Garmin | vívoactive® HR | User guide | Garmin vívoactive® HR Käyttöopas

Garmin vívoactive® HR Käyttöopas
vívoactive HR
®
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB ja vívoactive ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, tempe™, Varia™ ja Varia Vision™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association on American Heart Association Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Edistyneet sykeanalyysit:
Firstbeat. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
Tuote saattaa sisältää kirjaston (Kiss FFT), jonka on lisensoinut Mark Borgerding 3-Clause BSD -lisenssin mukaan http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03765
Sisällysluettelo
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Kuvakkeet .............................................................................. 1
Taustavalon käyttäminen ....................................................... 1
Älä häiritse -tilan käyttäminen ..................................................... 1
Kosketusnäytön käyttövihjeitä .................................................... 1
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen .......................... 1
Omat ennätykset ......................................................................... 8
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 8
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 8
Oman ennätyksen tyhjentäminen .......................................... 8
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen ............................ 8
Garmin Connect .......................................................................... 8
Garmin Connect Mobile sovelluksen käyttäminen ................. 9
Garmin Connect käyttö tietokoneessa ................................... 9
Garmin Move IQ™ tapahtumat ................................................... 9
Älykkäät ominaisuudet.................................................. 1
Laitteen mukauttaminen................................................ 9
Johdanto......................................................................... 1
Pariliitos älypuhelimen kanssa .................................................... 1
Yhteysominaisuudet ................................................................... 2
Puhelinilmoitukset .................................................................. 2
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön .............................. 2
Kadonneen älypuhelimen paikantaminen .............................. 2
Sykeominaisuudet.......................................................... 2
Laitteen käyttäminen ja syke ...................................................... 2
Sykewidgetin tarkasteleminen .................................................... 2
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä .............................. 2
Sykealueiden määrittäminen ...................................................... 2
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen .................. 3
Syketietojen lähettäminen Garmin® laitteille .............................. 3
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ............................................ 3
Palautussyke .............................................................................. 3
Widgetit........................................................................... 3
Widgetien tarkasteleminen ......................................................... 3
Widgetsilmukan mukauttaminen ............................................ 3
Connect IQ ominaisuudet ...................................................... 4
Tietoja Oma päivä -widgetistä .................................................... 4
Tehominuutit ............................................................................... 4
Tehominuuttien hankkiminen ................................................. 4
Aktiivisuuden seuranta ................................................................ 4
Liikkumishälytyksen käyttäminen ........................................... 4
Automaattinen tavoite ............................................................ 4
Kokonaisaskelmäärien ja kiivettyjen kerrosten
tarkasteleminen ...................................................................... 4
Unen seuranta ....................................................................... 4
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä ..................... 4
Sääwidgetin tarkasteleminen ...................................................... 4
VIRB etäkäyttö ............................................................................ 5
VIRB actionkameran hallinta .................................................. 5
Sovellukset..................................................................... 5
Suoritukset .................................................................................. 5
Suorituksen aloittaminen ........................................................ 5
Juoksu .................................................................................... 5
Pyöräily .................................................................................. 5
Kävely .................................................................................... 5
Uinti ........................................................................................ 6
Golf ........................................................................................ 6
Vesiurheilu ............................................................................. 7
Hiihto ...................................................................................... 7
Sisäharjoitukset ...................................................................... 7
Mukautetun suorituksen luominen ......................................... 7
Navigointi........................................................................ 7
Sijainnin merkitseminen .............................................................. 7
Sijainnin poistaminen ............................................................. 7
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin .......................................... 7
Navigoiminen takaisin alkuun ..................................................... 8
Navigoinnin lopettaminen ........................................................... 8
Kompassi .................................................................................... 8
Kompassin kalibroiminen manuaalisesti ................................ 8
Historia............................................................................ 8
Historian käyttäminen ................................................................. 8
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella ................................. 8
Sisällysluettelo
Kellotaulun vaihtaminen ............................................................. 9
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 9
Sovelluksen asetukset ................................................................ 9
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................... 9
GPS-asetuksen muuttaminen ................................................ 9
Hälytykset .............................................................................. 9
Auto Lap ............................................................................... 10
Käyttäminen:Auto Pause® ................................................... 10
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 10
Taustan kontrastin ja korostusvärin muuttaminen ............... 10
Bluetooth asetukset .................................................................. 11
Garmin Connect asetukset ....................................................... 11
Garmin Connect tilin laiteasetukset ..................................... 11
Garmin Connect tilin käyttäjäasetukset ................................ 11
Järjestelmäasetukset ................................................................ 11
Aika-asetukset ..................................................................... 11
Taustavaloasetukset ............................................................ 12
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 12
ANT+ anturit.................................................................. 12
ANT+ anturien pariliitos ............................................................ 12
Jalka-anturi ............................................................................... 12
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen .............................. 12
Jalka-anturin kalibroiminen .................................................. 12
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin käyttäminen ....... 12
Nopeusanturin kalibroiminen ............................................... 12
Tilannetietoisuus ....................................................................... 12
tempe ........................................................................................ 12
ANT+ anturien hallinta .............................................................. 13
Laitteen tiedot............................................................... 13
Laitteen lataaminen .................................................................. 13
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 13
Tekniset tiedot .......................................................................... 13
Laitteen huoltaminen ................................................................ 13
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 13
Tietojen hallinta .........................................................................13
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 13
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 13
Vianmääritys ................................................................. 13
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 13
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 14
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................. 14
Satelliittisignaalien etsiminen .................................................... 14
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ............................. 14
Päivittäinen askelmäärä ei näy ................................................. 14
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta ........................... 14
Tehominuutit vilkkuvat .............................................................. 14
Tehominuuttien ja kalorien laskennan tarkkuuden
parantaminen ............................................................................ 14
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa? ....................... 14
Tuotepäivitykset ........................................................................ 14
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella ......................................................................... 14
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella ... 14
Miten voin pariliittää ANT+ antureita manuaalisesti? ................ 14
Lisätietojen saaminen ............................................................... 15
i
Liite................................................................................ 15
Tietokentät ................................................................................ 15
Kuntoilutavoitteet ...................................................................... 16
Tietoja sykealueista .................................................................. 16
Sykealuelaskenta ...................................................................... 16
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 16
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ............................................ 17
BSD 3-Clause -lisenssi ............................................................. 17
Symbolien määritykset .............................................................. 17
Hakemisto ..................................................................... 18
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
HUOMAUTUS: hälytykset ja ilmoitukset aktivoivat
taustavalon automaattisesti.
• Säädä taustavalon kirkkautta (Järjestelmäasetukset,
sivu 11).
• Mukauta automaattisen taustavalon asetusta
(Taustavaloasetukset, sivu 12).
Älä häiritse -tilan käyttäminen
Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit poistaa hälytysten ja
ilmoitusten äänet, värinän ja taustavalon käytöstä. Voit käyttää
tilaa esimerkiksi nukkuessasi tai katsoessasi elokuvaa.
HUOMAUTUS: laite siirtyy automaattisesti Älä häiritse -tilaan
normaalin nukkuma-aikasi ajaksi. Voit määrittää normaalin
nukkuma-aikasi Garmin Connect™ tilisi käyttäjäasetuksista.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Älä häiritse.
VIHJE: voit poistua Älä häiritse -tilasta painamalla painiketta pitkään ja valitsemalla Älä häiritse.
Laitteen esittely
Kosketusnäytön käyttövihjeitä
À
Kosketusnäyttö
Á
Â
Voit vierittää widgetejä, tietonäyttöjä ja valikkoja pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Voit palata edelliseen näyttöön pyyhkäisemällä
oikealle.
Valitse koskettamalla.
Voit palata kellotauluun tai kellonaikanäyttöön koskettamalla pitkään.
Voit palata edelliseen näyttöön painamalla painiketta.
Voit merkitä uuden kierroksen painamalla painiketta
(edellyttää käyttäjän määritystä).
Painamalla pitkään voit näyttää pikavalikon asetukset
ja esimerkiksi käynnistää tai sammuttaa laitteen.
Voit avata sovellusluettelon painamalla painiketta.
Voit käynnistää tai pysäyttää suorituksia tai sovelluksia
painamalla tätä.
Painamalla pitkään voit avata valikon. Valikkokohdat
vaihtuvat suorituksen tai tarkastelemasi widgetin
mukaan.
Kuvakkeet
Vilkkuva kuvake merkitsee, että laite etsii signaalia. Tasaisena
näkyvä kuvake merkitsee, että signaali on löytynyt tai anturi on
liitetty.
GPS-tila
Bluetooth tekniikan tila
®
Sykemittarin tila
Jalka-anturin tila
LiveTrack tila
Nopeus- ja poljinanturin tila
Varia™ pyöränvalon tila
Varia pyörätutkan tila
Varia Vision™ tila
tempe™ anturin tila
VIRB
VIRB kameran tila
®
vívoactive HR hälytyksen tila
Taustavalon käyttäminen
• Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa napauttamalla
tai pyyhkäisemällä kosketusnäyttöä.
Johdanto
• Pyyhkäisemällä kellotaulussa ylös- tai alaspäin voit selata
laitteen widgetejä.
• Ennen kuin aloitat suorituksen ajanoton, voit muuttaa
tietokenttää koskettamalla sitä pitkään.
• Voit näyttää seuraavan tietonäytön suorituksen aikana
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
• Voit näyttää kellotaulun ja widgetit suorituksen aikana
koskettamalla näyttöä pitkään.
• Voit selata widgetejä ja valikkoja vetämällä sormella ylös- tai
alaspäin.
• Tee kukin valikkovalinta erillisenä toimena.
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen
Voit estää tahattomat kosketukset lukitsemalla kosketusnäytön.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Lukitse laite.
3 Avaa laitteen lukitus valitsemalla jokin painike.
Älykkäät ominaisuudet
Pariliitos älypuhelimen kanssa
Jos haluat käyttää vívoactive HR laitteen yhteysominaisuuksia,
laite on pariliitettävä suoraan Garmin Connect Mobile
sovelluksen kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
pitkään.
2 Käynnistä laite painamalla painiketta
Laitteen kieli valitaan, kun laite käynnistetään ensimmäisen
kerran. Seuraavassa näytössä kehotetaan pariliittää laite
älypuhelimeen.
VIHJE: voit siirtää laitteen pariliitostilaan manuaalisesti
painamalla -painiketta pitkään ja valitsemalla Asetukset >
Bluetooth.
3 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse asetusvalikosta Garminlaitteet > Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Kun pariliitos onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
synkronoituu älypuhelimen kanssa automaattisesti.
1
Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä vívoactive HR laitteessa,
kun yhdistät sen yhteensopivaan älypuhelimeen langattomalla
Bluetooth tekniikalla. Joitakin ominaisuuksia varten yhdistettyyn
älypuhelimeen on asennettava Garmin Connect Mobile sovellus.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/apps.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
vívoactive HR laitteessa.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Connect IQ™: voit täydentää laitteen ominaisuuksia uusilla
kellotauluilla, widgeteillä, sovelluksilla ja tietokentillä.
Puhelinilmoitukset
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta, joka
pariliitetään vívoactive HR laitteen kanssa. Kun puhelin
vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
Jotta voit ottaa ilmoitukset käyttöön, sinun on pariliitettävä
vívoactive HR laite yhteensopivaan mobiililaitteeseen (Pariliitos
älypuhelimen kanssa, sivu 1).
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Bluetooth > Älykkäät ilmoitukset.
3 Valitsemalla Suorituksen aikana voit määrittää suorituksen
tallentamisen aikana näkyvien ilmoitusten asetukset.
4 Valitse ilmoitusasetus.
5 Valitsemalla Ei suorituksen aikana voit määrittää
kellotilassa näkyvien ilmoitusten asetukset.
6 Valitse ilmoitusasetus.
7 Valitse Aikakatkaisu.
8 Valitse aikakatkaisuaika.
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Näytä ilmoituswidget pyyhkäisemällä kellotaulussa ylös- tai
alaspäin.
2 Valitse ilmoitus.
Voit näyttää koko ilmoituksen napauttamalla
kosketusnäyttöä.
3 Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita vívoactive HR laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät Apple laitetta, voit valita laitteessa näkyvät
kohteet älypuhelimen ilmoituskeskuksen asetuksista.
• Jos käytät Android™ laitetta, valitse laitteessa näkyvät
kohteet Garmin Connect Mobile sovelluksen
sovellusasetuksista.
Kadonneen älypuhelimen paikantaminen
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen mobiililaitteen, joka on
pariliitetty langattomalla Bluetooth tekniikalla ja on toimintaalueella.
1 Valitse .
2 Valitse Etsi puhelin.
vívoactive HR laite alkaa etsiä pariliitettyä mobiililaitetta.
vívoactive HR laitteen näyttöön ilmestyvät Bluetooth signaalin
voimakkuutta osoittavat palkit, ja mobiililaitteesta kuuluu
hälytys.
Voit
lopettaa haun valitsemalla .
3
Sykeominaisuudet
vívoactive HR laitteessa on rannesykemittari, ja se on
yhteensopiva ANT+ sykemittarien kanssa. Voit tarkastella
ranteesta mitattuja syketietoja sykewidgetissä. Kun
käytettävissä on sekä ranteesta mitattu syke että ANT+
syketiedot, laite käyttää ANT+ syketietoja. Tässä osassa
mainittuihin toimintoihin tarvitaan sykemittari.
®
Laitteen käyttäminen ja syke
• Kiinnitä vívoactive HR laite ranneluun yläpuolelle.
HUOMAUTUS: kiinnitä laite tiukasti mutta mukavasti niin,
että se ei pääse liikkumaan juostessasi tai kuntoillessasi
muuten.
HUOMAUTUS: sykeanturi on laitteen taustapuolella.
• Lisätietoja rannesykemittauksesta on kohdassa Vinkkejä, jos
syketiedot ovat vääriä, sivu 3.
Sykewidgetin tarkasteleminen
Widget näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa, kuluvan
päivän alimman leposykkeen ja sykekäyrän.
1 Pyyhkäise kellotaulussa alaspäin.
®
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Bluetooth > Tila > Pois, jos haluat
poistaa langattoman Bluetooth tekniikan käytöstä vívoactive
HR laitteessa.
Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteessa
mobiililaitteen käyttöoppaan mukaisesti.
2 Napauttamalla kosketusnäyttöä voit näyttää keskimääräisen
leposykkeesi viimeisimpien 7 päivän ajalta.
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä
vívoactive HR laitteessa Syke-asetuksen oletusarvo on
Automaattinen. Laite käyttää rannesykemittaria automaattisesti,
ellei laitteeseen ole liitetty ANT+ sykemittaria.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Syke > Pois.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää oletussykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Laitteessa on eri sykealueet juoksua ja pyöräilyä
2
Sykeominaisuudet
varten. Määritä maksimisyke, jotta saat mahdollisimman tarkat
kaloritiedot suorituksen aikana. Voit määrittää sykealueet ja
leposykkeen myös manuaalisesti. Voit myös säätää alueita
manuaalisesti laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect tiliäsi.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Käyttäjäprofiili > Sykealueet.
3 Voit katsoa oletusarvot (valinnainen) valitsemalla Oletus.
Oletusarvoja voi käyttää juostessa ja pyöräillessä.
4 Valitse Juoksu tai Pyöräily.
5 Valitse Suosikki > Aseta oletusarvot.
6 Valitse Perusta:.
7 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimisykkeestä voit tarkastella ja
muokata maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla %SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykevarannosta (maksimisyke miinus
leposyke).
8 Valitse Maksimisyke ja määritä maksimisykkeesi.
9 Valitse alue ja määritä arvo kullekin alueelle.
10 Valitse Leposyke ja määritä leposyke.
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle. Laitteen pitäisi olla
tiukalla mutta tuntua miellyttävältä.
• Odota, kunnes kuvake
näkyy tasaisena, ennen kuin aloitat
suorituksen.
• Lämmittele 5 - 10 minuutin ajan ja odota, että laite lukee
sykkeesi, ennen kuin aloitat suorituksen.
HUOMAUTUS: jos harjoitusympäristö on kylmä, lämmittele
sisätiloissa.
• Huuhtele laite puhtaalla vedellä aina harjoituksen jälkeen.
Palautussyke
Jos käytät harjoitellessasi rannesykemittausta tai yhteensopivaa
sykevyötä, voit tarkistaa palautussykkeen joka suorituksen
jälkeen. Palautussyke on ero harjoitussykkeen ja sen sykkeen
välillä, joka mitataan kahden minuutin kuluttua suorituksen
loppumisesta. Oletetaan, että pysäytät ajanoton
perusjuoksulenkin jälkeen. Sykkeesi on 140. Kun olet ollut
rauhassa tai jäähdytellyt kahden minuutin ajan, sykkeesi on 90.
Palautussykkeesi on 50 (140 miinus 90). Joissakin
tutkimuksissa palautussykettä on käytetty hyvän
sydänterveyden merkkinä. Sydän on sitä terveempi, mitä
suurempi palautussykkeen arvo on.
VIHJE: saat parhaan tuloksen pysähtymällä kahden minuutin
ajaksi, kun laite laskee palautussykkeesi. Voit tallentaa tai hylätä
suorituksen, kun tämä arvo on tullut näyttöön.
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen
Oletusasetuksilla laite tunnistaa maksimisykkeesi ja määrittää
sykealueesi prosenttiarvona maksimisykkeestäsi.
• Tarkista käyttäjäprofiilisi asetukset (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 9).
• Käytä rannesykemittaria tai sykevyötä usein juostessasi.
• Kokeile muutamaa Garmin Connect tilillä käytettävissä
olevaa sykeharjoitteluohjelmaa.
• Voit tarkastella syketrendejäsi ja aikaasi eri alueilla Garmin
Connect tililläsi.
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille
®
Voit lähettää syketietoja vívoactive HR laitteesta ja tarkastella
niitä pariliitetyissä Garmin laitteissa. Voit lähettää syketietosi
esimerkiksi Edge laitteelle pyöräillessäsi tai VIRB
actionkameralle suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: syketietojen lähettäminen lyhentää akunkestoa.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Syke.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Lähetys suorituksessa voit lähettää
syketiedot ajoitettujen suoritusten aikana (Suorituksen
aloittaminen, sivu 5).
• Valitsemalla Lähetys voit aloittaa sykelähetyksen heti.
4 Pariliitä vívoactive HR laite Garmin ANT+ yhteensopivaan
laitteeseen.
HUOMAUTUS: pariliitoksen muodostamista koskevat ohjeet
vaihtelevat yhteensopivan Garmin laitteen mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
®
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Puhdista ja kuivaa käsivartesi, ennen kuin kiinnität laitteen
ranteeseen.
• Älä käytä laitteen alla aurinkovoidetta, muuta voidetta tai
hyönteiskarkotetta.
• Älä naarmuta laitteen takana olevaa sykeanturia.
Widgetit
Widgetit
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
Jotkin widgetit ovat oletusarvoisesti näkymättömissä. Voit lisätä
ne selattaviin widgeteihin manuaalisesti.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja
yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Kalenteri: näyttää tulevat tapaamiset älypuhelimen kalenterista.
Musiikin hallinta: älypuhelimen soittimen hallinta.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen.
Oma päivä: näyttää kuluvan päivän aktiivisuuden dynaamisen
yhteenvedon. Tietoja ovat esimerkiksi viimeisin tallennettu
suoritus, tehominuutit, kiivetyt kerrokset, askeleet ja kulutetut
kalorit.
Askeleet: seuraa päivittäistä askelmäärää, askeltavoitetta ja
kuljettua matkaa.
Tehominuutit: seuraa keskitasoisista suuritehoisiin suorituksiin
käyttämääsi aikaa, viikon tehominuuttitavoitetta ja
edistymistäsi tavoitetta kohti.
Syke: näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa, kuluvan
päivän alimman leposykkeen ja sykekäyrän.
Viimeisin laji: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta lajista ja viikon kokonaismatkasta.
VIRB säätimet: sisältää kameran säätimet, kun VIRB laite on
pariliitetty vívoactive HR laitteeseen.
Kalorit: näyttää kuluvan päivän kaloritiedot.
Golf: näyttää viimeisimmän golfpelin tiedot.
Widgetien tarkasteleminen
Pyyhkäise kellotaulussa ylös- tai alaspäin.
Widgetsilmukan mukauttaminen
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Widgetit.
3
3 Valitse vaihtoehto:
• valitsemalla kohteen voit näyttää tai piilottaa sen
sovellusluettelossa tai järjestää sovellusluettelon
uudelleen
• voit lisätä kohteen widgetsilmukkaan valitsemalla Lisää
widgetejä.
Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin ja
muilta palveluntarjoajilta Garmin Connect Mobile sovelluksella.
Voit mukauttaa laitetta kellotauluilla, tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Kellotaulut: voit mukauttaa kellon ulkoasua.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä kelloon vuorovaikutteisia ominaisuuksia,
kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
Ennen kuin voit ladata Connect IQ ominaisuuksia Garmin
Connect Mobile sovelluksesta, sinun on pariliitettävä vívoactive
HR laite älypuhelimeen.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Connect IQ -kauppa.
2 Valitse laite tarvittaessa.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Siirry osoitteeseen garminconnect.com ja kirjaudu sisään.
Valitse laitteen widgetissä Connect IQ -kauppa.
Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
Seuraa näytön ohjeita.
1
2
3
4
5
Tietoja Oma päivä -widgetistä
Oma päivä -widget on kuva päivän suorituksista. Se on
dynaaminen yhteenveto, joka päivittyy koko päivän ajan.
Jokainen kiivetty kerros ja tallennettu suoritus näkyy heti
widgetissä. Tietoja ovat esimerkiksi viimeisin tallennettu laji,
viikon tehominuutit, kiivetyt kerrokset, askeleet ja kulutetut
kalorit. Voit parantaa tarkkuutta tai näyttää lisää tilastoja
napauttamalla kosketusnäyttöä.
Tehominuutit
Esimerkiksi Yhdysvaltain Centers for Disease Control and
Prevention, American Heart Association ja maailman
terveysjärjestö WHO (World Health Organization) suosittelevat
viikossa kunnon parantamiseksi vähintään 150 minuuttia
keskitehoisia suorituksia, kuten reipasta kävelyä, tai 75
minuuttia erittäin tehokkaita suorituksia, kuten juoksua.
Laite seuraa suorituksen tehoa ja tallentaa keski- tai
suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi ajan (syketiedot tarvitaan
suuren tehon arviointiin). Voit pyrkiä viikon
tehominuuttitavoitteeseesi käyttämällä vähintään 10 minuuttia
yhtäjaksoisesti keski- tai suuritehoisiin suorituksiin. Laite laskee
suorituksen kohtalaisen ja suuren tehon minuutit yhteen. Suuren
tehon tehominuutit näkyvät kaksinkertaisina, kun niitä lisätään.
®
Tehominuuttien hankkiminen
kohtalaisen tehon minuutteja analysoimalla askelmäärääsi
minuutissa.
• Saat tarkimmat tehominuuttilukemat aloittamalla ajoitetun
suorituksen.
• Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
Aktiivisuuden seuranta
Liikkumishälytyksen käyttäminen
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liiku!-teksti ja punainen palkki tulevat
näyttöön, kun et ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa aina 15
minuutin välein, jos olet paikallasi. Lisäksi laite värisee, jos
värinä on käytössä (Järjestelmäasetukset, sivu 11).
Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään
parin minuutin ajan).
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen À.
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Kokonaisaskelmäärien ja kiivettyjen kerrosten tarkasteleminen
1 Näytä askelwidget pyyhkäisemällä kellotaulussa ylös- tai
alaspäin.
2 Napauttamalla kosketusnäyttöä voit näyttää päivittäiset
kokonaisaskelmäärät viimeisimpien 7 päivän ajalta.
3 Voit näyttää päivittäin kiipeämäsi ja laskeutuneesi kerrokset
pyyhkäisemällä ylöspäin.
Unen seuranta
Laite seuraa liikkeitäsi nukkuessasi. Unitilastot sisältävät
nukuttujen tuntien kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen
aikana. Voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin
Connect tilisi käyttäjäasetuksista. Voit tarkastella unitilastojasi
Garmin Connect tililläsi.
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä
Kun poistat aktiivisuuden seurannan käytöstä, askelia,
kiipeämiäsi kerroksia, tehominuutteja, unitilastoja ja Move IQ
tapahtumia ei tallenneta.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Aktiivisuuden seuranta > Tila > Pois.
Sääwidgetin tarkasteleminen
1 Näytä sääwidget pyyhkäisemällä kellotaulua.
2 Voit näyttää tunti- ja päiväkohtaiset säätiedot napauttamalla
kosketusnäyttöä.
3 Voit näyttää päiväkohtaiset säätiedot vierittämällä alaspäin.
vívoactive HR laite laskee tehominuutteja vertaamalla
suorituksen aikaisia syketietoja keskimääräiseen
leposykkeeseesi. Jos syke ei ole käytössä, laite laskee
4
Widgetit
VIRB etäkäyttö
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB actionkameran hallinta
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa. Lisäksi sinun on määritettävä
VIRB widget näkymään widgetsilmukassa (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 3).
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Näytä vívoactive HR laitteessa VIRB widget pyyhkäisemällä.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Tallenna videota napauttamalla kosketusnäyttöä.
Videolaskuri tulee näkyviin vívoactive HR näyttöön.
• Lopeta videotallennus napauttamalla kosketusnäyttöä.
• Ota kuva pyyhkäisemällä oikealle ja napauttamalla
kosketusnäyttöä.
Sovellukset
Voit näyttää laitteen sovellukset valitsemalla . Jotkin
sovellukset tarvitsevat Bluetooth yhteyden yhteensopivaan
älypuhelimeen.
Suoritukset: laitteessa on esiladattuna kuntoilu- ja
ulkoilusuoritussovelluksia esimerkiksi juoksua, pyöräilyä,
uintia ja golfia varten.
Puhelimen etsiminen: tällä esiladatulla sovelluksella voit etsiä
kadonneen puhelimen, joka on liitetty laitteeseen
langattomalla Bluetooth tekniikalla.
Suoritukset
Laitetta voi käyttää sisälajien, ulkolajien, urheilun ja
kuntoharjoittelun yhteydessä. Kun aloitat suorituksen, laite
näyttää ja tallentaa siihen liittyviä anturitietoja. Voit tallentaa
suorituksia ja jakaa niitä Garmin Connect yhteisön kanssa.
Laitteeseen voi myös lisätä Connect IQ suoritussovelluksia
Garmin Connect tilillä (Connect IQ ominaisuudet, sivu 4).
Suorituksen aloittaminen
Kun aloitat suorituksen, GPS käynnistyy automaattisesti
(tarvittaessa).
1 Valitse .
2 Valitse toiminto.
3 Odota tarvittaessa, kun laite muodostaa yhteyden ANT+
antureihin.
4 Jos suoritus tarvitsee GPS-ominaisuutta, mene ulos ja odota,
kun laite etsii satelliitteja.
5 Odota, kunnes lakkaa vilkkumasta ja näyttöön tulee
ilmoitus.
6 Aloita ajanotto valitsemalla .
HUOMAUTUS: laite alkaa tallentaa suoritusta vasta, kun
aloitat ajanoton.
Kierrospainikkeen ottaminen käyttöön
toiminnon voi mukauttaa kierrospainikkeeksi ajoitettujen
suoritusten (kuten juoksu ja pyöräily) ajaksi.
1 Valitse .
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
painiketta pitkään.
3 Paina
Sovellukset
4 Valitse suorituksen nimi näytön yläreunasta.
5 Valitse Kierrokset > Kierros-painike.
Kierrospainike on käytössä valitun suorituksen ajan, kunnes
poistat sen käytöstä.
Suorituksen lopettaminen
1 Valitse .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa ja tarkistaa suorituksen valitsemalla .
• Voit hylätä suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla .
HUOMAUTUS: jos et tallenna suoritusta manuaalisesti, laite
tallentaa sen automaattisesti 25 minuutin kuluttua.
Juoksu
Lähteminen lenkille
Ennen kuin voit käyttää ANT+ anturia juostessasi, anturi on
pariliitettävä laitteen kanssa (ANT+ anturien pariliitos, sivu 12).
1 Aseta paikoilleen ANT+ anturit, kuten jalka-anturi tai
sykemittari (valinnainen).
2 Valitse .
3 Valitse Juoksu.
4 Kun käytät valinnaisia ANT+ antureita, odota kun laite
muodostaa yhteyden niihin.
5 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
6 Aloita ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
7 Aloita suoritus.
(valinnainen) (Auto
8 Voit tallentaa kierroksia valitsemalla
Lap, sivu 10).
9 Selaa tietonäyttöjä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
> .
10 Tallenna suoritus suorituksen jälkeen valitsemalla
Pyöräily
Lähteminen pyörälenkille
Ennen kuin voit käyttää ANT+ anturia ajaessasi, anturi on
pariliitettävä laitteen kanssa (ANT+ anturien pariliitos, sivu 12).
1 Pariliitä ANT+ anturit, kuten sykemittari, nopeusanturi tai
poljinnopeusanturi (valinnainen).
2 Valitse .
3 Valitse Pyöräily.
4 Kun käytät valinnaisia ANT+ antureita, odota kun laite
muodostaa yhteyden niihin.
5 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
6 Aloita ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
7 Aloita suoritus.
8 Selaa tietonäyttöjä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
> .
9 Tallenna suoritus suorituksen jälkeen valitsemalla
Kävely
Lähteminen kävelylle
Ennen kuin voit käyttää ANT+ anturia kävellessäsi, anturi on
pariliitettävä laitteen kanssa (ANT+ anturien pariliitos, sivu 12).
1 Aseta paikoilleen ANT+ anturit, kuten jalka-anturi tai
sykemittari (valinnainen).
2 Valitse .
3 Valitse Kävely.
4 Kun käytät valinnaisia ANT+ antureita, odota kun laite
muodostaa yhteyden niihin.
5
5 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
6 Aloita ajanotto valitsemalla .
5 Kun suoritus on valmis, paina
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
7 Aloita suoritus.
8 Selaa tietonäyttöjä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
>
9 Tallenna suoritus suorituksen jälkeen valitsemalla
Reiän tiedot
koska lipun sijainti vaihtelee, laite laskee etäisyyden viheriön
etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan, ei todelliseen lipun
sijaintiin.
Lopeta kierros.
painiketta pitkään ja valitse
.
Uinti
HUOMAUTUS
Laite on tarkoitettu pintauintiin. Sukeltaminen laitteen kanssa voi
vahingoittaa sitä ja mitätöi takuun.
HUOMAUTUS: laite ei voi tallentaa syketietoja uinnin aikana.
Allasuinti
HUOMAUTUS: sykemittari ei ole käytettävissä uinnin aikana.
1 Valitse .
2 Valitse Allasuinti.
3 Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko.
4 Aloita ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
5 Aloita suoritus.
Laite tallentaa automaattisesti uinti-intervallit ja altaanvälit.
6 Kun lepäät, keskeytä intervalliajastin valitsemalla .
Näytön värit muuttuvat käänteisiksi, ja leponäyttö tulee
näkyviin.
7 Käynnistä keskeytetty intervalliajastin uudelleen valitsemalla
.
ja Tallenna.
8 Kun suoritus on valmis, valitse
Altaan koon määrittäminen
1 Valitse .
2 Valitse Allasuinti.
painiketta pitkään.
3 Paina
4 Valitse suorituksen nimi näytön yläreunasta.
5 Valitse Altaan koko.
6 Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko.
Uintitermejä
Altaanväli: matka altaan päästä päähän.
Intervalli: yksi tai useampi peräkkäinen altaanväli. Uusi intervalli
alkaa, kun olet levännyt.
Veto: veto lasketaan joka kerta, kun se kätesi, jossa laite on,
tekee täyden kierroksen.
Swolf: swolf-pistemäärä on aika ja vetojen määrä, jonka käytät
yhden allasvälin uimiseen. Esimerkiksi 30 sekunnin ajasta ja
15 vedosta saadaan swolf-pistemääräksi 45. Swolf mittaa
uintitehoa, ja, kuten golfissa, pieni pistemäärä on paras.
Golf
Golfin pelaaminen
Ennen kuin pelaat kentän ensimmäisen kerran, sinun on
ladattava se Garmin Connect Mobile sovelluksesta
(Yhteysominaisuudet, sivu 2). Garmin Connect Mobile
sovelluksesta ladatut kentät päivittyvät automaattisesti.
1 Valitse .
2 Valitse Golf.
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Valitse reitti.
Voit selata kunkin reiän tietonäyttöjä. Laite siirtyy
automaattisesti, kun siirryt seuraavalle reiälle.
6
À
Á
Â
Ã
Ä
Nykyisen reiän numero
Etäisyys viheriön takareunaan
Etäisyys viheriön keskikohtaan
Etäisyys viheriön etureunaan
Reiän par-arvo
Seuraava reikä
Edellinen reikä
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen
Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja
dogleg-etäisyydet, joiden par on 4 tai 5.
Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, kunnes näet layup- ja
dogleg-tiedot.
HUOMAUTUS: etäisyydet poistetaan luettelosta, kun
saavutat ne.
Matkamittarin käyttäminen
Voit mitata aikaa, kuljettua matkaa ja askeleita matkamittarin
avulla. Matkamittari käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti, kun
aloitat tai lopetat kierroksen.
1 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, kunnes näet
matkamittarin.
Tarvittaessa
voit nollata matkamittarin painamalla 2
painiketta pitkään ja valitsemalla Nollaa matkamittari.
Pisteiden seuraaminen
1 Paina reiän tietonäytössä
2 Valitse Aloita pistelasku.
-painiketta pitkään.
Tuloskortti näkyy, kun olet viheriöllä.
tai .
3 Määritä pisteet valitsemalla
4 Valitse .
Kokonaispisteesi päivittyvät.
Tulosten tarkasteleminen
1 Paina reiän tietonäytössä -painiketta pitkään.
2 Valitse Tuloskortti ja valitse reikä.
3 Voit muuttaa kyseisen reiän pisteitä valitsemalla
4 Valitse .
Kokonaispisteesi päivittyvät.
tai
.
Lyönnin mittaaminen
1 Lyö palloa ja katso, mihin se päätyy.
2 Valitse .
3 Kävele tai aja pallon luo.
Matka nollautuu automaattisesti, kun siirryt seuraavalle
reiälle.
4 Voit nollata matkan tarvittaessa milloin tahansa painamalla
-painiketta pitkään ja valitsemalla Uusi lyönti.
Sovellukset
Vesiurheilu
Soutusuorituksen aloittaminen
1 Valitse .
2 Valitse Soutu.
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Aloita ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
5 Aloita suoritus.
6 Selaa tietonäyttöjä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
>
7 Tallenna suoritus suorituksen jälkeen valitsemalla
SUP-lautailusuorituksen aloittaminen
1 Valitse .
2 Valitse SUP.
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Aloita ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
5 Aloita suoritus.
6 Selaa tietonäyttöjä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
>
7 Tallenna suoritus suorituksen jälkeen valitsemalla
VIHJE: pitäminen kiinni juoksumaton käsikahvoista heikentää
tarkkuutta. Voit käyttää valinnaista jalka-anturia tahdin, matkan
ja askeltiheyden tallentamiseen.
Kun GPS ei ole käytössä pyöräillessäsi, nopeus- ja matkatiedot
eivät ole käytettävissä, ellei käytössä ole lisäanturia, joka
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (kuten nopeus- tai
poljinanturi).
.
Päällekkäiset suoritusnimet sisältävät numeron, kuten
Kävely(2).
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Käytä oletusta voit luoda mukautetun
suorituksen järjestelmän oletusasetusten pohjalta.
• Valitsemalla nykyisen suorituksen kopion voit luoda
mukautetun suorituksen tallennetun suorituksen pohjalta.
Sovellusluettelon mukauttaminen
.
Hiihto
Murtomaahiihto
1 Valitse .
2 Valitse Maastohiihto.
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Aloita ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
5 Aloita suoritus.
6 Selaa tietonäyttöjä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
>
7 Tallenna suoritus suorituksen jälkeen valitsemalla
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse vaihtoehto:
• valitsemalla kohteen voit näyttää tai piilottaa sen
sovellusluettelossa tai järjestää sovellusluettelon
uudelleen
• voit lisätä kohteen sovellusluetteloon valitsemalla Lisää
sovelluksia.
Navigointi
Laitteen GPS-navigointitoimintojen avulla voit tallentaa sijainteja,
navigoida sijainteihin ja etsiä reitin kotiin.
.
Laskettelu tai lumilautailu
1 Valitse .
2 Valitse Hiihto/lautailu.
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Aloita ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
5 Aloita suoritus.
Automaattinen kerta on käytössä oletusarvoisesti. Tämä
toiminto tallentaa automaattisesti uudet hiihtokerrat
liikkumisesi perusteella. Ajanotto keskeytyy, kun pysähdyt
rinteessä tai istut tuolihississä. Ajanotto on pysähdyksissä
koko hissimatkan ajan.
6 Tarvittaessa voit käynnistää ajanoton uudelleen jatkamalla
laskettelua.
7 Selaa tietonäyttöjä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
> .
8 Tallenna suoritus suorituksen jälkeen valitsemalla
Sisäharjoitukset
vívoactive HR laitetta voi käyttää sisäharjoitteluun, kuten
juoksuun sisäjuoksuradalla tai pyöräilyyn kuntopyörällä. GPS on
poissa käytöstä sisäharjoituksissa.
Kun GPS on poissa käytöstä juoksu- tai kävelyharjoituksessa,
nopeus, matka ja askeltiheys lasketaan laitteen kiihtyvyysanturin
avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse. Nopeus-, matka- ja
askeltiheystietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut tai
kävellyt muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta.
Navigointi
Mukautetun suorituksen luominen
1 Valitse .
2 Valitse Lisää uusi.
3 Valitse suoritusmalli.
4 Valitse tehosteväri.
5 Valitse nimi.
Sijainnin merkitseminen
Sijainti on piste, joka tallennetaan laitteeseen. Jos haluat
muistaa maamerkkejä tai palata tiettyyn paikkaan, voit merkitä
sijainteja tässä.
1 Mene paikkaan, jonka haluat merkitä.
painiketta pitkään.
2 Paina
3 Valitse Navigointi > Tallenna sijainti.
Sijaintitiedot tulevat näyttöön.
4 Valitse .
Sijainnin poistaminen
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Navigointi > Tallennetut sijainnit.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Poista > Kyllä.
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin edellyttää satelliittien
etsimistä.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Navigointi > Tallennetut sijainnit.
3 Valitse sijainti ja Mene.
4 Valitse suoritus.
Kompassi tulee näyttöön.
5 Liiku eteenpäin.
7
Kompassinuoli osoittaa tallennettuun sijaintiin.
VIHJE: voit tarkentaa navigointia suuntaamalla laitteen
navigointisuuntaan.
6 Aloita ajanotto valitsemalla .
Navigoiminen takaisin alkuun
Ennen kuin voit navigoida takaisin alkuun, sinun on etsittävä
satelliitteja, käynnistettävä ajanotto ja aloitettava suoritus.
Voit palata lähtöpisteeseen missä tahansa suorituksen
vaiheessa. Jos esimerkiksi juokset itsellesi vieraassa
kaupungissa etkä ole varma, miten pääset takaisin polun
päähän tai hotelliin, voit navigoida takaisin lähtöpisteeseen.
Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa suorituksissa.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Navigointi > Palaa alkuun.
Kompassi tulee näyttöön.
3 Liiku eteenpäin.
Kompassin nuoli osoittaa lähtöpisteeseen.
VIHJE: voit tarkentaa navigointia suuntaamalla laitteen
navigointisuuntaan.
Navigoinnin lopettaminen
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Lopeta navigointi.
Kompassi
Laitteessa on kolmiakselinen, automaattisesti kalibroituva
kompassi. Kompassin toiminnot ja ulkonäkö muuttuvat
toiminnon mukaan sekä sen mukaan, onko GPS käytössä ja
oletko navigoimassa kohteeseen.
Kompassin kalibroiminen manuaalisesti
HUOMAUTUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita,
jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot,
rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman
tarkka.
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Voit kalibroida kompassin
manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien
siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.
painiketta pitkään.
1 Paina
Valitse
Asetukset
> Tunnistimet > Kompassi > Kalibroi >
2
Käynnistä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
VIHJE: tee ranteella pientä kahdeksikkoa, kunnes näet
ilmoituksen.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Tiedot voit näyttää lisätietoja suorituksesta.
• Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja nähdä
lisätietoja jokaisesta kierroksesta.
• Valitsemalla Poista voit poistaa valitun suorituksen.
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella
Ennen kuin voit tarkastella sykealuetietoja, sinun on käytettävä
suorituksen aikana sykemittausta ja tallennettava suoritus.
Seuraamalla aikaasi kullakin sykealueella voit parantaa
harjoitustehoasi.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Historia.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse Aika alueella.
Omat ennätykset
Kun saat suorituksen päätökseen, laite näyttää mahdolliset
uudet omat ennätykset, joita teit suorituksen aikana. Omat
ennätykset sisältävät useiden tavallisimpien harjoitusmatkojen
nopeimmat ajat ja pisimmän juoksun tai pyöräilyn.
Omien ennätysten tarkasteleminen
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse ennätys.
5 Valitse Katso ennätys.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse ennätys.
5 Valitse Edellinen > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen tyhjentäminen
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse ennätys.
5 Valitse Tyhjennä ennätys > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Historia
Laite tallentaa enintään 14 päivän aktiivisuus- ja
sykeseurantatiedot sekä enintään seitsemän ajastettua
suoritusta. Voit tarkastella viimeisimpiä seitsemää ajastettua
suoritusta laitteessa. Kun synkronoit tietosi, voit tarkastella
rajatonta määrää suorituksia sekä aktiivisuus- ja
sykeseurantatietoja Garmin Connect tililläsi (Garmin Connect
Mobile sovelluksen käyttäminen, sivu 9) (Garmin Connect
käyttö tietokoneessa, sivu 9).
Kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata vanhimpia
tietoja.
Historian käyttäminen
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Historia.
8
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse ennätys.
5 Valitse Tyhjennä kaikki ennätykset > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect tililläsi. Garmin
Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyörälenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja golfharjoituksista. Garmin Connect on myös
tilastojen seurantatyökalu verkossa. Siinä voit analysoida ja
Historia
jakaa golfpelejäsi Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa
www.garminconnect.com/start.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut ajastetun
suorituksen valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit
ladata sen Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan
kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää yksityiskohtaisia tietoja
kuntoilu- ja ulkoliikuntasuorituksistasi, kuten ajan, matkan,
sykkeen, kulutetut kalorit, poljinnopeuden/juoksurytmin,
karttanäkymän sekä tahti- ja nopeuskaaviot. Voit näyttää
yksityiskohtaisia tietoja golfpeleistäsi, kuten tuloskortit, tilastot
ja kenttätiedot. Lisäksi voit tarkastella mukautettavia
raportteja.
Laitteen mukauttaminen
Kellotaulun vaihtaminen
Voit käyttää oletusarvoista digitaalista kellotaulua tai Connect IQ
kellotaulua (Connect IQ ominaisuudet, sivu 4).
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Kellotaulut.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino- ja
sykealueasetuksesi (Sykealueiden määrittäminen, sivu 2). Laite
laskee tarkat harjoitustiedot antamiesi tietojen perusteella.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Käyttäjäprofiili.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Sovelluksen asetukset
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Connect IQ kaupan avaaminen: voit ladata sovelluksia,
kellotauluja, tietokenttiä ja widgetejä.
Garmin Connect Mobile sovelluksen käyttäminen
Voit ladata kaikki suoritustietosi Garmin Connect tilillesi kattavaa
analyysia varten. Garmin Connect tililläsi näet tarkan kartan
suorituksestasi ja voit jakaa suorituksiasi kavereiden kanssa.
Voit ottaa automaattisen latauksen käyttöön Garmin Connect
Mobile sovelluksessa.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
Garmin-laitteet.
2 Valitse vívoactive HR laite ja valitse Laiteasetukset.
3 Ota automaattinen lataus käyttöön valitsemalla kytkin.
Garmin Connect käyttö tietokoneessa
Jos et ole pariliittänyt vívoactive HR laitetta älypuhelimeen, voit
ladata kaikki suoritustietosi Garmin Connect tilillesi
tietokoneessa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Move IQ™ tapahtumat
Move IQ ominaisuus tunnistaa automaattisesti vähintään 10
minuuttia kestävien suoritusten kaavoja, kuten kävelyn, juoksun,
pyöräilyn, uinnin ja crosstrainer-harjoituksen. Voit tarkastella
tapahtuman tyyppiä ja kestoa Garmin Connect aikajanallasi,
mutta ne eivät näy suoritusluettelossasi, pikakuvissasi eivätkä
uutissyötteessäsi. Saat yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat
tulokset tallentamalla ajoitetun suorituksen laitteella.
Laitteen mukauttaminen
Näillä asetuksilla voit mukauttaa sovelluksia harjoittelutarpeidesi
mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa tietonäyttöjä ja ottaa
käyttöön hälytyksiä sekä harjoitusominaisuuksia.
HUOMAUTUS: voit muuttaa asetuksia, tietonäyttöjä ja
hälytyksiä ennen suoritusta ja suorituksen aikana.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa tietonäyttöjä harjoitustavoitteidesi tai käyttämiesi
lisävarusteiden mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa jotakin
tietonäyttöä siten, että siinä näkyy kierrostahtisi tai sykealueesi.
1 Valitse .
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
painiketta pitkään.
3 Paina
Valitse
suorituksen
nimi näytön yläreunasta.
4
5 Valitse Tietonäkymät.
6 Valitse näyttö.
7 Ota tietonäyttö tarvittaessa käyttöön valitsemalla kytkin.
8 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
GPS-asetuksen muuttaminen
Laite etsii satelliitteja oletusarvoisesti GPS-toiminnolla. Voit
parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja nopeuttaa
GPS-paikannusta käyttämällä sekä GPS- että GLONASStoimintoa. Sekä GPS- että GLONASS-toiminnon käyttäminen
kuluttaa akun virtaa nopeammin kuin käytettäessä ainoastaan
GPS-toimintoa.
1 Valitse .
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
painiketta pitkään.
3 Paina
4 Valitse suorituksen nimi näytön yläreunasta.
5 Valitse GPS > GLONASS.
Hälytykset
Voit määrittää hälytyksiä kaikkia suorituksia varten
helpottamaan harjoittelua tiettyjä tavoitetta kohti. Jotkin
hälytykset ovat käytettävissä vain tietyissä suorituksissa.
Aluehälytysten asettaminen
Aluehälytys ilmoittaa aina, kun laite on tietyn arvoalueen ylä- tai
alapuolella. Voit määrittää laitteen hälyttämään esimerkiksi, kun
syke on alueen 2 alapuolella tai alueen 5 yläpuolella
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 2).
9
1 Valitse .
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
painiketta pitkään.
3 Paina
4 Valitse suorituksen nimi näytön yläreunasta.
5 Valitse Hälytykset > Lisää uusi.
6 Valitse hälytyksen tyyppi.
Hälytykset saattavat sisältää lisävarusteiden mukaan syke-,
tahti-, nopeus-, poljinnopeus- ja juoksurytmihälytyksiä.
7 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
8 Valitse alue tai määritä arvo kullekin hälytykselle.
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Lisäksi laite värisee, jos värinä on käytössä
(Järjestelmäasetukset, sivu 11).
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
1 Valitse .
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
painiketta pitkään.
3 Paina
4 Valitse suorituksen nimi näytön yläreunasta.
5 Valitse Hälytykset > Lisää uusi.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Mukaut., valitse viesti ja valitse hälytyksen tyyppi.
• Valitse Aika tai Etäisyys.
7 Määritä arvo.
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Lisäksi laite värisee, jos värinä on käytössä
(Järjestelmäasetukset, sivu 11).
Kävelytaukohälytysten asettaminen
Joissakin juoksuohjelmissa käytetään ajoitettuja kävelytaukoja
säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi pitkän juoksuharjoituksen
aikana voit määrittää laitteen hälyttämään, kun olet juossut 4
minuuttia, minkä jälkeen kävelet 1 minuutin ja toistat saman.
Auto Lap toimii normaalisti, kun käytät juoksu- tai
kävelyhälytyksiä.
1 Valitse .
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
Paina
painiketta pitkään.
3
4 Valitse suorituksen nimi näytön yläreunasta.
5 Valitse Hälytykset > Lisää uusi > Juoksu/kävely.
6 Anna juoksuintervallin aika.
7 Anna kävelyintervallin aika.
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Lisäksi laite värisee, jos värinä on käytössä
(Järjestelmäasetukset, sivu 11).
®
Auto Lap
Kierrosten merkitseminen
Voit määrittää laitteen merkitsemään kierroksen tietyn matkan
jälkeen automaattisesti Auto Lap ominaisuudella, tai voit merkitä
kierroksia manuaalisesti. Tämän ominaisuuden avulla voit
helposti vertailla tehoa suorituksen eri osissa (esimerkiksi 1
mailin tai 5 kilometrin välein).
1 Valitse .
10
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
painiketta pitkään.
3 Paina
4 Valitse suorituksen nimi näytön yläreunasta.
5 Valitse Kierrokset.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Auto Lap kytkimen voit ottaa käyttöön Auto
Lap ominaisuuden.
• Valitsemalla Kierros-painike voit merkitä kierroksen
suorituksen aikana
ominaisuuden avulla.
VIHJE: voit valita Auto Lap ja määrittää mukautetun matkan,
jos Auto Lap ominaisuus on käytössä.
Aina kun kierros tulee täyteen, näyttöön tulee ilmoitus, jossa
näkyy kyseisen kierroksen aika. Lisäksi laite värisee, jos värinä
on käytössä (Järjestelmäasetukset, sivu 11).
Tarvittaessa voit mukauttaa tietonäyttöjä näyttämään lisätietoja
kierroksista (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 9).
Käyttäminen:Auto Pause
®
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt tai tahtisi tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos suoritus sisältää
liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on hidastettava tai
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Valitse .
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
Paina
painiketta pitkään.
3
4 Valitse suorituksen nimi näytön yläreunasta.
5 Valitse Auto Pause.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Tahti voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun tahtisi laskee tietyn arvon alle.
• Valitsemalla Nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa kaikki
harjoitustietonäytöt, kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse .
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
painiketta pitkään.
3 Paina
4 Valitse suorituksen nimi näytön yläreunasta.
5 Valitse Automaattinen vieritys.
6 Valitse näyttönopeus.
Taustan kontrastin ja korostusvärin muuttaminen
1 Valitse .
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
painiketta pitkään.
3 Paina
4 Valitse suorituksen nimi näytön yläreunasta.
Laitteen mukauttaminen
5 Valitsemalla Tausta voit määrittää taustaväriksi mustan tai
valkoisen.
6 Valitsemalla Korostusväri voit valita kellotaulun ja
tietonäyttöjen korostusvärin.
Bluetooth asetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Bluetooth.
Tila: näyttää nykyisen Bluetooth yhteyden tilan, ja voit ottaa
käyttöön ja poistaa käytöstä langattoman Bluetooth tekniikan.
Älykkäät ilmoitukset: laite ottaa älykkäät ilmoitukset käyttöön
ja poistaa ne käytöstä automaattisesti valintojesi perusteella
(Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön, sivu 2).
Yhdistä mobiililaite: yhdistää laitteen yhteensopivaan
mobiililaitteeseen, joka sisältää langatonta Bluetooth Smart
tekniikkaa.
Yhteyshälytykset: hälyttää, kun pariliitetty älypuhelin
muodostaa ja katkaisee yhteyden.
Pysäytä LiveTrack: voit pysäyttää meneillään olevan LiveTrack
istunnon.
Garmin Connect asetukset
Voit mukauttaa laitteen asetuksia ja käyttäjäasetuksiasi Garmin
Connect tililläsi.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
Garmin-laitteet ja valitse laite.
• Valitse Garmin Connect sovelluksen laitewidgetissä
Laiteasetukset.
Kun olet mukauttanut asetuksia, ota muutokset käyttöön
laitteessa synkronoimalla tietosi (Garmin Connect Mobile
sovelluksen käyttäminen, sivu 9, Garmin Connect käyttö
tietokoneessa, sivu 9).
Garmin Connect tilin laiteasetukset
Valitse Garmin Connect tilillä Laiteasetukset.
Aktiivisuuden seuranta: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
aktiivisuudenseurantaominaisuudet, kuten askeleet, kiivetyt
kerrokset, tehominuutit, unen tarkkailun, liikkumishälytyksen,
Move IQ tapahtumat ja rannesykemittauksen.
Automaattinen taustavalo: määrittää taustavalon syttymään
käytettäessä toimintoja, kuten painikkeita, kosketusnäyttöä ja
ilmoituksia. Esimerkki eleestä on ranteen kääntäminen kehoa
kohti laitteen katsomista varten.
Käyttöranne: voit määrittää, kummassa ranteessa ranneketta
käytetään.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Päivämäärämuoto: määrittää laitteen näyttämään kuukauden ja
päivän muodon.
Kieli: laitteen kielen määrittäminen.
Yksikkö: määrittää laitteen näyttämään kuljetun matkan
kilometreinä tai maileina.
Garmin Connect tilin käyttäjäasetukset
Valitse Garmin Connect tilillä Käyttäjäasetukset.
Mukautettu askeleen pituus: laite voi laskea kuljetun matkan
tavallistakin tarkemmin mukautetun askeleen pituutesi avulla.
Kun annat tietyn matkan ja askelmäärä, joka siihen tarvitaan,
Garmin Connect laskee askeleesi pituuden.
Päivittäiset askeleet: voit määrittää päivittäisen askeltavoitteen.
Käyttämällä Automaattinen tavoite -asetusta voit antaa
laitteen määrittää askeltavoitteen automaattisesti.
Kiivettyä kerrosta päivässä: voit määrittää päiväkohtaisen
kiivettävien kerrosten määrätavoitteen.
Tehominuuttia viikossa: voit määrittää viikoittaisen
aikatavoitteen kohtalaisen tehon tai suuren tehon liikuntaa
varten.
Laitteen mukauttaminen
Sykealueet: voit arvioida enimmäissykkeesi ja määrittää
mukautettuja sykealueita.
Järjestelmäasetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Järjestelmä.
Automaattinen lukitus: lukitsee kosketusnäytön kellotilassa
automaattisesti tahattomien kosketusten välttämiseksi. Voit
avata kosketusnäytön valitsemalla painikkeen.
Tekstin kieli: voit asettaa laitteen käyttöliittymän kielen.
Aika: määrittää paikallisen ajan muodon ja lähteen (Aikaasetukset, sivu 11).
Taustavalo: määrittää taustavalon tilan, aikakatkaisun ja
kirkkauden (Taustavaloasetukset, sivu 12).
Värinä: ottaa värinän käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
Yksikkö: määrittää mittayksiköt tietojen näyttämistä varten
(Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 12).
USB-tila: määrittää laitteen käyttämään massamuistitilaa tai
Garmin tilaa, kun se liitetään tietokoneeseen.
Palauta oletusarvot: voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten
tehdasoletukset (Kaikkien oletusasetusten palauttaminen,
sivu 14).
Ohjelmistopäivitys: voit tarkistaa ohjelmistopäivitykset.
Tietoja: näyttää laitteen tunnuksen, ohjelmistoversion,
säädöstiedot ja käyttöoikeussopimuksen.
Aika-asetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Järjestelmä
> Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aseta paikallinen aika: voit määrittää ajan manuaalisesti tai
automaattisesti pariliitetyn mobiililaitteen perusteella.
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellonaika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun
vívoactive HR laite pariliitetään mobiililaitteeseen.
painiketta pitkään.
1 Paina
Valitse
Asetukset
> Järjestelmä > Aika > Aseta paikallinen
2
aika > Manuaalinen.
3 Valitse Aika ja määritä kellonaika.
Hälytyksen asettaminen
Paina
painiketta pitkään.
Valitse Kellot > Hälytykset > Lisää uusi.
Valitse Aika ja anna aika.
Valitse Päivää ja valitse vaihtoehto.
1
2
3
4
Hälytyksen poistaminen
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Kellot > Hälytykset.
3 Valitse hälytys ja valitse Poista.
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Kellot > Ajanotto.
3 Anna aika.
4 Valitse Aloita.
5 Tarvittaessa voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla
.
Sekuntikellon käyttäminen
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Kellot > Sekuntikello.
11
3 Valitse
1 Seiso ulkona 5 minuutin ajan paikassa, josta on hyvä
.
Taustavaloasetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Järjestelmä
> Taustavalo.
Tila: määrittää taustavalon syttymään käytettäessä toimintoja,
kuten painikkeita, kosketusnäyttöä ja ilmoituksia. Laitteen
valoanturi tunnistaa ympäristön valoisuuden. Toiminnot
aktivoivat taustavalon ympäristöissä, joissa valoa on vähän.
Esimerkki eleestä on ranteen kääntäminen kehoa kohti
laitteen katsomista varten.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Kirkkaus: määrittää taustavalon kirkkauden. Suoritusten aikana
on käytössä taustavalon suurin asetus.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, tahdin ja nopeuden, korkeuden, painon,
pituuden ja lämpötilan mittayksiköitä.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
3 Valitse mittatyyppi.
4 Valitse mittayksikkö.
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
ANT+ anturien pariliitos
Pariliitos tarkoittaa langattomien ANT+ anturien yhdistämistä.
Kun yhdistät anturin Garmin laitteeseen ensimmäisen kerran,
sinun on pariliitettävä laite ja anturi. Pariliitoksen jälkeen laite
yhdistää anturiin automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi
on aktiivinen ja alueella.
1 Pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista ANT+ antureista
pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Jos pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen.
Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet
asettanut sen paikalleen.
3 Valitse .
4 Valitse suoritus.
5 Tuo laite enintään 1 cm:n päähän anturista ja odota, kun laite
yhdistää anturiin.
Kun laite havaitsee anturin, näytön yläreunaan ilmestyy
kuvake.
Jalka-anturi
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen
Ennen laitteen kalibrointia sinun on haettava GPS-signaaleja ja
pariliitettävä laite jalka-anturiin (ANT+ anturien pariliitos,
sivu 12).
Jalka-anturi kalibroituu itsestään, mutta voit parantaa nopeus- ja
matkatietoja juoksemalla muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-toimintoa.
12
näkyvyys taivaalle.
2 Aloita juoksusuoritus.
3 Juokse radalla pysähtymättä 10 minuutin ajan.
4 Lopeta suoritus ja tallenna se.
Jalka-anturin kalibrointiarvo muuttuu tarvittaessa
tallennettujen tietojen perusteella. Jalka-anturia ei yleensä
tarvitse kalibroida uudelleen, ellei juoksutyyli muutu.
Jalka-anturin kalibroiminen
Ennen jalka-anturin kalibrointia sinun on pariliitettävä laite jalkaanturiin (ANT+ anturien pariliitos, sivu 12).
Manuaalinen kalibrointi on suositeltava, jos tiedät
kalibrointitekijän. Tiedät ehkä kalibrointitekijän, jos olet
kalibroinut jalka-anturin toisen Garmin tuotteen kanssa.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Jalka-anturi >
Kalibrointitekijä.
3 Säädä kalibrointitekijää:
• Lisää kalibrointitekijää, jos matka on liian lyhyt.
• Vähennä kalibrointitekijää, jos matka on liian pitkä.
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin
käyttäminen
Yhteensopivasta pyörän nopeus- tai poljinanturista voi lähettää
tietoja laitteeseen.
• Pariliitä anturi ja laite (ANT+ anturien pariliitos, sivu 12).
• Päivitä kuntoilukäyttäjän profiilitietosi (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 9).
• Määritä renkaan koko (Nopeusanturin kalibroiminen,
sivu 12).
• Lähde matkaan (Lähteminen pyörälenkille, sivu 5).
Nopeusanturin kalibroiminen
Ennen kuin voit kalibroida nopeusanturin, sinun on pariliitettävä
laite yhteensopivaan nopeusanturiin (ANT+ anturien pariliitos,
sivu 12).
Manuaalinen kalibrointi on valinnainen ja saattaa parantaa
tarkkuutta.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Nopeus/poljinnopeus >
Renkaan koko.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Automaattinen voit laskea renkaan koon ja
kalibroida nopeusanturin automaattisesti.
• Voit kalibroida nopeusanturin manuaalisesti valitsemalla
Manuaalinen ja antamalla renkaan koon (Renkaan koko
ja ympärysmitta, sivu 16).
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä vívoactive HR
laitetta Varia Vision laitteen, älykkäiden Varia pyöränvalojen ja
taaksepäin suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia
laitteen käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: vívoactive HR ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää
ennen Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen
Garmin Connect Mobile sovelluksella, sivu 14).
tempe
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
ANT+ anturit
ANT+ anturien hallinta
Voit lisätä, käynnistää, sammuttaa ja poistaa ANT+ antureita
manuaalisesti.
painiketta pitkään.
1 Paina
Valitse
Asetukset
> Tunnistimet.
2
3 Valitse anturi.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
Laitteen tiedot
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Kohdista laturin tapit laitteen takapuolella olevien liitinpintojen
kanssa ja työnnä laturia À, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
USB-kaapelin irrottaminen
2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota,
säädöstietoja ja käyttöoikeussopimusta.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Ladattava sisäinen litiumpolymeeriakku
Akunkesto
Enintään 8 päivää älykellotilassa (sykemittaus
käytössä)
Enintään 13 h GPS-tilassa
Käyttölämpötila
-20 - 50 ºC (-4 - 122 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/yhteys- 2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
käytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Vesitiiviys
Uinti, 5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Laitteen tiedot
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Avaa Garmin-asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedosto.
4 Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
Vianmääritys
Akunkeston maksimoiminen
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa
(Taustavaloasetukset, sivu 12).
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavaloasetukset,
sivu 12).
• Poista käytöstä langaton Bluetooth tekniikka, kun et käytä
yhteysominaisuuksia (Bluetooth tekniikan poistaminen
käytöstä, sivu 2).
• Käytä Connect IQ kellotaulua, joka ei päivity sekunnin välein.
13
•
•
•
Käytä esimerkiksi kelloa, jossa ei ole sekuntiosoitinta
(Kellotaulun vaihtaminen, sivu 9).
Poista aktiivisuuden seuranta käytöstä (Aktiivisuuden
seuranta, sivu 4).
Rajoita laitteen näyttämien älypuhelinilmoitusten määrää
(Ilmoitusten hallinta, sivu 2).
Lakkaa lähettämästä syketietoja pariliitettyihin Garmin
laitteisiin (Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille, sivu 3).
Poista rannesykemittari käytöstä (Rannesykemittarin
poistaminen käytöstä, sivu 2).
®
•
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.
HUOMAUTUS: laitteen asetusten nollaaminen saattaa poistaa
tietosi tai tekemäsi asetukset.
15 sekunnin ajan.
1 Paina painiketta
Laite sammuu.
yhden sekunnin
2 Käynnistä laite painamalla painiketta
ajan.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja suoritushistorian.
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.
painiketta pitkään.
1 Paina
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Palauta oletusarvot >
Kyllä.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
Odota,
kun laite hakee satelliitteja.
2
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express™ sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Päivittäinen askelmäärä ei näy
Päivittäinen askelmäärä nollautuu aina keskiyöllä.
Jos askelmäärän sijasta näkyy viivoja, anna laitteen hakea
satelliittisignaaleja ja asettaa aika automaattisesti.
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta
Laite laskee korkeuden muutoksia sisäisen ilmanpainemittarinsa
avulla, kun kiipeät kerroksia. Kerroksen korkeus on 3 m
(10 jalkaa).
• Älä pitele kiinni kaiteesta äläkä astu monta porrasta kerralla.
Tehominuutit vilkkuvat
Tehominuutit vilkkuvat, kun harjoittelusi tehotaso riittää
tehominuuttien laskentaan.
14
Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
Tehominuuttien ja kalorien laskennan
tarkkuuden parantaminen
Voit parantaa näiden arvioiden tarkkuutta kävelemällä tai
juoksemalla ulkona 20 minuutin ajan.
1 Näytä Oma päivä -widget pyyhkäisemällä kellotaulua.
2 Valitse .
3 Seuraa näytön ohjeita.
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen
kanssa?
vívoactive HR laite on yhteensopiva langatonta Bluetooth Smart
tekniikkaa käyttävien älypuhelinten kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect Mobile
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimen kanssa, sivu 1).
1 Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovelluksella (Garmin
Connect Mobile sovelluksen käyttäminen, sivu 9).
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, laite kehottaa päivittämään
ohjelmiston.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava ja asennettava Garmin
Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Irrota laite tietokoneesta.
Laite kehottaa päivittämään ohjelmiston.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Miten voin pariliittää ANT+ antureita
manuaalisesti?
Voit pariliittää ANT+ antureita manuaalisesti laitteen asetuksista.
Kun yhdistät anturin ensimmäisen kerran laitteeseen
langattomalla ANT+ tekniikalla, sinun on pariliitettävä laite ja
anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin
automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja
alueella.
1 Pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista ANT+ antureista
pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Jos pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen.
Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet
asettanut sen paikalleen.
Vianmääritys
painiketta pitkään.
3 Paina
4 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Lisää uusi.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Etsi kaikki.
• Valitse anturin tyyppi.
Kun anturi on pariliitetty laitteen kanssa, näyttöön tulee
ilmoitus. Anturin tiedot ovat tietosivuilla tai mukautetussa
tietokentässä.
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
%SYV: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Ajanotto: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Alin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
vähimmäislämpötila.
Altaanvälit: nykyisen suorituksen aikana uitujen altaanvälien
määrä.
Askeleet: nykyisen suorituksen askelmäärä.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Int. vetot./alt.v.: yhden allasvälin keskimääräinen vetojen määrä
nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin aika: nykyisen intervallin sekuntikellon aika.
Intervallin altaanvälit: nykyisen intervallin aikana uitujen
altaanvälien määrä.
Intervallin matka: nykyisen intervallin kuljettu matka.
Intervallin SWOLF: nykyisen intervallin keskimääräinen Swolfpistemäärä.
Intervallin tahti: nykyisen intervallin keskimääräinen tahti.
intervallin vedot: nykyisen intervallin vetojen kokonaismäärä.
Intervallin vetomatka: nykyisen intervallin aikana yhdellä
vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Intervallin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
nykyisen intervallin ajalta.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kesk. ved./alt.v.: yhden allasvälin keskimääräinen vetojen
määrä nykyisen harjoituksen ajalta.
Keskimääräinen % SYV: nykyisen suorituksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Keskimääräinen askeltiheys: juoksu Nykyisen toiminnon
keskimääräinen askeltiheys.
Keskimääräinen kierrosaika: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Keskimääräinen nopeus: nykyisen suorituksen
keskimääräinen nopeus.
Keskimääräinen poljinnopeus: pyöräily Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Liite
Keskimääräinen SWOLF: nykyisen suorituksen
keskimääräinen Swolf-pistemäärä. Swolf-pistemäärä on aika
ja vetojen määrä, jonka käytät yhden allasvälin uimiseen
(Uintitermejä, sivu 6).
Keskimääräinen SY % maksimista: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Keskimääräinen syke: nykyisen suorituksen keskisyke.
Keskimääräinen vetomatka: nykyisen harjoituksen aikana
yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Keskimääräinen vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa nykyisen suorituksen ajalta.
Keskitahti: nykyisen suorituksen keskimääräinen tahti.
Kierr. SY % maks.: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
Kierroksen % SYV: nykyisen kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Kierroksen askeltiheys: juoksu Nykyisen kierroksen
keskimääräinen askeltiheys.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen poljinnopeus: pyöräily Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Kierroksen vaiheet: nykyisen kierroksen askelmäärä.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kierrostahti: nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka suorituksen aikana tai
edellisen nollauksen jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudestaan ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka suorituksen aikana tai
edellisen nollauksen jälkeen.
Maksiminopeus: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Merenkulkumatka: kuljettu matka merenkulkuyksikköinä.
Merenkulkunopeus: nykyinen nopeus solmuina.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Poljinnopeus: pyöräily Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Poljinnopeus: juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynopeus, 30 s keskimäärin: pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
SY (% maksimista): prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
SY-kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
Tahti: nykyinen tahti.
V. alt.v. SWOLF: viimeksi uidun altaanvälin Swolf-pistemäärä.
V. alt.v. vedot: viimeksi uidun altaanvälin vetojen
kokonaismäärä.
15
V. alt.välin vet.: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
viimeisen kokonaisen altaanvälin ajalta.
V. interv. vetot.: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
viimeisen kokonaisen intervallin ajalta.
Vedot: nykyisen suorituksen vetojen kokonaismäärä.
Vetomatka: vetokohtainen matka.
Vetotahti: vetojen määrä minuutissa.
Viim. kierr. pituus: viimeisen kokonaisen kierroksen aikana
kuljettu matka.
Viime altaanvälin tahti: viimeksi uidun altaanvälin
keskimääräinen tahti.
Viime intervallin vedot: viimeksi uidun intervallin vetojen
kokonaismäärä.
Viime intervallin vetomatka: viimeksi uidun intervallin aikana
yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Viime kierroksen askeltiheys: juoksu Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen askeltiheys.
Viime kierroksen nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierroksen poljinnopeus: pyöräily Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.
Viime kierroksen tahti: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen tahti.
Ylin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
enimmäislämpötila.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 16osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
16
50-60 %
60-70 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Renkaan koko ja ympärysmitta
Renkaan koko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo
ei ole kattava. Voit käyttää myös Internetissä olevia laskimia.
Renkaan koko
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
Liite
KYVYTTÖMYYS TOIMITTAA TAVAROITA TAI PALVELUITA,
KÄYTTÖKATKOKSET, TIETOJEN JA TULOJEN
MENETYKSET TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), EI
SOPIMUSPERUSTEESEEN, VASTUUVELVOLLISUUTEEN
EIKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMISEEN VEDOTEN (MUKAAN
LUKIEN LAIMINLYÖNNIT JA MUUT SYYT), JOITA VOI
AIHEUTUA MILLÄ TAHANSA TAVALLA JOHTUEN TÄMÄN
OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ, VAIKKA TÄLLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU
ENNALTA.
Renkaan koko
L (mm)
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C Tubular
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
Symbolien määritykset
700 × 40C
2200
Näitä symboleita voi olla laitteessa tai lisävarusteissa.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
WEEE-hävitys- ja -kierrätyssymboli. Tuotteessa oleva WEEEsymboli osoittaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen. Symbolilla
pyritään estämään tuotteen vääränlainen hävittäminen ja
edistämään uusiokäyttöä ja kierrätystä.
BSD 3-Clause -lisenssi
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding
Kaikki oikeudet pidätetään.
Ohjelmakoodin käyttäminen ja jakeleminen lähde- ja
binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua
sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:
• Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä siinä on
säilytettävä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja
seuraava vastuuvapautuslauseke.
• Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva
tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke pitää liittää jakelun mukana
toimitettavaan dokumentointiin ja/tai muuhun materiaaliin.
• Tekijän nimeä ja muiden yhteistyökumppaneiden nimiä ei saa
käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
myynninedistämisessä tai markkinoinnissa ilman ennalta
myönnettyä kirjallista lupaa.
TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
OVAT TOIMITTANEET TÄMÄN OHJELMISTON
"SELLAISENAAN" JA ILMAN MITÄÄN ILMAISTUJA TAI
OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA
MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, OLETETUT TAKUUT
SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA
SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA NIIDEN
YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN
VÄLITTÖMISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA,
ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA,
Liite
17
Hakemisto
A
aika 11
asetukset 11
aikavyöhykkeet 11
ajastin 5–7
lähtölaskenta 11
akku
lataaminen 13
maksimoiminen 2
aktiivisuuden seuranta 4
altaan koko
asettaminen 6
mukautetut 6
altaanvälit 6
alueet
aika 11
syke 2, 3
ANT+ anturit 12, 13
asetukset 3, 9, 11, 12, 14
laite 11
askeleet 4
Auto Lap 10
Auto Pause 10
automaattinen vieritys 10
B
Bluetooth tekniikka 2, 11, 14
C
Connect IQ 1, 4
D
dogleg 6
G
Garmin Connect 1, 2, 4, 8, 9, 11, 14
tietojen tallentaminen 9
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 14
GLONASS 9
GPS 1, 9
signaali 14
H
harjoitus 2, 9, 10
sivut 5
hiihto 7
laskettelu 7
lumilautailu 7
historia 5, 7, 8
lähettäminen tietokoneeseen 8, 9
hälytykset 9–11
aika 10
askeltiheys 9
etäisyys 10
syke 9
I
ilmoitukset 2
intervallit 6
J
jalka-anturi 1, 12
järjestelmäasetukset 11
K
kalibroiminen, kompassi 8
kalorit 14
kartat 7
kello 11
kellotaulu 1
kellotaulut 4, 9, 10
kentät
pelaaminen 6
valitseminen 6
kierrokset 5, 8
kompassi 8
kalibroiminen 8
kontrasti 10
kosketusnäyttö 1
18
kuvakkeet 1
kävelyintervallit 10
käyttäjäprofiili 9
käyttäjätiedot, poistaminen 13
käyttöoikeus 13
L
laitteen asetusten nollaaminen 14
laitteen mukauttaminen 9, 10
laitteen puhdistaminen 13
laitteen tunnus 13
lataaminen 13
lautailu 7
layup 6
lisävarusteet 12, 14, 15
lukitseminen, näyttö 1, 11
lumilautailu 7
lyönnin mittaaminen 6
lähtölaskenta-ajastin 11
lämpötila 12
tekniset tiedot 13
tempe 12
tiedot
lataaminen 9
siirtäminen 8, 9
tallentaminen 8, 9
tietojen lataaminen 9
tietojen tallentaminen 8
tietokentät 1, 4, 5, 9, 15
toiminnot 5, 9
aloittaminen 5
mukautetut 7
tallentaminen 5
tuloskortti 6
U
uinti 6
unitila 1, 4
USB 14
yhteyden katkaiseminen 13
M
V
matkamittari 6
mittayksiköt 12
valikko 1
vedot 6
vianmääritys 3, 14, 15
VIRB etäkäyttö 5
värinäyttö 10
N
navigointi 7, 8
lopettaminen 8
nopeus- ja poljinanturit 1, 12
näyttö 12
W
O
Ä
ohjelmisto
päivittäminen 14
versio 13
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 17
omat ennätykset 8
poistaminen 8
älypuhelin 3, 4, 14
pariliitos 1
sovellukset 2, 5
widgetit 1–4
P
painikkeet 1, 5, 13
pariliitos
ANT+ anturit 3, 12, 14
älypuhelin 1
paristo, maksimoiminen 11, 13
poistaminen
historia 8
kaikki käyttäjätiedot 13
omat ennätykset 8
poljinnopeus, anturit 12
profiilit 5
käyttäjä 9
pyöräily 5
pyöräkoot 12, 16
pyörän anturit 12
päivitykset, ohjelmisto 14
päävalikko, mukauttaminen 3
S
satelliittisignaalit 1, 14
sekuntikello 11
sijainnit 7
poistaminen 7
sisäharjoittelu 7
soutu 7
sovellukset 2, 4, 9
älypuhelin 1, 5
suoritukset, mukautetut 7
suoritusten tallentaminen 5–7
SUP-lautailu 7
swolf-pistemäärä 6
syke 1, 2
alueet 2, 3, 8, 16
anturien pariliitos 3
mittari 2, 3
sää 4
T
taustavalo 1, 12
tavoitteet 11
tehominuutit 4, 14
Hakemisto
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Helmikuu 2017
190-02044-37 _ 0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising