Garmin | Vector™ | User manual | Garmin Vector™ Brugervejledning

Garmin Vector™ Brugervejledning
Vector og Vector S
™
Brugervejledning
September 2014
Trykt i Taiwan
190-01450-36_0D
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin®, Edge® og logoet for Garmin er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.‍ ANT‍+™, ANT
Agent™, Garmin Connect™, USB ANT Stick™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber.‍ Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
Exustar™ er et varemærke tilhørende Exustar Enterprise Co.‍ Ltd.‍ Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.‍ Shimano® er et
registreret varemærke tilhørende Shimano, Inc.‍ Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende
Peaksware, LLC.‍ Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.‍ Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.‍
Dette produkt er ANT‍+™ certificeret.‍ Besøg www.thisisant.com/‍directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer.‍
Indholdsfortegnelse
Introduktion.................................................................... 1
Tak ............................................................................................. 1
Sådan kommer du i gang ........................................................... 1
Nødvendigt værktøj .................................................................... 1
Installation af Vector komponenter ............................................ 1
Klargøring af pedalarmene .................................................... 1
Bestemmelse af afstand til pedalsensoren ........................... 1
Bestemmelse af afstanden til cykelkæden ............................ 1
Installation af pedalsensoren og pedalen .............................. 1
Installation af venstre pedal og pedalsensor ......................... 2
Installation af højre pedal ...................................................... 2
Installation af skoklamper .......................................................... 2
Justering af udløserspændingen ........................................... 2
Parring af Vector med din Edge 1000 ........................................ 2
Din første tur .............................................................................. 3
Indtastning af pedallængden ................................................. 3
Angivelse af installationsvinklen ............................................ 3
Udførelse af en statisk nulkalibrering .................................... 3
Kalibrering af Vector før hver tur ........................................... 3
Tilpasning af datafelterne ...................................................... 3
Træning...........................................................................3
Pedalbaseret effekt .................................................................... 3
Vedligeholdelsestip .................................................................... 3
Vector Data ..................................................................... 3
Sådan sender du din tur til Garmin Connect .............................. 3
Garmin Connect .................................................................... 3
Frakobling af USB-kablet ...................................................... 4
Enhedsoplysninger........................................................ 4
Vector Vedligeholdelse af enheden ........................................... 4
Afmontering af pedalsensor og pedal ........................................ 4
Udskiftning af pedaler og kassetter ............................................ 4
Opbevaring af Vector ................................................................. 5
Vector specifikationer ................................................................. 5
USB ANT Stick™ specifikationer ............................................... 5
Batterioplysninger ...................................................................... 5
Udskiftning af pedalsensorens batteri ................................... 5
Appendiks.......................................................................5
Registrering Vector .................................................................... 5
Edge 810 og 510 - Enhedsinstruktioner ..................................... 6
Parring af Vector med en af enhederne Edge 810 eller
510 ........................................................................................ 6
Indtastning af pedallængden ................................................. 6
Udførelse af en statisk nulkalibrering .................................... 6
Edge Vejledning til 800-enheden ............................................... 6
Parring af Vector med Edge 800-enheden ............................ 6
Kalibrering af Vector med Edge 800-enheden ...................... 6
Edge Vejledning til 500-enheden ............................................... 6
Parring af Vector med Edge 500-enheden ............................ 6
Kalibrering af Vector med Edge 500-enheden ...................... 6
Tilpasning af datafelterne ...................................................... 7
Effektdatafelter ........................................................................... 7
Fejlfinding ................................................................................... 7
Opdatering af softwaren med Vector Updater ....................... 7
Udførelse af en test af statisk tilspændingsmoment ............. 7
Opgradering af Vector S til et dual sensor-system ................ 7
Tredjepartsenheder ............................................................... 8
Indeks..............................................................................9
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
BEMÆRK: Brug ikke mere end to pakskiver.‍
ADVARSEL
Læs alle instruktioner grundigt, før du installerer og bruger
Vector systemet.‍ Forkert brug kan resultere i alvorlige skader.‍
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
BEMÆRK
Gå til www.garmin.com/‍vectorowner for at få de nyeste
oplysninger, herunder om cykelkompatibilitet,
softwareopdateringer samt videodemonstrationer.‍
Tak
Tak for, at du købte Vector eller Vector S.‍ Denne vejledning
dækker begge Vector systemer.‍
Vector er blevet designet til cyklister af cyklister og giver dig
mulighed for at eje et præcist, elektronisk målesystem til din
cykel.‍
Vector er enkel, nøjagtig og brugervenlig.‍
Softwareopdateringer, videodemonstrationer og alt andet, der
giver dig årevis af glæde af din Vector, findes på
www.garmin.com/‍vectorowner.‍
Nu er det tid til at få fødderne i bevægelse og stige op på
cyklen.‍
Sådan kommer du i gang
1 Installer Vector komponenterne (Installation af Vector
2
3
4
5
6
komponenter).‍
Installer skoklamperne (Installation af skoklamper).‍
Par Vector med din Edge® (Parring af Vector med din Edge
1000).‍
Kør en tur (Din første tur).‍
Se din historik (Vector Data).‍
Send din historik til din computer (Sådan sender du din tur til
Garmin Connect).‍
• Sørg for, at pedalsensorens monteringssted  kun har
kontakt med pedalarmen på dens monteringssted (eller den
pakskive, der bruges til at udfylde fordybningen).‍
Hvis den berører andre steder, kan du bruge endnu en
pakskive for at sikre den rette afstand.‍
• Hvis den er tæt på, kan du kontrollere, at der er tilstrækkelig
afstand, ved at føre et stykke papir ind mellem metalbeslaget
og pedalarmens monteringssted.‍
• Hvis pedalarmens monteringssted stikker ud, skal du ikke
bruge skiver.‍
Bestemmelse af afstanden til cykelkæden
Før du kan installere den højre pedal, skal du indstille afstanden
til cykelkæden.‍
Flyt cykelkæden til den største kædering og den mindste
kassettekrans.‍
Cykelkæden skal være i den yderste position, når du skal
indstille en afstand mellem pedalsensorkablet og kæden.‍
BEMÆRK: Der skal være mindst 5 mm afstand À mellem
kæden og pedalarmen.‍
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
15 mm pedalskruenøgle
Cykelsmørefedt
3 mm unbrakonøgle
4 mm unbrakonøgle
Installation af Vector komponenter
Installationstrinnene for systemerne Vector og Vector S er
meget ens.‍ Procedurer, som er specifikke for Vector Ssystemet, er angivet.‍
Klargøring af pedalarmene
1 Bekræft din cykels kompatibilitet på www.garmin.com
/‍vectorowner.‍
2 Fjern de eksisterende pedaler.‍
3 Rengør gevindene, og fjern gammelt smørefedt.‍
Bestemmelse af afstand til pedalsensoren
BEMÆRK
Pedalsensoren skal kun være i kontakt med pedalarmen ved
monteringsstedet, fordi det er en belastningspejlet forbindelse.‍
Hvis pedalsensoren er i kontakt med pedalarmen andre steder,
kan pedalsensoren knække, når pedalen strammes.‍
Installation af pedalsensoren og pedalen
Denne procedure er for Vector systemet.‍ For Vector S-systemet
skal du se Installation af venstre pedal og pedalsensor.‍
BEMÆRK: Den venstre og højre pedalsensor er ens.‍
1 Installer først den venstre pedal.‍
2 Påsmør et tyndt lag fedt på pedalakslen À og på
pedalsensoren Á, hvor den er i kontakt med pedalakslen.‍
• Hvis selve monteringen À, der omgiver gevindhullet i
pedalarmen, gaber, skal du fylde op med en eller to
pakskiver Á.‍
Introduktion
1
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34
til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.‍).‍
7 Sæt kablet godt fast i akslen.‍
8 Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.‍
Installation af højre pedal
3 Sæt pedalsensoren og eventuelt nødvendige pakskiver på
pedalakslen Â.‍
TIP: Sørg for, at kablet à ikke er i vejen.‍
4 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen Ä.‍
5 Stram akslen med håndkraft.‍
BEMÆRK: Den venstre pedalaksel har venstregevind
(omvendt).‍
TIP: Effekt- og kadenceberegninger påvirkes ikke af
pedalsensorens retning.‍ Garmin® anbefaler, at
pedalsensoren monteres på den forreste kant af pedalen.‍
Når pedalen sidder i den forreste position, skal
pedalsensoren pege nedad.‍
6 Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.‍
Pedalsensoren bør ikke berøre dele på cyklen.‍
Stram akslen med pedalskruenøglen.‍
7
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34
til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.‍).‍
8 Sæt kablet godt fast i akslen.‍
9 Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.‍
10 Gentag trin 2–9 for at installere den højre pedal.‍
BEMÆRK: Hvis pedalsensorkablet berører kæden, skal du
montere en eller to pakskiver mellem pedalsensoren og
pedalarmen for at øge afstanden.‍
Denne procedure er for Vector S-systemet.‍
1 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslen.‍
2 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen.‍
BEMÆRK: Hvis du har brugt én eller to pakskiver på venstre
pedal, skal du bruge det samme antal på højre pedal.‍
3 Stram akslen med håndkraft.‍
4 Stram akslen med pedalskruenøglen.‍
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34
til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.‍).‍
Installation af skoklamper
BEMÆRK: Venstre og højre klampe er ens.‍
1 Smør et tyndt lag fedt på klampeboltenes gevind.‍
2 Tilpas klamperne À, skiverne Á og boltene Â.‍
Installation af venstre pedal og pedalsensor
3 Sæt alle bolte løst fast i bunden af skosålen med en 4 mm
Denne procedure er for Vector S-systemet.‍
1 Påsmør et tyndt lag fedt på pedalakslen À og på
pedalsensoren Á, hvor den er i kontakt med pedalakslen.‍
4 Juster klampen til skoen i den ønskede position.‍
unbrakonøgle.‍
Dette kan justeres efter en prøvekørsel.‍
5 Stram klampen fast på skoen.‍
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 4 til
6 lbf-ft.‍ (5 til 8 N-m).‍
Justering af udløserspændingen
2 Sæt pedalsensoren og eventuelt nødvendige pakskiver på
pedalakslen Â.‍
BEMÆRK: Sørg for, at kablet à ikke er i vejen.‍
3
4
5
6
2
BEMÆRK: Brug ikke mere end to pakskiver.‍
Sæt pedalakslen ind i pedalarmen Ä.‍
Stram akslen med håndkraft.‍
BEMÆRK: Den venstre pedalaksel har venstregevind
(omvendt).‍
TIP: Effekt- og kadenceberegninger påvirkes ikke af
pedalsensorens retning.‍ Garmin anbefaler, at pedalsensoren
monteres på den forreste kant af pedalen.‍ Når pedalen
sidder i den forreste position, skal pedalsensoren pege
nedad.‍
Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.‍
Pedalsensoren bør ikke berøre dele på cyklen.‍
Stram akslen med pedalskruenøglen.‍
BEMÆRK
Undlad at overspænde udløserspændingsskruen nederst på
pedalen.‍ Udløserspændingen skal justeres ens for begge
pedaler.‍
Brug en 3 mm unbrakonøgle til at justere
udløserspændingen for hver pedal.‍
Der er et vindue bag på pedalbindingen, der viser det tilladte
interval.‍
Parring af Vector med din Edge 1000
Før du kan se Vector data på din Edge enhed, skal du parre
enhederne.‍
Parring vil sige tilslutning af trådløse ANT‍+™ sensorer.‍ Denne
procedure indeholder vejledning til Edge 1000.‍ Hvis du har en
anden kompatibel enhed, skal du kigge i Edge 810 og 510 Enhedsinstruktioner eller gå til www.garmin.com/‍vectorowner.‍
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).‍
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT‍+ sensorer
under parringen.‍
2 Tænd for Edge enheden.‍
Introduktion
3 Vælg
> Sensorer > Tilføj sensor > Tænd/sluk på
skærmen Hjem.‍
4 Roter pedalarmen et par gange.‍
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, er
sensorstatus Tilsluttet.‍ Du kan tilpasse et datafelt til at vise
Vector data.‍
Din første tur
Før du kører med Vector første gang, skal du indtaste
pedallængden, indstille installationsvinklen inde i pedalerne
samt kalibrere den statiske nulreference.‍ Du skal også kalibrere
systemet, hvis du benytter Vector på en anden cykel.‍
Disse procedurer indeholder vejledning til Edge 1000.‍ Hvis du
har en anden kompatibel enhed, skal du kigge i Edge 810 og
510 - Enhedsinstruktioner eller gå til www.garmin.com
/‍vectorowner.‍
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.‍
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.‍
2 Vælg > Sensorer > > Sensoroplysninger >
Pedallængde på skærmen Hjem
3 Indtast pedallængden, og vælg .‍
Angivelse af installationsvinklen
Før du angiver installationsvinklen, skal du indstille Edge
datafelterne til visning af effekt og kadence.‍
1 Kør en kort tur på en kondicykel eller på vejen.‍
2 Kør, indtil kadencen er næsten 70 omdrejninger/minut.‍
3 Accelerer jævnt til ca.‍ 90 omdrejninger/minut.‍
Når installationsvinklerne er indstillet korrekt, vises der en
meddelelse, og datafelterne viser strømdata på Edge
enheden (kun 1000, 810 og 510).‍
Udførelse af en statisk nulkalibrering
BEMÆRK: Under udførelsen af denne opgave skal cyklen
være i stående stilling, og der må ikke være noget, der berører
pedalerne.‍
1 På skærmen Hjem skal du vælge statuslinjen eller stryge
ned fra øverst på skærmen.‍
Forbindelsessiden vises.‍
2 Vælg > Kalibrer.‍
Når nulreferencen er bestemt, vises der en meddelelse på
Edge enheden.‍
Vector måler den anvendte kraft et par hundrede gange hvert
sekund.‍ Vector måler også din kadence eller hastigheden på
det roterende pedaltråd.‍ Ved at måle kraften, kraftretningen,
rotationen af pedalarmen, og tidspunktet, kan Vector bestemme
effekten (watt).‍ Da Vector måler venstre og højre bens effekt
uafhængigt af hinanden, transmitterer den din højre/venstreeffektbalance.‍
BEMÆRK: Vector S-systemet leverer ikke højre/venstreeffektbalance.‍
Vedligeholdelsestip
BEMÆRK
Nogle typer cykelværktøj kan ridse finishen på Vector
komponenter.‍
• Brug vokspapir eller et håndklæde mellem værktøj og
hardware.‍
• Efter enhver form for tilpasninger på cyklen drejes
pedalarmen for at kontrollere frigangen.‍
• Kalibrer Vector ved starten på hvert tur (Kalibrering af Vector
før hver tur).‍
• Hold Vector komponenterne rene.‍
• Når du flytter Vector til en anden cykel, skal du rengøre
gevind og overflader grundigt.‍
• Gå til www.garmin.com/‍vectorowner, hvor du finder de
seneste opdateringer og oplysninger.‍
Vector Data
Dine kørselsdata eller -historik optages på din Edge.‍
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.‍
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse.‍ Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik.‍ Upload din historik
for Garmin Connect™ jævnligt kan holde styr på alle dine
turdata.‍
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.‍
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.‍
Kalibrering af Vector før hver tur
Med henblik på at opnå de bedste resultater anbefaler Garmin,
at du kalibrerer Vector ved starten af hver tur.‍
1 Udfør en statisk nulkalibrering.‍
2 Kør en tur.‍
Tilpasning af datafelterne
Denne procedure indeholder anvisninger til enhederne Edge
1000, 810, 800 og 510.‍ Hvis du har en anden kompatibel
enhed, skal du kigge i Edge Vejledning til 500-enheden.‍
1 Hold på et datafelt for at redigere det.‍
2 Vælg en kategori.‍
3 Vælg et datafelt.‍
Træning
Pedalbaseret effekt
Vector måler pedalbaseret effekt.‍
Træning
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på
enheden.‍
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.‍
4 Gå til www.garminconnect.com/‍start.‍
5 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.‍
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele
og anbefale hinanden.‍ Registrer begivenheder fra din aktive
livsstil, bl.‍a.‍ løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triathlon
osv.‍ Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/‍start.‍
3
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.‍
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde,
puls, forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo
og hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.‍
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.‍eks.‍
pulssensor.‍
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og
indlæse en af dag-til-dag-træningsplanerne.‍
Del dine aktiviteter: Du kan tilslutte venner, så I kan følge
hinandens aktiviteter eller sende links til dine aktiviteter på
dine foretrukne sociale netværkswebsteder.‍
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data.‍ Hvis din enhed er forbundet til din
Windows® computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.‍
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse
af hardware på proceslinjen og vælge din enhed.‍
• For Mac® computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.‍
Tag kablet ud af computeren.‍
2
Enhedsoplysninger
Vector Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Hold komponenterne rene og fri for snavs.‍
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.‍
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.‍
Nedsænk ikke komponenterne i vand eller vask dem under tryk.‍
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.‍
Udskift kun komponenter med Garmin dele.‍ Kontakt din Garmin
forhandler eller Garmin webstedet.‍
Afmontering af pedalsensor og pedal
BEMÆRK
Forsøg ikke på at lirke kablet af akslen.‍
Brug pedalskruenøglen À til langsomt at løsne pedalen Á.‍
4
BEMÆRK: Akslen og pedalarmen til venstre pedal har
venstregevind (omvendt).‍
Når du skruer pedalen af, kobles pedalsensorens kabel fra
pedalakslen.‍
Når du installerer Vector igen, skal du kalibrere systemet igen.‍
Udskiftning af pedaler og kassetter
Før du kan påbegynde denne opgave, skal du anskaffe et
kassetteakselværktøj (fås fra Exustar™ eller Shimano®), 8 mm
sekskantede skruenøgle, en 15 mm pedalskruenøgle og
cykelfedt.‍
BEMÆRK
Andre kompatible værktøjer kan bruges.‍ Sørg for ikke at
forårsage skade på nogle af Vector komponenterne.‍
Hvis dine pedaler er beskadigede eller viser tegn på tydelig
slitage, kan du udskifte pedaler, kassetter og tilhørende
hardwarekomponenter.‍
BEMÆRK: Udskiftning af pedaler og kassette er det same for
systemerne Vector og Vector S.‍ Du bør opbevare delene til den
venstre pedal separat fra delene til den højre pedal.‍
1 Tag pedaler og pedalsensorer af din cykel (Afmontering af
pedalsensor og pedal).‍
2 Skru pedalens krop À af kassetten Á ved hjælp af
kassetteakselværktøjet.‍
BEMÆRK: Den højre pedal har venstregevind (omvendt).‍
3 Fjern pedalens krop.‍ 4 Mens du holder akslen  sikkert på plads med en
5
6
7
8
pedalskruenøgle, bruger du den sekskantede skruenøgle til
at afmontere møtrik à og skive Ä.‍
Adskil kassetten fra pedalakslen.‍
Afmonter messingafstandsringen Å og støvtætningen Æ.‍
BEMÆRK: Den højre Vector S-pedal omfatter ikke
messingafstandsringen, og støvtætningen er vendt om.‍
Fjern gammelt fedt fra pedalakslen.‍
Skub den nye støvtætning og messingafstandsringen over
pedalakslen.‍
Enhedsoplysninger
Den koniske side af støvtætningen og
messingafstandsringen skal vende mod bunden af
pedalakslen.‍
9 Put et lag cykelfedt på pedalakslen.‍
10 Sæt pedalakslen ind i kassetten.‍
11 Tør overskydende fedt af.‍
12 Monter den nye pakskive og møtrikken på enden af
pedalakslen.‍
BEMÆRK: Møtrikken til højre pedalaksel har venstregevind
(omvendt).‍
13 Brug den sekskantede skruenøgle til at stramme møtrikken.‍
Udskiftning af pedalsensorens batteri
ADVARSEL
Brug ikke skarpe genstande til at fjerne batterier, der kan
udskiftes af brugeren.‍
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.‍ Perkloratmateriale – særlig
håndtering kan være nødvendig.‍ Gå til www.dtsc.ca.gov
/‍hazardouswaste​/‍perchlorate.‍
BEMÆRK: Udskift altid begge batterier samtidigt.‍
1 Find det runde batteridæksel À på bagsiden af
pedalsensoren.‍
ADVARSEL
Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 10 N-m (7 lbfft.‍).‍ Hvis møtrikken ikke strammes tilstrækkeligt, kan det
forårsage, at pedalen falder af under en cykeltur, hvilket kan
medføre tingskade eller alvorlig personskade eller dødsfald.‍
14 Monter den nye pedal ved at skrue den på kassetten, indtil
der ikke er mellemrum.‍
BEMÆRK: Den højre pedal har venstregevind (omvendt).‍
15 Udskift pedalsensorer og pedaler i overensstemmelse med
installationsinstruktionerne (Installation af pedalsensoren og
pedalen).‍
16 Drej pedalarmen for at kontrollere, at der er frigang, samt at
pedalen drejer jævnt rundt.‍
Når du udskifter pedaler og kassetter, skal du kalibrere
systemet igen.‍
Opbevaring af Vector
Hvis du skal transportere din cykel eller ikke skal bruge din
Vector i længere tid, anbefaler Garmin, at du afmonterer din
Vector og opbevarer den i produktæsken.‍
2 Brug en mønt Á til at dreje dækslet mod urets retning, så
pilen flyttes fra symbolet for låst  til symbolet for åben
position Ã.‍
3 Fjern dækslet.‍
Du kan bruge et stykke tape Ä eller en magnet til at fjerne
batteriet fra dækslet.‍
Vector specifikationer
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Min.‍ 175 timers cykling
BEMÆRK: Den pedalsensor, der anvendes
på den højre pedal, bruger mere batteri end
den pedalsensor, der anvendes på den
venstre pedal.‍
Driftstemperaturområde Fra -20° til 50°C (fra -4° til 122°F )
Vandtæthed
IPX7
BEMÆRK
Nedsænk ikke komponenterne i vand eller
vask dem under tryk.‍
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
USB ANT Stick™ specifikationer
Strømkilde
USB
Driftstemperaturområde Fra -10° til 50°C (fra 14° til 122°F)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
Rækkevidde
Ca.‍ 5 m (16,4 fod)
Batterioplysninger
Vector registrerer batteriniveauet i begge pedalsensorer og
sender statusoplysninger til din Edge enhed.‍ Når du modtager
advarsel om lav batteriniveau, har du ca.‍ 10–20 timers brug
tilbage.‍
Appendiks
4 Vent 30 sekunder.‍
5 Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt.‍
6 Sæt dækslet på igen, og sørg for, at pilen peger mod åben
position.‍
7 Drej dækslet tilbage på plads i urets retning med en mønt;
sørg for, at pilen peger på symbolet for låst.‍
8 Vent 10 sekunder.‍
Når du har udskiftet pedalsensorens batteri, skal du indstille
monterings vinklen på din Edge (Angivelse af
installationsvinklen).‍
Appendiks
Registrering Vector
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til www.garmin.com/‍vectorowner.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.‍
5
Edge 810 og 510 - Enhedsinstruktioner
Parring af Vector med en af enhederne Edge 810 eller
510
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).‍
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT‍+ sensorer
under parringen.‍
2 Tænd for Edge enheden.‍
3 Vælg > Cykelprofiler på skærmen Hjem.‍
4 Vælg en profil.‍
5 Vælg .‍
6 Aktiver sensoren, og vælg Søg.‍
7 Roter pedalarmen et par gange.‍
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, er
sensorstatus Tilsluttet.‍ Du kan tilpasse et datafelt til at vise
Vector data.‍
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.‍
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.‍
2 Vælg > Cykelprofiler på hovedskærmen.‍
3 Vælg en profil.‍
4 Vælg Pedallængde > Manuel.‍
5 Indtast pedallængden, og vælg .‍
Udførelse af en statisk nulkalibrering
BEMÆRK: Under udførelsen af denne opgave skal cyklen
være i stående stilling, og der må ikke være noget, der berører
pedalerne.‍
1 Vælg > Cykelprofiler på skærmen Hjem.‍
2 Vælg en profil.‍
3 Vælg > Kalibrer.‍
Når nulreferencen er bestemt, vises der en meddelelse på
Edge enheden.‍
Edge Vejledning til 800-enheden
Parring af Vector med Edge 800-enheden
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).‍
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT‍+ sensorer
under parringen.‍
2 Tænd for Edge enheden.‍
3 Vælg MENU > > Cykelindstillinger > Cykelprofiler.‍
4 Vælg en cykel.‍
5 Vælg ANT+ energi > Effektmåler > Ja.‍
6 Roter pedalarmen et par gange.‍
7 Vælg .‍
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises en
meddelelse, og vises konstant på statussiden.‍ Du kan
tilpasse et datafelt til at vise Vector data.‍
Kalibrering af Vector med Edge 800-enheden
1 Indtast pedallængden (Indtastning af pedallængden).‍
2 Indstil monteringsvinklen af sensorerne inde i pedalerne
(Angivelse af installationsvinklen).‍
3 Kalibrer en statisk nulreference (Udførelse af en statisk
nulkalibrering).‍
4 Kalibrer Vector før hver cykeltur (Kalibrering af Vector før
hver tur).‍
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.‍
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.‍
6
2 Vælg MENU > > Cykelindstillinger > Cykelprofiler.‍
3 Vælg en profil.‍
4 Vælg Cykeloplysninger > Pedallængde >
Brugerdefineret.‍
5 Indtast pedallængden, og vælg
.‍
Udførelse af en statisk nulkalibrering
BEMÆRK: Under udførelsen af denne opgave skal cyklen
være i stående stilling, og der må ikke være noget, der berører
pedalerne.‍
1 Vælg MENU > > Cykelindstillinger > Cykelprofiler.‍
2 Vælg en profil.‍
3 Vælg ANT+ energi > Kalibrer.‍
Når nulreferencen er bestemt, vises der en meddelelse på
Edge enheden.‍
Edge Vejledning til 500-enheden
Parring af Vector med Edge 500-enheden
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).‍
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT‍+ sensorer
under parringen.‍
2 Tænd for Edge enheden.‍
3 Hold MENU nede.‍
4 Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger.‍
5 Vælg en cykel.‍
6 Vælg ANT+ energi.‍
7 Aktiver sensoren, og vælg Søg.‍
8 Roter pedalarmen et par gange.‍
Når sensoren er parret med din Edge enhed, vises en
meddelelse, og
vises konstant i hovedmenuen.‍ Du kan
tilpasse et datafelt til at vise Vector data.‍
Kalibrering af Vector med Edge 500-enheden
1 Indtast pedallængden (Indtastning af pedallængden).‍
2 Indstil monteringsvinklen af sensorerne inde i pedalerne
(Angivelse af installationsvinklen).‍
Kalibrer
en statisk nulreference (Udførelse af en statisk
3
nulkalibrering).‍
4 Kalibrer Vector før hver cykeltur (Kalibrering af Vector før
hver tur).‍
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.‍
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.‍
2 Hold MENU nede.‍
3 Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger.‍
4 Vælg en cykel.‍
5 Vælg Cykeloplysninger > Flere > Pedallængde > Manuel.‍
6 Indtast pedallængden.‍
Udførelse af en statisk nulkalibrering
BEMÆRK: Under udførelsen af denne opgave skal cyklen
være i stående stilling, og der må ikke være noget, der berører
pedalerne.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger.‍
3 Vælg en cykel.‍
4 Vælg ANT+ energi > Kalibrer.‍
Når nulreferencen er bestemt, vises der en meddelelse på
Edge enheden.‍
Appendiks
Tilpasning af datafelterne
Denne procedure indeholder vejledningen til Edge 500enheden.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger > Datafelter.‍
3 Vælg en side.‍
4 Vælg antallet af datafelter, der skal vises på siden.‍
5 Vælg et datafelt.‍
Effektdatafelter
BEMÆRK: Denne liste indeholder effektdatafelter for Edge
1000 enheden.‍ Hvis du har en anden kompatibel enhed, skal du
kigge i brugervejledningen.‍
BEMÆRK: Datafelter, som viser ensartethed i tråd, effektivitet i
tråd og balancedata, er ikke understøttet af Vector S-systemet.‍
Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.‍
Balance - 10s gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.‍
Balance - 30s gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.‍
Balance - 3s gennemsnit: Tre sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.‍
Balance - gennemsnit: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle aktivitet.‍
Balance - omgang: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle omgang.‍
Effekt - %FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP
(functional threshold power).‍
Effekt - 10 sekunder gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.‍
Effekt - 30 sekunder gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.‍
Effekt - 3 sekunder gennemsnit: Tre sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.‍
Effekt - gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt for den
aktuelle aktivitet.‍
Effekt - IF: Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.‍
Effektivitet i tråd: Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i
pedalerne.‍
Effekt - kJ: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.‍
Effekt - NP: Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.‍
Effekt - NP omgang: Gennemsnitlig Normalized Power for den
aktuelle omgang.‍
Effekt - NP seneste omgang: Gennemsnitlig Normalized
Power for den senest gennemførte omgang.‍
Effekt - omgang: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.‍
Effekt - omgangsmaksimum: Den højeste effekt for den
aktuelle omgang.‍
Effekt - seneste omgang: Den gennemsnitlige effekt for den
senest gennemførte omgang.‍
Effekt - TSS: Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.‍
Effekt - watt/kg: Effekten i watt pr.‍ kilogram.‍
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på
din FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.‍
Energi - maks.‍: Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.‍
Ensartethed i tråd: Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger
kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.‍
Appendiks
Kadence: Antal omdrejninger for pedalarmen eller antal skridt
pr.‍ minut.‍ Din enhed skal være tilsluttet kadencetilbehør, for
at disse data vises.‍
Kadence - gennemsnitlig: Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle aktivitet.‍
Kadence - omgang: Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.‍
Tænd/sluk: Den aktuelle effekt i watt.‍
Fejlfinding
Opdatering af softwaren med Vector Updater
Før du kan køre Vector Updater-programmet, skal du have en
USB ANT Stick (medfølger), en internetforbindelse, og
pedalsensorerne skal have velfungerende batterier monteret.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍vectorowner, og hent Vector Updater
programmet.‍
2 Placer Vector inden for rækkevidde (3 m) af computeren.‍
3 Åbn Vector Updater programmet, og følg vejledningen på
skærmen.‍
Tip til anvendelse Vector Updater
Hvis Vector Updater ikke fungerer korrekt, kan du prøve
følgende tip.‍
• Sæt USB ANT Stick direkte i en USB-port på computeren.‍
USB-hubs kan ikke anbefales.‍
• Hvis du også kører ANT Agent™ programmet på
computeren, kan du enten indsætte en anden USB ANT
Stick eller lukke ANT Agent programmet.‍
• Hvis Vector Updater ikke kan finde din enhed efter mere end
to minutter, skal du tage batterierne ud af begge
pedalsensorer, vente 20 sekunder, og udskifte batterierne.‍
Hvis Vector Updater stadig ikke kan finde din enhed, skal du
isætte nye batterier i begge pedalsensorer.‍
Udførelse af en test af statisk tilspændingsmoment
BEMÆRK
Testen af statisk tilspændingsmoment er beregnet til
avancerede cyklister og installationseksperter.‍ Denne test er
under normale omstændigheder ikke nødvendig for at opnå
gode resultater med Vector systemet.‍ Denne test er tilgængelig
for enhederne Edge 1000, 810 og 510.‍
Garmin anbefaler, at testen af statisk tilspændingsmoment
udføres mindst tre gange, og gennemsnittet af de rapporterede
momentværdier beregnes.‍
Gå til www.garmin.com/‍vectorowner og klik på linket for ofte
stillede spørgsmål for at få detaljerede instruktioner.‍
Hvis den rapporterede tilspændingsmomentværdi efter
gentagne test af statisk tilspændingsmoment konsistent afviger
fra den forventede værdi, kan du angive en skalafaktor for en
eller begge pedaler.‍ Skalafaktoren gemmes i pedalen og
justerer den effektværdi, som beregnes på pedalen.‍
Skalafaktoren sendes til Edge enheden og gemmes på Edge
enheden.‍
Opgradering af Vector S til et dual sensor-system
Du kan opgradere dit Vector S-system til et dual sensor-system.‍
1 Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at købe opgraderingspedalen.‍
2 Fjern den nuværende højre pedal.‍
3 Bestem afstanden til cykelkæden (Bestemmelse af
afstanden til cykelkæden).‍
4 Installer Vector komponenterne til den højre pedal og
pedalsensoren (Installation af pedalsensoren og pedalen).‍
5 Par dine pedaler, og søg efter softwareopdateringer
(Opdatering af softwaren med Vector Updater).‍
7
6 Par Vector systemet med din Edge enhed (Parring af Vector
med din Edge 1000).‍
7 Søg efter softwareopdateringer (Opdatering af softwaren
med Vector Updater).‍
8 Følg opsætnings- og kalibreringsinstruktionerne for din
enhed (Din første tur).‍
Tredjepartsenheder
Der findes en liste over enheder, som er kompatible med
Vector, på www.garmin.com/‍vectorowner.‍
8
Appendiks
Indeks
B
batteri
levetid 5
type 5
udskifte 5
D
data
opbevare 3
overføre 3
datafelter 3, 7
E
Edge 2, 6
F
fejlfinding 7
G
Garmin Connect 3
H
historik 3
sende til computer 3
hukommelse 3
I
installere 1, 2
K
kalibrere 3, 6
klamper 2
kompatibilitet 8
O
opbevare data 3
opbevare enheden 4, 5
opdateringer, software 7
P
parre 2, 6
pedaler 1–4
pedalsensorer 1, 2, 4, 5
produktregistrering 5
R
registrering af enheden 5
rengøring af enheden 4
reservedele 4
S
software, opdatere 7
specifikationer 5
T
tilpasse enhed 3, 7
træning 3
tænd/sluk 3
U
USB, frakoble 4
USB ANT Stick 5, 7
V
vandtæthed 5
værktøjer 1
Indeks
9
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising