Garmin | Oregon® 400c | User manual | Garmin Oregon® 400c Brukerveiledning

Garmin Oregon® 400c Brukerveiledning
-
OREGON serien
®
200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t
brukerveiledning
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire
SO40 9LR STORBRITANNIA
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten
at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste
ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for
visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik
elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og
forutsatt at uautorisert kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner av
den er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre
eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å
finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Oregon® og BlueChart® g2 er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som
er registrert i USA og andre land. Colorado™ og myGarmin™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Den fireruters Geocaching-logoen og Wherigo-logoen er registrerte varemerker for Groundspeak
Inc. i USA og andre land. Brukes med tillatelse. Bruken av data fra geocaching.com er underlagt
bruksvilkårsavtalen til Geocaching.com, som du finner på www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx.
Wherigo-programmet er dekket av patent 6 691 032, og er patentanmeldt i USA og andre land. Windows®
er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® OS er et registrert
varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller datterselskapene.
Oktober 2010
Delenummer 190-01070-38 Rev. B
Trykt i Taiwan
Introduksjon
Introduksjon
Denne brukerveiledningen inneholder
instruksjoner for bruk av følgende
produkter:
•
•
•
•
Oregon® 200
Oregon 300
Oregon 400t, 400c og 400i
Oregon 550 og 550t
Tips og snarveier
•
•
•
•
Trykk på eller for å bla og se
flere alternativer.
for å gå til det forrige
Trykk på
skjermbildet.
for å gå tilbake til
Trykk på
hovedmenyen.
eller
på kartsiden
Trykk på
for zoome inn eller ut.
Standarder for
brukerveiledningen
Når du blir bedt om å “trykke” på noe,
bruker du fingeren til å trykke på det
elementet på skjermen.
De små pilene (>) som brukes i teksten,
angir at du må trykke på flere elementer
etter hverandre. Hvis du for eksempel
ser “Trykk på Hvor skal du? > Spor”,
trykker du på Hvor skal du?- knappen
på skjermen, og deretter trykker du på
Spor.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe
deg. Registrer deg på Internett i
dag. Gå til webområdet vårt på
http://my.garmin.com. Oppbevar
den originale kvitteringen, eller
en kopi av den, på et trygt sted.
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Brukerveiledning for Oregon-serien
i
Introduksjon
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis
det er noe du lurer på når du bruker
Oregon-enheten. I USA: Gå til
www.garmin.com/support, eller
kontakt Garmin USA på telefon
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
Valgfritt tilbehør
Du finner en fullstendig oversikt over
tilgjengelig tilbehør og kart på Garmins
webområde http://buy.garmin.com.
I Storbritannia tar du kontakt med
Garmin (Europa) Ltd. på telefon
0808 2380000.
I Europa går du til www.garmin.com
/support og klikker på Contact Support
(Kontakt support) for innenlandsk
supportinformasjon. Ellers kan du ta
kontakt med Garmin (Europa) Ltd.
på telefon +44 (0) 870 8501241.
Du finner serienummeret til
Oregon-enheten i batterirommet.
Følg instruksjonene på side 2 for
å ta ut batteriene.
ii
Brukerveiledning for Oregon-serien
Introduksjon
Funksjoner for Oregon-serien
Funksjoner
200
300
400t
400c
400i
550
550t
Inland Lakeskartlegging for USA
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Ja
Valgfritt
Valgfritt
BlueChart-kartlegging
for USA, Storbritannia
og Australia
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Ja
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Topografi for USA,
Europa, Australia eller
Canada
Valgfritt
Valgfritt
Ja
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Ja
Høydemåler
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Lyd
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Trådløs
kommunikasjon
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
RS-232/NMEA seriell
kommunikasjon
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Alarmklokke
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Kompass med tre
akser
Kompass med to
akser
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja
Nei
Kamera
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
USB med høy
hastighet
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Brukerveiledning for Oregon-serien
iii
Innholdsfortegnelse
Introduksjon.............................i
Tips og snarveier............................ i
Standarder for
brukerveiledningen...................... i
Produktregistrering......................... i
Kontakt Garmin..............................ii
Valgfritt tilbehør...............................ii
Funksjoner for Oregon-serien.......iii
Ta vare på Oregon-enheten..........vi
Komme i gang.........................1
Batteriinformasjon......................... 2
Slå Oregon-enheten av
og på........................................... 2
Justere bakgrunnsbelysningsnivået.................................. 3
Innhente GPS-satellittsignaler....... 3
Låse skjermen............................... 3
Grunnleggende navigering....4
Tilgang til programmer fra
hovedmenyen............................. 4
Opprette veipunkter....................... 4
iv
Navigere til et
bestemmelsessted...................... 5
Stoppe navigering......................... 7
Bruke kartet .................................. 7
Bruke kompasset........................... 9
Retnings- og kurspeker............... 11
Styre veipunkter,
ruter og spor.........................13
Endre veipunkter......................... 13
Opprette ruter.............................. 14
Vise lagrede ruter........................ 14
Redigere og slette ruter............... 14
Vise aktiv rute.............................. 15
Styre spor.................................... 15
Ekstra verktøy.......................17
Høydeplott................................... 17
Dele informasjon trådløst............ 18
Bruke kameraet........................... 19
Vise bilder.................................... 20
Beregne størrelsen på
et område.................................. 20
Andre verktøy.............................. 21
Brukerveiledning for Oregon-serien
Overvåke satellittmottak.............. 21
Tripcomputer............................... 22
GPS-spill...............................23
Geocacher................................... 23
Wherigo™ .................................... 23
Tilpasse
Oregon-enheten....................24
Endre profilen.............................. 24
Stille inn profiler........................... 24
Bruke systemoppsett................... 25
Tilpasse visningen....................... 26
Kartoppsett.................................. 26
Sporoppsett................................. 27
Tilpasse hovedmenyen................ 28
Oppsett av ruting......................... 28
Endre kamerainnstillingene......... 29
Endre maritime innstillinger......... 29
Endre tidsinnstillinger.................. 30
Endre måleenheter...................... 30
Posisjonsformat........................... 30
Endre kompasset........................ 30
Oppsett for høydemåler............... 31
Pare Oregon-enheten.................. 33
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tilbakestille.................................. 34
Vise informasjon om Oregonenheten..................................... 34
Tillegg....................................35
Spesifikasjoner............................ 35
Bruke demomodus...................... 36
Koble Oregon-enheten til en
datamaskin............................... 37
Sette inn et microSD™-kort.......... 37
Overføre filer til datamaskinen.... 38
Laste inn og slette filer................ 39
Optimalisere batterienes
levetid....................................... 39
Gjenopprette
fabrikkinnstillingene.................. 40
Feste karabineren....................... 41
Kalibrere berøringsskjermen....... 41
Programvarelisensavtale............. 42
Samsvarserklæring..................... 42
Stikkords-register.................43
v
Ta vare på Oregon-enheten
Rengjøre bærevesken
Bruk en klut som er fuktet med et
mildt såpevann, og tørk av. Unngå
rengjøringsmidler som kan skade
plastdelene.
Rengjøre kameralinsen
Rengjør linsen bare når det er
nødvendig. Bruk en myk linseklut.
Påfør linserengjøringsvæske på kluten,
og tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Rengjøre skjermen
Bruk en myk, ren og lofri klut. Bruk
vann, isopropylalkohol eller brillerens.
Påfør væsken på kluten, og tørk forsiktig
av skjermen med kluten.
vi
Brukerveiledning for Oregon-serien
Komme i gang
Komme i gang
Av/på-knapp
Batterideksel
Berøringsskjerm
Monteringsflate
Sperre
mini-USB-kontakt
(under gummihette)
Brukerveiledning for Oregon-serien
1
Komme i gang
Batteriinformasjon
Oregon-enhetene drives av to
AA-batterier. Bruk alkaliske batterier,
NiMH-batterier eller litiumbatterier.
Det beste resultatet får du ved å bruke
forhåndsladede NiMH-batterier eller
litiumbatterier. Du bør ikke bruke
vanlige alkaliske batterier for
Oregon 550-enheter når du bruker
kamerafunksjonen.
Slik installerer du batterier:
1. Løft sperren og ta av batteridekselet.
Batterideksel
Sperre
Slik velger du batteritype:
1. Trykk på Oppsett > System >
Batteritype.
2. Trykk på Alkalisk, Litium, Oppladbart
NiMH eller Forhåndsladet NiMH.
Langvarig lagring
Ta ut batteriene når du ikke har tenkt å
bruke Oregon-enheten på noen måneder.
Lagrede data går ikke tapt selv om du tar
ut batteriene.
Slå Oregon-enheten av
og på
1. Du slår på Oregon-enheten ved å
trykke på .
2. Du slår av Oregon-enheten ved å
trykke på og holde nede .
2. Sett inn batteriene riktig vei.
3. Sett på batteridekslet og skyv ned
sperren.
2
Brukerveiledning for Oregon-serien
Komme i gang
Justere bakgrunnsbelysningsnivået
1. Når Oregon-enheten er på, trykker du
på og slipper den raskt.
Innhente GPSsatellittsignaler
Før Oregon-enheten kan finne din
gjeldende posisjon og opprette en
rute, må du hente inn GPS-signaler.
1. Finn et åpent område utendørs der
det ikke er høye bygninger og trær i
nærheten.
2. Slå på Oregon-enheten. Det
kan ta noen minutter å hente
inn satellittsignaler.
Linjene
på hovedmenyen angir
satellittsignalstyrken. Når linjene er
grønne, har Oregon-enheten innhentet
satellittsignaler.
2. Trykk på
lysstyrken.
eller
for å justere
Se side 26 for å endre tidsavbrudd for
bakgrunnsbelysning.
Låse skjermen
Lås skjermen for å forhindre at du
trykker på knapper utilsiktet.
1. Trykk på
og slipp den raskt.
2. Trykk på Lås skjerm (eller Lås opp
skjerm).
Brukerveiledning for Oregon-serien
3
Grunnleggende navigering
Grunnleggende
navigering
Tilgang til programmer fra
hovedmenyen
Du kan få tilgang til alle Oregonprogrammene fra hovedmenyen.
Opprette veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du
registrerer og lagrer i Oregon-enheten.
Slik merker du gjeldende posisjon
som et veipunkt:
1. Trykk på Marker veipunkt.
2. Trykk på Lagre og redigere.
3. Trykk på et element fra listen for å
endre.
•
Trykk på bokstavene, tallene eller
symbolene for å gjøre endringene.
•
Trykk på
(bortsett fra når du
endrer et symbol). Endre andre
attributter om nødvendig.
•
Trykk på
for å forkaste
endringene.
Hvis du vil redigere eller slette et
veipunkt, kan du se side 13.
Hovedmeny
Trykk på
eller
til flere programmer.
4
for å få tilgang
Brukerveiledning for Oregon-serien
Grunnleggende navigering
Navigere til et
bestemmelsessted
Du kan bruke Hvor skal du? eller velge
et punkt på kartet for å navigere til et
bestemmelsessted med Oregon-enheten.
merk: Det er ikke sikkert at du
ser alle alternativene som er oppført
nedenfor. Det er avhengig av enheten.
Se side (side iii) for å vise en liste med
tilgjengelige funksjoner på enheten.
Slik navigerer du til et
bestemmelsessted med
Hvor skal du?:
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på ett av følgende elementer:
•
Nylige treff – elementer du nylig
har funnet.
•
Veipunkter – en liste over
veipunkter (side 4).
•
Bilder – en liste over geokodede
bilder (bildene inneholder
posisjonsdata) (side 19).
Brukerveiledning for Oregon-serien
•
Spor – en liste over spor
(side 15).
•
Geocacher – en liste over
nedlastede geocacher (side 23).
•
Ruter – en liste over ruter
(side 14).
•
Alle POIer (punkter av
interesse) – hvis de er støttet
av forhåndslastet eller alternativ
kartlegging, kan forskjellige
punkter av interesse vises.
•
Byer – en liste med de
50 byene som ligger nærmest
den gjeldende posisjonen.
4. Trykk på Kjør. En farget linje angir
ruten.
5. Trykk på
> Kompass.
6. Bruk kompasset til å navigere til
bestemmelsesstedet.
5
Grunnleggende navigering
Slik finner du et bestemmelsessted
ved å stave navnet:
1. Trykk på Hvor skal du? på
hovedmenyen > Alle POIer.
Slik navigerer du til et punkt på
kartet:
1. Trykk på Kart.
2. Trykk på
3. Trykk på informasjonsknappen øverst
på skjermen.
.
3. Trykk på bokstavene for å stave en
del av navnet på bestemmelsesstedet.
4. Trykk på
2. Trykk på et punkt på kartet.
.
5. Trykk på bestemmelsesstedet.
Informasjonsknapp
6. Trykk på Kjør. En farget linje angir
ruten.
7. Trykk på
> Kompass.
8. Bruk kompasset til å navigere til
bestemmelsesstedet som vist på
side 9.
4. Trykk på Kjør >
> Kompass.
5. Bruk kompasset til å navigere til
bestemmelsesstedet som vist på
side 9.
6
Brukerveiledning for Oregon-serien
Grunnleggende navigering
Slik navigerer du til et
bestemmelsessted i nærheten
av et veipunkt eller et nylig treff:
1. Trykk på Hvor skal du?.
5. Trykk på en kategori. Elementene er
oppført etter avstand fra posisjonen
du valgte.
6. Trykk på et bestemmelsessted.
7. Trykk på Kjør. En farget linje angir
ruten.
8. Trykk på
> Kompass.
9. Bruk kompasset til å navigere til
bestemmelsesstedet som vist på
side 9.
Stoppe navigering
Hvis du vil stoppe navigering, trykker du
på Hvor skal du? > Stoppe navigering.
2. Trykk på
.
3. Velg blant følgende alternativer:
•
Et nylig treff
•
Et veipunkt
•
Min gjeldende posisjon
•
Et kartpunkt
4. Trykk på posisjonen du vil søke i
nærheten av.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Bruke kartet
Slik bruker du kartet:
1. Trykk på Kart. Den gjeldende
posisjonen angis av et posisjonsmerke .
2. Trykk på
eller
for å zoome.
3. Trykk på og dra skjermen for å
panorere kartet.
7
Grunnleggende navigering
Zoomområde
Informasjonsknapp
Zoomknapper
Posisjonsmerke
Kartsiden
Slik ser du på detaljert informasjon
om et punkt på kartet:
1. Hvis det er nødvendig, panorerer du til
posisjonen du vil se på.
2. Trykk på posisjonen.
3. Trykk på informasjonsknappen
øverst på skjermen hvis du vil
ha mer informasjon.
Slik viser eller skjuler du datafelter
øverst på skjermen:
1. Trykk på Oppsett > Kart > Vis
datafelter.
2. Trykk på Aldri, Når du navigerer eller
Alltid.
Slik endrer du datafelter på
kartsiden:
1. Trykk på ett av datafeltene på
kartsiden.
2. Trykk på en datatype.
8
Brukerveiledning for Oregon-serien
Grunnleggende navigering
Slik lagrer du et veipunkt på
kartsiden:
1. Trykk på punktet du vil lagre, på
kartsiden.
2. Trykk på informasjonsknappen øverst
på skjermen.
3. Trykk på
for å lagre veipunktet.
Bruke kompasset
Fra kompassiden blir du veiledet til
bestemmelsesstedet med et kompass
og en retningspeker.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Den viser også navigeringsdata, for
eksempel gjeldende hastighet, avstand
til neste punkt på ruten og beregnet
ankomsttid.
Det elektroniske kompasset (Oregon 300,
400t, 400c, 400i, 550 og 550t) fungerer
omtrent som et magnetisk kompass når
du står stille eller går. Hvis du har større
hastighet, for eksempel hvis du kjører
med bil, bruker kompasset GPS-signaler
til å fastslå kjøreretningen. Hvis du vil
slå det elektroniske kompasset av eller
på, kan du se side 31. Hold kompasset
vannrett når du navigerer, for at det skal
være så nøyaktig som mulig.
Merk: Det er ikke nødvendig å
holde kompasset vannrett hvis du
bruker Oregon 550 eller 550t.
Slik åpner du kompassiden:
Trykk på Kompass.
9
Grunnleggende navigering
Kalibrere kompasset
Kalibrer det elektroniske kompasset
(Oregon 300, 400t, 400c, 400i, 550
og 550t) utendørs. Hold alle Oregonenhetene vannrett når du kalibrerer,
unntatt 550 eller 550t. Ikke stå i nærheten
av objekter som påvirker magnetiske
felter, for eksempel biler, bygninger
eller overhengende kraftlinjer.
Kalibrer kompasset når du har reist
lange avstander, etter at du har opplevd
en temperaturforandring på mer enn
11 °C (20 °F), eller etter at du har byttet
batterier.
10
Slik kalibrerer du det elektroniske
kompasset:
1. Trykk på Oppsett > Retning > Trykk
for å starte kompasskalibrering.
ELLER
Fra kompassiden trykker du på og
holder på midten av kompasset.
2. Trykk på Start, og følg instruksjonene
på skjermen.
Det kan hende at meldingen For fort
eller For sakte vises for at du skal justere
dreiehastigheten. Hvis “Kalibrering
mislyktes” vises, trykker du på OK
og gjentar prosessen.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Grunnleggende navigering
Retnings- og kurspeker
Oregon-enheten kan enten bruke en
retnings- eller kurspeker på kompasset.
Retningspekeren angir retningen til
bestemmelsesstedet, og kurspekeren
angir forholdet til en kurslinje som fører
til bestemmelsesstedet. Hvis du vil velge
en retnings- eller kurspeker, kan du se
side 31.
Retningspekeren peker mot
bestemmelsesstedet uansett hvilken
retning du beveger deg i. Hvis
retningspekeren peker mot toppen av
kompasset, beveger du deg direkte mot
bestemmelsessted. Hvis den peker i en
annen retning, snur du deg mot denne
retningen til pilen peker mot toppen av
kompasset.
Retningen du
beveger deg i
Skala
Retningen du
beveger deg i
Retning til
bestemmelsesstedet
Kurslinje til
bestemmelsesstedet
Kursavviksindikator
Retning til
bestemmelsessted
Kurspeker
Retningspeker
Brukerveiledning for Oregon-serien
11
Grunnleggende navigering
Kurspekeren angir når du går feil
(høyre eller venstre), i henhold til
skalaen som vises på kompassringen.
Skalaen viser til avstanden mellom
prikkene på kursavviksindikatoren.
Kurslinjen til bestemmelsesstedet er
basert på det opprinnelige startpunktet.
Gå tilbake til “kurslinjen til
bestemmelsessted” for å kompensere
for avviket og komme på rett kurs. Dette
er spesielt nyttig hvis du navigerer på
vann eller steder der det ikke er noen
store hindre i banen. Det hjelper deg også
med å unngå farer på ruten, for eksempel
grunner eller skjær.
Slik endrer du datafelter på
kompassiden:
1. Trykk på et datafelt på kompassiden.
2. Trykk på en datatype.
12
Brukerveiledning for Oregon-serien
Styre veipunkter, ruter og spor
Styre veipunkter,
ruter og spor
Endre veipunkter
Du kan redigere veipunkter for å
endre navnet, symbolet, kommentaren,
posisjonen, høyden og dybden til
veipunktet. På Oregon 550 eller
Oregon 550t kan du endre bildet.
Du kan også bruke Veipunktstyrer til
å flytte et veipunkt til den gjeldende
posisjonen og slette veipunkter.
Slik redigerer du et veipunkt:
1. Trykk på Veipunktstyrer.
2. Trykk på veipunktet.
3. Trykk på attributtet.
4. Trykk på bokstavene, tallene eller
symbolene for å gjøre endringene.
6. Trykk på
for å forkaste
endringene.
Slik flytter du et veipunkt til den
gjeldende posisjonen:
1. Trykk på Veipunktstyrer.
2. Trykk på det veipunktet du vil flytte.
3. Trykk på Flytt hit.
Slik sletter du et veipunkt:
1. Trykk på Veipunktstyrer.
2. Trykk på veipunktet du vil slette.
3. Trykk på Slett veipunkt.
Hvis du vil slette alle veipunktene,
trykker du på Oppsett > Tilbakestill >
Slett alle veipunkter > Ja.
Merk: Hvis du har valgt et bilde
for et veipunkt på Oregon 550 eller
Oregon 550t og deretter sletter
veipunktet, blir ikke bildet slettet.
5. Trykk på
(bortsett fra når du
endrer et symbol). Endre andre
attributter om nødvendig.
Brukerveiledning for Oregon-serien
13
Styre veipunkter, ruter og spor
Opprette ruter
Du kan opprette og lagre opptil 50 ruter.
Slik oppretter du en ny rute og
navigerer i den:
1. Trykk på Ruteplanlegger > <Opprett
rute> > <Velg første punkt> for å
velge et startpunkt.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på det første elementet i ruten.
4. Trykk på Bruk > <Velg neste punkt>.
5. Gjenta dette til ruten er fullført.
6. Trykk på
for å lagre ruten.
7. Trykk på
> Hvor skal du? >
Ruter for å navigere gjennom ruten.
14
Vise lagrede ruter
Slik viser du en rute på kartet:
1. Trykk på Ruteplanlegger.
2. Trykk på ruten du vil vise > Vis kart.
Redigere og slette ruter
Du kan redigere alle rutene som er lagret.
Slik redigerer du en rute:
1. Trykk på Ruteplanlegger.
2. Trykk på den ruten du vil redigere >
Rediger rute.
3. Trykk på det punktet du vil redigere,
og velg blant følgende alternativer:
•
Se på – viser punktet på kartet.
•
Flytt ned (eller opp) – forandrer
rekkefølgen til punktet på ruten.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Styre veipunkter, ruter og spor
•
•
Sett inn – legger til et ekstra
punkt på ruten. Det ekstra punktet
settes inn før punktet du redigerer.
Fjern – fjerner punktet fra ruten.
Slik reverserer du rekkefølgen til
punktene på en rute:
1. Trykk på Ruteplanlegger.
2. Trykk på ruten du vil reversere >
Reverser rute.
Vise aktiv rute
1. Trykk på Aktiv rute. Punktene til den
gjeldende ruten vises.
2. Trykk på et punkt for å se flere
detaljer.
Styre spor
Et spor er en registrering av banen du
har fulgt.
Slik sletter du en rute:
1. Trykk på Ruteplanlegger.
2. Trykk på den ruten du vil slette >
Slett rute.
Brukerveiledning for Oregon-serien
15
Styre veipunkter, ruter og spor
Slik registrerer du sporene dine:
1. Trykk på Oppsett > Spor > Sporlogg.
•
Lagre del – lar deg velge og lagre
en del av det gjeldende sporet.
2. Trykk på Ikke registrer, Registrering,
Ikke vis eller Registr., vis på kart.
•
Slett gjeldende spor – sletter den
gjeldende ruten.
Hvis du velger Registr., vis på kart,
indikerer en linje på kartsiden sporet
ditt.
Hvis du vil ha mer informasjon om
sporoppsett, kan du se side 27.
Slik lagrer og viser du gjeldende
spor:
Trykk på Sporstyrer > Gjeldende
spor.
16
•
Vis på kart – viser det
gjeldende sporet på kartet.
•
Vis høydeprofil – viser
høydeplottet (side 17) til
det gjeldende sporet.
•
Lagre spor – lagrer den
gjeldende ruten.
Slik sletter du det gjeldende sporet:
Trykk på Oppsett > Tilbakestill >
Slett gjeldende spor > Ja.
Slik åpner du et lagret spor:
1. Trykk på Hvor skal du? > Spor.
2. Trykk på et lagret spor.
Arkiverte eller lastede spor vises på siden
for sporstyrer. Du kan vise sporene på
kartet, vise høydeplott eller navigere
langs sporet.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Ekstra verktøy
Ekstra verktøy
Bruke 3D-visning
Oregon 400t og 550t har 3D-visning.
Andre Oregon-modeller krever DEMdata (Digital Elevation Model), som
finnes i noe topografisk kartografi fra
Garmin. Gå til http://buy.garmin.com
for å vise kompatible kartprodukter.
2. Trykk på
for å øke høydevinkelen,
og trykk på
for å redusere
høydevinkelen.
3. Trykk på
for å panorere 3D-kartet
fremover, og trykk på
for å
panorere 3D-kartet bakover.
4. Trykk på
for å rotere visningen
til venstre, og trykk på for å rotere
visningen til høyre.
Høydeplott
Oregon 300, 400t, 400c, 400i, 550 og
550t kan registrere høydeendringer over
avstand eller tid eller endringer i trykk
(barometrisk eller lokalt trykk) over tid.
Hvis du vil angi hvilke endringer som
skal registreres, kan du se side 32.
1. Trykk på Høydeplott for å åpne siden
for høydeplott.
3D-visning
2. Hvis du vil endre avstands- eller
tidsskalaen, trykker du på
eller
.
1. Trykk på 3D-visning.
Brukerveiledning for Oregon-serien
17
Ekstra verktøy
3. Hvis du vil vise høydedata, trykker
du på et punkt på plottet. Tid, dato og
høyde som er registrert på punktet,
vises.
Datafelter
3. Velg blant alternativene som er
oppført, for å bytte datatypen på
skjermen.
Dele informasjon trådløst
Oregon 300, 400t, 400c og 400i, 550 og
550t kan dele veipunkter, ruter, spor og
geocacher trådløst med en annen trådløs
håndholdt rekreasjonsenhet fra Garmin.
1. Plasser enhetene maksimalt 3 meter
(10 fot) fra hverandre.
2. Trykk på Del trådløst på
hovedmenyen på begge enhetene.
Avstands- eller
tidsskala
Side for høydeplott
Endre datafelter for høydeplott
3. Trykk på Motta på mottakerenheten.
Mottakerenheten indikerer når den er
klar til å motta data.
4. Trykk på Send på senderenheten.
5. Trykk på datakategorien du vil sende,
på senderenheten.
1. Trykk på Høydeplott > ett av
datafeltene.
2. Trykk på en datatype øverst på
skjermen.
18
Brukerveiledning for Oregon-serien
Ekstra verktøy
6. Trykk på elementet du vil sende >
Send på senderenheten.
4. Trykk på + eller - for å justere zoomen
på kameraet.
7. Begge enhetene indikerer at
overføringen er fullført.
5. Du kan fokusere kameraet manuelt
ved å trykke på og hold nede
til
den hvite fokusrammen blir grønn.
8. Trykk på OK på begge enhetene.
Bruke kameraet
Du kan ta bilder med Oregon 550 og
550t. Disse bildene lagrer en posisjon
du kan navigere til.
merk: Bildene lagres og vises
i liggende eller stående retning.
Retningen angis av stillingen til
kameraknappen (vertikal eller
horisontal).
Slik tar du bilde:
1. Trykk på Kamera.
6. Slipp opp
for å ta bildet.
7. Trykk på
for å gå ut av
kameramodus.
Merk: For å fokusere kameraet
automatisk må du trykke på
og slippe den raskt for å fokusere
kameraet automatisk og ta bilde.
Slik sorterer du bildene på siden
Bildeviser:
1. Trykk på Bildeviser.
2. Trykk på
.
3. Velg blant følgende alternativer:
2. Drei enheten horisontalt eller vertikalt
for å endre bilderetningen.
•
Nyeste
•
3. Trykk på
for å aktivere eller
for
å deaktivere modusen for lite lys om
nødvendig.
Nær en posisjon
•
På en bestemt dato
Brukerveiledning for Oregon-serien
19
Ekstra verktøy
Slik viser du posisjonen til et bilde:
1. Trykk på Bildeviser.
2. Trykk på bildet.
3. Trykk på
.
Slik sletter du et bilde:
1. Trykk på Bildeviser.
2. Trykk på bildet.
3. Trykk på
.
Laste opp og laste ned bilder
Logg deg på http://my.garmin.com,
og logg deg på myGarmin-kontoen.
Koble Oregon 550 eller Oregon 550t til
datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen.
Følg instruksjonene på skjermen for å
laste opp eller laste ned bilder
Vise bilder
1. Kopier .jpg-bilder fra datamaskinen
til Oregon-enheten. Du kan laste
dem direkte til Garmin-stasjonen
eller opprette en ny mappe på
Garmin-stasjonen (side 39).
ELLER
Sett inn et microSD-kort med .jpgbilder i microSD-kortsporet (side 37).
2. Trykk på Bildeviser på hovedmenyen.
3. Trykk på
eller
gjennom bildene.
for å bla
Beregne størrelsen på et
område
1. Trykk på Områdeberegning > Start.
2. Gå rundt omkretsen av området du vil
beregne.
3. Trykk på Beregn når du er ferdig.
Oregon-enheten kan vise bilder som
er lagret på Oregon-enheten eller på
etmicroSD™-kort.
20
Brukerveiledning for Oregon-serien
Ekstra verktøy
Andre verktøy
Avhengig av enheten (se side iii) kan du
få tilgang til ekstra verktøy. Velg blant
følgende alternativer på hovedmenyen:
•
Kalender – bruk en kalender.
•
Kalkulator – bruk en kalkulator.
•
Sol og måne – vis tidspunktene
for soloppgang og solnedgang
samt månefasen.
•
Alarmklokke – still inn en alarm
på Oregon-enheten. Du kan også
stille inn Oregon-enheten slik at
den slår seg på på et bestemt
tidspunkt.
•
•
Overvåke satellittmottak
Satellittsiden viser gjeldende posisjon,
GPS-nøyaktighet, gjeldende høyde,
satellittposisjoner og signalstyrke.
Slik åpner du satellittsiden:
Trykk på
nederst på
hovedmenyen.
Satellittposisjoner
Høyde
Jakt og fiske – vis de antatt
beste datoene og tidspunktene
for jakt og fiske for den gjeldende
posisjonen.
Stoppeklokke – bruk en
tidtaker, marker en etappe
og ta etappetider.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Satellittstyrke
Satellittside
21
Ekstra verktøy
De grønne linjene viser GPSsatellittstyrke. Hvite linjer indikerer
at Oregon-enheten fremdeles innhenter
data.
Tripcomputer
Tripcomputeren viser gjeldende
hastighet, gjennomsnittlig hastighet,
maksimal hastighet, tripteller og annen
nyttig statistikk.
Dashbord
Trykk på et felt for å endre det som vises
i dette feltet.
Hvis du vil tilbakestille tripdata,
trykker du på Oppsett > Tilbakestill >
Tilbakestill tripdata > Ja.
Slik endrer du bakgrunnen til
dashbordet:
1. Trykk på dashbordet øverst på
skjermen.
2. Trykk på Standard, Bil eller
Geocaching.
Tripcomputer
22
Brukerveiledning for Oregon-serien
GPS-spill
GPS-spill
Geocacher
Geocaching er en variant av skattejakt
der geocachere leter etter skjulte skatter
ved hjelp av GPS-koordinater som er
lagt ut på Internett av dem som gjemmer
geocachen.
Geocache-steder kan lastes ned fra
www.geocaching.com. Webområdet
støtter overføringen av geocache-steder
til Oregon-enheten. Etter at du har
registrert og installert Garmin Communicator Plugin fra www.garmin.com
/products/communicator, kan du laste ned
geocacher direkte til Oregon-enheten.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Slik navigerer du til en geocache
med Geocacher:
1. Trykk på Geocacher > Finn en
geocache.
2. Trykk på en geocache-posisjon.
3. Trykk på Kjør. En farget linje angir
ruten.
4. Trykk på
> Kompass.
5. Bruk kompasset til å navigere til
bestemmelsesstedet som vist på
side 9.
Hvis du vil ha mer informasjon
om geocaching, kan du gå til
www.geocaching.com.
Wherigo™
Wherigo (uttales “where I go”) er et
verktøy for å lage og spille GPS-aktiverte
eventyr i den virkelige verden. Bruk
Oregon-enheten til å vise veien til en
fysisk posisjon der du kan samhandle
med virtuelle elementer og figurer.
Du finner mer informasjon på
www.wherigo.com.
23
Tilpasse Oregon-enheten
Tilpasse
Oregon-enheten
Endre profilen
Profiler er en samling innstillinger som
gjør at du kan optimalisere Oregonenheten fra én type bruk til en annen,
som å gå fra fritidsbruk til bruk i bil.
Slik endrer du navnet på en profil:
1. Trykk på Oppsett > Profiler.
2. Trykk på en profil > Rediger navn.
3. Trykk på bokstavene, tallene eller
symbolene for å gjøre endringene.
4. Trykk på
.
Slik endrer du rekkefølgen til
profilene:
1. Trykk på Oppsett > Profiler.
Når du er i en profil og endrer innstillinger som datafelter, måleenheter
eller posisjonsinnstillinger, lagres de
automatisk som en del av den gjeldende
profilen.
2. Trykk på profilen du vil flytte.
Stille inn profiler
1. Trykk på Oppsett > Profiler.
Slik endrer du en profil
1. Trykk på Profilendring på
hovedmenyen. Den gjeldende
profilen vises på skjermen.
3. Trykk på Flytt opp eller Flytt ned.
Slik sletter du en profil:
Det er ikke mulig å slette den gjeldende
profilen.
2. Trykk på en profil > Slett.
2. Trykk den profilen du vil bruke.
24
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tilpasse Oregon-enheten
Slik legger du til en ny profil:
Trykk på Oppsett > Profiler > <Legg
til profil>. Denne profilen er en kopi
av den gjeldende profilen. Den nye
profilen blir din gjeldende profil.
Toner – slå lyden På eller Av.
Grensesnitt – angi det serielle
grensesnittet til Oregon-enheten:
•
Bruke systemoppsett
Trykk på Oppsett > System.
GPS – velg Normal, WAAS (Wide
Area Augmentation System) eller
Demomodus (GPS av). Du finner
mer informasjon om WAAS på
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Språk – velg tekstspråket på Oregonenheten. Selv om du endrer tekstspråket,
endres ikke språket i brukerangitte data
eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Batteritype – velg batteritypen du
bruker.
Brukerveiledning for Oregon-serien
•
•
•
•
Garmin Spanner – lar deg bruke
USB-porten på Oregon-enheten med
de fleste NMEA 0183-kompatible
kartprogrammer ved å opprette en
virtuell seriell port.
Garmin-serienummer – Garmins
eget format som brukes til å angi
PVT-protokolldata.
NMEA inn/ut – sørger for standard
NMEA 0183-utdata og -inndata.
Tekst ut – gir utdata i vanlig
ASCII-tekst for posisjons- og
hastighetsinformasjon.
RTCM – motta differensialkorrigeringer fra et RTCM-merke.
25
Tilpasse Oregon-enheten
Tilpasse visningen
Trykk på Oppsett > Visning.
Bakgr.belysn., tidsavb. – velg hvor
lenge bakgrunnsbelysningen skal være
på etter at du har trykket på skjermen.
Bakgrunn – velg en skjermbakgrunn.
Avhengig av enheten kan du velge
mellom forhåndslastede bilder, laste
dine egne bilder eller klippe ut et bilde
som skal brukes.
Kartoppsett
Trykk på Oppsett > Kart på
hovedmenyen.
Orientering – velg hvordan kartet vises
på siden. Nord opp viser alltid nord
øverst på siden. Spor opp viser den
gjeldende reiseretningen mot toppen av
siden. Bilmodus viser et bilperspektiv
med informasjon om neste sving, som
skal brukes mens du kjører.
Slik tar du skjermdumper:
1. Trykk på Oppsett > Visning
> Skjermlagring > På på
hovedmenyen.
2. Gå til skjermen du vil lagre en
skjermdump av.
3. Trykk på
og slipp den raskt.
4. Koble Oregon-enheten til
datamaskinen med den
medfølgende USB-kabelen
(side 37). Punktgrafikkfilen
lagres i mappen Garmin\scrn
på Oregon-stasjonen.
26
Bilmodus
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tilpasse Oregon-enheten
Autozoom – velger automatisk
et passende zoomnivå for optimal
bruk på kartet. Når Av er valgt,
må du zoome inn eller ut manuelt.
Sporoppsett
Vis datafelter – skjul eller vis
datafelter på kartsiden.
Sporlogg – slå registrering av spor på
eller av.
Avansert kartoppsett – angi
zoomnivåer, tekststørrelse og
detaljnivået for kartet.
Registreringsmetode – velg en
metode for registrering av spor.
Trykk på Avstand, Tid eller Auto.
Hvis registreringsmetoden er tid eller
avstand, angir du det bestemte tids- eller
avstandsintervallet. Trykk på Auto for
å registrere sporene med varierende
frekvens for å lage en optimal visning
av sporene.
Zoomenivåer – velg zoomnivået for
kartelementer.
• Tekststørrelse – velg tekststørrelsen
for kartelementer.
• Detalj – velg detaljnivået som vises
på kartet. Det tar lengre tid å tegne
opp kartet igjen når det viser flere
detaljer.
Kartinformasjon – trykk på
avkrysningsruten for å vise et kart.
Dette kan være nyttig hvis flere kart
er lastet på Oregon-enheten.
•
Brukerveiledning for Oregon-serien
Et spor er en registrering av banen du
følger. Trykk på Oppsett > Spor på
hovedmenyen.
Intervall – velg en registreringsfrekvens
for sporlogg. Hvis du registrerer
punktene oftere, blir sporene mer
detaljerte, men sporloggen fylles
raskere.
27
Tilpasse Oregon-enheten
Tilpasse hovedmenyen
•
Slik forandrer du rekkefølgen til
programmer på hovedmenyen:
1. Trykk på Oppsett > Hovedmeny.
Lås på vei – lås gjeldende posisjonsmerke på den nærmeste veien for
å kompensere for variasjoner i
nøyaktigheten til kartposisjonen
(krever kart som kan rutes).
Du kan plassere programmer du
bruker ofte, på den første siden på
hovedmenyen.
2. Trykk på programmet du vil flytte.
3. Trykk på Flytt opp eller Flytt ned.
Oppsett av ruting
Trykk på Oppsett > Ruting.
Veiledningsmetode – velg en
veiledningsmetode for å beregne ruten.
•
•
28
Offroad – beregner direkteruter.
På veien for tid – beregner ruter som
krever minst mulig kjøretid.
På veien for avstand – beregner
ruter som er kortere i avstand.
Beregn ruter for – velg en transportmåte
som optimaliserer ruten.
Offroad-overgang – velg en
forflytningsmåte utenfor veien
for en rute.
•
•
•
Auto – viser automatisk ruten til
neste punkt.
Manuell – lar deg velge det neste
punktet på ruten ved å trykke på
punktet på den aktive rutesiden.
Avstand – sender deg til det neste
punktet på ruten når du befinner deg
innenfor en gitt avstand fra gjeldende
punkt.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tilpasse Oregon-enheten
Oppsett for unngåelse – trykk på
veitypen du vil unngå.
Endre
kamerainnstillingene
Fyrsektorer – slå av eller på sektoren
der et navigeringsfyr vises Hvis du
velger Auto, vil enkelte fyrsektorer
ikke vises når tettheten til fyrsektorer i
området er høyt.
2. Trykk på Bildeoppløsning.
Symboler – velg settet med maritime
navigeringssymboler.
3. Trykk på Høy, Normal eller Lav for å
endre oppløsningen for bildene.
Oppsett av maritime alarmer – slå
maritime alarmer av eller på.
1. Trykk på Oppsett > Kamera.
4. Trykk på Lagre bilder til for å velge
lagringsområdet.
•
Endre maritime
innstillinger
•
Maritime farger – slå maritime farger
av eller på.
•
Loddskudd – slå loddskudd som angir
dybden til posisjonen, av eller på.
•
Trykk på Oppsett > Maritimt.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Ankertrekkingsalarm – still inn
en alarm som varsler når du driver
lenger enn en angitt avstand.
Ute av kurs-alarm – still inn en
alarm som varsler når du er ute av
kurs med en angitt avstand.
Dypt vann – still inn en alarm som
varsler når du kommer til et område
der vannet er for dypt.
Grunt vann – still inn en alarm som
varsler når du kommer til et område
som er for grunt.
29
Tilpasse Oregon-enheten
Endre tidsinnstillinger
Trykk på Oppsett > Tid.
Dybde – velg dybdeenheter i fot, favner
eller meter for maritim bruk.
Tidsformat – velg mellom 12- eller
24-timers klokkeslettformat.
Temperatur – velg om vanntemperaturer
skal vises i Celsius eller Fahrenheit.
Tidssone – still inn tidssonen for
posisjonen din.
Trykk – velg måleenheten for
barometrisk trykk i tommer (hg),
millibar eller hektopascal.
Sommertid – velg Ja for å bruke
Sommmertid, Nei for å ignorere det
eller Automatisk for å slå Sommertid
av og på automatisk.
Endre måleenheter
Trykk på Oppsett > Enheter.
Avstand/hastighet – velg avstands- og
hastighetsenheter.
Høyde (vert. hastighet) – velg enheter
for høyde og vertikal hastighet.
30
Posisjonsformat
Bruk standardinnstillingene med mindre
du bruker et kart som angir et annet
posisjonsformat.
Slik endrer du posisjonsformatet:
Trykk på Oppsett > Posisjonsformat.
Endre kompasset
Trykk på Oppsett > Retning.
Visning – velg retningstypen som vises
på kompasset:
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tilpasse Oregon-enheten
Retningsbokstaver – angir
avlesing av kompassiden med
retningsbokstaver (N, S, Ø, V).
• Numeriske grader – angir avlesing
av kompassiden i grader (0–359°).
• Mils – angir avlesing av
kompassiden i mils (0–1000 mils).
Nordreferanse – velg nordreferansen til
kompasset:
•
•
•
•
•
Sann – angir geografiske nord som
kursreferanse.
Magnetisk – angir den magnetiske
deklinasjonen til posisjonen din
automatisk.
Rutenett – angir rutenett nord som
kursreferanse (0°).
Bruker – lar deg angi den
magnetiske variasjonsverdien.
Gå til linje/peker (avhengig av
enheten) – velg Retning for å vise
retningspekeren som angir retningen
til bestemmelsesstedet. Trykk på
Kurs for å velge kurspekeren, som
angir forholdet til en kurslinje som
fører
til bestemmelsesstedet (side 11).
Kompass – velg Auto for å skifte fra et
elektronisk kompass til et GPS-kompass
når du reiser med større hastighet i en
angitt tidsperiode. Velg Av for å slå av
det elektroniske kompasset og bruke
GPS-kompasset.
•
Kalibrere – kalibrere kompasset
(side 10).
Oppsett for høydemåler
Trykk på Oppsett > Høydemåler.
Autokalibrering – la høydemåleren
kalibrere seg selv hver gang du slår på
Oregon-enheten.
Brukerveiledning for Oregon-serien
31
Tilpasse Oregon-enheten
Barometermodus – velg Variabel
høyde (brukes når du er i bevegelse)
ellerFast høyde (brukes når du står
stille; da fungerer høydemåleren som
et vanlig barometer).
Trykktendenser – velg når trykkdataene
registreres. Trykk på Lagre alltid for
å registrere trykkdata hvert 15. minutt,
også når Oregon-enheten er slått av.
Trykk på Lagre når slått på for å kun
registrere data når Oregon-enheten er
slått på. Dette kan være nyttig når du
ser etter trykkfronter.
Plottype – velg høydeplottypen:
•
•
32
Høyde/tid – registrerer
høydeendringer over tid.
Høyde/avstand – registrerer
høydeendringer over en avstand.
•
•
Barometrisk trykk – registrerer
barometrisk trykk over tid.
Lokalt trykk – registrerer endringer
i lokalt trykk over tid.
Slik kalibrerer du høydemåleren
manuelt:
1. Gå til et sted der du vet høyden eller
det barometriske trykket.
2. Trykk på Oppsett > Høydemåler
> Trykk for å starte
høydemålerkalibrering.
3. Trykk på Ja hvis du vet høyden,
trykk på Nei > Ja hvis du vet det
barometriske trykket.
4. Angi høyden eller det barometriske
trykket, og trykk deretter på
.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tilpasse Oregon-enheten
Pare Oregon-enheten
Oregon-enheten kan brukes sammen med
en valgfri Garmin-hjertefrekvensmonitor
for å vise hjertefrekvensen. Den kan også
brukes sammen med en valgfri Garmin
pedalfrekvenssensor for sykkel for å vise
pedalfrekvensen. Når den er koblet til
riktig Garmin-enhet, oppføres verdiene
for hjertefrekvens og pedalfrekvens
som datafeltalternativer på kartsiden,
kompassiden og tripcomputeren.
Ved paring opprettes det en
forbindelse mellom Oregon-enheten
og trådløse sensorer, for eksempel
en hjertefrekvensmonitor eller en
pedalfrekvenssensor for sykkel. Etter
den første paringen gjenkjenner Oregonenheten automatisk den trådløse sensoren
når den er på eller innenfor rekkevidde.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Slik parer du Oregon-enheten med
en trådløs sensor:
1. Plasser Oregon-enheten maksimalt
3 meter (10 fot) fra den trådløse
sensoren (en hjertefrekvensmonitor
eller en sykkelsensor for hastighet/
pedalfrekvens).
2. Slå på den trådløse sensoren.
3. Trykk på Oppsett > Trening >
Hjertefrekvensmonitor eller Ped.
frekv.sens., sykkel på hovedmenyen.
4. Trykk på Søk etter ny.
5. Meldingen “Tilkoblet” vises.
Merk: Hvis du vil forhindre at
Oregon-enheten kommuniserer
med andre trådløse sensorer,
trykker du på Oppsett > Trening >
Hjertefrekvensmonitor (eller Ped.
frekv.sens., sykkel) > Av.
33
Tilpasse Oregon-enheten
Tilbakestille
1. Trykk på Oppsett > Tilbakestill.
2. Trykk på et element for å tilbakestille
det.
Vise informasjon om
Oregon-enheten
På hovedmenyen trykker du på
Oppsett > Om ... for å vise Oregonprogramvareversjonen, enhetens
ID-nummer, GPS-programvareversjon
og juridisk informasjon.
34
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tillegg
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk
Størrelse:
114 H × 58 B × 36 mm D
(4,5 × 2,3 × 1,4 tommer)
Vekt:
146 g (5,1 oz) uten batterier
191,4 g med batterier
Skjerm:3 tommers (diagonalt)
(76 mm) TFT-fargeskjerm
med 65k farger og
bakgrunnsbelysning
(240 × 400 piksler)
Bæreveske: Robust plast, vanntett i
henhold til IPX7
Temperaturområde: Fra -20 til 70 °C
(fra -4 til 158 °F)*
*Temperaturområdet for Oregon-enheten kan
være for stort for noen batterier. Noen batterier
kan sprekke ved høye temperaturer.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Strøm
Kilde:To AA-batterier
(alkalisk, NiMH, litium
eller forhåndsladet NiMH).
Alkaliske batterier bør ikke
brukes for Oregon 550 og
550t.
Batteriets levetid: opptil 16 timer
Nøyaktighet
GPS:vanligvis < 10 m (33 fot)
95 %*
*I henhold til en nøyaktighetsreduksjon
på 100 m 2DRMS ifølge det amerikanske
forsvarsdepartementets Selective Availability
Program, når det er aktivert.
DGPS:vanligvis fra 3 til 5 m
(fra 10 til 16 fot) 95 %
(WAAS-nøyaktighet i
Nord-Amerika)
Hastighet: 0,1 m/sek (0,328 fot/sek) i
stabil tilstand
35
Tillegg
Grensesnitt:Garmin-produktserie,
USB-masselagringsenhet,
NMEA 0183
Levetid for datalagring:
Uendelig – det kreves ikke
noe minnebatteri
Kartlagring: Internt eller microSD-kort
Høydemåler: N
øyaktighet: ±3 m
(10 fot)*
Oppløsning: 0,3 m (1 fot)
Område: fra -610 til
9144 meter (fra -2000
til 30 000 fot)
Ytelse
Mottaker:WAAS-aktivert med
mer enn 12 kanaler/høy
følsomhet
Innhentingstider: < 1 sekund
(varm start)
< 33 sekunder (kald start)
< 36 sekunder
(automatisk søk)
Oppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerlig
Kompass:Nøyaktighet: ±2 grader
(±5 grader ved ekstremt
nordlige/sørlige
breddegrader)*
Oppløsning: 1 grad
Bruke demomodus
36
*
Forutsetter riktig brukerkalibrering.
I demomodus slås GPS-mottakeren
av for innendørsbruk eller opplæring.
Enheten sporer ikke satellitter i
demomodus.
Forsiktig: Siden GPS-mottakeren
er avslått i demomodus, må du ikke
bruke demomodus når du navigerer.
Linjene for satellittsignalstyrke er bare
simuleringer og sier ikke noe om den
faktiske signalstyrken.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tillegg
Hvis du vil slå på demomodus, trykker
du på Oppsett > System > GPS >
Demomodus.
Koble Oregon-enheten til
en datamaskin
Du kan koble Oregon-enheten til
datamaskinen ved hjelp av den
medfølgende USB-kabelen.
Slik kobler du Oregon-enheten til
datamaskinen:
1. Ta gummihetten av bunnen av
Oregon-enheten.
2. Sett inn den lille kontakten på USBkabelen i USB mini-B-kontakten.
3. Koble den andre enden av kabelen til
en ledig USB-port på datamaskinen.
Sette inn et microSD™-kort
Oregon-enhetens microSD-datakortspor
finnes under AA-batteriene.
Kjøp microSD-minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller kjøp
forhåndslastede kort med detaljerte
kartdata hos en Garmin-forhandler.
I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortene brukes til å lagre filer,
for eksempel bilder, kassetter, geocacher,
ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Gå til http://buy.garmin.com for
kompatible kartprodukter.
Slik setter du inn eller fjerner et
microSD-kort:
1. Løft sperren på baksiden av
Oregon-enheten (side 2), og
fjern batteridekselet og batteriene.
2. Løft opp metalldekselet.
Brukerveiledning for Oregon-serien
37
Tillegg
3. Skyv kortet inn i microSD-kortsporet,
og lukk metalldekselet.
metalldeksel
Overføre filer til
datamaskinen
Når du har koblet enheten til
datamaskinen, kan du kopiere og lime
inn filer fra datamaskinen til enhetens
stasjoner/volumer.
microSDkortspor
1. Søk på datamaskinen for å finne filen.
microSDkort
3. Velg Rediger > Kopier.
2. Velg filen.
4. Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
5. Velg Rediger > Lim inn.
4. Hvis du vil fjerne microSD-kortet,
løfter du metalldekselet og tar ut
kortet fra microSD-kortsporet.
5. Sett på plass batteriene og
batteridekselet.
Før du overfører data mellom et
webområde og Oregon-enheten,
må du installere Garmin
Communicator-plugin-modulen fra
www.garmin.com/products
/communicator.
I tillegg til kart- og datalagring kan
microSD-kortet brukes til å lagre
filer, for eksempel bilder, Wherigokassetter, geocacher, ruter, veipunkter
og egendefinerte POIer.
38
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tillegg
Laste inn og slette filer
Du kan bruke Oregon-enheten som en
USB-masselagringsenhet, og du kan
kjøpe et separat microSD-kort for å få
mer eksternt minne.
Merk: Oregon-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98,
Me eller NT. Den er heller ikke
kompatibel med Mac® OS 10.3
eller tidligere versjoner.
Slik laster du inn en fil på Oregonenheten eller microSD-kortet:
1. Ta av batteridekselet, og sett inn et
microSD-kort (side 37).
2. Koble USB-kabelen til Oregonenheten og datamaskinen.
3. Kopier filen fra datamaskinen.
4. Lim inn filen i Garmin- eller
microSD-kortet/-volumet.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Slik sletter du en fil på Oregonenheten eller microSD-kortet:
1. Åpne Garmin- eller SD-kortstasjonen/
-volumet.
2. Merk filen, og trykk på Delete-tasten
på tastaturet til datamaskinen.
Forsiktig: Når du sletter filer, må
du være forsiktig slik at du ikke sletter
forhåndsprogrammerte kartdata (filer
som slutter med “.img”). De kan ikke
gjenopprettes.
Optimalisere batterienes
levetid
Bruk batterier av høy kvalitet for optimal
ytelse og lengst mulig batterilevetid.
Du får best ytelse med litiumbatterier
og forhåndsladede (bruksklare) NiMHbatterier og oppladbare NiMH-batterier
som er mindre ett år gamle og har en
kapasitet på minst 2550 mAh.
39
Tillegg
Tenk over følgende for å få lengst mulig
batterilevetid:
•
•
•
•
40
Ikke juster bakgrunnsbelysningen
mer enn nødvendig (side 3). Med et
bakgrunnsbelysningsnivå på over
50 % av maksimalt nivå over lengre
tid, vil batterienes levetid reduseres
betraktelig.
Velg kortere tidsavbrudd for
bakgrunnsbelysning (side 26).
Slå av toner når du ikke trenger det
(side 25). Slå av det elektroniske
kompasset når du ikke trenger det
(side 31).
Hvis du har tenkt å bruke Oregonenheten mye i bilen, bør du vurdere
å kjøpe en strømkabel for bil
(http://buy.garmin.com).
Gjenopprette
fabrikkinnstillingene
Du kan gjenopprette Oregon-enheten til
de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
Endringer som du har gjort med Oppsett,
gjenopprettes til standardinnstillingene.
Hvis du vil gjenopprette
fabrikkinnstillingene, trykker
du på Oppsett > Tilbakestill >
Fabrikkinnstillinger > Ja.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tillegg
Feste karabineren
En karabiner med en krok følger med
Oregon-enheter i 300- og 400-serien
og er valgfritt tilbehør for enheter i
200-serien.
1. Plasser karabinkroken i åpningene på
monteringsflaten på Oregon-enheten.
Karabiner
Monteringsflate
Karabinkrok
Du tar av karabinkroken ved å løfte
den nederste delen av kroken og skyve
karabinkroken av monteringsflaten.
Kalibrere
berøringsskjermen
Oregon-skjermen krever vanligvis ikke
kalibrering. Hvis knappene ikke ser ut
til å fungere riktig, følger du imidlertid
prosessen nedenfor.
Slik kalibrer du berøringsskjermen:
1. Slå av enheten, og trykk på og hold
inne av/på-knappen i omtrent
30 sekunder.
2. Følg instruksjonene på skjermen til du
ser en melding om at kalibreringen er
fullført på skjermen.
2. Skyv karabinkroken oppover til den
låses på plass.
Brukerveiledning for Oregon-serien
41
Tillegg
Programvarelisensavtale
ikke skal dekompilere, demontere, endre,
foreta omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter basert på
Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal
eksportere eller reeksportere Programvaren til
et annet land i strid med USAs eksportlover.
Garmin gir deg en begrenset lisens til å
bruke programvaren som følger med denne
enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbar
form gjennom normal bruk av produktet.
Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i
og til Programvaren forblir hos Garmin.
Samsvarserklæring
VED Å BRUKE OREGONENHETEN GODTAR DU AT DU
ER BUNDET AV VILKÅRENE OG
BETINGELSENE I DEN FØLGENDE
PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Du er innforstått med at Programvaren
eies av Garmin og er beskyttet i henhold
til USAs opphavsrettslover og internasjonale
avtaler om opphavsrett. Du er videre
innforstått med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende
Garmin, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet
tilhørende Garmin. Du samtykker i at du
42
Garmin erklærer herved at denne
Oregon-enheten samsvarer med
hovedkravene og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til
Garmins webområde for ditt Garminprodukt: www.garmin.com.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Stikkordsregister
Stikkordsregister
Symboler
3D-visning 23
A
aktiv rute 15
alarmer, maritime 30
autozoom 27
avansert kartoppsett 27
B
bakgrunn
dashbord 22
skjerm 26
bakgrunnsbelysning 3
tidsavbrudd 26
barometermodus 32
batteri 2
optimal
batteritype 39
bilder 19
vise 20
bilmodus 26
C
Communicator
Garmin 23
D
datafelter
endre 8, 12, 18, 27
vise eller skjule 8
dele trådløst 18
demomodus 36
F
fabrikkinnstillinger 40
fast høyde 32
fyrsektorer 29
G
Garmin-serienummer 25
Garmin Spanner 25
geocacher 23
geografisk nord 31
GPS-innstilling 25
grensesnitt 25
Brukerveiledning for Oregon-serien
H
hjertefrekvensmonitor
33, 34
høyde
fast eller variabel 32
høyde/avstand 32
høyde/tid 32
høydemåler
kalibrering 33
oppsett 32
høydeplott 17
tilpasse 32
K
kalibrering
høydemåler 33
kompass 10
kamera 19
karabiner 41
kartinformasjon 7
kartoppsett 26
kartorientering 26
kompass
kalibrering 10
nordreferanse 31
43
Stikkordsregister
kurs 31
L
låse opp skjermen 3
låse på veien 28
låse skjermen 3
loddskudd 29
lokalt trykk 32
M
magnetisk nord 31
maritimt 29
markere veipunkt 4
microSD-kort
bildeviser 20
installere 37
laste inn filer 39
mils 31
N
navigering 5
stoppe 7
NMEA inn/ut 25
nord opp 26
nordreferanse,
kompass 31
44
numeriske grader 31
nylige treff 5
O
offroad 28
offroad-overgang 29
område
beregning 20
oppsett for trening 33
oppsett for unngåelse 29
P
på veien for avstand 28
på veien for tid 28
pedalfrekvenssensor 33
plottype 32
POI 5
posisjonsformat 31
profiler 24
punkter av interesse 5
R
redigere
ruter 14
registrere
Oregon-enheten i
registreringsmetode,
spor 27
retning 31
retningsbokstaver 31
rutenett nord 31
ruter
beregne 28
oppsett 28
redigere 14
vise 15
S
satellittsignaler 3
SD-kort 37
sensorer 34
serienummer ii
serienummer, Garmin 25
sommertid 30
Spanner, Garmin 25
spor
oppsett 27
registrering 27
spor opp 26
språk 25
standardinnstillinger 40
Brukerveiledning for Oregon-serien
Stikkordsregister
stoppeklokke 21
stoppe navigering 7
T
tekststørrelse, kart 27
tekst ut 25
tidsavbrudd,
bakgrunnsbelysning
26
tidssone 30
tilbehør ii
toner 25
tripcomputer 22
trykk
barometrisk 32
lokalt 32
måleenhet 30
trykktendenser 32
W
WAAS 25
Wherigo 23
Z
zoome 27
V
variabel høyde 32
veiledningsmetode 28
veipunkter
opprette 4
Brukerveiledning for Oregon-serien
45
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-01070-38 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising