Garmin | Approach® X10 | User manual | Garmin Approach® X10 Gebruikershandleiding

Garmin Approach® X10 Gebruikershandleiding
APPROACH® X10
Gebruikershandleiding
© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo en Approach zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™ en
Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
®
®
Inhoudsopgave
Inleiding........................................................................... 1
Overzicht van het toestel ............................................................ 1
Het toestel opladen ..................................................................... 1
Het toestel installeren via uw computer ...................................... 1
Golfen.............................................................................. 1
Golfpictogrammen ...................................................................... 1
Hole-weergave ............................................................................ 1
Een shot meten ........................................................................... 2
Hindernissen weergeven ............................................................ 2
Layup- en dogleg-afstanden weergeven .................................... 2
Score bijhouden .......................................................................... 2
Een ronde beëindigen ................................................................ 2
Uw toestel aanpassen.................................................... 2
Toestelinstellingen ...................................................................... 2
Toestelinformatie........................................................... 3
Specificaties ................................................................................ 3
Toestelgegevens weergeven ...................................................... 3
Toestelonderhoud ....................................................................... 3
Problemen oplossen...................................................... 3
Het toestel herstellen .................................................................. 3
Alle standaardinstellingen herstellen .......................................... 3
Updates van software en banen ................................................. 3
De software bijwerken via Garmin Express ................................ 3
Satellietsignalen ontvangen ........................................................ 3
Productupdates ...........................................................................3
Meer informatie ........................................................................... 3
Appendix......................................................................... 4
Softwarelicentieovereenkomst .................................................... 4
Index................................................................................ 5
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.
Overzicht van het toestel
Het toestel installeren via uw computer
U kunt uw computer gebruiken om het installatieproces met uw
Garmin Connect™ account te voltooien. Dit kan nuttig zijn voor
het downloaden van cursusupdates, uploaden van scorekaarten
of het weergeven van gegevens.
1 Bevestig de oplaadkabel stevig aan het toestel (Het toestel
opladen, pagina 1).
2 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.
3 Ga naar www.garmin.com/express.
4 Download en installeer de Garmin Express™ toepassing:
• Als u een Windows besturingssysteem gebruikt,
selecteert u Download voor Windows.
• Als u een Mac besturingssysteem gebruikt, selecteert u
Download voor Mac.
5 Volg de instructies op het scherm.
®
®
Uw gegevens met uw computer synchroniseren
À
Aanraakscherm
Veeg om door functies, gegevensschermen en
menu's te bladeren.
Tik om te selecteren.
Á
Toestelknop
Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te
schakelen.
Druk op de knop om menu's te openen of te sluiten.
Druk op de knop om terug te keren naar het vorige
scherm binnen menu's.
Menupictogrammen
Start een ronde golf
Opent het instellingenmenu van het toestel
Opent het informatiemenu van het toestel
Het toestel opladen
WAARSCHUWING
Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
LET OP
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen
voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.
Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.
1 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de oplaadpoort
op het toestel.
U moet uw gegevens regelmatig synchroniseren om in de
Garmin Connect toepassing uw vorderingen te volgen.
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
De Garmin Express toepassing synchroniseert uw gegevens.
2 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Connect
toepassing.
Golfen
1 Druk op de toestelknop om het menu weer te geven.
2 Selecteer .
Het toestel zoekt satellieten en berekent uw locatie.
OPMERKING: Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat u
satellietsignalen ontvangt.
3 Selecteer een baan in de lijst.
4 Volg de instructies op het scherm om het instellen te
voltooien en een ronde te starten.
Golfpictogrammen
Toont de green-weergave
Hiermee wordt gevareninformatie weergegeven
Hiermee wordt een shot gemeten
Toont layup- of dogleg-afstanden
Hiermee wordt de scorekaart weergegeven
Hiermee wordt de green gewijzigd
Hiermee wordt de huidige ronde gestopt
Hole-weergave
Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt
automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een
nieuwe hole gaat.
OPMERKING: Standaard berekent het toestel de afstand tot het
begin, midden en einde van de green. Als u de locatie van de
pin weet, kunt u deze nauwkeuriger instellen (De pin
verplaatsen, pagina 2).
2 Steek het brede uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort
op uw computer.
3 Laad het toestel volledig op.
Inleiding
1
Ã
Ä
Å
Locatie van de green
Midden van de fairway
Geschatte locatie van de hindernis ten opzichte van de fairway
3 Veeg omhoog of omlaag om andere hindernissen voor de
huidige hole weer te geven.
Layup- en dogleg-afstanden weergeven
Nummer van huidige hole
À
Á
Â
Ã
Ä
Par voor de hole
Afstand tot het einde van de green
Afstand tot de pinlocatie
U kunt een lijst met layup- en dogleg-afstanden weergeven voor
par 4 en 5 holes.
1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer
te geven.
2 Selecteer .
Afstand tot het begin van de green
Holes wijzigen
U kunt holes handmatig wijzigen in het hole-weergavescherm.
1 Tik op het scherm met de hole-informatie.
2 Selecteer een hole en selecteer vervolgens OK.
De green wijzigen
Als u een hole speelt met meerdere greens, kunt u de green
wijzigen.
1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer
te geven.
2 Selecteer .
De pin verplaatsen
U kunt de green in meer detail bekijken en de pinlocatie
verplaatsen.
1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer
te geven.
2 Selecteer .
3 Selecteer of om de pinlocatie te verplaatsen.
Een shot meten
1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer
Layup- en dogleg-afstanden À en afstand tot elke layup of
dogleg Á verschijnen op het scherm.
Score bijhouden
Wanneer het bijhouden van scores is ingeschakeld, wordt u
gevraagd uw score in te voeren wanneer u op de green bent. U
kunt de score op elk moment tijdens een ronde handmatig
aanpassen.
1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer
te geven.
2 Selecteer .
3 Selecteer een hole.
4 Veeg omhoog of omlaag om de score in te stellen.
Een ronde beëindigen
te geven.
2 Selecteer .
3 Loop naar uw bal.
TIP: U kunt Herstel selecteren als u de meting wilt herstellen.
1 Druk op de toestelknop om het menu weer te geven.
2 Selecteer .
Hindernissen weergeven
Toestelinstellingen
U kunt de afstanden tot hindernissen op de fairway weergeven
voor par 4 en 5 holes. Uw Approach toestel geeft los of in
groepen hindernissen weer die de slagselectie beïnvloeden,
zodat u de afstand voor layup of carry gemakkelijker kunt
bepalen.
1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer
te geven.
2 Selecteer .
Selecteer in het hoofdmenu .
Stat. volgen: Hiermee kunt u tijdens het golfen statistieken
bijhouden, zoals aantal putts, greens in regulation en
fairways hit.
Score: Hiermee schakelt u het bijhouden van scores in.
Eenheden: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.
Tijd: Hiermee kunt u de tijd instellen.
Taal voor tekst: Hiermee stelt u de taal in voor het toestel.
OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door
de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens
ongewijzigd.
Geslacht: Hiermee stelt u het geslacht van de speler in.
Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u het toestel naar de
fabrieksinstellingen.
À
Á
Â
2
Uw toestel aanpassen
Naam hindernis
Afstand tot het einde van de hindernis
Afstand tot het begin van de hindernis
Uw toestel aanpassen
Toestelinformatie
Specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Bedrijfstemperatuurbereik Van -10º tot 60 ºC (van 14º tot 140 ºF)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 40ºC (van 32º tot 104ºF)
Waterbestendigheid
Zwemmen, 5 ATM*
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.
Toestelgegevens weergeven
U kunt de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en
regelgeving en de resterende batterijvoeding bekijken.
1 Druk op de toestelknop om het menu weer te geven.
2 Selecteer .
Toestelonderhoud
LET OP
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
product korter meegaat.
Druk niet op de knoppen onder water.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.
Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm
te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in
aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,
cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie
kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen
kan de behuizing beschadigen.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Verwijder de banden niet.
Het toestel schoonmaken
LET OP
Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de
elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is
aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en
gegevensoverdracht blokkeren.
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
TIP: Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/fitandcare.
Problemen oplossen
Het toestel herstellen
Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk
herstellen. Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.
1 Houd de toestelknop 10 seconden ingedrukt.
Het toestel wordt uitgeschakeld.
2 Houd de toestelknop één seconde ingedrukt om het toestel in
te schakelen.
Toestelinformatie
Alle standaardinstellingen herstellen
U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.
OPMERKING: Hiermee worden alle gegevens die u hebt
ingevoerd en uw activiteitgeschiedenis gewist.
1 Druk op de toestelknop om het menu weer te geven.
2 Selecteer > Standaardinstellingen > .
Updates van software en banen
Dit toestel komt in aanmerking voor gratis kaartupdates van
golfbanen. Als u uw toestel wilt bijwerken, kunt u de gratis
Garmin Express software downloaden van www.garmin.com
/express.
De software bijwerken via Garmin Express
Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
over een Garmin Connect account en moet u de Garmin
Express toepassing downloaden en installeren.
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin
Express deze naar uw toestel.
2 Koppel het toestel los van de computer.
Uw toestel waarschuwt u als u de software kunt bijwerken.
3 Selecteer een optie.
Satellietsignalen ontvangen
Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
om satellietsignalen te kunnen ontvangen.
1 Ga naar buiten naar een open gebied.
De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen
worden gevonden.
De ontvangst van GPS-signalen verbeteren
• Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin
Connect account:
◦ Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel
en de Garmin Express app.
Na verbinding met uw Garmin Connect account downloadt
het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het
toestel snel satellietsignalen kan vinden.
• Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg
van hoge gebouwen en bomen.
• Blijf enkele minuten stilstaan.
Productupdates
Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw
computer. Installeer de Garmin Connect Mobile app op uw
smartphone.
Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de
volgende diensten voor Garmin toestellen:
• Software-updates
• Kaartupdates
• Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
• Productregistratie
®
Meer informatie
• Ga naar www.garmin.com/golf.
• Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
3
Appendix
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
bij het normale gebruik van dit product. De titel,
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie
en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar
externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm
een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe
leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel
daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
ander toepasselijk land schenden.
4
Appendix
Index
A
aanraakscherm 1
accessoires 3
B
banen
afspelen 1
selecteren 1
batterij 3
opladen 1
D
dogleg 2
E
een shot meten 2
G
Garmin Express 1
software bijwerken 3
geschiedenis, naar de computer verzenden 1
golfronde, beëindigen 2
GPS, signaal 3
green-weergave, pinlocatie 1, 2
H
het toestel herstellen 3
hindernissen 2
holes, vervangen 2
I
instellingen 3
K
kaarten
bijwerken 3
updates 3
knoppen 1, 3
L
layup 2
M
menu 1
O
opladen 1
P
pictogrammen 1
problemen oplossen 3
S
satellietsignalen 3
scorekaart 2
software
bijwerken 3
versie 3
softwarelicentieovereenkomst 4
specificaties 3
systeeminstellingen 2
T
toestel aanpassen 2
toestel schoonmaken 3
toestel-id 3
U
updates
baankaarten 3
software 3
USB 3
bestanden overbrengen 1
Index
5
support.garmin.com
December 2017
190-02323-35_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising