Garmin | vívomove® | User manual | Garmin vívomove® Brugervejledning

Garmin vívomove® Brugervejledning
vívomove™
Brugervejledning
April 2016
190-02027-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og ANT+ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™,
Garmin Express™, USB ANT Stick™ og vívomove™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
American Heart Association er et servicemærke tilhørende American Heart Association, Inc. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG,
Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
M/N: A02784, AA2784
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Indstilling af tid ............................................................................ 1
Smartphone-konfiguration............................................ 1
Parring med din smartphone ...................................................... 1
Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app .............................................................................................. 1
Computerkonfiguration..................................................1
Parring af computeren ................................................................ 1
Synkronisering af dine data med computeren ............................ 2
Historik ............................................................................ 2
Garmin Connect .......................................................................... 2
Tilpasning af din enhed................................................. 2
Garmin Connect Indstillinger ...................................................... 2
Enhedsoplysninger ........................................................ 2
Specifikationer ............................................................................ 2
Udskiftning af batteri ................................................................... 3
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 3
Udskiftning af båndene ............................................................... 3
Fejlfinding....................................................................... 3
Nulstilling af enheden ................................................................. 3
Min skridttæller lader ikke til at være præcis .............................. 3
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden .................. 3
Parring af flere mobilenheder eller computere med
enheden ...................................................................................... 3
Softwareopdatering .....................................................................3
Support og opdateringer ............................................................. 3
Appendiks....................................................................... 3
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 3
Softwarelicensaftale .................................................................... 4
Indeks .............................................................................. 5
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Sådan kommer du i gang
For at få mest muligt ud af din aktivitetstracker skal du parre den
med din smartphone eller computer og fuldføre
opsætningsprocessen ved hjælp af din gratis Garmin Connect™
konto.
1 Vælg en funktion:
• Par enheden med din smartphone (Smartphonekonfiguration, side 1).
• Par enheden med din computer (Computerkonfiguration,
side 1).
2 Indstil tiden på din enhed (Indstilling af tid, side 1).
3 Hav enheden på hele døgnet.
4 Synkroniser din skridttæller og søvnstatistik med din Garmin
Connect konto (Synkronisering af dine data med Garmin
Connect Mobile app, side 1, Synkronisering af dine data
med computeren, side 2).
Oversigt over enheden
À
Skridtindikator
Registrerer dit skridttal og viser dit fremskridt som
en procentdel af dit daglige mål.
Á
Aktivitetsindi­
kator
Viser den tid, du er inaktiv.
Â
Krans
Hold nede for at starte parringstilstand.
Tryk for at synkronisere data.
Træk ud og drej for at indstille klokkeslættet.
Aktivering af enheden
Din enhed leveres i strømbesparende tilstand.
1 Tryk kransen ind.
2 Tryk kransen ind, indtil skridtindikatoren er i bevægelse.
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser
enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål. Hver segment på
skridtindikatoren repræsenterer fem procent af dit daglige mål.
Du kan synkronisere dine data med Garmin Connect Mobile app
for at se dit aktuelle antal skridt.
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Aktivitetsindikator
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsindikatoren minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter én times inaktivitet vises
Introduktion
aktivitetsindikatoren. Der vises flere segmenter, hver gang der
går 15 minutter uden aktivitet. Efter to timers inaktivitet vises
aktivitetsindikatoren.
Du kan nulstille aktivitetsindikatoren ved at gå en kort distance.
Søvnregistrering
Enheden overvåger dine bevægelser, mens du sover.
Søvnstatistik omfatter samlet antal timers søvn, søvnniveauer
og bevægelse under søvn. Du kan få vist din søvnstatistik på din
Garmin Connect konto.
Indstilling af tid
Du skal indstille tiden manuelt på enheden. Tiden på din enhed
er uafhængig af tiden på din smartphone. Den automatiske mål­
og skridtindikator nulstilles automatisk ved midnat, baseret på
klokkeslættet på den parrede smartphone.
1 Træk kransen ud og drej for at indstille tiden på enheden.
2 Tryk kransen ind.
Smartphone-konfiguration
Parring med din smartphone
Parring er den proces, hvor du forbinder din Bluetooth
aktiverede smartphone til din enhed. Du skal oprette forbindelse
fra din vívomove enhed til en smartphone for at få adgang til alle
enhedens funktioner.
1 Gå til www.garminconnect.com/vivomove, og download
Garmin Connect Mobile app til din smartphone.
2 Anbring din smartphone inden for 3 m (10 fod) fra din enhed.
3 Åbn Garmin Connect Mobile app.
4 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile app, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile app, skal du vælge Garmin enheder >
og følge instruktionerne på skærmen.
5 Hold kransen på vívomove enheden nede i 3 sekunder for at
skifte til parringstilstand.
Skridtindikatoren blinker, mens enheden søger efter din
smartphone.
®
Synkronisering af dine data med Garmin
Connect Mobile app
Din enhed synkroniserer aktivitetsregistreringsdata med Garmin
Connect Mobile app med jævne mellemrum. Du kan også til
hver en tid synkronisere dine data manuelt.
1 Anbring din smartphone inden for 3 m (10 fod) fra din enhed.
2 Tryk ned på kransen i 1 sekund.
Skridtindikatoren er i bevægelse, når data synkroniseres.
3 Vent, mens dine data synkroniseres.
4 Se dine aktuelle data i Garmin Connect Mobile app.
Computerkonfiguration
Parring af computeren
Du kan bruge en valgfri USB ANT Stick™ til at parre enheden
med din computer. Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din
Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør.
1 Gå til www.garminconnect.com/vivomove, og følg
vejledningen på skærmen for at downloade og installere
Garmin Express™ programmet.
®
1
2 Tilslut den trådløse USB ANT Stick til en USB­port.
3 Anbring enheden inden for en afstand på 3 m (10 fod) fra
computeren.
4 Hold kransen på vívomove enheden nede i 3 sekunder for at
skifte til parringstilstand.
Skridtindikatoren blinker, mens enheden søger efter din
computer.
Følg
instruktionerne på din computer for at tilføje enheden til
5
din Garmin Connect konto og fuldføre opsætningsprocessen.
Synkronisering af dine data med computeren
Du bør synkronisere dine data med jævne mellemrum for at
følge dine fremskridt i Garmin Connect programmet.
1 Anbring enheden inden for en afstand på 3 m (10 fod) fra
computeren.
2 Tryk ned på kransen i 1 sekund.
Skridtindikatoren er i bevægelse, når data synkroniseres.
3 Vent, mens dine data synkroniseres.
4 Få vist dine aktuelle data i Garmin Connect programmet.
Historik
Enheden registrerer dine daglige skridt, din søvnstatistik og dine
aktiviteter. Denne historik kan sendes til din Garmin Connect
konto.
Enheden gemmer dine aktivitetsdata i op til 3 uger. Når
datalageret er fyldt op, sletter enheden de ældste filer for at gøre
plads til nye data.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin
Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore,
analysere, dele og opmuntre hinanden. Registrer begivenheder
fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, vandreture osv. Opret en
gratis konto på www.garminconnect.com/start.
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance,
forbrændte kalorier og brugerdefinerede rapporter.
1 Løb i mindst 15 minutter i træk.
2 Synkroniser din enhed med din Garmin Connect konto
(Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app, side 1, Synkronisering af dine data med computeren,
side 2).
Tilpasning af din enhed
Garmin Connect Indstillinger
Du kan tilpasse dine enhedsindstillinger og brugerindstillinger på
din Garmin Connect konto.
• Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile app skal du
vælge Garmin enheder og vælge din enhed.
• Fra enhedens widget i programmet Garmin Connect skal du
vælge Enhedsindstillinger.
Når du har tilpasset indstillingerne, kan du synkronisere dine
data for at anvende ændringerne for enheden (Synkronisering af
dine data med Garmin Connect Mobile app, side 1,
Synkronisering af dine data med computeren, side 2).
Enhedsindstillinger
Fra din Garmin Connect konto skal du vælge
Enhedsindstillinger.
Automatisk aktivitetsregistrering: Gør det muligt for din enhed
at oprette og gemme en aktivitet automatisk, når du bevæger
dig i mindst 15 minutter i træk. Du kan synkronisere enheden
til at vise aktivitetsoplysninger på din Garmin Connect konto.
Automatisk synkronisering: Giver dig mulighed for at tilpasse,
hvor ofte enheden automatisk synkroniserer data med din
Garmin Connect konto.
Brugerindstillinger
Fra din Garmin Connect konto skal du vælge
Brugerindstillinger.
Personlige oplysninger: Giver dig mulighed for at angive dine
brugerprofiloplysninger, herunder køn, fødselsdag, højde,
vægt og aktivitetsklasse. Enheden bruger disse oplysninger
til at forbedre nøjagtigheden af aktivitetstracking.
Daglige skridt: Giver dig mulighed for at angive et dagligt mål
for antallet af skridt. Du kan bruge funktionen Automatisk mål
til at tillade, at enheden automatisk fastsætter dit mål for
antallet af skridt.
Brugerdefineret skridtlængde: Gør det muligt for din enhed
mere nøjagtigt at bestemme din tilbagelagte distance ved
hjælp af din brugerdefinerede skridtlængde. Du kan angive
en kendt distance og det antal skridt, det tager at
tilbagelægge den kendte distance, og programmet Garmin
Connect kan beregne din skridtlængde.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enheds­
og brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Visning af aktiviteter på din Garmin Connect konto
Din enhed opretter automatisk løbeaktiviteter, når indstillingen
Automatisk aktivitetsregistrering er aktiveret
(Enhedsindstillinger, side 2). Aktiviteter kan sendes til din
Garmin Connect konto.
2
Batteritype
Udskifteligt CR2025
Batterilevetid
Op til 1 år
Driftstemperaturom­
råde
Fra 0 til 45ºC (fra 32 til 113ºF)
Radiofrekvens/
protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vandklassificering
5 ATM*
®
BEMÆRK
Træk ikke i kransen, mens enheden er våd. Hvis
du bruger kransen i våde omgivelser, kan det
betyde, at enheden beskadiges.
Historik
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Udskiftning af batteri
Din Garmin Connect konto angiver, når batteriniveauet på
enheden er lavt. Garmin anbefaler, at du lader en professionel
urmager udskifte batteriet. Enheden anvender et CR2025
batteri.
BEMÆRK: Aktivitetsregistrering kræver mere batteristrøm end
urfunktionen. Enheden fortsætter muligvis med at holde styr på
tiden, efter at aktivitetsregistrering er holdt op med at fungere.
3 Skub quick­release­pinden, og placer fjederpinden ud for den
modsatte side af enheden.
4 Gentag trin 1 til 3 for at sætte den anden rem på.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data.
Tryk ned på kransen i 15 sekunder.
Vedligeholdelse af enheden
Min skridttæller lader ikke til at være præcis
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings­ og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Hold læderremmen tør. Undgå at svømme eller tage brusebad
med læderremmen på. Udsættes læderremmen for vand, kan
den beskadiges.
Må ikke anbringes på steder med høj temperatur, som f.eks. en
tørretumbler.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve
følgende tip.
• Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
• Anbring enheden i lommen, når du skubber en klapvogn eller
en græsslåmaskine.
• Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne
eller armene aktivt.
BEMÆRK: Enheden kan tolke enkelte gentagne
bevægelser, såsom opvask, lægge tøj sammen eller klappe i
hænderne, som skridt.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Rengøring af læderremmene
1 Tør læderremmene med en tør klud.
2 Brug et læderplejemiddel til at rengøre læderremmene.
Udskiftning af båndene
Enheden er kompatibel med 20 mm brede remme. Gå til
buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for at få
oplysninger om valgfrit tilbehør.
1 Skub quick­release­pinden À på fjederpinden for at fjerne
remmen.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på din smartphone.
• På din smartphone skal du åbne Garmin Connect Mobile
appen og starte parringstilstand.
• Hold kransen på enheden nede i 3 sekunder for at starte
parringstilstand.
Parring af flere mobilenheder eller
computere med enheden
Du kan parre din vívomove enhed med flere mobilenheder og
computere. Du kan for eksempel parre din enhed med en
smartphone og en tablet samt din hjemme­ og
arbejdscomputere. Du kan gentage parringsprocessen for hver
yderligere mobilenhed eller computer (Parring med din
smartphone, side 1, Parring af computeren, side 1).
Softwareopdatering
Når der er en tilgængelig softwareopdatering, downloader
enheden automatisk opdateringen, næste gang du
synkroniserer enheden med din Garmin Connect konto.
Support og opdateringer
Garmin Express (www.garmin.com/express) giver hurtig adgang
til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
Appendiks
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
2 Isæt den ene side af fjederpinden på den nye rem i enheden.
Fejlfinding
3
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
4
Appendiks
Indeks
A
aktiviteter 2
app, smartphone 1
B
batteri, udskifte 3
bånd 3
C
computer 3
D
data
opbevare 2
overføre 2
F
fejlfinding 3
G
Garmin Connect 1, 2
Garmin Express 1
opdatering af software 3
registrere enheden 3
H
historik 1, 2
sende til computer 2
I
indstillinger 2
enhed 2
K
klokkeslæt 1
M
mål 2
N
nulstilling af enheden 3
O
opbevare data 2
opdateringer, software 3
P
parre, smartphone 1, 3
produktregistrering 3
R
registrere enheden 3
registrering af aktivitet 1
rengøre enhed 3
reservedele 3
S
smartphone, parre 1, 3
software, opdatere 3
softwarelicensaftale 4
specifikationer 2
søvntilstand 1
T
tilbehør 3
trin 2
U
USB ANT Stick 1
Indeks
5
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising