Garmin | Oregon® 450 | Garmin Oregon® 450 strucny navod k obsluze

Garmin Oregon® 450 strucny navod k obsluze
Řada přístrojů
OREGON
®
450, 450t, 550, 550t
stručný návod
k obsluze
 Varování
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní
informace a informace o výrobku
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje
varování a další důležité informace.
Přístroje Oregon jsou napájeny dvěma
bateriemi velikosti AA. Použijte
baterie alkalické, NiMH nebo lithiové.
Nejlepších výsledků dosáhnete při
použití předem nabitých NiMH nebo
lithiových baterií. Pokud používáte
funkci Fotoaparát, nedoporučuje se
pro přístroje Oregon 550 používání
standardních alkalických baterií.
Instalace baterií:
1. Zvedněte západku a odstraňte kryt
přihrádky na baterie.
Západka
Kryt přihrádky na baterie
Ochranný kryt
2. Vložte baterie, dbejte na správnou
polaritu.
3. Umístěte zpět kryt přihrádky
na baterie a zatlačte západku
směrem dolů.
Výběr typu baterií:
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Systém > Typ baterie.
2. Vyberte možnost Alkalické,
Lithiové nebo NiMH.
Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Oregon
Upozornění
Pokud nebudete přístroj Oregon několik
měsíců používat, vyjměte z něj baterie.
Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě
uložených dat.
Zapnutí nebo vypnutí přístroje
Oregon:
1. Přístroj Oregon zapněte stisknutím
tlačítka .
2. Přístroj Oregon vypněte stisknutím
a podržením tlačítka .
Úprava intenzity podsvícení:
1. Je-li přístroj Oregon zapnutý,
stiskněte a rychle uvolněte
tlačítko .
2. Stisknutím ikony
nastavíte jas.
nebo
Zamknutí a odemknutí obrazovky:
1. Stiskněte a rychle uvolněte
tlačítko .
Příjem satelitních signálů GPS:
1. Vezměte přístroj ven, do otevřené
krajiny, dál od vysokých budov a
stromů.
2. Zapněte přístroj Oregon. Příjem
satelitních signálů může trvat několik
minut.
Ukazatelé
na hlavní stránce
označují sílu satelitních signálů.
Pokud jsou ukazatele zelené,
přístroj Oregon přijímá satelitní
signály.
Pro používání mapy:
1. Stiskněte možnost Mapa.
Vaše aktuální pozice je označena
ukazatelem pozice .
2. Stisknutím ikony
změníte velikost.
nebo
3. Stisknutím a přetažením obrazovky
posunete mapu.
2. Stiskněte možnost Uzamknout
obrazovku (nebo Odemknout
obrazovku).
Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Oregon
Otevření stránky Kompas:
Stiskněte možnost Kompas.
Ukazatel směru ukazuje na cíl, bez
ohledu na směr pohybu. Pokud ukazatel
směru ukazuje k horní část kompasu,
jedete přímo do cíle. Pokud ukazuje
jakýmkoli jiným směrem, otáčejte se
v jeho směru, dokud šipka nebude
směřovat k horní části kompasu.
Kalibraci kompasu provádějte při
přesunu na dlouhé vzdálenosti,
při změně teploty nebo při výměně
baterií.
Kalibrace elektronického kompasu:
1. Pokud jste venku, držte přístroj
Oregon vodorovně a nestůjte
v blízkosti objektů, které ovlivňují
magnetická pole, například
automobilů, budov nebo
nadzemního elektrického
vedení.
2. Stiskněte možnost Nastavení >
Směr > Stiskněte pro zahájení
kalibrace kompasu.
3. Stiskněte možnost Spustit a
postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Oregon
Kontrola informací o bodu na mapě:
1. Stiskněte pozici, kterou chcete
zkontrolovat.
Úprava trasového bodu:
1. Stiskněte možnost Waypoint
Manager.
2. Stiskněte tlačítko Informace v horní
části obrazovky.
3. Stiskněte atribut, který chcete změnit.
Označení aktuální pozice jako
trasového bodu:
1. Stiskněte možnost Označit
trasový bod.
2. Stiskněte trasový bod.
4. Chcete-li provést změny, stiskněte
písmena, číslice nebo symboly.
2. Stiskněte možnost Uložit a upravit.
5. Stiskněte ikonu
(kromě provádění
změny symbolu). V případě potřeby
změňte další atributy.
3. Stiskněte atribut, který chcete změnit.
6. Stisknutím ikony
4. Chcete-li provést změny, stiskněte
písmena, číslice nebo symboly.
Přemístění trasového bodu do
aktuální pozice:
1. Stiskněte možnost Waypoint
Manager.
5. Stiskněte ikonu
(kromě provádění
změny symbolu). V případě potřeby
změňte další atributy.
6. Stisknutím ikony
změny zrušíte.
změny zrušíte.
2. Stiskněte trasový bod, který chcete
přemístit.
3. Stiskněte možnost Přemístit sem.
Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Oregon
Navigace k cíli pomocí funkce
Kam vést?
Použijte stránku Kam vést? pro navigaci
k uloženým trasovým bodům, zadávání
souřadnic, vyhledávání bodů zájmu atd.
1. Stiskněte možnost Kam vést?.
2. Stiskněte kategorii.
3. Stiskněte možnost, ke které chcete
navigovat.
4. Stiskněte tlačítko Jet. Barevná čára
označuje kurz.
5. Stiskněte ikonu
> Kompas.
5. Pro navigaci do cíle používejte
kompas.
Pokud chcete navigaci ukončit, stiskněte
možnost Kam vést? > Ukončit navigaci.
Vytváření a navigace nové trasy:
1. Stisknutím možnosti Plánovač tras >
<Vytvořit trasu> > <Vybrat první
bod> vyberte počáteční bod.
2. Stiskněte kategorii.
3. Stiskněte první položku na trase.
4. Stiskněte možnost Použít > <Vybrat
příští bod>.
6. Pro navigaci do cíle používejte
kompas.
5. Opakujte tento postup, dokud nebude
trasa dokončena.
Navigace k bodu na mapě:
1. Stiskněte možnost Mapa.
6. Stisknutím ikony
2. Stiskněte bod na mapě.
3. Stiskněte tlačítko Informace v horní
části obrazovky.
4. Stiskněte možnost Jet >
Kompas.
trasu uložíte.
7. Stisknutím ikony
> Kam vést? >
Trasy spustíte navigaci trasy.
>
Záznam prošlých tras:
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Prošlé trasy > Záznam prošlé trasy.
Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Oregon
2. Stiskněte možnost Nezaznamenávat;
Zaznamenat, neukazovat; nebo
Zaznamenat, ukázat na mapě.
Připojení přístroje Oregon k počítači:
1. Zvedněte ochranný kryt umístěný ve
spodní části přístroje Oregon.
Pokud zvolíte možnost Zaznamenat,
ukázat na mapě, bude prošlá trasa na
stránce Mapa označena čárou.
2. Zasuňte menší konektor na kabelu
USB do konektoru mini-USB.
Vymazání aktuální prošlé trasy:
Stiskněte možnost Nastavení >
Vynulovat > Vymazat aktuální
trasu > Ano.
3. Připojte druhý konec kabelu do portu
USB v počítači.
Další dokumentaci a informace naleznete
na webové stránce www.garmin.com.
Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Oregon
Nejnovější bezplatné aktualizace softwaru (vyjma mapových dat) po dobu životnosti
vašich výrobků Garmin najdete na webových stránkách společnosti
Garmin na adrese www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tchaj-wan
www.garmin.com
prosinec 2009
Číslo výrobku 190-01140-61 Rev. B
Vytištěno na Tchaj-wanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising