Garmin | vívomove® | User manual | Garmin vívomove® Manual de utilizare

Garmin vívomove® Manual de utilizare
vívomove™
Manual do proprietário
Aprilie 2016
190-02027-18_0A
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin.
Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo
persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu
privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin şi ANT+ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Garmin Connect™, Garmin
Express™, USB ANT Stick™ şi vívomove™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără
permisiunea explicită a Garmin.
®
®
American Heart Association este o marcă comercială înregistrată a American Heart Association, Inc. Marca cuvânt Bluetooth şi siglele sunt proprietatea
Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Garmin se face în condiţiile licenţei. Alte mărci şi nume comerciale aparţin proprietarilor
respectivi.
®
Numărul modelului: A02784, AA2784
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Iniţiere ......................................................................................... 1
Prezentare generală dispozitiv ................................................... 1
Setarea orei ................................................................................ 1
Configurarea smartphone-ului ...................................... 1
Asocierea unui smartphone ........................................................ 1
Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 1
Configurarea cu ajutorul computerului........................ 2
Asocierea computerului .............................................................. 2
Sincronizarea datelor cu computerul .......................................... 2
Istoric............................................................................... 2
Garmin Connect .......................................................................... 2
Personalizarea dispozitivului dvs................................. 2
Setări Garmin Connect ............................................................... 2
Informaţii dispozitiv........................................................3
Specificaţii ................................................................................... 3
Înlocuirea bateriei ....................................................................... 3
Întreţinere dispozitiv .................................................................... 3
Înlocuirea brăţărilor ..................................................................... 3
Depanare ......................................................................... 3
Resetarea dispozitivului .............................................................. 3
Contorul de paşi pare imprecis ................................................... 3
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv ............................ 3
Asocierea mai multor dispozitive mobile sau computere cu
dispozitivul dvs. ........................................................................... 3
Actualizare software ................................................................... 4
Asistenţă şi actualizări ................................................................ 4
Anexă ............................................................................... 4
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................... 4
Acord de licenţă software ........................................................... 4
Index ................................................................................ 5
Cuprins
i
Introducere
Bara de mişcare
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Bara de mişcare vă
reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate, apare
bara de mişcare. După fiecare 15 minute de inactivitate apar
segmente suplimentare. După două ore de inactivitate, bara de
mişcare apare continuu.
Puteţi reseta bara de deplasare prin deplasări pe distanţe
scurte.
Iniţiere
Monitorizarea repausului
Pentru a profita la maximum de dispozitivul de monitorizare a
activităţii, ar trebui să-l asociaţi cu smartphone-ul sau cu
computerul dvs. şi să finalizaţi procesul de configurare cu
ajutorul contului gratuit Garmin Connect™.
1 Selectaţi o opţiune:
• Asociaţi dispozitivul cu smartphone-ul dvs. (Configurarea
smartphone-ului, pagina 1).
• Asociaţi dispozitivul cu computerul dvs. (Configurarea cu
ajutorul computerului, pagina 2).
2 Setarea timpului pe dispozitiv (Setarea orei, pagina 1).
3 Purtaţi dispozitivul pe toată durata zilei şi a nopţii.
4 Sincronizaţi numărul paşilor şi statisticile privind somnul cu
ajutorul contului Garmin Connect (Sincronizarea datelor dvs.
cu aplicaţia Garmin Connect Mobile, pagina 1,
Sincronizarea datelor cu computerul, pagina 2).
Prezentare generală dispozitiv
În timp ce dormiţi, dispozitivul vă monitorizează mişcările.
Statisticile de repaus includ numărul total de ore de somn,
nivelurile de somn şi mişcările în somn. Puteţi vizualiza
statisticile de repaus în contul Garmin Connect.
Setarea orei
Trebuie să setaţi manual ora dispozitivului. Ora dispozitivului
funcţionează independent de ora smartphone-ului. Obiectivul
automat şi bara cu paşi se resetează automat la miezul nopţii, în
funcţie de ora smartphone-ului asociat.
1 Trageţi şi rotiţi coroana pentru a seta ora dispozitivului.
2 Împingeţi coroana.
Configurarea smartphone-ului
Asocierea unui smartphone
Asocierea reprezintă procesul de conectare dintre dispozitiv şi
smartphone-ul cu funcţia Bluetooth activată. Trebuie să vă
conectaţi dispozitivul vívomove la un smartphone pentru a
accesa caracteristicile complete ale dispozitivului.
1 Accesaţi www.garminconnect.com/vivomove şi descărcaţi
aplicaţia Garmin Connect Mobile pe smartphone.
2 Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de maxim 3 m (10 ft.)
de dispozitiv.
3 Deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
4 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
contul Garmin Connect:
• Dacă acesta este primul dispozitiv asociat cu ajutorul
aplicaţiei Garmin Connect Mobile, urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
• Dacă aţi mai asociat un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect Mobile, selectaţi Dispozitive Garmin >
din meniul de setări şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Pe dispozitivul vívomove, ţineţi apăsat timp de 3 secunde
pentru a intra în modul de asociere.
Bara cu paşi luminează intermitent în timp ce dispozitivul
caută smartphone-ul.
®
À
Bara de paşi
Monitorizează numărul de paşi şi afişează
progresul dvs. sub forma unui procentaj al obiectivului zilnic.
Á
Bara de
mişcare
Afişează intervalul de timp în care sunteţi inactiv.
Â
Coroana
Ţineţi apăsat pentru a accesa modul de asociere.
Apăsaţi pentru a sincroniza datele.
Trageţi şi suciţi pentru a seta ora.
Pornirea dispozitivului
Dispozitivul porneşte în modul de consum redus.
1 Împingeţi coroana.
2 Apăsaţi pe coroană până când bara de paşi se activează.
Obiectiv automat
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
obiectivului zilnic. Fiecare segment de pe bara cu paşi
reprezintă cinci la sută din obiectivul zilnic. Puteţi să sincronizaţi
datele cu aplicaţia Garmin Connect Mobile pentru a vedea
numărul de paşi parcurşi.
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
Introducere
Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia
Garmin Connect Mobile
Periodic, dispozitivul dvs. sincronizează automat datele de
monitorizare a activităţii cu aplicaţia Garmin Connect Mobile. De
asemenea, vă puteţi sincroniza manual datele în orice moment.
1 Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de maxim 3 m (10 ft.)
de dispozitiv.
2 Apăsaţi pe coroană timp de o secundă.
Bara cu paşi este în mişcare în timp ce datele se
sincronizează.
3 Aşteptaţi ca datele să se sincronizeze.
4 Vizualizaţi-vă datele curente în aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
1
Configurarea cu ajutorul computerului
Asocierea computerului
Puteţi să folosiţi un USB ANT Stick™ opţional pentru a vă asocia
dispozitivul cu computerul. Accesaţi buy.garmin.com sau
contactaţi dealerul Garmin pentru informaţii privind accesoriile
opţionale.
1 Accesaţi www.garminconnect.com/vivomove şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca şi a instala
aplicaţia Garmin Express™.
2 Introduceţi USB ANT Stick wireless într-un port USB.
3 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de computer.
4 Pe dispozitivul vívomove, ţineţi apăsat timp de 3 secunde
pentru a intra în modul de asociere.
Bara cu paşi luminează intermitent în timp ce dispozitivul
caută computerul dvs.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe computer pentru a adăuga
dispozitivul în contul Garmin Connect şi pentru a finaliza
procesul de configurare.
®
Sincronizarea datelor cu computerul
Trebuie să vă sincronizaţi datele cu regularitate pentru a vă
urmări evoluţia în cadrul aplicaţiei Garmin Connect.
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de computer.
2 Apăsaţi pe coroană timp de o secundă.
Bara cu paşi este în mişcare în timp ce datele se
sincronizează.
3 Aşteptaţi ca datele să se sincronizeze.
4 Vizualizaţi-vă datele curente în aplicaţia Garmin Connect.
Istoric
Dispozitivul dvs. ţine evidenţa paşilor zilnici, a statisticilor de
repaus şi a activităţilor. Istoricul poate fi trimis la contul dvs.
Garmin Connect.
Dispozitivul înmagazinează datele dvs. de activitate pentru
maximum 3 săptămâni. Când spaţiul de stocare este plin,
dispozitivul şterge fişierele cele mai vechi, pentru a face loc
datelor noi.
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii în contul dvs. Garmin Connect.
Garmin Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza,
analiza, partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi
evenimentele stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări,
plimbări, excursii şi altele. Pentru a vă înregistra cu un cont
gratuit, accesaţi www.garminconnect.com/start.
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza mai multe informaţii
detaliate privind activitatea dvs., inclusiv timpul, distanţa,
numărul de calorii arse şi rapoarte personalizabile.
2
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Vizualizarea activităţilor în contul Garmin Connect
Dispozitivul dvs. creează automat activităţi de alergare atunci
când setarea Detectare automată activitate este activată
(Setările dispozitivului, pagina 2). Activităţile pot fi trimise
către contul dvs. Garmin Connect.
1 Alergaţi cel puţin 15 minute consecutive.
2 Sincronizaţi-vă dispozitivul cu contul Garmin Connect
(Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile, pagina 1, Sincronizarea datelor cu computerul,
pagina 2).
Personalizarea dispozitivului dvs.
Setări Garmin Connect
Puteţi particulariza setările de dispozitiv şi setările de utilizator în
contul dvs. Garmin Connect.
• Din meniul de setări al aplicaţiei Garmin Connect Mobile,
selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
• Din widgetul de dispozitive din aplicaţia Garmin Connect,
selectaţi Setări dispozitiv.
După personalizarea setărilor, sincronizaţi datele pentru a aplica
modificările pe dispozitivul dvs. (Sincronizarea datelor dvs. cu
aplicaţia Garmin Connect Mobile, pagina 1, Sincronizarea
datelor cu computerul, pagina 2).
Setările dispozitivului
Din contul dvs. Garmin Connect, selectaţi Setări dispozitiv.
Detectare automată activitate: permite dispozitivului să creeze
şi să salveze automat o activitate atunci când vă mişcaţi cep
puţin 15 minute consecutive. Puteţi sincroniza dispozitivul
pentru a vedea detaliile activităţii în contul Garmin Connect.
Sincronizare automată: vă permite să personalizaţi cât de
frecvent va sincroniza dispozitivul dvs. datele cu contul
Garmin Connect.
Setări utilizator
Din contul dvs. Garmin Connect, selectaţi Setări utilizator.
Informaţii personale: această funcţie permite introducerea
informaţiilor din profilul de utilizator, inclusiv sexul, data
naşterii, înălţimea, greutatea şi tipul de activitate. Dispozitivul
foloseşte aceste informaţii pentru a îmbunătăţi precizia de
monitorizare a activităţilor.
Etape zilnice: vă permite să introduceţi obiectivul de paşi zilnici.
Puteţi utiliza opţiunea Obiectiv automat pentru a permite
dispozitivului să stabilească automat obiectivul de paşi.
Lungime etapă personalizată: permite dispozitivului să
calculeze mai precis distanţa parcursă, utilizând lungimea
personalizată a pasului dvs. Puteţi introduce o distanţă
cunoscută şi numărul de paşi necesari pentru a acoperi acea
Configurarea cu ajutorul computerului
distanţă, iar aplicaţia Garmin Connect poate calcula lungimea
pasului dvs.
Informaţii dispozitiv
Curăţarea benzilor din piele
1 Ştergeţi benzile din piele cu o cârpă uscată.
2 Folosiţi un balsam pentru piele pentru a curăţa benzile din
piele.
Înlocuirea brăţărilor
Specificaţii
Tip baterie
CR2025 (poate fi înlocuită de utilizator)
Durata de viaţă a
bateriei
Până la 1 an
Interval de temperatură De la 0º la 45ºC (de la 32º la 113ºF)
optimă de funcţionare
Frecvenţă radio/
protocol
Protocol de comunicaţii wireless ANT+
2,4 GHz
Tehnologie wireless Bluetooth Smart
Rezistenţa la apă
5 ATM*
Dispozitivul este compatibil cu brăţările cu o lăţime de 20 mm.
Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin pentru
informaţii privind accesoriile opţionale.
1 Trageţi acul cu eliberare rapidă À pe telescop pentru a
îndepărta brăţara.
®
ATENŢIONARE
Nu trageţi de coroană dacă dispozitivul este
ud. Utilizarea coroanei într-un mediu umed
poate deteriora dispozitivul.
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 50 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Înlocuirea bateriei
Contul dvs. Garmin Connect vă notifică atunci când bateria
dispozitivului este descărcată. Garmin vă recomandă să duceţi
ceasul la un profesionist pentru a înlocui bateria. Dispozitivul
utilizează o baterie CR2025.
NOTĂ: funcţiile de monitorizare a activităţii consumă mai multă
energie a bateriei comparativ cu limbile ceasului. Este posibil ca
dispozitivul să continue să arate ora chiar şi după ce funcţiile de
monitorizare a activităţii nu mai funcţionează.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Păstraţi banda din piele uscată. Evitaţi să întotaţi sau să faceţi
duş cu banda din piele. Brăţara de piele se poate deteriora ca
urmare a expunerii la apă.
Nu amplasaţi produsul în medii cu temperaturi ridicate, cum ar fi
uscătorul de rufe.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Curăţarea dispozitivului
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/fitandcare.
Informaţii dispozitiv
2 Inseraţi un capăt al telescopului noii brăţări în dispozitiv.
3 Trageţi acul cu eliberare rapidă şi aliniaţi telescopul cu
capătul opus al dispozitivului.
4 Repetaţi paşii de la 1 la 3 pentru a înlocuia cealaltă parte a
brăţării.
Depanare
Resetarea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată resetarea acestuia. Aceste operaţii nu şterg
datele.
Ţineţi apăsată coroana timp de 15 secunde.
Contorul de paşi pare imprecis
În cazul în care contorul de paşi pare imprecis, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Montaţi-vă dispozitivul pe încheietura non-dominantă.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar când împingeţi un cărucior
pentru copii sau un aparat de tuns iarba.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar numai când vă utilizaţi mâinile
sau braţele.
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul să interpreteze unele
mişcări repetitive, precum spălatul vaselor, împăturirea
rufelor sau aplaudatul ca fiind paşi.
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe smartphone.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile
şi accesaţi modul de asociere.
• Pe dispozitiv, ţineţi apăsată coroana timp de 3 secunde
pentru a accesa modul de asociere.
Asocierea mai multor dispozitive mobile sau
computere cu dispozitivul dvs.
Puteţi asocia dispozitivul vívomove cu mai multe dispozitive
mobile şi computere. De exemplu, puteţi asocia dispozitivul dvs.
cu un smartphone şi o tabletă şi cu computerul de acasă şi cu
cel de la birou. Puteţi repeta procesul de asociere pentru fiecare
3
dispozitiv mobil sau computer adiţional (Asocierea unui
smartphone, pagina 1, Asocierea computerului, pagina 2).
Actualizare software
Când este disponibilă o actualizare software, dispozitivul dvs.
descarcă automat actualizarea atunci când sincronizaţi
dispozitivul cu contul Garmin Connect.
Asistenţă şi actualizări
Garmin Express (www.garmin.com/express) oferă acces uşor la
aceste servicii pentru dispozitivele Garmin.
• Înregistrarea produsului
• Manuale de utilizare
• Actualizări software
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
Anexă
Cum obţineţi mai multe informaţii
• Vizitaţi www.garmin.com/intosports.
• Vizitaţi www.garmin.com/learningcenter.
• Vizitaţi http://buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Acord de licenţă software
PRIN UTILIZAREA DISPOZITIVULUI, SUNTEŢI DE ACORD SĂ
RESPECTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE URMĂTORULUI
ACORD DE LICENŢĂ SOFTWARE. CITIŢI CU ATENŢIE
ACEST ACORD.
Garmin Ltd. şi filialele sale („Garmin”) vă acordă o licenţă
limitată de utilizare a software-ului încorporat în acest dispozitiv
(„Software-ul”) în formă executabilă binară în cadrul utilizării
normale a produsului. Drepturile de proprietate şi drepturile de
proprietate intelectuală asupra Software-ului rămân ale Garmin
şi/sau furnizorilor săi terţi.
Sunteţi de acord cu faptul că Software-ul este proprietatea
Garmin şi/sau a furnizorilor săi terţi şi este protejat de legile
Statelor Unite şi tratatele internaţionale privind drepturile de
autor. Recunoaşteţi totodată că structura, organizarea şi codul
Software-ului, pentru care codul sursă nu este furnizat, sunt
secrete comerciale valoroase ale Garmin şi/sau furnizorilor săi
terţi şi că Software-ul în formă de cod sursă rămâne un secret
comercial preţios al Garmin şi/sau furnizorilor săi terţi. Sunteţi de
acord să nu decompilaţi, dezasamblaţi, modificaţi, asamblaţi sau
dezvoltaţi pornind de la codul sursă sau reduceţi la o formă ce
poate fi citită de către o persoană Software-ul sau oricare parte
a acestuia şi nici să nu creaţi aplicaţii derivate pe baza
Software-ului. Sunteţi de acord să nu exportaţi sau să reexportaţi Software-ul în nicio ţară prin încălcarea legilor de
control al exportului din Statele Unite ale Americii sau a legilor
de control al exportului din orice altă ţară.
4
Anexă
Index
A
accesorii 4
acord de licenţă software 4
activităţi 2
actualizări, software 4
aplicaţie, smartphone 1
asociere
smartphone 1, 3
telefon inteligent 3
B
baterie, înlocuire 3
benzi 3
C
computer 3
curăţarea dispozitivului 3
D
date
stocare 2
transferare 2
depanare 3, 4
G
Garmin Connect 1, 2
Garmin Express 2
actualizare software 4
înregistrarea dispozitivului 4
I
istoric 1, 2
trimitere la computer 2
înregistrarea dispozitivului 4
înregistrarea produsului 4
M
mod de inactivitate 1
monitorizarea activităţii 1
O
obiective 2
ora din zi 1
P
paşi 2
piese de schimb 3
R
resetarea dispozitivului 3
S
setări 2
dispozitiv 2
smartphone, asociere 1, 3
software, actualizare 4
specificaţii 3
stocare date 2
T
telefon inteligent, asociere 3
U
USB ANT Stick 2
Index
5
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising