Garmin | Approach® S20 Bundle | Garmin Approach® S20 Bundle CT10 Brugervejledning

Garmin Approach® S20 Bundle CT10 Brugervejledning
APPROACH CT10
®
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Approach og logoet for Garmin er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin
Golf™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Fastgøring af sensor til en kølle .................................................. 1
Parring af dit ur ........................................................................... 1
Vækning af dine sensorer ........................................................... 1
Registrering af slag ..................................................................... 1
Tips til anvendelse af sensorer ................................................... 1
Garmin Golf app............................................................. 2
Enhedsoplysninger ........................................................ 2
Visning af enhedsoplysninger og batteristatus ........................... 2
Udskiftning af batteriet ................................................................ 2
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 2
Specifikationer ............................................................................ 2
Fejlfinding....................................................................... 2
Er mit ur kompatibelt med mine sensorer? ................................. 2
Ændring af tildeling af dine sensorer .......................................... 2
Tilpas din liste over golfkøller ..................................................... 2
Opdatering af softwaren ............................................................. 3
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 3
Indeks.............................................................................. 4
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Fastgøring af sensor til en kølle
1 Skru sensoren ind i hullet i enden af grebet.
Tag op til tre køller ud af din golftaske, og peg køllehovedet
mod jorden.
Sensorerne vågner og opretter forbindelse til dit parrede ur.
Dit ur viser navnene på de tilknyttede køller.
BEMÆRK: Dit parrede ur kan oprette forbindelse til tre
sensorer samtidigt.
Opbevar dine køller på hovedet i din golftaske. Sensorerne går i
dvaletilstand og kobles fra dit parrede ur.
Registrering af slag
1 Start en runde på dit parrede Garmin golfur.
2 Tag en kølle ud af din golftaske.
2 Tilspænd sensoren, så enheden ikke flytter sig under brug.
3 Læg køllen tilbage i din golftaske.
Med et delvist sæt sensorer
Kompatible Garmin golfure har automatisk registrering og
lagring af slag. Hvis du har købt sensorstartpakken, anbefaler
Garmin, at du fastgør sensorerne til putter og wedges for at
forbedre AutoShot funktionen. For automatisk scoring skal en
sensor fastgøres til din putter for at kunne registrere antallet af
slag nøjagtigt.
®
Parring af dit ur
Inden du kan registrere slag, skal du parre dine Approach CT10
-sensorer med et kompatibelt Garmin-golfur og knytte sensorer
til dine køller.
BEMÆRK: Du skal måske opdatere softwaren på dit ur, før du
parrer dine sensorer.
1 Fastgør alle sensorer til dine køller (Fastgøring af sensor til
en kølle, side 1).
2 Tag en kølle ud af din golftaske.
Du skal beholde alle andre køller i din golftaske under
parring.
TIP: Udfør parringsprocessen i et godt oplyst rum.
Sensorerne vågner automatisk baseret på det omgivende lys.
3 Anbring køllen inden for 1 m (3 fod) fra dit ur.
BEMÆRK: Grebet skal pege opad.
4 Vælg Køllesensorer > Tilføj ny i urets indstillinger.
Uret begynder at lede efter sensoren. Der vises en besked,
når sensoren er registreret.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at parre dit ur med den
kølle, du tog ud af tasken.
Der vises en besked, når sensoren er tilknyttet.
6 Læg køllen tilbage i din golftaske.
7 Tag den næste kølle ud af din golftaske.
8 Gentag trin 5 til 7, indtil alle sensorer er blevet tilknyttet dine
køller.
Vækning af dine sensorer
Sensorerne vågner automatisk eller går i dvaletilstand baseret
på den registrerede mængde omgivende lys og orientering.
Sådan kommer du i gang
Sensoren vågner op og opretter forbindelse til dit parrede ur.
Dit ur viser navnet på den tilknyttede kølle og din typiske
slaglængde med den kølle.
BEMÆRK: Din typiske slaglængde vises, når du har udført
fire slag med en kølle og har uploadet scorecards til Garmin
Golf™ appen. Din typiske slaglængde vises ikke for putteren.
3 Slå et slag.
Enheden registrerer dit slag og uploader automatisk dataene
til det parrede ur.
Upload scorecards til Garmin Golf appen efter hver runde for at
se opdateret statistik på dit ur. Gennemse en analyse af dit spil
for at undersøge, hvor du kan forbedre dig, og hvor du skal
fokusere din træning. Du kan se detaljeret statistik i appen.
Automatisk score
Når en sensor er tildelt din putter, registrerer dit kompatible
Garmin-golfur automatisk din score baseret på registrerede slag.
Dit ur viser din score ved afslutningen af hvert hul. Det
registrerer ikke gimme put, straffeslag eller missede slag, som
skal indtastes manuelt. Du kan bruge de ekstra scorecardindstillinger på dit ur til at tilføje et putt, straffeslag eller misset
slag.
Aktivering og deaktivering af sensor-forbindelsesalarmer
Du kan indstille dit kompatible Garmin-golfur til at advare dig,
når dine parrede sensorer forbinder i løbet af en runde golf.
BEMÆRK: Forbindelsesalarmer er deaktiveret som standard.
Vælg Køllesensorer > Tilslutningsvarsel i urets
indstillinger.
Tips til anvendelse af sensorer
• For at opnå det bedste resultat skal du prøve ikke at støde
køllerne sammen, smide dem på jorden eller bruge dem til at
lægge græstørv på plads.
• For at forhindre køllerne i at støde sammen bør du undgå at
bære flere køller i samme hånd.
• Bær dine køller med bunden opad eller vandret for at undgå
fejlagtig registrering af slag.
• Slå træningsslag fra samme sted, som bolden ligger.
Sensorerne skelner automatisk mellem træningsslag og
rigtige slag, hvis de tages fra samme sted.
BEMÆRK: Dette gælder ikke for putteren. Når en sensor er
tilknyttet en putter, er den designet til at være mere følsom,
så den kan registrere dine put nøjagtigt.
• Sigt på bolden ved alle slag.
BEMÆRK: Tap-in-put bliver muligvis ikke registreret,
medmindre de tages fra den korrekte stilling.
• Stå stille et sekund, før du svinger køllen.
• Opbevar dine køller med bunden opad i din golftaske, når de
ikke er i brug.
Hvis du opbevarer dine køller i mørke omgivelser,
maksimeres batterilevetiden for sensorerne.
1
Garmin Golf app
Med Garmin Golf appen kan golfspillere konkurrere med
hinanden på forskellige baner. Mere end 41.000 baner har en
ugentlig rangliste, som alle kan tilmelde sig. Du kan oprette en
turneringsbegivenhed og invitere spillere til at konkurrere. Du
kan uploade scorecards fra din kompatible Garmin enhed for at
se detaljerede statistikker og slaganalyser.
Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin
Connect™ konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra appbutikken på din smartphone.
Enhedsoplysninger
Visning af enhedsoplysninger og
batteristatus
Du kan bruge dit kompatible Garmin-golfur til at se enheds-ID,
softwareversion og batteristatus for dine parrede sensorer.
1 Vælg Køllesensorer > Parrede sensorer i urets indstillinger.
2 Vælg en sensor.
3 Vælg Om.
Udskiftning af batteriet
1 Drej dæksel À mod uret for at låse det op.
TIP: Du kan bruge en golfhandske til at løsne dækslet.
2 Fjern dækslet og batteriet Á.
3 Sæt det nye batteri i dækslet med den negative side mod
indersiden af dækslet.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
4 Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det i urets retning, indtil
det klikker, for at låse det.
BEMÆRK: To hak  i dækslet og bunden skal passe
sammen.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Specifikationer
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 V
Batterilevetid
Op til 4 år
Driftstemperaturområde
Fra -10° til 50°C (fra 14° til 122°F)
2
Trådløse frekvenser/protokol
2,4 GHz ved -0,45 dBm nominelt
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Fejlfinding
Er mit ur kompatibelt med mine sensorer?
Approach CT10-sensorerne er kompatible med visse Garmingolfure.
Gå til garmin.com/ct10compatibility for at få oplysninger om
kompatibilitet.
Ændring af tildeling af dine sensorer
Om nødvendigt kan du tildele din sensor til en anden kølle i
sættet.
1 Vælg Køllesensorer > Parrede sensorer i urets indstillinger.
2 Vælg køllen med sensoren, der skal ændres tildeling for.
3 Vælg Omtildel.
BEMÆRK: Denne mulighed vises ikke, hvis alle køller i
sættet har en tildelt sensor.
4 Tag den kølle, du valgte i trin 2, ud af i din golftaske.
Du skal lade alle andre køller blive i din golftaske under
tildeling af sensorer.
5 Anbring køllen inden for 1 m (3 fod) fra dit ur.
BEMÆRK: Grebet skal pege opad.
Der vises en besked, når sensoren er registreret.
Vælg
den kølle, som sensoren skal tildeles.
6
Der vises en besked, når ændring af tildeling er fuldført.
7 Fastgør sensoren til den nye kølle (Fastgøring af sensor til en
kølle, side 1).
Tilpas din liste over golfkøller
Du kan tilpasse standardlisten over golfkøller i Garmin Connect
applikationen på din computer.
1 Gå til garminconnect.com.
2 Vælg Udstyr.
3 Vælg en mulighed for at tilføje, redigere eller fjerne en kølle
eller tage den ud af brug.
4 Vælg dit kompatible Garmin golfur med din Garmin Connect
konto.
TIP: Du kan synkronisere dit golfur ved hjælp af Garmin
Express™ applikationen på din computer eller ved at parre dit
golfur med Garmin Connect Mobile-appen. Se
brugervejledningen til dit golfur for flere oplysninger.
Den opdaterede liste over golfkøller vises på dit golfur.
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren
Garmin Express applikationen forbinder dit kompatible Garmin
golfur med din Garmin Connect konto via en computer. Du kan
bruge Garmin Express applikationen til at uploade dine
scorecards og golfkølledata til Garmin Connect for at udføre
omfattende analyser, og du kan dele dine scorecards med dine
venner.
1 Slut dit Garmin golfur til din computer vha. det medfølgende
USB-kabel.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Download og installer Garmin Express applikationen.
4 Åbn Garmin Express applikationen, og vælg Tilføj enhed.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Garmin Golf app
Opdatering af softwaren
Når du synkroniserer dit kompatible Garmin-golfur med din
Garmin Connect-konto, søger Garmin Connect automatisk efter
softwareopdateringer til dine parrede sensorer og sender dem til
dit ur.
1 Vælg Køllesensorer > Softwareopdatering i urets
indstillinger.
BEMÆRK: Denne funktion vises ikke, når du spiller en runde
golf.
2 Vælg en sensor, der skal opdateres.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til garmin.com/golf.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Fejlfinding
3
Indeks
A
afstandsmåling af et slag 1
afstandsmåling af slag 1
alarmer 1
applikationer 2
B
batteri 2
opbevaring 1
udskiftning 2
D
data
opbevare 2
optage 1
overføre 2
E
enheds-ID 2
F
fejlfinding 1–3
G
Garmin Connect, opbevare data 2
H
historik, sende til computer 2
I
indstillinger 2
installere 1
M
montere enhed 1
O
opbevare data 2
opdateringer, software 3
P
parring, ur 1, 2
R
rengøre enhed 2
S
scorecard 1
smartphone 2
software
opdatering 3
version 2
specifikationer 2
T
temperatur 2
tilbehør 3
U
udskiftning af batteriet 2
V
vandtæthedsklasse 2
4
Indeks
support.garmin.com
September 2018
190-02352-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising