Garmin | Edge® 200 | User guide | Garmin Edge® 200 Käyttöopas

Garmin Edge® 200 Käyttöopas
käyttöopas
EDGE® 200
GPS-PYÖRÄILYTIETOKONE
Joulukuu 2012
190-01368-37_0B
Painettu Taiwanissa
Aloitus
Tietoja akusta
 varoitus
Keskustele aina lääkärisi kanssa
ennen harjoitusohjelman aloittamista
tai sen muuttamista. Lue lisätietoja
varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
 varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Kun käytät Edge®-laitetta ensimmäisen
kerran, tee seuraavat toimet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lataa Edge (sivu 2).
Asenna Edge (sivu 3).
Käynnistä Edge (sivu 4).
Etsi satelliitteja (sivu 6).
Lähde matkaan (sivu 6).
Tallenna matka (sivu 6).
Hanki Garmin Connect™ -ohjelmisto
(sivu 7).
8. Siirrä historia tietokoneeseen (sivu 8).
2
Edgen virtalähde on sisäinen
litiumioniakku, jonka voit ladata laitteen
mukana toimitetulla AC-laturilla tai
USB-kaapelilla.
HUOMAUTUS: Edge ei lataudu,
jos lämpötila on alle tai yli 0–50 °C
(32–122 °F).
Edgen lataaminen
ilmoitus
Voit estää korroosiota kuivaamalla
mini-USB-portin ja suojuksen ja niitä
ympäröivän alueen ennen laitteen
lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.
Edge 200 -käyttöopas
huomautus: lisätietoja Edgen
liittämisestä tietokoneeseen USBkaapelilla on sivulla 8.
1. Liitä laturi pistorasiaan.
2. Avaa mini-USB-liitännän suojus ➊.

➊
3. Liitä laturin pieni liitin mini-USBliitäntään.
4. Lataa Edgeä vähintään kolme tuntia
ennen käyttöä.
Täyteen ladattua akkua voi käyttää
enintään 14 tunnin ajan, ennen kuin se on
ladattava uudelleen.
Edgen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun
pyöräpidike on asennettu siten, että
Edgen etupuoli on taivasta kohti. Voit
asentaa pyöräpidikkeen runkoon tai
ohjaustankoon.
1. Kiinnitä Edge tukevasti turvalliseen
paikkaan, jossa se ei estä polkupyörän
turvallista käyttöä.
2. Aseta kumilevy ➊
polkupyöräpidikkeen taustapuolelle
➋.
Kumikielekkeet kohdistuvat
pyöräpidikkeen taustapuolelle, jotta
pidike pysyy paikallaan.
➍
➋
➊

Edge 200 -käyttöopas
➌
3
3. Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4. Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti
kahdella hihnalla ➌.
5. Kohdista Edgen taustapuolen
kielekkeet pyöräpidikkeen loviin ➍.
6. Paina Edgeä hiukan alaspäin ja
käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Edgen irrottaminen
1. Avaa laiteen lukitus kääntämällä
Edgeä vastapäivään.
2. Nosta Edge pidikkeestä.
Edgen käynnistäminen
Paina
.
Edgen määrittäminen
Kun käynnistät Edgen ensimmäisen
kerran, sen näyttöön tulee kehote
määrittää järjestelmän ja käyttäjäprofiilin
asetukset.
• Tee alkumääritys näyttöön tulevien
ohjeiden mukaisesti.
• Valitsemalla ▲ tai ▼voit
tarkastella vaihtoehtoja ja muuttaa
oletusvalintaa.
• Tee valinta painamalla .
4
Edge 200 -käyttöopas
Painikkeet
Kullakin Edgen painikkeella on useita
toimintoja.
Sävellaji
Kuvaus
Voit käynnistää ja
sammuttaa laitteen,
perua tai palata
edelliseen valikkoon
valitsemalla tämän.
Voit käynnistää tai
pysäyttää ajastimen
painamalla painiketta.
Luo uusi kierros
painamalla painiketta.
Selaa harjoittelutietosivuja painamalla
painiketta.
Palaa päävalikkoon
painamalla pitkään
mitä tahansa sivua.
Edge 200 -käyttöopas
5
Satelliittisignaalien
etsiminen
Signaalien etsiminen voi kestää 30–60
sekuntia.
1. Mene ulos aukealle paikalle.
2. Varmista, että Edgen etupuoli on
ylöspäin.
3. Odota, kun Edge hakee satelliitteja.
Kellonaika ja päiväys asetetaan
automaattisesti.
Lähteminen matkaan
Jotta voit tallentaa historiatietoja, etsi
satelliittisignaaleja (sivu 6).
6
1. Valitse Matka.
2. Aloita ajanotto valitsemalla Aloita.
Historiatietoja tallennetaan
ainoastaan, kun ajanotto on käynnissä.
3. Kun olet saavuttanut määränpääsi,
valitse .
Sisäharjoittelu
Voit poistaa GPS:n käytöstä, kun
harjoittelet sisätiloissa.
1. Valitse Matka > Aloita.
Näyttöön tulee viesti, jossa kysytään,
haluatko käyttää laitetta sisätiloissa.
2. Valitse Kyllä.
GPS käynnistyy automaattisesti, kun
sisätilaharjoittelu lopetetaan.
Matkan tietojen
tallentaminen
Tallenna matkan tiedot ja nollaa
ajastin valitsemalla Tallenna.
Edge 200 -käyttöopas
Palaa alkuun
Voit navigoida takaisin matkan alkuun.
Palaa alkuun -toiminnon käyttäminen
edellyttää ajanoton käynnistämistä.
1. Valitse Matka > Aloita.
2. Kun olet saavuttanut määränpääsi,
valitse .
3. Valitse Palaa alkuun > Aloita.
Maksuttomien
ohjelmistojen käyttäminen
Garmin Connect on web-ohjelmisto
matkatietojen tallentamiseen ja
analysoimiseen.
1. Siirry osoitteeseen
www.garminconnect.com/start.
2. Valitse Aloitus.
3. Seuraa näytön ohjeita.
aikaa vastaan ja yrittää rikkoa aiemmin
saavutetun tavoitteen.
Garmin suosittelee, että luot reitit Garmin
Connectilla (sivu 7). Sen jälkeen voit
siirtää reitit Edgeen.
Reitin luominen Edgellä.
Ennen kuin reittejä voi luoda, Edgessä on
oltava tallennettuja historiatietoja, jotka
sisältävät GPS-jälkitietoja.
1. Valitse Reitit.
2. Valitse matka > Luo.
Reitin aloittaminen
Reitin aloittaminen edellyttää tallennettua
reittiä.
1. Valitse Reitit.
2. Valitse reitti luettelosta > Aloita.
Reitit
Reittien avulla voit harjoitella uudelleen
käyttämällä aiemmin tallennettuja
toimintoja. Voit esimerkiksi kilpailla
Edge 200 -käyttöopas
7
Historia
Edge voi tallentaa normaalikäytössä
vähintään 130 tuntia matkatietoja. Kun
Edgen muisti on täynnä, näyttöön tulee
ilmoitus. Edge ei poista tai korvaa
historiatietoja automaattisesti. Katso
sivulta 9 lisätietoja historiatietojen
poistamisesta.
Voit säilyttää kaikki matkatiedot
lataamalla historiatietoja säännöllisesti
(sivu 8) Garmin Connect -ohjelmaan.
Historiatiedot voivat sisältää aika-,
etäisyys-, kalori-, keskinopeus-,
maksiminopeus-, korkeus- ja
kierrostietoja.
huomautus: historiatietoja ei
tallenneta, kun ajanotto on pysäytetty tai
keskeytetty.
8
Historiatietojen
tarkasteleminen
1. Valitse Historia.
2. Valitse vaihtoehto:
• Viimeisin matk
• Pisimmät matkat
• Nopeimmat matka
• Kaikki matkat
• Matkamittari
3. Selaa toimintojasi ▲ ja ▼painikkeilla.
huomautus: katso kierrostiedot
valitsemalla Asetukse > Kierrokset.
Historiatietojen siirtäminen
tietokoneeseen
1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen
USB-porttiin.
2. Avaa mini-USB-liitännän suojus ➊.
Edge 200 -käyttöopas
• Nollaa matkamittarin tiedot
valitsemalla Nollaa kaikki.
3. Valitse Kyllä.

➊
3. Liitä USB-kaapelin pienempi pää
mini-USB-liitäntään.
4. Siirry osoitteeseen
www.garminconnect.com.
5. Seuraa näytön ohjeita.
Matkamittarin
tarkasteleminen
Voit tarkastella kokonaisaikaa- ja
etäisyyttä valitsemalla Historia >
Matkamittari.
Matkamittarin nollaus
1. Valitse Historia > Matkamittari >
Palaut.
2. Valitse vaihtoehto:
• Nollaa nykyiset matkatiedot
valitsemalla Matka.
Edge 200 -käyttöopas
Historiatietojen
poistaminen
Kun olet siirtänyt historiatiedot
tietokoneeseen, voit poistaa ne Edgestä.
1.
2.
3.
4.
Valitse Historia.
Valitse vaihtoehto.
Valitse matka.
Valitse Vaihtoehdot > Poista matka.
Hälytykset
Edge-hälytyksillä voit harjoitella tiettyä
etäisyys-, aika- ja kaloritavoitetta varten.
Etäisyys-, aika- ja
kalorihälytysten käyttäminen
1. Valitse Asetukset > Hälytykset.
2. Valitse Etäisyys, Aika, tai Kalori.
3. Ota hälytys käyttöön.
4. Määritä aika-, matka- tai kalorimäärä.
9
5. Lähde matkalle.
Aina kun saavutat hälytyksen määrän,
Edge antaa merkkiäänen ja näyttää
ilmoituksen.
Auto Lap
Auto Lap -toiminnon käyttäminen
sijainnin mukaan
Auto Lap® -toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti tiettyyn sijaintiin.
Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi pitkässä nousussa tai pikamatkoilla).
1. Valitse Asetukset > Auto Lap.
2. Valitse Sijainnin mukaan.
3. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vain kierros voit
käynnistää kierroslaskurin aina,
kun valitset , ja aina, kun ohitat
kyseisen paikan uudelleen.
• Valitsemalla Aloita ja kierros
voit käynnistää kierroslaskurin
GPS-sijainnissa, jossa valitset ,
10
ja missä tahansa matkan sijainnissa, jossa valitset .
• Valitsemalla Merkki ja kierros
voit käynnistää kierroslaskurin
tietyssä, ennen matkaa merkityssä
GPS-sijainnissa ja missä tahansa
matkan sijainnissa, jossa valitset
.
4. Lähde matkalle.
Huomautus: matkojen aikana voit
aloittaa uuden kierroksen kaikissa reitin
kierrossijainneissa käyttämällä Sijainnin
mukaan -asetusta.
Auto Lap -toiminnon käyttäminen
matkan mukaan
Auto Lap -toiminnolla voit merkitä
kierroksen automaattisesti tiettyyn
etäisyyteen. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan
eri osissa (esimerkiksi 10 mailin tai
40 kilometrin välein).
1. Valitse Asetukset > Auto Lap.
2. Valitse Matkan mukaan.
Edge 200 -käyttöopas
3. Määritä arvo.
4. Valitse Tallenna.
Auto Pause -toiminnon
käyttäminen
Auto Pause® -toiminnolla voit keskeyttää
ajanoton automaattisesti, kun pysähdyt
tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
Tämä toiminto on hyödyllinen, jos matka
sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja,
joissa on hidastettava tai pysähdyttävä.
Huomautus: aikaa pysähdyksissä ei
tallenneta historiatietoihin.
1. Valitse Asetukset > Auto Pause.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Ei käytössä.
• Valitsemalla Pysäytettynä
voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Käytt. nopeus
voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi
laskee tietyn arvon alle.
Edge 200 -käyttöopas
3. Lähde matkalle.
Automaattisen vierityksen
käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa
automaattisesti kaikki harjoitustietosivut,
kun ajanotto on käynnissä.
1. Valitse Asetukset > Automaattinen
vieritys.
2. Valitse näyttönopeus: Hidas,
Normaali tai Nopea.
3. Lähde matkalle.
Harjoitustietosivut vierittyvät
automaattisesti.
11
Alkuilmoituksen
muuttaminen
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti,
kun Edge on löytänyt satelliitteja ja
on liikkeessä. Se toimii muistutuksena
käynnistää ajanotto, jotta voit tallentaa
matkatiedot.
1. Valitse Asetukset > Alkuilmoitus.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Ei käytössä.
• Valitse Kerran.
• Valitsemalla Toista voit määrittää,
miten pitkän ajan kuluttua
muistutus näkyy.
Käyttäjäprofiiliasetusten
muuttaminen
Edge laskee matkatiedot itsestäsi
antamiesi tietojen perusteella.
1. Päivitä sukupuoli, syntymävuosi,
paino ja pituus valitsemalla
Asetukset > Käyttäjäprofiili.
12
2. Seuraa näytön ohjeita.
Tietojen hallinta
Edgeä voi käyttää USBmassamuistilaitteena.
huomautus: Edge ei toimi
Windows® 95-, 98-, Me-, tai
NT-käyttöjärjestelmässä. Se ei
toimi myöskään Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmissä ja sitä vanhemmissa.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
1. Liitä Edge tietokoneeseen USBkaapelilla (sivu 8).
2. Avaa Garmin-asema tai -taltio.
3. Valitse tiedosto.
4. Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Edge 200 -käyttöopas
Järjestelmäasetukset
Tekniset tiedot
Taustavalon muuttaminen
1. Valitse Asetukset > Järjestelmä >
Näyttö.
2. Säädä taustavalon kirkkautta ja
taustavalon aikaa.
Vihje: voit säästää pariston virtaa
käyttämällä pientä taustavalon aikaarvoa.
ilmoitus
Edge on vedenpitävä IEC-standardin
60529 IPX7 mukaan. Se kestää
upottamisen 1 metrin syvyyteen
30 minuutin ajaksi. Pidempi upotus
saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite
kuivaksi ja kuivata se ilmavassa paikassa
veteen upottamisen jälkeen, ennen kuin
käytät sitä tai lataat sen.
Äänten muuttaminen
1. Valitse Asetukset > Järjestelmä >
Äänet.
2. Voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä näppäin- ja viestiäänet.
Automaattisen
virrankatkaisuasetuksen
muuttaminen
Tämä toiminto katkaisee Edgestä virran
automaattisesti, kun laitetta ei ole käytetty
15 minuuttiin.
Edgen tekniset tiedot
Vedenkestävyys
IPX7
Tietokoneliitäntä
USB 2.0 Full
Speed
Akun käyttöikä
14 tuntia,
tavallinen käyttö*
Käyttölämpötila
-20–60 °C
(-4–140 °F)
1. Valitse Asetukset > Järjestelmä >
Virrankatkaisu.
2. Valitse Käytössä tai Ei käytössä.
Edge 200 -käyttöopas
13
Edgen tekniset tiedot
Pyöräpidikkeen tekniset tiedot
Latauslämpötila
Hihnat
(O-renkaat)
0–50 °C
(32–122 °F)
*Täyteen ladatun akun kesto määräytyy
GPS-toiminnon ja taustavalon käytön
mukaan. Myös käyttäminen erittäin
kylmissä lämpötiloissa lyhentää
akunkestoa.
Pyöräpidikkeen tekniset tiedot
Mitat
(L × K × S)
37,8 × 37,8 × 9,2 mm
(1,5 × 1,5 ×
0,36 tuumaa)
Paino (mukaan
lukien hihnat ja
kumityyny)
7,9 g (0,28 unssia)
14
Kaksi kokoa:
• 1,3 × 1,5 ×
0,9 tuumaa
AS568-125
• 1,7 × 1,9 ×
0,9 tuuma
AS568-131
Huomautus:
käytä vain EPDM
(Ethylene Propylene
Diene Monomer)
-vaihtohihnoja.
Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com
tai ota yhteys
Garminjälleenmyyjään.
Edge 200 -käyttöopas
Vianmääritys
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään:
• Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos painikkeet lakkaavat vastaamasta,
laite on ehkä nollattava.
Paina painiketta
10 sekunnin ajan.
Omien tietojen poistaminen
1. Katkaise Edgestä virta.
2. Paina painikkeita ja
samanaikaisesti.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Huomautus: tämä poistaa kaikki
käyttäjän antamat tiedot, muttei
historiatietoja.
Edge 200 -käyttöopas
Ohjelmiston päivittäminen
1. Liitä Edge tietokoneeseen
USB-kaapelilla (sivu 8).
2. Siirry osoitteeseen
www.garminconnect.com.
Jos uusi ohjelmistoversio on
saatavilla, Garmin Connect kehottaa
päivittämään ohjelmiston.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen huoltaminen
ilmoitus
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
Laitteen puhdistaminen
1. Käytä miedolla pesuaineliuoksella
kostutettua liinaa.
2. Pyyhi laite kuivaksi.
15
www.garmin.com
913-397-8200
1-800-800-1020
00 358 19 311 001
815 69 555
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
00 33 1 5517 81 89
00800 4412 454
+44 2380 662 915
1-866-429-9296
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00 35 1214 447 460
43 (0) 3133 3181 0
00 39 02 3669 9699
00 902 00 70 97
00 32 2672 5254
0800-0233937
00 46 7744 52020
00 45 4810 5050
www.garmin.com/support
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin®, Garmin-logo, Edge®, Auto Lap® ja Auto Pause® ovat Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™ on Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Windows® on Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising