Garmin | GPSMAP 62s,SEA | Garmin GPSMAP 62s,SEA Aloitusopas

Garmin GPSMAP 62s,SEA Aloitusopas
GPSMAP 62 -sarja
®
aloitusopas
GPSMAP 62,
62s ja 62st
Aloitus
‹ varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Kun käytät laitetta ensimmäisen
kerran, määritä laite ja tutustu sen
perusominaisuuksiin tekemällä seuraavat
tehtävät.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Asenna akut (sivu 2).
Käynnistä laite (sivu 3).
Etsi satelliitteja (sivu 3).
Merkitse reittipiste (sivu 5).
Kalibroi kompassi (sivu 6).
Navigoi hakuvalikon avulla (sivu 8).
Navigoi reitti (sivu 8).
Lisätietojen saaminen
Voit ladata uusimmat oppaat osoitteesta
www.garmin.com.
Akkujen tiedot
Laitteessa käytetään kahta AA-akkua.
Käytä alkali-, NiMH- tai litiumakkuja.
Parhaan tuloksen saat käyttämällä
esiladattuja NiMH- tai litiumakkuja.
Akkujen asettaminen
paikoilleen
1. Irrota akkukotelon kansi kääntämällä
D-rengasta neljäsosakierros
vastapäivään ja vetämällä kannesta.
2. Aseta akut paikoilleen. Varmista
napojen suunta.
GPSMAP 62 -sarjan aloitusopas
Satelliittisignaalien
etsiminen
Signaalien etsiminen voi kestää
30–60 sekuntia.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin
paikalleen.
Uusien akkujen asentamisen jälkeen
akun tyyppi kannattaa päivittää
järjestelmäasetuksissa parhaan tuloksen
saamiseksi (sivu 10).
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Paina
-painiketta pitkään.
1. Mene ulos aukealle paikalle.
2. Käynnistä laite tarvittaessa.
3. Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Kysymysmerkki vilkkuu, kun laite
määrittää sijaintiasi.
4. Avaa taustavalon tilasivu painamalla
-painiketta lyhyesti.
GPS-palkit osoittavat
satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
palkit ovat vihreitä, laite on löytänyt
satelliittisignaaleja.
Kielen määrittäminen
1. Kytke laitteeseen virta.
2. Valitse kieli keinupainikkeella.
GPSMAP 62 -sarjan aloitusopas
Painikkeet
Painamalla
-painiketta
pitkään voit kytkeä ja
katkaista virran.
Painamalla
-painiketta
lyhyesti voit avata
taustavalon tilasivun.
QUIT
Painamalla QUIT-painiketta
voit peruuttaa toiminnon tai
palata edelliseen valikkoon
tai edelliselle sivulle.
ENTER
Painamalla ENTERpainiketta voit valita
asetuksia ja kuitata
ilmoituksia.
MENU
Painamalla MENU-painiketta
voit avata avoimena olevan
sivun asetusvalikon.
Painamalla MENU-painiketta
kahdesti voit avata
päävalikon (miltä tahansa
sivulta).
PAGE
Painamalla PAGE-painiketta
voit selata pääsivuja (sivu 5).
Keinupainike
Painamalla keinupainiketta
ylös- tai alaspäin,
vasemmalle tai oikealle voit
valita valikkokohtia ja siirtää
kohdistinta kartassa.
FIND
Painamalla FIND-painiketta
voit avata hakuvalikon.
IN
Voit lähentää karttaa
painamalla IN-painiketta.
MARK
Painamalla MARK-painiketta
voit tallentaa nykyisen
sijaintisi reittipisteeksi.
OUT
Voit loitontaa karttaa
painamalla OUT-painiketta.
GPSMAP 62 -sarjan aloitusopas
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallennettuja
sijainteja.
Reittipisteiden luominen
1. Paina millä tahansa sivulla MARKpainiketta.
2. Valitse Valmis.
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi
muokata.
1. Valitse päävalikosta Waypoint
Manager.
2. Valitse reittipiste.
3. Valitse ominaisuus (kuten nimi tai
sijainti).
4. Kirjoita uudet tiedot.
5. Valitse Valmis.
Reittipisteen poistaminen
1. Valitse päävalikosta Waypoint
Manager.
2. Valitse reittipiste.
GPSMAP 62 -sarjan aloitusopas
3. Paina Menu-painiketta.
4. Valitse Poista > Kyllä.
Pääsivut
Tämän laitteen käyttämiseen tarvittavat
tiedot ovat kartta-, kompassi-, päävalikkoja ajotietokonesivuilla.
Kartta
Sijaintikuvake osoittaa sijaintisi
kartassa. Kulkiessasi sijaintikuvake
liikkuu vastaavasti ja jättää jäljen (polku).
Myös reittipisteiden nimet ja symbolit
näkyvät kartassa.
Kartan suunnan vaihtaminen
1. Paina kartassa MENU-painiketta.
2. Valitse Määritä kartta > Suuntaus.
3. Valitse suunta:
• Valitsemalla Pohj. ylös voit
näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Jälki ylös voit
näyttää nykyisen kulkusuunnan
sivun yläreunassa.
• Valitsemalla Ajoneuvotila voit
näyttää perspektiivinäkymän.
Etäisyyden mittaaminen
Voit mitata etäisyyden nykyisestä
sijainnista siirtämällä kohdistinta kartassa.
1. Paina kartassa MENU-painiketta.
2. Valitse Laske etäisyys.
Laite aloittaa mittaamisen
automaattisesti nykyisestä
sijainnistasi.
3. Siirrä kohdistin kohtaan, jonka
etäisyyden haluat mitata.
Etäisyys näkyy sivun alareunassa.
4. Lopeta mittaaminen painamalla
quit-painiketta.
Kompassi
Kun navigoit määränpäähän,
suuntiman osoitin osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta. Kun
suuntiman osoitin osoittaa sähköisen
kompassin yläreunaa kohti, olet matkalla
suoraan kohti määränpäätä. Jos se osoittaa
mihin tahansa muuhun suuntaan, käänny
kyseiseen suuntaan, kunnes nuoli osoittaa
kompassin yläreunaa kohti.
Kompassin kalibroiminen
ilmoitus
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona.
Älä seiso lähellä kohteita, jotka
vaikuttavat magneettikenttiin, kuten autot,
rakennukset tai jännitelinjat.
huomautus: kolmiakselinen
kompassi on käytettävissä ainoastaan
GPSMAP 62s- ja GPSMAP 62st
-malleissa.
Kalibroi kompassi, kun olet ajanut pitkiä
matkoja, siirtynyt lämpöoloista
GPSMAP 62 -sarjan aloitusopas
toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.
1. Paina kompassissa MENU-painiketta.
2. Valitse Kalibroi kompassi > Aloita.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Barometrisen korkeusmittarin
kalibroiminen
huomautus: korkeuskäyräsivu on
käytettävissä ainoastaan GPSMAP 62s- ja
GPSMAP 62st -malleissa.
Voit kalibroida barometrisen
korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät
oikean korkeuden tai ilmanpaineen.
1. Paina korkeuskäyrässä menupainiketta.
2. Valitse Kalibr. korkeusm.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden,
keskinopeuden, enimmäisnopeuden,
matkamittarin ja muita hyödyllisiä
tilastotietoja.
Tietokenttien
mukauttaminen
Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.
Tietokenttien kuvaukset ovat GPSMAP 62
-sarjan käyttöoppaassa.
1.
2.
3.
4.
Paina pääsivulla meNu-painiketta.
Valitse Muuta tietokenttiä.
Valitse tietokenttä.
Paina enter-painiketta.
Tietoja jäljistä
Garmin-laite tallentaa jälkilokia
liikkuessasi. Voit tallentaa jälkiä ja
navigoida niiden mukaan myöhemmin.
GPSMAP 62 -sarjan aloitusopas
Navigoiminen
reittipisteeseen
hakuvalikon avulla
Hakuvalikon avulla voit etsiä nopeasti
tallentamiasi reittipisteitä, jälkiä, reittejä
ja koordinaatteja.
1. Paina millä tahansa sivulla FINDpainiketta.
2. Valitse Reittipisteet.
3. Valitse reittipiste.
4. Valitse Siirry.
Opastustavan vaihtaminen
Voit valita opastustavan, joka on
tarkoitettu pois tieltä -käyttöön, joka
seuraa teitä tai joka näyttää kehotteen
aina, kun aloitat navigoinnin.
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Reititys > Opastustapa.
2. Valitse vaihtoehto.
Reitin luominen
1. Valitse päävalikosta Route Planner >
Luo reitti > Valitse 1. piste.
2. Valitse luokka.
3. Valitse reitin ensimmäinen piste.
4. Valitse Käytä.
5. Valitse Val. seur. piste.
6. Toista vaiheita 2–5, kunnes reitti on
valmis.
Reitillä on oltava vähintään kaksi
pistettä.
7. Tallenna reitti painamalla quitpainiketta.
Reitin navigoiminen
1.
2.
3.
4.
Paina FIND-painiketta.
Valitse Reitit.
Valitse reitti.
Valitse Siirry.
GPSMAP 62 -sarjan aloitusopas
Tähtää ja mene -toiminnon
käyttäminen
HUOMAUTUS: Tähtää ja mene on
käytettävissä ainoastaan GPSMAP 62s- ja
GPSMAP 62st -mallissa.
Voit osoittaa laitteella matkan päässä
olevaa kohdetta, kuten siltaa, lukita
suunnan ja navigoida kohteeseen.
1. Valitse päävalikosta Tähtää ja mene.
2. Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3. Valitse Lukitse suunta > Aseta
suunta.
4. Navigoi kompassin avulla kohteen
luo.
Rannehihnan
kiinnittäminen
1. Pujota rannehihnan lenkki laitteen
pohjassa olevasta aukosta.
GPSMAP 62 -sarjan aloitusopas
2. Ohjaa hihna lenkin läpi ja vedä
kireälle.
Pidikkeen kiinnittäminen
1. Aseta pidike laitteen kiinnityskohdan
paikkoihin.
2. Työnnä pidike paikalleen siten, että se
lukittuu.
Pidikkeen irrottaminen
Nosta pidikkeen alaosaa ja paina
pidikettä varovasti alaspäin, kunnes se
vapautuu.
Akunkeston
maksimoiminen
Akunsäästön käyttäminen
Akunsäästön avulla voit säästää akun
virtaa ja pidentää akun käyttöikää.
Valitse päävalikosta Määritä >
Näyttö > Akunsäästö > Käytössä.
Taustavalon kirkkauden
vähentäminen
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi
lyhentää akunkestoa merkittävästi. Voit
säätää taustavalon kirkkautta ja lyhentää
taustavalon aikakatkaisuaikaa akunsäästön
maksimoimiseksi.
Taustavalon aikakatkaisun
säätäminen
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Näyttö > Taustavalon aika.
2. Valitse aika.
Akun tyypin valitseminen
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Järjestelmä > Akun tyyppi.
2. Valitse Alkali, Litium tai Ladattava
NiMH.
Pitkään kestävä varastointi
Jos et aio käyttää laitetta moneen
kuukauteen, poista akut. Tallennetut tiedot
eivät häviä, kun akut poistetaan.
1. Avaa taustavalon tilasivu painamalla
-painiketta lyhyesti.
2. Säädä kirkkautta keinupainikkeella.
10
GPSMAP 62 -sarjan aloitusopas
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin
.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Laitteen asetusten
nollaaminen
Jos laitteen näyttö tai painikkeet lakkaavat
vastaamasta, voit nollata laitteen.
1. Poista akut.
2. Asenna akut uudelleen (sivu 2).
huomautus: tämä ei poista tietoja tai
nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Ohjelmiston päivittäminen
huomautus: tämä ei poista tietoja tai
nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
• Yhdysvallat: www.garmin.com
/support tai puhelin (Garmin USA):
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
• Soita Isossa-Britanniassa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon 0808
2380000.
• Eurooppa: osoitteessa www.garmin
.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla
Contact Support. Vastaavasti
voit soittaa numeroon +44 (0)
870.8501241 (Garmin Europe Ltd.).
1. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/webupdater.
2. Seuraa näytön ohjeita.
GPSMAP 62 -sarjan aloitusopas
11
Garmin®, Garmin-logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ilmaiset ohjelmistopäivitykset(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
Toukokuu 2010
Osanumero 190-01215-57 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising