Garmin | Approach® S20 Bundle | Garmin Approach® S20 Bundle CT10 Käyttöopas

Garmin Approach® S20 Bundle CT10 Käyttöopas
APPROACH CT10
®
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Approach ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Garmin
Golf™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat
omistajilleen.
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Anturin kiinnittäminen mailaan .................................................... 1
Kellon pariliittäminen ................................................................... 1
Anturien herättäminen ................................................................ 1
Lyönnin tallentaminen ................................................................. 1
Anturien käyttövihjeitä ................................................................. 1
Garmin Golf sovellus..................................................... 2
Laitteen tiedot................................................................. 2
Laitteen tietojen ja akun tilan tarkasteleminen ............................ 2
Pariston vaihtaminen .................................................................. 2
Laitteen huoltaminen .................................................................. 2
Tekniset tiedot ............................................................................ 2
Vianmääritys................................................................... 2
Onko kello yhteensopiva anturien kanssa? ................................ 2
Anturien liittäminen uudelleen .................................................... 2
Golfmailaluettelon mukauttaminen ............................................. 2
Ohjelmiston päivittäminen ........................................................... 3
Lisätietojen saaminen ................................................................. 3
Hakemisto....................................................................... 4
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Anturin kiinnittäminen mailaan
1 Ruuvaa anturi gripin päässä olevaan reikään.
Ota golflaukusta enintään kolme mailaa ja suuntaa niiden
lavat maata kohti.
Anturit heräävät muodostavat yhteyden pariliitettyyn kelloosi.
Kello näyttää yhdistettyjen mailojen nimet.
HUOMAUTUS: pariliitetty kello voi muodostaa yhteyden
kolmeen kelloon samanaikaisesti.
Säilytä mailoja ylösalaisin golflaukussa. Anturit siirtyvät
lepotilaan ja niiden yhteys pariliitettyyn kelloosi katkeaa.
Lyönnin tallentaminen
1 Aloita kierros pariliitetyssä Garmin golfkellossa.
2 Ota maila golflaukustasi.
2 Kiristä anturi, jotta se ei pääse liikkumaan käytön aikana.
3 Palauta maila golflaukkuun.
Vajaan anturisarjan käyttäminen
Yhteensopivissa Garmin golfkelloissa on automaattinen lyönnin
tunnistus ja tallennus. Jos ostit anturien aloituspaketin, Garmin
suosittelee, että kiinnität anturit puttausmailaan ja
wedgemailoihin AutoShot ominaisuuden parantamiseksi. Jos
haluat käyttää automaattista pisteytystä, liitä anturi
puttausmailaan, jotta anturi tunnistaa lyöntien määrän tarkasti.
®
Kellon pariliittäminen
Ennen kuin voit tallentaa lyöntejä, sinun tarvitsee pariliittää
Approach CT10 anturit yhteensopivaan Garmin golfkelloon ja
liittää anturit mailoihin.
HUOMAUTUS: kellon ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää ennen
anturien pariliittämistä.
1 Liitä kaikki anturit mailoihisi (Anturin kiinnittäminen mailaan,
sivu 1).
2 Ota maila golflaukustasi.
Jätä muut mailat golflaukkuun pariliitoksen muodostamisen
ajaksi.
VIHJE: tee pariliitos hyvin valaistussa huoneessa. Anturit
heräävät automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.
3 Tuo maila enintään 1 metrin (3 jalan) päähän kellosta.
HUOMAUTUS: pidä grippi ylöspäin.
4 Valitse kellon asetuksista Maila-anturit > Lisää uusi.
Kello alkaa etsiä anturia. Näyttöön tulee ilmoitus, kun kello
havaitsee anturin.
5 Pariliitä kello laukusta ottamaasi mailaan näytön ohjeiden
mukaisesti.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun anturi on liitetty.
6 Palauta maila golflaukkuun.
7 Ota seuraava maila golflaukusta.
8 Toista vaiheita 5–7, kunnes olet liittänyt kaikki anturit
mailoihisi.
Anturien herättäminen
Anturit heräävät ja siirtyvät lepotilaan automaattisesti havaitun
ympäristön valoisuuden ja suunnan mukaan.
Aloitus
Anturi herää ja muodostaa yhteyden pariliitettyyn kelloosi.
Kello näyttää yhdistetyn mailan nimen ja tyypillisen
lyöntimatkan.
HUOMAUTUS: tyypillinen lyöntimatkasi näkyy, kun olet
lyönyt tietyllä mailalla neljä kertaa ja olet ladannut
tuloskortteja Garmin Golf™ sovellukseen. Tyypillinen
lyöntimatka ei näy puttausmailan yhteydessä.
3 Tee lyönti.
Anturi tallentaa lyönnin ja lataa tiedot pariliitettyyn kelloosi
automaattisesti.
Lataa tuloskortit Garmin Golf sovellukseen aina kierroksen
jälkeen, jotta voit tarkastella ajantasaisia tilastoja kellossasi.
Tutustu pelin analyysiin, jotta näet parannuskohdat ja kohdat,
joihin harjoittelussa kannattaa keskittyä. Voit tarkastella
yksityiskohtaisia tilastoja sovelluksessa.
Automaattinen pistelasku
Kun mailaan on liitetty anturi, yhteensopiva Garmin golfkello
tallentaa havaitsemiensa lyöntien pisteet automaattisesti. Kello
näyttää pisteet kunkin reiän lopussa. Se ei tunnista gimmeputtauksia, rangaistuslyöntejä eikä ohilyöntejä, jotka on lisättävä
manuaalisesti. Tarvittaessa voit lisätä puttauksen,
rangaistuslyönnin tai ohilyönnin kellon lisätuloskorttiasetuksista.
Anturien yhteyshälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Voit määrittää yhteensopivan Garmin golfkellon hälyttämään,
kun pariliitetyt anturit muodostavat yhteyden golfpelin aikana.
HUOMAUTUS: yhteyshälytykset ovat oletusarvoisesti poissa
käytöstä.
Valitse kellon asetuksista Maila-anturit > Yhteyshälytys.
Anturien käyttövihjeitä
• Saat parhaan tuloksen, kun mailat eivät kolise toisiinsa tai
putoa maahan eikä niillä painella vahinkolyönneillä irronneita
turvetuppoja paikoilleen.
• Älä kanna samassa kädessä useita mailoja, jotta ne eivät
kolise toisiinsa.
• Kanna mailoja ylösalaisin tai vaakasuunnassa, jotta anturi ei
tunnista virheellisiä lyöntejä.
• Tee harjoituslyöntejä paikassa, jossa pallokin on.
Anturit erottavat harjoituslyönnit ja varsinaiset lyönnit
automaattisesti, jos ne tehdään samassa paikassa.
HUOMAUTUS: tämä ei koske puttausmailaa. Kun anturi
liitetään puttausmailaan, se toimii suunnitellusti herkemmin,
jotta se tunnistaa puttaukset tarkasti.
• Käytä palloa kaikissa lyönneissä.
HUOMAUTUS: jos puttaat pallon reikään kevyellä
napautuksella, puttaus ei välttämättä tallennu, ellet ole
oikeassa asennossa.
• Seiso paikallasi sekunnin ajan, ennen kuin heilautat mailaa.
• Säilytä mailoja ylösalaisin golflaukussa, kun et käytä niitä.
1
Mailojen säilyttäminen pimeässä maksimoi anturien
paristonkeston.
Garmin Golf sovellus
Garmin Golf sovelluksen avulla golfarit voivat kilpailla toisiaan
vastaan eri kentillä. Yli 41 000 kentällä on viikoittainen
sijoitustaulukko, johon kaikki voivat liittyä. Voit määrittää
turnaustapahtuman ja kutsua pelaajia kilpailemaan. Voit ladata
tuloskortteja yhteensopivasta Garmin laitteestasi, jotta voit
tarkastella yksityiskohtaisia tilastoja ja lyöntianalyyseja.
Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect™ tilillesi.
Voit ladata Garmin Golf sovelluksen älypuhelimen
sovelluskaupasta.
Laitteen tiedot
Laitteen tietojen ja akun tilan tarkasteleminen
Voit tarkastella yhteensopivassa Garmin golfkellossa
pariliitettyjen anturien laitetunnusta, ohjelmistoversiota ja
pariston tilaa.
1 Valitse kellon asetuksista Maila-anturit > Pariliitetyt anturit.
2 Valitse anturi.
3 Valitse Tietoja.
Pariston vaihtaminen
1 Avaa kansi À kääntämällä sitä vastapäivään.
VIHJE: voit käyttää apuna golfkäsinettä.
2 Irrota kansi ja paristo Á.
3 Aseta uusi paristo kanteen miinuspuoli kantta vasten.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
4 Aseta kansi takaisin paikalleen ja lukitse se kääntämällä sitä
myötäpäivään, kunnes se naksahtaa.
HUOMAUTUS: kannen ja sen alustan lovien  pitäisi olla
kohdakkain.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
2
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Paristonkesto
Enintään 4 vuotta
Käyttölämpötila
-10–50 °C (14–122 °F)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen -0,45 dBm)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Vianmääritys
Onko kello yhteensopiva anturien kanssa?
Approach CT10 anturit ovat yhteensopivia joidenkin Garmin
golfkellojen kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa garmin.com
/ct10compatibility.
Anturien liittäminen uudelleen
Tarvittaessa voit liittää anturin johonkin toiseen sarjan mailaan.
1 Valitse kellon asetuksista Maila-anturit > Pariliitetyt anturit.
2 Valitse maila, jonka anturin haluat liittää uudelleen.
3 Valitse Liitä uudelleen.
HUOMAUTUS: tämä asetus ei näy, jos kaikkiin sarjan
mailoihin on liitetty anturi.
4 Ota golflaukusta maila, jonka valitsit vaiheessa 2.
Jätä muut mailat golflaukkuun anturien liittämisen ajaksi.
5 Tuo maila enintään 1 metrin (3 jalan) päähän kellosta.
HUOMAUTUS: pidä grippi ylöspäin.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun kello havaitsee anturin.
6 Valitse maila, johon haluat liittää anturin.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun liitos on valmis.
7 Kiinnitä anturi uuteen mailaan (Anturin kiinnittäminen
mailaan, sivu 1).
Golfmailaluettelon mukauttaminen
Voit mukauttaa oletusgolfmailojen luetteloa tietokoneen Garmin
Connect sovelluksessa.
1 Siirry osoitteeseen garminconnect.com.
2 Valitse Varusteet.
3 Lisää, muokkaa, poista tai poista käytöstä maila valitsemalla
vastaava vaihtoehto.
4 Synkronoi yhteensopiva Garmin golfkello Garmin Connect
tilisi kanssa.
VIHJE: voit synkronoida golfkellon tietokoneen Garmin
Express™ sovelluksella tai pariliittämällä golfkellon Garmin
Connect Mobile sovellukseen. Lisätietoja on golfkellon
käyttöoppaassa.
Päivitetty golfmailaluettelo ilmestyy golfkelloon.
Garmin Connect käyttö tietokoneessa
Garmin Express sovellus yhdistää yhteensopivan Garmin
golfkellosi Garmin Connect tiliisi tietokoneen avulla. Garmin
Express sovelluksella voit ladata tuloskortteja ja mailatietoja
palveluun Garmin Connect kattavaa analyysia varten ja jakaa
tuloskortteja kavereiden kanssa.
1 Liitä Garmin golfkello tietokoneeseen mukana toimitetulla
USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
Garmin Golf sovellus
3 Lataa ja asenna Garmin Express sovellus.
4 Avaa Garmin Express sovellus ja valitse Lisää laite.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen
Kun synkronoit yhteensopivan Garmin golfkellon Garmin
Connect tilisi kanssa, Garmin Connect etsii automaattisesti
pariliitettyjen anturien ohjelmistopäivitykset ja lähettää ne
kelloon.
1 Valitse kellon asetuksista Maila-anturit > Ohjelmisto
päivitys.
HUOMAUTUS: tämä asetus ei näy golfpelin aikana.
2 Valitse päivitettävä anturi.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen garmin.com/golf.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Vianmääritys
3
Hakemisto
A
asentaminen 1
asetukset 2
G
Garmin Connect, tietojen tallentaminen 2
H
historia, lähettäminen tietokoneeseen 2
hälytykset 1
L
laitteen kiinnittäminen 1
laitteen puhdistaminen 2
laitteen tunnus 2
lisävarusteet 3
lyönnin mittaaminen 1
lämpötila 2
O
ohjelmisto
päivittäminen 3
versio 2
P
pariliitos, kello 1, 2
paristo 2
vaihtaminen 2
varastointi 1
pariston vaihtaminen 2
päivitykset, ohjelmisto 3
S
sovellukset 2
T
tekniset tiedot 2
tiedot
siirtäminen 2
tallentaminen 1, 2
tietojen tallentaminen 2
tuloskortti 1
V
vesitiiviys 2
vianmääritys 1–3
Ä
älypuhelin 2
4
Hakemisto
support.garmin.com
Syyskuu 2018
190-02352-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising