Garmin | VIRB® XE Auto Racing Bundle | Garmin VIRB® XE Auto Racing Bundle Priročnik za uporabo

Garmin VIRB® XE Auto Racing Bundle Priročnik za uporabo
VIRB X/XE
®
Priročnik za uporabo
Junij 2016
190-01870-43_0C
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , fēnix in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. G-Metrix™
je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Mac je blagovna znamka družbe Apple
Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. microSD™ in logotip microSDXC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Wi‑Fi je registrirana oznaka družbe Wi-Fi
Alliance Corporation. Logotip Wi‑Fi CERTIFIED je potrditvena oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
Ta izdelek je potrjen v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Odpiranje sprednjega pokrovčka ................................................ 1
Nameščanje pomnilniške kartice ................................................ 1
Nameščanje paketa proti rošenju ............................................... 1
Namestitev baterije ..................................................................... 1
Polnjenje baterije ........................................................................ 1
Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave .................... 1
Namestitev naprave na nosilec ................................................... 2
Tipke ........................................................................................... 2
Vklop naprave ............................................................................. 2
Izklop naprave ........................................................................ 2
Vklop in izklop naprave s stikalom za snemanje ................... 2
Pregled domačega zaslona ........................................................ 2
Ogled zaslonov s podatki senzorjev ...................................... 3
Ikone vrstice stanja ................................................................ 3
Ikone stanja senzorjev ........................................................... 3
Čiščenje naprave ................................................................... 8
Priklop naprave na računalnik .................................................... 9
Vrste datotek .......................................................................... 9
Specifikacije ................................................................................ 9
Odpravljanje težav.......................................................... 9
Moja naprava se ne vklopi .......................................................... 9
Zaslon naprave je težko čitljiv ..................................................... 9
Nekateri podatki funkcije G-Metrix manjkajo .............................. 9
Moji videoposnetki niso gladki .................................................... 9
Ko preneham snemati video, se naprava izklopi ........................ 9
Podaljševanje življenjske dobe baterije ...................................... 9
Pridobivanje dodatnih informacij ................................................. 9
Dodatek ........................................................................... 9
Licenčna pogodba za programsko opremo ................................ 9
Definicije simbolov .................................................................... 10
Kazalo............................................................................ 11
Video................................................................................ 3
Snemanje videa .......................................................................... 3
Nastavitve videa ......................................................................... 3
Načini videa ........................................................................... 3
Nastavitve polja pogleda ........................................................ 4
Nastavitev oblike videa .......................................................... 4
Napredne nastavitve .............................................................. 4
Samodejno snemanje videa ....................................................... 5
Snemanje videa s časovnim zamikom ........................................ 5
Snemanje video zanke ............................................................... 5
Priklop ožičenega zunanjega mikrofona ali vira zvoka ............... 5
Iskalo v živo ................................................................................ 5
Predvajanje kompozitnega videa ........................................... 5
Fotografije ....................................................................... 5
Fotografiranje .............................................................................. 5
Nastavitve fotografij .................................................................... 5
Načini fotografiranja ............................................................... 6
Fotografiranje z zakasnitvijo ....................................................... 6
Zajemanje fotografij s časovnim zamikom .................................. 6
G-Metrix........................................................................... 6
Prekrivne plasti G-Metrix ............................................................ 6
Senzorji ANT+................................................................. 6
Združevanje senzorjev ANT+ ..................................................... 6
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo ..................................................................... 7
Odstranjevanje združenih senzorjev ANT+ ........................... 7
Naprave Bluetooth......................................................... 7
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zunanjim
mikrofonom ................................................................................. 7
Vzpostavljanje povezave z napravo OBD-II ............................... 7
Odstranjevanje združenih naprav Bluetooth ............................... 7
Programi.......................................................................... 7
Upravljanje naprave z uporabo vaše mobilne naprave .............. 7
Načini Wi‑Fi ............................................................................ 7
Nastavitve brezžične povezave ............................................. 7
VIRB Edit .................................................................................... 7
Daljinski upravljalnik...................................................... 7
Daljinsko upravljanje naprave ..................................................... 7
Daljinsko upravljanje več naprav VIRB ....................................... 8
Informacije o napravi..................................................... 8
Nastavitve sistema ...................................................................... 8
Obračanje orientacije kamere ................................................ 8
Nastavitve časa in datuma ..................................................... 8
Brisanje pomnilniške kartice ....................................................... 8
Nega naprave ............................................................................. 8
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Odgovorni ste za varno uporabo naprave. Garmin ni odgovoren
za materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt, ki je posledica
kakršne koli uporabe te naprave pri kakršnih koli dejavnostih.
®
Odpiranje sprednjega pokrovčka
Sprednji pokrovček morate odpreti, če želite namestiti baterijo,
pomnilniško kartico in paket proti rošenju.
1 Primite zgornji in spodnji del zapaha À ter ju povlecite, da
zapah odprete.
3 Paket proti rošenju vstavite v ustrezno režo.
4 Zaprite in zapahnite sprednji pokrovček.
Indikatorska pika na paketu proti rošenju se obarva roza, ko se
paket zasiči. Če ga želite posušiti za ponovno uporabo, ga 60
minut grejte pri temperaturi 85 °C (185 °F).
Namestitev baterije
2 Odprite sprednji pokrovček.
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
1 Odprite sprednji pokrovček.
2 Poiščite kovinske stike na koncu litij-ionske baterije.
3 BaterijoÀ vstavite v ustrezen prostor s stiki naprej.
Nameščanje pomnilniške kartice
Če želite uporabljati napravo, morate namestiti pomnilniško
kartico microSD™. Za optimalno delovanje uporabite pomnilniško
kartico 10. ali višjega razreda.
1 Odprite sprednji pokrovček.
2 Pomnilniško kartico À vstavite v režo za pomnilniško kartico,
tako da so stiki obrnjeni proti objektivu.
4 Baterijo pritisnite na mesto.
5 Zaprite in zapahnite sprednji pokrovček.
Polnjenje baterije
3 Pritisnite kartico, da se zaskoči.
4 Zaprite in zapahnite sprednji pokrovček.
Nameščanje paketa proti rošenju
OPOZORILO
Paketov proti rošenju ne jejte. Vsebujejo silikon, ki lahko
razdraži prebavni sistem. Paketi proti rošenju so nevarni, če jih
pogoltnejo dojenčki ali domače živali, ker se lahko z njimi
zadušijo.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike na stranskem delu
naprave ter okolico. Oglejte si navodila za čiščenje v dodatku.
Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila družba
Garmin. Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila družba
Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.
1 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
2 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na stranskem delu
naprave in pritisnite polnilnik À, dokler ne klikne.
Paket proti rošenju namestite, če želite zagotoviti optimalno
delovanje naprave in zaščito proti rošenju.
1 Odprite sprednji pokrovček.
2 Paket proti rošenju vstavite v ustrezni prostor À.
3 Baterijo popolnoma napolnite.
Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave
Med polnjenjem lahko izklopite zaslon naprave in vse ostale
funkcije.
Uvod
1
1 Priključite napravo na zunanji vir napajanja.
2 Od 4 do 5 sekund držite tipko POWER.
8 Če je treba, vstavite šestkotni ključ v končni del krilatega
Zaslon se izklopi, naprava pa preide v način nizke porabe in
polnjenja baterije.
3 Napravo popolnoma napolnite.
Tipke
vijaka in privijte ali odvijte zglob.
Namestitev naprave na nosilec
OBVESTILO
Za preprečitev izgube ali poškodbe izdelka ne uporabljajte
samolepilnega pritrdilnega podstavka, če je temperatura nižja od
-15 °C (5 °F).
Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po
namestitvi diska.
Samolepilni pritrdilni podstavek lahko na površino namestite le,
če je temperatura okolice od od 21 do 38 °C (od 70 do 100 °F).
Napravi je priložen nabor podstavkov in namestitvenih rok, ki jih
lahko uporabljate na različne načine. V teh navodili je prikazana
ena od mogočih konfiguracij. Za napravo lahko kupite tudi
dodatne nosilce, kot so nosilci, ki jih lahko nosite, nosilci za
vozila ali stativi. Za več informacij obiščite www.garmin.com
/VIRB.
OPOMBA: privzeto mora biti naprava nameščena z zaslonom
obrnjenim navzgor, da snema pravilno usmerjen video. Če želite
snemati z zaslonom obrnjenim navzdol, prilagodite nastavitve
(Obračanje orientacije kamere, stran 8).
1 Namestitveno površino temeljito očistite z vodo ali alkoholom
in jo posušite.
Na namestitveni površini ne sme biti umazanije, odpadnega
materiala, voska ali premazov.
2 Folijo odstranite s samolepilnega podstavka À in spodnji del
naprave trdno pritisnite na namestitveno površino.
Odvisno od oblike namestitvene površine lahko uporabite
ravni ali zaobljeni spodnji del naprave.
À
MENU
Izberite za premikanje po zaslonih s stanjem
senzorjev, podatkovnih zaslonih in elementih
menija.
Držite za odpiranje menija.
Á
POWER
Izberite za premikanje po zaslonih s stanjem
senzorjev, podatkovnih zaslonih in elementih
menija.
Držite za vklop ali izklop naprave.
Â
OK
Izberite za izbiro možnosti menija ali za fotografiranje.
Ã
Stikalo za
snemanje
Če želite začeti ali ustaviti snemanje videa,
premaknite stikalo.
Vklop naprave
Izberite POWER.
Izklop naprave
OBVESTILO
Za preprečevanje izgube podatkov pred odstranjevanjem
baterije vedno izklopite napravo.
OPOMBA: naprave ne morete izklopiti med snemanjem videa.
1 Če je treba, premaknite stikalo za snemanje nazaj, da
ustavite snemanje videa.
2 Držite tipko POWER.
Naprava shrani podatke in se izklopi.
Preden odstranite baterijo, počakajte, da se zaslon in lučka za
snemanje izklopita.
Vklop in izklop naprave s stikalom za snemanje
3 Počakajte vsaj 24 ur, da se spodnji del naprave prilepi na
namestitveno površino.
4 Vmesnik Á vstavite v podstavek naprave.
Vzvod  mora biti v odprtem položaju.
5 Vzvod premaknite v zaprti položaj, da vmesnik pritrdite v
podstavek.
Vzvod mora biti poravnan s podstavkom.
Nosilec
kamere à vstavite v zgornji del vmesnika.
6
Za pravilno razmerje prikaza pri snemanju videa mora biti
naprava postavljena vodoravno.
7 Krilati vijak Ä vstavite v večjo odprtino zgloba in ga privijte,
da nastavite kot zgloba.
OPOMBA: kovinski navoj določa manjšo odprtino zgloba.
2
S stikalom za snemanje lahko napravo vklopite in izklopite v
načinu snemanja. Ta funkcija omogoča hiter začetek snemanja
in samodejni izklop naprave z namenom varčevanja z baterijo,
ko ne snemate.
OPOMBA: naprave s stikalom za snemanje ni mogoče izklopiti,
če je niste vklopili s tem stikalom.
1 Ko je naprava izklopljena, premaknite stikalo za snemanje
naprej.
Naprava se vklopi in začne snemati video.
2 Ko končate s snemanjem, premaknite stikalo za snemanje
nazaj.
Naprava preneha snemati in se izklopi.
Pregled domačega zaslona
Na domačem zaslonu so razločno prikazane podrobnosti o
preostalem prostoru na pomnilniški kartici in trenutne nastavitve
naprave.
Uvod
À
Prikazuje stanje senzorja in preostalo energijo baterije. Vključuje
senzorje ANT+ , Bluetooth , Wi‑Fi in GPS.
®
Á
Â
Ã
Ä
®
®
Prikazuje preostali prostor za snemanje videa na pomnilniški kartici.
Prikazuje preostali prostor za fotografije na pomnilniški kartici.
Prikazuje polje pogleda, ločljivost videa in hitrost sličic.
Prikazuje način fotografiranja.
Ogled zaslonov s podatki senzorjev
Na zaslonih s podatki senzorjev so prikazani podatki G-Metrix™
iz vgrajenih senzorjev in združenih senzorjev ANT+. Na zaslonu
s stanjem senzorjev je prikazano stanje povezave s senzorji
ANT+, povezave Wi‑Fi in naprav Bluetooth.
• Če si želite ogledati zaslon s stanjem senzorjev, izberite na
domačem zaslonu.
• Če si želite ogledati zaslone s podatki senzorjev, izberite
na domačem zaslonu.
Ikone vrstice stanja
Na vrhu domačega zaslona se prikažejo ikone. Utripajoča ikona
pomeni, da naprava išče signal. Če ikona ne utripa, to pomeni,
da je bil signal najden ali da je priklopljen senzor.
Stanje GPS-a
Stanje tehnologije Wi‑Fi
Stanje tehnologije Bluetooth
Stanje senzorja ANT+
Napolnjenost baterije
Ikone stanja senzorjev
Ikone so prikazane na zaslonu s stanjem senzorjem. Utripajoča
ikona pomeni, da naprava išče signal. Če ikona ne utripa, to
pomeni, da je bil signal najden ali da je priklopljen senzor.
Stanje srčnega utripa
Stanje senzorja hitrosti in kadence
Stanje vklopa/izklopa
Stanje temperature
Stanje slušalk in zvoka
Stanje sistema OBD-II
Video
Snemanje videa
OPOMBA: če se med snemanjem videa zelo zmanjša energija
baterije, naprava samodejno ustavi snemanje, shrani video in se
varno izklopi.
1 Stikalo za snemanje premaknite nazaj, da začnete snemati
video.
Če je naprava izklopljena, se samodejno vklopi. Naprava
začne takoj snemati video in zasveti rdeča lučka.
Video
Na zaslonu je prikazan pretečeni čas snemanja À,
razpoložljivi čas snemanja Á in način videa Â.
2 Stikalo za snemanje premaknite nazaj, da ustavite snemanje
videa.
Videoposnetek se na pomnilniško kartico shrani kot
datoteka .mp4. Dnevnik sledi za video in podatki senzorjev
se na pomnilniško kartico shranijo kot datoteka .fit.
Nastavitve videa
OBVESTILO
Če želite preprečiti, da bi se naprava poškodovala v dežju,
onemogočite nastavitev Video izhod, ko naprava ni povezana s
kablom USB.
Držite tipko MENU in izberite Video.
Način: nastavi način snemanja videa (Načini videa, stran 3).
OPOMBA: druge nastavitve so odvisne od izbranega načina.
Ločljivost: nastavi višino videa v slikovnih pikah.
Interval: nastavi časovni interval načina časovnega zamika.
FPS: nastavi hitrost sličic v sličicah na sekundo (fps).
Vidno polje: nastavi raven povečave (Nastavitve polja pogleda,
stran 4).
Predvajanje: nastavi hitrost predvajanja počasnega posnetka.
Popravljanje objektiva: popravi sodčkasto popačenje širokega
kota in zoži polje pogleda.
Omogoča samodejno prilagajanje šibki svetlobi.
Stabilizator: vklopi stabilizator slike za zmanjšanje tresenja
videa.
OPOMBA: stabiliziranje slike je na voljo le v napravah VIRB
XE.
Zanka: omogoča snemanje v zanki in nastavi število minut
posnetka za shranjevanje pri snemanju v zanki (Snemanje
video zanke, stran 5).
Samodejno snemanje: omogoča samodejno snemanje, ko je
naprava v gibanju (Samodejno snemanje videa, stran 5).
Video izhod: omogoča izhod kompozitnega videa (Predvajanje
kompozitnega videa, stran 5).
Napredne nastavitve: omogoča uporabo naprednih nastavitev
za snemanje videa in fotografiranje (Napredne nastavitve,
stran 4).
OPOMBA: napredne nastavitve so na voljo le v napravah
VIRB XE.
Načini videa
Način videa lahko spremenite tako, da spremenite ločljivost,
razmerje, hitrost sličic in hitrost posnetega videa. Ločljivost je
širina in višina videa, v slikovnih pikah. Razmerje je razmerje
med širino videa in višino videa. Standardni televizorji s širokim
zaslonom uporabljajo razmerje 16:9, standardni televizorji s
celim zaslonom pa razmerje 4:3. Hitrost sličic se izrazi s
sličicami na sekundo (fps). Hitrost predvajanja označuje hitrost
dogajanja na videoposnetku v primerjavi z realnim časom.
Držite tipko MENU in izberite Video > Način.
3
Visok: omogoča vam zajemanje velikega navpičnega območja
pogleda v razmerju 4:3. Ta način je uporaben predvsem za
posnetke dogajanja od blizu in pri namestitvi na čeladi.
Videoposnetek visoke ločljivosti: Omogoča vam zajemanje
posnetkov hitrega dogajanja.Če potrebujete posnetke v visoki
ločljivosti, je dobra izbira nastavitev 1080p.
Počasen posnetek: omogoča vam, da zajemate predvajanje
počasnega posnetka v visoki ločljivosti 720p ali v standardni
širokozaslonski ločljivosti.
Časovni zamik: v tem načinu visoke ločljivosti lahko zajemate
počasno ali dolgotrajno dogajanje, ki je primerno za takojšne
predvajanje ali objavo (Snemanje videa s časovnim
zamikom, stran 5).
Specifikacije načinov videa za naprave VIRB XE
Način
Ločljivost (slikovne pike) Razmerje med Hitrost sličic v
širino in višino načinu NTSC
(fps)
Hitrost sličic v
Polje pogleda (fov)
načinu PAL (fps)
Hitrost
Visok
1440p (1920 x 1440)
4:3
30, 24
25, 24
Široko
1-kratna
960p (1280 x 960)
4:3
100, 60, 48
100, 50, 48
Široko
1-kratna
1080p (1920 x 1080)
16:9
60, 48, 30, 24
50, 48, 25, 24
Široko, povečava,
velika povečava
1-kratna
720p (1280 × 720)
16:9
120, 60, 30
100, 50, 25
Široko, povečava,
velika povečava
1-kratna
720p (1280 × 720)
16:9
120
100
Široko, povečava,
velika povečava
1-kratna, 1/4-kratna,
1/2-kratna
480p (848 x 480)
16:9
240
240
Široko
1-kratna, 1/8-kratna,
1/4-kratna, 1/2kratna
1080p (1920 × 1080)
16:9
30
25
Široko, povečava,
velika povečava
Različna
Videoposnetek
visoke ločljivosti
Počasen
posnetek
Časovni zamik
Specifikacije načinov videa za naprave VIRB X
Način
Ločljivost (slikovne pike) Razmerje med
širino in višino
Hitrost sličic v Hitrost sličic v Polje pogleda (fov)
načinu NTSC načinu PAL
(fps)
(fps)
Hitrost
Visok
960p (1280 x 960)
4:3
30
25
Široko
1-kratna
Videoposnetek
visoke ločljivosti
1080p (1920 x 1080)
16:9
30
25
Široko, povečava,
velika povečava
1-kratna
720p (1280 × 720)
16:9
60, 30
50, 25
Široko, povečava,
velika povečava
1-kratna
720p (1280 × 720)
16:9
60
50
Široko, povečava,
velika povečava
1-kratna, 1/2-kratna
480p (848 x 480)
16:9
120
100
Široko
1-kratna, 1/4-kratna,
1/2-kratna
1080p (1920 × 1080)
16:9
30
25
Široko, povečava,
velika povečava
Različna
Počasen posnetek
Časovni zamik
Nastavitve polja pogleda
Polje pogleda lahko spremenite med tem, ko je Popravljanje
objektiva nastavljeno na Izklopi.
Držite tipko MENU in izberite Video > Vidno polje.
Široko: zajame širok pogled vaše okolice. To možnost uporabite
na odprtih območjih, za snemanje videa od blizu ali za
zajemanje čim večjega območja pogleda.
Povečava: zajame ožji pogled. To možnost uporabite za
snemanje videa iz srednje razdalje.
Velika povečava: zajame zelo osredotočen pogled. To možnost
uporabite za snemanje videa od daleč in v zaprtih ali pokritih
okoljih.
Nastavitev oblike videa
Nastavite lahko standard videa za svojo regijo. Standard videa
določa razpoložljive možnosti hitrosti sličic (FPS).
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Sistem > Oblika.
3 Izberite NTSC ali PAL.
Napredne nastavitve
Držite tipko MENU in izberite Video > Napredne nastavitve >
Stanje.
4
NAMIG: trenutne napredne nastavitve si lahko ogledate tako, da
na domačem zaslonu izberete .
OPOMBA: napredne nastavitve so na voljo le v napravah VIRB
XE.
Barva: nastavi barvno paleto. Uporabite lahko možnost Živo za
paleto bolj živih barv ali Nevtralno za paleto bolj nevtralnih
barv.
Izravnava beline: prilagodi odtenke barv glede na okolico.
Naprava lahko belo izravna samodejno ali pa to naredite
ročno. Možnost 2800 K uporabite za žarečo svetlobo, 4000 K
za fluorescentno svetlobo, 5000 K za dnevno svetlobo, 6500
K za sončno vreme, 7500 K pa za oblačno vreme.
Ostrina: nastavi raven ostrine. Z možnostjo Visoka boste
dosegli ostrejši videz, z možnostjo Srednje srednjo ostrino in
z možnostjo Nizka mehkejši videz.
Omejitev ISO: nastavi raven občutljivosti in šuma na slikah.
Višje vrednosti ISO povzročijo več vidnega šuma in zrnatosti.
Najbolj primerne so za uporabo pri šibki svetlobi ali v zaprtih
prostorih. Nižje vrednosti ISO so najbolj primerne na sončni
svetlobi. Možnost 6400 uporabite za svetlejši video pri šibki
svetlobi, 1600 za srednjo svetlost pri šibki svetlobi in 400 za
temnejši video pri šibki svetlobi.
Video
Izravnava osvetlitve slike: nastavi izravnavo osvetlitve, ta pa
vpliva na raven svetlosti.
Zaklep osvetlitve slike: omogoči ali onemogoči zaklep
osvetlitve. Zaklep osvetlitve lahko omogočite, če želite
zagotoviti dosledno občutljivost na svetlobo pri snemanju
videa. Pri snemanju videa s časovnim zamikom vam to
pomaga odpraviti odvečne sličice z nekoliko svetlejšimi ali
temnejšimi slikami.
Samodejno snemanje videa
Napravo lahko nastavite tako, da samodejno snema video med
premikanjem. Ta funkcija omogoča, da prihranite prostor na
pomnilniški kartici, saj posnamete le pomembne dele vaše
aktivnosti.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Video > Samodejno snemanje > Med
premikanjem.
Naprava snema video med tem, ko se premikate; ko ste pri
miru, pa preneha snemati.
Ta funkcija samodejno omogoči GPS v sistemskih nastavitvah.
Snemanje videa s časovnim zamikom
Način časovnega zamika zajame posamezne video sličice v
daljših razmikih in ustvari video posnetek, ki se predvaja mnogo
hitreje od realnega časa. Način časovnega zamika lahko
uporabljate za snemanje premikov, sprememb ali dogodkov, ki
potekajo v daljšem časovnem obdobju.
Video posnetki časovnega zamika se predvajajo s 30 sličicami
na sekundo. Dolžina video posnetka je odvisna od časovnega
razmika med sličicami video posnetka. Na primer, če se sličice
snemajo s časovnim razmikom ene sekunde, vsaka sekunda
video posnetka zajema 30 sekund realnega časa. Če se sličice
snemajo s časovnim razmikom 60 sekund, vsaka sekunda video
posnetka zajema 30 minut realnega časa.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Video > Način > Časovni zamik.
3 Izberite časovni interval.
4 Za najboljše rezultate napravo namestite tako, da se med
snemanjem ne premika.
5 Posnemite video.
Snemanje video zanke
Snemanje zanke vam omogoča, da video snemate
neprekinjeno, shranite pa le najnovejše video posnetke. Izberete
lahko število minut videa, ki se shranijo. To vam omogoča, da
prihranite prostor za shranjevanje, ko želite zajeti ključne
trenutke, vendar ne želite shraniti celotnega posnetka aktivnosti.
Ta funkcija je uporabna, ko napravo uporabljate kot zapisovalnik
vožnje.
Shranjena video zanka je razdeljena na več enako dolgih
datotek. To vam omogoča, da zlahka izbrišete neželene dele
videa.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Video > Zanka.
3 Izberite število minut videa, ki se shranijo.
4 Začnite snemati video.
5 Ko končate, ustavite snemanje.
Najnovejši posnetek se shrani na pomnilniško kartico, do števila
minut, izbranega v koraku 3.
Priklop ožičenega zunanjega mikrofona ali
vira zvoka
Preden lahko priklopite zunanji mikrofon, morate kupiti dodatni
robustni kombinirani kabel VIRB. Obiščite http://virb.garmin.com
Fotografije
/products/rugged-combo-cable-virbx-xe. Imeti morate tudi
zunanji mikrofon ali vir zvoka s priključkom 3,5 mm.
Naprava po omogočitvi in priključitvi zunanjega mikrofona
snema zvok iz zunanjega mikrofona namesto iz vgrajenega
mikrofona.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Če želite omogočiti zunanji mikrofon, izberite Sistem >
Mikrofon > Zunanji.
3 Nastavka polnilnika na dodatnem kablu poravnajte s stiki na
stranskem delu naprave in pritisnite kabel polnilnika, dokler
ne klikne.
4 Vklopite mikrofon v MIC IN priključek na dodatnem kablu.
Če zunanjega mikrofona ne želite več uporabljati, morate
dodatni kabel odklopiti z naprave. Če želite omogočiti vgrajeni
mikrofon, izberite Sistem > Mikrofon > Notranji.
Iskalo v živo
Predvajanje kompozitnega videa
Preden lahko predvajate kompozitni video, morate kupiti dodatni
robustni kombinirani kabel VIRB. Obiščite http://virb.garmin.com
/products/rugged-combo-cable-virbx-xe. Imeti morati tudi kabel
za kompozitni video RCA.
Kompozitni video lahko predvajate na zunanjem zaslonu.
1 Držite tipko MENU.
2 Če želite omogočiti izhodni kompozitni video, izberite Video >
Video izhod.
3 Nastavka polnilnika na dodatnem kablu poravnajte s stiki na
stranskem delu naprave in pritisnite kabel polnilnika, dokler
ne klikne.
4 Priklopite kabel za kompozitni video RCA na priključek VID
OUT dodatnega kabla in v prosta vrata na zunanjem zaslonu.
Fotografije
Fotografiranje
Z napravo lahko s privzetimi nastavitvami fotografirate na več
načinov. Način fotografiranja lahko nastavite na zajemanje ene
fotografije, niza fotografij ali fotografij s časovnim zamikom tako,
da držite tipko MENU in izberete Fotografije > Način.
• Če želite zajeti eno fotografijo, na domačem zaslonu ali
zaslonu s senzorji izberite gumb .
• Če želite zajeti več fotografij v načinu niza na zahtevo, na
domačem zaslonu ali zaslonu s senzorji izberite gumb .
Naprava fotografira, dokler držite tipko .
• Med snemanjem videa izberite tipko
za zajem fotografije
ločljivosti, pri kateri snemate video.
Fotografije, posnete med snemanjem videa, vedno
uporabljajo način zajemanja ene fotografije. Nastavitve
fotografiranja s časovnim zamikom ali niza fotografij se med
snemanjem videa ne upoštevajo.
Nastavitve fotografij
Držite tipko MENU in izberite Fotografije.
Način: nastavi način fotografiranja (Načini fotografiranja,
stran 6).
OPOMBA: druge nastavitve so odvisne od izbranega načina.
Začetni čas: nastavi začetni čas načina daljšega časovnega
zamika. Fotografirati lahko začnete takoj ali nastavite začetni
čas po meri.
Trajanje: nastavi trajanje načina daljšega časovnega zamika.
Fotografirate lahko neprekinjeno ali nastavite trajanje po
meri.
5
G-Metrix
Interval: nastavi časovni interval za način fotografiranja niza,
način časovnega zamika in način daljšega časovnega
zamika. V načinu časovnega zamika lahko izberete
prednastavljani interval ali nastavite interval po meri.
Vidno polje: nastavi raven povečave.
Samosprožilec: nastavi časovnik za zakasnitev fotografiranja.
Popravljanje objektiva: popravi sodčkasto popačenje širokega
kota in zoži polje pogleda.
Časovni žig: fotografiji doda datumski žig.
V napravo VIRB X/XE so vgrajeni senzorji za GPS, gravitacijsko
silo in orientacijo. Napravo lahko tudi brezžično povežete z
zunanjimi senzorji ANT+ in drugimi napravami Garmin. Tako
lahko zajamete še več podatkov o dejavnostih. Z brezplačnim
programom Garmin VIRB mobile ali VIRB Edit lahko na podatkih
prikažete merilnike, grafikone in še več, nato pa posneti video
predvajate tako, da so v njem v realnem času prikazani vaša
hitrost, pospeševanje, srčni utrip in drugi podatki senzorjev.
Načini fotografiranja
Prekrivne plasti G-Metrix
Držite tipko MENU in izberite Fotografije > Način.
Ena: posname eno fotografijo s samodejno osvetlitvijo.
Zaporedje: hitro posname tri, pet ali deset slik v eni sekundi. Ta
način je idealen za zajem fotografij premikajočih se oseb ali
predmetov.
OPOMBA: naprava VIRB XE omogoča dodatne intervale
nizov fotografij.
Časovni zamik: posname niz fotografij ob določenih časovnih
intervalih.
Daljši časovni zamik: zajame niz fotografij v daljšem časovnem
obdobju. Naprava VIRB X/XE se med zajemanjem slik izklopi
in tako podaljša trajanje baterije.
Fotografiranje z zakasnitvijo
Fotografijo lahko z uporabo samosprožilca posnamete z
zakasnitvijo. To vam omogoči, da se vključite v kader ali da
kader prilagodite, preden posnamete fotografijo.
1 Držite .
2 Izberite Fotografije > Samosprožilec.
3 Izberite čas zakasnitve.
4 Na domačem zaslonu pritisnite tipko .
Odštevalnik prikazuje preostali čas do snemanja fotografije, v
sekundah.
Zajemanje fotografij s časovnim zamikom
V načinu časovnega zamika ali daljšega časovnega zamika
lahko zajemate nize fotografij v določenem časovnem intervalu.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Fotografije > Način.
3 Izberite Časovni zamik ali Daljši časovni zamik.
4 Če uporabljate način daljšega časovnega zamika, izberite
začetni čas in trajanje fotografiranja.
5 Izberite časovni razmik med fotografijami.
6 Na domačem zaslonu pritisnite tipko .
Naprava zajame niz fotografij v izbranem intervalu. Na
zaslonu naprave je prikazano število fotografij, ki jih še lahko
zajamete z napravo À, število fotografij, ki ste jih zajeli z
napravo Á, pretečeni čas  in čas do zajema naslednje
fotografije v sekundah Ã.
7 Če želite ustaviti zajemanje fotografij, izberite .
6
Naprava lahko beleži te vrste podatkov.
• Hitrost
• Tempo
• Višina
• G-sila
• Orientacija
• Čas v zraku
• Razdalja
• Naklon
• Nagib
• Sukanje
• Smer (med premikanjem)
• Položaj GPS (koordinate)
• Oblika in položaj sledi
• Časi krogov
• Število krogov
• Srčni utrip (v primeru priključitve na združljiv merilnik srčnega
utripa)
• Kadenca (v primeru priključitve na združljiv senzor kadence
kolesa)
• Izhodna moč v W (ko je z napravo povezan združljiv merilnik
moči)
• Temperatura (ko je z napravo povezan združljiv senzor
temperature)
• Avtomobilski podatki (ko je z napravo povezana združljiva
naprava OBD-II)
Senzorji ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Združevanje senzorjev ANT+
Ko združljiv senzor ANT+ združite z napravo, se podatki
senzorja dodajo v prekrivne plasti G-Metrix in datoteko .fit.
1 Nadenite si merilnik srčnega utripa ali namestite senzor.
2 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
3 Zadržite tipko MENU.
4 Izberite Senzorji > Dodaj novo.
5 Izberite možnost:
• Izberite Preišči vse.
• Izberite vrsto senzorja.
6 Izberite senzor, ki ga želite združiti.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje spremeni v
Povezano.
Na domačem zaslonu lahko za ogled podatkov senzorja
izberete .
G-Metrix
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo
Garmin napravo.
• Preden dodatno opremo ANT+ združite z vašo napravo
Garmin, se premaknite 10 m (32,9 čevljev) stran od druge
dodatne opreme ANT+.
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.
Odstranjevanje združenih senzorjev ANT+
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Senzorji.
3 Izberite senzor.
4 Izberite Odstrani > Da.
Naprave Bluetooth
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim
zunanjim mikrofonom
Prostoročno napravo Bluetooth lahko povežete z napravo VIRB
X/XE.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Bluetooth > Stanje, da vklopite brezžično
tehnologijo Bluetooth.
3 Izberite Dodaj novo.
4 Izberite brezžično napravo, ki jo želite združiti.
Ko je brezžična naprava združena, se stanje naprave
spremeni v Povezano.
Vzpostavljanje povezave z napravo OBD-II
Napravo VIRB X/XE lahko združite z združljivo napravo za
diagnostiko v vozilu Bluetooth ELM327 (ODB-II). Tako lahko
beležite podatke vozila, ki podpira naprave OBD-II.
1 Napravo OBD-II, ki je združljiva s krmilnikom ELM327,
namestite v vrata OBD-II v vozilu.
NAMIG: če želite poiskati vrata OBD-II, si oglejte priročnik za
uporabo vozila.
2 Če je treba, omogočite način združevanja v napravi OBD-II.
NAMIG: če želite omogočiti način združevanja, si oglejte
navodila za uporabo naprave OBD-II.
3 Na napravi VIRB X/XE držite tipko MENU.
4 Izberite Bluetooth > Stanje, da vklopite brezžično
tehnologijo Bluetooth.
5 Izberite Dodaj novo.
6 Izberite napravo OBD-II, ki jo želite združiti.
NAMIG: če naprave OBD-II ni na seznamu, se prepričajte, ali
je še vedno v načinu združevanja in ponovite iskanje.
Ko je naprava OBD-II združena, se stanje naprave spremeni
v Povezano.
Odstranjevanje združenih naprav Bluetooth
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Bluetooth.
Naprave Bluetooth
3 Izberite brezžično napravo.
4 Izberite Pozabi > Da.
Programi
Upravljanje naprave z uporabo vaše mobilne
naprave
Brezplačni program Garmin VIRB vam omogoča oddaljen ogled
in upravljanje zajemanja fotografij in videa z združljivo mobilno
napravo. Prikazujete lahko zajete posnetke in fotografije ter
ustvarjate in urejate videoposnetke ter jih objavljate v družabnih
omrežjih. Za dodatne informacije obiščite http://virb.garmin.com
/virb-app.
1 V mobilno napravo namestite program Garmin VIRB iz
trgovine s programi.
2 Na napravi VIRB držite tipko MENU in izberite Wi-Fi >
Stanje, da vklopite brezžično tehnologijo Wi‑Fi.
3 Na mobilni napravi zaženite aplikacijo Garmin VIRB.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Načini Wi‑Fi
Držite tipko MENU in izberite Wi-Fi.
Več kamer: omogoča vam, da ustvarite ali se pridružite
brezžičnemu omrežju. Tako lahko uporabljate več kamer.
Mobilni program: omogoča vam, da upravljate napravo z
mobilno napravo.
Pridruži se: omogoča vam, da vzpostavite povezavo z
brezžičnim omrežjem.
Nastavitve brezžične povezave
Nastavitve brezžičnega gostitelja za svojo napravo lahko
spremenite.
Držite tipko MENU in izberite Wi-Fi > Urejanje.
SSID: nastavi SSID, ki identificira vašo napravo VIRB na drugih
napravah.
Geslo: nastavi geslo, ki se uporablja za povezavo z vašo
napravo VIRB.
VIRB Edit
Program VIRB Edit omogoča preprost dostop do teh orodij in
storitev za vašo napravo.
• Pregled in urejanje posnetih videoposnetkov
• Dodajanje merilnikov G-Metrix, grafikonov in še več
• Dodajanje naslovov in prehodov
• Podpora za več kamer
• Posodabljanje programske opreme in funkcij
Program VIRB Edit je na voljo za računalnike Windows in Mac .
Za dodatne informacije obiščite http://virb.garmin.com/virb-edit.
®
®
Daljinski upravljalnik
V napravi VIRB lahko začnete in ustavite snemanje ter zajamete
fotografije z uporabo druge združljive naprave Garmin z
brezžično tehnologijo ANT+, na primer dodatnim daljinskim
upravljalnikom VIRB ali uro fēnix 3. Vašo napravo VIRB lahko
uporabljate tudi za upravljanje drugih naprav VIRB.
®
Daljinsko upravljanje naprave
1
2
3
4
Na napravi VIRB držite tipko MENU.
Izberite Oddaljeno > Vklopi.
Izberite Da, če imate več kot eno napravo VIRB.
Če je treba, izberite Vrsta VIRB-a > Glavni VIRB.
7
5 Izberite možnost:
• Na napravi za daljinsko upravljanje zaženite aplikacijo ali
funkcijo VIRB. Za več informacij si oglejte uporabniški
priročnik naprave.
• Na dodatni opremi za daljinsko upravljanje sledite
navodilom za združevanje v priročniku za dodatno
opremo.
6 Če želite napravo VIRB obdržati v načinu nižje porabe
energije (izbirno), v napravi izberite Oddaljeno bujenje.
OPOMBA: nastavitev Oddaljeno bujenje omogoča, da
daljinski upravljalnik vklopi napravo ter zažene in ustavi
snemanje. V načinu nižje porabe energije je videti, kot da je
naprava VIRB izklopljena, vendar počasi porablja baterijo.
Daljinsko upravljanje več naprav VIRB
Če upravljate več naprav VIRB z brezžično tehnologijo ANT+,
morate izbrati glavno napravo VIRB. Ta naprava upravlja vse
ostale naprave VIRB.
Če napravo za daljinsko upravljanje uporabljate z več napravami
VIRB, naprava za daljinsko upravljanje upravlja samo glavno
napravo VIRB. Glavna naprava VIRB posreduje ukaze, prejete
od naprave za daljinsko upravljanje, ostalim napravam VIRB.
1 Na vseh napravah VIRB držite tipko MENU in izberite
Oddaljeno > Vklopi.
2 V glavni napravi VIRB izberite Vrsta VIRB-a > Glavni VIRB.
3 V vseh ostalih napravah VIRB izberite Vrsta VIRB-a >
Razširjen VIRB.
Stikalo za snemanje na glavni napravi VIRB začne in ustavi
snemanje videa na vseh napravah VIRB. S pritiskom tipke
na glavni napravi VIRB zajamete fotografijo z vsemi
napravami VIRB.
4 Če želite uporabljati dodatni daljinski upravljalnik, sledite
navodilom za združevanje v priročniku za dodatno opremo.
Informacije o napravi
Nastavitve sistema
OBVESTILO
Če želite preprečiti, da bi se naprava poškodovala v dežju,
onemogočite nastavitev zunanjega mikrofona, ko naprava ni
povezana s kablom USB.
Držite tipko MENU in izberite Sistem.
GPS: omogoči napravi, da začne prejemati satelitske signale
GPS.
OPOMBA: če želite omogočiti Samodejno snemanje, mora
biti nastavitev GPS nastavljena na Vklopi.
OPOMBA: naprava beleži podatke o položaju ves čas, ko je
GPS vklopljen. Garmin ne zbira teh podatkov.
Usmerjenost: kamero nastavi za snemanje pravilno obrnjenega
videa in slik z zaslonom, obrnjenim navzgor ali navzdol
(Obračanje orientacije kamere, stran 8).
Mikrofon: omogoči notranji ali zunanji mikrofon.
NAMIG: če vas med snemanjem videa moti šum vetra, lahko
izberete Izklopi in snemate video brez zvoka.
Lučka pri snemanju: vklopi ali izklopi lučko za snemanje.
Zvoki: vklopi ali izklopi zvoke.
Čas/datum: nastavi obliko prikaza časa in datuma.
Merske enote: nastavi merske enote.
Jezik: nastavi jezik besedila na zaslonu.
Oblika: nastavi standard videa (Nastavitev oblike videa,
stran 4).
8
Samodejni izklop: napravo samodejno izklopi, če je ne
uporabljate pet minut.
Ponastavi nastavitve: obnovi privzete nastavitve naprave.
Vizitka: prikaže pomembne informacije o programski opremi in
ID naprave.
Obračanje orientacije kamere
Usmerjenost kamere vaše naprave lahko spremenite, da boste
imeli med dejavnostjo preprost dostop do tipk. Nekateri načini
namestitve zahtevajo spremembo usmerjenosti kamere. Če na
primer pri kolesarjenju kamero namestite na prsi, jo lahko
namestite obrnjeno navzdol in jo usmerite navzgor, da izravnate
nagib naprej.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Sistem > Usmerjenost.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da se usmerjenost kamere prilagaja samodejno,
izberite Samodejno.
OPOMBA: ko se snemanje začne, je usmerjenost kamere
določena in je ni mogoče samodejno spreminjati.
• Če želite kamero ročno usmeriti tako, da ima zaslon
obrnjen navzgor, izberite Ta stran navzgor.
• Če želite kamero ročno usmeriti tako, da ima zaslon
obrnjen navzdol, izberite Ta stran navzdol.
Nastavitve časa in datuma
Držite tipko MENU in izberite Sistem > Čas/datum.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Oblika zapisa datuma: nastavi napravo, da prikazuje datume v
obliki MM/DD/LL ali DD/MM/LL.
Čas: ročno ali samodejno nastavi čas glede na položaj GPS.
Časovni pas: nastavi časovni pas naprave. Ko čas nastavite
samodejno, se časovni pas nastavi glede na položaj GPS.
Poletni čas: določa, ali se v vaši regiji uporablja poletni čas.
Možnost Samodejno samodejno nastavi poletni čas glede na
položaj GPS.
Brisanje pomnilniške kartice
OBVESTILO
Izbrisanih podatkov ni mogoče obnoviti.
Izbrišete lahko vse fotografije, video posnetke in ostale podatke
na pomnilniški kartici, ki je nameščena v vaši napravi.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Kartica > Izbriši.
Nega naprave
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Za čiščenje objektiva ne uporabljajte suhe krpe, saj lahko
poškodujete premaz objektiva proti rošenju.
1 Zunanje ohišje naprave obrišite z mehko krpo, ki ne pušča
prask, navlaženo z vodo ali alkoholom.
2 Odprite sprednji pokrovček in obrišite objektiv ter njegov
pokrovček z mehko krpo, ki ne pušča prask, navlaženo z
vodo ali alkoholom.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
Informacije o napravi
3 Napravo obrišite do suhega.
Priklop naprave na računalnik
Preden lahko napravo povežete z računalnikom, boste morda
morali odstraniti izbirne priključke nosilca.
1 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
2 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na stranskem delu
naprave in pritisnite polnilnik À, dokler ne klikne.
Naprava in pomnilniška kartica sta prikazani kot odstranljiva
pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v računalnikih
Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih Mac.
Vrste datotek
Naprava podpira te vrste datotek.
• Slikovne datoteke .jpeg
• Videodatoteke .mp4
• Datoteke .fit.
Specifikacije
Vrsta baterije
Litij-ionska baterija za polnjenje
Avtonomija baterije
Do 2 uri
Temperaturni obseg
delovanja (baterija)
Od –10 do 45 ºC (od 14 do 113 ºF)
Temperaturni obseg
delovanja (zunanje
napajanje)
Od -20 do 45 ºC (od -4 do 113 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Obseg temperature za
shranjevanje
Od -40 do 85 ºC (od -40 do 185 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz protokol brezžične komunikacije
ANT+
Wi‑Fi IEEE 802.11b/g/n pri 2,4 GHz
2,4 GHz Bluetooth 4.0
Vodotesnost
50 m
Odpravljanje težav
Moja naprava se ne vklopi
• Preverite, ali je baterija pravilno nameščena (Namestitev
baterije, stran 1).
• Baterijo do konca napolnite (Polnjenje baterije, stran 1).
Zaslon naprave je težko čitljiv
Ta naprava ima odsevni zaslon, ki maksimira trajanje baterije in
je čitljiv v neposredni sončni svetlobi. Zaslon nima osvetlitve od
zadaj, zato je viden le ob prisotnosti svetlobe okolja. Če je
zaslon temen ali težko čitljiv, povečajte svetlobo okolja ali pojdite
v svetlejše okolje.
Nekateri podatki funkcije G-Metrix manjkajo
Za nekatere podatke funkcije G-Metrix morate omogočiti ali
združiti senzorje.
• Omogočite GPS (Nastavitve sistema, stran 8) in pojdite na
območje z neoviranim pogledom na nebo.
Odpravljanje težav
Za podatke o lokaciji, hitrosti, razdalji in višini potrebujete
signal GPS.
• Priklopite dodatne senzorje ANT+ (Združevanje senzorjev
ANT+, stran 6).
Nekateri podatki so na voljo le, če je priklopljen združljiv
senzor ANT+.
Moji videoposnetki niso gladki
• Če so videoposnetki tresoči, držite tipko MENU in izberite
Video > Stabilizator, da omogočite stabilizacijo slike.
• Če se videoposnetki zatikajo ali v njih preskakujejo sličice,
namestite pomnilniško kartico microSD 10. ali višjega razreda
(Nameščanje pomnilniške kartice, stran 1).
Za snemanje gladkih videoposnetkov v visoki ločljivosti
potrebuje naprava pomnilniško kartico 10. ali višjega razreda.
Ko preneham snemati video, se naprava
izklopi
Če napravo vklopite tako, da stikalo za snemanje premaknete
naprej, se naprava izklopi, ko stikalo premaknete nazaj. S tem je
omogočeno daljše trajanje baterije, saj se naprava takrat, ko ne
snema, izklopi (Vklop in izklop naprave s stikalom za snemanje,
stran 2).
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Onemogočite Wi‑Fi.
• V sistemskih nastavitvah omogočite Samodejni izklop
(Nastavitve sistema, stran 8).
• Napravo vklopite in izklopite s stikalom za snemanje (Vklop in
izklop naprave s stikalom za snemanje, stran 2).
• Uporabite samodejno snemanje (Nastavitve videa, stran 3).
• Ko naprave ne uporabljate, onemogočite ANT+ in Wi‑Fi
Oddaljeno bujenje.
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Obiščite www.garmin.com/outdoor.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Dodatek
Licenčna pogodba za programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
9
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
Definicije simbolov
Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti
simboli.
Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.
Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je
preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne
uporabe ter recikliranja.
10
Dodatek
Kazalo
S
baterija 8, 9
nameščanje 1
polnjenje 1
življenjska doba 9
brisanje, vsi uporabniški podatki 8
satelitski signali 3
senzor hitrosti in kadence 3
senzorji ANT+ 6
Senzorji ANT+ 2, 3
pozabljenje 7
združevanje 6
shranjevanje podatkov 9
sledi 6, 7
specifikacije 9
srčni utrip 3, 6
Č
T
A
ANT+ senzorji, združevanje 7
B
čas
nastavitve 8
pasovi in oblike 8
čiščenje naprave 8
Tehnologija Bluetooth 3, 7
temperatura 6, 9
tipka za vklop/izklop 2
tipke 2
D
U
daljinski upravljalnik 7, 8
datoteke, prenašanje 9
dodatna oprema 6, 7, 9
USB
način množičnega shranjevanja 9
prenašanje datotek 9
F
V
GPS 3, 6
nastavitve 2, 8
signal 3
video 6
časovni zamik 5
izhod 5
nastavitve 2–4
snemanje 2, 3, 5
urejanje 7
zanka 5
višina 6
H
W
fotografije
nastavitve 6
zajemanje 5
G
hitrost 6
I
ID naprave 8
ikone 3
J
Wi-Fi, vzpostavljanje povezave 7
Wi‑Fi 2, 3, 7
Z
združevanje 3
ANT+ senzorji 7
zvoki 8
jezik 8
K
kadenca 6
kamera
nastavitve 2, 5
orientacija 8
polje pogleda 4
samosprožilec 6
Kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
L
licenčna pogodba za programsko opremo 9
M
mikrofon, vzpostavljanje povezave 5, 7
moč 3, 6
N
namestitev naprave 2
nastavitve 8
nastavitve sistema 8
nazivna vodotesnost 9
nosilci, izbirno 2
O
odpravljanje težav 9
P
podatki, prenašanje 9
polnjenje 1
pomnilniška kartica 1
prenašanje, datoteke 9
programska oprema
posodabljanje 7
različica 8
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 9
Kazalo
11
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising