Garmin | Approach® S10 | User guide | Garmin Approach® S10 Käyttöopas

Garmin Approach® S10 Käyttöopas
APPROACH S10
®
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja Approach ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Garmin
Golf™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Tilakuvakkeet .............................................................................. 1
Golfin pelaaminen.......................................................... 1
Reikänäkymä .............................................................................. 1
Lyönnin mittaaminen ................................................................... 1
Kentän ominaisuuksien tarkasteleminen .................................... 1
Pisteiden seuraaminen ............................................................... 1
Reiän vaihtaminen ...................................................................... 2
Kentän vaihtaminen .................................................................... 2
Pelin lopettaminen ...................................................................... 2
Tuloskortin lataaminen Garmin Express™
sovelluksella................................................................... 2
Garmin Golf™ sovellus.................................................. 2
Laitteen mukauttaminen................................................ 2
Järjestelmäasetukset .................................................................. 2
Vianmääritys................................................................... 2
Laitteen kieli on väärä ................................................................. 2
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa tai päivämäärää ..................... 2
Liite.................................................................................. 2
Laitteen lataaminen ....................................................................
Laitteen huoltaminen ..................................................................
Laitteen puhdistaminen ..............................................................
Tekniset tiedot ............................................................................
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen ..........................................................................
2
3
3
3
3
Hakemisto....................................................................... 4
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Painikkeet
Nykyisen reiän numero.
Etäisyys viheriön keskikohtaan.
Etäisyys viheriön takareunaan.
Etäisyys viheriön etureunaan.
Viheriön summittainen näkymä. Viheriön keskikohta merkitään
plusmerkillä (+).
Reiän par-arvo.
Lyönnin mittaaminen
UP
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta. Selaa
pelin aikana esteitä, layupeja ja doglegejä valitsemalla
tämä.
DOWN Selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta. Valitse
kellon katselemisen aikana auringonnousu- ja auringonlaskuaikojen tarkastelu. Selaa pelin aikana esteitä, layupeja ja
doglegejä valitsemalla tämä.
OK
Valitse valikkokohtia ja kuittaa ilmoituksia valitsemalla
tämä. Käytä peliominaisuuksia valitsemalla tämä pelin
aikana.
BACK Palaa edelliseen valikkoon valitsemalla tämä.
1 Paina golfpelin aikana OK-painiketta pitkään.
Mitataan lyöntiä -näyttö avautuu.
2 Kävele pallon luo.
VIHJE: voit nollata mittauksen valitsemalla DOWN.
Kentän ominaisuuksien tarkasteleminen
Voit näyttää etäisyyden kentän ominaisuuksiin, kuten esteisiin,
layupeihin ja doglegeihin, rei'illä, joiden par on 4 tai 5.
1 Valitse golfpelin aikana UP tai DOWN.
2 Valitse ominaisuus.
Laitteen käynnistäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee
kehote määrittää järjestelmän asetukset.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Tilakuvakkeet
Akun tila
Akku latautuu
Auringonnousu
Auringonlasku
Golfin pelaaminen
Ennen kuin voit pelata golfia, odota, että laite löytää
satelliittisignaaleja, mikä saattaa kestää 30–60 sekuntia.
1 Valitse OK.
2 Valitse Aloita kierros.
Laite etsi satelliitteja, laskee sijaintisi ja valitsee kentän, jos
lähellä on ainoastaan yksi kenttä.
3 Jos kenttäluettelo avautuu, valitse kenttä luettelosta.
4 Viimeistele määritys näytön ohjeiden mukaan ja aloita peli.
Reikänäkymä
Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun
siirryt uudelle reiälle.
HUOMAUTUS: koska lipun sijainti vaihtelee, laite laskee
etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan, ei
todelliseen lipun sijaintiin.
Aloitus
• Etäisyydet ominaisuuteen näkyvät näytössä:
◦ Jos este on suuri, näet etäisyyden sen etureunaan
ja takareunaan . Jos este on pieni, näet ainoastaan
etäisyyden sen etureunaan.
◦ Layupien ja doglegien kohdalla näet etäisyyden
ominaisuuteen.
• Ominaisuuden tyyppi
näkyy sivun yläreunassa.
• Viheriö näkyy puoliympyränä
näytön yläreunassa.
Viheriön alapuolella oleva viiva merkitsee väylän
keskikohdan.
• Nykyisen reiän ominaisuudet
näkyvät viheriön
alapuolella summittaisissa kohdissa suhteessa väylään.
3 Voit tarkastella nykyisen reiän muita ominaisuuksia
valitsemalla UP tai DOWN.
Pisteiden seuraaminen
Kun pistelasku on käytössä, saat kehotteen antaa pistemääräsi
ollessasi viheriöllä. Voit säätää pistemäärää manuaalisesti
milloin tahansa pelin aikana.
1 Valitse golfpelin aikana OK.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos pistelasku ei ole käytössä, valitse Aloita pistelasku.
1
• Jos pistelasku on käytössä, valitse Tuloskortti.
3 Valitse tarvittaessa reikä UP- tai DOWN-painikkeella ja
valitse OK.
4 Määritä pistemäärä valitsemalla UP tai DOWN ja valitse OK.
Reiän vaihtaminen
Voit vaihtaa reikää manuaalisesti reikänäkymässä.
1 Valitse OK.
2 Valitse Vaihda reikää.
3 Valitse reikä.
Kentän vaihtaminen
Voit vaihtaa kenttää manuaalisesti reikänäkymässä.
1 Valitse OK.
2 Valitse Vaihda kenttää.
3 Valitse kenttä.
HUOMAUTUS: ohjelmistopäivityksiä varten on
muodostettava yhteys sovellukseen Garmin Express.
Palauta oletukset: tyhjentää käyttäjätiedot ja palauttaa laitteen
tehdasasetukset.
Väriteeman asettaminen
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Väriteema.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää vaaleaa tekstiä tummalla taustalla
valitsemalla Tumma.
• Voit näyttää tummaa tekstiä vaalealla taustalla
valitsemalla Vaalea.
Aika-asetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aseta aika: määrittää ajan manuaalisesti tai automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.
Pelin lopettaminen
1 Valitse OK.
2 Valitse Lopeta kierros.
Tuloskortin lataaminen Garmin
Express™ sovelluksella
Voit ladata tuloskortin Garmin Connect™ palveluun Garmin
Express sovelluksella.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Golf™ sovellus
Garmin Golf sovelluksen avulla golfarit voivat kilpailla toisiaan
vastaan eri kentillä. Yli 41 000 kentällä on viikoittainen
sijoitustaulukko, johon kaikki voivat liittyä. Voit määrittää
turnaustapahtuman ja kutsua pelaajia kilpailemaan. Garmin
Express sovelluksella voit ladata tuloskortteja yhteensopivasta
Garmin laitteestasi, jotta voit tarkastella yksityiskohtaisia
tilastoja ja lyöntianalyyseja.
Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect tilillesi.
Voit ladata Garmin Golf sovelluksen älypuhelimen
sovelluskaupasta.
®
Laitteen mukauttaminen
Järjestelmäasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset.
Väriteema: määrittää näytön väriteeman (Väriteeman
asettaminen, sivu 2).
Pisteytys: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä pisteytyksen.
Valitsemalla Kysy aina saat kehotteen ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä pisteytyksen, kun aloitat golfpelin.
Aika: määrittää ajan ja aikamuodon.
Kieli: laitteen kielen määrittäminen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.
Yksikkö: määrittää etäisyyden mittayksikön.
Sukupuoli: määrittää käyttäjän sukupuolen.
Ohj.päivitys: päivittää laitteen ohjelmiston, kun päivityksiä on
saatavilla.
2
Vianmääritys
Laitteen kieli on väärä
1
2
3
4
Valitse kellonäytössä OK.
Valitse DOWN kerran ja valitse OK.
Valitse DOWN kolme kertaa ja valitse OK.
Valitse kieli.
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa tai
päivämäärää
Laite päivittää ajan ja päiväyksen, kun laite löytää GPSsignaaleja. Aloita golfpeli, jotta saat oikean ajan, kun vaihdat
aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika päivittyy.
HUOMAUTUS: aika ei päivity automaattisesti, jos se
määritetään manuaalisesti (Aika-asetukset, sivu 2).
1 Valitse OK.
2 Valitse Aloita kierros.
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Aika ja päiväys päivittyvät automaattisesti.
Liite
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen latausliitäntään.
Tuloskortin lataaminen Garmin Express™ sovelluksella
2 Valitse Tietoja.
2 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin USB-latausporttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä irrota hihnoja.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa garmin.com/fitandcare.
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi Ladattava litiumioni
Akunkesto
Vain kello: enintään 14 viikkoa
Pelattaessa golfia: enintään 15 h
HUOMAUTUS: täyteen ladatun akun kesto määräytyy
GPS-toiminnon ja virransäästötilan käytön mukaan.
Myös käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa
lyhentää akunkestoa.
Käyttölämpötila –20–60 ºC (–4–140 ºF)
Latauslämpötila 0–40 ºC (32–113 ºF)
Vesitiiviys
5 ATM1
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Valitse OK.
1
Liite
Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
3
Hakemisto
A
aika 2
asetukset 2
akku 3
lataaminen 2
asetukset 1
E
esteet 1
G
golfpeli, lopettaminen 2
H
historia, lähettäminen tietokoneeseen 2
J
järjestelmäasetukset 2
K
kenttä
pelaaminen 1
valitseminen 1
kentät, valitseminen 2
kuvakkeet 1
käyttäjäprofiili 1
käyttöoikeus 3
L
laitteen mukauttaminen 2
laitteen puhdistaminen 3
lataaminen 2
lyönnin mittaaminen 1
N
näyttö, asetukset 2
P
painikkeet 1, 3
R
reiät 1
vaihtaminen 2
S
sovellukset 2
T
tekniset tiedot 3
tiedot
siirtäminen 2
tallentaminen 2
tietojen tallentaminen 2
tuloskortti 1, 2
V
vesitiiviys 3
vianmääritys 2
viheriönäkymä, lipun sijainti 1
Ä
älypuhelin 2
4
Hakemisto
support.garmin.com
Elokuu 2019
190-02425-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising