Garmin | tactix® | Garmin tactix® Aloitusopas

Garmin tactix® Aloitusopas
Painikkeet
tactix™ aloitusopas
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
VAROITUS
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai muuttamista.‍
Ota taustavalo käyttöön tai poista se käytöstä
valitsemalla.‍ Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen
painamalla painiketta pitkään.‍
À
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, tee nämä
määritystoimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.‍
1 Lataa laitteen akku (sivu 1).‍
2 Rekisteröi laite (sivu 4).‍
3 Tutustu tunnistintietoihin ja -tiloihin (sivu 1).‍
4 Etsi satelliitteja ja tallenna jälki (sivu 2).‍
5 Luo reittipiste (sivu 2).‍
6 Hanki käyttöopas (sivu 3).‍
Á
Selaa tietosivuja ja asetuksia valitsemalla.‍
Â
Selaa tietosivuja ja asetuksia valitsemalla.‍
Ã
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla.‍ Näytä
tilasivu pitämällä painettuna.‍
Ä
Laitteen lataaminen
ILMOITUS
Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristö
perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.‍
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.‍
1 Liitä kaapelin USB-liitin verkkovirtalaturiin tai tietokoneen
USB-liitäntään.‍
2 Liitä verkkovirtalaturi pistorasiaan.‍
3 Kohdista latauspidikkeen vasen puoli À laitteen vasemmalla
puolella olevaan uraan.‍
Toimintopainike Avaa nykyisen näytön valikko valitsemalla.‍
Valitsemalla tämän voit valita asetuksia ja kuitata
ilmoituksia.‍ Merkitse reittipiste painamalla pitkään.‍
Tilasivun tarkasteleminen
Pääset tälle sivulle nopeasti miltä tahansa sivulta, kun haluat
tarkastella ajan, akun käyttöiän ja GPS:n tilatietoja.‍
Paina
-painiketta pitkään.‍
Tunnistintietojen tarkastelu
Voit avata kompassin, korkeusmittarin, ilmanpainemittarin,
lämpötilatunnistinten ja Zulu-ajan reaaliaikaiset tiedot nopeasti.‍
HUOMAUTUS: nämä tietosivut siirtyvät automaattisella
aikakatkaisulla virransäästötilaan.‍
HUOMAUTUS: näitä tietoja ei tallenneta laitteeseen (sivu 2).‍
1 Valitse kellonaikasivulta tai .‍
2 Valitse .‍
4 Kohdista laturin saranoitu puoli Á laitteen takaosassa oleviin
liittimiin.‍
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.‍
5 Lataa laitteen akku täyteen.‍
3 Valitse .‍
Lokakuu 2013
190-01652-57_0B
Painettu Taiwanissa
•
•
•
•
4 Valitse .‍
Valitse Keskeytä jälki, jos haluat keskeyttää jäljityksen.‍
Tallenna jälkesi valitsemalla Tallenna jälki.‍
Poista jälki tallentamatta valitsemalla Tyhjennä jälki.‍
Sammuta GPS poistamatta jälkeä valitsemalla Sammuta
GPS.‍
GPS:n sammuttaminen
1 Valitse toimintopainike.‍
2 Valitse Sammuta GPS.‍
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne.‍ Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.‍
Jäljen lähettäminen BaseCamp™ ohjelmaan
HUOMAUTUS: ruumiinlämpösi vaikuttaa
lämpötilatunnistimeen.‍ Saat mahdollisimman tarkan
lämpötilalukeman irrottamalla laitteen ranteesta ja
odottamalla 20-30 minuuttia.‍
VIHJE: jos haluat ostaa langattoman tempe™
lämpötilatunnistimen, siirry osoitteeseen www.garmin.com.‍
Lisätietoja on käyttöoppaassa.‍
5 Valitse .‍
Ennen kuin voit lähettää tietoja kohteeseen BaseCamp, lataa
tietokoneeseesi BaseCamp (www.garmin.com/‍basecamp).‍
Voit tarkastella jälkiä ja reittipisteitä tietokoneessa.‍
1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.‍
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
( Windows®) tai taltiona ( Mac®).‍
2 Aloita BaseCamp.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.‍
Reittipisteen luominen
Tunnistintilan käynnistäminen
Oletusarvoisena anturitilana on Tarvittaessa-tila, jonka avulla
voit käyttää kompassia, korkeusmittaria, ilmanpainemittaria tai
lämpötilatietoja nopeasti.‍ Voit asettaa laitteen myös Aina päällä
-tilaan, jolloin näet tunnistimen tiedot jatkuvasti.‍
HUOMAUTUS: jos laitteeseesi on liitetty valinnainen sykevyö
tai nopeus- ja poljinnopeustunnistin, laite voi näyttää näiden
tietoja jatkuvasti.‍
1 Valitse toimintopainike.‍
2 Valitse Asetukset > Sensorit > Tila > Aina päällä.‍
Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.‍
1 Paina toimintopainiketta pitkään.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa reittipisteen ilman muutoksia valitsemalla
Tallenna.‍
• Jos haluat tehdä muutoksia reittipisteeseen, valitse
Muokkaa, tee muutokset ja valitse Tallenna.‍
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse toimintopainike.‍
2 Valitse Käynnistä GPS.‍
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
4 Valitse toimintopainike.‍
5 Valitse Reittipisteet ja valitse reittipiste luettelosta.‍
6 Valitse Mene.‍
Satelliittisignaalien etsiminen ja jäljen
tallentaminen
Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää GPSnavigointitoimintoja, kuten jäljen tallentamista.‍
Aika ja päiväys määritetään automaattisesti GPS-sijainnin
mukaan.‍
1 Valitse toimintopainike.‍
2 Valitse Käynnistä GPS.‍
3 Siirry paikkaan, jossa on esteetön näköyhteys taivaalle.‍ Pysy
paikallasi, kun laite hakee satelliittisignaaleja.‍
4 Tallenna jälki kävelemällä tai liikkumalla muuten.‍
Matka ja aika tulevat näyttöön.‍
5 Voit tarkastella tietosivuja valitsemalla .‍
Voit mukauttaa osan tietosivuista.‍ Lisätietoja on
käyttöoppaassa (sivu 3).‍
6 Paina -painiketta pitkään.‍
7 Valitse vaihtoehto:
2
Laite näyttää ajan määränpäähän À, etäisyyden
määränpäähän Á ja arvioidun saapumisajan Â.‍
7 Näet kompassisivun valitsemalla .‍
Osoitinmerkit à toimivat suuntiman osoittimena.‍ Ylin merkki
laitteessa osoittaa suuntaan, johon olet menossa.‍
8 Kohdista osoitinmerkit ja laitteen ylin merkki.‍
9 Jatka tähän suuntaan, kunnes saavut päämäärääsi.‍
Navigointi TracBack® toiminnon avulla
Voit navigoida takaisin jäljen alkuun.‍ Tämä voi olla kätevää, kun
haluat palata leiripaikalle tai polun alkuun.‍
1 Valitse toimintopainike.‍
2 Valitse Jäljet > Nykyinen > TracBack.‍
Nykyinen sijaintisi À, seurattava jälki Á ja päätepiste Â
ilmestyvät karttaan.‍
Navigoinnin pysäyttäminen
1 Valitse toimintopainike.‍
2 Valitse Lopeta navigointi.‍
Sovellukset
Jumpmaster
Jumpmaster-ominaisuus on tarkoitettu kokeneille, erityisesti
armeijan palveluksessa oleville laskuvarjohyppääjille.‍
Jumpmaster laskee HARP (high altitude release point) -pisteen
armeijan ohjeiden mukaisesti.‍ Laite havaitsee automaattisesti,
kun olet hypännyt, ja alkaa navigoida DIP (desired impact point)
-pisteeseen ilmanpainemittarin ja sähköisen kompassin avulla.‍
Lisätietoja on käyttöoppaassa.‍
Vuorovesitietojen tarkasteleminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.‍
Voit tarkastella tietyn vuorovesiaseman tietoja, mukaan lukien
vuoroveden korkeus ja seuraavan nousu- ja laskuveden
ajankohta.‍
1 Valitse toimintopainike.‍
2 Valitse Vuorovedet > Hae läheltä.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit etsiä aiemmin tallennetun reittipisteen läheltä
valitsemalla Reittipisteet.‍ Valitse tai etsi sen jälkeen
reittipiste.‍
• Voit etsiä tietyn kaupungin läheltä valitsemalla
Kaupungit.‍ Valitse tai etsi sen jälkeen kaupunki.‍
Näkyviin tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista
vuorovesiasemista.‍
Valitse asema.‍
4
Näkyviin tulee nykyisen päivämäärän 24 tunnin
vuorovesikartta, jossa näkyy vuoroveden tämänhetkinen
korkeus À ja seuraavan nousuveden Á ja laskuveden Â
ajankohta.‍
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella yksityiskohtaisempia tietoja neljästä
seuraavasta ajankohdasta, jolloin vuorovesi on
korkeimmillaan ja alimmillaan valitsemalla .‍
• Voit panoroida vuorovesikarttaa valitsemalla
toimintopainikkeen ja valitsemalla Panoroi karttaa.‍
• Voit tarkastella eri päivämäärän vuorovesitietoja
painamalla toimintopainiketta ja valitsemalla Muuta
päivä.‍ Valitse sen jälkeen päivämäärä.‍
ANT‍+™ tunnistimet
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT‍+ tunnistimien
kanssa.‍ Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisätunnistimen
ostosta on osoitteessa http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
ANT+ tunnistinten pariliitos
Pariliitos tarkoittaa langattomien ANT‍+ laitteiden liittämistä
toisiinsa, esimerkiksi tempe lämpötilatunnistimen liittämistä
Garmin® laitteeseen.‍
1 Tuo laite enintään 3 metrin päähän tunnistimesta.‍
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT‍+
tunnistimista pariliitoksen muodostamisen aikana.‍
2 Valitse toimintopainike.‍
3 Valitse Asetukset > ANT sensor.‍
4 Valitse tunnistin.‍
5 Valitse Uusi haku.‍
Kun tunnistin on liitetty laitteeseesi, tunnistimen tila muuttuu
Etsii-tilasta Yhdistetty-tilaan.‍ Tunnistimen tiedot ovat
tietosivuilla tai mukautetussa tietokentässä.‍
Vianmääritys
Käyttöoppaan hakeminen
Voit ladata uusimman käyttöoppaan internetistä.‍
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍support.‍
2 Valitse Manuals.‍
3 Valitse laite näytön ohjeiden mukaan.‍
Painikkeiden lukitseminen
Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.‍
1 Valitse tietosivu, jonka haluat näkyvän silloin, kun painikkeet
on lukittu.‍
ja pitkään lukitaksesi painikkeet.‍
2 Paina painikkeita
ja pitkään avataksesi painikkeet.‍
3 Paina painikkeita
Laitteen nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.‍
1 Paina -painiketta vähintään 25 sekunnin ajan.‍
2 Käynnistä laite painamalla -painiketta yhden sekunnin ajan.‍
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
500 mAh litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 5 viikkoa
Vedenkestävyys
Vesitiivis 50 metriin (164 jalkaan) saakka
HUOMAUTUS: kello on tarkoitettu
pintauintiin.‍
3
Käyttölämpötila
-4–122 ºF (-20–50 ºC)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT‍+ yhteyskäytäntö
Bluetooth® Smart -laite
Akun tiedot
Akun todellinen käyttöikä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon
käytät GPS-toimintoa, laiteantureita, valinnaisia langattomia
antureita ja taustavaloa.‍
Akunkesto
Tila
16 tuntia
Normaali GPS-tila
50 tuntia
UltraTrac-GPS-tila
Enintään 2 viikkoa
Aina päällä -tunnistintila
Enintään 5 viikkoa
Kellotila
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Älä puhdista laitetta terävällä esineellä.‍
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja
hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.‍
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille.‍ Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.‍
Älä paina painikkeita veden alla.‍
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.‍
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.‍
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. ANT+™, BaseCamp™, tactix™, tempe™ ja ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei
saa käyttää ilman Garmin nimenomaista lupaa.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Mac® on Apple
Computer Inc:in rekisteröity tavaramerkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising