Garmin | Montana® 600 | Garmin Montana® 600 Aloitusopas

Garmin Montana® 600 Aloitusopas
montana 600
-aloitusopas
™
mallit 600, 650, 650t
Montana 600 -aloitusopas
1
Aloitus
Laitteen esittely
 varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Asenna akut (sivu 3).
Käynnistä laite (sivu 5).
Rekisteröi laite (sivu 5).
Etsi satelliitteja (sivu 5).
Kalibroi kompassi (sivu 6).
Merkitse reittipiste (sivu 7).
Luo reitti (sivu 8).
Tallenna jälki (sivu 8).
Navigoi määränpäähän (sivu 10).
➌
➍
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran,
määritä laite tekemällä nämä toimet ja
tutustu laitteen perusominaisuuksiin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
➊
➋
➐
➎
➏
➑
➊ kameran objektiivi (vain 650 ja 650t)
➋
virtapainike
➌ microSD™-korttipaikka (akkuluukun
alla)
➍ virtaliitäntä valinnaisille lisätelineille
➎ stereokuulokeliitäntä
➏ mini-USB-portti (suojuksen alla)
➐ akkuluukun D-rengas
➑ ulkoisen GPS-antennin MCX-portti
(suojuksen alla)
2
Montana 600 -aloitusopas
Akkutiedot
 varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit
välttää henkilövahinkoja tai tuotteen
vahingoittumisen säilyttämällä laitetta
poissa suorasta auringonvalosta.
Laitteen lämpötila-alue (-20 - 70 °C eli
-4 - 158 °F) saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliakut
saattavat haljeta kuumassa.
ilmoitus
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee
merkittävästi, kun lämpötila laskee.
Käytä siksi litiumakkuja, jos käytät
laitetta jäätymispisteen alittavissa
lämpötiloissa.
Laite toimii sen mukana toimitetulla
litiumioniakulla tai kolmella AAparistolla.
Montana 600 -aloitusopas
Litiumioniakun asentaminen
1. Kierrä D-rengasta vastapäivään ja
avaa kansi vetämällä ylöspäin.
2. Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu
akku ➊.
➊
3. Kohdista akun metalliset liitinpinnat
akkulokeron liitinpintoihin.
4. Aseta akku lokeroon liitinpinnat
edellä.
5. Paina akku varovasti paikalleen.
6. Sulje akkulokeron kansi ja kierrä
D-rengasta myötäpäivään.
3
Litiumioniakun lataaminen
ilmoitus
Voit estää korroosiota kuivaamalla
mini-USB-portin ja suojuksen ja niitä
ympäröivän alueen ennen laitteen
lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.
Lataa akku täyteen, ennen kuin
käytät laitetta ensimmäisen kerran.
Tyhjentyneen akun lataaminen kestää 4
½ tuntia. Laite ei lataudu, jos lämpötila
on alle tai yli 0 - 45 °C (32 - 113 °F).
1. Liitä laturi pistorasiaan.
2. Avaa suojus ➊ mini-USB-liitännästä
➋.
➊
➋
3. Liitä laturin pieni liitin mini-USBliitäntään.
4. Lataa laitteen akku täyteen.
Litiumioniakun irrottaminen
 varoitus
Älä irrota akkuja tai paristoja terävillä
esineillä, jotta akku ei vahingoitu etkä
itse saa vammoja.
1. Avaa akkulokeron kansi.
2. Vedä akkua ylöspäin -painiketta
lähimpänä olevasta reunasta.
A-paristojen asentaminen
Litiumioniakun sijasta voit käyttää
alkali-, NiMH- tai litiumparistoja.
Tämä on erityisen kätevää, kun
olet patikoimassa etkä voi ladata
litiumioniakkua. Parhaan tuloksen saat
käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.
1. Kierrä D-rengasta vastapäivään ja
avaa kansi vetämällä ylöspäin.
2. Aseta kolme AA-paristoa paikoilleen
oikein päin.
4
Montana 600 -aloitusopas
Satelliittisignaalit
3. Sulje akkulokeron kansi ja kierrä
D-rengasta myötäpäivään.
4. Paina -painiketta pitkään (sivu 2).
5. Valitse > Asetus > Järjestelmä >
AA-pariston tyyppi.
6. Valitse Alkali, Litium tai Ladattava
NiMH.
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Paina -painiketta pitkään (sivu 2).
Laitteen rekisteröiminen
• Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Montana 600 -aloitusopas
Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja
käynnistämisen jälkeen.
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa
edellyttää esteetöntä näköyhteyttä
taivaalle. Kun
-palkit muuttuvat
vihreiksi, laite on löytänyt
satelliittisignaaleja. Aika ja päiväys
määritetään automaattisesti GPSsijainnin mukaan.
Lisätietoja GPS-ominaisuudesta on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
Taustavalon kirkkauden
säätäminen
Huomautus: taustavalo saattaa
hämärtyä, kun paristojen virta on
vähissä.
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi
lyhentää akunkestoa merkittävästi.
1. Kun laite on käynnissä, paina
-painiketta.
2. Säädä kirkkautta taustavalon
liukusäätimellä.
5
Tietoja päävalikosta
➊
➋
➌
➍
➊ Tilarivi
➋ Nykyinen aika ja päiväys
➌ Sovelluskuvakkeet
• Avaa sovellussäiliö ja vedä kuvake
päävalikkoon.
• Voit vetää kuvakkeen uudelle
valikkosivulle valitsemalla
kuvakkeen ja vetämällä sen
vasemman tai oikean nuolen päälle.
Kompassin kalibroiminen
Ilmoitus
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona.
Älä seiso lähellä kohteita, jotka
vaikuttavat magneettikenttiin, kuten
autot, rakennukset tai jännitelinjat, jotta
suuntima olisi mahdollisimman tarkka.
➍ Sovellussäiliö, joka sisältää lisää
Kalibroi kompassi, kun olet ajanut
pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista
toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.
Päävalikon ja
sovellussäiliön
mukauttaminen
1. Valitse Kompassi >
> Kalibroi
kompassi > Aloita.
2. Seuraa näytön ohjeita.
sovelluskuvakkeita
• Valitse ja vedä haluamasi päävalikon
tai sovellussäiliön kuvake uuteen
paikkaan.
6
Montana 600 -aloitusopas
Profiilin valitseminen
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka
optimoivat laitteen toiminnot laitteen
käyttötavan mukaan. Voit käyttää
keskenään eri asetuksia ja näkymiä
esimerkiksi geokätkentään ja
navigointiin vesillä.
1. Valitse > Profiilimuutos.
2. Valitse profiili.
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen
tallennettuja sijainteja.
Reittipisteen luominen
Voit merkitä nykyisen sijaintisi
reittipisteeksi.
1. Valitse Merkitse reittipiste.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa reittipisteen ilman
muutoksia valitsemalla Tallenna.
Montana 600 -aloitusopas
• Jos haluat tehdä muutoksia
reittipisteeseen, valitse
Muokkaa, tee muutokset ja
valitse Tallenna.
Reittipisteen etsiminen
1. Valitse Minne? > Reittipisteet.
2. Valitse reittipiste.
Reittipisteen sijainnin
tarkentaminen
Reittipisteen keskiarvotoiminnolla
voit tarkentaa reittipisteen sijaintia
keräämällä siitä useita näytteitä.
1. Valitse > Reittipisteen
keskiarvo.
2. Valitse reittipiste.
3. Siirry sijaintiin.
4. Valitse Aloita.
5. Kun näytteen luotettavuuspalkin
arvo on 100 %, valitse Tallenna.
Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 8 reittipisteen näytettä ja odottamalla
näytteiden välillä vähintään 90
minuuttia.
7
Minne?-valikko
Minne?-valikon avulla voit etsiä
määränpään, johon haluat navigoida.
Kaikki Minne?-luokat eivät ole
käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa
kartoissa.
Paikan etsiminen nimellä
Laitteeseen ladattujen karttojen mukaan
voit hakea kaupunkeja, maantieteellisiä
pisteitä ja monenlaisia kohdepisteitä,
kuten ravintoloita, hotelleja ja
autopalveluja.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse Minne?.
Valitse luokka.
Valitse .
Kirjoita nimi tai osa nimestä.
Valitse .
Sijainnin etsiminen toisen
sijainnin läheltä
1. Valitse Minne? >
> Etsi läheltä.
2. Valitse vaihtoehto.
3. Valitse tarvittaessa sijainti.
8
Reitin luominen
Reitti on reittipisteiden sarja, joka johtaa
määränpäähän.
1. Valitse > Route Planner > Luo
reitti > Valitse 1. piste.
2. Valitse luokka.
3. Valitse reitin ensimmäinen piste.
4. Valitse Käytä > Valitse seuraava
piste.
5. Toista vaiheita 2–4, kunnes reitti on
valmis.
6. Tallenna reitti valitsemalla .
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne.
Jälkiloki sisältää tietoja tallennetun
matkan varrelta, esimerkiksi kunkin
pisteen ajan, sijainnin ja korkeuden.
Jälkilokien tallentaminen
1. Valitse > Asetus > Jäljet >
Jälkiloki.
Montana 600 -aloitusopas
2. Valitse Tallenna, älä näytä tai
Tallenna, näytä kartassa.
Jos valitset Tallenna, näytä
kartassa, jälki näkyy kartassa
viivana.
3. Valitse Tallennustapa.
4. Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljet optimaalisesti
luovaan vaihtelevaan tahtiin
valitsemalla Automaattinen.
• Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin
välein etäisyyden mukaan
valitsemalla Etäisyys.
• Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin
välein ajan mukaan valitsemalla
Aika.
5. Valitse Väli.
6. Tee jokin toiminto:
• Voit muuttaa jälkien
tallennusvälin haluamaksesi.
HUOMAUTUS: jos valitset
Useimmin, laite tallentaa eniten
jälkitietoja, mutta sen muisti
täyttyy nopeimmin.
Montana 600 -aloitusopas
• Anna aika tai etäisyys ja valitse
.
Jälkiloki luodaan, kun lähdet liikkeelle
laite käynnissä.
TracBack®-toiminnon
aloittaminen
Voit navigoida takaisin jäljen alkuun.
Tämä voi olla kätevää, kun haluat palata
leiripaikalle tai polun alkuun.
1. Valitse > Jälkienhallinta >
Nykyinen jälki > Katso karttaa.
2. Valitse TracBack.
Karttasivu avautuu, ja reitti näkyy
siinä purppuranpunaisena viivana.
3. Navigoi kartan avulla (sivu 10) tai
kompassin avulla (sivu 10).
9
Navigoiminen kohteeseen
Voit navigoida määränpäähän kartan tai
kompassin avulla.
Valitse Minne?.
Valitse luokka.
Valitse ajokohde.
Valitse Mene.
Karttasivu avautuu, ja reitti näkyy
siinä purppuranpunaisena viivana.
5. Navigoi kartan avulla (sivu 10) tai
kompassin avulla (sivu 10).
1.
2.
3.
4.
Kartan käyttäminen
1. Valitse Kartta.
Sijaintikuvake osoittaa sijaintisi
kartassa. Sijainti muuttuu
matkustaessasi.
2. Tee vähintään yksi seuraavista
toimista:
• Vedä karttaa, jos haluat katsoa
muita kartan alueita.
• Voit lähentää ja loitontaa karttaa
valitsemalla + ja -.
10
• Valitse sijainti kartassa ja näytä
tietoja valitusta sijainnista
(merkitty nastalla) valitsemalla
tietopalkki näytön yläreunasta.
Vihje: voit mukauttaa karttanäkymää
valitsemalla > Määritä kartta ja
muuttamalla asetuksia.
Navigoiminen suuntiman
osoittimen avulla
Kun navigoit määränpäähän,
suuntiman osoitin osoittaa
määränpäähän kulkusuunnasta
riippumatta.
1. Aloita navigoiminen määränpäähän
(sivu 10).
2. Valitse Kompassi.
3. Käänny, kunnes osoittaa
kompassin yläreunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan määränpäähän.
Montana 600 -aloitusopas
Valokuvan ottaminen
Montana 650- ja 650t-laitteella voi ottaa
valokuvia.
1. Valitse > Kamera.
2. Voit muuttaa kuvan suuntaa
kääntämällä laitteen vaaka- tai
pystysuoraan asentoon.
3. Tarvittaessa voit lähentää ja loitontaa
valitsemalla + tai -.
4. Tarkenna painamalla -painiketta
pitkään.
5. Ota valokuva vapauttamalla
-painike.
Geokätköjen lataaminen
1. Kytke laite tietokoneeseen.
2. Siirry osoitteeseen
www.OpenCaching.com.
3. Luo tili tarvittaessa.
4. Kirjaudu tilille.
5. Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen
näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
Montana 600 -aloitusopas
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, voit nollata
sen.
1. Poista akut.
2. Asenna akut uudelleen (sivu 3).
huomautus: tämä ei poista tietoja
tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Käyttöoppaiden siirtäminen
laitteesta
1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
2. Avaa mini-USB-liitännän suojus.
3. Liitä USB-kaapelin pienempi pää
mini-USB-liitäntään.
4. Avaa Garmin-asema tai -taltio.
5. Avaa Garmin\Documents-kansio tai
-taltio.
6. Kaksoisnapsauta tiedostoa START
HERE.html.
11
Valinnaiset lisävarusteet
Lisävarusteita, kuten telineitä, karttoja,
kuntoilulisävarusteita ja varaosia, on
saatavilla osoitteesta
http://buy.garmin.com tai Garminmyyjältä.
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen
• Saat lisätietoja maakohtaisesta tuesta
siirtymällä osoitteeseen
www.garmin.com/support
ja valitsemalla Contact Support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon
0808 2380000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon
+44 (0) 870.8501241.
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Montana™ on
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa. microSD™ on SD-3C, LLC.:n
tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet
kuuluvat omistajilleen.
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas
66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Toukokuu 2011
190-01330-57 Rev. B
Painettu Taiwanissa
12
Montana 600 -aloitusopas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising