Garmin | vivofit® | User guide | Garmin vivofit® Käyttöopas

Garmin vivofit® Käyttöopas
1 Siirry mobiililaitteessa osoitteeseen
www.GarminConnect.com/vivofit.
2 Valitse App Store painike tai Google Play™ painike ja seuraa
näytön ohjeita.
SM
vívofit käyttöopas
®
Tietojen lähettäminen tietokoneeseen
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Aloitus
Jotta voit hyödyntää vívofit laitetta tehokkaasti, Garmin
suosittelee sen määrittämistä tietokoneella tai yhteensopivalla
mobiililaitteella.
1 Siirry osoitteeseen www.GarminConnect.com/vivofit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos määrität laitteen asetukset tietokoneen avulla, liitä
langaton USB ANT Stick™ vapaaseen USB-porttiin ja lataa
ja asenna Garmin Express™ määritysohjelmisto
(Ohjelmiston lataaminen, sivu 1).
• Jos määrität laitteen asetukset mobiililaitteen avulla,
asenna ja avaa Garmin Connect™ Mobile sovellus
(Mobiilisovelluksen lataaminen, sivu 1).
3 Käynnistä laite valitsemalla laitteen painike À.
®
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se on
pariliitostilassa. Jos laite ei ole pariliitostilassa, kun käynnistät
sen, paina laitteen painiketta, kunnes näytössä on teksti
PAIR.
HUOMAUTUS: laitteen toiminnot ovat rajalliset, kunnes
pariliität sen ja teet määritykset.
4 Pariliitä vívofit laite tietokoneen tai mobiililaitteen ohjeiden
mukaisesti ja tee määritys.
5 Synkronoi askelmäärä Garmin Connect tilille (Tietojen
lähettäminen tietokoneeseen, sivu 1) (Tietojen synkronointi
Garmin Connect Mobile sovelluksella, sivu 1).
Ohjelmiston lataaminen
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.GarminConnect.com
/vivofit.
Ennen kuin voit lähettää tietoja tietokoneeseen, sinun on
liitettävä USB ANT Stick tietokoneen USB-porttiin ja ladattava
Garmin Express määritysohjelmisto (Ohjelmiston lataaminen,
sivu 1).
1 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän tietokoneesta.
2 Paina laitteen painiketta, kunnes näytössä on teksti SYNC.
3 Voit tarkastella tietoja palvelussa Garmin Connect.
Laitteen pariliittäminen useaan tietokoneeseen
Voit pariliittää vívofit laitteen useisiin tietokoneisiin. Voit
pariliittää vívofit laitteen esimerkiksi koti- ja työtietokoneeseen.
Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
1 Liitä USB ANT Stick tietokoneen USB-porttiin.
2 Lataa Garmin Express määritysohjelmisto Windows tai Mac
käyttöjärjestelmää varten (Ohjelmiston lataaminen, sivu 1).
3 Paina laitteen painiketta, kunnes näytössä on teksti PAIR.
4 Pariliitä vívofit laite tietokoneen ohjeiden mukaisesti ja tee
määritys.
5 Toista tarvittaessa vaiheet 1 - 4 kunkin tietokoneen kohdalla.
Tietojen synkronointi Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Synkronoi tietosi säännöllisesti, jotta voit seurata edistymistäsi
Garmin Connect Mobile sovelluksella.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
mobiililaitteesta.
2 Paina laitteen painiketta, kunnes näytössä on teksti SYNC.
3 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
Useiden mobiililaitteiden pariliitos
Voit pariliittää vívofit laitteen useisiin mobiililaitteisiin. Voit
pariliittää vívofit laitteen esimerkiksi älypuhelimeen ja tabletiin.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus mobiililaitteeseen ja
avaa se (Mobiilisovelluksen lataaminen, sivu 1).
2 Paina laitteen painiketta, kunnes näytössä on teksti PAIR.
3 Pariliitä vívofit laite mobiililaitteen ohjeiden mukaisesti ja tee
määritys.
4 Toista tarvittaessa vaiheet 1-3 kunkin mobiililaitteen kohdalla.
Laitteen käyttäminen
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows , valitse Windowslataus ja seuraa näytön ohjeita.
• Jos käyttöjärjestelmä on Mac , valitse Mac-lataus ja
seuraa näytön ohjeita.
®
®
Mobiilisovelluksen lataaminen
Garmin Connect Mobile sovelluksella voit pariliittää vívofit
laitteen ja määrittää sen asetukset. Sen jälkeen voit jakaa ja
analysoida tietoja ja ladata ohjelmistopäivityksiä mobiililaitteen
kautta. Toisin kuin muut Bluetooth laitteet, jotka pariliitetään
mobiililaitteen Bluetooth asetuksista, vívofit laite on pariliitettävä
suoraan Garmin Connect Mobile sovelluksen kautta.
HUOMAUTUS: mobiililaitteen on tuettava Bluetooth Smart
tekniikkaa, jotta sen voi pariliittää vívofit laitteeseen ja tietoja voi
synkronoida. Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
®
VIHJE: laitteen mukana toimitetaan valinnainen varmistin, jonka
voi kiinnittää hihnan solkipuolelle.
1 Valitse hihna, joka sopii ranteeseesi parhaiten (Hihnan
vaihtaminen, sivu 5).
2 Varmista, että soljen tapit on työnnetty hihnaan kokonaan.
Kun molemmat tapit ovat paikoillaan, laite on tukevasti
ranteessa.
3 Työnnä varmistin soljen päälle (valinnainen).
Varmistin on pieni lenkki, joka mahtuu hihnan päiden ja
soljen päälle. Se pitää hihnan kiinni.
Marraskuu 2017
190-01699-37_0E
Connect tilisi käyttäjäasetuksista. Voit tarkastella unitilastojasi
Garmin Connect tililläsi.
Unen tarkkailun käyttäminen
4 Käytä laitetta vuorokauden ympäri (Unen tarkkailun
käyttäminen, sivu 2).
Kuvakkeet
Kuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Kukin kuvake edustaa
eri ominaisuutta. Voit selata laitteen ominaisuuksia laitteen
painikkeella.
Päivän askelten kokonaismäärä.
GOAL
Päivätavoitteeseen tarvittavien jäljellä olevien askelten
määrä. Laite oppii ja ehdottaa uutta tavoitetta joka aamu.
KM tai MI Kyseisenä päivänä kuljettu matka kilometreinä tai maileina.
Kuluvana päivänä kulutettu kalorimäärä, joka sisältää sekä
aktiiviset kalorit että lepokalorit.
Nykyinen kellonaika ja päiväys sijainnin perusteella. Laite
päivittää ajan ja päiväyksen aina, kun synkronoit laitteen
tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen.
Nykyinen sykkeesi ja sykealueesi pariliitetystä sykemittarista.
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän aikana, laite
vähentää askeleet päivätavoitteestasi. Kun saavutat
askeltavoitteesi, laitteessa näkyy teksti GOAL+ ja laite alkaa
laskea päivätavoitteen ylittäviä askeleita.
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Käytä laitetta, jotta voit käyttää unen tarkkailua.
1 Paina laitteen painiketta, kunnes näytössä on teksti SLEEP.
2 Kun heräät, poistu unitilasta koskettamalla laitteen painiketta
pitkään.
HUOMAUTUS: jos unohdat asettaa laitteen unitilaan, voit
määrittää nukkumaanmeno- ja heräämisajan manuaalisesti
Garmin Connect tililläsi, jotta saat unitilastot.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect tililläsi. Garmin
Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti- ja patikointiharjoituksista.
Voit luoda maksuttoman Garmin Connect tilin, kun pariliität
laitteesi ja puhelimesi Garmin Connect Mobile sovelluksessa tai
osoitteessa www.GarminConnect.com/vivofit.
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut ajastetun
suorituksen valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit
ladata sen Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan
kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisää tietoja
suorituksestasi, kuten ajan, matkan, sykkeen, kulutetut kalorit
ja mukautettavia raportteja.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Liikkumispalkki
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumispalkki muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liikkumispalkki À tulee näkyviin, kun et
ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa Á aina 15 minuutin välein, jos
olet paikallasi.
Voit nollata liikkumispalkin kävelemällä vähän.
Historia
Laiteasetukset
Laite seuraa päivittäisiä askelia, kulutettuja kaloreita, unitilastoja
ja valinnaisen ANT+ anturin tietoja. Nämä historiatiedot voi
lähettää Garmin Connect tilillesi.
Laite säilyttää kuntoilutietoja enintään 3 viikkoa.
HUOMAUTUS: kun käytät sykemittaria, tietoja säilytetään
merkittävästi lyhyemmän aikaa (noin 12 päivää).
Kun tietojen tallennustila on täynnä, laite alkaa vapauttaa tilaa
poistamalla vanhimpia tiedostoja.
®
Unen seuranta
Laite seuraa liikkeitäsi nukkuessasi. Unitilastot sisältävät
nukuttujen tuntien kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen
aikana. Voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin
2
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Voit mukauttaa laitteen asetuksia ja käyttäjäasetuksiasi Garmin
Connect tililläsi. Valitse laitteen widgetissä Laiteasetukset.
Aikamuoto: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Yksikkö: määrittää laitteen näyttämään kuljetun matkan
kilometreinä tai maileina.
Näkyvät näytöt: voit mukauttaa laitteen näyttämiä näyttöjä.
Automaattinen tavoite: laite voi määrittää askeltavoitteesi
automaattisesti.
HUOMAUTUS: jos poistat ominaisuuden käytöstä, sinun on
määritettävä askeltavoite manuaalisesti.
Mukautettu askeleen pituus: laite voi laskea kuljetun matkan
tavallistakin tarkemmin mukautetun askeleen pituutesi avulla.
vívofit käyttöopas
Syke: voit arvioida enimmäissykkeesi ja määrittää mukautettuja
sykealueita.
ANT+ sykevyö
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoja valinnaisten anturien yhteensopivuudesta ja
hankkimisesta on osoitteessa http://buy.garmin.com.
Sykevyön asettaminen paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän
kohdan.
HUOMAUTUS: laite voi aiheuttaa hiertymiä, jos sitä käytetään
pitkään. Voit välttää ongelman levittämällä kitkaa vähentävää
voiteluainetta tai geeliä moduulin keskikohtaan, joka koskettaa
ihoa.
HUOMAUTUS
Älä levitä kitkaa vähentävää voiteluainetta tai geeliä
elektrodeihin.
Älä käytä aurinkovoidetta.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan harjoituksen ajan.
1 Pujota yksi hihnan kieleke À sykevyön aukon Á läpi.
2 Paina kieleke alas.
3 Kostuta moduulin taustapuolen elektrodit Â, jotta sykevyö
saa hyvän kontaktin ihoon.
4 Kierrä hihna rintakehäsi ympäri ja kiinnitä sen toinen pää
sykevyön toiselle puolelle.
Kun anturi on pariliitetty laitteeseen, näet sykkeesi ja
sykealueesi.
Syketoiminnon pysäyttäminen
Laite luo ja tallentaa kuntoilusuorituksen saadessaan
syketietoja, jotka voidaan lähettää Garmin Connect tilillesi.
Pysäytä syketietojen tallennus painamalla laitteen painiketta
pitkään.
Laitteessa näkyy teksti HEART OFF.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 5osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Laitteen tiedot
vívofit - tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Kaksi käyttäjän vaihdettavissa olevaa
CR1632-paristoa
Pariston kesto
Yli 1 vuosi
Käyttölämpötila
-10 - 60 ºC (14 - 140 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäy- 2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
täntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Vesitiiviys
5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sykemittarin tekniset tiedot
Garmin logon pitäisi olla oikeinpäin.
5 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
ANT+ sykevyön pariliitos
Ennen kuin voit pariliittää sykemittarin, sinun on otettava
käyttöön syketietonäyttö vívofit laitteessa. Lisätietoja laitteen
näyttöjen mukauttamisesta on kohdassa Laiteasetukset, sivu 2.
HUOMAUTUS: jos laitteen mukana toimitettiin sykemittari,
syketietonäyttö on jo käytössä ja sykemittari on pariliitetty.
1 Aseta sykemittari paikalleen.
2 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
3 Paina laitteen painiketta, kunnes näytössä on teksti HEART.
vívofit käyttöopas
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Noin 3 vuotta (1 tunti päivässä)
Suositeltu käyttölämpötila
-10 - 50 °C (14 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
1 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
3
vívofit laitteen paristojen vaihtaminen
Vaihda laitteen paristot kahteen CR1632-paristoon.
1 Irrota moduuli hihnasta.
2 Avaa kansi kiertämällä sitä kolikon avulla vastapäivään (nuoli
osoittaa kohtaa OPEN).
3 Irrota kansi ja paristo.
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Käännä kansi takaisin kiinni myötäpäivään kolikon avulla
(nuoli osoittaa kohtaa CLOSE).
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, sinun on ehkä
pariliitettävä sykevyö laitteen kanssa uudelleen.
Laitteen huoltaminen
2 Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin etupuolella olevat neljä
ruuvia.
3 Irrota kansi ja paristot.
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä aseta laitetta kuumaan paikkaan, kuten kuivausrumpuun.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Sykevyön huoltaminen
4 Levitä uusien paristojen kummallekin puolelle hiukan
5
6
7
8
vaseliinia vanupuikolla.
Aseta uudet paristot paikoilleen.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa tiivistettä.
Kiinnitä etukansi ja ruuvit takaisin.
Kiristä neljä ruuvia yhtä tiukalle.
Kiinnitä moduuli hihnaan.
Moduulin laitteen painikkeen on oltava hihnan painikkeen
suuntainen.
HUOMAUTUS
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
• Pese hihna käsin ajoittain käyttäen pientä määrää mietoa
pesuainetta, kuten astianpesunestettä.
HUOMAUTUS: liian suuri määrä pesuainetta voi vahingoittaa
hihnaa.
• Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
• Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
Vianmääritys
Laite ei käynnisty
Jos laite ei enää käynnisty, paristot on ehkä vaihdettava.
Siirry kohtaan vívofit laitteen paristojen vaihtaminen, sivu 4.
Minulla ei ole tietokonetta tai mobiililaitetta
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Etsi sykevyön takaosassa oleva pyöreä paristokotelon kansi.
4
Voit käynnistää laitteen ja käyttää sen rajallisia toimintoja,
kunnes määrität sen asetukset tietokoneen tai mobiililaitteen
avulla. Ennen asetusten määrittämistä voit käyttää ainoastaan
askellaskuria, automaattista tavoitetta, liikkumispalkkia ja
sykemittaria (jos se on toimitettu laitteen mukana). Laite nollaa
askelmäärän kerran päivässä. Laite yrittää nollata askelmäärän
nukkuessasi ensimmäisen käyttöpäiväsi lepovaiheen
perusteella. Laite ei tallenna historiatietoja, ennen kuin
asetukset on määritetty.
Määritä laitteen asetukset tietokoneessa tai yhteensopivassa
mobiililaitteessa (Aloitus, sivu 1), jotta voit käyttää laitteen
lisätoimintoja.
vívofit käyttöopas
HUOMAUTUS: asetukset tarvitsee määrittää vain kerran, ja
sen ansiosta voit käyttää kaikkia laitteen toimintoja.
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa
Laite päivittää ajan ja päiväyksen aina, kun synkronoit laitteen
tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen. Synkronoi laite, jotta saat
oikean ajan, kun vaihdat aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika
päivittyy.
1 Varmista, että tietokoneessa tai mobiililaitteessa näkyy oikea
paikallinen aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Synkronoi laite tietokoneeseen (Tietojen lähettäminen
tietokoneeseen, sivu 1).
• Synkronoi laite mobiililaitteeseen (Tietojen synkronointi
Garmin Connect Mobile sovelluksella, sivu 1).
Aika ja päiväys päivittyvät automaattisesti.
Liite
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Laitteen käynnistäminen
Valitse laitteen painike À.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
Hihnan vaihtaminen
1 Irrota moduuli hihnasta.
2 Kiinnitä moduuli vaihtohihnaan.
Moduulin laitteen painikkeen on oltava hihnan painikkeen
suuntainen.
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
Rajoitettu takuu
Ohjelmistopäivitys
Kun saatavissa on ohjelmistopäivitys, laite lataa sen
automaattisesti, kun synkronoit laitteen Garmin Connect tilillesi.
Päivityksen aikana näkyy laskuri. Kun päivitys on valmis, laite
käynnistyy uudelleen.
vívofit käyttöopas
TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ
LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA, JOIDEN LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ
SAATTAA OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT
MAAN JA ALUEEN MUKAAN. GARMIN EI SULJE POIS,
RAJOITA EIKÄ KESKEYTÄ MUITA LAIN MUKAISIA
OIKEUKSIA, JOITA KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA
ASUINMAANSA TAI ALUEENSA MUKAAN. KÄYTTÄJÄ VOI
SAADA LISÄTIETOJA ASIASTA TUTKIMALLA MAANSA TAI
ALUEENSA LAKEJA.
Muilla kuin ilmailutuotteilla on vuoden materiaalin ja työn
virheettömyystakuu ostopäivästä alkaen. Tämän jakson aikana
Garmin valintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa osat, jotka
vioittuvat normaalissa käytössä. Nämä korjaukset ja vaihdot
ovat asiakkaalle maksuttomia osien ja työn osalta. Asiakas on
vastuussa kuljetuskuluista. Tämä rajoitettu takuu ei koske (i)
kosmeettisia vaurioita, kuten naarmut, kolhut ja lommot, (ii)
kuluvia osia, kuten akut, ellei vaurio ole aiheutunut materiaali- tai
valmistusviasta, (iii) vahinkoja, jotka aiheutuvat
onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai
veden, tulvan, tulen tai muun luonnonilmiön aiheuttamista
vaurioista, (iv) vaurioita, jotka aiheutuvat muun kuin valtuutetun
5
Garmin huoltohenkilön tekemistä huoltotoimenpiteistä, (v) ilman
yhtiön Garmin kirjallista lupaa muokattuun tai muutettuun
tuotteeseen aiheutuneita vaurioita tai (vi) muilla kuin yhtiön
Garmin toimittamilla virta- ja/tai datakaapeleilla liitetyn laitteen
vaurioita. Lisäksi Garmin pidättää oikeuden hylätä
takuuvaatimukset sellaisten tuotteiden tai palveluiden kohdalla,
jotka on hankittu ja/tai joita on käytetty minkä tahansa valtion
lakien vastaisesti.Yrityksen Garmin navigointituotteet on
tarkoitettu käytettäviksi vain matkustamisen apuna eikä niitä tule
käyttää mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka edellyttää
tarkkaa suunnan, etäisyyden, sijainnin tai topografian mittausta.
Garmin ei takaa karttatietojen tarkkuutta tai kattavuutta.
Lisäksi tämä rajoitettu takuu ei kata eikä Garmin korvaa Garmin
navigointituotteiden suorituskyvyn heikkenemistä, joka johtuu
siitä, että tuotetta on käytetty lähellä matkapuhelinta tai muuta
laitetta, jonka käyttämät maanpäällisen laajakaistaverkon
taajuudet ovat lähellä taajuuksia, joita käytetään
maailmanlaajuisissa navigointisatelliittijärjestelmissä (GNSS,
Global Navigation Satellite System), kuten GPS (Global
Positioning Service) -järjestelmässä. Näiden laitteiden käyttö
saattaa heikentää GNSS-signaalien vastaanottoa.
SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI ENIMMILLÄÄN
SALLII, TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA ESITETYT
TAKUUT JA HYVITYKSET OVAT POISSULKEVIA JA NE
KORVAAVAT, JA GARMIN NIMENOMAISESTI KIELTÄÄ,
KAIKKI MUUT NIMENOMAISET, OLETETUT, LAKISÄÄTEISET
JA MUUT TAKUUT JA HYVITYKSET, MUKAAN LUKIEN MUUN
MUASSA OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA
TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ
LAKISÄÄTEISET HYVITYKSET. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU
ANTAA KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA
OIKEUKSIA, JOIDEN LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA
MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN JA ALUEEN
MUKAAN. JOS SANOUTUMINEN IRTI OLETETUISTA
TAKUISTA EI OLE MAAN TAI ALUEEN LAKIEN MUKAAN
MAHDOLLISTA, KYSEISTEN TAKUIDEN KESTO RAJOITTUU
TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN KESTOON. TIETYILLÄ
LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN
KESTON RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU
RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.
GARMIN EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA
TAKUURIKKOMUKSEEN LIITTYVISSÄ VAATEISSA
VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI
SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ,
JOHTUVATKO NE TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ,
VIRHEELLISESTÄ KÄYTÖSTÄ, TAITAMATTOMASTA
KÄYTÖSTÄ VAI TUOTTEEN PUUTTEISTA. JOILLAKIN
LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA VÄLILLISTEN TAI
SEURANNAISTEN VAHINKOJEN POIS RAJAAMISTA TAI
RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET
EIVÄT EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.
Jos käyttäjä toimittaa tämän rajoitetun takuun mukaisen
vaatimuksen takuuhuollosta takuuaikana, Garmin harkintansa
mukaan: (i) korjaa laitteen käyttäen uusia tai käytettyjä osia,
jotka täyttävät yrityksen Garmin laatuvaatimukset, (ii) korvaa
laitteen uudella tai kunnostetulla laitteella, joka täyttää yrityksen
Garmin laatuvaatimukset, tai (iii) hyvittää laitteen koko
ostohinnan. TÄMÄ HYVITYS ON AINOA KÄYTTÄJÄN SAAMA
HYVITYS TAKUURIKKOMUKSESTA. Korjatuilla tai vaihdetuilla
laitteilla on 90 päivän takuu. Jos laitteen alkuperäinen takuu on
vielä voimassa, uusi takuu kestää 90 päivää tai alkuperäisen
yhden vuoden takuun loppuun sen mukaan, kumpaan on
enemmän aikaa.
Ennen kuin käyttäjä hankkii takuuhuoltoa, hänen kannattaa
tutustua ohjeresursseihin osoitteessa support.garmin.com. Jos
laite ei toimi oikein, kun käyttäjä on hyödyntänyt mainittuja
resursseja, hänen on otettava yhteys yrityksen Garmin
valtuuttamaan huoltoon alkuperäisessä ostomaassa tai
hankittava takuuhuoltoa osoitteessa support.garmin.com olevien
ohjeiden mukaisesti. Jos käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, hän voi
myös soittaa numeroon 1-800-800-1020.
Jos käyttäjä hankkii takuuhuoltoa muualla kuin alkuperäisessä
ostomaassa, Garmin ei voi taata, että tuotteen korjaamiseen tai
vaihtamiseen tarvittavat osat ja tuotteet ovat saatavilla, koska
tuotevalikoima sekä sovellettavat standardit, lait ja säädökset
vaihtelevat maittain. Siinä tapauksessa Garmin voi harkintansa
ja sovellettavien lakien mukaan korjata tuotteen tai vaihtaa sen
vastaaviin Garmin tuotteisiin ja osiin tai edellyttää, että käyttäjä
toimittaa tuotteen yrityksen Garmin valtuuttamaan huoltoon
alkuperäisessä ostomaassa tai toisessa maassa sijaitsevaan
yrityksen Garmin valtuuttamaan huoltoon, joka voi huoltaa
tuotteen. Siinä tapauksessa käyttäjä vastaa kaikkien
sovellettavien tuonti- ja vientilakien ja -säädösten
noudattamisesta sekä kaikista tullimaksuista, veroista,
toimitusmaksuista ja muista maksuista. Joissakin tapauksissa
Garmin ja sen jälleenmyyjät eivät välttämättä voi huoltaa tuotetta
muualla kuin alkuperäisessä ostomaassa tai palauttaa korjattua
tai vaihdettua tuotetta käyttäjälle kyseisessä maassa maan
sovellettavien standardien, lakien tai säädösten vuoksi.
Verkkohuutokauppaostokset: verkkohuutokaupoista ostetut
tuotteet eivät ole ostohyvitysten tai muiden yhtiön Garmin
takuiden erikoistarjousten piirissä. Verkkohuutokauppojen
vahvistukset eivät käy takuukuitista. Takuupalvelun saamisen
ehtona on vähittäismyyjältä saatu alkuperäinen ostokuitti tai sen
kopio. Garmin ei korvaa verkkohuutokaupasta hankituista
pakkauksista puuttuvia osia.
Kansainväliset ostot: Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisiltä
jälleenmyyjiltä ostettuja järjestelmiä varten voi maan mukaan
olla erillinen takuu. Mahdollisen takuun myöntää paikallinen
maakohtainen jakelija, joka tarjoaa paikallista huoltoa laitteelle.
Jakelijan takuut ovat voimassa ainoastaan tarkoitetulla
jakelualueella.
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising