Garmin | GPSMAP 62s,SEA | User guide | Garmin GPSMAP 62s,SEA Käyttöopas

Garmin GPSMAP 62s,SEA Käyttöopas
GPSMAP 62 -sarja
®
käyttöopas
GPSMAP 62,
62s, 62st, 62sc ja 62stc
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Puh. (913) 397.8200 tai
(800) 800.1020
Faksi (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Puh. +44 (0) 870 8501241 (Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870 8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään
osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman
Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan
ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn
version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän
oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän
oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen
levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden
sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille.
Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja
muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on
Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road,
Xizhi Dist. New Taipei City,
221, Taiwan
Puh. 886/2 2642 9199
Faksi 886/2 2642 9099
Garmin®, City Navigator®, AutoLocate® ja GPSMAP®
ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
HomePort™, BaseCamp™, ANT™ ja ANT+™ ovat
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac®
OS on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.
microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat
omistajilleen.
Sisällysluettelo
Aloitus.....................................1
Oppaan merkintätavat..........................1
Laitteen esittely....................................2
Akkujen tiedot.......................................3
Akkujen asettaminen
paikoilleen..........................................3
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen....................................3
Satelliittisignaalien etsiminen...............3
Painikkeet.............................................4
Navigoiminen reittipisteiden.
ja reittien avulla......................5
Reittipisteet...........................................5
Reitit.....................................................6
Lisäkartat..............................................8
Reitit.........................................9
Tietoja jäljistä........................................9
Tallennetun jäljen
navigoiminen...................................10
Pääsivujen käyttäminen.......11
Tietokenttien mukauttaminen............. 11
Sivun oletusasetusten
palauttaminen.................................. 11
Kartta.................................................. 11
Kompassi............................................13
Kompassin käyttäminen.....................14
Tähtää ja mene -toiminnon
käyttäminen.....................................14
Korkeuskäyrä.....................................15
Päävalikon avaaminen.......................16
Ajotietokone........................................17
Päävalikon toiminnot ja
asetukset...............................18
Geokätköt...........................................18
Jakaminen langattomasti....................18
Läheisyyshälytykset...........................19
Profiilimuutos......................................19
Pinta-alamittaus..................................19
Satelliitti..............................................20
Päävalikon lisätyökalut.......................20
Kamera ja valokuvat.............22
Valokuvan ottaminen..........................22
Kameran määrittäminen
hämärätilaan....................................22
Kameran asetukset............................22
Valokuvien tarkasteleminen................22
Valokuvien lajitteleminen....................23
Valokuvan sijainnin
tarkasteleminen...............................23
Valokuvan poistaminen.......................23
Navigoiminen valokuvan
paikkaan..........................................23
Valokuvien lataaminen
Garmin Connect -sivustoon
ja -sivustosta....................................24
Laitteen mukauttaminen......25
Tietokenttien mukauttaminen.............25
Tietokenttien asetukset.......................25
Järjestelmäasetukset..........................29
Näyttöasetukset..................................30
Äänten määrittäminen........................30
Merenkulkuasetukset.........................30
Merenkulkuhälytysten
määrittäminen..................................31
Tietojen nollaaminen..........................32
Sivujärjestyksen muuttaminen............32
Mittayksikköasetusten
mukauttaminen................................33
Aika-asetukset....................................33
Sijaintimuotoasetukset.......................33
Korkeusmittariasetukset.....................34
Geokätköasetukset.............................35
Reititysasetukset................................35
Kuntoilu..............................................36
Profiilit.................................................36
Liite........................................37
Laitteen rekisteröiminen.....................37
Ohjelmiston päivittäminen..................37
Laitteen tärkeiden tietojen
tarkasteleminen...............................37
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen......................................37
Taustavalon käyttäminen....................38
Tekniset tiedot....................................38
Akunkeston maksimoiminen...............40
Tietoja akuista....................................41
Valinnaisten lisävarusteiden
ostaminen........................................41
Valinnaisten kuntoilulisävarusteiden
käyttäminen.....................................41
Tietojen hallinta..................................43
Rannehihnan kiinnittäminen...............46
Pidikkeen kiinnittäminen.....................46
Laitteen huoltaminen..........................46
Hakemisto.............................49
Aloitus
Aloitus
 varoitus
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuusja tuotetietoja -oppaasta.
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran,
määritä laite ja tutustu sen perusominaisuuksiin tekemällä seuraavat tehtävät.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oppaan merkintätavat
Kun oppaassa neuvotaan painamaan
jotakin, käytä laitteen painikkeita. Valitse
luettelon kohteita keinupainikkeella ja
paina ENTER-painiketta (sivu 4).
Tekstissä käytetyt pienet nuolet (>)
kehottavat valitsemaan useita kohteita
peräkkäin, kuten “Valitse Poista >
Kyllä.”
Asenna akut (sivu 3).
Käynnistä laite (sivu 3).
Etsi satelliitteja (sivu 3).
Merkitse reittipiste (sivu 5).
Navigoi reitti (sivu 7).
Tallenna jälki (sivu 9).
Kalibroi kompassi (sivu 13).
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
1
Aloitus
Laitteen esittely
➊
➎ ➏➐
➋
➊ Sisäinen antenni
➋ Näyttö
➌ Painikkeet (sivu 4)
➍
➎ mini-USB-portti
(suojuksen alla)
➏ Kameran objektiivi. Käytettävissä
➍
➑
ainoastaan GPSMAP 62sc- ja
GPSMAP 62stc -mallissa.
➐ GPS-antennin MCX-liitäntä
➒
➌
(suojuksen alla).
Ainoastaan GPSMAP 62sja GPSMAP 62st -mallissa.
➑ microSD™-korttipaikka (akkujen
alla). Käytettävissä ainoastaan
seuraavissa malleissa: GPSMAP
62s, GPSMAP 62st, GPSMAP
62sc ja GPSMAP 62stc.
➒ Akkukotelo
2
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Akkujen tiedot
Laitteessa käytetään kahta AA-akkua.
Käytä alkali-, NiMH- tai litiumakkuja.
Parhaan tuloksen saat käyttämällä
esiladattuja NiMH- tai litiumakkuja
(sivu 41).
Akkujen asettaminen
paikoilleen
1. Irrota akkukotelon kansi kääntämällä
D-rengasta neljäsosakierros
vastapäivään ja vetämällä kannesta.
2. Aseta akut paikoilleen. Varmista
napojen suunta.
Uusien akkujen asentamisen jälkeen
akun tyyppi kannattaa päivittää
järjestelmäasetuksissa parhaan tuloksen
saamiseksi (sivu 41).
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Paina
-painiketta pitkään.
Kielen määrittäminen
1. Kytke laitteeseen virta.
2. Valitse kieli keinupainikkeella.
Satelliittisignaalien
etsiminen
Signaalien etsiminen voi kestää
30–60 sekuntia.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin
paikalleen.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
1. Mene ulos aukealle paikalle.
2. Käynnistä laite tarvittaessa.
3. Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Kysymysmerkki vilkkuu, kun laite
määrittää sijaintiasi.
3
Aloitus
4. Avaa taustavalon tilasivu painamalla
-painiketta lyhyesti.
GPS-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreitä,
laite on löytänyt satelliittisignaaleja.
ENTER
Painamalla ENTERpainiketta voit valita
asetuksia ja kuitata
ilmoituksia.
MENU
Painamalla MENUpainiketta voit avata
avoimena olevan sivun
asetusvalikon.
Painamalla MENUpainiketta kahdesti voit
avata päävalikon (miltä
tahansa sivulta).
PAGE
Painamalla PAGEpainiketta voit selata
pääsivuja (sivu 11).
Keinupainike
Painamalla keinupainiketta
ylös- tai alaspäin,
vasemmalle tai oikealle
voit valita valikkokohtia ja
siirtää kohdistinta kartassa.
IN
Voit lähentää karttaa
painamalla IN-painiketta.
OUT
Voit loitontaa karttaa
painamalla OUT-painiketta.
Painikkeet
4
FIND
Painamalla FIND-painiketta
voit avata hakuvalikon.
MARK
Painamalla MARKpainiketta voit tallentaa
nykyisen sijaintisi
reittipisteeksi.
QUIT
Painamalla QUIT-painiketta
voit peruuttaa toiminnon tai
palata edelliseen valikkoon
tai edelliselle sivulle.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Navigoiminen reittipisteiden ja reittien avulla
Navigoiminen
reittipisteiden ja
reittien avulla
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallennettuja
sijainteja.
Reittipisteiden luominen
1. Paina millä tahansa sivulla MARKpainiketta.
2. Valitse Valmis.
Navigoiminen reittipisteeseen
hakuvalikon avulla
Hakuvalikon avulla voit etsiä nopeasti
tallentamiasi reittipisteitä, jälkiä, reittejä
ja koordinaatteja.
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi
muokata.
1. Valitse päävalikosta Waypoint
Manager.
2. Valitse reittipiste.
3. Valitse ominaisuus (kuten nimi tai
sijainti).
4. Kirjoita uudet tiedot.
5. Valitse Valmis.
Reittipisteen poistaminen
1. Valitse päävalikosta Waypoint
Manager.
2. Valitse reittipiste.
3. Paina Menu-painiketta.
4. Valitse Poista.
1. Paina millä tahansa sivulla FINDpainiketta.
2. Valitse Reittipisteet.
3. Valitse reittipiste.
4. Valitse Siirry.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
5
Navigoiminen reittipisteiden ja reittien avulla
Reitit
Reitti on reittipisteiden sarja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen
1. Valitse päävalikosta Route Planner >
Luo reitti > Valitse 1. piste.
2. Valitse luokka.
3. Valitse reitin ensimmäinen piste.
4. Valitse Käytä.
5. Valitse Val. seur. piste.
6. Toista vaiheita 2–5, kunnes reitti on
valmis.
Reitillä on oltava vähintään kaksi
pistettä.
7. Tallenna reitti painamalla quitpainiketta.
6
Reitin nimen muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Route Planner.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Vaihda nimi.
4. Kirjoita uusi nimi.
5. Valitse Valmis.
Reitin muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Route Planner.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Muokkaa reittiä.
4. Valitse piste.
5. Valitse vaihtoehto:
• Katso — näyttää pisteen kartassa.
• Siirry alas (tai ylös) — vaihtaa
reitin pisteiden järjestystä.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Navigoiminen reittipisteiden ja reittien avulla
• Lisää — lisää uuden pisteen
reitille.
Uusi piste lisätään muokattavan
pisteen edelle.
• Poista — poistaa pisteen reitiltä.
Reitin näyttäminen kartassa
1. Valitse päävalikosta Route Planner.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Näytä kart.
Reitin poistaminen
1. Valitse päävalikosta Route Planner.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Poista reitti.
Reitin navigoiminen
1. Paina FIND-painiketta.
2. Valitse Reitit.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
3. Valitse reitti.
4. Valitse Siirry.
Aktiivisen reitin tarkasteleminen
1. Valitse päävalikosta Aktiivinen
reitti.
2. Voit näyttää lisätietoja valitsemalla
jonkin pisteen reitiltä.
Reitin navigoimisen
keskeyttäminen
1. Paina millä tahansa sivulla FINDpainiketta.
2. Valitse Lopeta navigointi.
Käänteisen reitin navigoiminen
1. Valitse päävalikosta Route Planner.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Käännä reitti.
4. Valitse reitti uudelleen.
5. Valitse Näytä kart > Siirry.
7
Navigoiminen reittipisteiden ja reittien avulla
Lisäkartat
Voit ostaa esiladattuja yksityisiä
karttatietoja sisältäviä muistikortteja
osoitteesta http://buy.garmin.com tai
Garmin-jälleenmyyjiltä.
6. Anna talon numero.
7. Anna kadun nimi.
8. Valitse Siirry.
Osoitteen etsiminen City
Navigatorilla®
Valinnaisten City Navigator -karttojen
avulla voit etsiä osoitteita, kaupunkeja ja
muita sijainteja. Yksityiskohtaiset kartat
sisältävät miljoonia kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Paina FIND-painiketta.
Valitse Osoitteet.
Kirjoita maa.
Kirjoita kaupunki tai postinumero.
HUOMAUTUS: kaikki karttatiedot
eivät sisällä postinumerohaun
mahdollisuutta.
5. Valitse kaupunki.
1.
2.
3.
4.
8
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Reitit
Reitit
Tietoja jäljistä
Garmin-laite tallentaa jälkilokia
liikkuessasi. Voit tallentaa jälkiä ja
navigoida niiden mukaan myöhemmin.
Voit tarkastella arkistoituja tai ladattuja
jälkiä valitsemalla päävalikosta
Jälkienhallinta.
Jälkilokin tallennuksen hallinta
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Jäljet > Jälkiloki.
2. Valitse Tall., älä näytä tai Tall.,
näytä kart.
Jos valitset Tall., näytä kart., jälki
näkyy kartassa viivana.
3. Valitse Tallennustapa.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
4. Valitse vaihtoehto:
• Etäisyys — tallentaa jälkiä tietyn
etäisyyden välein.
• Aika — tallentaa jälkiä tietyin
aikavälein.
• Aut. — tallentaa jälkiä
vaihtelevassa tahdissa
optimaalisen jäljen luomiseksi.
5. Valitse Tallennusväli.
6. Voit muuttaa jälkien tallennusvälin
haluamaksesi.
HUOMAUTUS: jos valitset
Useimmin, laite tallentaa eniten
jälkitietoja, ja sen muisti täyttyy
nopeiten.
9
Reitit
Nykyisen jäljen tarkasteleminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on
nykyinen jälki.
1. Valitse päävalikosta
Jälkienhallinta > Nykyinen jälki.
2. Valitse vaihtoehto:
• Näytä kart — näyttää nykyisen
jäljen kartassa.
• Korkeuskäyrä — näyttää
nykyisen jäljen korkeuskäyrän
(sivu 15).
Nykyisen jäljen tallentaminen
1. Valitse päävalikosta
Jälkienhallinta > Nykyinen jälki.
2. Valitse, mitä tallennetaan:
• Tallenna jälki — tallentaa
aktiivisen jäljen kokonaan.
• Tallenna osa — voit tallentaa
nykyisen jäljen osan.
10
Nykyisen jäljen tyhjentäminen
Valitse päävalikosta Määritä >
Nollaa > Tyhjennä nyk. jälki >
Kyllä.
Jäljen poistaminen
1. Valitse päävalikosta Jälkienhallinta.
2. Valitse jälki.
3. Valitse Poista > Kyllä.
Tallennetun jäljen
navigoiminen
Jälki on tallennettava, ennen kuin sitä voi
käyttää navigointiin.
1.
2.
3.
4.
Paina FIND-painiketta.
Valitse Jäljet.
Valitse tallennettu jälki.
Valitse Siirry.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Pääsivujen
käyttäminen
Tämän laitteen käyttämiseen tarvittavat
tiedot ovat kartta-, kompassi-,
päävalikko- ja ajotietokonesivuilla.
Tietokenttien
mukauttaminen
Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.
Tietokenttien kuvaukset ovat sivu 25.
1.
2.
3.
4.
Paina pääsivulla meNu-painiketta.
Valitse Muuta tietokenttiä.
Valitse tietokenttä.
Seuraa näytön ohjeita.
Sivun oletusasetusten
palauttaminen
1. Paina pääsivulla meNu-painiketta.
2. Valitse Palauta oletukset.
3. Paina enter-painiketta.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Kartta
Sijaintikuvake osoittaa sijaintisi
kartassa. Kulkiessasi sijaintikuvake
liikkuu vastaavasti ja jättää jäljen (polku).
Myös reittipisteiden nimet ja symbolit
näkyvät kartassa.
Kartan suunnan vaihtaminen
1. Paina kartassa MENU-painiketta.
2. Valitse Määritä Suuntaus.
3. Valitse suunta:
• Valitsemalla Pohj. ylös voit
näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Jälki ylös voit
näyttää nykyisen kulkusuunnan
sivun yläreunassa.
• Valitsemalla Ajoneuvotila voit
näyttää perspektiivinäkymän.
11
Pääsivujen käyttäminen
Etäisyyden mittaaminen
Voit mitata etäisyyden nykyisestä
sijainnista siirtämällä kohdistinta
kartassa.
1. Paina kartassa MENU-painiketta.
2. Valitse Laske etäisyys.
Laite aloittaa mittaamisen
automaattisesti nykyisestä
sijainnistasi.
3. Siirrä kohdistin kohtaan, jonka
etäisyyden haluat mitata.
Etäisyys näkyy sivun alareunassa.
4. Lopeta mittaaminen painamalla
quit-painiketta.
Kartan määritykset
Paina kartassa menu-painiketta ja
valitse Määritä kartta.
• Suuntaus — voit valita kartan
näyttötavan (sivu 11).
• Opasteteksti — voit valita, milloin
opasteteksti näkyy kartassa.
12
• Kartan lisäasetukset
◦◦ Automaattinen zoom — valitsee
automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason
kartassa. Kun valitset Ei
käytössä, lähennä ja loitonna
manuaalisesti.
◦◦ Zoomaustasot — karttakohteet
piirretään tai ne näkyvät enintään
valitulla zoomaustasolla.
◦◦ Tekstin koko — voit valita
karttakohteiden tekstin koon.
◦◦ Yksityiskohta — voit valita
laitteessa näkyvien karttatietojen
määrän.
huomautus: laite saattaa
piirtää kartan sitä hitaammin, mitä
enemmän yksityiskohtia valitset.
• Varjost. korkeusero — näyttää
yksityiskohtaisen koskeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa
varjostuksen käytöstä.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
• Kartan tiedot — voit ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä laitteeseen ladatut
kartat. Lisätietoja lisäkarttojen
ostamisesta on sivu 41.
Kompassi
Kun navigoit määränpäähän, suuntiman osoitin osoittaa määränpäähän kulkusuunnasta riippumatta. Kun suuntiman
osoitin osoittaa sähköisen kompassin
yläreunaa kohti, olet matkalla suoraan
kohti määränpäätä. Jos se osoittaa mihin
tahansa muuhun suuntaan, käänny
kyseiseen suuntaan, kunnes nuoli osoittaa
kompassin yläreunaa kohti.
Kompassin kalibroiminen
ilmoitus
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä
seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat
magneettikenttiin, kuten autot,
rakennukset tai jännitelinjat.
huomautus: kolmiakselinen
kompassi on käytettävissä ainoastaan
seuraavissa malleissa: GPSMAP 62s,
GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc ja
GPSMAP 62stc.
Kalibroi kompassi, kun olet ajanut
pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista
toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.
1. Paina kompassissa MENUpainiketta.
2. Valitse Kalibroi kompassi > Aloita.
3. Seuraa näytön ohjeita.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
13
Pääsivujen käyttäminen
Kompassin käyttäminen
Kompassin avulla voit navigoida
aktiivista reittiä.
1. Paina page-painiketta.
2. Pitele laitetta vaakasuorassa.
3. Seuraa suuntiman osoitinta
määränpäähän.
Tähtää ja mene -toiminnon
käyttäminen
HUOMAUTUS: Tähtää ja mene on
käytettävissä ainoastaan seuraavissa
malleissa: GPSMAP 62s, GPSMAP 62st,
GPSMAP 62sc ja GPSMAP 62stc.
Voit osoittaa laitteella matkan päässä
olevaa kohdetta, kuten majakkaa, lukita
suunnan ja navigoida kohteeseen.
1. Valitse päävalikosta Tähtää ja mene.
2. Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3. Valitse Lukitse suunta > Aseta
suunta.
14
4. Navigoi kompassin avulla kohteen
luo.
Kompassin määritysasetukset
Paina kompassissa menu-painiketta ja
valitse Määr. kulkusuunta.
• Näyttö — näyttää kompassissa
näkyvän liikesuunnan tyypin:
◦◦ Suuntakirjaimet — näyttää
kompassissa suuntakirjaimet
(P, E, I, L).
◦◦ Asteet — näyttää kompassisivulla
asteet (0–359°).
◦◦ Mils — käyttää kompassisivulla
yksikköä mils (0–6399 mils).
• Pohjoisen viite — valitse kompassin
pohjoisen viite:
◦◦ Tosi — määrittää pohjoisen
suuntaviittaukseksi.
◦◦ Magneett. — määrittää sijainnin
magneettisen deklinaation
automaattisesti.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
◦◦ Ruudukko — määrittää suuntaviittaukseksi pohjoisgridin (0°).
◦◦ Käyttäjä — määrittää magneettisen vaihtelun arvon.
• Viiva määränp./osoitin — voit valita
suunnan näyttötavan.
◦◦ Suuntima (pieni/suuri) osoittaa
suunnan määränpäähän.
◦◦ Suunta osoittaa suhteen
suuntaviivaan, joka johtaa
määränpäähän.
• Kompassi — voit siirtyä sähköisestä
kompassista GPS-kompassiin, kun
kuljet tavallista suurempaa nopeutta
tietyn ajan, tai poistaa kompassin
käytöstä.
• Kalibroi kompassi — aloittaa
kompassin kalibroinnin (sivu 13).
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Korkeuskäyrä
huomautus: korkeuskäyräsivu on
käytettävissä ainoastaan seuraavissa
malleissa: GPSMAP 62s, GPSMAP 62st,
GPSMAP 62sc ja GPSMAP 62stc.
Barometrisen korkeusmittarin
kalibroiminen
Voit kalibroida barometrisen
korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät
oikean korkeuden tai ilmanpaineen.
1. Paina korkeuskäyrässä menupainiketta.
2. Valitse Kalibr. korkeusm.
3. Seuraa näytön ohjeita.
15
Pääsivujen käyttäminen
Korkeuskäyrän
määritysasetukset
Paina korkeuskäyrässä menupainiketta.
• Vaihda käyrätyyp — määrittää
korkeuskäyrässä näkyvien tietojen
tyypin:
◦◦ Korkeus/Aika — tallentaa
korkeusmuutoksia ajan mukaan.
◦◦ Korkeus/Etäisyys — tallentaa
korkeusmuutoksia etäisyyden
mukaan.
◦◦ Ilmanpaine — tallentaa
ilmanpainetietoja ajan mukaan.
◦◦ Ympär. ilmanp. — tallentaa
ympäristön painetietoja ajan
mukaan.
• Muuta zoom.al. — säätää
korkeuskäyräsivulla näkyviä
zoomausalueita.
16
• Nollaa — nollaa korkeuskäyrän
tiedot:
◦◦ Nollaa matkatiedot — nollaa
kaikki matkatiedot.
◦◦ Poista kaikki reittipist. —
poistaa kaikki tallennetut
reittipisteet.
◦◦ Tyhjennä nyk. jälki — poistaa
jälkilokin.
◦◦ Palauta oletusarvot — palauttaa
laitteen tehdasasetukset.
Kalibroi korkeusmittari — katso
sivu 15.
Päävalikon avaaminen
Päävalikosta voit käyttää esimerkiksi
reittipisteiden, jälkien ja reittien
asetusnäyttöjä. Lisätietoja päävalikon
asetussivuista on sivu 18.
Paina millä tahansa sivulla MENUpainiketta kahdesti.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden,
keskinopeuden, enimmäisnopeuden,
matkamittarin ja muita hyödyllisiä
tilastotietoja.
Ajotietokoneen
määritysasetukset
Paina ajotietokoneessa menupainiketta.
• Muuta työpöytää — muuttaa
työpöydällä näkyvän teeman ja tiedot.
huomautus: Työpöytä muistaa
mukautetut asetuksesi. Niitä ei
menetetä profiilin vaihtamisen
yhteydessä (sivu 19).
• Nollaa — nollaa kaikki
ajotietokoneen arvot. Nollaa
matkatiedot aina ennen matkan
aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.
• Isot numerot — muuttaa
ajotietokonesivulla näkyvien
numeroiden koon.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
17
Päävalikon toiminnot ja asetukset
Päävalikon toiminnot
ja asetukset
Geokätköt
Geokätkentä on tietynlaista
aarteenetsintää, jossa geokätkijät
etsivät piilotettuja aarteita geokätkön
kätkijöiden internetissä ilmoittamien
GPS-koordinaattien perusteella.
Geokätköjen lataaminen
1. Rekisteröi laite (sivu 37).
2. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 43).
3. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/communicator.
4. Lataa Garmin Communicator
-laajennus.
5. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/geocache.
6. Lataa geokätköjä laitteeseen näyttöön
tulevien ohjeiden mukaisesti.
18
Navigoiminen geokätköön
1. Valitse päävalikosta Geokätköt.
2. Valitse Etsi geokätkö.
3. Valitse geokätkö.
4. Valitse Siirry.
Jakaminen langattomasti
huomautus: langaton jakaminen
on käytettävissä ainoastaan seuraavissa
malleissa: GPSMAP 62s, GPSMAP 62st,
GPSMAP 62sc ja GPSMAP 62stc.
Laite voi lähettää ja vastaanottaa tietoja,
kun se on liitetty toiseen yhteensopivaan
laitteeseen. Laitteesi on oltava
enintään 3 metrin (10 jalkaa) päässä
yhteensopivasta laitteesta.
Tietojen lähettäminen ja
vastaanottaminen
1. Valitse päävalikosta Jaa langatt.
2. Valitse Lähetä tai Vastaanotto.
3. Seuraa näytön ohjeita.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Päävalikon toiminnot ja asetukset
Läheisyyshälytykset
Läheisyyshälytykset ilmoittavat, kun
lähestyt ennalta määritettyä aluetta.
Läheisyyshälytyksen
asettaminen
1. Valitse päävalikosta Läheisyyshälyt.
2. Valitse Luo uusi.
3. Valitse luokka.
4. Valitse piste.
5. Valitse Käytä.
6. Määritä säde.
7. Valitse Valmis.
Profiilimuutos
Profiilin määrittäminen
1. Valitse päävalikosta Profiilimuutos.
Nykyinen profiili näkyy merkittynä
sivulla.
2. Valitse profiili.
Pinta-alamittaus
Alueen koon laskeminen
1. Valitse päävalikosta Pintaalamittaus > Aloita.
2. Kävele laskettavan alueen ympäri.
3. Valitse Laske, kun olet valmis.
Kun olet laskenut alan, voit tallentaa
jäljen laitteeseen ja vaihtaa mittayksikön.
Kun käytät profiilia ja muutat sen
asetuksia, kuten tietokenttiä,
mittayksiköitä tai sijaintiasetuksia, ne
tallennetaan automaattisesti käyttämääsi
profiiliin.
Lisätietoja profiilin mukauttamisesta on
sivu 36.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
19
Päävalikon toiminnot ja asetukset
Satelliitti
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen
sijainti, GPS-tarkkuus, satelliittien
sijainnit ja signaalin voimakkuus.
Satelliittiasetukset
Paina satelliittisivulla menu-painiketta.
• Käytä, GPS käyt. — voit ottaa
käyttöön ja poistaa käytöstä GPStoiminnon.
• Jälki ylös — osoittaa, näytetäänkö
satelliitit siten, että pohjoinen
on näytön yläreunassa vai siten,
että jäljen ajosuunta on näytön
yläreunassa.
• Yksivärinen — voit valita, onko
satelliittisivu moni- vai yksivärinen.
20
• Aseta sij. kartassa — voit merkitä
nykyisen sijaintisi karttaan. Tämä
asetus on käytettävissä ainoastaan,
kun GPS ei ole käytössä. Tämän
sijainnin avulla voit luoda reittejä tai
etsiä tallennettuja sijainteja.
• AutoLocate®-sijainti — laskee
GPS-sijaintisi Garmin AutoLocate
-toiminnon avulla.
Päävalikon lisätyökalut
• Kalenteri — näyttää kalenterin.
• Laskin — näyttää laskimen.
• Aurinko ja kuu — auringonnousun
ja -laskun ajankohtien sekä
kuunkierron tarkasteleminen.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Päävalikon toiminnot ja asetukset
• Kellohälytys — asettaa äänimerkin.
Jos et käytä laitetta tällä hetkellä, voit
määrittää sen käynnistymään tiettyyn
aikaan.
• Metsästys ja kalastus — nykyisen
sijainnin parhaiden metsästys- ja
kalastusaikojen ennusteiden
tarkasteleminen.
• Sekuntikello — voit käyttää
ajanottoa, merkitä kierroksen ja
mitata kierrosaikoja.
• Reittipist. keskiarvo — voit
hienosäätää reittipisteen sijaintia
useiden näytteiden avulla, jotta
sijainti on mahdollisimman tarkka.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
21
Kamera ja valokuvat
Kamera ja valokuvat
GPSMAP 62sc- ja GPSMAP 62stc
-laitteella voi ottaa valokuvia. Kun otat
valokuvan, paikan maantieteellinen
sijainti tallennetaan valokuvan tietoihin
automaattisesti. Voit navigoida sijaintiin
kuten reittipisteeseen.
Valokuvan ottaminen
1. Valitse päävalikosta Kamera.
2. Voit muuttaa kuvan suuntaa
kääntämällä laitteen vaaka- tai
pystysuoraan asentoon.
3. Tarvittaessa voit lähentää tai loitontaa
painamalla IN- tai OUT-painiketta.
4. Tarkenna painamalla ENTERpainiketta pitkään.
5. Ota valokuva vapauttamalla ENTERpainike.
22
Kameran määrittäminen
hämärätilaan
1. Valitse päävalikosta Kamera.
2. Paina MENU-painiketta.
3. Valitse Hämärätila.
Kameran asetukset
Paina kamerassa MENU-painiketta ja
valitse Määritä kamera.
• Kuvan tarkkuus—voit määrittää
valokuvien tarkkuuden.
• Tallenna kuvat—voit valita,
minne valokuvat tallennetaan
automaattisesti.
Valokuvien tarkasteleminen
Voit tarkastella kameralla (sivu 22)
ottamiasi valokuvia ja laitteeseen
siirtämiäsi valokuvia (sivu 24).
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Kamera ja valokuvat
1. Valitse päävalikosta Kuvan katselu.
2. Voit selata kaikkia valokuvia
keinupainikkeella.
3. Voit näyttää tietyn kuvan suurempana
valitsemalla sen.
Voit lähentää tai loitontaa
tarkastelemaasi valokuvaa painamalla
IN- tai OUT-painiketta.
Valokuvien lajitteleminen
1.
2.
3.
4.
Valitse päävalikosta Kuvan katselu.
Paina MENU-painiketta.
Valitse Lajittele kuvat.
Valitse Viimeksi, Paikan lähellä tai
Tiettynä päivänä.
Valokuvan sijainnin
tarkasteleminen
3. Paina MENU-painiketta.
4. Valitse Näytä kartta.
Valokuvan poistaminen
1.
2.
3.
4.
Valitse päävalikosta Kuvan katselu.
Valitse valokuva.
Paina MENU-painiketta.
Valitse Poista > Kyllä.
Navigoiminen valokuvan
paikkaan
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse päävalikosta Kuvan katselu.
Valitse valokuva.
Paina MENU-painiketta.
Valitse Näytä kartta > Siirry.
Navigoi kartan avulla (sivu 11) tai
kompassin avulla (sivu 13).
1. Valitse päävalikosta Kuvan katselu.
2. Valitse valokuva.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
23
Laitteen mukauttaminen
Valokuvien lataaminen
Garmin Connect -sivustoon
ja -sivustosta
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 45).
2. Siirry osoitteeseen http://my.garmin
.com.
3. Luo tili tarvittaessa.
4. Kirjaudu tilille.
5. Lataa valokuvat noudattamalla
näytön ohjeita.
24
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Laitteen
mukauttaminen
Tietokenttien
mukauttaminen
Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.
1.
2.
3.
4.
Paina pääsivulla meNu-painiketta.
Valitse Muuta tietokenttiä.
Valitse tietokenttä.
Seuraa näytön ohjeita.
Tietokenttien asetukset
** Käytettävissä ainoastaan seuraavissa
malleissa:
GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP
62sc ja GPSMAP 62stc.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Tietokenttä
Aika
Kuvaus
Nykyinen kellonaika
aika-asetusten
perusteella (muoto,
aikavyöhyke ja
kesäaika).
Aika
määränpäähän
Arvioitu aika, jonka
tarvitset määränpään
saavuttamiseen.
Aika seur.
Arvioitu aika, jonka
tarvitset, ennen kuin
saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen.
Akun varaus
Akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku
Auringonlaskun aika
GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu
Auringonnousun aika
GPS-sijainnin mukaan.
ETA määränp
Arvioitu kellonaika,
jolloin saavut
määränpäähän.
Etäisyys
käännökseen
Jäljellä oleva matka
reitin seuraavaan
reittipisteeseen.
25
Laitteen mukauttaminen
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Etäisyys
määränpäähän
Etäisyys määränpäähän.
Käänny
GPS-tarkkuus
Tarkan sijainnin
virhemarginaali.
Esimerkiksi GPSsijainnin tarkkuus on
+/- 12 jalkaa (3,65 m).
Määränpään suuntiman
ja nykyisen suunnan
välinen kulman muutos
(asteina). L merkitsee
käännöstä vasemmalle.
R merkitsee käännöstä
oikealle.
GPS-signaalin
voim.
GPS-signaalin
voimakkuus.
**Lasku - Keskim.
Harjoitus
Suunta aloitussijainnista
määränpäähän.
Keskimääräinen
pystysuuntaisen laskun
matka.
**Ilmanp.mitt.
Nykyinen kalibroitu
ilmanpaine.
Korkeus
Nykyisen sijaintisi
korkeus merenpinnasta.
**Korkeus - Pienin
Pienin saavutettu
korkeus.
**Korkeus - Suurin
Suurin saavutettu
korkeus.
Kulkusuunta
Kulkusuuntasi.
26
**Lasku - Kokonais Laskumatka yhteensä.
**Lasku - Suurin
Enimmäislasku jalkoina/
metreinä minuutissa.
Laskusuhde
Kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laskusuhde koht.
Laskusuhde, jonka
tarvitset laskeutumiseen
nykyisestä sijainnista
ja korkeudesta
määränpään
korkeuteen.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Lämpö - vesi
Veden lämpötila.
Tietojen saaminen
edellyttää yhteyttä
lämpötilaa mittaavaan
NMEA 0183 -laitteeseen
(sivu 29).
Nopeus - Maksimi
Suurin saavutettu
nopeus edellisen
nollauksen jälkeen.
**Nousu - Keskim.
Matkamittari
Muuttuva luku, kaikkien
matkojen kuljettu matka.
Keskimääräinen
pystysuuntaisen nousun
matka.
**Nousu - Kokonais Nousumatka yhteensä.
Matkan
matkamittari
Muuttuva luku, kuljettu
matka edellisen
nollauksen jälkeen.
Määränpään
reittipiste
Viimeinen piste reitillä
määränpäähän.
Nopeuden edut
Nopeus, jolla lähestyt
määränpäätä reitillä.
Nopeus
**Nousu - Suurin
Enimmäisnousu jalkoina/
metreinä minuutissa.
Osa-aika - kokonais Muuttuva luku, kuljettu
matka edellisen
nollauksen jälkeen.
Osa-aika - liik.
Nykyinen kulkunopeus
edellisen nollauksen
jälkeen.
Muuttuva luku, aika
edellisen nollauksen
jälkeen.
Osa-aika pysähdyk.
Nopeus - Kokon.
keskim.
Keskinopeutesi edellisen
nollauksen jälkeen.
Pysähdyksissä oltu aika
edellisen nollauksen
jälkeen.
Osoitin
Nopeus - Liike.
keskim.
Laitteen keskimääräinen
liikkumisnopeus
edellisen nollauksen
jälkeen.
Tietokentän nuoli
osoittaa seuraavan
reittipisteen tai
käännöksen suuntaan.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
27
Laitteen mukauttaminen
Tietokenttä
Kuvaus
Poljinkampien kierrosten
**Poljinnop.
tai askelten määrä
(edellyttää
poljinnopeuslisäva- minuutissa.
rustetta)
Pysty- määränp.
Nousu-/laskunopeuden
mittaus verrattuna
ennalta määritettyyn
korkeuteen.
Pystysuora nopeus Korkeuden
vähenemisen/
lisääntymisen suhde
ajan kuluessa.
Reitti
Suunta, johon
kulkemalla palaat reitille.
Saap.aika seur
Arvioitu aika, jolloin
saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen.
Seuraavan
reittipiste
Reitin seuraava piste.
Sijainti (lev/pit)
Näyttää nykyisen
sijainnin
oletussijaintimuodossa
valituista asetuksista
riippumatta.
28
Tietokenttä
Kuvaus
Sijainti (valittu)
Näyttää nykyisen
sijainnin valitussa
sijaintimuodossa.
Suuntapoikkeama
Etäisyys, jonka
verran olet poikennut
vasemmalle tai
oikealle alkuperäisestä
kulkusuunnasta.
Suuntiman
Suunta nykyisestä
sijainnista
määränpäähän.
**Syke
(edellyttää
sykevyötä)
Syke lyönteinä
minuutissa.
Syvyys
Veden syvyys. Tietojen
saaminen edellyttää
yhteyttä syvyyttä
mittaavaan NMEA 0183
-laitteeseen (sivu 29).
**Ympär. ilmanp.
Kalibroimaton
ympäristön ilmanpaine.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Järjestelmäasetukset
Valitse päävalikosta Määritä >
Järjestelmä.
• GPS — määritä GPS-asetukseksi
Tavallinen, WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay
Service) tai Esittelytila (GPS ei
käytössä). Lisätietoja WAASominaisuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
• Kieli — valitse laitteen kieli.
huomautus: tekstin kielen
vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen
(kuten kadunnimet) kieltä.
• Akun tyyppi — voit valita
käytettävän akun tyypin.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
• Liitäntä — määritä sarjaliitännän
muodon:
◦◦ Garmin Serial — Garminin oma
muoto PVT-protokollatietotojen
tuottamista varten.
◦◦ NMEA-tulo/-lähtö — NMEA
0183 -vakiolähtö ja -tulo.
◦◦ Teksti — sijainti- ja nopeustiedot
yksinkertaisena ASCII-tekstinä.
◦◦ RTCM (Radio Technical
Commission for Maritime
Services) — laite voi hyväksyä
DGPS (Differential Global
Positioning System) -tietoja
laitteesta, joka lähettää RTCMtietoja SC-104-muodossa.
29
Laitteen mukauttaminen
Näyttöasetukset
Merenkulkuasetukset
• Taustavalon aika — katso sivu 40.
• Akunsäästö — katso sivu 40.
• Värit — määrittää laitteen näyttöjen
värit.
• Pääv.-, Määr.-, Etsi-tyyli — voit
valita pää-, määritys- ja hakuvalikon
ulkoasun.
• Kuvan siepp. — voit tehdä
kuvaotoksia laitteen näytöstä.
• Merikarttatila — voit valita meritai kalastuskartan:
◦◦ Merenkulku (edellyttää
merikarttoja) — näyttää kartan
ominaisuuksia eri väreillä, jotta
merenkulkukohdepisteet näkyvät
paremmin. Merikartta vastaa
paperikarttojen piirtotapaa.
◦◦ Kalastus (edellyttää
merikarttoja) — näyttää pohjan
muodot ja syvyysluotaukset
yksityiskohtaisessa näkymässä.
Yksinkertaistaa kartan esitystapaa
optimaalista kalastuskäyttöä
varten.
Valitse päävalikosta Määritä > Näyttö.
Äänten määrittäminen
Voit mukauttaa Garmin-laitteen painikeja viestiääniä tai poistaa äänet käytöstä.
Valitse päävalikosta Määritä >
Äänet.
30
Valitse päävalikosta Määritä > Meri.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
• Etsi syvyydet — voit ottaa käyttöön
syvyysluotauksen ja määrittää
vaaralliset syvyydet.
• Valosektorit — näyttää sektorin,
jossa näkyy navigointivalo.
Valitse Käytössä, jos haluat
valosektoreiden näkyvän aina
tai valitse Aut., kun haluat antaa
laitteen suodattaa valosektoreiden
näyttämistä zoomaustason mukaan
automaattisesti.
• Merkistö — voit näyttää kartassa
NOAA- tai IALA-symboleita.
• Merihälyt. asetukset — määrittää
ankkuri- ja suuntapoikkeamahälytyksen sekä syvän ja matalan veden
hälytyksen.
Merenkulkuhälytysten
määrittäminen
Ankkurihälytyksen
määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun vene ylittää ankkurissa olleessaan
tietyn laahausetäisyyden.
1.
2.
3.
4.
Valitse päävalikosta Määritä > Meri.
Valitse Ankkurihälytys > Käytössä.
Määritä etäisyys.
Valitse Valmis.
Suuntapoikkeamahälytyksen
määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun vene poikkeaa asetusta reitistä tietyn
etäisyyden verran.
1. Valitse päävalikosta Määritä > Meri.
2. Valitse Suuntapoikkeamahäl. >
Käytössä.
3. Määritä etäisyys.
4. Valitse Valmis.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
31
Laitteen mukauttaminen
Syvän tai matalan veden
hälytyksen määrittäminen
1. Valitse päävalikosta Määritä > Meri
> Merihälytysten asetukset.
2. Valitse Matala vesi > Käytössä, jos
haluat hälytysäänimerkin kuuluvan,
kun syvyys on pienempi kuin asetettu
arvo.
3. Anna syvyys, joka aktivoi matalan
veden hälytyksen.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Syvä vesi > Käytössä, jos
haluat hälytysäänimerkin kuuluvan,
kun syvyys on suurempi kuin asetettu
arvo.
6. Anna syvyys, joka aktivoi syvän
veden hälytyksen.
7. Valitse Valmis.
Tietojen nollaaminen
Voit nollata matkatiedot, poistaa kaikki
reittipisteet, tyhjentää nykyisen jäljen tai
palauttaa oletusarvot.
32
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Nollaa.
2. Valitse nollattava kohde.
Sivujärjestyksen
muuttaminen
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Sivujärjestys.
2. Valitse sivu.
3. Valitse Siirrä.
4. Siirrä sivua ylös- tai alaspäin
luettelossa.
5. Paina Enter-painiketta.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Sivun lisääminen
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Sivujärjestys.
2. Valitse Lisää sivu.
3. Valitse lisättävä sivu.
4. Toista vaiheet 2–3 jokaisen
mukautettavan asetuksen kohdalla.
Sivun poistaminen
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Sivujärjestys.
2. Valitse sivu.
3. Valitse Poista.
4. Paina Enter-painiketta.
• Ajan esitys — voit valita 12 tai 24
tunnin kellon.
• Aikavyöhyke — voit valita laitteen
aikavyöhykkeen. Valitsemalla
Automaattinen voit määrittää
aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijaintisi perusteella.
Mittayksikköasetusten
mukauttaminen
Sijaintimuotoasetukset
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden,
korkeuden, syvyyden, lämpötilan ja
paineen mittayksiköitä.
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Yksiköt.
2. Valitse asetus.
3. Valitse yksikkö asetusta varten.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Aika-asetukset
Valitse päävalikosta Määritä > Aika.
Huomautus: älä muuta
sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä
ole erilaista sijaintimuotoa käyttävä
kartta.
Valitse päävalikosta Määritä >
Sijaintimuoto.
33
Laitteen mukauttaminen
• Sijaintimuoto — määrittää
sijaintimuodon, jossa tietty
sijaintilukema näkyy.
• Karttadatum — kartan rakenteen
määrittävän koordinaattijärjestelmän
muuttaminen.
• Kartan sferoidi — näyttää laitteen
käyttämän koordinaattijärjestelmän.
Oletuksena käytettävä koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Korkeusmittariasetukset
Valitse päävalikosta Määritä >
Korkeusmittari.
• Autom. kalibrointi — voit määrittää
korkeusmittarin kalibroitumaan
automaattisesti aina, kun laite
käynnistetään.
• Ilmanpainemittaritila
◦◦ Muuttuva korkeus —
ilmanpainemittari toimii
liikkuessasi.
34
◦◦ Kiinteä korkeus —
ilmanpainemittari toimii,
kun olet paikallasi.
• Painetrendit
◦◦ Tall. kun käynn. — tallentaa
painetietoja ainoastaan, kun laite
on käynnissä. Tästä on hyötyä,
kun tarkkailet painerintamia.
◦◦ Tallenna aina — tallentaa
painetietoja 15 minuutin välein,
vaikka laite ei olisi käynnissä.
• Käyrätyyppi
◦◦ Korkeus/Aika — tallentaa
korkeusmuutoksia ajan mukaan.
◦◦ Korkeus/Etäisyys — tallentaa
korkeusmuutoksia etäisyyden
mukaan.
◦◦ Ilmanpaine — tallentaa
ilmanpainetietoja ajan mukaan.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
◦◦ Ympär. ilmanp. — tallentaa
ympäristön painetietoja ajan
mukaan.
Geokätköasetukset
Valitse päävalikosta Määritä >
Geokätköt.
• Geokätköluett. — voit näyttää
geokätköluettelon nimen tai koodin
mukaan.
• Löydetyt geokätköt — voit kirjoittaa
löydettyjen geokätköjen määrän.
Reititysasetukset
Valitse päävalikosta Määritä > Reititys.
• Opastustapa — voit valita
opastustavan reitin laskemista varten.
◦◦ Poissa tieltä — laskee reittejä
pisteestä pisteeseen.
◦◦ Tiellä, aika (edellyttää reititettäviä karttoja) — laskee mahdollisimman nopeita tiereittejä.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
◦◦ Tiellä, matka (edellyttää
reititettäviä karttoja) — laskee
mahdollisimman lyhyitä
tiereittejä.
• Laske reitit — voit valita
kuljetustavan reitin optimoimiseksi.
• Lukitus tiehen — kompensoi
karttasijainnin tarkkuutta lukitsemalla
nykyisen sijainnin merkki lähimpään
tiehen (edellyttää reititettäviä
karttoja).
• Pois tieltä -siirtymät
◦◦ Aut. — muodostaa reitin
automaattisesti seuraavaan
pisteeseen.
◦◦ Manuaalinen — voit valita reitin
seuraavan pisteen koskettamalla
pistettä aktiivisen reitin sivulla.
35
Laitteen mukauttaminen
◦◦ Etäisyys — reitittää reitin
seuraavaan pisteeseen, kun
olet tietyn etäisyyden päässä
nykyisestä pisteestä.
• Vältettävien määritys (edellyttää
reititettäviä karttoja) — voit valita
vältettävän tietyypin.
Kuntoilu
Lisätietoja valinnaisista kuntoilulisävarusteista on sivu 41.
Profiilit
Profiilit ovat asetusryhmiä, joiden avulla
voit optimoida laitteen käyttötavan
mukaan (esimerkiksi veneily- tai
harrastuskäyttö).
Voit valita Loma tai tallentaa laitteeseen
mukautetun profiilin.
Lisätietoja profiilin vaihtamisesta on
sivu 19.
36
Mukautetun profiilin
tallentaminen
Voit mukauttaa asetuksia tiettyä
toimintoa tai matkaa varten. Kun
olet tehnyt muutokset, tallenna ne
mukautetuksi profiiliksi.
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Profiilit.
2. Valitse Luo uusi profiili > OK.
Profiilin nimen muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Profiilit.
2. Valitse profiili.
3. Valitse Muokkaa nimeä.
4. Kirjoita uusi nimi.
5. Valitse Valmis.
Profiilin poistaminen
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Profiilit.
2. Valitse profiili.
3. Valitse Poista.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Liite
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Ohjelmiston päivittäminen
Laite on liitettävä tietokoneeseen
ohjelmiston päivittämiseksi (sivu 43).
1. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/webupdater.
2. Seuraa näytön ohjeita.
huomautus: tämä ei poista tietoja tai
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Laitteen tärkeiden tietojen
tarkasteleminen
Voit tarkastella laitteen
tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.
Valitse päävalikosta Määritä >
Tietoja.
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
• Yhdysvallat: www.garmin
.com/support tai puhelin (Garmin
USA): (913) 397.8200 tai
(800) 800.1020.
37
Liite
• Soita Isossa-Britanniassa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon 0808
2380000.
• Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa numeroon
+44 (0) 870.8501241 (Garmin Europe
Ltd.).
Taustavalon käyttäminen
Taustavalo aktivoituu aina, kun painat
jotakin painiketta. Myös hälytykset ja
ilmoitukset aktivoivat taustavalon.
HUOMAUTUS: lisätietoja taustavaloasetusten muuttamisesta on sivu 40.
Tekniset tiedot
Mitat (L × K × S)
6,1 × 16,0 × 3,6 cm
(2,4 × 6,3 × 1,4 tuumaa)
Paino
262,1 g (9,3 unssia)
akkujen kanssa
Näyttö
(lävistäjä)
66 mm (2,6 tuumaa)
Tarkkuus
(L × K)
160 × 240 kuvapistettä,
taustavalaistu 65 000
värin TFT-näyttö
Vedenkestävyys
Täysin koteloitu, kestävä
muoviseos, vesitiivis IEC
60529 IPX7 -standardin
mukaan
Arvioitu tietojen
tallennustila
•
•
Ota taustavalo käyttöön painamalla
-painiketta lyhyesti.
•
Muistikortti
38
GPSMAP 62 ja
GPSMAP 62s:
1,7 Gt
GPSMAP 62st:
500 Mt
GPSMAP 62sc ja
GPSMAP 62stc:
3,5 Gt
microSD-kortti
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Liite
Tietojen
säilyminen
Tiedot pysyvät tallessa,
kun akut poistetaan
Akun tyyppi
Kaksi AA-akkua (alkali,
NiMH tai litium)
Katso sivu 41.
Akun käyttöikä
•
•
GPSMAP 62,
GPSMAP 62s ja
GPSMAP 62st:
enintään 20 tuntia,
normaali käyttö
GPSMAP 62sc ja
GPSMAP 62stc:
enintään 16 tuntia,
normaali käyttö.
Käyttölämpötila
-15–70 °C (5–158 °F)
Katso sivu 41.
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz/Langaton ANT+yhteyskäytäntö
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
GPS-tarkkuus
•
•
<10 m (33 jalkaa),
95 % tyypillinen
GPS-tarkkuus
heikkenee 100 m
2DRMS Yhdysvaltain
puolustusministeriön
Selective Availability
-ohjelman puitteissa.
DGPS
3-5 m (10–16 jalkaa),
95 % tyypillinen (WAAStarkkuus PohjoisAmerikassa)
Korkeusmittari
Tarkkuus: ± 3 m
(± 10 jalkaa)* Tarkkuus:
0,3 m (1 jalka) Alue: 610–9144 m (-2 000–
30 000 jalkaa).
*Edellyttää
asianmukaista
kalibrointia.
39
Liite
Kompassi
Tarkkuus: ± 2 astetta
(± 5 astetta maapallon
pohjoisimmilla
ja eteläisimmillä
leveyspiireillä)*
Tarkkuus: 1 aste.
*Edellyttää
asianmukaista
kalibrointia.
Akunkeston
maksimoiminen
Voit säästää akkuvirtaa monella
tavalla, esimerkiksi sulkemalla
kamerasovelluksen, kun et ota kuvia.
Akunsäästön käyttäminen
Akunsäästön avulla voit säästää akun
virtaa ja pidentää akun käyttöikää.
Taustavalon kirkkauden
vähentäminen
Näytön taustavalon liiallinen käyttö
voi lyhentää akunkestoa merkittävästi.
Voit säätää taustavalon kirkkautta ja
lyhentää taustavalon aikakatkaisuaikaa
akunsäästön maksimoimiseksi.
1. Avaa taustavalon tilasivu painamalla
-painiketta lyhyesti.
2. Säädä kirkkautta keinupainikkeella.
Taustavalon aikakatkaisun
säätäminen
Valitse päävalikosta Määritä >
Näyttö > Taustavalon aika.
Valitse päävalikosta Määritä >
Näyttö > Akunsäästö > Käytössä.
40
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Liite
Tietoja akuista
 varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuusja tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen lämpötila-alue saattaa ylittää
joidenkin akkujen käyttölämpötilan.
Alkaliakut saattavat haljeta kuumassa.
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee
merkittävästi, kun lämpötila laskee.
Käytä litiumakkuja, jos käytät laitetta
jäätymispisteen alittavissa lämpötiloissa.
Akun tyypin valitseminen
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Järjestelmä > Akun tyyppi.
2. Valitse Alkali, Litium tai Ladattava
NiMH.
Pitkään kestävä varastointi
Jos et aio käyttää laitetta moneen
kuukauteen, poista akut. Tallennetut
tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.
Valinnaisten
lisävarusteiden ostaminen
Saat lisätietoja valinnaisista
lisävarusteista, esiladatuista
karttamuistikorteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai
Garmin-jälleenmyyjältä.
Valinnaisten
kuntoilulisävarusteiden
käyttäminen
HUOMAUTUS: kuntoilu on
käytettävissä ainoastaan GPSMAP 62sja GPSMAP 62st -mallissa.
Asenna lisävaruste sen mukana
toimitettujen ohjeiden mukaisesti ennen
sen käyttämistä laitteen kanssa.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
41
Liite
Laitteen kanssa voi käyttää valinnaisia
kuntoilulisävarusteita, kuten sykevyötä ja
poljinnopeusanturia. Nämä lisävarusteet
lähettävät tiedot laitteeseen langattoman
ANT+™-tekniikan avulla.
1. Tuo laite enintään 3 metrin päähän
ANT+-lisävarusteesta.
2. Valitse päävalikosta Määritä >
Kuntoilu.
3. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Sykemittari > Käytössä.
• Valitse Pyörän poljinnop.
tunn. > Käytössä.
Voit tarkastella syke- ja
poljinnopeustietoja mukauttamalla
tietokenttiä (sivu 25).
42
Vinkkejä ANT+-lisävarusteiden
ja Garmin-laitteen pariliitosta
varten
• Varmista, että ANT+-lisävaruste on
yhteensopiva Garmin-laitteen kanssa.
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen
ANT+-lisävarusteen ja Garminlaitteen välille, siirry 10 metrin
päähän muista ANT+-lisävarusteista.
• Tuo Garmin-laite enintään 3 metrin
päähän ANT+-lisävarusteesta.
• Kun olet muodostanut pariliitoksen
ensimmäisen kerran, Garmin-laite
tunnistaa ANT+-lisävarusteen automaattisesti aina, kun se aktivoidaan.
Tämä tapahtuu automaattisesti, kun
käynnistät Garmin-laitteen. Lisävarusteet aktivoituvat ja alkavat toimia
muutamassa sekunnissa.
• Kun Garmin-laitteen ja lisävarusteen
välille on muodostettu pariliitos,
laite vastaanottaa tietoja vain
lisävarusteestasi, vaikka menisit
muiden lisävarusteiden lähelle.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Liite
Tietojen hallinta
huomautus: laite ei toimi
Windows® 95-, 98-, Me-, tai
NT-käyttöjärjestelmässä. Se ei
toimi myöskään Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmissä ja sitä
vanhemmissa.
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
• BaseCamp™- ja HomePort™-tiedostot.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com.
• Garminin POI Loader -ohjelman
mukautetut GPI-kohdepistetiedostot.
esiladattuja karttamuistikortteja
Garmin-jälleenmyyjältä. Karttaja tiedontallennuksen lisäksi
muistikorteille voi tallentaa myös
esimerkiksi kuvia, kasetteja, geokätköjä,
reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja
kohdepisteitä.
1. Irrota akkukotelon kansi kääntämällä
D-rengasta neljäsosakierros
vastapäivään ja vetämällä kannesta.
2. Työnnä metallikansi ylös ja irrota se
vetämällä.
3. Kohdista metalliliittimet ja aseta
kortti paikkaan.
microSD-kortin asentaminen
HUOMAUTUS: microSD-kortti on
käytettävissä ainoastaan GPSMAP
62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc ja
GPSMAP 62stc.
Voit ostaa microSD-kortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai hankkia
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
43
Liite
4. Aseta akut ja akkupaikan kansi
paikoilleen.
USB-kaapelin liittäminen
microSDkorttipaikka
4. Työnnä metallikantta sisäänpäin ja
työnnä se alas.
5. Aseta akut ja akkupaikan kansi
paikoilleen.
microSD-muistikortin
irrottaminen
1. Työnnä metallikansi ylös ja irrota se
vetämällä.
2. Irrota kortti paikasta.
3. Työnnä metallikantta sisäänpäin ja
työnnä se alas.
44
ilmoitus
Voit estää korroosiota kuivaamalla
mini-USB-portin ja suojuksen ja niitä
ympäröivän alueen ennen laitteen
lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.
1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
2. Avaa mini-USB-liitännän suojus.
3. Liitä USB-kaapelin pienempi pää
mini-USB-liitäntään.
Laite ja microSD-muistikortti
(lisävaruste) näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mactietokoneissa liitettynä taltiona.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Liite
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen
Kun olet liittänyt laitteen tietokoneeseen,
voit kopioida ja liittää tiedostoja
tietokoneesta laitteen asemiin/taltioihin.
1.
2.
3.
4.
Etsi tiedosto tietokoneesta.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
5. Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedostojen poistaminen
1. Avaa Garmin-asema tai -taltio.
2. Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3. Valitse tiedostot.
4. Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
1. Tee jokin toiminto:
• Napsauta Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueen poistokuvaketta
.
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion
symboli roskakoriin .
2. Irrota laite tietokoneesta.
ILMOITUS
Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja ja kansioita,
joita ei saa poistaa.
Liitä laite tietokoneeseen, jotta voit
poistaa tiedostoja (sivu 43).
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
45
Liite
Rannehihnan
kiinnittäminen
Pidikkeen kiinnittäminen
1. Pujota rannehihnan lenkki laitteen
pohjassa olevasta aukosta.
2. Ohjaa hihna lenkin läpi ja vedä
kireälle.
1. Aseta pidike laitteen kiinnityskohdan
paikkoihin.
2. Työnnä pidike paikalleen siten, että
se lukittuu.
Pidikkeen irrottaminen
Nosta pidikkeen alaosaa ja paina
pidikettä varovasti alaspäin, kunnes
se vapautuu.
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
46
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Liite
Laitteen puhdistaminen
1. Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2. Pyyhi laite kuivaksi.
Näytön puhdistaminen
1. Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
2. Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta.
3. Kostuta liina nesteellä ja pyyhi näyttö varovasti.Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Näyttö tai painikkeet eivät
vastaa. Miten nollaan
laitteen?
1. Poista akut.
2. Asenna akut uudelleen.
Huomautus: tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi
asetuksia.
Haluan palauttaa kaikkien
mukautettujen asetusten
oletukset.
Valitse päävalikosta Määritä > Nollaa > Nollaa kaikki aset.
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
1. Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai
puiden läheltä.
2. Käynnistä laite.
3. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Akut tyhjenevät nopeasti.
Muuta taustavaloasetuksia (sivu 40).
Mistä tiedän, että laite on
USB-massamuistitilassa?
Laitteen näytössä näkyvät Garmin-logo ja USB-symboli.
Windows-tietokoneissa näkyy uusi siirrettävä levyasema Omassa
tietokoneessa ja Mac-tietokoneissa näkyy uusi taltio.
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
47
Liite
Ongelma
Ratkaisu
Laite on liitetty
tietokoneeseen,
mutta se ei siirry
massamuistitilaan.
Lataamasi tiedosto on ehkä vioittunut.
1. Irrota laite tietokoneesta.
2. Sammuta laite.
3. Paina keinupainiketta pitkään samalla, kun liität laitteen
tietokoneeseen.
Paina keinupainiketta vielä 10 sekuntia tai kunnes laite siirtyy
massamuistitilaan.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei
välttämättä pysty määrittämään Garmin-asemien tunnuskirjaimia.
Katso lisätietoja asemakirjainten määrittämisestä käyttöjärjestelmän
ohjeesta.
Tarvitsen varaosia tai
lisävarusteita.
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garminjälleenmyyjään.
Haluan ostaa ulkoisen
GPS-antennin.
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garminjälleenmyyjään.
48
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
A
äänet 30
äänimerkit 30
aika
alue 33
asetukset 33
auringonnousu ja
auringonlasku 20, 25
hälytykset 21
sekuntikello 21
tietokentät 25
ajat
metsästys ja kalastus 21
ajotietokone 17
aktiivinen reitti 7
akut 25, 29, 39
asentaminen 3
keston maksimoiminen 40
tallennus 41
tiedot 3
tietoja 41
tyypin valitseminen 41
varoitukset 41
ANT+-lisävarusteet 41
auringon ja kuun ajat 20
AutoLocate 20
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
B
BaseCamp 43
E
ENTER-painike 4
F
FIND-painike 4, 5, 7, 8, 10
G
Garminin tuotetuki 37
geokätköä 18, 35
asetukset 34
lataaminen 18
navigoiminen 18
GPS-signaalit 3, 20, 26, 39, 47
GPS-toiminnon
poistaminen
käytöstä 20
järjestelmäasetukset 29
H
hakuvalikko 4, 5
hälytykset
aika 21
läheisyys 19
merenkulku 31
HomePort 43
J
jäljet
navigoiminen 10
nykyisen
tyhjentäminen 10
poistaminen 10
tallentaminen 9, 10
tarkasteleminen 9
tietoja 9
järjestelmäasetukset 29
K
kalenteri 20
kalibrointi
kompassi 15
korkeusmittari 15
kartta 11
asetukset 12
datum 34
etäisyyden
mittaaminen 12
jälkien näyttäminen 10
reittien näyttäminen 7
suunnan vaihtaminen 11
tiedot 13
yksityiskohdat 12
karttadatumin
koordinaattijärjestelmä 33
Keinupainike 4
kieli 3, 29
kompassi
asetukset 14
kalibrointi 13
49
Hakemisto
navigoiminen 13
korkeuskäyrä 10, 15
barometrinen
korkeusmittari 15
määrittäminen 15
reset 16
korkeusmittari
asetukset 34
kalibrointi 15
käyrätyyppi 34
kuntoiluvaihtoehdot 41
kuunkierto 20
L
läheisyyshälytykset 19
laitteen huoltaminen 46
pitkään kestävä
varastointi 41
laitteen rekisteröiminen 37
laitteen tunnus 37
laskin 20
lataaminen
ohjelmisto 37
liittäminen
langattomasti 18
langattomat
lisävarusteet 41
USB-kaapeli 44
lisävarusteet 41, 48
kuntoilu 41
50
microSD-kortti 41
luominen
reitit 6
reittipisteet 5
M
MARK-painike 4
MENU-painike 4, 11, 16, 25
merenkulkuasetukset 30–31
metsästys- ja kalastusajat 21
microSD-kortti 41–43
mittaaminen
etäisyys 12
pinta-alan 19
mukauttaminen
laiteasetukset 29–36
profiilit 36
tietokentät 11
muokkaaminen
profiilit 36
reitit 6
reittipisteet 5
N
navigoiminen
geokätköille 18
jäljet 10
kompassi 13
reitit 7
reittipisteille 5
näyttö
asetukset 30
kuvan sieppaus 30
taustavalo 38
taustavalon
aikakatkaisu 30
O
ohjelmisto
päivittäminen 37
versio 37
oletusasetusten
palauttaminen 11
P
päävalikko
asetukset 18
PAGE-painike 4
painikkeet 4
päivittäminen
ohjelmisto 37
pidike 46
pinta-alamittaus 19
poistaminen
jäljet 10
profiilit 36
reitit 7
reittipisteet 5
tiedostot 45
profiilit 19
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
asetus 19
luominen 36
vaihtaminen 19
Q
QUIT-painike 4
R
rannehihna 46
reitit
aktiivinen reitti 7
asetukset 35
luominen 6
muokkaaminen 6
navigoiminen 7
opastustapa 35
poistaminen 7
välttäminen 36
reittipisteet
keskiarvo 21
luominen 5
muokkaaminen 5
navigointi kohteeseen 5
poistaminen 5
reset
matkatiedot 32
nykyinen jälki 32
oletukset 32
reittipisteet 32
GPSMAP 62 -sarjan käyttöopas
tiedot 32
S
satelliittisignaalien
etsiminen 47
satelliittisignaalit 3, 20, 26,
39, 47
AutoLocate 20
GPS-toiminnon
poistaminen
käytöstä 20
järjestelmäasetukset 29
sekuntikello 21
sijaintimuoto 33
sivut
järjestys 32
poistaminen 33
sivun lisääminen 33
tietokentät 11
asetukset 25
työpöytä
vaihtaminen 17
U
USB-kaapeli 47
irrottaminen 45
liittäminen 44
V
vianmääritys 47
virtapainike 3, 4, 38, 40
Z
zoomaaminen 4, 12
zoomausalueet 16
T
Tähtää ja mene 14
tallentaminen
jäljet 9, 10
taustavalo 38, 40
tekniset tiedot 38
tiedostojen siirtäminen 45
langattomasti 18
USB:n käyttäminen 45
tietojen tallentaminen 38
51
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta .
www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan
Kesäkuu 2011
Osanumero 190-01351-37 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising