Garmin | vívoactive® | User manual | Garmin vívoactive® Manual de utilizare

Garmin vívoactive® Manual de utilizare
vívoactive
®
Manual de utilizare
© 2015 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, ANT+ , Auto Lap şi Auto Pause sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin
Express™, tempe™, VIRB şi vívoactive sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a companiei Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Marca verbală Bluetooth şi siglele sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă.
iOS este o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems, Inc. utilizată sub licenţă de Apple Inc. Mac este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări. Windows este
marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. Alte mărci şi nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Asocierea unui smartphone ........................................................ 1
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 1
Prezentare generală dispozitiv ................................................... 1
Pictograme ............................................................................. 1
Sfaturi pentru ecranul tactil .................................................... 1
Deblocarea dispozitivului ....................................................... 2
Începerea unei activităţi .............................................................. 2
Vizualizarea ecranelor de date .............................................. 2
Oprirea unei activităţi .................................................................. 2
Utilizarea derulării automate .................................................. 9
Setări pentru fundal ................................................................ 9
Setări Bluetooth .......................................................................... 9
Setări de sistem .......................................................................... 9
Setări pentru oră .................................................................. 10
Setări de iluminare de fundal ............................................... 10
Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 10
Modificarea setării satelitului ..................................................... 10
Informaţii dispozitiv..................................................... 10
Descărcarea funcţiilor Connect IQ .............................................. 2
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului .......................................................................... 2
Specificaţii vívoactive ................................................................ 10
Specificaţiile monitorului cardiac ............................................... 10
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator ............................ 10
Înlocuirea bateriei monitorului cardiac ................................. 10
Gestionarea datelor .................................................................. 11
Deconectarea cablului USB ................................................. 11
Ştergerea fişierelor ............................................................... 11
Widgeturi......................................................................... 2
Depanare ....................................................................... 11
Caracteristici Connect IQ .............................................. 2
Vizualizarea widgeturilor ............................................................. 2
Monitorizarea activităţii ............................................................... 2
Obiectiv automat .................................................................... 2
Utilizarea alertei de mişcare ................................................... 2
Monitorizarea repausului ........................................................ 2
VIRB® Telecomandă .................................................................. 3
Controlul unei camere de acţiune VIRB ................................. 3
Resetarea dispozitivului ............................................................ 11
Restabilirea tuturor setărilor implicite ........................................ 11
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ........................................... 11
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei .................................... 11
Asistenţă şi actualizări .............................................................. 11
Configurarea Garmin Express ............................................. 11
Actualizare software ............................................................. 11
Aplicaţii........................................................................... 3
Anexă ............................................................................. 11
Activităţi ...................................................................................... 3
Rulează .................................................................................. 3
Ciclism ................................................................................... 3
Mers pe jos ............................................................................ 3
Revenirea la punctul de pornire ............................................. 4
Înot ......................................................................................... 4
Golf ........................................................................................ 4
Activităţi în interior .................................................................. 5
Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut .................................... 5
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 11
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 12
Întreţinerea monitorului cardiac ............................................ 12
Câmpuri de date ....................................................................... 12
Calculul zonelor de puls ............................................................ 13
Dimensiunea şi circumferinţa roţii ............................................. 13
Legendă simboluri .................................................................... 13
Index.............................................................................. 14
Caracteristici conectate Bluetooth ............................... 5
Activarea Bluetooth notificărilor .................................................. 5
Vizualizarea notificărilor ......................................................... 5
Administrarea notificărilor ...................................................... 5
Oprirea tehnologiei Bluetooth ................................................ 6
Istoric............................................................................... 6
Utilizarea istoricului ..................................................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Utilizarea aplicaţiei Garmin Connect Mobile .......................... 6
Utilizarea Garmin Connect la computer ................................. 6
Senzori ANT+.................................................................. 6
Asocierea senzorilor ANT+ ......................................................... 6
Montarea pe corp a monitorului cardiac ..................................... 7
Setarea zonelor de puls ......................................................... 7
Sfaturi pentru date de puls neregulate ................................... 7
Senzor de talpă ...........................................................................8
Calibrarea senzorului de talpă ............................................... 8
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a bicicletei sau de
cadenţă ....................................................................................... 8
Calibrarea senzorului de viteză .............................................. 8
tempe™ ...................................................................................... 8
Personalizarea dispozitivului dvs................................. 8
Modificarea feţei de ceas ............................................................ 8
Setarea profilului de utilizator ..................................................... 8
Setări de activitate ...................................................................... 8
Personalizarea ecranelor de date .......................................... 8
Alerte ...................................................................................... 8
Auto Lap .................................................................................9
Utilizarea Auto Pause® .......................................................... 9
Cuprins
i
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Asocierea unui smartphone
Pentru valorificarea la maximum a dispozitivului vívoactive,
trebuie să îl asociaţi cu smartphone-ul dvs. şi să finalizaţi
setarea cu ajutorul aplicaţiei Garmin Connect™ Mobile. Aceasta
vă permite să distribuiţi şi să analizaţi date, să descărcaţi
actualizări software şi alte caracteristici Connect IQ™
suplimentare de la Garmin şi de la alţi furnizori. De asemenea,
puteţi vizualiza notificările şi evenimentele din calendar de la
smartphone-ul dvs. asociat.
NOTĂ: spre deosebire de alte dispozitive Bluetooth care sunt
asociate din setările Bluetooth de pe dispozitivul dvs. mobil,
dispozitivul dvs. vívoactive trebuie asociat direct prin intermediul
aplicaţiei Garmin Connect Mobile.
1 Accesaţi www.garminconnect.com/vivoactive din browserul
dvs. mobil.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a obţine aplicaţia.
3 Instalaţi şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pe durata configurării iniţiale, urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a vă asocia dispozitivul cu smartphone-ul.
• Dacă nu v-aţi asociat dispozitivul cu smartphone-ul în
timpul configurării iniţiale, selectaţi tasta de acţiune de pe
dispozitivul vívoactive şi selectaţi Settings > Bluetooth.
5 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
contul Garmin Connect:
• Dacă acesta este primul dispozitiv asociat cu ajutorul
aplicaţiei Garmin Connect Mobile, urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
• Dacă aţi mai asociat un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect Mobile, selectaţi
> Dispozitive
Garmin > în aplicaţia Garmin Connect Mobile şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
®
2 Conectaţi cablul USB la portul USB al computerului dvs.
3 Încărcaţi complet dispozitivul.
Prezentare generală dispozitiv
®
Ţineţi apăsat pentru a porni sau a opri lumina de
fundal.
Ţineţi apăsat pentru a porni sau a opri dispozitivul.
À
Á
Tastă de
acţiune
Selectaţi pentru a porni sau pentru a opri activităţile
sau aplicaţiile.
Â
Selectaţi pentru a deschide meniul de la o activitate
sau o aplicaţie.
Ã
Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Selectaţi pentru a marca o nouă tură.
Ä
Ecran tactil
Încărcarea dispozitivului
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informaţii importante privind siguranţa şi produsul din cutia
produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs şi alte
informaţii importante.
Baza de încărcare conţine un magnet. În anumite circumstanţe,
magneţii pot cauza interferenţe cu anumite dispozitive medicale,
inclusiv cu stimulatoare cardiace şi pompe de insulină. Ţineţi
baza de încărcare la distanţă de aceste dispozitive medicale.
ATENŢIONARE
Baza de încărcare conţine un magnet. În anumite circumstanţe,
magneţii pot cauza deteriorarea anumitor dispozitive electronice,
inclusiv a hard disk-urilor laptopurilor. Aveţi grijă atunci când
baza de încărcare se află în apropiere de dispozitive electronice.
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona
învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la
un computer. Consultaţi instrucţiunile de curăţare din anexă.
1 Aliniaţi încărcătorul À cu partea din spate a dispozitivului şi
apăsaţi pe dispozitiv pentru a-l fixa pe poziţie.
Introducere
Glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a derula
meniuri, opţiuni şi setări.
Atingeţi pentru a selecta.
Pictograme
O pictogramă intermitentă indică faptul că dispozitivul caută un
semnal. O pictogramă continuă arată că semnalul a fost găsit
sau că senzorul este conectat.
Stare GPS
Stare monitor cardiac
Stare senzor de talpă
Stare LiveTrack
Starea senzorului de viteză şi de cadenţă
Sfaturi pentru ecranul tactil
• De pe faţa ceasului, glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a
parcurge widgeturile de pe dispozitiv.
• Selectaţi tasta de acţiune şi glisaţi la stânga sau la dreapta
pentru a parcurge widgeturile de pe dispozitiv.
• Pe durata unei activităţi, menţineţi apăsat ecranul tactil
pentru a vedea widgeturile.
• Pe durata unei activităţi, glisaţi sau apăsaţi pe ecranul tactil
pentru a vizualiza următorul ecran de date.
1
• Efectuaţi fiecare selecţie de pe ecranul tactil ca o acţiune
distinctă.
Deblocarea dispozitivului
După o perioadă de inactivitate, dispozitivul intră în modul ceas
şi ecranul este blocat.
Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi tasta de acţiune.
• Glisaţi peste ecranul tactil.
Începerea unei activităţi
La începerea unei activităţi, GPS porneşte automat (dacă este
necesar). La oprirea activităţii, dispozitivul revine la modul ceas.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi o activitate.
3 Dacă este necesar, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
introduce informaţii suplimentare.
4 Dacă este necesar, aşteptaţi până când dispozitivul se
conectează la senzorii dvs. ANT+ .
5 Dacă activitatea necesită GPS, ieşiţi afară şi aşteptaţi ca
dispozitivul să localizeze sateliţii.
6 Selectaţi tasta de acţiune pentru a porni cronometrul.
NOTĂ: dispozitivul nu înregistrează datele dvs. de activitate
până când nu porniţi cronometrul.
®
Vizualizarea ecranelor de date
Ecranele de date personalizabile permit accesarea rapidă a
datelor în timp real de la senzori interni şi conectaţi. La
începerea unei activităţi, apar ecrane de date suplimentare.
Glisaţi sau apăsaţi pe ecran pentru a parcurge ciclic ecranele
de date.
Oprirea unei activităţi
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a salva activitatea şi a reveni la modul ceas,
selectaţi Save.
• Pentru a ignora activitatea şi a reveni la modul ceas,
selectaţi .
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Accesaţi www.garminconnect.com şi conectaţi-vă.
3 Din aplicaţia widget pentru dispozitive, selectaţi Conectare
IQ Store.
4 Selectaţi o caracteristică Connect IQ şi descărcaţi-o.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Widgeturi
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu widgeturi care oferă
informaţii instantaneu. Unele widgeturi necesită o conexiune
Bluetooth cu un smartphone compatibil.
Notificări: vă alertează cu privire la apelurile şi mesajele de
intrare în funcţie de setările de notificare pentru smartphoneul dvs.
Calendar: afişează întâlnirile viitoare pentru calendarul de pe
smartphone-ul dvs.
Comenzi pentru muzică: comenzi de player muzical pentru
smartphone-ul dvs.
Vreme: afişează temperatura curentă şi prognoza meteo.
Monitorizarea activităţii: urmăreşte contorul dvs. zilnic de paşi,
obiectivul de paşi, distanţa parcursă, numărul de calorii arse
şi statisticile de somn.
Vizualizarea widgeturilor
• De pe ecranul ceasului, glisaţi la stânga sau la dreapta.
• În timpul unei activităţi, ţineţi apăsat ecranul tactil.
Monitorizarea activităţii
Obiectiv automat
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
obiectivului zilnic À.
Caracteristici Connect IQ
Puteţi adăuga funcţii Connect IQ ceasului de la Garmin şi de la
alţi furnizori utilizând aplicaţia Garmin Connect Mobile. Puteţi
particulariza dispozitivul cu feţe pentru ceas, câmpuri de date,
widget-uri şi aplicaţii.
Feţe pentru ceas: permit personalizarea aspectului ceasului.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
Widget-uri: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări.
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la ceasul dvs.,
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
Descărcarea funcţiilor Connect IQ
Înainte de a putea descărca funcţii Connect IQ din aplicaţia
Garmin Connect Mobile, trebuie să asociaţi dispozitivul
vívoactive cu smartphone-ul.
1 Din setările aplicaţiei Garmin Connect Mobile, selectaţi
Conectare IQ Store.
2 Dacă este necesar, selectaţi dispozitivul.
3 Selectaţi o funcţie Connect IQ.
2
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
Utilizarea alertei de mişcare
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Alerta de mişcare
vă reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate,
sunt afişate mesajul Move! şi bara roşie. După fiecare 15 minute
de inactivitate apar segmente suplimentare. Dacă vibraţiile sunt
activate, dispozitivul vibrează (Setări de sistem, pagina 9).
Faceţi o scurtă plimbare (cel puţin câteva minute) pentru a
reseta alerta de mişcare.
Monitorizarea repausului
În timp ce dormiţi, dispozitivul vă monitorizează mişcările.
Statisticile de repaus includ numărul total de ore de somn,
Caracteristici Connect IQ
nivelurile de somn şi mişcările în somn. Puteţi seta orele dvs.
normale de somn în setările de utilizator din contul dvs. Garmin
Connect. Puteţi vizualiza statisticile din perioadele de somn în
contul dvs. Garmin Connect.
Utilizarea modului de inactivitate
Înainte de a putea utiliza monitorizarea perioadei de inactivitate,
trebuie să purtaţi dispozitivul.
1 De pe faţa ceasului, glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a
vizualiza widgetul de monitorizare a activităţii.
> Start Sleep.
2 Selectaţi
3 La trezire, menţineţi apăsată tasta de acţiune pentru a părăsi
modul repaus.
NOTĂ: dacă uitaţi să treceţi dispozitivul în modul repaus,
puteţi introduce manual orele de somn şi de veghe în contul
dvs. Garmin Connect, pentru a vizualiza statisticile dvs. de
repaus.
VIRB Telecomandă
®
Funcţia de control VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
camera VIRB de la distanţă utilizând dispozitivul dvs. Accesaţi
www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziţiona o cameră.
Controlul unei camere de acţiune VIRB
Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
seriei VIRB.
1 Porniţi camera VIRB.
2 La dispozitivul dvs. vívoactive, glisaţi la stânga sau la dreapta
de pe faţa ceasului pentru a vizualiza widgetul VIRB.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs.
VIRB.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a înregistra clipuri video, selectaţi .
Contorul video apare pe ecranul vívoactive.
• Pentru a opri înregistrarea clipului video, selectaţi .
• Pentru a realiza o fotografie, selectaţi .
Aplicaţii
Puteţi selecta tasta de acţiune pentru a vizualiza aplicaţiile de pe
dispozitivul dvs. Unele aplicaţii necesită o conexiune Bluetooth
cu un smartphone compatibil.
Aplicaţii de activitate: dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat
cu aplicaţii de activitate de tip fitness şi în exterior, precum
alergat, mers pe bicicletă, înot şi golf.
Localizare telefon: puteţi utiliza această aplicaţie preîncărcată
pentru a facilita localizarea unui telefon pierdut care este
conectat la dispozitivul dvs., cu ajutorul tehnologiei wireless
Bluetooth.
Activităţi
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat pentru activităţi de interior, de
exterior, pentru sport de performanţă şi pentru fitness. La
începerea unei activităţi, dispozitivul afişează şi înregistrează
datele senzorului. Puteţi salva activităţi şi le puteţi distribui în
comunitatea Garmin Connect.
De asemenea, puteţi adăuga aplicaţii de activităţi Connect IQ
dispozitivului dvs. Garmin Connect utilizând contul dvs.
(Descărcarea funcţiilor Connect IQ, pagina 2).
Rulează
Efectuarea unei alergări
Înainte de a merge să alergaţi, încărcaţi dispozitivul (Încărcarea
dispozitivului, pagina 1). Înainte de a utiliza un senzor ANT+ în
Aplicaţii
timpul alergării, trebuie să asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs.
(Asocierea senzorilor ANT+, pagina 6).
1 Montaţi-vă senzorii ANT+, precum un senzor de talpă sau un
monitor cardiac (opţional) pe corp.
2 Selectaţi tasta de acţiune.
3 Selectaţi Run.
4 Când utilizaţi senzori ANT+ opţionali, aşteptaţi ca dispozitivul
să se conecteze cu senzorii.
5 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
6 Selectaţi tasta de acţiune pentru a porni cronometrul.
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
7 Începeţi activitatea.
pentru a înregistra turele (opţional) (Marcare
8 Selectaţi
ture, pagina 9).
9 Glisaţi sau apăsaţi pe ecran pentru a vizualiza ecrane de
date suplimentare (opţional).
10 După finalizarea activităţii, selectaţi tasta de acţiune şi
selectaţi Save.
Ciclism
O tură cu bicicleta
Înainte de a face o tură cu bicicleta, încărcaţi dispozitivul
(Încărcarea dispozitivului, pagina 1). Înainte de a utiliza un
senzor ANT+ în timpul mersului cu bicicleta, trebuie să asociaţi
senzorul cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor ANT+,
pagina 6).
1 Asociaţi-vă senzorii ANT+, precum un monitor cardiac, un
senzor de viteză sau un senzor de cadenţă (opţional).
2 Selectaţi tasta de acţiune.
3 Selectaţi Bike.
4 Când utilizaţi senzori ANT+ opţionali, aşteptaţi ca dispozitivul
să se conecteze cu senzorii.
5 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
6 Selectaţi tasta de acţiune pentru a porni cronometrul.
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
7 Începeţi activitatea.
8 Glisaţi sau apăsaţi pe ecran pentru a vizualiza ecrane de
date suplimentare (opţional).
9 După finalizarea activităţii, selectaţi tasta de acţiune şi
selectaţi Save.
Mers pe jos
Mers pe jos
Înainte de a merge pe jos, încărcaţi dispozitivul (Încărcarea
dispozitivului, pagina 1). Înainte de a utiliza un senzor ANT+ în
timpul mersului pe jos, trebuie să asociaţi senzorul cu
dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor ANT+, pagina 6).
1 Montaţi-vă senzorii ANT+, precum un senzor de talpă sau un
monitor cardiac (opţional) pe corp.
2 Selectaţi tasta de acţiune.
3 Selectaţi Walk.
4 Când utilizaţi senzori ANT+ opţionali, aşteptaţi ca dispozitivul
să se conecteze cu senzorii.
5 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
6 Selectaţi tasta de acţiune pentru a porni cronometrul.
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
7 Începeţi activitatea.
8 Glisaţi sau apăsaţi pe ecran pentru a vizualiza ecrane de
date suplimentare (opţional).
3
9 După finalizarea activităţii, selectaţi tasta de acţiune şi
eficienţei înotului şi, ca la golf, un scor mai redus este mai
performant.
selectaţi Save.
Revenirea la punctul de pornire
Golf
Înainte de a reveni la punctul de pornire, trebuie să localizaţi
sateliţii, să porniţi cronometrul şi să începeţi activitatea.
În orice moment al activităţii dvs., puteţi reveni la locaţia de
început. De exemplu, dacă alergaţi într-un oraş străin şi nu
sunteţi sigur cum să reveniţi la începutul pistei sau la hotel,
puteţi reveni la locaţia de pornire. Această caracteristică nu este
disponibilă pentru toate activităţile.
> Back to Start.
1 Selectaţi
Apare busola.
2 Deplasaţi-vă înainte.
Săgeata busolei indică spre punctul dvs. de pornire.
SUGESTIE: pentru o deplasare mai precisă, orientaţi
dispozitivul în direcţia în care mergeţi.
Partide de golf
Înainte de a juca pe un teren de golf pentru prima dată, trebuie
să îl descărcaţi din aplicaţia Garmin Connect Mobile (Garmin
Connect, pagina 6). Cursurile descărcate din aplicaţia
Garmin Connect Mobile sunt actualizate automat. Înainte de a
juca golf, încărcaţi dispozitivul (Încărcarea dispozitivului,
pagina 1).
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Golf.
3 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
4 Selectaţi un teren din lista de terenuri disponibile.
5 Glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a parcurge ecranele
de date pentru fiecare orificiu.
Dispozitivul execută automat tranziţiile atunci când treceţi la
gaura următoare.
> End Round >
6 După finalizarea activităţii, selectaţi
Save.
Oprirea navigării
Selectaţi
> Stop Navigation.
Înot
ATENŢIONARE
Dispozitivul este destinat pentru înotul la suprafaţă. Efectuarea
de scufundări cu dispozitivul poate deteriora produsul şi va
conduce la anularea garanţiei.
NOTĂ: dispozitivul nu poate înregistra date privind pulsul în timp
ce înotaţi.
Utilizarea în bazinul de înot
Înainte de a merge la înot, încărcaţi dispozitivul (Încărcarea
dispozitivului, pagina 1).
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Swim.
3 Selectaţi lungimea bazinului sau introduceţi o lungime
personalizată.
4 Selectaţi tasta de acţiune pentru a porni cronometrul.
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
5 Începeţi activitatea.
Dispozitivul înregistrează automat intervalele de înot şi
lungimile.
6 Când vă odihniţi, selectaţi tasta de acţiune pentru a opri
cronometrul.
Culorile afişajului se modifică şi apare ecranul de odihnă.
7 Selectaţi tasta de acţiune pentru a reporni cronometrul.
8 După finalizarea activităţii, menţineţi apăsată tasta de acţiune
şi selectaţi Save.
Setarea dimensiunii bazinului
Selectaţi tasta de acţiune.
Selectaţi Swim.
Selectaţi
> Pool Size.
Selectaţi lungimea bazinului sau introduceţi o lungime
personalizată.
1
2
3
4
Terminologie din domeniul înotului
Lungime: o deplasare de-a lungul bazinului.
Interval: una sau mai multe lungimi. Un interval nou începe
după ce vă odihniţi.
Mişcare: o mişcare se execută de fiecare dată când braţul care
poartă dispozitivul execută un ciclu complet.
SWOLF: punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata pentru
o lungime şi numărul de mişcări pentru lungimea respectivă.
De exemplu, 30 de secunde plus 15 mişcări reprezintă un
scor SWOLF de 45. Scorul SWOLF reprezintă o măsură a
4
Informaţii privind găurile
Deoarece locaţiile ţăruşilor se modifică, dispozitivul calculează
distanţa până la partea frontală, mediană şi posterioară a zonei
verzi, dar nu şi locaţia reală a ţăruşilor.
À
Á
Â
Ã
Ä
Numărul găurii curente
Distanţa până în spatele zonei verzi
Distanţa până în mijlocul zonei verzi
Distanţa până la partea frontală a zonei verzi
Stare nominală pentru gaură
Gaura următoare
Gaură anterioară
Vizualizarea distanţelor de tip layup şi dogleg
Puteţi vizualiza o listă a distanţelor de tip layup şi dogleg pentru
găurile de la stâlpii 4 şi 5.
Glisaţi la stânga sau la dreapta până la apariţia informaţiilor
legate de layup şi de dogleg.
Fiecare layup À şi distanţa parcursă pentru a ajunge la
fiecare layup Á apar pe ecran.
NOTĂ: distanţele sunt eliminate de pe listă pe măsură ce le
parcurgeţi.
Aplicaţii
Utilizarea odometrului
Puteţi utiliza odometrul pentru a înregistra timpul, distanţa şi
numărul de paşi. Odometrul porneşte şi se opreşte automat la
începerea sau la încheierea unui circuit.
1 Glisaţi la stânga sau la dreapta până la apariţia odometrului.
Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut
Puteţi utiliza această funcţie pentru a facilita localizarea unui
dispozitiv mobil pierdut aflat în aria de acoperire utilizând
tehnologia wireless Bluetooth.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Find My.
Dispozitivul vívoactive începe să caute dispozitivul mobil
asociat. Un semnal de alertă sonor se aude la dispozitivul
dvs. mobil, iar intensitatea semnalului Bluetooth este afişată
pe ecranul dispozitivului vívoactive. Intensitatea semnalului
Bluetooth creşte odată cu apropierea de dispozitivul mobil.
pentru a opri căutarea.
Selectaţi
3
Caracteristici conectate Bluetooth
2 Dacă este necesar, selectaţi
reseta odometrul la zero.
> Reset Odometer pentru a
Ţinerea scorului
1 Din ecranul cu informaţii despre găuri, selectaţi
> Start
Scoring.
Tabela de scor apare atunci când vă aflaţi pe gazon.
2 Selectaţi sau pentru a stabili scorul.
Scorul total À este actualizat.
Dispozitivul vívoactive dispune de numeroase caracteristici
Bluetooth conectate pentru smartphone-ul dvs. compatibil.
Unele caracteristici necesită instalarea aplicaţiei Garmin
Connect Mobile pe smartphone-ul dvs. Pentru mai multe
informaţii, accesaţi www.garmin.com/apps.
Notificări prin telefon: afişează notificări prin telefon şi mesaje
la dispozitivul dvs. vívoactive.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
mediile sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
datele privind activitatea în contul dvs. Garmin Connect, de
îndată ce aţi terminat de înregistrat activitatea.
Activarea Bluetooth notificărilor
Examinarea scorurilor
> Scorecard şi selectaţi o gaură.
1 Selectaţi
2 Selectaţi sau pentru a modifica scorul pentru gaura
respectivă.
Măsurarea unei aruncări
1 Efectuaţi o aruncare şi urmăriţi locul de cădere a mingii.
2 Selectaţi tasta de acţiune.
3 Deplasaţi-vă pe jos sau cu maşina până la bilă.
Distanţa se resetează automat atunci când treceţi la gaura
următoare.
4 Dacă este necesar, selectaţi tasta de acţiune şi selectaţi
> New Shot pentru a reseta oricând distanţa.
Înainte de a activa notificările, trebuie să asociaţi dispozitivul
vívoactive cu un dispozitiv mobil compatibil (Asocierea unui
smartphone, pagina 1).
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > Bluetooth > Smart Notifications.
3 Selectaţi During Activity pentru a seta preferinţele care apar
pe durata înregistrării unei activităţi.
4 Selectaţi o preferinţă de notificare.
5 Selectaţi Not During Activity pentru a seta preferinţele
pentru notificările care apar în modul ceas.
6 Selectaţi o preferinţă de notificare.
7 Selectaţi Notification Timeout.
8 Selectaţi o durată a expirării.
Vizualizarea notificărilor
1 De pe faţa ceasului, glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a
Activităţi în interior
Dispozitivul vívoactive poate fi utilizat pentru antrenament în
interior, precum alergarea pe bandă sau utilizarea unei biciclete
ergonomice. GPS-ul este oprit pentru activităţi în interior.
Când alergaţi sau mergeți pe jos cu GPS-ul oprit, viteza,
distanţa şi cadenţa sunt calculate utilizând accelerometrul
înglobat în dispozitiv. Accelerometrul se calibrează automat.
Precizia datelor de viteză, distanţă şi cadenţă se îmbunătăţeşte
după câteva alergări sau plimbări pe jos în aer liber cu ajutorul
GPS-ului.
SUGESTIE: dacă vă ţineţi de balustrada pistei reduceţi precizia.
Puteţi utiliza un senzor de picior pentru a înregistra ritmul,
distanţa şi cadenţa.
Când mergeţi pe bicicletă cu funcţia GPS dezactivată, viteza şi
distanţa nu sunt disponibile decât dacă aveţi un senzor opţional
care trimite date despre viteză şi distanţă către dispozitiv (de
exemplu, un senzor de viteză sau un senzor de cadenţă).
Caracteristici conectate Bluetooth
2
3
4
5
vizualiza widgetul de notificări.
Apăsaţi ecranul tactil şi glisaţi la stânga sau la dreapta pentru
a derula notificările.
Selectaţi o notificare.
Dacă este necesar, selectaţi
pentru a derula conţinutul
notificării.
Selectaţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Notificarea rămâne pe dispozitivul vívoactive până când o
vizualizaţi pe dispozitivul mobil.
Administrarea notificărilor
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona
notificările care apar pe dispozitivul vívoactive.
5
Selectaţi o opţiune:
• Dacă utilizaţi un dispozitiv Apple , utilizaţi setările centrului
de notificare de pe smartphone pentru a selecta
elementele de afişat pe dispozitiv.
• Dacă folosiţi un dispozitiv Android™, utilizaţi setările din
aplicaţia Garmin Connect Mobile pentru a selecta
elementele de afişat pe dispozitiv.
®
Puteţi vizualiza informaţii mai detaliate privind partidele dvs.
de golf, inclusiv tabele de scor, statistici şi informaţii despre
terenul de golf. De asemenea, puteţi vizualiza rapoarte
personalizabile.
NOTĂ: unele date necesită un accesoriu opţional, precum un
monitor cardiac.
Oprirea tehnologiei Bluetooth
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > Bluetooth > Status > Off pentru a
dezactiva tehnologia wireless Bluetooth la dispozitivul
vívoactive.
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului mobil pentru
a dezactiva tehnologia wireless Bluetooth la dispozitivul
mobil.
Istoric
Istoricul conţine până la zece activităţi precedente pe care le-aţi
salvat în dispozitivul dvs. Când încărcarea automată este
activată, dispozitivul dvs. trimite automat activităţile salvate şi
datele de urmărire a activităţilor zilnice la aplicaţia Garmin
Connect Mobile (Utilizarea aplicaţiei Garmin Connect Mobile,
pagina 6).
Spaţiul de stocare a datelor este dependent de modul de
utilizare a dispozitivului dvs.
Stocare date
Mod
Până la 2 luni
Numai monitorizarea activităţii.
Până la 2 săptămâni Monitorizarea activităţii şi utilizare pentru
activitate de fitness extinsă. (De exemplu,
utilizarea unui monitor cardiac asociat timp de
1 oră pe zi.)
Când spaţiul de stocare este plin, dispozitivul şterge fişierele
cele mai vechi, pentru a face loc datelor noi.
Utilizarea istoricului
1
2
3
4
Selectaţi tasta de acţiune.
Selectaţi History.
Selectaţi o activitate.
Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Details pentru a vizualiza informaţii suplimentare
despre activitate.
• Selectaţi Laps pentru a selecta o tură şi a vizualiza
informaţii suplimentare despre fiecare tură.
• Selectaţi Delete pentru a şterge activitatea selectată.
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii în contul dvs. Garmin Connect.
Garmin Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza,
analiza, partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi
evenimentele stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări,
plimbări, ciclism, înot, excursii, partide de golf şi altele. Garmin
Connect păstrează, de asemenea, evidenţa online a statisticilor
dvs., unde vă puteţi analiza şi partaja toate partidele de golf.
Pentru a vă înregistra cu un cont gratuit, accesaţi
www.garminconnect.com/start.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cronometrate cu dispozitivul dvs., puteţi încărca
activitatea respectivă în contul dvs. Garmin Connect şi o
puteţi păstra oricât timp doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs. de fitness şi cele în aer liber, inclusiv
durată, distanţă, puls, număr de calorii arse, cadenţă, o
vedere de sus de tip hartă şi diagrame de puls şi viteză.
6
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Accesaţi magazinul Connect IQ: puteţi descărca aplicaţii,
cadrane de ceas, câmpuri de date şi widget-uri.
Utilizarea aplicaţiei Garmin Connect Mobile
Puteţi încărca toate datele activităţilor dvs. în contul Garmin
Connect pentru o analiză completă. Cu ajutorul contului Garmin
Connect, puteţi vizualiza o hartă a activităţilor dvs. şi puteţi
partaja activităţile cu prietenii. Puteţi activa încărcarea automată
în aplicaţia Garmin Connect Mobile.
>
1 Din aplicaţia Garmin Connect Mobile, selectaţi
Dispozitive Garmin.
2 Selectaţi dispozitivul vívoactive şi apoi Setări dispozitiv.
3 Selectaţi comutatorul basculant pentru a activa încărcarea
automată.
Utilizarea Garmin Connect la computer
Dacă nu aţi asociat dispozitivul vívoactive cu un smartphone,
puteţi încărca toate datele activităţii dvs. în contul Garmin
Connect utilizând computerul.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Accesaţi www.garminconnect.com/start.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Senzori ANT+
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori ANT+ wireless.
Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi achiziţia de
senzori opţionali, vizitaţi http://buy.garmin.com.
Asocierea senzorilor ANT+
Prima dată când conectaţi un senzor la dispozitivul dvs. utilizând
tehnologia wireless ANT+, trebuie să asociaţi dispozitivul cu
senzorul. După asociere, dispozitivul se conectează automat la
senzor la începerea unei activităţi, iar senzorul este activ şi în
raza de acoperire.
NOTĂ: dacă dispozitivul dvs. a fost livrat cu un monitor cardiac,
monitorul cardiac respectiv este deja asociat cu dispozitivul.
1 Dacă asociaţi un monitor cardiac, montaţi-l pe corp
(Montarea pe corp a monitorului cardiac, pagina 7).
Istoric
2
3
4
5
Monitorul cardiac nu transmite şi nu primeşte date înainte de
a fi montat.
Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: staţionaţi la 10 m (33 ft.) distanţă de alţi senzori ANT+
în timpul asocierii.
Selectaţi tasta de acţiune.
Selectaţi Settings > Sensors > Add New.
Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Search All.
• Selectaţi tipul senzorului dvs.
După asocierea senzorului cu dispozitivul, starea senzorului
se modifică din Searching la Connected. Datele senzorului
apar în bucla paginii de date sau într-un câmp de date
personalizat.
Montarea pe corp a monitorului cardiac
NOTĂ: dacă nu aveţi un monitor cardiac, puteţi omite această
sarcină.
Trebuie să purtaţi monitorul cardiac direct pe piele, imediat sub
stern. Acesta trebuie să fie suficient de bine fixat pentru a
rămâne la poziţie în timpul activităţilor.
1 Prindeţi modulul monitorului cardiac À pe curea.
Siglele Garmin de pe modul şi de pe curea trebuie să fie cu
partea corectă în sus.
2 Umeziţi electrozii Á şi plasturii de contact  de pe partea din
spate a curelei, pentru a crea o conexiune puternică între
piept şi transmiţător.
3 Înfăşuraţi cureaua în jurul pieptului şi conectaţi cârligul curelei
à la bucla Ä.
NOTĂ: eticheta de întreţinere nu trebuie să se plieze.
manual pulsul la repaus. Puteţi regla manual zonele la dispozitiv
sau utilizând contul dvs. Garmin Connect.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > User Profile > Heart Rate Zones.
3 Selectaţi Based On, după care selectaţi o opţiune.
• Selectaţi BPM pentru a vizualiza şi pentru a edita zonele
în bătăi pe minut.
• Selectaţi %Max. HR pentru a vizualiza şi edita zonele sub
forma unui procent din pulsul dvs. maxim.
• Selectaţi %HRR pentru a vizualiza şi edita zonele sub
forma unui procent din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus).
4 Selectaţi Max. HR şi introduceţi valoarea maximă a pulsului.
5 Selectaţi o zonă şi introduceţi o valoare pentru fiecare zonă.
6 Selectaţi Resting HR şi introduceţi valoarea pulsului în
repaus.
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
• Cunoaşterea zonelor dvs. de puls poate preveni
antrenamentele în exces şi poate reduce riscul de vătămare.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 13) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Sfaturi pentru date de puls neregulate
Siglele Garmin trebuie să fie cu partea corectă în sus.
4 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft) de monitorul cardiac.
După ce vă montaţi monitorul cardiac, acesta este activ şi trimite
date.
SUGESTIE: dacă datele privind pulsul sunt neregulate sau nu
apar, consultaţi sfaturile de depanare (Sfaturi pentru date de
puls neregulate, pagina 7).
Setarea zonelor de puls
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a determina zonele implicite de
puls. Pentru a obţine datele cele mai precise privind caloriile pe
durata activităţii dvs., setaţi ritmul dvs. cardiac maxim. De
asemenea, puteţi seta fiecare zonă de puls şi puteţi introduce
Senzori ANT+
Dacă datele de puls sunt neregulate sau nu apar, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Aplicaţi din nou apă pe electrozi şi pe plasturii de contact.
• Strângeţi cureaua pe piept.
• Încălziţi-vă timp de 5–10 minute.
• Urmaţi instrucţiunile de întreţinere (Întreţinerea monitorului
cardiac, pagina 12).
• Purtaţi o cămaşă de bumbac sau umeziţi bine ambele feţe
ale curelei.
Materialele sintetice care se freacă de monitorul cardiac sau
îl ating pot crea electricitate statică de natură să afecteze
semnalele de puls.
• Îndepărtaţi-vă de sursele care pot afecta monitorul cardiac.
Printre sursele de interferenţe se numără câmpuri
electromagnetice puternice, unii senzori wireless de 2,4 GHz,
linii electrice de înaltă tensiune, motoare electrice, cuptoare,
cuptoare cu microunde, telefoane fără fir la 2,4 GHz şi puncte
de acces LAN wireless.
7
Senzor de talpă
Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul de talpă. Puteţi
utiliza senzorul de talpă pentru a înregistra ritmul şi distanţa în
loc să utilizaţi GPS-ul atunci când vă antrenaţi în interior sau
când semnalul GPS este slab. Senzorul de talpă este în
aşteptare, pregătit să transmită date (precum monitorul de puls).
După 30 de minute de inactivitate, senzorul de talpă se opreşte
pentru a conserva bateria. Când bateria este slabă, pe
dispozitivul dvs. apare un mesaj. Au mai rămas circa cinci ore
de utilizare a bateriei.
Calibrarea senzorului de talpă
Înainte de a vă calibra senzorul de talpă, trebuie să vă asociaţi
dispozitivul cu senzorul de talpă (Asocierea senzorilor ANT+,
pagina 6).
Se recomandă calibrarea manuală în cazul în care cunoaşteţi
factorul de calibrare. Dacă aţi calibrat senzorul de talpă cu un alt
produs Garmin, este posibil să cunoaşteţi factorul de calibrare.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > Sensors > Foot Pod > Calibration
Factor.
3 Reglaţi factorul de calibrare:
• Măriţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea mică.
• Reduceţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea
mare.
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a
bicicletei sau de cadenţă
Puteţi utiliza un senzor compatibil de viteză a bicicletei sau un
senzor de cadenţă pentru a trimite date la dispozitivul dvs.
• Asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor
ANT+, pagina 6).
• Actualizaţi informaţiile din profilul dvs. de utilizator de fitness
(Setarea profilului de utilizator, pagina 8).
• Setaţi dimensiunea roţii (Calibrarea senzorului de viteză,
pagina 8).
• Parcurgeţi o tură pe bicicletă (O tură cu bicicleta, pagina 3).
Calibrarea senzorului de viteză
Înainte de a vă calibra senzorul de viteză, trebuie să vă asociaţi
dispozitivul cu un senzor de viteză compatibil (Asocierea
senzorilor ANT+, pagina 6).
Calibrarea manuală este opţională şi poate îmbunătăţi precizia.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > Sensors > Speed/Cadence > Wheel
Size.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Auto pentru a calcula automat dimensiunea roţii
şi pentru calibrarea senzorului de viteză.
• Selectaţi Manual şi introduceţi dimensiunea roţii pentru a
calibra manual senzorul de viteză (Dimensiunea şi
circumferinţa roţii, pagina 13).
tempe™
tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteţi
monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde
este expus la aer ambiant şi, ca atare, asigură o sursă
constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociaţi
tempe cu dispozitivul pentru a afişa date de temperatură de la
tempe.
8
Personalizarea dispozitivului dvs.
Modificarea feţei de ceas
Puteţi utiliza faţa digitală implicită a ceasului sau o Connect IQ
faţă de ceas (Descărcarea funcţiilor Connect IQ, pagina 2).
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > Watch Face.
3 Selectaţi o opţiune.
Setarea profilului de utilizator
Puteţi actualiza setările legate de sex, anul naşterii, înălţime,
greutate şi zonă de puls (Setarea zonelor de puls, pagina 7).
Dispozitivul utilizează aceste informaţii pentru a calcula date de
antrenament precise.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > User Profile.
3 Selectaţi o opţiune.
Setări de activitate
Aceste setări permit personalizarea dispozitivului pe baza
necesităţilor dvs. de antrenament. De exemplu, puteţi
personaliza ecranele de date şi puteţi activa alertele şi
caracteristicile de antrenament.
Personalizarea ecranelor de date
Puteţi personaliza ecranele de date pe baza obiectivelor de
antrenament sau a accesoriilor opţionale. De exemplu, puteţi
particulariza unul dintre ecranele de date pentru a afişa ritmul de
tură sau zona de puls.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
> Data Screens.
3 Selectaţi
4 Selectaţi un ecran.
5 Dacă este necesar, selectaţi comutatorul basculant pentru a
activa ecranul de date.
6 Selectaţi .
7 Selectaţi un câmp de date pentru a-l modifica.
Alerte
Puteţi seta alerte pentru fiecare activitate, ceea ce vă poate
ajuta să vă antrenaţi pentru a atinge diferite obiective. Unele
alerte sunt disponibile numai pentru anumite activităţi.
Setarea alertelor de interval
O alertă de interval vă notifică atunci când dispozitivul a depăşit
în sens superior sau inferior un interval de valori specificat. De
exemplu, dacă dispuneţi de un monitor cardiac opţional, puteţi
seta dispozitivul astfel încât să vă alerteze dacă pulsul este sub
zona 2 sau peste zona 5 (Setarea zonelor de puls, pagina 7).
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
> Alerts > Add New.
3 Selectaţi
4 Selectaţi tipul de alertă.
În funcţie de accesoriile dvs., alertele pot include pulsul,
ritmul, viteza şi cadenţa.
5 Dacă este necesar, activaţi alerta.
6 Selectaţi o zonă sau introduceţi o valoare pentru fiecare
alertă.
Personalizarea dispozitivului dvs.
De fiecare dată când depăşiţi sau coborâţi sub intervalul
specificat, apare un mesaj. Dacă vibraţiile sunt activate,
dispozitivul vibrează (Setări de sistem, pagina 9).
Setarea unei alerte repetitive
O alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată când dispozitivul
înregistrează o anumită valoare sau un anumit interval. De
exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze la fiecare 30
de minute.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
> Alerts > Add New.
3 Selectaţi
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Custom, selectaţi un mesaj şi un tip de alertă.
• Selectaţi Time sau Distance.
5 Introduceţi o valoare.
De fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă, apare un
mesaj. Dacă vibraţiile sunt activate, dispozitivul vibrează (Setări
de sistem, pagina 9).
Setarea alertelor de pauză de mers
Unele programe de alergare utilizează pauze de mers
cronometrate la intervale regulate. De exemplu, pe durata unei
alergări de antrenament lungi, puteţi seta dispozitivul să vă
alerteze să alergaţi timp de 4 minute, apoi să mergeţi timp de 1
minut, apoi să repetaţi. Auto Lap funcţionează ca de obicei
atunci când utilizaţi alertele de alergare sau de mers.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
> Alerts > Add New.
3 Selectaţi
4 Selectaţi Run/Walk.
5 Introduceţi un timp pentru intervalul de alergare.
6 Introduceţi un timp pentru intervalul de mers.
De fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă, apare un
mesaj. Dacă vibraţiile sunt activate, dispozitivul vibrează (Setări
de sistem, pagina 9).
®
Auto Lap
Marcare ture
Puteţi seta dispozitivul să utilizeze caracteristica Auto Lap
pentru a marca automat o tură la o anumită distanţă sau puteţi
marca turele manual. Această caracteristică este utilă pentru
compararea performanţelor dvs. pe diferitele componente ale
unei activităţi (de ex. la fiecare 1 milă sau 5 km).
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
> Laps.
3 Selectaţi
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi comutatorul basculant Auto Lap pentru a activa
caracteristica Auto Lap.
• Selectaţi comutatorul basculant Lap Key pentru a utiliza
caracteristica
pentru a marca o tură în timpul unei
activităţi.
SUGESTIE: puteţi selecta şi introduce o distanţă
particularizată în cazul în care caracteristica Auto Lap este
activată.
Personalizarea dispozitivului dvs.
La fiecare finalizare a unei ture, apare un mesaj care indică
timpul pe tura respectivă. Dacă vibraţiile sunt activate,
dispozitivul vibrează (Setări de sistem, pagina 9).
Dacă este necesar, puteţi particulariza ecranele de date astfel
încât să afişeze date suplimentare privind turele (Personalizarea
ecranelor de date, pagina 8).
Utilizarea Auto Pause
®
Puteţi utiliza Auto Pause pentru a întrerupe automat cronometrul
atunci când opriţi mişcarea sau atunci când ritmul sau viteza
scad sub o valoare specificată. Această funcţie este utilă dacă
activitatea dvs. include oprirea la semafor sau alte locaţii unde
trebuie să încetiniţi sau să vă opriţi.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
> Auto Pause.
3 Selectaţi
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi When Stopped pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când opriţi mişcarea.
• Selectaţi Pace pentru a opri automat cronometrul atunci
când ritmul dvs. scade sub o valoare specificată.
• Selectaţi Speed pentru a opri automat cronometrul atunci
când viteza dvs. scade sub o valoare specificată.
Utilizarea derulării automate
Puteţi utiliza funcţia derulare automată pentru a parcurge ciclic
toate ecranele cu date de antrenament în timp ce cronometrul
funcţionează.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
> Auto Scroll.
3 Selectaţi
4 Selectaţi o setare pentru afişaj.
Setări pentru fundal
Setările pentru fundal stabilesc culoarea de fond la negru sau
alb.
Selectaţi tasta de acţiune, selectaţi o activitate şi apoi
>
Background.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
Setări Bluetooth
Selectaţi tasta de acţiune şi selectaţi Settings > Bluetooth.
Status: afişarea starea curentă de conexiune Bluetooth şi
permite activarea sau dezactivarea tehnologiei wireless
Bluetooth (Oprirea tehnologiei Bluetooth, pagina 6).
Smart Notifications: dispozitivul activează sau dezactivează în
mod automat notificările inteligente pe baza selecţiilor dvs.
(Activarea Bluetooth notificărilor, pagina 5).
Pair Mobile Device: conectează dispozitivul dvs. cu un
dispozitiv mobil compatibil prevăzut cu tehnologia wireless
inteligentă Bluetooth.
Stop LiveTrack: permite oprirea unei sesiuni LiveTrack în timp
ce alta este în curs.
Setări de sistem
Selectaţi tasta de acţiune şi selectaţi Settings > System.
Language: setează limba interfeţei dispozitivului.
9
Clock: setează ora, formatul, preferinţele de culoare şi aspectul
ceasului (Setări pentru oră, pagina 10).
Backlight: setează modul iluminării de fundal şi intervalul de
timp până la dezactivarea acesteia (Setări de iluminare de
fundal, pagina 10).
Vibration: activează sau dezactivează vibraţiile.
Units: setează unităţile de măsură utilizate pentru afişarea
datelor (Schimbarea unităţilor de măsură, pagina 10).
USB Mode: setează dispozitivul la modul de stocare în masă
sau la modul Garmin atunci când este conectat la un
computer.
Restore Defaults: permite restabilirea tuturor setărilor
dispozitivului la valorile implicite din fabrică (Restabilirea
tuturor setărilor implicite, pagina 11).
Software Update: permite determinarea eventualelor actualizări
software.
About: afişează ID-ul unităţii, versiunea software, versiunea GS
şi informaţiile despre software.
Setări pentru oră
Selectaţi tasta de acţiune şi selectaţi Settings > System >
Clock.
Time Format: setează dispozitivul să afişeze ora în format de
12 sau de 24 de ore.
Set Local Time: permite setarea manuală sau automată a orei
pe baza dispozitivului mobil asociat.
Background: setează culoarea de fundal la alb sau la negru.
Accent Color: setează culoarea de accent a ceasului.
Setarea manuală a orei
În mod implicit, ora este setată automat atunci când dispozitivul
vívoactive este asociat cu un dispozitiv mobil.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > System > Clock > Set Local Time >
Manual.
3 Selectaţi Time şi introduceţi ora din zi.
Setarea alarmei
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > Alarm.
3 Selectaţi comutatorul basculant pentru a activa alarma.
4 Selectaţi şi introduceţi o oră.
Setări de iluminare de fundal
Selectaţi tasta de acţiune şi selectaţi Settings > System >
Backlight.
Mode: setează iluminarea de fundal să se activeze manual,
pentru taste şi alerte sau pentru notificări.
Timeout: setează intervalul de timp după care iluminarea de
fundal se dezactivează.
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi personaliza unităţile de măsură pentru distanţă, ritm şi
viteză, cotă, greutate, înălţime şi temperatură.
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > System > Units.
3 Selectaţi un tip de măsurare.
4 Selectaţi o unitate de măsură.
Modificarea setării satelitului
În mod implicit, dispozitivul utilizează sistemul GPS pentru
localizarea sateliţilor. Pentru creşterea performanţelor în medii
dificile şi pentru localizarea mai rapidă a poziţiei GPS, puteţi
activa GPS şi GLONASS. Utilizarea GPS şi GLONASS poate
reduce durata de viaţă a bateriei mai mult decât dacă s-ar utiliza
numai GPS-ul.
10
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > Sensors > GPS.
3 Selectaţi comutatorul pentru a activa funcţia GPS.
NOTĂ: dispozitivul nu utilizează GPS-ul dacă nu înregistraţi
o activitate exterioară.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi comutatorul pentru a activa funcţia GLONASS.
Informaţii dispozitiv
Specificaţii vívoactive
Tip baterie
Baterie integrată litiu-polimer reîncărcabilă
Durata de viaţă a bateriei Până la 3 săptămâni în modul ceas
Până la 10 ore în modul GPS
Interval de temperatură
de funcţionare
De la -20º la 60ºC (de la -4º la 140ºF)
Interval de temperatură
de încărcare
De la 0º la 45ºC (de la 32º la 113ºF)
Frecvenţă radio/protocol
Protocol de comunicaţii wireless ANT+
2,4 GHz
Tehnologie wireless Bluetooth Smart
Clasificarea apei
Înot, 5 ATM*
*Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.garmin.com
/waterrating.
Specificaţiile monitorului cardiac
Tip baterie
CR2032 care poate fi înlocuită de către
utilizator, 3 volţi
Durata de viaţă a bateriei Până la 4,5 ani la 1 oră/zi
Rezistenţă la apă
3 ATM*
NOTĂ: acest produs nu transmite date
privind pulsul în timp ce înotaţi.
Interval de temperatură
de funcţionare
De la -5° la 50°C (de la 23° la 122°F)
Frecvenţă radio/protocol
Protocol de comunicaţii wireless ANT+
2,4 GHz
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 30 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator
AVERTISMENT
Nu utilizaţi un dispozitiv ascuţit pentru a scoate bateriile.
Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor.
Nu introduceţi bateriile în gură. În caz de înghiţire, contactaţi
medicul sau centrul de toxicologie.
Bateriile reîncărcabile de tip monedă pot conţine perclorat.
Poate fi necesară manipularea specială. Consultaţi
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
ATENŢIE
Contactaţi centrul local de reciclare a deşeurilor pentru a recicla
bateriile în mod adecvat.
Înlocuirea bateriei monitorului cardiac
1 Utilizaţi o şurubelniţă Phillips mică pentru a demonta cele
patru şuruburi de pe partea din spate a modulului.
2 Demontaţi capacul şi bateria.
Informaţii dispozitiv
1 Selectaţi tasta de acţiune.
2 Selectaţi Settings > System > Restore Defaults > Yes.
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
3 Aşteptaţi 30 de secunde.
4 Introduceţi bateria nouă cu polul pozitiv orientat în sus.
NOTĂ: nu deterioraţi şi nu pierdeţi garnitura inelară.
5 Montaţi la loc capacul posterior şi cele patru şuruburi.
NOTĂ: nu strângeţi excesiv.
După înlocuirea bateriei monitorului cardiac, este necesară
reasocierea acestuia cu dispozitivul.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
®
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1 Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
2 Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
3 Selectaţi un fişier.
4 Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
Depanare
Resetarea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată resetarea acestuia.
NOTĂ: resetarea dispozitivului poate conduce la ştergerea
datelor sau a setărilor.
1 Menţineţi apăsat timp de 15 secunde.
Dispozitivul se va opri.
2 Ţineţi apăsată tasta timp de o secundă pentru a porni
dispozitivul.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
NOTĂ: aceasta va şterge toate informaţiile introduse de
utilizator şi istoricul activităţii.
Puteţi restabili toate setările înapoi la valorile implicite din
fabrică.
Depanare
Este posibil ca dispozitivul să necesite accesul la o vedere clară
a cerului pentru a obţine semnalele de la sateliţi.
1 Ieşiţi în aer liber şi într-un spaţiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată în
direcţia cerului.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
• Reduceţi perioada de expirare a iluminării de fundal (Setări
de iluminare de fundal, pagina 10).
• Utilizaţi modul GPS în locul modului GLONASS pentru
activitatea dvs. (Modificarea setării satelitului, pagina 10).
• Utilizaţi o faţă de ceas Connect IQ care nu se actualizează în
fiecare secundă. De exemplu, utilizaţi o faţă de ceas fără
secundar (Descărcarea funcţiilor Connect IQ, pagina 2).
• În setările centrului de notificări ale smartphone-ului, limitaţi
notificările care sunt afişate (Administrarea notificărilor,
pagina 5).
Asistenţă şi actualizări
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) oferă acces uşor
la aceste servicii pentru dispozitivele Garmin.
• Înregistrarea produsului
• Manuale de utilizare
• Actualizări software
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Actualizare software
Când este disponibilă o actualizare software, dispozitivul dvs.
descarcă automat actualizarea atunci când sincronizaţi
dispozitivul cu contul Garmin Connect.
Anexă
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă.
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
11
Curăţarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/fitandcare.
Întreţinerea monitorului cardiac
ATENŢIONARE
Trebuie să desprindeţi şi să îndepărtaţi modulul înainte de a
spăla cureaua.
O acumulare de transpiraţie şi de sare pe bandă poate diminua
capacitatea monitorului cardiac de a raporta date exacte.
• Accesaţi www.garmin.com/HRMcare pentru instrucţiuni de
spălare detaliate.
• Clătiţi cureaua după fiecare utilizare.
• Spălaţi la maşină cureaua după fiecare şapte utilizări.
• Nu introduceţi cureaua într-un uscător.
• Când uscaţi cureaua, agăţaţi-o sau întindeţi-o.
• Pentru a prelungi durata de viaţă a monitorului cardiac,
desprindeţi modulul atunci când nu este utilizat.
Câmpuri de date
Unele câmpuri de date necesită accesorii ANT+ pentru afişarea
datelor.
%HRR: procentul rezervei de puls (pulsul maxim minus pulsul în
repaus).
24-Hour Max.: temperatura maximă înregistrată în ultimele
24 de ore.
24-Hour Min.: temperatura minimă înregistrată în ultimele
24 de ore.
30s Avg. Vertical Speed: viteza medie de mişcare pe verticală
timp de 30 de secunde.
Average %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru activitatea curentă.
Average Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Average Cadence: alergare. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Average HR: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
Average HR %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru
activitatea curentă.
Average Lap Time: timpul mediu pe tură pentru activitatea
curentă.
Average Pace: ritmul mediu pentru activitatea curentă.
Average Speed: viteza medie pentru activitatea curentă.
Average Stroke Rate: numărul mediu de mişcări pe minut
(mpm) pe durata activităţii curente.
Average Strokes/Length: numărul mediu de mişcări pe
lungime pe durata activităţii curente.
Average SWOLF: punctajul SWOLF mediu pentru activitatea
curentă. Punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata
pentru o lungime şi numărul de mişcări pentru lungimea
respectivă (Terminologie din domeniul înotului, pagina 4).
Cadence: ciclism. Numărul de rotaţii al braţului pedalier. Pentru
ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un accesoriu de cadenţă.
12
Cadence: alergare. Numărul de paşi pe minut (stânga şi
dreapta).
Calories: numărul total de calorii arse.
Distance: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Elapsed Time: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniţi
cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de
minute.
Elevation: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
Heading: direcţia în care vă deplasaţi.
Heart Rate: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
HR %Max.: procentul din pulsul maxim.
HR Zone: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5). Zonele
implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe pulsul
maxim (220 minus vârsta dvs.).
Interval Distance: distanţa parcursă pentru intervalul curent.
Interval Lengths: numărul de lungimi de bazin finalizate pe
durata intervalului curent.
Interval Pace: ritmul mediu pentru intervalul curent.
Interval Stroke Rate: numărul mediu de mişcări pe minut
(mpm) pe durata intervalului curent.
Interval Strokes/Length: numărul mediu de mişcări pe lungime
pe durata intervalului curent.
Interval SWOLF: punctajul SWOLF mediu pentru intervalul
curent.
Interval Time: timpul cronometrat pentru intervalul curent.
Lap %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus) pentru tura curentă.
Lap Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Lap Cadence: alergare. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Lap Distance: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Lap HR: pulsul mediu pentru tura curentă.
Lap HR %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru tura
curentă.
Lap Pace: ritmul mediu pentru tura curentă.
Laps: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Lap Speed: viteza medie pentru tura curentă.
Lap Time: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Last Lap Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru tura cel mai
recent finalizată.
Last Lap Cadence: alergare. Cadenţa medie pentru tura cel
mai recent finalizată.
Last Lap Distance: distanţa parcursă pentru cea mai recentă
tură finalizată.
Last Lap Pace: ritmul mediu pentru cea mai recentă tură
finalizată.
Last Lap Speed: viteza medie pentru tura cel mai recent
finalizată.
Last Lap Time: timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.
Last Length Pace: ritmul mediu pentru cea mai recentă lungime
de bazin finalizată.
Last Length Stroke Rate: numărul mediu de mişcări pe minut
(mpm) pe durata ultimei lungimi de bazin finalizate.
Last Length Strokes: numărul total de mişcări pentru ultima
lungime de bazin finalizată.
Last Length SWOLF: punctajul SWOLF mediu pentru cea mai
recentă lungime de bazin finalizată.
Anexă
Lengths: numărul de lungimi de bazin finalizate pe durata
activităţii curente.
Maximum Speed: viteza de vârf pentru activitatea curentă.
Pace: ritmul curent.
Speed: viteza curentă de deplasare.
Sunrise: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Sunset: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Temperature: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură.
Time of Day: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locaţie
şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Timer: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Vertical Speed: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
Calculul zonelor de puls
L (mm)
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
1
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
Capacitate aerobică
îmbunătăţită,
antrenament cardiovascular optim
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C tubular
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
2
3
4
5
50–60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Ritm moderat,
menţinerea conversaţiei
este mai dificilă
Beneficii
Dimensiune roată
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Capacitate anaerobică
şi prag îmbunătăţite,
viteză îmbunătăţită
Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă
prelungită de timp,
respiraţie anevoioasă
Anduranţă anaerobică şi
musculară, putere
crescută
Dimensiunea şi circumferinţa roţii
Dimensiunea roţii este marcată pe ambele părţi ale pneului.
Aceasta nu este o listă completă. Puteţi utiliza, de asemenea,
unul dintre calculatoarele disponibile pe internet.
Dimensiune roată
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1 (59)
1913
26 × 1 (65)
1952
Anexă
Legendă simboluri
Aceste simboluri pot fi afişate pe dispozitiv sau pe etichetele
accesoriilor.
WEEE simbolul pentru eliminare şi reciclare. Simbolul WEEE este
ataşat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu
privire la Deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(WEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a
acestui produs şi de a promova reutilizarea şi reciclarea.
13
Index
A
accesorii 6
activităţi 3
iniţiere 2
salvare 2
actualizări, software 11
afişaje pentru ceas 2, 8
alarme 10
alerte 8, 9
cadenţă 8
distanţă 9
oră 9
puls 8
antrenament 5, 9
pagini 3
antrenare în interior 5
aplicaţii 2, 5
smartphone 1, 3
asociere
senzori ANT+ 6
smartphone 1
Auto Lap 9
Auto Pause 9
B
baterie
încărcare 1
înlocuire 10
maximizare 6, 11
C
cadenţă, senzori 8
câmpuri de date 1–3, 8, 12
ceas 10
ciclism 3
Connect IQ 1, 2
cronometru 3, 4
curăţarea dispozitivului 11, 12
curse 4
cursuri
joc 4
selectare 4
D
date
încărcare 6
stocare 6
transfer 6
transferare 6
date utilizator, ştergere 11
depanare 7, 11
derulare automată 9
dimensiune bazin
personalizare 4
setare 4
dimensiuni ale roţii 8, 13
dogleg 4
E
ecran 10
blocare 2
ecran tactil 1
G
Garmin Connect 1, 2, 5, 6
stocare date 6
Garmin Express 11
actualizare software 11
înregistrarea dispozitivului 11
GLONASS 10
GPS 1, 10
semnal 11
I
iluminare de fundal 1, 10
intervale 4
intervale de mers 9
14
istoric 3, 6
trimitere la computer 6
încărcare 1
încărcarea datelor 6
înlocuirea bateriei 10
înot 4
înregistrarea dispozitivului 11
înregistrarea produsului 11
Z
zone, puls 7
zone de, puls 13
L
layup 4
lungimi 4
M
măsurarea unei aruncări 5
meniu 1
mod de inactivitate 2, 3
modul ceas 2, 11
monitorizarea activităţii 2
N
navigare 4
oprire 4
notificări 5
O
odometru 5
oră 10
P
personalizarea dispozitivului 8, 9
pictograme 1
profil de utilizator 8
profiluri 3
utilizator 8
puls 1
monitor 7, 10, 12
zone 7
punctaj SWOLF 4
R
registru, trimitere la computer 6
resetarea dispozitivului 11
S
salvare activităţi 3, 4
semnale de la sateliţi 1, 11
senzor de talpă 1, 8
senzori ANT+ 6
asociere 6
senzori de bicicletă 8
senzori de viteză şi de cadenţă 1, 8
setări 8–11
setări de sistem 9
smartphone 2
aplicaţii 3, 5
asociere 1
software, actualizare 11
software license agreement
specificaţii 10
stocare date 6
ştergere, toate datele de utilizator 11
T
tabelă de scor 5
taste 1, 2, 11
tehnologie Bluetooth 5, 6, 9
tempe 8
temperatură 8
timp, setări 10
U
unităţi de măsură 10
USB, deconectare 11
V
VIRB telecomandă 3
W
widgeturi 2
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Octombrie 2016
190-01749-10_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising