Garmin | vívoactive® HR | User manual | Garmin vívoactive® HR Korisnički priručnik

Garmin vívoactive® HR Korisnički priručnik
vívoactive HR
®
Korisnički priručnik
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB i vívoactive trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, tempe™, Varia™ i Varia Vision™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne
smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association registrirani je trgovački znak tvrtke American Heart Association, Inc. Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple
Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom
licencom. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi
pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod može sadržavati biblioteku (Kiss FFT) koju licencira Mark Borgerding pod uvjetima BSD licence s 3 stavke http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Broj modela: A03765
Sadržaj
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Ikone ...................................................................................... 1
Korištenje pozadinskog osvjetljenja ....................................... 1
Korištenje načina rada Bez ometanja ......................................... 1
Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir .............................................. 1
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona ..................... 1
Osobni rekordi ............................................................................ 8
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 8
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 9
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 9
Brisanje svih osobnih rekorda ................................................ 9
Garmin Connect .......................................................................... 9
Upotreba aplikacije Garmin Connect Mobile ......................... 9
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu .................... 9
Garmin Move IQ™ događaji ....................................................... 9
Pametne funkcije............................................................ 1
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 9
Uvod................................................................................ 1
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 1
Povezane značajke ..................................................................... 2
Telefonske obavijesti ............................................................. 2
Omogućavanje Bluetooth obavijesti ...................................... 2
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona ........................ 2
Funkcije mjerenja pulsa................................................. 2
Nošenje uređaja i puls ................................................................ 2
Prikaz widgeta za puls ................................................................ 2
Isključivanje monitora pulsa koji puls mjeri na zapešću ......... 2
Postavljanje zona pulsa .............................................................. 3
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa ............................ 3
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin® uređaje .................... 3
Savjeti za čudne podatke o pulsu ............................................... 3
Puls oporavka ............................................................................. 3
Widgeti.............................................................................3
Pregledavanje widgeta ............................................................... 4
Prilagođavanje petlje widgeta ................................................ 4
Connect IQ funkcije ................................................................ 4
O widgetu Moj dan ...................................................................... 4
Minute intenzivnog vježbanja ..................................................... 4
Izračun minuta intenzivnog vježbanja .................................... 4
Praćenje aktivnosti ...................................................................... 4
Korištenje upozorenja za kretanje ......................................... 4
Automatski cilj ........................................................................ 4
Prikaz ukupnog broja koraka i katova na koje ste se
popeli ..................................................................................... 4
Praćenje spavanja ................................................................. 4
Isključivanje praćenja aktivnosti ............................................. 5
Pregled widgeta za vremensku prognozu .................................. 5
VIRB daljinski upravljač .............................................................. 5
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom ................................... 5
Aplikacije......................................................................... 5
Aktivnosti .................................................................................... 5
Započinjanje aktivnosti ........................................................... 5
Trčanje ................................................................................... 5
Biciklizam ............................................................................... 5
Hodanje .................................................................................. 6
Plivanje .................................................................................. 6
Golf ........................................................................................ 6
Sportovi na vodi ..................................................................... 7
Skijanje .................................................................................. 7
Aktivnosti u zatvorenom ......................................................... 7
Stvaranje prilagođene aktivnosti ............................................ 7
Navigacija ........................................................................ 8
Označavanje lokacije .................................................................. 8
Brisanje lokacije ..................................................................... 8
Navigacija do spremljene lokacije ............................................... 8
Navigacija do početne točke ....................................................... 8
Zaustavljanje navigacije .............................................................. 8
Kompas ....................................................................................... 8
Ručna kalibracija kompasa .................................................... 8
Povijest............................................................................ 8
Korištenje funkcije Povijest ......................................................... 8
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa .................................... 8
Sadržaj
Promjena izgleda sata ................................................................ 9
Postavljanje korisničkog profila ................................................... 9
Postavke aplikacije ..................................................................... 9
Prilagođavanje zaslona s podacima ...................................... 9
Promjena postavki GPS-a .................................................... 10
Upozorenja ........................................................................... 10
Auto Lap ...............................................................................10
Korištenje funkcije Auto Pause® ......................................... 10
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 11
Promjena kontrasta pozadine i boje za isticanje .................. 11
Bluetooth postavke ................................................................... 11
Garmin Connect postavke ........................................................ 11
Postavke uređaja na Garmin Connect računu ..................... 11
Korisničke postavke uređaja na Garmin Connect računu .... 11
Postavke sustava ...................................................................... 11
Postavke vremena ............................................................... 11
Postavke pozadinskog osvjetljenja ...................................... 12
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 12
ANT+ senzori................................................................ 12
Uparivanje ANT+ senzora ........................................................ 12
Nožni senzor ............................................................................. 12
Poboljšavanje kalibracije pedometra ................................... 12
Kalibriranje pedometra ......................................................... 12
Korištenje dodatnog senzora brzine ili kadence na biciklu ....... 13
Kalibriranje senzora brzine .................................................. 13
Svjesnost o situaciji .................................................................. 13
tempe ........................................................................................ 13
Upravljanje ANT+ senzorima .................................................... 13
Informacije o uređaju................................................... 13
Punjenje uređaja ....................................................................... 13
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 13
Specifikacije .............................................................................. 13
Postupanje s uređajem ............................................................. 13
Čišćenje uređaja .................................................................. 13
Upravljanje podacima ............................................................... 14
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 14
Brisanje datoteka ................................................................. 14
Rješavanje problema ................................................... 14
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 14
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 14
Vraćanje svih zadanih postavki ................................................ 14
Primanje satelitskih signala ...................................................... 14
Poboljšavanje prijema GPS satelita ..................................... 14
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje .................................. 14
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim .................. 14
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi ............................. 14
Poboljšavanje preciznosti izračuna minuta intenzivnog vježbanja
i kalorija ..................................................................................... 15
Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem? ...... 15
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 15
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Connect
Mobile .................................................................................. 15
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Express ................................................................................ 15
Kako mogu ručno upariti ANT+ senzore? ................................. 15
i
Dodatne informacije .................................................................. 15
Dodatak ......................................................................... 15
Podatkovna polja ...................................................................... 15
Ciljevi vježbanja ........................................................................ 16
O zonama pulsa ........................................................................ 16
Izračuni zona pulsa ................................................................... 17
Veličina i opseg kotača ............................................................. 17
Licencni ugovor za softver ........................................................ 17
BSD licenca s 3 stavke ............................................................. 17
Objašnjenja simbola ................................................................. 18
Indeks............................................................................ 19
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Pregled uređaja
• Podesite pozadinsko osvjetljenje (Postavke sustava,
stranica 11).
• Prilagodite postavke automatskog pozadinskog osvjetljenja
(Postavke pozadinskog osvjetljenja, stranica 12).
Korištenje načina rada Bez ometanja
Pomoću načina rada Bez ometanja možete isključiti zvukove,
vibracije i pozadinsko osvjetljenje za upozorenja i obavijesti.
Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok
gledate film.
NAPOMENA: Uređaj automatski prelazi u način rada Bez
ometanja za vrijeme uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect™ računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja.
1 Držite .
2 Odaberite Bez ometanja.
SAVJET: Za izlazak iz načina rada bez ometanja držite
i
odaberite Bez ometanja.
Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir
À
Zaslon
Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz widgete,
osjetljiv na zaslone s podacima i izbornike.
dodir
Povucite udesno za povratak na prethodni zaslon.
Dodirnite za odabir.
Držite pritisnutim za povratak na lice sata ili prikaz
vremena.
Á
Â
Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.
Pritisnite za označavanje nove dionice (potrebno je
konfiguriranje korisnika).
Držite za prikaz opcija izbornika prečaca, uključujući
uključivanje i isključivanje uređaja.
Pritisnite za otvaranje popisa aplikacija.
Pritisnite za pokretanje ili zaustavljanje aktivnosti ili
aplikacija.
Zadržite za otvaranje izbornika. Stavke izbornika
mijenjaju se na temelju aktivnosti ili widgeta koji
pregledavate.
Ikone
Bljeskajuća ikona označava da uređaj traži signal. Postojana
ikona označava da je signal pronađen ili da je senzor povezan.
GPS status
Status Bluetooth tehnologije
®
Status monitora pulsa
Status pedometra
LiveTrack status
Status senzora za brzinu i kadencu
Status Varia™ svjetala za bicikle
Status Varia biciklističkog radara
Varia Vision™ status
Status tempe™ senzora
VIRB
Status VIRB kamere
®
Status vívoactive HR alarma
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
• Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja u bilo kojem trenutku
dodirnite i povucite prstom po zaslonu.
NAPOMENA: Upozorenja i poruke automatski uključuju
pozadinsko osvjetljenje.
Uvod
• Na satu povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz
widgete na uređaju.
• Prije pokretanja mjerača vremena aktivnosti držite prst na
podatkovnom polju kako biste ga promijenili.
• Tijekom aktivnosti povucite prstom prema gore ili dolje za
pregled sljedećeg zaslona s podacima.
• Tijekom aktivnosti držite prst na zaslonu osjetljivom na dodir
za pregled izgleda sata i widgeta.
• Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz widgete i
izbornike.
• Neka svaki odabir u izborniku bude zasebna radnja.
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona
Zaslon osjetljiv na dodir možete zaključati kako biste spriječili
slučajno dodirivanje zaslona.
1 Držite .
2 Odaberite Zaključaj uređaj.
3 Odaberite tipku za otključavanje uređaja.
Pametne funkcije
Uparivanje pametnog telefona
Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na vívoactive HR
uređaju, uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije
Garmin Connect Mobile, umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
Držite
kako biste uključili uređaj.
2
Prilikom prvog uključivanja uređaja odaberite jezik uređaja.
Na sljedećem zaslonu postavit će vam se upit za uparivanje s
pametnim telefonom.
SAVJET: Za ručno otvaranje načina rada za uparivanje
držite
i odaberite Postavke > Bluetooth.
3 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u izborniku postavki odaberite Garmin
uređaji > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
Nakon uspješnog uparivanja pojavljuje se poruka, a uređaj se
automatski sinkronizira s pametnim telefonom.
1
Povezane značajke
Funkcije povezivosti dostupne su za vaš vívoactive HR uređaj
kada uređaj povežete s kompatibilnim pametnim telefonom koji
koristi Bluetooth bežičnu tehnologiju. Za neke je funkcije na
povezani pametni telefon potrebno instalirati aplikaciju Garmin
Connect Mobile. Dodatne informacije potražite na stranici
www.garmin.com/apps.
Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona
na vašem vívoactive HR uređaju.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa
snimanjem te aktivnosti.
Connect IQ™: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja
novim izgledima sata, miniaplikacijama, aplikacijama i
podatkovnim poljima.
Telefonske obavijesti
Za telefonske obavijesti potrebno je upariti kompatibilni pametni
telefon s uređajem vívoactive HR. Kada telefon primi poruku,
poslat će obavijest na vaš uređaj.
Omogućavanje Bluetooth obavijesti
Ako želite omogućiti obavijesti, najprije morate upariti vívoactive
HR uređaj s kompatibilnim mobilnim uređajem (Uparivanje
pametnog telefona, stranica 1).
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Bluetooth > Pametne obavijesti.
3 Za postavljanje preferenci za obavijesti koje se pojavljuju za
vrijeme bilježenja aktivnosti odaberite Tijekom aktivnosti.
4 Odaberite željenu postavku obavijesti.
5 Za postavljanje preferenci za obavijesti koje se pojavljuju
kada uređaj radi kao sat odaberite Ne tijekom aktivnosti.
6 Odaberite željenu postavku obavijesti.
7 Odaberite Pauza prije početka.
8 Odaberite vrijeme isteka.
Prikaz obavijesti
1 Na satu povucite prstom gore ili dolje za prikaz widgeta za
obavijesti.
2 Odaberite obavijest.
Možete dodirnuti zaslon osjetljiv na dodir kako bi se prikazala
cijela obavijest.
za povratak na prethodni zaslon.
3 Odaberite
Upravljanje obavijestima
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na vívoactive HR uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako koristite Apple uređaj, pomoću postavki centra za
obavijesti na pametnom telefonu odaberite stavke koje će
se prikazivati na uređaju.
• Ako koristite Android™ uređaj, pomoću postavki aplikacije
Garmin Connect Mobile odaberite stavke koje će se
prikazivati na uređaju.
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona
Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni mobilni uređaj
koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
1 Odaberite .
2 Odaberite Pronađi moj telefon.
vívoactive HR uređaj počinje tražiti vaš upareni mobilni
uređaj. Na zaslonu vívoactive HR uređaja pojavljuju se stupci
koji označavaju jačinu Bluetooth signala, a mobilni uređaj
reproducira zvuk.
Za
prekid traženja odaberite .
3
Funkcije mjerenja pulsa
vívoactive HR uređaj sadrži monitor pulsa koji puls mjeri na
zapešću, a kompatibilan je i s ANT+ monitorima pulsa koji se
nose na prsima. Podatke o pulsu izmjerene na zapešću možete
pregledati na widgetu pulsa. Ako su dostupni i podaci o pulsu
izmjereni na zapešću i pomoću ANT+ uređaja, uređaj će koristiti
podatke dobivene pomoću ANT+ uređaja. Za korištenje funkcija
opisanih u ovom odjeljku potreban vam je monitor pulsa.
®
Nošenje uređaja i puls
• vívoactive HR uređaj nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali i ugodno prianjati te
se ne bi trebao pomicati tijekom trčanja ili vježbanja.
NAPOMENA: Senzor pulsa nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Više informacija o mjerenju pulsa na zapešću pogledajte u
odjeljku Savjeti za čudne podatke o pulsu, stranica 3.
Prikaz widgeta za puls
Na widgetu se prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./
min), najniži puls u mirovanju za današnji dan i grafikon vašeg
pulsa.
1 Na satu povucite prstom prema dolje.
®
Isključivanje Bluetooth tehnologije
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Bluetooth > Status > Isključeno za
isključivanje Bluetooth bežične tehnologije na vašem
vívoactive HR uređaju.
Upute o isključivanju Bluetooth bežične tehnologije na svom
mobilnom uređaju potražite u korisničkom priručniku
mobilnog uređaja.
2
2 Dodirnite zaslon osjetljiv na dodir kako bi se prikazao
prosječan puls u mirovanju tijekom posljednjih 7 dana.
Isključivanje monitora pulsa koji puls mjeri na
zapešću
Na uređaju vívoactive HR zadana vrijednost za postavku Puls je
Automatski. Uređaj automatski mjeri puls na zapešću osim ako s
uređajem nije povezan ANT+ monitor pulsa.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Senzori > Puls > Isključeno.
Funkcije mjerenja pulsa
Postavljanje zona pulsa
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Za određivanje vaših zadanih zona pulsa uređaj koristi podatke
iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju.
Uređaj ima posebne zone pulsa za trčanje i vožnju bicikla. Za
najtočnije podatke o kalorijama tijekom aktivnosti postavite
maksimalni puls. Također možete ručno postaviti svaku zonu
pulsa i unijeti puls u mirovanju. Zone možete podesiti ručno na
uređaju ili pomoću Garmin Connect računa.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil > Zone pulsa.
3 Odaberite Zadano da biste vidjeli zadane vrijednosti (nije
obavezno).
Zadane vrijednosti mogu se primijeniti na trčanje i vožnju
bicikla.
4 Odaberite Trčanje ili Biciklizam.
5 Odaberite Preferenca > Postavi prilagođene.
6 Odaberite Na temelju.
7 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalnog pulsa kako biste pregledali i
uredili zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite %HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog
pulsa i pulsa u mirovanju).
8 Odaberite Maksimalni puls i unesite svoj maksimalni puls.
9 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
10 Odaberite Puls u mirovanju i unesite svoj puls u mirovanju.
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona
prestane
treperiti.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa
Zadana postavka omogućuje uređaju da odredi vaš maksimalan
pulsa i zone pulsa postavi kao postotak maksimalnog pulsa.
• Provjerite jesu li postavke vašeg korisničkog profila ispravne
(Postavljanje korisničkog profila, stranica 9).
• Često trčite i tijekom trčanja nosite monitor pulsa na zapešću
ili prsima.
• Isprobajte nekoliko planova za treniranje za puls koje možete
pronaći na svom Garmin Connect računu.
• Pomoću svog Garmin Connect računa pregledavajte
trendove svog pulsa i zona pulsa.
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin
uređaje
®
Podatke o pulsu možete odašiljati s vívoactive HR uređaja i
vidjeti ih na uparenim Garmin uređajima. Primjerice, podatke o
pulsu možete odašiljati na Edge uređaj dok vozite bicikl ili VIRB
akcijsku kameru dok se bavite nekom aktivnošću.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Senzori > Puls.
3 Odaberite opciju:
• Za odašiljanje pulsa tijekom mjerenih aktivnosti odaberite
Odašiljanje tijekom aktivnosti (Započinjanje aktivnosti,
stranica 5).
• Odaberite Odašiljanje ako odmah želite započeti
odašiljati podatke o pulsu.
4 Uparite vívoactive HR i kompatibilni Garmin ANT+ uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
®
Widgeti
Puls oporavka
Ako trenirate s monitorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim
monitorom pulsa na prsima, nakon svake aktivnosti možete
provjeriti vrijednost pulsa za vrijeme oporavka. Puls za vrijeme
oporavka izračunava se kao razlika između trenutnog pulsa i
pulsa izmjerenog dvije minute nakon završetka vježbanja. Na
primjer, zaustavili ste mjerač nakon tipične runde trčanja. Vaš
puls iznosi 140 otk./ min. Nakon dvije minute bez aktivnosti ili
hlađenja, vaš puls je 90 otk./min. Vaš puls za vrijeme oporavka
iznosi 50 otk./min (140 manje 90). Neka istraživanja povezuju
puls za vrijeme oporavka i zdravlje kardiološkog sustava. Veće
vrijednosti u pravilu znače zdravije srce.
SAVJET: Za najbolje rezultate dvije minute koje su potrebne
uređaju da izračuna vaš puls za vrijeme oporavka trebali biste
mirovati. Nakon što se pojavi ova vrijednost, aktivnost možete
spremiti ili odbaciti.
Widgeti
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Nekim je widgetima potrebna
Bluetooth veza s kompatibilnim pametnim telefonom.
Neki se widgeti zadano ne mogu vidjeti. Njih ručno možete
dodati u petlju widgeta.
Obavijesti: Upozorava vas na dolazne pozive, poruke,
ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga,
ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
Kalendar: Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendara vašeg
pametnog telefona.
Upravljanje glazbom: Kontrole playera glazbe vašeg pametnog
telefona.
Vrijeme: Prikazuje trenutnu temperaturu i vremensku prognozu.
Moj dan: Prikazuje dinamički sažetak vaših aktivnosti za dan.
Mjerenja uključuju zadnju zabilježenu aktivnost, minute
intenzivnog vježbanja, katove na koje ste se popeli, korake,
potrošene kalorije i još mnogo toga.
Koraci: Bilježi dnevni broj koraka, ciljni broj koraka i prijeđenu
udaljenost.
Minute intenzivnog vježbanja: Bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja
u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
Puls: Prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min),
najniži puls u mirovanju za današnji dan i grafikon vašeg
pulsa.
Zadnji sport: Prikazuje kratak sažetak zadnjeg zabilježenog
sporta i ukupnu udaljenost za tjedan.
3
VIRB kontrole: Osigurava kontrole za upravljanje kamerom ako
ste uparili VIRB uređaj i svoj vívoactive HR.
Kalorije: Prikazuje podatke o kalorijama za trenutni dan.
Golf: Prikazuje informacije o golfu za zadnju rundu.
Pregledavanje widgeta
Na satu povucite prstom prema gore ili dolje.
Prilagođavanje petlje widgeta
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Miniaplikacije.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite stavku koju želite prikazati ili sakriti s popisa ili
promijenite redoslijed aplikacija na popisu.
• Odaberite Dodaj widgete za dodavanje stavke u
neprekidni slijed widgeta.
Connect IQ funkcije
Svom satu možete dodati Connect IQ značajke od Garmin i
drugih pružatelja usluga putem aplikacije Garmin Connect
Mobile. Sat možete prilagoditi promjenom lica sata, podatkovnih
polja, widgeta i aplikacija.
Izgledi sata: Omogućuje prilagođavanje izgleda sata.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Miniaplikacije: Brz pregled informacija, uključujući podatke
senzora i obavijesti.
Aplikacije: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer,
nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.
Preuzimanje Connect IQ funkcija
Prije preuzimanja Connect IQ funkcija iz aplikacije Garmin
Connect Mobile morate upariti vívoactive HR i pametni telefon.
1 U postavkama aplikacije Garmin Connect Mobile odaberite
Connect IQ trgovina.
2 Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Connect IQ funkciju.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto garminconnect.com i prijavite se.
3 U widgetu uređaja odaberite Connect IQ trgovina.
4 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
5 Slijedite upute na zaslonu.
O widgetu Moj dan
Widget Moj dan dnevni je sažetak vaših aktivnosti. Ovo je
dinamičan sažetak koji se ažurira tijekom dana. Čim se popnete
stepenicama ili zabilježite aktivnost, to se prikazuje na widgetu.
Mjerenja uključuju zadnji zabilježeni sport, minute intenzivnog
vježbanja u tjednu, katove na koje ste se popeli, korake,
potrošene kalorije i još mnogo toga. Možete dodirnuti zaslon
osjetljiv na dodir kako biste poboljšali preciznost ili kako bi se
prikazala dodatna mjerenja.
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što su Centers for Disease
Control and Prevention (Centar za kontrolu bolesti i prevenciju)
u Americi, American Heart Association (Američka kardiološka
udruga) i Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju
najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr.
žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno
(npr. trčanje).
®
4
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
vívoactive HR uređaj izračunava minute intenzivne aktivnosti
uspoređivanjem podataka o pulsu tijekom aktivnosti s prosjekom
pulsa u mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj
izračunava minute vježbanja umjerenim intenzitetom
analizirajući broj koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
Praćenje aktivnosti
Korištenje upozorenja za kretanje
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sat vremena
neaktivnosti prikazat će se poruka Krećite se! i crvena traka.
Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni segmenti
na traci. Ako je uključeno vibriranje, uređaj će i vibrirati
(Postavke sustava, stranica 11).
Kako biste ponovno postavili upozorenje za kretanje, kratko
prošećite (barem nekoliko minuta).
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju À.
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Prikaz ukupnog broja koraka i katova na koje ste se
popeli
1 Na satu povucite prstom gore ili dolje za prikaz widgeta za
korake.
2 Dodirnite zaslon osjetljiv na dodir kako bi se prikazao ukupni
broj prijeđenih koraka u danu tijekom posljednjih sedam
dana.
3 Povucite prstom prema gore kako bi se prikazao broj katova
s kojih ste sišli i na koje ste se popeli.
Praćenje spavanja
Uređaj prati vaše pokrete dok spavate. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. U korisničkim postavkama Garmin
Connect računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja.
Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect
računu.
Widgeti
Isključivanje praćenja aktivnosti
Kada isključite praćenje aktivnosti, ne bilježe se koraci, broj
katova na koje ste se popeli, minute intenzivnog vježbanja,
podaci o spavanju i Move IQ događaji.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Praćenje aktivnosti > Status >
Isključeno.
Pregled widgeta za vremensku prognozu
1 Na satu povucite prstom za prikaz widgeta za vremensku
prognozu.
2 Dodirnite zaslon ako želite vidjeti podatke o vremenu po
satima ili danima.
3 Krećite se prema dolje kako biste vidjeli dnevne podatke o
vremenu.
VIRB daljinski upravljač
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
omogućiti prikaz VIRB widgeta u neprekidnom slijedu widgeta
(Prilagođavanje petlje widgeta, stranica 4).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na vívoactive HR uređaju povucite prstom za prikaz VIRB
widgeta.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite opciju:
• Dodirnite zaslon osjetljiv na dodir kako biste snimili
videozapis.
Na zaslonu vívoactive HR uređaja prikazat će se brojač
vremena videozapisa.
• Dodirnite zaslon osjetljiv na dodir kako biste zaustavili
snimanje videozapisa.
• Povucite prstom udesno i dodirnite zaslon osjetljiv na
dodir kako biste snimili fotografiju.
Aplikacije
Pomoću tipke
možete pregledavati aplikacije na svom
uređaju. Nekim aplikacijama potrebna je Bluetooth veza s
kompatibilnim pametnim telefonom.
Aktivnosti: Na uređaj su prethodno učitane aplikacije za fitness
i aktivnosti na otvorenom poput trčanja, vožnje bicikla,
plivanja, golfa i mnoge druge.
Pronađi moj telefon: Ova prethodno učitana aplikacija pomaže
vam pronaći izgubljeni telefon povezan s vašim uređajem
pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
Aktivnosti
Vaš se uređaj može koristiti za aktivnosti u zatvorenom i
otvorenom prostoru, te atletske i fitness aktivnosti. Kada
započnete aktivnost, uređaj prikazuje i bilježi podatke senzora.
Aktivnosti možete spremati i dijeliti ih s Garmin Connect
zajednicom.
Svom uređaju možete dodati Connect IQ aplikacije za aktivnosti
pomoću svog Garmin Connect računa (Connect IQ funkcije,
stranica 4).
Započinjanje aktivnosti
Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po
potrebi).
Aplikacije
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Po potrebi pričekajte da se uređaj poveže sa senzorima
ANT+.
4 Ako aktivnost zahtijeva GPS, izađite na otvoreni prostor i
pričekajte da uređaj locira satelite.
5 Pričekajte da prestane treperiti i da se pojavi poruka.
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
6 Odaberite
NAPOMENA: Uređaj ne bilježi podatke o vašoj aktivnosti dok
ne pokrenete mjerač vremena.
Uključivanje tipke Dionica
možete prilagoditi tako da radi kao tipka za dionicu tijekom
aktivnosti s mjerenjem vremena poput trčanja i biciklizma.
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite .
4 Odaberite naziv aktivnosti na vrhu zaslona.
5 Odaberite Dionice > Tipka Dionica.
Tipka za dionicu ostaje uključena za odabranu aktivnost dok je
ne isključite.
Zaustavljanje aktivnosti
1 Odaberite .
2 Odaberite opciju:
• Za spremanje i pregledavanje aktivnosti odaberite .
• Za odbacivanje aktivnosti i vraćanje u način rada kao sat,
odaberite .
NAPOMENA: Ako ručno ne spremite aktivnost, uređaj će je
automatski spremiti nakon 25 minuta.
Trčanje
Trčanje
Prije korištenja ANT+ senzora za trčanje, senzor je potrebno
upariti s uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 12).
1 Stavite ANT+ senzore kao što su pedometar ili monitor pulsa
(nije obavezno).
2 Odaberite .
3 Odaberite Trčanje.
4 Prilikom korištenja ANT+ senzora pričekajte da se uređaj
poveže sa senzorima.
5 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
6 Odaberite
Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
7 Započnite aktivnost.
za bilježenje dionica (opcionalno) (Auto Lap,
8 Odaberite
stranica 10).
9 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s
podacima.
>
kako biste spremili
10 Kada završite aktivnost, odaberite
aktivnost.
Biciklizam
Odlazak na vožnju
Prije korištenja ANT+ senzora za vožnju, senzor je potrebno
upariti s uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 12).
1 Uparite ANT+ senzore, na primjer monitor pulsa, senzor
brzine ili senzor kadence (opcionalno).
2 Odaberite .
3 Odaberite Biciklizam.
5
4 Prilikom korištenja ANT+ senzora pričekajte da se uređaj
5
6
7
8
9
poveže sa senzorima.
Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Odaberite
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
Započnite aktivnost.
Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s
podacima.
Kada završite aktivnost, odaberite
>
kako biste spremili
aktivnost.
Hodanje
Hodanje
Prije korištenja ANT+ senzora za hodanje, senzor je potrebno
upariti s uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 12).
1 Stavite ANT+ senzore kao što su pedometar ili monitor pulsa
(nije obavezno).
2 Odaberite .
3 Odaberite Hodanje.
4 Prilikom korištenja ANT+ senzora pričekajte da se uređaj
poveže sa senzorima.
5 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
6 Odaberite
Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
7 Započnite aktivnost.
8 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s
podacima.
>
kako biste spremili
9 Kada završite aktivnost, odaberite
aktivnost.
Plivanje
5 Odaberite Veličina bazena.
6 Odaberite veličinu bazena ili unesite prilagođenu veličinu.
Terminologija za plivanje
Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.
Interval: Jedna ili više uzastopnih duljina. Novi interval počinje
nakon odmora.
Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je
uređaj dovrši puni krug.
Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam
je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na
primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45.
Swolf služi za mjerenje učinkovitosti plivanja i cilj je postići što
manji rezultat, kao i u golfu.
Golf
Igranje golfa
Ako želite prvi put igrati na nekom terenu, najprije ga morate
preuzeti iz aplikacije Garmin Connect Mobile (Povezane
značajke, stranica 2). Tereni preuzeti iz aplikacije Garmin
Connect Mobile nadograđuju se automatski.
1 Odaberite .
2 Odaberite Golf.
3 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Odaberite
stazu.
4
Možete se kretati kroz zaslone s podacima za svaku rupu.
Uređaj se automatski prebacuje kada prijeđete na sljedeću
rupu.
i odaberite Kraj runde.
5 Kada završite aktivnost, držite
Informacije o rupi
Budući da se položaj zastavice mijenja, uređaj izračunava
udaljenost do prednje, srednje i stražnje strane greena, ali ne i
točan položaj zastavice.
OBAVIJEST
Ovaj uređaj je namijenjen za plivanje na površini. Ronjenje s
uređajem može prouzročiti njegovo oštećenje i poništenje
jamstva.
NAPOMENA: Uređaj ne može spremiti podatke o pulsu tijekom
plivanja.
Plivanje u bazenu
NAPOMENA: Mjerenje pulsa nije omogućeno tijekom plivanja.
1 Odaberite .
2 Odaberite Plivanje u bazenu.
3 Odaberite veličinu bazena ili unesite prilagođenu veličinu.
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
4 Odaberite
Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
5 Započnite aktivnost.
Uređaj automatski snima intervale i duljine.
kako biste zaustavili mjerač
6 Prilikom odmora odaberite
vremena intervala.
Boje zaslona i teksta zamijenit će se i pojavit će se zaslon
odmora.
kako biste ponovo pokrenuli mjerač vremena
7 Odaberite
intervala.
i odaberite .
8 Kada završite aktivnost, odaberite
Postavljanje veličine bazena
Odaberite .
Odaberite Plivanje u bazenu.
Držite .
Odaberite naziv aktivnosti na vrhu zaslona.
1
2
3
4
6
À
Á
Â
Ã
Ä
Broj trenutne rupe
Udaljenost do stražnje strane greena
Udaljenost do sredine greena
Udaljenost do prednje strane greena
Par rupe
Sljedeća rupa
Prethodna rupa
Prikaz udaljenosti do layupova i doglegova
Možete pregledavati udaljenosti do layupova i doglegova za par
4 i 5 rupe.
Povucite ulijevo ili udesno dok se ne pojave podaci o layupu i
doglegu.
NAPOMENA: Udaljenosti nestaju s popisa kada ih prođete.
Korištenje brojača kilometara
Pomoću brojača kilometara možete bilježiti vrijeme, udaljenost i
broj prijeđenih koraka. Brojač kilometara automatski se pokreće
i zaustavlja kada započnete ili završite rundu.
1 Povucite ulijevo ili udesno dok se ne pojavi brojač kilometara.
Aplikacije
2 Po potrebi držite
i odaberite Pon.post.broj. km za
ponovno postavljanje brojača kilometara na nulu.
Praćenje rezultata
1 Na zaslonu s podacima o rupi držite .
2 Odaberite Započ.biljež.rezul..
Kada ste na greenu, pojavljuje se kartica s rezultatima.
3 Odaberite ili za postavljanje rezultata.
4 Odaberite .
Vaš je ukupni rezultat ažuriran.
Pregledavanje rezultata
1 Na zaslonu s podacima o rupi držite .
2 Odaberite Kartica s rezultatima i odaberite rupu.
3 Odaberite ili za promjenu rezultata za tu rupu.
4 Odaberite .
Vaš je ukupni rezultat ažuriran.
6 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s
podacima.
7 Kada završite aktivnost, odaberite
aktivnost.
Udaljenost se automatski ponovno postavlja kada se
prebacite na sljedeću rupu.
i odaberite Novi udarac za ponovno
4 Po potrebi držite
postavljanje udaljenosti u bilo kojem trenutku.
Sportovi na vodi
Započinjanje veslanja
1 Odaberite .
2 Odaberite Veslanje.
3 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
4 Odaberite
Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
5 Započnite aktivnost.
6 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s
podacima.
>
kako biste spremili
7 Kada završite aktivnost, odaberite
aktivnost.
Započinjanje uspravnog veslanja na dasci za surfanje
1 Odaberite .
2 Odaberite Uspravno veslanje na dasci.
3 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
4 Odaberite
Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
5 Započnite aktivnost.
6 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s
podacima.
>
kako biste spremili
7 Kada završite aktivnost, odaberite
aktivnost.
Skijanje
Cross-country skijanje
1 Odaberite .
2 Odaberite Cross-country skijanje.
3 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
4 Odaberite
Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
5 Započnite aktivnost.
Aplikacije
kako biste spremili
Skijanje ili daskanje na snijegu
1 Odaberite .
2 Odaberite Skijanje / daskanje na snijegu.
3 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
4 Odaberite
5
Mjerenje udarca
1 Izvedite udarac i gledajte gdje će pasti loptica.
2 Odaberite .
3 Prošećite ili se odvezite do svoje loptice.
>
6
7
8
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
Započnite aktivnost.
Značajka automatskog pokretanja uključena je prema
zadanim postavkama. Ta značajka automatski snima nove
skijaške vožnje na temelju vašeg kretanja. Mjerač vremena
zaustavlja se kada se prestanete kretati nizbrdo i kada ste na
žičari. Mjerač vremena zaustavljen je za vrijeme vožnje
žičarom.
Po potrebi krenite nizbrdo kako biste ponovno pokrenuli
brojač vremena.
Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s
podacima.
Kada završite aktivnost, odaberite
>
kako biste spremili
aktivnost.
Aktivnosti u zatvorenom
Uređaj vívoactive HR može se koristiti za trening u zatvorenom,
npr. za trčanje na pokretnoj traci ili vožnju na sobnom biciklu.
GPS je tijekom aktivnosti u zatvorenom isključen.
Kada trčite ili hodate s isključenim GPS-om, brzina, udaljenost i
kadenca izračunavaju se pomoću brzinomjera u uređaju. Mjerač
brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini, udaljenosti i
kadenci poboljšava se nakon nekoliko trčanja ili hodanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
SAVJET: Pridržavanje za ručke na traci za trčanje smanjuje
točnost. Tempo, udaljenost i kadencu možete bilježiti pomoću
opcionalnog pedometra.
Kada je biciklizam uz GPS isključen, podaci o brzini i udaljenosti
nisu dostupni, osim u slučaju da imate dodatni senzor koji
uređaju šalje podatke o brzini i udaljenosti (poput senzora brzine
i kadence).
Stvaranje prilagođene aktivnosti
1 Odaberite .
2 Odaberite Dodaj novo.
3 Odaberite predložak aktivnosti.
4 Odaberite boju za isticanje.
5 Odaberite naziv.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj. Primjerice,
Hodanje(2).
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Koristi zadano za stvaranje prilagođene
aktivnosti na temelju zadanih postavki sustava.
• Odaberite postojeću aktivnost kako biste stvorili
prilagođenu aktivnost na temelju spremljene aktivnosti.
Prilagođavanje popisa aplikacija
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Aplikacije.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite stavku koju želite prikazati ili sakriti s popisa ili
promijenite redoslijed aplikacija na popisu.
• Odaberite Dodavanje aplikacija za dodavanje stavke na
popis aplikacija.
7
Navigacija
GPS navigacijske funkcije uređaja možete koristiti za spremanje
lokacije, navigaciju do lokacija i pronalazak puta do vlastitog
doma.
Označavanje lokacije
Lokacija je točka koju bilježite i spremate u uređaj. Ako želite
zapamtiti orijentire ili se vratiti na određeno mjesto, možete
označiti lokaciju.
1 Otiđite do mjesta na kojem želite označiti lokaciju.
2 Držite .
3 Odaberite Navigacija > Spremi lokaciju.
Pojavljuju se podaci o lokaciji.
4 Odaberite .
Brisanje lokacije
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Spremljene lokacije.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Izbriši > Da.
Navigacija do spremljene lokacije
Prije navigacije do spremljene lokacije uređaj mora locirati
satelite.
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Spremljene lokacije.
3 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Idi na.
4 Odaberite aktivnost.
Prikazat će se kompas.
5 Počnite se kretati prema naprijed.
Strelica kompasa pokazuje prema spremljenoj lokaciji.
SAVJET: Za precizniju navigaciju okrenite uređaj u smjeru u
kojem navigirate.
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
6 Odaberite
Navigacija do početne točke
Prije navigacije do početne točke morate locirati satelite,
pokrenuti mjerač vremena i započeti aktivnost.
U bilo kojem trenutku tijekom aktivnosti možete se vratiti na
početnu lokaciju. Ako na primjer trčite u novom gradu i niste
sigurni kako se vratiti na početak staze ili u hotel, možete
navigirati natrag do svoje početne lokacije. Ova funkcija nije
dostupna za sve aktivnosti.
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Natrag na početak.
Prikazat će se kompas.
3 Počnite se kretati prema naprijed.
Strelica kompasa pokazuje prema početnoj točki.
SAVJET: Za precizniju navigaciju okrenite uređaj u smjeru u
kojem navigirate.
Zaustavljanje navigacije
1 Držite .
2 Odaberite Zaustavi navigaciju.
Kompas
Uređaj sadrži kompas s tri osi i automatskom kalibracijom.
Značajke i izgled kompasa mijenjaju se ovisno o vašoj
aktivnosti, o tome je li omogućen GPS i navigirate li prema
odredištu.
8
Ručna kalibracija kompasa
OBAVIJEST
Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju
preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na
magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do
neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog
kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno
kalibrirajte kompas.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Senzori > Kompas > Kalibriraj >
Početak.
3 Slijedite upute na zaslonu.
SAVJET: Pomičite prst u obliku malene znamenke osam dok
se ne pojavi poruka.
Povijest
Uređaj sprema podatke za do 14 dana praćenja aktivnosti i
pulsa i do sedam mjerenih aktivnosti. Zadnjih sedam mjerenih
aktivnosti možete vidjeti na uređaju. Podatke možete
sinkronizirati kako biste na svom Garmin Connect računu vidjeli
aktivnosti bez ograničenja, podatke o praćenju aktivnosti i
podatke o pulsu (Upotreba aplikacije Garmin Connect Mobile,
stranica 9) (Korištenje usluge Garmin Connect na računalu,
stranica 9).
Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se podaci brišu.
Korištenje funkcije Povijest
1
2
3
4
Držite .
Odaberite Povijest.
Odaberite aktivnost.
Odaberite opciju:
• Odaberite Pojedinosti kako biste vidjeli dodatne
informacije o aktivnosti.
• Odaberite Dionice kako biste odabrali dionicu i vidjeli
dodatne informacije o svakoj dionici.
• Odaberite Izbriši kako biste izbrisali odabranu aktivnost.
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa
Kako biste mogli vidjeti podatke o zoni pulsa, prvo morate
dovršiti aktivnost s pulsom te je zatim spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam
pomoći u prilagodbi intenziteta treninga.
1 Držite .
2 Odaberite Povijest.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite Vrijeme u zoni.
Osobni rekordi
Kada dovršite aktivnost, uređaj prikazuje sve nove osobne
rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi
obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka
i najduže trčanje ili vožnju.
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord.
5 Odaberite Prikaz rekorda.
Navigacija
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord.
5 Odaberite Prethodno > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord.
5 Odaberite Izbriši rekord > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje svih osobnih rekorda
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord.
5 Odaberite Izbriši sve rekorde > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na Garmin Connect računu.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivan stil života, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, runde golfa i još mnogo
toga. Garmin Connect također je i vaš online dnevnik statističkih
podataka u kojem možete analizirati i dijeliti sve svoje runde
golfa. Za besplatan račun možete se prijaviti na web-mjestu
www.garminconnect.com/start.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
mjerenu aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu
aktivnost na Garmin Connect račun i držati je ondje koliko
god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim fitness aktivnostima i aktivnostima na otvorenom,
uključujući vrijeme, udaljenost, puls, potrošene kalorije,
kadencu, tlocrtni prikaz karte i grafikone tempa i brzine.
Možete vidjeti detaljnije podatke o svojim rundama golfa,
uključujući kartice s rezultatima, statistiku i informacije o
terenu. Možete pregledavati i prilagođena izvješća.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Pristupite Connect IQ trgovini: Možete preuzimati aplikacije,
izglede sata, podatkovna polja i widgete.
Upotreba aplikacije Garmin Connect Mobile
Možete prenijeti sve podatke o aktivnostima na svoj Garmin
Connect račun kako biste dobili sveobuhvatnu analizu. Uz
Garmin Connect račun možete vidjeti kartu svojih aktivnosti i
dijeliti aktivnosti s prijateljima. Možete uključiti automatski
prijenos u aplikaciji Garmin Connect Mobile.
1 U izborniku postavki aplikacije Garmin Connect Mobile
odaberite Garmin uređaji.
2 Odaberite svoj vívoactive HR uređaj, a zatim odaberite
Postavke uređaja.
3 Pomoću prekidača uključite automatski prijenos.
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu
Ako svoj vívoactive HR uređaj niste uparili s pametnim
telefonom, sve svoje podatke o aktivnostima možete prenijeti na
svoj Garmin Connect račun pomoću računala.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Garmin Move IQ™ događaji
Funkcija Move IQ najmanje 10 minuta automatski otkriva uzorke
aktivnosti kao što su hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje ili
kružno treniranje. Na svojoj Garmin Connect vremenskoj liniji
možete vidjeti vrstu i trajanje događaja, ali oni se neće pojaviti
na vašem popisu aktivnosti, snimkama ili novostima. Za više
pojedinosti i veću točnost, mjerenu aktivnost možete snimiti na
svoj uređaj.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Promjena izgleda sata
Možete koristiti zadani digitalni izgled sata ili Connect IQ izgled
sata (Connect IQ funkcije, stranica 4).
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Izgledi sata.
3 Odaberite opciju.
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine,
zapešća i zone pulsa (Postavljanje zona pulsa, stranica 3).
Uređaj te informacije koristi za izračunavanje preciznih podataka
o vježbanju.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil.
3 Odaberite opciju.
Postavke aplikacije
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Te postavke omogućuju prilagođavanje aplikacija prema vašim
potrebama. Primjerice, možete prilagoditi zaslone s podacima i
omogućiti upozorenja i značajke vježbanja.
NAPOMENA: Prije ili tijekom aktivnosti možete promijeniti
postavke, zaslone s podacima i upozorenja.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Zaslone s podacima možete prilagoditi prema svojim ciljevima
vježbanja ili dodatnoj opremi. Primjerice, jedan od zaslona s
podacima možete prilagoditi tako da prikazuje tempo dionice ili
zonu pulsa.
9
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3
4
5
6
7
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
Držite .
Odaberite naziv aktivnosti na vrhu zaslona.
Odaberite Zasloni s podacima.
Odaberite zaslon.
Po potrebi pomoću prekidača omogućite zaslone s
podacima.
Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
• Odaberite Vrijeme ili Udaljenost.
7 Unesite vrijednost.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Ako je uključeno vibriranje, uređaj će i vibrirati
(Postavke sustava, stranica 11).
Uređaj zadano koristi GPS za lociranje satelita. Radi boljih
performansi u zahtjevnim okruženjima i brže pronalaženje GPS
položaja možete omogućiti GPS i GLONASS. Kada se
istovremeno koriste GPS i GLONASS, baterija se brže troši
nego kada se koristi samo GPS.
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite .
4 Odaberite naziv aktivnosti na vrhu zaslona.
5 Odaberite GPS > GLONASS.
Postavljanje upozorenja za odmor hodanjem
Neki programi za trčanje koriste redovite odmore hodanjem u
određeno vrijeme. Primjerice, tijekom dugotrajnog trčanja
možete postaviti uređaj tako da vas upozorava da trčite 4 minute
i zatim hodate 1 minutu te sve to potom ponavljate. Auto Lap
funkcionira kao inače dok koristite upozorenja za trčanje ili
hodanje.
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite .
4 Odaberite naziv aktivnosti na vrhu zaslona.
5 Odaberite Upozorenja > Dodaj novo > Trčanje/hodanje.
6 Unesite vrijeme za svaki interval trčanja.
7 Unesite vrijeme za svaki interval hodanja.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Ako je uključeno vibriranje, uređaj će i vibrirati
(Postavke sustava, stranica 11).
Upozorenja
Auto Lap
Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu
pomoći u treniranju za određene ciljeve. Neka su upozorenja
dostupna samo za određene aktivnosti.
Označavanje dionica
Uređaj možete postaviti da koristi funkciju Auto Lap koja
automatski označava dionicu na određenoj udaljenosti, a dionice
možete označiti i ručno. Ta je značajka korisna za usporedbu
izvedbe u različitim dijelovima aktivnosti (primjerice, svake milje
ili svakih 5 kilometara).
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite .
4 Odaberite naziv aktivnosti na vrhu zaslona.
5 Odaberite Dionice.
6 Odaberite opciju:
• Pomoću prekidača Auto Lap uključite funkciju Auto Lap.
• Pomoću tipke Tipka Dionica odaberite
kako biste za
vrijeme aktivnosti označili dionicu.
SAVJET: Možete odabrati Auto Lap i unijeti prilagođenu
udaljenost ako je funkcija Auto Lap uključena.
Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Ako je uključeno vibriranje, uređaj će i
vibrirati (Postavke sustava, stranica 11).
Po potrebi možete prilagoditi zaslone s podacima kako bi
prikazivali dodatne podatke o dionici (Prilagođavanje zaslona s
podacima, stranica 9).
8
Promjena postavki GPS-a
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas kada
je uređaj iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti.
Primjerice, uređaj možete postaviti tako da vas obavještava
kada vam je puls ispod zone 2 i iznad zone 5 (Postavljanje zona
pulsa, stranica 3).
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite .
4 Odaberite naziv aktivnosti na vrhu zaslona.
5 Odaberite Upozorenja > Dodaj novo.
6 Odaberite vrstu upozorenja.
Ovisno o vašoj dodatnoj opremi, upozorenja mogu
obuhvaćati puls, tempo, brzinu i kadencu.
7 Po potrebi uključite upozorenje.
8 Odaberite zonu ili unesite vrijednost za svako upozorenje.
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona
prikazuje se poruka. Ako je uključeno vibriranje, uređaj će i
vibrirati (Postavke sustava, stranica 11).
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite .
4 Odaberite naziv aktivnosti na vrhu zaslona.
5 Odaberite Upozorenja > Dodaj novo.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Koris. def., odaberite poruku i vrstu
upozorenja.
10
®
Korištenje funkcije Auto Pause
®
Možete koristiti funkciju Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je funkcija korisna ako
vaša aktivnost obuhvaća semafore ili druga mjesta gdje trebate
usporiti ili stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite .
Prilagođavanje vašeg uređaja
4 Odaberite naziv aktivnosti na vrhu zaslona.
5 Odaberite Auto Pause.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Tempo kako biste automatski zaustavili brojač
kada se vaš tempo spusti ispod određene vrijednosti.
• Odaberite Brzina kako biste automatski zaustavili mjerač
vremena kad se vaša brzina spusti ispod određene
vrijednosti.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Značajku automatskog pomicanja možete koristiti za
automatsko kruženje kroz sve zaslone s podacima o vježbanju
dok je uključen brojač vremena.
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite .
4 Odaberite naziv aktivnosti na vrhu zaslona.
5 Odaberite Automatsko pomicanje.
6 Odaberite brzinu prikaza.
Promjena kontrasta pozadine i boje za isticanje
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite .
4 Odaberite naziv aktivnosti na vrhu zaslona.
5 Odaberite Pozadina za postavljanje crne ili bijele boje
pozadine.
6 Odaberite Istaknuta boja za odabir boje za isticanje za
izgled sata i zaslone s podacima.
Bluetooth postavke
Držite , a zatim odaberite Postavke > Bluetooth.
Status: Prikazuje trenutni status Bluetooth veze i omogućuje
vam uključivanje ili isključivanje Bluetooth bežične
tehnologije.
Pametne obavijesti: Na temelju vaših odabira uređaj
automatski uključuje i isključuje pametne obavijesti
(Omogućavanje Bluetooth obavijesti, stranica 2).
Upariv. mobil. uređaja: Povezuje vaš uređaj s kompatibilnim
mobilnim uređajem koji je opremljen Bluetooth Smart
bežičnom tehnologijom.
Upozorenja za povez.: Upozorava vas kada se upareni
pametni telefon povezuje ili prekida vezu.
Zaustavi LiveTrack: Omogućuje vam da zaustavite aktivnu
LiveTrack sesiju.
Garmin Connect postavke
Postavke uređaja i korisničke postavke možete prilagoditi na
svom Garmin Connect računu.
• U izborniku postavki u aplikaciji Garmin Connect Mobile
odaberite Garmin uređaji i odaberite svoj uređaj.
• U widgetima uređaja u aplikaciji Garmin Connect odaberite
Postavke uređaja.
Nakon podešavanja postavki sinkronizirajte podatke kako bi se
promjene primijenile na vaš uređaj (Upotreba aplikacije Garmin
Connect Mobile, stranica 9, Korištenje usluge Garmin Connect
na računalu, stranica 9).
Postavke uređaja na Garmin Connect računu
Na Garmin Connect računu odaberite Postavke uređaja.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Praćenje aktivnosti: Uključuje i isključuje funkcije praćenja
aktivnosti poput praćenja koraka, broja katova na koje ste se
popeli, minuta intenzivnog vježbanja, praćenja sna,
upozorenja na kretanje, Move IQ događaja i praćenje pulsa
izmjerenog na zapešću.
Automatsko pozadinsko osvjetljenje: Postavlja uključivanje
pozadinskog osvjetljenja prilikom rada s tipkama, dodirnim
zaslonom ili obavijestima. Geste uključuju okretanje zapešća
prema tijelu kada želite pogledati uređaj.
Zapešće na kojem će se uređaj nositi: Određivanje zapešća
na kojem će se uređaj nositi.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Format datuma: Postavljanje uređaja tako da prikazuje datum u
formatu mjeseca i dana.
Jezik: Postavljanje jezika uređaja.
Jedinice: Postavljanje uređaja tako da prikazuje prijeđenu
udaljenost u kilometrima ili miljama.
Korisničke postavke uređaja na Garmin Connect
računu
Na Garmin Connect računu odaberite Korisničke postavke.
Prilagođena duljina koraka: Točniji izračun prijeđene
udaljenosti pomoću prilagođene duljine koraka. Unesite
poznatu udaljenost i broj koraka koji vam je za tu udaljenost
potreban, a Garmin Connect će izračunati duljinu vašeg
koraka.
Dnevni koraci: Unos ciljnog broja koraka u danu. Ako
omogućite funkciju Automatski cilj, uređaj će automatski
odrediti ciljni broj koraka.
Broj katova na koje ste se popeli u danu: Unos ciljnog broja
katova na koje ćete se popeti u danu.
Minute intenzivnog vježbanja tjedno: Unos ciljnog broja
minuta bavljenja umjerenom ili intenzivnom aktivnošću u
tjednu.
Zone pulsa: Omogućuje procjenu vašeg maksimalnog pulsa i
određivanje prilagođenih zona pulsa.
Postavke sustava
Držite , a zatim odaberite Postavke > Sustav.
Automatsko zaključavanje: Automatsko zaključavanje
dodirnog zaslona u načinu rada kao sat kako bi se spriječilo
slučajno dodirivanje zaslona. Možete odabrati tipku za
otključavanje zaslona.
Jezik: Postavlja jezik sučelja uređaja.
Doba dana: Postavljanje formata vremena i izvora lokalnog
vremena (Postavke vremena, stranica 11).
Pozadinsko osvjetljenje: Postavljanje načina rada, vremena
isteka i svjetline pozadinskog osvjetljenja (Postavke
pozadinskog osvjetljenja, stranica 12).
Vibracija: Uključivanje ili isključivanje vibracije.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za prikaz podataka
(Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 12).
USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za
masovnu pohranu ili Garmin način rada kada je povezan s
računalom.
Vraćanje zadanih post.: Omogućuje vraćanje svih postavki
uređaja na tvornički zadane vrijednosti (Vraćanje svih
zadanih postavki, stranica 14).
Ažuriranje softvera: Omogućuje provjeru nadogradnji softvera.
Opis: Prikazuje ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i
licencni ugovor.
Postavke vremena
Držite
, a zatim odaberite Postavke > Sustav > Doba dana.
11
Format za vrijeme: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Postavljanje lokalnog vremena: Omogućuje ručno ili
automatsko postavljanje vremena ovisno o uparenom
mobilnom uređaju.
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Ručno podešavanje vremena
Prema zadanim postavkama vrijeme se automatski postavlja
kada se vívoactive HR uređaj upari s mobilnim uređajem.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Sustav > Doba dana > Postavljanje
lokalnog vremena > Ručno.
Odaberite
Doba dana i unesite vrijeme.
3
Postavljanje alarma
1 Držite .
2 Odaberite Satovi > Alarmi > Dodaj novo.
3 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme.
4 Odaberite Dani i odaberite opciju.
Brisanje alarma
1 Držite .
2 Odaberite Satovi > Alarmi.
3 Odaberite alarm, a zatim odaberite Ukloni.
Pokretanje mjerača odbrojavanja
Držite .
Odaberite Satovi > Mjerač vremena.
Unesite vrijeme.
Odaberite Početak.
Po potrebi odaberite
za dodatne opcije.
1
2
3
4
5
Korištenje štoperice
1 Držite .
2 Odaberite Satovi > Štoperica.
3 Odaberite .
Postavke pozadinskog osvjetljenja
Držite , a zatim odaberite Postavke > Sustav > Pozadinsko
osvjetljenje.
Način rada: Postavlja uključivanje pozadinskog osvjetljenja
prilikom rada s tipkama, dodirnim zaslonom ili obavijestima.
Uređaj ima senzor ambijentalnog osvjetljenja koje određuje
razinu osvjetljenja. Rad aktivira pozadinsko osvjetljenje u
uvjetima slabog osvjetljenja. Geste uključuju okretanje
zapešća prema tijelu kada želite pogledati uređaj.
Pauza prije početka: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Svjetlina: Postavlja razinu svjetline pozadinskog osvjetljenja. Za
vrijeme aktivnosti pozadinsko osvjetljenje je najjače moguće.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu,
te nadmorsku visinu, težinu, visinu i temperaturu.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Sustav > Jedinice.
3 Odaberite vrstu mjerenja.
4 Odaberite mjernu jedinicu.
12
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
Uparivanje ANT+ senzora
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora. Prilikom
prvog povezivanja Garmin senzora i uređaja morate upariti
uređaj i senzor. Nakon uparivanja uređaj se automatski
povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je
aktivan i unutar dometa.
1 Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih
ANT+ senzora.
2 Ako uparujete monitor pulsa, najprije ga stavite.
Monitor pulsa ne šalje niti prima podatke dok ga ne stavite na
sebe.
3 Odaberite .
4 Odaberite aktivnost.
5 Postavite uređaj unutar 1 cm od senzora i pričekajte dok se
uređaj poveže sa senzorom.
Kada uređaj otkrije senzor, na vrhu zaslona pojavljuje se
ikona.
Nožni senzor
Uređaj je kompatibilan s nožnim senzorom. Ako vježbate u
zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost
možete mjeriti pomoću nožnog senzora. Nožni senzor je u
stanju mirovanja i spreman za slanje podataka (poput monitora
pulsa).
Nakon 30 minuta neaktivnosti nožni senzor će se isključiti radi
uštede baterija. Kada je razina napunjenosti baterije niska, na
uređaju će se pojaviti poruka. Baterija će trajati približno pet sati.
Poboljšavanje kalibracije pedometra
Prije kalibriranja uređaja morate primiti GPS signal i upariti
uređaj i pedometar (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 12).
Pedometar se samostalno kalibrira, no točnost podataka o brzini
i udaljenosti možete poboljšati nakon nekoliko trčanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
1 Budite na otvorenom 5 minuta na području s nesmetanim
pogledom na nebo.
2 Započnite aktivnost trčanja.
3 Trčite po trasi neprekidno 10 minuta.
4 Zaustavite aktivnost i spremite je.
Na temelju snimljenih podataka po potrebi se mijenjaju
vrijednosti kalibriranja pedometra. Pedometar ne trebate
ponovno kalibrirati, osim ako ne promijenite stil trčanja.
Kalibriranje pedometra
Prije kalibriranja pedometra morate upariti uređaj i pedometar
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 12).
Ako znate svoj faktor kalibracije, preporučuje se ručno
kalibriranje. Ako ste kalibrirali pedometar s drugim Garmin
uređajem, možda znate svoj faktor kalibracije.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Senzori > Pedometar > Faktor
kalibracije.
Prilagodite
faktor kalibracije:
3
• Ako je udaljenost premala, povećajte faktor kalibracije.
• Ako je udaljenost prevelika, smanjite faktor kalibracije.
ANT+ senzori
Korištenje dodatnog senzora brzine ili
kadence na biciklu
1 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na pozadini
uređaja i pritisnite punjač À tako da škljocne.
Za slanje podataka uređaju možete koristiti kompatibilni senzor
brzine ili kadence na biciklu.
• Uparite senzor i uređaj (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 12).
• Ažurirajte informacije korisničkog profila za fitness
(Postavljanje korisničkog profila, stranica 9).
• Postavite veličinu kotača (Kalibriranje senzora brzine,
stranica 13).
• Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 5).
Kalibriranje senzora brzine
Prije kalibriranja senzora brzine morate upariti uređaj i
kompatibilan senzor brzine (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 12).
Ručno kalibriranje je dodatna mogućnost i može povećati
točnost.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Senzori > Brzina/kadenca > Veličina
kotača.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Automatski za automatsko izračunavanje
veličine kotača i kalibriranje senzora brzine.
• Odaberite Ručno i unesite veličinu kotača kako biste
ručno kalibrirali senzor brzine (Veličina i opseg kotača,
stranica 17).
Svjesnost o situaciji
Vaš vívoactive HR uređaj može se koristiti s Varia Vision
uređajem, Varia pametnim svjetlima za bicikl i stražnjim radarom
radi povećanja svjesnosti o situaciji. Dodatne informacije o
uređaju Varia potražite u korisničkom priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati vívoactive HR softver
prije uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije Garmin Connect Mobile, stranica 15).
tempe
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Upravljanje ANT+ senzorima
Ručno možete dodati, uključiti, isključiti ili ukloniti ANT+ senzore.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Senzori.
3 Odaberite senzor.
4 Odaberite opciju.
Informacije o uređaju
Punjenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije o proizvodu.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
Informacije o uređaju
2 Priključite USB kabel u USB priključak računala.
3 Napunite uređaj do kraja.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i
licencni ugovor.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Sustav > Opis.
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena litij-polimerska baterija koja se može
puniti
Trajanje baterije
Do 8 dana kao pametni sat (uz praćenje pulsa)
Do 13 sati u GPS načinu rada
Raspon radne
temperature
Od -20º do 50ºC (od -4º do 122ºF)
Raspon temperature
za punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Bluetooth Smart bežična tehnologija
Vodootpornost
Plivanje, 5 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
13
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1 Otvorite pogon Garmin.
2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
3 Odaberite datoteku.
4 Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
Rješavanje problema
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke
pozadinskog osvjetljenja, stranica 12).
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja (Postavke
pozadinskog osvjetljenja, stranica 12).
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju ako ne koristite
funkcije povezivosti (Isključivanje Bluetooth tehnologije,
stranica 2).
• Koristite Connect IQ izgled sata koji se ne ažurira svake
sekunde.
Primjerice, koristite izgled sata bez velike kazaljke (Promjena
izgleda sata, stranica 9).
• Isključite praćenje aktivnosti (Praćenje aktivnosti, stranica 4).
• Ograničite prikaz obavijesti s pametnog telefona (Upravljanje
obavijestima, stranica 2).
• Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin
uređajima (Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje,
stranica 3).
®
14
• Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću (Isključivanje
monitora pulsa koji puls mjeri na zapešću, stranica 2).
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti.
NAPOMENA: Ponovno postavljanje uređaja možda će izbrisati
vaše podatke ili postavke.
1 Držite 15 sekundi.
Uređaj će se isključiti.
jednu sekundu za uključivanje uređaja.
2 Držite
Vraćanje svih zadanih postavki
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije i
povijest aktivnosti.
Sve postavke možete vratiti natrag na tvornički zadane
vrijednosti.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Sustav > Vraćanje zadanih post. >
Da.
Primanje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express™.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje
Broj dnevnih koraka ponovno se postavlja svaki dan u ponoć.
Ako se umjesto vašeg broja koraka prikazuju crtice,
omogućite uređaju da primi satelitske signale i automatski
postavi vrijeme.
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se
točnim
Vaš uređaj koristi ugrađeni barometar kako bi se izmjerila
promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspon
na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).
• Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili
pridržavanje za rukohvat.
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi
Kada vježbate intenzitetom koji se približava ciljanom broju
minuta intenzivnog vježbanja, prikaz minuta intenzivnog
vježbanja počinje treperiti.
Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
Rješavanje problema
Poboljšavanje preciznosti izračuna minuta
intenzivnog vježbanja i kalorija
Preciznost procjene tih vrijednosti možete poboljšati hodanjem ili
trčanjem u trajanju od 20 minuta.
1 Na satu povucite prstom za prikaz widgeta Moj dan.
2 Odaberite .
3 Slijedite upute na zaslonu.
Je li moj pametni telefon kompatibilan s
mojim uređajem?
Uređaj vívoactive HR kompatibilan je s pametnim telefonima koji
koriste Bluetooth Smart bežičnu tehnologiju.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile
Ako želite nadograditi softver uređaja pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 1).
1 Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect Mobile
(Upotreba aplikacije Garmin Connect Mobile, stranica 9).
Ako je dostupan novi softver, uređaj će vas upozoriti da ga
nadogradite.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Express
Ako želite nadograditi softver uređaja, morate imati Garmin
Connect račun i preuzeti i instalirati aplikaciju Garmin Express.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Odvojite uređaj od računala.
Uređaj vas upozorava da nadogradite softver.
3 Odaberite opciju.
Kako mogu ručno upariti ANT+ senzore?
ANT+ senzore ručno možete upariti pomoću postavki uređaja.
Prilikom prvog uparivanja senzora i uređaja putem bežične
tehnologije ANT+ morate upariti uređaj sa senzorom. Nakon
uparivanja uređaj se automatski povezuje sa senzorom kada
pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa.
1 Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih
ANT+ senzora.
2 Ako uparujete monitor pulsa, najprije ga stavite.
Monitor pulsa ne šalje niti prima podatke dok ga ne stavite na
sebe.
3 Držite .
4 Odaberite Postavke > Senzori > Dodaj novo.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraži sve.
Dodatak
• Odaberite vrstu senzora.
Kada uparite senzor i uređaj, prikazat će se poruka. Podaci
senzora pojavljuju se u petlji stranice s podacima ili u
prilagođenim korisničkim poljima.
Dodatne informacije
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
%HRR: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za
puls u mirovanju).
24-satni maksimum: Maksimalna temperatura snimljena u
zadnja 24 sata.
24-satni minimum: Minimalna temperatura snimljena u zadnja
24 sata.
Broj zaves. u zad.dulj.: Ukupan broj zaveslaja za zadnju
prijeđenu duljinu bazena.
Broj zaveslaja u zadnjem intervalu: Ukupan broj zaveslaja za
zadnji dovršeni interval.
Brz.zaves.po interv.: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min)
tijekom trenutnog intervala.
Brz.zaves.zad.dulj.: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min)
tijekom zadnje prijeđene duljine bazena.
Brz.zaves.zad.interv.: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min)
tijekom zadnjeg dovršenog intervala.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Brzina zaveslaja: Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Dionica %HRR: Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan
puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu dionicu.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dulj.zad.dion.: Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu
dionicu.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Duljine: Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutne
aktivnosti.
Duljine intervala: Broj duljina bazena dovršenih tijekom
trenutnog intervala.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
15
Kadenca zadnje dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Koraci: Broj koraka tijekom trenutne aktivnosti.
Koraci dionice: Broj koraka tijekom trenutne dionice.
Maksimalna brzina: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Mjerač vremena: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nautička brzina: Trenutna brzina u čvorovima.
Nautička udaljenost: Prijeđena udaljenost u nautičkim metrima
ili nautičkim stopama.
Pr.pul.dion,%od maks: Prosječan postotak maksimalnog pulsa
za trenutnu dionicu.
Pros.zavesl./duljina: Prosječan broj zaveslaja po duljini tijekom
trenutne aktivnosti.
Prosj. vertikalna brzina u 30 s: Prosjek kretanja u 30 sekundi
za vertikalnu brzinu.
Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječan puls, % od maksimalnog: Prosječan postotak
maksimalnog pulsa za trenutnu aktivnost.
Prosječan SWOLF: Prosječan swolf rezultat za trenutnu
aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i
broja zaveslaja za tu duljinu (Terminologija za plivanje,
stranica 6).
Prosječan tempo: Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina zaveslaja: Prosječan broj zaveslaja u minuti
(z/min) tijekom trenutne aktivnosti.
Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna kadenca: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna udaljenost po zaveslaju: Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom trenutne aktivnosti.
Prosječni % rezervnog pulsa: Prosječan postotak rezerve
pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu aktivnost.
Prosječno vrijeme dionice: Prosječno vrijeme dionice za
trenutnu aktivnost.
Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Puls %maks.: Postotak maksimalnog pulsa.
Puls po dionici: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
SWOLF intervala: Prosječan swolf rezultat za trenutni interval.
SWOLF zad.dulj.: Swolf rezultat za zadnju prijeđenu duljinu
bazena.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Tempo: Trenutni tempo.
Tempo intervala: Prosječan tempo za trenutni interval.
Tempo po dionici: Prosječan tempo za trenutnu dionicu.
Tempo zadnje dionice: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu dionicu.
16
Tempo zadnje duljine: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu duljinu bazena.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost intervala: Prijeđena udaljenost za trenutni interval.
Udaljenost po zaveslaju: Prijeđena udaljenost po zaveslaju.
Udaljenost po zaveslaju u intervalu: Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom trenutnog intervala.
Udaljenost po zaveslaju u zadnjem intervalu: Prosječna
prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom zadnjeg dovršenog
intervala.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vrijeme dionice: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme intervala: Vrijeme štoperice za trenutni interval.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili
snage.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zavesl.po dulj.interv.: Prosječan broj zaveslaja po duljini
tijekom trenutnog intervala.
Zaveslaji: Ukupan broj zaveslaja za trenutnu aktivnost.
Zaveslaji u intervalu: Ukupan broj zaveslaja za trenutni
interval.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
• Poznavanje zona pulsa može spriječiti pretjerano treniranje i
smanjiti rizik od ozljeda.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 17) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Dodatak
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog Zabilježen napor
pulsa
1
2
3
4
5
50–60%
60–70%
70–80%
80–90%
90–100%
Prednosti
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
Osnovni
kardiovaskularni
trening, dobar tempo za
oporavak
Umjeren tempo,
teže je voditi
razgovor
Poboljšani aerobni
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni trening
Brzi tempo, pomalo Poboljšani anaerobni
neugodan, snažno kapacitet i prag,
disanje
poboljšana brzina
Sprinterski tempo, Anaerobna i mišićna
ne može se održati izdržljivost, povećana
dulje razdoblje,
snaga
teško disanje
Veličina i opseg kotača
Veličina kotača označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete koristiti i jedan od kalkulatora na
internetu.
Veličina kotača
L (mm)
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C cjevasti
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja
treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane. Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.
Veličina kotača
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
BSD licenca s 3 stavke
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding
Sva prava pridržana.
Ponovna distribucija i korištenje izvornog ili binarnog oblika s ili
bez promjena dozvoljeno je ukoliko su zadovoljeni sljedeći
uvjeti:
• Ponovna distribucija izvornog koda mora sadržavati gornju
obavijest o autorskom pravu, ovaj popis uvjeta i sljedeće
odricanje od odgovornosti.
• Ponovna distribucija u binarnom obliku mora reproducirati
gornju obavijest o autorskom pravu, ovaj popis uvjeta i
sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentima i/ili
drugim materijalima koji se isporučuju s distribucijom.
• Imena autora ili bilo kojeg suradnika ne smiju se koristiti za
odobravanje ili reklamiranje proizvoda izvedenih iz ovog
softvera bez prethodne pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SURADNICI OVAJ SOFTVER
STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKAV JEST" I ODRIČU
Dodatak
17
SE BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH
JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE
NA PODRAZUMIJEVANO JAMSTVO PODOBNOSTI NA
PRODAJU ILI ZA BILO KOJU POSEBNU SVRHU. VLASNICI
AUTORSKIH PRAVA I SURADNICI ODRIČU SE
ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU,
SLUČAJNU, POSEBNU, PRIMJERNU ILI POSLJEDIČNU
ŠTETU KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANA S
KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA (UKLJUČUJUĆI, ALI NE
OGRANIČAVAJUĆI SE NA KUPNJU ZAMJENSKIH DOBARA
ILI USLUGA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA,
PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKIDA POSLOVANJA)
NEOVISNO O NAČINU NA KOJI JE NASTALA I PRAVNOJ
TEORIJI O ODGOVORNOSTI, BILO DA JE RIJEČ O
UGOVORU, IZRIČITOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU
(UKLJUČUJUĆI NEMAR I OSTALO), ČAK I AKO SU
OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH
ŠTETA.
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
18
Dodatak
Indeks
A
aktivnosti 5, 9
pokretanje 5
prilagođeno 7
spremanje 5
alarmi 12
ANT+ senzori 12, 13
aplikacije 2, 4, 9
pametni telefon 1, 5
Auto Lap 10
Auto Pause 10
automatsko pomicanje 11
B
baterija
maksimiziranje 2, 11, 14
punjenje 13
biciklizam 5
Bluetooth tehnologija 2, 11, 15
brisanje
osobni rekordi 9
stari podaci 8
svi korisnički podaci 14
C
ciljevi 11
Connect IQ 1, 4
Č
čišćenje uređaja 13
D
daskanje na snijegu 7
dionice 5, 8
doba dana 11
dodaci 12, 15
dogleg 6
duljine 6
G
mjerač odbrojavanja 12
mjerač vremena 5–7
odbrojavanje 12
mjerenje udarca 7
mjerne jedinice 12
N
način rada za spavanje 1, 4
nadogradnje, softver 15
navigacija 8
zaustavljanje 8
nožni senzor 12
O
obavijesti 2
odometar 6
Oprema 12, 15
osobni rekordi 8, 9
brisanje 9
P
pametni telefon 3, 4, 15
aplikacije 2, 5
uparivanje 1
pedometar 1, 12
plivanje 6
podaci
prijenos 9
spremanje 9
podatkovna polja 1, 4, 5, 9, 15
ponovno postavljanje uređaja 14
postavke 4, 9, 11, 12, 14
uređaj 11
postavke sustava 11
povijest 8
slanje na računalo 9
pozadinsko osvjetljenje 1, 12
praćenje aktivnosti 4, 5
prijenos podataka 9
prilagođavanje uređaja 9, 11
profili 5
korisnik 9
puls 1, 2
monitor 2, 3
uparivanje senzora 3
zone 3, 8, 16
Puls, zone 17
punjenje 13
Garmin Connect 1, 2, 4, 9, 11, 15
spremanje podataka 9
Garmin Express, nadogradnja softvera 15
glavni izbornik, prilagođavanje 4
GLONASS 10
GPS 1, 10
signal 14
R
I
rješavanje problema 3, 14, 15
ID jedinice 13
ikone 1
intervali 6
intervali hodanja 10
izbornik 1
izgled sata 1
izgledi sata 4, 9, 11
K
kadenca, senzori 13
kalibracija, kompas 8
kalorije 15
karte 8
kartica s rezultatima 7
kompas 8
kalibracija 8
kontrast 11
koraci 4
korisnički podaci, brisanje 14
korisnički profil 9
L
layup 6
licenca 13
licencni ugovor za softver 17
lokacije 8
brisanje 8
M
minute intenzivnog vježbanja 4, 14, 15
Indeks
trening u zatvorenom 7
treniranje 2, 9, 10
stranice 5
U
uparivanje
ANT+ senzori 3, 12, 15
pametni telefon 1
upozorenja 10
kadenca 10
puls 10
udaljenost 10
vrijeme 10
USB 15
prekid veze 14
uspravno veslanje na dasci za surfanje (SUP)
7
V
veličina bazena
postavljanje 6
prilagođeno 6
veličine kotača 13, 17
veslanje 7
veslanje na dasci za surfanje 7
VIRB daljinski upravljač 5
vremenske zone 12
vrijeme 5, 12
postavke 11
W
widgeti 1–5
Z
zaključavanje, zaslon 1, 11
zaslon 12
zaslon osjetljiv na dodir 1
zaslon u boji 11
zaveslaji 6
zone
puls 3
vrijeme 12
S
sat 11, 12
satelitski signali 1, 14
senzori bicikla 13
senzori za brzinu i kadencu 1
senzori za brzinu i takt 13
skijanje 7
alpsko 7
daskanje na snijegu 7
softver
nadogradnja 15
verzija 13
specifikacije 13
spremanje aktivnosti 5–7
spremanje podataka 9
stari podaci 5–8
slanje na računalo 9
staze
odabir 6
reprodukcija 6
swolf rezultat 6
Š
štoperica 12
T
tempe 13
temperatura 13
tipke 1, 5, 13
19
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Veljača 2017
190-02044-46 _ 0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising