Garmin | vívomove® | Garmin vívomove® Priročnik za uporabo

Garmin vívomove® Priročnik za uporabo
vívomove™
Priročnik za uporabo
April 2016
190-02027-43_0A
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin in ANT+ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™,
Garmin Express™, USB ANT Stick™ in vívomove™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez
izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
American Heart Association je registrirana blagovna znamka družbe American Heart Association, Inc. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe
Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
M/N: A02784, AA2784
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Uvod ........................................................................................... 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Nastavljanje časa ........................................................................ 1
Nastavitev pametnega telefona ..................................... 1
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 1
Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 1
Nastavitev računalnika .................................................. 1
Združevanje z računalnikom ....................................................... 1
Sinhronizacija podatkov z računalnikom .................................... 2
Zgodovina....................................................................... 2
Garmin Connect .......................................................................... 2
Prilagajanje naprave...................................................... 2
Nastavitve Garmin Connect ........................................................ 2
Informacije o napravi..................................................... 2
Specifikacije ................................................................................ 2
Zamenjava baterije ..................................................................... 3
Nega naprave ............................................................................. 3
Zamenjava paščkov .................................................................... 3
Odpravljanje težav.......................................................... 3
Ponastavitev naprave ................................................................. 3
Moje število korakov ni točno ...................................................... 3
Telefon se noče povezati z napravo ........................................... 3
Združevanje naprave z več mobilnimi napravami ali
računalniki ................................................................................... 3
Posodobitev programske opreme ............................................... 3
Podpora in posodobitve .............................................................. 3
Dodatek ........................................................................... 3
Pridobivanje dodatnih informacij ................................................. 3
Licenčna pogodba za programsko opremo ................................ 3
Kazalo.............................................................................. 5
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Uvod
Če želite merilnik aktivnosti izkoristiti v največji možni meri, ga
združite s pametnim telefonom ali računalnikom ter nastavitev
dokončajte z brezplačnim računom Garmin Connect™.
1 Izberite možnost:
• Združite napravo s pametnim telefonom (Nastavitev
pametnega telefona, stran 1).
• Združite napravo z računalnikom (Nastavitev računalnika,
stran 1).
2 Nastavite čas v napravi (Nastavljanje časa, stran 1).
3 Napravo nosite ves dan in vso noč.
4 Sinhronizirajte število korakov in statistiko spanja z računom
Garmin Connect (Sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect Mobile, stran 1, Sinhronizacija podatkov
z računalnikom, stran 2).
Pregled naprave
À
Vrstica
korakov
Šteje korake in prikazuje vaš napredek kot odstotek
dnevnega cilja.
Á
Vrstica
gibanja
Prikazuje, koliko časa ste neaktivni.
Â
Krona
Pridržite, če želite odpreti način združevanja.
Pritisnite, če želite sinhronizirati podatke.
Povlecite in obrnite, če želite nastaviti čas.
Vklop naprave
Naprava je ob dobavi v načinu nizke porabe energije.
1 Potisnite krono v napravo.
2 Pritiskajte jo, dokler se vrstica korakov ne začne premikati.
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Ko se podnevi gibate, naprava
prikazuje vaš napredek pri doseganju dnevnega cilja. Vsak del
na vrstici korakov pomeni pet odstotkov dnevnega cilja. Če si
želite ogledati trenutno število korakov, lahko podatke
sinhronizirate s programom Garmin Connect Mobile.
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Vrstica gibanja
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Vrstica gibanja vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se prikaže vrstica gibanja.
Uvod
Po vsakih 15 minutah neaktivnosti se prikažejo dodatni deli. Po
dveh urah neaktivnosti se prikaže celotna vrstica gibanja.
Vrstico gibanja lahko ponastavite tako, da prehodite krajšo
razdaljo.
Spremljanje spanja
Naprava med spanjem spremlja vaše premikanje. Statistika
spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja in
premikanje med spanjem. Statistiko spanja si lahko ogledate v
svojem računu Garmin Connect.
Nastavljanje časa
Čas v napravi morate nastaviti ročno. Čas v napravi ni odvisen
od časa v pametnem telefonu. Samodejni cilj in vrstica korakov
se samodejno ponastavita opolnoči na podlagi časa v
združenem pametnem telefonu.
1 Če želite nastaviti čas v napravi, povlecite in obrnite krono.
2 Potisnite krono v napravo.
Nastavitev pametnega telefona
Združevanje s pametnim telefonom
Združevanje pomeni povezovanje pametnega telefona, ki
podpira tehnologijo Bluetooth , z napravo. Za dostop do vseh
funkcij naprave vívomove morate napravo povezati s pametnim
telefonom.
1 Obiščite www.garminconnect.com/vivomove in prenesite
program Garmin Connect Mobile v pametni telefon.
2 Pametni telefon postavite največ 3 m (10 čevljev) od
naprave.
3 Odprite program Garmin Connect Mobile.
4 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju nastavitev izberite Naprave
Garmin > in sledite navodilom na zaslonu.
5 Na napravi vívomove za 3 sekunde pridržite krono, da
odprete način združevanja.
Ko naprava išče pametni telefon, vrstica korakov utripa.
®
Sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect Mobile
Naprava v rednih časovnih presledkih samodejno sinhronizira
podatke o merjenju aktivnosti s programom Garmin Connect
Mobile. Podatke lahko kadar koli sinhronizirate tudi ročno.
1 Pametni telefon postavite največ 3 m (10 čevljev) od
naprave.
2 Za 1 sekundo pridržite krono.
Vrstica korakov se med sinhronizacijo podatkov premika.
3 Počakajte, da se podatki sinhronizirajo.
4 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin
Connect Mobile.
Nastavitev računalnika
Združevanje z računalnikom
Za združitev naprave z računalnikom lahko uporabite izbirni
ključ USB ANT Stick™. Za informacije o izbirni dodatni opremi
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Garmin .
®
1
1 Obiščite www.garminconnect.com/vivomove in sledite
2
3
4
5
navodilom na zaslonu za prenos in namestitev programa
Garmin Express™.
Priklopite brezžični ključ USB ANT Stick v vrata USB.
Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od računalnika.
Na napravi vívomove za 3 sekunde pridržite krono, da
odprete način združevanja.
Ko naprava išče računalnik, vrstica korakov utripa.
Sledite navodilom v računalniku za dodajanje naprave v
račun Garmin Connect in dokončajte nastavitev.
Sinhronizacija podatkov z računalnikom
Če želite spremljati napredek v programu Garmin Connect,
redno sinhronizirajte podatke.
1 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od računalnika.
2 Za 1 sekundo pridržite krono.
Vrstica korakov se med sinhronizacijo podatkov premika.
3 Počakajte, da se podatki sinhronizirajo.
4 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin
Connect.
Zgodovina
Naprava beleži vaše dnevne korake, statistiko spanja in
dejavnosti. To zgodovino lahko pošljete v svoj račun Garmin
Connect.
Podatki o dejavnosti so v napravi shranjeni največ 3 tedne. Ko je
shramba za podatke polna, naprava izbriše najstarejše
datoteke, da naredi prostor za nove podatke.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
svojega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
pohodi in drugimi dejavnostmi. Če se želite prijaviti za
brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com/start.
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, porabljenimi kalorijami
in prilagodljivimi poročili.
naprave, stran 2). Dejavnosti lahko pošljete v račun Garmin
Connect.
1 Neprekinjeno tecite najmanj 15 minut.
2 Sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect
(Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect
Mobile, stran 1, Sinhronizacija podatkov z računalnikom,
stran 2).
Prilagajanje naprave
Nastavitve Garmin Connect
V računu Garmin Connect lahko prilagajate nastavitve naprave
in uporabnika.
• V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect Mobile
izberite Naprave Garmin in izberite svojo napravo.
• V pripomočku za naprave v programu Garmin Connect
izberite Nastavitve naprave.
Po prilagoditvi nastavitev sinhronizirajte podatke, da se
spremembe uporabijo v napravi (Sinhronizacija podatkov s
programom Garmin Connect Mobile, stran 1, Sinhronizacija
podatkov z računalnikom, stran 2).
Nastavitve naprave
V računu Garmin Connect izberite Nastavitve naprave.
Samodejno zaznavanje dejavnosti: omogoča, da naprava
samodejno ustvari in shrani dejavnost, ko se neprekinjeno
gibate najmanj 15 minut. Napravo lahko sinhronizirate in si
podrobnosti dejavnosti ogledate v računu Garmin Connect.
Samodejna sinhronizacija: omogoča prilagoditev pogostosti, s
katero naprava samodejno sinhronizira podatke z računom
Garmin Connect.
Uporabniške nastavitve
V računu Garmin Connect izberite Uporabniške nastavitve.
Osebni podatki: omogoča, da vnesete informacije o svojem
uporabniškem profilu, vključno s spolom, datumom rojstva,
višino, težo in razredom dejavnosti. Naprava na podlagi teh
informacij izboljša natančnost merjenja aktivnosti.
Dnevni koraki: omogoča vnos dnevnega cilja korakov. Z
možnostjo Samodejni cilj lahko naprava samodejno določi cilj
korakov.
Dolžina koraka po meri: omogoča napravi, da natančneje
izračuna prepotovano razdaljo z dolžino koraka po meri.
Vnesete lahko znano razdaljo in število korakov, s katerimi jo
prehodite, program Garmin Connect pa izračuna dolžino
vašega koraka.
Informacije o napravi
Specifikacije
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Ogled dejavnosti v računu Garmin Connect
Naprava samodejno ustvari dejavnosti teka, ko je omogočena
nastavitev Samodejno zaznavanje dejavnosti (Nastavitve
2
Vrsta baterije
Baterija CR2025, ki jo lahko zamenja uporabnik
Avtonomija baterije
Do 1 leta
Temperaturni obseg
delovanja
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz protokol brezžične komunikacije ANT+
Brezžična tehnologija Bluetooth Smart
Nazivna vodotesnost
5 ATM*
®
OBVESTILO
Ne izvlecite krone, če je naprava mokra. Če
krono uporabljate v mokrem okolju, lahko
poškodujete napravo.
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Zgodovina
Zamenjava baterije
Ko je baterija v napravi skoraj prazna, se v računu Garmin
Connect prikaže sporočilo. Garmin priporoča, da za zamenjavo
baterije napravo odnesete k poklicnemu urarju. Naprava se
napaja z eno baterijo CR2025.
OPOMBA: funkcije merjenja aktivnosti porabijo več energije iz
baterije kot kazalca ure. Ko funkcije merjenja aktivnosti
prenehajo delovati, lahko ura še vedno prikazuje čas.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Ne zmočite usnjenega paščka. Ne plavajte in ne prhajte se z
usnjenim paščkom. Če usnjeni pašček izpostavite vodi, se lahko
poškoduje.
Izdelka ne postavljajte v okolja z visoko temperaturo, na primer
v sušilni stroj.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Čiščenje usnjenih paščkov
1 Usnjena paščka obrišite s suho krpo.
2 Za čiščenje usnjenih paščkov uporabite sredstvo za nego
usnja.
Zamenjava paščkov
Naprava je združljiva z 20 mm širokimi paščki. Za informacije o
izbirni dodatni opremi obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na
prodajalca izdelkov Garmin.
1 Za odstranitev paščka potisnite zatič za hitro odstranitev À
na vzmeti.
Odpravljanje težav
Ponastavitev naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov.
Za 15 sekund pridržite krono.
Moje število korakov ni točno
Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.
• Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
• Ko potiskate voziček ali kosilnico, napravo nosite v žepu.
• Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.
OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe,
denimo pri pomivanju posode, zlaganju perila ali ploskanju,
zazna kot korake.
Telefon se noče povezati z napravo
• Omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth v pametnem
telefonu.
• V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect
Mobile in odprite način združevanja.
• Na napravi za 3 sekunde pridržite krono, da odprete način
združevanja.
Združevanje naprave z več mobilnimi
napravami ali računalniki
Napravo vívomove lahko združite z več mobilnimi napravami in
več računalniki. Napravo lahko na primer združite s pametnim
telefonom in tabličnim računalnikom ter domačim in službenim
računalnikom. Postopek združevanja lahko ponovite za vsako
dodatno mobilno napravo ali računalnik (Združevanje s
pametnim telefonom, stran 1, Združevanje z računalnikom,
stran 1).
Posodobitev programske opreme
Ko je na voljo posodobitev programske opreme, jo naprava
samodejno prenese, ko jo naslednjič sinhronizirate v računu
Garmin Connect.
Podpora in posodobitve
Garmin Express (www.garmin.com/express) omogoča
napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
Dodatek
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Licenčna pogodba za programsko opremo
2 V napravo vstavite eno stran vzmeti novega paščka.
3 Potisnite zatič za hitro odstranitev in vzmet poravnajte z
nasprotno stranjo naprave.
4 Za zamenjavo drugega paščka ponovite korake 1–3.
Odpravljanje težav
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
3
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
4
Dodatek
Kazalo
B
baterija, zamenjava 3
C
cilji 2
Č
čas dneva 1
čiščenje naprave 3
D
dejavnosti 2
dodatna oprema 3
G
Garmin Connect 1, 2
Garmin Express 1
posodabljanje programske opreme 3
registracija naprave 3
K
koraki 2
L
licenčna pogodba za programsko opremo 3
M
merjenje aktivnosti 1
N
nadomestni deli 3
nastavitve 2
naprava 2
O
odpravljanje težav 3
P
pametni telefon, združevanje 1, 3
paščki 3
podatki
prenašanje 2
shranjevanje 2
ponastavitev naprave 3
posodobitve, programska oprema 3
program, pametni telefon 1
programska oprema, posodabljanje 3
R
računalnik 3
registracija izdelka 3
registracija naprave 3
S
shranjevanje podatkov 2
specifikacije 2
U
USB ANT Stick 1
V
varčevanje z energijo 1
Z
združevanje, pametni telefon 1, 3
zgodovina 1, 2
pošiljanje v računalnik 2
Kazalo
5
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising