Garmin | Oregon® 400c | Garmin Oregon® 400c hurtigveiledning

Garmin Oregon® 400c hurtigveiledning
-
OREGON serien
™
200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t
hurtigstartveiledning
S e veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oregon-enhetene drives av to
AA-batterier. Bruk alkaliske
batterier, NiMH-batterier eller
litiumbatterier. Det beste resultatet
får du ved å bruke NiMH-batterier
eller litiumbatterier. Du bør ikke
bruke vanlige alkaliske batterier for
Oregon 550-enheter når du bruker
kamerafunksjonen.
Slik setter du inn batterier:
1. Løft sperren, og ta av
batteridekselet.
2. Sett inn batteriene riktig vei.
3. Sett på batteridekselet, og
skyv ned sperren.
Slik velger du batteritype:
1. Trykk på Oppsett > System >
Batteritype.
2. Velg Alkalisk, Litium eller
NiMH.
Hurtigstartveiledning for Oregon-serien
FORSIKTIG: Ta ut batteriene
når du ikke har tenkt å bruke
Oregon-enheten på noen
måneder. Lagrede data går ikke
tapt selv om du tar ut batteriene.
Slik slår du av eller på Oregonenheten:
1. Du slår på Oregon-enheten ved
å trykke på .
2. Du slår av Oregon-enheten ved
å trykke på og holde nede .
Slik justerer du
bakgrunnsbelysningen:
1. Når Oregon-enheten er på,
trykker du på og slipper
den raskt.
eller
for å
2. Trykk på
justere lysstyrken.
Slik låser og låser du opp
skjermen:
1. Trykk på , og slipp den raskt.
2. Trykk på Lås skjerm (eller Lås
opp skjerm).
Hurtigstartveiledning for Oregon-serien
Slik innhenter du GPSsatellittsignaler:
1. Finn et åpent område utendørs
der det ikke er høye bygninger
og trær i nærheten.
2. Slå på Oregon-enheten. Det
kan ta noen minutter å hente
inn satellittsignaler.
Linjene
på hovedmenyen
angir satellittstyrken. Når linjene
er grønne, har Oregon-enheten
innhentet satellittsignaler.
Slik bruker du kartet:
1. Trykk på Kart. Den gjeldende
posisjonen angis av et
posisjonsmerke .
eller
for å
2. Trykk på
zoome.
3. Trykk på og dra skjermen for
å panorere kartet.
Slik viser du kompasset:
Merk: Oregon 200-serien
har bare et GPS-kompass og
inneholder ikke noe elektronisk
kompass.
1. Trykk på Kompass.
2. Seriene Oregon 300 og
Oregon 400 krever at du holder
kompasset vannrett når du
navigerer.
Peilepekeren peker mot
bestemmelsesstedet uansett hvilken
retning du beveger deg i. Hvis
peilepekeren peker mot toppen av
kompasset, beveger du deg direkte
mot bestemmelsesstedet. Hvis den
peker i en annen retning, snur du
deg mot denne retningen til pilen
peker mot toppen av kompasset.
Kalibrer kompasset når du
har reist lange avstander, etter
temperaturskifte eller etter at du
har byttet batterier.
Slik kalibrerer du det
elektroniske kompasset:
1. Når du er utendørs, må
du holde Oregon-enheten
vannrett og ikke stå i
nærheten av objekter som
påvirker magnetiske felt, for
eksempel biler, bygninger eller
overhengende kraftlinjer.
2. Trykk på Oppsett > Retning
> Trykk for å starte
kompasskalibrering.
3. Trykk på Start, og følg
instruksjonene på skjermen.
Hurtigstartveiledning for Oregon-serien
Slik kan du se på informasjon
om et punkt på kartet:
1. Trykk på den posisjonen du vil
se på.
2. Trykk på informasjonsknappen
øverst på skjermen.
Slik merker du gjeldende
posisjon som et veipunkt:
1. Trykk på Marker veipunkt.
2. Trykk på Lagre og rediger.
3. Trykk på det attributtet du vil
endre.
4. Trykk på bokstavene, tallene
eller symbolene for å gjøre
endringene.
(bortsett fra når du
5. Trykk på
endrer et symbol). Endre andre
attributter om nødvendig.
for å forkaste
6. Trykk på
endringene.
Hurtigstartveiledning for Oregon-serien
Slik redigerer du et veipunkt:
1. Trykk på Veipunktstyrer.
2. Trykk på veipunktet.
3. Trykk på attributtet.
4. Trykk på bokstavene, tallene
eller symbolene for å gjøre
endringene.
(bortsett fra når du
5. Trykk på
endrer et symbol). Endre andre
attributter om nødvendig.
for å forkaste
6. Trykk på
endringene.
Slik sletter du et veipunkt:
1. Trykk på Veipunktstyrer.
2. Trykk på veipunktet du vil slette.
3. Trykk på Slett veipunkt.
Slik flytter du et veipunkt til
den gjeldende posisjonen:
1. Trykk på Veipunktstyrer.
2. Trykk på det veipunktet du
vil flytte.
3. Trykk på Flytt hit.
Slik navigerer du til et punkt
med Hvor skal du?:
Hvor skal du?- siden gjør det
mulig å navigere til de lagrede
veipunktene, angi koordinater,
finne punkter av interesse osv.
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på elementet du vil
navigere til.
4. Trykk på Kjør. En farget linje
angir ruten.
> Kompass.
5. Trykk på
6. Bruk kompasset til å navigere
til bestemmelsesstedet.
Slik navigerer du til et punkt
på kartet:
1. Trykk på Kart.
2. Trykk på punktet på kartet.
3. Trykk på informasjonsknappen
øverst på skjermen.
>
4. Trykk på Kjør >
Kompass.
5. Bruk kompasset til å navigere
til bestemmelsesstedet.
Du stopper navigeringen ved å
trykke på Hvor skal du? > Stoppe
navigering.
Hurtigstartveiledning for Oregon-serien
Slik oppretter du en ny rute og
navigerer i den:
1. Trykk på Ruteplanlegger >
<Opprett rute> > <Velg første
punkt> for å velge et startpunkt.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på det første elementet
i ruten.
4. Trykk på Bruk > <Velg neste
punkt>.
5. Gjenta dette til ruten er fullført.
for å lagre ruten.
6. Trykk på
> Hvor skal du? >
7. Trykk på
Ruter for å navigere ruten.
Slik registrerer du sporene
dine:
1. Trykk på Oppsett > Spor >
Sporlogg.
2. Trykk på Ikke registrer,
Registrering, Ikke vis,
eller Registr., vis på kart.
Hvis du velger Registr., vis på
kart, indikerer en linje på kartsiden
sporet ditt.
Slik sletter du det gjeldende
sporet:
Trykk på Oppsett > Tilbakestill
> Slett gjeldende spor > Ja.
Du finner mer dokumentasjon og
informasjon på www.garmin.com.
Hurtigstartveiledning for Oregon-serien
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene
(ikke kartdata) for Garmin-produktene på Garmins
webområde på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
April 2009
Delenummer 190-01070-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising