Garmin | Approach® X10 | User guide | Garmin Approach® X10 Käyttöopas

Garmin Approach® X10 Käyttöopas
APPROACH® X10
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja Approach ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™ ja Garmin Express™ ovat
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Laitteen määrittäminen tietokoneella .......................................... 1
Golfin pelaaminen.......................................................... 1
Golfkuvakkeet ............................................................................. 1
Reiän näkymä ............................................................................. 1
Lyönnin mittaaminen ................................................................... 2
Esteiden tarkasteleminen ........................................................... 2
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen .......................... 2
Pisteiden seuraaminen ............................................................... 2
Kierroksen lopettaminen ............................................................. 2
Laitteen mukauttaminen ................................................ 2
Laiteasetukset ............................................................................. 2
Laitteen tiedot................................................................. 2
Tekniset tiedot ............................................................................ 2
Laitteen tietojen näyttäminen ...................................................... 2
Laitteen huoltaminen .................................................................. 3
Vianmääritys................................................................... 3
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 3
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................... 3
Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset .................................................. 3
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella .......... 3
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 3
Tuotepäivitykset .......................................................................... 3
Lisätietojen saaminen ................................................................. 3
Liite.................................................................................. 3
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 3
Hakemisto....................................................................... 4
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Laitteen esittely
2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
4 Lataa ja asenna Garmin Express™ sovellus:
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows , valitse Windowslataus.
• Jos käyttöjärjestelmä on Mac , valitse Mac-lataus.
5 Seuraa näytön ohjeita.
®
®
Tietojen synkronointi tietokoneeseen
Synkronoi tietosi säännöllisesti, jotta voit seurata edistymistäsi
Garmin Connect sovelluksella.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Garmin Express sovellus synkronoi tietosi.
2 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect
sovelluksessa.
Golfin pelaaminen
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
À
Kosketusnäyttö
Selaa ominaisuuksia, tietonäyttöjä ja valikkoja
pyyhkäisemällä.
Valitse napauttamalla.
Á
Laitteen
painike
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta
pitkään.
Avaa ja sulje valikkoja painamalla.
Palaa valikoissa edelliseen näyttöön painamalla.
Laite etsii satelliitteja ja laskee sijaintisi.
HUOMAUTUS: satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–
60 sekuntia.
3 Valitse kenttä luettelosta.
4 Viimeistele määritys näytön ohjeiden mukaan ja aloita peli.
Golfkuvakkeet
Valikkokuvakkeet
Näyttää viheriönäkymän
Aloittaa golfpelin
Näyttää estetiedot
Avaa laitteen asetusvalikon
Mittaa lyönnin
Avaa laitteen tietovalikon
Näyttää layup- tai dogleg-etäisyydet
Näyttää tuloskortin
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen latausliitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Laitteen määrittäminen tietokoneella
Voit tehdä määrityksen tietokoneella käyttämällä Garmin
Connect™ tiliäsi. Tästä voi olla hyötyä, kun lataat
kenttäpäivityksiä, lataat tuloskortteja tai tarkastelet tietoja.
1 Kytke latauskaapeli tukevasti laitteeseen (Laitteen
lataaminen, sivu 1).
Johdanto
Vaihtaa viheriötä
Pysäyttää nykyisen kierroksen
Reiän näkymä
Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun
siirryt uudelle reiälle.
HUOMAUTUS: laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja
takareunaan sekä keskikohtaan oletusarvoisesti. Jos tiedät lipun
sijainnin, voit määrittää sen tarkasti (Lipun siirtäminen,
sivu 2).
À
Á
Â
Ã
Ä
Nykyisen reiän numero
Reiän par-arvo
Etäisyys viheriön takareunaan
Etäisyys lipun sijaintiin
Etäisyys viheriön etureunaan
Reiän vaihtaminen
Voit vaihtaa reikää manuaalisesti reikänäkymässä.
1
1 Kun tarkastelet reiän tietoja, napauta näyttöä.
2 Valitse reikä ja valitse Valmis.
Viheriön vaihtaminen
Jos pelaat reikää, jossa on useita viheriöitä, voit vaihtaa
viheriötä.
1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen
painiketta.
2 Valitse .
Lipun siirtäminen
Voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipun paikkaa.
1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen
painiketta.
2 Valitse .
3 Siirrä lipun paikkaa valitsemalla
tai
.
Lyönnin mittaaminen
1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen
Layup- ja dogleg-etäisyydet À sekä etäisyys kullekin layupille tai
doglegille Á ilmestyvät näyttöön.
Pisteiden seuraaminen
Kun pistelasku on käytössä, saat kehotteen antaa pistemääräsi
ollessasi viheriöllä. Voit säätää pistemäärää manuaalisesti
milloin tahansa pelin aikana.
1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen
painiketta.
2 Valitse .
3 Valitse reikä.
4 Aseta pistemäärä pyyhkäisemällä ylös tai alas.
painiketta.
2 Valitse .
3 Kävele pallon luo.
VIHJE: voit nollata mittauksen valitsemalla Nollaa.
Kierroksen lopettaminen
Esteiden tarkasteleminen
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
Voit näyttää etäisyyden väylällä oleviin esteisiin rei'illä, joiden
par on 4 tai 5. Approach laite näyttää lyönnin valintaan
vaikuttavat esteet yksittäin tai ryhminä, jotta voit arvioida
etäisyyden layupiin tai pallon ilmassa kulkemaan matkaan.
1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen
painiketta.
2 Valitse .
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Esteen nimi
Etäisyys esteen takareunaan
Laitteen mukauttaminen
Laiteasetukset
Valitse päävalikosta .
Tilastojen seuranta: ottaa käyttöön puttausmäärän, GIRarvojen ja väyläosumien tilastojen seurannan golfpelien
aikana.
Pisteytys: ottaa pistelaskun käyttöön.
Yksikkö: määrittää etäisyyden mittayksikön.
Aika: määrittää ajan.
Kieli: määrittää laitteen kielen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.
Sukupuoli: määrittää pelaajan sukupuolen.
Palauta oletukset: palauttaa laitteen asetusten oletusarvot.
Etäisyys esteen etureunaan
Laitteen tiedot
Viheriön sijainti
Väylän keskikohta
Esteen summittainen sijainti suhteessa väylään
3 Voit tarkastella nykyisen reiän muita esteitä pyyhkäisemällä
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Käyttölämpötila
-10–60 ºC (14–140 ºF)
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen
Latauslämpötila
0–40 ºC (32–104 ºF)
Vesitiiviys
Uinti, 5 ATM*
Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja
dogleg-etäisyydet, joiden par on 4 tai 5.
1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen
painiketta.
2 Valitse .
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
ylös tai alas.
2
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota,
säädöstietoja ja jäljellä olevaa akun virtaa.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
Laitteen mukauttaminen
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä irrota hihnoja.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Laite kehottaa päivittämään ohjelmiston.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
®
Lisätietojen saaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
1 Paina laitteen painiketta 10 sekunnin ajan.
Laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla sen painiketta yhden sekunnin
ajan.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/golf.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja suoritushistorian.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse > Palauta oletukset > .
Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset
Tämä laite oikeuttaa maksuttomiin kenttien karttapäivityksiin.
Lataa laitteen päivittämiseksi maksuton Garmin Express
ohjelmisto osoitteesta www.garmin.com/express.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava ja asennettava Garmin
Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Irrota laite tietokoneesta.
Vianmääritys
Liite
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
3
Hakemisto
A
akku 2
lataaminen 1
asetukset 3
D
dogleg 2
E
esteet 2
G
Garmin Express 1
ohjelmiston päivittäminen 3
golfpeli, lopettaminen 2
GPS, signaali 3
H
historia, lähettäminen tietokoneeseen 1
J
järjestelmäasetukset 2
K
kartat
päivittäminen 3
päivitykset 3
kosketusnäyttö 1
kuvakkeet 1
L
laitteen asetusten nollaaminen 3
laitteen mukauttaminen 2
laitteen puhdistaminen 3
laitteen tunnus 2
lataaminen 1
layup 2
lisävarusteet 3
lyönnin mittaaminen 2
O
ohjelmisto
päivittäminen 3
versio 2
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 3
P
painikkeet 1, 3
päivitykset
kenttien kartat 3
ohjelmisto 3
R
reitit
toistaminen 1
valitseminen 1
reiät, vaihtaminen 1, 2
S
satelliittisignaalit 3
T
tekniset tiedot 2
tuloskortti 2
U
USB 3
tiedostojen siirtäminen 1
V
valikko 1
vianmääritys 3
viheriönäkymä, lipun sijainti 1, 2
4
Hakemisto
support.garmin.com
Joulukuu 2017
190-02323-37_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising