Garmin | Oregon 600t,GPS,Topo Canada | Garmin Oregon 600t,GPS,Topo Canada Lynstartvejledning

Garmin Oregon 600t,GPS,Topo Canada Lynstartvejledning
Oregon 600 Series
®
Quick Start Manual
February 2013
190-01552-56_0A
Printed in Taiwan
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Sådan kommer du i gang
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.‍
1 Isæt batterierne (side 2).‍
2 Tænd for enheden (side 3).‍
3 Registrer enheden (side 5).‍
4 Modtag satellitsignaler (side 3).‍
5 Vælg for at få vist statussiden (side 4).‍
6 Marker et waypoint (side 3).‍
7 Naviger til en destination (side 4).‍
Oversigt over enheden
3 Isæt batteripakken, så den vender rigtigt.‍
4 Tryk batteripakken forsigtigt på plads.‍
5 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.‍
Opladning af batteripakke
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten,
vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning
eller tilslutning til en pc.‍
Før du kan tilslutte USB-kablets lige stik til enheden, kan det
være, du skal fjerne det valgfri monteringsudstyr.‍
BEMÆRK: Batteriet kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for området 32 til 122°F (0 til 50°C).‍
Du kan oplade batteriet ved hjælp af en almindelig stikkontakt
eller en USB-port på din computer.‍
1 Fjern vejrhætten À fra mini-USB-porten Á.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kameraobjektiv (kun 650 og 650t)
Tænd/sluk-knap
D-ring på batteridæksel
Brugerdefineret knap (side 5)
microSD™ kortlæser (under batteridækslet)
Mini-USB-port (under vejrhætten)
Batterioplysninger
ADVARSEL
*Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier.‍ Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.‍
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.‍
ADVARSEL
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
genanvendelse af batterierne.‍
BEMÆRK
Alkaline-batterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder.‍ Brug derfor litiumbatterier, når du bruger
enheden på steder med temperaturer under frysepunktet.‍
Isætning af NiMH-batteripakke
Enheden strømforsynes af NiMH-batteripakke, som er
ekstraudstyr (kun 650 og 650t) eller to AA-batterier (side 2).‍
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.‍
2 Find batteripakken À, der fulgte med i produktæsken.‍
2
2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.‍
3 Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USB-port
på computeren.‍
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.‍
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.‍
5 Oplad batteriet helt.‍
Isætning af AA-batterier
Istedet for NiMH-batteripakken (ekstraudstyr) (side 2) kan du
bruge to alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier.‍ Dette er praktisk,
når du er på farten og ikke kan skifte NiMH-batteripakken.‍ Brug
af NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste resultater.‍
BEMÆRK: Standard alkalinebatterier anbefales ikke til Oregon
650-modeller, når kamerafunktionen anvendes.‍
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.‍
2 Isæt to AA-batterier, så de vender rigtigt.‍
• Gør hvert valg på din berøringsskærm til en enkeltstående
handling.‍
• Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.‍
• Vælg for at lukke siden og gå tilbage til den forrige side.‍
• Vælg
for at vende tilbage til den forrige side.‍
• Hold
inde for at gå tilbage til hovedmenuen.‍
• Vælg
for at se specifikke menuelementer for den side, du
kigger på.‍
Waypoints
3
4
5
6
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.‍
Hold nede på .‍
Vælg Opsætning > System > AA-batteritype.‍
Vælg Alkaline, Lithium eller Genopladeligt NiMH.‍
Aktivering af enheden
Hold nede på
.‍
Sådan finder du satellitsignaler og registrerer et spor
Før du kan bruge funktionerne til GPS-navigation, f.‍eks.‍
registrering af et spor, skal du modtage satellitsignaler.‍
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler.‍
Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
1 Hold nede på .‍
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
Når
bliver grøn, har din enhed fundet satellitsignaler.‍
Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på
GPS-positionen.‍
3 Gå omkring for at registrere et spor (side 3).‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Kort for at se dit spor på kortet.‍
• Vælg Kompas for at se kompasset og datafelter, der kan
tilpasses.‍
• Vælg Tripcomputer for at se din aktuelle hastighed,
distance og andre nyttige statistikker.‍
Hovedmenu
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.‍
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.‍
1 Vælg den brugerdefinerede knap.‍
Standardfunktionen for den brugerdefinerede knap er at
markere et waypoint.‍
2 Vælg evt.‍ et felt for at foretage ændringer for dit waypoint.‍
3 Vælg Gem.‍
Menuen Find
Du kan bruge menuen Find til at finde en destination at
navigere til.‍ Ikke alle kategorier i Find er tilgængelige i alle
områder og på alle kort.‍
Søgning efter en position efter navn
1 Vælg Find > Waypoints > > Stav søgning.‍
2 Indtast navnet eller en del af navnet.‍
3 Vælg .‍
Søgning efter en position i nærheden af en anden
position
1 Vælg Find > > Søg nær.‍
2 Vælg en funktion.‍
3 Vælg en position.‍
Spor
Et spor er en registrering af din rute.‍ Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.‍
Tilpasning af din sporlog
À
Á
Â
Ã
Statuslinje
Aktuel klokkeslæt og dato
Programikoner
Programskuffe
Brug af berøringsskærmen
• Tryk på skærmen for at vælge et element.‍
• Træk eller stryg med fingeren hen over skærmen for at
panorere eller rulle på skærmen.‍
• Træk to fingre sammen for at zoome ud.‍
• Træk to fingre fra hinanden for at zoome ind.‍
Du kan vælge, hvordan din enhed skal vise og registrere spor.‍
1 Vælg Opsætning > Spor > Sporlog.‍
2 Vælg Optag, vis ikke eller Optag, vis på kort.‍
Hvis du vælger Optag, vis på kort, viser en linje på kortet dit
spor.‍ Optag ikke deaktiverer logning af spor.‍
3 Vælg Optagemetode .‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil registrere spor med jævne mellemrum, som
opretter en optimal repræsentation af dine spor, skal du
vælge Automatisk.‍
• Hvis du vil registrere spor over en angivet distance, skal
du vælge Distance.‍
• Hvis du vil registrere spor over et angivet tidsrum, skal du
vælge Tid.‍
5 Vælg Interval.‍
6 Fuldfør en handling:
• Hvis du valgte Automatisk under Optagemetode , kan
du vælge en mulighed for at registrere spor mere eller
mindre ofte.‍
3
BEMÆRK: Ved brug af intervallet Oftest opnås flest
spordetaljer, mens enhedens hukommelse fyldes
hurtigere.‍
• Hvis du valgte Distance eller Tid under Optagemetode ,
skal du indtaste en værdi og vælge .‍
Navigering ved hjælp af TracBack®
Der vises en hvid ramme på skærmen.‍ Enheden fokuserer
på motivet i rammen.‍ Når fotoet er i fokus, skifter rammen
farve til grøn.‍
6 Slip for at tage et billede.‍
Download af geocaches
1 Slut enheden til din computer med det medfølgende USB-
Under navigationen kan du navigere tilbage til begyndelsen af
dit spor.‍ Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til
lejren eller sporet.‍
1 Vælg Spor Manager > Aktuelt spor > Vis kort > TracBack.‍
Kortet viser din rute med en magentafarvet linje, startpunkt
og slutpunkt.‍
2 Naviger ved hjælp af kortet eller kompasset.‍
2
3
4
5
Afbrydelse af navigation
Tilpasning af enheden
Fra kortet eller kompasset vælger du
> Stop navigation.‍
Navigation til en destination
1
2
3
4
Vælg Find.‍
Vælg en kategori.‍
Vælg en destination.‍
Vælg Go.‍
Kortet åbnes med ruten markeret med en magentarød linje.‍
5 Naviger ved hjælp af kortet (side 4) eller kompasset
(side 4).‍
Navigation med kortet
1 Begynd at navigere til en destination (side 4).‍
2 Vælg Kort.‍
En blå trekant angiver din position på kortet.‍ Mens du
bevæger dig, flytter den blå trekant sig og efterlader en
sporlog (sti).‍ Du kan ændre visningen af sporloggen på
kortet (side 3).‍
3 Fuldfør én eller flere handlinger:
• Træk i kortet for at se forskellige områder.‍
• Vælg og for at zoome ind og ud på kortet.‍
• Vælg en position på kortet (vist med en nål), og vælg
informationslinjen øverst på skærmen for at se
oplysninger om den valgte position.‍
Navigering med kompasset
Når du navigerer til en destination, angiver din destination,
uanset hvilken retning du bevæger dig i.‍
1 Begynd at navigere til en destination (side 4).‍
2 Vælg Kompas.‍
3 Drej, indtil peger mod toppen af kompasset, og fortsæt
med at bevæge dig i den retning mod destinationen.‍
kabel.‍
Gå til www.opencaching.com.‍
Opret evt.‍ en konto.‍
Log på.‍
Følg vejledningen på skærmen for at finde og downloade
geocaches til din enhed.‍
Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke
Omfattende brug af skærmens baggrundsbelysning reducerer
batteriets levetid væsentligt.‍ Du kan justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen for at maksimere batteriets levetid.‍
BEMÆRK: Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan være
begrænset, når batteriet er næsten brugt op.‍
1 Vælg .‍
2 Brug skydeknappen til at justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen.‍
Enheden kan føles varm, når indstillingen for
baggrundsbelysningen er høj.‍
Tilpasning af hovedmenuen
• Vælg et hvilket som helst ikon på hovedmenuen eller
programskuffen, og træk det til en ny placering.‍
• Åbn programskuffen, og træk et ikon op til hovedmenuen.‍
• Vælg Opsætning > Hovedmenu, og følg instruktionerne på
skærmen.‍
Låsning af berøringsskærmen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.‍
Vælg > .‍
Oplåsning af berøringsskærmen
Vælg > .‍
Drejning af skærmen
Roter enheden for at se en visning i liggende (vandret) eller
stående (lodret) tilstand.‍
Kamera og billeder
Du kan tage billeder med Oregon 650 og 650t.‍ Når du tager et
billede, bliver den geografiske position automatisk gemt i
billedoplysningerne.‍ Du kan navigere til positionen.‍
Sådan tager du et billede
1 Vælg Kamera.‍
2 Hold enheden lodret eller vandret for at ændre billedretning.‍
3 Vælg om nødvendigt for at tænde blitzen.‍
Du kan vælge Automatisk, hvis du kun vil bruge blitz, når
kameraet registrerer et motiv med lav belysning.‍
4 Brug om nødvendigt to fingre på berøringsskærmen for at
zoome ind eller ud (side 3).‍
5 Hold nede for at fokusere, og hold enheden stille.‍
4
Profiler
Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed
baseret på, hvordan du bruger den.‍ For eksempel er
indstillinger og visninger forskellige, alt efter om du bruger
enheden til jagt eller til geocaching.‍
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.‍eks.‍
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.‍
Valg af en profil
Når du skifter til en ny aktivitet, kan du ændre enhedens
opsætning ved at ændre profil.‍
1 Vælg Profilskift.‍
2 Vælg en profil.‍
Oprettelse af en brugerdefineret profil
Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur.‍
1 Vælg Opsætning > Profiler > Opret ny profil > OK.‍
2 Tilpas dine indstillinger og datafelter.‍
Tilpasning af knapperne
Du kan konfigurere tænd/sluk-knappen og den
brugerdefinerede knap som en genvej til en menu, indstilling
eller applikation.‍
1 Vælg Opsætning > System > Konfigurer taster.‍
2 Vælg Tænd/sluk-knap eller Brugerdefineret knap.‍
3 Vælg Enkelt tryk, Dobbelttryk eller Hold.‍
4 Vælg en funktion.‍
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.‍ Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.‍
1 Tag batterierne ud.‍
2 Sæt batterierne i igen.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin®
webstedet.‍
• Gå til www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.‍
Sådan henter du brugervejledningen
Du kan hente den nyeste brugervejledning fra internettet.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2 Vælg Manualer.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge dit produkt.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)1805-427646-880
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 902 007 097
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, Garmin-logoet, Oregon® og TracBack® er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth
SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Andre
varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
© 2013 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising