Garmin | vivofit® | User guide | Garmin vivofit® Användarhandbok

Garmin vivofit® Användarhandbok
Obs! Din mobila enhet måste ha stöd för Bluetooth Smart för att
kunna paras ihop med din vívofit enhet och synkronisera data.
Information om kompatibilitet finns på www.garmin.com/ble.
1 Gå till www.GarminConnect.com/vivofit på din mobila enhet.
2 Välj App Store knappen eller Google Play™ knappen och följ
instruktionerna på skärmen.
vívofit Användarhandbok
®
SM
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
Komma igång
För att du ska få ut mesta möjliga av din vívofit enhet,
rekommenderar Garmin att du konfigurerar den med datorn
eller en kompatibel mobil enhet.
1 Gå till www.GarminConnect.com/vivofit.
2 Välj ett alternativ:
• Om du använder en dator för att ställa in enheten sätter
du i den trådlösa USB ANT Stick™ i en ledig USB-port och
hämtar och installerar installationsprogramvaran för
Garmin Express™ (Hämta programvaran, sidan 1).
• Om du använder en mobil enhet för att ställa in enheten
ska du installera och öppna Garmin Connect™ Mobile
appen (Hämta mobilappen, sidan 1).
3 Tryck på enhetsknappen À för att slå på enheten.
®
Skicka data till en dator
Innan du skickar data till datorn måste du sätta i USB ANT Stick
i USB-porten på en dator och du måste hämta
inställningsprogramvara för Garmin Express (Hämta
programvaran, sidan 1).
1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från datorn.
2 Håll enhetsknappen intryckt tills SYNC visas.
3 Visa dina data på Garmin Connect.
Para ihop enheten med flera datorer
Du kan para ihop vívofit enheten med flera datorer. Du kan till
exempel para ihop vívofit enheten med hemdatorn och
arbetsdatorn. Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
1 Koppla in USB ANT Stick i datorns USB-port.
2 Hämta Garmin Express installationsprogramvaran för
Windows eller Mac (Hämta programvaran, sidan 1).
3 Håll enhetsknappen intryckt tills PAIR visas.
4 Följ instruktionerna på datorn för att para ihop din vívofit
enhet och slutföra konfigurationsprocessen.
5 Om det behövs upprepar du steg 1 till 4 för varje ytterligare
dator.
Synkronisera dina data med Garmin Connect
Mobile appen
När du slår på enheten första gången är den i
ihopparningsläge. Om enheten inte är i ihopparningsläge när
du sätter på den måste du hålla in enhetsknappen tills PAIR
visas.
Obs! Innan du har parat ihop enheten och slutfört
inställningsprocessen har enheten begränsad funktionalitet.
4 Följ instruktionerna på din dator eller mobila enhet för att
para ihop vívofit enheten och slutföra
konfigurationsprocessen.
5 Synkronisera din stegräkning med ditt Garmin Connect konto
(Skicka data till en dator, sidan 1) (Synkronisera dina data
med Garmin Connect Mobile appen, sidan 1).
Hämta programvaran
1 Gå in på www.GarminConnect.com/vivofit på datorn.
2 Välj ett alternativ:
• Om du använder ett operativsystem för Windows väljer
du Hämta för Windows och följer instruktionerna på
skärmen.
• Om du använder ett operativsystem för Mac väljer du
Hämta för Mac och följer instruktionerna på skärmen.
Du bör regelbundet synkronisera dina data för att hålla koll på
dina framsteg i Garmin Connect Mobile appen.
1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från din mobila enhet.
2 Håll enhetsknappen intryckt tills SYNC visas.
3 Visa aktuella data i Garmin Connect Mobile appen.
Para ihop flera mobila enheter
Du kan para ihop vívofit enheten med flera mobila enheter. Du
kan till exempel para ihop vívofit enheten med en smartphone
och en surfplatta.
1 Installera och öppna appen Garmin Connect Mobile på din
mobila enhet (Hämta mobilappen, sidan 1).
2 Håll enhetsknappen intryckt tills PAIR visas.
3 Följ instruktionerna på din mobila enhet för att para ihop
vívofit enheten och slutföra konfigurationsprocessen.
4 Om det behövs upprepar du steg 1–3 för varje ytterligare
mobilenhet.
®
®
Hämta mobilappen
Du kan använda Garmin Connect Mobile appen för att para ihop
vívofit enheten och slutföra installationsprocessen. Det gör att
du kan dela och analysera data och hämta
programvaruuppdateringar från din mobila enhet. Till skillnad
från andra Bluetooth enheter som är ihopparade via Bluetooth
inställningarna på den mobila enheten, måste vívofit enheten
vara ihopparad direkt via Garmin Connect Mobile appen.
®
Bära enheten
TIPS: Enheten levereras med en hållare som kan placeras på
bandets spännessida.
1 Välj ett band passar bra på handleden (Byta bandet,
sidan 5).
2 Se till att piggarna på fästet är helt isatta i bandet.
När båda piggarna är helt isatta sitter enheten ordentligt på
handleden.
3 Dra hållaren över spännet (valfritt).
Hållaren är en liten ögla som är utformad för att passa över
båda ändarna på bandet och spännet. Det hjälper till att hålla
fast bandet.
November 2017
190-01699-39_0E
användarinställningarna på ditt Garmin Connect konto. Du kan
visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.
Använda sömnspårning
4 Bär enheten hela dagen (Använda sömnspårning,
sidan 2).
Ikoner
Ikonerna visas nederst på skärmen. Varje ikon motsvarar en
funktion. Du kan välja enhetsknappen för att gå igenom de olika
enhetsfunktionerna.
Det totala antalet steg under dagen.
GOAL
Antal återstående steg för att du ska nå ditt stegmål för
dagen. Enheten lär sig och föreslår ett nytt mål för dig i
början av varje dag.
KM eller MI Den tillryggalagda sträckan i kilometer eller miles för
aktuell dag.
Antal kalorier som förbränts för den aktuella dagen,
inklusive både aktiva och vilande kalorier.
Aktuell tid på dagen och datum baserat på din plats.
Enheten uppdaterar tid och datum varje gång du synkroniserar din enhet med en dator eller mobilenhet.
Din aktuella puls- och pulszon från en parad pulsmätare.
Automatiskt mål
Enheten skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina
tidigare aktivitetsnivåer. När du rör dig under dagen räknar
enheten ned antalet återstående steg till ditt dagliga mål. När du
når ditt stegmål visar enheten GOAL+ och börjar räkna hur
många steg du överskrider ditt dagliga mål med.
Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du
ställa in ett anpassat stegmål på ditt Garmin Connect konto.
Innan du kan använda sömnspårning måste du ha enheten på
dig.
1 Håll enhetsknappen intryckt tills SLEEP visas.
2 När du vaknar håller du in enhetsknappen för att lämna
sömnläget.
Obs! Om du glömmer att försätta enheten i sömnläge kan du
manuellt ange när du somnade och när du vaknade på ditt
Garmin Connect konto för att hämta din sömnstatistik.
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på ditt Garmin Connect konto.
Garmin Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna
följa, analysera, dela information med och peppa varandra.
Spela in händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor,
promenader, cykelturer, simturer, vandringar och mycket mer.
Du kan skapa ditt kostnadsfria Garmin Connect konto genom att
para ihop enheten och telefonen med Garmin Connect
mobilappen, eller genom att besöka www.GarminConnect.com
/vivofit.
Spåra dina framsteg: Du kan spåra dina dagliga steg, delta i en
vänskaplig tävling med dina kontakter och uppfylla dina mål.
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
schemalagd aktivitet på enheten kan du överföra aktiviteten
till Garmin Connect kontot och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, puls, kalorier som
förbränts samt anpassningsbara rapporter.
Obs! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en
pulsmätare.
Rörelsefält
Att sitta under för långa perioder kan trigga skadliga metaboliska
tillståndsändringar. Rörelsefältet påminner dig att om att röra
dig. Efter en timmes inaktivitet visas rörelsefältet À. Ytterligare
segment Á visas efter var 15:e minut av inaktivitet.
Du kan återställa rörelsefältet genom att gå en kort sträcka.
Enhetsinställningar
Historik
Enheten håller reda på dina dagliga steg, kalorier som förbränts,
sömnstatistik och information från ANT+ sensorn (tillval). Den
här historiken kan skickas till ditt Garmin Connect konto.
Enheten lagrar dina träningsdata i upp till 3 veckor.
Obs! När du använder en pulsmätare minskas din datalagring
betydligt (cirka 12 dagar).
När utrymmet för datalagring är fullt tas de äldsta filerna bort för
att göra plats åt nya data.
®
Sömnspårning
Medan du sover övervakar enheten dina rörelser. Sömnstatistik
omfattar totalt antal sömntimmar, sömnnivåer och sömnrörelser.
Du kan ställa in dina normala sömntimmar i
2
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Hantera dina inställningar: Du kan anpassa enheten och
användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.
Du kan anpassa dina enhetsinställningar och
användarinställningar på ditt Garmin Connect konto. Från din
enhetswidget väljer du Enhetsinställningar.
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmarseller 24-timmarsformat.
Enheter: Ställer in enheten så att den visar tillryggalagd sträcka
i kilometer eller miles.
Synliga skärmar: Du kan anpassa de skärmar som enheten
visar.
Automatiskt mål: Du kan låta enheten avgöra ditt stegmål
automatiskt.
Obs! När du avaktiverar den här funktionen måste du ange
dina stegmål manuellt.
vívofit användarhandbok
Anpassad steglängd: Du kan låta enheten mer exakt beräkna
den tillryggalagda sträckan med din egen steglängd.
Puls: Du kan uppskatta din maxpuls och fastställa egna
pulszoner.
ANT+ pulsmätare
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+
sensorer. Mer information om kompatibilitet och om att köpa
givare (tillval) finns på http://buy.garmin.com.
Ta på dig pulsmätaren
Obs! Om du inte har någon pulsmätare kan du hoppa över den
här uppgiften.
Obs! Enheten kan börja skava om den används under långa
perioder. Du kan lindra detta genom att applicera en kräm eller
gel mot friktion mitt på modulen där den kommer i kontakt med
huden.
OBS!
Applicera inte gel eller kräm mot friktion på elektroderna.
Använd inte gel eller kräm som innehåller solskyddsmedel.
Du bör bära pulsmätaren direkt mot huden, precis nedanför
bröstkorgen. Den ska sitta tajt nog för att stanna på plats under
hela aktiviteten.
1 Tryck en flik À på remmen genom hålet Á i
pulsmätarmodulen.
2 Tryck ned fliken.
3 Fukta elektroderna  på baksidan av modulen för att skapa
en ordentlig anslutning mellan ditt bröst och pulsmätaren.
4 Led remmen runt bröstet och fäst den i den andra änden av
pulsmätarmodulen.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
ANT+ sensorer under ihopparningen.
3 Tryck på enhetsknappen tills HEART visas.
När sensorn är ihopparad med din enhet visas din puls och
pulszon.
Stoppa en pulsaktivitet
Enheten skapar och sparar en träningsaktivitet när den tar emot
pulsdata, som kan skickas till ditt Garmin Connect konto.
Håll in enhetsknappen för att stoppa inspelning av pulsdata.
Enheten visar HEART OFF.
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon, sidan 5) för att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
Enhetsinformation
vívofit specifikationer
Batterityp
Två utbytbara CR1632-batterier
Batteritid
Minst 1 år.
Drifttemperaturområde
Från -10 till 60º C (från 14 till 140º F)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Bluetooth Smart trådlös teknik
Vattenklassning
5 ATM*
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Pulsmätare – specifikationer
Batterityp
CR2032, 3 volt, kan bytas av användaren
Batterilivslängd
Cirka 3 år (vid 1 timmes användning om
dagen)
Drifttemperaturområde Från -10 till 50°C (från 14 till 122°F)
Garmin logotypen ska vara rättvänd.
5 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) räckhåll för pulsmätaren.
När du har satt på pulsmätaren är den aktiv och skickar data.
Para ihop din ANT+ pulsmätare
Innan du kan para ihop din pulsmätare måste du aktivera
skärmen för pulsdata på vívofit enheten. Mer information om hur
du anpassar enhetens skärmar hittar du i Enhetsinställningar,
sidan 2.
Obs! Om enheten levererades med en pulsmätare är skärmen
för pulsdata redan aktiverad och pulsmätaren är ihopparad.
1 Ta på dig pulsmätaren.
2 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
vívofit användarhandbok
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Vattenklassning
1 ATM*
Obs! Den här produkten sänder inte pulsdata
när du simmar.
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 10 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Utbytbara batterier
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
3
Byta vívofit enhetens batterier
Innan du kan byta ut enhetens batterier måste du införskaffa två
CR1632-batterier.
1 Ta bort modulen från bandet.
2 Använd ett mynt för att vrida locket moturs tills det lossnar
2 Använd en liten stjärnskruvmejsel för att ta bort de fyra
skruvarna på framsidan av modulen.
3 Ta bort locket och batterierna.
tillräckligt mycket för att du ska kunna ta bort det (pilen pekar
på OPEN).
3 Ta bort locket och batteriet.
4 Vänta i 30 sekunder.
5 Sätt i det nya batteriet med pluspolen vänd uppåt.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.
6 Använd ett mynt för att vrida locket medsols på plats (pilen
pekar mot CLOSE).
När du har bytt ut pulsmätarens batteri kan du behöva para ihop
pulsmätaren med enheten igen.
Skötsel av enheten
4 Använd en bomullstopp och för på en liten mängd vaselin på
de nya batteriernas sidor.
5 Sätt i nya batterier.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort packningen.
6 Sätt tillbaka locket och de fyra skruvarna på framsidan.
7 Dra åt de fyra skruvarna jämnt och ordentligt.
8 Sätt in modulen i bandet.
Enhetsknappen på modulen måste vara inriktad med
knappen på bandet.
OBS!
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.
Undvik att trycka på knapparna under vatten.
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.
Placera den inte i miljöer med höga temperaturer, t.ex.
torktumlare.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Sköta om pulsmätaren
OBS!
Svett och salt som fastnar i remmen kan minska pulsmätarens
förmåga att rapportera korrekta data.
Byta pulsmätarens batteri
1 Leta reda på det runda batterilocket på baksidan av
pulsmätaren.
• Skölj remmen efter varje användning.
• Handtvätta remmen då och då med lite milt rengöringsmedel,
till exempel diskmedel.
Obs! För mycket tvättmedel kan skada remmen.
• Lägg inte remmen i torktumlaren.
• När du torkar remmen ska du hänga upp den eller lägga den
plant.
Felsökning
Min enhet slås inte på
Om enheten inte längre slås på måste du kanske byta batterier.
Gå till Byta vívofit enhetens batterier, sidan 4.
Jag har ingen dator eller mobil enhet
Du kan aktivera och använda enheten med begränsad
funktionalitet, tills du slutför installationen på en dator eller mobil
4
vívofit användarhandbok
enhet. Före installation kan du endast använda stegräknaren,
automatiskt mål, rörelsefältet och pulsmätaren (om de
levererades med din enhet). Enheten återställer stegräknaren
en gång om dagen. Enheten försöker återställa stegräknaren
medan du sover, baserat på din inaktivitetsnivå från den första
användningsdagen. Enheten lagrar inte några historikdata förrän
installationen är klar.
Konfigurera enheten på en dator eller en kompatibel mobil
enhet (Komma igång, sidan 1) om du vill använda ytterligare
funktioner i enheten.
Obs! Installationen är en engångsprocess och efteråt kan du
använda alla tillgängliga funktioner i enheten.
Bilaga
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo,
rytmisk andning
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar
stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något
Grundläggande kondidjupare andning, konver- tionsträning, bra återsation möjlig
hämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att
Förbättrad aerobisk
upprätthålla konversation kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
4
80-90 %
Snabbt tempo och något
obekväm, tung andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns,
högre hastighet
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart
under längre perioder,
ansträngd andning
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
ökad styrka
Min enhet visar inte rätt tid
Enheten uppdaterar tid och datum varje gång du synkroniserar
din enhet med en dator eller mobilenhet. Du bör synkronisera
din enhet för att få rätt tid när du byter tidszon och för att
uppdatera vid sommartid.
1 Bekräfta att din dator eller mobila enhet visar rätt lokal tid.
2 Välj ett alternativ:
• Synkronisera enheten med en dator (Skicka data till en
dator, sidan 1).
• Synkronisera enheten med en mobil enhet (Synkronisera
dina data med Garmin Connect Mobile appen, sidan 1).
Tid och datum ställs in automatiskt.
Slå på enheten
Välj enhetsknappen À.
Byta bandet
1 Ta bort modulen från bandet.
2 Sätt i modulen i det nya bandet.
Enhetsknappen på modulen måste vara inriktad med
knappen på bandet.
Programuppdatering
Om det finns en tillgänglig programvaruuppdatering hämtar
enheten uppdateringen automatiskt när du synkroniserar
enheten med ditt Garmin Connect konto.
En nedräkningstimer visas under uppdateringsprocessen. När
uppdateringen är slutförd startas enheten om.
vívofit användarhandbok
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.
Begränsad garanti
DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA
LAGLIGA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA
LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN
STAT TILL STAT (ELLER LAND ELLER REGION). GARMIN
UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR ELLER DRAR IN ANDRA
JURIDISKA RÄTTIGHETER DU KAN HA ENLIGT LAGARNA I
DITT OMRÅDE (ELLER LAND ELLER REGION). FÖR EN
FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BÖR
DU KONSULTERA LAGARNA I DITT LAND ELLER REGION.
Icke-flygprodukter garanteras vara fria från defekter i material
och utförande i ett år från inköpsdatumet. Under denna tid
kommer Garmin att efter eget gottfinnande reparera eller ersätta
komponenter som inte fungerar vid normal användning. Sådana
reparationer eller ersättningar görs utan någon avgift för kunden
vad gäller delar eller arbete, förutsatt att kunden står för alla
transportkostnader. Den här begränsade garantin gäller inte för:
(i) kosmetiska skador, t.ex. repor, hack och bulor, (ii)
förbrukningsdelar, t.ex. batterier, såvida inte produktskadan
5
uppstått p.g.a. defekter i material eller arbete, (iii) skada orsakad
av olycka, missbruk, vatten, översvämning, brand eller andra
naturhändelser eller yttre orsaker, (iv) skada orsakad av service
utförd av någon som inte är behörig serviceleverantör åt
Garmin, (v) skada på en produkt som har modifierats eller
ändrats utan skriftligt tillstånd från Garmin, eller (vi) skada på en
produkt som har anslutits till ström- och/eller datakablar som inte
tillhandahålls av Garmin. Garmin förbehåller sig dessutom rätten
att avslå garantianspråk avseende produkter eller tjänster som
anskaffats och/eller använts på något sätt som strider mot något
lands lagar. Garmin navigeringsprodukter är endast avsedda att
användas som hjälp vid resa och får inte användas till något
ändamål som kräver exakt mätning av riktning, sträcka, plats
eller topografi. Garmin lämnar inga garantier angående
kartuppgifternas riktighet eller fullständighet.
Denna begränsade garanti gäller dessutom inte för, och Garmin
är inte ansvarig för, någon försämring av prestanda hos någon
Garmin navigationsprodukt till följd av dess användning i
närheten av mobiltelefon eller annan anordning som utnyttjar
markbundet bredbandsnätverk som arbetar på eller nära de
frekvenser som används av Global Navigation Satellite System
(GNSS), t.ex. Global Positioning Service (GPS). Användning av
sådana enheter kan försämra mottagningen av GNSS-signaler.
SÅ LÅNGT SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG
GÄLLER DE GARANTIER OCH KOMPENSATIONER SOM
ANGES I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI MED
ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR, OCH GARMIN
FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN, ALLA ANDRA
GARANTIER OCH KOMPENSATIONER, VARE SIG
UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE
ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD
KOMPENSATION ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DENNA
BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA
RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA LAGSTADGADE
RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT
OCH FRÅN LAND TILL LAND. OM FRISKRIVNING FRÅN
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INTE TILLÅTS ENLIGT
LAGSTIFTNING I DITT OMRÅDE ELLER LAND, ÄR
VARAKTIGHETEN AV SÅDANA GARANTIER BEGRÄNSADE
GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. VISSA STATER
(OCH LAND OCH REGIONER) TILLÅTER INTE
BEGRÄNSNINGAR AV VARAKTIGHETEN AV EN
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, SÅ OVANSTÅENDE
BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.
GARMIN SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VID
ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN HÅLLAS ANSVARIGT FÖR
NÅGRA TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, INDIREKTA SKADOR
ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE ORSAKAS AV
ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER AV DEFEKTER I
PRODUKTEN. VISSA STATER (OCH LAND OCH REGIONER)
TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR
ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE
BEGRÄNSNINGAR GÄLLER KANSKE INTE DIG.
Om du under garantiperioden gör anspråk på garantiservice i
enlighet med den här begränsade garantin, kommer Garmin,
efter eget val: (i) reparera enheten med nya delar eller tidigare
använda delar som uppfyller Garmins kvalitetsstandarder, (ii)
ersätta enheten med en ny enhet eller rekonditionerad enhet
som uppfyller Garmins kvalitetsstandarder, eller (iii) byta enhet
för en fullständig återbetalning av inköpspriset. DENNA
KOMPENSATION ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR EN
ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN. Reparerade eller utbytta
enheter har 90 dagars garanti. Om enheten fortfarande omfattas
av den ursprungliga garantin gäller den nya garantin i 90 dagar
eller till slutet av den ursprungliga ettårsgarantin, beroende på
vad som inträffar först.
Innan du söker garantiservice kan du besöka och granska
onlinehjälpsresurserna som finns på support.garmin.com. Om
enheten fortfarande inte fungerar korrekt efter användning av
dessa resurser, kontaktar du en Garmin auktoriserad
serviceverkstad i det ursprungliga inköpslandet eller följer
instruktionerna på support.garmin.com för att erhålla
garantiservice. Om du är i USA kan du också ringa
1-800-800-1020.
Om du efterfrågar garantiservice utanför det ursprungliga
inköpslandet, kan Garmin inte garantera att alla komponenter
och produkter som behövs för att reparera eller ersätta
produkten finns tillgängliga på grund av skillnader i produktutbud
och gällande standarder, lagar och förordningar. I så fall kan
Garmin, efter eget gottfinnande och enligt gällande lagar,
reparera eller ersätta produkten med jämförbara Garmin
produkter och delar eller kräva att du skickar produkten till ett
Garmin auktoriserat servicecenter i inköpslandet eller till ett
Garmin auktoriserat servicecenter i ett annat land som kan
utföra service på produkten, i vilket fall du ansvarar själv för att
följa alla tillämpliga import- och exportrestriktioner och för att
betala alla tullar, moms, fraktkostnader och andra associerade
skatter och avgifter. I vissa fall kan Garmin och dess
återförsäljare kanske inte serva produkten i ett land utanför det
ursprungliga inköpslandet eller returnera en reparerad eller
utbytt produkt till dig i det landet på grund av gällande
standarder, lagar eller förordningar i landet.
Inköp via online-auktion: Produkter som köps via onlineauktioner berättigar inte till rabatter eller andra
specialerbjudanden som grundar sig på Garmin garantin.
Bekräftelser på onlineauktion godkänns inte som
garantiverifikation. Om du vill ha garantiservice måste du ha det
ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av den, från
ursprungsåterförsäljaren. Garmin ersätter inte komponenter som
saknas från en förpackning som köpts via en online-auktion.
Internationella inköp: En separat garanti kan tillhandahållas av
internationella distributörer för enheter som inköpts utanför USA
beroende på land. Om tillämpligt tillhandahålls denna garanti av
den lokala, inhemska distributören och denna distributör
tillhandahåller service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier
är endast giltiga i det avsedda distributionsområdet.
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising