Garmin | Oregon® 450 | User manual | Garmin Oregon® 450 korisnicki prirucnik

Garmin Oregon® 450 korisnicki prirucnik
Serija OREGON
®
450, 450t, 550, 550t
korisnički priručnik
© 2009-2010. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397 8200 ili
(800) 800,1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870,8501241
(izvan Ujedinjenog Kraljevstva)
0808 2380000 (u Ujedinjenom Kraljevstvu)
Faks +44 (0) 870,8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati
ili pohranjivati na bilo kojem mediju za pohanu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin, osim kako
je ovdje izrijekom navedeno. Garmin dopušta preuzimanje jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi
elektronički medij za pohranu radi pregledavanja i ispis jedne kopije ovog priručnika ili njegove revizije, pod
uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst ove obavijesti o
autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena komercijalna distribucija ovog priručnika i njegovih revizija strogo
zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili
poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim
izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin (www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja
i dodatne informacije o korištenju i radu ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin®, logotip tvrtke Garmin, Oregon® i BlueChart® g2 trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih
podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. myGarmin™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Logotip Geocaching 4-box i logotip Wherigo registrirani su trgovački znakovi tvrtke Groundspeak Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama. Koriste se uz dopuštenje. Aplikaciju Wherigo obuhvaća patent 6,691,032,
a patenti u SAD-u i drugim državama čekaju registraciju. Windows®
zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim državama. Mac® OS zaštićen je trgovački znak tvrtke
Apple Computer, Inc. microSD™ zaštićen je trgovački znak tvrtke
SanDisk ili njenih podružnica.
Uvod
Uvod
 Upozorenje
U kutiji proizvoda potražite list Važni
podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži
upozorenja i druge važne informacije.
Ovaj priručnik sadrži upute za korištenje
sljedećih proizvoda:
•
•
Oregon® 450 i 450t
Oregon 550 i 550t
Savjeti i prečaci
•
•
•
•
Dodirnite
ili
za kretanje
kroz mogućnosti i prikaz dodatnih
mogućnosti.
Dodirnite
za povratak na
prethodni zaslon.
Dodirnite
za povratak u glavni
izbornik.
Dodirnite
ili
na stranici s
kartom kako biste povećali ili smanjili
prikaz karte.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Oznake u priručniku
Kad dobijete uputu da nešto “dodirnete”,
prstom dodirnite stavku na zaslonu.
Male strelice (>) koriste se u tekstu kako
bi se označila potreba za odabirom niza
stavki. Ako, primjerice, vidite poruku
“Dodirnite Kamo? > Trase,” dodirnite
gumb Kamo? na zaslonu te dodirnite
Trase.
Registracija proizvoda
Pomognite nam da vam ponudimo bolju
uslugu ispunjavanjem online registracije.
Posjetite http://my.garmin.com. Spremite
originalni račun ili fotokopiju na sigurno
mjesto.
i
Uvod
Kontakt s tvrtkom Garmin
Imate li pitanja u vezi s uređajem Oregon,
obratite se službi za korisničku podršku
tvrtke Garmin. Ako se nalazite u SAD-u,
posjetite www.garmin.com/support,
ili se obratite u tvrtku Garmin USA na
telefonski broj (913) 397-8200 ili
(800) 800-1020.
Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku
Garmin (Europe) Ltd. na telefonski broj
0808 2380000.
Nalazite li se u Europi, posjetite
www.garmin.com/support i pritisnite
Contact Support za informacije o podršci
u tuzemstvu ili se obratite u tvrtku Garmin
(Europe) Ltd. na telefonski broj +44 (0)
870.8501241.
U slučaju da vam zatreba, serijski
broj uređaja Oregon nalazi se u ležištu
baterija. Izvadite baterije kako to opisuje
stranica 2.
ii
Dodatna oprema
Popis dodatne opreme i karata
potražite na web-mjestu tvrtke
Garmin, http://buy.garmin.com.
Održavanje uređaja Oregon
Čišćenje kućišta
Očistite krpom namočenom u blagoj
otopini sredstva za čišćenje i osušite
brisanjem suhom krpom. Izbjegavajte
sredstva za čišćenje kojima biste mogli
oštetiti plastične komponente.
Čišćenje zaslona
Očistite mekom, čistom krpicom koja ne
pušta vlakna. Koristite vodu, izopropilni
alkohol ili tekućinu za leće. Krpicu
namočite tekućinom i njome lagano
obrišite zaslon.
Čišćenje objektiva fotoaparata
Objektiv čistite samo kad je to
neophodno. Koristite meku krpicu za
objektiv. Krpicu namočite tekućinom za
čišćenje objektiva i njome lagano obrišite
objektiv.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Sadržaj
Sadržaj
Uvod............................................ i
Savjeti i prečaci..................................i
Oznake u priručniku...........................i
Registracija proizvoda........................i
Kontakt s tvrtkom Garmin..................ii
Dodatna oprema................................ii
Održavanje uređaja Oregon..............ii
Početak rada............................. 1
Informacije o bateriji......................... 2
Uključivanje i isključivanje uređaja
Oregon........................................... 2
Podešavanje razine pozadinskog
osvjetljenja..................................... 3
Prihvaćanje signala GPS satelita..... 3
Zaključavanje zaslona...................... 3
Osnovna navigacija.................. 4
Pristup aplikacijama iz glavnog
izbornika........................................ 4
Stvaranje međutočaka...................... 4
Kretanje prema odredištu................. 5
Zaustavljanje navigacije................... 7
Korištenje karte ............................... 7
Korištenje kompasa.......................... 9
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Pokazivači smjera i kursa................11
Upravljanje međutočkama,
rutama i trasama..................... 13
Izmjena međutočaka...................... 13
Stvaranje ruta................................. 14
Pregled spremljenih ruta................ 14
Uređivanje i brisanje ruta................ 14
Pregled aktivne rute....................... 15
Upravljanje trasama....................... 15
Dodatni alati............................ 17
Iscrtavanje nadmorske visine......... 17
Bežična razmjena podataka........... 18
Korištenje fotoaparata.................... 19
Pregled slika................................... 20
Izračun površine područja.............. 20
Putno računalo............................... 21
Drugi alati....................................... 21
Nadzor prijema satelita................... 22
GPS igre.................................. 23
Geocache stavke............................ 23
Wherigo™ ....................................... 23
Prilagodba
uređaja Oregon....................... 24
Promjena profila............................. 24
iii
Sadržaj
Postavljanje profila......................... 24
Postavljanje sustava....................... 25
Prilagodba zaslona......................... 26
Postavljanje karte........................... 26
Postavljanje trasa........................... 27
Prilagodba glavnog izbornika......... 28
Postavljanje rute............................. 28
Promjena postavki kamere............. 29
Promjena pomorskih postavki........ 29
Promjena postavki vremena........... 30
Promjena mjernih jedinica.............. 30
Format položaja.............................. 31
Izmjena kompasa........................... 31
Postavljanje visinomjera................. 32
Uparivanje uređaja Oregon............ 33
Ponovno postavljanje uređaja........ 34
Prikaz informacija o uređaju
Oregon......................................... 34
Prijenos datoteka na vaše
računalo....................................... 38
Učitavanje i brisanje datoteka........ 39
Optimizacija trajanja baterija.......... 39
Vraćanje tvornički zadanih
postavki....................................... 40
Pričvršćivanje karike....................... 41
Kalibracija zaslona osjetljivog na
dodir............................................. 41
Licencni ugovor za softver.............. 42
Indeks...................................... 43
Dodatak................................... 35
Specifikacije................................... 35
Korištenje Demo načina rada......... 36
Povezivanje uređaja Oregon s
računalom.................................... 37
Instaliranje microSD kartice............ 37
iv
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Početak rada
Početak rada
Tipka Napajanje
Objektiv
(550 i 550t)
Poklopac
za baterije
Zaslon osjetljiv
na dodir
Poleđina
Jezičak
Mini-USB priključak
(pod zaštitnim
poklopcem)
Korisnički priručnik za seriju Oregon
1
Početak rada
Informacije o bateriji
Oregon koristi dvije AA baterije.
Koristite alkalne, NiMH ili litijske baterije.
Za najbolje rezultate koristite prethodno
napunjene NiMH ili litijske baterije. Ako
koristite značajku fotoaparata, za uređaje
Oregon 550 ne preporučamo standardne
alkalne baterije.
Za umetanje baterija:
1. Podignite zasun i skinite poklopac
ležišta baterija.
Poklopac za baterije
Jezičak
Odabir vrste baterije:
1. Dodirnite Postavljanje > Sustav >
Vrsta baterije.
2. Odaberite Alkalne, Litijske ili Punjive
NiMH.
Dugotrajna pohrana
Izvadite baterije ako uređaj ne namjeravate
koristiti više mjeseci. Pri uklanjanju
baterija pohranjeni se podaci ne gube.
Uključivanje i isključivanje
uređaja Oregon
1. Za uključivanje uređaja Oregon
pritisnite .
2. Za uključivanje uređaja Oregon
pritisnite i držite .
Zaštitni poklopac
2. Umetnite baterija pazeći na orijentaciju
polova.
3. Vratite poklopac ležišta baterija na
mjesto i gurnite zasun prema dolje.
2
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Početak rada
Podešavanje razine
pozadinskog osvjetljenja
1. Dok je uređaj Oregon uključen,
pritisnite i odmah pustite .
Prihvaćanje signala GPS
satelita
Kako bi Oregon mogao pronaći vašu
trenutnu lokaciju i rutu za navigaciju,
prvo mora pronaći GPS signale.
1. Izađite na otvoren prostor podalje
od visokih zgrada i drveća.
2. Uključite Oregon. Postupak
prihvaćanja satelitskih signala
može potrajati nekoliko minuta.
Crtice
u glavnom izborniku
označavaju jačinu satelitskih signala.
Kad crtice poprime zelenu boju Oregon
je prihvatio satelitske signale.
2. Dodirnite
ili
kako biste
podesili razinu osvijetljenosti.
Za promjenu trajanja pozadinskog
osvjetljenja vidi stranicu 26.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Zaključavanje zaslona
Zaključajte zaslon kako biste spriječili
slučajne dodire zaslona.
1. Pritisnite i odmah pustite .
2. Dodirnite Zaključavanje zaslona.
3
Osnovna navigacija
Osnovna navigacija
Pristup aplikacijama iz
glavnog izbornika
Svim aplikacijama na uređaju Oregon
možete pristupiti iz glavnog izbornika.
Stvaranje međutočaka
Međutočke su lokacije koje snimate i
spremate u uređaj Oregon.
Za označavanje svoje trenutne
lokacije kao međutočke:
1. Dodirnite Označavanje međutočke.
2. Dodirnite Spremanje i uređivanje.
3. Dodirnite atribut koji želite promijeniti.
4. Dodirnite slova, brojeve ili simbole
kako biste izveli promjenu.
5. Dodirnite
(osim u slučaju
promjene simbola). Po potrebi
promijenite druge atribute.
6. Dodirnite
za odbacivanje
promjena.
Uređivanje i brisanje međutočke opisano
je na str. 13.
Glavni izbornik
Dodirnite
ili
kako biste
pristupili dodatnim aplikacijama.
4
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Osnovna navigacija
Kretanje prema odredištu
•
Možete koristiti Kamo? ili odaberite
točku na karti za kretanje prema odredištu
uz pomoć uređaja Oregon.
Kretanje do odredišta pomoću
opcije Kamo?:
1. Dodirnite Kamo?.
2. Dodirnite kategoriju.
3. Dodirnite jednu od sljedećih stavki:
• Nedavno pronađena mjesta—
stavke koje ste nedavno pronašli.
• Međutočke—popis međutočaka
(str. 4).
• Fotografije—popis fotografija
s geografskim oznakama
(stranica 19).
• Trase—popis trasa (str. 15).
• Koordinate—unesite koordinate
lokacije.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Sve željene točke (točke
interesa)—ako to podržava
prethodno učitana ili dodatna
karta, moguće je popisati razne
kategorije točaka interesa.
Gradovi—popis 50 gradova koji
su najbliži vašoj trenutnoj lokaciji.
• Morske mijene—popis najbližih
stanica za plimu.
4. Dodirnite Idi. Linija u boji prikazuje
vaš kurs.
> Kompas.
5. Dodirnite
6. Krećite se prema cilju uz pomoć
kompasa.
•
5
Osnovna navigacija
Pronalaženje odredišta unosom
naziva:
1. U glavnom izborniku dodirnite
Kamo? > Sve točke interesa.
2. Dodirnite
.
3. Dodirujte znakove kako biste upisali
dio naziva svog odredišta.
4. Dodirnite
.
5. Dodirnite odredište.
6. Dodirnite Idi. Linija u boji prikazuje
vaš kurs.
> Kompas.
7. Dodirnite
8. Koristite kompas za navigaciju do
odredišta kako je to opisano na
stranici 9.
Navigacija do točke na karti:
1. Dodirnite Karta.
2. Dodirnite točku na karti.
3. Dodirnite gumb informacija na vrhu
zaslona.
Gumb
informacija
> Kompas.
4. Dodirnite Idi >
5. Koristite kompas za navigaciju do
odredišta kako je to opisano na
stranici 9.
6
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Osnovna navigacija
Kretanje do odredišta koje se nalazi
u blizini međutočke ili nedavno
pronađenog mjesta:
1. Dodirnite Kamo?.
5. Dodirnite kategoriju. Stavke su
popisane redoslijedom udaljenosti
od lokacije koju ste izabrali.
6. Dodirnite odredište.
7. Dodirnite Idi. Linija u boji prikazuje
vaš kurs.
> Kompas.
8. Dodirnite
9. Koristite kompas za navigaciju do
odredišta kako je to opisano na
stranici 9.
Zaustavljanje navigacije
Za prekid navigacije dodirnite Kamo? >
Zaustavljanje navigacije.
2. Dodirnite
.
3. Odaberite jednu od sljedećih opcija:
• Nedavno pronađeno mjesto
• Međutočka
• Moja trenutna lokacija
• Točka na karti
4. Dodirnite lokaciju u čijoj blizini želite
tražiti.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Korištenje karte
Za upotrebu karte:
1. Dodirnite Karta. Vaša je trenutna
lokacija prikazana oznakom
lokacije .
2. Dodirnite
ili
za zumiranje.
3. Dodirnite i povucite zaslon za
pomicanje karte.
7
Osnovna navigacija
Raspon zuma
Gumb
informacija
Gumbi za
zumiranje
Oznaka lokacije
Stranica s kartom
Prikaz detaljnih informacija o točki
na karti:
1. Prema potrebi pomaknite lokaciju koju
želite pregledati.
2. Dodirnite lokaciju.
3. Za dodatne informacije dodirnite
gumb informacija na vrhu zaslona.
8
Prikaz ili skrivanje polja s podacima
pri vrhu zaslona:
1. Dodirnite Postavke > Karta > Polja s
podacima.
2. Odaberite 0, 2, 4 ili Prilagođeno.
Postupak promjene polja s podacima
na stranici s kartom:
1. Na stranici s kartom dodirnite jedno
od polja s podacima.
2. Odaberite vrstu podataka.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Osnovna navigacija
Spremanje međutočke na stranici s
kartom:
1. Na stranici s kartom dodirnite točku
koju želite spremiti.
2. Dodirnite gumb informacija na vrhu
zaslona.
Korištenje kompasa
Stranica s kompasom vodi vas prema
odredištu prikazujući kompas i pokazivač
smjera.
Također pruža informacije kao što su
trenutna brzina, udaljenost do sljedeće
točke na ruti i procjena vremena dolaska.
Elektronički kompas sličan je
magnetskom kompasu kad stojite u
mjestu ili hodate. Ako održavate veću
brzinu, primjerice putujući automobilom,
kompas za utvrđivanje smjera koristi
GPS signale. Isključivanje elektroničkog
kompasa opisano je na str. 31. Kako biste
dobili maksimalnu preciznost, držite
kompas ravno tijekom navigacije.
3. Dodirnite
kako biste spremili
međutočku.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Otvaranje stranice s kompasom:
Dodirnite Kompas.
9
Osnovna navigacija
Kalibracija kompasa
Kalibracija elektroničkog kompasa na
otvorenom. Nemojte stajati u blizini
objekata koji utječu na magnetska polja,
poput automobila, zgrada ili vodova
dalekovoda.
Kalibrirajte kompas nakon prelaska
velikih udaljenosti, promjena u
temperaturi većih od 11°C (20°F)
ili zamjene baterija.
10
Kalibracija elektroničkog kompasa:
1. Dodirnite Postavljanje > Smjer >
Pritisnite za početak kalibracije
kompasa.
ILI
Na stranici s kompasom dodirnite
sredinu kompasa i zadržite pritisak.
2. Dodirnite Početak i slijedite upute na
zaslonu.
Mogu se pojaviti poruke “Prebrzo” ili
“Presporo” koje vas obavješćuju da je
potrebno promijeniti brzinu okretanja.
Ako se pojavi poruka “Kalibracija
neuspješna”, dodirnite OK, i ponovite
postupak.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Osnovna navigacija
Pokazivači smjera i kursa
Oregon na kompasu može koristiti
pokazivač smjera ili pokazivač kursa.
Pokazivač smjera pokazuje smjer do
vašeg odredišta, a pokazivač kursa
pokazuje vaš odnos s linijom kursa koja
vodi do odredišta. Dodatne informacije
o odabiru pokazivača smjera ili kursa
možete pronaći na stranici 31.
Pokazivač smjera pokazuje prema
odredištu, bez obzira na to u kojem se
smjeru krećete. Ako pokazivač smjera
pokazuje prema vrhu kompasa, krećete se
izravno prema odredištu. Ako pokazuje
u bilo kojem drugom smjeru, okrenite se
u tom smjeru, tako da strelica pokazuje
prema vrhu kompasa.
Smjer u kojem se
trenutno krećete
Mjerilo
Linija kursa do
odredišta
Smjer u kojem
se trenutno
krećete
Smjer do
odredišta
Indikator skretanja
s kursa
Pokazivač
kursa
Smjer do
odredišta
Pokazivač smjera
Korisnički priručnik za seriju Oregon
11
Osnovna navigacija
Pokazivač kursa pokazuje skretanje
(ulijevo ili udesno) prema skali
prikazanoj na rubu kompasa. Skala
prikazuje udaljenosti između točaka na
indikatoru skretanja s kursa. Linija kursa
do odredišta temelji se na izvornom
polazištu.
Promjena polja s podacima na
stranici s kompasom:
1. Na stranici s kompasom dodirnite
polje s podacima.
2. Dodirnite vrstu podataka.
Vratite se na “liniju kursa do odredišta”
kako biste kompenzirali skretanje i vratili
se na kurs. To je najkorisnije prilikom
navigacije na vodi ili u slučaju da nema
velikih prepreka na putu. Pomaže i u
izbjegavanju opasnosti s obje strane
zacrtanog kursa, primjerice pješčanih
sprudova i podvodnih stijena.
12
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Upravljanje međutočkama, rutama i trasama
Upravljanje
međutočkama,
rutama i trasama
Izmjena međutočaka
Međutočke možete urediti tako da im
promijenite naziv, simbol, komentar,
lokaciju, nadmorsku visinu i dubinu.
Na modelima Oregon 550 i 550t možete
promijeniti sliku. Upravitelj međutočkama
možete koristiti i za postavljanje
međutočke na svoju trenutnu lokaciju
i za brisanje međutočaka.
Za uređivanje međutočke:
1. Dodirnite Upravitelj međutočkama.
2. Dodirnite međutočku.
3. Dodirnite atribut.
4. Dodirnite slova, brojeve ili simbole
kako biste izveli promjenu.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
(osim u slučaju
5. Dodirnite
promjene simbola). Po potrebi
promijenite druge atribute.
6. Dodirnite
za odbacivanje
promjena.
Premještanje međutočke na trenutnu
lokaciju:
1. Dodirnite Upravitelj međutočkama.
2. Dodirnite međutočku koju želite
premjestiti.
3. Dodirnite Premjesti ovamo.
Brisanje putne točke:
1. Dodirnite Upravitelj međutočkama.
2. Dodirnite međutočku koju želite
urediti.
3. Dodirnite Izbriši međutočku.
Za brisanje svih međutočaka dodirnite
Postavke > Ponovno postavljanje >
Brisanje svih međutočaka > Da.
Napomena: Ako na uređaju Oregon
550 ili 550t odaberete sliku za međutočku
13
Upravljanje međutočkama, rutama i trasama
i zatim je izbrišete, slika se neće izbrisati.
Pregled spremljenih ruta
Stvaranje ruta
Prikaz rute na karti:
1. Dodirnite Planer rute.
2. Dodirnite rutu koju želite pregledati >
Pregled karte.
Možete stvoriti i spremiti do 50 ruta.
Stvaranje nove rute i navigacija
novom rutom:
1. Dodirnite Planer rute > <Stvaranje
rute> > <Odaberite prvu točku>
kako biste odabrali početnu točku.
2. Dodirnite kategoriju.
3. Dodirnite prvu stavku na ruti.
4. Dodirnite Korištenje > <Odaberite
sljedeću točku>.
5. Ponavljajte do dovršetka rute.
6. Dodirnite
kako biste spremili rutu.
7. Dodirnite
> Kamo? > Rute za
navigaciju rutom.
14
Uređivanje i brisanje ruta
Možete urediti bilo koju od spremljenih
ruta.
Uređivanje rute:
1. Dodirnite Planer rute.
2. Dodirnite rutu koju želite urediti >
Uredi rutu.
3. Dodirnite točku koju želite urediti i
odaberite jednu od sljedećih opcija:
• Pregled—prikazuje točku na karti.
• Pomakni dolje (ili gore)—mijenja
redoslijed točke na ruti.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Upravljanje međutočkama, rutama i trasama
•
•
Umetni—dodaje još jednu točku
ruti. Dodatna se točka umeće
ispred točke koju uređujete.
Ukloni—uklanja točku iz rute.
Preokretanje redoslijeda točaka
na ruti:
1. Dodirnite Planer rute.
2. Dodirnite rutu koju želite preokrenuti >
Preokreni rutu.
Brisanje rute:
1. Dodirnite Planer rute.
2. Dodirnite rutu koju želite izbrisati >
Izbriši rutu.
Pregled aktivne rute
1. Dodirnite Aktivna ruta. Prikazuju se
točke na trenutnoj ruti.
2. Za prikaz dodatnih pojedinosti
dodirnite točku.
Upravljanje trasama
Trasa je snimka puta koji ste prošli.
Snimanje trasa:
1. Dodirnite Postavljanje > Trase >
Zapisnik trase.
2. Dodirnite Nemoj snimati; Snimaj,
nemoj prikazivati ili Snimaj, prikaži
na karti.
Ako odaberete Snimaj, prikaži na
karti, crtkana linija na stranici s
kartom prikazuje vašu trasu.
Dodatne informacije o postavljanju trasa
možete pronaći na stranici 27.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
15
Upravljanje međutočkama, rutama i trasama
Spremanje i prikaz trenutne trase:
Dodirnite Upravitelj trasama >
Trenutna trasa.
• Pregled karte—prikazuje trenutnu
trasu na karti.
• Iscrtavanje nadmorske visine—
prikazuje iscrtavanje nadmorske
visine (stranica 17) za trenutnu
trasu.
• Spremi trasu—sprema aktivnu
rutu.
• Spremi dio—omogućuje odabir
dijela aktivne trase za spremanje.
• Brisanje trenutne trase—briše
trenutnu trasu.
16
Brisanje trenutne trase:
Dodirnite Postavljanje > Ponovno
postavljanje > Brisanje trenutne
trase > Da.
Otvaranje spremljene trase:
1. Dodirnite Kamo? > Trase.
2. Dodirnite spremljenu trasu.
Arhivirane i učitane trase uvrštene su
na popis Upravitelju trasama. Možete
pregledati trase na karti, pregledati profile
nadmorske visine ili navigirati trasom.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Dodatni alati
Dodatni alati
Korištenje 3D prikaza
Oregon 450t i 550t imaju 3D prikaz. Svi
drugi Oregon modeli zahtijevaju DEM
(digital elevation model) podatke koji se
nalaze u nekim Garminovim topografskim
kartama. Posjetite http://buy.garmin.com
kako biste pronašli kompatibilne karte.
•
•
•
za povećanje kuta
Dodirnite
izdizanja ili
za smanjenje kuta
izdizanja.
Dodirnite
za pomicanje
trodimenzionalne karte prema
naprijed ili
za pomicanje
trodimenzionalne karte prema natrag.
Dodirnite
za zakretanje prikaza
ulijevo ili
za zakretanje prikaza
udesno.
Iscrtavanje nadmorske visine
Oregon može pratiti promjene nadmorske
visine na određenoj udaljenosti ili
tijekom vremena, odnosno promjene tlaka
(barometarskog ili ambijentalnog) tijekom
vremena. Postavljanje promjena koje će se
snimiti opisuje se na stranici 32.
•
3D prikaz
•
Dodirnite 3D prikaz.
•
•
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Za otvaranje stranice iscrtavanja
nadmorske visine dodirnite
Iscrtavanje nadmorske visine.
Za podešavanje skale udaljenosti ili
vremenske skale dodirnite
ili .
Za prikaz podataka o nadmorskoj
visini dodirnite mjesto na crtežu.
17
Dodatni alati
Prikazuju se vrijeme, datum i
nadmorska visina zabilježena
na tom mjestu.
Podatkovna polja
Skala
udaljenosti
ili vremena
Stranica grafa visine
Promjena polja s podacima za
iscrtavanje nadmorske visine
1. Dodirnite Iscrtavanje nadmorske
visine > jedno od polja s podacima.
2. Dodirnite vrstu podataka pri vrhu
zaslona.
3. S popisa opcija odaberite vrstu
podataka.
18
Bežična razmjena podataka
Oregon može bežično dijeliti međutočke,
rute, trase i geocache stavke s drugim
rekreacijskim uređajem tvrtke Garmin
koji je omogućen za bežičnu
komunikaciju.
1. Postavite uređaje na međusobnu
udaljenost koja ne prelazi 3 metra
(10 stopa).
2. U glavnom izborniku obje jedinice
dodirnite Bežično zajedničko
korištenje.
3. Na jedinici koja će biti prijemnik
dodirnite Primi. Jedinica-prijemnik
pokazat će kada je spremna za
prijem.
4. Na jedinici koja će služiti kao odašiljač
dodirnite Pošalji.
5. Na uređaju-odašiljaču odaberite
kategoriju podataka za slanje.
6. Na uređaju-odašiljaču dodirnite stavku
za slanje > Pošalji.
7. Obje jedinice prikazuju kada je
prijenos dovršen.
8. Dodirnite OK na obje jedinice.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Dodatni alati
Korištenje fotoaparata
Koristite li Oregon 550 ili 550t možete
snimati fotografije. Lokacija se sprema sa
slikom. Možete navigirati do lokacije kao
što je međutočka.
6. Otpustite
fotografiju.
kako biste snimili
NAPOMENA: Brzo dodirnite i
otpustite
kako bi se fotoaparat
automatski fokusirao i slikao.
NAPOMENA: Slike se spremaju i
prikazuju u vodoravnoj ili okomitoj
orijentaciji. Orijentaciju određuje položaj
tipke fotoaparata (okomito ili vodoravno).
7. Dodirnite
Snimanje fotografije:
1. Dodirnite Kamera.
2. Uređaj okrenite vodoravno ili
okomito kako biste promijenili
orijentaciju fotografije.
3. Prema potrebi pritisnite
kako biste omogućili ili
kako
biste onemogućili rad pri slabom
osvjetljenju.
4. Prema potrebi dodirnite + ili - kako
biste podesili zumiranje.
5. Za ručno fokusiranje dodirnite i
držite
sve dok bijeli okvir za
fokusiranje ne pozeleni.
Uređivanje fotografija na stranici
Preglednik fotografija:
1. Dodirnite Preglednik fotografija.
2. Dodirnite
.
3. Odaberite jednu od sljedećih opcija:
• Najnovije
• Blizu lokacije
• Na određeni datum
Korisnički priručnik za seriju Oregon
za izlaz.
NAPOMENA: Za prikaz posljednje
snimljene fotografije dodirnite ikonu
fotografije na dnu zaslona.
19
Dodatni alati
Prikaz lokacije fotografije:
1. Dodirnite Preglednik fotografija.
2. Dodirnite fotografiju.
3. Dodirnite
.
Brisanje fotografije:
1. Dodirnite Preglednik fotografija.
2. Dodirnite fotografiju.
3. Dodirnite .
Prijenos i preuzimanje slika
Idite na http://my.garmin.com i prijavite
se na svoj myGarmin račun. Povežite
Oregon 550 ili 550t s računalom putem
USB kabela. Slijedite upute na zaslonu
za prijenos ili preuzimanje slika.
Pregled slika
Oregon može prikazati slike spremljene
na Oregon ili microSD™ karticu.
20
1. Kopirajte .jpg slike s računala na
Oregon. Možete ih učitati izravno na
pogon Garmin ili stvoriti novu mapu
na pogonu Garmin (stranica 39).
ILI
Umetnite microSD karticu s .jpg
slikama u ležište microSD kartice
(stranica 37).
2. U glavnom izborniku dodirnite
Preglednik fotografija.
3. Dodirnite
ili
za kretanje
kroz slike.
Izračun površine područja
1. Dodirnite Izračun površine >
Pokreni.
2. Hodajte po rubu područja čiju
površinu želite izračunati.
3. Po završetku pritisnite Izračunaj.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Dodatni alati
Putno računalo
Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu,
prosječnu brzinu, maksimalnu brzinu,
putni odometar i druge korisne statističke
podatke.
Upravljačka
ploča
Promjena pozadine upravljačke
ploče:
1. Dodirnite
na dnu zaslona.
2. Odaberite odgovarajuću opciju.
Za prikaz dva velika polja s
podacima:
Dodirnite
kako biste prebacivali
između dva velika polja s podacima i
zadanog prikaza.
Drugi alati
Odaberite jednu od sljedećih opcija na
glavnom izborniku:
•
•
•
Putno računalo
Dodirnite polje kako biste promijenili
podatke koje prikazuje.
Za ponovno postavljanje podataka o
putu dodirnite Postavke > Ponovno
postavljanje > Ponovo postaviti
podatke puta > Da.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
•
Kalendar—upotreba kalendara.
Kalkulator—upotreba kalkulatora.
Sunce i mjesec—prikaz vremena
izlaska i zalaska sunca te mjesečevih
mijena.
Alarm sata—vaš Oregon može
poslužiti i kao budilica. Možete
podesiti i uključivanje uređaja u
željeno vrijeme.
21
Dodatni alati
•
•
•
•
•
Lov i ribolov—prikaz predviđenih
najboljih datuma i vremena za lov
i ribolov na trenutnoj lokaciji.
Štoperica—mjerač vremena,
označavanje prolaznog vremena
i mjerenje prolaznih vremena.
Čovjek u moru—označite položaj
čovjeka u moru i pokrenite
navigaciju. Slijedite upute na
zaslonu.
Prosjek međutočke—precizirajte
lokaciju međutočke pomoću
više uzoraka kako biste dobili
najprecizniju moguću lokaciju.
Slijedite upute na zaslonu. Za više
informacija pogledajte Trail Tech
na stranici www.garmin.com.
Sight N’ Go—usmjerite uređaj
prema objektu kako biste odredili
smjer i navigirajte do njega.
Slijedite upute na zaslonu.
Nadzor prijema satelita
Stranica satelita prikazuje vašu trenutnu
lokaciju, preciznost GPS-a, trenutnu
nadmorsku visinu, lokacije satelita i
jakost signala.
Prikaz stranice satelita:
Dodirnite
pri dnu glavnog
izbornika.
Lokacije
satelita
Nadmorska
visina
Snaga
satelita
Stranica satelita
Zelene crtice označavaju jakost signala
GPS satelita. Bijele trake naznačuju da
Oregon još prikuplja podatke.
22
Korisnički priručnik za seriju Oregon
GPS igre
GPS igre
Geocache stavke
Geocaching je vrsta lova na blago u
kojem se traži skriveno blago prema
GPS koordinatama koje su na Internet
postavile osobe koje su sakrile geocache.
Geocache mjesta možete preuzeti sa
stranice www.garmin.com/geocache.
To web-mjesto podržava prijenos
geocache web-mjesta na vaš Oregon
te, nakon registriranja i instalacije
dodatka Garmin Communicator sa
stranice www.garmin.com/products
/communicator, možete preuzimati
geocache izravno na Oregon.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Kretanje do skrivenog blaga uz
pomoć značajke Geocache:
1. Dodirnite Geocache > Pronađi
Geocache.
2. Dodirnite lokaciju geocache stavke.
3. Dodirnite Idi. Linija u boji prikazuje
vaš kurs.
4. Dodirnite
> Kompas.
5. Koristite kompas za navigaciju do
odredišta kako je to opisano na
stranici 9.
Dodatne informacije o geocachingu
potražite na stranici www.garmin
.com/geocache.
Wherigo™
Wherigo (izgovara se kao eng. “where I
go”) je skup alata za stvaranje i igranje
avantura u stvarnom svijetu uz pomoć
GPS-a. Oregon vas može odvesti na
stvarnu lokaciju na kojoj ćete dolaziti
u kontakt s virtualnim objektima i
likovima. Dodatne informacije
potražite na www.wherigo.com.
23
Prilagodba uređaja Oregon
Prilagodba
uređaja Oregon
Promjena profila
Profili su skupovi postavki koji vam
omogućuju optimiziranje uređaja
Oregon za različite vrste korištenja,
na primjer za prelazak s korištenja za
rekreaciju na korištenje u automobilu.
Kad u određenom profilu promijenite
postavke poput polja s podacima,
mjernih jedinica ili postavki položaja
one se automatski spremaju kao dio
aktivnog profila.
Postavljanje profila
Promjena naziva profila:
1. Dodirnite Postavljanje > Profili.
2. Dodirnite profil > Uredi naziv.
3. Dodirnite slova, brojeve ili simbole
kako biste izveli promjenu.
4. Dodirnite
.
Promjena redoslijeda profila:
1. Dodirnite Postavljanje > Profili.
2. Dodirnite profil koji želite premjestiti.
3. Dodirnite Pomakni gore ili Pomakni
dolje.
Brisanje profila:
Trenutni profil ne može se izbrisati.
1. Dodirnite Postavljanje > Profili.
2. Dodirnite profil > Izbriši.
Promjena profila:
1. U glavnom izborniku dodirnite
Promjena profila. Na zaslonu će
se prikazati vaš trenutni profil.
2. Dodirnite profil koji želite koristiti.
24
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Prilagodba uređaja Oregon
Dodavanje novog profila:
Dodirnite Postavljanje > Profili >
<Stvori novi profil>. Ovaj profil je
kopija vašeg trenutnog profila. Novi
profil postat će vaš trenutni profil.
Tonovi—Uključivanje ili Isključivanje
tonova.
Postavljanje sustava
•
Sučelje—postavljanje serijskog sučelja
uređaja Oregon:
Dodirnite Postavljanje > Sustav.
GPS—odaberite Normalno, WAAS
(Wide Area Augmentation System) ili
Demo način rada (GPS isključen).
Dodatne informacije o sustavu WAAS
možete pronaći na adresi www.garmin
.com/aboutGPS/waas.html.
Jezik—odabir jezika za tekstu uređaja
Oregon. Promjena jezika teksta ne mijenja
jezik podataka koje je unio korisnik niti
kartografskih podataka poput naziva ulica.
Vrsta baterije—odabir baterije koja se
koristi.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
•
•
•
•
Garmin Spanner—omogućuje
korištenje USB priključka uređaja
Oregon s većinom kartografskih
programa sukladnih s NMEA 0183
stvarajući virtualni serijski priključak.
Garmin serijski—vlastiti format
tvrtke Garmin koji se koristi za
podatke PVT protokola.
NMEA Ulaz/Izlaz—standardni
NMEA 0183 ulaz i izlaz.
Izlaz: Tekst—jednostavan ASCII
izlaz teksta s podacima o brzini i
lokaciji.
RTCM—primanje diferencijalnih
ispravaka s RTCM signalne stanice.
25
Prilagodba uređaja Oregon
Prilagodba zaslona
Dodirnite Postavljanje > Zaslon.
Trajanje pozadinskog osvjetljenja—
odaberite nakon kojeg biste vremena
željeli da se pozadinsko osvjetljenje
isključi nakon posljednjeg dodira na
zaslon.
Pozadina—odabir pozadine zaslona.
Ovisno o svom uređaju, možete odabrati
neku od prethodno učitanih slika, učitati
vlastitu ili izrezati i koristiti fotografiju.
Ušteda energije baterije—isključuje
zaslon nakon isteka trajanja pozadinskog
osvjetljenja.
Snimanje slika zaslona:
1. U glavnom izborniku dodirnite
Postavke > Zaslon > Snimanje
zaslona > Uključeno.
2. Prijeđite na zaslon koji želite snimiti.
3. Pritisnite i odmah pustite .
26
4. Spojite Oregon s računalom uz pomoć
priloženog USB kabela (stranica 37).
Bitmap datoteka sprema se u mapu
Garmin\scrn na pogonu Oregon.
Postavljanje karte
U glavnom izborniku dodirnite
Postavke > Karta.
Orijentacija—odabir načina prikaza karte
na stranici. Sjever gore sjever prikazuje
na vrhu stranice. Trasa gore prikazuje
trenutni smjer kretanja na gornjem dijelu
stranice. Cestovni način rada prikazuje
cestovnu perspektivu s informacijama o
sljedećem skretanju koje mogu pomoći
u vožnji.
Automatsko zumiranje—automatski
odabir najprikladnije razine zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad se
odabere Isključeno zumiranje se vrši
ručno.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Prilagodba uređaja Oregon
Polja s podacima—skrivanje ili prikaz
polja s podacima na stranici s kartom.
Napredne postavke karte—postavljanje
razine zuma, veličine teksta i razine
pojedinosti karte.
Razine zumiranja—odabir razine
zumiranja stavki na karti.
• Veličina teksta—odabir veličine
teksta za stavke na karti.
• Pojedinosti—odabir količine
pojedinosti koje karta prikazuje.
Prikaz više pojedinosti može
uzrokovati sporo ponovno
iscrtavanje karte.
Informacije karte—označite okvir kako
biste omogućili ili onemogućili kartu.
To je osobito korisno ako je na Oregon
učitano više karata.
•
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Postavljanje trasa
Trasa je zapis vašeg puta. U glavnom
izborniku dodirnite Postavljanje > Trase.
Zapisnik trase—uključivanje i
isključivanje zapisnika trase.
Način snimanja—odabir metode
zapisivanja trase. Dodirnite Udaljenost,
Vrijeme ili Automatski. Ako je vaš način
snimanja vrijeme ili udaljenost, unesite
točan interval vremena ili udaljenosti.
Dodirnite Auto za snimanje trasa
promjenjivom stopom koja će na najbolji
način predstavljati vaše trase.
Interval—odabir učestalosti snimanja
zapisnika trase. Češće snimanje točaka
stvara trasu s više pojedinosti, ali brže
puni dnevnik trase.
Automatsko arhiviranje—odaberite
metodu automatskog arhiviranja kako
biste organizirali svoje trase. Trase se
27
Prilagodba uređaja Oregon
automatski spremaju i čiste na temelju
korisničke postavke.
Postavljanje rute
Prilagodba glavnog izbornika
Metoda navođenja—odabir metode
navođenja za izračun rute.
Možete promijeniti raspored aplikacija na
glavnom izborniku.
Promjena redoslijeda aplikacija u
glavnom izborniku:
1. Dodirnite Postavljanje > Glavni
izbornik.
2. Dodirnite aplikaciju koju želite
premjestiti.
3. Dodirnite drugi aplikaciju kako biste
zamijenili mjesta.
Za deaktiviranje aplikacije i
premještanje na kraj popisa:
1. Dodirnite Postavljanje > Glavni
izbornik.
2. Dodirnite aplikaciju.
.
3. Dodirnite
NAPOMENA: Za reaktiviranje aplikacije
odaberite aplikaciju i odaberite drugu
aplikaciju s kojom će zamijeniti mjesto.
28
Dodirnite Postavljanje > Rute.
Van ceste—izračun rute od točke do
točke.
• Na cesti prema vremenu—izračun
ruta na cestama s minimalnim
vremenom vožnje.
• Na cesti prema udaljenosti—izračun
ruta na cesti s kraćim vremenom
vožnje.
Izračun ruta za—odabir vrste prijevoza
za koji rute treba optimizirati.
•
Zaključavanje na cestu—zaključavanje
oznake trenutne lokacije na najbližu cestu,
uz kompenzaciju odstupanja točnosti karte
(zahtijeva karte s mogućnošću izrade
ruta).
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Prilagodba uređaja Oregon
Prijelazi van ceste—odabir metode
prijelaza za izradu ruta izvan cesta.
4. Za odabir lokacije spremanja dodirnite
Spremanje fotografija u.
Automatski—automatska izrada rute
do sljedeće točke.
• Ručno—omogućavanje odabira
sljedeće točke dodirivanjem točke
na stranici aktivne rute.
• Udaljenost—vođenje do sljedeće
točke na ruti kada ste unutar određene
udaljenosti od trenutne točke.
Postavljanje izbjegavanja—dodirnite
cestu koju želite izbjeći.
Promjena pomorskih
postavki
•
Promjena postavki kamere
1. Dodirnite Postavljanje > Kamera.
2. Dodirnite Rezolucija fotografije.
3. Dodirnite 1 MP, 2 MP ili 3,2 MP za
promjenu rezolucije fotografija.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Dodirnite Postavljanje > Pomorski.
Pomorske boje—uključivanje i
isključivanje pomorskih boja.
Podaci o dubini—uključivanje i
isključivanje podataka o dubini.
Sektori svjetla—uključivanje i
isključivanje sektora u kojem je vidljivo
navigacijsko svjetlo. Odabir postavke
Auto rezultirat će time da neki sektori
svjetla neće biti vidljivi kad je gustoća
sektora svjetla na određenom području
visoka.
Postavljanje simbola—odabir skupa
pomorskih i navigacijskih simbola.
29
Prilagodba uređaja Oregon
Postavljanje pomorskih alarma—
uključivanje i isključivanje pomorskih
alarma.
•
•
•
•
Alarm vučenja sidra—postavljanje
alarma tako da se oglasi ako se
udaljite više od određene udaljenosti.
Alarm za skretanje s kursa—
postavljanje alarma tako da se
oglasi kada se udaljite s kursa
više od određene udaljenosti.
Duboka voda—postavljanje
alarma tako da se oglasi kada
uđete u područje na kojem je
voda preduboka.
Plitka voda—postavljanje alarma
da se oglasi kada uđete u područje
na kojem je voda preplitka.
Promjena postavki vremena
Dodirnite Postavljanje > Vrijeme.
Format za vrijeme—izbor između
12-satnog i 24-satnog formata.
Vremenska zona—odabir vremenske
zone vaše lokacije.
30
Ljetno vrijeme—odaberite Da
za korištenje ljetnog vremena,
Ne za ignoriranje ljetnog vremena
ili Automatski za automatsko
uključivanje i isključivanje ljetnog
vremena.
Promjena mjernih jedinica
Dodirnite Postavljanje > Jedinice.
Udaljenost/brzina—odabir jedinica
udaljenosti i brzine.
Nadmorska visina (vertikalna brzina)—
odabir jedinica nadmorske visine i
vertikalne brzine.
Dubina—odabir jedinica dubine
u stopama, hvatima ili metrima za
pomorsku upotrebu.
Temperatura—odabir jedinica za
temperaturu vode u stupnjevima
Celzija ili Fahrenheita.
Tlak—odabir jedinica barometrijskog
tlaka u inčima (Hg), milibarima ili
hektopaskalima.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Prilagodba uređaja Oregon
Format položaja
Koristite zadane postavke osim u slučaju
da karta zahtijeva drugi format položaja.
Promjena formata položaja:
Dodirnite Postavljanje > Format
položaja.
Izmjena kompasa
Dodirnite Postavljanje > Smjer.
Prikaz—odabir načina prikaza smjera
kretanja na kompasu:
•
•
•
Slova za smjer—postavlja očitanja
stranice s kompasom na slova koja
označavaju smjer (S, J, I, Z).
Numerički stupnjevi—postavlja
očitanja stranice s kompasom na
stupnjeve (0°–359°).
Mil.—postavlja očitanja stranice s
kompasom na mil. (0 mil.–1000 mil.).
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Referentni sjever—odabir referentnog
sjevera kompasa:
Stvarni—postavljanje stvarnog
sjevera kao referentnog smjera.
• Magnetski—automatsko postavljanje
magnetske deklinacije vašeg položaja.
• Mreža—postavljanje mrežnog sjevera
kao referentnog smjera (0°).
• Korisnik—omogućuje postavljanje
vrijednosti odstupanja magnetskog
sjevera.
Prelazak na liniju/pokazivač (ovisno
o uređaju)—odaberite Smjer za prikaz
pokazivača smjera koji označava smjer do
vašeg odredišta. Dodirnite Kurs za odabir
pokazivača kursa koji označava vaš odnos
prema liniji kursa koji vodi do odredišta
(stranica 11).
•
Kompas—odaberite Automatski za
prijelaz s elektroničkog kompasa na
GPS kompasa nakon što određeno
31
Prilagodba uređaja Oregon
vrijeme putujete većom brzinom.
Odberite Isključeno za isključivanje
elektroničkog kompasa i korištenje
GPS kompasa.
Kalibriranje—kalibriranje kompasa
(stranica 10).
Postavljanje visinomjera
Dodirnite Postavljanje > Visinomjer.
Automatska kalibracija—omogućuje
automatsku kalibraciju visinomjera pri
svakom uključivanju uređaja Oregon.
Način rada barometra—odaberite
Promjenjiva nadmorska visina koristi
se pri kretanju) ili Fiksna nadmorska
visina (koristi se stacionarno i pretvara
visinomjer u standardni barometar).
Trend tlaka—odabir trenutka kad
se podaci o tlaku zapisuju. Dodirnite
Uvijek spremaj za snimanje tlaka
32
svakih 15 minuta, čak i kada je Oregon
isključen. Dodirnite Spremaj kad je
uključeno za snimanje podataka samo
kad je Oregon uključen. To može biti
korisno kad se očekuju fronte.
Vrsta iscrtavanja—odabir vrste
iscrtavanja nadmorske visine:
•
•
•
•
Nadmorska visina/Vrijeme—
snimanje promjene nadmorske
visine tijekom nekog vremenskog
razdoblja.
Nadmorska visina/Udaljenost—
snimanje promjene nadmorske visine
na nekoj udaljenosti.
Barometarski tlak—snima
barometarski tlak u nekom
razdoblju.
Ambijentalni tlak—snimanje
promjena ambijentalnog tlaka u
nekom vremenskom razdoblju.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Prilagodba uređaja Oregon
Ručna kalibracija visinomjera:
1. Otiđite na lokaciju na kojoj znate
nadmorsku visinu ili barometarski tlak.
2. Dodirnite Postavljanje >
Visinomjer > Pritisnite za
početak kalibracije visinomjera.
3. Dodirnite Da ako znate nadmorsku
visinu, dodirnite Ne > Da ako znate
barometarski tlak.
4. Unesite nadmorsku visinu ili
barometarski tlak i pritisnite
.
Uparivanje uređaja Oregon
Uređaj Oregon može se koristiti s
dodatnim Garmin monitorom srca za
prikaz rada srca. Također se može koristiti
s dodatnim Garmin senzorom takta bicikla
za prikaz takta okretanja pedala. Nakon
povezivanje s odgovarajućim Garmin
uređajem, vrijednosti otkucaja srca i takta
okretanja pedala pojavljuju se kao polja s
podacima na stranici s kartom, stranici s
kompasom i stranici putnog računala.
Uparivanje je povezivanje uređaja
Oregon s bežičnim senzorima kao što su
monitor otkucaja srca ili senzor takta za
bicikl. Nakon prvog uparivanja Oregon
automatski prepoznaje bežične senzore
svaki put kada se uključe unutar dometa
komunikacije uređaja Oregon.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
33
Prilagodba uređaja Oregon
Uparivanje uređaja Oregon s
bežičnim senzorom:
1. Postavite Oregon unutar 3 metra
(10 stopa) od bežičnog senzora
(monitor otkucaja srca ili takta
okretanja pedala).
2. Uključite bežični senzor.
3. U glavnom izvorniku dodirnite
Postavke > Fitnes > Monitor
rada pulsa ili Senzor takta bicikla.
4. Dodirnite Traži novi.
5. Pojavljuje se poruka “Spojeno”.
NAPOMENA: Za onemogućavanje
komunikacije uređaja Oregon i bežičnih
senzora dodirnite Postavke > Fitnes >
Monitor pulsa (ili Senzor takta
bicikla) > Isključeno.
34
Ponovno postavljanje uređaja
1. Dodirnite Postavljanje > Postavi
ponovo.
2. Dodirnite stavku kako biste je ponovo
postavili.
Prikaz informacija o uređaju
Oregon
U glavnom izborniku dodirnite
Postavke > O za prikaz verzije softvera
na uređaju Oregon, ID-a jedinice, verzije
GPS softvera i pravnih informacija.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Dodatak
Dodatak
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Veličina:Š × V × D: 58 × 114 × 36 mm
(2,3 × 4,5 × 1,4 in.)
Težina: 146 g (5,1 unci) bez baterija
191,4 g s baterijama
Zaslon:dijagonala od 76 mm (3 in.)
s pozadinskim osvjetljenjem
65K boja, TFT tehnologije
(240 × 400 piksela)
Torbica:hrapava plastika, vodootporna
za IPX7
Temperaturni raspon: Od -20°C do
70°C (od -4°F do 158°F)*
*Raspon temperature za uređaj Oregon
može biti veći od raspona radnih temperatura
nekih baterija. Neke vrste baterija mogu
se raspuknuti na visokim temperaturama.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Napajanje
Izvor:Dvije AA baterije (alkalne,
NiMH, litijske ili prethodno
napunjene NiMH); alkalne
nisu preporučene za uređaje
Oregon 550 i 550t
Trajanje baterija: Do 16 sati
Točnost
GPS: < 10 m (33 ft.) 95% uobičajeno*
*Prilikom aktivacije podložno smanjenju
preciznosti od 100 m 2DRMS prema
programu selektivne dostupnosti (SA)
američkog ministarstva obrane.
DGPS:od 3 do 5 m (od 10 do
16 stopa) 95% uobičajeno
(WAAS točnost u Sjevernoj
Americi)
Brzina:0,1 m/s (0,328 stopa/s.)
u mirovanju
35
Dodatak
Priključci:serijski Garmin priključak,
priključak za USB uređaj za
pohranu, NMEA 0183
Trajanje pohrane podataka:
Neograničeno, baterija nije
potrebna za rad memorije
Spremanje karata: Interno ili na
microSD kartici
Performanse
Prijemnik: više od 12 kanala, omogućen
WAAS/visoka osjetljivost
Vrijeme pronalaženja:
< 1 sekunda (kad je
uređaju stanju mirovanja)
< 33 sekunde
(po uključivanju)
< 36 sekundi
(automatsko lociranje)
Brzina ažuriranja: 1/sekundi,
neprestano
36
Kompas:Preciznost: ± 2 stupnja
(± 5 stupnjeva na ekstremnim
sjevernim i južnim širinama)*
Razlučivost: 1 stupanj
Visinomjer: Preciznost: ± 3 m (± 10 ft.)*
Razlučivost: 0,3 m (1 ft.)
RAspon: od -610 do 9144 m
(od -2.000 ft. do 30.000 ft.)
*
Podložno ispravnoj korisničkoj kalibraciji.
Korištenje Demo načina rada
Demo način radar isključuje GPS
prijemnik za korištenje u zatvorenom
prostoru ili za vježbu. U demo načinu
rada jedinica ne prati satelite.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Dodatak
Obavijest
Nemojte pokušavati navigirati
korištenjem demo načina rada jer je GPS
prijemnik isključen. Sve prikazane crtice
koje označavaju jačinu satelitskih signala
samo su simulacije i ne predstavljaju
jačinu stvarnih satelitskih signala.
Za uključivanje demo načina rada
dodirnite Postavke > Sustav > GPS >
Demo način rada.
Povezivanje uređaja Oregon
s računalom
Oregon možete povezati s računalom
pomoću isporučenog USB kabela.
Povezivanje uređaja Oregon s
računalom:
1. Podignite zaštitni poklopac na donjem
dijelu uređaja Oregon.
2. Umetnite manji priključak na USB
kabelu u USB mini utičnicu.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
3. Drugi priključak kabela spojite s USB
priključkom računala.
Instaliranje microSD kartice
Ležište microSD kartice na uređaju
Oregon nalazi se ispod AA baterija.
MicroSD memorijske kartice možete
kupiti kod prodavatelja elektroničke
opreme, a možete kupiti i podatkovne
kartice s već snimljenim detaljnim
kartama od svog prodavatelja Garmin
uređaja. Uz pohranu kartografije i
podataka, memorijska kartica može
se koristiti za pohranu datoteka poput
slika, spremnika, geocache stavki,
ruta, međutočaka i prilagođenih točaka
interesa. Posjetite http://buy.garmin.com
kako biste pronašli kompatibilne karte.
Instaliranje ili vađenje microSD
kartice:
1. Podignite zasun sa stražnje strane
uređaja Oregon (stranica 2) te izvadite
poklopac ležišta baterija i baterije.
37
Dodatak
2. Podignite metalni poklopac.
3. Gurnite karticu u ležište microSD
kartice i zatvorite metalni poklopac.
Metalni
poklopac
ležište
MicroSD
kartice
MicroSD
kartica
4. Za uklanjanje microSD kartice
podignite metalni poklopac i izvadite
karticu iz ležišta microSD kartice.
5. Vratite baterije i poklopac ležišta
baterija na mjesto.
međutočaka i prilagođenih točaka
interesa.
Prijenos datoteka na vaše
računalo
Nakon povezivanja uređaja s računalom
možete kopirati i zalijepiti datoteke s
računala na pogone/jedinice uređaja.
1. Pretraživanjem računala pronađite
datoteku.
2. Odaberite datoteku.
3. Odaberite Uredi > Kopiraj.
4. Otvorite “Garmin” ili pogon/jedinicu
memorijske kartice.
5. Odaberite Uredi > Zalijepi.
Prije prijenosa podataka s web-mjesta na
Oregon ili u suprotnom smjeru, instalirajte
dodatak Garmin Communicator s adrese
www.garmin.com/products/communicator.
Uz pohranu kartografije i podataka,
microSD kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput slika, Wherigo
spremnika, geocache stavki, ruta,
38
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Dodatak
Učitavanje i brisanje datoteka
4. Zalijepite datoteku u pogon Garmin ili
na microSD karticu/pogon.
Obavijest
Pri brisanju datoteka pazite da ne
izbrišete unaprijed programirane
datoteke kartografije (datoteke s
nastavkom “.img”). Nakon brisanja
ih nije moguće vratiti.
Brisanje datoteke s uređaja Oregon
ili s microSD kartice:
1. Otvorite Garmin ili pogon SD kartice.
2. Označite datoteku i pritisnite tipku
Delete na tipkovnici računala.
Uređaj Oregon možete koristiti i kao
USB uređaj za pohranu, a možete i
kupiti posebnu SD karticu za dodatnu
vanjsku memoriju.
NAPOMENA: Oregon nije kompatibilan
sa sustavima Windows® 95, 98, Me i NT.
Također nije kompatibilan sa sustavima
Mac® OS 10.3 ili starijim.
Optimizacija trajanja baterija
Koristite kvalitetne baterije kako bi
funkcioniranje bilo optimalno, a trajanje
baterija dulje. Najbolje se funkcioniranje
postiže litijskim baterijama, prethodno
napunjenim NiMH baterijama koje su
spremne za upotrebu i punjivim NiMH
baterijama čija starost ne prelazi jednu
godinu, a kapacitet je veći od 2500 mAh.
Učitavanje datoteke na Oregon ili
microSD karticu:
1. Skinite poklopac ležišta baterija
i umetnite microSD karticu
(stranica 37).
2. Priključite USB kabel na Oregon i
računalo.
3. Kopirajte datoteku s računala.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
39
Dodatak
Za maksimiziranje trajnosti baterija
slijedite ove prijedloge:
•
•
•
•
•
40
Ne koristite jače pozadinsko
osvjetljenje no što je neophodno
(stranica 3). Razina pozadinskog
osvjetljenja viša od 50% maksimuma
bitno će skratiti trajanje baterija.
Odaberite kraće trajanje pozadinskog
osvjetljenja (stranica 26).
Isključite tonove ako nisu neophodni
(stranica 25). Isključite elektronički
kompas ako nije neophodan
(stranica 31).
Uključite štednju baterija
(stranica 26).
Ako uređaj Oregon namjeravate puno
koristiti u automobilu, razmislite o
kupnji kabela za napajanje u vozilu
(http://buy.garmin.com).
Vraćanje tvornički zadanih
postavki
Uređaj Oregon možete vratiti na izvorne
tvorničke postavke. Promjene koje ste
izvršili u izborniku postavki vratit će se
na zadane postavke.
Za vraćanje tvorničkih postavki
dodirnite Postavke > Ponovno
postavljanje > Vraćanje tvornički
zadanih postavki > Da.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Dodatak
Pričvršćivanje karike
1. Postavite spojnicu karike u utore na
poleđini uređaja Oregon.
Karika
Poleđina
Nosač s karikom
Kalibracija zaslona
osjetljivog na dodir
Zaslon uređaja Oregon obično ne
zahtijeva kalibraciju. Ipak, ako se
čini da gumbi ne funkcioniraju pravilno,
koristite sljedeći postupak.
Kalibracija zaslona osjetljivog
na dodir:
1. Kad je uređaj isključen pritisnite i
držite tipku
Napajanje približno
30 sekundi.
2. Slijedite upute na zaslonu do
pojavljivanja poruke “Kalibracija
je dovršena”.
2. Gurajte spojnicu dok ne sjedne na
mjesto.
Za skidanje spojnice karike podignite
donju stranu spojnice i klizanjem izvucite
spojnicu karike iz utora.
Korisnički priručnik za seriju Oregon
41
Dodatak
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA OREGON
PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG
LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER.
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice
(“Garmin”) vam daju ograničenu licencu za
korištenje softvera ugrađenog u ovaj uređaj
(u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom
obliku tijekom normalnog rada proizvoda.
Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja treće
strane zadržavaju naziv te prava vlasništva
i intelektualnog vlasništva unutar i prema
Softveru.
sadržaja - trećih strana. Obavezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu,
modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti
inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati
bilo kakve radove zasnovane na Softveru.
Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno
izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i
time kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a
ili zakone o kontroli izvoza bilo koje druge
primjenjive države.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim
sporazumima o zaštiti autorskih prava.
Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod
nije isporučen, važne poslovne tajne tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja - trećih strana
te da izvorni kod Softvera ostaje važna
poslovna tajna tvrtke Garmin i/ili davatelja
42
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Indeks
Indeks
Simboli
3D prikaz 23
A
aktivna ruta 15
alarmi, pomorski 30
ambijentalni tlak 32
automatsko zumiranje 26
automobilski način
rada 26
B
baterija 2
optimalna vrsta
baterije 39
bežično zajedničko
korištenje 18
C
Communicator
Garmin 23
D
demo način rada 36
F
fiksna nadmorska
visina 32
format položaja 31
G
Garmin, serijski 25
Garmin spanner 25
geocache stavke 23
GPS postavke 25
I
informacije karte 7
iscrtavanje nadmorske
visine 17
prilagođavanje 32
izlaz: tekst 25
J
jezik 25
K
kalibracija
kompas 10
visinomjer 33
kamera 19, 29
Korisnički priručnik za seriju Oregon
karika 41
kompas
kalibracija 10
referentni sjever 31
kurs 31
L
ljetno vrijeme 30
M
magnetski sjever 31
metoda vođenja 28
microSD kartica
montaža 37
preglednik slika 20
učitavanje datoteka
39
mil. 31
mrežni sjever 31
N
na cesti prema
udaljenosti 28
na cesti u trajanju od 28
način rada barometra 32
način snimanja, trase 27
43
Indeks
nadmorska visina/
udaljenost 32
nadmorska
visina/vrijeme 32
napredne postavke
karte 27
navigacija 5
zaustavljanje 7
nedavno pronađena
mjesta 5
NMEA ulaz/izlaz 25
numerički stupnjevi 31
O
oprema ii
orijentacija, karta 26
otključavanje zaslona 3
označavanje
međutočke 4
P
podaci o dubini 29
podatkovna polja
prikaz ili skrivanje 8
promjena 8, 12,
18, 27
44
pomorske postavke 29
postavljanje
izbjegavanja 29
postavljanje karte 26
postavljanje za fitness 33
površina
izračun 20
pozadina
upravljačka ploča 21
zaslon 26
pozadinsko osvjetljenje 3
trajanje 26
Preglednik fotografija 19
prekid navigacije 7
prijelazi van ceste 29
profili 24
promjenjiva nadmorska
visina 32
prosjek međutočke 22
putne točke
stvaranje 4
putno računalo 21
R
referentni sjever,
kompas 31
registracija uređaja
Oregon i
rute
izračun 28
postavljanje 28
pregled 15
uređivanje 14
S
satelitski signali 3
sektori svjetla 29
senzori 34
senzor takta 33
serijski broj ii
serijski broj, Garmin 25
sight N’ go 22
sjever gore 26
slike 19
pregled 20
slova za smjer 31
smjer 31
Korisnički priručnik za seriju Oregon
Indeks
spanner, Garmin 25
štoperica 22
stvarni sjever 31
sučelje 25
T
tlak
ambijentalni 32
barometarski 32
mjerne jedinice 30
trend 32
točke interesa 5
tonovi 25
trajanje, pozadinsko
osvjetljenje 26
trasa gore 26
trase
postavljanje 27
snimanje 27
tvorničke postavke 40
U
upravljačka ploča 21
uređaj za praćenje pulsa
33, 34
uređivanje
putne točke 13
rute 14
ušteda energije
baterije 26
zaključavanje zaslona 3
zumiranje 26
V
van ceste 28
veličina teksta, karte 27
visina
fiksna ili
promjenjiva 32
visinomjer
kalibracija 33
postavljanje 32
vremenska zona 30
vrsta iscrtavanja 32
W
WAAS 25
Wherigo 23
Z
zadane postavke 40
zaključavanje na
cestu 28
Korisnički priručnik za seriju Oregon
45
Za najnovija besplatna ažuriranja softvera (uz iznimku kartografskih podataka)
tijekom vijeka trajanja proizvoda tvrtke Garmin posjetite Garminovu
web-stranicu www.garmin.com.
© 2009-2010. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Rajan 2010
Broj dijela 190-01140-46 ver. C
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising