Garmin | vivofit® | User manual | Garmin vivofit® Korisnički priručnik

Garmin vivofit® Korisnički priručnik
1 Na mobilnom uređaju idite na www.GarminConnect.com
/vivofit.
2 Odaberite gumb App Store ili gumb Google Play™ i slijedite
upute na zaslonu.
SM
Korisnički priručnik za vívofit
®
Slanje podataka na računalo
Prije slanja podataka na računalo morate priključiti USB ANT
Stick u USB priključak na računalu i preuzeti softver za
postavljanje aplikacije Garmin Express (Preuzimanje softvera,
stranica 1).
1 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od računala.
2 Držite tipku uređaja dok se ne prikaže SYNC.
3 Pregledajte podatke na usluzi Garmin Connect.
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Uparivanje uređaja s više računala
Početak rada
Kako biste iskoristili maksimalni potencijal vívofit uređaja,
Garmin preporučuje da ga postavite na računalu ili
kompatibilnom mobilnom uređaju.
1 Idite na web-mjesto www.GarminConnect.com/vivofit.
2 Odaberite opciju:
• Ako uređaj postavljate pomoću računala, priključite bežični
USB ANT Stick™ u slobodan USB priključak, a zatim
preuzmite i instalirajte softver za postavljanje aplikacije
Garmin Express™ (Preuzimanje softvera, stranica 1).
• Ako uređaj postavljate pomoću mobilnog uređaja,
instalirajte i pokrenite aplikaciju Garmin Connect™ Mobile
(Preuzimanje mobilne aplikacije, stranica 1).
3 Pritisnite tipku uređaja À kako biste ga uključili.
®
Prilikom prvog uključivanja uređaja aktivira se način rada za
uparivanje. Ako se na uređaju prilikom uključivanja ne aktivira
način rada za uparivanje, morate držati tipku uređaja sve dok
se ne prikaže PAIR.
NAPOMENA: Uređaj radi ograničeno dok je ne uparite i ne
dovršite postupak postavljanja.
4 Slijedite upute na računalu ili mobilnom uređaju kako biste
uparili vívofit uređaj i dovršili postupak postavljanja.
5 Sinkronizirajte svoj broj koraka pomoću Garmin Connect
računa (Slanje podataka na računalo, stranica 1)
(Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile, stranica 1).
Preuzimanje softvera
1 Na računalu idite na www.GarminConnect.com/vivofit.
2 Odaberite opciju:
• Ako koristite operacijski sustav Windows , odaberite
Preuzimanje za Windows i slijedite upute na zaslonu.
• Ako koristite operacijski sustav Mac , odaberite
Preuzimanje za Mac i slijedite upute na zaslonu.
vívofit uređaj možete upariti s više računala. Na primjer, vívofit
uređaj možete upariti s kućnim i poslovnim računalom. Posjetite
buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika tvrtke Garmin i
zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.
1 Priključite USB ANT Stick u USB priključak na računalu.
2 Preuzmite softver za postavljanje aplikacije Garmin Express
za Windows ili Mac (Preuzimanje softvera, stranica 1).
3 Držite tipku uređaja dok se ne prikaže PAIR.
4 Slijedite upute na računalu kako biste uparili vívofit uređaj i
dovršili postupak postavljanja.
5 Ako je potrebno, ponovite korake 1 – 4 za svako dodatno
računalo.
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom
Garmin Connect Mobile
Kako biste pratili svoj napredak u aplikaciji Garmin Connect
Mobile, trebali biste redovno sinkronizirati podatke.
1 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od mobilnog uređaja.
2 Držite tipku uređaja dok se ne prikaže SYNC.
3 Pregledajte trenutne podatke u aplikaciji Garmin Connect
Mobile.
Uparivanje više mobilnih uređaja
vívofit uređaj možete upariti s više mobilnih uređaja. Na primjer,
vívofit uređaj možete upariti s pametnim telefonom i tabletom.
1 Instalirajte i pokrenite aplikaciju Garmin Connect Mobile na
mobilnom uređaju (Preuzimanje mobilne aplikacije,
stranica 1).
2 Držite tipku uređaja dok se ne prikaže PAIR.
3 Slijedite upute na mobilnom uređaju kako biste uparili vívofit
uređaj i dovršili postupak postavljanja.
4 Ako je potrebno, ponovite korake 1 – 3 za svaki dodatni
mobilni uređaj.
®
Nošenje uređaja
®
Preuzimanje mobilne aplikacije
Pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile možete upariti vívofit
uređaj i dovršiti postupak postavljanja. To vam omogućuje
dijeljenje i analiziranje podataka i preuzimanje nadogradnji za
softver putem mobilnog uređaja. Za razliku od ostalih Bluetooth
uređaja koji se uparuju putem Bluetooth postavki na mobilnom
uređaju, vaš vívofit uređaj mora se upariti izravno putem
aplikacije Garmin Connect Mobile.
NAPOMENA: Mobilni uređaj mora imati podršku za Bluetooth
Smart kako bi se mogao upariti s vívofit uređajem i sinkronizirati
podatke. Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
®
SAVJET: Uz vaš se uređaj isporučuje opcionalni zaštitni prsten
koji se može postaviti na dio narukvice s kopčom.
1 Odaberite narukvicu koja najbolje odgovara vašem zapešću
(Zamjena narukvice, stranica 5).
2 Provjerite jesu li kukice na kopči do kraja umetnute u
narukvicu.
Kada su kukice umetnute do kraja, uređaj je sigurno
pričvršćen na vaše zapešće.
3 Prevucite prsten preko kopče (opcionalno).
Prsten je mala omča koja se stavlja preko krajeva narukvice i
kopče. Pomaže u pričvršćivanju narukvice.
Studeni 2017
190-01699-46_0E
Praćenje spavanja
Uređaj prati vaše pokrete dok spavate. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. U korisničkim postavkama Garmin
Connect računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja.
Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect
računu.
4 Uređaj nosite cijeli dan (Korištenje funkcije za praćenje
spavanja, stranica 2).
Ikone
Ikone se prikazuju na dnu zaslona. Svaka ikona predstavlja
drugu funkciju. Za kretanje raznim funkcijama uređaja možete
odabrati tipku uređaja.
Ukupan broj koraka u danu.
GOAL
Broj preostalih koraka potrebnih za ostvarenje ciljnog broja
koraka za određeni dan. Uređaj pamti vaše rezultate i na
početku svakog dana predlaže vam novi cilj.
KM ili MI Prijeđena udaljenost u kilometrima ili miljama za taj dan.
Ukupna količina kalorija potrošenih za taj dan, uključujući
aktivne kalorije i kalorije baznog metabolizma.
Trenutno doba dana i datum na temelju vaše lokacije. Uređaj
ažurira vrijeme i datum prilikom svakog sinkroniziranja s
računalom ili mobilnim uređajem.
Vaš trenutni puls i zona pulsa s uparenog monitora pulsa.
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako se tijekom dana budete
kretali, uređaj odbrojava preostale korake potrebne za
ostvarenje dnevnog cilja. Kada ostvarite ciljni broj koraka u
danu, na uređaju se prikazuje GOAL+ i započinje brojanje
koraka koji prekoračuju dnevni cilj.
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Traka podsjetnika na kretanje
Korištenje funkcije za praćenje spavanja
Ako želite koristiti funkciju praćenja spavanja, morate nositi
uređaj.
1 Držite tipku uređaja dok se ne prikaže SLEEP.
2 Kada se probudite, držite tipku uređaja kako biste izašli iz
načina rada za spavanje.
NAPOMENA: Ako na uređaju zaboravite aktivirati način rada
za spavanje, možete ručno unijeti vrijeme odlaska na počinak
i vrijeme buđenja na Garmin Connect račun kako biste dobili
statističke podatke o spavanju.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na Garmin Connect računu.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivan stil života, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje i još mnogo toga.
Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada uparite
uređaj s telefonom pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile ili
možete posjetiti web-mjesto www.GarminConnect.com/vivofit.
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
mjerenu aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu
aktivnost na Garmin Connect račun i držati je ondje koliko
god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost, puls,
potrošene kalorije te izvješća koja se mogu prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je monitor pulsa.
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Traka podsjetnika na kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon što ste sat
vremena neaktivni, prikazat će se traka podsjetnika na kretanje
À. Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni
segmenti na traci Á.
Traku podsjetnika na kretanje možete vratiti na početne
vrijednosti kratkom šetnjom ili hodanjem.
Povijest
Uređaj prati vaše dnevne korake, potrošene kalorije, statističke
podatke o spavanju i podatke dodatnog ANT+ senzora. Povijest
se može slati na vaš Garmin Connect račun.
Uređaj čuva podatke o vašoj fizičkoj aktivnosti do 3 tjedna.
NAPOMENA: Kada koristite monitor pulsa, znatno se smanjuje
kapacitet za pohranu podataka (približno 12 dana).
Nakon što se memorija popuni, uređaj briše najstarije datoteke
kako bi se stvorio prostor za nove podatke.
®
2
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Postavke uređaja
Postavke uređaja i korisničke postavke možete prilagoditi na
svom Garmin Connect računu. Na miniaplikaciji uređaja
odaberite Postavke uređaja.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Jedinice: Postavljanje uređaja tako da prikazuje prijeđenu
udaljenost u kilometrima ili miljama.
Korisnički priručnik za vívofit
Vidljivi zasloni: Omogućuje prilagođavanje zaslona koji se
prikazuju na uređaju.
Automatski cilj: Uređaju omogućuje automatsko određivanje
ciljnog broja koraka.
NAPOMENA: Kada je ova funkcija onemogućena, ciljni broj
koraka morate unijeti ručno.
Prilagođena duljina koraka: Uređaju omogućuje točniji izračun
prijeđene udaljenosti pomoću prilagođene duljine koraka.
Puls: Omogućuje procjenu vašeg maksimalnog pulsa i
određivanje prilagođenih zona pulsa.
Monitor pulsa ANT+
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Više informacija
o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite na webmjestu http://buy.garmin.com.
Postavljanje monitora pulsa
NAPOMENA: Ako nemate monitor pulsa, možete preskočiti ovaj
zadatak.
NAPOMENA: Uređaj vas može nažuljati nakon dužeg
korištenja. Kako biste riješili ovaj problem, nanesite lubrikant ili
gel za smanjenje trenja na sredinu tvrdog remena gdje vam
dodiruje kožu.
OBAVIJEST
Ne nanosite lubrikant ili gel za smanjenje trenja na elektrode.
Ne koristite gelove ni lubrikante koji sadrže sredstvo za zaštitu
od sunca.
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti. Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.
1 Jezičac À na traci umetnite u utor Á modula monitora pulsa.
2 Pritisnite jezičac prema dolje.
3 Navlažite elektrode  na poleđini modula kako biste stvorili
čvrstu vezu između prsa i modula monitora pulsa.
pojedinosti o prilagođavanju zaslona uređaja potražite u odjeljku
Postavke uređaja, stranica 2.
NAPOMENA: Ako je vaš uređaj isporučen s monitorom pulsa,
zaslon s podacima o pulsu već je omogućen, a monitor pulsa
već je uparen.
1 Postavite monitor pulsa.
2 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od drugih ANT+ senzora.
3 Dodirujte tipku uređaja dok se ne prikaže HEART.
Nakon uparivanja senzora s uređajem prikazat će se vaš puls
i zona pulsa.
Zaustavljanje aktivnosti povezanih s pulsom
Vaš uređaj stvara i sprema fitness aktivnost kada primi podatke
o pulsu, a aktivnost se može poslati na vaš Garmin Connect
račun.
Držite tipku uređaja pritisnutom kako bi se zaustavilo
bilježenje podataka o pulsu.
Na uređaju se prikazuje HEART OFF.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 5) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Informacije o uređaju
Specifikacije za vívofit
4 Omotajte traku oko prsa i pričvrstite je na drugu stranu
modula monitora pulsa.
Vrsta baterije
Dvije zamjenjive baterije CR1632
Trajanje baterije
1+ godina
Raspon radne
temperature
Od -10 º do 60 ºC (od 14 º do 140 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Bluetooth Smart bežična tehnologija
Vodootpornost
5 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Logotip Garmin trebao bi biti ispravno okrenut.
5 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od monitora pulsa.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.
Uparivanje ANT+ monitora pulsa
Specifikacije monitora pulsa
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032, 3 volta
Trajanje baterije
Približno 3 godine (1 sat dnevno)
Raspon radne
temperature
Od -10 ° do 50 °C (od 14 ° do 122 °F)
Kako biste mogli upariti monitor pulsa, najprije morate omogućiti
zaslon s podacima o pulsu na vívofit uređaju. Dodatne
Korisnički priručnik za vívofit
3
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Vodootpornost
1 ATM*
NAPOMENA: Ovaj proizvod ne prikazuje puls
tijekom plivanja.
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Zamjenjive baterije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Zamjena baterije monitora pulsa
1 Pronađite kružni poklopac baterije na poleđini monitora
pulsa.
Zamjena baterija na vívofit uređaju
Prije zamjene baterija na uređaju potrebno je nabaviti dvije
CR1632 baterije.
1 Skinite modul s narukvice.
2 Pomoću novčića zakrećite poklopac u smjeru suprotnom od
2 Pomoću malog križnog odvijača izvadite četiri vijka s prednje
strane modula.
3 Izvadite poklopac i baterije.
kazaljke na satu sve dok ne bude dovoljno olabavljen da se
može skinuti (strelica je usmjerena prema oznaci OPEN).
3 Skinite poklopac i izvadite bateriju.
4 Pričekajte 30 sekundi.
5 Umetnite novu bateriju s pozitivnom stranom okrenutom
prema gore.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
6 Pomoću novčića zakrećite poklopac u smjeru kazaljke na
satu dok ne sjedne na mjesto (strelica je usmjerena prema
oznaci CLOSE).
Nakon zamjene baterije monitora za puls možda ćete trebati
ponovno upariti monitor pulsa s uređajem.
Postupanje s uređajem
4 Nanesite malu količinu petrolejskog gela (vazelina) sa svake
strane novih baterija pomoću pamučnog štapića.
5 Umetnite nove baterije.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu.
6 Vratite prednji poklopac i četiri vijka.
7 Četiri vijka jednako čvrsto zategnite.
8 Postavite modul u narukvicu.
Tipka uređaja na modulu mora biti poravnata s tipkom na
narukvici.
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otopine i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj svježom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Uređaj nemojte izlagati visokim temperaturama, npr. nemojte ga
stavljati u sušilicu za rublje.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Održavanje monitora pulsa
OBAVIJEST
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
4
Korisnički priručnik za vívofit
• Isperite traku nakon svakog korištenja.
• Povremeno ručno operite traku s malo blagog deterdženta
poput deterdženta za pranje posuđa.
NAPOMENA: Previše deterdženta može oštetiti traku.
• Traku ne stavljajte u sušilicu.
• Kako bi se osušila, traku objesite ili polegnite na ravnu
površinu.
2 Postavite modul u zamjensku narukvicu.
Tipka uređaja na modulu mora biti poravnata s tipkom na
narukvici.
Rješavanje problema
Uređaj se ne uključuje
Ako se vaš uređaj ne uključuje, možda je potrebno zamijeniti
baterije.
Idite na Zamjena baterija na vívofit uređaju, stranica 4.
Nemam računalo ili mobilni uređaj
Nadogradnja softvera
Ako je dostupna nova nadogradnja softvera, uređaj automatski
preuzima nadogradnju kada se sinkronizira s Garmin Connect
računom.
Tijekom postupka nadogradnje prikazuje se mjerač
odbrojavanja. Uređaj se ponovno postavlja po dovršetku
nadogradnje.
Možete uključiti uređaj i koristiti ga s ograničenim funkcijama
dok ne dovršite postupak postavljanja na računalu ili mobilnom
uređaju. Prije postavljanja uređaja možete koristiti samo funkciju
brojanja koraka, automatski cilj, traku podsjetnika na kretanje i
monitor pulsa (ako je priložen uz vaš uređaj). Vaš uređaj jednom
dnevno poništava broj prijeđenih koraka. Uređaj pokušava
ponovno postaviti broj koraka dok spavate na temelju vaše
razine neaktivnosti od prvog dana upotrebe. Uređaj ne sprema
podatke u povijest dok se ne dovrši postavljanje.
Odaberite postavke uređaja na računalu ili kompatibilnom
mobilnom uređaju (Početak rada, stranica 1) kako biste mogli
koristiti dodatne funkcije uređaja.
NAPOMENA: Postavljanje je jednokratni proces a
omogućuje vam korištenje svih dostupnih funkcija uređaja.
Dodatak
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme
Uređaj ažurira vrijeme i datum prilikom svakog sinkroniziranja s
računalom ili mobilnim uređajem. Kada promijenite vremensku
zonu, za postavljanje ispravnog vremena i ažuriranje ljetnog/
zimskog računanja vremena potrebno je sinkronizirati uređaj.
1 Provjerite prikazuje li se na računalu ili mobilnom uređaju
točno lokalno vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Sinkronizirajte uređaj s računalom (Slanje podataka na
računalo, stranica 1).
• Sinkronizirajte uređaj s mobilnim uređajem
(Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile, stranica 1).
Vrijeme i datum automatski se ažuriraju.
Uključivanje uređaja
Odaberite tipku uređaja À.
Zamjena narukvice
1 Skinite modul s narukvice.
Korisnički priručnik za vívofit
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja
treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane. Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
5
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.
Ograničeno jamstvo
OVO VAM OGRANIČENO JAMSTVO DAJE POSEBNA
ZAKONSKA PRAVA, A OVISNO OD DRŽAVE DO DRŽAVE (ILI
POKRAJINE), MOŽDA IMATE I NEKA DRUGA ZAKONSKA
PRAVA. GARMIN NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA ILI
OBUSTAVLJA OSTALA ZAKONSKA PRAVA KOJA MOŽDA
IMATE NA TEMELJU ZAKONA VAŠE DRŽAVE (ILI
POKRAJINE). KAKO BISTE SE U POTPUNOSTI UPOZNALI
SA SVOJIM PRAVIMA, PROUČITE ZAKONE VAŠE DRŽAVE
ILI POKRAJINE.
Proizvodi koji nisu namijenjeni zrakoplovstvu imaju jamstvo da
neće imati pogrešaka u materijalu ili izradi do godinu dana od
datuma kupnje. Unutar tog razdoblja Garmin će, po vlastitoj
odluci, popraviti ili zamijeniti komponente koje nisu ispravno
radile prilikom uobičajene upotrebe. Takvi popravci ili zamjene
bit će besplatni za korisnika za dijelove ili rad, pod uvjetom da
korisnik podmiri troškove transporta. Ovo ograničeno jamstvo ne
vrijedi za: (i) kozmetička oštećenja kao što su ogrebotine, zarezi
i udubljenja; (ii) potrošne dijelove poput baterija, osim ako šteta
nije uzrokovana manjkavim materijalima ili izradom; (iii) štetu
uzrokovanu nesretnim slučajem, zlouporabom, nepravilnim
korištenjem, vodom, poplavom, požarom ili drugim prirodnim
nepogodama ili vanjskim uzrocima; (iv) štetu uzrokovanu
servisiranjem od strane osobe koja nije ovlašteni serviser tvrtke
Garmin; (v) štetu na proizvodima koji su modificirani ili
preinačeni bez pisanog dopuštenja tvrtke Garmin ili (vi) štetu na
proizvodima koji su priključeni na kabele napajanja i/ili
podatkovne kabele koje nije isporučila tvrtka Garmin. Isto tako,
Garmin zadržava pravo odbijanja jamstvenih zahtjeva za
proizvode ili usluge dobivene i/ili korištene u suprotnosti sa
zakonima bilo koje države. Garmin navigacijski proizvodi
namijenjeni su isključivo za upotrebu kao pomagala u
putovanjima i ne smiju se koristiti u svrhu gdje su potrebna
precizna mjerenja smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije.
Garmin ne jamči preciznost i potpunost kartografskih podataka.
Ovo se ograničeno jamstvo ne odnosi na lošiji rad bilo kojeg
Garmin navigacijskog uređaja koji je posljedica korištenja
uređaja u blizini bilo kojeg ručnog ili drugog uređaja koji koristi
zemaljsku širokopojasnu mrežu na frekvencijama koje su blizu
frekvencija koje koristi bilo koji sustav za globalnu navigaciju
(GNSS), npr. sustav za globalno pozicioniranje (GPS), niti je
tvrtka Garmin za njega odgovorna. Korištenje takvih uređaja
može negativno utjecati na prijem GNSS signala.
DO MJERE DO KOJE TO DOPUŠTA PRIMJENJIVI ZAKON,
JAMSTVA I PRAVNI LIJEKOVI NAVEDENI U OVOM
OGRANIČENOM JAMSTVU ISKLJUČIVI SU I TVRTKA
GARMIN IZRIČITO SE ODRIČE SVIH DRUGIH JAMSTAVA I
PRAVNIH LIJEKOVA, BILO IZRIČITIH, IMPLICIRANIH,
ZAKONSKIH ILI BILO KAKVIH DRUGIH, UKLJUČUJUĆI BEZ
OGRANIČENJA BILO KOJE IMPLICIRANO JAMSTVO ZA
TRŽIŠNI POTENCIJAL ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU
NAMJENU, BILO ONO ZAKONSKO ILI PO NEKOJ DRUGOJ
OSNOVI. OVO VAM OGRANIČENO JAMSTVO DAJE
POSEBNA ZAKONSKA PRAVA, A OVISNO OD DRŽAVE DO
DRŽAVE, MOŽDA IMATE I NEKA DRUGA ZAKONSKA
PRAVA. AKO SE IMPLICIRANIH JAMSTAVA NE MOŽE
ODREĆI NA TEMELJU ZAKONA VAŠE DRŽAVE, TRAJANJE
TAKVIH JAMSTAVA OGRANIČENO JE NA TRAJANJE OVOG
OGRANIČENOG JAMSTVA. NEKE DRŽAVE (I POKRAJINE)
NE DOPUŠTAJU OGRANIČAVANJE TRAJANJA
IMPLICIRANOG JAMSTVA, PA SE GORNJE OGRANIČENJE
MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.
U SLUČAJU NEPOŠTOVANJA JAMSTVA TVRTKA GARMIN NI
U KOJEM SLUČAJU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA
BILO KAKVA SLUČAJNA, POSEBNA, NEIZRAVNA ILI
POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA, BEZ OBZIRA JESU LI
REZULTAT UPOTREBE, POGREŠNE UPOTREBE ILI
NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE OVOG PROIZVODA ILI
MANJKAVOSTI PROIZVODA. NEKE DRŽAVE (I POKRAJINE)
NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE SLUČAJNE ILI
POSLJEDIČNE ŠTETE TE SE GORNJA OGRANIČENJA
MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.
Ako tijekom jamstvenog razdoblja podnesete zahtjev za
jamstvenim servisom u skladu s ovim Ograničenim jamstvom,
Garmin će po vlastitom odabiru: (i) popraviti uređaj pomoću
novih dijelova ili rabljenih dijelova koji zadovoljavaju standarde
kvalitete tvrtke Garmin, (ii) zamijeniti uređaj novim uređajem ili
obnovljenim uređajem koji zadovoljava standarde kvalitete tvrtke
Garmin ili (iii) zamijeniti uređaj za puni povrat kupovne cijene
koju ste platili. TAKAV PRAVNI LIJEK BIT ĆE VAŠ JEDINI I
ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEK U SLUČAJU NEPOŠTOVANJA
JAMSTVA. Jamstvo na popravljene ili zamijenjene uređaje
iznosi 90 dana. Ako je poslana jedinica još uvijek pokrivena
izvornim jamstvom, onda novo jamstvo traje 90 dana ili do kraja
izvornog jednogodišnjeg jamstva, što god je duže.
Prije slanja zahtjeva za jamstveni servis, pristupite resursima za
pomoć na web-mjestu support.garmin.com i proučite ih. Ako vaš
uređaj i dalje ne radi ispravno i nakon upotrebe tih resursa,
obratite se ovlaštenom servisu tvrtke Garmin u državi u kojoj ste
kupili uređaj ili slijedite upute na web-mjestu support.garmin.com
kako biste ostvarili jamstveni servis. Ako se nalazite u SAD-u,
možete nazvati broj telefona 1-800-800-1020.
Ako vam je jamstveni servis potreban izvan države u kojoj ste
kupili proizvod, Garmin ne može jamčiti da će dijelovi i proizvodi
potrebni za popravak ili zamjenu vašeg proizvoda biti dostupni
zbog različitih ponuda proizvoda i različitih važećih standarda,
zakona i propisa. U tom slučaju tvrtka Garmin može po vlastitom
nahođenju i u skladu s važećim zakonima popraviti ili zamijeniti
vaš proizvod usporedivim Garmin proizvodima i dijelovima ili od
vas zatražiti da svoj proizvod pošaljete u ovlašteni servis tvrtke
Garmin u državi u kojoj ste kupili proizvod ili u ovlašteni servis
tvrtke Garmin u nekoj drugoj državi u kojoj je vaš uređaj moguće
servisirati, pri čemu snosite odgovornost za poštivanje svih
važećih zakona i propisa o uvozu i izvozu te za plaćanje svih
carina, PDV-a, poštarina i ostalih vezanih poreza i naknada. U
nekim slučajevima tvrtka Garmin i njezini ovlašteni zastupnici
možda neće moći servisirati vaš proizvod u državi izvan države
u kojoj ste kupili proizvod ili vam vratiti popravljeni ili zamijenjeni
proizvod u tu državu zbog važećih standarda, zakona ili propisa
u toj državi.
Kupnja putem online aukcija: Proizvodi kupljeni na online
aukcijama ne podliježu popustima ili drugim posebnim
ponudama unutar jamstva tvrtke Garmin. Potvrde online aukcija
ne prihvaćaju se kao potvrda jamstva. Za dobivanje jamstvene
usluge potreban je izvornik ili kopija računa od ovlaštenog
dobavljača. Garmin neće zamijeniti komponente koje nedostaju
iz paketa kupljenih putem online aukcije.
Međunarodna kupovina: Međunarodni distributeri mogu dati
zasebno jamstvo za uređaje koji su kupljeni izvan Sjedinjenih
Američkih Država, ovisno o državi. Ako je to primjenjivo, ovo
jamstvo daje lokalni distributer koji osigurava i lokalno
servisiranje vašeg uređaja. Jamstva distributera valjana su
samo u području namijenjene distribucije.
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising