Garmin | FR70 | Garmin FR70 Aloitusopas

Garmin FR70 Aloitusopas
FR70
aloitusopas
Joulukuu 2012
190-01373-57_0B
Painettu Taiwanissa
Varoitus: Keskustele aina lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista. Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuusja tuotetietoja -oppaasta.
Lisätietoja
➊ LIGHT/
Voit ladata käyttöoppaan
uusimman version osoitteesta
www.garmin.com/intosports.
• Ota taustavalo käyttöön tai poista
se käytöstä painamalla.
• Painamalla pitkään voit
muodostaa pariliitoksen ANT+™vaakaan (valinnainen).
Painikkeet
➋ ▲/▼
➊
➋
➎
➌
➍
2
• Voit selata harjoitussivuja
harjoituksen aikana painamalla
painiketta.
• Painamalla pitkään ▲/▼
painiketta voit selata asetuksia
nopeasti.
• Selaa valikoita ja asetuksia
painamalla painiketta.
FR70-pikaopas
• Pitämällä painiketta painettuna
Virtual Partner® -sivulla voit
säätää virtuaaliharjoituskaverin
tahtia. (Virtual Partner -sivun
avaaminen edellyttää pariliitosta
jalka-anturin kanssa.)
➌ LAP/RESET
• Voit luoda uuden kierroksen
painamalla painiketta.
• Harjoitustilassa voit tallentaa
harjoituksen painamalla pitkään.
• Historiatilassa voit poistaa
harjoituksen painamalla pitkään.
➎ MODE
• Voit vaihtaa tiloja painamalla
painiketta.
• Voit poistua valikosta tai sivulta
painamalla painiketta. Asetukset
tallennetaan.
• Voit vaihtaa urheilutilaa pitämällä
painiketta painettuna.
➍ START/STOP/ENTER
• Harjoitustilassa voit aloittaa tai
lopettaa ajanoton painamalla.
• Voit vahvistaa ja siirtyä
seuraavaan asetukseen
painamalla.
• Aikatilassa voit avata kellon
asetusvalikon painamalla pitkään.
FR70-pikaopas
3
Kuvakkeet
▲
Painamalla ▲ painiketta voit
näyttää lisää asetuksia tai
historiatietoja.
▼
Painamalla ▼ painiketta voit
näyttää lisää asetuksia tai
historiatietoja.
Aikatila
Pyörätunnistin on käytössä.
Jalka-anturi on käytössä.
Sykevyö on käytössä.
Tietoja ladataan tai
laite on liitetty ANT+kuntoilulaitteeseen.
Ajanotto on käynnissä.
Harjoitustila
Hälytys on käytössä.
Tilan vaihtaminen
Voit vaihtaa tiloja painamalla
MODE-painiketta. (Katso kuvaa.)
Valikkotila
4
FR70-pikaopas
Aktiivisuusluokkataulukko
Harjoitusten
kuvaus
Harjoitusten tiheys
Harjoitusaika viikossa
0
Ei harjoittelua
-
-
1
Kevyttä
harjoittelua
ajoittain
Kerran kahdessa
viikossa
Alle 15 minuuttia
Kerran viikossa
Noin 30 minuuttia
Säännöllistä
harjoittelua
2 - 3 kertaa viikossa
Noin 45 minuuttia
2
3
4
5
45 min - 1 tunti
6
1 - 3 tuntia
7
8
9
15 - 30 minuuttia
Päivittäinen
harjoittelu
10
3 - 5 kertaa viikossa
3 - 7 tuntia
Lähes päivittäin
7 - 11 tuntia
Päivittäin
11 - 15 tuntia
Yli 15 tuntia
Aktiivisuusluokkataulukon on laatinut Firstbeat Technologies Ltd. Taulukko perustuu osittain artikkeliin
Jackson et al.: Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Medicine and Science in
Sports & Exercise 22:863:870, 1990.
FR70-pikaopas
5
Vaihe 1: Käynnistä FR70
Akun säästämiseksi FR70
toimitetaan virta katkaistuna.
Käynnistä FR70 painamalla
MODE-painiketta. Kun käynnistät
mittarin ensimmäisen kerran ja
määrität asetuksia ohjatusti, aseta
aktiivisuusluokka ja määritä, oletko
aktiivikuntoilija.
Määritä aktiivisuusluokka sivun 5
kaavion avulla.
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan
henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan
(lukuun ottamatta pienten vaurioiden
aiheuttamia keskeytyksiä) ja jonka
leposyke on enintään 60 lyöntiä
minuutissa.
Vaihe 2: Lisävarusteiden
määrittäminen
FR70-laitteen mukana toimitetut
langattomat ANT+-lisävarusteet on
- ja
jo liitetty laitteeseen.
6
-kuvakkeet tulevat näyttöön, kun
tunnistinten välille on muodostettu
pariliitos. Jonkin ajan kuluttua
lisävarusteet siirtyvät lepotilaan
akun virran säästämiseksi. Jos
lisävarustekuvakkeet eivät pala
ennen harjoituksen jatkamista,
muodosta yhteys FR70-laitteeseen
uudelleen, katso FR70-käyttöopasta.
Sykevyön käyttäminen
 VAROITUS
Sykevyö voi aiheuttaa hiertymiä,
jos sitä käytetään pitkään. Voit
välttää ongelman levittämällä kitkaa
vähentävää voiteluainetta tai geeliä
kovan hihnan keskikohtaan, joka
koskettaa ihoa.
Älä käytä aurinkovoidetta. Älä levitä
kitkaa vähentävää voiteluainetta tai
geeliä elektrodeihin.
FR70-pikaopas
Huomautus: laitteen mukana
toimitetaan joko kova- tai
pehmeähihnainen sykemittari.
Sykevyö on valmiustilassa ja valmis
lähettämään tietoja. Käytä sykevyötä
iholla heti rintalastan alapuolella.
Sen pitäisi olla niin lähellä ihoa,
että se pysyy paikallaan harjoituksen
ajan.
1. Liitä hihnan toinen pää
sykemittarimoduuliin.
2. Kostuta molemmat sykevyön
elektrodit, jotta sykevyö saa
hyvän kontaktin ihoon.
Elektrodit
Elektrodit
FR70-pikaopas
3. Kierrä hihna rintakehäsi ympäri ja
liitä toinen pää.
Huomautus: Garmin-logon
pitäisi olla oikeinpäin.
4. Tuo FR70 lisävarusteen lähelle
(enintään 3 metrin päähän).
Paina MODE-painiketta, kunnes
harjoitussivu aukeaa.
VIHJE: jos syketiedot ovat
virheellisiä tai eivät näy, kiristä
hihnaa hiukan tai lämmittele 5–10
minuuttia.
Jalka-anturin (valinnainen)
käyttäminen
Jalka-anturi on valmiustilassa ja on
valmis lähettämään tietoja heti, kun
asennat sen tai liikutat sitä.
Asentaminen kengännauhoihin
1. Paina jalka-anturin pidikkeessä
olevaa kielekettä. Nosta jalkaanturi erilleen pidikkeestä.
2. Avaa hieman kengännauhoja.
7
3. Kiinnitä pidike tukevasti paikalleen
pujottamalla se kahden ristikkäin
kulkevan nauhakerroksen
alle. Jätä nauhojen yläpäähän
tarpeeksi tilaa, jotta voit sitoa
kengännauhat hyvin kiinni.
Jalka-anturin pidike
4. Kiinnitä kengännauhat kunnolla,
jotta jalka-anturi pysyy paikallaan
harjoituksen aikana.
5. Napsauta jalka-anturi pidikkeeseen.
Jalka-anturin nuoli on suunnattava
kengän kärjen suuntaisesti.
6. Tuo FR70 lisävarusteen lähelle
(enintään 3 metrin päähän).
Paina MODE-painiketta, kunnes
harjoitussivu aukeaa.
Vaihe 3: Lähde matkaan!
1. Avaa
harjoittelusivu
painamalla
MODE-painiketta.
2. Voit käynnistää
ajastimen
painamalla
STARTpainiketta.
3. Paina matkan jälkeen STOPpainiketta.
4. Voit tallentaa harjoituksen ja
nollata ajanoton painamalla
RESET-painiketta pitkään.
Huomautus: Jalkaanturi voidaan asentaa
myös yhteensopivan kengän
taskuun. Lisätietoja on FR70käyttöoppaassa.
8
FR70-pikaopas
Vaihe 4: Lataa maksuton
ohjelmisto
ANT Agentin™ avulla voit käyttää
FR70-laitetta Garmin Connect™
-verkkoharjoitustyökalun kanssa.
1. Siirry osoitteeseen
www.garminconnect.com/start.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Vaihe 5: Lähetä tiedot
tietokoneeseen
1. Liitä USB ANT Stick-tikku
tietokoneen vapaaseen USBporttiin.
USB ANT Stick -muistitikun
ohjaimet asentavat Garmin
ANT Agentin automaattisesti.
Voit ladata USB ANT Agentin,
jos ohjaimet eivät asennu
automaattisesti. Siirry
osoitteeseen
www.garminconnect.com/start.
FR70-pikaopas
2. Tuo FR70 tietokoneen lähelle
(enintään 5 metrin päähän).
3. Seuraa näytön ohjeita.
Lisätietoja harjoitusten ja
FR70-laitteen tietokenttien
mukauttamisesta on FR70käyttöohjeessa.
FR70-taustavalo
Voit sytyttää taustavalon 5
sekunniksi painamalla LIGHTpainiketta.
Voit pidentää taustavalon aikaa
5 sekunnilla painamalla mitä tahansa
painiketta.
9
Asetussivut
Voit muuttaa juoksutilan asetuksia painamalla MODE-painiketta >
valitsemalla SETTINGS > SPORT > RUN.
SETTINGS
HISTORY
TRAINING
WATCH
SPORT
USER
SYSTEM
TIME 1
TIME 2
ALARM
RUN
GENERAL
BIKE
VIEW NAME
GENDER
AGE
WEIGHT
HEIGHT
ACTIVITY CLASS
AUTO LAP
AUTO PAUSE
AUTO SCROLL
VIRTUAL PARTNER
TRAINING PAGES
HEART RATE
FOOT POD
PACE-SPEED
RACE MODE
LANGUAGE
COMPUTER
FITNESS EQUIPMENT
KEY TONES
MESSAGE TONES
UNITS
BACKLIGHT
ABOUT
10
FR70-pikaopas
FR70-laitteen nollaaminen
Jos FR70 ei vastaa, paina ENTERja MODE-painiketta samanaikaisesti,
kunnes näyttö pimenee (noin
7 sekuntia). Tämä ei poista tietoja
tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Käyttäjätietojen
poistaminen
Huomautus: tämä poistaa
kaikki historiatiedot ja käyttäjän
määrittämät tiedot.
Voit poistaa kaikki käyttäjätiedot
painamalla MODE-, LIGHT- ja
▲painiketta samanaikaisesti, kunnes
ilmoitus tulee näyttöön.
Tuotteen rekisteröiminen
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja FR70-laitteen
käyttämisestä, ota yhteys Garminin
tuotetukeen. Siirry Yhdysvalloissa
osoitteeseen www.garmin.com
/support tai soita (Garmin USA)
numeroon (913) 397‑8200 tai
(800) 800‑1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.):
0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe)
Ltd.:hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870.8501241.
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Siirry osoitteeseen http://my.garmin
.com. Säilytä alkuperäinen kuitti tai
sen kopio turvallisessa paikassa.
FR70-pikaopas
11
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas
66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business
Park, Southampton, Hampshire, SO40
9LR, Iso-Britannia
Garmin®, Garmin-logo, Auto Lap®, Virtual Partner®, Auto Pause®
ja Dynastream® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Garmin Connect™, USB ANT Stick™, ANT Agent™ ja
ANT+™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising