Garmin | vivofit® | User manual | Garmin vivofit® Brukerveiledning

Garmin vivofit® Brukerveiledning
Brukerveiledning for vívofit
®
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Komme i gang
Hvis du vil ha mest mulig ut av vívofit-enheten din, anbefaler
Garmin å konfigurere den med en datamaskin eller en
kompatibel mobilenhet.
1 Gå til www.GarminConnect.com/vivofit.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en datamaskin til å konfigurere enheten,
kobler du den trådløse USB ANT Stick™ til en ledig USBport. Deretter laster du ned og installerer
konfigurasjonsprogramvaren for Garmin Express™ (Laste
ned programvaren, side 1).
• Hvis du bruker en mobilenhet til å konfigurere enheten,
installerer og åpner du Garmin Connect™ Mobile-appen
(Laste ned mobilappen, side 1).
3 Trykk på enhetstasten À for å slå på enheten.
®
MERK: Mobilenheten må støtte Bluetooth Smart for å kunne
parkobles med vívofit-enheten og synkronisere data. Du finner
informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com/ble.
1 Gå til www.GarminConnect.com/vivofit på mobilenheten.
2 Velg App Store knappen eller Google Play™ knappen, og
følg instruksjonene på skjermen.
SM
Sende data til datamaskinen
Før du kan sende data til datamaskinen må du koble USB ANT
Stick til en USB-port på datamaskinen. Deretter må du laste ned
Garmin Express konfigurasjonsprogramvaren (Laste ned
programvaren, side 1).
1 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av datamaskinen.
2 Hold enhetstasten inne til SYNC vises.
3 Vis dataene dine på Garmin Connect.
Parkoble enheten med flere datamaskiner
Du kan parkoble vívofit-enheten med flere datamaskiner. Du kan
for eksempel parkoble vívofit-enheten med datamaskinen
hjemme og på jobb. Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin
forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og
reservedeler.
1 Koble USB ANT Stick til en USB-port på datamaskinen.
2 Last ned Garmin Express konfigurasjonsprogrammet for
Windows eller Mac (Laste ned programvaren, side 1).
3 Hold enhetstasten inne til PAIR vises.
4 Følg instruksjonene på datamaskinen for å parkoble vívofitenheten og fullføre konfigurasjonsprosessen.
5 Hvis du vil parkoble med flere datamaskiner, gjentar du trinn
1–4 for hver av dem.
Synkronisere dataene dine ved hjelp av
Garmin Connect Mobile-appen
Enheten er i parkoblingsmodus første gang du slår den på.
Hvis enheten ikke er i parkoblingsmodus når du slår den på,
må du holde enhetstasten inne til PAIR vises.
MERK: Enheten har begrenset funksjonalitet frem til du
parkobler enheten og fullfører konfigurasjonen.
4 Følg instruksjonene på datamaskinen eller mobilenheten for
å parkoble vívofit-enheten og fullføre
konfigurasjonsprosessen.
5 Synkroniser antall skritt med Garmin Connect kontoen din
(Sende data til datamaskinen, side 1) (Synkronisere
dataene dine ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen,
side 1).
Laste ned programvaren
1 Gå til www.GarminConnect.com/vivofit fra datamaskinen.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du bruker et Windows operativsystem, velger du
Nedlasting for Windows og følger instruksjonene på
skjermen.
• Hvis du bruker et Mac operativsystem, velger du
Nedlasting for Mac og følger instruksjonene på skjermen.
Du bør synkronisere dataene regelmessig for å måle fremdriften
din i Garmin Connect Mobile-appen.
1 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av mobilenheten.
2 Hold enhetstasten inne til SYNC vises.
3 De gjeldende dataene dine kan sees i Garmin Connect
Mobile-appen.
Parkoble flere mobilenheter
Du kan parkoble vívofit enheten med flere mobilenheter. Du kan
for eksempel parkoble vívofit enheten med en smarttelefon og et
nettbrett.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-programmet på
mobilenheten din (Laste ned mobilappen, side 1).
2 Hold enhetstasten inne til PAIR vises.
3 Følg instruksjonene på mobilenheten for å parkoble vívofit
enheten og fullføre konfigurasjonsprosessen.
4 Gjenta trinn 1-3 for å parkoble flere mobilenheter.
®
®
Laste ned mobilappen
Du kan bruke Garmin Connect Mobile-appen til å parkoble
vívofit-enheten og fullføre konfigurasjonsprosessen. Dette gjør
at du kan dele og analysere data og laste ned
programvareoppdateringer fra mobilenheten. I motsetning til
andre Bluetooth enheter, som parkobles fra Bluetooth
innstilingene på mobilenheten, må vívofit-enheten parkobles
direkte via Garmin Connect Mobile-appen.
®
Ha på deg enheten
TIPS: Enheten leveres med en holder som du kan velge å sette
på samme side som spennen på stroppen.
1 Velg den stroppen som passer best på håndleddet ditt (Bytte
stroppen, side 5).
2 Pass på at tappene på spennen er satt helt inn i stroppen.
Når begge tappene er helt inne, er enheten sikret inntil
håndleddet.
3 Skyv holderen over spennen (valgfritt).
Holderen er en liten løkke som er laget for å dekke spennen
og begge ender av stroppen. Den hjelper til med å feste
stroppen.
November 2017
190-01699-38_0E
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Du kan se
søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen.
Bruke søvnsporing
4 Ha på enheten hele dagen (Bruke søvnsporing, side 2).
Ikoner
Ikonene vises nederst på skjermen. Hvert ikon representerer
forskjellige funksjoner. Du kan bruke enhetstasten til å bla deg
gjennom de forskjellige enhetsfunksjonene.
Totalt antall skritt gjeldende dag.
GOAL
Antall skritt du har igjen til du når målet ditt for gjeldende
dag. Enheten lærer og foreslår nye mål for deg på
begynnelsen av hver dag.
KM eller MI Hvor langt du har gått i kilometer eller miles gjeldende dag.
Antall kalorier du har forbrent samme dag, inkludert både
aktive kalorier og hvilekalorier.
Nåværende klokkeslett og dato basert på posisjonen din.
Enheten oppdaterer klokkeslettet og datoen når du synkroniserer enheten med en datamaskin eller mobilenhet.
Puls og pulssone fra en parkoblet pulsmåler.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Når du beveger deg i løpet av dagen,
teller enheten ned antall skritt du har igjen før du når målet for
dagen. Når du har nådd skrittmålet, viser enheten GOAL+ og
begynner å telle antall skritt over det daglige målet.
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Du må ha på deg enheten for å kunne bruke søvnsporing.
1 Hold enhetstasten inne til SLEEP vises.
2 Når du våkner, holder du enhetstasten inne for å avslutte
søvnmodus.
MERK: Hvis du glemmer å sette enheten i søvnmodus, kan
du angi tidspunktene da du sovnet og våknet, manuelt på
Garmin Connect kontoen for å få søvnstatistikken din.
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør
hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
sykkelturer, svømming, villmarksturer med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, eller du kan gå til www.GarminConnect.com
/vivofit.
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan viser mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, puls, forbrente kalorier og
egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
Bevegelseslinjen
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelseslinjen minner deg på å fortsette
å bevege deg. Bevegelseslinjen À vises etter en time med
inaktivitet. Det vises flere deler Á etter hvert 15. minutt med
inaktivitet.
Du kan nullstille bevegelseslinjen ved å gå en kort avstand.
Logg
Enheten holder styr på daglige skritt, antall forbrente kalorier,
søvnstatistikk og informasjon fra ANT+ sensor (tilleggsutstyr).
Denne loggen kan sendes til Garmin Connect kontoen din.
Enheten lagrer data om treningsaktivitetene i opptil 3 uker.
MERK: Når du bruker en pulsmåler, reduseres
lagringskapasiteten betraktelig (til omtrent 12 dager).
Når det ikke er mer lagringsplass, sletter enheten de eldste
filene for å få plass til ny data.
®
Søvnsporing
Enheten registrerer bevegelsene dine mens du sover.
Søvnstatistikk er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og
bevegelse i søvn. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
2
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Enhetsinnstillinger
Du kan tilpasse enhetsinnstillingene og brukerinnstillingene dine
på Garmin Connect kontoen. Gå til enhetswidgeten, og velg
Enhetsinnstillinger.
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.
Enheter: Angir om enheten skal vise avstanden som er
tilbakelagt i kilometer eller miles.
Synlige skjermbilder: Lar deg tilpasse hvilke skjermbilder som
vises på enheten.
Automatisk mål: Lar enheten bestemme skrittmålet ditt
automatisk.
MERK: Når du deaktiverer denne funksjonen, må du angi
skrittmålet manuelt.
Brukerveiledning for vívofit
Egendefinert skrittlengde: Lar enheten bruke den
egendefinerte skrittlengden din til å beregne den tilbakelagte
avstanden din mer nøyaktig.
Puls: Lar deg beregne makspuls og angi egendefinerte
pulssoner.
ANT+ pulsmåler
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.
MERK: Enheten kan forårsake gnagsår når den brukes over
lengre tid. For å lindre dette problemet kan du påføre et
smøremiddel eller en gel mot gnisning midt på modulen, der den
kommer i kontakt med huden.
LES DETTE
Ikke påfør smøremiddel eller gel mot gnisning på elektrodene.
Ikke bruk gel eller smøremiddel som inneholder solkrem.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Skyv én av tappene À på stroppen gjennom sporet Á i
pulsmålermodulen.
2 Trykk tappen ned.
3 Fukt elektrodene  på baksiden av modulen for å opprette
god kontakt mellom brystet og pulsmålermodulen.
2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når du
skal parkoble enhetene.
Hold
enhetstasten inne til HEART vises.
3
Når sensoren er parkoblet med enheten, vises pulsen og
pulssonen din.
Stoppe en pulsaktivitet
Enheten oppretter og lagrer en treningsaktivitet når den mottar
pulsdata, og aktiviteten kan sendes til Garmin Connect kontoen
din.
Hold enhetstasten inne for å slutte å registrere pulsdata.
Enheten viser HEART OFF.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 5) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Informasjon om enheten
vívofit – spesifikasjoner
4 Spenn stroppen rundt brystet, og fest den til den andre siden
av pulsmålermodulen.
Batteritype
To CR1632-batterier som kan byttes av
brukeren
Batterilevetid
1+ år
Driftstemperaturområde Fra -10 til 60 ºC (fra 14 til 140 ºF)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vanntetthetsvurdering
5 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Garmin logoen skal vises med riktig side opp.
5 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
Parkoble ANT+ pulsmåleren
Før du kan parkoble pulsmåleren, må du aktivere
dataskjermbildet for pulsmåling på vívofit enheten. Hvis du vil ha
mer informasjon om hvordan du tilpasser enhetsskjermbildene,
kan du se Enhetsinnstillinger, side 2.
MERK: Hvis enheten ble levert med en pulsmåler, er
dataskjermbildet for pulsmåling allerede aktivert og pulsmåleren
er parkoblet.
1 Sett på deg pulsmåleren.
Brukerveiledning for vívofit
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Ca. 3 år (1 time per dag)
Driftstemperaturområde Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering
1 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
3
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Bytte batteriene i vívofit enheten
Du må skaffe deg to CR1632-batterier før du kan erstatte
batteriene i enheten.
1 Ta modulen ut av stroppen.
2 Bruk en mynt til å vri dekselet mot klokken til det løsner og
kan fjernes (pilen peker mot ÅPEN).
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet.
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
6 Bruk en mynt til å vri dekselet med klokken til det sitter på
plass (pilen peker mot LÅST).
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
pulsmåleren med enheten igjen.
Ta vare på enheten
2 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne de fire skruene på
fremsiden av modulen.
3 Fjern dekselet og batteriene.
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke plasser enheten i omgivelser med høy temperatur, for
eksempel en tørketrommel.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
4 Påfør litt petroleumsgelé på hver side av de nye batteriene
vaskemiddel.
2 Tørk av.
5 Sett inn de nye batteriene.
Ta vare på pulsmåleren
med en Q-tips.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
6 Sett frontdekselet og de fire skruene tilbake på plass.
7 Fest de fire skruene jevnt og godt.
8 Sett modulen på plass i stroppen.
Enhetstasten på modulen må være på linje med tasten på
stroppen.
LES DETTE
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Skyll stroppen etter hver bruk.
• Vask stroppen for hånd med jevne mellomrom. Bruk en liten
mengde mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel.
MERK: Stroppen kan bli ødelagt hvis du bruker for mye
vaskemiddel.
• Ikke kjør stroppen i tørketrommel.
• Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den.
Feilsøking
Enheten slås ikke på
Hvis enheten din ikke slås på, må du kanskje bytte ut batteriene.
Gå til Bytte batteriene i vívofit enheten, side 4.
Bytte batteriet i pulsmåleren
1 Finn det runde batteridekselet på baksiden av pulsmåleren.
4
Jeg har ikke en datamaskin eller mobilenhet
Du kan slå på enheten og bruke den med begrenset
funksjonalitet frem til du kan fullføre konfigurasjonen ved hjelp
av en datamaskin eller mobilenhet. Før konfigurasjonen kan du
Brukerveiledning for vívofit
bare bruke skrittellingen, automatisk mål, bevegelseslinjen og
pulsmåleren (hvis dette fulgte med enheten). Enheten nullstille
skrittellingen én gang om dagen. Enheten forsøker å nullstille
skrittellingen din mens du sover, basert på inaktivitetsnivået ditt
fra første dags bruk. Enheten lagrer ingen loggdata før
konfigurasjonen er fullført.
Konfigurer enheten på en datamaskin eller kompatibel
mobilenhet (Komme i gang, side 1) for å bruke flere
enhetsfunksjoner.
MERK: Konfigurasjonen gjøres kun én gang og gjør det
mulig å bruke alle funksjonene som er tilgjengelige på
enheten.
En nedtelling vises under oppdateringsprosessen. Enheten
startes på nytt når oppdateringen er fullført.
Tillegg
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett
Enheten oppdaterer klokkeslettet og datoen når du
synkroniserer enheten med en datamaskin eller mobilenhet. Du
bør synkronisere enheten din når du bytter tidssone, slik at den
viser riktig klokkeslett. Dette gjelder også for sommertid.
1 Kontroller at datamaskinen eller mobilenheten viser riktig
lokal tid.
Velg
et alternativ:
2
• Synkroniser enheten med en datamaskin (Sende data til
datamaskinen, side 1).
• Synkroniser enheten med en mobilenhet (Synkronisere
dataene dine ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen,
side 1).
Dato og klokkeslett oppdateres automatisk.
Slå på enheten
Velg enhetstasten À.
Bytte stroppen
1 Ta modulen ut av stroppen.
2 Sett modulen på plass i den nye stroppen.
Enhetstasten på modulen må være på linje med tasten på
stroppen.
Programvareoppdatering
Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, laster
enheten automatisk ned oppdateringen når du synkroniserer
enheten med Garmin Connect kontoen din.
Brukerveiledning for vívofit
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Begrenset garanti
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG BESTEMTE
JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE
RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT
(ELLER ETTER LAND ELLER PROVINS). GARMIN VIL IKKE
EKSKLUDERE, BEGRENSE ELLER OPPHEVE ANDRE
JURIDISKE RETTIGHETER DU KAN HA I HENHOLD TIL
LOVENE I DELSTATEN (ELLER LANDET ELLER
PROVINSEN). SE LOVENE I DELSTATEN DIN, LANDET DITT
ELLER PROVINSEN DIN FOR Å FÅ EN FULLSTENDIG
FORSTÅELSE AV RETTIGHETENE DINE.
Produkter som ikke har med flyteknikk å gjøre, garanteres å
være feilfrie med hensyn til materiell og utførelse i ett år fra
kjøpsdatoen. I denne perioden vil Garmin, etter eget valg,
reparere eller skifte ut enhver komponent som ikke fungerer ved
normal bruk. Slike reparasjoner eller utskiftinger utføres
kostnadsfritt for kunden, både når det gjelder deler og arbeid,
forutsatt at kunden selv dekker eventuelle transportkostnader.
Denne begrensede garantien gjelder ikke: (i) kosmetiske skader,
5
for eksempel riper, hakk og bulker; (ii) forbruksdeler, for
eksempel batterier, med mindre produktet har blitt skadet på
grunn av en defekt i materialet eller utførelsen; (iii) skade som
skyldes uhell, misbruk, feil bruk, vann, flom, brann eller andre
naturhendelser eller eksterne årsaker; (iv) skade som skyldes
service som er utført av personer som ikke er autoriserte
serviceleverandører for Garmin; eller (v) skade på et produkt
som har blitt endret uten skriftlig tillatelse fra Garmin, eller (vi)
skade på et produkt som er koblet til strøm- og/eller datakabler
fra andre leverandører enn Garmin. I tillegg forbeholder Garmin
seg retten til å nekte garantikrav mot produkter eller tjenester
som er innhentet og/eller som brukes i strid med lovene i et
hvilket som helst land.Navigasjonsprodukter fra Garmin er kun
beregnet på bruk som reisehjelp og skal ikke brukes til
eventuelle formål som krever nøyaktig måling av retning,
avstand, posisjon eller topografi. Garmin gir ingen garantier for
nøyaktigheten eller fullstendigheten til kartdataene.
Denne begrensede garantien gjelder ikke, og Garmin er ikke
ansvarlig for, redusert ytelse på Garmin navigasjonsprodukter
som følge av bruk i nærheten av håndsett eller andre enheter
som bruker bakkebundne nettverk med driftsfrekvenser som
likner frekvenser som brukes av globale
navigasjonssatellittsystemer for navigering (GNSS), for
eksempel Global Positioning Service (GPS). Bruken av slike
enheter kan påvirke mottaket av GNSS-signaler.
I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, ER
GARANTIENE OG RETTSMIDLENE SOM BESKRIVES I
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN EKSKLUSIVE, OG
ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG RETTSMIDLER,
OG GARMIN FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE ANDRE
GARANTIER OG RETTSMIDLER, ENTEN DE ER UTTRYKTE,
UNDERFORSTÅTTE, LOVPÅLAGTE ELLER ANNET,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER
EGNETHET TIL NOE BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGT
RETTSMIDDEL ELLER ANNET. DENNE BEGRENSEDE
GARANTIEN GIR DEG BESTEMTE JURIDISKE
RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE
RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT
OG FRA LAND TIL LAND. HVIS UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES IFØLGE LOVENE I
DELSTATEN ELLER LANDET, ER SLIKE GARANTIER
BEGRENSET I VARIGHET TIL DENNE BEGRENSEDE
GARANTIEN UTLØPER. NOEN DELSTATER (OG LAND OG
PROVINSER) TILLATER IKKE BEGRENSNINGER AV
VARIGHETEN TIL EN UNDERFORSTÅTT GARANTI, OG DET
ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE
GJELDER FOR DEG.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES
ANSVARLIG MED HENSYN TIL ET KRAV OM BRUDD PÅ
GARANTIEN FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, SPESIELLE
ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM
SKYLDES BRUK, FEILAKTIG BRUK ELLER MANGLENDE
EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL.
NOEN DELSTATER (OG LAND OG PROVINSER) TILLATER
IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE VED TILFELDIGE SKADER
OG FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR MULIG AT
BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
Hvis du i garantiperioden sender inn et krav om service som
dekkes av garantien i henhold til denne begrensede garantien,
vil Garmin etter eget valg: (i) reparere enheten ved hjelp av nye
eller brukte deler som møter kvalitetskravene til Garmin, (ii)
erstatte enheten med en ny eller utbedret enhet som møter
kvalitetskravene til Garmin, eller (iii) bytte enheten mot full
refusjon av kjøpesummen. DETTE RETTSMIDDELET VIL
VÆRE DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL VED
EVENTUELLE GARANTIBRUDD. Reparerte eller erstattede
enheter har en garanti på 90 dager. Hvis enheten som sendes
inn, fortsatt er dekket av den opprinnelige garantien, gjelder den
nye garantien i 90 dager eller til den opprinnelige garantien på
ett år utløper, avhengig av hvilken av dem som varer lengst.
Før du ber om service som dekkes av garantien, kan du søke
hjelp via de nettbaserte hjelperessursene på
support.garmin.com. Hvis enheten fortsatt ikke fungerer etter at
du har søkt hjelp via disse ressursene, kan du kontakte et
Garmin autorisert servicested i landet hvor du kjøpte enheten,
eller du kan følge instruksjonene på support.garmin.com for å få
service som dekkes av garantien. Hvis du befinner deg i USA,
kan du også ringe 1-800-800-1020.
Hvis du ber om service som dekkes av garantien utenfor landet
hvor du kjøpte enheten, kan ikke Garmin garantere at delene og
produktene som kreves for å reparere eller erstatte produktet
ditt, er tilgjengelig som følge av ulikt produktutvalg og ulike
gjeldende standarder, lover og regler. I slike tilfeller kan Garmin
etter eget skjønn og i den grad gjeldende lovverk tillater det,
reparere eller erstatte produktet ditt med tilsvarende Garmin
produkter og deler eller kreve at du sender inn produktet ditt til
et Garmin servicested i landet hvor du kjøpte produktet eller til et
Garmin autorisert servicested i et annet land som kan tilby deg
service. Du blir da ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover
og regler for import og eksport samt for å betale tollgebyr, MVA,
frakt og andre tilknyttede skatter og kostnader. I noen tilfeller
kan Garmin og våre forhandlere være ute av stand til å tilby deg
service av produktet ditt i et land utenfor landet hvor du kjøpte
produktet eller returnere et reparert eller erstattet produkt til deg
i det landet som følge av gjeldende lover eller regler i det landet.
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt gjennom
Internett-auksjoner, kvalifiserer ikke til rabatter eller andre
spesialtilbud knyttet til garantidekning fra Garmin. Bekreftelser
fra auksjoner på Internett godtas ikke som dokumentasjon i
garantisaker. Det kreves en original eller kopi av kvitteringen fra
det opprinnelige utsalgsstedet for at en reparasjon skal dekkes
av garantien. Garmin vil ikke erstatte manglende komponenter
fra en pakke som er kjøpt gjennom en Internett-auksjon.
Internasjonale kjøp: En separat garanti kan gis av
internasjonale distributører for enheter som er kjøpt utenfor
USA, avhengig av landet. Hvis det er aktuelt, gis denne
garantien av den lokale distributøren, og denne distributøren
utfører lokal service på enheten. Distributørgarantier er bare
gyldige i området for tiltenkt distribusjon.
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising