utripa si ovijte okoli prsi in kljukico pritrdite
na zanko.
1 Med dejavnostjo izberite za ogled kompasa ali zemljevida.
2 Držite .
3 Izberite Ustavi navigacijo > Da.
Senzorji ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Združevanje senzorjev ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa, z napravo Garmin.
1 Napravo prinesite v doseg (3 m) senzorja.
OPOMBA: med združevanjem senzorjev bodite vsaj 10 m od
drugih naprav ANT+.
8
OPOMBA: prepričajte se, da oznaka za nego ni
prepognjena.
4 Merilnik srčnega utripa si zategnite tako, da je tesno oprijet
okoli prsi, vendar ni pretesen.
Ko si namestite merilnik srčnega utripa, je merilnik aktiven ter
shranjuje in oddaja podatke.
Nasveti za uporabo dodatne opreme HRM-Swim
• Prilagodite oprijetost merilnika srčnega utripa in
razširitvenega paščka, če vam merilnik srčnega utripa drsi s
prsi pri odrivu od roba bazena.
Senzorji ANT+
• Za ogled podatkov o srčnem utripu vstanite med intervali, da
je merilnik srčnega utripa nad vodo.
Srčni utrip med plavanjem
Pripomočka HRM-Tri in HRM-Swim beležita in shranjujeta
podatke o srčnem utripu med plavanjem. Kadar je merilnik
srčnega utripa pod vodo, podatkov o srčnem utripu ni mogoče
videti v združljivih napravah Forerunner.
Časovno merjeno dejavnost morate začeti v združeni napravi
Forerunner, da si boste shranjene podatke o srčnem utripu
lahko ogledali pozneje. Med intervali počitka, ko niste v vodi,
merilnik srčnega utripa pošlje podatke o srčnem utripu v
napravo Forerunner.
Naprava Forerunner samodejno prenese shranjene podatke o
srčnem utripu, ko shranite časovno merjeno plavanje. Med
prenosom podatkov mora biti merilnik srčnega utripa na suhem,
aktiven in v dosegu naprave (do 3 m). Podatke o srčnem utripu
si lahko ogledate v zgodovini naprave in svojem računu Garmin
Connect.
Shranjevanje podatkov
Pripomočka HRM-Tri in HRM-Swim lahko shranita do 20 ur
podatkov pri posamezni dejavnosti. Ko je pomnilnik merilnika
srčnega utripa poln, se najstarejši podatki prepišejo.
Časovno merjeno dejavnost lahko začnete v združeni napravi
Forerunner in merilnik srčnega utripa beleži podatke o srčnem
utripu tudi, ko se odmaknete od naprave. Na primer, podatke o
srčnem utripu lahko beležite med vadbo ali ekipnimi športi, pri
katerih ni mogoče nositi ur. Merilnik srčnega utripa samodejno
pošlje shranjene podatke o srčnem utripu v napravo Forerunner,
ko shranite dejavnost. Med prenosom podatkov mora biti
merilnik srčnega utripa aktiven in v dosegu naprave (do 3 m).
Nega merilnika srčnega utripa
OBVESTILO
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Merilnik srčnega utripa sperite po vsaki uporabi.
• Na vsakih sedem uporab ga ročno operite z majhno količino
blagega detergenta, kot je na primer detergent za pomivanje
posode.
OPOMBA: če uporabite preveč detergenta, lahko
poškodujete merilnik srčnega utripa.
• Merilnika srčnega utripa ne perite v pralnem stroju in ne
sušite v sušilnem stroju.
• Merilnik srčnega utripa posušite tako, da ga obesite ali
položite na ravno podlago.
Dodatna oprema HRM-Tri
V razdelku HRM-Swim tega priročnika je razloženo snemanje
srčnega utripa med plavanjem (Srčni utrip med plavanjem,
stran 9).
Nošenje senzorja srčnega utripa
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 Po potrebi na merilnik srčnega utripa pritrdite razširitveni
pašček.
Navlažite
elektrodi À na zadnji strani merilnika srčnega
2
utripa, da ustvarite močno povezavo med vašimi prsmi in
oddajnikom.
3 Merilnik srčnega utripa nosite tako, da je logotip Garmin
pravilno obrnjen.
Stik med zanko Á in kljukico  mora biti na vaši desni strani.
4 Merilnik srčnega utripa si ovijte okoli prsi in kljukico pritrdite
na zanko.
OPOMBA: prepričajte se, da oznaka za nego ni
prepognjena.
Ko si namestite merilnik srčnega utripa, je merilnik aktiven ter
shranjuje in oddaja podatke.
Plavanje v bazenu
OBVESTILO
Merilnik srčnega utripa ročno operite po vsaki izpostavljenosti
kloru ali drugim kemikalijam, ki se uporabljajo v bazenih.
Dolgotrajna izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje
merilnik srčnega utripa.
Dodatna oprema HRM-Tri je zasnovana predvsem za plavanje v
odprtih vodah, vendar jo lahko občasno uporabite za plavanje v
bazenu. Med plavanjem v bazenu merilnik srčnega utripa nosite
pod kopalkami ali triatlonsko majico. Sicer vam lahko pri odrivu
od roba bazena zdrsne s prsi.
Nega merilnika srčnega utripa
OBVESTILO
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Merilnik srčnega utripa sperite po vsaki uporabi.
• Na vsakih sedem uporab ali po vsakem plavanju v bazenu ga
ročno operite z majhno količino blagega detergenta, kot je na
primer detergent za pomivanje posode.
OPOMBA: če uporabite preveč detergenta, lahko
poškodujete merilnik srčnega utripa.
• Merilnika srčnega utripa ne perite v pralnem stroju in ne
sušite v sušilnem stroju.
• Merilnik srčnega utripa posušite tako, da ga obesite ali
položite na ravno podlago.
Dodatna oprema HRM-Run
Nošenje senzorja srčnega utripa
OPOMBA: če nimate merilnika srčnega utripa, lahko to nalogo
preskočite.
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 Modul senzorja srčnega utripa pritrdite À na pas.
Logotipa Garmin na modulu in pasu morata biti z desno
stranjo obrnjena navzgor.
Senzorji ANT+
9
2 Navlažite elektrodi Á in krpici za stik  na zadnji strani pasu,
da ustvarite močno povezavo med vašimi prsmi in
oddajnikom.
3 Ovijte pas okoli prsi in kljukico à pritrdite v zanko Ä.
OPOMBA: oznaka za nego ne sme biti prepognjena.
Logotipa Garmin morata biti z desno stranjo obrnjena
navzgor.
4 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika
srčnega utripa.
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.
NAMIG: če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne
prikažejo, si oglejte namige za odpravljanje težav (Namigi za
nepravilne podatke o srčnem utripu, stran 18).
Nega dodatne opreme HRM-Run
OBVESTILO
Trak morate pred umivanjem odpeti in odstraniti.
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Za podrobna navodila o čiščenju obiščite www.garmin.com
/HRMcare.
• Trak splaknite po vsaki uporabi.
• Po vsakih sedmih uporabah trak operite v stroju.
• Paščka ne dajajte v sušilnik.
• Pašček sušite obešen ali položen na ravno podlago.
• Da podaljšate življenjsko dobo merilnika srčnega utripa,
odpnite modul, ko ni v uporabi.
Merilnik srčnega utripa ima v modulu tudi merilnik pospeška, ki z
merjenjem gibanja trupa izračuna 6 meritev teka.
OPOMBA: dodatna oprema HRM-Run in HRM-Tri je združljiva z
več izdelki za vadbo ANT+ in lahko po združitvi prikazuje
podatke o srčnem utripu. Funkcije dinamike teka so na voljo
samo v nekaterih napravah Garmin.
Kadenca: kadenca je število korakov v minuti. Prikazuje skupno
število korakov (desne in leve noge).
Navpično nihanje: navpično nihanje je poskakovanje med
tekom. Prikazuje navpično premikanje telesa, izmerjeno v
centimetrih za posamezen korak.
Čas stika s tlemi: čas stika s tlemi je obdobje, ki ga med tekom
pri vsakem koraku porabite na tleh. Izmerjen je v
milisekundah.
OPOMBA: čas stika s tlemi med hojo ni na voljo.
Vadba z dinamiko teka
Preden si lahko ogledate dinamiko teka, morate namestiti
dodatno opremo HRM-Run ali HRM-Tri ter jo združiti z napravo
(Združevanje senzorjev ANT+, stran 8).
Če ste skupaj z napravo Forerunner dobili tudi merilnik srčnega
utripa, sta napravi že združeni in naprava Forerunner je
nastavljena za prikaz dinamike teka.
1 Izberite možnost:
• Če ste skupaj z napravo Forerunner dobili tudi merilnik
srčnega utripa, si namestite merilnik srčnega utripa in
nadaljujte z 2. korakom.
• Če ste merilni srčnega utripa kupili ločeno, izberite >
Nastavitve dejavnosti > Podatkovni zasloni >
Dinamika teka > Stanje > Omogoci.
Izberite
Primarna meritev.
2
3 Izberite Kadenca, Cas stika s tlemi ali Navpicno nihanje.
Primarna meritev je prikazana v polju na vrhu podatkovnega
zaslona z ustreznim položajem na barvnem merilniku.
4 Začnite teči.
5 Če si želite ogledati meritve, se pomaknite na zaslon z
dinamiko teka.
Dinamika teka
Z združljivo napravo Forerunner, združeno z dodatno opremo
HRM-Run ali HRM-Tri, lahko pridobivate povratne informacije o
svojem načinu teka v realnem času. Če ste skupaj z napravo
Forerunner dobili tudi merilnik srčnega utripa, sta napravi že
združeni.
6 Če je treba, držite
meritev.
, da med tekom spremenite primarno
Barvni merilniki in podatki o dinamiki teka
Na zaslonu z dinamiko teka je prikazan barvni merilnik za primarno meritev. Kot primarno meritev lahko prikažete kadenco,
navpično nihanje ali čas stika s tlemi. Barvni merilnik prikazuje vaše podatke o dinamiki teka v primerjavi z drugimi tekači. Barvna
območja temeljijo na odstotkih.
Garmin je opravil meritve na veliko tekačih vseh ravni. Vrednosti v rdečem ali oranžnem območju so običajne za manj izkušene ali
počasnejše tekače. Vrednosti v zelenem, modrem ali vijoličnem območju so običajne za bolj izkušene ali hitrejše tekače. Pri manj
izkušenih tekačih so časi stika s tlemi običajno daljši, navpično nihanje je večje, kadenca pa je nižja kot pri bolj izkušenih. Višji tekači
imajo običajno nekoliko počasnejšo kadenco in nekoliko večje navpično nihanje. Za več informacij o dinamiki teka obiščite
www.garmin.com. Za dodatne teorije in razlage podatkov dinamike teka si lahko ogledate priznane revije in spletna mesta o teku.
Barvno območje
10
Odstotek v območju
Obseg kadence
Obseg navpičnega nihanja
Obseg časa stika s tlemi
Vijolično
> 95
> 185 korakov/min
< 6,7 cm
< 208 ms
Modro
70–95
174–
185 korakov/min
6,7–8,3 cm
208–240 ms
Zeleno
30–69
163–
173 korakov/min
8,4–10,0 cm
241–272 ms
Senzorji ANT+
Barvno območje
Odstotek v območju
Obseg kadence
Obseg navpičnega nihanja
Obseg časa stika s tlemi
Oranžno
5–29
151–
162 korakov/min
10,1–11,8 cm
273–305 ms
Rdeče
<5
< 151 korakov/min
> 11,8 cm
> 305 ms
Nasveti za pridobivanje manjkajočih podatkov o dinamiki
teka
Če se podatki o dinamiki teka ne prikažejo, poskusite s temi
namigi.
• Preverite, ali uporabljate dodatno opremo HRM-Run ali
HRM-Tri.
Merilnik srčnega utripa ima na sprednji strani modula oznako
.
• Merilnik srčnega utripa še enkrat združite z napravo
Forerunner v skladu z navodili.
• Če so namesto podatkov o dinamiki teka prikazane ničle, se
prepričajte, ali je modul nameščen s pravilno stranjo navzgor.
OPOMBA: čas stika s tlemi je prikazan le med tekom. Med
hojo ga ni mogoče izračunati.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših privzetih območij srčnega utripa uporablja
naprava informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Naprava ima različna območja srčnega utripa za tek,
kolesarjenje in plavanje. Za najnatančnejše podatke o porabi
kalorij med vašo dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip. Vsa
območja srčnega utripa in srčni utrip med mirovanjem lahko
nastavite tudi ročno. Območja lahko ročno nastavite v napravi ali
računu Garmin Connect.
1 Izberite > Moja statistika > Profil uporabnika > Obmocja
srcnega utripa.
2 Izberite Privzeto, če si želite ogledati privzete vrednosti
(izbirno).
Privzete vrednosti je mogoče uporabiti za tek, kolesarjenje in
plavanje.
3 Izberite Tek, Kolesarstvo ali Plavanje.
4 Izberite Prioriteta > Nastavi po meri > Glede na.
5 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najv. SU, če si želite območja ogledati in urediti
kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % RSU, če si želite območja ogledati in urediti kot
odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus
srčni utrip med mirovanjem).
6 Izberite Najv. SU in vnesite najvišji srčni utrip.
7 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
8 Izberite SU ob pocitku in vnesite svoj srčni utrip med
počitkom.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
Senzorji ANT+
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 21) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost. Ocene najvišjega VO2 zagotavlja in podpira
družba Firstbeat Technologies Ltd. Naprava Forerunner ima
ločeni oceni najvišjega VO2 za tek in kolesarjenje. Napravo
Garmin lahko skupaj z združljivima merilnikoma srčnega utripa
in moči uporabljate za prikaz ocene najvišjega VO2 pri
kolesarjenju. Napravo Garmin lahko skupaj z združljivim
merilnikom srčnega utripa uporabljate za prikaz ocene
najvišjega VO2 pri teku.
Oceno najvišjega VO2 prikazujeta številka in položaj na
barvnem merilniku.
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžno
Zmerno
Rdeče
Slabo
Podatki o najvišjem VO2 in analiza se posredujejo z dovoljenjem
inštituta The Cooper Institute . Za več informacij si oglejte
dodatek (Standardne ocene za najvišji VO2, stran 21) in
obiščite www.CooperInstitute.org.
®
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek
Preden si lahko ogledate oceno najvišjega VO2, morate
namestite merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo
(Združevanje senzorjev ANT+, stran 8). Če ste merilnik srčnega
utripa dobili skupaj z napravo Forerunner, sta napravi že
združeni. Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 13) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 11).
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti.
1 Vsaj deset minut tecite zunaj.
2 Po teku izberite Shrani.
3 Izberite > Moja statistika > Najv. VO2.
Oceno najvišjega VO2 prikazujeta številka in položaj na
barvnem merilniku.
11
Svetovalec za okrevanje
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžno
Zmerno
Rdeče
Slabo
Podatki o najvišjem VO2 in analiza se posredujejo z
dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij
si oglejte dodatek (Standardne ocene za najvišji VO2,
stran 21) in obiščite www.CooperInstitute.org.
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje
Preden si lahko ogledate oceno najvišjega VO2, morate
namestite merilnik srčnega utripa in merilnik moči ter ju združiti z
napravo Forerunner (Združevanje senzorjev ANT+, stran 8). Če
ste merilnik srčnega utripa dobili skupaj z napravo Forerunner,
sta napravi že združeni. Za najbolj natančno oceno nastavite
profil uporabnika (Nastavitev uporabniškega profila, stran 13)
in najvišji srčni utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa,
stran 11).
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj voženj, da spozna vaše kolesarske sposobnosti.
1 Vsaj 20 minut kolesarite na prostem z enakomerno in visoko
intenzivnostjo.
2 Po vožnji izberite Shrani.
3 Izberite > Moja statistika > Najv. VO2.
Oceno najvišjega VO2 prikazujeta številka in položaj na
barvnem merilniku.
Napravo Garmin lahko skupaj s senzorjem srčnega utripa
uporabljate za prikaz, čez koliko časa boste popolnoma okrevali
in bili pripravljeni na naslednjo težjo vadbo. Svetovalec za
okrevanje vključuje čas in preverjanje okrevanja. Tehnologijo
svetovalca za okrevanje vam zagotavlja Firstbeat, ki jo tudi
podpira.
Preverjanje okrevanja: preverjanje okrevanja v realnem času
poda stanje vašega okrevanja v prvih nekaj minutah
dejavnosti.
Čas okrevanja: čas okrevanja se prikaže takoj po dejavnosti.
Čas se odšteva do optimalnega trenutka za naslednjo težjo
vadbo.
Vklop svetovalca za regeneracijo
Preden lahko uporabljate svetovalca za regeneracijo, morate
namestite merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo
(Združevanje senzorjev ANT+, stran 8). Če ste merilnik srčnega
utripa dobili skupaj z napravo Forerunner, sta napravi že
združeni. Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 13) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 11).
1 Izberite > Moja statistika > Svetovalec za regeneracijo >
Stanje > Vklopljeno.
2 Začnite teči.
V prvih nekaj minutah teka se pojavi preverjanje
regeneracije, ki v realnem času prikazuje stanje regeneracije.
3 Po teku izberite Shrani.
Pojavi se čas regeneracije. Najdaljši čas je 4 dni, najkrajši pa
6 ur.
Srčni utrip med regeneracijo
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžno
Zmerno
Rdeče
Slabo
Podatki o najvišjem VO2 in analiza se posredujejo z
dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij
si oglejte dodatek (Standardne ocene za najvišji VO2,
stran 21) in obiščite www.CooperInstitute.org.
Nasveti za oceno najvišjega VO2 pri kolesarjenju
Uspešnost in natančnost izračuna najvišjega VO2 sta višji, ko
kolesarite enakomerno in pri precej visoki težavnosti ter ko se
srčni utrip in moč ne spreminjata preveč.
• Pred vožnjo preverite, ali naprava, merilnik srčnega utripa in
merilnik moči pravilno delujejo, so združeni in imajo dovolj
napolnjeno baterijo.
• Med 20-minutno vožnjo vzdržujte srčni utrip nad 70 %
svojega najvišjega srčnega utripa.
• Med 20-minutno vožnjo vzdržujte čim bolj konstantno moč.
• Izogibajte se razgibanemu terenu.
• Izogibajte se vožnji v skupini, kjer je veliko vožnje v zavetrju.
12
Če pri vadbi uporabljate združljiv merilnik srčnega utripa, lahko
po vsaki dejavnosti preverite vrednost srčnega utripa med
regeneracijo. Srčni utrip med regeneracijo je razlika med srčnim
utripom med vadbo in srčnim utripom dve minuti po končani
vadbi. Na primer po običajnem vadbenem teku ustavite
časovnik. Vaš srčni utrip znaša 140 utripov na minuto. Po dveh
minutah nedejavnosti ali ohlajanja vaš srčni utrip znaša 90
utripov na minuto. Vaš srčni utrip med regeneracijo znaša 50
utripov na minuto (140 minus 90). Nekatere študije srčni utrip
med regeneracijo povezujejo z zdravjem srca. Višje številke
načeloma pomenijo bolj zdravo srce.
NAMIG: za najboljše rezultate se za dve minuti ustavite, da
naprava izračuna vrednost srčnega utripa med regeneracijo.
Potem ko se prikaže ta vrednost, lahko dejavnost shranite ali
zavržete.
Senzor korakov
Naprava je združljiva s senzorjem korakov. S senzorjem korakov
lahko namesto z GPS-om beležite tempo in razdaljo, ko vadite v
zaprtem prostoru ali ko je signal GPS šibak. Senzor korakov je v
stanju pripravljenosti in lahko začne pošiljate podatke (kot
merilnik srčnega utripa).
Po 30 minutah nedejavnosti, se senzor korakov izklopi in tako
varčuje z baterijo. Ko je raven baterije nizka, se na napravi
prikaže sporočilo. Preostaja še približno pet ur baterije.
Tek s senzorjem korakov
Preden začnete s tekom, morate senzor korakov združiti z
napravo Forerunner (Združevanje senzorjev ANT+, stran 8).
Senzorji ANT+
V zaprtih prostorih lahko tečete s senzorjem korakom in beležite
tempo, razdaljo ter kadenco. S senzorjem korakov lahko tečete
tudi zunaj in skupaj s tempom ter razdaljo, ki ju merite z GPSom, beležite tudi podatke o kadenci.
1 Namestite senzor korakov v skladu z navodili.
2 Če je treba, izberite > Nastavitve dejavnosti > GPS, da
vklopite ali izklopite GPS.
3 Izberite , da zaženete časovnik.
4 Ko s tekom zaključite, izberite > Shrani.
Umerjanje senzorja korakov
Senzor korakov se umerja sam. Točnost podatkov o hitrosti in
razdalji se izboljša po nekaj tekih na prostem z uporabo naprave
GPS.
Vadba z merilniki moči
• Če si želite ogledati seznam z napravo združljivih senzorjev
ANT+ (na primer Vector™), obiščite www.garmin.com
/intosports.
• Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo merilnika
moči.
• Prilagodite območja moči tako, da se ujemajo z vašimi cilji in
sposobnostmi (Nastavitev območij moči, stran 13).
• Uporabljajte opozorila o obsegu, ki vas obvestijo, ko
dosežete navedeno območje moči (Nastavitev opozoril o
obsegu, stran 14).
• Prilagodite polja s podatki o moči (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 14).
• Držite , če želite umeriti merilnik moči.
Nastavitev območij moči
Vrednosti za območja so privzete vrednosti in morda ne bodo
ustrezale vašim osebnim sposobnostim. Če poznate svojo
vrednost funkcionalnega praga moči (FTP), jo lahko vnesete in
omogočite, da programska oprema samodejno izračuna vaše
območja moči. Območja lahko ročno nastavite v napravi ali
računu Garmin Connect.
1 Na domačem zaslonu izberite > Moja statistika > Profil
uporabnika > Obmocja moci > Glede na.
2 Izberite možnost:
• Izberite W, če si želite ogledati in urediti območja v vatih.
• Izberite % FTP, če si želite ogledati in urediti območja kot
odstotek funkcionalnega praga moči.
3 Izberite FTP in vnesite vrednost za FTP.
4 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
5 Če je treba, izberite Najmanj in vnesite najmanjšo vrednost
moči.
Uporaba prestavnih ročic Shimano Di2™
®
Preden lahko uporabljate elektronske prestavne ročice Di2, jih
morate združiti z napravo (Združevanje senzorjev ANT+,
stran 8). Izbirna podatkovna polja za Di2 lahko prilagodite
(Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 14). Ko je senzor v
načinu prilagajanje, naprava Forerunner prikazuje trenutne
prilagojene vrednosti.
Funkcije Connect IQ™
Uri lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih
ponudnikov s programom Garmin Connect Mobile. Napravo
lahko prilagodite z videzi ure, podatkovnimi polji, pripomočki in
programi.
Videzi ure: omogoča vam spreminjanje videza ure.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
Funkcije Connect IQ™
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: uri lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove
vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Prenos funkcij Connect IQ
Preden lahko v programu Garmin Connect Mobile prenašate
funkcije Connect IQ, morate svojo napravo Forerunner združiti s
pametnim telefonom s programom Garmin Connect Mobile.
> Trgovina
1 V programu Garmin Connect izberite
Connect IQ.
2 Izberite napravo Forerunner.
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 V pripomočku za naprave izberite Trgovina Connect IQ.
4 Izberite funkcijo Connect IQ.
5 Izberite Pošlji v napravo in sledite navodilom na zaslonu.
Pripomočki
V napravo so prednaloženi pripomočki, ki omogočajo hiter
prikaz informacij. Nekateri pripomočki potrebujejo povezavo
Bluetooth z združljivim pametnim telefonom.
Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice in besedilna
sporočila v skladu z nastavitvami obvestil pametnega
telefona.
Sledenje dejavnostim: sledi dnevnemu število korakov, cilju
korakov, prepotovani razdalji, porabljenim kalorijam in
statistiki spanja.
Daljinski upravljalnik za VIRB
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate
v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim
upravljalnikom. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
naprav VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Združite kamero VIRB z napravo Forerunner (Združevanje
senzorjev ANT+, stran 8).
3 V napravi Forerunner izberite dodatno opremo VIRB.
Ko je dodatna oprema VIRB združena, se zaslon VIRB doda
med podatkovne zaslone aktivnega profila.
4 Izberite možnost:
• Izberite Sproz./zaust. casov., če želite kamero upravljati
s časovnikom ( ).
Snemanje videa se samodejno začne in ustavi s
časovnikom naprave Forerunner.
• Izberite Rocno, če želite kamero upravljati z bližnjičnim
menijem. Na zaslonu VIRB lahko za upravljanje kamere
držite .
Prilagajanje naprave
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, letnice rojstva, višine, teže,
območij srčnega utripa in območij moči. Naprava uporablja te
informacije za natančen izračun podatkov o vadbi.
13
1 Izberite > Moja statistika > Profil uporabnika.
2 Izberite možnost.
Profili dejavnosti
Profili dejavnosti so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo
glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in podatkovni
zasloni se na primer razlikujejo glede na to, ali napravo
uporabljate med tekom ali kolesarjenjem.
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali opozorila, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.
Spreminjanje profila dejavnosti
Naprava ima sedem privzetih profilov dejavnosti. Spremenite
lahko kateri koli shranjen profil dejavnosti.
NAMIG: privzeti profili dejavnosti uporabljajo določeno barvo za
poudarjanje za vsak šport. Profil dejavnosti za več športov
spremeni barvo za poudarjanje, ko zamenjate šport.
1 Izberite > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Če je treba, izberite Ime in vnesite novo ime za profil.
4 Če je treba, izberite Barva in izberite barvo poudarjanja za
profil.
5 Izberite Uporabi profil.
Ustvarjanje profila dejavnosti po meri
1 Izberite > Nastavitve > Profili dejavnosti > Dodaj novo.
2 Izberite šport.
3
4
5
6
OPOMBA: privzeti športi uporabljajo privzeto ikono. Če
izberete možnost Ostalo, lahko izberete drugo ikono.
Izberite barvo za poudarjanje.
Izberite ime profila ali vnesite ime po meri.
Podvojena imena profilov bodo vključevala številko, na
primer: Triatlon(2).
Izberite možnost:
• Izberite Uporabi privzeto, če želite profil po meri ustvariti
iz privzetih nastavitev sistema.
• Izberite kopijo obstoječega profila, če želite profil po meri
ustvariti iz enega od shranjenih profilov.
OPOMBA: če ustvarjate profil za več športov po meri, boste
pozvani, da izberete dva ali več profilov in vključite prehode.
Izberite možnost:
• Izberite Urejanje nastavitev, če želite spremeniti
določene nastavitve profila.
• Izberite Koncano, če želite shraniti in uporabljati profil po
meri.
Brisanje profila dejavnosti
1 Izberite > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
OPOMBA: aktivnega profila ne morete izbrisati, prav tako pa
ne morete izbrisati športnega profila, ki je del aktivnega
profila za več športov.
3 Izberite Odstrani profil > Da.
Nastavitve dejavnosti
Te nastavitve omogočajo prilagajanje naprave potrebam vadbe.
Na primer, prilagodite lahko podatkovne zaslone in omogočite
opozorila in funkcije vadbe.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Podatkovne zaslone lahko prilagodite ciljem vadbe ali izbirni
dodatni opremi. Na primer, enega od podatkovnih zaslonov
lahko prilagodite tako, da bo prikazoval tempo kroga ali območje
srčnega utripa.
14
1 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Podatkovni zasloni.
2 Izberite zaslon.
3 Če je treba, izberite Stanje > Vklopljeno, da omogočite
podatkovni zaslon.
4 Če je treba, uredite število podatkovnih polj.
5 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
Dodajanje ure
Uro lahko dodate skupini podatkovnih zaslonov v profilu
dejavnosti.
1 Izberite profil dejavnosti.
2 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Podatkovni zasloni >
Ura > Vklopljeno.
Opozorila
Opozorila lahko uporabite pri vadbi za dosego določenih ciljev
srčnega utripa, tempa, časa, razdalje, kadence in kalorij in za
nastavitev intervalov časa teka/hoje.
Nastavitev opozoril o obsegu
Opozorilo o obsegu vas obvesti, ko je naprava izven določenega
obsega vrednosti. Če imate na primer izbirni merilnik srčnega
utripa, lahko napravo nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš
srčni utrip pod območjem 2 in nad območjem 5 (Nastavljanje
območij srčnega utripa, stran 11).
1 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Alarmi > Dodaj novo.
2 Izberite vrsto opozorila.
Odvisno od dodatne opreme in profila dejavnosti lahko
opozorila vključujejo srčni utrip, tempo, hitrost, kadenco in
moč.
3 Če je treba, vklopite opozorilo.
4 Izberite območje ali vnesite vrednost za posamezno
opozorilo.
Sporočilo se prikaže vsakič, ko ste izven določenega obsega.
Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitev zvokov naprave, stran 16).
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.
1 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Alarmi > Dodaj novo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Po meri, sporočilo in nato še vrsto opozorila.
• Izberite Cas, Razdalja ali Kalorije.
3 Vnesite vrednost.
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev
zvokov naprave, stran 16).
Nastavitev opozoril o premorih s hojo
Pri nekaterih programih teka se uporabljajo časovno določeni
premori s hojo v rednih intervalih. Na primer, za dolgi vadbeni
tek lahko napravo nastavite tako, da vas opozori, da tečete 4
minute in nato hodite 1 minuto in ponovite. Funkcijo Auto Lap
lahko uporabljate med uporabo opozoril o teku/hoji.
OPOMBA: opozorila o premorih s hojo so na voljo le za profile
za tek.
1 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Alarmi > Dodaj novo.
2 Izberite Tek/hoja.
3 Vnesite čas intervala teka.
4 Vnesite čas intervala hoje.
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev
zvokov naprave, stran 16).
®
Prilagajanje naprave
Urejanje opozorila
1 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Alarmi.
2 Izberite opozorilo.
3 Uredite vrednosti ali nastavitve opozorila.
1 Izberite
Tek z metronomom
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcija metronoma predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko
izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali bolj
enakomerni kadenci.
OPOMBA: metronom v profilu za kolesarjenje ali plavanje ni na
voljo.
1 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Metronom > Stanje >
Vklopljeno.
2 Izberite možnost:
• Izberite Utripov na minuto, če želite vnesite vrednost
glede na kadenco, ki jo želite vzdrževati.
• Izberite Pogostost opozoril, če želite prilagoditi
pogostost udarcev.
• Izberite Zvoki, če želite prilagoditi zvok metronoma.
3 Če je treba, izberite Predogled, če želite metronom pred
tekom poslušati.
4 Izberite BACK, če se želite vrniti na zaslon s časovnikom.
5 Izberite , da zaženete časovnik.
6 Začnite teči.
Metronom se zažene samodejno.
7 Med tekom izberite , če si želite ogledati zaslon z
metronomom.
8 Če je treba, držite , da spremenite nastavitve metronoma.
Uporaba funkcije Auto Pause
®
Funkcijo Auto Pause lahko uporabite za samodejni premor
časovnika, ko se nehate premikati ali ko tempo ali hitrost pade
pod določeno vrednost. Ta funkcija je koristna, če dejavnost
vključuje semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se
ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
1 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Auto Pause.
2 Izberite možnost:
• Izberite Med postankom za samodejni premor časovnika,
ko se nehate premikati.
• Izberite Po meri za samodejni premor časovnika, ko
tempo ali hitrost pade pod določeno vrednost.
Auto Lap
OPOMBA: funkcija Auto Lap ne deluje med intervalno vadbo,
vadbo po meri ali v načinu plavanja v bazenu.
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označevanje
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih teka (na primer, vsakih 5
kilometrov ali 1 miljo).
1 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Krogi > Samodejna
razdalja.
2 Izberite razdaljo.
Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom
kroga. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitev zvokov naprave, stran 16).
Po potrebi lahko prilagodite podatkovne zaslone tako, da bodo
prikazovali dodatne podatke o krogih.
Prilagajanje sporočila v opozorilu o krogu
Prilagodite lahko eno ali dve podatkovni polji, ki se pojavita v
sporočilu opozorila o krogu.
Prilagajanje naprave
> Nastavitve dejavnosti > Krogi > Opozorilo za
krog.
2 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
3 Izberite Predogled (izbirno).
Funkcijo samodejnega pomikanja lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni s podatki o vadbi, ko deluje
časovnik.
1 Izberite > Nastavitve dejavnosti > Samodejno
pomikanje.
2 Izberite hitrost prikaza.
Uporaba načina UltraTrac
Preden začnete uporabljati način UltraTrac, umerite napravo
tako, da nekajkrat tečete na prostem v običajnem načinu GPS.
Način UltraTrac lahko uporabljate za daljše dejavnosti.Način
UltraTrac je nastavitev GPS-a, ki občasno izklaplja GPS, da
varčuje z energijo baterije. Ko je GPS izklopljen, izračunava
naprava hitrost in razdalja z merilnikom pospeška. Natančnost
hitrosti, razdalje in podatkov o stezi je v načinu UltraTrac nižja.
Natančnost podatkov se izboljša po nekaj tekih na prostem z
uporabo naprave GPS.
Izberite > Nastavitve dejavnosti > GPS > UltraTrac.
NAMIG: pri daljših dejavnosti premislite tudi o uporabi drugih
možnost za varčevanje z energijo baterije (Podaljševanje
življenjske dobe baterije, stran 18).
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo
Nastavitve časovne omejitve določajo, kako dolgo naprava
ostane v načinu vadbe, na primer, ko čakate na začetek tekme.
Izberite > Nastavitve dejavnosti > Casovna omejitev za
varcevanje energije.
Normalno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 5 minutah nedejavnosti.
Razsirjeno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 25 minutah nedejavnosti. Podaljšan način lahko
pomeni, da boste morali baterijo polniti pogosteje.
Nastavitve sledenja dejavnostim
Izberite > Nastavitve > Sledenje dejavnostim.
Stanje: omogoča funkcijo za sledenje dejavnostim.
Prikazi na uri: prikaže vaše korake na zaslonu z uro.
Opozorilo o premiku: prikaže sporočilo in vrstico gibanja na
zaslonu z uro. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali
vibrira (Nastavitev zvokov naprave, stran 16).
Obvestila telefona
Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv
pametni telefon združen z napravo Forerunner. Ko telefon
prejeme sporočilo, obvesti napravo.
Omogočanje Bluetooth Obvestil
1 Izberite > Nastavitve > Bluetooth > Pametna obvestila.
2 Izberite Med dejavnostjo.
3 Izberite Izklopljeno, Prikazi samo klice ali Prikazi vse.
4 Izberite Ne med dejavnostjo.
5 Izberite Izklopljeno, Prikazi samo klice ali Prikazi vse.
OPOMBA: spremenite lahko zvoke za obvestila.
Ogled obvestil
1 Ko se na napravi Forerunner prikaže sporočilo, izberite
možnost:
• Izberite
• Izberite
za ogled celotnega obvestila.
za opustitev obvestila.
15
2 Če je treba, izberite
obvestil.
> Pametna obvestila za ogled vseh
Upravljanje obvestil
Z združljivo mobilno napravo lahko upravljate obvestila, ki se
prikazujejo na napravo Forerunner.
Izberite možnost:
• Če uporabljate napravo iOS , v nastavitvah obveščanja
mobilne naprave izberite elemente, ki bodo prikazani na
napravi.
• Če uporabljate napravo Android™, v nastavitvah programa
v programu Mobile Garmin Connect izberite elemente, ki
bodo prikazani na napravi.
®
Nastavitve sistema
Izberite > Nastavitve > Sistem.
• Jezik (Spreminjanje jezika naprave, stran 16)
• Časovne nastavitve (Časovne nastavitve, stran 16)
• Nastavitve osvetlitve ozadja (Nastavitve osvetlitve ozadja,
stran 16)
• Zvočne nastavitve (Nastavitev zvokov naprave, stran 16)
• Nastavitve enot (Spreminjanje merskih enot, stran 16)
• Nastavitev satelitov (Spreminjanje nastavitve satelitov,
stran 16)
• Nastavitve oblike (Nastavitve oblike, stran 16)
• Nastavitve beleženja podatkov (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 16)
Spreminjanje jezika naprave
Izberite
Spreminjanje merskih enot
Merske enote za razdaljo, tempo, hitrost in težo lahko
prilagajate.
1 Izberite > Nastavitve > Sistem > Merske enote.
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto.
Spreminjanje nastavitve satelitov
Naprava satelite privzeto išče s sistemom GPS. Za boljšo
učinkovitost v zahtevnih okoljih in hitrejše določanje položaja
GPS lahko omogočite načina GPS in GLONASS. Uporaba
načinov GPS in GLONASS življenjsko dobo baterije skrajša bolj
kot samo uporaba načina GPS.
Izberite > Nastavitve > Sistem > GLONASS.
Nastavitve oblike
Izberite > Nastavitve > Sistem > Oblika.
Nast. tempa ali hitrosti: nastavitev naprave za prikaz hitrosti ali
tempa za tek, kolesarjenje in druge dejavnosti. Ta nastavitev
vpliva na številne možnosti vadbe, zgodovino in opozorila.
Zacetek tedna: nastavitev prvega dneva v tednu za skupne
tedenske vrednosti zgodovine.
Nastavitev beleženja podatkov
Izberite > Nastavitve > Sistem > Snemanje podatkov.
Pametno: beleži ključne točke, na katerih spremenite smer ali
tempo ali se spremeni vaš srčni utrip. Zapis dejavnosti je
manjši, da lahko v pomnilnik naprave shranite več dejavnosti.
Vsako sekundo: točke zabeleži vsako sekundo. Ustvari zelo
podroben zapis aktivnosti in poveča zapis o aktivnosti.
> Nastavitve > Sistem > Jezik.
Informacije o napravi
Časovne nastavitve
Izberite > Nastavitve > Sistem > Ura.
Oblika zapisa casa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Nastavi cas: omogoča ročno ali samodejno nastavitev časa
glede na položaj GPS-a.
Ozadje: nastavi črno ali belo ozadje.
Uporabi barvo profila: barvo za poudarjanje na zaslonu z uro
nastavi tako, da je enaka barvi profila dejavnosti.
Časovni pasovi
Vsakokrat, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale,
naprava samodejno zazna časovni pas in trenutni čas dneva.
Ročna nastavitev časa
Privzeto se čas nastavi samodejno, ko naprava pridobi
satelitske signale.
1 Izberite > Nastavitve > Sistem > Ura > Nastavi cas >
Rocno.
2 Izberite Cas in vnesite uro.
Specifikacije
Specifikacije Forerunner
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Življenjska doba
baterije
Več kot 4 mesece samo v načinu ure
Do 1 mesec v načinu ure s sledenjem
dejavnostim
Do 40 ur v načinu UltraTrac
Do 24 ur samo v načinu GPS
Do 20 ur v načinih GPS in GLONASS
Temperaturni obseg
delovanja
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Obseg temperature
pri polnjenju
Od 0 do 40 ºC (od 32 do 104 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Brezžična tehnologija Bluetooth Smart
Brezžična tehnologija Wi‑Fi
Nazivna vodotesnost 5 ATM*
Nastavitev alarma
1 Izberite > Nastavitve > Alarm > Stanje > Vklopljeno.
2 Izberite Cas in vnesite čas.
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Nastavitve osvetlitve ozadja
Specifikacije HRM-Swim in specifikacije HRM-Tri
Izberite > Nastavitve > Sistem > Osvetlitev.
Nacin: nastavitev osvetlitve ozadja, da se vklopi ročno ali za
tipke in opozorila.
Premor: nastavitev časa, preden se izklopi osvetlitev ozadja.
Nastavitev zvokov naprave
Zvoki naprave vključujejo zvoke tipk, opozorilne zvoke in
vibriranje.
Izberite > Nastavitve > Sistem > Zvoki.
16
Vrsta baterije
CR2032 (3 V), ki jo lahko zamenja
uporabnik
Življenjska doba baterije
HRM-Swim
Do 18 mesecev (približno 3 ure/teden)
Življenjska doba baterije
HRM-Tri
Do 10 mesecev za vadbo za triatlon
(približno 1 ura/dan)
Temperaturni obseg
delovanja
Od -10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Informacije o napravi
Radijska frekvenca/protokol 2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Nazivna vodotesnost
5 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije HRM-Run
Vrsta baterije
CR2032 (3 V), ki jo lahko zamenja uporabnik
Življenjska doba baterije 1 leto (1 ura/dan)
Nazivna vodotesnost
3 ATM*
OPOMBA: ta izdelek ne prenaša podatkov o
srčnem utripu med plavanjem.
Temperaturni obseg
delovanja
Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 30 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
2 Z majhnim izvijačem Phillips (00) odvijte štiri vijake na
sprednji strani modula.
3 Odstranite pokrov in baterijo.
4 Počakajte 30 sekund.
5 Novo baterijo vstavite pod plastična jezička Á, pri čemer
mora biti pozitivna stran obrnjena navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
Tesnilni obroček mora biti nameščen okoli zunanjega roba
privzdignjenega plastičnega obročka.
6 Ponovno namestite sprednji pokrov in štiri vijake.
Upoštevajte usmerjenost sprednjega pokrova. Privzdignjeni
vijak  se mora prilegati ustrezni odprtini na sprednjem
pokrovu.
OPOMBA: ne privijte preveč.
Namestite
manšeto.
7
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa boste merilnik
morda morali ponovno združiti z napravo.
Zamenjava baterije v dodatni opremi HRM-Run
1 Z majhnim izvijačem Phillips odstranite štiri vijake na hrbtni
strani modula.
2 Odstranite pokrov in baterijo.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
3 Počakajte 30 sekund.
4 Vstavite novo baterijo s pozitivno stranjo navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
5 Ponovno namestite hrbtni pokrov in štiri vijake.
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik
OPOMBA: ne privijte preveč.
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa boste merilnik
morda morali ponovno združiti z napravo.
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
Baterije hranite izven dosega otrok.
Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se obrnite na
zdravnika ali lokalni center za zastrupitve.
Zamenljive gumbne baterije lahko vsebujejo perklorat. Z njimi
boste morda morali ravnati drugače. Oglejte si www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
Zamenjava baterije v dodatni opremi HRM-Swim in HRM-Tri
1 Z modula merilnika srčnega utripa snemite manšeto À.
Odpravljanje težav
Podpora in posodobitve
Garmin Express (www.garmin.com/express) omogoča
napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v Garmin Connect
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
Odpravljanje težav
17
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
Počakajte,
da naprava poišče satelite.
2
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov
GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
◦ Napravo povežite z računom Garmin Connect prek
brezžičnega omrežja Wi‑Fi.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 15 sekund držite .
Naprava se izklopi.
2 Držite eno sekundo, da napravo vklopite.
Čiščenje uporabnikovih podatkov
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
OPOMBA: s tem se izbrišejo vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, ne pa zgodovine.
1 Držite .
2 Izberite Da, da izklopite napravo.
3 Za vklop naprave med držanjem tipke pridržite tipko .
4 Izberite Da.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, in zgodovino dejavnosti.
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete vrednosti.
Izberite > Nastavitve > Sistem > Ponastavi privzete
vrednosti > Da.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID naprave, različico programske opreme,
različico GPS-a in informacije o programski opremi.
Izberite > Nastavitve > Sistem > Vizitka.
18
Posodabljanje programske opreme
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Med posodabljanjem ne izključujte naprave iz računalnika.
OPOMBA: če ste napravo s programom Garmin Express že
nastavili za uporabo povezav Wi‑Fi, lahko Garmin Connect
samodejno prenese razpoložljive posodobitve programske
opreme, ko vzpostavi povezavo prek omrežja Wi‑Fi.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve ozadja (Nastavitve
osvetlitve ozadja, stran 16).
• Skrajšajte časovno omejitev pred načinom ure (Nastavitve
časovne omejitve za varčevanje z energijo, stran 15).
• Izklopite spremljanje dejavnosti (Sledenje dejavnostim,
stran 3).
• Izberite interval beleženja za Pametno (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 16).
• Izklopite GLONASS (Spreminjanje nastavitve satelitov,
stran 16).
• Izklopite Bluetooth brezžično funkcijo (Izklop tehnologije
Bluetooth, stran 6).
• Izklopite Wi‑Fi brezžično funkcijo (Izklop tehnologije Wi‑Fi,
stran 7).
Zaklepanje in odklepanje tipk naprave
Tipke naprave lahko zaklenete in preprečite nenamerno
pritiskanje tipk med dejavnostjo.
1 Držite , če želite prikazati bližnjični meni.
2 Izberite Zakleni napravo.
3 Če želite tipke naprave odkleniti, držite .
Moje dnevno število korakov se ne prikaže
Dnevno število korakov se vsako noč ob polnoči ponastavi.
Če se namesto števila korakov pokažejo vezaji, počakajte, da
naprava zazna satelitske signale in samodejno nastavi čas.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem
utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Navlažite elektrode in krpice za stik (če je to ustrezno).
• Zategnite pas na prsih.
• Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
• Upoštevajte navodila za nego (Nega dodatne opreme
HRM-Run, stran 10).
• Nosite bombažno majico ali dobro navlažite obe strani
paščka.
Sintetične tkanine, ki se drgnejo ali udarjajo ob merilnik
srčnega utripa, lahko ustvarijo statično elektriko, ki moti
signale srčnega utripa.
• Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega
utripa.
Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri
2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni
motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični
telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.
Odpravljanje težav
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih ANT+ je
potrebna dodatna oprema.
% FTP: trenutna izhodna moč kot odstotek funkcionalnega
praga moči.
% najvisjega srcnega utripa kroga: povprečni odstotek
najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.
% najvisjega SU: odstotek najvišjega srčnega utripa.
% RSU: odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip
minus srčni utrip med počivanjem).
% RSU kroga: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni krog.
Bater.senz.Di2: preostala napolnjenost baterije senzorja Di2.
Cas intervala: čas na štoparici za trenutni interval plavanja.
Cas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Cas na zadnjem intervalu: čas na štoparici za zadnji zaključeni
interval plavanja.
Casovnik postanka: časovnik za trenutni počitek (plavanje v
bazenu).
Cas sedenja: čas sedenja med poganjanjem pedalov pri
trenutni dejavnosti.
Cas sedenja v krogu: čas sedenja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Cas stanja: čas stanja med poganjanjem pedalov pri trenutni
dejavnosti.
Cas stanja v krogu: čas stanja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Cas stika s tlemi: čas v posameznem koraku, ki ga med tekom
porabite na tleh, izmerjen v milisekundah. Čas stika s tlemi
se ne računa med hojo.
Cas stika s tlemi kroga: povprečni čas stika s tlemi za trenutni
krog.
Cas v obmocju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega
utripa ali moči.
Cas zadnj. kr.: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.
Delo: skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.
Desna faza moci: trenutni kot faze moči za desno nogo. Faza
moči je območje obrata pedala, kjer ustvarjate pozitivno moč.
Desna faza moci v krogu: povprečni kot faze moči za desno
nogo v trenutnem krogu.
Desna faza najvisje moci: trenutni kot faze najvišje moči za
desno nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, kjer
ustvarite največji delež pogonske sile.
Desna faza najvisje moci v krogu: povprečni kot faze najvišje
moči za desno nogo v trenutnem krogu.
Dolz. intervalov: število dolžin bazena, preplavanih med
trenutnim intervalom.
Dolzine: število dolžin bazena, preplavanih med trenutno
dejavnostjo.
Enakomer. poganjanja: meritev, kako enakomerno kolesar
pritiska na pedali ob vsakem obratu.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost kroga: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji
prepotovani krog.
Intensity Factor: Intensity Factor™ za trenutno dejavnost.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Dodatek
Kadenca: tek. Koraki na minuto (levi in desni).
Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca kroga: tek. Povprečna kadenca za trenutni krog.
Kadenca zadnjega kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
zadnji prepotovani krog.
Kadenca zadnjega kroga: tek. Povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Leva faza moci: trenutni kot faze moči za levo nogo. Faza moči
je območje obrata pedala, kjer ustvarjate pozitivno moč.
Leva faza moci v krogu: povprečni kot faze moči za levo nogo
v trenutnem krogu.
Leva faza najvisje moci: trenutni kot faze najvišje moči za levo
nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, kjer ustvarite
največji delež pogonske sile.
Leva faza najvisje moci v krogu: povprečni kot faze najvišje
moči za levo nogo v trenutnem krogu.
Moc kroga: povprečna izhodna moč za trenutni krog.
Moc v tezi: trenutna moč, merjena v W na kg.
Moc v zadnjem krogu: povprečna izhodna moč za zadnji
prepotovani krog.
Najv. % RSU na i.: najvišji odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni interval plavanja.
Najvecja hitrost: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Najvecja moc: najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.
Najvecja moc v krogu: največja izhodna moč za trenutni krog.
Najvisji % najvisjega na intervalu: najvišji odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutni interval plavanja.
Najvisji srcni utrip na intervalu: najvišji srčni utrip, zabeležen v
trenutnem intervalu plavanja.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.
Navpicna hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Navpicno nihanje: količina poskakovanja med tekom. Navpično
premikanje telesa, izmerjeno v centimetrih za posamezen
korak.
Navpicno nihanje kroga: povprečna količina navpičnega
nihanja za trenutni krog.
Normalized Power: Normalized Power™ za trenutno dejavnost.
Normalized Power v krogu: povprečna Normalized Power za
trenutni krog.
Normalized Power v zadnjem krogu: povprečna Normalized
Power za nazadnje dokončani krog.
Obmocje moci: trenutni razpon izhodne moči (od 1 do 7) na
podlagi FTP-ja ali nastavitev po meri.
Obmocje SU: trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1 do
5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in
najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Odmik od sredisca platforme: odmik od sredine platforme.
Odmik od sredine platforme je mesto na platformi pedala, na
katerega delujete z močjo.
Odmik od sredisca platforme – krog: povprečni odmik od
sredine platforme v trenutnem krogu.
Odmik od sredisca platforme – povprecje: povprečni odmik
od sredine platforme pri trenutni dejavnosti.
P. % RSU na int.: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni interval plavanja.
19
Pomorska hitrost: trenutna hitrost v vozlih.
Pomorska razdalja: prepotovana razdalja v navtičnih metrih ali
navtičnih čevljih.
Ponavljaj na: časovnik za zadnji interval in trenutni počitek
(plavanje v bazenu).
Povpr. moc-10 s: 10-sekundno premično povprečje izhodne
moči.
Povpr. moc-3 s: trisekundno premično povprečje izhodne moči.
Povpr. uravnot. za 30 s: 30-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Povpr. uravnotezenost za 10 s: 10-sekundno premično
povprečje uravnoteženosti moči levo/desno.
Povprecna desna faza moci: povprečni kot faze moči za desno
nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprecna desna faza najvisje moci: povprečni kot faze
najvišje moči za desno nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprecna hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Povprecna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Povprecna kadenca: tek. Povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povprecna leva faza moci: povprečni kot faze moči za levo
nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprecna leva faza najvisje moci: povprečni kot faze najvišje
moči za levo nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprecna moc: povprečna izhodna moč za trenutno
dejavnost.
Povprecna moc za 30 s: 30-sekundno premično povprečje
izhodne moči.
Povprecna navpicna hitrost za 30 s: 30-sekundno premično
povprečje navpične hitrosti.
Povprecna razdalja zavesljaja: povprečna prepotovana
razdalja na zavesljaj med trenutno dejavnostjo.
Povprecna uravnotezenost: povprečna uravnoteženost moči
levo/desno za trenutno dejavnost.
Povprecna uravnotezenost za 3 s: trisekundno premično
povprečje uravnoteženosti moči levo/desno.
Povprecni % najvisjega na intervalu: povprečni odstotek
najvišjega srčnega utripa za trenutni interval plavanja.
Povprecni cas kroga: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Povprecni najv. % SU: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutno dejavnost.
Povprecni srcni utrip na intervalu: povprečni srčni utrip za
trenutni interval plavanja.
Povprecni SU: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.
Povprecni SWOLF: povprečni rezultat swolf za trenutno
dejavnost. Rezultat swolf je vsota časa ene dolžine in števila
zamahov za to dolžino (Plavalna terminologija, stran 2). Pri
plavanju v odprtih vodah se za izračun rezultata swolf
uporabi dolžina 25 metrov.
Povprecni tempo: povprečni tempo za trenutno dejavnost.
Povprecni tempo zavesljajev: povprečno število zavesljajev na
minuto (spm) med trenutno dejavnostjo.
Povprecno % rezerve srcnega utripa: povprečni odstotek
rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip
med počivanjem) za trenutno dejavnost.
Povprecno navpicno nihanje: povprečna količina navpičnega
nihanja za trenutno dejavnost.
Povprecno zavesljajev/dolzino: povprečno število zavesljajev
na dolžino med trenutno dejavnostjo.
20
Povrpr. cas stika s tlemi: povprečni čas stika s tlemi za
trenutno dejavnost.
Prestave: sprednja in zadnja prestava kolesa iz senzorja Di2.
Preteceni cas: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja intervala: prepotovana razdalja za trenutni interval
plavanja.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razdalja na zadnjem intervalu: prepotovana razdalja za zadnji
zaključeni interval plavanja.
Razdalja zadnjega kroga: prepotovana razdalja za zadnji
prepotovani krog.
Razdalja zavesljaja na intervalu: povprečna prepotovana
razdalja na zavesljaj na trenutnem intervalu.
Razdalja zavesljaja na zadnjem intervalu: povprečna
prepotovana razdalja na zavesljaj med zadnjim zaključenim
intervalom.
Razm.prestav: število zobnikov na sprednjem in zadnjem
menjalniku kolesa.
Ritem: trenutni tempo.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Soncni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Soncni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Spredaj: sprednja prestava kolesa iz senzorja Di2.
Srcni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srcni utrip kroga: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Stoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
SWOLF na inter.: povprečni rezultat swolf na trenutnem
intervalu.
SWOLF na zadnjem intervalu: povprečni rezultat swolf na
zadnjem preplavanem intervalu.
SWOLF na zadnji dolzini: rezultat swolf na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Tem.zav.: število zavesljajev na minuto (spm).
Tempo intervala: povprečni tempo za trenutni interval plavanja.
Tempo kroga: povprečni tempo za trenutni krog.
Tempo na zad. intervalu: povprečni tempo za zadnji zaključeni
interval plavanja.
Tempo na zadnji dolzini: povprečni tempo za zadnjo
opravljeno dolžino bazena.
Tempo zadnjega kroga: povprečni tempo za zadnji prepotovani
krog.
Tempo zavesljajev na intervalu: povprečno število zavesljajev
na minuto (spm) na trenutnem intervalu.
Tempo zavesljajev na zadnjem intervalu: povprečno število
zavesljajev na minuto (spm) na zadnjem preplavanem
intervalu.
Tempo zavesljajev na zadnji dolzini: povprečno število
zavesljajev na minuto (zamahov/minuto) na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Training Effect: trenutni vpliv (od 1,0 do 5,0) na telesno
pripravljenost.
Training Stress Score: Training Stress Score™ za trenutno
dejavnost.
Ucinkovitost navora: meritev, kako učinkovito kolesar poganja.
Dodatek
Ura: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa
(oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Uravnotezenost: trenutna uravnoteženost moči levo/desno.
Uravnotezenost v krogu: povprečna uravnoteženost moči levo/
desno za trenutni krog.
Visina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Vklop/izklop: trenutna izhodna moč v vatih.
Vrsta zavesljajev na intervalu: trenutna vrsta zavesljajev za
interval.
Vrsta zavesljajev na zadnji dolzini: vrsta zavesljajev na zadnji
preplavani dolžini bazena.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Zadaj: zadnja prestava kolesa iz senzorja Di2.
Zavesljajev na intervalu: skupno število zavesljajev na
trenutnem intervalu.
Zavesljajev na intervalu/dolzino: povprečno število zamahov
na dolžino na zadnjem zaključenem intervalu.
Zavesljajev na zadnjem intervalu: skupno število zavesljajev
na zadnjem preplavanem intervalu.
Zavesljaji: skupno število zavesljajev za trenutno dejavnost.
Zavesljaji na zadnji dolz.: skupno število zavesljajev na zadnji
preplavani dolžini bazena.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Velikost in premer kolesa
Velikost kolesa
L (mm)
Velikost kolesa je navedena na obeh straneh kolesa. To ni
izčrpen seznam. Uporabite lahko tudi enega od kalkulatorjev, ki
so na voljo v spletu.
24 × 1 1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
Velikost kolesa
L (mm)
24 × 2,125
1965
12 × 1,75
935
26 × 7/8
1920
14 × 1,5
1020
26 × 1(59)
1913
14 × 1,75
1055
26 × 1(65)
1952
16 × 1,5
1185
26 × 1,25
1953
16 × 1,75
1195
26 × 1 1/8
1970
18 × 1,5
1340
26 × 1 3/8
2068
18 × 1,75
1350
26 × 1 1/2
2100
20 × 1,75
1515
26 × 1,40
2005
20 × 1 3/8
1615
26 × 1,50
2010
22 × 1 3/8
1770
26 × 1,75
2023
22 × 1 1/2
1785
26 × 1,95
2050
24 × 1
1753
26 × 2,00
2055
24 × 3/4 cevasto
1785
26 × 2,10
2068
24 × 1 1/8
1795
26 × 2,125
2070
Dodatek
21
Velikost kolesa
L (mm)
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1 1/8
2155
27 × 1 1/4
2161
27 × 1 3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38 A
2125
650 × 38 B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C cevasto
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Licenčna pogodba za programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
22
Dodatek
Kazalo
A
alarmi 16
Auto Lap 15
Auto Pause 15
B
baterija
menjava 17
podaljševanje 6, 7, 15, 18
polnjenje 1
zamenjava 17
bližnjice 1
brisanje
osebni rekordi 5
vsi uporabniški podatki 6, 18
zgodovina 6
moč 1
metrov 12, 13
območja 13
N
U
način ure 15, 18
najvišji VO2 4, 11, 12, 21
nastavitve 14–16, 18
naprava 16
nastavitve sistema 16
navigacija 7
ustavljanje 8
navpično nihanje 10
UltraTrac 15
uporabniški podatki, brisanje 6
ura 14, 16
urjenje 1, 4–6, 14
načrti 4
USB 18
prekinitev povezave 6
O
vadba v zaprtih prostorih 3, 12
vadba za triatlon 2
vadbe 2–4
nalaganje 3
več športov 2, 5
velikost bazena 2, 3
velikosti koles 21
vibriranje 16
videzi ure 13
Virtual Partner 4, 5
višina 7
cilj 4, 5
cilji 4, 5
Connect IQ 13
območja
moč 13
srčni utrip 11
obvestila 15, 16
odpravljanje težav 8, 11, 17, 18
opozorila 14, 15
osebni rekordi 5
brisanje 5
osvetlitev ozadja 1, 16
Č
P
C
čas 14, 16
nastavitve 16
opozorila 14
čas stika s tlemi 10
časovni pasovi 16
časovnik 1, 2, 5
čiščenje naprave 9, 10, 17
D
Daljinski upravljalnik za VIRB 13
dinamika teka 10, 11
dodatna oprema 8, 13, 17
dolžine 2
G
Garmin Connect 3, 4, 6–8, 13
shranjevanje podatkov 6
Garmin Express 6, 7
posodabljanje programske opreme 17
registracija naprave 17
GLONASS 16
GPS 1, 3, 15, 16
signal 18
H
hitrost 16
I
ID naprave 18
ikone 1
intervali 2
vadbe 4
intervali hoje 14
J
jezik 16
K
kadenca 10, 14, 15
kalorija, opozorila 14
koledar 4
kolesarjenje 12
koordinate 7
krogi 1
L
licenčna pogodba za programsko opremo 22
lokacije 7
brisanje 7
urejanje 7
M
meni 1
menjava baterije 17
merske enote 16
metronom 15
Kazalo
tempo 14, 16
tipke 1, 17, 18
trening, načrti 3
pametni telefon 13
programi 6
združevanje 6
pasovi, čas 16
plavanje 2, 3, 5, 9
podatki
beleženje 16
prenašanje 6
shranjevanje 6, 9
podatkovna polja 13, 14, 19
polnjenje 1
ponovni zagon naprave 18
posodobitve, programska oprema 18
predviden končni čas 4
prenos podatkov 7
prilagajanje naprave 14
pripomočki 13
profil uporabnika 13
profili 2, 14
dejavnost 1, 2
uporabnik 13
proge 8
brisanje 8
nalaganje 8
programi 6, 13
pametni telefon 6
programska oprema
posodabljanje 17, 18
različica 18
V
W
Wi‑Fi 1, 18
vzpostavljanje povezave 6, 7
Z
zaklepanje, tipke 18
zaslon 16
zavesljaji 2
združevanje, pametni telefon 6
združevanje senzorjev ANT+ 8
zemljevidi 7
posodabljanje 17
zgodovina 5, 7, 16
brisanje 6
pošiljanje v računalnik 6
zvoki 15, 16
R
razdalja, opozorila 14
regeneracija 12
registracija izdelka 17
registracija naprave 17
rezultat swolf 2
S
Samodejno pomikanje 15
satelitski signali 18
senzor hitrosti in kadence 1
senzor korakov 1, 12, 13
senzorji ANT+ 8, 13
združevanje 8
shranjevanje dejavnosti 1, 2
sledenje dejavnostim 3, 15
specifikacije 16, 17
spremljanje spanca 3
srčni utrip 1, 14
merilnik 8–12, 17, 18
območja 5, 11, 21
T
Tehnologija Bluetooth 1, 6, 15
tekmovanje 5
23
support.garmin.com
Julij 2018
190-01765-43_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising