Garmin | Oregon® 450 | Garmin Oregon® 400c Snabbstartshandbok

Garmin Oregon® 400c Snabbstartshandbok
-
OREGON serien
™
200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t
snabbstartshandbok
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns
det viktig information och
produktvarningar.
Oregon-enheter drivs av två
AA-batterier. Använd alkaliska,
NiMH- eller litiumbatterier.
Använd förladdade NiMH- eller
litiumbatterier för bästa resultat.
Standard alkaliska batterier
rekommenderas ej för Oregon
550-enheter vid användning
av kamerafunktionen.
Så här installerar du batterierna:
1. Lyft på spärren och ta bort
batteriluckan.
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och
tryck ned spärren.
Så här väljer du batterityp:
1. Tryck på Inställning > System >
Batterityp.
2. Välj Alkaliska, Litium eller NiMH.
Oregon-serien – Snabbstartshandbok
Varning! Ta bort batterierna
när du inte tänker använda enheten
på flera månader. Lagrade data går
inte förlorade när batterierna tas
bort.
Så här sätter du på/stänger av
Oregon:
1. Tryck på för att sätta på
Oregon.
nedtryckt för att stänga av
2. Håll
Oregon.
Så här justerar du
belysningsnivån:
1. Medan Oregon är på trycker du
snabbt på .
2. Justera ljusstyrkan genom att
trycka på
eller
.
Så här låser eller låser du upp
skärmen:
1. Tryck snabbt på .
Så här söker du efter
GPS-satellitsignaler:
1. Gå utomhus till en öppen plats,
en bit från höga byggnader och
träd.
2. Sätt på Oregon. Det kan ta
några minuter innan den hittar
satellitsignalerna.
Staplarna
på huvudsidan
anger satellitsignalernas styrka. När
staplarna är gröna har satellitsignaler
hittats.
Så här använder du kartan:
1. Tryck på Karta. Din
aktuella position visas
med en platsmarkör .
2. Tryck på
zooma.
eller
för att
3. Tryck på och dra i kartan för att
panorera.
2. Tryck på Lås skärm (eller på Lås
upp skärm).
Oregon-serien – Snabbstartshandbok
Så här visar du kompassen:
Obs! Oregon 200-serien har
endast en GPS-kompass och
inkluderar ingen elektronisk
kompass.
1. Tryck på Kompass.
2. Håll kompassen till Oregon
300- och 400-serierna vågrätt
när du navigerar.
Kalibrera kompassen när du har
förflyttat dig stora avstånd, upplevt
temperaturförändringar eller bytt
batteriet.
Så här kalibrerar du den
elektroniska kompassen:
1. Medan du är utomhus håller
du enheten vågrätt och står en
bit ifrån föremål som påverkar
magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar.
Bäringspekaren pekar mot ditt mål,
oavsett vilken riktning du färdas i.
Om bäringspekaren pekar uppåt på
kompassen, färdas du mot ditt mål.
Om den pekar åt något annat håll
måste du svänga i den riktningen
tills pilen pekar uppåt på kompassen.
3. Tryck på Start och följ
anvisningarna på skärmen.
Oregon-serien – Snabbstartshandbok
2. Tryck på Inställning >
Riktning > Tryck för att
börja kompasskalibrering.
Så här visar du information om
en position på kartan:
1. Tryck på den plats du vill granska.
Så här ändrar du en waypoint:
1. Tryck på Waypointhanterare.
2. Tryck på informationsknappen
längst upp på skärmen.
3. Tryck på attributet.
Så här markerar du din aktuella
plats som en waypoint:
1. Tryck på Markera waypoint.
2. Tryck på Spara och ändra.
3. Klicka på ett attribut du vill ändra.
4. Gör ändringen genom att
trycka på bokstäver, siffror
eller symboler.
5. Tryck på
(utom när du ändrar
en symbol). Ändra andra attribut
om det behövs.
6. Tryck på
för att ta bort
ändringarna.
Oregon-serien – Snabbstartshandbok
2. Tryck på vald waypoint.
4. Gör ändringen genom att
trycka på bokstäver, siffror
eller symboler.
5. Tryck på
(utom när du ändrar
en symbol). Ändra andra attribut
om det behövs.
6. Tryck på
för att ta bort
ändringarna.
Så här tar du bort en waypoint:
1. Tryck på Waypointhanterare.
2. Tryck på den waypoint som du vill
ta bort.
3. Tryck på Ta bort waypoint.
Så här flyttar du en waypoint till
din aktuella plats:
1. Tryck på Waypointhanterare.
2. Tryck på den waypoint vars
position du vill ställa om.
6. Använd kompassen till att
navigera till din destination.
Så här navigerar du till en punkt
på kartan:
1. Tryck på Karta.
3. Tryck på Återställ position här.
2. Tryck på punkten på kartan.
Så här navigerar du till en punkt
med hjälp av Vart?:
3. Tryck på informationsknappen
längst upp på skärmen.
Från sidan Vart? kan du navigera
till dina sparade waypoints, ange
koordinater, hitta intressanta platser
med mera.
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på en kategori.
4. Tryck på Kör >
> Kompass.
5. Använd kompassen till att
navigera till din destination.
Om du vill avbryta navigeringen
trycker du på Vart? > Avbryt
navigering.
3. Tryck på den plats du vill navigera
till nu.
4. Tryck på Kör. En färgad linje
anger din kurs.
5. Tryck på
> Kompass.
Oregon-serien – Snabbstartshandbok
Så här skapar och navigerar du
längs en ny rutt:
1. Tryck på Ruttplanerare >
<Skapa rutt> > <Välj första
position> för att välja en
startpunkt.
Så här spelar du in dina spår:
1. Tryck på Inställning > Spår >
Spårlogg.
2. Tryck på en kategori.
Om du väljer Spela in, visa på
karta, visas en linje på kartan
som anger ditt spår.
3. Tryck på det första objektet
i rutten.
4. Tryck på Använd > <Välj nästa
position>.
5. Upprepa tills rutten är klar.
6. Tryck på
för att spara rutten.
7. Tryck på
> Vart? > Rutter för
att navigera längs rutten.
Oregon-serien – Snabbstartshandbok
2. Tryck på Spela inte in; Spela in,
visa inte; eller Spela in, visa på
karta.
Så här rensar du det aktuella
spåret:
Tryck på Inställning > Återställ >
Rensa aktuellt spår > Ja.
Mer dokumentation och information
finns på www.garmin.com.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive
kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter
finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
April 2009
Artikelnummer 190-01070-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising