Garmin | vívoactive® | User guide | Garmin vívoactive® Käyttöopas

Garmin vívoactive® Käyttöopas
vívoactive
®
Käyttöopas
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , yhtiön Garmin logo, ANT+ , Auto Lap ja Auto Pause ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Connect IQ™,
Garmin Connect™, Garmin Express™, tempe™, VIRB ja vívoactive ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Bluetooth sana ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. iOS on Cisco Systems Inc:n
rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n lisenssillä. Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Pariliitos älypuhelimen kanssa .................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Kuvakkeet .............................................................................. 1
Kosketusnäytön käyttövihjeitä ................................................ 1
Laitteen lukituksen avaaminen .............................................. 2
Suorituksen aloittaminen ............................................................ 2
Tietonäyttöjen tarkasteleminen .............................................. 2
Suorituksen lopettaminen ........................................................... 2
Connect IQ ominaisuudet.............................................. 2
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen ..................................... 2
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella ........... 2
Widgetit........................................................................... 2
Widgetien tarkasteleminen ......................................................... 2
Aktiivisuuden seuranta ................................................................ 2
Automaattinen tavoite ............................................................ 2
Liikkumishälytyksen käyttäminen ........................................... 2
Unen seuranta ....................................................................... 2
VIRB® etäkäyttö ......................................................................... 3
VIRB toimintakameran hallinta ............................................... 3
Sovellukset..................................................................... 3
Suoritukset .................................................................................. 3
Juoksu .................................................................................... 3
Pyöräily .................................................................................. 3
Kävely .................................................................................... 3
Navigoiminen takaisin alkuun ................................................ 3
Uinti ........................................................................................ 4
Golf ........................................................................................ 4
Sisäharjoitukset ...................................................................... 5
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen .......................................... 5
Bluetooth asetukset .................................................................... 9
Järjestelmäasetukset .................................................................. 9
Aika-asetukset ....................................................................... 9
Taustavaloasetukset .............................................................. 9
Mittayksiköiden muuttaminen ................................................. 9
Satelliittiasetuksen muuttaminen ................................................ 9
Laitteen tiedot............................................................... 10
vívoactive - tekniset tiedot ........................................................ 10
Sykemittarin tekniset tiedot ....................................................... 10
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ................................... 10
Sykevyön pariston vaihtaminen ........................................... 10
Tietojen hallinta ......................................................................... 10
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 10
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 10
Vianmääritys ................................................................. 10
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 10
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................. 10
Satelliittisignaalien etsiminen .................................................... 11
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 11
Tuki ja päivitykset ..................................................................... 11
Määrittäminen: Garmin Express .......................................... 11
Ohjelmistopäivitys ................................................................ 11
Liite................................................................................ 11
Laitteen huoltaminen ................................................................ 11
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 11
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 11
Tietokentät ................................................................................ 11
Sykealuelaskenta ...................................................................... 12
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 12
Symbolien määritykset .............................................................. 13
Hakemisto ..................................................................... 14
Bluetooth yhteysominaisuudet..................................... 5
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön ................................... 5
Ilmoitusten tarkasteleminen ................................................... 5
Ilmoitusten hallinta ................................................................. 5
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä .............................. 5
Historia............................................................................ 5
Historian käyttäminen ................................................................. 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Garmin Connect Mobile sovelluksen käyttäminen ................. 6
Garmin Connect käyttö tietokoneessa ................................... 6
ANT+ anturit.................................................................... 6
ANT+ anturien pariliitos .............................................................. 6
Sykevyön asettaminen paikalleen .............................................. 6
Sykealueiden määrittäminen .................................................. 7
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 7
Jalka-anturi ................................................................................. 7
Jalka-anturin kalibroiminen .................................................... 7
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin käyttäminen ......... 7
Nopeusanturin kalibroiminen ................................................. 7
tempe™ ...................................................................................... 8
Laitteen mukauttaminen................................................ 8
Kellotaulun vaihtaminen ............................................................. 8
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 8
Toimintoasetukset ....................................................................... 8
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................... 8
Hälytykset .............................................................................. 8
Auto Lap .................................................................................8
Käyttäminen: Auto Pause® .................................................... 9
Automaattisen vierityksen käyttäminen .................................. 9
Tausta-asetukset ................................................................... 9
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Pariliitos älypuhelimen kanssa
Jotta voit hyödyntää vívoactive laitetta tehokkaasti, sinun
kannattaa pariliittää se älypuhelimeen ja tehdä määritykset
Garmin Connect™ Mobile sovelluksessa. Siten voit jakaa ja
analysoida tietoja sekä ladata ohjelmistopäivityksiä ja lisää
Connect IQ™ ominaisuuksia ( Garmin ja muut
sisällöntoimittajat). Lisäksi voit näyttää pariliitetyn älypuhelimen
ilmoitukset ja kalenteritapahtumat.
HUOMAUTUS: toisin kuin muut Bluetooth laitteet, jotka
pariliitetään mobiililaitteen Bluetooth asetuksista, vívoactive laite
on pariliitettävä suoraan Garmin Connect Mobile sovelluksen
kautta.
1 Siirry mobiililaitteen selaimessa osoitteeseen
www.garminconnect.com/vivoactive.
2 Hae sovellus näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
3 Asenna ja avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Pariliitä laite älypuhelimeen alkumäärityksen aikana
seuraamalla näytön ohjeita.
• Jos et pariliittänyt laitetta älypuhelimeen alkumäärityksen
aikana, valitse vívoactive laitteen toimintopainike ja valitse
Asetukset > Bluetooth.
5 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovelluksessa, valitse
> Garmin-laitteet >
Garmin Connect Mobile sovelluksessa ja seuraa näytön
ohjeita.
®
®
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Latauspidike sisältää magneetin. Tietyissä olosuhteissa
magneetit voivat häiritä joidenkin lääketieteellisten laitteiden
(kuten sydämentahdistajien ja insuliinipumppujen) toimintaa.
Pidä latauspidike poissa kyseisten lääketieteellisten laitteiden
lähettyviltä.
HUOMAUTUS
Latauspidike sisältää magneetin. Tietyissä olosuhteissa
magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia laitteita, kuten
kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole varovainen,
kun latauspidike on elektronisten laitteiden lähettyvillä.
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Kohdista laturi À laitteen taustapuolelle ja paina laturi
paikalleen.
Johdanto
2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Laitteen esittely
Valitsemalla tämän voit ottaa taustavalon käyttöön
tai poistaa sen käytöstä.
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta
pitkään.
À
Á
Toimintopainike
Valitsemalla tämän voit käynnistää tai pysäyttää
suorituksia tai sovelluksia.
Â
Valitsemalla tämän voit avata valikon suorituksesta
tai sovelluksesta.
Ã
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen näyttöön.
Valitsemalla tämän voit merkitä uuden kierroksen.
Ä
Kosketusnäyttö
Pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle voit selata
valikkoja, vaihtoehtoja ja asetuksia.
Valitse koskettamalla.
Kuvakkeet
Vilkkuva kuvake merkitsee, että laite etsii signaalia. Tasaisena
näkyvä kuvake merkitsee, että signaali on löytynyt tai tunnistin
on liitetty.
GPS-tila
Sykemittarin tila
Jalka-anturin tila
LiveTrack tila
Nopeus- ja poljinanturin tila
Kosketusnäytön käyttövihjeitä
• Pyyhkäisemällä kellotaulusta vasemmalle tai oikealle voit
selata laitteen widgetejä.
• Valitse toimintopainike ja selaa laitteen sovelluksia
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
• Voit näyttää widgetit suorituksen aikana koskettamalla
näyttöä pitkään.
1
4 Seuraa näytön ohjeita.
• Voit näyttää seuraavan tietonäytön suorituksen aikana
pyyhkäisemällä tai napauttamalla kosketusnäyttöä.
• Tee kukin kosketusnäytön valinta erillisenä toimena.
Laitteen lukituksen avaaminen
Laite siirtyy kellotilaan ja sen näyttö lukittuu, kun laitetta ei ole
käytetty vähään aikaan.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse toimintopainike.
• Pyyhkäise kosketusnäyttöä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com ja kirjaudu
sisään.
3 Valitse laitteen widgetissä Connect IQ -kauppa.
4 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Widgetit
Suorituksen aloittaminen
Kun aloitat suorituksen, GPS käynnistyy automaattisesti
(tarvittaessa). Kun lopetat suorituksen, laite palaa kellotilaan.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse suoritus.
3 Tarvittaessa voit lisätä tietoja seuraamalla näytön ohjeita.
4 Odota tarvittaessa, kun laite muodostaa yhteyden ANT+
antureihin.
5 Jos suoritus tarvitsee GPS-ominaisuutta, mene ulos ja odota,
kun laite etsii satelliitteja.
6 Aloita ajanotto valitsemalla toimintopainike.
HUOMAUTUS: laite alkaa tallentaa suoritusta vasta, kun
aloitat ajanoton.
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
Ilmoitukset: ilmoittavat saapuvista puheluista ja tekstiviesteistä
älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti.
Kalenteri: näyttää tulevat tapaamiset älypuhelimen kalenterista.
Musiikin hallinta: älypuhelimen soittimen hallinta.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen.
Aktiivisuuden seuranta: seuraa päivittäistä askelmäärää,
askeltavoitetta, kuljettua matkaa, kulutettuja kaloreita ja
unitilastoja.
Tietonäyttöjen tarkasteleminen
• Pyyhkäise kellotaulusta vasemmalle tai oikealle.
• Kosketa kosketusnäyttöä pitkään suorituksen aikana.
®
Widgetien tarkasteleminen
Mukautetuissa tietonäytöissä voit käyttää nopeasti sisäisten ja
yhdistettyjen anturien reaaliaikaisia tietoja. Kun aloitat
suorituksen, näkyviin tulee lisää tietonäyttöjä.
Voit selata tietonäyttöjä pyyhkäisemällä tai napauttamalla
näyttöä.
Aktiivisuuden seuranta
Suorituksen lopettaminen
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen À.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse vaihtoehto:
Automaattinen tavoite
• Voit tallentaa suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla
Tallenna.
• Voit hylätä suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla .
Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin ja
muilta palveluntarjoajilta Garmin Connect Mobile sovelluksella.
Voit mukauttaa laitetta kellotauluilla, tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Kellotaulut: voit mukauttaa kellon ulkoasua.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä kelloon vuorovaikutteisia ominaisuuksia,
kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
Ennen kuin voit ladata Connect IQ ominaisuuksia Garmin
Connect Mobile sovelluksesta, sinun on pariliitettävä vívoactive
laite älypuhelimeen.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Connect IQ -kauppa.
2 Valitse laite tarvittaessa.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus.
2
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Liikkumishälytyksen käyttäminen
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liiku!-teksti ja punainen palkki tulevat
näyttöön, kun et ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa aina 15
minuutin välein, jos olet paikallasi. Lisäksi laite värisee, jos
värinä on käytössä (Järjestelmäasetukset, sivu 9).
Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään
parin minuutin ajan).
Unen seuranta
Laite seuraa liikkeitäsi nukkuessasi. Unitilastot sisältävät
nukuttujen tuntien kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen
aikana. Voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin
Connect tilisi käyttäjäasetuksista. Voit tarkastella unitilastojasi
Garmin Connect tililläsi.
Unitilan käyttäminen
Käytä laitetta, jotta voit käyttää unen tarkkailua.
Connect IQ ominaisuudet
1 Näytä aktiivisuudenseurantawidget pyyhkäisemällä
kellotaulusta vasemalle tai oikealle.
> Aloita uni.
2 Valitse
3 Kun heräät, poistu unitilasta koskettamalla toimintopainiketta
pitkään.
HUOMAUTUS: jos unohdat asettaa laitteen unitilaan, voit
määrittää nukkumaanmeno- ja heräämisajan manuaalisesti
Garmin Connect tililläsi, jotta näet unitilastot.
VIRB etäkäyttö
®
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB toimintakameran hallinta
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa.
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Pyyhkäise vívoactive laitteen kellotaulusta vasemmalle tai
oikealle, jotta näet VIRB widgetin.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa videokuvaa valitsemalla .
Videolaskuri tulee näkyviin vívoactive näyttöön.
• Voit lopettaa videokuvan tallentamisen valitsemalla .
• Voit ottaa valokuvan valitsemalla .
Sovellukset
Voit näyttää laitteen sovellukset valitsemalla toimintopainikkeen.
Jotkin sovellukset tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
Suoritussovellukset: laitteessa on esiladattuna kuntoilu- ja
ulkoilusuoritussovelluksia esimerkiksi juoksua, pyöräilyä,
uintia ja golfia varten.
Etsi puhelin: tällä esiladatulla sovelluksella voit etsiä
kadonneen puhelimen, joka on liitetty laitteeseen
langattomalla Bluetooth tekniikalla.
Suoritukset
Laitetta voi käyttää sisälajien, ulkolajien, urheilun ja
kuntoharjoittelun yhteydessä. Kun aloitat suorituksen, laite
näyttää ja tallentaa siihen liittyviä anturitietoja. Voit tallentaa
suorituksia ja jakaa niitä Garmin Connect yhteisön kanssa.
Laitteeseen voi myös lisätä Connect IQ suoritussovelluksia
Garmin Connect tilillä (Connect IQ ominaisuuksien lataaminen,
sivu 2).
Juoksu
Lähteminen lenkille
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet liikkeelle
(Laitteen lataaminen, sivu 1). Ennen kuin voit käyttää ANT+
anturia juostessasi, anturi on pariliitettävä laitteen kanssa (ANT+
anturien pariliitos, sivu 6).
1 Aseta paikoilleen ANT+ anturit, kuten jalka-anturi tai
sykemittari (valinnainen).
2 Valitse toimintopainike.
3 Valitse Juoksu.
4 Kun käytät valinnaisia ANT+ antureita, odota kun laite
muodostaa yhteyden niihin.
5 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
6 Aloita ajanotto valitsemalla toimintopainike.
Sovellukset
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
7 Aloita suoritus.
voit tallentaa kierroksia (valinnainen)
8 Valitsemalla
(Kierrosten merkitseminen, sivu 8).
9 Voit näyttää lisää tietonäyttöjä (valinnainen) pyyhkäisemällä
tai napauttamalla näyttöä.
10 Kun suoritus on valmis, valitse toimintopainike ja valitse
Tallenna.
Pyöräily
Lähteminen pyörälenkille
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet ajamaan
(Laitteen lataaminen, sivu 1). Ennen kuin voit käyttää ANT+
anturia ajaessasi, anturi on pariliitettävä laitteen kanssa (ANT+
anturien pariliitos, sivu 6).
1 Pariliitä ANT+ anturit, kuten sykemittari, nopeusanturi tai
poljinnopeusanturi (valinnainen).
2 Valitse toimintopainike.
3 Valitse Pyöräily.
4 Kun käytät valinnaisia ANT+ antureita, odota kun laite
muodostaa yhteyden niihin.
5 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
6 Aloita ajanotto valitsemalla toimintopainike.
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
7 Aloita suoritus.
8 Voit näyttää lisää tietonäyttöjä (valinnainen) pyyhkäisemällä
tai napauttamalla näyttöä.
9 Kun suoritus on valmis, valitse toimintopainike ja valitse
Tallenna.
Kävely
Lähteminen kävelylle
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet kävelylle
(Laitteen lataaminen, sivu 1). Ennen kuin voit käyttää ANT+
anturia kävellessäsi, anturi on pariliitettävä laitteen kanssa
(ANT+ anturien pariliitos, sivu 6).
1 Aseta paikoilleen ANT+ anturit, kuten jalka-anturi tai
sykemittari (valinnainen).
2 Valitse toimintopainike.
3 Valitse Kävely.
4 Kun käytät valinnaisia ANT+ antureita, odota kun laite
muodostaa yhteyden niihin.
5 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
6 Aloita ajanotto valitsemalla toimintopainike.
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
7 Aloita suoritus.
8 Voit näyttää lisää tietonäyttöjä (valinnainen) pyyhkäisemällä
tai napauttamalla näyttöä.
9 Kun suoritus on valmis, valitse toimintopainike ja valitse
Tallenna.
Navigoiminen takaisin alkuun
Ennen kuin voit navigoida takaisin alkuun, sinun on etsittävä
satelliitteja, käynnistettävä ajanotto ja aloitettava suoritus.
Voit palata lähtöpisteeseen missä tahansa suorituksen
vaiheessa. Jos esimerkiksi juokset itsellesi vieraassa
kaupungissa etkä ole varma, miten pääset takaisin polun
päähän tai hotelliin, voit navigoida takaisin lähtöpisteeseen.
Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa suorituksissa.
> Palaa alkuun.
1 Valitse
3
Kompassi tulee näyttöön.
6 Kun suoritus on valmis, valitse
Tallenna.
2 Liiku eteenpäin.
Kompassin nuoli osoittaa lähtöpisteeseen.
VIHJE: voit tarkentaa navigointia suuntaamalla laitteen
navigointisuuntaan.
Navigoinnin lopettaminen
Valitse
> Lopeta navigointi.
> Lopeta kierros >
Reiän tiedot
koska lipputangon sijainti vaihtelee, laite laskee etäisyyden
viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan, ei todelliseen
lipputangon sijaintiin.
Uinti
HUOMAUTUS
Laite on tarkoitettu pintauintiin. Sukeltaminen laitteen kanssa voi
vahingoittaa sitä ja mitätöi takuun.
HUOMAUTUS: laite ei voi tallentaa syketietoja uinnin aikana.
Allasuinti
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet uimaan (Laitteen
lataaminen, sivu 1).
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Uinti.
3 Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko.
4 Aloita ajanotto valitsemalla toimintopainike.
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
5 Aloita suoritus.
Laite tallentaa automaattisesti uinti-intervallit ja altaanvälit.
6 Kun haluat levätä, keskeytä ajanotto toimintopainikkeella.
Näytön värit muuttuvat käänteisiksi, ja leponäyttö tulee
näkyviin.
7 Voit jatkaa ajanottoa valitsemalla toimintopainikkeen.
8 Kun suoritus on valmis, paina toimintopainiketta pitkään ja
valitse Tallenna.
À
Á
Â
Ã
Ä
Nykyisen reiän numero
Etäisyys viheriön takareunaan
Etäisyys viheriön keskikohtaan
Etäisyys viheriön etureunaan
Reiän par-arvo
Seuraava reikä
Edellinen reikä
Layup- ja dogleg-matkojen tarkasteleminen
Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja
dogleg-matkat, joiden par on 4 tai 5.
Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, kunnes näet layup- ja
dogleg-tiedot.
Altaan koon määrittäminen
Valitse toimintopainike.
Valitse Uinti.
Valitse
> Altaan koko.
Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko.
1
2
3
4
Uintitermejä
Altaanväli: matka altaan päästä päähän.
Intervalli: yksi tai useampi altaanväli. Uusi intervalli alkaa, kun
olet levännyt.
Veto: veto lasketaan joka kerta, kun se kätesi, jossa laite on,
tekee täyden kierroksen.
Swolf: swolf-pistemäärä on aika ja vetojen määrä, jonka käytät
yhden allasvälin uimiseen. Esimerkiksi 30 sekunnin ajasta ja
15 vedosta saadaan swolf-pistemääräksi 45. Swolf mittaa
uintitehoa, ja, kuten golfissa, pieni pistemäärä on paras.
Golf
Golfin pelaaminen
Ennen kuin pelaat kentän ensimmäisen kerran, sinun on
ladattava se Garmin Connect Mobile sovelluksesta (Garmin
Connect, sivu 6). Garmin Connect Mobile sovelluksesta
ladatut kentät päivittyvät automaattisesti. Lataa laite, ennen kuin
pelaat golfia (Laitteen lataaminen, sivu 1).
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Golf.
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Valitse kenttä käytettävissä olevien kenttien luettelosta.
5 Voit selata kunkin kentän tietonäyttöjä pyyhkäisemällä
vasemmalle tai oikealle.
Laite siirtyy automaattisesti, kun siirryt seuraavalle reiälle.
4
Kukin layup À ja matka siihen Á näkyy näytössä.
HUOMAUTUS: matkat poistetaan luettelosta, kun saavutat
ne.
Matkamittarin käyttäminen
Voit mitata aikaa, kuljettua matkaa ja askeleita matkamittarin
avulla. Matkamittari käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti, kun
aloitat tai lopetat kierroksen.
1 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, kunnes näet
matkamittarin.
2 Tarvittaessa voit nollata matkamittarin valitsemalla
Nollaa matkamittari.
>
Sovellukset
Pisteiden seuraaminen
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
vívoactive laitteessa.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
1 Valitse reiän tietonäytössä
> Aloita pistelasku.
Tuloskortti näkyy, kun olet viheriöllä.
2 Määritä pisteet valitsemalla tai .
Kokonaispisteesi À päivittyvät.
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
Tulosten tarkasteleminen
> Tuloskortti ja valitse reikä.
1 Valitse
Voit
muuttaa
kyseisen reiän pisteitä valitsemalla
2
tai
.
Lyönnin mittaaminen
1 Lyö palloa ja katso, mihin se päätyy.
2 Valitse toimintopainike.
3 Kävele tai aja pallon luo.
Matka nollautuu automaattisesti, kun siirryt seuraavalle
reiälle.
4 Tarvittaessa voit nollata matkan milloin tahansa valitsemalla
toimintopainikkeen ja valitsemalla
> Uusi lyönti.
Sisäharjoitukset
vívoactive laitetta voi käyttää sisäharjoitteluun, kuten juoksuun
sisäjuoksuradalla tai pyöräilyyn kuntopyörällä. GPS on poissa
käytöstä sisäharjoituksissa.
Kun GPS on poissa käytöstä juoksu- tai kävelyharjoituksessa,
nopeus, matka ja askeltiheys lasketaan laitteen kiihtyvyysanturin
avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse. Nopeus-, matka- ja
askeltiheystietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut tai
kävellyt muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta.
VIHJE: pitäminen kiinni juoksumaton käsikahvoista heikentää
tarkkuutta. Voit käyttää valinnaista jalka-anturia tahdin, matkan
ja askeltiheyden tallentamiseen.
Kun GPS ei ole käytössä pyöräillessäsi, nopeus- ja matkatiedot
eivät ole käytettävissä, ellei käytössä ole lisäanturia, joka
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (kuten nopeus- tai
poljinanturi).
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen mobiililaitteen, joka on
pariliitetty langattomalla Bluetooth tekniikalla ja on toimintaalueella.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Etsi.
vívoactive laite alkaa etsiä pariliitettyä mobiililaitetta.
Mobiililaitteesta kuuluu hälytys, ja Bluetooth signaalin
voimakkuus näkyy vívoactive laitteen näytössä. Bluetooth
signaalin voimakkuus lisääntyy, kun siirryt lähemmäs
mobiililaitetta.
3 Voit lopettaa haun valitsemalla .
Bluetooth yhteysominaisuudet
vívoactive laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia
yhteensopivaa älypuhelinta varten. Joitakin ominaisuuksia
varten älypuhelimeen on asennettava Garmin Connect Mobile
sovellus. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/apps.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Jotta voit ottaa ilmoitukset käyttöön, sinun on pariliitettävä
vívoactive laite yhteensopivaan mobiililaitteeseen (Pariliitos
älypuhelimen kanssa, sivu 1).
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Asetukset > Bluetooth > Älykkäät ilmoitukset.
3 Valitsemalla Suorituksen aikana voit määrittää suorituksen
tallentamisen aikana näkyvien ilmoitusten asetukset.
4 Valitse ilmoitusasetus.
5 Valitsemalla Ei suorituksen aikana voit määrittää
kellotilassa näkyvien ilmoitusten asetukset.
6 Valitse ilmoitusasetus.
7 Valitse Ilmoit. aikakatk..
8 Valitse aikakatkaisuaika.
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Näytä ilmoituswidget pyyhkäisemällä kellotaulusta
2
3
4
5
vasemmalle tai oikealle.
Voit selata ilmoituksia napauttamalla kosketusnäyttöä ja
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Valitse ilmoitus.
Voit selata ilmoituksen sisältöä tarvittaessa valitsemalla
Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla
.
Ilmoitus säilyy vívoactive laitteessa, kunnes katsot sen
mobiililaitteessa.
.
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita vívoactive laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät Apple laitetta, voit valita laitteessa näkyvät
kohteet älypuhelimen ilmoituskeskuksen asetuksista.
• Jos käytät Android™ laitetta, valitse laitteessa näkyvät
kohteet Garmin Connect Mobile sovelluksen
sovellusasetuksista.
®
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Asetukset > Bluetooth > Tila > Pois, jos haluat
poistaa langattoman Bluetooth tekniikan käytöstä vívoactive
laitteessa.
Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteessa
mobiililaitteen käyttöoppaan mukaisesti.
Historia
Historia sisältää enintään kymmenen aiempaa suoritusta, jotka
olet tallentanut laitteeseen. Kun automaattinen lataus on
käytössä, laite lähettää tallentamasi suoritukset ja päivittäiset
aktiivisuustiedot automaattisesti Garmin Connect Mobile
sovellukseen (Garmin Connect Mobile sovelluksen käyttäminen,
sivu 6).
Tiedon tallennus määräytyy sen mukaan, miten käytät laitetta.
5
Tiedon tallennus
Tila
Enintään 2 kuukautta Vain aktiivisuuden seuranta.
Enintään 2 viikkoa
Aktiivisuuden seuranta ja laaja kuntoilusuoritusten käyttö. (Esimerkiksi pariliitetyn sykemittarin käyttö 1 tunnin ajan päivässä.)
Kun tietojen tallennustila on täynnä, laite alkaa vapauttaa tilaa
poistamalla vanhimpia tiedostoja.
Historian käyttäminen
1
2
3
4
Valitse toimintopainike.
Valitse Historia.
Valitse suoritus.
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Tiedot voit näyttää lisätietoja suorituksesta.
• Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja näyttää
lisätietoja kustakin kierroksesta.
• Valitsemalla Poista voit poistaa valitun suorituksen.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect tililläsi. Garmin
Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyörälenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja golfharjoituksista. Garmin Connect on myös
tilastojen seurantatyökalu verkossa. Siinä voit analysoida ja
jakaa golfpelejäsi Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa
www.garminconnect.com/start.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut ajastetun
suorituksen valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit
ladata sen Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan
kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää yksityiskohtaisia tietoja
kuntoilu- ja ulkoliikuntasuorituksistasi, kuten ajan, matkan,
sykkeen, kulutetut kalorit, poljinnopeuden/juoksurytmin,
karttanäkymän sekä tahti- ja nopeuskaaviot. Voit näyttää
yksityiskohtaisia tietoja golfpeleistäsi, kuten tuloskortit, tilastot
ja kenttätiedot. Lisäksi voit tarkastella mukautettavia
raportteja.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Garmin Connect Mobile sovelluksen käyttäminen
Voit ladata kaikki suoritustietosi Garmin Connect tilillesi kattavaa
analyysia varten. Garmin Connect tililläsi näet tarkan kartan
suorituksestasi ja voit jakaa suorituksiasi kavereiden kanssa.
Voit ottaa automaattisen latauksen käyttöön Garmin Connect
Mobile sovelluksessa.
> Garmin1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksessa
laitteet.
2 Valitse vívoactive laite ja valitse Laiteasetukset.
3 Ota automaattinen lataus käyttöön valitsemalla kytkin.
Garmin Connect käyttö tietokoneessa
Jos et ole pariliittänyt vívoactive laitetta älypuhelimeen, voit
ladata kaikki suoritustietosi Garmin Connect tilillesi
tietokoneessa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
3 Seuraa näytön ohjeita.
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
ANT+ anturien pariliitos
Kun yhdistät anturin ensimmäisen kerran laitteeseen
langattomalla ANT+ tekniikalla, sinun on pariliitettävä laite ja
anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin
automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja
alueella.
HUOMAUTUS: jos laitteen mukana toimitettiin sykemittari, se ja
laite on jo pariliitetty.
1 Jos pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen (Sykevyön
asettaminen paikalleen, sivu 6).
Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet
asettanut sen paikalleen.
2 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 m (33 jalan) päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
Valitse
toimintopainike.
3
4 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Lisää uusi.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Etsi kaikki.
• Valitse anturin tyyppi.
Kun tunnistin on liitetty laitteeseesi, tunnistimen tila muuttuu
Hakee-tilasta Yhdistetty-tilaan. Anturin tiedot ovat tietosivuilla
tai mukautetussa tietokentässä.
Sykevyön asettaminen paikalleen
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Connect IQ kaupan avaaminen: voit ladata sovelluksia,
kellotauluja, tietokenttiä ja widgetejä.
6
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän
kohdan.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Liitä sykevyömoduuli À hihnaan.
Moduulissa ja hihnassa olevien Garmin logojen on oltava
ylöspäin.
ANT+ anturit
2 Kostuta hihnan taustapuolen elektrodit Á ja kosketuspinnat
Â, jotta sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
3 Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä Ã päät yhteen Ä.
HUOMAUTUS: pesumerkki ei saa taittua.
Logojen Garmin on oltava ylöspäin.
4 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
VIHJE: jos syketiedot ovat virheellisiä tai eivät näy, katso
vianmääritysvinkit (Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä,
sivu 7).
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää oletussykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Määritä maksimisyke, jotta saat mahdollisimman
tarkat kaloritiedot suorituksen aikana. Voit määrittää sykealueet
myös manuaalisesti ja määrittää leposykkeen. Voit myös säätää
alueita manuaalisesti laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect
tiliäsi.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Asetukset > Käyttäjäprofiili > Sykealueet.
3 Valitse Perusta: ja valitse vaihtoehto.
• Valitsemalla Lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimisykkeestä voit tarkastella ja
muokata maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla %SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykevarannosta (maksimisyke miinus
leposyke).
4 Valitse Maksimisyke ja määritä maksimisykkeesi.
5 Valitse alue ja määritä arvo kullekin alueelle.
6 Valitse Leposyke ja määritä leposyke.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 12osion taulukosta.
ANT+ anturit
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 11).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
Jalka-anturi
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Jalka-anturin kalibroiminen
Ennen jalka-anturin kalibrointia sinun on pariliitettävä laite jalkaanturiin (ANT+ anturien pariliitos, sivu 6).
Manuaalinen kalibrointi on suositeltava, jos tiedät
kalibrointitekijän. Tiedät ehkä kalibrointitekijän, jos olet
kalibroinut jalka-anturin toisen Garmin tuotteen kanssa.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Jalka-anturi >
Kalibrointitekijä.
3 Säädä kalibrointitekijää:
• Lisää kalibrointitekijää, jos matka on liian lyhyt.
• Vähennä kalibrointitekijää, jos matka on liian pitkä.
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin
käyttäminen
Yhteensopivasta pyörän nopeus- tai poljinanturista voi lähettää
tietoja laitteeseen.
• Pariliitä anturi ja laite (ANT+ anturien pariliitos, sivu 6).
• Päivitä kuntoilukäyttäjän profiilitietosi (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 8).
• Määritä renkaan koko (Nopeusanturin kalibroiminen,
sivu 7).
• Lähde matkaan (Lähteminen pyörälenkille, sivu 3).
Nopeusanturin kalibroiminen
Ennen kuin voit kalibroida nopeusanturin, sinun on pariliitettävä
laite yhteensopivaan nopeusanturiin (ANT+ anturien pariliitos,
sivu 6).
Manuaalinen kalibrointi on valinnainen ja saattaa parantaa
tarkkuutta.
1 Valitse toimintopainike.
7
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Nopeus/poljinnopeus >
Renkaan koko.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Automaattinen voit laskea renkaan koon ja
kalibroida nopeusanturin automaattisesti.
• Voit kalibroida nopeusanturin manuaalisesti valitsemalla
Manuaalinen ja antamalla renkaan koon (Renkaan koko
ja ympärysmitta, sivu 12).
tempe™
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
Laitteen mukauttaminen
Kellotaulun vaihtaminen
Voit käyttää oletusarvoista digitaalista kellotaulua tai Connect IQ
kellotaulua (Connect IQ ominaisuuksien lataaminen, sivu 2).
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Asetukset > Kellotaulu.
3 Valitse vaihtoehto.
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino- ja
sykealueasetuksesi (Sykealueiden määrittäminen, sivu 7). Laite
laskee tarkat harjoitustiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Asetukset > Käyttäjäprofiili.
3 Valitse vaihtoehto.
Toimintoasetukset
Näillä asetuksilla voit mukauttaa laitetta harjoittelutarpeidesi
mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa tietonäyttöjä ja ottaa
käyttöön hälytyksiä sekä harjoitusominaisuuksia.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa tietonäyttöjä harjoitustavoitteidesi tai käyttämiesi
lisävarusteiden mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa jotakin
tietonäyttöä siten, että siinä näkyy kierrostahtisi tai sykealueesi.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
> Tietonäkymät.
3 Valitse
Valitse
näyttö.
4
5 Ota tietonäyttö tarvittaessa käyttöön valitsemalla kytkin.
6 Valitse .
7 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
Hälytykset
Voit määrittää hälytyksiä kaikkia suorituksia varten
helpottamaan harjoittelua tiettyjä tavoitetta kohti. Jotkin
hälytykset ovat käytettävissä vain tietyissä suorituksissa.
Aluehälytysten asettaminen
Aluehälytys ilmoittaa aina, kun laite on tietyn arvoalueen ylä- tai
alapuolella. Jos esimerkiksi käytät valinnaista sykemittaria, voit
määrittää laitteen hälyttämään, kun syke on alueen 2 alapuolella
tai alueen 5 yläpuolella (Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse suoritus.
8
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
> Hälytykset > Lisää uusi.
3 Valitse
4 Valitse hälytyksen tyyppi.
Hälytykset saattavat sisältää lisävarusteiden mukaan syke-,
tahti-, nopeus-, poljinnopeus- ja juoksurytmihälytyksiä.
5 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
6 Valitse alue tai määritä arvo kullekin hälytykselle.
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Lisäksi laite värisee, jos värinä on käytössä
(Järjestelmäasetukset, sivu 9).
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
> Hälytykset > Lisää uusi.
3 Valitse
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Mukautettu, valitse viesti ja valitse hälytyksen
tyyppi.
• Valitse Aika tai Etäisyys.
5 Määritä arvo.
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Lisäksi laite värisee, jos värinä on käytössä
(Järjestelmäasetukset, sivu 9).
Kävelytaukohälytysten asettaminen
Joissakin juoksuohjelmissa käytetään ajoitettuja kävelytaukoja
säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi pitkän juoksuharjoituksen
aikana voit määrittää laitteen hälyttämään, kun olet juossut 4
minuuttia, minkä jälkeen kävelet 1 minuutin ja toistat saman.
Auto Lap toimii normaalisti, kun käytät juoksu- tai
kävelyhälytyksiä.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
> Hälytykset > Lisää uusi.
3 Valitse
Valitse
Juoksu/kävely.
4
5 Anna juoksuintervallin aika.
6 Anna kävelyintervallin aika.
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Lisäksi laite värisee, jos värinä on käytössä
(Järjestelmäasetukset, sivu 9).
®
Auto Lap
Kierrosten merkitseminen
Voit määrittää laitteen merkitsemään kierroksen tietyn matkan
jälkeen automaattisesti Auto Lap ominaisuudella, tai voit merkitä
kierroksia manuaalisesti. Tämän ominaisuuden avulla voit
helposti vertailla tehoa suorituksen eri osissa (esimerkiksi 1
mailin tai 5 kilometrin välein).
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
> Kierrokset.
3 Valitse
Laitteen mukauttaminen
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Auto Lap kytkimen voit ottaa käyttöön Auto
Lap ominaisuuden.
• Valitsemalla Kierros-painike voit merkitä kierroksen
suorituksen aikana
ominaisuuden avulla.
VIHJE: voit valita ja määrittää mukautetun matkan, jos
Auto Lap ominaisuus on käytössä.
Aina kun kierros tulee täyteen, näyttöön tulee ilmoitus, jossa
näkyy kyseisen kierroksen aika. Lisäksi laite värisee, jos värinä
on käytössä (Järjestelmäasetukset, sivu 9).
Tarvittaessa voit mukauttaa tietonäyttöjä näyttämään lisätietoja
kierroksista (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 8).
Käyttäminen: Auto Pause
®
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt tai tahtisi tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos suoritus sisältää
liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on hidastettava tai
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
Valitse
> Auto Pause.
3
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Tahti voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun tahtisi laskee tietyn arvon alle.
• Valitsemalla Nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa kaikki
harjoitustietonäytöt, kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
> Automaattinen vieritys.
3 Valitse
Valitse
näyttönopeus.
4
Tausta-asetukset
Tausta-asetuksilla taustaväriksi voi valita mustan tai valkoisen.
Valitse toimintopainike, valitse suoritus ja valitse
> Tausta.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
Bluetooth asetukset
Valitse toimintopainike ja valitse Asetukset > Bluetooth.
Tila: näyttää nykyisen Bluetooth yhteyden tilan, ja voit ottaa
käyttöön ja poistaa käytöstä langattoman Bluetooth tekniikan
(Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä, sivu 5).
Älykkäät ilmoitukset: laite ottaa älykkäät ilmoitukset käyttöön
ja poistaa ne käytöstä automaattisesti valintojesi perusteella
(Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön, sivu 5).
Yhdistä mobiililaite: yhdistää laitteen yhteensopivaan
mobiililaitteeseen, joka sisältää langatonta Bluetooth Smart
tekniikkaa.
Pysäytä LiveTrack: voit pysäyttää meneillään olevan LiveTrack
istunnon.
Laitteen mukauttaminen
Järjestelmäasetukset
Valitse toimintopainike ja valitse Asetukset > Järjestelmä.
Tekstin kieli: voit asettaa laitteen käyttöliittymän kielen.
Kello: määrittää kellonajan, sen muodon, väriasetukset ja
kellotaulun (Aika-asetukset, sivu 9).
Taustavalo: määrittää taustavalotilan ja ajan, jonka kuluttua
taustavalo sammuu (Taustavaloasetukset, sivu 9).
Värinä: ottaa värinän käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
Yksikkö: määrittää mittayksiköt tietojen näyttämistä varten
(Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 9).
USB-tila: määrittää laitteen käyttämään massamuistitilaa tai
Garmin tilaa, kun se liitetään tietokoneeseen.
Palauta oletusarvot: voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten
tehdasoletukset (Kaikkien oletusasetusten palauttaminen,
sivu 10).
Ohjelmistopäivitys: voit tarkistaa ohjelmistopäivitykset.
Tietoja: näyttää laitteen tunnuksen, ohjelmistoversion, GPSversion ja ohjelmistotiedot.
Aika-asetukset
Valitse toimintopainike ja valitse Asetukset > Järjestelmä >
Kello.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aseta paikallinen aika: voit määrittää ajan manuaalisesti tai
automaattisesti pariliitetyn mobiililaitteen perusteella.
Tausta: määrittää taustavärin mustaksi tai valkoiseksi.
Korostusväri: määrittää kellon korostusvärin.
Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellonaika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun
vívoactive laite pariliitetään mobiililaitteeseen.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Kello > Aseta
paikallinen aika > Manuaalinen.
3 Valitse Aika ja määritä kellonaika.
Hälytyksen asettaminen
Valitse toimintopainike.
Valitse Asetukset > Hälytys.
Ota hälytys käyttöön valitsemalla kytkin.
Valitse ja anna aika.
1
2
3
4
Taustavaloasetukset
Valitse toimintopainike ja valitse Asetukset > Järjestelmä >
Taustavalo.
Tila: määrittää taustavalon syttymään manuaalisesti painikkeita
ja hälytyksiä tai ilmoituksia varten.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, tahdin ja nopeuden, korkeuden, painon,
pituuden ja lämpötilan mittayksiköitä.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
3 Valitse mittatyyppi.
4 Valitse mittayksikkö.
Satelliittiasetuksen muuttaminen
Laite etsii satelliitteja oletusarvoisesti GPS-toiminnolla. Voit
parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja nopeuttaa
GPS-paikannusta käyttämällä sekä GPS- että GLONASStoimintoa. Sekä GPS- että GLONASS-toiminnon käyttäminen voi
kuluttaa akun virtaa nopeammin kuin ainoastaan GPS-toiminnon
käyttäminen.
9
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet > GPS.
3 Ota GPS käyttöön valitsemalla kytkin.
HUOMAUTUS: laite käyttää GPS-toimintoa ainoastaan, kun
tallennat ulkoilusuoritusta.
4 Valitse .
5 Ota GLONASS käyttöön valitsemalla kytkin.
Laitteen tiedot
vívoactive - tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Ladattava sisäinen litiumpolymeeriakku
Pariston kesto
Enintään 3 viikkoa kellotilassa
Enintään 10 h GPS-tilassa
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Vesitiiviys
Uinti, 5 ATM*
*Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sykemittarin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Enintään 4,5 vuotta (käyttö 1 h / päivä)
Vedenkestävyys
3 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
Käyttölämpötila
-5 - 50 °C (23 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
*Laite kestää painetta, joka vastaa 30 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
Säilytä akku poissa lasten ulottuvilta.
Älä koskaan laita akkuja suuhun. Jos joku on nielaissut akun,
ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
Vaihdettavat nappiparistot saattavat sisältää
perkloraattimateriaalia. Saattaa vaatia erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin taustapuolella olevat neljä
ruuvia.
2 Irrota kansi ja paristo.
3 Odota 30 sekuntia.
4 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
5 Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liian tiukalle.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Avaa Garmin asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedosto.
4 Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.
HUOMAUTUS: laitteen asetusten nollaaminen saattaa poistaa
tietosi tai tekemäsi asetukset.
1 Paina painiketta 15 sekunnin ajan.
Laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla painiketta yhden sekunnin ajan.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja suoritushistorian.
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Palauta oletusarvot >
Kyllä.
10
Laitteen tiedot
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Akunkeston maksimoiminen
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa
(Taustavaloasetukset, sivu 9).
• Käytä suorituksessa GPS-tilaa GLONASS-tilan sijasta
(Satelliittiasetuksen muuttaminen, sivu 9).
• Käytä Connect IQ kellotaulua, joka ei päivity sekunnin välein.
Käytä esimerkiksi kellotaulua, jossa ei ole minuuttiosoitinta
(Connect IQ ominaisuuksien lataaminen, sivu 2).
• Rajoita näytettäviä ilmoituksia älypuhelimen
ilmoituskeskuksen asetuksista (Ilmoitusten hallinta, sivu 5).
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmistopäivitys
Kun saatavissa on ohjelmistopäivitys, laite lataa sen
automaattisesti, kun synkronoit laitteen Garmin Connect tilillesi.
Liite
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Liite
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Irrota moduuli, ennen kuin peset hihnan.
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet osoitteesta
www.garmin.com/HRMcare.
• Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
• Pese hihna pesukoneessa seitsemän käyttökerran välein.
• Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
• Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
• Voit pidentää sykevyön käyttöikää irrottamalla moduulin, kun
et käytä sitä.
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
%SYV: sykevarannon prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
Ajanotto: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Alin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
vähimmäislämpötila.
Altaanvälit: nykyisen suorituksen aikana uitujen altaanvälien
määrä.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Intervallin aika: nykyisen intervallin sekuntikellon aika.
Intervallin altaanvälit: nykyisen intervallin aikana uitujen
altaanvälien määrä.
Intervallin matka: nykyisen intervallin kuljettu matka.
Intervallin SWOLF: nykyisen intervallin keskimääräinen Swolfpistemäärä.
Intervallin tahti: nykyisen intervallin keskimääräinen tahti.
Intervallin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin vetotahti/altaanväli: yhden allasvälin
keskimääräinen vetojen määrä nykyisen intervallin ajalta.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Keskimääräinen % SYV: nykyisen suorituksen sykevarannon
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Keskimääräinen askeltiheys: juoksu Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Keskimääräinen kierrosaika: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Keskimääräinen nopeus: nykyisen suorituksen
keskimääräinen nopeus.
Keskimääräinen poljinnopeus: pyöräily Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Keskimääräinen SWOLF: nykyisen suorituksen
keskimääräinen Swolf-pistemäärä. Swolf-pistemäärä on aika
ja vetojen määrä, jonka käytät yhden allasvälin uimiseen
(Uintitermejä, sivu 4).
Keskimääräinen SY % maksimista: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Keskimääräinen syke: nykyisen suorituksen keskisyke.
11
Keskimääräinen tahti: nykyisen suorituksen keskimääräinen
tahti.
Keskimääräinen vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa nykyisen suorituksen ajalta.
Keskimääräiset vedot/altaanväli: yhden allasvälin
keskimääräinen vetojen määrä nykyisen harjoituksen ajalta.
Kierroksen % SYV: nykyisen kierroksen sykevarannon
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Kierroksen askeltiheys: juoksu Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen poljinnopeus: pyöräily Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Kierroksen SY % maksimista: nykyisen kierroksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kierrostahti: nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudestaan ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Maksiminopeus: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Poljinnopeus: pyöräily Poljinkammen kierrosten tai määrä.
Laite on liitettävä poljinnopeutta mittaavaan lisävarusteeseen,
jotta nämä tiedot näkyvät.
Poljinnopeus: juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynopeus, 30 s keskimäärin: pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
SY (% maksimista): prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
SY-kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
Tahti: nykyinen tahti.
Viime altaanvälin SWOLF: viimeksi uidun altaanvälin Swolfpistemäärä.
Viime altaanvälin tahti: viimeksi uidun altaanvälin
keskimääräinen tahti.
Viime altaanvälin vedot: viimeksi uidun altaanvälin vetojen
kokonaismäärä.
Viime altaanvälin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa viimeisen kokonaisen altaanvälin ajalta.
Viimeisen kierroksen matka: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Viime kierroksen askeltiheys: juoksu Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.
Viime kierroksen nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
12
Viime kierroksen poljinnopeus: pyöräily Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.
Viime kierroksen tahti: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen tahti.
Ylin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
enimmäislämpötila.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Renkaan koko ja ympärysmitta
Renkaan koko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo
ei ole kattava. Voit käyttää myös Internetissä olevia laskimia.
Renkaan koko
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
Liite
Renkaan koko
L (mm)
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C Tubular
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Symbolien määritykset
Näitä symboleita voi olla laitteessa tai lisävarusteissa.
WEEE-hävitys- ja -kierrätyssymboli. Tuotteessa oleva WEEEsymboli osoittaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen. Symbolilla
pyritään estämään tuotteen vääränlainen hävittäminen ja
edistämään uusiokäyttöä ja kierrätystä.
Liite
13
Hakemisto
A
aika 9
asetukset 9
ajanotto 3
ajastin 3, 4
akku
lataaminen 1
maksimoiminen 5
vaihtaminen 10
aktiivisuuden seuranta 2
altaan koko
asettaminen 4
mukautetut 4
altaanvälit 4
alueet, syke 7
ANT+ anturit 6
asetukset 8–10
Auto Lap 8
Auto Pause 9
automaattinen vieritys 9
B
Bluetooth tekniikka 5, 9
C
Connect IQ 1, 2
D
dogleg 4
G
Garmin Connect 1, 2, 5, 6
tietojen tallentaminen 6
Garmin Express 11
laitteen rekisteröiminen 11
ohjelmiston päivittäminen 11
GLONASS 9
GPS 1, 9
signaali 11
H
harjoitus 5, 8
sivut 3
historia 3, 5, 6
lähettäminen tietokoneeseen 6
hälytykset 8, 9
aika 8
etäisyys 8
juoksurytmi 8
syke 8
I
ilmoitukset 5
intervallit 4
J
jalka-anturi 1, 7
järjestelmäasetukset 9
K
kello 9
kellotaulut 2, 8
kellotila 2, 11
kosketusnäyttö 1
kuvakkeet 1
kävelyintervallit 8
käyttäjäprofiili 8
käyttäjätiedot, poistaminen 10
L
laitteen asetusten nollaaminen 10
laitteen mukauttaminen 8, 9
laitteen puhdistaminen 11
laitteen rekisteröiminen 11
lataaminen 1
layup 4
lisävarusteet 6
lyönnin mittaaminen 5
lämpötila 8
14
M
Ä
matkamittari 4
mittayksiköt 9
älypuhelin 2
pariliitos 1
sovellukset 3, 5
N
navigointi 3
lopettaminen 4
nopeus- ja poljinanturit 1, 7
näyttö 9
lukitseminen 2
O
ohjelmisto, päivittäminen 11
P
painikkeet 1, 2, 11
pariliitos, älypuhelin 1
paristo
maksimoiminen 11
vaihtaminen 10
pariston vaihtaminen 10
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 10
poljinnopeus, anturit 7
profiilit 3
käyttäjä 8
pyöräily 3
pyöräkoot 7, 12
pyörän anturit 7
päivitykset, ohjelmisto 11
R
reitit
pelaaminen 4
toistaminen 4
valitseminen 4
S
satelliittisignaalit 1, 11
sisäharjoittelu 5
software license agreement
sovellukset 2, 5
älypuhelin 1, 3
suoritukset
aloittaminen 2
tallentaminen 2
suoritusten tallentaminen 3, 4
swolf-pistemäärä 4
syke 1
alueet 7, 12
mittari 6, 7, 10, 11
T
taustavalo 1, 9
tekniset tiedot 10
tempe 8
tiedot
lataaminen 6
siirtäminen 6
tallentaminen 6
tietojen lataaminen 6
tietojen tallentaminen 6
tietokentät 1–3, 8, 11
toiminnot 3
tuloskortti 5
tuotteen rekisteröiminen 11
U
uinti 4
unitila 2
USB, irrottaminen 10
V
valikko 1
vedot 4
vianmääritys 7, 10
VIRB etäkäyttö 3
W
widgetit 2
Hakemisto
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Lokakuu 2016
190-01749-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising