Garmin | vívofit® 2 | User manual | Garmin vívofit® 2 Brugervejledning

Garmin vívofit® 2 Brugervejledning
data. Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om
kompatibilitet.
1 Gå til www.garminconnect.com/vivofit2 på den mobile enhed.
2 Vælg App Store knappen eller Google Play™ knappen, og
følg anvisningerne på skærmen.
SM
vívofit 2 Brugervejledning
®
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Sådan kommer du i gang
For at få mest muligt ud af vívofit 2 enheden, anbefaler Garmin ,
at den konfigureres med din computer eller en kompatibel mobil
enhed.
1 Gå til www.garminconnect.com/vivofit2.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en computer til at konfigurere enheden,
skal du slutte den trådløse USB ANT Stick™ til en ledig
USB-port og downloade og installere Garmin Express™
konfigurationssoftwaren (Sådan downloades softwaren,
side 1).
• Hvis du bruger en mobil enhed til at konfigurere enheden,
skal du installere og åbne Garmin Connect™ Mobile
app'en (Download af Mobile app'en, side 1).
3 Vælg knappen på enheden À for at tænde for enheden.
®
Synkronisering af dine data med computeren
Du bør synkronisere dine data med jævne mellemrum for at
følge dine fremskridt i Garmin Connect programmet.
1 Anbring enheden inden for en afstand på 3 m (10 fod) fra
computeren.
Hold
knappen på enheden nede, til SYNC vises.
2
3 Få vist dine aktuelle data i Garmin Connect programmet.
Parring af din enhed med flere computere
Du kan parre din vívofit 2 enhed med flere computere. Du kan
for eksempel parre din vívofit 2 enhed med dine hjemme- og
arbejdscomputere. Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din
Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
1 Slut USB ANT Stick til en computers USB-port.
2 Download Garmin Express konfigurationssoftwaren til
Windows eller Mac (Sådan downloades softwaren, side 1).
3 Hold knappen på enheden nede, til PAIR vises.
4 Følg anvisningerne på din computer for at parre din vívofit 2
enhed og fuldføre opsætningsprocessen.
5 Gentag om nødvendigt trinene 1 til 4 for hver yderligere
computer.
Synkronisering af dine data med Garmin
Connect Mobile app'en
Når du tænder enheden for første gang, er den i
parringstilstand. Hvis enheden ikke er i parringstilstand, når
du tænder den, skal du holde knappen på enheden nede,
indtil PAIR vises.
BEMÆRK: Indtil du har parret din enhed og fuldført
opsætningsprocessen, har enheden begrænset funktionalitet.
4 Følg instruktionerne på din computer eller mobile enhed for
at parre din vívofit 2 enhed og fuldføre opsætningsprocessen.
5 Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect kontoen
(Synkronisering af dine data med computeren, side 1)
(Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app'en, side 1).
Sådan downloades softwaren
1 Gå til www.garminconnect.com/vivofit2 på computeren.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du bruger Windows operativsystem, skal du vælge
Download til Windows og følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du bruger Mac operativsystem, skal du vælge
Download til Mac og følge instruktionerne på skærmen.
®
®
Download af Mobile app'en
Du kan bruge Garmin Connect Mobile app'en til at parre din
vívofit 2 enhed og fuldføre opsætningsprocessen. Dette giver
dig mulighed for at dele og analysere data og downloade
softwareopdateringer din mobile enhed. Til forskel fra andre
Bluetooth enheder, der parres via Bluetooth indstillingerne på
din mobile enhed, skal din vívofit 2 enhed parres direkte via
Garmin Connect Mobile app'en.
BEMÆRK: Den mobile enhed skal understøtte Bluetooth Smart
for at kunne parres med din vívofit 2 enhed og synkronisere
®
Du bør synkronisere dine data med jævne mellemrum for at
følge dine fremskridt i Garmin Connect Mobile app'en.
Din enhed synkroniserer automatisk med Garmin Connect
Mobile app'en med jævne mellemrum, uden der kræves en
handling. Du kan også til hver en tid synkronisere dine data
manuelt.
1 Anbring enheden inden for en afstand på 3 m (10 fod) fra den
mobile enhed.
2 Hold knappen på enheden nede, til SYNC vises.
3 Få vist dine aktuelle data i Garmin Connect Mobile app'en.
Parring af flere mobile enheder
Du kan parre din vívofit 2 enhed med flere mobile enheder. Du
kan for eksempel parre din vívofit 2 enhed med en smartphone
og en tablet.
1 Installer og åbn Garmin Connect Mobile-app'en på din mobile
enhed (Download af Mobile app'en, side 1).
2 Hold knappen på enheden nede, til PAIR vises.
3 Følg instruktionerne på din mobile enhed for at parre din
vívofit 2 enhed og fuldføre opsætningsprocessen.
4 Gentag om nødvendigt trin 1-3 for hver yderligere mobil
enhed.
Sådan bæres enheden
1 Vælg den rem, der passer bedst på dit håndled (Udskiftning
af remmen, side 5).
2 Sørg for, at tapperne på spændet er stukket helt igennem
remmen.
Når tapperne sidder helt i, sidder enheden sikkert på
håndleddet.
Drej
remlåsen til låst position.
3
Røde markeringer på remlåsen indikerer den aflåste position.
November 2017
190-01839-36_0D
SLEEP
Starter dvaletilstand.
PAIR
Parrer din vívofit 2 enhed med din computer eller mobile
enhed.
Start af en fitnessaktivitet
http://j.mp/vivo2clasp
BEMÆRK: For at forhindre tab skal remlåsen være låst, når
du bærer enheden.
4 Gå med enheden på hele døgnet (Sådan bruger du
søvnregistrering, side 2).
Ikoner
Ikoner vises nederst på skærmen. Hvert ikon repræsenterer en
funktion. Du kan trykke på knappen på enheden for at skifte
mellem de forskellige funktioner på enheden.
Det samlede antal skridt for hele dagen.
GOAL
Det antal skridt, du mangler for at opnå dit mål for dagen.
Enheden lærer og foreslår et nyt mål ved dagens start.
KM eller MI Den tilbagelagte distance i kilometer eller miles for den
aktuelle dag.
Det samlede antal forbrændte kalorier for den aktuelle
dag, herunder både i aktivitet og i hvile.
Det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato baseret på
din position. Enheden opdaterer klokkeslættet og datoen,
når du synkroniserer enheden til en computer eller en
mobil enhed.
Din aktuelle puls og pulszone fra en parret pulsmåler.
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. Når du bevæger dig i
løbet af dagen, tæller enheden antallet af resterende skridt i dit
daglige mål. Når du har opfyldt dagens mål for antallet af skridt,
viser enheden GOAL+ og begynder at tælle, hvor mange skridt
du tager ud over det daglige mål.
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Aktivitetsindikator
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsindikatoren minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter én times inaktivitet vises
aktivitetsindikatoren À. Enheden bipper også, hvis alarmtoner
slås til (Enhedsindstillinger, side 3). Der vises flere segmenter
Á, hver gang der går 15 minutter uden aktivitet.
Du kan nulstille aktivitetsindikatoren ved at gå en kort distance.
Tasternes funktioner
Du kan holde knappen på enheden nede for navigere mellem de
sekundære knapfunktioner.
Baggrundslys Tænder for baggrundsbelysningen. Baggrundsbelysningen slukker automatisk.
START
Starter en aktivitet med tidtagning.
STOP
Stopper en aktivitet med tidtagning.
SYNC
Sender data til din computer eller mobile enhed.
2
Før du kan bruge en ANT+ pulsmonitor (ekstraudstyr) til din
aktivitet, skal du tilslutte og parre sensoren med din enhed
(Parring af ANT+ pulsmåleren, side 3).
Du kan registrere en aktivitet med tidtagning, som f.eks. en gåeller løbetur, som kan sendes til din Garmin Connect konto.
1 Hold knappen på enheden nede, til START vises.
Tidtagningen går i gang.
BEMÆRK: Enheden registrerer ikke dine fitnessaktivitet eller
data fra ANT+ sensoren (ekstraudstyr), før du starter timeren.
2 Start din aktivitet.
TIP: Du kan bruge knappen til enheden til at navigere
gennem dine aktivitetsdata, mens timeren kører.
3 Når du har udført din aktivitet, skal du holde enhedens knap
nede, indtil STOP vises.
Der vises et resumé. Enheden viser den samlede tid,
distancen, antal trin og brændte kalorier under aktiviteten.
4 Vælg enhedens knap for at afslutte resuméet og vende
tilbage til standardskærmbilledet.
Din enhed forsøger at sende dine aktivitetsdata til din Garmin
Connect konto.
®
Søvnregistrering
Enheden overvåger dine bevægelser, mens du sover.
Søvnstatistik omfatter samlet antal timers søvn, søvnniveauer
og bevægelse under søvn. Du kan indstille din normale sovetid i
brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Du kan få vist
din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
Sådan bruger du søvnregistrering
Når søvntilstand anvendes, deaktiveres bevægelsesalarmen.
Hvis du ikke bruger søvntilstand, registrerer din enhed stadig
søvnstatistik. Du kan vist søvnstatistik på din Garmin Connect
konto.
1 Bær enheden, mens du sover.
2 Hold knappen på enheden nede, til SLEEP vises.
3 Når du vågner, skal du trykke vedvarende på knappen på
enheden for at afslutte søvntilstand.
Historik
Din enhed holder styr på dine daglige trin- og søvnstatistikker
samt dine tidsregistrerede fitnessaktiviteter og oplysninger fra
ANT+ sensoren (ekstraudstyr). Denne historik kan sendes til din
Garmin Connect konto.
Enheden gemmer dine aktivitetsdata i op til 3 uger.
BEMÆRK: Når du bruger en pulsmåler, reduceres din
datalagring markant (ca. 12 dage).
Når datalageret er fyldt op, sletter enheden de ældste filer for at
gøre plads til nye data.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin
Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore,
analysere, dele og opmuntre hinanden. Registrer begivenheder
fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning,
vandreture osv.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
din enhed med din telefon ved hjælp af Garmin Connect Mobileappen, eller du kan gå til www.garminconnect.com/vivofit2.
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
vívofit 2 Brugervejledning
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med tidtagning med enheden, kan du uploade aktiviteten til
din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, puls,
forbrændte kalorier og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver tilbehør (ekstraudstyr), f.eks.
pulsmåler.
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Skub en tap À på remmen gennem hullet Á i
pulssensormodulet.
2 Tryk tappen ned.
3 Gør begge elektroder  bagpå modulet våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
4 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og fastgør den til
den anden side af pulssensormodulet.
Tilpasning af din enhed
Enhedsindstillinger
Du kan tilpasse dine enhedsindstillinger og brugerindstillinger på
din Garmin Connect konto. Fra enhedens widget skal du vælge
Enhedsindstillinger.
Synlige skærme: Giver dig mulighed for at tilpasse de
skærmbilleder, som vises på din enhed.
Standardskærm: Indstiller standardhovedskærmbilledet på
enheden.
Alarmtoner: Lader dig slå alarmtoner til og fra. Enheden bipper,
når alarmtoner er slået til.
Automatisk mål: Gør det muligt for din enhed at bestemme dit
mål for antallet af skridt automatisk.
BEMÆRK: Når du har deaktiveret denne funktion, skal du
indtaste dit mål for antallet af skridt manuelt.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Enheder: Indstiller enheden til at vise den tilbagelagte distance i
kilometer eller miles.
Brugerdefineret skridtlængde: Gør det muligt for din enhed
mere nøjagtigt at bestemme din tilbagelagte distance ved
hjælp af din brugerdefinerede skridtlængde.
Puls: Gør det muligt for dig at skønne din maksimale puls og
bestemme brugerdefinerede pulszoner.
ANT+ Pulssensor
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan finde flere oplysninger om kompatibilitet og køb af
yderligere sensorer ved at gå til http://buy.garmin.com.
Påsætning af valgfri pulsmåler
BEMÆRK
Pulssensoren kan forårsage gnavesår, når den anvendes i
længere tid ad gangen. For at afhjælpe dette problem kan du
påføre et smøremiddel på det sted, hvor stroppen har kontakt
med huden. Påfør ikke antifriktions-smøremiddel på
elektroderne. Brug ikke gel eller creme, der indeholder solfaktor.
vívofit 2 Brugervejledning
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.
5 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af
pulsmåleren.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
Parring af ANT+ pulsmåleren
Før du kan parre din pulsmåler, skal du aktivere
pulsdataskærmen på din vívofit 2 enhed. Du kan få flere
oplysninger om tilpasning af enhedens skærmbilleder under
Enhedsindstillinger, side 3.
BEMÆRK: Hvis der fulgte en pulsmåler med i pakken med din
enhed, er pulsdataskærmen allerede aktiveret, og pulsmåleren
er parret.
1 Påsæt pulsmåleren.
2 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
3 Tryk på knappen på enheden, indtil HEART vises.
Når sensoren er parret med enheden, vises din puls og
pulszone.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
3
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 6) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Enhedsoplysninger
vívofit 2 Specifikationer
Batteritype
To udskiftelige CR1632-batterier
Batterilevetid
1+ år
Driftstemperaturområde Fra -10 til 60 ºC (fra 14 til 140 ºF)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vandklassificering
BEMÆRK: Hvis du bruger for meget rengøringsmiddel, kan
det beskadige remmen.
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Udskiftning af vívofit 2 enhedens batterier
Før du kan udskifte batterier i enheden, skal du have to CR1632
batterier.
1 Fjern modulet fra remmen.
5 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for pulsmåler
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Ca. 3 år (1 time pr. dag)
Driftstemperaturområde Fra -10° til 50 °C (fra 14° til 122 °F)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
1 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.
2 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på
modulets forside.
3 Fjern dækslet og batterierne.
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Må ikke anbringes på steder med høj temperatur, som f.eks. en
tørretumbler.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
4 Smør en smule vaseline på hver side af de nye batterier ved
5
6
7
8
hjælp af en vatpind.
Indsæt de nye batterier.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.
Tilspænd de fire skruer jævnt og stramt.
Sæt modulet ind i remmen.
Knappen på modulet skal være ud for tasten på remmen.
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.
• Håndvask remmen engang imellem med en lille smule mildt
rengøringsmiddel, for eksempel opvaskemiddel.
4
vívofit 2 Brugervejledning
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Find det runde batteridæksel på bagsiden af pulssensoren.
• Synkroniser din enhed med en computer (Synkronisering
af dine data med computeren, side 1).
• Synkroniser din enhed med en mobil enhed
(Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app'en, side 1).
Klokkeslæt og dato opdateres automatisk.
Jeg har ikke en computer eller en mobil enhed
2 Drej dækslet mod uret med en mønt, indtil det er løst nok til
at kunne fjernes (pilen peger på OPEN).
3 Fjern dækslet og batteriet.
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Drej dækslet tilbage på plads i urets retning med en mønt
(pilen peger på CLOSE).
Når du har udskiftet pulsmålerens batteri, skal du muligvis parre
pulsmåleren med enheden igen.
Fejlfinding
Min enhed tænder ikke
Du kan tænde for enheden og bruge den med begrænset
funktionalitet, indtil du har fuldført opsætningsprocessen på en
computer eller mobil enhed. Inden opsætning kan du kun bruge
skridttæller, automatisk mål, aktivitetsindikator og pulsmåler
(hvis der fulgte en med din enhed). Din enhed nulstiller dit antal
skridt en gang om dagen. Enheden forsøger at nulstille dit antal
skridt, mens du sover, baseret på dit niveau for inaktivitet fra
den første dags brug. Din enhed gemmer ikke historikdata, før
opsætningen er fuldført.
Foretag opsætning af enheden på en computer eller en
kompatibel mobil enhed (Sådan kommer du i gang, side 1)
for at bruge enhedens øvrige funktioner.
BEMÆRK: Opsætningen skal kun foretages én gang, og den
giver dig mulighed for at anvende alle tilgængelige funktioner
på enheden.
Aktivering af enheden
Tryk på knappen på enheden À.
Hvis din enhed ikke kan tænde, skal du måske skifte batterier.
Gå til Udskiftning af vívofit 2 enhedens batterier, side 4.
Min skridttæller lader ikke til at være præcis
Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve
følgende tip.
• Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
• Anbring enheden i lommen, når du skubber en klapvogn eller
en græsslåmaskine.
• Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne
eller armene aktivt.
BEMÆRK: Enheden kan tolke enkelte gentagne
bevægelser, såsom opvask, lægge tøj sammen eller klappe i
hænderne, som skridt.
Udskiftning af remmen
1 Fjern modulet fra remmen.
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin
Connect konto stemmer ikke overens
Antallet af skridt på din Garmin Connect konto opdateres, når du
synkroniserer enheden.
1 Vælg en funktion:
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect
programmet (Synkronisering af dine data med
computeren, side 1).
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect mobilapp'en (Synkronisering af dine data med Garmin Connect
Mobile app'en, side 1).
2 Vent, mens enheden synkroniserer dine data.
Synkroniseringen kan tage adskillige minutter.
BEMÆRK: Opdatering af Garmin Connect mobil-app'en eller
Garmin Connect-programmet synkroniserer ikke dine data og
opdaterer heller ikke antallet af skridt.
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt
Enheden opdaterer klokkeslættet og datoen, når du
synkroniserer enheden til en computer eller en mobil enhed. Du
skal synkronisere din enhed for at modtage den korrekte tid, når
du skifter tidszoner og for at opdatere for sommertid.
1 Bekræft, at din computer eller mobile enhed viser den
korrekte lokale tid.
2 Vælg en funktion:
vívofit 2 Brugervejledning
2 Sæt modulet ind i den nye rem.
Knappen på modulet skal være ud for tasten på remmen.
Installation af enheden i bælteclipsen
BEMÆRK
Sæt ikke clipsen på genstande, der er tykkere end 6 mm.
Du kan bruge den valgfri bælteclips til at sætte enheden fast i
linningen, bæltet eller skjortelommen. Gå til buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om
valgfrit tilbehør.
1 Fjern modulet fra remmen.
5
2 Sæt enheden fast i venstre side af den fleksible silikoneclips
ved at strække clipsmaterialet rundt om enheden.
Knappen på modulet skal være ud for tasten på højre side af
bælteclipsen.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
Begrænset garanti
Softwareopdatering
Når der er en tilgængelig softwareopdatering, downloader
enheden automatisk opdateringen, når du synkroniserer
enheden med din Garmin Connect konto.
Der vises en nedtælling under opdateringsprocessen. Når
opdateringen er fuldført, genstartes enheden.
Appendiks
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
6
DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE
JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE
JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA LAND TIL
LAND (ELLER FRA DELSTAT TIL DELSTAT ELLER FRA
PROVINS TIL PROVINS). GARMIN UDELUKKER,
BEGRÆNSER ELLER SUSPENDERER IKKE ANDRE
JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM DU MÅTTE HAVE I DIT
LAND (ELLER DIN DELSTAT ELLER PROVINS). HVIS DU VIL
OPNÅ FULDT KENDSKAB TIL DINE RETTIGHEDER, SKAL
DU SE LOVENE I DIT LAND, DIN DELSTAT ELLER DIN
PROVINS.
Produkter, der ikke er flyverelaterede, garanteres at være fri for
fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I
denne periode vil Garmin efter eget valg reparere eller udskifte
alle komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne
reparationer eller udskiftninger foretages uden beregning for
kunden, hvad angår reservedele og arbejdsløn, mens kunden er
ansvarlig for eventuelle transportomkostninger. Denne
begrænsede garanti dækker ikke: (i) kosmetiske skader som
f.eks. ridser, skrammer og buler; (ii) forbrugsartikler som f.eks.
batterier, medmindre der er opstået produktskader pga. en
defekt i materialer eller udførelse; (iii) skader forårsaget af
ulykker, forkert brug, misbrug, vand, oversvømmelse, brand eller
andre naturkatastrofer eller udefra kommende årsager; (iv)
skader pga. service, der er udført af en person, som ikke er en
autoriseret serviceudbyder for Garmin; (v) skader på et produkt,
som er blevet modificeret eller ændret uden skriftlig tilladelse fra
Garmin; eller (vi) skader på et produkt, som er blevet sluttet til
strøm- og/eller datakabler, der ikke kommer fra Garmin. Garmin
forbeholder sig desuden ret til at afvise garantikrav angående
produkter eller tjenester, der erhverves og/eller bruges i
modstrid med lovgivningen i noget land. Garmin
navigationsprodukter er beregnet til kun at blive brugt som et
rejsehjælpemiddel og må ikke anvendes til noget formål, som
kræver nøjagtig måling af retning, afstand, position eller
topografi. Garmin udsteder ingen garanti for, at kortdataene er
nøjagtige eller komplette.
Denne begrænsede garanti gælder desuden ikke for, og Garmin
påtager sig ikke ansvar for, eventuel forringelse i performance af
Garmin navigationsprodukter, der skyldes brug i nærheden af et
håndsæt eller en anden enhed, der anvender et terrestrisk
bredbåndsnetværk, som opererer på frekvenser i nærheden af
dem, der anvendes af et GNSS-system (Global Navigation
Satellite System) som f.eks. GPS-tjenesten (Global Positioning
Service). Brug af sådanne enheder kan forringe modtagelsen af
GNSS-signaler.
I DEN UDSTRÆKNING, DET ER MULIGT I HENHOLD TIL
GÆLDENDE LOV, ER GARANTIERNE OG
MISLIGHOLDELSESBEFØJELSERNE I DENNE
BEGRÆNSEDE GARANTI UDTØMMENDE OG TRÆDER I
STEDET FOR, OG GARMIN FRASKRIVER SIG
UDTRYKKELIGT, ALLE ANDRE GARANTIER OG
MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER, UANSET OM DE ER
vívofit 2 Brugervejledning
UDTRYKKELIGE, STILTIENDE, FORORDNEDE ELLER
OPSTÅR PÅ ANDEN VIS, HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI
FOR, AT PRODUKTET ER KURANT ELLER EGNET TIL
SÆRLIGE FORMÅL, LOVMÆSSIGE
MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER ELLER ANDET. DENNE
BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE
RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE JURIDISKE
RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND OG
FRA DELSTAT TIL DELSTAT. HVIS UNDERFORSTÅEDE
GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES IFØLGE LOVENE I DIT
LAND ELLER DIN DELSTAT, ER VARIGHEDEN AF SÅDANNE
GARANTIER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE
BEGRÆNSEDE GARANTI. NOGLE LANDE (OG DELSTATER
OG PROVINSER) TILLADER IKKE BEGRÆNSNING I
VARIGHEDEN AF EN UNDERFORSTÅET GARANTI,
HVORFOR OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE
GÆLDER FOR DIG.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN
ANSVARLIG FOR KRAV I FORBINDELSE MED BRUD PÅ
GARANTI I FORBINDELSE MED NOGEN EKSTRASKADER,
SÆRLIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER
FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG,
MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF DETTE
PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER VED PRODUKTET.
NOGLE LANDE (OG DELSTATER OG PROVINSER)
TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF ANSVARET FOR
FØLGESKADER OG HÆNDELIGE SKADER, SÅ DET ER IKKE
SIKKERT, AT OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER
FOR DIG.
Hvis du i løbet af garantiperioden anmelder et krav om
garantiservice i overensstemmelse med denne begrænsede
garanti, vil Garmin efter eget valg: (i) reparere enheden ved
hjælp af nye dele eller brugte dele, der lever op til Garmins
kvalitetsstandarder, (ii) ombytte enheden med en ny enhed eller
en renoveret enhed, der overholder Garmins
kvalitetsstandarder, eller (iii) ombytte enheden mod fuld refusion
af købsprisen. DEN VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE
LØSNING PÅ ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN. Reparerede
eller ombyttede enheder har 90 dages garanti. Hvis den
oprindelige garanti for den enhed, der sendes ind, stadig
gælder, er den nye garantiperiode på 90 dage eller til slutningen
af den oprindelige 1-årige garantiperiode – den længste af disse
perioder er gældende.
Før du anmoder om garantiservice, skal du gå til og gennemse
de onlineressourcer til hjælp, der er tilgængelige på
support.garmin.com. Hvis din enhed stadig ikke fungerer
korrekt, efter at du har brugt disse ressourcer, skal du kontakte
en Garmin autoriseret servicefacilitet i det land, hvor du
oprindeligt har købt enheden, eller følge instruktionerne på
support.garmin.com for at få garantiservice. Hvis du befinder dig
i USA, kan du også ringe til 1-800-800-1020.
Hvis du anmoder om garantiservice uden for det land, hvor du
oprindeligt købte din enhed, kan Garmin ikke garantere, at de
dele og produkter, der skal til for at reparere eller ombytte dit
produkt, vil være tilgængelige, på grund af forskelle i
produkttilbud og gældende standarder, love og regulativer. I så
fald kan Garmin efter eget valg og i henhold til gældende love
reparere eller ombytte dit produkt med sammenlignelige Garmin
produkter og dele eller kræve, at du sender dit produkt til en
Garmin autoriseret servicefacilitet i det land, hvor du oprindeligt
købte enheden, eller til en Garmin autoriseret servicefacilitet i et
andet land, der kan yde service på dit produkt. I så fald vil du
være ansvarlig for at overholde alle gældende import- og
eksportlove og -regulativer samt for betaling af told, moms,
forsendelsesafgifter og andre associerede skatter og afgifter. I
nogle tilfælde kan Garmin og dets forhandlere muligvis ikke yde
service på dit produkt i et land uden for det land, hvor du
oprindeligt købte enheden, eller returnere et repareret eller
ombyttet produkt til dig i det pågældende land på grund af
vívofit 2 Brugervejledning
gældende standarder, love eller regulativer i det pågældende
land.
Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er købt gennem
onlineauktioner, berettiger ikke til rabatter eller andre særtilbud
fra Garmin garantidækning. Onlineauktionsbekræftelser
accepteres ikke som bevis på krav om garanti. Der kræves en
original faktura fra forhandleren (eller en kopi af den) for at få
garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende dele fra en
pakke, der er købt på en onlineauktion.
Internationale køb: Der udstedes muligvis en separat garanti af
internationale forhandlere for enheder, som er købt uden for
USA afhængigt af landet. Hvis en sådan garanti findes, gives
den af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder
lokal service til din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de
tilsigtede distributionsområder.
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising