Garmin Vector™, Vector™ S User manual

Garmin Vector™, Vector™ S User manual
Vector en Vector S
™
Gebruikershandleiding
September 2014
Gedrukt in Taiwan
190-01450-35_0D
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin®, Edge® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd.‍ of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen.‍ ANT‍+™, ANT Agent™, Garmin Connect™, USB ANT Stick™ en Vector™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd.‍ of haar dochtermaatschappijen.‍ Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.‍
Exustar™ is een handelsmerk van Exustar Enterprise Co.‍ Ltd.‍ Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.‍ Shimano® is een
geregistreerd handelsmerk van Shimano, Inc.‍ Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) en Normalized Power™ (NP) zijn handelsmerken van
Peaksware, LLC.‍ Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.‍ Overige handelsmerken
en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.‍
Dit product is ANT‍+™ gecertificeerd.‍ Ga naar www.thisisant.com/‍directory voor een lijst met compatibele producten en apps.‍
Inhoudsopgave
Inleiding.......................................................................... 1
Bedankt ...................................................................................... 1
Aan de slag ................................................................................ 1
Benodigd gereedschap .............................................................. 1
De Vector onderdelen installeren ............................................... 1
De pedaalarmen voorbereiden .............................................. 1
De afstand tot de pedaalsensor bepalen .............................. 1
De afstand tot de fietsketting controleren .............................. 1
De pedaalsensor en het pedaal installeren ........................... 1
Het linkerpedaal en de pedaalsensor installeren .................. 2
Het rechterpedaal installeren ................................................ 2
De schoenplaatjes installeren .................................................... 2
De vrijmaakspanning instellen .............................................. 2
Vector koppelen met uw Edge 1000 .......................................... 2
Uw eerste rit ............................................................................... 3
De pedaallengte invoeren ..................................................... 3
De installatiehoek instellen .................................................... 3
Een vaste nulreferentie instellen ........................................... 3
De Vector kalibreren voor elke rit .......................................... 3
De gegevensvelden aanpassen ............................................ 3
Training........................................................................... 3
Vermogen in de pedalen ............................................................ 3
Tips voor onderhoud .................................................................. 3
Vector gegevens............................................................ 3
Uw rit verzenden naar Garmin Connect ..................................... 3
Garmin Connect .................................................................... 4
De USB-kabel loskoppelen ................................................... 4
Toestelinformatie........................................................... 4
Vector toestelonderhoud ............................................................ 4
De pedaalsensor en het pedaal verwijderen .............................. 4
De pedalen en cartridges vervangen ......................................... 4
Opslag van de Vector ................................................................ 5
Vector specificaties .................................................................... 5
USB ANT Stick™ specificaties .................................................. 5
Batterijgegevens ........................................................................ 5
De batterij van de pedaalsensor vervangen .......................... 5
Appendix.........................................................................6
De Vector registreren ................................................................. 6
Edge 810 en 510 instructies ...................................................... 6
Een Vector met uw Edge 810 of 510 toestel koppelen ......... 6
De pedaallengte invoeren ..................................................... 6
Een vaste nulreferentie instellen ........................................... 6
Edge 800 toestelinstructies ........................................................ 6
Vector met het Edge 800 toestel koppelen ........................... 6
Vector kalibreren met het Edge 800 toestel .......................... 6
Edge 500 toestelinstructies ........................................................ 6
Vector koppelen met het Edge 500 toestel ........................... 6
Vector kalibreren met het Edge 500 toestel .......................... 6
De gegevensvelden aanpassen ............................................ 7
Vermogensgegevensvelden ...................................................... 7
Problemen oplossen .................................................................. 7
De software bijwerken met Vector Updater ........................... 7
Een statische draaimoment-test uitvoeren ............................ 8
Een Vector S upgraden naar een systeem met twee
sensors .................................................................................. 8
Toestellen van andere leveranciers ...................................... 8
Index ................................................................................9
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees alle instructies zorgvuldig voordat u het Vector systeem
installeert en gebruikt.‍ Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig
letsel.‍
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
• Als het bevestigingsoppervlak À rond de opening met
schroefdraad in de pedaalarm verzonken is, gebruik dan een
of twee vulringen Á om de ruimte op te vullen.‍
OPMERKING: Gebruik niet meer dan twee vulringen.‍
KENNISGEVING
Ga naar www.garmin.com/‍vectorowner voor de nieuwste
informatie, zoals compatibiliteit, software-updates en
videohandleidingen.‍
Bedankt
Bedankt voor de aankoop van uw Vector of Vector S.‍ Deze
handleiding is voor beide Vector systemen.‍
Vector is ontwikkeld voor fietsers, door fietsers, om u een
geavanceerd en nauwkeurig systeem te bieden voor het meten
van vermogensprestaties tijdens het fietsen.‍
Vector is eenvoudig, nauwkeurig en gemakkelijk te gebruiken.‍
Software-updates, videohandleidingen en alles wat u nodig hebt
voor het gebruik van uw Vector kunt u vinden op
www.garmin.com/‍vectorowner.‍
Nu is het tijd om het systeem te installeren en op pad te gaan.‍
Aan de slag
1 Installeer de Vector onderdelen (De Vector onderdelen
installeren).‍
2 Installeer de schoenplaatjes (De schoenplaatjes installeren).‍
3 Koppel de Vector met uw Edge® (Vector koppelen met uw
Edge 1000).‍
Maak
een rit (Uw eerste rit).‍
4
5 Bekijk uw gegevens (Vector gegevens).‍
6 Verzend uw gegevens naar uw computer (Uw rit verzenden
naar Garmin Connect).‍
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
Pedaalsleutel (15 mm)
Fietsvet
Inbussleutel (3 mm)
Inbussleutel (4 mm)
• Zorg ervoor dat het bevestigingsoppervlak  van de
pedaalsensor contact maakt met de pedaalarm (of de vulring
die is gebruikt om de ruimte op te vullen).‍
Als het ergens anders contact maakt, gebruik dan een
andere vulring om de juiste hoeveelheid ruimte te creëren.‍
• Als er weinig ruimte is, kunt u controleren of er voldoende
ruimte is door een stuk papier tussen de metalen beugel en
het oppervlak van de pedaalarm te schuiven.‍
• Als het bevestigingsoppervlak van de pedaalarm uitsteekt,
gebruik dan geen vulringen.‍
De afstand tot de fietsketting controleren
Voordat u het rechterpedaal kunt installeren, moet u de afstand
tot de fietsketting controleren.‍
Zet uw fietsketting op het grootste voorblad en het kleinste
kettingwiel.‍
De fietsketting dient zich in de buitenste positie te bevinden
om de juiste afstand tussen de kabel van de pedaalsensor
en de ketting te bepalen.‍
OPMERKING: Er dient ten minste 5 mm ruimte À tussen de
ketting en de pedaalas te zitten.‍
De Vector onderdelen installeren
De installatieprocedures voor de Vector en Vector S systemen
zijn grotendeels hetzelfde.‍ Stappen die specifiek zijn voor het
Vector S systeem, zijn vermeld.‍
De pedaalarmen voorbereiden
1 Controleer of uw fiets geschikt is op www.garmin.com
/‍vectorowner.‍
2 Verwijder de bestaande pedalen.‍
3 Reinig de schroefdraad en verwijder oud vet.‍
De afstand tot de pedaalsensor bepalen
De pedaalsensor en het pedaal installeren
KENNISGEVING
De pedaalsensor dient alleen contact te maken met de
pedaalarm op het bevestigingsvlak, omdat dit de belaste
verbinding is.‍ Als de pedaalsensor op een andere plek contact
maakt met de pedaalarm, kan de pedaalsensor barsten
wanneer het pedaal wordt vastgedraaid.‍
Deze procedure is voor het Vector systeem.‍ Raadpleeg voor
het Vector S systeem Het linkerpedaal en de pedaalsensor
installeren.‍
OPMERKING: De linker- en rechterpedaalsensor zijn hetzelfde.‍
1 Installeer eerst het linkerpedaal.‍
2 Breng een dunne laag vet aan op de pedaalas À en de
pedaalsensor Á waar deze contact maakt met de pedaalas.‍
Inleiding
1
De pedaalsensor mag geen andere onderdelen van de fiets
belemmeren.‍
6 Gebruik de pedaalsleutel om de as stevig vast te draaien.‍
OPMERKING: Garmin raadt een draaimoment van 34 tot 40
N-m (25 tot 30 lbf-ft) aan.‍
7 Steek de kabel stevig in de as.‍
8 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.‍
3 Plaats op de pedaalas de pedaalsensor en eventueel
vereiste vulringen Â.‍
TIP: Buig de kabel à voorzichtig opzij zodat deze niet in de
weg zit.‍
4 Plaats de as in de pedaalarm Ä.‍
5 Draai de as met de hand vast.‍
OPMERKING: De linkerpedaalas heeft een linkshandige
(omgekeerde) schroefdraad.‍
TIP: Berekeningen van vermogen en cadans worden niet
beïnvloed door de stand van de pedaalsensor.‍ Garmin®
raadt u aan de pedaalsensor te plaatsen op de voorrand van
het pedaal.‍ Wanneer het pedaal naar voren wijst, dient de
pedaalsensor naar beneden te wijzen.‍
Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.‍
6
De pedaalsensor mag geen andere onderdelen van de fiets
belemmeren.‍
7 Gebruik de pedaalsleutel om de as stevig vast te draaien.‍
OPMERKING: Garmin raadt een draaimoment van 34 tot 40
N-m (25 tot 30 lbf-ft) aan.‍
8 Steek de kabel stevig in de as.‍
9 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.‍
10 Herhaal stap 2–9 om het rechterpedaal te installeren.‍
OPMERKING: Als de kabel van de pedaalsensor tegen de
ketting aan schuurt, kunt u één of twee vulringen tussen de
pedaalsensor en de pedaalarm toevoegen om de ruimte
groter te maken.‍
Het rechterpedaal installeren
Deze procedure is voor het Vector S systeem.‍
1 Breng een dunne laag vet aan op de pedaalas.‍
2 Plaats de pedaalas in de pedaalarm.‍
OPMERKING: Als u een of twee vulringen hebt gebruikt op
het linkerpedaal, moet hetzelfde aantal op het rechterpedaal
gebruiken.‍
3 Draai de as met de hand vast.‍
4 Gebruik de pedaalsleutel om de as stevig vast te draaien.‍
OPMERKING: Garmin raadt een draaimoment van 34 tot 40
N-m (25 tot 30 lbf-ft) aan.‍
De schoenplaatjes installeren
OPMERKING: Het linker- en rechterschoenplaatje zijn
hetzelfde.‍
1 Breng een dun laagje vet aan op de schroefdraad van de
schoenplaatjes.‍
2 Breng het schoenplaatje À, de vulringen Á en de bouten Â
op één lijn.‍
Het linkerpedaal en de pedaalsensor installeren
Deze procedure is voor het Vector S systeem.‍
1 Breng een dunne laag vet aan op de pedaalas À en de
pedaalsensor Á waar deze contact maakt met de pedaalas.‍
3 Gebruik een inbussleutel van 4 mm om elke bout losjes te
bevestigen op de zool van de schoen.‍
4 Breng het schoenplaatje in de gewenste positie op de
schoen.‍
Deze positie kan worden aangepast na een testrit.‍
5 Bevestig het schoenplaatje stevig op de schoen.‍
OPMERKING: Garmin raadt een draaimoment van 5 tot 8 Nm (4 tot 6 lbf-ft) aan.‍
2 Plaats op de pedaalas de pedaalsensor en eventueel
vereiste vulringen Â.‍
OPMERKING: Buig de kabel à voorzichtig opzij zodat deze
niet in de weg zit.‍
OPMERKING: Gebruik niet meer dan twee vulringen.‍
3 Plaats de as in de pedaalarm Ä.‍
4 Draai de as met de hand vast.‍
OPMERKING: De linkerpedaalas heeft een linkshandige
(omgekeerde) schroefdraad.‍
TIP: Berekeningen van vermogen en cadans worden niet
beïnvloed door de stand van de pedaalsensor.‍ Garmin raadt
u aan de pedaalsensor te plaatsen op de voorrand van het
pedaal.‍ Wanneer het pedaal naar voren wijst, dient de
pedaalsensor naar beneden te wijzen.‍
5 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.‍
2
De vrijmaakspanning instellen
KENNISGEVING
Draai de schroef voor de vrijmaakspanning aan de onderkant
van het pedaal niet te strak aan.‍ De vrijmaakspanning moet
voor beide pedalen gelijk worden afgesteld.‍
Gebruik een inbussleutel van 3 mm om de vrijmaakspanning
van elk pedaal in te stellen.‍
Een opening aan de achterzijde van de pedaalbinding geeft
het toegestane bereik aan.‍
Vector koppelen met uw Edge 1000
Voordat u Vector gegevens op het Edge toestel kunt bekijken,
moet u de toestellen koppelen.‍
Koppelen is het verbinden van draadloze ANT‍+™ sensors.‍
Deze procedure bevat instructies voor de Edge 1000.‍ Als u een
Inleiding
ander compatibel toestel hebt, raadpleeg dan de Edge 810 en
510 instructies of ga naar www.garmin.com/‍vectorowner.‍
1 Breng het Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.‍
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m bij andere
ANT‍+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.‍
2 Schakel het Edge toestel in.‍
3 Selecteer in het startscherm > Sensors > Voeg sensor
toe > Aan/uit.‍
4 Draai de pedaalarm een paar keer rond.‍
Wanneer de sensor is gekoppeld met uw Edge toestel, is de
sensorstatus Verbonden.‍ U kunt een gegevensveld aanpassen
om Vector gegevens weer te geven.‍
Uw eerste rit
Voordat u de eerste keer met uw Vector gaat fietsen, moet u de
pedaallengte invoeren, de installatiehoek van de sensors in de
pedalen instellen en de vaste nulreferentie kalibreren.‍ U moet
het systeem ook kalibreren als u de Vector naar een andere
fiets overzet.‍
Deze procedures bevatten instructies voor de Edge 1000.‍ Als u
een ander compatibel toestel hebt, raadpleeg dan de Edge 810
en 510 instructies of ga naar www.garmin.com/‍vectorowner.‍
De pedaallengte invoeren
De pedaallengte is vaak vermeld op de pedaalarm.‍
1 Draai de pedalen een paar keer rond om de Vector te
activeren.‍
2 Selecteer in het startscherm > Sensors > >
Sensordetails > Pedaallengte.‍
3 Voer de pedaallengte in en selecteer .‍
De installatiehoek instellen
Voordat u de installatiehoeken instelt, moet u de Edge
gegevensvelden instellen om vermogen en cadans weer te
geven.‍
1 Maak een kort ritje op een trainingstoestel of op de weg.‍
2 Rijd totdat de cadans bijna 70 rpm is.‍
3 Versnel gelijkmatig tot circa 90 rpm.‍
Wanneer de installatiehoeken zijn ingesteld, verschijnt er
een bericht en worden gegevensvelden met
vermogensgegevens weergegeven op het Edge toestel
(alleen 1000, 810 en 510).‍
Een vaste nulreferentie instellen
OPMERKING: Tijdens deze taak moet de fiets rechtop staan en
mag er geen contact zijn met de pedalen.‍
1 Selecteer in het startscherm de statusbalk of veeg omlaag
vanaf de bovenkant van het scherm.‍
De verbindingenpagina wordt weergegeven.‍
2 Selecteer > Kalibreer.‍
Wanneer de nulreferentie is bepaald, verschijnt er een
bericht op het Edge toestel.‍
De Vector kalibreren voor elke rit
3 Selecteer een gegevensveld.‍
Training
Vermogen in de pedalen
Vector meet het vermogen in de pedalen.‍
Vector meet een paar honderd keer per seconde de kracht die u
uitoefent.‍ Vector meet ook uw cadans of pedaalrotatiesnelheid.‍
Door de kracht, de richting van de kracht, de rotatie van de
pedaalarm en de tijd te meten, kan Vector het vermogen
bepalen (Watt).‍ Omdat Vector het onafhankelijke vermogen per
been (links en rechts) meet, wordt de vermogensbalans links/
rechts weergegeven.‍
OPMERKING: Het Vector S systeem geeft geen
vermogensbalans tussen het linker- en rechterpedaal.‍
Tips voor onderhoud
KENNISGEVING
Met sommige fietsgereedschappen kunt u de lak van Vector
onderdelen beschadigen.‍
• Plaats waspapier of een doek tussen het gereedschap en de
onderdelen.‍
• Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren,
nadat u aanpassingen hebt gemaakt aan de fiets.‍
• Kalibreer de Vector aan het begin van elke rit (De Vector
kalibreren voor elke rit).‍
• Houd Vector onderdelen schoon.‍
• Als u de Vector naar een andere fiets overzet, dient u de
schroefdraad en de oppervlakken goed te reinigen.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍vectorowner voor de meest
recente updates en informatie.‍
Vector gegevens
Uw ritgegevens of geschiedenis worden/wordt vastgelegd op
uw Edge.‍
OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
de timer is gestopt of gepauzeerd.‍
Als het geheugen van het toestel vol is, wordt er een bericht
weergegeven.‍ Het toestel overschrijft of verwijdert niet
automatisch uw geschiedenis.‍ Upload uw geschiedenis
regelmatig naar Garmin Connect™ om al uw ritgegevens bij te
houden.‍
Uw rit verzenden naar Garmin Connect
KENNISGEVING
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.‍
1 Trek de beschermkap À van de USB-poort Á omhoog.‍
Garmin raadt u aan de Vector aan het begin van elke rit te
kalibreren voor de beste resultaten.‍
1 Stel een vaste nulreferentie in.‍
2 Maak een rit.‍
De gegevensvelden aanpassen
Deze procedure bevat instructies voor de Edge 1000, 810, 800
en 510 toestellen.‍ Als u een ander compatibel toestel hebt,
raadpleeg dan de Edge 500 toestelinstructies.‍
1 Houd uw vinger op een gegevensveld om het te wijzigen.‍
2 Selecteer een categorie.‍
Training
2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
op het toestel.‍
3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort
van de computer.‍
3
4 Ga naar www.garminconnect.com/‍start.‍
5 Volg de instructies op het scherm.‍
Garmin Connect
U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.‍
Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen.‍ Leg de
prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
meer.‍ Meld u aan voor een gratis account op www.garminconnect.com/‍start.‍
Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf
wilt.‍
Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een
bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken,
en instelbare rapporten.‍
OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een
optioneel accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.‍
Uw training plannen: U kunt een fitnessdoelstelling kiezen en
een van de dagelijkse trainingsplannen laden.‍
Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.‍
De USB-kabel loskoppelen
Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen.‍ Als
uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
Windows®-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los
te koppelen.‍
1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Op Windows-computers: Selecteer het pictogram
Hardware veilig verwijderen in het systeemvak en
selecteer uw toestel.‍
• Op Mac®-computers: Sleep het volumepictogram naar de
prullenbak.‍
2 Koppel de kabel los van uw computer.‍
Toestelinformatie
Vector toestelonderhoud
KENNISGEVING
Houd de onderdelen schoon en vrij van vuil.‍
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.‍
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.‍
4
Houd de componenten niet onder water of spuit deze niet af
met een hogedrukspuit.‍
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.‍
Vervang onderdelen alleen door Garmin onderdelen.‍
Raadpleeg uw Garmin dealer of de Garmin website.‍
De pedaalsensor en het pedaal verwijderen
KENNISGEVING
Probeer de kabel niet uit de pedaalas te trekken.‍
Gebruik de pedaalsleutel À om het pedaal langzaam los te
draaien Á.‍
OPMERKING: De pedaalas en de pedaalarm van het
linkerpedaal heeft een linkshandige (omgekeerde)
schroefdraad.‍
Terwijl u het pedaal losdraait, komt de pedaalsensorkabel vrij
van de pedaalas.‍
Als u Vector opnieuw installeert, moet u het systeem opnieuw
kalibreren.‍
De pedalen en cartridges vervangen
Om aan deze taak te kunnen beginnen, hebt u een
gereedschap voor cartridgeassen (verkrijgbaar bij Exustar™ of
Shimano®), een zeskantsteeksleutel van 8 mm, een
pedaalsleutel van 15 mm en fietsvet nodig.‍
KENNISGEVING
U kunt ook vergelijkbare gereedschappen gebruiken.‍ Wees
voorzichtig en zorg dat u de Vector onderdelen niet beschadigt.‍
Als uw pedalen zijn beschadigd of ernstige slijtage vertonen,
kunt u de pedalen, cartridges en gerelateerde
hardwareonderdelen vervangen.‍
OPMERKING: Pedaal- en cartridgevervanging is hetzelfde voor
de Vector en Vector S systemen.‍ U moet de onderdelen van het
linkerpedaal en het rechterpedaal gescheiden houden.‍
1 Verwijder de pedalen en pedaalsensoren van uw fiets (De
pedaalsensor en het pedaal verwijderen).‍
2 Schroef de pedaalkern À los van de cartridge Á met behulp
van het gereedschap voor cartridgeassen.‍
OPMERKING: Het rechterpedaal heeft een linkshandige
(omgekeerde) schroefdraad.‍
Toestelinformatie
Waterbestendigheid
IPX7
KENNISGEVING
Houd de componenten niet onder water of
spuit deze niet af met een hogedrukspuit.‍
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT‍+ protocol voor draadloze
communicatie
USB ANT Stick™ specificaties
3 Verwijder de pedaalkern.‍ 4 Terwijl u de as  op zijn plaats houdt met een pedaalsleutel,
verwijdert u de moer à en de vulring Ä met een
zeskantschroevendraaier.‍
5 Verwijder de cartridge van de as.‍
6 Verwijder de koperen pasring Å en stofafdichting Æ.‍
OPMERKING: Het Vector S rechterpedaal bevat geen
koperen pasring en de stofafdichting zit andersom.‍
7 Verwijder het oude vet van de as.‍
8 Schuif de nieuwe stofafdichting en de koperen pasring over
de as.‍
De taps toelopende zijde van de stofafdichting en de
koperen pasring moeten naar de basis van de as gericht zijn.‍
9 Breng een laag fietsvet aan op de as.‍
10 Plaats de as in de cartridge.‍
11 Veeg eventueel overtollig vet weg.‍
12 Plaats de nieuwe vulring en moer aan het uiteinde van de as.‍
OPMERKING: De moer van de rechteras heeft een
linkshandige (omgekeerde) schroefdraad.‍
13 Gebruik de zeskantschroevendraaier om de moer aan te
draaien.‍
Voedingsbron
USB
Bedrijfstemperatuurbereik Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT‍+ protocol voor draadloze
communicatie
Zendbereik
Circa 5 m (16,4 ft.‍)
Batterijgegevens
Vector controleert het batterijniveau van beide pedaalsensors
en verstuurt statusinformatie naar uw Edge toestel.‍ Als u een
waarschuwing krijgt dat de batterij bijna leeg is, kunt u de
batterij nog ongeveer 10-20 uur gebruiken.‍
De batterij van de pedaalsensor vervangen
WAARSCHUWING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om batterijen te verwijderen
die door de gebruiker kunnen worden vervangen.‍
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
hergebruik van de batterijen.‍ Perchloraten, voorzichtigheid is
geboden.‍ Ga naar www.dtsc.ca.gov/‍hazardouswaste
/‍perchlorate.‍
OPMERKING: Vervang altijd beide batterijen tegelijkertijd.‍
1 De batterijdeksel À is rond en bevindt zich op de achterkant
van de pedaalsensor.‍
WAARSCHUWING
Garmin raadt een moment van 10 N-m (7 lbf-ft) aan.‍ Als u de
moer niet goed aandraait, kunt u het pedaal tijdens een rit
verliezen, wat kan leiden tot schade of ernstig lichamelijk
letsel of de dood.‍
14 Installeer het nieuwe pedaal door het op de cartridge te
schroeven totdat er geen gat meer is.‍
OPMERKING: Het rechterpedaal heeft een linkshandige
(omgekeerde) schroefdraad.‍
15 Vervang de pedaalsensors en de pedalen volgens de
installatie-instructies (De pedaalsensor en het pedaal
installeren).‍
16 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren en
om te controleren of de pedalen soepel bewegen.‍
Nadat u de pedalen en cartridges hebt vervangen, moet u het
systeem opnieuw kalibreren.‍
Opslag van de Vector
2 Gebruik een muntje Á om de deksel tegen de klok in los te
draaien en beweeg hierbij de pijl van de vergrendelde positie
 naar de ontgrendelde positie Ã.‍
3 Verwijder de deksel.‍
U kunt een stuk tape Ä of een magneet gebruiken om de
batterij uit de deksel te verwijderen.‍
Als u uw fiets transporteert of Vector een tijd niet gebruikt, raadt
Garmin u aan de Vector te verwijderen en te bewaren in de
productdoos.‍
Vector specificaties
Batterijtype
Door gebruiker te vervangen CR2032, 3 V
Batterijduur
Minimaal 175 uur rijtijd
OPMERKING: De pedaalsensor op het
rechterpedaal gebruikt meer stroom dan het
linkerpedaal.‍
Bedrijfstemperatuurbereik Van -20° tot 50°C (van -4° tot 122°F)
4 Wacht 30 seconden.‍
5 Plaats de nieuwe batterij in de deksel met de polen in de
juiste richting.‍
Toestelinformatie
5
6 Plaats de deksel terug en zorg er hierbij voor dat de pijl naar
de ontgrendelde positie wijst.‍
7 Gebruik een muntje om de deksel rechtsom weer vast te
draaien en zorg er hierbij voor dat de pijl naar de
vergrendelde positie wijst.‍
8 Wacht 10 seconden.‍
Nadat u de batterij van de pedaalsensor hebt vervangen, stelt u
de installatiehoek in van uw Edge (De installatiehoek instellen).‍
Appendix
De Vector registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍vectorowner.‍
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.‍
Edge 810 en 510 instructies
Een Vector met uw Edge 810 of 510 toestel koppelen
1 Breng het Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.‍
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m bij andere
ANT‍+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.‍
2 Schakel het Edge toestel in.‍
3 Selecteer in het startscherm > Fietsprofielen.‍
4 Selecteer een profiel.‍
5 Selecteer .‍
6 Schakel de sensor in en selecteer Zoeken.‍
7 Draai de pedaalarm een paar keer rond.‍
Wanneer de sensor is gekoppeld met uw Edge toestel, is de
sensorstatus Verbonden.‍ U kunt een gegevensveld aanpassen
om Vector gegevens weer te geven.‍
5 Selecteer ANT+ vermogen > Vermogensmeter > Ja.‍
6 Draai de pedaalarm een paar keer rond.‍
7 Selecteer .‍
Zodra de sensor met uw Edge toestel is gekoppeld, wordt er
een bericht weergegeven en knippert niet meer op de
statuspagina.‍ U kunt een gegevensveld aanpassen om Vector
gegevens weer te geven.‍
Vector kalibreren met het Edge 800 toestel
1 Voer de pedaallengte in (De pedaallengte invoeren).‍
2 Stel de installatiehoek van de sensors in de pedalen in (De
installatiehoek instellen).‍
3 Kalibreer de vaste nulreferentie (Een vaste nulreferentie
instellen).‍
4 Kalibreer Vector voor elke rit (De Vector kalibreren voor elke
rit).‍
De pedaallengte invoeren
De pedaallengte is vaak vermeld op de pedaalarm.‍
1 Draai de pedalen een paar keer rond om de Vector te
activeren.‍
2 Selecteer MENU > > Fietsinstellingen > Fietsprofielen.‍
3 Selecteer een profiel.‍
4 Selecteer Fietsdetails > Pedaallengte > Aangepast.‍
5 Voer de pedaallengte in en selecteer .‍
Een vaste nulreferentie instellen
OPMERKING: Tijdens deze taak moet de fiets rechtop staan en
mag er geen contact zijn met de pedalen.‍
1 Selecteer MENU > > Fietsinstellingen > Fietsprofielen.‍
2 Selecteer een profiel.‍
3 Selecteer ANT+ vermogen > Kalibreer.‍
Wanneer de nulreferentie is bepaald, verschijnt er een
bericht op het Edge toestel.‍
De pedaallengte invoeren
Edge 500 toestelinstructies
De pedaallengte is vaak vermeld op de pedaalarm.‍
1 Draai de pedalen een paar keer rond om de Vector te
activeren.‍
2 Selecteer in het startscherm > Fietsprofielen.‍
3 Selecteer een profiel.‍
4 Selecteer Pedaallengte > Handmatig.‍
5 Voer de pedaallengte in en selecteer .‍
Vector koppelen met het Edge 500 toestel
1 Breng het Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.‍
Een vaste nulreferentie instellen
OPMERKING: Tijdens deze taak moet de fiets rechtop staan en
mag er geen contact zijn met de pedalen.‍
1 Selecteer in het startscherm > Fietsprofielen.‍
2 Selecteer een profiel.‍
3 Selecteer > Kalibreer.‍
Wanneer de nulreferentie is bepaald, verschijnt er een
bericht op het Edge toestel.‍
Edge 800 toestelinstructies
Vector met het Edge 800 toestel koppelen
1 Breng het Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.‍
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 meter bij
andere ANT‍+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.‍
2 Schakel het Edge toestel in.‍
3 Selecteer MENU > > Fietsinstellingen > Fietsprofielen.‍
4 Selecteer een fiets.‍
6
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 meter bij
andere ANT‍+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.‍
2 Schakel het Edge toestel in.‍
3 Houd MENU ingedrukt.‍
4 Selecteer Instellingen > Fietsinstellingen.‍
5 Selecteer een fiets.‍
6 Selecteer ANT+ vermogen.‍
7 Schakel de sensor in en selecteer Zoeken.‍
8 Draai de pedaalarm een paar keer rond.‍
Zodra de sensor met uw Edge toestel is gekoppeld, wordt er
een bericht weergegeven en knippert
niet meer in het
hoofdmenu.‍ U kunt een gegevensveld aanpassen om Vector
gegevens weer te geven.‍
Vector kalibreren met het Edge 500 toestel
1 Voer de pedaallengte in (De pedaallengte invoeren).‍
2 Stel de installatiehoek van de sensors in de pedalen in (De
installatiehoek instellen).‍
3 Kalibreer de vaste nulreferentie (Een vaste nulreferentie
instellen).‍
4 Kalibreer Vector voor elke rit (De Vector kalibreren voor elke
rit).‍
De pedaallengte invoeren
De pedaallengte is vaak vermeld op de pedaalarm.‍
Appendix
1 Draai de pedalen een paar keer rond om de Vector te
2
3
4
5
6
activeren.‍
Houd MENU ingedrukt.‍
Selecteer Instellingen > Fietsinstellingen.‍
Selecteer een fiets.‍
Selecteer Fietsdetails > Meer > Pedaallengte >
Handmatig.‍
Voer de pedaallengte in.‍
Een vaste nulreferentie instellen
OPMERKING: Tijdens deze taak moet de fiets rechtop staan en
mag er geen contact zijn met de pedalen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Fietsinstellingen.‍
3 Selecteer een fiets.‍
4 Selecteer ANT+ vermogen > Kalibreer.‍
Wanneer de nulreferentie is bepaald, verschijnt er een
bericht op het Edge toestel.‍
De gegevensvelden aanpassen
Deze procedure bevat instructies voor het Edge 500 toestel.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Fietsinstellingen >
Gegevensvelden.‍
3 Selecteer een pagina.‍
4 Wijzig het aantal gegevensvelden dat u op de pagina wilt
weergeven.‍
5 Selecteer een gegevensveld.‍
Vermogensgegevensvelden
OPMERKING: Deze lijst bevat vermogensgegevensvelden voor
het Edge 1000 toestel.‍ Als u een ander compatibel toestel hebt,
raadpleeg dan de gebruikershandleiding bij uw toestel.‍
OPMERKING: Gegevensvelden voor pedaalsouplesse,
effectiviteit draaimoment en balans worden niet ondersteund
door het Vector S systeem.‍
Aan/uit: Het huidige uitgangsvermogen in watt.‍
Balans: De huidige vermogensbalans links/rechts.‍
Balans - 10 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
gemiddelde (10 seconden) van de vermogensbalans links/
rechts.‍
Balans - 30 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
gemiddelde (30 seconden) van de vermogensbalans links/
rechts.‍
Balans - 3 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
gemiddelde (drie seconden) van de vermogensbalans links/
rechts.‍
Balans - Gemiddeld: De gemiddelde vermogensbalans links/
rechts voor de huidige activiteit.‍
Balans - Ronde: De gemiddelde vermogensbalans links/rechts
voor de huidige ronde.‍
Cadans: Het aantal omwentelingen van de pedaalarm of aantal
stappen per minuut.‍ Uw toestel moet zijn aangesloten op
een cadans-accessoire om deze gegevens weer te geven.‍
Cadans - Gemiddeld: De gemiddelde cadans voor de huidige
activiteit.‍
Cadans - Ronde: De gemiddelde cadans voor de huidige
ronde.‍
Effectiviteit van draaimoment: Het meten van de
pedaalslagen-efficiëntie van een gebruiker.‍
Pedaalsoepelheid: De meting van de krachtverdeling op de
pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.‍
Appendix
Vermogen - %FTP: Het huidige uitgangsvermogen als
percentage van het functionele drempelvermogen (FTP).‍
Vermogen - 10 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen.‍
Vermogen - 30 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen.‍
Vermogen - 3 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
gemiddelde (drie seconden) van het uitgangsvermogen.‍
Vermogen - Gemiddeld: Het gemiddelde uitgangsvermogen
voor de huidige activiteit.‍
Vermogen - IF: De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.‍
Vermogen - kJ: De totale verrichte inspanningen
(uitgangsvermogen) in kilojoules.‍
Vermogen - Laatste ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen
voor de laatste voltooide ronde.‍
Vermogen - Max.‍ ronde: Het hoogste uitgangsvermogen voor
de huidige ronde.‍
Vermogen - Maximum: Het hoogste uitgangsvermogen voor
de huidige activiteit.‍
Vermogen - NP: De Normalized Power™ voor de huidige
activiteit.‍
Vermogen - NP laatste ronde: Het gemiddelde Normalized
Power van de laatste voltooide ronde.‍
Vermogen - NP ronde: Het gemiddelde Normalized Power van
de huidige ronde.‍
Vermogen - Ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor
de huidige ronde.‍
Vermogenszone: Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7),
gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.‍
Vermogen - TSS: De Training Stress Score™ voor de huidige
activiteit.‍
Vermogen - watt/kg: De hoeveelheid uitgangsvermogen in watt
per kilogram.‍
Problemen oplossen
De software bijwerken met Vector Updater
Om de Vector Updater toepassing te kunnen uitvoeren, moet u
beschikken over een USB ANT Stick (meegeleverd) en een
internetverbinding, en moeten de pedaalsensors werkende
batterijen bevatten.‍
1 Ga naar www.garmin.com/‍vectorowner en download de
Vector Updater toepassing.‍
2 Zorg dat Vector zich binnen drie meter van uw computer
bevindt.‍
3 Open de Vector Updater toepassing en volg de instructies op
het scherm.‍
Tips voor het gebruik van Vector Updater
Als Vector Updater niet goed werkt, kunt u deze tips proberen.‍
• Sluit de USB ANT Stick direct aan op de USB-poort van uw
computer.‍ USB-hubs worden niet aanbevolen.‍
• Als u ook de ANT Agent™ toepassing uitvoert op uw
computer, kunt u nog een USB ANT Stick aansluiten of de
ANT Agent toepassing sluiten.‍
• Als Vector Updater uw toestel na meer dan twee minuten
nog niet kan vinden, verwijdert u de batterijen uit elke
pedaalsensor.‍ Wacht vervolgens 20 seconden en plaats de
batterijen dan terug.‍
Als Vector Updater uw toestel dan nog niet kan vinden, moet
u nieuwe batterijen plaatsen in elke pedaalsensor.‍
7
Een statische draaimoment-test uitvoeren
KENNISGEVING
De statische draaimoment-test is bedoeld voor ervaren fietsers
en installateurs.‍ Deze test is in normale omstandigheden niet
nodig om goede resultaten te behalen met het Vector systeem.‍
Deze test is beschikbaar voor de Edge 1000, 810 en 510
toestellen.‍
Garmin adviseert de statische draaimoment-test minimaal drie
keer uit te voeren en de gerapporteerde draaimoment-waarden
te middelen.‍
Ga naar www.garmin.com/‍vectorowner en klik op de
koppeling FAQ (Veelgestelde vragen) voor gedetailleerde
instructies.‍
Als na herhaalde statische draaimoment-tests de
gerapporteerde draaimoment-waarden aanzienlijk afwijken van
de verwachte waarde, kunt u een schaalfactor voor één of beide
pedalen invoeren.‍ De schaalfactor wordt in het pedaal
opgeslagen en past de op het pedaal berekende
vermogenswaarde aan.‍ De schaalfactor wordt verzonden naar
het Edge toestel en opgeslagen op het Edge toestel.‍
Een Vector S upgraden naar een systeem met twee
sensors
U kunt uw Vector S systeem upgraden naar een systeem met
twee sensors.‍
1 Ga naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com of neem contact op met uw
Garmin dealer om het upgrade-pedaal aan te schaffen.‍
2 Verwijder het bestaande rechterpedaal.‍
3 Bepaal de afstand tot de fietsketting (De afstand tot de
fietsketting controleren).‍
4 Installeer de Vector onderdelen voor het rechterpedaal en de
pedaalsensor (De pedaalsensor en het pedaal installeren).‍
5 Koppel uw pedalen en controleer op software-updates (De
software bijwerken met Vector Updater).‍
6 Koppel het Vector systeem met uw Edge toestel (Vector
koppelen met uw Edge 1000).‍
7 Controleer op software-updates (De software bijwerken met
Vector Updater).‍
8 Volg de installatie- en kalibratie-instructies voor uw toestel
(Uw eerste rit).‍
Toestellen van andere leveranciers
Een lijst met toestellen die compatibel zijn met de Vector vindt u
op www.garmin.com/‍vectorowner.‍
8
Appendix
Index
B
batterij
levensduur 5
type 5
vervangen 5
C
compatibiliteit 8
E
Edge 2, 6
G
Garmin Connect 3, 4
gegevens
opslaan 3, 4
overbrengen 3, 4
gegevens opslaan 3, 4
gegevensvelden 3, 7
geheugen 3
gereedschap 1
geschiedenis 3
naar de computer verzenden 3, 4
I
installeren 1, 2
K
kalibreren 3, 6, 7
koppelen 2, 6
P
pedaalsensors 1, 2, 4, 5
pedalen 1–4
problemen oplossen 8
productregistratie 6
S
schoenplaatjes 2
software, bijwerken 7
specificaties 5
T
toestel aanpassen 3, 7
toestel opbergen 4, 5
toestel registreren 6
toestel schoonmaken 4
training 3
U
updates, software 7
USB, loskoppelen 4
USB ANT Stick 5, 7
V
vermogen 3
vervangingsonderdelen 4
W
waterbestendigheid 5
Index
9
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement