Garmin | Oregon® 450 | User guide | Garmin Oregon® 450 Anvandarhandbok

Garmin Oregon® 450 Anvandarhandbok
OREGON -serien
®
450, 450t, 550, 550t
Användarhandbok
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870 8501241
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte
utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en
enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt
för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan
elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under
förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt
förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra
sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana
ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, Oregon® och BlueChart® g2 är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. myGarmin™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd.
eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Geocaching 4-box-logotypen och Wherigo-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Groundspeak Inc., i
USA och andra länder. Används med tillstånd. Wherigo-programmet skyddas av patent 6 691 032 och fler patent
är ansökta i USA och andra länder. Windows® är ett registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder. Mac® OS är ett registrerat varumärke som tillhör
Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör
SanDisk eller dess dotterbolag.
Introduktion
Introduktion
 Varning
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen finns viktig
information och produktvarningar.
Den här användarhandboken innehåller
information om följande produkter:
• Oregon® 450 och 450t
• Oregon 550 och 550t
Tips och genvägar
• Tryck på
eller
för att
bläddra och visa fler alternativ.
• Tryck på
för att gå tillbaka till
föregående skärm.
• Tryck på
för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
• Tryck på
eller
på kartsidan
för att zooma in eller zooma ut.
Oregon-serien – Användarhandbok
Konventioner för
handboken
När du uppmanas att ”trycka på”
någonting trycker du på alternativet
med fingret på skärmen.
De små pilarna (>) som används i
texten anger att du måste trycka på
flera objekt efter varandra. Om det till
exempel står ”Tryck på Vart? > Spår”
ska du trycka på knappen Vart? på
skärmen och trycka på Spår.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag! Gå till http://my.garmin
.com. Spara inköpskvittot, i original
eller kopia, på ett säkert ställe.
i
Introduktion
Kontakta Garmin
Om du har några frågor om din
Oregon-enhet kontaktar du Garmins
produktsupport. I USA går du till
www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact
Support för att få lokal support­
information, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per telefon
på +44 (0) 870 8501241.
Om det behövs finns serienumret för
din Oregon-enhet i batterifacket. Ta
bort batterierna enligt beskrivningen
på sidan 2.
ii
Tillbehör
En lista över tillgängliga tillbehör och
kartor finns på Garmins webbplats på
http://buy.garmin.com.
Sköta Oregon-enheten
Rengöra höljet
Använd en trasa fuktad med milt
rengöringsmedel och torka det torrt.
Undvik rengöringsmedel som kan
skada plastkomponenter.
Rengöra skärmen
Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
Använd vatten, isopropylalkohol
eller linsrengöring. Fukta trasan
med vätskan och torka försiktigt
rent skärmen med den.
Rengöra kameralinsen
Rengör endast när det är nödvändigt.
Använd en mjuk linstrasa. Applicera
linsrengöringsvätska på trasan och
torka försiktigt av linsen.
Oregon-serien – Användarhandbok
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Introduktion..............................i
Tips och genvägar.......................... i
Konventioner för handboken.......... i
Produktregistrering......................... i
Kontakta Garmin............................ii
Tillbehör . .......................................ii
Sköta Oregon-enheten...................ii
Komma igång..........................1
Batteriinformation.......................... 2
Sätta på och stänga av Oregonenheten....................................... 2
Justera belysningsnivån................ 3
Söka efter GPS-satellitsignaler..... 3
Låsa skärmen................................ 3
Grundläggande navigering....4
Nå program från huvudmenyn....... 4
Skapa waypoints........................... 4
Navigera till en destination............ 5
Avbryta navigering......................... 7
Använda kartan ............................ 7
Använda kompassen..................... 9
Oregon-serien – Användarhandbok
Bärings- och kurspekare............. 11
Hantera waypoints, rutter och
spår........................................13
Ändra waypoints.......................... 13
Skapa rutter................................. 14
Visa lagrade rutter....................... 14
Ändra och ta bort rutter............... 14
Visa aktiv rutt............................... 15
Hantera spår................................ 15
Ytterligare verktyg................17
Höjdprofil..................................... 17
Trådlös delning av information.... 18
Använda kameran....................... 19
Visa bilder.................................... 20
Beräkna storleken på ett
område...................................... 20
Färddator..................................... 21
Andra verktyg.............................. 21
Hantera satellitmottagning........... 22
GPS-spel...............................23
Geocache.................................... 23
iii
Innehållsförteckning
Wherigo™ .................................... 23
Anpassa Oregon-enheten....24
Ändra profilen.............................. 24
Konfigurera profiler...................... 24
Använda systemkonfiguration..... 25
Anpassa skärmen........................ 26
Kartinställning.............................. 26
Spårkonfiguration........................ 27
Anpassa huvudmenyn................. 28
Ruttinställningar........................... 28
Ändra kamerainställningarna....... 29
Ändra marina inställningar........... 29
Ändra tidsinställningar................. 30
Ändra måttenheter....................... 30
Positionsformat............................ 31
Ändra kompassen....................... 31
Höjdmätarinställningar................. 32
Para ihop Oregon........................ 33
Återställ enheten......................... 34
Visa din Oregon-information........ 34
iv
Bilaga.....................................35
Specifikationer............................. 35
Använda demoläget.................... 36
Ansluta Oregon till en dator......... 37
Installera ett
microSD-kort............................. 37
Överföra filer till datorn................ 38
Läsa in och ta bort filer................ 39
Optimera batteritiden................... 39
Återställa fabriksinställningarna... 40
Montera karbinfästet.................... 41
Kalibrera pekskärmen................. 41
Programlicensavtal . ................... 42
Index......................................43
Oregon-serien – Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Strömknapp
Kameralins
(550 och
550t)
Batterilock
Pekskärm
Monter­
ingsfläns
Spärr
Mini-USB-kontakt
(under väderskyddslock)
Oregon-serien – Användarhandbok
1
Komma igång
Batteriinformation
Oregon drivs av två AA-batterier.
Använd alkaliska, NiMH- eller
litiumbatterier. Använd förladdade
NiMH- eller litiumbatterier för
bästa resultat. Alkaliska batterier
av standardtyp rekommenderas
ej för Oregon 550-enheter vid
användning av kamerafunktionen.
Så här installerar du batterierna:
1. Lyft på spärren och ta bort
batteriluckan.
Batterilock
Spärr
Så här väljer du batterityp:
1. Tryck på Inställning > System >
Batterityp.
2. Tryck på Alkaliska, Litium eller
uppladdningsbara NiMH.
Långtidsförvaring
Ta bort batterierna när du inte tänker
använda Oregon på flera månader.
Lagrade data går inte förlorade när
batterierna tas bort.
Sätta på och stänga av
Oregon-enheten
1. Tryck på
för att sätta på Oregon.
nedtryckt för att stänga av
2. Håll
Oregon.
Väderskyddslock
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och tryck
ned spärren.
2
Oregon-serien – Användarhandbok
Komma igång
Justera belysningsnivån
1. Medan Oregon är på trycker du
snabbt på .
Söka efter GPSsatellitsignaler
Innan Oregon-enheten kan hitta din
aktuella position och navigera längs en
rutt måste du söka efter GPS-signaler.
1. Gå utomhus till en öppen plats, en
bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på Oregon. Det kan ta
några minuter innan den hittar
satellitsignalerna.
Staplarna
på huvudmenyn visar
satellitsignalernas styrka. När staplarna
är gröna har satellitsignaler hittats.
2. Justera ljusstyrkan genom att trycka
eller
.
på
Information om hur du ändrar tidsgrän­
sen för bakgrundsbelysningen finns på
sidan 26.
Oregon-serien – Användarhandbok
Låsa skärmen
Lås skärmen för att förhindra
oavsiktliga nedtryckningar på skärmen.
1. Tryck snabbt på .
2. Tryck på Lås skärm.
3
Grundläggande navigering
Grundläggande
navigering
Nå program från
huvudmenyn
Alla Oregons program kan nås från
huvudmenyn.
Skapa waypoints
Waypoints är platser som du spelar in
och sparar på din Oregon.
Så här markerar du din aktuella
plats som en waypoint:
1. Tryck på Markera waypoint.
2. Tryck på Spara och ändra.
3. Klicka på ett attribut du vill ändra.
4. Gör ändringen genom att trycka på
bokstäver, siffror eller symboler.
(utom när du ändrar
5. Tryck på
en symbol). Ändra andra attribut
om det behövs.
för att ta bort
6. Tryck på
ändringarna.
Information om hur du ändrar eller tar
bort en waypoint finns på sidan 13.
Huvudmenyn
Tryck på
eller
fler program.
4
för att visa
Oregon-serien – Användarhandbok
Grundläggande navigering
Navigera till en
destination
Du kan använda Vart? eller välja en
punkt på kartan för att navigera till en
destination med Oregon.
Så här navigerar du till en
destination med hjälp av Vart?:
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på en kategori.
3. Tryck på något av följande
alternativ:
• Senaste sökningar – objekt
som du sökt efter nyligen.
• Waypoints – en lista över
waypoints (sidan 4).
• Foton – en lista över
geotaggade bilder (sidan 19).
• Spår – en lista över spår
(sidan 15).
• Koordinater – ange
koordinaterna för en plats.
Oregon-serien – Användarhandbok
Alla sevärdheter
(intressepunkter) – om funk­
tionen stöds av de förinlästa
eller tillvalskartorna kan du
visa olika sevärdheter.
• Orter – en lista med
de 50 städer som ligger
närmast din aktuella plats.
• Tidvatten – en lista över de
närmsta tidvattenstationerna.
4. Tryck på Kör. En färgad linje anger
din kurs.
> Kompass.
5. Tryck på
6. Använd kompassen till att navigera
till din destination.
•
5
Grundläggande navigering
Så här söker du efter en
destination genom att stava
namnet:
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Alla sevärdheter.
.
2. Tryck på
3. Tryck på tecken för att stava en del
av destinationens namn.
.
4. Tryck på
5. Tryck på destinationen.
6. Tryck på Kör. En färgad linje anger
din kurs.
> Kompass.
7. Tryck på
8. Använd kompassen till att
navigera till din destination
enligt anvisningarna på sidan 9.
Så här navigerar du till en punkt
på kartan:
1. Tryck på Karta.
2. Klicka på en punkt på kartan.
3. Tryck på informationsknappen
längst upp på skärmen.
Informations­
knapp
> Kompass.
4. Tryck på Kör >
5. Använd kompassen till att
navigera till din destination enligt
anvisningarna på sidan 9.
6
Oregon-serien – Användarhandbok
Grundläggande navigering
Så här navigerar du till en
destination nära en waypoint eller
en plats du nyligen sökt efter:
1. Tryck på Vart?.
5. Tryck på en kategori. Objekten
visas i avståndsordning från den
plats du valde.
6. Tryck på en destination.
7. Tryck på Kör. En färgad linje anger
din kurs.
> Kompass.
8. Tryck på
9. Använd kompassen till att
navigera till din destination
enligt anvisningarna på sidan 9.
Avbryta navigering
Om du vill sluta navigera längs en
rutt trycker du på Vart? > Avbryt
navigering.
2. Tryck på
.
3. Välj bland följande alternativ:
• Nyligen hittad punkt
• En waypoint
• Min position
• En kartpunkt
4. Tryck på den plats du vill söka i
närheten av.
Oregon-serien – Användarhandbok
Använda kartan
Så här använder du kartan:
1. Tryck på Karta. Din
aktuella position visas
med en platsmarkör .
eller
för att zooma.
2. Tryck på
3. Tryck på och dra i kartan för att
panorera.
7
Grundläggande navigering
Zoomintervall
Informations­
knapp
Zoomknappar
Platsmarkör
Kartsidan
Så här visar du detaljerad
information om en position
på kartan:
1. Om nödvändigt panorerar du
platsen som du vill granska.
2. Tryck på platsen.
3. Tryck på informationsknappen
längst upp på skärmen för mer
information.
8
Så här visar eller döljer du datafält
högst upp på skärmen:
1. Tryck på Inställning > Karta >
Datafält.
2. Välj 0, 2, 4 eller Anpassad.
Så här ändrar du datafält på
kartsidan:
1. På kartsidan trycker du på ett av
datafälten.
2. Välj en datatyp.
Oregon-serien – Användarhandbok
Grundläggande navigering
Så här sparar du en waypoint på
kartsidan:
1. På kartsidan trycker du på den
punkt du vill spara.
2. Tryck på informationsknappen
längst upp på skärmen.
Den innehåller också navigationsdata
som aktuell hastighet, avstånd till nästa
punkt på rutten och den beräknade
ankomsttiden.
Den elektroniska kompassen liknar en
magnetisk kompass när du står stilla
eller går. Om du håller högre hastighet,
t.ex. åker i en bil, använder kompassen
GPS-signaler till att fastställa din
riktning. Information om hur du
stänger av den elektroniska kompassen
finns på sidan 31. Håll kompassen
vågrätt när du navigerar för största
noggrannhet.
Så här öppnar du kompassidan:
Tryck på Kompass.
3. Tryck på
för att spara
waypointen.
Använda kompassen
Kompassidan leder dig till din
destination genom att visa en
kompass och en kompasspekare.
Oregon-serien – Användarhandbok
9
Grundläggande navigering
Kalibrera kompassen
Kalibrera den elektroniska kompassen
utomhus. Stå inte nära föremål som
påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus
eller kraftledningar.
Kalibrera kompassen när du har
förflyttat dig stora avstånd, upplevt
temperaturförändringar över 11 °C
(20°F) eller bytt batteriet.
Så här kalibrerar du den
elektroniska kompassen:
1. Tryck på Inställning > Riktning >
Tryck för att börja kompasskali­
brering.
ELLER
På kompassidan, tryck på och håll
ned kompassens mitt.
2. Tryck på Start och följ
anvisningarna på skärmen.
Meddelandet ”För snabbt” eller
”För långsamt” kan visas, som en
uppmaning på att du bör justera din
svänghastighet. Om meddelandet
”Kalibreringen misslyckades” visas
trycker du på OK och upprepar
processen.
10
Oregon-serien – Användarhandbok
Grundläggande navigering
Bärings- och kurspekare
Oregon-enheten kan använda antingen
en bäringspekare eller kurspekare i
kompassen. Bäringspekaren anger
riktningen till ditt mål och kurspekaren
anger förhållandet till en kurslinje som
leder till målet. Information om hur
du väljer en bärings- eller kurspekare
finns på sidan 31.
Bäringspekaren pekar mot ditt mål,
oavsett vilken riktning du färdas i.
Om bäringspekaren pekar uppåt på
kompassen, färdas du mot ditt mål.
Om den pekar åt något annat håll
måste du svänga i den riktningen tills
pilen pekar uppåt på kompassen.
Din aktuella
färdriktning
Skala
Bäring mot
destination
Din aktuella
färdriktning
Bäring till
mål
Kursavvikel­
seindikator
Kurspekare
Kurslinje till mål
Bäringspekare
Oregon-serien – Användarhandbok
11
Grundläggande navigering
Kurspekaren ger en indikering
på avdrift (åt höger eller vänster)
enligt skalan som visas i kanten av
kompassringen. Skalan betecknar
avståndet mellan punkterna på
kursavvikelseindikatorn. Kurslinjen
till ditt mål baseras på din ursprungliga
startpunkt.
Så här ändrar du datafält på
kompassidan:
1. På kompassidan trycker du på ett
datafält.
2. Tryck på en datatyp.
Flytta tillbaka till ”kurslinjen till
målet” för att kompensera för
avvikelse och hamna på kurs igen.
Den här funktionen är mest användbar
när du navigerar på vatten eller där
det inte finns några stora hinder på din
väg. Funktionen hjälper dig även att
undvika faror vid sidan av kursen, t.ex.
grund eller undervattensstenar.
12
Oregon-serien – Användarhandbok
Hantera waypoints, rutter och spår
Hantera waypoints,
rutter och spår
Ändra waypoints
Du kan ändra waypoints om du vill
ändra namn, symbol, kommentar,
höjd eller djup för en waypoint.
Du kan ändra bilden på Oregon
550 eller 550t. Du kan också använda
waypointhanteraren till att flytta en
waypoint till din aktuella plats och
till att ta bort waypoints.
Så här ändrar du en waypoint:
1. Tryck på Waypointhanterare.
2. Tryck på vald waypoint.
3. Tryck på attributet.
4. Gör ändringen genom att trycka på
bokstäver, siffror eller symboler.
(utom när du ändrar
5. Tryck på
en symbol). Ändra andra attribut
om det behövs.
för att ta bort
6. Tryck på
ändringarna.
Så här flyttar du en waypoint till
din aktuella plats:
1. Tryck på Waypointhanterare.
2. Tryck på den waypoint vars position
du vill ställa om.
3. Tryck på Återställ position här.
Så här tar du bort en waypoint:
1. Tryck på Waypointhanterare.
2. Tryck på den waypoint som du vill
ta bort.
3. Tryck på Ta bort waypoint.
Om du vill ta bort alla waypoints
trycker du på Inställning > Nollställ >
Ta bort alla waypoints > Ja.
Obs! Om du har valt en waypointbild
för Oregon 550 eller 550t och sedan tar
Oregon-serien – Användarhandbok
13
Hantera waypoints, rutter och spår
bort denna waypoint kommer bilden
inte att tas bort.
Skapa rutter
Du kan skapa och spara upp till
50 rutter.
Så här skapar och navigerar du
längs en ny rutt:
1. Tryck på Ruttplanerare > <Skapa
rutt> > <Välj första position> för
att välja en startpunkt.
2. Tryck på en kategori.
3. Tryck på det första objektet i rutten.
4. Tryck på Använd > <Välj nästa
punkt>.
5. Upprepa tills rutten är klar.
för att spara rutten.
6. Tryck på
> Vart? > Rutter för
7. Tryck på
att navigera längs rutten.
14
Visa lagrade rutter
Så här visar du en rutt på kartan:
1. Tryck på Ruttplanerare.
2. Tryck på den rutt som du vill visa >
Visa kartan.
Ändra och ta bort rutter
Du kan ändra alla lagrade rutter.
Så här ändrar du en rutt:
1. Tryck på Ruttplanerare.
2. Tryck på den rutt som du vill
ändra > Ändra i rutt.
3. Tryck på punkterna du vill ändra
och välj bland följande alternativ:
• Granska – visar punkten på
kartan.
• Flytta nedåt (eller uppåt) –
ändrar ordningen för punkten
på rutten.
Oregon-serien – Användarhandbok
Hantera waypoints, rutter och spår
•
•
Infoga – lägger till en ytterligare
punkt på rutten. Den nya
punkten infogas före den punkt
du ändrar.
Ta bort – tar bort punkten från
rutten.
Så här byter du ordning på
punkterna i en rutt:
1. Tryck på Ruttplanerare.
2. Tryck på den rutt som du vill byta
ordning på > Vänd på rutt.
Så här raderar du en rutt:
1. Tryck på Ruttplanerare.
2. Tryck på den rutt som du vill ta
bort > Ta bort rutt.
Visa aktiv rutt
1. Tryck på Aktiv rutt. Punkterna på
den aktuella rutten visas.
2. Tryck på en rutt för fler detaljer.
Hantera spår
Ett spår är en inspelning av den väg du
färdats.
Så här spelar du in dina spår:
1. Tryck på Inställning > Spår >
Spårlogg.
2. Tryck på Spela ej in; Spela in, visa
inte eller Spela in, visa på karta.
Om du väljer Spela in, visa på
karta, visas en linje på kartan som
anger ditt spår.
Mer information om spårkonfiguration
finns på sidan 27.
Oregon-serien – Användarhandbok
15
Hantera waypoints, rutter och spår
Så här sparar och visar du ditt
aktuella spår:
Tryck på Spårhanterare > Aktuellt
spår.
• Visa kartan – visar ditt aktuella
spår på kartan.
• Höjdprofil – visar höjdprofilen
(sidan 17) för ditt aktuella spår.
• Spara spår – sparar den
aktuella rutten.
• Spara del – välj en del av det
aktuella spåret att spara.
• Rensa aktuellt spår – rensar
det aktuella spåret.
16
Så här rensar du det aktuella
spåret:
Tryck på Inställning > Nollställ >
Rensa aktuellt spår > Ja.
Så här öppnar du ett sparat spår:
1. Tryck på Vart? > Spår.
2. Tryck på ett sparat spår.
Arkiverade eller inlästa spår visas i
listan på sidan Spårhanterare. Du kan
visa spåren på kartan, visa höjdprofiler
eller navigera längs spåret.
Oregon-serien – Användarhandbok
Ytterligare verktyg
Ytterligare verktyg
Använda 3D-vyn
Oregon 450t och 550t har en 3D-vy.
Övriga Oregon-modeller kräver DHMdata (digital höjdmodell) som kan
finnas i vissa av Garmins topografiska
kartdata. Besök http://buy.garmin.com
för information om kompatibla
kartprodukter.
• Tryck på för att öka höjdvinkeln
eller tryck på för att minska den.
• Tryck på för att panorera
3D-kartan framåt och på
för att panorera den bakåt.
• Tryck på för att rotera vyn åt
vänster och på för att rotera den
åt höger.
Höjdprofil
Oregon-enheten kan registrera
höjdändringar över avstånd eller
tid eller tryckförändringar
(barometriskt eller omgivningens)
över tiden. Information om hur
du ställer in vilka ändringar som
registreras finns på sidan 32.
3D-vy
• Tryck på 3D-vy.
Oregon-serien – Användarhandbok
• Tryck på Höjdprofil för att öppna
sidan Höjdprofil.
• Om du vill justera avståndet
eller tidsskalan trycker du på
eller .
17
Ytterligare verktyg
• Om du vill visa höjddata trycker
du på en punkt på profilen.
Tiden, datumet och höjden som
registrerats på den punkten visas.
Datafält
Avstånd
eller tidskala
Höjdprofilsidan
Ändra datafälten Höjdprofil
1. Tryck på Höjdprofil > ett av
datafälten.
2. Tryck på en datatyp högst upp på
skärmen.
3. Välj datatyp från listan med
alternativ.
18
Trådlös delning av
information
Oregon-enheten kan dela waypoints,
rutter, spår och geocache-punkter
trådlöst med andra trådlösa enheter
från Garmin.
1. Placera enheterna inom 3 meters
(10 fot) avstånd från varandra.
2. På huvudmenyn på båda enheterna
trycker du på Dela trådlöst.
3. På den mottagande enheten trycker
du på Ta emot. Den mottagande
enheten anger när den är redo att
ta emot data.
4. På den sändande enheten trycker
du på Sänd.
5. På den sändande enheten trycker
du på kategorin för de data som
ska skickas.
6. På den sändande enheten trycker
du på ett objekt att skicka > Sänd.
7. Båda enheterna anger att
överföringen är klar.
8. Tryck på OK på båda enheterna.
Oregon-serien – Användarhandbok
Ytterligare verktyg
Använda kameran
6. Släpp upp
för att ta fotot.
Du kan fotografera med Oregon 550
och 550t. Platsen sparas med fotot.
Du kan navigera till platsen som en
waypoint.
Obs! Tryck snabbt på
och släpp
för automatisk fokusering av kameran.
Obs! Foton sparas och visas antingen
liggande eller stående. Riktningen
anges av kameraknappens position
(vertikal eller horisontell).
Obs! Om du vill visa det senaste fotot
som tagits trycker du på fotoikonen
längst ned på skärmen.
Så här tar du ett foto:
1. Tryck på Kamera.
2. Vrid enheten till horisontellt eller
vertikalt läge för att ändra fotots
riktning.
3. Om nödvändigt trycker du på
för att
för att aktivera eller
avaktivera läget för svagt ljus.
4. Om nödvändigt trycker du på +
eller - för att justera zoomnivån.
5. Fokusera kameran manuellt genom
nedtryckt tills den vita
att hålla
fokusramen blir grön.
Oregon-serien – Användarhandbok
7. Tryck på
för att stänga
kameraläget.
Så här sorterar du bilderna på
sidan Fotovisare:
1. Tryck på Fotovisare.
.
2. Tryck på
3. Välj bland följande alternativ:
• Senast
• Nära en plats
• Ett visst datum
19
Ytterligare verktyg
Så här visar du ett fotos
ursprungsplats:
1. Tryck på Fotovisare.
2. Tryck på bilden.
.
3. Tryck på
Så här tar du bort ett foto:
1. Tryck på Fotovisare.
2. Tryck på bilden.
3. Tryck på .
Överföra och hämta bilder
Gå till http://my.garmin.com och
ditt myGarmin-konto. Anslut din
Oregon 550 eller 550t till datorn med
USB-kabeln. Följ instruktionerna på
skärmen för att överföra eller hämta
bilder.
Visa bilder
På din Oregon kan du visa bilder
som finns lagrade i Oregon eller
på ett microSD™-kort.
20
1. Kopiera .jpg-bilder från datorn till
Oregon-enheten. Du kan överföra
dem direkt till Garmin-enheten eller
skapa en ny mapp på Garminenheten (sidan 39).
ELLER
Sätt i ett microSD-kort med
.jpg-bilder i microSD-kortfacket
(sidan 37).
2. På huvudmenyn trycker du på
Fotovisare.
eller
för att
3. Tryck på
bläddra genom bilderna.
Beräkna storleken på ett
område
1. Tryck på Områdesberäkning >
Start.
2. Gå runt utkanten av det område
som du vill beräkna.
3. Tryck på Räkna när du är klar.
Oregon-serien – Användarhandbok
Ytterligare verktyg
Färddator
Färddatorn visar din aktuella hastighet,
medelhastighet, max.hastighet,
trippmätare och annan användbar
information.
Instrument­
bräda
Så här ändrar du
instrumentbrädans bakgrund:
1. Tryck på
längst ner på
skärmen.
2. Välj lämpligt alternativ.
Så här visar du två stora datafält:
Växla mellan två stora datafält
och standardvyn genom att
.
trycka på
Andra verktyg
Välj från följande alternativ på
huvudmenyn:
Färddator
Tryck på ett fält om du vill ändra det
som visas i det fältet.
Om du vill nollställa trippdata trycker
du på Inställning > Nollställ >
Nollställ trippdata > Ja.
Oregon-serien – Användarhandbok
• Kalender – använd en kalender.
• Miniräknare – använd en
miniräknare.
• Sol och måne – visa tider för
soluppgång och solnedgång samt
månens faser.
• Klocklarm – ställ in larm på
din Oregon. Du kan även ställa
in enheten att sättas på vid en
bestämd tid.
21
Ytterligare verktyg
•
•
•
•
•
Jakt och fiske – visa de bästa
datumen och tiderna för jakt och
fiske på din aktuella plats.
Stoppur – använd en timer,
markera varv och förfluten tid.
Man Overboard – markera en
man överbord-position och börja
navigera. Följ instruktionerna på
skärmen.
Waypoint Averaging – förfina
en waypointposition med flera
exempel för att uppnå den mest
exakta plats som möjligt. Följ
instruktionerna på skärmen. Mer
information finns i Trail Tech på
www.garmin.com.
Sikta och kör – peka enheten
mot ett objekt att låsa i en
riktning och navigera till den.
Följ instruktionerna på skärmen.
Hantera
satellitmottagning
Satellitsidan visar din aktuella plats,
GPS-noggrannheten, din aktuella höjd,
satellitpositioner och signalstyrkan.
Så här visar du satellitsidan:
Tryck på
längst ned på
huvudmenyn.
Satellitposi­
tioner
Höjd
Satellitstyrka
Satellitsida
De gröna staplarna anger styrkan på
mottagningen. Vita staplar anger att
Oregon-enheten fortfarande samlar in
data.
22
Oregon-serien – Användarhandbok
GPS-spel
GPS-spel
Geocache
Geocaching är ett slags skattjakt där
utövarna söker efter dolda skatter
via GPS-koordinater som läggs ut på
Internet av de som gömmer geocachen.
Du kan hämta geocache-platser
från www.garmin.com/geocache.
Webbplatsen stöder överföring av
geocache-platser till din Oregon.
Efter registrering och installering
av insticksprogrammet Garmin
Communicator från www.garmin.com
/products/communicator, kan du hämta
geocache direkt till din Oregon.
Så här navigerar du till en
geochache-punkt med hjälp av
Geocache:
1. Tryck på Geocache > Hitta en
geocache.
2. Tryck på en geocache-plats.
Oregon-serien – Användarhandbok
3. Tryck på Kör. En färgad linje anger
din kurs.
> Kompass.
4. Tryck på
5. Använd kompassen till att
navigera till din destination enligt
anvisningarna på sidan 9.
Mer information om geocaching finns
på www.garmin.com/geocache.
Wherigo™
Wherigo (uttalas ”where I go”) är
en verktygsuppsättning som du kan
använda till att skapa och spela upp
GPS-baserade äventyr i verkliga
livet. Låt din Oregon leda dig till
en fysisk plats där du interagerar
med virtuella föremål och karaktärer.
Mer information finns på
www.wherigo.com.
23
Anpassa Oregon-enheten
Anpassa Oregonenheten
Ändra profilen
Profiler är en samling inställningar
som du använder för att optimera din
Oregon-enhet från en användningstyp
till en annan, t.ex. för att växla från
fritidsläge till fordonsläge.
När du befinner dig i en profil och
ändrar inställningar som datafält,
måttenheter eller positionsinställningar,
sparas de automatiskt som en del av
den aktuella profilen.
Konfigurera profiler
Ändra en profil:
1. På huvudmenyn trycker du på
Profiländring. Aktuell profil anges
på skärmen.
2. Tryck på den profil du vill använda.
24
Så här ändrar du namnet på en
profil:
1. Tryck på Inställning > Profiler.
2. Tryck på en profil > Ändra namn.
3. Gör ändringen genom att trycka på
bokstäver, siffror eller symboler.
.
4. Tryck på
Så här ändrar du ordningen på
profilerna:
1. Tryck på Inställning > Profiler.
2. Klicka på den profil som du vill
flytta.
3. Tryck på Flytta uppåt eller Flytta
nedåt.
Så här tar du bort en profil:
Det går inte att ta bort den aktuella
profilen.
1. Tryck på Inställning > Profiler.
2. Tryck på en profil > Ta bort.
Oregon-serien – Användarhandbok
Anpassa Oregon-enheten
Så här lägger du till en ny profil:
Tryck på Inställning > Profiler >
<Skapa ny profil>. Den här profilen
är en kopia av din aktuella profil.
Den nya profilen blir din aktuella
profil.
Använda
systemkonfiguration
Tryck på Inställning > System.
GPS – välj Normal, WAAS (Wide
Area Augmentation System) eller
Demoläge (GPS avstängt). Om du
vill ha mer information om WAAS
går du till www.garmin.com
/aboutGPS/waas.html.
Språk – ställ in det textspråk som
ska användas på Oregon-enheten.
Att textspråket ändras innebär inte
att språket i data som användaren
lagt in ändras.
Batterityp – välj den typ av batteri
som du använder.
Oregon-serien – Användarhandbok
Ljud – välj På eller Av för ljud.
Gränssnitt – ställ in Oregon-enhetens
seriella gränssnitt:
• Garmin Spanner – med den
här funktionen kan du använda
Oregon-enhetens USB-port med
de flesta NMEA 0183-kompatibla
kartprogram genom att skapa en
virtuell serieport.
• Garmin-serienummer – Garmins
eget format som används för att
tillhandahålla PVT-protokolldata.
• NMEA In/Ut – tillhandahåller
standard NMEA 0183-ut- och
ingångar.
• Text ut – enkel ASCIItextutdata för positionsoch hastighetsinformation.
• RTCM – ta emot diff.
korrigeringar från en
RTCM-radiomottagare.
25
Anpassa Oregon-enheten
Anpassa skärmen
Tryck på Inställning > Skärm.
Tidsgräns för belysning – ange hur
länge belysningen ska vara tänd efter
att du har tryckt på skärmen.
Bakgrund – välj en skärmbakgrund.
Beroende på enhet kan du välja från
förinlästa bilder, läsa in en egen eller
beskära och använda ett foto.
Batterisparläge – stänger av skärmen
efter tidsgränsen för belysning.
Så här tar du skärmbilder:
1. På huvudmenyn trycker du
på Inställning > Skärm >
Skärmavbildning > På.
2. Gå till den skärm som du vill ta en
bild av.
3. Tryck snabbt på .
26
4. Anslut Oregon-enheten till
datorn med hjälp av USB-kabeln
(sidan 37). Bilden sparas
i bitmappformat i mappen
Garmin\scrn på Oregon-enheten.
Kartinställning
På huvudmenyn trycker du på
Inställning > Karta.
Orientering – ange hur kartan visas
på sidan. Norr uppåt visar norr uppåt
på sidan. Kurs upp visar den aktuella
kursen uppåt på sidan. Fordonsläge
visar ett fordonscentrerat perspektiv
med information om nästa sväng som
används vid bilkörning.
Autozoom – väljer automatiskt rätt
zoomnivå för optimal användning.
När Av är valt måste du zooma in
eller ut manuellt.
Oregon-serien – Användarhandbok
Anpassa Oregon-enheten
Datafält – dölj eller visa datafält på
kartsidan.
Avancerade kartinställningar – ställ
in zoomnivåerna, textstorleken och
detaljnivån för kartan.
• Zoomnivåer – välj zoomnivå för
kartobjekt.
• Textstorlek – välj textstorlek för
kartobjekt.
• Detaljer – justera hur mycket
detaljer som ska visas på kartan.
Ju fler detaljer du visar desto
långsammare går det att rita om
kartan.
Kartinformation – välj kryssrutan för
att aktivera eller avaktivera en karta.
Det här kan vara användbart om flera
kartor är inlästa i Oregon-enheten.
Spårkonfiguration
Ett spår av din väg spelas in.
På huvudmenyn trycker du på
Inställning > Spår.
Spårlogg – aktivera eller avaktivera
spårloggen.
Inspelningsläge – välj ett
inspelningsläge för spår. Tryck
på Avstånd, Tid eller Auto. Om
inspelningsmetoden är tid eller
avstånd, anger du tiden eller
avståndsintervallet. Tryck på Auto om
du vill spela in spåren i variabel takt
och skapa en optimal återgivning av
dina spår.
Intervall – välj en inspelningshastighet
för loggmetod. Om du spelar in
punkter oftare skapas ett mer detaljerat
spår men spårloggen fylls snabbare.
Automatisk arkivering – välj en
automatisk arkiveringsmetod för
Oregon-serien – Användarhandbok
27
Anpassa Oregon-enheten
organisering av dina spår. Spår sparas
och rensas automatiskt baserat på
användarinställningarna.
ett annat program som du vill att det
ska byta plats med.
Anpassa huvudmenyn
Tryck på Inställning > Rutter.
Du kan ändra ordning på program på
huvudmenyn.
Så här ändrar du ordning på
program på huvudmenyn:
1. Tryck på Inställning >
Huvudmenyn.
2. Klicka på det program som du vill
flytta.
3. Tryck på ett annat program om du
vill byta plats på dem.
Så här avaktiverar du ett program
och flyttar det till slutet av listan:
1. Tryck på Inställning >
Huvudmenyn.
2. Tryck på programmet.
.
3. Tryck på
Obs! Om du vill aktivera ett program
igen väljer du programmet och väljer
28
Ruttinställningar
Vägledningsmetod – välj
vägledningsmetoden för
beräkning av rutten.
• Terrängkörning – beräknar punkt
till punkt-rutter.
• På väg – tid – beräknar rutter på
vägar som kräver minimal körtid.
• På väg – distans – beräknar rutter
på vägar som har kortare avstånd.
Beräkna rutt för – välj en transport­
metod som optimerar dina rutter för.
Lås på väg – låser den aktuella
platsmarkören till att visa den närmaste
vägen och kompensera för variationer
i kartpositionens noggrannhet (kräver
kartor som tillåter att skapa rutter).
Oregon-serien – Användarhandbok
Anpassa Oregon-enheten
Waypointövergång – välj en
övergångsmetod för ruttdragning
för terrängkörning.
• Auto – skapa rutt automatiskt till
nästa punkt.
• Manuell – välj nästa punkt på
rutten genom att trycka på punkten
på den aktiva ruttsidan.
• Avstånd – leder dig till nästa punkt
på rutten när du befinner dig på
ett visst avstånd från den aktuella
punkten.
Väghinder att undvika – tryck på den
vägtyp som du vill undvika.
Ändra
kamerainställningarna
1. Tryck på Inställning > Kamera.
2. Tryck på Fotoupplösning.
3. Tryck på 1 MP, 2 MP eller
3,2 MP för att ändra dina
bilders upplösning.
Oregon-serien – Användarhandbok
4. Tryck på Spara foton i för att välja
lagringsplats.
Ändra marina
inställningar
Tryck på Inställning > Marint.
Marina färger – aktivera eller
avaktivera marina färger.
Lodade djup – aktivera eller
avaktivera punktlodningar som
anger djupa platser.
Fyrsektorer – aktivera eller avaktivera
den sektor som en fyr visas i. Om du
väljer Auto kan det hända att vissa
sektorer inte visas när det finns många
fyrar i ett område.
Symboler – välj uppsättning av marina
navigeringshjälpsymboler.
29
Anpassa Oregon-enheten
Inställningar för sjövarningar –
aktivera eller avaktivera marina alarm.
• Draggningslarm – ange att ett
alarm ska ljuda när du driver mer
än ett angivet avstånd.
• Ur kurs-larm – ange att ett alarm
ska ljuda när du befinner dig ett
angivet avstånd ur kurs.
• Djupt vatten – ange att ett alarm
ska ljuda när du kommer in på
vatten som är för djupt.
• Grunt vatten – ange att ett alarm
ska ljuda när du kommer in på
vatten som är för grunt.
Ändra tidsinställningar
Tryck på Inställning > Tid.
Tidsformat – välj 12 eller 24 timmars
tidsformat.
Tidszon – ange aktuell tidszon.
30
Sommartid – Välj Ja om du
vill använda sommartid, Nej om
sommartid ska ignoreras eller
Automatiskt om sommartid ska
aktiveras och avaktiveras automatiskt.
Ändra måttenheter
Tryck på Inställning > Enheter.
Avstånd/Fart – välj avstånds- och
fartenheter.
Höjd (vertikal fart) – välj enheter för
höjd och vertikal hastighet.
Djup – välj djupenheter i fot, famnar
eller meter för marin användning.
Temperatur – välj vattentemperatur i
grader Celsius eller grader Fahrenheit.
Tryck – välj enheter för barometriskt
tryck i tum (Hg), millibar eller
hektopascal.
Oregon-serien – Användarhandbok
Anpassa Oregon-enheten
Positionsformat
Använd standardinställningar
såvida du inte använder en karta
eller ett sjökort som anger ett annat
positionsformat.
Så här ändrar du positionsformat:
Tryck på Inställning >
Positionsformat.
Ändra kompassen
Tryck på Inställning > Riktning.
Skärm – välj den typ av riktningsvis­
ning som ska visas på kompassen:
• Riktningsbeteckningar – anger
kompassens riktning i bokstäver
(N, S, O, V).
• Numeriskt gradtal – anger
kompassens riktning i grader
(0°–359°).
• Mils – anger kompassens riktning i
mils (0 mils–1 000 mils).
Oregon-serien – Användarhandbok
Nordlig referens – välj den nordliga
referensen för kompassen:
• Geografiskt – anger geografisk
nord som kursreferens.
• Magnetisk – anger den magnetiska
missvisningen automatiskt för din
plats.
• Rutnät – anger nord i rutnätet som
kursreferens (0º).
• Användare – du kan själv ange
värdet på magnetisk variation.
Gå till-linje/pekare (beroende på
enhet) – välj Bäring för att visa
bäringspekaren, som anger riktningen
till målet. Tryck på Kurs om du vill
välja kurspekaren, som anger ditt
förhållande till en kurslinje som leder
till målet (sidan 11).
Kompass – välj Auto för att växla
från en elektronisk kompass till en
GPS-kompass när du färdas med
snabbare hastighet under en viss tid.
31
Anpassa Oregon-enheten
Välj Av om du vill avaktivera den
elektroniska kompassen och använda
GPS-kompassen.
Kalibrering – kalibrera kompassen
(sidan 10).
Höjdmätarinställningar
Tryck på Inställning > Höjdmätare.
Autokalibrering – låt höjdmätaren
kalibrera sig automatiskt varje gång du
slår på Oregon-enheten.
Barometerläge – välj Varierande
höjd (används när du rör dig) eller
Konstant höjd (används när du är
stilla, vilket gör att höjdmätaren kan
fungera som en standardbarometer).
är avstängd. Tryck på Spara vid
start om du vill spela in data bara när
Oregon-enheten är påslagen. Den här
funktionen är användbar när du söker
efter tryckfronter.
Plottyp – välj typ av höjdprofil:
• Höjd/Tid – spelar in höjdändringar
över en tidsperiod.
• Höjd/Avstånd – spelar in höjdänd­
ringar över ett avstånd.
• Barometertryck – spelar in
lufttrycket över en tidsperiod.
• Lufttryck – spelar in omgivn­
ingens tryckförändringar över
en tidsperiod.
Trycktrend – välj det här alternativet
när tryckdata spelas in. Tryck på Spara
alltid om du vill spela in tryckdata var
15:e minut, även när Oregon-enheten
32
Oregon-serien – Användarhandbok
Anpassa Oregon-enheten
Så här kalibrerar du höjdmätaren
manuellt:
1. Gå till en plats där du känner till
höjden eller lufttrycket.
2. Tryck på Inställning > Höjd­
mätare > Tryck för att börja
höjdmätarkalibrering.
3. Tryck på Ja om du känner till
höjden eller på Nej > Ja om du
känner till lufttrycket.
4. Ange höjden eller lufttrycket och
.
tryck sedan på
Oregon-serien – Användarhandbok
Para ihop Oregon
Oregon-enheten kan användas med
en pulsmätare från Garmin (tillval)
som visar din puls. Den kan även
användas med Garmins taktsensor
för cykel (tillval) som visar i vilken
takt du trampar. När enheten ansluts
till rätt Garmin-enhet visas puls- och
cykeltaktvärdena som datafältalternativ
på kartsidan, kompassidan och
färddatorn.
Ihopparning är anslutningen av
din Oregon-enhet med trådlösa
sensorer, t.ex. en pulsmätare eller en
taktsensor för cykel. Efter den första
ihopparningen identifierar Oregonenheten automatiskt de trådlösa
sensorerna när den sätts på och
är inom räckhåll för Oregon.
33
Anpassa Oregon-enheten
Så här parar du ihop Oregonenheten med en trådlös sensor:
1. Placera Oregon-enheten inom
3 meter (10 fot) från den trådlösa
sensorn (pulsmätare eller hastighet/
taktsensor för cykel).
2. Sätt på den trådlösa sensorn.
3. På huvudmenyn trycker du
på Inställning > Träning >
Pulsmätare eller Cykelns
taktgivare.
4. Tryck på Sök igen.
5. Ett anslutningsmeddelande visas.
Obs! Om du vill förhindra att din
Oregon kommunicerar med trådlösa
sensorer trycker du på Inställning >
Träning > Pulsmätare (eller Cykelns
taktgivare) > Av.
34
Återställ enheten
1. Tryck på Inställning > Nollställ.
2. Tryck på ett alternativ som du vill
nollställa.
Visa din Oregoninformation
På huvudmenyn trycker du på
Inställning > Om för att visa
Oregon-enhetens programvaruversion,
enhets-ID-numret, GPS-program­
varuversionen och juridisk
information.
Oregon-serien – Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Specifikationer
Fysiska
Storlek:B × H × D: 58 × 114 ×
36 mm (2,3 × 4,5 × 1,4 tum)
Vikt: 146 g (5,1 oz.) utan batterier
191,4 g med batterier
Skärm:76 mm diagonalt (3 tum),
bakgrundsbelyst 65K-färgTFT-skärm (240 × 400
bildpunkter)
Hölje: Tålig plast, vatentätt till IPX7
Temperaturområde:
Från -20 °C till 70 °C
(från -4 °F till 158 °F)*
*Temperaturklassningen för Oregon kan
överskrida det användbara området för
vissa batterier. Vissa batterier kan spricka
vid höga temperaturer.
Oregon-serien – Användarhandbok
Ström
Källa: Två AA-batterier
(alkaliska, NiMH,
litium eller förladdade
NiMH) alkaliska
rekommenderas ej för
Oregon 550 och 550t
Batterilivslängd: upp till 16 timmar
Noggrannhet
GPS: < 10 m (33 fot) 95 % typiskt*
*Noggrannheten försämras till 100 m
2DRMS under U.S. programmet ”Selective
Availability Program”, utfärdat av DOD,
när funktionen är aktiverad.
DGPS: från 3 till 5 m
(från 10 till 16 ft.)
95 % typiskt
(WAAS-noggrannhet i
Nordamerika)
Hastighet:0,1 m/s (0,328 ft/sek)
i stadigt läge
35
Bilaga
Gränssnitt:Garmins egna seriella,
USB-masslagringsenhet,
NMEA 0183
Datalagringslivslängd:
Ingen begränsning, inget
minnesbatteri krävs
Kartlagring:Internt eller microSDkort
Prestanda
Mottagare:fler än 12-kanaler,
WAAS-aktiverad/hög
känslighet
Hämtningstider:
< 1 sekund (varm start)
< 33 sekunder (kallstart)
< 36 sekunder
(automatisk
platssökning)
Uppdateringshastighet:
1/sek, kontinuerligt
36
Kompass:Noggrannhet:
± 2 grader (± 5 grader på
extrema nordliga/sydliga
latituder)*
Upplösning: 1 grad
Höjdmätare:Noggrannhet:
± 3 m (± 10 fot)*
Upplösning: 0,3 m (1 fot)
Intervall: -610 till
9 144 m (-2 000 fot
till 30 000 fot)
Måste kalibreras på rätt sätt av användaren.
*
Använda demoläget
I demoläget stängs GPS-mottagaren av
så att du kan använda enheten inomhus
eller träna med den. Enheten spårar
inte satelliter i demoläget.
Oregon-serien – Användarhandbok
Bilaga
Obs!
Försök inte navigera med demoläget
då GPS-mottagaren är avstängd. De
satellitsignalstyrkestaplar som visas är
bara simuleringar och betecknar inte
styrkan hos riktiga satellitsignaler.
Om du vill aktivera demoläget trycker
du på Inställning > System > GPS >
Demoläge.
Ansluta Oregon till en
dator
Du kan ansluta Oregon-enheten till
datorn med hjälp av den medföljande
USB-kabeln.
Så här ansluter du Oregonenheten till datorn:
1. Lyft upp väderskyddskåpan på
Oregon-enhetens undersida.
2. Sätt in den mindre kontakten på
USB-kabeln i mini-USB-kontakten.
Oregon-serien – Användarhandbok
3. Anslut kabelns andra ände till en
USB-port på datorn.
Installera ett
microSD-kort
Oregon-enhetens microSD-kortfack
sitter under AA-batterierna. Du kan
köpa microSD-minneskort från
en elektronikleverantör eller köp
förinstallerade kort med kartdata från
din Garmin-återförsäljare. Vid sidan
av kartor och data kan microSDminneskortet lagra filer som bilder,
kassetter, geocache-punkter, rutter,
waypoints och egna sevärdheter. Besök
http://buy.garmin.com för information
om kompatibla kartprodukter.
Så här installerar eller tar du bort
ett microSD-kort:
1. Lyft på spärren på Oregonenhetens baksida (sidan 2) och ta
bort batteriluckan och batterierna.
37
Bilaga
2. Lyft upp metallkåpan.
3. Tryck in kortet i microSD-kortfacket
och stäng metalluckan.
Metallhölje
microSDkortplats
microSDkort
4. Om du vill ta bort microSD-kortet
lyfter du metalluckan och tar bort
kortet från microSD-kortfacket.
5. Sätt tillbaka batterierna och
batteriluckan.
Vid sidan av kartor och data kan
microSD-kortet lagra filer som bilder,
38
Wherigo-kassetter, geocache-punkter,
rutter, waypoints och egna sevärdheter.
Överföra filer till datorn
När du anslutit enheten till datorn
kan du kopiera och klistra in filer
från datorn till enhetens diskenheter/
volymer.
1.
2.
3.
4.
Bläddra i datorn efter filen.
Välj filen.
Välj Redigera > Kopiera.
Öppna enheten ”Garmin” eller
minneskortenheten/volymen.
5. Välj Redigera > Klistra in.
Innan du överför data till eller från
en webbplats direkt till Oregonenheten installerar du Garmin
Communicator-insticksprogrammet
från www.garmin.com/products
/communicator.
Oregon-serien – Användarhandbok
Bilaga
Läsa in och ta bort filer
Obs!
När du tar bort filer får du inte ta bort
förprogrammerade kartdata (filer
som slutar med ”.img”). De kan inte
återställas.
Du kan använda Oregon som en USBmasslagringsenhet och du kan köpa ett
separat microSD-kort för ytterligare
externt minne.
Obs! Oregon-enheten är inte
kompatibel med Windows® 95, 98, Me
eller NT. Den är heller inte kompatibel
med Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Så här läser du in en fil till Oregonenheten eller microSD-kortet:
1. Ta bort batteriluckan och sätt in ett
microSD-kort (sidan 37).
2. Anslut USB-kabeln till Oregonenheten och datorn.
3. Kopiera filen från datorn.
Oregon-serien – Användarhandbok
4. Klistra in filen i Garmin- eller
microSD-kortet/volymen.
Så här tar du bort en fil från
Oregon-enheten eller microSDkortet:
1. Öppna enheten Garmin eller
SD-kortenheten/volymen.
2. Markera filen och tryck sedan på
Delete på datorns tangentbord.
Optimera batteritiden
Använd batterier av god kvalitet för att
erhålla optimala prestanda och längsta
batteritid. Bästa prestanda fås med
litiumbatterier eller förladdade (färdiga
att använda) NiMH-batterier som är
högst ett år gamla och har en kapacitet
över 2 500 mAh.
39
Bilaga
Tänk på följande för att maximera
batterilivslängden:
• Justera inte belysningen mer
än nödvändigt (sidan 3).
Belysningsnivåer över 50 %
av maxvärdet under längre tid
minskar batteritiden markant.
• Välj en kortare tidsgräns för
belysningen (sidan 26).
• Stäng av ljud om de inte
behövs (sidan 25). Stäng av den
elektroniska kompassen om den
inte behövs (sidan 31).
• Slå på Batterisparläge (sidan 26).
• Om du tänker använda Oregonenheten mycket i bilen kan
du fundera på att köpa en
fordonsströmkabel
(http://buy.garmin.com).
40
Återställa
fabriksinställningarna
Du kan återställa Oregon-enheten
till fabriksinställningarna. De
ändringar du har gjort återställs
till standardinställningarna.
Om du vill återställa
fabriksinställningarna trycker
du på Inställning > Nollställ >
Återställ standardinställningar
till fabriksinställningar > Ja.
Oregon-serien – Användarhandbok
Bilaga
Montera karbinfästet
1. Placera karbinfästet i spåren på
monteringsflänsen på Oregonenheten.
Karbin
Monteringsfläns
Karbinhake
Kalibrera pekskärmen
Oregon-skärmen behöver vanligen
inte kalibreras. Om knapparna däremot
inte reagerar som de ska använder du
följande process.
Så här kalibrerar du pekskärmen:
1. När enheten är avstängd trycker du
strömbrytaren och håller
på
den intryckt i ca. 30 sekunder.
2. Följ instruktionerna på skärmen tills
ett meddelande om att kalibreringen
är klar visas.
2. Skjut upp fästet tills det hakar på
plats.
Du tar bort karbinfästet genom att lyfta
den nedre delen av fästet och skjuta på
karbinfästet tills det lossnar.
Oregon-serien – Användarhandbok
41
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA OREGON,
GÅR DU MED PÅ ATT VARA BUNDEN
AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL.
DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR
AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och/eller dess dotterbolag
(”Garmin”) ger dig en begränsad licens
för användning av den programvara som
är inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift av
produkten. Titeln, äganderätten och
de immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran
tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad
enligt de upphovsrättslagar som gäller
i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser.
Du bekräftar vidare att strukturen
på, organisationen av och koden för
Programvaran, som inte källkoden
tillhandahålls för, är värdefulla
42
företagshemligheter som tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer och att
källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du
intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller
på något annat sätt göra om Programvaran
eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på
Programvaran. Du intygar också att du inte
kommer att exportera eller omexportera
Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller
de exportkontrollagar i andra tillämpliga
länder.
Oregon-serien – Användarhandbok
Index
Index
Symboler
3D-vy 23
A
aktiv rutt 15
ändra
rutter 14
waypoints 13
autozoom 26
avancerade
kartinställningar 27
avbryta navigering 7
B
bakgrund
instrumentbräda 21
skärm 26
bäring 31
barometerläge 32
batteri 2
optimal batterityp 39
batterisparläge 26
belysning 3
tidsgräns 26
bilder 19
visa 20
C
Communicator
Garmin 23
D
datafält
ändra 8, 12, 18, 27
visa eller dölja 8
dela trådlöst 18
demoläge 36
F
fabriksinställningar 40
färddator 21
fordonsläge 26
Fotovisare 19
fyrsektorer 29
G
Garmin-serienummer 25
Garmin Spanner 25
geocache 23
geografiskt norr 31
Oregon-serien – Användarhandbok
GPS-inställning 25
gränssnitt 25
H
höjd
konstant eller
varierande 32
höjd/avstånd 32
höjd/tid 32
höjdmätare
installation 32
kalibrering 33
höjdprofil 17
anpassa 32
I
inspelningsläge, spår 27
instrumentbräda 21
K
kalibrering
höjdmätare 33
kompass 10
kamera 19, 29
karbin 41
kartinformation 7
43
Index
kartinställning 26
kompass
kalibrering 10
nordlig referens 31
konstant höjd 32
kurs 31
L
larm, marina 30
lås på väg 28
lås skärm 3
lås upp skärm 3
ljud 25
lodade djup 29
lufttryck 32
M
magnetiskt norr 31
marina inställningar 29
markera waypoint 4
microSD-kort
bildvisare 20
installera 37
läsa in filer 39
mils 31
44
rutnät norr 31
rutter
ändra 14
beräkna 28
installation 28
visa 15
N
navigering 5
stoppa 7
NMEA in/ut 25
nordlig referens,
kompass 31
norr uppåt 26
numeriskt gradtal 31
O
område
beräkning 20
orientering, karta 26
P
på väg – distans 28
på väg – tid 28
plottyp 32
positionsformat 31
profiler 24
pulsmätare 33, 34
R
registrera Oregonenheten i
riktningsbeteckningar 31
S
satellitsignaler 3
senaste sökningar 5
sensorer 34
serienummer ii
serienummer, Garmin 25
sevärdheter
(intressepunkter) 5
sikta och gå 22
sommartid 30
Spanner, Garmin 25
spår
inspelning 27
installation 27
spår uppåt 26
språk 25
standardinställningar 40
stoppur 22
Oregon-serien – Användarhandbok
Index
T
taktgivare 33
terrängkörning 28
textstorlek, kartor 27
text ut 25
tidsgräns, belysning 26
tidszon 30
tillbehör ii
trådlös delning 18
träningskonfiguration 33
tryck
barometer 32
måttenhet 30
omgivning 32
trend 32
W
WAAS 25
waypoint averaging 22
waypointövergång 29
waypoints
skapa 4
Wherigo 23
Z
zooma 26
V
väghinder att undvika 29
vägledningsmetod 28
varierande höjd 32
Oregon-serien – Användarhandbok
45
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna
(exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter
finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Oktober 2010
Artikelnummer 190-01140-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising