Garmin | Oregon 600t,GPS,Topo Canada | User guide | Garmin Oregon 600t,GPS,Topo Canada Användarhandbok

Garmin Oregon 600t,GPS,Topo Canada Användarhandbok
Oregon 600 serien
®
Användarhandbok
Augusti 2014
Tryckt i Taiwan
190-01552-39_0D
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin®, Garmin logotypen, Auto Lap®, BlueChart®, City Navigator®, Oregon® och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd.‍ eller dess dotterbolag
och är registrerade i USA och andra länder.‍ ANT‍+™, BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, HomePort™, och tempe™ är varumärken som tillhör Garmin
Ltd.‍ eller dess dotterbolag.‍ De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.‍
Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc.‍ och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad.‍ Mac® är ett registrerat
varumärke som tillhör Apple Computer Inc.‍ Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.‍ microSD™ och
logotypen för microSDHC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.‍ Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.‍
Den här produkten är ANT+™ certifierad.‍ Besök www.thisisant.com/‍directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.‍
Innehållsförteckning
Introduktion.................................................................... 1
Komma igång ............................................................................. 1
Översikt över enhet .................................................................... 1
Batteriinformation ....................................................................... 1
Installera NiMH-batteriet ....................................................... 1
Installera AA-batterier ........................................................... 1
Slå på enheten ........................................................................... 2
Hämta satellitsignaler och spela in ett spår ........................... 2
Använda pekskärmen ........................................................... 2
Waypoints, rutter och spår........................................... 2
Waypoints .................................................................................. 2
Skapa en waypoint ................................................................ 2
Markera en waypoint med hjälp av kartan ............................ 2
Söka efter en waypoint .......................................................... 2
Redigera en waypoint ........................................................... 2
Ta bort en waypoint ............................................................... 2
Öka träffsäkerheten för en waypointposition ......................... 2
Beräkna en waypoint ............................................................. 2
Menyn Vart? ............................................................................... 3
Kartor som tillval .................................................................... 3
Söka efter en position efter namn ......................................... 3
Söka efter en position nära en annan position ...................... 3
Söka en adress ..................................................................... 3
Rutter ......................................................................................... 3
Skapa en rutt ......................................................................... 3
Redigera namnet på en rutt .................................................. 3
Redigera en rutt .................................................................... 3
Visa en rutt på kartan ............................................................ 3
Ta bort en rutt ........................................................................ 3
Visa aktiv rutt ......................................................................... 3
Vända en rutt ......................................................................... 3
Spår ........................................................................................... 3
Spela in en spårlogg ............................................................. 3
Anpassa spårloggen ............................................................. 3
Navigera med TracBack® ..................................................... 4
Spara aktuellt spår ................................................................ 4
Visa spårinformation ............................................................. 4
Visa höjdprofil för ett spår ..................................................... 4
Markera en position på ett spår ............................................. 4
Ändra spårfärg ...................................................................... 4
Arkivera sparade spår ........................................................... 4
Rensa aktuellt spår ............................................................... 4
Ta bort ett spår ...................................................................... 4
Garmin Adventures .................................................................... 4
Skicka filer till BaseCamp ...................................................... 4
Skapa ett äventyr .................................................................. 4
Starta ett äventyr ................................................................... 4
Navigering...................................................................... 4
Navigera till en destination ......................................................... 4
Avbryta navigering ................................................................ 4
Markera och starta navigation till en MÖB-plats (man överbord) 5
Navigera med kartan .................................................................. 5
Navigera längs en körrutt ...................................................... 5
Navigera med kompassen ......................................................... 5
Kalibrera kompassen ............................................................ 5
Kurspekare ............................................................................ 5
Navigera med Sikta och kör ....................................................... 5
Höjdprofil .................................................................................... 5
Navigera till en punkt på profilen ........................................... 5
Ändra plottyp (höjdprofil) ....................................................... 5
Återställa höjdprofilen ............................................................ 5
Kalibrera barometrisk höjdmätare ......................................... 5
Färddator ................................................................................... 5
Innehållsförteckning
Nollställa färddatorn .............................................................. 6
Kamera och fotografering............................................. 6
Fotografera ................................................................................ 6
Visa bilder .................................................................................. 6
Visa ett bildspel ..................................................................... 6
Sortera bilder ......................................................................... 6
Visa platsen där en bild har tagits ......................................... 6
Använda en bild som bakgrund ............................................. 6
Ta bort en bild ....................................................................... 6
Navigera till en bild ................................................................ 6
Geocache........................................................................ 6
Hämta geocache ........................................................................ 6
Filtrera geocachelistan ............................................................... 6
Skapa och spara ett geocachefilter ....................................... 6
Redigera ett skräddarsytt geocachefilter ............................... 6
Navigera till en geocache ........................................................... 6
Logga ett försök ......................................................................... 6
chirp™ ........................................................................................ 7
Aktivera chirp sökning ........................................................... 7
Hitta en geocache med en chirp ........................................... 7
Träning............................................................................ 7
Springa eller cykla med enheten ................................................ 7
Historik ....................................................................................... 7
Visa en aktivitet ..................................................................... 7
Ta bort en aktivitet ................................................................. 7
Använda Garmin Connect ..................................................... 7
Träningstillbehör som tillval ........................................................ 7
Para ihop ANT‍+ sensorerna .................................................. 7
Tips för att para ihop ANT‍+ tillbehör med din Garmin
enhet ..................................................................................... 7
Om pulszoner ............................................................................. 8
Träningsmål .......................................................................... 8
Ställa in dina pulszoner ......................................................... 8
Tillämpningar................................................................. 8
Använda 3D-vyn ........................................................................ 8
Sända och ta emot data trådlöst ................................................ 8
Ställa in positionslarm ................................................................ 8
Använda ficklampan ................................................................... 8
Beräkna ett områdes storlek ...................................................... 8
Använda kalkylatorn ................................................................... 8
Visa kalender och almanacka .................................................... 9
Ställa in larm .............................................................................. 9
Starta nedräkningstimern ........................................................... 9
Öppna stoppuret ........................................................................ 9
Satellitsida .................................................................................. 9
Ändra satellitvisning .............................................................. 9
Stänga av GPS ..................................................................... 9
Simulera en position .............................................................. 9
Anpassa enheten........................................................... 9
Justera bakgrundsbelysningen ljusstyrka .................................. 9
Huvudmenyn .............................................................................. 9
Anpassa huvudmenyn ........................................................... 9
Låsa pekskärmen .................................................................. 9
Rotera skärmen ..................................................................... 9
Låsa skärmorienteringen ....................................................... 9
Skapa genväg ....................................................................... 9
Lägga till en genväg på huvudmenyn ................................. 10
Anpassade datafält och instrumentbrädor ............................... 10
Aktivera kartans datafällt ..................................................... 10
Anpassa datafälten ............................................................. 10
Anpassa instrumentbrädor .................................................. 10
Profiler ...................................................................................... 10
Välja en profil ...................................................................... 10
Skapa en egen profil ........................................................... 10
i
Ändra ett profilnamn ............................................................ 10
Ta bort en profil ................................................................... 10
Anpassa knapparna ................................................................. 10
Systeminställningar .................................................................. 10
Om GPS och GLONASS ..................................................... 10
Inställningar för seriegränssnitt ........................................... 10
Bildskärmsinställningar ............................................................ 11
Utseendeinställningar .............................................................. 11
Sätta på bläddringsreglage ...................................................... 11
Ställa in pekskärmens känslighet ............................................. 11
Ställa in enhetssignaler ............................................................ 11
Kartinställningar ....................................................................... 11
Avancerade kartinställningar ............................................... 11
Spårinställningar ...................................................................... 11
Ruttinställningar ....................................................................... 11
Riktningsinställningar ............................................................... 11
Höjdmätarinställningar ............................................................. 12
Inställningar för positionsformat ............................................... 12
Ändra måttenheterna ............................................................... 12
Tidsinställningar ....................................................................... 12
Kamerainställningar ................................................................. 12
Geocacheinställningar ............................................................. 12
ANT‍+ sensorinställningar ......................................................... 12
Träningsinställningar ................................................................ 12
Ställa in din användarprofil för träning ................................. 12
Markera varv enligt distans ................................................. 12
Marina inställningar .................................................................. 12
Ställa in sjövarningar ........................................................... 13
Nollställa data .......................................................................... 13
Återställa standardinställningarna för specifika
inställningar ......................................................................... 13
Återställa standardinställningarna för specifika sidor .......... 13
Återställa alla standardinställningar .................................... 13
Enhetsinformation....................................................... 13
Batteriinformation ..................................................................... 13
Maximera batteriets livslängd .............................................. 13
Sätta på batterisparläget ..................................................... 13
Spara energi medan du laddar enheten .............................. 13
Långtidsförvaring ................................................................. 13
Skötsel av enheten .................................................................. 13
Rengöra enheten ................................................................ 13
Rengöra pekskärmen .......................................................... 13
Nedsänkning i vatten ........................................................... 13
Specifikationer ......................................................................... 13
Datahantering .......................................................................... 13
Filtyper ................................................................................ 14
Installera ett minneskort ...................................................... 14
Ansluta enheten till en dator ................................................ 14
Överföra filer till enheten ..................................................... 14
Ta bort filer .......................................................................... 14
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 14
Felsökning ................................................................................ 14
Visa enhetsinformation ........................................................ 14
Uppdatera programvaran .................................................... 14
Återställa enheten ............................................................... 14
Registrera enheten .............................................................. 14
Mer information ................................................................... 14
Bilaga............................................................................ 15
Fästa karbinhaken ................................................................... 15
Ta bort karbinhaken ............................................................ 15
Kartor som tillval ...................................................................... 15
tempe ....................................................................................... 15
Datafält ..................................................................................... 15
Beräkning av pulszon ............................................................... 16
Index..............................................................................17
ii
Innehållsförteckning
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Installera NiMH-batteriet
Enheten fungerar med NiMH-batteriet (tillval, endast 650 och
650t) eller två AA-batterier (Installera AA-batterier).‍
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.‍
2 Leta reda på batteriet À som medföljde
produktförpackningen.‍
Komma igång
Första gången du använder enheten ska du utföra följande
uppgifter för att konfigurera enheten och lära dig de
grundläggande funktionerna.‍
1 Installera batterierna (Installera NiMH-batteriet).‍
2 Sätt på enheten (Slå på enheten).‍
3 Registrera enheten (Registrera enheten).‍
4 Hämta satellitsignaler (Hämta satellitsignaler och spela in ett
spår).‍
5 Välj om du vill visa statussidan (Justera
bakgrundsbelysningen ljusstyrka).‍
6 Markera en waypoint (Skapa en waypoint).‍
7 Navigera mot en destination (Navigera till en destination).‍
Översikt över enhet
3 Sätt i batterierna i rätt polriktning.‍
4 Tryck försiktigt batteriet på plats.‍
5 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.‍
Ladda batteriet
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka mini-USB-porten,
väderskyddet och omgivande område noga innan du laddar
eller ansluter enheten till en dator.‍
Försök inte använda enheten för att ladda ett batteri som inte
tillhandahållits av Garmin®.‍ Om du försöker ladda ett batteri
som inte tillhandahållits av Garmin kan enheten skadas och
garantin bli ogiltig.‍
Innan du kan ansluta USB-kabelns raka kontakt till enheten kan
du behöva ta bort monterade extratillbehör.‍
OBS! Batteriet laddas inte utanför temperaturområdet 0 till
50 °C (32 till 122 °F).‍
Du kan ladda batteriet med ett standardvägguttag eller en USBport på datorn.‍
1 Lyft upp väderskyddet À från mini-USB-porten Á.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kameralins (endast 650 och 650t)
Strömknapp
Batterilock med D-ring
Användarknapp (Anpassa knapparna)
microSD™ kortplats (under batteriluckan)
Mini-USB-port (under väderskyddet)
Batteriinformation
VARNING
Temperaturklassningen för enheten kan överskrida det
användbara området för vissa batterier.‍ Alkaliska batterier kan
spricka vid höga temperaturer.‍
Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.‍
VARNING
Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av
batterierna.‍
MEDDELANDE
Alkaliska batterier tappar en stor del av sin kapacitet vid låga
temperaturer.‍ Använd litiumbatterier när du använder enheten
vid temperaturer under noll.‍
Introduktion
2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.‍
3 Anslut USB-änden av kabeln till nätadaptern eller en USBport på datorn.‍
4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.‍
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.‍
5 Ladda batteriet helt.‍
Installera AA-batterier
Istället för NiMH-batteriet (tillval) (Installera NiMH-batteriet) kan
du använda två alkaliska, NiMH- eller litiumbatterier.‍ Det är
praktiskt när du är ute på en vandringsled och inte har möjlighet
att ladda NiMH-batterierna.‍ Använd NiMH- eller litiumbatterier
för bästa resultat.‍
OBS! Alkaliska standardbatterier rekommenderas ej för Oregon
650-modeller vid användning av kamerafunktionen.‍
1
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.‍
2 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.‍
1 Välj den användarknappen.‍
Standardfunktionen hos användarknappen är att markera en
waypoint.‍
2 Om det behövs väljer du ett fält för att göra ändringar i
waypointen.‍
3 Välj Spara.‍
Markera en waypoint med hjälp av kartan
1 Välj Karta.‍
2 Välj en plats på kartan.‍
3 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.‍
4 Välj > OK.‍
3
4
5
6
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.‍
Håll ned .‍
Välj Inställning > System > AA-batterityp.‍
Välj Alkaliska, Litium eller Uppladdningsbart NiMH.‍
Slå på enheten
Håll ned
.‍
Hämta satellitsignaler och spela in ett spår
Innan du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna, såsom
inspelning av ett spår, måste du få satellitmottagning.‍ Det kan
vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta
satellitsignaler.‍
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
1 Håll ned .‍
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.‍
När
är gröna har enheten hittat satellitsignaler.‍ Tid och
datum ställs in automatiskt utifrån GPS-positionen.‍
3 Gå runt för att spela in ett spår (Spår).‍
4 Välj ett alternativ:
• Välj Karta om du vill visa ditt spår på kartan.‍
• Välj Kompass om du vill visa kompassen och
anpassningsbara datafält.‍
• Välj Färddator om du vill visa din aktuella hastighet,
distans och annan praktisk statistik.‍
Använda pekskärmen
• Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.‍
• Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera
eller bläddra på skärmen.‍
• Nyp ihop två fingrar för att zooma ut.‍
• Dra isär två fingrar för att zooma in.‍
• Gör ett pekskärmsval i taget.‍
• Välj
för att spara ändringar och stänga sidan.‍
• Välj för att stänga sidan och återgå till föregående sida.‍
• Välj
för att återgå till föregående sida.‍
• Håll ned
för att gå tillbaka till huvudmenyn.‍
• Välj
om du vill visa specifika menyalternativ för den sida
som du visar.‍
Waypoints, rutter och spår
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet.‍
Skapa en waypoint
Du kan spara din aktuella position som en waypoint.‍
2
Söka efter en waypoint
1 Välj Waypointhanterare.‍
2 Välj en waypoint från listan.‍
3 Om det behövs väljer du för att begränsa sökningen.‍
4 Välj ett alternativ:
• Välj Sök stavning om du vill söka med hjälp av namnet
på waypointen.‍
• Välj Välj symbol om du vill söka med hjälp av
waypointens symbol.‍
• Välj Sök nära om du vill söka i närheten av en nyligen
hittad plats, en annan waypoint, din aktuella plats eller en
punkt på kartan.‍
• Välj Sortera om du vill visa listan över waypoints utifrån
närmast avstånd eller i alfabetisk ordning.‍
Redigera en waypoint
Innan du kan redigera en waypoint, måste du skapa en
waypoint.‍
1 Välj Waypointhanterare.‍
2 Välj en waypoint.‍
3 Välj ett alternativ att redigera t.‍ex.‍ namnet.‍
4 Ange den nya informationen och välj .‍
Ta bort en waypoint
1 Välj Waypointhanterare >
2 Välj en waypoint.‍
3 Välj Ta bort > Ja.‍
> Ta bort.‍
Öka träffsäkerheten för en waypointposition
Du kan förfina en waypointposition för större noggrannhet.‍ Vid
medelvärdesberäkning gör enheten flera avläsningar på samma
position och använder medelvärdet för större noggrannhet.‍
1 Välj Waypointhanterare.‍
2 Välj en waypoint.‍
3 Välj > Medelposition.‍
4 Flytta dig till waypointspositionen.‍
5 Välj Start.‍
6 Följ instruktionerna på skärmen.‍
7 När säkerhetsgradstapeln når 100 % väljer du Spara.‍
Du uppnår bäst resultat om du samlar fyra till åtta exempel för
en waypoint och väntar minst 90 minuter mellan exemplen.‍
Beräkna en waypoint
Du kan skapa en ny position genom att projicera avstånd och
bäring från en markerad position till en ny position.‍
1 Välj Waypointhanterare.‍
2 Välj en waypoint.‍
3 Välj > Projicera waypoint.‍
4 Ange bäring och välj .‍
Waypoints, rutter och spår
5 Välj en måttenhet.‍
6 Ange distans och välj
7 Välj Spara.‍
.‍
Menyn Vart?
Du kan använda menyn Vart? för att hitta en destination att
navigera till.‍ Alla Vart?-kategorier är inte tillgängliga i alla
områden och på alla kartor.‍
Kartor som tillval
Du kan använda ytterligare kartor med enheten, t.‍ex.‍ BirdsEye
satellitbilder, BlueChart® g2 och City Navigator® detaljerade
kartor.‍ Detaljerade kartor kan innehålla fler intressanta platser,
t.‍ex.‍ restauranger eller marina tjänster.‍ Mer information finns på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com och hos din Garmin återförsäljare.‍
Söka efter en position efter namn
1 Välj Vart? > Waypoints > > Sök stavning.‍
2 Ange namnet eller en del av namnet.‍
3 Välj .‍
Söka efter en position nära en annan position
1 Välj Vart? > > Sök nära.‍
2 Välj ett alternativ.‍
3 Välj en plats.‍
Söka en adress
Du kan använda City Navigator kartor (tillval) för att söka efter
adresser.‍
1 Välj Vart? > Adresser.‍
2 Ange land eller ett område vid behov.‍
3 Ange ort eller postnummer.‍
OBS! Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.‍
4 Välj orten.‍
5 Ange husnumret.‍
6 Ange gatan.‍
Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints eller positioner som leder
dig till slutmålet.‍
Skapa en rutt
1 Välj Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj första position.‍
2 Välj en kategori.‍
3 Välj den första positionen i rutten.‍
4 Välj Använd > Välj nästa position.‍
5 Upprepa stegen 2–4 för att lägga till alla positioner i rutten.‍
6 Välj för att spara rutten.‍
Redigera namnet på en rutt
1 Välj Ruttplanerare.‍
2 Välj en rutt.‍
3 Välj Ändra namn.‍
4 Ange det nya namnet och välj
.‍
Redigera en rutt
1 Välj Ruttplanerare.‍
2 Välj en rutt.‍
3 Välj Ändra i rutt.‍
4 Välj en punkt.‍
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra ordning på punkterna längs rutten väljer
du Flytta uppåt eller Flytta nedåt.‍
• Om du vill infoga en ytterligare punkt på rutten väljer du
Infoga.‍
Den nya punkten infogas före den punkt du ändrar.‍
• Om du vill ta bort punkten från rutten väljer du Ta bort.‍
6 Välj för att spara rutten.‍
Visa en rutt på kartan
1 Välj Ruttplanerare.‍
2 Välj en rutt.‍
3 Välj Visa kartan.‍
Ta bort en rutt
1 Välj Ruttplanerare.‍
2 Välj en rutt.‍
3 Välj Ta bort rutt.‍
Visa aktiv rutt
1 När du navigerar längs en rutt väljer du Aktiv rutt.‍
2 Välj en punkt på rutten för att visa mer information.‍
Vända en rutt
1 Välj Ruttplanerare.‍
2 Välj en rutt.‍
3 Välj Vänd på rutt.‍
Spår
Ett spår av din väg spelas in.‍ Spårloggen innehåller information
om punkter längs den inspelade vägen, bl.‍a.‍ tid, position och
höjd för varje punkt.‍
Spela in en spårlogg
Välj Aktuellt spår > .‍
Du kan välja om du vill pausa spårningen.‍ När spårningen
är pausad spelas ingen spårlogg in.‍
Anpassa spårloggen
Du kan anpassa hur du vill att enheten ska visa och spela in
spår.‍
1 Välj Aktuellt spår > .‍
2 Välj ett alternativ:
• Ändra färg på det aktiva spåret på kartan genom att välja
Färg.‍
• Visa en linje på kartan som anger ditt spår genom att välja
Visa på karta.‍
3 Välj > Ställ in spår > Inspelningsläge.‍
4 Välj ett alternativ:
• Välj Auto för att spela in spåren i variabel takt och skapa
en optimal återgivning.‍
• Välj Avstånd för att spela in spåren på ett visst avstånd.‍
• Välj Tid för att spela in spåren vid en viss tid.‍
5 Välj Intervall.‍
6 Slutför en åtgärd:
• Om du valt Auto som Inspelningsläge, väljer du ett
alternativ för att spela in spår mer eller mindre ofta.‍
OBS! Om du använder intervallet Mestadels får du mest
spårinformation, men enhetens minne fylls fortare.‍
• Om du valt Avstånd eller Tid som Inspelningsläge
anger du ett värde och väljer sedan .‍
• Visa punkten på kartan genom att välja Granska.‍
Waypoints, rutter och spår
3
Navigera med TracBack®
Medan du navigerar kan du navigera tillbaka till början av ditt
spår.‍ Det är praktiskt när du behöver ta dig tillbaka till lägret
eller huvudleden.‍
1 Välj Spårhanterare > Aktuellt spår > > TracBack.‍
Kartan visar rutten med en röd linje, startpunkt och slutpunkt.‍
2 Navigera med hjälp av kartan eller kompassen.‍
Spara aktuellt spår
1 Välj Spårhanterare > Aktuellt spår.‍
2 Välj ett alternativ:
• Välj
• Välj
om du vill spara hela spåret.‍
> Spara del och välj en del.‍
Visa spårinformation
1 Välj Spårhanterare.‍
2 Välj ett spår.‍
3 Välj .‍
I början och slutet av spåret finns en markeringsflagga.‍
4 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.‍
Information om spåret visas.‍
Visa höjdprofil för ett spår
1 Välj Spårhanterare.‍
2 Välj ett spår.‍
3 Välj .‍
Markera en position på ett spår
1 Välj Spårhanterare.‍
2 Välj ett spår.‍
3 Välj .‍
4 Välj en position på spåret.‍
5 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.‍
Information om platsen visas.‍
6 Välj > OK.‍
Ändra spårfärg
Du kan ändra färg på ett spår så att det syns bättre på kartan
eller för att jämföra det med ett annat spår.‍
1 Välj Spårhanterare.‍
2 Välj ett spår.‍
3 Välj Färg.‍
4 Välj en färg.‍
Arkivera sparade spår
Du kan arkivera sparade spår i ett minne.‍
1 Välj Inställning > Spår > Automatisk arkivering.‍
2 Välj Vid fullt, Varje dag eller Varje vecka.‍
Rensa aktuellt spår
Välj Aktuellt spår >
> Rensa.‍
Ta bort ett spår
1 Välj Spårhanterare.‍
2 Välj ett spår.‍
3 Välj > Ta bort > Ta bort.‍
Garmin Adventures
Du kan skapa äventyr och på så vis dela med dig av dina
upplevelser till familj, vänner och andra Garmin användare.‍
Gruppera ihop relaterade objekt som äventyr.‍ Du kan till
exempel skapa ett äventyr för din senaste vandringstur.‍
Äventyret kan innehålla spårloggen, bilder från vandringen och
geocacher du spårat upp.‍ Via BaseCamp™ kan du skapa och
4
administrera dina äventyr.‍ Mer information finns på http:​/‍​/‍adventures​.garmin​.com.‍
Skicka filer till BaseCamp
1 Öppna BaseCamp.‍
2 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator).‍
Enheten och minneskortet (tillval) visas som flyttbara enheter
under Den här datorn på Windows® datorer eller som en
volym på skrivbordet på Mac® datorer.‍
OBS! I vissa datorer med flera nätverksenheter kan
enheterna inte visas.‍ Om du vill ha mer information om hur
du ansluter diskenheten kan du läsa i hjälpen till
operativsystemet.‍
3 Öppna Garmin- eller minneskortenheten eller -volymen.‍
4 Välj ett alternativ:
• Markera och dra ett objekt från en ansluten enhet till Min
samling eller till en lista.‍
• Från BaseCamp väljer du Enhet > Ta emot från enhet
och väljer enheten.‍
Skapa ett äventyr
Innan du kan skapa ett äventyr och skicka det till din enhet
måste du hämta BaseCamp till datorn och överföra ett spår från
enheten till datorn (Skicka filer till BaseCamp).‍
1 Öppna BaseCamp.‍
2 Välj Fil > Nytt > Garmin Adventure.‍
3 Välj ett spår och välj sedan Nästa.‍
4 Om det behövs lägger du till objekt från BaseCamp.‍
5 Använd de obligatoriska fälten till att namnge och beskriva
äventyret.‍
6 Om du vill byta äventyrets omslagsfoto väljer du Ändra och
väljer sedan ett annat foto.‍
7 Välj Slutför.‍
Starta ett äventyr
Innan du kan skapa ett äventyr måste du skicka ett äventyr från
BaseCamp till din enhet.‍
1 Välj Äventyr.‍
2 Välj ett äventyr.‍
3 Välj Start.‍
Navigering
Du kan navigera längs rutter och spår samt till en waypoint, en
geocache, ett foto eller en valfri sparad position i enheten.‍ Med
hjälp av kartan eller kompassen kan du navigera till din
destination.‍
Navigera till en destination
1
2
3
4
Välj Vart?.‍
Välj en kategori.‍
Välj ett mål.‍
Välj Kör.‍
När kartan öppnas är rutten markerad som en röd linje.‍
5 Navigera med hjälp av kartan (Navigera med kartan) eller
kompassen (Navigera med kompassen).‍
Avbryta navigering
På kartan eller kompassen väljer du
navigering.‍
> Avbryta
Navigering
Markera och starta navigation till en MÖBplats (man överbord)
Om du vill aktivera kurspekaren väljer du från kompassen
Inställning > Riktning > Gå till linje/pekare > Kurs (CDI).‍
Du kan spara en MÖB-plats och automatiskt navigera tillbaka till
den.‍ Du kan anpassa en tangent för att snabbt komma åt MÖBfunktionen (Anpassa knapparna).‍
1 Välj Man överbord > Start.‍
Kartan öppnas och rutten till MÖB-platsen visas.‍ Rutten
visas som standard som en magenta-linje.‍
2 Navigera med hjälp av kartan (Navigera med kartan) eller
kompassen (Navigera med kompassen).‍
Navigera med kartan
1 Börja navigera mot en destination (Navigera till en
destination).‍
2 Välj Karta.‍
En blå triangel visar din position på kartan.‍ När du färdas
förflyttar sig den blå triangeln och lämnar en spårlogg (ett
spår) efter sig.‍ Du kan ändra hur spårloggen visas på kartan
(Anpassa spårloggen).‍
3 Slutför en eller flera av följande åtgärder:
• Dra i kartan för att se olika områden.‍
• Välj och för att zooma in och ut på kartan.‍
• Välj en plats på kartan (markeras med ett stift) och gå till
informationsfältet högst upp på skärmen för att visa
information om den valda platsen (markeras med ett stift).‍
Navigera längs en körrutt
Innan du kan navigera gaturutter måste du köpa och läsa in City
Navigator kartor.‍
1 Välj Profiländring > Fordon.‍
2 Välj ett mål.‍
3 Navigera med kartan.‍
Svängarna visas i textfältet överst på kartan.‍ Ljudtoner
indikerar svängar längs rutten.‍
Navigera med kompassen
När du navigerar till en destination, pekar mot din destination
oavsett i vilken riktning du rör dig.‍
1 Börja navigera mot en destination (Navigera till en
destination).‍
2 Välj Kompass.‍
3 Vänd dig tills pekar mot toppen av kompassen och fortsätt
att förflytta dig i den riktningen mot destinationen.‍
Kalibrera kompassen
MEDDELANDE
Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus.‍ Stå inte nära
föremål som påverkar magnetfält, t.‍ex.‍ bilar, hus eller
kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.‍
Din enhet kalibrerades på fabriken och automatisk kalibrering
av enheten är standard.‍ Om du upplever ett onormalt
kompassbeteende, t.‍ex.‍ efter att ha rört dig långa avstånd eller
efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen
manuellt.‍
1 Välj Kompass > > Kalibrera kompass > Start.‍
2 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Kurspekare
Kurspekaren är mest användbar när du navigerar på vatten eller
där det inte finns några stora hinder i din väg.‍ Funktionen
hjälper dig även att undvika faror vid sidan av kursen, t.‍ex.‍
grund eller undervattensstenar.‍
Navigering
Kurspekaren À anger ditt förhållande till en kurslinje som leder
till målet.‍ Kursavvikelseindikatorn (CDI) Â ger en indikation om
avdrift (åt höger eller vänster) från kursen.‍ Skalan Á betecknar
avståndet mellan punkterna à på kursavvikelseindikatorn som
talar om för dig hur mycket ur kurs du är.‍
Navigera med Sikta och kör
Du kan rikta enheten mot ett avlägset objekt, låsa enheten i den
riktningen och navigera till objektet.‍
1 Välj Sikta och kör.‍
2 Rikta enheten mot ett objekt.‍
3 Välj Låsriktning > Ställ in kurs.‍
4 Navigera med kompassen.‍
Höjdprofil
Som standard visar höjdprofilen höjden över tillryggalagd
sträcka.‍ Om du vill anpassa höjdinställningarna läser du Höjdmätarinställningar.‍ Du kan peka på valfri punkt på profilen
om du vill visa information om den punkten.‍
Navigera till en punkt på profilen
1 Välj Höjdprofil.‍
2 Välj en individuell punkt på profilen.‍
Information om punkten visas.‍
3 Välj > Visa kartan.‍
4 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.‍
5 Välj Kör.‍
När kartan öppnas är rutten markerad som en röd linje.‍
6 Navigera med hjälp av kartan (Navigera med kartan) eller
kompassen (Navigera med kompassen).‍
Ändra plottyp (höjdprofil)
Du kan ändra höjdprofilen så att den visar tryck och höjd över
tid eller över ett avstånd.‍
1 Välj Höjdprofil > Byt plottyp.‍
2 Välj ett alternativ.‍
Återställa höjdprofilen
Välj Höjdprofil >
Rensa.‍
> Nollställa > Rensa aktuellt spår >
Kalibrera barometrisk höjdmätare
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
automatisk kalibrering som standard.‍ Du kan kalibrera
höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt höjd och korrekt
lufttryck.‍
1 Gå till en position där höjden eller lufttrycket är känt.‍
2 Välj Höjdprofil > > Kalibrera höjdmätare.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Färddator
Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet,
max.‍hastighet, trippmätare och annan användbar information.‍
5
Du kan anpassa färddatorns utseende, instrumentbräda och
datafält.‍
På huvudmenyn väljer du Färddator.‍
Nollställa färddatorn
Du bör återställa färddatorn innan du påbörjar en färd så att den
visar rätt information.‍
Välj Färddator >
> Nollställa > Nollställ trippdata >
Nollställa.‍
Kamera och fotografering
Du kan fotografera med Oregon 650 och 650t.‍ När du tar en bild
sparas information om ditt geografiska läge automatiskt i
bildinformationen.‍ Du kan navigera till platsen.‍
Fotografera
1 Välj Kamera.‍
2 Håll enheten horisontellt eller vertikalt för att ändra
3
4
5
6
bildriktningen.‍
Om det behövs väljer du om du vill sätta på blixten.‍
Du kan välja Auto om du vill använda blixten bara när
kameran upptäcker svagt ljus.‍
Använd om nödvändigt två fingrar på pekskärmen för att
zooma in eller ut (Använda pekskärmen).‍
Håll ned för att fokusera och håll enheten stilla.‍
En vit ram visas på skärmen.‍ Enheten fokuserar på objektet
inuti ramen.‍ När fotot är i fokus blir ramen grön.‍
Släpp upp för att ta en bild.‍
Visa bilder
Du kan titta på bilder som du tagit med kameran och bilder som
du överfört till enheten.‍
1 Välj Fotovisare.‍
2 Välj en bild för att se den i större format.‍
Du kan zooma in genom att dra isär två fingrar, eller zooma
ut genom att nypa ihop två fingrar.‍
Visa ett bildspel
1 Välj Fotovisare.‍
2 Välj ett foto.‍
3 Välj > Visa bildspel.‍
Sortera bilder
1 Välj Fotovisare >
2 Välj ett alternativ:
> Sortera foton.‍
• Välj Senast.‍
• Välj Nära en plats och välj en plats.‍
• Välj Ett visst datum och ange ett datum.‍
Visa platsen där en bild har tagits
1 Välj Fotovisare.‍
2 Välj ett foto.‍
3 Välj > Visa kartan.‍
Använda en bild som bakgrund
1 Välj Fotovisare.‍
2 Välj ett foto.‍
3 Välj > Använd som bakgrund.‍
Ta bort en bild
1 Välj Fotovisare.‍
2 Välj ett foto.‍
3 Välj > Ta bort foto > Ta bort.‍
6
Navigera till en bild
1 Välj Fotovisare.‍
2 Välj ett foto.‍
3 Välj > Visa information > Kör.‍
Geocache
En geocache är som en gömd skatt.‍ Geocaching är ett slags
skattjakt där du letar efter gömda föremål med hjälp av GPSkoordinater som anslagits på internet av dem som gömt
geocachen.‍
Hämta geocache
1
2
3
4
5
Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.‍
Gå till www.opencaching.com.‍
Skapa ett konto om du ännu inte har ett.‍
Logga in.‍
Följ instruktionerna på skärmen för att hitta och hämta
geocacher till enheten.‍
Filtrera geocachelistan
Du kan filtrera din geocachelista utifrån olika parametrar, till
exempel svårighetsgrad.‍
1 Välj Geocaching > Snabbfilter.‍
2 Välj objekt att filtrera.‍
3 Anpassa inställningarna och välj .‍
4 Välj ett alternativ:
• För att använda filtret på geocachelistan, välj Sök.‍
• För att spara filtret, välj .‍
Skapa och spara ett geocachefilter
Du kan skapa och spara anpassade filter för geocacher utifrån
specifika faktorer.‍ När filtret har skapats kan du använda det i
geocachelistan.‍
1 Välj Inställning > Geocaching > Filterinställningar >
Skapa filter.‍
2 Välj objekt att filtrera.‍
3 Välj ett alternativ:
• För att använda filtret på geocachelistan, välj Sök.‍
• För att spara filtret, välj .‍ Filtret döps automatiskt när det
sparas.‍ Du kommer åt dina skräddarsydda filter via
geocachelistan.‍
Redigera ett skräddarsytt geocachefilter
1 Välj Inställning > Geocaching > Filterinställningar.‍
2 Välj ett filter.‍
3 Välj ett alternativ som du vill redigera.‍
Navigera till en geocache
1
2
3
4
Välj Geocaching > Hitta en geocache.‍
Välj en geocache.‍
Välj Kör.‍
Navigera med hjälp av kartan (Navigera med kartan) eller
kompassen (Navigera med kompassen).‍
Logga ett försök
När du har försökt att hitta en geocache kan du logga dina
resultat.‍ Du kan kontrollera vissa geocacheplatser på www.opencaching.com.‍
1 Välj Geocaching > Logga försök.‍
2 Välj Hittade, Hittade ej eller Reparation krävs.‍
Kamera och fotografering
3 Välj ett alternativ:
• Börja navigera till den geocache som finns närmast
genom att välja Sök nästa närmaste.‍
• Om du vill avsluta loggningen väljer du Klar.‍
• Mata in en kommentar om hur det var att leta efter cachen
eller om själva cachen genom att välja Redigera
kommentar mata in en kommentar och välja .‍
• Om du vill betygsätta geocachen väljer du Betyg
geocache och anger ett betyg för varje kategori.‍ Du kan
gå till www.opencaching.com om du vill överföra ditt
betyg.‍
chirp™
En chirp är ett litet Garmin tillbehör som programmeras och
lämnas i en geocache.‍ Du kan använda enheten till att hitta en
chirp i en geocache.‍ Mer information om chirp finns i chirp
användarhandboken på www.garmin.com.‍
Aktivera chirp sökning
1 Välj Inställning > Geocaching.‍
2 Välj chirp-sökning > På.‍
Hitta en geocache med en chirp
1 Välj Geocaching > Hitta en geocache.‍
2 Välj en geocache.‍
3 Välj Kör.‍
4 Navigera med hjälp av kartan (Navigera med kartan) eller
kompassen (Navigera med kompassen).‍
När du är mindre än ca 10 m (32,9 fot) från geocachen som
innehåller en chirp visas detaljer om chirp.‍
5 Om det behövs väljer du Geocaching > Visa chirp-detaljer.‍
6 Om det går väljer du Kör för att navigera till nästa steg i
geocachen.‍
Träning
Springa eller cykla med enheten
Innan du går ut och springer eller cyklar med enheten måste du
ändra profilen till träning (Välja en profil).‍
Du kan anpassa instrumentbrädan och datafälten efter dina
träningsaktiviteter (Anpassade datafält och instrumentbrädor).‍
1 Välj Aktuellt spår > om enheten håller på att spela in ett
spår.‍
Du kan spara eller ta bort det aktuella spåret.‍
2 Välj Inställning > Spår > Utdataformat.‍
3 Välj ett alternativ:
• Välj GPX för att spela in din aktivitet som ett vanligt spår
som kan visas på kartan och användas vid navigering.‍
• Välj FIT för att spela in din aktivitet med
träningsinformation (t.‍ex.‍ antal varv) som är anpassad för
Garmin Connect™.‍
• Välj Båda om du vill spela in data i båda formaten
samtidigt.‍ Den här inställningen kräver mer minne.‍
4 På huvudmenyn väljer du Stoppur > Start.‍
5 Gå ut och spring eller cykla.‍
6 Välj Stopp när du är klar.‍
7 Välj Nollställa > Spara.‍
Historik
Historiken innefattar datum, tid, avstånd, kalorier, genomsnittlig
hastighet eller tempo, stigning, höjdminskning och ANT‍+™
givarinformation (tillval).‍
Träning
OBS! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.‍
När enhetens minne är fullt visas ett meddelande.‍ Enheten tar
inte automatiskt bort eller skriver över din historik.‍ Du kan
överföra historiken till Garmin Connect (Använda Garmin
Connect) eller BaseCamp (Garmin Adventures) med jämna
mellanrum för att bevara all aktivitetsdata.‍
Visa en aktivitet
1 Välj Aktivitetshistorik.‍
2 Välj en aktivitet.‍
3 Välj Granska.‍
Ta bort en aktivitet
1 Välj Aktivitetshistorik.‍
2 Välj en aktivitet.‍
3 Välj Ta bort > Ja.‍
Använda Garmin Connect
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.‍
2 Gå till www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Träningstillbehör som tillval
Du kan använda valfria träningstillbehör med enheten, bland
annat en pulsmätare eller en taktgivare.‍ De här tillbehören
använder den trådlösa tekniken ANT‍+ för att sända data till
enheten.‍
Innan du kan använda träningstillbehöret på enheten måste du
installera tillbehöret enligt instruktionerna som medföljer
tillbehöret.‍
Para ihop ANT‍+ sensorerna
Du bör starta pulsmätaren eller installera sensorn innan du kan
para ihop dem.‍
Enheten är kompatibel med pulsmätaren, GSC™ 10-hastighetsoch taktsensorn samt tempe™ den trådlösa temperatursensorn.‍
Du kan anpassa ett datafält så att sensordata visas.‍
1 Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.‍
OBS! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT‍+
sensorer under ihopparningen.‍
2 Välj Inställning > ANT-sensor.‍
3 Välj din sensor.‍
4 Välj Sök igen.‍
När sensorn har parats ihop men din enhet ändrar sensorn
status från Söker till Ansluten.‍
Tips för att para ihop ANT‍+ tillbehör med din Garmin
enhet
• Kontrollera att ANT‍+ tillbehöret är kompatibelt med Garmin
enheten.‍
• Innan du parar ihop ANT‍+ tillbehöret med Garmin enheten
flyttar du dig 10 m (32,9 fot) bort från andra ANT‍+ tillbehör.‍
• Flytta Garmin enheten inom avståndet 3 m (10 fot) för ANT‍+
tillbehöret.‍
• När du har parat ihop enheterna första gången känner
Garmin enheten automatiskt igen ANT‍+ tillbehöret varje
gång det aktiveras.‍ Denna process sker automatiskt när du
slår på Garmin enheten och tar bara några sekunder när
tillbehören aktiveras och fungerar som de ska.‍
• När Garmin enheten väl har parats ihop med ett tillbehör tar
den endast emot data från det tillbehöret och du kan utan
problem vara i närheten av andra tillbehör.‍
7
Om pulszoner
Sända och ta emot data trådlöst
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå.‍ En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut.‍ De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet.‍ I
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.‍
För att du ska kunna dela data trådlöst måste du befinna dig
högst 3 meter (10 fot) från en kompatibel enhet.‍
Din enhet kan sända och ta emot data när den paras ihop med
en annan kompatibel enhet eller smartphone med hjälp av
trådlös Bluetooth® eller ANT‍+ teknik.‍ Du kan dela vägpunkter,
geocacher, rutter, spår och egna kartor.‍ Du kan dela foton med
modellerna Oregon 650 och 650t.‍
1 Välj Dela trådlöst.‍
2 Välj ett alternativ:
• Välj Sänd och välj datatyp.‍
• Välj Ta emot för att ta emot data från en annan enhet.‍
Den andra kompatibla enheten måste försöka skicka
data.‍
• Välj Anslut för att para ihop enheten med applikationen
BaseCamp Mobile i en smartphone.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.‍
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.‍
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.‍
• Genom att känna till dina pulszoner kan du förhindra att du
övertränar och minska risken för skador.‍
Om du känner till din max.‍puls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon) för att fastställa den bäst pulszonen för
dina träningsmål.‍
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som är tillgängliga på Internet.‍ Vissa gym
och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.‍
Ställa in dina pulszoner
Innan enheten kan fastställa dina pulszoner måste du ställa in
din användarprofil för träning (Ställa in din användarprofil för
träning).‍
Du kan manuellt justera pulszonerna utifrån dina träningsmål
(Träningsmål).‍
1 Välj Inställning > Träning > Pulszoner.‍
2 Ange högsta och lägsta puls för zon 5.‍
Maxpulsen för varje zon baseras på den lägsta pulsen i
föregående zon.‍ Om du till exempel anger 167 som lägsta
puls för zon 5 så blir 166 maxpuls för zon 4.‍
3 Ange lägsta puls för zon 4–1.‍
Tillämpningar
Använda 3D-vyn
1 Välj 3D-vy.‍
Ställa in positionslarm
Positionslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat
avstånd från en viss plats.‍
1 Välj Positionslarm > Skapa larm.‍
2 Välj en kategori.‍
3 Välj en plats.‍
4 Välj Använd.‍
5 Ange en radie och välj .‍
När du anger ett område med ett positionslarm ger enheten
ifrån sig en ton.‍
Använda ficklampan
OBS! Om du använder ficklampan kan du förkorta batteriernas
livslängd.‍ Du kan öka batteriernas livslängd genom att minska
ljusstyrkan eller använda den blinkande lampan.‍
1 Välj Ficklampa > .‍
2 Välj ett alternativ:
• Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.‍
• Justera blinkningsnivån med skjutreglaget.‍
0
Inget blinkande ljus, konstant stråle.‍
1–9
Antal ljuspulser per sekund.‍
SOS
Blinkande nödljus.‍
3 Om det behövs anpassar du en knapp (Anpassa knapparna)
som en genväg till ficklampan.‍
Beräkna ett områdes storlek
1 Välj Områdesberäkning > Start.‍
2 Gå runt utkanten av det område som du vill beräkna.‍
3 Välj Räkna när du är klar.‍
Använda kalkylatorn
2 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
•
•
8
Öka vinkelhöjden med .‍
Minska vinkelhöjden med .‍
Panorera 3D-kartan framåt med .‍
Panorera 3D-kartan bakåt med .‍
Rotera vyn åt vänster med
.‍
Rotera vyn åt höger med
.‍
I enheten finns en standardminiräknare och en vetenskaplig
miniräknare.‍
1 Välj Miniräknare.‍
2 Välj ett alternativ:
• Använd standardminiräknaren.‍
• Välj
> Teknisk för att använda funktionerna hos den
vetenskapliga miniräknaren.‍
• Välj
> Grader för att beräkna grader.‍
Tillämpningar
Visa kalender och almanacka
Du kan visa aktiviteter i enheten, till exempel när en waypoint
sparades, almanacksinformation om solen och månen samt
jakt- och fisketider.‍
1 Välj ett alternativ:
• Välj Kalender för att visa enhetsaktiviteter för specifika
dagar.‍
• Välj Sol och måne för att visa information om när solen
och månen går upp och ned.‍
• Välj Jakt och fiske för att visa den bästa tiden för jakt och
fiske.‍
eller
kan du välja annan månad.‍
2 Med
3 Välj en dag.‍
1 Välj .‍
2 Ändra bakgrundsbelysningens styrka med hjälp av
skjutreglaget.‍
Enheten kan kännas varm om bakgrundsbelysningen är inställd
på hög.‍
Huvudmenyn
Ställa in larm
Om du inte använder enheten för tillfället kan du ställa in den så
att den slås på vid en viss tidpunkt.‍
1 Välj Klocklarm.‍
2 Välj och för att ställa in tiden.‍
3 Välj Sätt på larm.‍
4 Välj ett alternativ.‍
Larmet ljuder vid den valda tidpunkten.‍ Om enheten är
avstängd vid larmtidpunkten, sätts den på och larmet ljuder.‍
Starta nedräkningstimern
1 Välj Klocklarm > > Tidur.‍
2 Välj och för att ställa in tiden.‍
3 Välj Starta timer.‍
Öppna stoppuret
Välj Stoppur.‍
À
Á
Â
Ã
Statusfält
Tidpunkt och datum
Programikoner
Programlåda
Anpassa huvudmenyn
• Håll ned en ikon på huvudmenyn eller i programlådan och
dra den till en ny plats.‍
• Öppna programlådan och dra en ikon uppåt till huvudmenyn.‍
• Välj Inställning > Huvudmenyn och följ sedan
anvisningarna på skärmen.‍
Låsa pekskärmen
Satellitsida
På satellitsidan visas din aktuella position, GPS-noggrannhet,
satellitpositioner och signalstyrka.‍
Ändra satellitvisning
1 Välj Satellit > .‍
2 Om det behövs väljer du Spår uppåt om du vill ändra
satellitvisningen så att ditt nuvarande spår visas överst på
sidan.‍
3 Om det behöva väljer du Flerfärg för att visa satelliten och
signalstyrkefältet för satelliten i en viss färg.‍
Lås skärmen för att förhindra oavsiktliga nedtryckningar på
skärmen.‍
Välj > .‍
Låsa upp pekskärmen
Välj > .‍
Rotera skärmen
Rotera enheten om du vill visa i horisontellt (landskap) eller
vertikalt (porträtt) läge.‍
Stänga av GPS
Välj Satellit >
> Använd med GPS från.‍
Simulera en position
1 Välj Satellit > > Använd med GPS från.‍
2 Välj > Ställ in position på karta.‍
3 Välj en plats.‍
4 Välj Använd.‍
Anpassa enheten
Justera bakgrundsbelysningen ljusstyrka
Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta
batteriets livslängd avsevärt.‍ Du kan justera
bakgrundsbelysningens ljusstyrka för att maximera
batterilivslängden.‍
OBS! Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när
batterikapaciteten är låg.‍
Anpassa enheten
Låsa skärmorienteringen
Standardinställningen är att skärmen ändrar riktning automatiskt
beroende på enhetens riktning.‍ Du kan låsa skärmorienteringen
i porträtt- eller landskapsläge.‍
1 Välj Inställning > Skärm > Orienteringslås.‍
2 Välj ett alternativ.‍
Skapa genväg
1 Välj Inställning > Genvägar > Skapa genväg.‍
2 Välj Namn och ange ett namn.‍
9
3 Välj Ikon och välj en ikon.‍
4 Välj Profil och tilldela specifik profil genvägen.‍
5 Välj ett alternativ:
• Välj Inställning för att lägga till en genväg till en specifik
enhetsinställning.‍
• Välj Vart? för att lägga till en genväg som startar
navigationen till en specifik waypoint.‍
• Välj Tillämpning för att lägga till en genväg till en specifik
tillämpning.‍
6 Välj objektet.‍
Lägga till en genväg på huvudmenyn
Du kan lägga till genvägar på huvudmenyn, i programlådan eller
som favoriter.‍ Om genvägen inte visas i listan kan du skapa den
(Skapa genväg).‍
1 Välj Inställning > Genvägar.‍
2 Välj genvägen.‍
3 Välj Huvudmenyn, Ritare eller Favoriter.‍
Anpassade datafält och instrumentbrädor
Datafält visar information om din position eller andra
specificerade data.‍ Data kan grupperas i översikter
(instrumentbrädor) och kopplas till en specifik eller allmän
uppgift, till exempel geocaching, allt efter användarens behov.‍
Du kan anpassa datafälten och instrumentbrädorna för kartan,
kompassen, färddatorn, höjdprofilen och statussidan.‍
Aktivera kartans datafällt
1 Välj Karta > > Kartinställningar > Översikt.‍
2 Välj Små datafält eller Stort datafält.‍
Anpassa datafälten
För att kunna ändra datafält på kartan måste du aktivera dem
(Aktivera kartans datafällt).‍
1 Välj en sida.‍
2 Välj ett infofält.‍
3 Välj en datafältkategori och ett datafält.‍
Välj till exempel Färddata > Medelfart under rörelse.‍
Anpassa instrumentbrädor
1 Välj en sida.‍
2 Välj ett alternativ:
• På kartan väljer du
> Kartinställningar > Översikt.‍
• Från kompassen, färddatorn eller statussidan väljer du
> Byt instrumentbräda.‍
3 Välj en instrumentbräda.‍
Profiler
Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för
olika tillämpningsområden.‍ Till exempel är inställningarna och
vyerna annorlunda när du använder enheten för jakt mot när du
använder den för geocaching.‍
När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält
eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den
aktuella profilen.‍
Välja en profil
När du byter aktiviteter kan du ändra inställningen för enheten
genom att ändra profilen.‍
1 Välj Profiländring.‍
2 Välj en profil.‍
Skapa en egen profil
Du kan anpassa dina inställningar och datafält för en viss
aktivitet eller resa.‍
10
1 Välj Inställning > Profiler > Skapa ny profil > OK.‍
2 Anpassa dina inställningar och datafält.‍
Ändra ett profilnamn
1 Välj Inställning > Profiler.‍
2 Välj en profil.‍
3 Välj Ändra namn.‍
4 Ange det nya namnet och välj
.‍
Ta bort en profil
1 Välj Inställning > Profiler.‍
2 Välj en profil.‍
3 Välj Ta bort.‍
Anpassa knapparna
Du kan konfigurera strömknappen och användarknappen som
en genväg till en meny, inställning eller ett program.‍
1 Välj Inställning > System > Konfigureringsknappar.‍
2 Välj Strömknapp eller Användarknapp.‍
3 Välj Tryck en gång, Tryck två gånger, eller Håll ned.‍
4 Välj ett alternativ.‍
Systeminställningar
Välj Inställning > System.‍
Satellitsystem: Ställer in satellitsystemet på GPS, GPS +
GLONASS (Om GPS och GLONASS) eller Demoläge (GPS
av).‍
WAAS/EGNOS: Ställer in systemet på WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service).‍ Mer information om WAAS
finns på www.garmin.com/‍aboutGPS​/‍waas​.html.‍
Textspråk: Ställer in textspråket på enheten.‍
OBS! Om du ändrar textspråket innebär det inte att språket i
data som användaren lagt in ändras.‍
Gränssnitt: Ställer in formatet för det seriella gränssnittet.‍
Konfigureringsknappar: Tilldelar användarknappen och
strömknappen genvägar (Anpassa knapparna).‍
AA-batterityp: Här anger du vilken typ av AA-batterier du
använder.‍ Den här inställningen avaktiveras om NiMHbatteriet installeras.‍
Om GPS och GLONASS
Satellitsystemets standardinställning är GPS.‍ Du kan använda
GPS + GLONASS för snabbare positionsbestämning och högre
prestanda i krävande miljöer.‍ Om du använder GPS och
GLONASS tillsammans kan batteriets livslängd reduceras mer
än vid ren GPS-användning.‍
Inställningar för seriegränssnitt
Välj Inställning > System > Gränssnitt.‍
Garmin Spanner: Låter dig använda enhetens USB-port med
de flesta NMEA 0183-kompatibla kartprogrammen genom att
skapa en virtuell serieport.‍
Garmin serienummer: Ställer in enheten på Garmin eget
format som används för att utbyta waypoint-, rutt- och
spårdata med en dator.‍
NMEA In/ut: Ställer in enheten på att använda NMEA 0183
standardutgångar och -ingångar.‍
Text ut: Tillhandahåller enkel ASCII-textutdata för positionsoch hastighetsinformation.‍
RTCM: Gör att enheten kan ta emot DGPS-information
(Differential Global Positioning System) från enheter som ger
RTCM-data i SC104-format.‍
Anpassa enheten
Bildskärmsinställningar
Välj Inställning > Skärm.‍
Tidsgräns för belysning: Anpassar tiden innan
bakgrundsbelysningen släcks.‍
Orienteringslås: Låser skärmen i stående eller liggande läge,
eller får skärmen att ändra läge automatiskt beroende av hur
enheten är riktad.‍
Skärmavbildning: Spara bilden på enhetens skärm.‍
Batterisparläge: Sparar batterikapacitet och förlänger batteriets
livslängd genom att stänga av skärmen när
bakgrundsbelysningen släcks (Sätta på batterisparläget).‍
Utseendeinställningar
Välj Inställning > Utseende.‍
Läge: Ställer in en ljus bakgrund, en mörk bakgrund eller växlar
automatiskt mellan de två alternativen beroende på tiderna
för soluppgång och solnedgång för din aktuella position.‍
Bakgrund: Ställer in bakgrundsbilden.‍
Dagsljusfärg: Ställer in färgen för alternativ som du valde i
dagläget.‍
Nattljusfärg: Ställer in färgen för alternativ som du valde i
nattläget.‍
Liggande kontroller: Placerar kontrollerna i liggande läge på
vänster och höger sida av skärmen.‍
Sätta på bläddringsreglage
Välj Inställning > Tillgänglighet > Bläddringsreglage >
På.‍
och visas på skärmen när du kan bläddra i en meny, en
lista eller ett rutnät.‍
Ställa in pekskärmens känslighet
Du kan justera pekskärmens känslighet så att den passar din
verksamhet.‍
1 Välj Inställning > Tillgänglighet > Pekkänslighet.‍
2 Välj ett alternativ.‍
TIPS: Du kan testa inställningarna för pekskärmen med och
utan handskar baserat på din aktivitet.‍
Ställa in enhetssignaler
Du kan anpassa signaler för meddelanden, knappar,
svängvarningar och larm.‍
1 Välj Inställning > Ljud.‍
2 Välj en signal för varje ljudtyp.‍
Kartinställningar
Välj Inställning > Karta.‍
Konfigurera kartor: Aktiverar eller avaktiverar de kartor som
för närvarande är inlästa i enheten.‍
Orientering: Justerar hur kartan visas på sidan.‍ Norr uppåt
visar norr uppåt på sidan.‍ Spår uppåt visar den aktuella
kursen uppåt på sidan.‍ Fordonsläge visar färdriktningen ur
ett bilperspektiv med färdriktningen överst.‍
Översikt: Ställer in en översikt som visas på kartan.‍ På varje
instrumentbräda visas olika uppgifter om din rutt eller
position.‍
Guidningstext: Ställer in när guidningstext visas på kartan.‍
Karthastighet: Anpassar hastigheten för kartritningen.‍ En
högre hastighet minskar batteriets livslängd.‍
Avancerade kartinställningar
Välj Inställning > Karta > Avancerade inställningar.‍
Anpassa enheten
Detaljer: Anger hur mycket detaljer som visas på kartan.‍ Ju fler
detaljer du visar desto långsammare går det att rita om
kartan.‍
Skuggad relief: Visar detaljerad relief på kartan (om den är
tillgänglig) eller stänger av skuggning.‍
Fordon: Ställer in positionsikonen som indikerar din position på
kartan.‍ Standardikonen är en liten blå triangel.‍
Zoomreglage: Ställer in autozoom och knappens placering i
stående eller liggande läge.‍
Zoomnivåer: Justerar zoomnivån där kartobjekt visas.‍
Kartobjekt visas inte om kartans zoomnivå är högre än den
inställda nivån.‍
Textstorlek: Ställer in textstorlek för kartobjekt.‍
Spårinställningar
Välj Inställning > Spår.‍
Inspelningsläge: Ställer in en metod för spårinspelning.‍ Auto
spelar in spåren i variabel takt och skapar en optimal
återgivning av dina spår.‍
Intervall: Ställer in en hastighet för inspelning av spårlogg.‍ Om
du spelar in punkter oftare skapas ett mer detaljerat spår,
men spårloggen fylls snabbare.‍
Automatisk arkivering: Ställer in en automatisk
arkiveringsmetod för att organisera dina spår.‍ Spår sparas
och rensas automatiskt.‍
Auto Pause: Pausar spårningen automatiskt när du slutar röra
på dig.‍
Autostart: Börjar spela in ett spår automatiskt när enheten har
hämtat satellitsignaler.‍
Utdataformat: Du kan välja format för inspelning av spårlogg.‍
GPX-formatet är ett traditionellt spår som kan visas på
enhetens karta och användas för navigering.‍ Du kan granska
spåren med Spårhanteraren.‍ FIT-formatet format är en
träningsaktivitet som registrerar ytterligare information (till
exempel varv).‍ Aktiviteter kan granskas på enheten, men är
anpassade för Garmin Connect.‍ Du kan välja Båda om du vill
spela in dina data i båda formaten samtidigt.‍ Det här
alternativet använder mer lagringsutrymme.‍
Ruttinställningar
Enheten beräknar optimerade rutter för den typ av aktivitet du
ägnar dig åt.‍ Vilka ruttinställningar som är tillgängliga beror på
vilken aktivitet som är vald.‍
Välj Inställning > Rutt.‍
Aktivitet: Ställer in en aktivitet för rutten.‍ Enheten beräknar
optimerade rutter för den typ av aktivitet du ägnar dig åt.‍
Ruttövergångar: Ställer in hur enheten tar sig från en punkt
längs rutten till nästa.‍ Den här inställningen är endast
tillgänglig för vissa aktiviteter.‍ Avstånd leder dig till nästa
punkt på rutten när du befinner dig på ett visst avstånd från
den aktuella punkten.‍
Lås på väg: Låser den blå ikonen, som indikerar din position på
kartan, på närmaste väg.‍
Riktningsinställningar
Du kan anpassa kompassinställningarna.‍
Välj Inställning > Riktning.‍
Skärm: Ställer in typen av riktningsvisning som visas på
kompassen.‍
Nordlig referens: Ställer in nord som kursreferens för
kompassen.‍
Gå till linje/pekare: Låter dig använda bäringspekaren som
pekar i riktning mot målet eller använda kurspekaren som
11
visar din position i förhållande till kurslinjen som leder till
målet.‍
Kompass: Växlar automatiskt från en elektronisk kompass till
en GPS-kompass när du färdas med snabbare hastighet
under en viss tid.‍
Kalibrera kompass: Du kan kalibrera kompassen om du
upplever ett onormalt kompassbeteende, t.‍ex.‍ efter att ha
rört dig långa avstånd eller efter extrema
temperaturändringar.‍ Se Kalibrera kompassen.‍
Höjdmätarinställningar
Välj Inställning > Höjdmätare.‍
Autokalibrering: Kalibrerar automatiskt höjdmätaren varje
gång enheten slås på.‍ Enheten fortsätter att genomföra
automatiska kalibreringar av höjdmätaren så länge den tar
emot GPS-signaler.‍
Barometerläge: Varierande höjd gör att barometern kan mäta
höjdförändringar när du är i rörelse.‍ Konstant höjd förutsätter
att enheten är stationär på en konstant höjd och att det
barometriska trycket därför endast förändras av vädret.‍
Trycktrend: Ställer in hur enheten spelar in tryckdata.‍ Spara
alltid kan användas när du söker efter tryckfronter.‍
Plottyp: Spelar in höjdförändringar under en viss tid eller ett
visst avstånd, spelar in barometriskt tryck under en viss tid
eller spelar in omgivningstryck under en viss tid.‍
Kalibrera höjdmätare: Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt
om du känner till korrekt höjd eller korrekt lufttryck.‍ Se
Kalibrera barometrisk höjdmätare.‍
Inställningar för positionsformat
OBS! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för
kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort med ett
annat positionsformat.‍
Välj Inställning > Positionsformat.‍
Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given
platsavläsning visas i.‍
Kartreferens: Ställer in koordinatsystemet för kartan.‍
Kartsfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder.‍
Standardkoordinatsystem är WGS 84.‍
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd och hastighet, höjd,
djup, temperatur, tryck och vertikal fart.‍
1 Välj Inställning > Enheter.‍
2 Välj typ av måttenhet.‍
3 Välj en måttenhet.‍
Tidsinställningar
Välj Inställning > Tid.‍
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars
eller 24-timmars format.‍
Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.‍ Automatisk ställer in
tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.‍
Kamerainställningar
Välj Inställning > Kamera.‍
Fotoupplösning: Ställer in bildernas upplösning.‍
Spara foton i: Ställer in var bilderna sparas.‍
Kamerainstruktioner: Visar kortfattade instruktioner för hur du
använder kameran.‍
Geocacheinställningar
Geocachelista: Visa geocachelistan efter namn eller koder.‍
Geocachestil: Ställer in displaystilen för geocachedata.‍
chirp-sökning: Enheten kan söka efter en geocache som
innehåller ett chirp tillbehör (Aktivera chirp sökning).‍
Programmera chirp: Programmerar chirp tillbehör.‍ Se chirp
användarhandbok på www.garmin.com.‍
Filterinställningar: Du kan skapa och spara anpassade filter
för geocacher utifrån specifika faktorer (Skapa och spara ett
geocachefilter).‍
Hittade geocache: Gör att du kan ändra antalet hittade
geocacher.‍ Antalet ökar automatiskt när du loggar ett fynd
(Logga ett försök).‍
ANT‍+ sensorinställningar
Mer information om träningstillbehör (tillval) finns på
Träningstillbehör som tillval.‍
Träningsinställningar
Välj Inställning > Träning.‍
Auto Lap: Ställer in enheten på att automatiskt markera varvet
vid ett visst avstånd.‍
Användare: Ställer in användarprofilinformation (Ställa in din
användarprofil för träning).‍
Pulszoner: Ställer in fem pulszoner för träningsaktiviteter.‍
FIT-aktivitet: Ställer in träningsaktiviteten till löpning, cykling
eller annat.‍ Det här gör att din löpningsaktivitet visas som en
löpningsaktivitet när du överför den till Garmin Connect.‍
Ställa in din användarprofil för träning
Enheten använder information som du anger om dig själv för
beräkning av exakta data.‍ Du kan ändra följande
användarprofilinformation: kön, ålder, längd, vikt och idrottare
hela livet (Om Idrottare hela livet).‍
1 Välj Inställning > Träning > Användare.‍
2 Ändra inställningarna.‍
Om Idrottare hela livet
En som har idrottat hela livet är en person som har tränat
intensivt i många år (utom vid småskador) och har en vilopuls
på högst 60 slag per minut.‍
Markera varv enligt distans
Med Auto Lap® kan du automatiskt markera varvet vid en viss
sträcka.‍ Den här funktionen är användbar när du vill jämföra
dina prestationer under olika delar av en aktivitet.‍
1 Välj Inställning > Träning > Auto Lap.‍
2 Ange ett värde och välj .‍
Marina inställningar
Välj Inställning > Marint.‍
Sjökortsläge: Ställ in typen av sjökort som används för enheten
när du visar marina data.‍ Nautiska visar olika kartfunktioner i
olika färger, vilket gör marina intressanta platser (POI) lättare
att tyda och gör att kartan efterliknar visningen på
papperskartor.‍ Fiske (kräver marina kartor) visar en
detaljerad översikt över bottenkonturer och djuplodning.‍
Kartvisningen är enklare och en mycket bra hjälp vid
fisketurer.‍
Utseende: Ställer in utseendet för marina
navigationshjälpmedel på kartan.‍
Inställning för sjövarningar: Ställer in larm som avges när du
överskrider ett visst driftavstånd vid ankring, när du befinner
dig ur kurs med ett visst avstånd och när du kommer in i
vatten med ett visst djup.‍
Välj Inställning > Geocaching.‍
12
Anpassa enheten
Ställa in sjövarningar
1 Välj Inställning > Marint > Inställning för sjövarningar.‍
2 Välj typ av larm.‍
3 Välj På.‍
4 Ange en distans och välj .‍
Nollställa data
Du kan nollställa trippdata, ta bort alla waypoints, rensa aktuellt
spår eller återställa standardinställningarna.‍
1 Välj Inställning > Nollställa.‍
2 Välj ett objekt som du vill återställa.‍
Återställa standardinställningarna för specifika
inställningar
1 Välj Inställning.‍
2 Välj ett objekt som du vill återställa.‍
3 Välj > Återställ standardinställningar.‍
Återställa standardinställningarna för specifika sidor
Du kan återställa standardinställningarna för kartan,
kompassen, färddatorn och höjdprofilen.‍
1 Öppna sidan där du vill återställa inställningarna.‍
2 Välj > Återställ standardinställningar.‍
Återställa alla standardinställningar
Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.‍
Välj Inställning > Nollställa > Återställ alla inställningar >
Ja.‍
Enhetsinformation
Batteriinformation
VARNING
Temperaturklassningen för enheten kan överskrida det
användbara området för vissa batterier.‍ Alkaliska batterier kan
spricka vid höga temperaturer.‍
Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.‍
VARNING
Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av
batterierna.‍
MEDDELANDE
Alkaliska batterier tappar en stor del av sin kapacitet vid låga
temperaturer.‍ Använd litiumbatterier när du använder enheten
vid temperaturer under noll.‍
Maximera batteriets livslängd
Du kan förlänga batteriernas livslängd på flera olika sätt.‍
• Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka (Justera
bakgrundsbelysningen ljusstyrka).‍
• Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns
(Bildskärmsinställningar).‍
• Använd batterisparläget (Sätta på batterisparläget).‍
• Minska kartritningshastigheten (Kartinställningar).‍
• Stäng kameraprogrammet när du inte tar bilder.‍
Sätta på batterisparläget
Du kan använda batterisparläget till att förlänga
batterilivslängden.‍
Välj Inställning > Skärm > Batterisparläge > På.‍
I batterisparläget stängs skärmen av när tidsgränsen för
bakgrundsbelysningen nås.‍ Du kan markera för att sätta på
skärmen och du kan dubbeltrycka på för att visa statussidan.‍
Enhetsinformation
Spara energi medan du laddar enheten
Du kan stänga av enhetens skärm och övriga funktioner medan
du laddar enheten.‍
1 Anslut enheten till en extern strömkälla.‍
Återstående batterikapacitet visas.‍
2 Håll strömknappen nedtryckt i 4–5 sekunder.‍
Skärmen stängs av och enheten försätts i ett
batteriladdningsläge med låg strömförbrukning.‍
3 Ladda enheten helt.‍
Långtidsförvaring
När du inte planerar att använda enheten flera månader tar du
ut batterierna.‍ Lagrade data går inte förlorade när batterierna
tas bort.‍
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.‍
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.‍
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.‍
Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på miniUSB-porten.‍
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.‍
Torka enheten torr.‍
2
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.‍
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.‍
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.‍
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.‍
Nedsänkning i vatten
MEDDELANDE
Enheten är vattentät enligt IEC-standard 60529 IPX7.‍ Den tål
att vara nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter.‍ Längre
tider kan leda till att enheten skadas.‍ Om enheten varit under
vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr innan du
använder eller laddar den.‍
Specifikationer
Batterityp
NiMH-batteri eller två AA-batterier
(NiMH-, alkaliska eller litiumbatterier)
Batteritid
Upp till 16 timmar
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
Drifttemperaturområde
Från -20 till 70 ºC (från -4 till 158 ºF)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT‍+ trådlös kommunikation
Bluetooth aktiverad enhet
Säkerhetsavstånd till kompass 17,5 cm (7 tum)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min.‍
Datahantering
OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT® eller Mac OS 10.‍3 och tidigare.‍
13
Filtyper
Den handhållna enheten stöder följande filtyper:
• Filer från BaseCamp eller HomePort™.‍ Gå till www.garmin.com/‍trip​_‍planning.‍
• GPX-spårfiler.‍
• GPX-geocachefiler.‍ Gå till www.opencaching.com.‍
• JPEG-bildfiler.‍
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader.‍ Gå till www.garmin.com/‍products​/‍poiloader.‍
• FIT-filer för export till Garmin Connect.‍
Installera ett minneskort
Du kan installera ett microSD minneskort om du vill ha mer
lagringsutrymme eller förinlästa kartor.‍
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.‍
2 Ta ut batterierna eller batteriet.‍
3 I batterifacket skjuter du korthållaren À åt vänster och uppåt.‍
4
5
6
7
8
Sätt i minneskortet Á med guldkontakten vänd nedåt.‍
Stäng korthållaren.‍
Skjut korthållaren åt höger för att låsa den på plats.‍
Byt batterierna eller batteriet.‍
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.‍
Ansluta enheten till en dator
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka mini-USB-porten,
väderskyddet och omgivande område noga innan du laddar
eller ansluter enheten till en dator.‍
Innan du kan ansluta USB-kabelns raka kontakt till enheten kan
du behöva ta bort monterade extratillbehör.‍
1 Lyft upp väderskyddet från mini-USB-porten.‍
2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.‍
3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
datorn.‍
Enheten och minneskortet (tillval) visas som flyttbara enheter
under Den här datorn på Windows datorer eller som en
volym på skrivbordet på Mac datorer.‍
Överföra filer till enheten
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator).‍
Enheten och minneskortet (tillval) visas som flyttbara enheter
under Den här datorn på Windows datorer eller som en
volym på skrivbordet på Mac datorer.‍
OBS! I vissa datorer med flera nätverksenheter kan
enheterna inte visas.‍ Om du vill ha mer information om hur
du ansluter diskenheten kan du läsa i hjälpen till
operativsystemet.‍
2 Öppna filläsaren på datorn.‍
3 Välj en fil.‍
4 Välj Ändra > Kopiera.‍
14
5 Öppna Garmin eller minneskortenheten eller -volymen.‍
6 Välj Ändra > Klistra in.‍
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på
minneskortet.‍
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den.‍ Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.‍
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.‍
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.‍
Välj en fil.‍
Tryck på Delete på tangentbordet.‍
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster.‍ Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.‍
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.‍
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.‍
2 Koppla bort kabeln från datorn.‍
Felsökning
Visa enhetsinformation
Du kan visa enhets-ID, programversion och licensavtal.‍
Välj Inställning > Om.‍
Uppdatera programvaran
OBS! Inga data eller inställningar tas bort när du uppdaterar
programvaran.‍
1 Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.‍
2 Gå till www.garmin.com/‍products​/‍webupdater.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Återställa enheten
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den.‍ Detta
raderar inte dina data eller inställningar.‍
1 Ta bort batterierna.‍
2 Sätt tillbaka batterierna.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin
webbplatsen.‍
• Gå till www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå till www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå till http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakta din
Garminåterförsäljare för information om tillbehör och
utbytesdelar.‍
Enhetsinformation
Bilaga
Fästa karbinhaken
1 Placera karbinhaken À i spåren på monteringsflänsen Á på
enheten.‍
2 Skjut karbinhaken uppåt tills den låses på plats.‍
Ta bort karbinhaken
Lyft den nedre delen av karbinhaken och skjut bort
karbinhaken från monteringsflänsen.‍
Kartor som tillval
Du kan använda ytterligare kartor med enheten, t.‍ex.‍ BirdsEye
satellitbilder, BlueChart g2 och City Navigator detaljerade
kartor.‍ Detaljerade kartor kan innehålla fler intressanta platser,
t.‍ex.‍ restauranger eller marina tjänster.‍ Mer information finns på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com och hos din Garmin återförsäljare.‍
tempe
tempe är en ANT‍+ trådlös temperatursensor.‍ Du kan ansluta
sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för
omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent
källa till exakta temperaturdata.‍ Du måste para ihop tempe med
din enhet för att visa temperaturdata från tempe.‍
Datafält
För vissa datafält krävs att du navigerar eller att ANT‍+
tillbehören visar data.‍
24-timmars maxtemperatur: Maxtemperatur inspelat under de
senaste 24 timmarna.‍
24-timmars minimitemperatur: Lägsta temperatur inspelat
under de senaste 24 timmarna.‍
Aktuell etapp: Stopptiden för det aktuella varvet.‍
Avstånd till destination: Återstående distans till slutmålet.‍
Dessa data visas bara under navigering.‍
Avstånd till nästa: Återstående avstånd till nästa waypoint på
rutten.‍ Dessa data visas bara under navigering.‍
Bäring: Riktning från din aktuella position till en destination.‍
Dessa data visas bara under navigering.‍
Barometer: Kalibrerat aktuellt lufttryck.‍
Batterinivå: Återstående batteriladdning.‍
Bilsväng: Riktningen för nästa sväng i rutten.‍ Dessa data visas
bara under navigering.‍
Datum: Aktuell dag, månad och år.‍
Djup: Vattendjup.‍ Enheten måste vara ansluten till en NMEA
0183-enhet som kan läsa av vattendjupet.‍
Etappavstånd: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.‍
ETA vid destination: Den beräknade tidpunkten då du når
slutmålet (justerat till destinationens lokala tid).‍ Dessa data
visas bara under navigering.‍
ETA vid nästa: Den beräknade tidpunkten då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid).‍ Dessa
data visas bara under navigering.‍
Bilaga
Faktisk fart mot destination: Farten med vilken du närmar dig
en destination längs en rutt.‍ Dessa data visas bara under
navigering.‍
Fartgräns: Den rapporterade hastighetsgränsen för vägen.‍
Funktionen finns inte för alla kartor och områden.‍ Följ alltid
hastighetsanvisningar på vägskyltar.‍
Genomsnittlig puls: Den genomsnittliga pulsen för den
aktuella aktiviteten.‍
Genomsnittlig pulsprocent: Medelprocentandelen av
maxpulsen för den aktuella aktiviteten.‍
Glidförhållande: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell
distans och ändring i vertikal distans.‍
Glidförhållande till destination: Det glidförhållande som krävs
för att sjunka från din aktuella position till destinationens
höjd.‍ Dessa data visas bara under navigering.‍
GPS-höjd: Höjden på aktuell position enligt GPS-enheten.‍
GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta position.‍
Exempel: din GPS-position är exakt till inom +/- 3,65 m (+/12 fot).‍
GPS-riktning: Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.‍
GPS - Signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitsignalen.‍
Hastighet: Den aktuella färdhastigheten.‍
Hastighet under senaste varvet: Medelhastigheten för det
senast slutförda varvet.‍
Högsta höjd över havet: Den högsta höjd som nåtts sedan
den senaste återställningen.‍
Höjd: Höjden på aktuell position över eller under havsnivå.‍
Höjd över marken: Höjden på aktuell position över marken.‍
Ingen: Det här är ett tomt datafält.‍
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.‍
Kompassriktning: Enhetens riktning baserat på kompassen.‍
Kurs: Riktning från startpositionen till en destination.‍ Bana kan
visas som en planerad eller inställd rutt.‍ Dessa data visas
bara under navigering.‍
Lägsta höjd över havet: Den lägsta höjd som nåtts sedan den
senaste återställningen.‍
Larmtimer: Den aktuella tiden för nedräkningstimern.‍
Lufttryck: Okalibrerat omgivande tryck.‍
Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (distans).‍
Exempel: om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot)
du stiger är lutningen 5 %.‍
Maximal fart: Den högsta hastighet som nåtts sedan den
senaste återställningen.‍
Maximal stigning: Den maximala stigningshastigheten i fot per
minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.‍
Max sänkning: Den maximala höjdminskningshastigheten i fot
per minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.‍
Medeletapp: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.‍
Medelfart under rörelse: Medelhastigheten i rörelse sedan den
senaste återställningen.‍
Medelsänkning: Det lodräta snittavståndet för höjdminskningen
sedan den senaste återställningen.‍
Medelstigning: Det lodräta snittavståndet för stigningen sedan
den senaste återställningen.‍
Medeltakt: Den genomsnittliga takten för den aktuella
aktiviteten.‍
Pekare: En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng.‍
Dessa data visas bara under navigering.‍
Plats för destination: Positionen för slutmålet.‍ Dessa data
visas bara under navigering.‍
15
Position (lat/long): Den aktuella positionen i latitud och
longitud oberoende av den valda inställningen för
positionsformat.‍
Position (vald): Den aktuella positionen med hjälp av den valda
inställningen för positionsformat.‍
Procent av maxpuls: Procentandelen av maxpuls.‍
Puls: Hjärtslagen per minut (bpm).‍ Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.‍
Pulsprocent under varvet: Medelprocentandelen av
maxpulsen för det aktuella varvet.‍
Puls under senaste varvet: Den genomsnittliga pulsen för det
senast slutförda varvet.‍
Puls under varvet: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella
varvet.‍
Pulszon: Det aktuella intervallet för puls (1 till 5).‍
Standardzonerna är baserade på din användarprofil,
maximala puls och vilopuls.‍
Restid under förflyttning: En fortgående uppräkning av den
tillryggalagda tiden i rörelse sedan den senaste
återställningen.‍
Riktning: Riktningen som du rör dig i.‍
Senaste varvdistans: Tillryggalagd sträcka för senast slutförda
varv.‍
Senaste varvets takt: Medeltakten för det senast slutförda
varvet.‍
Senaste varvtid: Stopptiden för det senast slutförda varvet.‍
Slutdestination: Den sista punkten på en rutt till destinationen.‍
Dessa data visas bara under navigering.‍
Sluttning under senaste varvet: Det vertikala avståndet för
höjdminskningen för det senast slutförda varvet.‍
Sluttning under varvet: Det vertikala avståndet för
höjdminskningen för det aktuella varvet.‍
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.‍
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.‍
Spåravstånd: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår.‍
Stigning under senaste varvet: Det vertikala avståndet för
stigningen för det senast slutförda varvet.‍
Stigning under varvet: Det vertikala avståndet för stigningen
för det aktuella varvet.‍
Stillestånd: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
tiden i stillastående sedan den senaste återställningen.‍
Stoppur: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.‍
Sväng: Vinkeldifferensen (i grader) mellan bäringen till målet
och din aktuella kurs.‍ V betyder att du ska svänga åt vänster.‍
H betyder att du ska svänga åt höger.‍ Dessa data visas bara
under navigering.‍
Takt: Antal varv för vevarmen eller steg per minut.‍ Din enhet
måste vara ansluten till ett takttillbehör.‍
Temperatur: Luftens temperatur.‍ Din kroppstemperatur
påverkar temperaturmätaren.‍
Temperatur - vatten: Vattnets temperatur.‍ Enheten måste vara
ansluten till en NMEA 0183-enhet som kan läsa av
vattentemperaturen.‍
Tid på dagen: Aktuell tid på dagen baserat på din aktuella
position och tidsinställningar (format, tidszon och
sommartid).‍
Tidsåtgång (total): Den totala inspelade tiden.‍ Om du, t.‍ex.‍
startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5
minuter och sedan startar tiduret igen och löper i 20 minuter,
är den förflutna tiden 35 minuter.‍
16
Tid till destination: Den beräknade tiden innan du når
destinationen.‍ Dessa data visas bara under navigering.‍
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten.‍ Dessa data visas bara under
navigering.‍
Till kurs: Den riktning du måste färdas i för att återvända till
rutten.‍ Dessa data visas bara under navigering.‍
Totaletapp: Stopptiden för alla slutförda varv.‍
Total höjdminskning: Den totala höjdminskningen sedan den
senaste återställningen.‍
Total medelfart: Medelhastigheten i rörelse och stopp sedan
den senaste återställningen.‍
Total stigning: Det totala stigningsavståndet sedan den
senaste återställningen.‍
Trippmätare: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan för alla färder.‍ Denna summa rensas inte när du
återställer trippdata.‍
Trippmätare: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan sedan den senaste återställningen.‍
Tripptid: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda tiden i
rörelse och i stillastående sedan den senaste återställningen.‍
Ur kurs: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från
den ursprungliga resvägen.‍ Dessa data visas bara under
navigering.‍
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.‍
Varvfart: Medelhastigheten för det aktuella varvet.‍
Varvtakt: Den genomsnittliga takten för det aktuella varvet.‍
Vertikal fart: Stigningens eller sänkningens takt över tiden.‍
Vertikal fart mot destination: Stigningens eller sänkningens
hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd.‍ Dessa data
visas bara under navigering.‍
Vertikalt avstånd till destination: Höjdskillnaden mellan den
aktuella positionen och slutmålet.‍ Dessa data visas bara
under navigering.‍
Vertikalt avstånd till nästa: Höjdskillnaden mellan den aktuella
positionen och nästa waypoint i rutten.‍ Dessa data visas
bara under navigering.‍
Waypoint vid nästa: Nästa punkt på rutten.‍ Dessa data visas
bara under navigering.‍
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen
ansträngning
Fördelar
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo, Aerobisk träning på
rytmisk andning
nybörjarnivå, minskar stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något Grundläggande
djupare andning,
konditionsträning, bra
konversation möjlig
återhämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att Förbättrad aerobisk
upprätthålla
kapacitet, optimal
konversation
kardiovaskulär träning
4
80-90 %
Snabbt tempo och
något obekväm, tung
andning
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart Anaerobisk och muskulär
under längre perioder, uthållighet, ökad styrka
ansträngd andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns, högre
hastighet
Bilaga
Index
Symboler
3D-kartvy 8
A
adresser, söka 3
almanacka
jakt- och fisketider 9
soluppgång och solnedgång 9
anpassa enheten 9, 10
ANT‍+ sensorer 12
ihopparning 7
användardata, ta bort 14
användarprofil 12
Auto Lap 12
B
bakgrundsbelysning 9, 13
bana, pekare 5
barometer 5
BaseCamp 4, 8, 14
batteri 1, 13
förvaring 13
installera 1
ladda 1, 13
maximerar 9, 13
bildskärmsinställningar 11
C
chirp 7, 12
City Navigator 3
cykla 7
D
data
lagra 7
överföra 7, 14
datafält 10, 15
dator, ansluta 14
dela data 8
I
idrottare hela livet 12
ihopparning, ANT‍+ sensorer 7
instrumentbrädor 10
inställningar 10–13
enhet 11
J
jakt- och fisketider 9
K
kalender 9
kalibrera
höjdmätare 5
kompass 5
kamera 6
inställningar 12
karbinhake 15
kartinställningar 11
kartor 2, 5
datafält 10
inställningar 11
navigera 4
valfritt 3, 15
knappar 1, 10
kompass 5
inställningar 11
navigera 5
L
ladda 1, 13
lagra data 14
larm
klocka 9
larmning 8
marint 13
ljud 11
låsa, skärm 9
M
enhet
registrering 14
skötsel 13
återställa 14
enhets-ID 14
man överbord (MÖB) 5
marint
inställningar 12
larminställning 13
microSD kort 1, 14. Se minneskort
miniräknare 8
minneskort 14
måttenheter 12
F
N
E
felsökning 13, 14
ficklampa 8
filer, överföra 6, 14
foton 6
bakgrundsbild 6
ta 6
visa 6
färddator 5, 6
G
navigering 4, 5
kompass 5
stoppa 4
väg 5
nedräkningstimer 9
O
områdesberäkning 8
P
Garmin Connect, lagra data 7
genvägar 9
lägga till 10
geocachningar 6, 7, 14
hämta 6
inställningar 12
GLONASS 10
GPS 9, 10
signal 2
pekskärm 2, 11
positioner
redigera 2
spara 2
positionsformat 12
positionslarm 8
produktregistrering 14
profiler 10, 12
programvara, uppdatera 14
puls, zoner 8, 16
H
R
historik 7
skicka till datorn 7
HomePort 14
huvudmeny 9
hämta, geocachningar 6
höjd 4, 5
profil 5
höjdmätare 5, 12
Index
ta bort 3
visa på kartan 3
S
satellitsignaler 2, 9
Sikta och kör 5
skärm 9
låsa 9
orientering 9
skärmknappsats 2
smartphone 8
soluppgång och solnedgång 9
specifikationer 13
springa 7
spår 2–4
inställningar 3, 11
stoppur 9
strömknapp 2
systeminställningar 10
T
ta bort
alla användardata 14
historik 7
tempe 15
temperatur 13, 15
tidsinställningar 12
tidszoner 12
tidur 7
nedräkning 9
tillbehör 7, 14
TracBack 4
trippinformation, visa 5
träning 7, 12
U
uppdatera programvaran 14
USB 10
kontakt 1
koppla bort 14
masslagringsläge 14
överföra filer 14
V
Vart? 4
vattentålighet 13
W
waypoints 2, 3
beräkna 2
redigera 2
spara 2
ta bort 2
Å
återställa, inställningar 13
återställa enheten 13, 14
Ä
äventyr 4
Ö
överföra
filer 4, 8, 14
spår 8
överföra filer 6
registrera enheten 14
rengöra enheten 13
rengöra pekskärmen 13
reseplanerare. Se rutter
riktningsinställning 11
rutter 3
inställningar 11
redigera 3
skapa 3
17
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising