Garmin | tactix® | Quick Start Guide | Garmin tactix® Snelstartgids

Garmin tactix® Snelstartgids
Knoppen
tactix™ snelstartgids
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
WAARSCHUWING
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.‍
Aan de slag
Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, voer dan
onderstaande taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd
te raken met de basisfuncties.‍
1 Laad het toestel op (pagina 1).‍
2 Registreer het toestel (pagina 4).‍
3 Ontdek de sensorgegevens en -modi (pagina 1).‍
4 Zoek satellieten en leg een spoor vast (pagina 2).‍
5 Maak een via-punt (pagina 2).‍
6 Download de gebruikershandleiding (pagina 3).‍
Het toestel opladen
KENNISGEVING
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
de directe omgeving ervan af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.‍
Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
stopcontact of een USB-poort op uw computer.‍
1 Steek de USB-connector van de kabel in de netadapter of in
de USB-poort van een computer.‍
2 Steek de netadapter in een stopcontact.‍
3 Breng de uitsparing aan de linkerzijde van het toestel op één
lijn met de linkerzijde van de batterijlader À.‍
4 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel
op één lijn met de scharnierkant van de lader Á.‍
À
Selecteer om de schermverlichting in of uit te schakelen.‍
Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.‍
Á
Selecteer om door de gegevenspagina's, opties en
instellingen te bladeren.‍
Â
Selecteer om door de gegevenspagina's, opties en
instellingen te bladeren.‍
Ã
Selecteer om terug te keren naar het vorige scherm.‍
Houd ingedrukt om de statuspagina weer te geven.‍
Ä
Actieknop Selecteer om het menu voor het huidige scherm te
openen.‍ Selecteer om een optie te kiezen of een bericht
te bevestigen.‍ Houd ingedrukt om een via-punt te
markeren
De statuspagina weergeven
U kunt snel van elke andere pagina naar deze pagina
overschakelen om het tijdstip van de dag, levensduur van de
batterij en informatie over de GPS-status op een andere pagina
weer te geven.‍
Houd
ingedrukt.‍
De sensorgegevens weergeven
U hebt snel toegang tot real-time gegevens van de kompas-,
hoogtemeter-, barometer- en temperatuursensors, en UTC
(gecoördineerde wereldtijd).‍
OPMERKING: Deze gegevenspagina's schakelen na een
bepaalde tijd automatisch over naar de lage-energiemodus.‍
OPMERKING: Deze gegevens worden niet vastgelegd op het
toestel (pagina 2).‍
1 Selecteer of op de tijd van de dagpagina.‍
2 Selecteer .‍
Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
toestel ingeschakeld.‍
5 Laad het toestel volledig op.‍
Oktober 2013
190-01652-55_0B
Gedrukt in Taiwan
1 Selecteer de actieknop.‍
2 Selecteer Start GPS.‍
3 Ga naar een plek met onbelemmerd zicht op de lucht en blijf
daar staan terwijl het toestel satellietsignalen ontvangt.‍
4 Loop een stuk of verplaats uzelf om een spoor vast te
3 Selecteer .‍
4 Selecteer .‍
leggen.‍
Uw afstand en tijd worden weergegeven.‍
5 Selecteer om de opeenvolging van gegevenspagina's te
bekijken.‍
U kunt een aantal gegevenspagina's aanpassen.‍ Raadpleeg
de gebruikershandleiding (pagina 3).‍
ingedrukt.‍
6 Houd
7 Selecteer een optie:
• Selecteer Pauzeer spoor om het vastleggen van het
spoor te onderbreken.‍
• Selecteer Sla spoor op om het spoor op te slaan.‍
• Selecteer Wis spoor om het spoor te wissen zonder op te
slaan.‍
• Selecteer Stop GPS om de GPS uit te schakelen zonder
uw spoor te verwijderen.‍
GPS stoppen
1 Selecteer de actieknop.‍
2 Selecteer Stop GPS.‍
Sporen
OPMERKING: Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de
temperatuursensor.‍ Voor de meest nauwkeurige
temperatuurmeting dient u het toestel van uw pols te
verwijderen en ongeveer 20–30 minuten te wachten.‍
TIP: Als u een tempe™ draadloze temperatuursensor wilt
aanschaffen, ga dan naar www.garmin.com.‍
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.‍
5 Selecteer .‍
Een spoor is een registratie van uw route.‍ Het spoorlog bevat
informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief
de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.‍
Een spoor verzenden naar BaseCamp™
Voordat u gegevens kunt verzenden naar BaseCamp, moet u
BaseCamp downloaden naar uw computer (www.garmin.com
/‍basecamp).‍
U kunt uw sporen en via-punten op uw computer bekijken.‍
1 Sluit uw toestel met de USB-kabel op een computer aan.‍
Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in
Deze computer op Windows® computers en als geïnstalleerd
volume op Mac® computers.‍
2 Start BaseCamp.‍
3 Volg de instructies op het scherm.‍
Via-punten
Een sensormodus inschakelen
De standaardsensormodus is de modus Op aanvraag, waarmee
u snel toegang hebt tot gegevens van het kompas, de
hoogtemeter, barometer en thermometer.‍ U kunt het toestel ook
in de modus Altijd aan zetten als u continu sensorgegevens
weergegeven wilt hebben.‍
OPMERKING: als u over een optionele hartslagmeter of sensor
voor snelheid en cadans beschikt die aan het toestel is
gekoppeld, kan uw toestel continu gegevens over hartslag,
snelheid en cadans weergeven.‍
1 Selecteer de actieknop.‍
2 Selecteer Stel in > Sensors > Modus > Altijd aan.‍
Satellietsignalen ontvangen en een spoor
vastleggen
Voordat u gebruik kunt maken van de GPS-navigatiefuncties,
zoals het vastleggen van een spoor, moet u eerst
satellietsignalen ontvangen.‍
De tijd en datum worden automatisch ingesteld op basis van uw
GPS-positie.‍
2
Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat.‍
Een via-punt maken
U kunt uw huidige locatie als via-punt opslaan.‍
1 Houd de actieknop ingedrukt.‍
2 Selecteer een optie:
• Als u het via-punt ongewijzigd wilt opslaan, selecteer dan
Sla op.‍
• Als u wijzigingen in het via-punt wilt aanbrengen,
selecteer dan Wijzig, breng de gewenste wijzigingen aan
en selecteer Sla op.‍
Naar een via-punt navigeren
1 Selecteer de actieknop.‍
2 Selecteer Start GPS.‍
3 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.‍
4 Selecteer de actieknop.‍
5 Selecteer Via-punten en selecteer een via-punt in de lijst.‍
6 Selecteer Ga.‍
1 Selecteer de actieknop.‍
2 Selecteer Getijden > Zoek nabij.‍
3 Selecteer een optie:
Het toestel geeft de tijd tot bestemming À, afstand tot
bestemming Á en geschatte aankomsttijd  weer.‍
Selecteer
om de kompaspagina weer te geven.‍
7
De twee aanwijzingsmarkeringen à fungeren als een
peilingswijzer.‍ De bovenste markering op het toestel geeft
aan in welke richting u kijkt.‍
8 Lijn de aanwijzingsmarkeringen uit met de bovenste
markering op het toestel.‍
9 Ga door in die richting tot u de bestemming hebt bereikt.‍
Navigeren met behulp van TracBack®
Tijdens het navigeren kunt u terugnavigeren naar het begin van
uw spoor.‍ Dit kan handig zijn als u de weg naar een kamp of het
begin van een wandelroute wilt terugvinden.‍
1 Selecteer de actieknop.‍
2 Selecteer Sporen > Huidig > TracBack.‍
• Als u nabij een eerder opgeslagen via-punt wilt zoeken,
selecteert u Via-punten, en selecteert u of zoekt u naar
een via-punt.‍
• Als nabij een bepaalde plaats wilt zoeken, selecteert u
Plaatsen en selecteert u of zoekt u naar een plaats.‍
Er verschijnt een lijst met getijdenstations nabij de gekozen
locatie.‍
4 Selecteer een station.‍
Er verschijnt een 24-uurs getijdenkaart voor de huidige
datum met daarop de huidige getijdehoogte À en de
volgende eb- Á en vloedtijden Â.‍
5 Selecteer een optie:
• Als u meer gedetailleerde informatie over de vier
volgende opkomende en afgaande getijden wilt
weergeven, selecteert u .‍
• Als u de getijdenkaart wilt verschuiven, selecteert u de
actieknop en selecteert u Schuif kaart.‍
• Als u getijdeninformatie voor een andere datum wilt
bekijken, selecteert u de actieknop, selecteert u Wijzig
datum en selecteert u de datum.‍
ANT‍+™ sensors
Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze
ANT‍+ sensors.‍ Ga voor meer informatie over compatibiliteit en
de aanschaf van optionele sensors naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
ANT+ sensors koppelen
Uw huidige locatie À, te volgen spoor Á en eindpunt Â
worden op de kaart weergegeven.‍
Stoppen met navigeren
1 Selecteer de actieknop.‍
2 Selecteer Stop navigatie.‍
Toepassingen
Jumpmaster
De functie jumpmaster is ontwikkeld voor ervaren
parachutespringers, met name in het leger.‍
De functie jumpmaster volgt militaire richtlijnen voor het
berekenen van het "high altitude release point" (HARP).‍ Het
toestel detecteert automatisch wanneer u gesprongen bent en
begint de navigatie naar het "desired impact point" (DIP) met
behulp van de barometer en het elektronische kompas.‍
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.‍
Getijdeninformatie weergeven
OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.‍
U kunt informatie over een getijdenstation weergeven, zoals de
hoogte van het getijde en de volgende eb- en vloedtijden.‍
Koppelen is het verbinden van draadloze ANT‍+ toestellen, zoals
een tempe temperatuursensor met uw Garmin® toestel.‍
1 Breng het toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.‍
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 meter bij
andere ANT‍+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.‍
2 Selecteer de actieknop.‍
3 Selecteer Stel in > ANT sensor.‍
4 Selecteer uw sensor.‍
5 Selecteer Nieuwe zoekbewerking.‍
Als de sensor is gekoppeld aan uw toestel wordt de status
van de sensor gewijzigd van Zoeken naar Verbonden.‍
Sensorgegevens worden weergegeven in de reeks
gegevenspagina's of in een aangepast gegevensveld.‍
Problemen oplossen
De gebruikershandleiding downloaden
U kunt de meest recente gebruikershandleiding downloaden op
internet.‍
1 Ga naar www.garmin.com/‍support.‍
2 Selecteer Handleidingen.‍
3 Volg de instructies op het scherm om uw product te
selecteren.‍
3
De knoppen vergrendelen
U kunt de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat iemand
per ongeluk de knoppen indrukt.‍
1 Selecteer de gegevenspagina die u wilt weergeven terwijl de
knoppen zijn vergrendeld.‍
en ingedrukt om de knoppen te vergrendelen.‍
2 Houd
en ingedrukt om de knoppen te ontgrendelen.‍
3 Houd
Het toestel resetten
Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk resetten.‍
1 Houd ten minste 25 seconden ingedrukt.‍
2 Houd één seconde ingedrukt om het toestel in te
schakelen.‍
Specificaties
Batterijtype
500 mAh lithium-ionbatterij
Batterijduur
Tot 5 weken
Waterbestendigheid
Waterbestendig tot 50 m (164 ft.‍)
OPMERKING: Het horloge is uitsluitend
bedoeld om te zwemmen aan het
wateroppervlak.‍
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.‍
Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in
aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,
cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie
kunnen veroorzaken.‍ Langdurige blootstelling aan deze stoffen
kan de behuizing beschadigen.‍
Druk niet op de knoppen onder water.‍
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
product korter meegaat.‍
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.‍
Bedrijfstemperatuurbereik Van -20 ºC tot 50 ºC (van -4 ºF tot 122 ºF)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT‍+ protocol voor draadloze
communicatie
Bluetooth® slim toestel
Batterijgegevens
De werkelijke levensduur van de batterij is afhankelijk van hoe
lang u de GPS, toestelsensors, optionele draadloze sensors en
achtergrondverlichting gebruikt.‍
Levensduur van batterij
Modus
16 uur
Normale GPS-modus
50 uur
UltraTrac GPS-modus
Tot 2 weken
Altijd aan-sensormodus
Tot 5 weken
Horlogemodus
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.‍
Toestelonderhoud
KENNISGEVING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.‍
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd
Koninkrijk
Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. ANT+™, BaseCamp™, tactix™ en tempe™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is
een licentie verkregen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Windows® is een geregistreerd handelsmerk
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van
hun respectieve eigenaars.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
© 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising