Garmin | Oregon 600t,GPS,Topo Canada | User manual | Garmin Oregon 600t,GPS,Topo Canada Brugervejledning

Garmin Oregon 600t,GPS,Topo Canada Brugervejledning
Oregon 600 serien
®
Brugervejledning
August 2014
Trykt i Taiwan
190-01552-36_0D
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin®, Garmin logoet, Auto Lap®, BlueChart®, City Navigator®, Oregon® og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande.‍ ANT‍+™, BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, HomePort™ og tempe™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets
datterselskaber.‍ Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc.‍, og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.‍ Mac® er et registreret varemærke
tilhørende Apple Computer, Inc.‍ Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.‍ microSD™ og microSDHC
logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.‍ Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.‍
Dette produkt er ANT‍+™ certificeret.‍ Besøg www.thisisant.com/‍directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer.‍
Indholdsfortegnelse
Tripcomputer .............................................................................. 6
Nulstilling af tripcomputeren .................................................. 6
Introduktion.................................................................... 1
Kamera og billeder .........................................................6
Sådan kommer du i gang ........................................................... 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Batterioplysninger ...................................................................... 1
Isætning af NiMH-batteripakke .............................................. 1
Isætning af AA-batterier ........................................................ 1
Aktivering af enheden ................................................................ 2
Sådan finder du satellitsignaler og registrerer et spor ........... 2
Brug af berøringsskærmen ................................................... 2
Sådan tager du et billede ........................................................... 6
Visning af billeder ....................................................................... 6
Visning af et diasshow .......................................................... 6
Sortering af billeder ............................................................... 6
Visning af position på et billede ............................................. 6
Indstilling af et billede som baggrundsbillede ........................ 6
Sletning af et billede .............................................................. 6
Navigation til et billede .......................................................... 6
Waypoints, ruter og spor.............................................. 2
Geocaches...................................................................... 6
Waypoints .................................................................................. 2
Oprettelse af et waypoint ...................................................... 2
Markering af et waypoint ved hjælp af kortet ........................ 2
Søgning efter et waypoint ..................................................... 2
Redigering af et waypoint ...................................................... 2
Sletning af et waypoint .......................................................... 2
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position ........... 2
Projicering af et waypoint ...................................................... 3
Menuen Find .............................................................................. 3
Ekstra kort ............................................................................. 3
Søgning efter en position efter navn ..................................... 3
Søgning efter en position i nærheden af en anden position .. 3
Søgning efter en adresse ...................................................... 3
Ruter .......................................................................................... 3
Oprettelse af en rute ............................................................. 3
Redigering af navnet på en rute ............................................ 3
Redigering af en rute ............................................................. 3
Visning af en rute på kortet ................................................... 3
Sletning af en rute ................................................................. 3
Visning af den aktive rute ...................................................... 3
Sådan vender du en rute om ................................................. 3
Spor ........................................................................................... 3
Registrering af sporlog .......................................................... 3
Tilpasning af din sporlog ....................................................... 3
Navigering ved hjælp af TracBack® ...................................... 4
Sådan gemmer du det aktuelle spor ..................................... 4
Visning af sporoplysninger .................................................... 4
Visning af Højdeplot af et spor .............................................. 4
Lagring af en position på et spor ........................................... 4
Ændring af sporfarve ............................................................. 4
Arkivering af gemte spor ....................................................... 4
Sådan rydder du det aktuelle spor ........................................ 4
Sådan sletter du et spor ........................................................ 4
Garmin Oplevelser ..................................................................... 4
Send filer til BaseCamp ......................................................... 4
Oprettelse af en oplevelse .................................................... 4
Sådan begynder du på en oplevelse ..................................... 4
Download af geocaches ............................................................. 6
Filtrering af listen over geo-skatte .............................................. 6
Oprettelse og lagring af et geo-skattefilter ............................ 6
Redigering af et tilpasset geo-skattefilter .............................. 7
Navigation til en geocache ......................................................... 7
Registrering af forsøg ................................................................ 7
chirp™ ........................................................................................ 7
Aktivering af chirp søgning .................................................... 7
Søgning efter en geocache med en chirp ............................. 7
Navigation.......................................................................5
Tilpasning af enheden................................................... 9
Navigation til en destination ....................................................... 5
Afbrydelse af navigation ........................................................ 5
Markering og start af navigation til en Mand over bordposition ....................................................................................... 5
Navigation med kortet ................................................................ 5
Navigation af en kørerute ...................................................... 5
Navigering med kompasset ....................................................... 5
Kalibrering af kompas ........................................................... 5
Kursmarkør ............................................................................5
Navigering med Sigt og gå ......................................................... 5
Højdeplot .................................................................................... 5
Navigering til et punkt på plottet ............................................ 5
Ændring af plottype ............................................................... 6
Nulstilling af højdeplot ........................................................... 6
Kalibrering af den barometriske højdemåler ......................... 6
Indholdsfortegnelse
Fitness............................................................................ 7
Løb eller cykling med din enhed ................................................ 7
Historik ....................................................................................... 7
Vis en Aktivitet ....................................................................... 7
Slette en Aktivitet .................................................................. 7
Brug af Garmin Connect ....................................................... 7
Valgfrit fitnesstilbehør ................................................................ 7
Parring af ANT‍+ sensorer ..................................................... 7
Tip til parring af ANT‍+ tilbehør med din Garmin enhed ......... 8
Om pulszoner ............................................................................. 8
Konditionsmål ........................................................................ 8
Indstilling af dine pulszoner ................................................... 8
Programmer ....................................................................8
Brug af 3D-visningen ................................................................. 8
Afsendelse og modtagelse af data trådløst ................................ 8
Indstilling af en alarmpunktsalarm ............................................. 8
Brug af lommelygte .................................................................... 8
Beregning af størrelsen på et område ....................................... 9
Brug af lommeregneren ............................................................. 9
Visning af kalender og almanak ................................................. 9
Indstilling af en alarm ................................................................. 9
Start af nedtællingstimer ............................................................ 9
Åbning af stopur ......................................................................... 9
Siden Satellit .............................................................................. 9
Ændring af satellitvisningen .................................................. 9
Deaktivering af GPS .............................................................. 9
Simulering af en position ....................................................... 9
Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke .......................... 9
Hovedmenu ................................................................................ 9
Tilpasning af hovedmenuen .................................................. 9
Låsning af berøringsskærmen .............................................. 9
Drejning af skærmen ........................................................... 10
Låsning af skærmorientering ............................................... 10
Oprettelse af en genvej ....................................................... 10
Tilføjelse af en genvej til hovedmenuen .............................. 10
Brugerdefinerede datafelter og instrumentbrætter ................... 10
Aktivering af kortets datafelter ............................................. 10
Tilpasning af datafelterne .................................................... 10
Tilpasning af instrumentbrætter .......................................... 10
Profiler ...................................................................................... 10
Valg af en profil ................................................................... 10
Oprettelse af en brugerdefineret profil ................................ 10
i
Redigering af et profilnavn .................................................. 10
Sletning af en profil ............................................................. 10
Tilpasning af knapperne ........................................................... 10
Systemindstillinger ................................................................... 10
Om GPS og GLONASS ...................................................... 11
Indstillinger for grænseflader ............................................... 11
Displayindstillinger ................................................................... 11
Indstillinger for udseende ......................................................... 11
Aktivering af scroll-kontrolfunktioner ........................................ 11
Indstilling af følsomhed for berøringsskærmen ........................ 11
Indstilling af enhedstoner ......................................................... 11
Kortindstillinger ........................................................................ 11
Avancerede kortindstillinger ................................................ 11
Indstillinger for spor .................................................................. 11
Ruteindstillinger ....................................................................... 12
Indstillinger for retning .............................................................. 12
Indstillinger af højdemåler ........................................................ 12
Indstillinger for positionsformat ................................................ 12
Ændring af måleenhed ............................................................. 12
Tidsindstillinger ........................................................................ 12
Kameraindstillinger .................................................................. 12
Indstillinger for Geo-skattejagt ................................................. 12
ANT‍+ Sensorindstillinger ......................................................... 12
Fitnessindstillinger ................................................................... 12
Indstilling af din fitnessbrugerprofil ...................................... 13
Markering af omgange efter distance .................................. 13
Marineindstillinger .................................................................... 13
Indstilling af marinealarmer ................................................. 13
Nulstilling af data ...................................................................... 13
Gendannelse af standardværdier for specifikke
indstillinger .......................................................................... 13
Gendannelse af standardværdier for specifikke
sideindstillinger .................................................................... 13
Gendannelse af alle standardindstillinger ........................... 13
Indeks............................................................................18
Enhedsoplysninger...................................................... 13
Batterioplysninger .................................................................... 13
Sådan maksimerer du batteriets levetid .............................. 13
Aktivering af batterisparetilstand ......................................... 13
Spar energi under opladning af enheden ............................ 13
Langtidsopbevaring ............................................................. 13
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 13
Rengøring af enheden ........................................................ 14
Rengøring af berøringsskærmen ........................................ 14
Nedsænkning i vand ........................................................... 14
Specifikationer ......................................................................... 14
Datahåndtering ........................................................................ 14
Filtyper ................................................................................ 14
Installation af et hukommelseskort ...................................... 14
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 14
Overførsel af filer til din enhed ............................................ 14
Sletning af filer .................................................................... 14
Frakobling af USB-kablet .................................................... 14
Fejlfinding ................................................................................. 15
Visning af enhedsoplysninger ............................................. 15
Opdatering af softwaren ...................................................... 15
Nulstilling af enheden .......................................................... 15
Registrering af din enhed .................................................... 15
Sådan får du flere oplysninger ............................................ 15
Appendiks.....................................................................15
Montering af karabinhagen ...................................................... 15
Fjernelse af karabinhagen ................................................... 15
Ekstra kort ................................................................................ 15
tempe ....................................................................................... 15
Datafelter ................................................................................. 15
Udregning af pulszone ............................................................. 17
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Sådan kommer du i gang
Isætning af NiMH-batteripakke
Enheden strømforsynes af NiMH-batteripakke, som er
ekstraudstyr (kun 650 og 650t) eller to AA-batterier (Isætning af
AA-batterier).‍
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.‍
2 Find batteripakken À, der fulgte med i produktæsken.‍
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.‍
1 Isæt batterierne (Isætning af NiMH-batteripakke).‍
2 Tænd for enheden (Aktivering af enheden).‍
3 Registrer enheden (Registrering af din enhed).‍
4 Modtag satellitsignaler (Sådan finder du satellitsignaler og
registrerer et spor).‍
5 Vælg for at få vist statussiden (Justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke).‍
6 Marker et waypoint (Oprettelse af et waypoint).‍
7 Naviger til en destination (Navigation til en destination).‍
3 Isæt batteripakken, så den vender rigtigt.‍
4 Tryk batteripakken forsigtigt på plads.‍
5 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.‍
Oversigt over enheden
Opladning af batteripakke
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten,
vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning
eller tilslutning til en pc.‍
Forsøg ikke at bruge enheden til at oplade et batteri, der er
leveret af Garmin®.‍ Forsøg på at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin kan beskadige enheden og gøre garantien
ugyldig.‍
Før du kan tilslutte USB-kablets lige stik til enheden, kan det
være, du skal fjerne det valgfri monteringsudstyr.‍
BEMÆRK: Batteriet kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for området 32 til 122°F (0 til 50°C).‍
Du kan oplade batteriet ved hjælp af en almindelig stikkontakt
eller en USB-port på din computer.‍
1 Fjern vejrhætten À fra mini-USB-porten Á.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kameraobjektiv (kun 650 og 650t)
Tænd/sluk-knap
D-ring på batteridæksel
Brugerdefineret knap (Tilpasning af knapperne)
microSD™ kortlæser (under batteridækslet)
Mini-USB-port (under vejrhætten)
Batterioplysninger
ADVARSEL
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier.‍ Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.‍
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.‍
ADVARSEL
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
genanvendelse af batterierne.‍
BEMÆRK
Alkaline-batterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder.‍ Brug derfor litiumbatterier, når du bruger
enheden på steder med temperaturer under frysepunktet.‍
Introduktion
2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.‍
3 Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USB-port
på computeren.‍
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.‍
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.‍
5 Oplad batteriet helt.‍
Isætning af AA-batterier
Istedet for NiMH-batteripakken (ekstraudstyr) (Isætning af
NiMH-batteripakke) kan du bruge to alkaline-, NiMH- eller
litiumbatterier.‍ Dette er praktisk, når du er på farten og ikke kan
skifte NiMH-batteripakken.‍ Brug af NiMH- eller litiumbatterier
giver de bedste resultater.‍
1
BEMÆRK: Standard alkalinebatterier anbefales ikke til Oregon
650-modeller, når kamerafunktionen anvendes.‍
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.‍
2 Isæt to AA-batterier, så de vender rigtigt.‍
Waypoints, ruter og spor
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.‍
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.‍
1 Vælg den brugerdefinerede knap.‍
Standardfunktionen for den brugerdefinerede knap er at
markere et waypoint.‍
Vælg evt.‍ et felt for at foretage ændringer for dit waypoint.‍
2
3 Vælg Gem.‍
3
4
5
6
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.‍
Hold nede på .‍
Vælg Opsætning > System > AA-batteritype.‍
Vælg Alkaline, Lithium eller Genopladeligt NiMH.‍
Aktivering af enheden
Hold nede på
.‍
Sådan finder du satellitsignaler og registrerer et spor
Før du kan bruge funktionerne til GPS-navigation, f.‍eks.‍
registrering af et spor, skal du modtage satellitsignaler.‍
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler.‍
Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
1 Hold nede på .‍
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
Når
bliver grøn, har din enhed fundet satellitsignaler.‍
Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på
GPS-positionen.‍
3 Gå omkring for at registrere et spor (Spor).‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Kort for at se dit spor på kortet.‍
• Vælg Kompas for at se kompasset og datafelter, der kan
tilpasses.‍
• Vælg Tripcomputer for at se din aktuelle hastighed,
distance og andre nyttige statistikker.‍
Brug af berøringsskærmen
• Tryk på skærmen for at vælge et element.‍
• Træk eller stryg med fingeren hen over skærmen for at
panorere eller rulle på skærmen.‍
• Træk to fingre sammen for at zoome ud.‍
• Træk to fingre fra hinanden for at zoome ind.‍
• Gør hvert valg på din berøringsskærm til en enkeltstående
handling.‍
• Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.‍
• Vælg for at lukke siden og gå tilbage til den forrige side.‍
• Vælg
for at vende tilbage til den forrige side.‍
• Hold
inde for at gå tilbage til hovedmenuen.‍
• Vælg
for at se specifikke menuelementer for den side, du
kigger på.‍
2
Markering af et waypoint ved hjælp af kortet
1 Vælg Kort.‍
2 Vælg en position på kortet.‍
3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.‍
4 Vælg > OK.‍
Søgning efter et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager.‍
2 Vælg et waypoint på listen.‍
3 Vælg evt.‍ for at indsnævre søgningen.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Stav søgning for at søge ved brug af navnet på
waypointet.‍
• Vælg Vælg symbol for at søge ved brug af symbolet for
waypointet.‍
• Vælg Søg nær for at søge i nærheden af et nyligt fundet
sted, et andet waypoint, din aktuelle position eller et punkt
på kortet.‍
• Vælg Sorter for at få vist listen over waypoints på
baggrund af den nærmeste afstand eller i alfabetisk
rækkefølge.‍
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.‍
1 Vælg Waypoint Manager.‍
2 Vælg et waypoint.‍
3 Vælg et element, du vil redigere, f.‍eks.‍ navnet.‍
4 Indtast den nye information, og vælg .‍
Sletning af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager >
2 Vælg et waypoint.‍
3 Vælg Slet > Ja.‍
> Slet.‍
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint.‍ Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.‍
1 Vælg Waypoint Manager.‍
2 Vælg et waypoint.‍
3 Vælg > Gennemsnitsposition.‍
4 Flyt til waypointet.‍
5 Vælg Start.‍
6 Følg instruktionerne på skærmen.‍
7 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du
vælge Gem.‍
Waypoints, ruter og spor
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle 4-8 eksempler
på waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter mellem
eksemplerne.‍
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.‍
1 Vælg Waypoint Manager.‍
2 Vælg et waypoint.‍
3 Vælg > Projicér waypoint.‍
4 Indtast højden, og vælg .‍
5 Vælg måleenhed
6 Indtast en distance, og vælg .‍
7 Vælg Gem.‍
Menuen Find
Du kan bruge menuen Find til at finde en destination at navigere
til.‍ Ikke alle kategorier i Find er tilgængelige i alle områder og på
alle kort.‍
Ekstra kort
Du kan bruge yderligere kort sammen med enheden, f.‍eks.‍
BirdsEye satellitbilleder, BlueChart® g2 og City Navigator®
detaljerede kort.‍ Detaljerede kort kan indeholde ekstra
interessepunkter, som f.‍eks.‍ restauranter eller marineservice.‍
Du kan få yderligere oplysninger hos http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller
ved at kontakte din Garmin forhandler.‍
Søgning efter en position efter navn
1 Vælg Find > Waypoints > > Stav søgning.‍
2 Indtast navnet eller en del af navnet.‍
3 Vælg .‍
Søgning efter en position i nærheden af en anden
position
1 Vælg Find > > Søg nær.‍
2 Vælg en funktion.‍
3 Vælg en position.‍
Søgning efter en adresse
Du kan bruge valgfri City Navigator kort til at søge efter
adresser.‍
1 Vælg Find > Adresser.‍
2 Indtast landet eller staten, hvis det er nødvendigt.‍
3 Indtast by eller postnummer.‍
BEMÆRK: Ikke alle kortdata giver mulighed for søgning
efter postnummer.‍
4 Vælg byen.‍
5 Indtast husnummeret.‍
6 Indtast vejen.‍
Ruter
Redigering af navnet på en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.‍
2 Vælg en rute.‍
3 Vælg Skift navn.‍
4 Indtast den nye information, og vælg
Redigering af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.‍
2 Vælg en rute.‍
3 Vælg Rediger rute.‍
4 Vælg et punkt.‍
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Gennemse.‍
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal
du vælge Flyt op eller Flyt ned.‍
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.‍
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.‍
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.‍
6 Vælg for at gemme ruten.‍
Visning af en rute på kortet
1 Vælg Ruteplanlægning.‍
2 Vælg en rute.‍
3 Vælg Vis kort.‍
Sletning af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.‍
2 Vælg en rute.‍
3 Vælg Slet rute.‍
Visning af den aktive rute
1 Vælg Aktiv rute, mens du navigerer en rute.‍
2 Vælg et punkt på ruten for at få yderligere oplysninger.‍
Sådan vender du en rute om
1 Vælg Ruteplanlægning.‍
2 Vælg en rute.‍
3 Vælg Vend rute.‍
Spor
Et spor er en registrering af din rute.‍ Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.‍
Registrering af sporlog
Vælg Aktuelt spor > .‍
Du kan vælge at sætte sporingen på pause.‍ Ved pause
registreres sporloggen ikke.‍
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.‍
Tilpasning af din sporlog
Oprettelse af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning > Opret rute > Vælg første punkt.‍
2 Vælg en kategori.‍
3 Vælg det første punkt på ruten.‍
4 Vælg Brug > Vælg næste punkt.‍
5 Gentag trin 2-4 for at tilføje alle punkterne i ruten.‍
6 Vælg for at gemme ruten.‍
1 Vælg Aktuelt spor >
2 Vælg en funktion:
Waypoints, ruter og spor
.‍
Du kan vælge, hvordan din enhed skal vise og registrere spor.‍
.‍
• Du kan ændre farven på sporlinjen på kortet ved at vælge
Farve.‍
• Du kan vise en linje på kortet, der angiver dit spor, ved at
vælge Vis på kort.‍
3 Vælg > Opsætning af spor > Optagemetode.‍
3
4 Vælg en funktion:
Arkivering af gemte spor
• Hvis du vil registrere spor med jævne mellemrum, som
opretter en optimal repræsentation af dine spor, skal du
vælge Automatisk.‍
• Hvis du vil registrere spor over en angivet distance, skal
du vælge Distance.‍
• Hvis du vil registrere spor over et angivet tidsrum, skal du
vælge Tid.‍
Vælg
Interval.‍
5
6 Fuldfør en handling:
• Hvis du valgte Automatisk under Optagemetode, kan du
vælge en mulighed for at registrere spor mere eller
mindre ofte.‍
BEMÆRK: Ved brug af intervallet Oftest opnås flest
spordetaljer, mens enhedens hukommelse fyldes
hurtigere.‍
• Hvis du valgte Distance eller Tid under Optagemetode,
skal du indtaste en værdi og vælge .‍
Du kan arkivere gemte spor for at spare hukommelsesplads.‍
1 Vælg Opsætning > Spor > Automatisk arkivering.‍
2 Vælg Når fuld, Dagligt, eller Ugentligt.‍
Navigering ved hjælp af TracBack®
Under navigationen kan du navigere tilbage til begyndelsen af
dit spor.‍ Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til
lejren eller sporet.‍
1 Vælg Spor Manager > Aktuelt spor > > TracBack.‍
Kortet viser din rute med en magentafarvet linje, startpunkt
og slutpunkt.‍
2 Naviger ved hjælp af kortet eller kompasset.‍
Sådan gemmer du det aktuelle spor
1 Vælg Spor Manager > Aktuelt spor.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg
• Vælg
for at gemme hele sporet.‍
> Gem del, og vælg en del.‍
Visning af sporoplysninger
1 Vælg Spor Manager.‍
2 Vælg et spor.‍
3 Vælg .‍
Starten og slutningen af sporet er markeret med flag.‍
4 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.‍
Der vises oplysninger om sporet.‍
Visning af Højdeplot af et spor
1 Vælg Spor Manager.‍
2 Vælg et spor.‍
3 Vælg .‍
Lagring af en position på et spor
1 Vælg Spor Manager.‍
2 Vælg et spor.‍
3 Vælg .‍
4 Vælg en position på sporet.‍
5 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.‍
Der vises oplysninger om stedet.‍
6 Vælg > OK.‍
Ændring af sporfarve
Du kan ændre farven for et spor for at forbedre visningen på
kortet eller sammenligne det med et andet spor
1 Vælg Spor Manager.‍
2 Vælg et spor.‍
3 Vælg Farve.‍
4 Vælg en farve.‍
4
Sådan rydder du det aktuelle spor
Vælg Aktuelt spor >
> Ryd.‍
Sådan sletter du et spor
1 Vælg Spor Manager.‍
2 Vælg et spor.‍
3 Vælg > Slet > Slet.‍
Garmin Oplevelser
Du kan oprette oplevelser for at dele ture med familie, venner
og Garmin fællesskabet.‍ Gruppér relaterede emner sammen
som en oplevelse.‍ Du kan f.‍eks.‍ oprette en oplevelse for din
seneste vandretur.‍ Oplevelsen kan indeholde sporloggen for
turen, fotos fra turen og de geocaches, du har ledt efter.‍ Du kan
bruge BaseCamp™ til at oprette og håndtere dine oplevelser.‍
Der findes yderligere oplysninger på
http:​/‍​/‍adventures​.garmin​.com.‍
Send filer til BaseCamp
1 Åbn BaseCamp.‍
2 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
computer).‍
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows® computere og som
monterede diske på Mac® computere.‍
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke.‍ Se i hjælpefilen til
operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevet.‍
3 Åbn drevet eller diskenheden for Garmin.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg et element fra en tilsluttet enhed, og træk det fra en
tilsluttet enhed til My Collection eller en liste.‍
• Fra BaseCamp skal du vælge Enhed > Modtag fra
enhed, og vælg enheden.‍
Oprettelse af en oplevelse
Før du kan oprette en oplevelse og sende den til din enhed,
skal du downloade BaseCamp på din computer og overføre et
spor fra din enhed til din computer (Send filer til BaseCamp).‍
1 Åbn BaseCamp.‍
2 Vælg Fil > Ny > Garmin Adventure.‍
3 Vælg et spor, og vælg Næste.‍
4 Tilføj evt.‍ elementer fra BaseCamp.‍
5 Udfyld de obligatoriske felter for at navngive og beskrive
oplevelsen.‍
6 Hvis du vil skifte omslagsfoto for oplevelsen, skal du vælge
Skift, og vælge et andet foto.‍
7 Vælg Afslut.‍
Sådan begynder du på en oplevelse
Før du kan begynde på en oplevelse, skal du sende en
oplevelse fra BaseCamp til din enhed.‍
1 Vælg Oplevelser.‍
2 Vælg en oplevelse.‍
3 Vælg Start.‍
Waypoints, ruter og spor
Navigation
Kalibrering af kompas
Du kan navigere ruter og spor, til et waypoint, en geocache, et
foto eller enhver gemt position på enheden.‍ Du kan bruge kortet
eller kompasset til at navigere til din destination.‍
Navigation til en destination
1
2
3
4
Vælg Find.‍
Vælg en kategori.‍
Vælg en destination.‍
Vælg Start.‍
Kortet åbnes med ruten markeret med en magentarød linje.‍
5 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet) eller
kompasset (Navigering med kompasset).‍
Afbrydelse af navigation
Fra kortet eller kompasset vælger du
> Stop navigation.‍
Markering og start af navigation til en Mand
over bord-position
Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og
automatisk starte navigation tilbage til den.‍ Du kan tilpasse en
tast til hurtigt at åbne funktionen MOB (Tilpasning af
knapperne).‍
1 Vælg Mand over bord > Start.‍
Kortsiden vises med ruten til MOB-positionen.‍
Standardvisningen af ruten foregår med en magentafarvet
linje.‍
2 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet) eller
kompasset (Navigering med kompasset).‍
Navigation med kortet
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination).‍
2 Vælg Kort.‍
En blå trekant angiver din position på kortet.‍ Mens du
bevæger dig, flytter den blå trekant sig og efterlader en
sporlog (sti).‍ Du kan ændre visningen af sporloggen på
kortet (Tilpasning af din sporlog).‍
3 Fuldfør én eller flere handlinger:
• Træk i kortet for at se forskellige områder.‍
• Vælg og for at zoome ind og ud på kortet.‍
• Vælg en position på kortet (vist med en nål), og vælg
informationslinjen øverst på skærmen for at se
oplysninger om den valgte position.‍
Navigation af en kørerute
Før du kan navigere vejruter, skal du købe og indlæse City
Navigator-kort.‍
1 Vælg Profilskift > Bil.‍
2 Vælg en destination.‍
3 Naviger ved brug af kortet.‍
Sving vises i tekstlinjen øverst på kortet.‍ Hørbare toner
signalerer svingene på ruten.‍
Navigering med kompasset
Når du navigerer til en destination, angiver din destination,
uanset hvilken retning du bevæger dig i.‍
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination).‍
Vælg
Kompas.‍
2
3 Drej, indtil peger mod toppen af kompasset, og fortsæt
med at bevæge dig i den retning mod destinationen.‍
Navigation
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs.‍ Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.‍eks.‍ køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.‍
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering.‍ Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.‍eks.‍ efter rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.‍
1 Vælg Kompas > > Kalibrer kompas > Start.‍
2 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer på vand, eller
hvor der ikke er større forhindringer på din rute.‍ Funktionen
hjælper dig med at undgå farer på begge sider af kursen som
f.‍eks.‍ grundt vand eller undervandsklipper.‍
Du kan aktivere kursmarkør fra kompasset ved at vælge
Opsætning > Retning > Linjen Go To/pil > Kurs (CDI).‍
Kursmarkøren À angiver dit forhold til en kurslinje, der fører til
destinationen.‍ Indikatoren for afvigelse fra kursen (CDI) Â
angiver en indikation af afvigelsen (højre eller venstre) fra
kursen.‍ Skalaen Á refererer til afstanden mellem prikkerne Ã
på indikatoren for afvigelse fra kurs, der fortæller dig, hvor
meget du afviger fra kursen.‍
Navigering med Sigt og gå
Du kan pege enheden mod et synligt objekt, fastlåse retningen
og derefter navigere til objektet.‍
1 Vælg Sight 'N Go.‍
2 Peg enheden mod et objekt.‍
3 Vælg Lås retning > Sæt kurs.‍
4 Naviger ved brug af kompasset.‍
Højdeplot
Højdeplottet viser som standard højden for den tilbagelagte
afstand.‍ For at tilpasse højdeindstillingerne skal du se Indstillinger af højdemåler.‍ Du kan trykke ethvert sted på plottet
for at få vist detaljer om det pågældende punkt.‍
Navigering til et punkt på plottet
1 Vælg Højdeplot.‍
2 Vælg et individuelt punkt på plottet.‍
Oplysninger om punktet vises.‍
3 Vælg > Vis kort.‍
4 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.‍
5 Vælg Start.‍
Kortet åbnes med ruten markeret med en magentarød linje.‍
6 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet) eller
kompasset (Navigering med kompasset).‍
5
Ændring af plottype
Du kan ændre højdeplottet til at vise tryk og højde over tid eller
distance.‍
1 Vælg Højdeplot > Skift plottype.‍
2 Vælg en funktion.‍
Sortering af billeder
1 Vælg Galleri > > Sorter fotos.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Seneste.‍
• Vælg Nær en position, og vælg en position.‍
• Vælg På en bestemt dato, og indtast en dato.‍
Nulstilling af højdeplot
Vælg Højdeplot >
> Nulstil > Ryd aktuelt spor > Ryd.‍
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering.‍ Du kan kalibrere den
barometriske højdemåler manuelt, hvis du kender den korrekte
højde eller det korrekte barometriske tryk.‍
1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det
barometriske tryk.‍
2 Vælg Højdeplot > > Kalibrer højdemåler.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Tripcomputer
Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed,
gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre
nyttige statistiske oplysninger.‍ Du kan tilpasse tripcomputerens
udseende, instrumentbræt og datafelter.‍
I hovedmenuen skal du vælge Tripcomputer.‍
Nulstilling af tripcomputeren
Hvis du vil have præcise oplysninger, skal du nulstille
tripoplysningerne, før du begynder på en ny tur.‍
Vælg Tripcomputer >
> Nulstil > Nulstil tripdata >
Nulstil.‍
Kamera og billeder
Du kan tage billeder med Oregon 650 og 650t.‍ Når du tager et
billede, bliver den geografiske position automatisk gemt i
billedoplysningerne.‍ Du kan navigere til positionen.‍
Sådan tager du et billede
1 Vælg Kamera.‍
2 Hold enheden lodret eller vandret for at ændre billedretning.‍
3 Vælg om nødvendigt for at tænde blitzen.‍
Du kan vælge Automatisk, hvis du kun vil bruge blitz, når
kameraet registrerer et motiv med lav belysning.‍
4 Brug om nødvendigt to fingre på berøringsskærmen for at
zoome ind eller ud (Brug af berøringsskærmen).‍
5 Hold nede for at fokusere, og hold enheden stille.‍
Der vises en hvid ramme på skærmen.‍ Enheden fokuserer
på motivet i rammen.‍ Når fotoet er i fokus, skifter rammen
farve til grøn.‍
6 Slip for at tage et billede.‍
Visning af billeder
Du kan se de billeder, du har taget med kameraet, og de
billeder, du har overført til enheden.‍
1 Vælg Galleri.‍
2 Vælg et billede for at se en større visning.‍
Du kan sprede to fingre for at zoome ind, eller trække to
fingre sammen for at zoome ud.‍
Visning af et diasshow
1 Vælg Galleri.‍
2 Vælg et billede.‍
3 Vælg > Vis diasshow.‍
6
Visning af position på et billede
1 Vælg Galleri.‍
2 Vælg et billede.‍
3 Vælg > Vis kort.‍
Indstilling af et billede som baggrundsbillede
1 Vælg Galleri.‍
2 Vælg et billede.‍
3 Vælg > Indstil som baggrundsbillede.‍
Sletning af et billede
1 Vælg Galleri.‍
2 Vælg et billede.‍
3 Vælg > Slet foto > Slet.‍
Navigation til et billede
1 Vælg Galleri.‍
2 Vælg et billede.‍
3 Vælg > Vis oplysninger > Start.‍
Geocaches
En geocache er som en skjult skat.‍ Geocaching er, når du leder
efter skjulte skatte ved hjælp af GPS-koordinater, der er
offentliggjort online af dem, der skjuler geocachen.‍
Download af geocaches
1 Slut enheden til din computer med det medfølgende USB2
3
4
5
kabel.‍
Gå til www.opencaching.com.‍
Opret evt.‍ en konto.‍
Log på.‍
Følg vejledningen på skærmen for at finde og downloade
geocaches til din enhed.‍
Filtrering af listen over geo-skatte
Du kan filtrere listen over geo-skatte baseret på visse faktorer,
som f.‍eks.‍ sværhedsgraden.‍
1 Vælg Geocaching > Hurtigt filter.‍
2 Vælg de emner, der skal filtreres.‍
3 Tilpas indstillingerne, og vælg .‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil anvende filteret til listen over geocaches, skal
du vælge Søg.‍
• Hvis du vil gemme filteret, skal du vælge .‍
Oprettelse og lagring af et geo-skattefilter
Du kan oprette og gemme tilpassede filtre til geocaches baseret
på specifikke faktorer.‍ Når du har angivet filteret, kan du
anvende det på listen over geo-skatte.‍
1 Vælg Opsætning > Geocaching > Opsætning af filter >
Opret filter.‍
2 Vælg de emner, der skal filtreres.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil anvende filteret til listen over geocaches, skal
du vælge Søg.‍
Kamera og billeder
• Hvis du vil gemme filteret, skal du vælge .‍ Når filteret er
gemt, bliver det automatisk navngivet.‍ Du kan få adgang
til det tilpassede filter fra listen over geocaches.‍
Redigering af et tilpasset geo-skattefilter
1 Vælg Opsætning > Geocaching > Opsætning af filter.‍
2 Vælg et filter.‍
3 Vælg et element, du vil redigere.‍
Navigation til en geocache
1
2
3
4
Vælg Geocaching > Find en geocache.‍
Vælg en geo-skattejagt.‍
Vælg Start.‍
Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet) eller
kompasset (Navigering med kompasset).‍
Registrering af forsøg
Når du har forsøgt at finde en geocache, kan du registrere dine
resultater.‍ Du kan kontrollere nogle geocaches på www.opencaching.com.‍
1 Vælg Geocaching > Logforsøg.‍
2 Vælg Fundet, Ikke fundet eller Skal repareres.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil starte navigationen til en geo-skat i nærheden
af dig, skal du vælge Find næste nærmeste.‍
• Hvis du vil afslutte registreringen, skal du vælge Udført.‍
• Hvis du vil indtaste en kommentar om låsning af skatten
eller selve skatten, skal du vælge Rediger kommentar,
indtaste en kommentar og vælge .‍
• Hvis du vil vurdere geo-skattejagten, skal du vælge
Vurder geocache og indtaste en vurdering for hver
kategori.‍ Du kan gå til www.opencaching.com for at
overføre din vurdering.‍
chirp™
En chirp er et lille stykke Garmin tilbehør, der er programmeret
og placeret i en geocache.‍ Du kan bruge din enhed til at finde
en chirp i en geocache.‍ Du kan finde flere oplysninger om chirp
i chirp brugervejledningen på www.garmin.com.‍
Aktivering af chirp søgning
1 Vælg Opsætning > Geocaching.‍
2 Vælg chirp-søgning > Til.‍
Søgning efter en geocache med en chirp
1 Vælg Geocaching > Find en geocache.‍
2 Vælg en geo-skattejagt.‍
3 Vælg Start.‍
4 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet) eller
kompasset (Navigering med kompasset).‍
Når du inden for ca.‍ 10 m (32,9 fod) fra den geocache, der
indeholder en chirp, vises oplysninger om chirp.‍
5 Vælg om nødvendigt Geocaching > Vis chirp-oplysninger.‍
6 Hvis punktet er tilgængeligt, skal du vælge Start for at
navigere til næste fase af geocachen.‍
Fitness
Løb eller cykling med din enhed
Før du løber eller cykler en tur med din enhed, skal du ændre
profilen til fitness (Valg af en profil).‍
Fitness
Du kan tilpasse dine instrumentbræt og datafelter til dine
fitnessaktiviteter (Brugerdefinerede datafelter og
instrumentbrætter).‍
1 Hvis din enhed er i gang med at registrere et spor, skal du
vælge Aktuelt spor > .‍
Du kan gemme eller slette det aktuelle spor.‍
2 Vælg Opsætning > Spor > Udgangsformat.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg GPX for at registrere din aktivitet som et traditionelt
spor, som kan ses på et kort og bruges til navigation.‍
• Vælg FIT for at registrere din aktivitet med
fitnessoplysninger (for eksempel omgange), der er
skræddersyet til Garmin Connect™.‍
• Vælg Begge for at registrere dine data i begge formater
samtidig.‍ Denne indstilling bruger mere
hukommelsesplads.‍
Vælg
Stopur > Start fra hovedmenuen.‍
4
5 Løb eller cykl en tur.‍
6 Når du er færdig, skal du vælge Stop.‍
7 Vælg Nulstil > Gem.‍
Historik
Historik omfatter dato, tid, distance, kalorier, gennemsnitligt
tempo eller fart, stigning, nedstigning og evt.‍ ANT‍+™
sensoroplysninger.‍
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.‍
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse.‍ Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik.‍ Du kan overføre
din historik til Garmin Connect (Brug af Garmin Connect) eller
BaseCamp (Garmin Oplevelser) jævnligt for at holde styr på alle
dine data.‍
Vis en Aktivitet
1 Vælg Aktivitetshistorik.‍
2 Vælg en aktivitet.‍
3 Vælg Gennemse.‍
Slette en Aktivitet
1 Vælg Aktivitetshistorik.‍
2 Vælg en aktivitet.‍
3 Vælg Slet > Ja.‍
Brug af Garmin Connect
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.‍
2 Gå til www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Valgfrit fitnesstilbehør
Du kan bruge det valgfri fitnesstilbehør, herunder en pulsmåler
eller en kadencesensor, sammen med enheden.‍ Dette tilbehør
bruger ANT‍+ trådløs teknologi til at sende data til enheden.‍
Før du kan bruge fitnesstilbehøret sammen med enheden, skal
du installere tilbehøret i henhold til de instruktioner, der følger
med tilbehøret.‍
Parring af ANT‍+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.‍
Enheden er kompatibel med pulsmåleren, GSC™ 10 hastighedog kadencesensoren og tempe™ den trådløse
temperatursensor.‍ Du kan tilpasse et datafelt til at vise
sensordata.‍
1 Flyt enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).‍
7
BEMÆRK: Hold dig 10 meter væk fra andre ANT‍+ sensorer
under parringen.‍
2 Vælg Opsætning > ANT-sensor.‍
3 Vælg din sensor.‍
4 Vælg Søg efter ny.‍
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.‍
Tip til parring af ANT‍+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT‍+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.‍
• Før du parrer ANT‍+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (32,9 fod) væk fra andet ANT‍+ tilbehør.‍
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT‍+ tilbehøret.‍
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT‍+ tilbehøret, hver gang det aktiveres.‍ Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.‍
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.‍
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition.‍ En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr.‍ minut.‍ De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet.‍ Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.‍
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.‍
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.‍
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.‍
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.‍
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone) til at fastsætte den pulszone, der
passer bedst til dine konditionsmål.‍
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet.‍ Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls.‍
Indstilling af dine pulszoner
Før enheden kan bestemme dine pulszoner, skal du indstille din
fitnessbrugerprofil (Indstilling af din fitnessbrugerprofil).‍
Du kan manuelt indstille pulszonerne efter dine konditionsmål
(Konditionsmål).‍
1 Vælg Opsætning > Fitness > Pulszoner.‍
2 Indtast pulsmaksimum og -minimum for zone 5.‍
Pulsmaksimum for hver zone er baseret på pulsminimum for
den foregående zone.‍ Hvis du f.‍eks.‍ indtaster 167 som
pulsminimum for zone 5, bruger enheden 166 som
pulsmaksimum for zone 4.‍
3 Indtast dit pulsminimum for zoner 4-1.‍
Programmer
Brug af 3D-visningen
1 Vælg 3D-visning.‍
8
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil øge højdevinklen, skal du vælge .‍
• Hvis du vil reducere højdevinklen, skal du vælge .‍
• Hvis du vil panorere fremad på 3D-kortet, skal du vælge
.‍
• Hvis du vil panorere bagud på 3D-kortet, skal du vælge
.‍
• Hvis du vil rotere visningen til venstre, skal du vælge
.‍
• Hvis du vil rotere visningen til højre, skal du vælge
.‍
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
Inden du kan dele data trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod)
fra en kompatibel enhed.‍
Enheden kan sende eller modtage data, når den er parret med
en anden kompatibel enhed eller smartphone ved hjælp af
trådløs Bluetooth® eller ANT‍+ teknologi.‍ Du kan dele
waypoints, geocaches, ruter, spor og brugerdefinerede kort.‍ Du
kan dele fotos med Oregon 650- og 650t-modeller.‍
1 Vælg Del trådløst.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Send, og vælg en datatype.‍
• Vælg Modtag for at modtage data fra en anden enhed.‍
Den anden kompatible enhed skal forsøge at sende data.‍
• Vælg Tilslut for at parre enheden med BaseCamp
mobilprogrammet på en smartphone.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Indstilling af en alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du er inden for et
angivet område for en bestemt position.‍
1 Vælg Alarmpunktsalarm > Opret alarm.‍
2 Vælg en kategori.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg Brug.‍
5 Indtast en radius, og vælg .‍
Når du kommer ind i et område med en alarmpunktsalarm,
afgiver enheden en tone.‍
Brug af lommelygte
BEMÆRK: Brug af lommelygten kan reducere batterilevetiden.‍
Du kan reducere lysstyrken eller bruge bliklyset til at forlænge
batteriernes levetid.‍
1 Vælg Lommelygte > .‍
2 Vælg en funktion:
• Brug lysstyrkeskyderen til at justere lysstyrken.‍
• Brug blinklysskyderen til at vælge et blinkniveau.‍
Programmer
0
Ingen blink, konstant stråle.‍
1–9
Antal stråler pr.‍ sekund.‍
SOS
Nødblinklys.‍
3 Hvis det er nødvendigt, kan du tilpasse en knap (Tilpasning
af knapperne) til at være en genvej til blinklyset.‍
Beregning af størrelsen på et område
1 Vælg Arealberegning > Start.‍
2 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.‍
3 Vælg Beregn, når du er færdig.‍
Brug af lommeregneren
Enheden har en standardlommeregner og en videnskabelig
lommeregner.‍
1 Vælg Lommeregner.‍
2 Vælg en funktion:
• Brug standardlommeregneren.‍
• Vælg
> Videnskabelig for at bruge funktionerne i den
videnskabelige lommeregner.‍
• Vælg
> Grader for at beregne grader.‍
Visning af kalender og almanak
Du kan få vist enhedsaktivitet, f.‍eks.‍ hvornår et waypoint blev
gemt, og almanakoplysninger for solen og månen og jagt og
fiskeri.‍
1 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist enhedsaktivitet for specifikke dage,
skal du vælge Kalender.‍
• Hvis du vil have vist oplysninger som solopgang,
solnedgang og månenedgang, skal du vælge Sol og
måne.‍
• Hvis du vil have vist, hvilke tidspunkter der forventeligt vil
være mest velegnede til jagt og fiskeri, skal du vælge
Jagt og fiskeri.‍
eller
for at få
2 Hvis der er nødvendigt, skal du vælge
vist en anden måned.‍
3 Vælg en dag.‍
Ændring af satellitvisningen
1 Vælg Satellit > .‍
2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Spor op, så visningen
af satellitterne er orienteret med dit aktuelle spor mod toppen
af skærmen.‍
3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Multifarvet for at
tildele en specifik farve til satellitten og til statuslinjen for
signalstyrke for den pågældende satellit.‍
Deaktivering af GPS
Vælg Satellit >
> Brug uden GPS.‍
Simulering af en position
1 Vælg Satellit > > Brug uden GPS.‍
2 Vælg > Angiv position på kortet.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg Brug.‍
Tilpasning af enheden
Justering af baggrundsbelysningens
lysstyrke
Omfattende brug af skærmens baggrundsbelysning reducerer
batteriets levetid væsentligt.‍ Du kan justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen for at maksimere batteriets levetid.‍
BEMÆRK: Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan være
begrænset, når batteriet er næsten brugt op.‍
1 Vælg .‍
2 Brug skydeknappen til at justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen.‍
Enheden kan føles varm, når indstillingen for
baggrundsbelysningen er høj.‍
Hovedmenu
Indstilling af en alarm
Hvis du ikke bruger enheden i øjeblikket, kan du indstille
enheden til at tænde på et bestemt tidspunkt.‍
1 Vælg Alarm.‍
2 Vælg og for at indstille tiden.‍
3 Vælg Slå alarm til.‍
4 Vælg en funktion.‍
Alarmen udløses på det valgte tidspunkt.‍ Hvis enheden er
slukket på alarmtidspunktet, tændes enheden og alarmen
udløses.‍
Start af nedtællingstimer
1 Vælg Alarm > > Timer.‍
2 Vælg og for at indstille tiden.‍
3 Vælg Start timer.‍
Åbning af stopur
Vælg Stopur.‍
Siden Satellit
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.‍
Tilpasning af enheden
À
Á
Â
Ã
Statuslinje
Aktuel klokkeslæt og dato
Programikoner
Programskuffe
Tilpasning af hovedmenuen
• Vælg et hvilket som helst ikon på hovedmenuen eller
programskuffen, og træk det til en ny placering.‍
• Åbn programskuffen, og træk et ikon op til hovedmenuen.‍
• Vælg Opsætning > Hovedmenu, og følg instruktionerne på
skærmen.‍
Låsning af berøringsskærmen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.‍
Vælg > .‍
9
Oplåsning af berøringsskærmen
Vælg > .‍
3 Vælg en datafeltkategori og et datafelt.‍
Drejning af skærmen
Tilpasning af instrumentbrætter
1 Vælg en side.‍
2 Vælg en funktion:
Roter enheden for at se en visning i liggende (vandret) eller
stående (lodret) tilstand.‍
Vælg f.‍eks.‍ Tripdata > Fart - gennemsnit i bevægelse.‍
• Vælg
> Opsæt kort > Instrumentbræt fra kortet.‍
• Vælg
> Skift instrumentbræt fra kompasset,
tripcomputeren eller statussiden.‍
3 Vælg et instrumentbræt.‍
Profiler
Låsning af skærmorientering
Standardindstillingen gør det muligt at ændre orientering for
skærmen automatisk ud fra enhedens orientering.‍ Du kan låse
skærmorienteringen fast i stående eller liggende tilstand.‍
1 Vælg Opsætning > Skærm > Orienteringslås.‍
2 Vælg en funktion.‍
Oprettelse af en genvej
1 Vælg Opsætning > Genveje > Opret genvej.‍
2 Vælg Navn, og indtast et navn.‍
3 Vælg Ikon, og vælg et ikon.‍
4 Vælg Profil, og knyt genvejen til en specifik profil.‍
5 Vælg en funktion:
• Vælg Opsætning for at føje en genvej til en specifik
enhedsindstilling.‍
• Vælg Find for at tilføje en genvej, der påbegynder
navigation til et specifikt waypoint.‍
• Vælg Applikation for at føje en genvej til en specifik
applikation.‍
6 Vælg emnet.‍
Tilføjelse af en genvej til hovedmenuen
Du kan tilføje genveje til hovedmenuen, en programskuffe eller
foretrukne.‍ Hvis genvejen ikke vises på listen, kan du oprette
den (Oprettelse af en genvej).‍
1 Vælg Opsætning > Genveje.‍
2 Vælg genvejen.‍
3 Vælg Hovedmenu, Søgeskuffe eller Favoritter.‍
Brugerdefinerede datafelter og
instrumentbrætter
Datafelter viser oplysninger om din position eller andre angivne
data.‍ Instrumentbrættet er en tilpasset gruppering af data, der
kan være nyttige til en specifik eller generel opgave, som f.‍eks.‍
geo-skattejagt.‍
Du kan tilpasse datafelterne og instrumentbrættet for kortet,
kompasset og tripcomputeren, højdeplot og statussiden.‍
Aktivering af kortets datafelter
1 Vælg Kort > > Opsæt kort > Instrumentbræt.‍
2 Vælg Små datafelter eller Stort datafelt.‍
Tilpasning af datafelterne
Før du kan ændre kortdatafelterne, skal du aktivere dem
(Aktivering af kortets datafelter).‍
1 Vælg en side.‍
2 Vælg et datafelt.‍
10
Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed
baseret på, hvordan du bruger den.‍ For eksempel er
indstillinger og visninger forskellige, alt efter om du bruger
enheden til jagt eller til geocaching.‍
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.‍eks.‍
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.‍
Valg af en profil
Når du skifter til en ny aktivitet, kan du ændre enhedens
opsætning ved at ændre profil.‍
1 Vælg Profilskift.‍
2 Vælg en profil.‍
Oprettelse af en brugerdefineret profil
Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur.‍
1 Vælg Opsætning > Profiler > Opret ny profil > OK.‍
2 Tilpas dine indstillinger og datafelter.‍
Redigering af et profilnavn
1 Vælg Opsætning > Profiler.‍
2 Vælg en profil.‍
3 Vælg Rediger navn.‍
4 Indtast det nye navn, og vælg
.‍
Sletning af en profil
1 Vælg Opsætning > Profiler.‍
2 Vælg en profil.‍
3 Vælg Slet.‍
Tilpasning af knapperne
Du kan konfigurere tænd/sluk-knappen og den
brugerdefinerede knap som en genvej til en menu, indstilling
eller applikation.‍
1 Vælg Opsætning > System > Konfigurer taster.‍
2 Vælg Tænd/sluk-knap eller Brugerdefineret knap.‍
3 Vælg Enkelt tryk, Dobbelttryk eller Hold.‍
4 Vælg en funktion.‍
Systemindstillinger
Vælg Opsætning > System.‍
Satellitsystem: Indstiller satellitsystemet til GPS, GPS +
GLONASS (Om GPS og GLONASS), eller
Demonstrationstilstand (GPS fra).‍
WAAS/EGNOS: Indstiller systemet til WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service).‍ Hvis du vil have oplysninger om
WAAS, skal du gå til www.garmin.com/‍aboutGPS​/‍waas​.html.‍
Tekstsprog: Indstiller sproget på enheden.‍
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata.‍
Tilpasning af enheden
Grænseflade: Indstiller formatet for den serielle grænseflade.‍
Konfigurer taster: Tildeler genveje til den brugerdefinerede
knap og tænd/sluk-knappen (Tilpasning af knapperne).‍
AA-batteritype: Giver dig mulighed for at ændre den type AAbatterier, du bruger.‍ Denne indstilling er deaktiveret, når
NiMH-batteripakken er isat.‍
Om GPS og GLONASS
Standardindstillingen for satellitsystem er GPS.‍ Du kan bruge
GPS + GLONASS til at opnå øget ydeevne i udfordrende
omgivelser og hurtigere modtagelse af position.‍ Brug af GPS og
GLONASS kan reducere batterilevetiden yderligere
sammenlignet med brug af GPS alene.‍
Indstillinger for grænseflader
Vælg Opsætning > System > Grænseflade.‍
Garmin Spanner: Lader dig bruge enhedens USB-port til de
fleste NMEA 0183-kompatible kortlægningsprogrammer ved
at oprette en virtuel seriel port.‍
Garmin serienummer: Indstiller enheden til at anvende det
ejendomsbeskyttede Garmin format til udveksling af
waypoint-, rute- og spordata med en computer.‍
NMEA In/Out: Indstiller enheden til at anvende normal NMEA
0183-output og -input.‍
Tekst ude: Giver enkelt ASCII-tekstoutput om positions- og
hastighedsoplysninger.‍
RTCM: Lader enheden acceptere DGPS-oplysninger
(Differential Global Positioning System) fra en enhed der
leverer RTCM-data (Radio Technical Commission for
Maritime Services) i et SC-104-format.‍
Displayindstillinger
Vælg Opsætning > Skærm.‍
Tid til lys slukker: Justerer længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.‍
Orienteringslås: Låser skærmretningen i stående eller
liggende tilstand, eller lader skærmen ændre retningen
automatisk, afhængigt af hvordan enheden vender.‍
Fasthold skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme
billedet på enhedens skærm.‍
Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger
batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når
baggrundsbelysningen slukker (Aktivering af
batterisparetilstand).‍
Indstillinger for udseende
Vælg Opsætning > Udseende.‍
Tilstand: Indstiller en lys baggrund, en mørk baggrund eller et
automatisk skift mellem disse to baseret på solopgangs- og
solnedgangstidspunktet på din aktuelle position.‍
Baggrund: Indstiller baggrundsbilledet.‍
Dagfarve: Angiver farven for de valg, der foretages i
dagtilstand.‍
Natfarve: Angiver farven for de valg, der foretages i nattilstand.‍
Kontrolfunktioner for Liggende: Anbringer
kontrolfunktionerne i venstre eller højre side af skærmen, når
den er i liggende tilstand.‍
Aktivering af scroll-kontrolfunktioner
Vælg Opsætning > Tilgængelighed > Scrollkontrolfunktioner > Til.‍
og vises på skærmen, når der kan scrolles i en menu, en
liste eller et gitter.‍
Tilpasning af enheden
Indstilling af følsomhed for
berøringsskærmen
Du kan justere følsomheden for berøringsskærmen, så den
passer til din aktivitet.‍
1 Vælg Opsætning > Tilgængelighed >
Berøringsfølsomhed.‍
2 Vælg en funktion.‍
TIP: Du kan teste berøringsskærmens indstilling med og
uden handsker baseret på din aktivitet.‍
Indstilling af enhedstoner
Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster, advarsler om
sving og alarmer.‍
1 Vælg Opsætning > Toner.‍
2 Vælg en tone for hver hørbar type.‍
Kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort.‍
Konfigurer kort: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.‍
Retning: Justerer, hvordan kortet vises på siden.‍ Nord op viser
nord øverst på siden.‍ Spor op viser din aktuelle rejseretning
mod den øverste del af siden.‍ Biltilstand viser bilperspektiv
med rejseretningen øverst.‍
Instrumentbræt: Vælger et instrumentbræt, der vises på kortet.‍
Hvert instrumentbræt viser forskellige oplysninger om din
rute eller din position.‍
Vejledningstekst: Angiver, hvornår vejledningsteksten vises på
kortet.‍
Kortfart: Justerer farten, hvormed kortet tegnes.‍ Hurtig
korttegning dræner batteriet hurtigere.‍
Avancerede kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort > Avanceret opsætning.‍
Detalje: Angiver mængden af detaljer, der vises på kortet.‍ Når
der vises flere detaljer, kan korttegningen være
langsommere.‍
Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.‍
Køretøj: Indstiller positionsikonet, der repræsenterer din
position på kortet.‍ Standardikonet er en lille blå trekand.‍
Zoom-kontrolfunktioner: Indstiller autoamtisk zoom samt
positionen af knapperne i liggende eller stående tilstand.‍
Zoom-niveauer: Justerer det zoomniveau, som kortelementer
vises med.‍ Kortelementerne vil ikke blive vist, når
zoomniveauet er højere end det valgte niveau.‍
Tekststørrelse: Angiver tekststørrelse for kortelementer.‍
Indstillinger for spor
Vælg Opsætning > Spor.‍
Optagemetode: Indstiller en metode til registrering af spor.‍
Automatisk registrerer sporene med variable mellemrum for
at oprette den optimale gengivelse af dine spor.‍
Interval: Indstiller et interval for sporlogregistrering.‍ Hyppig
registrering af punkter skaber et mere detaljeret spor, men
det fylder også sporloggen hurtigere.‍
Automatisk arkivering: Angiver en automatisk
arkiveringsmetode til at administrere dine spor.‍ Sporene
gemmes og ryddes automatisk.‍
Auto Pause: Sætter registreringen automatisk på pause, når du
holder op med at bevæge dig.‍
Auto Start: Begynder automatisk at optage et spor, når
enheden har modtaget satellitsignaler.‍
11
Udgangsformat: Giver mulighed for at vælge format til
registrering af sporlog.‍ GPX format er et traditionelt spor, der
kan vises på enhedskort og anvendes til navigation.‍ Spor
evalueres ved hjælp af Spor Manager.‍ FIT format er en
fitnessaktivitet, der registrerer yderligere oplysninger (f.‍eks.‍
omgange).‍ Aktiviteter kan blive vist på enheden, men er
specielt rettet mod Garmin Connect.‍ Du kan vælge Begge til
at registrere dine data i begge formater samtidig.‍ Denne
funktion bruger mere lagringsplads.‍
Ruteindstillinger
Enheden beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du
laver.‍ De tilgængelige ruteindstillinger varierer baseret på den
valgte aktivitet.‍
Vælg Opsætning > Ruter.‍
Aktivitet: Angiver en aktivitet for ruteplanlægning.‍ Enheden
beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du laver.‍
Ruteskift: Angiver, hvordan enheden skal ruteplanlægge fra ét
punkt på ruten til det næste.‍ Denne indstilling er kun
tilgængelig for visse aktiviteter.‍ Distance leder dig til det
næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den
angivne afstand af dit aktuelle punkt.‍
Lås på vej: Låser den blå trekant, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.‍
Indstillinger for retning
Du kan tilpasse kompasindstillingerne.‍
Vælg Opsætning > Retning.‍
Skærm: Angiver den type retningsvisning, der skal vises på
kompasset.‍
Nordreference: Angiver den nordreference, der bruges på
kompasset.‍
Linjen Go To/pil: Giver dig mulighed for at bruge den
pejlingsmarkør, der peger i retningen mod din destination,
eller bruge den kursmarkør, der viser din relation til den
kurslinje, der fører til destinationen.‍
Kompas: Skifter automatisk fra et elektronisk kompas til et
GPS-kompas, når du bevæger dig med en højere hastighed i
et bestemt tidsrum.‍
Kalibrer kompas: Giver dig mulighed for at kalibrere
kompasset, hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion,
f.‍eks.‍ efter rejser over store afstande eller efter store
temperaturændringer.‍ Se Kalibrering af kompas.‍
Indstillinger af højdemåler
Vælg Opsætning > Højdemåler.‍
Autokalibrering: Kalibrerer automatisk højdemåleren, hver
gang enheden tændes.‍ Enheden fortsætter den automatiske
kalibrering af højdemåleren, så længe enheden modtager
GPS-signaler.‍
Barometertilstand: Variabel højde lader barometeret måle
ændringer i højden, mens du bevæger dig.‍ Fast højde
antager, at enheden står stille i en fast højde, så
barometertrykket kun ændres pga.‍ vejrforhold.‍
Trykudvikling: Indstiller, hvordan enheden registrerer trykdata.‍
Gem altid kan være nyttigt, når du ser efter trykfronter.‍
Plottype: Registrerer højdeændringer over en periode eller en
afstand, registrerer barometertrykket over en periode eller
registrerer trykændringer i omgivelserne over en periode.‍
Kalibrer højdemåler: Giver dig mulighed for at kalibrere den
barometriske højdemåler, hvis du kender den korrekte højde
eller det korrekte barometertryk.‍ Se Kalibrering af den
barometriske højdemåler.‍
12
Indstillinger for positionsformat
BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionsformatet eller
kortdatum-koordinationssystemet, med mindre du anvender et
kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.‍
Vælg Opsætning > Positionsformat.‍
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i.‍
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.‍
Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.‍
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.‍
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur, tryk og lodret fart.‍
1 Vælg Opsætning > Enheder.‍
2 Vælg en måletype.‍
3 Vælg måleenhed.‍
Tidsindstillinger
Vælg Opsætning > Tid.‍
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.‍
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone.‍ Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.‍
Kameraindstillinger
Vælg Opsætning > Kamera.‍
Fotoopløsning: Indstiller fotoopløsningen.‍
Gem billeder i: Angiver placeringen af gemte fotos.‍
Kamerainstruktioner: Viser en kortfattet vejledning i at tage
fotos.‍
Indstillinger for Geo-skattejagt
Vælg Opsætning > Geocaching.‍
Liste over geocaches: Giver dig mulighed for at få vist geoskattelisten efter navne eller koder.‍
Geocachetype: Indstiller visningsmåden for geo-skattedata.‍
chirp-søgning: Giver enheden mulighed for at søge efter en
geo-skat, der indeholder chirp tilbehør (Aktivering af chirp
søgning).‍
Programmer chirp: Programmerer chirp tilbehøret.‍ Se chirp
brugervejledningen på www.garmin.com.‍
Opsætning af filter: Giver dig mulighed for at oprette og
gemme tilpassede filtre til geo-skattejagte baseret på
specifikke faktorer (Oprettelse og lagring af et geoskattefilter).‍
Fundne geocaches: Gør det muligt at redigere antallet af
fundne geo-skatte.‍ Antallet stiger automatisk, når du
registrerer et fund (Registrering af forsøg).‍
ANT‍+ Sensorindstillinger
Du kan finde flere oplysninger om fitnesstilbehør under Valgfrit
fitnesstilbehør.‍
Fitnessindstillinger
Vælg Opsætning > Fitness.‍
Auto Lap: Indstiller enheden til automatisk markering af
omgangen ved en bestemt distance.‍
Bruger: Indstiller brugerprofiloplysninger (Indstilling af din
fitnessbrugerprofil).‍
Pulszoner: Indstiller de fem pulszoner for fitnessaktiviteter.‍
Tilpasning af enheden
FIT-aktivitet: Indstiller fitnessaktiviteten til løb, cykling eller
andet.‍ På den måde vises din løbeaktivitet som en
løbeaktivitet, når du overfører den til Garmin Connect.‍
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan nullstille alle idnstillinger til fabriksindstillingerne.‍
Vælg Opsætning > Nulstil > Nulstil alle indstillinger > Ja.‍
Indstilling af din fitnessbrugerprofil
Enheden anvender de oplysninger, som du indtaster om dig
selv, til at beregne nøjagtige data.‍ Du kan ændre følgende
oplysninger i brugerprofilen: køn, alder, vægt, højde og
sportsmand hele livet (Om Sportsmand hele livet).‍
1 Vælg Opsætning > Fitness > Bruger.‍
2 Rediger indstillingerne.‍
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller
mindre.‍
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap® til automatisk at markere en omgang
ved en bestemt distance.‍ Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en
aktivitet.‍
1 Vælg Opsætning > Fitness > Auto Lap.‍
2 Indtast en værdi, og vælg .‍
Marineindstillinger
Vælg Opsætning > Marine.‍
Marinekorttilstand: Angiver den korttype, enheden bruger ved
visning af marinedata.‍ Nautisk viser forskellige kortfunktioner
med forskellige farver, så marine-interessepunkterne bliver
lettere at aflæse, og kortet efterligner tegnemetoden fra
papirkort.‍ Fisker (kræver marinekort) giver en detaljeret
visning af bundkonturer og dybdeforhold og forenkler
kortvisningen til optimal brug under fiskeri.‍
Udseende: Angiver udseendet af marinenavigationshjælp på
kortet.‍
Opsætning af marinealarm: Indstiller alarmer til at udløses,
når du overskrider en bestemt driveafstand, mens du ligger
for anker, når du afviger kursen med en bestemt afstand, og
når du sejler ind i farvande med en bestemt dybde.‍
Indstilling af marinealarmer
1 Vælg Opsætning > Marine > Opsætning af marinealarm.‍
2 Vælg en alarmtype.‍
3 Vælg Til.‍
4 Indtast en distance, og vælg .‍
Nulstilling af data
Du kan nulstille tripdata, slette alle waypoints, rydde det aktuelle
spor eller gendanne standardværdier.‍
1 Vælg Opsætning > Nulstil.‍
2 Vælg et element, der skal nulstilles.‍
Gendannelse af standardværdier for specifikke
indstillinger
1 Vælg Opsætning.‍
2 Vælg et element, der skal nulstilles.‍
3 Vælg > Gendan standardindstillinger.‍
Gendannelse af standardværdier for specifikke
sideindstillinger
Du kan gendanne standardværdier for kortet, kompasset,
tripcomputeren og højdeplot.‍
1 Åbn den side, som du vil gendanne indstillingerne for.‍
2 Vælg > Gendan standardindstillinger.‍
Enhedsoplysninger
Enhedsoplysninger
Batterioplysninger
ADVARSEL
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier.‍ Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.‍
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.‍
ADVARSEL
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
genanvendelse af batterierne.‍
BEMÆRK
Alkaline-batterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder.‍ Brug derfor litiumbatterier, når du bruger
enheden på steder med temperaturer under frysepunktet.‍
Sådan maksimerer du batteriets levetid
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriernes levetid.‍
• Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke (Justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke).‍
• Reducer tid til baggrundslyset slukker (Displayindstillinger).‍
• Brug batterisparetilstand (Aktivering af batterisparetilstand).‍
• Reducer hastigheden på korttegningen (Kortindstillinger).‍
• Afslut kameraprogrammet, når du ikke tager billeder.‍
Aktivering af batterisparetilstand
Du kan bruge batterisparetilstand til at forlænge batteriets
levetid.‍
Vælg Opsætning > Skærm > Batterisparetilstand > Til.‍
I batterisparetilstand slukker skærmen, når
baggrundsbelysningen går i timeout.‍ Du kan vælge for at
aktivere skærmen, og du kan dobbelttrykke på for at få vist
statussiden.‍
Spar energi under opladning af enheden
Du kan slukke enhedens display og alle andre funktioner, mens
du oplader.‍
1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.‍
Den resterende batterikapacitet vises.‍
2 Hold tænd/sluk-knappen nede i 4 til 5 sekunder.‍
Displayet slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand.‍
3 Oplad enheden helt.‍
Langtidsopbevaring
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere måneder,
skal du tage batterierne ud.‍ Gemte data mistes ikke, når
batterierne tages ud.‍
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.‍
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
din touchscreen, da det kan beskadige skærmen.‍
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.‍
13
Fastgør vejrhætten omhyggeligt for at undgå, at mini-USBporten bliver beskadiget.‍
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.‍
2 Tør den af.‍
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.‍
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.‍
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.‍
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.‍
Nedsænkning i vand
BEMÆRK
Enheden er vandtæt iht.‍ IEC-standarden 60529 IPX7.‍ Den kan
tåle nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter.‍
Længerevarende nedsænkning kan beskadige enheden.‍ Efter
nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre,
inden den anvendes eller oplades.‍
Specifikationer
Batteritype
NiMH-batteripakke eller to AA-batterier
(NiMH, alkaline eller litium)
Batterilevetid
Op til 16 timer
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20º til 70ºC (fra -4º til 158ºF)
Temperatur ved opladning
Fra 0º til 45°C (fra 32º til 113°F)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
Bluetooth aktiveret enhed
Sikkerhedsafstand for
kompas
17,5 cm (7 tommer)
4
5
6
7
8
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten,
vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning
eller tilslutning til en pc.‍
Før du kan tilslutte USB-kablets lige stik til enheden, kan det
være, du skal fjerne det valgfri monteringsudstyr.‍
1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.‍
2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.‍
3 Slut det store stik på USB-kablet til mini-USB-porten.‍
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.‍
Overførsel af filer til din enhed
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand på op til 1 m i op
til 30 min.‍
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT® og Mac OS 10.‍3 og tidligere.‍
Filtyper
Den håndholdte enhed understøtter disse filtyper.‍
• Filer fra BaseCamp eller HomePort™.‍ Gå til www.garmin.com/‍trip​_‍planning.‍
• GPX-sporfiler.‍
• GPX-geocache-filer.‍ Gå til www.opencaching.com.‍
• JPEG-fotofiler.‍
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader.‍ Gå til www.garmin.com/‍products​/‍poiloader.‍
• FIT-filer til eksport til Garmin Connect.‍
Installation af et hukommelseskort
Du kan installere et microSD hukommelseskort til yderligere
lagring eller forudindlæste kort.‍
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.‍
2 Fjern batterierne eller batteripakken.‍
3 I batterirummet skal du skubbe kortholderen À til venstre og
løfte den op.‍
Placer hukommelseskortet Á med guldkontakterne nedad.‍
Luk kortholderen.‍
Skub kortholderen til højre for at låse den.‍
Sæt batterierne eller batteripakken tilbage på plads.‍
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.‍
2
3
4
5
6
computer).‍
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.‍
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke.‍ Se i hjælpefilen til
operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevet.‍
Åbn programmet til filsøgning på din computer.‍
Vælg en fil.‍
Vælg Rediger > Kopier.‍
Åbn drevet eller diskenheden for Garmin.‍
Vælg Rediger > Indsæt.‍
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.‍
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den.‍ Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.‍
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.‍
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.‍
Vælg en fil.‍
Tryk på tasten Slet på tastaturet.‍
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
14
Enhedsoplysninger
for at forhindre tab af data.‍ Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.‍
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse
af hardware på proceslinjen og vælge din enhed.‍
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.‍
Tag kablet ud af computeren.‍
2
Fejlfinding
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.‍
Vælg Opsætning > Om.‍
Opdatering af softwaren
BEMÆRK: Opdatering af software sletter ikke nogen af dine
data eller indstillinger.‍
1 Slut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍products​/‍webupdater.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.‍ Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.‍
1 Tag batterierne ud.‍
2 Sæt batterierne i igen.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.‍
• Gå til www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.‍
Appendiks
Montering af karabinhagen
1 Placer karabinhagen À i fastgørelseshullerne på
monteringsryggen Á på enheden.‍
2 Skub karabinhagen op, til den falder i hak og låser.‍
Fjernelse af karabinhagen
Løft bunden af karabinhagen, og skub karabinhagen af
monteringsryggen.‍
Appendiks
Ekstra kort
Du kan bruge yderligere kort sammen med enheden, f.‍eks.‍
BirdsEye satellitbilleder, BlueChart g2 og City Navigator
detaljerede kort.‍ Detaljerede kort kan indeholde ekstra
interessepunkter, som f.‍eks.‍ restauranter eller marineservice.‍
Du kan få yderligere oplysninger hos http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller
ved at kontakte din Garmin forhandler.‍
tempe
tempe er en ANT‍+ trådløs temperatursensor.‍ Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for
nøjagtige temperaturoplysninger.‍ Du skal parre tempe med din
enhed for at få vist temperaturoplysninger fra tempe.‍
Datafelter
Visse datafelter kræver, at du navigerer, eller at ANT‍+ tilbehør
viser data.‍
24 timer Maksimum temperatur: Den maksimale registrerede
temperatur i de sidste 24 timer.‍
24 timer Minimum temperatur: Den mindste registrerede
temperatur i de sidste 24 timer.‍
Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
Aktuel omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.‍
Alarm-timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.‍
Barometer: Det aktuelle tryk med kalibrering.‍
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.‍
Bilsving: Retning af det næste sving på ruten.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
Dato: Den aktuelle dag, måned og år.‍
Destinations waypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ture.‍ Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.‍
Distance til destination: Den resterende afstand til den
endelige destination.‍ Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.‍
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
waypoint på ruten.‍ Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.‍
Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs.‍ L betyder drej til venstre.‍ R
betyder drej til højre.‍ Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.‍
Dybde: Vanddybden.‍ Enheden skal være sluttet til en NMEA
0183 enhed, der er i stand til at registrere vanddybden.‍
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.‍
Fartbegrænsning: Den rapporterede fartbegrænsning for
vejen.‍ Ikke tilgængelig på alle kort og i alle områder.‍ Stol
altid på vejskiltene med de faktiske fartbegrænsninger.‍
Fart - gennemsnit i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed
i bevægelse siden den seneste nulstilling.‍
Fart - maksimum: Den største hastighed, der er nået siden den
seneste nulstilling.‍
Fart - samlet gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse og stoppet siden den seneste nulstilling.‍
Forventet ankomst ved destination: Det anslåede klokkeslæt
på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter
den lokale tid på destinationen).‍ Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.‍
15
Forventet ankomst ved næste: Det anslåede klokkeslæt på
dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret
efter den lokale tid på destinationen).‍ Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
Gennemsnitlig pulsprocent: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.‍
Gennemsnitskadence: Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle aktivitet.‍
Gennemsnitsomgang: Den gennemsnitlige omgangstid for
den aktuelle aktivitet.‍
Gennemsnitspuls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.‍
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.‍
Glidehældning til destination: Den påkrævede glidehældning
for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden.‍
Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.‍
GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.‍
GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.‍
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.‍
F.‍eks.‍ er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12
fod).‍
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.‍
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.‍
Højde - maksimum: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.‍
Højde - minimum: Den laveste højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.‍
Højde over jorden: Højden over havets overflade for din
aktuelle position.‍
Ingen: Dette er et tomt datafelt.‍
Kadence: Pedalarmens omdrejninger eller antal skridt pr.‍
minut.‍ Enheden skal være tilsluttet kadencetilbehør.‍
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.‍
Klokkeslæt: Det aktuelle klokkeslæt baseret på din aktuelle
position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og
sommertid).‍
Kompasretning: Den retning, enheden peger i, baseret på
kompasset.‍
Kurs: Retningen fra din startposition til en destination.‍ Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
Lodret distance til destination: Højdedistancen mellem din
aktuelle position og den endelige destination.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
Lodret distance til næste: Højdedistancen mellem din aktuelle
position og det næste waypoint på ruten.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.‍
Lodret fart til destination: Stignings- eller
nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde.‍ Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
Markør: En pil peger i retning af det næste waypoint eller sving.‍
Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.‍
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
Nedstigning - gennemsnit: Nedstigningens gennemsnitlige
lodrette distance.‍
16
Nedstigning - maksimum: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr.‍ minut siden den seneste
nulstilling.‍
Nedstigning - samlet: Den samlede højdenedstigning siden
den seneste nulstilling.‍
Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.‍
Omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle
omgang.‍
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.‍
Omgangskadence: Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.‍
Omgangsnedstigning: Nedstigningens lodrette distance for
den aktuelle omgang.‍
Omgangspuls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.‍
Omgangspulsprocent: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle omgang.‍
Omgangsstigning: Stigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.‍
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.‍
Opstigning - gennemsnit: Stigningens gennemsnitlige lodrette
distance siden den seneste nulstilling.‍
Opstigning - maksimum: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr.‍ minut siden den seneste nulstilling.‍
Opstigning - samlet: Den samlede højdestigning siden den
seneste nulstilling.‍
Pejling: Retningen fra din aktuelle position til en destination.‍ Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.‍
Position (længde/bredde): Den aktuelle position i længde- og
breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.‍
Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.‍
Position for destination: Positionen af din endelige
destination.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
Puls: Din puls i hjerteslag pr.‍ minut (bpm).‍ Enheden skal være
sluttet til en kompatibel Pulsmåler.‍
Pulsprocent maksimum: Procentdelen af maksimal puls.‍
Pulszone: Det aktuelle interval for puls (1 til 5).‍
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil, maksimal
puls og hvilepuls.‍
Retning: Den retning, du bevæger dig i.‍
Sidste omgang - distance: Den tilbagelagte afstand for den
senest gennemførte omgang.‍
Sidste omgang - kadence: Den gennemsnitlige kadence for
den senest gennemførte omgang.‍
Sidste omgang - nedstigning: Nedstigningens lodrette
distance for den senest gennemførte omgang.‍
Sidste omgang - puls: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.‍
Sidste omgangshastighed: Den gennemsnitlige hastighed for
den senest gennemførte omgang.‍
Sidste omgangstid: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.‍
Sidste omgang - stigning: Stigningens lodrette distance for
den senest gennemførte omgang.‍
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.‍
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.‍
Sporafstand: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor.‍
Appendiks
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance).‍ Hvis du f.‍eks.‍ kommer 3 m (10 fod) højere op,
hver gang du bevæger dig 60 m (200 fod), er graden 5 %.‍
Stopur-timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.‍
Temperatur: Lufttemperaturen.‍ Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.‍
Temperatur - vand: Vandtemperaturen.‍ Enheden skal være
sluttet til en NMEA 0183 enhed, der er i stand til at registrere
vandtemperaturen.‍
Tidsforbrug (samlet): Den samlede registrerede tid.‍ Hvis du
f.‍eks.‍ starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i
5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.‍
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten.‍ Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.‍
Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
Total omgang: Stopurtiden for alle de gennemførte omgange.‍
Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.‍
Triptid: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig
og ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.‍
Trip tid - bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.‍
Trip tid - stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.‍
VMG (Velocity Made Good): Hastigheden, hvormed du
nærmer dig en destination langs en rute.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet
anstrengelse
Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og
lettere ukomfortabelt;
forceret åndedræt
Forbedret anaerob
kapacitet og tærskel;
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Appendiks
17
Indeks
GPS 9, 11
signal 2
Symboler
H
3D-kortvisning 8
historik 7
sende til computer 7
HomePort 14
hovedmenu 9
hukommelseskort 14
højdemåler 5, 6, 12
A
adresser, finde 3
alarmer
alarmpunkter 8
marine 13
ur 9
alarmpunktsalarm 8
almanak
jagt- og fiskeritider 9
tidspunkter for solopgang og solnedgang 9
ANT‍+ sensorer 12
parre 7, 8
arealberegning 9
Auto Lap 13
B
baggrundslys 9, 13
bane, pil 5
barometer 6
BaseCamp 4, 8, 14
batteri 1, 13, 14
installere 1
isætte 1
maksimere 9, 13
opbevaring 13
oplade 1, 13
berøringsskærm 2, 11
billeder 6
brugerdata, slette 14
brugerprofil 13
C
chirp 7, 12
City Navigator 3
computer, tilslutte 14
cykling 7
D
data
opbevare 7
overføre 7, 14
datafelter 10, 15
dele data 8
displayindstillinger 11
downloade, geocaches 6
E
elevation 4, 5
plot 5, 6
enhed
nulstille 15
registrering 15
vedligeholdelse 13
enheds-ID 15
I
indstillinger 10–13
enhed 12
indstillinger for retning 12
instrumentbrætter 10
J
jagt- og fiskeritider 9
K
kalender 9
kalibrere
højdemåler 6
kompas 5
kamera 6
indstillinger 12
karabinhage 15
knapper på skærmen 2
kompas 5
indstillinger 12
navigering 5
kort 2, 5
datafelter 10
indstillinger 11
navigering 4
valgfri 3, 15
kortindstillinger 11
L
lommelygte 8
løb 7
låse, skærm 9, 10
M
mand over bord (MOB) 5
marine
alarmopsætning 13
indstillinger 13
microSD kort 1, 14. Se hukommelseskort
måleenheder 12
N
navigation 5
afbryde 5
kompas 5
vej 5
nedtællingstimer 9
nulstilling af enheden 13, 15
O
fejlfinding 13, 15
filer, overføre 6, 14
Find 5
fitness 7, 12, 13
fotos 6
baggrundsbillede 6
tage 6
vise 6
opbevare data 14
opdatering af software 15
oplade 1, 13
oplevelse 4
oplevelser 4
overføre
filer 4, 8, 14
spor 8
overføre filer 6
G
P
F
Garmin Connect, opbevare data 7
gendanne, indstillinger 13
genveje 10
tilføje 10
geocaches 6, 7, 14
downloade 6
indstillinger 12
GLONASS 11
18
R
registrering af enheden 15
regnemaskine 9
rejseoplysninger, vise 6
rengøre berøringsskærmen 14
rengøring af enheden 14
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 3
indstillinger 12
oprette 3
redigere 3
slette 3
vise på kortet 3
S
satellitsignaler 2, 9
Sigt og gå 5
skærm 10
låse 9, 10
orientering 10
slette
alle brugerdata 14
historik 7
smartphone 8
software, opdatere 15
specifikationer 14
spor 2–4
indstillinger 3, 11
sportsmand hele livet 13
stopur 9
systemindstillinger 10, 11
T
taster 1, 10
tempe 15
temperatur 14, 15
tidsindstillinger 12
tidspunkter for solopgang og solnedgang 9
tidszoner 12
tilbehør 7, 8, 15
tilpasse enhed 9, 10
timer 7
nedtælling 9
toner 11
TracBack 4
tripcomputer 6
tænd/sluk-knap 2
U
USB 11
frakoble 14
lagerenhedstilstand 14
overføre filer 14
stik 1
V
vandtæthed 14
W
waypoints 2, 3
gemme 2
projicering 3
redigere 2
slette 2
parre, ANT‍+ sensorer 7, 8
positioner
gemme 2
redigere 2
positionsformat 12
produktregistrering 15
profiler 10, 13
puls, zoner 8, 17
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising