Garmin | vivofit® | User guide | Garmin vivofit® Podręcznik użytkownika

Garmin vivofit® Podręcznik użytkownika
będziesz mieć możliwość udostępniania i analizowania danych
oraz pobierania aktualizacji oprogramowania na swoje
urządzenie mobilne. W przeciwieństwie do innych urządzeń
Bluetooth , sparowanych z poziomu ustawień Bluetooth
urządzenia mobilnego, urządzenie vívofit należy sparować
bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin Connect Mobile.
UWAGA: Urządzenie mobilne musi obsługiwać standard
Bluetooth Smart, aby można było je sparować z urządzeniem
vívofit i zsynchronizować dane. Więcej informacji na temat
zgodności można znaleźć na stronie www.garmin.com/ble.
1 W urządzeniu mobilnym przejdź do strony
www.GarminConnect.com/vivofit.
2 Wybierz przycisk App Store lub Google Play™ i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
®
Podręcznik użytkownika urządzenia
vívofit
®
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Aby w pełni korzystać z urządzenia vívofit, firma Garmin zaleca
skonfigurowanie go za pomocą komputera lub zgodnego
urządzenia mobilnego.
1 Odwiedź stronę www.GarminConnect.com/vivofit.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli używasz komputera do skonfigurowania urządzenia,
podłącz bezprzewodowy moduł USB ANT Stick™ do
wolnego portu USB, a następie pobierz i zainstaluj
oprogramowanie konfiguracyjne Garmin Express™
(Pobieranie oprogramowania, strona 1).
• Jeśli używasz urządzenia mobilnego do skonfigurowania
urządzenia, zainstaluj i otwórz aplikację Garmin Connect™
Mobile (Pobieranie aplikacji mobilnej, strona 1).
3 Wybierz przycisk urządzenia À, aby je włączyć.
®
Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy przejdzie ono
w tryb parowania. Jeśli po włączeniu urządzenie nie znajduje
się w trybie parowania, przytrzymaj przycisk, aż pojawi się
komunikat PAIR.
UWAGA: Do momentu sparowania urządzenia i ukończenia
procesu konfiguracji dostępne będą wyłącznie jego
ograniczone funkcje.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
komputera lub urządzenia mobilnego, aby sparować
urządzenie vívofit i zakończyć konfigurację.
5 Zsynchronizuj liczbę kroków z kontem Garmin Connect
(Przesyłanie danych do komputera, strona 1)
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile, strona 1).
Pobieranie oprogramowania
1 W komputerze przejdź do strony www.GarminConnect.com
/vivofit.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows ,
wybierz opcję Pobierz dla systemu Windows i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Mac , wybierz
opcję Pobierz dla komputera Mac i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
®
®
Pobieranie aplikacji mobilnej
Możesz użyć aplikacji Garmin Connect Mobile, aby sparować
urządzenie vívofit i zakończyć proces konfiguracji. Dzięki temu
SM
Przesyłanie danych do komputera
Aby wysłać dane do komputera, należy podłączyć urządzenie
USB ANT Stick do portu USB komputera oraz pobrać
oprogramowanie konfiguracyjne Garmin Express (Pobieranie
oprogramowania, strona 1).
1 Umieść urządzenie w zasięgu komputera, czyli w odległości
nie większej niż 3 m (10 stóp).
2 Przytrzymaj przycisk urządzenia, aż pojawi się komunikat
SYNC.
3 Przejrzyj swoje dane w serwisie Garmin Connect.
Parowanie urządzenia z wieloma komputerami
Urządzenie vívofit można sparować z wieloma komputerami.
Możesz na przykład sparować urządzenie vívofit z komputerem
w domu i w pracy. Odwiedź stronę buy.garmin.com lub
skontaktuj się z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania
informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części
zamiennych.
1 Podłącz urządzenie USB ANT Stick do portu USB
komputera.
2 Pobierz oprogramowanie konfiguracyjne Garmin Express dla
systemu Windows lub komputerów Mac (Pobieranie
oprogramowania, strona 1).
3 Przytrzymaj przycisk urządzenia, aż pojawi się komunikat
PAIR.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
komputera, aby sparować urządzenie vívofit i zakończyć
konfigurację.
5 W razie potrzeby powtórz kroki 1–4 dla każdego
dodatkowego komputera.
Synchronizowanie danych z aplikacją
Garmin Connect Mobile
Synchronizuj dane regularnie, aby śledzić swoje postępy
w aplikacji Garmin Connect Mobile.
1 Umieść urządzenie w zasięgu urządzenia mobilnego, czyli
w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
2 Przytrzymaj przycisk urządzenia, aż pojawi się komunikat
SYNC.
3 Swoje dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Connect
Mobile.
Parowanie wielu urządzeń mobilnych
Urządzenie vívofit można sparować z kilkoma urządzeniami
mobilnymi. Na przykład, możesz sparować urządzenie vívofit ze
smartfonem i tabletem.
1 Zainstaluj i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile na
urządzeniu mobilnym (Pobieranie aplikacji mobilnej,
strona 1).
2 Przytrzymaj przycisk urządzenia, aż pojawi się komunikat
PAIR.
Listopad 2017
190-01699-40_0F
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
urządzenia mobilnego, aby sparować urządzenie vívofit
i zakończyć konfigurację.
4 W razie potrzeby powtórz kroki 1–3 dla każdego
dodatkowego urządzenia mobilnego.
Noszenie urządzenia
PORADA: Urządzenie jest dostarczane z dodatkowym
zabezpieczeniem, które możesz umieścić na zapięciu opaski.
1 Wybierz opaskę, która najlepiej pasuje do nadgarstka
(Wymiana opaski, strona 5).
2 Upewnij się, że kołeczki znajdujące się na zatrzasku są
dobrze wciśnięte w opaskę.
Gdy oba kołeczki są dobrze wciśnięte w opaskę, urządzenie
powinno bezpiecznie przylegać do nadgarstka.
3 Wsuń zabezpieczenie na zapięcie opaski (opcjonalnie).
Zabezpieczenie na postać niewielkiej pętli zakrywającej oba
końce opaski oraz jej zapięcie. Jego stosowanie pomaga
w utrzymaniu opaski na nadgarstku.
Możesz wyzerować pasek ruchu, robiąc krótki spacer.
Historia
Urządzenie monitoruje liczbę kroków na dzień, spalone kalorie,
statystyki snu oraz informacje o opcjonalnych czujnikach ANT+ .
Możesz przesłać historię do swojego konta Garmin Connect.
Urządzenie przechowuje dane o aktywności fizycznej przez
maksymalnie 3 tygodnie.
UWAGA: W przypadku korzystania z czujnika tętna dostępna
ilość pamięci będzie znacznie mniejsza (około 12 dni).
Gdy pamięć się zapełni, urządzenie usuwa najstarsze pliki, aby
zwolnić miejsce na nowe dane.
®
Monitorowanie snu
Kiedy śpisz, urządzenie monitoruje Twoje ruchy. Statystyki snu
obejmują łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch
podczas snu. W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin
Connect można podać swoje typowe godziny snu. Możesz
sprawdzić statystyki dotyczące snu na koncie Garmin Connect .
4 Noś urządzenie przez cały dzień (Używanie funkcji
monitorowania snu, strona 2).
Ikony
Ikony są widoczne na dole wyświetlacza. Każda ikona
reprezentuje inną funkcję. Przycisk urządzenia służy do
przełączania różnych funkcji.
Łączna liczba kroków wykonanych w ciągu dnia.
GOAL
Liczba kroków pozostała do osiągnięcia dziennego celu
kroków. Na początku każdego dnia urządzenie określa
i proponuje nowy cel.
KM lub MI Dystans pokonany bieżącego dnia, podany w kilometrach
lub milach.
Łączna liczba spalonych kalorii bieżącego dnia, w tym
kalorii spalonych podczas aktywności i odpoczynku.
Bieżący czas i data ustalone w oparciu o pozycję.
Urządzenie aktualizuje czas i datę, gdy synchronizujesz je
z komputerem lub z urządzeniem mobilnym.
Bieżące tętno i strefa tętna w oparciu o wskazania
sparowanego czujnik tętna.
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. Gdy poruszasz się w ciągu
dnia, urządzenie odlicza kroki, które pozostały do osiągnięcia
dziennego celu. Kiedy osiągniesz cel kroków, urządzenie
wyświetli komunikat GOAL+, a następnie zacznie zliczać kroki
wykraczające poza dzienny cel.
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
Pasek ruchu
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Pasek ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności pojawia się pasek ruchu À.
Dodatkowe segmenty Á pojawiają się po każdych 15 minutach
bezczynności.
2
Używanie funkcji monitorowania snu
Aby korzystać z funkcji monitorowania snu, musisz nosić na
sobie urządzenie.
1 Przytrzymaj przycisk urządzenia, aż pojawi się komunikat
SLEEP.
2 Po przebudzeniu przytrzymaj przycisk urządzenia, aby wyjść
z trybu snu.
UWAGA: Jeśli zapomnisz przełączyć urządzenie w tryb snu,
możesz ręcznie wprowadzić godziny zaśnięcia
i przebudzenia za pomocą konta Garmin Connect, aby
odzyskać statystyki dotyczące snu.
Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą konta Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
swoje aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy, sesje
pływania, piesze wędrówki i wiele innych.
Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas
parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile lub zrobić to w serwisie
www.GarminConnect.com/vivofit.
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do konta Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, takie jak czas, dystans, spalone
kalorie czy własne raporty.
UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy
zastosować opcjonalne akcesoria, np. czujnik tętna.
Podręcznik użytkownika urządzenia vívofit
2 Dociśnij koniec paska.
3 Zwilż elektrody  z tyłu czujnika, aby zapewnić prawidłowy
kontakt między klatką piersiową a modułem czujnika tętna.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia
urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.
4 Owiń pasek wokół klatki piersiowej i przymocuj go z drugiej
strony czujnika tętna.
Ustawienia urządzenia
Ustawienia urządzenia i użytkownika można dostosować za
pomocą konta Garmin Connect. W widżecie urządzenia wybierz
polecenie Ustawienia urządzenia.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Jednostki: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby pokazywało
przebyty dystans w milach lub kilometrach.
Widoczne ekrany: Umożliwia określenie, które ekrany mają być
wyświetlane przez urządzenie.
Cel automatyczny: Zezwalanie urządzeniu na automatycznie
określanie celu liczby kroków.
UWAGA: Po wyłączeniu tej funkcji cel liczby kroków trzeba
wprowadzać ręcznie.
Własna długość kroku: Bardziej precyzyjne obliczanie przez
urządzenie przebytego dystansu dzięki niestandardowemu
ustawieniu długości kroku.
Tętno: Umożliwia szacowanie maksymalnego tętna i określanie
niestandardowych stref tętna.
Czujnik tętna ANT+
Urządzenie można używać łącznie z bezprzewodowymi
czujnikami ANT+. Więcej informacji o zgodności i zakupie
dodatkowych czujników można znaleźć na stronie
http://buy.garmin.com.
Zakładanie czujnika tętna
UWAGA: Jeśli nie masz czujnika tętna, możesz pominąć tę
czynność.
UWAGA: Urządzenie może spowodować otarcia, jeśli korzysta
się z niego przez dłuższy czas. Aby temu zapobiec, należy
nałożyć środek nawilżający lub żel w środku modułu, w miejscu,
w którym styka się ze skórą.
NOTYFIKACJA
Nie należy nakładać żelu ani środka nawilżającego na elektrody.
Nie należy używać żeli ani środków nawilżających
zawierających filtry przeciwsłoneczne.
Czujnik tętna należy nosić bezpośrednio na skórze, tuż poniżej
mostka. Powinien on przylegać do ciała na tyle mocno, by
pozostawał na swoim miejscu podczas aktywności.
1 Przeciśnij jeden koniec À paska przez otwór Á w czujniku
tętna.
Logo firmy Garmin powinno być zwrócone prawą stroną do
góry.
5 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika tętna, w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
Po założeniu czujnik tętna staje się aktywny i jest gotowy do
przesyłania danych.
Parowanie czujnika tętna ANT+
Przed sparowaniem czujnika tętna należy włączyć ekran danych
tętna w urządzeniu vívofit. Więcej informacji na temat
dostosowywania ekranów urządzenia można znaleźć w części
Ustawienia urządzenia, strona 3.
UWAGA: Jeśli do urządzenia dołączono czujnik tętna, ekran
danych tętna jest już włączony, a czujnik tętna jest sparowany.
1 Załóż czujnik tętna.
2 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników ANT+.
3 Przytrzymaj przycisk urządzenia, aż pojawi się komunikat
HEART.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem na ekranie pojawi się
twoje tętno i strefa tętna.
Zatrzymywanie aktywności Tętno
Podczas otrzymywania danych o tętnie urządzenie tworzy
i zapisuje aktywność fizyczną, którą można przesłać do konta
Garmin Connect.
Przytrzymaj przycisk urządzenia, aby zatrzymać
rejestrowanie danych na temat tętna.
W urządzeniu wyświetli się komunikat HEART OFF.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
Podręcznik użytkownika urządzenia vívofit
3
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 6), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Informacje o urządzeniu
vívofit — dane techniczne
Typ baterii
Dwie wymieniane przez użytkownika
baterie CR1632
Czas działania baterii
Ponad 1 rok
Zakres temperatury
roboczej
Od -10ºC do 60ºC (od 14ºF do 140ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Smart
Klasa wodoszczelności
5 atm*
2 Za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego odkręć cztery
śruby z przodu urządzenia.
3 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterie.
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Dane techniczne czujnika tętna
Typ baterii
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
4 Nanieś niewielką ilość wazeliny na górę i spód nowych baterii
Czas działania baterii
Około 3 lata (1 godz. dziennie)
5 Włóż nowe baterie.
Zakres temperatury
roboczej
Od -10° do 50°C (od 14° do 122°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
Klasa wodoszczelności
1 atm*
UWAGA: To urządzenie nie przesyła
danych tętna podczas pływania.
za pomocą bawełnianego wacika.
UWAGA: Uważaj, aby nie uszkodzić lub nie zgubić uszczelki.
6 Załóż z powrotem przednią pokrywę i przykręć cztery śruby.
7 Mocno i równomiernie dokręć cztery śruby.
8 Umieść urządzenie w opasce.
Przycisk na urządzeniu musi być dopasowany do przycisku
na opasce.
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Wymienianie baterii przez użytkownika
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Wymienianie baterii urządzenia vívofit
Przed wymianą baterii urządzenie należy kupić dwie baterie
CR1632.
1 Zdejmij urządzenie z opaski.
Wymienianie baterii czujnika tętna
1 Zlokalizuj okrągłą pokrywkę komory baterii na spodzie
czujnika tętna.
2 Za pomocą monety przekręć pokrywkę w lewo, aby
poluzować ją w sposób umożliwiający jej zdjęcie (strzałka
wskazuje na pozycję OPEN).
4
Podręcznik użytkownika urządzenia vívofit
3 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
4 Poczekaj 30 sekund.
5 Włóż nową baterię w taki sposób, aby biegun dodatni był
skierowany do góry.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
6 Za pomocą monety przekręć pokrywkę w prawo, z powrotem
na swoje miejsce (strzałka wskazuje na pozycję CLOSE).
Po wymianie baterii czujnika tętna konieczne może być
ponowne sparowanie czujnika tętna z urządzeniem.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie należy naciskać przycisków pod wodą.
Baterii nie wolno wyciągać przy użyciu ostro zakończonego
przedmiotu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej
temperaturze, takich jak suszarka do ubrań.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
przeprowadzenia konfiguracji możesz korzystać wyłącznie
z funkcji mierzenia liczby kroków, celu automatycznego, paska
ruchu i czujnika tętnika (jeśli został dołączony do urządzenia).
Urządzenie będzie zerować liczbę kroków raz dziennie.
Urządzenie będzie podejmować próby wyzerowania liczby
kroków podczas snu, w oparciu o czas braku aktywności, od
pierwszego dnia korzystania. Urządzenie nie będzie
przechowywać żadnych danych historycznych do momentu
ukończenia konfiguracji.
Skonfiguruj urządzenie za pomocą komputera lub zgodnego
urządzenia mobilnego (Rozpoczęcie pracy z urządzeniem,
strona 1), aby móc korzystać z dodatkowych funkcji.
UWAGA: Konfiguracja jest jednorazowa i umożliwia
korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia.
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu
Urządzenie aktualizuje czas i datę, gdy synchronizujesz je
z komputerem lub z urządzeniem mobilnym. W przypadku
zmiany strefy czasowej lub zmiany czasu na czas letni musisz
zsynchronizować swoje urządzenie, aby podawało właściwą
godzinę.
1 Potwierdź, że komputer lub urządzenie mobilne wyświetla
prawidłowy czas lokalny.
2 Wybierz opcję:
• Zsynchronizuj urządzenie z komputerem (Przesyłanie
danych do komputera, strona 1).
• Zsynchronizuj urządzenie z urządzeniem mobilnym
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile, strona 1).
Aktualna data i godzina są aktualizowane automatycznie.
Włączanie urządzenia
Naciśnij przycisk urządzenia À.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Wymiana opaski
1 Zdejmij urządzenie z opaski.
Dbanie o czujnik tętna
NOTYFIKACJA
Nagromadzenie się potu i soli na pasku może wpłynąć na
zmniejszenie dokładności danych dostarczanych przez czujnik
tętna.
• Opłucz pasek po każdym użyciu.
• Od czasu do czasu umyj pasek małą ilością delikatnego
detergentu, np. płynu do mycia naczyń.
UWAGA: Użycie zbyt dużej ilości detergentu może uszkodzić
pasek.
• Nie susz paska w suszarce.
• Podczas suszenia pasek powinien wisieć lub leżeć na
płasko.
2 Umieść urządzenie w opasce zapasowej.
Przycisk na urządzeniu musi być dopasowany do przycisku
na opasce.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie włącza się
Jeśli posiadane urządzenie przestało się włączać, należy
wymienić w nim baterie.
Zobacz część Wymienianie baterii urządzenia vívofit,
strona 4.
Nie posiadam komputera ani urządzenia mobilnego
Możesz włączyć urządzenie i korzystać z jego ograniczonych
funkcji do momentu ukończenia konfiguracji za pomocą
komputera lub urządzenia mobilnego. Do momentu
Podręcznik użytkownika urządzenia vívofit
5
Aktualizacja oprogramowania
Gdy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna, urządzenie
automatycznie pobierze ją w czasie kolejnej synchronizacji
z kontem Garmin Connect.
Podczas aktualizacji wyświetlany będzie licznik wskazujący jej
postęp. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie uruchomi się
ponownie.
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
Załącznik
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising