Garmin | vívomove® | User guide | Garmin vívomove® Käyttöopas

Garmin vívomove® Käyttöopas
vívomove™
Käyttöopas
Huhtikuu 2016
190-02027-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja ANT+ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin
Connect™, Garmin Express™, USB ANT Stick™ ja vívomove™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
American Heart Association on American Heart Association Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth sana ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n
omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
M/N: A02784, AA2784
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Ajan asettaminen ........................................................................ 1
Määritys älypuhelimessa............................................... 1
Pariliitos älypuhelimen kanssa .................................................... 1
Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobile sovelluksella ...... 1
Määritys tietokoneessa.................................................. 1
Tietokoneen pariliittäminen ......................................................... 1
Tietojen synkronointi tietokoneeseen ......................................... 2
Historia............................................................................ 2
Garmin Connect .......................................................................... 2
Laitteen mukauttaminen................................................ 2
Garmin Connect asetukset ......................................................... 2
Laitteen tiedot................................................................. 2
Tekniset tiedot ............................................................................ 2
Pariston vaihtaminen .................................................................. 2
Laitteen huoltaminen .................................................................. 3
Hihnojen vaihtaminen ................................................................. 3
Vianmääritys................................................................... 3
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 3
Askelmäärä ei näytä oikealta ...................................................... 3
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................... 3
Useiden mobiililaitteiden tai tietokoneiden pariliittäminen
laitteeseen .................................................................................. 3
Ohjelmistopäivitys ....................................................................... 3
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 3
Liite.................................................................................. 3
Lisätietojen saaminen ................................................................. 3
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 3
Hakemisto....................................................................... 5
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Jotta voit käyttää aktiivisuusranneketta tehokkaasti, sinun
tarvitsee pariliittää se älypuhelimeen tai tietokoneeseen ja tehdä
määritys maksuttomalla Garmin Connect™ tilillä.
1 Valitse vaihtoehto:
• Pariliitä laite älypuhelimeen (Määritys älypuhelimessa,
sivu 1).
• Pariliitä laite tietokoneeseen (Määritys tietokoneessa,
sivu 1).
2 Aseta aika laitteessa (Ajan asettaminen, sivu 1).
3 Käytä laitetta vuorokauden ympäri.
4 Synkronoi askelmääräsi ja unitilastosi Garmin Connect tilillesi
(Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobile sovelluksella,
sivu 1, Tietojen synkronointi tietokoneeseen, sivu 2).
Laitteen esittely
Á
Â
Askelmäärän
laskuri
Seuraa askelmäärää ja näyttää edistymisen
prosentteina suhteessa päivätavoitteeseen.
Liikkumispalkki
Osoittaa ajan, jolloin olet passiivisena.
Nuppi
Siirry pariliitostilaan painamalla nuppia pitkään.
Synkronoi tiedot painamalla nuppia.
Aseta kellonaika vetämällä ja kiertämällä
nuppia.
Laitteen käynnistäminen
Laite toimitetaan virransäästötilassa.
1 Paina nuppi sisään.
2 Paina nuppia, kunnes askelmäärän mittarissa näkyy liikettä.
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi suhteessa päivätavoitteeseesi. Jokainen
askelmäärän mittarin osuus vastaa viittä prosenttia
päivätavoitteesta. Voit tarkastella nykyistä askelmäärää
synkronoimalla tiedot Garmin Connect Mobile
mobiilisovelluksella.
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Liikkumispalkki
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumispalkki muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liikkumispalkki tulee näkyviin, kun et
ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa aina 15 minuutin välein, jos
Johdanto
Unen seuranta
Laite seuraa liikkeitäsi nukkuessasi. Unitilastot sisältävät
nukuttujen tuntien kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen
aikana. Voit tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
Ajan asettaminen
Aloitus
À
olet paikallasi. Liikkumispalkki näkyy kokonaan, kun et ole
liikkunut kahteen tuntiin.
Voit nollata liikkumispalkin kävelemällä vähän.
Määritä laitteen näyttämä aika manuaalisesti, sillä laite ei käytä
älypuhelimen kellonaikaa. Automaattinen tavoite ja askelmäärän
mittari nollataan keskiyöllä automaattisesti pariliitetyn
älypuhelimen kellonajan mukaan.
1 Aseta kellonaika vetämällä ja kiertämällä nuppia.
2 Paina nuppi sitten takaisin sisään.
Määritys älypuhelimessa
Pariliitos älypuhelimen kanssa
Pariliitos tarkoittaa Bluetooth älypuhelimen yhdistämistä
laitteeseen. Yhdistä vívomove laite älypuhelimeen, jotta voit
käyttää kaikkia laitteen ominaisuuksia.
1 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/vivomove ja
lataa älypuhelimeesi Garmin Connect Mobile mobiilisovellus.
2 Tuo älypuhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän laitteesta.
3 Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
4 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse asetuksista Garmin-laitteet >
ja seuraa näytön ohjeita.
5 Siirry pariliitostilaan painamalla vívomove laitteen nuppia
3 sekunnin ajan.
Askelmäärän mittari vilkkuu, kun laite etsii yhteyttä
älypuhelimeen.
®
Tietojen synkronointi Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Laite synkronoi aktiivisuudenseurantatiedot ajoittain Garmin
Connect Mobile sovelluksen kanssa automaattisesti. Voit
synkronoida tiedot myös manuaalisesti milloin tahansa.
1 Tuo älypuhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän laitteesta.
2 Paina nuppia 1 sekunnin ajan.
Askelmäärän mittarissa näkyy liikettä tietojen synkronoinnin
aikana.
3 Odota, kun tiedot synkronoituvat.
4 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
Määritys tietokoneessa
Tietokoneen pariliittäminen
Voit pariliittää laitteen tietokoneeseen valinnaisen USB ANT
Stick™ muistitikun avulla. Saat lisätietoja valinnaisista
lisävarusteista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin
jälleenmyyjältä.
1 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/vivomove ja
lataa ja asenna Garmin Express™ sovellus näytön ohjeiden
mukaisesti.
2 Liitä langaton USB ANT Stick USB-porttiin.
®
1
3 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän tietokoneesta.
4 Siirry pariliitostilaan painamalla vívomove laitteen nuppia
3 sekunnin ajan.
Askelmäärän mittari vilkkuu, kun laite etsii tietokonetta.
5 Lisää laite tietokoneen ohjeiden mukaisesti Garmin Connect
tiliisi ja tee määritys.
Tietojen synkronointi tietokoneeseen
Synkronoi tietosi säännöllisesti, jotta voit seurata edistymistäsi
Garmin Connect sovelluksella.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän tietokoneesta.
2 Paina nuppia 1 sekunnin ajan.
Askelmäärän mittarissa näkyy liikettä tietojen synkronoinnin
aikana.
3 Odota, kun tiedot synkronoituvat.
4 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect
sovelluksessa.
2 Synkronoi laite Garmin Connect tilillesi (Tietojen synkronointi
Garmin Connect Mobile sovelluksella, sivu 1, Tietojen
synkronointi tietokoneeseen, sivu 2).
Laitteen mukauttaminen
Garmin Connect asetukset
Voit mukauttaa laitteen asetuksia ja käyttäjäasetuksiasi Garmin
Connect tililläsi.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
Garmin-laitteet ja valitse laite.
• Valitse Garmin Connect sovelluksen laitewidgetissä
Laiteasetukset.
Kun olet mukauttanut asetuksia, ota muutokset käyttöön
laitteessa synkronoimalla tietosi (Tietojen synkronointi Garmin
Connect Mobile sovelluksella, sivu 1, Tietojen synkronointi
tietokoneeseen, sivu 2).
Laiteasetukset
Historia
Laite seuraa päivittäisiä askelia, unitilastoja ja suorituksia. Nämä
historiatiedot voi lähettää Garmin Connect tilillesi.
Laite säilyttää suoritustietoja enintään 3 viikkoa. Kun tietojen
tallennustila on täynnä, laite alkaa vapauttaa tilaa poistamalla
vanhimpia tiedostoja.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect tililläsi. Garmin
Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja patikointilenkeistä. Voit
hankkia maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com
/start.
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisää tietoja
suorituksestasi, kuten ajan, matkan, kulutetut kalorit ja
mukautettavia raportteja.
Valitse Garmin Connect tilillä Laiteasetukset.
Automaattinen suoritusten tunnistus: sallii laitteen luoda ja
tallentaa suorituksen automaattisesti, kun liikut vähintään 15
minuuttia yhtäjaksoisesti. Synkronoituasi laitteen voit
tarkastella suoritustietoja Garmin Connect tililläsi.
Automaattinen synkronointi: voit määrittää, miten usein laite
synkronoi tiedot automaattisesti Garmin Connect tilillesi.
Käyttäjäasetukset
Valitse Garmin Connect tilillä Käyttäjäasetukset.
Henkilötiedot: voit määrittää käyttäjäprofiilisi tiedot, kuten
sukupuolen, syntymäajan, pituuden, painon ja
aktiivisuusluokan. Laite parantaa aktiivisuuden seurannan
tarkkuutta antamiesi tietojen perusteella.
Päivittäiset askeleet: voit määrittää päivittäisen askeltavoitteen.
Käyttämällä Automaattinen tavoite -asetusta voit antaa
laitteen määrittää askeltavoitteen automaattisesti.
Mukautettu askeleen pituus: laite voi laskea kuljetun matkan
tavallistakin tarkemmin mukautetun askeleen pituutesi avulla.
Kun annat tietyn matkan ja askelmäärän, joka siihen
tarvitaan, Garmin Connect sovellus laskee askeleesi
pituuden.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Suoritusten tarkasteleminen Garmin Connect tilillä
Laite luo juoksusuorituksia automaattisesti, kun Automaattinen
suoritusten tunnistus on käytössä (Laiteasetukset, sivu 2).
Suoritukset voi lähettää Garmin Connect tilillesi.
1 Juokse vähintään 15 minuuttia yhtäjaksoisesti.
2
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2025
Paristonkesto
Enintään 1 vuosi
Käyttölämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Vesitiiviys
5 ATM*
®
HUOMAUTUS
Älä vedä nupista, kun laite on märkä. Nupin
käyttäminen märässä ympäristössä voi vioittaa
laitetta.
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Pariston vaihtaminen
Garmin Connect tilillä näkyy ilmoitus, kun laitteen pariston virta
on vähissä. Garmin suosittelee, että vaihdatat laitteen pariston
ammattilaisella. Laite käyttää yhtä CR2025-paristoa.
Historia
HUOMAUTUS: aktiivisuudenseurantaominaisuudet käyttävät
enemmän virtaa kuin kellon osoittimet. Laite saattaa näyttää
aikaa, vaikka aktiivisuudenseurantaominaisuudet ovat lakanneet
toimimasta.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Pidä nahkahihna kuivana. Älä käytä nahkahihnaa uidessasi tai
suihkussa. Altistuminen vedelle voi vioittaa nahkahihnaa.
Älä aseta laitetta kuumaan paikkaan, kuten kuivausrumpuun.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Nahkahihnojen puhdistaminen
1 Pyyhi nahkahihnat kuivalla liinalla.
2 Puhdista nahkahihnat nahanhoitoaineella.
Hihnojen vaihtaminen
Laitteessa voi käyttää 20 mm:n levyisiä hihnoja. Saat lisätietoja
valinnaisista lisävarusteista osoitteesta buy.garmin.com tai
Garmin jälleenmyyjältä.
1 Irrota hihna liu'uttamalla jousitangon vapautustappia À.
Askelmäärä ei näytä oikealta
Jos askelmäärä ei näytä oikealta, voit kokeilla näitä toimia.
• Käytä laitetta toisessa ranteessa kuin tavallisesti.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun työnnät lastenrattaita tai
ruohonleikkuria.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun käytät ainoastaan käsiä
tai käsivarsia aktiivisesti.
HUOMAUTUS: laite saattaa tulkita jotkin toistuvat liikkeet
(kuten astianpesun, pyykin viikkaamisen tai taputtamisen)
askeliksi.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
• Avaa älypuhelimessa Garmin Connect Mobile sovellus ja
siirrä puhelin pariliitostilaan.
• Siirry pariliitostilaan painamalla laitteen nuppia 3 sekunnin
ajan.
Useiden mobiililaitteiden tai tietokoneiden
pariliittäminen laitteeseen
vívomove laitteen voi pariliittää useisiin mobiililaitteisiin ja
tietokoneisiin. Laitteen voi pariliittää esimerkiksi älypuhelimeen,
tablettiin sekä koti- ja työtietokoneeseen. Voit toistaa
pariliitoksen jokaisessa mobiililaitteessa tai tietokoneessa
(Pariliitos älypuhelimen kanssa, sivu 1, Tietokoneen
pariliittäminen, sivu 1).
Ohjelmistopäivitys
Kun saatavissa on ohjelmistopäivitys, laite lataa sen
automaattisesti, kun synkronoit laitteen Garmin Connect tilillesi.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
Liite
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
2 Työnnä uuden hihnan jousitangon toinen pää laitteeseen.
3 Liu'uta vapautustappia ja kohdista jousitanko laitteen toiseen
reunaan.
4 Vaihda toinen hihna toistamalla vaiheet 1 - 3.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja.
Paina nuppia 15 sekunnin ajan.
Vianmääritys
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
3
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
4
Liite
Hakemisto
A
aika 1
aktiivisuuden seuranta 1
asetukset 2
laite 2
askeleet 2
G
Garmin Connect 1, 2
Garmin Express 1
laitteen rekisteröiminen 3
ohjelmiston päivittäminen 3
H
hihnat 3
historia 1, 2
lähettäminen tietokoneeseen 2
L
laitteen asetusten nollaaminen 3
laitteen puhdistaminen 3
laitteen rekisteröiminen 3
lisävarusteet 3
O
ohjelmisto, päivittäminen 3
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 3
P
pariliitos, älypuhelin 1, 3
paristo, vaihtaminen 2
päivitykset, ohjelmisto 3
S
sovellus, älypuhelin 1
suoritukset 2
T
tavoitteet 2
tekniset tiedot 2
tiedot
siirtäminen 2
tallentaminen 2
tietojen tallentaminen 2
tietokone 3
tuotteen rekisteröiminen 3
U
unitila 1
USB ANT Stick 1
V
varaosat 3
vianmääritys 3
Ä
älypuhelin, pariliitos 1, 3
Hakemisto
5
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising