Garmin | vívomove® | User manual | Garmin vívomove® Gebruikershandleiding

Garmin vívomove® Gebruikershandleiding
vívomove™
Gebruikershandleiding
April 2016
190-02027-35_0A
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo en ANT+ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, USB ANT Stick™ en vívomove™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
American Heart Association is een geregistreerd handelsmerk van American Heart Association, Inc. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom
van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaars.
®
M/N: A02784, AA2784
®
Inhoudsopgave
Inleiding........................................................................... 1
Aan de slag ................................................................................. 1
Overzicht van het toestel ............................................................ 1
De tijd instellen ........................................................................... 1
Instellen op smartphone................................................ 1
Uw smartphone koppelen ........................................................... 1
Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile
app .............................................................................................. 1
Instellen op computer.................................................... 1
Uw computer koppelen ............................................................... 1
Uw gegevens met uw computer synchroniseren ........................ 2
Geschiedenis.................................................................. 2
Garmin Connect .......................................................................... 2
Uw toestel aanpassen.................................................... 2
Garmin Connect instellingen ....................................................... 2
Toestelinformatie........................................................... 3
Specificaties ................................................................................ 3
Batterij vervangen ....................................................................... 3
Toestelonderhoud ....................................................................... 3
De banden vervangen ................................................................ 3
Problemen oplossen...................................................... 3
Het toestel herstellen .................................................................. 3
Mijn stappentelling lijkt niet nauwkeurig te zijn ........................... 3
Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel ...................... 3
Meerdere mobiele toestellen of computers koppelen met uw
toestel ......................................................................................... 3
Software-update ......................................................................... 4
Ondersteuning en updates ......................................................... 4
Appendix......................................................................... 4
Meer informatie ........................................................................... 4
Softwarelicentieovereenkomst .................................................... 4
Index ................................................................................ 5
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.
Aan de slag
Haal alles uit uw activiteiten-tracker door deze te koppelen met
uw smartphone of computer en verder in te stellen met uw gratis
Garmin Connect™ account.
1 Selecteer een optie:
• Koppel het toestel met uw smartphone (Instellen op
smartphone, pagina 1).
• Koppel het toestel met uw computer (Instellen op
computer, pagina 1).
2 Stel de tijd op uw toestel in (De tijd instellen, pagina 1).
3 Draag het toestel dag en nacht.
4 Synchroniseer uw stapgegevens en slaapstatistieken via uw
Garmin Connect account (Uw gegevens synchroniseren met
de Garmin Connect Mobile app, pagina 1, Uw gegevens
met uw computer synchroniseren, pagina 2).
Overzicht van het toestel
À
Á
Â
Stappenbalk
Telt uw stappen en geeft uw voortgang weer als
percentage van uw dagelijkse doel.
Bewegingsbalk Geeft weer hoelang u inactief bent.
Kroon
Houd ingedrukt om koppelmodus in te schakelen.
Druk om gegevens te synchroniseren.
Trek en draai om de tijd in te stellen.
Het toestel inschakelen
Uw toestel wordt verzonden in lage-energiemodus.
1 Druk de kroon naar binnen.
2 Druk op de kroon tot de stappenbalk beweegt.
Automatisch doel
Uw toestel maakt automatisch een dagelijks stapdoel dat is
gebaseerd op uw voorgaande activiteitenniveaus. Wanneer u
tijdens de dag beweegt, laat het toestel zien hoe u dichterbij uw
dagelijkse doel komt. Elk segment van de stappenbalk staat
voor vijf procent van uw dagelijkse doel. U kunt uw gegevens
synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app voor uw
actuele aantal stappen.
Als u de functie Automatisch doel niet wilt gebruiken, kunt u een
persoonlijk stapdoel instellen via uw Garmin Connect account.
Bewegingsbalk
Langdurig zitten kan leiden tot ongewenste veranderingen in uw
metabolisme. De bewegingsbalk spoort u aan om te blijven
bewegen. Na een uur inactiviteit verschijnt de bewegingsbalk.
Vervolgens verschijnen extra segmenten in de balk na elke
Inleiding
volgende 15 minuten inactiviteit. Na twee uur inactiviteit is de
bewegingsbalk vol.
U kunt de bewegingsbalk herstellen door een stukje te lopen.
Slaap bijhouden
Het toestel registreert de bewegingen die u maakt in uw slaap.
Slaapstatistieken omvatten het totale aantal uren slaap,
slaapniveaus en perioden van beweging tijdens de slaap. U kunt
uw slaapstatistieken inzien via uw Garmin Connect account.
De tijd instellen
U moet de tijd handmatig instellen op uw toestel. De tijd op uw
toestel werkt onafhankelijk van de tijd op uw smartphone. Uw
automatische doel en de stappenbalk worden om middernacht
automatisch hersteld, op basis van de tijd van uw gekoppelde
smartphone.
1 Trek aan de kroon en draai deze om de tijd op uw toestel in
te stellen.
2 Druk de kroon naar binnen.
Instellen op smartphone
Uw smartphone koppelen
Koppelen is het draadloos verbinden van uw Bluetooth
smartphone met uw toestel. Als u alle functies van uw vívomove
toestel wilt gebruiken, moet u het toestel koppelen met een
smartphone.
1 Ga naar www.garminconnect.com/vivomove en download de
Garmin Connect Mobile app op uw smartphone.
2 Houd uw smartphone binnen 3 m (10 ft.) van uw toestel.
3 Open de Garmin Connect Mobile app.
4 Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw
Garmin Connect account:
• Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin
Connect Mobile app, volgt u de instructies op het scherm.
• Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin
Connect Mobile app, selecteert u Garmin toestellen >
in het instellingenmenu en volgt u de instructies op het
scherm.
5 Houd op het vívomove toestel de kroon 3 seconden ingedrukt
om de koppelmodus in te schakelen.
De stappenbalk knippert terwijl het toestel uw smartphone
zoekt.
®
Uw gegevens synchroniseren met de Garmin
Connect Mobile app
Via de Garmin Connect Mobile app worden uw
activiteitgegevens regelmatig automatisch gesynchroniseerd
tussen uw toestel en uw mobiele toestel. U kunt uw gegevens
op elk gewenst moment ook handmatig synchroniseren.
1 Houd uw smartphone binnen 3 m (10 ft.) van uw toestel.
2 Houd de kroon 1 seconden ingedrukt.
De stappenbalk beweegt terwijl uw gegevens worden
gesynchroniseerd.
3 Wacht terwijl uw gegevens worden gesynchroniseerd.
4 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Connect Mobile
app.
Instellen op computer
Uw computer koppelen
U kunt een optionele USB ANT Stick™ gebruiken om uw toestel
met uw computer te koppelen. Ga naar buy.garmin.com of neem
1
contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele
accessoires.
1 Ga naar www.garminconnect.com/vivomove en volg de
instructies op het scherm om de Garmin Express™ app te
downloaden en te installeren.
2 Sluit de draadloze USB ANT Stick aan op een USB-poort.
3 Breng het toestel op minder dan 3 m (10 ft.) afstand van uw
computer.
4 Houd op het vívomove toestel de kroon 3 seconden ingedrukt
om de koppelmodus in te schakelen.
De stappenbalk knippert terwijl het toestel uw computer
zoekt.
Volg
de instructies op uw computer om uw toestel toe te
5
voegen aan uw Garmin Connect account en het
installatieproces te voltooien.
®
Uw gegevens met uw computer
synchroniseren
U moet uw gegevens regelmatig synchroniseren om in de
Garmin Connect toepassing uw vorderingen te volgen.
1 Breng het toestel op minder dan 3 m (10 ft.) afstand van uw
computer.
2 Houd de kroon 1 seconden ingedrukt.
De stappenbalk beweegt terwijl uw gegevens worden
gesynchroniseerd.
3 Wacht terwijl uw gegevens worden gesynchroniseerd.
4 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Connect
toepassing.
Geschiedenis
Uw toestel houdt uw dagelijkse aantal stappen, slaapstatistieken
en activiteiten bij. Deze geschiedenis kan naar uw Garmin
Connect account worden verzonden.
Uw toestel bewaart de gegevens van uw activiteiten maximaal 3
weken. Wanneer de gegevensopslag vol is, verwijdert het
toestel de oudste bestanden om plaats te maken voor nieuwe
gegevens.
Garmin Connect
U kunt contact houden met uw vrienden via uw Garmin Connect
account. Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen,
te analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
wandelingen, hikes en meer. Meld u aan voor een gratis
account op www.garminconnect.com/start.
Uw voortgang volgen: U kunt uw dagelijkse aantal stappen
bijhouden, uzelf vergelijken met uw connecties en uw doelen
behalen.
Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
verbrande calorieën en instelbare rapporten.
2
Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.
Uw instellingen beheren: U kunt uw toestel- en
gebruikersinstellingen aanpassen via uw Garmin Connect
account.
Uw activiteiten bekijken via uw Garmin Connect
account
Uw toestel detecteert activiteiten automatisch als de functie
Autodetectie van activiteiten is ingeschakeld
(Toestelinstellingen, pagina 2). De gegevens over uw
activiteiten kunnen naar uw Garmin Connect account worden
verzonden.
1 Ga ten minste 15 minuten hardlopen.
2 Synchroniseer uw toestel met uw Garmin Connect account
(Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect
Mobile app, pagina 1, Uw gegevens met uw computer
synchroniseren, pagina 2).
Uw toestel aanpassen
Garmin Connect instellingen
U kunt uw toestel- en gebruikersinstellingen aanpassen via uw
Garmin Connect account.
• Selecteer Garmin toestellen in het instellingenmenu van de
Garmin Connect Mobile app en selecteer vervolgens uw
toestel.
• Selecteer Toestelinstellingen in de toestellenwidget van de
Garmin Connect toepassing.
Nadat u de instellingen hebt aangepast, synchroniseert u uw
gegevens om de wijzigingen op uw toestel toe te passen (Uw
gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app,
pagina 1, Uw gegevens met uw computer synchroniseren,
pagina 2).
Toestelinstellingen
Selecteer Toestelinstellingen in uw Garmin Connect account.
Autodetectie van activiteiten: Als deze functie is ingeschakeld,
worden activiteiten die ten minste 15 minuten duren
automatisch vastgelegd en opgeslagen. U kunt uw toestel
synchroniseren zodat u de activiteitgegevens op uw Garmin
Connect account kunt bekijken.
Automatische synchronisatie: Hiermee kunt u aanpassen hoe
vaak uw toestel uw gegevens automatisch synchroniseert
met uw Garmin Connect account.
Gebruikersinstellingen
Selecteer Gebruikersinstellingen in uw Garmin Connect
account.
Persoonlijke informatie: Hier kunt u uw profielgegevens
invoeren, zoals geslacht, geboortedatum, lengte, gewicht en
activiteitsklasse. Het toestel gebruikt deze informatie om de
nauwkeurigheid van de activiteiten-tracker te verbeteren.
Dagelijkse stappen: Hier kunt u uw dagelijkse stapdoel
opgeven. Met de optie Automatisch doel kunt u instellen dat
uw toestel uw stapdoel automatisch bepaalt.
Aangepaste staplengte: Hiermee stelt u in dat uw toestel de
afgelegde afstand nauwkeuriger berekent op basis van uw
aangepaste staplengte. Als u een bekende afstand en het
aantal benodigde stappen om die afstand af te leggen
invoert, kan de Garmin Connect app uw staplengte
berekenen.
Geschiedenis
Toestelinformatie
Specificaties
Batterijtype
Door gebruiker te vervangen CR2025 batterij
Levensduur van
batterij
Maximaal 1 jaar
Bedrijfstemperatuurbereik
Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie
Bluetooth Smart draadloze technologie
Waterbestendigheid
5 ATM*
De banden vervangen
Het toestel is geschikt voor banden met een breedte van 20
mm. Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires.
1 Druk het veertje À van de pushpin in om de band te
verwijderen.
®
LET OP
Trek de kroon niet uit terwijl het toestel nat is.
Als u dit wel doet in een natte omgeving, kan
het toestel beschadigd raken.
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.
Batterij vervangen
Uw Garmin Connect account geeft aan wanneer de batterij van
uw toestel bijna leeg is. Garmin raadt u aan om de batterij van
uw toestel door een gekwalificeerde horlogemaker te laten
vervangen. Het toestel gebruikt één CR2025 batterij.
OPMERKING: Functies voor het volgen van activiteiten
gebruiken meer batterijvermogen dan de horlogewijzers. Als de
functies voor het volgen van activiteiten niet meer functioneren,
geeft het toestel mogelijk nog wel de tijd aan.
Toestelonderhoud
LET OP
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
product korter meegaat.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in
aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,
cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie
kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen
kan de behuizing beschadigen.
Zorg dat de leren band droog blijft. Ga niet zwemmen of onder
de douche met de leren band. Blootstelling aan water kan de
leren band beschadigen.
Plaats het toestel niet in omgevingen met hoge temperaturen,
zoals een wasdroger.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
TIP: Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/fitandcare.
De leren bandjes reinigen
1 Veeg de leren bandjes af met een droge doek.
2 Gebruik leerreiniger om de leren bandjes te reinigen.
Toestelinformatie
2 Plaats één uiteinde van de pushpin in het gaatje om de
nieuwe band aan te brengen.
3 Druk het veertje op de pushpin in en duw het andere uiteinde
van de pushpin in het tegenoverliggende gaatje.
4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 om de andere band te
verwijderen.
Problemen oplossen
Het toestel herstellen
Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk
herstellen. Uw gegevens worden dan niet gewist.
Houd de kroon 15 seconden ingedrukt.
Mijn stappentelling lijkt niet nauwkeurig te
zijn
Als uw stappentelling niet nauwkeurig lijkt te zijn, kunt u deze
tips proberen.
• Draag het toestel om uw niet-dominante pols.
• Draag het toestel in uw zak wanneer u een wandelwagen of
grasmaaier duwt.
• Draag het toestel in uw zak wanneer u alleen uw handen of
armen gebruikt.
OPMERKING: Het toestel kan herhalende bewegingen,
zoals afwassen, was opvouwen of in de handen klappen,
interpreteren als stappen.
Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het
toestel
• Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw smartphone
in.
• Open de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone en
schakel de koppelmodus in.
• Houd op uw toestel de kroon 3 seconden ingedrukt om de
koppelmodus in te schakelen.
Meerdere mobiele toestellen of computers
koppelen met uw toestel
U kunt uw vívomove toestel koppelen met meerdere mobiele
toestellen en meerdere computers. U kunt uw toestel
bijvoorbeeld koppelen met een smartphone en een tablet, en uw
thuis- en werkcomputer. U kunt het koppelingsproces herhalen
voor elk mobiel toestel en computer (Uw smartphone koppelen,
pagina 1, Uw computer koppelen, pagina 1).
3
Software-update
Als er een software-update beschikbaar is, downloadt het
toestel de update automatisch wanneer u het toestel
synchroniseert met uw Garmin Connect account.
Ondersteuning en updates
Garmin Express (www.garmin.com/express) biedt u eenvoudig
toegang tot deze services voor Garmin toestellen.
• Productregistratie
• Producthandleidingen
• Software-updates
• Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
Appendix
Meer informatie
• Ga naar www.garmin.com/intosports.
• Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
• Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
bij het normale gebruik van dit product. De titel,
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie
en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar
externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm
een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe
leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel
daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
ander toepasselijk land schenden.
4
Appendix
Index
A
accessoires 4
activiteiten 2
activiteiten volgen 1
app, smartphone 1
B
banden 3
batterij, vervangen 3
C
computer 3
D
doelstellingen 2
G
Garmin Connect 1, 2
Garmin Express 1
software bijwerken 4
toestel registreren 4
gegevens
opslaan 2
overbrengen 2
gegevens opslaan 2
geschiedenis 1, 2
naar de computer verzenden 2
H
het toestel opnieuw instellen 3
I
instellingen 2
toestel 2
K
koppelen, smartphone 1, 3
P
problemen oplossen 3, 4
productregistratie 4
S
slaapmodus 1
smartphone, koppelen 1, 3
software, bijwerken 4
softwarelicentieovereenkomst 4
specificaties 3
stappen 2
T
tijdstip van de dag 1
toestel registreren 4
toestel schoonmaken 3
U
updates, software 4
USB ANT Stick 1
V
vervangingsonderdelen 3
Index
5
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising