Garmin | Oregon® 450 | Garmin Oregon® 450 lynstartvejledning

Garmin Oregon® 450 lynstartvejledning
OREGON -serien
®
450, 450t, 550, 550t
lynstartvejledning
 Advarsel
Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler
og andre vigtige oplysninger.
Oregon-enheder bruger to AAbatterier Brug alkaline-, NiMH- eller
litiumbatterier. Opladte NiMH- eller
litiumbatterier giver de bedste
resultater. Det anbefales ikke at
bruge alkaline-batterier til Oregon
550-enheder, når kamerafunktionen
anvendes.
Sådan installerer du batterierne:
1. Løft smæklåsen, og fjern
batteridækslet.
Batteridæksel
Smæklås
Vejrhætte
2. Isæt batterierne, så de vender
rigtigt.
3. Sæt batteridækslet på plads,
og luk smæklåsen.
Sådan vælger du batteritype:
1. Tryk på Opsætning > System >
Batteritype.
2. Vælg Alkaline, Litium eller
NiMH.
Lynstartvejledning til Oregon-serien
Meddelelse
Fjern batterierne, hvis du planlægger
ikke at bruge din Oregon i flere
måneder. Gemte data mistes ikke,
når batterierne tages ud.
Sådan tænder/slukker du for
Oregon:
1. Tryk på for at tænde Oregon.
2. Tryk på , og hold den nede for
at slukke Oregon.
Sådan justerer du niveauet for
baggrundsbelysningen:
1. Når Oregon er tændt, skal du
trykke kort på .
2. Tryk på
eller
for at
tilpasse lysstyrken.
Sådan låses og oplåses
skærmen:
1. Tryk kort på .
2. Tryk på Lås skærm (eller Oplås
skærm).
Lynstartvejledning til Oregon-serien
Sådan finder du GPSsatellitsignaler:
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd for Oregon. Lokalisering af
satellitter kan tage et par minutter.
Søjlerne
på hovedsiden
indikerer satellitstyrke. Når søjlerne
er grønne, har Oregon modtaget
satellitsignaler.
Sådan bruger du kortet:
1. Tryk på Kort. Din aktuelle
position angives af en
positionsmarkør .
2. Tryk på
eller
for at
zoome.
3. Tryk på og træk skærmbilledet for
at panorere hen over kortet.
Sådan åbner du siden Kompas:
Tryk på Kompas.
Pejlingspilen peger mod din
destination, uanset hvilken retning
du bevæger dig i. Hvis pejlingspilen
peger mod toppen af kompasset,
bevæger du dig direkte mod din
destination. Hvis den peger i en
anden retning, skal du dreje mod
denne retning, indtil pilen peger
mod toppen af kompasset.
Kalibrer altid kompasset efter
ture over lange afstande, ved
store temperaturudsving, og når
batterierne er blevet udskiftet.
Sådan kalibrerer du det
elektroniske kompas:
1. Når du befinder dig udendørs,
skal Oregon holdes vandret,
og du skal undgå at stå i
nærheden af ting, der kan
påvirke kompassets magnetfelt,
herunder biler, bygninger og
strømførende luftledninger.
2. Tryk på Opsætning > Kurs >
Tryk for at begynde
kalibreringen af kompasset.
3. Tryk på Start, og følg
instruktionerne på skærmen.
Lynstartvejledning til Oregon-serien
Sådan får du vist oplysninger
om et sted på kortet:
1. Tryk på det sted, som du vil se
nærmere på.
2. Tryk på informationsknappen
øverst i skærmbilledet.
Sådan markerer du din
nuværende position som
et waypoint:
1. Tryk på Marker waypoint.
2. Tryk på Gem og Rediger.
3. Tryk på en attribut, du vil ændre.
4. Tryk på bogstaver, tal eller
symboler for at foretage
ændringerne.
5. Tryk på
(undtagen når du
ændrer et symbol). Du kan evt.
også ændre øvrige attributter.
6. Tryk på
for at slette
ændringerne.
Lynstartvejledning til Oregon-serien
Sådan redigerer du et waypoint:
1. Tryk på Waypoint Manager.
2. Tryk på waypointet.
3. Tryk på den attribut, du vil ændre.
4. Tryk på bogstaver, tal eller
symboler for at foretage
ændringerne.
5. Tryk på
(undtagen når du
ændrer et symbol). Du kan evt.
også ændre øvrige attributter.
6. Tryk på
for at slette
ændringerne.
Sådan flytter du et waypoint til
din aktuelle position:
1. Tryk på Waypoint Manager.
2. Tryk på det waypoint, du vil flytte.
3. Tryk på Ny position her.
Sådan navigerer du til en
destination vha. Find:
Brug siden Find til at navigere
til dine gemte waypoints, indtaste
koordinater, finde interessepunkter
og meget mere.
1. Tryk på Find.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på det element, som du vil
navigere hen til.
4. Tryk på Go. En farvet streg
indikerer din kurs.
5. Tryk på
> Kompas.
6. Brug kompasset til at navigere til
din destination.
Sådan navigerer du til et bestemt
punkt på kortet:
1. Tryk på Kort.
2. Tryk på punktet på kortet.
3. Tryk på informationsknappen
øverst i skærmbilledet.
4. Tryk på Go >
> Kompas.
5. Brug kompasset til at navigere til
din destination.
Hvis du vil afbryde navigationen,
skal du trykke på Find > Stop
navigation.
Sådan opretter og navigerer du
en ny rute:
1. Tryk på Ruteplanlægning >
<Opret rute> > <Vælg
første punkt> for at vælge
et begyndelsespunkt.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på det første element på
ruten.
4. Tryk på Brug > <Vælg næste
punkt>.
5. Gentag, indtil ruten er færdig.
6. Tryk på
for at gemme ruten.
7. Tryk på
> Find > Ruter for at
navigere ruten.
Sådan registrerer du dine spor:
1. Tryk på Opsætning > Spor >
Sporlog.
Lynstartvejledning til Oregon-serien
2. Tryk på Optag ikke; Optag, vis
ikke; eller Optag, vis på kort.
Hvis du vælger Optag, vis på kort,
vises der en sporlinje på siden Kort.
Sådan nulstiller du det aktuelle
spor:
Tryk på Opsætning > Nulstil >
Ryd aktuelt spor > Ja.
Sådan slutter du Oregon til din
computer:
1. Fjern vejrhætten i bunden af
Oregon.
2. Sæt det mindste stik på USBkablet i mini-USB-stikket.
3. Slut den anden ende af kablet til
en ledig USB-port på computeren.
Gå ind på www.garmin.com for
at få yderligere oplysninger og
dokumentation.
Lynstartvejledning til Oregon-serien
For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele
dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside
på adressen www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
December 2009
Delnummer 190-01140-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising