Garmin | vívofit® 2 | User manual | Garmin vívofit® 2 Gebruikershandleiding

Garmin vívofit® 2 Gebruikershandleiding
vívofit 2 gebruikershandleiding
®
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.
Aan de slag
Om het beste uit uw vívofit 2 toestel te halen, raadt Garmin u
aan deze in te stellen met uw computer of uw compatibele
mobiele toestel.
1 Ga naar www.garminconnect.com/vivofit2.
2 Selecteer een optie:
• Als u uw toestel installeert vanaf een computer, sluit u de
draadloze USB ANT Stick™ aan op een lege USB-poort en
downloadt en installeert u de Garmin Express™
installatiesoftware (De software downloaden, pagina 1).
• Als u uw toestel installeert vanaf een mobiel toestel,
installeert u de Garmin Connect™ Mobile app en opent u
deze (De Mobile app downloaden, pagina 1).
3 Selecteer de toestelknop À om het toestel in te schakelen.
®
Wanneer u het toestel voor de eerste keer inschakelt, bevindt
het zich in de koppelmodus. Als uw toestel zich niet in de
koppelmodus bevindt nadat u het inschakelt, moet u de
toestelknop ingedrukt houden totdat PAIR wordt
weergegeven.
OPMERKING: Het toestel heeft beperkte functionaliteit, als
het nog niet is gekoppeld en het installatieproces nog niet is
voltooid.
4 Volg de instructies op uw computer of mobiele toestel om uw
vívofit 2 toestel te koppelen en het installatieproces te
voltooien.
5 Synchroniseer uw stappentelling met uw Garmin Connect
account (Uw gegevens met uw computer synchroniseren,
pagina 1) (Uw gegevens synchroniseren met de Garmin
Connect Mobile app, pagina 1).
De software downloaden
1 Ga op uw computer naar www.garminconnect.com/vivofit2.
2 Selecteer een optie:
• Als u een Windows besturingssysteem gebruikt,
selecteert u Download voor Windows en volgt u de
instructies op het scherm.
• Als u een Mac besturingssysteem gebruikt, selecteert u
Download voor Mac en volgt u de instructies op het
scherm.
®
®
De Mobile app downloaden
U kunt de Garmin Connect Mobile app gebruiken om uw
vívofit 2 toestel te koppelen en het installatieproces te voltooien.
U kunt dan gegevens delen en analyseren en software-updates
op uw mobiele toestel downloaden. In tegenstelling tot andere
Bluetooth toestellen die worden gekoppeld via de Bluetooth
instellingen op uw mobiele toestel, moet uw vívofit 2 toestel
direct worden gekoppeld via de Garmin Connect Mobile app.
®
OPMERKING: Uw mobiele toestel moet Bluetooth Smart
ondersteunen om met uw vívofit 2 toestel te kunnen worden
gekoppeld en gegevens te kunnen synchroniseren. Ga naar
www.garmin.com/ble voor informatie over compatibiliteit.
1 Ga op uw mobiele toestel naar www.garminconnect.com
/vivofit2.
2 Selecteer de knop App Store of de knop Google Play™ en
volg de instructies op het scherm.
SM
Uw gegevens met uw computer
synchroniseren
U moet uw gegevens regelmatig synchroniseren om in de
Garmin Connect toepassing uw vorderingen te volgen.
1 Breng het toestel op minder dan 3 m (10 ft.) afstand van uw
computer.
2 Houd de toestelknop ingedrukt totdat SYNC wordt
weergegeven.
3 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Connect
toepassing.
Uw toestel koppelen met meerdere computers
U kunt uw vívofit 2 toestel koppelen met meerdere computers. U
kunt uw vívofit 2 toestel bijvoorbeeld koppelen met uw
computers thuis en op het werk. Ga naar buy.garmin.com of
neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over
optionele accessoires en vervangingsonderdelen.
1 Sluit de USB ANT Stick aan op een USB-poort op de
computer.
Download
de Garmin Express installatiesoftware voor
2
Windows of Mac (De software downloaden, pagina 1).
3 Houd de toestelknop ingedrukt totdat PAIR wordt
weergegeven.
4 Volg de instructies op uw computer om uw vívofit 2 toestel te
koppelen en het installatieproces te voltooien.
5 Herhaal de stappen 1 tot 4 zo nodig voor elke te koppelen
computer.
Uw gegevens synchroniseren met de Garmin
Connect Mobile app
U moet uw gegevens regelmatig synchroniseren om in de
Garmin Connect Mobile app uw vorderingen te volgen.
Via de Garmin Connect Mobile app worden gegevens tussen uw
toestel en uw mobiele toestel regelmatig automatisch
gesynchroniseerd. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment
ook handmatig synchroniseren.
1 Houd het toestel op minder dan 3 m (10 ft.) afstand van uw
mobiele toestel.
2 Houd de toestelknop ingedrukt totdat SYNC wordt
weergegeven.
3 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Connect Mobile
app.
Meerdere mobiele toestellen koppelen
U kunt uw vívofit 2 toestel koppelen met meerdere mobiele
toestellen. U kunt uw vívofit 2 toestel bijvoorbeeld koppelen met
een smartphone en een tablet.
1 Installeer de Garmin Connect Mobile app op uw mobiele
toestel en open de app (De Mobile app downloaden,
pagina 1).
2 Houd de toestelknop ingedrukt totdat PAIR wordt
weergegeven.
3 Volg de instructies op uw mobiele toestel om uw vívofit 2
toestel te koppelen en het installatieproces te voltooien.
4 Herhaal zo nodig de stappen 1-3 voor elk mobiel toestel dat u
koppelt.
November 2017
190-01839-35_0D
Het toestel dragen
1 Selecteer een band die het beste om uw pols past (De band
vervangen, pagina 6).
2 Zorg ervoor dat de pinnen op de gesp volledig in de band zijn
geduwd.
Wanneer de pinnen volledig naar binnen zijn geduwd, zit het
toestel stevig tegen uw pols.
3 Draai de gesp in de vergrendelde positie.
Rode markeringen op de gesp geven de niet-vergrendelde
positie aan.
http://j.mp/vivo2clasp
OPMERKING: Draai tijdens het dragen van het toestel de
gesp in de vergrendelde stand om verlies te voorkomen.
4 Draag het toestel dag en nacht (Uw slaap bijhouden,
pagina 2).
Pictogrammen
Onder aan het scherm verschijnen pictogrammen. Elk pictogram
vertegenwoordigt een andere functie. U kunt met de toestelknop
door de verschillende toestelfuncties bladeren.
Het totale aantal stappen dat u die dag hebt gezet.
GOAL
Het aantal resterende stappen dat nodig is om uw stapdoel
voor die dag te halen. Het toestel leert en stelt aan het begin
van elke dag een nieuw doel voor.
KM of MI De afgelegde afstand in kilometers of mijlen voor de huidige
dag.
Het totale aantal verbrande calorieën, zowel tijdens activiteiten als in rust, voor de huidige dag.
De huidige tijd van de dag en datum op basis van uw huidige
locatie. Het toestel werkt de tijd en de datum bij telkens
wanneer u uw toestel synchroniseert met een computer of
mobiel toestel.
Uw huidige hartslag en hartslagzone vanaf een gekoppelde
hartslagmeter.
Automatisch doel
Uw toestel maakt automatisch een dagelijks stapdoel dat is
gebaseerd op uw voorgaande activiteitenniveaus. Als u beweegt
gedurende de dag, telt het toestel de resterende stappen van
uw dagelijkse doel af. Wanneer u uw stapdoel bereikt, geeft het
toestel GOAL+ weer en begint het de stappen boven het
dagelijkse doel te tellen.
Als u de functie Automatisch doel niet wilt gebruiken, kunt u een
persoonlijk stapdoel instellen via uw Garmin Connect account.
Bewegingsbalk
Langdurig zitten kan leiden tot ongewenste veranderingen in uw
metabolisme. De bewegingsbalk spoort u aan om te blijven
bewegen. Na een uur van inactiviteit verschijnt de
bewegingsbalk À. U hoort ook een pieptoon als
waarschuwingstonen zijn ingeschakeld (Toestelinstellingen,
pagina 3). Vervolgens verschijnen extra segmenten Á in de
balk na elke volgende 15 minuten van inactiviteit.
U kunt de bewegingsbalk herstellen door een stukje te lopen.
Toetsfuncties
U kunt met de toestelknop door de secundaire knopfuncties
bladeren.
Schermverlichting Schakelt de schermverlichting in. De schermverlichting wordt automatisch uitgeschakeld.
START
Start een activiteit met tijdmeting.
STOP
Stopt een activiteit met tijdmeting.
SYNC
Verzendt gegevens naar uw computer of mobiele
toestel.
SLEEP
Start slaapmodus.
PAIR
Koppelt uw vívofit 2 toestel met uw computer of
mobiele toestel.
Een fitnessactiviteit starten
Voordat u een optionele ANT+ hartslagmeter voor uw activiteit
kunt gebruiken, moet u de sensor bevestigen en koppelen met
uw toestel (Uw ANT+ hartslagmeter koppelen, pagina 3).
U kunt een fitnessactiviteit met tijdmeting vastleggen, zoals een
wandeling of hardloopsessie, die kan worden verzonden naar
uw Garmin Connect account.
1 Houd de toestelknop ingedrukt totdat START wordt
weergegeven.
De timer wordt gestart.
OPMERKING: Het toestel begint pas met het vastleggen van
uw fitnessgegevens of optionele ANT+ sensorgegevens
nadat de timer is gestart.
2 Start de activiteit.
TIP: U kunt met de toestelknop door uw activiteitgegevens
bladeren terwijl de timer loopt.
3 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, houdt u de toestelknop
ingedrukt totdat STOP wordt weergegeven.
Er verschijnt een overzicht. Het toestel geeft de totale tijd, de
afgelegde afstand, het aantal stappen en het aantal
verbrande calorieën van de activiteit weer.
4 Selecteer de toestelknop om het overzicht te sluiten en terug
te gaan naar het standaardscherm.
Uw toestel probeert uw activiteitgegevens te verzenden naar
uw Garmin Connect account.
®
Slaap bijhouden
Het toestel registreert de bewegingen die u maakt in uw slaap.
Slaapstatistieken omvatten het totale aantal uren slaap,
slaapniveaus en perioden van beweging tijdens de slaap. U kunt
uw normale slaaptijden instellen in de gebruikersinstellingen van
uw Garmin Connect account. U kunt uw slaapstatistieken inzien
via uw Garmin Connect account.
Uw slaap bijhouden
In de slaapmodus is de bewegingswaarschuwing uitgeschakeld.
Als u de slaapmodus niet gebruikt, legt uw toestel nog wel
slaapstatistieken vast. U kunt de slaapstatistieken bekijken via
uw Garmin Connect account.
1 Draag het toestel terwijl u slaapt.
2 Houd de toestelknop ingedrukt totdat SLEEP wordt
weergegeven.
3 Als u wakker wordt, houdt u de toestelknop ingedrukt om de
slaapmodus te verlaten.
Geschiedenis
Uw toestel houdt u dagelijkse aantal stappen en
slaapstatistieken bij, evenals uw fitnessactiviteiten met
tijdmeting en optionele ANT+ sensorgegevens. Deze
geschiedenis kan naar uw Garmin Connect account worden
verzonden.
2
vívofit 2 gebruikershandleiding
Uw toestel bewaart de gegevens van uw activiteiten maximaal 3
weken.
OPMERKING: De gegevens van een hartslagmeter worden niet
langer dan ongeveer 12 dagen bewaard.
Wanneer de gegevensopslag vol is, verwijdert het toestel de
oudste bestanden om plaats te maken voor nieuwe gegevens.
Garmin Connect
U kunt contact houden met uw vrienden via uw Garmin Connect
account. Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen,
te analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes en meer.
U kunt uw gratis Garmin Connect account maken wanneer u uw
toestel met uw telefoon koppelt met behulp van de Garmin
Connect Mobile app, of u kunt naar www.garminconnect.com
/vivofit2 gaan.
Uw voortgang volgen: U kunt uw dagelijkse aantal stappen
bijhouden, uzelf vergelijken met uw connecties en uw doelen
behalen.
Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met tijdmeting
met uw toestel hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die
activiteit uploaden naar uw Garmin Connect account en zo
lang bewaren als u wilt.
Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
hartslag, verbrande calorieën en instelbare rapporten.
OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel
accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.
Tijdweergave: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in op uw
toestel.
Eenheden: Hiermee stelt u in dat afgelegde afstanden worden
weergegeven in kilometers of mijlen.
Aangepaste staplengte: Hiermee stelt u in dat uw toestel de
afgelegde afstand nauwkeuriger berekent op basis van uw
aangepaste staplengte.
Hartslag: Hiermee kunt u uw maximale hartslag schatten en
aangepaste hartslagzones bepalen.
ANT+ hartslagmeter
Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze
ANT+ sensors. Ga voor meer informatie over compatibiliteit en
de aanschaf van optionele sensors naar http://buy.garmin.com.
De optionele hartslagmeter aanbrengen
LET OP
De hartslagmeter kan schuren als deze gedurende lange tijd
wordt gebruikt. U kunt dit verminderen door wat zalf of gel aan
te brengen midden op de module die in contact staat met de
huid. Breng geen zalf of gel aan op de elektroden. Gebruik geen
gel of zalf waarin zonnebrand is verwerkt.
U dient de hartslagmeter direct op uw huid te dragen, net onder
uw borstbeen. De hartslagmeter dient strak genoeg te zitten om
tijdens de activiteit op zijn plek te blijven.
1 Steek een lipje À van de band door de sleuf Á in de
hartslagmetermodule.
2 Druk het lipje omlaag.
3 Bevochtig de elektroden  aan de achterzijde van de module
om een sterke verbinding tussen uw borst en de
hartslagmetermodule tot stand te brengen.
Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.
Uw instellingen beheren: U kunt uw toestel- en
gebruikersinstellingen aanpassen via uw Garmin Connect
account.
4 Doe de band om uw borstkas en bevestig deze aan de
andere kant van de hartslagmetermodule.
Uw toestel aanpassen
Toestelinstellingen
U kunt uw toestel- en gebruikersinstellingen aanpassen via uw
Garmin Connect account. Selecteer in de toestellenwidget
Toestelinstellingen.
Zichtbare schermen: Hiermee kunt u de items aanpassen die
op uw toestel worden weergegeven.
Standaardscherm: Hiermee stelt u het standaard startscherm
op het toestel in.
Waarschuwingstonen: Hiermee kunt u waarschuwingstonen
in- en uitschakelen. Het toestel piept wanneer
waarschuwingstonen worden ingeschakeld.
Automatisch doel: Hiermee stelt u in dat het toestel uw
stapdoel automatisch bepaalt.
OPMERKING: Als u deze functie uitschakelt, moet u uw
stapdoel handmatig instellen.
vívofit 2 gebruikershandleiding
Het Garmin logo dient niet ondersteboven te worden
weergegeven.
5 Zorg dat het toestel zich binnen 3 m (10 ft) van de
hartslagmeter bevindt.
Nadat u de hartslagmeter omdoet, is deze actief en worden er
gegevens verzonden.
Uw ANT+ hartslagmeter koppelen
Voordat u uw hartslagmeter kunt koppelen, moet u het
hartslaggegevensscherm op uw vívofit 2 toestel inschakelen.
Raadpleeg voor meer informatie over het aanpassen van de
schermen van het toestel Toestelinstellingen, pagina 3.
3
OPMERKING: Als bij uw toestel een hartslagmeter is geleverd,
is het hartslaggegevensscherm al ingeschakeld en is de
hartslagmeter gekoppeld.
1 Doe de hartslagmeter om.
2 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
andere ANT+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.
3 Selecteer de toestelknop totdat HEART wordt weergegeven.
Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, worden uw
hartslag en hartslagzone weergegeven.
Hartslagzones
Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde
hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones
berekend op basis van de percentages van uw maximale
hartslag.
Fitnessdoelstellingen
Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
te passen.
• Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
training.
• Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
van hartslagzones, pagina 6) gebruiken om de beste
hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.
Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige
sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is
220 min uw leeftijd.
Toestelinformatie
vívofit 2 specificaties
Batterijtype
Twee door de gebruiker vervangbare
CR1632 batterijen
Batterijduur
1+ jaar
Bedrijfstemperatuurbereik Van -10º tot 60ºC (van 14º tot 140ºF)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie
Bluetooth Smart draadloze technologie
Waterbestendigheid
5 ATM*
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.
Toestelonderhoud
LET OP
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
product korter meegaat.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in
aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,
cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie
kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen
kan de behuizing beschadigen.
Plaats het toestel niet in omgevingen met hoge temperaturen,
zoals een wasdroger.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Onderhoud van de hartslagmeter
LET OP
Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van
de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren
negatief beïnvloeden.
• Spoel de band na elk gebruik schoon.
• Was de band zo nu en dan met de hand, met een klein
beetje zacht wasmiddel, zoals vaatwasmiddel.
OPMERKING: Door te veel wasmiddel te gebruiken kan de
band beschadigd raken.
• Droog de band niet in een wasdroger.
• U moet de band hangend of plat laten drogen.
Door de gebruiker vervangbare batterijen
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
De batterijen van het vívofit 2 toestel vervangen
Als u de batterijen van het toestel wilt vervangen, hebt u twee
CR1632 batterijen nodig.
1 Verwijder de module van de band.
Specificaties van de hartslagmeter
Batterijtype
CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen
Batterijduur
Ongeveer 3 jaar (1 uur per dag)
Bedrijfstemperatuurbe- Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
reik
Radiofrequentie/
protocol
2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie
Waterbestendigheid
1 ATM*
OPMERKING: Dit product verzendt geen hartslaggegevens tijdens het zwemmen.
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.
4
2 Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de vier
schroeven aan de voorkant van de module te verwijderen.
3 Verwijder de deksel en de batterijen.
vívofit 2 gebruikershandleiding
Ga naar De batterijen van het vívofit 2 toestel vervangen,
pagina 4.
Mijn stappentelling lijkt niet nauwkeurig te zijn
Als uw stappentelling niet nauwkeurig lijkt te zijn, kunt u deze
tips proberen.
• Draag het toestel om uw niet-dominante pols.
• Draag het toestel in uw zak wanneer u een wandelwagen of
grasmaaier duwt.
• Draag het toestel in uw zak wanneer u alleen uw handen of
armen gebruikt.
OPMERKING: Het toestel kan herhalende bewegingen,
zoals afwassen, was opvouwen of in de handen klappen,
interpreteren als stappen.
4 Breng aan beide zijden van de nieuwe batterijen met behulp
5
6
7
8
van een wattenstaafje een beetje vaseline aan.
Plaats de nieuwe batterijen.
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.
Plaats het deksel en de vier schroeven terug.
Draai de vier schroeven gelijkmatig en stevig vast.
Plaats de module in de band.
De toestelknop op de module moet zich op één lijn bevinden
met de knop op de band.
De stappentellingen op mijn toestel en mijn Garmin
Connect account komen niet overeen
De stappentelling op uw Garmin Connect account wordt
bijgewerkt wanneer u uw toestel synchroniseert.
1 Selecteer een optie:
• Synchroniseer uw stappentelling met de Garmin Connect
toepassing (Uw gegevens met uw computer
synchroniseren, pagina 1).
• Synchroniseer uw stappentelling met de Garmin Connect
Mobile app (Uw gegevens synchroniseren met de Garmin
Connect Mobile app, pagina 1).
2 Wacht tot het toestel uw gegevens heeft gesynchroniseerd.
Synchronisatie kan enkele minuten duren.
OPMERKING: Uw gegevens worden niet gesynchroniseerd
en uw stappentelling wordt niet bijgewerkt door uw Garmin
Connect Mobile app of de Garmin Connect toepassing te
vernieuwen.
Mijn toestel geeft de juiste tijd niet weer
De batterij van de hartslagmeter vervangen
1 Zoek de ronde batterijdeksel aan de achterkant van de
hartslagmeter.
2 Gebruik een muntje om de deksel tegen de klok in los te
draaien (de pijl wijst naar OPEN).
3 Verwijder de deksel en de batterij.
4 Wacht 30 seconden.
5 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.
6 Gebruik een muntje om de deksel rechtsom weer vast te
draaien (de pijl wijst naar CLOSE).
Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet
u de hartslagmeter mogelijk opnieuw koppelen met het toestel.
Problemen oplossen
Ik kan mijn toestel niet inschakelen
Als uw toestel niet meer inschakelt, moet u wellicht de batterijen
vervangen.
vívofit 2 gebruikershandleiding
Het toestel werkt de tijd en datum bij telkens wanneer u uw
toestel synchroniseert met een computer of mobiel toestel. U
dient uw toestel te synchroniseren om de juiste tijd te ontvangen
wanneer u naar een andere tijdzone gaat, en om het toestel bij
te werken voor zomertijd of wintertijd.
1 Controleer of uw computer of mobiele toestel de juiste lokale
tijd weergeven.
2 Selecteer een optie:
• Uw toestel synchroniseren met een computer (Uw
gegevens met uw computer synchroniseren, pagina 1).
• Uw toestel synchroniseren met een mobiel toestel (Uw
gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile
app, pagina 1).
Tijd en datum worden automatisch bijgewerkt.
Ik heb geen computer of mobiel toestel
U kunt een toestel inschakelen en met beperkte functionaliteit
gebruiken totdat u het installatieproces op een computer of
mobiel toestel hebt voltooid. Als het installatieproces nog niet is
voltooid, kunt u alleen de functies Stappen tellen, Automatisch
doel, Bewegingsbalk en Hartslagmeter gebruiken (indien bij uw
toestel geleverd). Uw toestel zet uw stappentelling dagelijks
terug op nul. Het toestel probeert uw stappentelling terug te
zetten op nul terwijl u slaapt, gebaseerd op uw niveau van
inactiviteit na de eerste dag van gebruik. Uw toestel slaat geen
geschiedenisgegevens op als het installatieproces nog niet is
voltooid.
Om meer functies te kunnen gebruiken moet u het
installatieproces uitvoeren op een computer of compatibel
mobiel toestel (Aan de slag, pagina 1).
OPMERKING: Het installatieproces is een eenmalig proces
dat u toegang biedt tot alle beschikbare toestelfuncties.
5
Het toestel inschakelen
Selecteer de toestelknop À.
De band vervangen
1 Verwijder de module van de band.
Software-update
Als er een software-update beschikbaar is, downloadt het
toestel de update automatisch wanneer u het toestel
synchroniseert met uw Garmin Connect account.
Tijdens het updateproces wordt een afteltimer weergegeven. Als
de update is voltooid, wordt het toestel opnieuw opgestart.
Appendix
2 Plaats de module in de nieuwe band.
Berekeningen van hartslagzones
Zone % van
maximale
hartslag
Waargenomen
inspanning
Voordelen
1
50–60%
Ontspannen,
comfortabel tempo,
regelmatige ademhaling
Aerobische training
voor beginners,
verlaagt het stressniveau
2
60–70%
Comfortabel tempo, iets
diepere ademhaling,
gesprek voeren is
mogelijk
Standaardcardiovasculaire training; korte
herstelperiode
3
70–80%
Gematigd tempo,
gesprek voeren iets
lastiger
Verbeterde aerobische
capaciteit, optimale
cardiovasculaire
training
Het toestel aan de riemclip bevestigen
4
80–90%
LET OP
Bevestig de riemclip niet aan voorwerpen die dikker zijn dan 6
mm.
Hoog tempo en
Verbeterde anaerobienigszins oncomfortabel; sche capaciteit en
zware ademhaling
drempel, hogere
snelheid
5
90–100%
Sprinttempo, kan niet
lang worden
volgehouden;
ademhaling zwaar
De toestelknop op de module moet zich op één lijn bevinden
met de knop op de band.
U kunt de riemclip gebruiken om het toestel aan uw ceintuur,
riem of het zakje van uw shirt te bevestigen. Ga naar
buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor
informatie over optionele accessoires.
1 Verwijder de module van de band.
2 Plaats het toestel links in de flexibele siliconenclip door het
clipmateriaal uit te rekken en over het toestel heen te
trekken.
De toestelknop op de module moet zich op één lijn bevinden
met de knop op de rechterkant van de riemclip.
6
Anaerobisch en
musculair uithoudingsvermogen; meer
kracht
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
bij het normale gebruik van dit product. De titel,
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie
en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar
externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm
een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe
leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel
daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
vívofit 2 gebruikershandleiding
zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
ander toepasselijk land schenden.
Beperkte garantie
DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE
WETTELIJKE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK ANDERE
WETTELIJKE RECHTEN DIE PER STAAT (OF PER LAND OF
PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN. ANDERE
WETTELIJKE RECHTEN DIE U HEBT VOLGENS DE
WETGEVING VAN UW STAAT (OF LAND OF PROVINCIE)
WORDEN DOOR GARMIN NIET UITGESLOTEN, BEPERKT
OF OPGESCHORT. VOOR EEN VOLLEDIG INZICHT IN UW
RECHTEN DIENT U DE WETGEVING VA UW STAAT, LAND
OF PROVINCIE TE RAADPLEGEN.
Producten die niet voor de luchtvaart zijn bestemd, zijn
gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en techniek
gedurende één jaar na de aankoopdatum. Binnen deze periode
zal Garmin alle onderdelen waarvan een normaal gebruik niet
mogelijk is, naar eigen keuze repareren of vervangen. Voor
dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant geen
kosten worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid, op
voorwaarde dat de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele
transportkosten. Deze Beperkte garantie is niet van toepassing
op: (i) cosmetische schade, zoals krassen, sneden en deuken;
(ii) verbruiksgoederen, zoals batterijen, tenzij productschade het
gevolg is van defect materiaal of ondeugdelijk vakmanschap; (iii)
schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik,
water, overstroming, brand of andere natuurrampen of externe
oorzaken; (iv) schade als gevolg van onderhoud uitgevoerd door
personen die niet door Garmin bevoegd zijn verklaard tot het
uitvoeren van onderhoud; (v) schade aan een product dat is
veranderd zonder de schriftelijke toestemming van Garmin of
(vi) schade aan een product dat is aangesloten op voedingsen/of gegevenskabels die niet door Garmin zijn meegeleverd.
Bovendien behoudt Garmin zich het recht voor garantieclaims af
te wijzen voor producten of diensten die zijn verkregen en/of
gebruikt in strijd met de wetten van een land. Garmin
navigatieproducten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik als
hulp bij het reizen en mogen niet worden gebruikt voor
doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand,
locatie of topografie vereist zijn. Garmin geeft geen enkele
garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de
kaartgegevens.
Deze Beperkte garantie is eveneens niet van toepassing op, en
Garmin is niet aansprakelijk wegens, verslechtering van de
prestaties van een Garmin navigatieproduct als gevolg van het
gebruik ervan in de buurt van een handset of ander toestel dat
gebruikmaakt van een Terrestrial Broadband Network dat werkt
op frequenties die dicht bij de frequenties liggen die door een
Global Navigation Satellite System (GNSS), zoals de Global
Positioning Service (GPS), worden gebruikt. Het gebruik van
dergelijke toestellen kan de ontvangst van GNSS-signalen
verstoren.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK
RECHT, ZIJN DE HIERIN VERVATTE GARANTIES EN
VERHAALSMOGELIJKHEDEN EXCLUSIEF EN TREDEN
DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES EN
VERHAALSMOGELIJKHEDEN, EXPLICIET, IMPLICIET,
WETTELIJK OF ANDERSZINS, EN WIJST GARMIN
DERGELIJKE OVERIGE GARANTIES EN
VERHAALSMOGELIJKHEDEN UITDRUKKELIJK AF, MET
INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL, WETTELIJK VERHAALSRECHT
OF ANDERSZINS. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT
U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEBT
MOGELIJK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE PER
STAAT (OF PER LAND) KUNNEN VERSCHILLEN. ALS
IMPLICIETE GARANTIES NIET KUNNEN WORDEN
vívofit 2 gebruikershandleiding
AFGEWEZEN VOLGENS DE WETGEVING VAN UW STAAT
OF LAND, ZIJN DERGELIJKE GARANTIES WAT BETREFT
DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE
GARANTIE. IN SOMMIGE STATEN (EN LANDEN EN
PROVINCIES) IS BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN
IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE
BOVENGENOEMDE BEPERKING OP U MOGELIJK NIET VAN
TOEPASSING IS.
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN IN EEN VORDERING
WEGENS INBREUK OP DE GARANTIE AANSPRAKELIJK
ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE
OF GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU HET RESULTAAT IS
VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK OF ONVERMOGEN OM DIT
PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN HET
PRODUCT. IN BEPAALDE STATEN (EN LANDEN EN
PROVINCIES) IS DE UITSLUITING VAN INCIDENTELE OF
GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE
BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN
TOEPASSING.
Als u tijdens de garantieperiode een claim voor garantieservice
indient in overeenstemming met deze Beperkte garantie, kiest
Garmin naar eigen inzicht voor: (i) reparatie van het toestel met
nieuwe of gebruikte onderdelen die aan de kwaliteitsnormen van
Garmin voldoen, (ii) vervanging van het toestel door een nieuw
of gereviseerd toestel dat aan de kwaliteitsnormen van Garmin
voldoet of (iii) inruil van het toestel tegen vergoeding van uw
volledige aankoopbedrag. EEN DERGELIJKE
VERHAALMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE
VERHAALMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET
WORDT GERESPECTEERD. U hebt 90 dagen garantie op
gerepareerde of vervangen toestellen. Als het toestel ter
reparatie wordt opgestuurd tijdens de originele garantieperiode,
duurt de nieuwe garantieperiode 90 dagen of tot het einde van
de originele garantieperiode van 1 jaar, naargelang welke
periode het langst duurt.
Raadpleeg de online hulpbronnen op support.garmin.com
voordat u garantieservice aanvraagt. Als u deze informatie hebt
geraadpleegd en het toestel daarna nog steeds niet naar
behoren functioneert, kunt u contact opnemen met een
bevoegde servicefaciliteit van Garmin in het land van aankoop
of volgt u de instructies op support.garmin.com voor de
garantieservice. Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, kunt
u ook bellen naar 1-800-800-1020.
Als u gebruik wilt maken van de garantieservice buiten het land
van aankoop, kan Garmin niet garanderen dat de onderdelen of
producten voor reparatie of vervanging beschikbaar zijn,
wegens verschillen in productaanbod en toepasselijke
standaarden en wet- en regelgeving. In dat geval repareert of
vervangt Garmin naar eigen oordeel en krachtens de geldende
wetgeving uw product mogelijk met vergelijkbare Garmin
producten en onderdelen, of dient u uw product naar een
bevoegde Garmin servicefaciliteit te verzenden in het land van
aankoop of naar een bevoegde Garmin servicefaciliteit in een
ander land die uw product in behandeling kan nemen. In dat
geval draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor conformiteit met
alle toepasselijke import- en exportwet- en regelgeving en dient
u zelf alle douanekosten, btw, verzendkosten en andere extra
belastingen en kosten te betalen. In sommige gevallen kunnen
Garmin en haar distributeurs uw toestel niet in behandeling
nemen in een ander land dan het land van aankoop of een
gerepareerd of vervangen product aan u retourneren in dat land,
wegens toepasselijke standaarden en wet- en regelgeving in dat
land.
Aankopen via onlineveilingen: Producten die zijn aangekocht
via onlineveilingen komen volgens de garantie niet in
aanmerking voor kortingen en andere aanbiedingen van
Garmin. Aankoopbevestigingen van onlineveilingen worden niet
geaccepteerd als garantiebewijs. Om gebruik te kunnen maken
van de garantieservice, is de oorspronkelijke of een kopie van
de aankoopnota vereist van de winkel waar u het systeem hebt
7
gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die
zijn aangeschaft via een onlineveiling.
Internationale aankopen: Distributeurs buiten de Verenigde
Staten verstrekken mogelijk een aparte garantie voor toestellen
die buiten de Verenigde Staten zijn aangeschaft. Dit kan per
land verschillen. Indien van toepassing wordt deze garantie
verstrekt door de lokale binnenlandse distributeur die ook lokaal
service voor het toestel verleent. Garanties door distributeurs
zijn alleen geldig in het gebied waarvoor de distributie is
bedoeld.
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising