Garmin | vívoactive® | Garmin vívoactive® Priročnik za uporabo

Garmin vívoactive® Priročnik za uporabo
vívoactive
®
Priročnik za uporabo
© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap in Auto Pause so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Connect IQ™, Garmin Connect™,
Garmin Express™, tempe™, VIRB in vívoactive so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. iOS je registrirana
blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc., ki jo v skladu z licenco uporablja Apple Inc. Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Windows je
registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
®
Kazalo vsebine
Uvod................................................................................ 1
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Ikone ...................................................................................... 1
Nasveti za zaslon na dotik ..................................................... 1
Odklepanje naprave ............................................................... 2
Začetek dejavnosti ...................................................................... 2
Ogled podatkovnih zaslonov .................................................. 2
Zaustavitev dejavnosti ................................................................ 2
Funkcije Connect IQ....................................................... 2
Prenos funkcij Connect IQ .......................................................... 2
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ..................... 2
Pripomočki...................................................................... 2
Prikaz pripomočkov .................................................................... 2
Sledenje dejavnostim .................................................................. 2
Samodejni cilj ......................................................................... 2
Uporaba opozorila za gibanje ................................................ 2
Spremljanje spanja ................................................................ 2
Daljinski upravljalnik za VIRB® .................................................. 3
Upravljanje športne kamere VIRB .......................................... 3
Programi .......................................................................... 3
Dejavnosti ................................................................................... 3
Tek ......................................................................................... 3
Kolesarjenje ........................................................................... 3
Hoja ........................................................................................ 3
Navigacija nazaj na začetek .................................................. 3
Plavanje ................................................................................. 4
Golf ........................................................................................ 4
Dejavnosti v zaprtih prostorih ................................................. 5
Iskanje izgubljene mobilne naprave ........................................... 5
Nastavitve za Bluetooth .............................................................. 9
Nastavitve sistema ...................................................................... 9
Časovne nastavitve ................................................................ 9
Nastavitve osvetlitve ozadja ................................................... 9
Spreminjanje merskih enot .................................................. 10
Spreminjanje nastavitve satelitov ............................................. 10
Informacije o napravi ................................................... 10
vívoactive Specifikacije ............................................................. 10
Specifikacije merilnika srčnega utripa ....................................... 10
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik ................................... 10
Menjava baterije merilnika srčnega utripa ........................... 10
Upravljanje podatkov ................................................................ 10
Izključitev kabla USB ........................................................... 10
Brisanje datotek ................................................................... 10
Odpravljanje težav ........................................................ 10
Ponovni zagon naprave ............................................................ 10
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ......................................... 11
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................... 11
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 11
Podpora in posodobitve ............................................................ 11
Nastavitev programa Garmin Express ................................. 11
Posodobitev programske opreme ........................................ 11
Dodatek ......................................................................... 11
Nega naprave ........................................................................... 11
Čiščenje naprave ................................................................. 11
Nega merilnika srčnega utripa ............................................. 11
Podatkovna polja ...................................................................... 11
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 12
Velikost in premer kolesa .......................................................... 12
Definicije simbolov .................................................................... 13
Kazalo............................................................................ 14
Povezane funkcije Bluetooth........................................ 5
Omogočanje Bluetooth Obvestil ................................................. 5
Ogled obvestil ........................................................................ 5
Upravljanje obvestil ................................................................ 5
Izklop tehnologije Bluetooth ................................................... 5
Zgodovina....................................................................... 5
Uporaba zgodovine .....................................................................6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Uporaba programa Garmin Connect Mobile .......................... 6
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku ................... 6
Senzorji ANT+................................................................. 6
Združevanje senzorjev ANT+ ..................................................... 6
Nošenje senzorja srčnega utripa ................................................ 6
Nastavljanje območij srčnega utripa ...................................... 7
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu ...................... 7
Senzor korakov ........................................................................... 7
Umerjanje senzorja korakov .................................................. 7
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali kadence kolesa ............. 8
Umerjanje senzorja hitrosti .................................................... 8
tempe™ ...................................................................................... 8
Prilagajanje naprave...................................................... 8
Spreminjanje videza ure ............................................................. 8
Nastavitev uporabniškega profila ............................................... 8
Nastavitve dejavnosti .................................................................. 8
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ........................................ 8
Opozorila ................................................................................ 8
Auto Lap .................................................................................9
Uporaba funkcije Auto Pause® .............................................. 9
Uporaba samodejnega pomikanja ......................................... 9
Nastavitve ozadja ................................................................... 9
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Združevanje s pametnim telefonom
Če želite zares izkoristiti napravo vívoactive, jo združite s
pametnim telefonom in dokončajte nastavitev s programom
Garmin Connect™ Mobile. Tako boste lahko izmenjevali in
analizirali podatke ter prenašali posodobitve programske
opreme in dodatne funkcije Connect IQ™ družbe Garmin in
drugih ponudnikov. V združenem pametnem telefonu si lahko
ogledate tudi obvestila in dogodke na koledarju.
OPOMBA: drugače kot druge naprave Bluetooth , ki jih združite
v nastavitvah za Bluetooth v mobilni napravi, morate napravo
vívoactive združiti neposredno prek programa Garmin Connect
Mobile.
1 V mobilnem brskalniku obiščite www.garminconnect.com
/vivoactive.
2 Sledite navodilom za pridobivanje programa na zaslonu.
3 Namestite in odprite program Garmin Connect Mobile.
4 Izberite možnost:
• Med začetno nastavitvijo sledite navodilom na zaslonu, da
napravo združite s pametnim telefonom.
• Če naprave med začetno nastavitvijo niste združili s
pametnim telefonom, pritisnite funkcijsko tipko na napravi
vívoactive in izberite Nastavitve > Bluetooth.
5 Izberite možnost, s dodate svojo napravo v račun za Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki jo združujete s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, izberite
> Naprave Garmin > v
programu Garmin Connect Mobile in sledite navodilom na
zaslonu.
®
®
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Postaja za napajanje vsebuje magnet. V nekaterih razmerah
lahko magneti povzročajo motnje pri nekaterih medicinskih
napravah v telesu, na primer srčnih spodbujevalnikih in
inzulinskih črpalkah. Postajo za napajanje hranite ločeno od
takih medicinskih naprav.
OBVESTILO
Postaja za napajanje vsebuje magnet. V nekaterih razmerah
lahko magneti poškodujejo nekatere elektronske naprave, na
primer trde diske v prenosnih računalnikih. Bodite previdni,
kadar je postaja za napajanje poleg elektronskih naprav.
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Polnilnik À poravnajte z zadnjo stranjo naprave in ga
pritisnite na ustrezno mesto.
Uvod
2 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
3 Napravo popolnoma napolnite.
Pregled naprave
Izberite za vklop ali izklop osvetlitve zaslona.
Držite za vklop ali izklop naprave.
À
Á
Funkcijska tipka Izberite za začetek ali konec dejavnosti ali
programov.
Â
Izberite za odpiranje menija iz dejavnosti ali
programa.
Ã
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Izberite za označitev novega kroga.
Ä
Zaslon na dotik Če se želite premikati po menijih, možnostih in
nastavitvah, podrsajte levo ali desno.
Dotaknite se za izbiro.
Ikone
Utripajoča ikona pomeni, da naprava išče signal. Neutripajoča
ikona pomeni, da je bil signal najden ali da je priklopljen senzor.
Stanje GPS-a
Stanje merilnika srčnega utripa
Stanje senzorja korakov
Stanje naprave LiveTrack
Stanje senzorja hitrosti in kadence
Nasveti za zaslon na dotik
• Če se želite pomikati po pripomočkih v napravi na sprednji
strani ure podrsajte levo ali desno.
• Če se želite pomikati po programih v napravi pritisnite
funkcijsko tipko in podrsajte levo ali desno.
• Če si želite ogledati pripomočke, med dejavnostjo držite
zaslon na dotik.
• Če si želite ogledati naslednji podatkovni zaslon, med
dejavnostjo podrsajte po zaslonu na dotik ali ga tapnite.
• Vsaka izbira na zaslonu na dotik naj bo ločeno dejanje.
1
Odklepanje naprave
Po obdobju nedejavnosti naprava preide v način ure in zaslon
se zaklene.
Izberite možnost:
• Izberite funkcijsko tipko.
• Podrsajte po zaslonu na dotik.
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garminconnect.com in se prijavite.
3 V pripomočku za naprave izberite Trgovina Connect IQ.
4 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Začetek dejavnosti
Ko začnete z dejavnostjo, se GPS samodejno vključi (če je
potrebno). Ko z dejavnostjo zaključite, naprava preide v način
ure.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite dejavnost.
3 Če je treba, sledite navodilom na zaslonu za vnos dodatnih
informacij.
4 Če je treba, počakajte, da se naprava poveže s senzorji
ANT+ .
5 Če dejavnost potrebuje GPS, pojdite ven in počakajte, da
naprava najde satelite.
6 Pritisnite funkcijsko tipko, da zaženete časovnik.
OPOMBA: naprava podatkov o vaši dejavnosti ne beleži,
dokler ne zaženete časovnika.
®
Ogled podatkovnih zaslonov
Prilagodljivi podatkovni zasloni vam omogočajo hiter dostop do
podatkov v realnem času, ki jih posredujejo notranji in povezani
senzorji. Ko pričnete z dejavnostjo, se prikažejo dodatni
podatkovni zasloni.
Če želite krožiti po podatkovnih zaslonih, podrsajte po
zaslonu na dotik ali ga tapnite.
Zaustavitev dejavnosti
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite možnost:
Pripomočki
V napravo so prednaloženi pripomočki, ki omogočajo hiter
prikaz informacij. Nekateri pripomočki potrebujejo povezavo
Bluetooth z združljivim pametnim telefonom.
Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice in besedilna
sporočila glede na nastavitve obvestil v pametnem telefonu.
Koledar: prikazuje prihodnje sestanke na koledarju pametnega
telefona.
Upravljanje glasbe: upravljanje predvajalnika glasbe v
pametnem telefonu.
Vreme: prikazuje trenutno temperaturo in vremensko napoved.
Sledenje dejavnostim: sledi dnevnemu število korakov, cilju
korakov, prepotovani razdalji, porabljenim kalorijam in
statistiki spanja.
Prikaz pripomočkov
• Na sprednji strani ure podrsajte levo ali desno.
• Med dejavnostjo pridržite zaslon na dotik.
Sledenje dejavnostim
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja À.
• Če želite shraniti dejavnost in se vrniti v način ure, izberite
Shrani.
• Da zavržete dejavnost in se vrnete v način ure, izberite .
Funkcije Connect IQ
Uri lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih
ponudnikov s programom Garmin Connect Mobile. Napravo
lahko prilagodite z videzi ure, podatkovnimi polji, pripomočki in
programi.
Videzi ure: omogoča vam spreminjanje videza ure.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: uri lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove
vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Prenos funkcij Connect IQ
Preden lahko v programu Garmin Connect Mobile prenesete
funkcije Connect IQ, morate napravo vívoactive združiti s
pametnim telefonom.
1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
Trgovina Connect IQ.
2 Po potrebi izberite svojo napravo.
3 Izberite funkcijo Connect IQ.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
2
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Uporaba opozorila za gibanje
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Opozorilo za gibanje vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se prikažeta napis
Premaknite se! in rdeča vrstica. Po vsakih 15 minutah
neaktivnosti se prikažejo dodatni deli. Če je vklopljeno vibriranje,
naprava tudi vibrira (Nastavitve sistema, stran 9).
Pojdite na kratek sprehod (vsaj nekaj minut) za ponastavitev
opozorila za gibanje.
Spremljanje spanja
Naprava med spanjem spremlja vaše premikanje. Statistika
spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja in
premikanje med spanjem. Običajne ure spanja lahko nastavite v
uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect. Statistiko
spanja si lahko ogledate v svojem računu Garmin Connect.
Funkcije Connect IQ
Uporaba načina za spremljanje spanca
Preden lahko uporabljate sledenje spanju, si morate napravo
nadeti.
1 Če si želite ogledati pripomoček za sledenje dejavnostim, na
sprednji strani ure podrsajte levo ali desno.
> Zacni mirovanje.
2 Izberite
Ko
se
zbudite,
držite funkcijsko tipko za izhod iz stanja
3
mirovanja.
OPOMBA: če napravo pozabite postaviti v način spanja,
lahko čase spanja in bujenja v račun Garmin Connect
vnesete ročno in si ogledate statistiko spanja.
Daljinski upravljalnik za VIRB
®
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate
v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim
upravljalnikom. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
naprav VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Če si želite ogledati pripomoček VIRB, v napravi vívoactive
podrsajte levo ali desno.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Če želite posneti video, izberite .
Na zaslonu naprave vívoactive se pojavi časovnik videa.
• Če želite nehati snemati video, izberite .
• Če želite zajeti fotografijo, izberite .
Programi
Če si želite ogledati programe v napravi, lahko izberete
funkcijsko tipko. Nekateri programi potrebujejo povezavo
Bluetooth z združljivim pametnim telefonom.
Programi dejavnosti: v napravo so že naloženi programi za
vadbo in dejavnosti na prostem, vključno s tekom,
kolesarjenjem, plavanjem in golfom.
Poišči moj telefon: s tem prednaloženim programom lahko z
brezžično tehnologijo Bluetooth poiščete izgubljen telefon, ki
je povezan z napravo.
Dejavnosti
Napravo lahko uporabljate za dejavnosti v zaprtih prostorih ali
na prostem, športne dejavnosti in fitnes. Ko pričnete z
dejavnostjo, naprava prikaže in zabeleži podatke senzorja.
Dejavnosti lahko shranite in jih izmenjujete s skupnostjo Garmin
Connect.
Z uporabo računa Garmin Connect lahko svoji napravi dodate
tudi programe za dejavnosti Connect IQ (Prenos funkcij Connect
IQ, stran 2).
Tek
Tek
Preden se odpravite na tek, napravo (Polnjenje naprave,
stran 1). Preden lahko senzor ANT+ uporabite za tek, ga morate
združiti s svojo napravo (Združevanje senzorjev ANT+,
stran 6).
1 Nadenite si svoje senzorje ANT+, denimo senzor korakov ali
merilnik srčnega utripa (neobvezno).
2 Izberite funkcijsko tipko.
3 Izberite Tek.
Programi
4 Ob uporabi izbirnih senzorjev ANT+ počakajte, da naprava z
njimi vzpostavi povezavo.
5 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
6 Pritisnite funkcijsko tipko, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
7 Začnite z dejavnostjo.
(izbirno) (Označevanje
8 Za beleženje krogov izberite
krogov, stran 9).
9 Podrsajte levo ali desno po zaslonu, da si ogledate dodatne
podatkovne zaslone (izbirno).
10 Ko zaključite z dejavnostjo, pritisnite funkcijsko tipko in
izberite Shrani.
Kolesarjenje
Vožnja
Preden se odpravite na vožnjo, napravo napolnite (Polnjenje
naprave, stran 1). Preden lahko senzor ANT+ uporabite za
vožnjo, ga morate združiti s svojo napravo (Združevanje
senzorjev ANT+, stran 6).
1 Združite senzorje ANT+, na primer merilnik srčnega utripa,
senzor hitrosti ali senzor kadence (izbirno).
2 Izberite funkcijsko tipko.
3 Izberite Kolo.
4 Ob uporabi izbirnih senzorjev ANT+ počakajte, da naprava z
njimi vzpostavi povezavo.
5 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
6 Pritisnite funkcijsko tipko, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
7 Začnite z dejavnostjo.
8 Podrsajte levo ali desno po zaslonu, da si ogledate dodatne
podatkovne zaslone (izbirno).
9 Ko zaključite z dejavnostjo, pritisnite funkcijsko tipko in
izberite Shrani.
Hoja
Hoja
Preden se odpravite na hojo, napravo (Polnjenje naprave,
stran 1). Preden lahko senzor ANT+ uporabite za hojo, ga
morate združiti s svojo napravo (Združevanje senzorjev ANT+,
stran 6).
1 Nadenite si svoje senzorje ANT+, denimo senzor korakov ali
merilnik srčnega utripa (neobvezno).
2 Izberite funkcijsko tipko.
3 Izberite Hoja.
4 Ob uporabi izbirnih senzorjev ANT+ počakajte, da naprava z
njimi vzpostavi povezavo.
Pojdite
na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
5
6 Pritisnite funkcijsko tipko, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
7 Začnite z dejavnostjo.
8 Podrsajte levo ali desno po zaslonu, da si ogledate dodatne
podatkovne zaslone (izbirno).
9 Ko zaključite z dejavnostjo, pritisnite funkcijsko tipko in
izberite Shrani.
Navigacija nazaj na začetek
Preden lahko začnete z navigacijo nazaj na začetek, morate
poiskati satelite, zagnati časovnik in začeti z dejavnostjo.
Med dejavnostjo se lahko kadar koli vrnete na začetno lokacijo.
Če na primer tečete po mestu, ki ga ne poznate, in ne veste,
kako se vrniti na začetek steze ali v hotel, lahko začnete z
navigacijo do začetne lokacije. Ta funkcija ni na voljo za vse
dejavnosti.
3
1 Izberite
> Nazaj na začetek.
Prikaže se kompas.
2 Premaknite se naprej.
Kazalec kompasa kaže proti začetni točki.
NAMIG: za natančnejšo navigacijo napravo obrnite v smer, v
katero se premikate.
Ustavitev navigacije
Izberite
> Ustavi navigacijo.
Ko se premaknete na naslednjo luknjo, naprava to
samodejno upošteva.
> Koncni krog >
6 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite
Shrani.
Informacije o luknjah
Lokacije lukenj se spreminjajo, zato naprava izračuna razdaljo
do sprednjega, srednjega ter zadnjega dela zelenice in ne do
dejanske lokacije luknje.
Plavanje
OBVESTILO
Ta naprava je namenjena plavanju po površini. Če se z napravo
potapljate, jo lahko poškodujete in tako izničite jamstvo.
OPOMBA: med plavanjem naprava ne more beležiti podatkov o
srčnem utripu.
Plavanje v bazenu
Preden se odpravite na plavanje, napolnite napravo (Polnjenje
naprave, stran 1).
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Plavanje.
3 Izberite velikost bazena ali vnesite velikost po meri.
4 Pritisnite funkcijsko tipko, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
5 Začnite z dejavnostjo.
Naprava samodejno beleži intervale in dolžine plavanja.
6 Če želite med počitkom začasno zaustaviti časovnik,
pritisnite funkcijsko tipko.
Zaslon zamenja barvo in prikaže se zaslon počitka.
7 Pritisnite funkcijsko tipko, da znova zaženete časovnik.
8 Ko zaključite z dejavnostjo, držite funkcijsko tipko in izberite
Shrani.
À
Á
Â
Ã
Ä
Številka trenutne luknje
Razdalja do zadnjega dela zelenice
Razdalja do srednjega dela zelenice
Razdalja do sprednjega dela zelenice
Par za luknjo
Naslednja luknja
Prejšnja luknja
Ogled razdalj krivulj in zavojev
Ogledate si lahko seznam z razdaljami krivulj in zavojev za
luknje par 4 in par 5.
Podrsajte levo ali desno, dokler se ne prikažejo informacije o
krivuljah in zavojih.
Nastavljanje velikosti bazena
Izberite funkcijsko tipko.
Izberite Plavanje.
Izberite
> Velikost bazena.
Izberite velikost bazena ali vnesite velikost po meri.
1
2
3
4
Plavalna terminologija
Dolžina: ena dolžina bazena.
Interval: ena ali več dolžin. Nov interval se začne po počitku.
Zamah: zamah se šteje vsakič, ko z roko, na kateri imate
napravo, naredite celoten krog.
Swolf: vaš rezultat swolf je vsota časa ene dolžine in števila
zamahov za to dolžino. Čas 30 sekund in 15 zamahov na
primer pomenita oceno swolf 45. Swolf je meritev plavalne
učinkovitost. Podobno kot pri golfu je nižji rezultat boljši.
Golf
Igranje golfa
Preden prvič igrate golf na določenem igrišču, morate igrišče
prenesti z aplikacijo Garmin Connect Mobile (Garmin Connect,
stran 6). Igrišča, prenesena z aplikacijo Garmin Connect
Mobile, se samodejno posodabljajo. Pred igranjem golfa
napravo napolnite (Polnjenje naprave, stran 1).
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Golf.
3 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
4 Izberite igrišče na seznamu bližnjih igrišč.
5 Podrsajte levo ali desno, da se premaknete po podatkovnih
zaslonih za posamezne luknje.
4
Na zaslonu se prikaže posamezna krivulja À in razdalja do
nje Á.
OPOMBA: ko razdalje prehodite, se odstranijo z zaslona.
Uporaba merilnika prevožene poti
Z merilnikom prevožene poti lahko beležite čas, prepotovano
razdaljo in prehojene korake. Merilnik prevožene poti se zažene
in zaustavi samodejno ob začetku ali koncu igralnega kroga.
1 Podrsajte levo ali desno, dokler se ne prikaže merilnik
prevožene poti.
Programi
Povezane funkcije Bluetooth
2 Po potrebi izberite
> Ponastavi odometer, da merilnik
prevožene poti ponastavite na nič.
Beležite rezultate
> Zac. belez.
1 Na zaslonu z informacijami o luknji izberite
rezult..
Ko ste na zelenici, se prikaže kartica z rezultati.
2 Izberite ali , da nastavite rezultat.
Skupni rezultat À se posodobi.
Naprava vívoactive ponuja več funkcij povezave z Bluetooth za
vaš združljiv pametni telefon. Za nekatere funkcije boste morali
na pametni telefon namestiti program Garmin Connect Mobile.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/apps.
Obvestila telefona: obvestila telefona in sporočila so prikazana
na vaši napravi vívoactive.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite spremljevalce, da si na strani za sledenje
storitve Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
dejavnost v vaš račun Garmin Connect takoj, ko jo nehate
beležiti.
Omogočanje Bluetooth Obvestil
Ogled rezultatov
> Kartica z rezultati in izberite luknjo.
ali , da spremenite rezultat za dano luknjo.
1 Izberite
2 Izberite
Merjenje razdalje udarca
1 Udarite žogico in opazujte, kje bo pristala.
2 Izberite funkcijsko tipko.
3 Stopite do žogice ali se zapeljite do nje.
Ko se premaknete na naslednjo luknjo, se razdalja
samodejno ponastavi.
4 Razdaljo lahko po potrebi kadar koli ponastavite tako, da
pritisnete funkcijsko tipko in izberete
> Nov udarec.
Dejavnosti v zaprtih prostorih
Napravo vívoactive lahko uporabljate za vadbo v zaprtih
prostorih, denimo za tek na stezi v zaprtem prostoru ali
kolesarjenje na stacionarnem kolesu. GPS se med dejavnostmi
v zaprtem prostoru izklopi.
Ko tečete ali hodite z izklopljenim GPS-om, se hitrost, razdalja in
kadenca merijo z merilnikom pospeška v napravi. Merilnik
pospeška se sam umerja. Natančnost podatkov o hitrosti,
razdalji in kadenci se izboljša po nekaj tekih ali sprehodih na
prostem z napravo GPS.
NAMIG: če se držite za ograjo tekalne steze, je natančnost
manjša. Za beleženje tempa, razdalje in kadence lahko
uporabite izbirni senzor korakov.
Če je GPS med kolesarjenjem izklopljen, podatki o hitrosti in
razdalji niso na voljo, če nimate izbirnega senzorja, ki te podatke
pošilja v napravo (na primer senzor hitrosti ali kadence).
Iskanje izgubljene mobilne naprave
S to funkcijo lahko poiščete izgubljeno mobilno napravo, ki je
združena z brezžično tehnologijo Bluetoothin je trenutno v
dosegu.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Isci moje.
Naprava vívoactive začne iskati združeno mobilno napravo.
Mobilna naprava predvaja zvočno opozorilo in na zaslonu
naprave vívoactive se prikaže moč signala Bluetooth. Ko se
približujete mobilni napravi, se moč signala Bluetooth
povečuje.
3 Izberite , da zaustavite iskanje.
Preden lahko omogočite obvestila, morate napravo vívoactive
združiti z združljivo mobilno napravo (Združevanje s pametnim
telefonom, stran 1).
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Nastavitve > Bluetooth > Pametna obvestila.
3 Izberite Med dejavnostjo, da izberete nastavitve obvestil, ki
se prikažejo med snemanjem dejavnosti.
4 Izberite nastavitev obvestil.
5 Izberite Ne med dejavnostjo, da izberete nastavitve obvestil,
ki se prikažejo v načinu ure.
6 Izberite nastavitev obvestil.
7 Izberite Čas. omej. obvest..
8 Izberite trajanje časovne omejitve.
Ogled obvestil
1 Če si želite ogledati pripomoček za obvestila, na sprednji
2
3
4
5
strani ure podrsajte levo ali desno.
Tapnite zaslon na dotik in podrsajte levo ali desno, da se
premaknete po obvestilih.
Izberite obvestilo.
Po potrebi izberite
da se premaknete po vsebini obvestila.
Izberite
, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Obvestilo ostane v napravi vívoactive, dokler si ga ne
ogledate.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi vívoactive.
Izberite možnost:
• Če uporabljate napravo Apple , v nastavitvah središča za
obvestila v pametnem telefonu izberite elemente, ki se
prikažejo v napravi.
• Če uporabljate napravo Android™, v programskih
nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
elemente, ki se prikažejo v napravi.
®
Izklop tehnologije Bluetooth
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Če želite izklopiti tehnologijo Bluetooth v napravi vívoactive,
izberite Nastavitve > Bluetooth > Stanje > Izklopi.
Za več informacij o izklopu brezžične tehnologije Bluetooth v
mobilni napravi si oglejte njen priročnik za uporabo.
Zgodovina
V zgodovini je do deset prejšnjih dejavnosti, ki ste jih shranili v
napravo. Ko vklopite samodejno prenašanje, naprava shranjene
dejavnosti in podatke o sledenju dnevnim dejavnostim
Povezane funkcije Bluetooth
5
samodejno pošlje v aplikacijo Garmin Connect Mobile (Uporaba
programa Garmin Connect Mobile, stran 6).
Shranjevanje podatkov je odvisno od tega, kako pogosto
napravo uporabljate.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Dostop do trgovine Connect IQ: prenesete lahko programe,
videze ure, podatkovna polja in pripomočke.
Shranjevanje
podatkov
Način
Uporaba programa Garmin Connect Mobile
Največ 2 meseca
Samo sledenje dejavnostim.
Največ 2 tedna
Sledenje dejavnostim vključno z intenzivno
uporabo pri vadbi. (Primer: dnevna enourna
uporaba združenega merilnika srčnega utripa.)
Ko je shramba za podatke polna, naprava izbriše najstarejše
datoteke, da naredi prostor za nove podatke.
Uporaba zgodovine
1
2
3
4
Izberite funkcijsko tipko.
Izberite Zgodovina.
Izberite dejavnost.
Izberite možnost:
• Izberite Podrobnosti, če si želite ogledati dodatne
informacije o dejavnosti.
• Izberite Krogi, če želite izbrati krog in si ogledate dodatne
informacije o vsakem krogu.
• Izberite Izbriši, če želite izbrisati izbrano dejavnost.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
svojega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
kolesarskimi vožnjami, plavanji, pohodi, igrami golfa in drugimi
dejavnostmi. Garmin Connect je vaš spletni sledilnik statistike, v
katerem lahko analizirate in objavljate vse svoje igre golfa. Če
se želite prijaviti za brezplačen račun, obiščite
www.garminconnect.com/start.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite časovno
merjeno dejavnost z napravo, lahko to dejavnost prenesete v
svoj račun Garmin Connect in jo tam hranite, dokler želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši vadbi in dejavnostih na prostem, vključno s časom,
razdaljo, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida ter grafikoni tempa in hitrosti.
Ogledate si lahko podrobnejše informacije o vaših igrah
golfa, vključno s karticami z rezultati, statistikami in
informacijami o igrišču. Ogledate si lahko tudi prilagodljiva
poročila.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Vse podatke dejavnosti lahko prenesete v račun Garmin
Connect, kjer lahko naredite izčrpno analizo. V računu Garmin
Connect si lahko ogledate zemljevid dejavnosti ali pa jo delite s
prijatelji. Samodejno prenašanje lahko vklopite v programu
Garmin Connect Mobile.
> Naprave
1 V programu Garmin Connect Mobile izberite
Garmin.
2 Izberite napravo vívoactive in nato še Nastavitve naprave.
3 Če želite vklopiti samodejno prenašanje, preklopite stikalo.
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku
Če naprave vívoactive še niste združili s pametnim telefonom,
lahko vse podatke o dejavnostih v račun Garmin Connect
prenesete z računalnikom.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Oglejte si www.garminconnect.com/start.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Senzorji ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Združevanje senzorjev ANT+
Ko senzor prvič povezujete z vašo napravo prek brezžične
tehnologije ANT+, morate napravo in senzor najprej združiti. Ko
sta združena, se naprava samodejno poveže s senzorjem
vsakič, ko pričnete z dejavnostjo, senzor pa je aktiven in v
dosegu.
OPOMBA: če ste z napravo dobili še merilnik srčnega utripa,
potem je ta že združen z vašo napravo.
1 Če združujete merilnik srčnega utripa, si ga nadenite
(Nošenje senzorja srčnega utripa, stran 6).
Merilnik srčnega utripa podatkov namreč ne pošilja oziroma
prejema, dokler si ga ne nadenete.
2 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od drugih senzorjev ANT+.
3 Izberite funkcijsko tipko.
4 Izberite Nastavitve > Tipala > Dodaj novo.
5 Izberite možnost:
• Izberite Preišči vse.
• Izberite vrsto senzorja.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano. Podatki senzorja se prikažejo v zanki
podatkovne strani ali v podatkovnem polju po meri.
Nošenje senzorja srčnega utripa
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
6
OPOMBA: če nimate merilnika srčnega utripa, lahko to nalogo
preskočite.
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 Modul senzorja srčnega utripa pritrdite À na pas.
Senzorji ANT+
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Logotipa Garmin na modulu in pasu morata biti z desno
stranjo obrnjena navzgor.
2 Navlažite elektrodi Á in krpici za stik  na zadnji strani pasu,
da ustvarite močno povezavo med vašimi prsmi in
oddajnikom.
3 Ovijte pas okoli prsi in kljukico à pritrdite v zanko Ä.
OPOMBA: oznaka za nego ne sme biti prepognjena.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 12) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Logotipa Garmin morata biti z desno stranjo obrnjena
navzgor.
4 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika
srčnega utripa.
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.
NAMIG: če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne
prikažejo, si oglejte namige za odpravljanje težav (Namigi za
nepravilne podatke o srčnem utripu, stran 7).
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših privzetih območij srčnega utripa uporablja
naprava informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Za najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo
dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip. Vsa območja srčnega
utripa in srčni utrip med mirovanjem lahko nastavite tudi ročno.
Območja lahko ročno nastavite v napravi ali računu Garmin
Connect.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Nastavitve > Profil uporabnika > Obm. srč. utripa.
3 Izberite Glede na in izberite možnost.
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najvisjega SU, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % rezerve srčnega utripa, če si želite območja
ogledati in urediti kot odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med mirovanjem).
Izberite
Najvisji SU in vnesite najvišji srčni utrip.
4
5 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
6 Izberite SU ob pocitku in vnesite svoj srčni utrip med
počitkom.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
Senzorji ANT+
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Navlažite elektrode in krpice za stik.
• Zategnite pas na prsih.
• Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
• Upoštevajte navodila za nego (Nega merilnika srčnega
utripa, stran 11).
• Nosite bombažno majico ali dobro navlažite obe strani
paščka.
Sintetične tkanine, ki se drgnejo ali udarjajo ob merilnik
srčnega utripa, lahko ustvarijo statično elektriko, ki moti
signale srčnega utripa.
• Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega
utripa.
Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri
2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni
motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični
telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.
Senzor korakov
Naprava je združljiva s senzorjem korakov. S senzorjem korakov
lahko namesto z GPS-om beležite tempo in razdaljo, ko vadite v
zaprtem prostoru ali ko je signal GPS šibak. Senzor korakov je v
stanju pripravljenosti in lahko začne pošiljate podatke (kot
merilnik srčnega utripa).
Po 30 minutah nedejavnosti, se senzor korakov izklopi in tako
varčuje z baterijo. Ko je raven baterije nizka, se na napravi
prikaže sporočilo. Preostaja še približno pet ur baterije.
Umerjanje senzorja korakov
Pred umerjanjem senzorja korakov morate napravo združiti s
senzorjem korakov (Združevanje senzorjev ANT+, stran 6).
Priporočamo ročno umerjanje, če poznate faktor umerjanja. Če
ste senzor korakov umerili z drugim izdelkom Garmin, morda
poznate faktor umerjanja.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Nastavitve > Tipala > Senzor korakov > Kolicnik
umerjanja.
3 Prilagodite faktor umerjanja:
• Če je razdalja prekratka, povečajte faktor umerjanja.
• Če je razdalja predolga, zmanjšajte faktor umerjanja.
7
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali
kadence kolesa
Z združljivim senzorjem hitrosti ali kadence kolesa lahko v
napravo pošiljate podatke.
• Združite senzor z napravo (Združevanje senzorjev ANT+,
stran 6).
• Posodobite informacije v uporabniškem profilu za vadbo
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 8).
• Nastavite velikost kolesa (Umerjanje senzorja hitrosti,
stran 8).
• Peljite se (Vožnja, stran 3).
Umerjanje senzorja hitrosti
Pred umerjanjem senzorja hitrosti morate napravo združiti z
združljivim senzorjem hitrosti (Združevanje senzorjev ANT+,
stran 6).
Z izbirnim ročnim umerjanjem lahko povečate natančnost.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Nastavitve > Tipala > Hitrost/kadenca > Velikost
kolesa.
3 Izberite možnost:
• Izberite Samodejno, da naprava samodejno izračuna
velikost kolesa in umeri senzor hitrosti.
• Izberite Ročno in vnesite velikost kolesa, da ročno
umerite senzor hitrosti (Velikost in premer kolesa,
stran 12).
tempe™
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Prilagajanje naprave
Spreminjanje videza ure
Uporabite lahko privzeti digitalni videz ure ali videz ure Connect
IQ (Prenos funkcij Connect IQ, stran 2).
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Nastavitve > Videz ure.
3 Izberite možnost.
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, leta rojstva, višine, teže in
območij srčnega utripa (Nastavljanje območij srčnega utripa,
stran 7). Naprava uporablja te informacije za natančen izračun
podatkov o vadbi.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Nastavitve > Profil uporabnika.
3 Izberite možnost.
Nastavitve dejavnosti
Te nastavitve omogočajo prilagajanje naprave potrebam vadbe.
Na primer, prilagodite lahko podatkovne zaslone in omogočite
opozorila in funkcije vadbe.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Podatkovne zaslone lahko prilagodite ciljem vadbe ali izbirni
dodatni opremi. Na primer, enega od podatkovnih zaslonov
lahko prilagodite tako, da bo prikazoval tempo kroga ali območje
srčnega utripa.
1 Izberite funkcijsko tipko.
8
2 Izberite dejavnost.
3
4
5
6
7
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
> Podatkovni zasloni.
Izberite
Izberite zaslon.
Po potrebi preklopite stikalo, da omogočite podatkovni
zaslon.
Izberite .
Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
Opozorila
Za posamezno dejavnost lahko nastavite opozorila, ki so vam v
pomoč pri doseganju določenih ciljev. Nekatera opozorila so na
voljo samo za določene dejavnosti.
Nastavitev opozoril o obsegu
Opozorilo o obsegu vas obvesti, ko je naprava izven določenega
obsega vrednosti. Če imate na primer izbirni merilnik srčnega
utripa, lahko napravo nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš
srčni utrip pod območjem 2 in nad območjem 5 (Nastavljanje
območij srčnega utripa, stran 7).
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
> Alarmi > Dodaj novo.
3 Izberite
4 Izberite vrsto opozorila.
Glede na dodatno opremo lahko opozorila vključujejo srčni
utrip, tempo, hitrost in kadenco.
5 Če je treba, vklopite opozorilo.
6 Izberite območje ali vnesite vrednost za posamezno
opozorilo.
Sporočilo se prikaže vsakič, ko ste izven določenega obsega.
Naprava vibrira tudi, če je vklopljeno vibriranje (Nastavitve
sistema, stran 9).
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
> Alarmi > Dodaj novo.
3 Izberite
4 Izberite možnost:
• Izberite Po meri, sporočilo in nato še vrsto opozorila.
• Izberite Cas ali Razdalja.
5 Vnesite vrednost.
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo.
Naprava vibrira tudi, če je vklopljeno vibriranje (Nastavitve
sistema, stran 9).
Nastavitev opozoril o premorih s hojo
Pri nekaterih programih teka se uporabljajo časovno določeni
premori s hojo v rednih intervalih. Na primer, za dolgi vadbeni
tek lahko napravo nastavite tako, da vas opozori, da tečete 4
minute in nato hodite 1 minuto in ponovite. Auto Lap deluje kot
običajno, ko uporabljate opozorila o teku ali hoji.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
> Alarmi > Dodaj novo.
3 Izberite
4 Izberite Tek/hoja.
5 Vnesite čas intervala teka.
6 Vnesite čas intervala hoje.
®
Prilagajanje naprave
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo.
Naprava vibrira tudi, če je vklopljeno vibriranje (Nastavitve
sistema, stran 9).
Auto Lap
Označevanje krogov
Napravo lahko nastavite tako, da s funkcijo Auto Lap samodejno
označuje kroge pri določeni razdalji, kroge pa lahko označujete
tudi ročno. Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše
uspešnosti na različnih delih dejavnosti (na primer vsako miljo
ali 5 kilometrov).
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
> Krogi.
3 Izberite
4 Izberite možnost:
• Preklopite stikalo Auto Lap, da vklopite funkcijo Auto Lap.
• Pritisnite Tipka Lap, da z
označite krog med
dejavnostjo.
NAMIG: izberete lahko in vnesete razdaljo po meri, kadar
je funkcija Auto Lap vklopljena.
Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom
kroga. Naprava vibrira tudi, če je vklopljeno vibriranje
(Nastavitve sistema, stran 9).
Po potrebi lahko prilagodite podatkovne zaslone tako, da bodo
prikazovali dodatne podatke o krogih (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 8).
Uporaba funkcije Auto Pause
®
Auto Pause lahko uporabite za samodejni premor časovnika, ko
se nehate premikati ali ko tempo ali hitrost pade pod določeno
vrednost. Ta funkcija je koristna, če dejavnost vključuje
semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
> Auto Pause.
3 Izberite
4 Izberite možnost:
• Izberite Med postankom za samodejni premor časovnika,
ko se nehate premikati.
• Izberite Tempo za samodejni premor časovnika, ko tempo
pade pod določeno vrednost.
• Izberite Hitrost za samodejni premor časovnika, ko hitrost
pade pod določeno vrednost.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo samodejnega pomikanja lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni s podatki o vadbi, ko deluje
časovnik.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
> Samodejno pomikanje.
3 Izberite
4 Izberite hitrost prikaza.
Nastavitve ozadja
Nastavitve ozadja barvo ozadja nastavijo na črno ali belo.
Pritisnite funkcijsko tipko, izberite dejavnost in izberite
>
Ozadje.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
Prilagajanje naprave
Nastavitve za Bluetooth
Pritisnite funkcijsko tipko in izberite Nastavitve > Bluetooth.
Stanje: prikaže trenutno stanje povezave Bluetooth in omogoča
vklop ali izklop brezžične tehnologije Bluetooth (Izklop
tehnologije Bluetooth, stran 5).
Pametna obvestila: naprava glede na vašo izbiro samodejno
vklopi ali izklopi pametna obvestila (Omogočanje Bluetooth
Obvestil, stran 5).
Združ.z mob.napr.: vzpostavi povezavo med vašo napravo in
združljivo mobilno napravo, opremljeno z brezžično
tehnologijo Bluetooth Smart.
Ustavi LiveTrack: omogoča, da zaustavite aktivno sejo
LiveTrack.
Nastavitve sistema
Pritisnite funkcijsko tipko in izberite Nastavitve > Sistem.
Jezik: nastavi jezik vmesnika naprave.
Ura: nastavi čas in njegovo obliko zapisa, nastavitve barv in
videz ure (Časovne nastavitve, stran 9).
Osvetlitev: nastavi način osvetlitve in čas, preden se osvetlitev
ozadja izklopi (Nastavitve osvetlitve ozadja, stran 9).
Vibriranje: vklopi ali izklopi tresenje.
Merske enote: nastavi merske enote za prikaz podatkov
(Spreminjanje merskih enot, stran 10).
Nacin USB: nastavi napravo na uporabo načina množičnega
shranjevanja ali načina Garmin, ko je priključena na
računalnik.
Ponas. privz. vred.: vse nastavitve naprave lahko ponastavite
na tovarniško privzete vrednosti (Obnovitev vseh privzetih
nastavitev, stran 11).
Posodobitev prog. opr.: preverite lahko, ali so na voljo
posodobitve programske opreme.
O napravi: prikaže ID naprave, različico programske opreme,
različico GPS-a in informacije o programski opremi.
Časovne nastavitve
Pritisnite funkcijsko tipko in izberite Nastavitve > Sistem > Ura.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Nastavite lokalni čas: omogoča ročno ali samodejno nastavitev
časa glede na združeno mobilno napravo.
Ozadje: nastavi črno ali belo ozadje.
Barva za poudarjanje: nastavi barvo za poudarjanje ure.
Ročna nastavitev časa
Privzeto se čas samodejno nastavi, ko napravo vívoactive
združite z mobilno napravo.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Ura > Nastavite lokalni čas
> Ročno.
3 Izberite Čas in vnesite uro.
Nastavitev alarma
Izberite funkcijsko tipko.
Izberite Nastavitve > Alarm.
Če želite vklopiti alarm, preklopite stikalo.
Izberite in vnesite čas.
1
2
3
4
Nastavitve osvetlitve ozadja
Pritisnite funkcijsko tipko in izberite Nastavitve > Sistem >
Osvetlitev.
Nacin: nastavi ročni vklop osvetlitve ozadja za tipke in opozorila
ali za nastavitve.
Premor: nastavitev časa, preden se izklopi osvetlitev ozadja.
9
Spreminjanje merskih enot
Merske enote za razdaljo, tempo in hitrost, nadmorsko višino,
težo, višino ter temperaturo lahko prilagajate.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Merske enote.
3 Izberite vrsto meritve.
4 Izberite mersko enoto.
Spreminjanje nastavitve satelitov
Naprava satelite privzeto išče s sistemom GPS. Za boljšo
učinkovitost v zahtevnih okoljih in hitrejše določanje položaja
GPS lahko omogočite načina GPS in GLONASS. Uporaba
načinov GPS in GLONASS lahko življenjsko dobo baterije
skrajša bolj kot samo uporaba načina GPS.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Nastavitve > Tipala > GPS.
3 Če želite omogočiti način GPS, preklopite stikalo.
OPOMBA: naprava ne uporablja načina GPS, če ne beležite
dejavnosti na prostem.
4 Izberite .
5 Če želite omogočiti način GLONASS, preklopite stikalo.
Informacije o napravi
vívoactive Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-polimerna
baterija
Življenjska doba baterije Do 3 tednov v načinu ure
Do 10 ur v načinu GPS
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Bluetooth Brezžična tehnologija Smart
Nazivna vodotesnost
Plavanje, 5 ATM*
*Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije merilnika srčnega utripa
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik, 3 V
Življenjska doba
baterije
Do 4 leta in pol pri uporabi 1 uro na dan
Vodoodpornost
3 ATM*
OPOMBA: ta izdelek ne prenaša podatkov o
srčnem utripu med plavanjem.
Obseg delovne
temperature
Od -5 do 50 °C (od 23 do 122 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 30 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
Baterije hranite izven dosega otrok.
Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se obrnite na
zdravnika ali lokalni center za zastrupitve.
10
Zamenljive gumbne baterije lahko vsebujejo perklorat. Z njimi
boste morda morali ravnati drugače. Oglejte si www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
Menjava baterije merilnika srčnega utripa
1 Z majhnim izvijačem Phillips odstranite štiri vijake na hrbtni
strani modula.
2 Odstranite pokrov in baterijo.
3 Počakajte 30 sekund.
4 Vstavite novo baterijo s pozitivno stranjo navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
5 Ponovno namestite hrbtni pokrov in štiri vijake.
OPOMBA: ne privijte preveč.
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa boste merilnik
morda morali ponovno združiti z napravo.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1 Odprite pogon Garmin.
2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
3 Izberite datoteko.
4 Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati.
OPOMBA: ponastavitev naprave lahko izbriše vaše podatke ali
nastavitve.
1 15 sekund držite .
Informacije o napravi
Naprava se izklopi.
2 Eno sekundo držite , da napravo vklopite.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, in zgodovino dejavnosti.
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete vrednosti.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Ponas. privz. vred. > Da.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Nega merilnika srčnega utripa
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve ozadja (Nastavitve
osvetlitve ozadja, stran 9).
• Pri dejavnosti namesto načina GLONASS uporabljajte način
GPS (Spreminjanje nastavitve satelitov, stran 10).
• Uporabite videz ure Connect IQ, ki se ne posodobi vsako
sekundo. Uporabite na primer videz ure brez drugega
kazalca (Prenos funkcij Connect IQ, stran 2).
• V nastavitvah centra za obveščanje v pametnem telefonu
omejite prikaz obvestil (Upravljanje obvestil, stran 5).
OBVESTILO
Trak morate pred umivanjem odpeti in odstraniti.
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Za podrobna navodila o čiščenju obiščite www.garmin.com
/HRMcare.
• Trak splaknite po vsaki uporabi.
• Po vsakih sedmih uporabah trak operite v stroju.
• Traku ne dajajte v sušilnik.
• Trak sušite obešen ali ravno položen.
• Da podaljšate življenjsko dobo merilnika srčnega utripa,
odpnite modul, ko ni v uporabi.
Podpora in posodobitve
Podatkovna polja
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) omogoča
napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih ANT+ je
potrebna dodatna oprema.
% rezerve srčnega utripa: odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem).
% RSU kroga: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni krog.
Cas intervala: čas na štoparici za trenutni interval.
Cas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Dolzine: število dolžin bazena, preplavanih med trenutno
dejavnostjo.
Dolžine intervalov: število dolžin bazena, preplavanih med
trenutnim intervalom.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost kroga: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji
prepotovani krog.
Kadenca: kolesarjenje Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca: tek. Koraki na minuto (levi in desni).
Kadenca kroga: kolesarjenje Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca kroga: tek. Povprečna kadenca za trenutni krog.
Kadenca v zadnjem krogu: kolesarjenje Povprečna kadenca
za zadnji prepotovani krog.
Kadenca zadnjega kroga: tek. Povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Posodobitev programske opreme
Ko je na voljo posodobitev programske opreme, jo naprava
samodejno prenese, ko jo naslednjič sinhronizirate v računu
Garmin Connect.
Dodatek
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
Dodatek
11
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Najmanj 24-urni: najnižja temperatura, zabeležena v zadnjih
24 urah.
Najvec 24-urni: najvišja temperatura, zabeležena v zadnjih
24 urah.
Največja hitrost: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Območje srč. utripa: trenutno območje vašega srčnega utripa
(od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem
profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Povprečna hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Povprecna hitrost zavesljajev: povprečno število zavesljajev
na minuto (spm) med trenutno dejavnostjo.
Povprecna kadenca: kolesarjenje Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Povprecna kadenca: tek. Povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povprecna navpicna hitrost za 30 s: 30-sekundno premično
povprečje navpične hitrosti.
Povprečni % rezerve srčnega utripa: povprečni odstotek
rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip
med počivanjem) za trenutno dejavnost.
Povprecni cas kroga: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Povprečni najvišji % SU: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutno dejavnost.
Povprecni SU: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.
Povprečni SWOLF: povprečni rezultat swolf za trenutno
dejavnost. Rezultat swolf je vsota časa ene dolžine in števila
zamahov za to dolžino (Plavalna terminologija, stran 4).
Povprecni tempo: povprečni tempo za trenutno dejavnost.
Povprecno zavesljajev/dolzino: povprečno število zavesljajev
na dolžino med trenutno dejavnostjo.
Pretečeni čas: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja intervala: prepotovana razdalja za trenutni interval.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razdalja zadnjega kroga: prepotovana razdalja za zadnji
prepotovani krog.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip kroga: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
SU % najvišjega: odstotek najvišjega srčnega utripa.
SU na krog: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za
trenutni krog.
SWOLF na intervalu: povprečni rezultat swolf na trenutnem
intervalu.
SWOLF na zadnji dolžini: rezultat swolf na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Tempo: trenutni tempo.
Tempo intervala: povprečni tempo za trenutni interval.
Tempo kroga: povprečni tempo za trenutni krog.
12
Tempo na zadnji dolžini: povprečni tempo za zadnjo
opravljeno dolžino bazena.
Tempo zadnjega kroga: povprečni tempo za zadnji prepotovani
krog.
Tempo zavesljajev na intervalu: povprečno število zavesljajev
na minuto (spm) na trenutnem intervalu.
Tempo zavesljajev na zadnji dolzini: povprečno število
zavesljajev na minuto (zamahov/minuto) na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Ura: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa
(oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Zavesljajev na intervalu/dolzino: povprečno število zavesljajev
na dolžino na trenutnem intervalu.
Zavesljajev na zadnji dolžini: skupno število zavesljajev na
zadnji preplavani dolžini bazena.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Velikost in premer kolesa
Velikost kolesa je navedena na obeh straneh kolesa. To ni
izčrpen seznam. Uporabite lahko tudi enega od kalkulatorjev, ki
so na voljo v spletu.
Velikost kolesa
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1 3/8
1615
22 × 1 3/8
1770
22 × 1 1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cevasto
1785
24 × 1 1/8
1795
24 × 1 1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
Dodatek
Velikost kolesa
L (mm)
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1 1/8
1970
26 × 1 3/8
2068
26 × 1 1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1 1/8
2155
27 × 1 1/4
2161
27 × 1 3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38 A
2125
650 × 38 B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C cevasto
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Definicije simbolov
Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti
simboli.
Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.
Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je
preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne
uporabe ter recikliranja.
Dodatek
13
Kazalo
A
alarmi 9
Auto Lap 9
Auto Pause 9
B
baterija
menjava 10
podaljševanje 5, 11
polnjenje 1
brisanje, vsi uporabniški podatki 10
C
Connect IQ 1, 2
Č
čas 9
nastavitve 9
časovnik 3, 4
čiščenje naprave 11
D
Daljinski upravljalnik za VIRB 3
dejavnosti 3
shranjevanje 2
začetek 2
dodatna oprema 6
dolžine 4
G
Garmin Connect 1, 2, 5, 6
shranjevanje podatkov 6
Garmin Express 11
posodabljanje programske opreme 11
registracija naprave 11
GLONASS 10
GPS 1, 10
signal 11
I
ikone 1
intervali 4
intervali hoje 8
K
kadenca, senzorji 8
kartica z rezultati 5
kolesarjenje 3
kolesarski senzorji 8
krivulja 4
M
meni 1
menjava baterije 10
merilnik prevožene poti 4
merjenje aktivnosti 2
merjenje razdalje udarca 5
merske enote 10
N
P
pametni telefon 2
programi 3, 5
združevanje 1
plavanje 4
podatki
prenašanje 6
shranjevanje 6
podatkovna polja 1–3, 8, 11
polnjenje 1
ponovni zagon naprave 10
posodobitve, programska oprema 11
prenos podatkov 6
prilagajanje naprave 8, 9
pripomočki 2
profil uporabnika 8
profili 3
uporabnik 8
proge
izbiranje 4
predvajanje 4
programi 2, 5
pametni telefon 1, 3
programska oprema, posodabljanje 11
R
registracija izdelka 11
registracija naprave 11
rezultat swolf 4
S
samodejno pomikanje 9
satelitski signali 1, 11
senzor hitrosti in kadence 1, 8
senzor korakov 1, 7
senzorji ANT+ 6
Senzorji ANT+, združevanje 6
shranjevanje dejavnosti 3, 4
shranjevanje podatkov 6
sledenje dejavnostim 2
software license agreement
specifikacije 10
spremljanje spanca 2, 3
srčni utrip 1
merilnik 6, 7, 10, 11
območja 7, 12
T
Tehnologija Bluetooth 5, 9
tempe 8
temperatura 8
tipke 1, 2, 11
U
uporabniški podatki, brisanje 10
ura 9
urjenje 5, 8
strani 3
USB, prekinitev povezave 10
V
način ure 2, 11
nastavitve 8–11
nastavitve sistema 9
navigacija 3
ustavljanje 4
vadba v zaprtih prostorih 5
velikost bazena
nastavljanje 4
po meri 4
velikosti koles 8, 12
videzi ure 2, 8
O
Z
območja, srčni utrip 7
obvestila 5
odpravljanje težav 7, 10
opozorila 8
čas 8
kadenca 8
razdalja 8
srčni utrip 8
osvetlitev ozadja 1, 9
14
zamahi 4
zaslon 9
zaklepanje 2
zaslon na dotik 1
zavoj 4
združevanje
pametni telefon 1
senzorji ANT+ 6
zgodovina 3, 5, 6
pošiljanje v računalnik 6
Kazalo
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Oktober 2016
190-01749-43_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising